lnu.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 721
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Frank, Elisabeth
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  En-till-en-datorer och skrivutveckling i flerspråkiga klassrum.2013Conference paper (Refereed)
 • 202.
  Frank, Elisabeth
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  One-to-one computer and language development in a multilingual classroom2015In: US-China Education Review A, ISSN 2161-623X, Vol. 5, no 2, p. 77-91Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to provide knowledge about the impact of using one-to-one computers in educational practice, which in this case is language development in a multilingual classroom. The questions investigated are if and how the pupils’ learning is promoted and how the teacher’s instruction is influenced when each pupil has access to a personal computer. A 4th grade class, where all pupils speak Swedish as a second language, has been observed. Analyses are carried out by Activity Theory (AT). Language development and learning is in focus, as well as socio-cultural theories of mental tools. Having one-to-one computers in the studied classroom practice indicates that the computer is the actual mediating artifact in the students’ language development. The teacher becomes invisible and acts as technical support. The computer with its spellcheck function has taken over the teaching role. The interaction among the classroom actors appears as minor

 • 203.
  Fransson, Christina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  ”Och den ljusnande framtid är er..” En studie om övergången till arbetslivet för elever på gymnasiesärskolans nationella program: .2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att lämna skolan och ta steget ut i arbetslivet är en process som kan vara jobbig för många ungdomar. För eleverna på gymnasiesärskolans nationella program innebär denna process att de vid studenten kommer till ett vägskäl; ett arbete på den öppna arbetsmarknaden eller en sysselsättning på en Daglig verksamhet. Syftet med denna studie är att undersöka hur personalen på gymnasiesärskolans nationella program förbereder eleverna inför övergången till arbetslivet.

   

  Sen 1866 har det funnits en undervisning för elever med en utvecklingsstörning, som då kallades sinnesslöa. Målsättningen med undervisningen har sen dess fokuserat på att göra eleverna så självständiga som möjligt. Idag har gymnasiesärskolan en målsättning som utöver en yrkesutbildning ska ge eleverna verktyg för ett aktivt deltagande i samhället. På den öppna arbetsmarknaden finns det idag flera arbetsmarknadsåtgärder i form av olika anställningsformer, för elever som gått på gymnasiesärskolan är det vanligast med en lönebidragsanställning.

   

  Det här en studie som har en fenomenografisk grund eftersom syftet är att få en förståelse för hur personalen arbetar med att förbereda eleverna. Den metod som har använts är intervjuer av både pedagoger och studie- och yrkesvägledare.

   

  För att analysera det empiriska materialet används Nirjes normaliseringsprincip, Säljös sociokulturella perspektiv och von Wrights Vad eller Vem. Den här studiens resultat visar att målsättningen för flera av intervjupersonernas skolor är att eleverna ska få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Trots detta hamnar många elever inom den Dagliga verksamheten. En del av förberedelsen för övergången till arbetslivet är elevernas praktik. Det som ses som ett hinder för att eleverna ska få ett arbete är, enligt intervjupersonerna, ekonomin, ökade effektivitetskrav och okunskap.

   

   

  Download full text (pdf)
  Och den ljusnande framtid är er...
 • 204.
  Frick, Camilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Möller, Joanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Synliggörandet av matematik i förskolan: Förskollärares och förskolechefers tankar2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Redan i förskolan läggs grunden för barns utveckling av matematikkunskaper. Därför är det oerhört viktigt att arbeta med matematik i förskolan. Syftet för detta arbete handlar om att förstå hur förskollärare och förskolechefer synliggör och förhåller sig till den grundläggande matematiken samt uppmärksamma om fortbildning har påverkat deras syn på arbete med matematik. Vår undersökning baseras på intervjuer av sex förskollärare och två förskolechefer från sex olika förskolor. Resultatet av intervjuerna visade att alla förskollärare och förskolechefer var överens om att matematiken finns överallt i barns vardag. Matematik handlar inte enbart om siffror och att räkna, utan matematik är också språk och begrepp. Både litteraturen och respondenterna uttrycker att förskollärare behöver sätta på sig sina ”matematikglasögon” för att medvetandegöra barnen om matematik vilket innebär att i vardagliga situationer och på ett lustfyllt sätt uppmärksamma allt som har med matematik att göra. Resultatet visade att några förskollärare och förskolechefer har fördjupade kunskaper utifrån hur de beskriver sitt sätt att synliggöra matematiken. För dem har fortbildningen haft stor betydelse för hur de kan uppmärksamma matematiken i förskolan. Matematiken har förtydligats i förskolans läroplan Lpfö98/10 vilket inneburit att förskollärare upplever att det är enklare att ta vara på barnens utforskande och undersökande för att på detta viset konkretisera och synliggöra matematiken.

  Download full text (pdf)
  Synliggörandet av matematik i förskolan
 • 205.
  Fridell, Mats
  et al.
  Lund University.
  Holmberg, Robert
  Lund University.
  Billsten, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology. Lund University.
  Benderix, Ylva
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården: Utvärdering av det nationella utvecklingsarbetet Kunskap till Praktik2015Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 206.
  Frithiof, Elisabet
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Kultur för alla: Funktionsmöjligheter i det museipedagogiska mötet2013Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  Frithiof: Kultur för alla
 • 207.
  Frost, Daniel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Lundqvist, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  "Matstund-Viktig pratstund?": En studie kring kommunikationen vid måltidssituationer i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Engelsk titel: “Mealtime- important communication?”- A study of communication at mealtime situations in preschool

  Studiens mål: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur kommunikationen vid måltidssituationen på förskolor ser ut idag.

  Bakgrund: Att våra matvanor grundläggs i unga år är sedan länge känt. Huvudansvaret för att matvanorna blir goda är på grund av vårdnadshavarna, men eftersom barn vistas så många timmar utanför hemmet, har även en del av ansvaret lagts på förskolan eller skolan.

  Metod: Vi har avgränsat oss till att studera skillnader kring kommunikation vid traditionell måltidssituation respektive servering av buffé mellan förskollärare och barn, där både flickor respektive pojkar i åldern 4-5 år deltog. För att undersöka dessa skillnader har vi gjort två videoobservationer. Den första videoinspelningen skedde på förskolan som serverade maten på traditionellt vis och den andra videoinspelningen ägde rum på förskolan som hade självservering, i form av buffé. Litteraturen har haft sin utgångspunkt i kommunikation vid måltidssituationer i förskolan. Bernsteins teori om makt och kontroll har använts i denna avhandling.

  Resultat: Studien visar att matstunden också är en viktig pratstund i förskolan och att skillnader finns ur ett genusperspektiv. Förskolläraren uppvisar även ha en betydande roll kring kommunikationen vid måltidssituationer i förskolan. Skillnader mellan den traditionella måltidssituationen och buffémåltidssituationen rådde, där starkare lärarkontroll gällande öppna frågor och organisatoriska förutsättningar befann sig under den traditionella måltidssituationen. Under buffémåltidssituationen rådde det en starkare lärarkontroll mot pojkar än mot flickor. Det rådde även en starkare lärarkontroll gällande regler och tillsägelser under denna måltidssituation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Fälth, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Hur kan kombinerad träning främja god läsutveckling?2016In: Läs- och skrivdagen 2016, Lärarfortbildning, Stockholm, 17 mars, 2016, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att hitta och välja ut åtgärder som fungerar för elever som har svårt med sin läsning är en komplicerad uppgift. Vilka effekter har olika åtgärder på elevers läsförmåga på kort och lång sikt? Genom tydliga forskningsresultat visas att fonologisk träning i kombination med läsförståelseträning är mer effektiv än ordinarie specialundervisning, men också mer effektiv än om man väljer att arbeta med bara ett av träningsprogrammen.

 • 209.
  Fälth, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Interventionsstudie i syfte att främja läsförmågan hos barn som kämpar med sin läsning2013In: Dyslexi, ISSN 1401-2480, Vol. 18, no 3, p. 24-25Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  De flesta elever lär sig läsa och utvecklas som läsare utan några större svårigheter men tyvärr är det inte så för alla elever. I denna artikel beskrivs olika insatser för elever som kämpar med sin läsning.

  Download (pdf)
  Interventionsstudie i syfte att främja läsförmågan hos barn som kämpar med sin läsning
 • 210.
  Fälth, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Läs- och skrivinterventioner för vuxna med läs- och skrivsvårigheter2017In: Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing och literacy: NTNU Trondheim – 09.-11. mai 2017, Trondheim, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studien som ligger till grund för presentationen är dels en prevalensstudie angående läsoch skrivförmågan hos 188 patienter på en Rättspsykiatrisk klinik i Sverige, dels en interventionsstudie där patienter med stora läs- och skrivsvårigheter erbjudits att deltaga i en intervention i syfte att utveckla läs- och skrivförmågan. Presentationen kommer förutom att beskriva prevalensen även gå in på de resultat som framkommit av interventionen och som nu i december 2016 publicerades i Psychiatry, Psychology and Law. Metodologisk är studien upplagt som en RTI (Response to Intervention)-studie med för- och eftermätningar via olika typer att läs- och skrivtester där själva interventionen, som syfta till att utveckla läsförmågan hos dessa vuxna deltagare, utvärderas. Resultaten är positiva och ställs i relation till en jämförelsegrupp som inte fått någon intervention. Såväl kvantitativa- som kvalitativa data kommer att redovisas. Det finns få studier gjorda på denna grupp av deltagare och resultaten pekar på vikten av denna typ av läs- och skrivfrämjande (tränande) insatser även för vuxna.

 • 211.
  Fälth, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Reading interventions among struggling readers2013Conference paper (Refereed)
 • 212.
  Fälth, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  The use of interventions for promoting reading development among struggling readers2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  A challenge for both researchers and practising teachers is to develop, disseminate and implement methods to help all students acquire good reading skills. One way to do this is to conduct intervention studies. Within the framework of this dissertation two such studies are carried out with the purpose of promoting the reading development of children whose reading ability has not yet reached the adequate age level.

  The empirical material consists of two studies containing different interventions. These studies form the basis of the four articles included in the dissertation. The overall aim was to analyse the effects of the interventions with regard to both quantitative aspects of pupils’ reading abilities as well as the qualitative aspects of interpreting intervention as a method for promoting reading development. The interventions contain training programmes aiming at promoting pupils’ reading development. The participants of the first study attended grades 1-4, while in the other study only pupils from grade 2 participated. The first study comprises two different training programmes, one of which was computer-based.

  In the other study both training programmes were computer-based. One programme focused on phonology, whereas the other was more oriented towards reading comprehension. Results showed that pupils who received a combination of phonological and comprehension training made greater progress on tests measuring word decoding, phonological ability and reading comprehension than the comparison groups. These results are valid in the short term, i.e. immediately after the end of the intervention, but also in the long term, one year after the intervention was concluded. The results also demonstrate that computer-based intervention in reading training with a strict framework, combined with individually adapted contents may be both effective and motivating and also have a substantial effect on the success of the interventions. The results from one of the studies also showed that it is possible to achieve positive results on pupils’ reading skills with interventions that do not contain any homework. The main contribution of this thesis is important for further research and measures for children with reading disabilities.

  Download full text (pdf)
  Doctoral Thesis (Full text)
 • 213.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Eva, Nilsson
  Effects of a Fluency-Based Intervention on Students’ Accuracy, Fluency, Motivation and Self-Confidence in English as an Additional Language2017In: JSM Communication Disorders, E-ISSN 2475-9139, Vol. 01, no 1, article id 1004Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A large discrepancy between national exam results and final grades in English has been found in compulsory school in Sweden. Between 1.9% and 18.7%,depending on which school, of students receive a course grade that is different from their grade on the national exam. As a result, many students have not inreality reached the criteria for the passing grade. In this study a method of learning English as a second language through fluency-based tasks is used andthe effects on accuracy, fluency, self-esteem and motivation were studied. The participants were students in year one in college. The intervention had one partwhere the students told each other about various topics and another where they were encouraged to practice their writing skills by keeping a journal. Thestudents were assessed using an evaluation test, a questionnaire and a final test. The results showed an overall increase in accuracy, fluency, self-confidenceand motivation in the fluency-based task.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Gustafson, S.
  Linköping University.
  Svensson, Idor
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Phonological awareness training with articulation promotes early reading development2017In: Education, ISSN 0013-1172, Vol. 137, no 3, p. 261-276Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In a longitudinal intervention study, the effects of phonological trainingwith articulation for children in a preschool class were analyzed.In total, 69 students participated, divided into an experimental groupof 39 and a comparison group of 30 students.The intervention consisted of phonological training with articulationand lasted throughout the preschool class year; in total, 2700 minuteswere spent on this training for the experimental group. All participantswere tested individually on pre-reading skills on four test occasions:before the intervention started, mid-term, immediately after the end ofthe intervention and, finally, a follow-up 6 months after the interventionwas completed.Based on their pre-reading skills, the participants were divided intotwo different subgroups, those at risk of developing reading difficultiesand those not at risk. The results showed greater progress at the follow-up test of both the at-risk and not-at-risk subgroups of the experimentgroup in word decoding and phonological ability than the comparisongroup. The positive results applied both to speech-sounds andwords included in the training program as well as new speech soundsand words not included in the program, thus providing evidence fortransfer effects.

 • 215.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Gustafson, Stefan
  Linköping University.
  Kugelberg, Ellen
  LegiLexi.
  Nordström, Thomas
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  LegiLexis formativa bedömningsverktyg - Testmanual2017Other (Other academic)
 • 216.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Gustafson, Stefan
  Linköpings universitet.
  Svensson, Idor
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology. Linnéuniversitetet.
  Tjus, Tomas
  Göteborgs universitet.
  Lärares erfarenheter av deltagande i en datorbaserad interventionsstudie som syftar till att öka elevernas läsförmåga.2014In: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, ISSN 1504-9922, E-ISSN 1504-9922, Vol. 8, no 1, p. Article ID: 8-Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Flertalet studier har utforskat olika metoder med avsikt att utveckla skriftspråklig förmåga hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Trots det är det få, om ens några, studier som har undersökt hur medverkande lärare upplevt sitt deltagande och vilka erfarenheter de gjort av att vara med i dessa studier. I en tidigare studie (Fälth, Gustafson, Tjus, Heimann, & Svensson, 2013; Gustafson, Fälth, Svensson, Tjus & Heimann, 2011) visade resultaten att de elever som under en interventionsperiod fick en kombination av datorbaserad fonologisk respektive ortografisk träning gjorde större framsteg på tester som mäter ordavkodning, fonologisk förmåga och läsförståelse än jämförelsegrupperna. Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett lärarperspektiv utforska upplevelser och erfarenheter av att delta i ovan nämnda interventionsstudie och att belysa de kvantitativa resultat som finns rapporterade från studien. Arton lärare har intervjuats i denna studie. Resultaten visar att den fasta yttre struktur som interventionen erbjöd samt den flexibilitet som fanns inom respektive intervention upplevdes som positivt och som en bidragande faktor för de här elevernas läsframgångar. Resultaten visade också att kombinationsträningen gynnade både elevernas och lärarnas motivation till interventionen. Slutsatsen är att en datorbaserad lästräningsintervention med fasta ramar men med visst individanpassat innehåll kan vara såväl effektiv som motiverande och positivt påverka interventionerna.

  Download full text (pdf)
  Acta Didactica
 • 217.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Gustafson, Stefan
  Linköping University.
  Tjus, Tomas
  University of Gothenburg.
  Heimann, Mikael
  Linköping University.
  Svensson, Idor
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Computer-assisted Interventions Targeting Reading Skills of Children with Reading Disabilities - A Longitudinal Study2013In: Dyslexia, ISSN 1076-9242, E-ISSN 1099-0909, Vol. 19, no 1, p. 37-53Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the present study was to examine the effects of three computerized interventions on the reading skills of children with reading disabilities in Grade 2. This longitudinal intervention study included five test sessions over 1?year. Two test points occur before the intervention, and three afterwards. The last follow-up was conducted 1?year after the first measurement. One hundred thirty children in Grade 2 participated in the study. Three groups of children with reading difficulties received computerized training programmes: one aimed at improving word decoding skills and phonological abilities, the second focused on word and sentence levels and the third was a combination of these two training programmes. A fourth group received ordinary special instruction. In addition, there was one comparison group with age-matched typical readers. All groups improved their reading skills. The group that received combined training showed greater improvement than the one with ordinary special instruction and the group of typical readers at two follow-ups. The longitudinal results indicate additional positive results for the group that received the combined training, the majority of students from that group being no longer judged to be needing special education 1?year after the intervention. Copyright (c) 2013 John Wiley & Sons, Ltd.

 • 218.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Jaensson, Linda
  Mörbylånga Municipality.
  Johansson, Karin
  Hultsfred Municipality.
  Working Memory Training - A Cogmed Intervention2015In: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, ISSN 1694-2493, E-ISSN 1694-2116, Vol. 14, no 02, p. 28-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study of working memory training investigates the impact of intervention with memory training on students' school performance. The training consisted of 25 occasions spread over five weeks. A total of 32 students from the first grade of primary school participated in the study, with 16 students in the intervention and 16 in the control group. Before and after the intervention, all the participants were tested on word decoding skills, reading comprehension, and automated mental arithmetic. The results showed that both groups had improved on all tests after the intervention, but that the intervention group performed significantly better on the word decoding test than the control group. However, this study demonstrated no differences due to memory training with regard to mental arithmetic between the intervention group and the control group. A possible interpretation of the result is that structured memory training is beneficial for students’ reading development.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Nilvius, Camilla
  Värnamo Municipality.
  Anvegård, Eva
  Värnamo Municipality.
  Intensive Reading with Reading Lists: An Intervention Study2015In: Creative Education, ISSN 2151-4755, E-ISSN 2151-4771, Vol. 6, p. 2403-2409Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study aimed to examine how the decoding, for students with decoding difficulties were affectedby an intervention with reading lists. A total of 60 students participated in the study,distributed randomly into intervention groups and control groups, one cohort of primary schoolchildren and one with junior high school students. Each group included 15 students. The studywas conducted as an intervention with with pre- and post-test where the students’ decodingability were tested. The intervention included 20 occasions of 10 minutes training with readinglists by “Wendick model of intensive reading”. The study also aimed to investigate how the decodingperformance of the students in the intervention appeared depending on the age of the students.Therefore, the study was conducted with students from both primary school and high school. Theintervention group in primary school showed increased decoding ability compared to the controlgroup at all tests. The results also showed that the intervention with reading lists had had a goodinfluence on young children's development of decoding. In junior high school, the interventiongroup increased more, or equal, compared to the control group, and the largest increase for theintervention group was on the pseudoword reading test.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 220.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Svensson, Idor
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  An app as ‘reading glasses’ – a study of the interaction between individual and assistive technology for students with a dyslexicprofile2015In: International Journal of Teachnig and Education, ISSN 2336-2022, Vol. 3, no 1, p. 1-12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For a couple of years a great many programs for tablets and smartphones have been available forassisting students with difficulties in reading and writing. The aim of this study was to investigatewhether a multifunction application (Prizmo) for iPhone/iPad had the potential to provide assistancefor students with a dyslexic profile.Twelve students and their teachers participated in this intervention study, 7 students from primaryschool grade 5 and 5 students from the first grade of secondary school. All participants used thePrizmo application during the regular school day for 4-6 weeks. The pupils were measured bydecoding tests before and after the interventions. The results show that the word decoding abilityincreased for several of the students and also that they found the app useful even after the end ofthe study. The teachers who carried out the interventions involving the app emphasize its ease ofaccess and the positive effects for the students. Multifunctional programs like Prizmo, textscanning and a text-to-speech synthesizer may enhance students’ reading ability and motivationfor future studies.

  Download full text (pdf)
  An app as...
 • 221.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Svensson, Idor
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Erfarenheter av skolmisslyckande – forskningsresultat från en psykiatrisk klinik och LVM-hem.2017Conference paper (Other academic)
 • 222.
  Fälth, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Svensson, Idor
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Carlsson, Sara
  Linköping municipality.
  Gustafson, Stefan
  Linköping University.
  Self-image and Reading Development - the Effect of Self-Image on Reading Development among Pupils in Grade 22014In: Online Journal of Counselling and Education, ISSN 2146-8192, Vol. 3, no 4, p. 17-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The overall purpose of the present study was to examine the relationship between self-image and different reading abilities among pupils with reading difficulties in grade 2. The purpose was also to examine whether there were any differences between typical readers and pupils with reading difficulties with regard to self-image. The empirical material consists of 130 pupils who were tested at five different test sessions with different reading-related tests. Their self-image was tested twice at an interval of nearly a school yearThe results showed that there were differences between pupils with reading difficulties and typical readers with regard to the self-image level, where pupils with reading disabilities had a significantly lower self-image than typical readers. Among pupils with reading disabilities those with a low self-image showed significantly less improvement in word decoding and reading comprehension than students with a typical self-image.

  Download full text (pdf)
  17-34 Linda Fälth
 • 223.
  Gagner, Tom
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Blir resultatet en rättssäker bedömning?: En studie av videoinspelning som metod och bedömningsunderlag för VFU, istället för besök på VFU-platsen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I utbildningen till lärare ingår verksamhetsförlagd utbildning, VFU. VFU genomförs på en skola, förskola eller fritidshem hos en lärare i verksamheten, en VFU-lärare. För bedömning och kvalitetssäkring av utbildningsmomentet besöker en lärarutbildare från universitetet den lärarstuderande på VFU-platsen.

  Under besöket genomför i regel den lärarstuderande ett utbildningsmoment med barnen/eleverna där den besökande universitetslärarens observation av undervisningsmomentet tillsammans med information från VFU-läraren och den studerande utgör det bedömningsunderlag som lärarutbildaren behöver för att kunna examinera den lärarstuderandes VFU. Bedömningen, som görs mot kursplanens lärandemål, sker i det s.k. VFU-samtalet där parterna deltar och som vanligen hålls efter den studerandes undervisningsmoment.

  Det är inte ett tvång att dokumentera den lärarstuderandes prestation och samspel med barnen/eleverna, vilket medför en viss rättsosäkerhet eftersom en ny bedömning utifrån det genomförda undervisningstillfället inte är möjlig. Den besökande universitetsläraren antas ha underlag för ett godkännande eller ett underkännande.

  Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inte sällan på förskolor/skolor som befinner sig på ett betydande avstånd från universitetet, vilket innebär långa restider för lärarutbildaren och därmed förlorad arbetstid.

  Syftet med denna studie är att undersöka om den ovan beskrivna gången kan ersättas med videoinspelning av undervisningsmomentet samt ett VFU-samtal via telebild med bibehållen kvalitet och rättssäkerhet.

  Under höstterminen 2011 genomfördes ett mindre försök med en grupp frivilliga lärarstuderande som alla tidigare hade erfarenhet av besök under sin VFU. De tre aktörerna genomförde sedan, via telebild, ett regelrätt VFU-samtal, som samtidigt spelades in.

  Försöket visar att modellen, om den justeras något, kan vara ett alternativ till besök på VFU-platsen. De lärarstuderande var övervägande positiva till möjligheten att själva välja ett undervisningstillfälle och de hade inte heller någon direkt negativ inställning till VFU-samtal via telebild. Det störningsmoment som en lärarutbildare utgör då denne besöker VFU-platsen, både för barnen/eleverna och för den lärarstuderande, bortfaller vid videoinspelning. En ökad förståelse för den egna lärargärningen och med resultat ett fördjupat VFU-samtal borgar för en ökad kvalitet i utbildningen. Rättsäkerheten i examinationen går inte förlorad vid en videoinspelning av undervisningsmomentet eller vid genomförande av ett VFU-samtal via telebild.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 224.
  Gannby, Lisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Rosenkvist, Hanne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Kvinnor möter utmaningar i chefsrollen: En studie av sex kvinnliga chefers perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this survey is to examine if female leaders develop through challenges in work life. It will also examine which learning theories that can be identified when they meet challenges. The survey is written from a workplace learning perspective.This qualitative survey is based on six interviews with female leaders in various business categories and the result is analyzed with a method described in Kvale (2014). This method is based on analysis from current studies and theories.Among other things this survey reveals that female leaders develop through challenges in work life. This survey also shows that the female leaders are learning through experience and social participation. How they learn depends on which challenge they meet and their individual skills.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 225.
  Gardesten, Jens
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  "Den nödvändiga grunden": underkännanden och erkännanden under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis builds on how contemporary policy documents express an interest in gatekeeping and in controlling teacher competence, for instance in the form of aptitude tests before teacher education or during practicum in teacher education. The thesis is hence characterised by a general interest in teacher competence and what in the governmental official report SOU 2008:109 is referred to as “the essential basis” in terms of teacher competence – a metaphor that serves as a key notion in the thesis. By analysing interviews and surveys from teacher educators who have been involved in failing student teachers during practicum, the aim is to identify what is considered to be the content of this essential basis. The results indicate that the essential basis contains communicative and relational aspects of teaching, about the ability to take space (oneself) and make space (for others). The most fundamental part is however the ability to assume adult responsibility and maturity in relation to children/pupils in pre-school/school. This is described as an important initial value for teacher education and a desirable ”baseline” for those starting a teacher education. However, informants describe how it is possible within teacher education to work in multiple ways with students who need to learn how to distinctly take space (themselves), in order to then assume a more active role in teaching and in the interaction with children or adolescents. An approach based on a theory of recognition and the concept of social visibility (Heidegren, 2009) is used in this part of the analysis, in order to understand the informants’ description of what usually happens when student teachers develop this essential teacher ability. The interpretation is also backed by Polanyi’s theory on tacit knowledge (1962; 1966/2013). Moreover, findings indicate that the “gate” sometimes opens, even though teacher educators doubt whether the student teacher has developed an essential basis or not. An argument for this is that school is a workplace that ”cleans out rather briskly”, as one supervisor puts it, and school is ”not an easy environment to hold on to”. In brief, school itself is regarded to be an active gatekeeper after teacher education. This might explain the tendency to sometimes pass rather than to fail during teacher education. Therefore the thesis suggests and discusses that teacher education from the very beginning pursue what can be characterised as a “pedagogy of honesty”.

   

  Download full text (pdf)
  Jens Gardesten, Doctoral Thesis
  Download (jpg)
  Front page
 • 226.
  Gardesten, Jens
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Lärarkvalitetens nödvändiga grund2017In: Att bedöma lärarkvalitet: Skicklighet, lämplighet & kompetens / [ed] Per Gerrevall, Stockholm: Natur och kultur, 2017, 1, p. 77-90Chapter in book (Other academic)
 • 227.
  Gardesten, Jens
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  To take space and to make space – basic teacher competencies?2015In: ECER 2015, Education and Transition: Network:10. Teacher Education Research, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To Take Space and to Make Space – Basic Teacher Competencies?

  In Sweden there have been some teaching reforms enabling teachers to improve their teaching competence and knowledge. A presumption within these reforms is that teaching is something that one always can improve and therefore never should be seen as something “completed”. Similar opinions are often articulated when teachers assess student teachers´ performances during their teaching practice.

  However there are as well policy texts that emphasize the importance of controlling teaching competence, suggesting that teaching isn´t something that everyone has the talent to do. As a consequence gatekeeping function should be highlighted enabling only the right persons to enter the profession.

  In total these different discourses of teaching competence could be related by suggesting an “essential base-competence” where gatekeeping should be more emphasized, and thereafter specific sub competencies focusing learning and development.

  But how can one understand such an “essential base - competence” in terms of content and in terms of gatekeeping strategies? One way to answer this question might be done by examining gatekeeping within teacher education and by asking teacher educators under what circumstances they will suggest a failure grade during student teachers´ teaching practice. The research questions in the thesis are:

  RQ 1: What do teachers, working as mentors during student teachers´ teaching practice, describe as an ”essential base-competence”, those aspects influencing whether to suggest a failure grade or not?

  RQ 2: What kind of experiences do mentors describe after working with student teachers doing their “second chance” in a new school? What, in the essential base, is seen as possible to develop, how might this be done, and what is seen as more difficult to develop, suggesting a failure grade once more?

  I have analyzed some initial pilot surveys (with a national sample) where different administrators have described what normally is seen as insufficiency in student teachers´ performances, suggesting for example that it seldom is a lack of content knowledge, but rather subtle interaction issues and relational aspects.

  As a theoretical statement I have tried to see children’s self-understanding as something growing from interaction situations where teachers´ (or student teachers´) contributions are of crucial importance. When children are able to see themselves through the eyes of a teacher, self-understanding processes are involved enabling further development and learning processes. This is a theoretical presumption of human development that has some roots in Hegels, Fichtes and Meads philosophies. A dialectical perspective of communication make it possible to emphasize the importance of teachers being able to understand childrens´/pupils’ perspectives and feelings without suppressing their own subjectivity in a classroom situation.

  Moreover, this intersubjective perspective of pedagogy might as well be fruitful when it comes to the second research question – that is, when it comes to the student teacher´s owns development and the mentor´s contribution in this sense.

   

  Method

  The research questions were primarily answered by interviewing teachers working as mentors during student teachers´ teaching practice. Thus one might emphasize that the thesis make it possible to understand what is seen as “essential base competence”. Therefore it is important to relate empirical findings to theoretical perspectives of teaching competence and findings from other research traditions addressing competence issues. The respondents (n=11) in this study are teachers working in Swedish schools or preschools, acting as mentors during student teachers´ teaching experience. In Swedish policy documents these mentors are suggested to get a more operative position when it comes to assessing future teacher generations. In that sense it might be valuable to use those mentors as respondents describing their opinions of essential teaching competence, and under what circumstances they would suggest a failure grade in a student teacher´s teaching practice. When it comes to research on teacher competence the design in this study has the potentiality to contribute in a specific way. Certain aspects of teacher competence could get a specific meaning when those aspects are seen to be absent. Studying failure practices might contribute in a way that studying good practices do not. The respondents (mentors) in this study had recently suggested a failure grade related to a teacher student´s performance in teaching practice. They were asked open ended, nonstandardized questions, and they answered by discussing what they felt was insufficient and why, what they felt was necessary in the teaching profession, but also other mentor experiences when expected learning occurred and how these different mentor experiences could be understood in relation to one another. After analysis the manifest content could be described in six different categories. A theoretical interpretation made it possible to identify some themes.

   

  Expected Outcomes

  The mentors described the importance of wanting and being able to initiate social contact (1), to set limits in a firm and determined way in a classroom setting (2), to understand and involve the other person´s (the pupil´s) perspective (3), to take responsibility as an adult (4), to balance social closeness and distance (5) and to show a degree of secure self-presentation (6). To summarize, essential base competence, articulated by mentors after a failure in teaching practice, contains of an ability to take space and an ability to make space. A theoretical interpretation makes it possible to see the ability to take space (yourself) as more fundamental, thereafter enabling an opportunity to make space (to others). However, in a follow up study (RQ 2), mentors describe several methods of how to help student teachers to take space (themselves), but also describing difficulties in how to work with student teachers who needs to learn to make space (to others). Tentative findings from RQ 2 also make it possible to frame the assessment situation by contextualizing it in relation to different mentors and different school-environments. The consequences, when it comes to gatekeeping strategies, are discussed during the presentation. This proposal is a part of a PhD-project.

   

  References

  Goodwin, A. L., & Oyler, C. (2008). Teacher educators as gatekeepers. Deciding who is ready to teach. In M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser, D. J. McIntyre, & K. E. Demers. (Ed.), Handbook of research on teacher education: Enduring questions in changing contexts, (p. 468-489). New York, NY: Routledge. Hegender, H. (2010). The assessment of student teachers’ academic and professional knowledge in school-based teacher education, Scandinavian Journal of Educational Research, 54(2), 151-171. Knudsen, R. E., & Turley, S. (2000). University supervisors and at-risk student teachers. Journal of Research and Development in Education, 29(2), 35-58. Nordänger, U-K. & Lindqvist, P. (2015). ”Det såg vi från början …” ? – Underkännanden i den svenska lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar. In Press: Nordic Studies in Education. Polanyi, M. (1962) Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. University of Chicago Press. Chicago, IL. Raths, J. & Lyman. F. (2003). Summative evaluation of student teachers. An enduring problem. Journal of Teacher Education, 54(3), 206-216. Uljens, M. (2001) Om hur människan blir människa bland människor - om pedagogik och intersubjektivitet. Utbildning & Demokrati, 10(3), 85-102.

   

 • 228.
  Gardesten, Jens
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Hegender, Henrik
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Examining student teachers’ failures in school-based teacher education2014In: Paper presented at the annual Conference of NERA (Nordic Educational Research Association), Lillehammer, Norway, March 5-7, 2014, 2014Conference paper (Refereed)
 • 229.
  Gardesten, Jens
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Hegender, Henrik
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Underkännanden inom verksamhetsförlagd lärarutbildning: Resultat från en forskningsexpedition i svårframkomlig terräng2015In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 9, no 2, p. 68-85Article in journal (Refereed)
 • 230.
  Gerdin, Rickard
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  KASAM och välbefinnande på arbetsplatsen: En studie om lärares i idrott och hälsa upplevelser av arbetsmiljön och hur arbetsmiljön kan inverka på undervisningen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Media och tidigare forskning skildrar att lärare har dåliga arbetsförhållanden. Syftet med denna studie var att undersöka gymnasielärares och högstadielärares i idrott och hälsa upplevelser samt förståelse av arbetsmiljön. För att uppnå syftet har en kvalitativ intervjustudie genomförts med 7 stycken lärare i idrott och hälsa. Resultatet har analyserats utifrån Aron Antonovskys teorier om KASAM samt Ulf P. Lundgren och Urban Dahllöfs teorier om ramfaktorer. Resultatet visar att arbetsmiljön upplevdes som god exempelvis med ett varierat utbud av fysiska platser att bedriva undervisning på, en öppen och förtroendefull social arbetsmiljö samt att lärare känner sig delaktiga i bestämmelser på skolan. Dock kan arbetsmiljön ibland upplevas mindre bra exempelvis att den är högljudd, sliten och att det kan uppstå vissa fall av konflikter mellan elever. Lärarna beskriver även att deras handlingsmöjligheter är sämre i någon av aspekterna som tid, scheman och grupper. Arbetsmiljön inverkar på undervisningarna genom exempelvis större krav på organisation och planering. Slutsatsen är att studien skiljer sig från tidigare forskning och medias skildring av lärares dåliga arbetsförhållanden. Dock visar studien  viktiga komponenter skolan kan arbeta med för att förbättra sin arbetsmiljö, exempelvis den organisatoriska arbetsmiljön. Om arbetsmiljön är hanterbar, begriplig och viktigast av allt meningsfull, kan det uppstå ett välbefinnande på arbetsplatsen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 231.
  Gerleman, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Närvarande men sällan aktivt deltagande: En studie av gymnasieelever i idrott och hälsa-undervisningen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 232.
  Glavovic, Dzemila
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Breznica, Festina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  I skolans värld: En intervjustudie med specialpedagoger om deras arbete med elever med diagnosen Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att genom intervjuer med specialpedagoger, belysa och analysera svårigheter och möjligheter som specialpedagoger på grundskolor återger när de berättar om sitt arbete med elever med diagnosen ADHD. Syftet var även att belysa och analysera hur specialpedagoger beskriver skolans samspel med vårdnadshavare. Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition och materialet grundas på semistruktuerade intervjuer. Dessa gjordes med fyra specialpedagoger som arbetar på fyra olika kommunala grundskolor i årskurs ett till nio i två olika kommuner. 

  I resultatet framgår det att samverkan mellan skola och vårdnadshavre är grundläggande för elever med diagnosen ADHD. Samspelet mellan skola och vårdnadshavare utökar struktur för barnet, vilket underlättar vardagen för elever. En slutsats som framkommer av studien är diagnosens betydelse i skola, för eleven och för vårdnadshavare.  Specialpedagogerna anser att diagnosen inte är betydande gällande insatserna i skolan, men underlättar arbetet med eleven och ger förståelse genom att en diagnos sätts. Diagnosens betydelse är individuell och varierande för elever och vårdnadshavare och kan vara bland det viktigaste till det oviktigaste.  Diagnosens betydelse för skolan beskrivs bland annat som ett hjälpmedel i arbetet med elever med diagnosen ADHD.

  Tolkning av resultatet har utgått från Bronfrenbrenners ekologiska modell. Utifrån tolkning av resultat visar det att påverkan och samspel föreligger i skolans arbete med elever med ADHD. Det är viktigt att ta hänsyn till alla nivåer i Bronfenbrenners ekologiska modell för att kunna beskriva problemet. Dessa olika nivåer, mikro, meso, makro och exo, samverkar med varandra, vilket framkommer i resultatet i denna studie.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 233.
  Grahn, Melinda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Gerleman, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Pygmalioneffekten i ämnet idrott och hälsa: Gymnasieelevers uppfattningar om lärares förväntningar på deras prestationer2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 234.
  Granbom, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Problemskapande beteenden: Förebyggande och motverkande arbete enligt grundsärskolans personal2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bland elever som är i behov av särskilt stöd finns en grupp elever som benämns elever med problemskapande beteenden. Fokus ligger ibland under långa tidsperioder på att hantera beteendeproblematiken, under det att kunskapsutveckling och delaktighet ofta får stiga åt sidan. Detta ställer krav på att personal i skolan har kunskap om verktyg för att hantera problemskapande beteenden.Syftet med denna studie är att få förståelse för hur personalen i grundsärskolan menar att problemskapande beteenden kring elever med autism och intellektuella funktionsnedsättningar uppstår. Denna studie syftar även till att få förståelse för personalens meningar om förebyggande och motverkande verktyg när det gäller problemskapande beteenden.Intervjuer med sju personer som arbetar i grundsärskolan ligger till grund för resultatet i denna studie. Vid analysen av intervjuerna användes George H. Meads teori om att människors handlingar och identitet bildas i sociala relationer, en intersubjektivitets tanke. En pluralistisk utgångspunkt, att olika perspektiv kan samverka, intogs.Resultatet, i denna studie, visar att ett relationellt perspektiv intas av intervjupersonerna. En sammanfattande beskrivning av verktyg, när det gäller att förebygga och motverka problemskapande beteenden, är enligt denna studie: 1. Samtal och reflektion med alla inblandade aktörer runt eleven, 2. Anpassningar utifrån individ och situation, 3. En väl strukturerad dag för eleven. 4. Fokuserat bemötande av eleven där dennes kommunikation vill förstås och 5. En insatt och stöttande rektor. Slutsatsen blir att olika perspektiv och verktyg måste beaktas för att bästa resultat ska uppnås för eleverna, processen är ett lagarbete och intersubjektivitet är en förutsättning för det goda mötet. Detta betyder att alla aktörer runt eleven i verksamheterna måste bidra med sin kunskap i intersubjektiva möten.

  Download full text (pdf)
  Problemskapande beteenden: Förebyggande och motverkande arbete enligt grundsärskolans personal
 • 235.
  Granqvist, Malin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Holmlund, Anna-Karin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Man går till skolan för att göra saker, bli bedömd och visa upp sig, inte för att lära sig: En litteraturstudie om hur betyg och bedömning påverkar, lärare, elever och kunskapssyn2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolans styrdokument beskriver svensk skola som en skola för alla, vilket utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv blir komplext. Vi har idag ett mål och resultatstyrt skolsystem, vilket innebär att om elever ska lyckas i skolan krävs det att eleven blir godkänd utifrån kunskapskriterier som förväntas uppnås inom en bestämd tid. Syftet med denna litteraturstudie är att försöka förstå och förklara hur betyg och bedömning påverkar elever, lärare och kunskapssyn. Vårt resultat visar att bedömning och betygsättning är ett fenomen som skapar ett dilemma mellan lärare och elever eftersom lärare ständigt ska bedöma sina elever. Lärarna upplever att de känner sig styrda i det reglerade systemet. De nationella proven och olika internationella mätningar styr undervisningen, eftersom resultaten på dessa prov och tester är ”bevis” på om skolan är en bra skola och resultaten är även en del i elevernas betyg. Lärarna framhåller att de inte tycker att betygen är likvärdiga och därför inte heller är ett bevis på vilken kunskap eleven besitter. Samtidigt som läraren ska göra professionella bedömningar finns det även krav från elever, föräldrar och skolledning att sätta höga betyg för att uppnå höga meritvärden. Höga meritvärden har betydelse på den fria skolmarknaden, både för eleverna och för skolledningen. Vidare kan vi se att lärare ibland gör bedömningar i betygsättningen som inte följer de uppsatta direktiven, vilket blir ett dilemma då läraren måste välja mellan att följa sin erfarenhet eller de uppsatta kunskapskriterierna. Betyg har en väsentlig funktion för elevers fortsatta studier och framtid som lyckade samhällsmedborgare. De elever som inte når de högt uppsatta kunskapskraven och inte får de betyg som krävs riskerar att sorteras ut och möjligheterna för framtida studier försämras. Lärarens ursprungsuppgift som bör vara att i interaktion med eleven väcka nyfikenhet och lust att lära för att skapa förutsättningar för kunskap och lärande tar ett rejält steg tillbaka. Elever vittnar om att de lärt sig att navigera i dagens skolsystem även om de inte alltid förstår vad det är läraren vill att de ska förbättra. Idag blir elever skolade till att bli bedömda redan från första dagen i skolan. De lär de sig hur de ska framställa sig som välfungerande elever samt att hitta strategier för vad de ska visa upp för kunskap. Betyg i sig är inte motiverande för att få elever att vilja öka sin kunskap, eftersom många ser betyg som inträdesbiljett för vidare studier. Vi har i vår studie kommit fram till att när elever ständigt bedöms och testas är risken stor att de får instrumentell inställning till kunskap.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Granström, Ulrika
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  En kvalitativ studie om personer med medfödd dövblindhets kunskapsutveckling2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to show that people with congenital deafblindness depend on ambient knowledge of congenital deafblindness and willingness for communication to get opportunities to develop their own personal development. After seven qualitative interviews, the results show in that it depends on what skills the people around the person with congenital deafblindness have, that may be essential for the knowledge and communicational development.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 237.
  Grevik, Martina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Magnusson, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Skolsvårigheter hos andraspråkselever: - kartläggning och framgångsfaktorer2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien är den utmaning som skolan står inför med ett ökat antal andraspråkselever.  För att kunna möta varje elev på den nivå de befinner sig behöver man ha redskap även för andraspråksproblematiken. 

  Huvudsyftet med den här studien är att undersöka hur skolan genom kartläggning kan ta reda på om en andraspråkselevs skolsvårigheter beror på läs- och skrivsvårigheter eller svårigheter i tillägnandet av ett andraspråk. Ett annat syfte är att ta reda på vad skolan kan göra för att stötta andraspråkselever som riskerar att inte nå målen. 

  I studien, som är kvalitativ, har fyra intervjuer genomförts med nordiska forskare och väl anlitade föreläsare inom området. Arbetet är indelat i kategorierna tillägnandet av ett andraspråk, läs- och skrivsvårigheter, kartläggning och framgångsfaktorer. 

  Informanterna är överens om att fonologin är en central del i kartläggning av läs- och skrivsvårigheter liksom att kartlägga elevens båda språk och se till elevens hela situation. Resultatet visar också att modersmålsundervisningen är avgörande för andraspråkselevers skolframgångar. I studien framkommer att samverkan mellan olika yrkeskategorier i skolan är nödvändig för andraspråkselevers skolresultat, samma sak gäller vid kartläggningsarbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 238.
  Gullstrand, Jitka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Ornblad, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Överlämningsdokumentation som identitetsskapande eller ett arbetsverktyg för elevers lärande?: En studie av gymnasieskolans uppdrag2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöktes på vilket sätt gymnasielärare får ta del av överlämningsdokumentation från grundskolan, hur de använder sig av den samt vilket slags information gymnasielärare önskar sig för att i sin undervisning kunna skapa villkor för alla elevers fortsatta utveckling och lärande. Som metod för datainsamling användes fokusgruppsintervjuer med två arbetslag på ett nationellt yrkesprogram. Informanterna var både yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen. Till analys användes olika teorier om synen på människan som handlande subjekt som är olika beroende av sin omgivning, om identitetskonstruktion i elevdokumentation och dess konsekvenser.

  Resultatet visade att hur överlämningsdokumentationen används av undervisande lärare påverkas av vilka rutiner för överlämning som finns i verksamheten men också av överlämningsdokumentationens innehåll och enskilda individers syn på elever i behov av stöd. Det finns behov av att utveckla tydliga rutiner för hur och vilken information som överlämnas från grundskolan till gymnasiet samt hur denna används i fortsatt arbete med anpassning av undervisning. För att överlämningsdokumentationen ska ses som värdefull behövs tydlig och transparent samverkan mellan inblandade parter. Detta för att motverka misstro mot bland annat grundskolans arbete och professionalitet samt för att ta vara på den värdefulla informationen om vilka anpassningar och åtgärder som tidigare varit framgångsrika för elevers lärande och utveckling. Vi ser också behov av att lärarnas perspektiv på elever i svårigheter samt utveckling av lärarnas yrkesspråk lyfts upp till diskussion i syfte att skifta fokus från elevens identitetsskapande till skolans ansvar och utvecklingsarbete. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Gunnarsson, Anette
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Brogård, Monica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Läsinlärning med datorns hjälp: En studie om ASL (att skriva sig till läsning) och möjligheter till god skriv- och läsutveckling2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the quantitative study was to compare WTR (writing to read) in a whole language perspective with the traditional phonics regarding students' early literacy development. The comparison was also made to see which literacy learning method that is most favourable and if any of them is more able to prevent reading and writing disabilities. The study is based on secondary data from approximately 200 students with different methods of teaching reading in which primarily word decoding ability was compared. Results regarding phonological awareness, word decoding ability, spelling and National tests in Swedish were gathered from two parallel groups (WTR - phonics). The test material has been taken from pre-school to grade 3. The results showed better word decoding ability for most students who have had WTR as literacy learning method. The same applies to students who had high word decoding ability from grade 1. Results from students with low word decoding ability showed however no difference between the two methods. One interpretation would be that WTR favours word decoding ability for many students, but does not have more opportunities than phonics of preventing reading and writing disabilities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 240.
  Gunnarsson, Ann-Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  En forskningscirkel - Ett forum för verksamhetsutveckling i mångfald 2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete utgör en första del av ett forskningsprojekt vars intentioner är att synliggöra och öka kunskapen om SFI (svenska för invandrare) och SVA (svenska som andraspråk). Studien är kopplad till min egen arbetsplats. Intentionen med detta projekt är att beskriva och analysera både process och innehåll i en gemensam kunskapsutveckling i en forskningscirkel.

  Projektet fokuserar i första hand på kulturmöten, livsåskådning och livsfrågeperspektiv samt olika livssituationer. Dessa betraktas huvudsakligen utifrån de medverkande lärarnas perspektiv. Detta medför att invandrarelevernas uppfattning och upplevelser i berörda aspekter inte berörs direkt i detta projekt. Det är deltagarnas, lärarnas, livserfarenhet från hans/ hennes klassrum och möte med invandrarelever som står primärt i fokus. Det är också utifrån detta perspektiv som relevant tidigare forskning och litteratur belyses i detta arbete.

  Uppsatsens ansats och metod bygger på deltagarbaserad forskning/ aktionsforskning, forskningscirkeln och en livsberättelsemetod. I resultatet redovisas de innehållsliga resultaten likaväl som forskningscirkelns deltagares, både jag som forskare/ projektledare och lärarnas, engagemang och betydelse i forskningsprocessen.

  Slutligen följs arbetet upp av en diskussion och analys i ett diskussionskapitel. Här diskuteras också hur arbetet kan fortsätta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 241.
  Gunnarsson, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Lärande i arbetslivets övergångar2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Over the course of the last few decades, work-life has changed and now includes a higher degree of instability and insecurity. This thesis takes this change as its starting point, aiming to understand the ways in which individuals manage involuntary work-life transitions at the workplace, in terms of learning.

  The study has a longitudinal focus, based on interviews of twelve people who used to work at the same plant. Seven of the interviewees were laid off during the financial crisis of 2008, five of them were not laid off, but continued their employment throughout the crisis. Theoretically, the approach is a combination of a pragmatic learning perspective, through which learning is seen as a kind of problem-solving activity, and a narrative perspective that provides tools with which to view stories as carriers of meaning.

  The results show that insecurity is accepted by many as a non-negotiable part of work-life. Work-life is in many aspects affected by market globalisation the discourse of employability, where the individual bears the responsibility for their personal work-life. By preparing as best they can to be financially, socially and employability-wise well equipped, the interviewees do what they can to minimize the negative effects of the bad times that are bound to come at some point. Across time, many of the interviewees are moving between different approaches to dealing with the insecurity of work-life. In the process of making meaningful strategic choices, they are involved in learning. Experience and future plans play a role in which choices are made, and thereby also form the route that is constructed by each individual as they navigate between different points in their work-life.

  The final discussion aims at pointing out the effects an insecure work-life impose on people. People tell stories of acceptance towards the instability of work-life, not because they find work-life satisfying or well-functioning, but because they need to. In order to match the qualifications of an employable individual, they cannot oppose it. In doing so they would automatically define themselves as not so flexible, not so employable. This is a result of learning in work-life transitions.

  Download full text (pdf)
  Lärande i arbetslivets övergångar
 • 242.
  Gustafson, Stefan
  et al.
  Linköping University.
  Svensson, Idor
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Fälth, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Response to Intervention and Dynamic Assessment: Implementing Systematic, Dynamic and Individualised Interventions in Primary School2014In: International journal of disability, development and education, ISSN 1034-912X, E-ISSN 1465-346X, Vol. 61, no 1, p. 27-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, response to intervention (RTI) has been the focus of research, debate and educational implementations, especially regarding early reading instruction. RTI provides an educational framework characterised by different tiers or layers of instruction, providing increasingly more intense and individualised interventions for children in primary school. The purpose is to provide high-quality instruction to meet the needs of all learners by means of a systematic and dynamic approach. RTI can also serve as a source of information for disability determination. Dynamic assessment (DA) is a concept closely related to RTI, although DA focuses on individual learners regardless of the educational system and has a much shorter time frame than RTI. The present article provides a description and comparison of RTI and DA and an analysis of the merits and limitations of these concepts, based on the debates between researchers. It also discusses how DA could be used within a broader RTI system. Finally, we discuss the roles of cognitive or neuropsychological assessments in relation to RTI.

 • 243.
  Gustafsson, Annelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Persson, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Bokhunden som inte kunde läsa  : En interventionsstudie i åk 2 och 3 med elever i lässvårigheter.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a time where literacy is described as one of the most important tools for participation and development, configuration and implementation of scientifically based interventions can only been seen as a particularly important pedagogical challenge. Being able to read is a composite ability consisting of two main factors, being able to decode words and understanding the language (Gough & Tunmer, 1986). Motivation is another aspect that can be added to further solidify the result. The aim of the present study was to compare the development of word decoding, reading comprehension and motivation/interest in reading in the intervention group and the comparison group. One motivation-building method is to use a non-judgmental and unconditional “reading dog” to read for, which the intervention group did. Pupils from grade 2 and 3 who experienced reading difficulties, either had special assistance or extra accommodation, were divided into the two groups. During a seven week period the intervention group got to practice reading using reading lists and repeated reading, they also got to read for a “reading dog” once a week. Meanwhile the comparison group received "traditional teaching" and the ordinary decided support measures in the form of additional accommodation or special support. Word decoding ability, reading comprehension and interest/motivation in reading were measured individually before and after the seven week period. The results showed that the intervention group had made the greatest progress in word decoding and reading comprehension after the seven weeks, compared with the comparison group. The pretests showed that the comparison group had a higher mean on the thorough tests of word decoding and reading comprehension, but that the advantage had decreased between the two groups after seven weeks of work. The pupils' self-assessed value of the interest in reading had also been increased in the intervention group, whereas it had fallen slightly in the comparison group. The “reading dog” element was predominantly appreciated by pupils, parents or guardians and the regular teachers. To sum this study the intervention aimed to stimulate pupils' composite reading skills in a learning environment made to give pupils who were experiencing reading difficulties positive reading experiences and a stronger reader identity.

   

  Download full text (pdf)
  Bokhunden som inte kunde läsa- En interventionsstudie i åk 2 och 3 med elever i lässvårigheter
 • 244.
  Gustafsson, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Transformativt lärande och reell kompetens: Hur livserfarenheter tillvaratas i arbetslivet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknadens villkor skapar behov av kompetens utöver den rent yrkesmässiga. Reell kompetens avser en persons totala kunskap och kapacitet, även sådan som inte går att validera. Allt lärande förändrar därför en persons kompetens, men vissa typer av kunskap är starkt förknippad med specifika situationer. Transformativt lärande medför förändringar i personens identitet och resulterar i en personlighetsintegrerad kunskap som individen bär med sig mellan olika sammanhang och situationer. Omvälvande livshändelser eller undervisning som utmanar tidigare kunskap kan utgöra startpunkter för transformativt lärande. Dock leder livserfarenhet inte automatiskt till lärande. Studien undersöker hur människor kan tillvarata sina livserfarenheter genom transformativt lärande så att detta kan bidra till att utveckla kompetens som de har nytta av i arbetslivet.Studien baseras på semistrukturerade intervjuer med fem yrkesverksamma personer i åldrarna 35-53 år som alla varit med om att byta yrke eller arbetsuppgifter. Intervjusvaren visar att transformativa lärprocesser kan resultera i en god cirkel av lärande. Den största vinsten av lärandet var enligt respondenterna den trygghet och empowerment som kommer av att lära känna sig själv, veta vem man är och vad man vill. Detta resulterar i förändring av personliga egenskaper som upplevs som tillgångar i arbetslivet: förmåga till empati och att lyssna på andra samt ökad omsorg om andra människor utifrån den egna tryggheten. Lärandet består också i att personerna genom sina livserfarenheter utvecklar bedömningsförmågan för vad man ska acceptera och var man ska dra sina gränser, samt ett nytt förhållningssätt till lärande och förändring, där feedback och kritik ses som användbara tillgångar för att ytterligare växa som människa och utveckla sin kompetens.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 245.
  Gustafsson, Joakim
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Holmberg, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Ungdomar i riskzon: - En kvalitativ studie om faktorer som enligt personal inom socialtjänst och HVB kan främja en positiv utveckling.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att belysa och analysera hur personal inom Socialtjänst och på HVB-hem berättar om arbetet för att stärka skyddsfaktorer och stödja ungdomar mot en positiv utveckling. Den metodologiska utgångspunkten i denna studie är fenomenologisk. Fenomenologin strävar efter att beskriva informantens tolkningar av sina erfarenheter så korrekt som möjligt. Undersökningen har genomförts med en kvalitativ ansats och intervjuerna har genomförts med vinjettmetoden. Fem verksamheter har besökts och sju informanter har intervjuats. Resultatet har analyserats med Antonovskys teori om salutogent synsätt. Med salutogent synsätt menar Antonovsky att fokusera på det som är friskt, istället för det som är sjukt, hos individen. I resultatet framgår att viktiga framgångsfaktorer hos ungdomar som utvecklat en problematisk livsstil, är familjeanknytningen, goda relationer och att ha positiva förebilder. Två anmärkningsvärda resultat framkom i studien.  Ett var att personalen inte berättar om skolan, som den mest betydande faktorn att börja arbeta med, trots att forskningen visar att just skolan är den absolut viktigaste skyddsfaktorn, för att inte hamna i kriminalitet eller missbruk. Men även synen på placering inom SIS eller på HVB-hem är anmärkningsvärt. Både uppfattningen att det absolut inte var aktuellt med placering inom SIS och att det var omedelbar placering inom SIS som gällde för ungdomen i vinjetten, förekom i resultatet. Här skiljer sig åsikterna mycket hos personalen, hur man bör göra. Detta medför att det spelar stor roll för ungdomen, vem hen träffar på inom Socialtjänsten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 246.
  Gustafsson, Johan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Ekblom, Jakob
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Det undergrävda folkhälsoarbetet: En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet uppfattar ämnets folkhälsoansvar2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur några lärare i idrott och hälsa på gymnasiet uppfattar ämnet som ett folkhälsoansvar och hur de i sådana fall jobbar med att förbättra folkhälsan. Genom sex djupintervjuer ville vi få en djupare förståelse kring hur lärare ser på folkhälsa i relation till undervisningen. Tidigare forskning klarlägger att en god hälsa gynnar hela samhället och att det är viktigt med hälsofrämjande insatser i tidiga åldrar. Resultatet visar utifrån vårt teoretiska ramverk, nyinstitutionell teori, att alla respondenterna ser folkhälsoansvaret som en given uppgift i ämnet, trots att det inte uttrycks tydligt i styrdokumenten. Vidare fanns det olika sätt att arbeta för att förbättra folkhälsan hos eleverna, där vissa respondenter uppgav att de arbetade med individanpassning för att uppnå de regulativa målen. Med de regulativa villkoren i åtanke ville lärarna väcka elevernas intresse för livslång och regelbunden fysisk aktivitet efter skoltiden. En del av respondenterna hade gemensamma värderingar och föreställningar om de yrkesinriktade linjer där de istället fokuserade på att fysiskt aktivera eleverna. De regulativa villkoren med kunskap om träningseffekter och hälsobiten åsidosattes då de upplevde att de inte når ut till eleverna. Där upplevde respondenterna den fysiska aktiviteten som det stora bidraget för att förbättra elevernas folkhälsa. Normativa villkoren upplevs därmed som starkare i det här fallet då de regulativa villkoren ibland utelämnas till förmån för lärarnas värderingar om elevernas bästa. De kognitivt-kulturella villkoren har mest inverkan på folkhälsan genom att lärarna väljer att undervisa i fysisk aktivitet och kunskaper om träning som de själva har ett starkt intresse för.  Med en tolkningsfrihet som respondenterna upplever i relation till kursplanen och den korta tid som avsetts till ämnet, kan en del innehåll bara vidröras och några undvikas helt och hållet beroende på tolkning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 247.
  Gustafsson, Johan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Nordström, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  "Alla är inte med": Hur motivation påverkar elevers deltagande till idrott och hälsa på yrkesförberedande program2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar i första hand elever som är frånvarande från lektionerna i idrott och hälsa samt vilka anledningar de anger till att vara det. Vi har varit ute i sammanlagt sex klasser på yrkesförberedande program på två olika skolor där eleverna läser idrott och hälsa 1. Syftet var att utifrån ett motivationsperspektiv få klarhet i varför vissa elever är frånvarande från ämnet. Vi ville även belysa vad eleverna skulle vilja förändra i ämnet idrott och hälsa för att minska frånvaron, vilket har gett oss en inblick i vad de är nöjda/ missnöjda med. Resultatet visar att elever anger en viss anledning till varför de är frånvarande vid olika tillfällen och en helt annan till varför de tror andra elever inte är med på lektionerna i idrott och hälsa. Den vanligaste orsaken som eleverna själva nämner till att vara frånvarande är skada eller sjukdom. Jämför vi det med varför de tror att andra elever inte deltar så är det vanligaste svaret att de inte orkar. Eleverna vill också förändra lektionsinnehållet på så sätt att de vill ha mer av viss aktivitet och då speciellt bollspel.  

  Download full text (pdf)
  Alla är inte med
 • 248.
  Gustafsson, Petra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Larsson, Kajsa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Att bemöta personer med multipelt substansbrukssyndrom: Professionellas perspektiv och erfarenheter av multipelt substansbrukssyndrom i behandling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa professionellas uppfattning om och  erfarenhetav multipelt substansbrukssyndrom samt deras tankar om hur problematiken s hanteras och åtgärdas för att skapa positiv förändring hos klienter. Till studi användes kvalitativ metod med utgångspunkt från hermeneutike Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem respondenter från två oli verksamheter. Studiens teoretiska utgångspunkt är West’s (2006) motivationsteo PRIME. Studiens andra teoretiska utgångspunkt är Von Wright’s (201 pedagogiska rekonstruktion av G.H. Meads teori om  människo intersubjektivitet. Resultatet visade att respondenterna kände till diagnossystem DSM-5. De definierade multipelt substansbrukssyndrom som blandmissbru Resultatet visade också att de professionella ser varje klient som unik. Bå motivations- och behandlingsarbetet var individanpassat och såg liknande ut v  ett enskilt missbruk eller beroende. Dock var problematiken mer komple eftersom det har fört med sig allvarligare konsekvenser. Respondentern erfarenhet var att de ofta möter klienter med multipelt substansbrukssyndrom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 249.
  Gustavsson, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Social justice and the free school choice: A theoretical discussion on the policy of free school choice in Sweden2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Research Topic: Issues of social justice has recently become political dynamite in Europe and in Sweden, especially due to humanitarian disasters and a large reception of refugees. The opportunities for individuals and groups to affect their lives and participate in various communities largely depend on socially equitable arrangements. Thus, the legitimacy of any democratic education system must rest on principles that is considered somewhat socially just (Allen & Rech, 2013; Gutmann, 1999). It is therefore urgent, as Cribb and Gewitz (2003; Gewirtz, 1998) states, to widen reflections concerning the establishment of socially just arrangements in education. One way is to explore implications of theoretical justice conceptions. In this paper focus is directed to the case of the free school choice – a reform, whose segregating effects has been discussed and also critized over recent years, by domestic investigators (IFAU 2014a, 2014b; SOU, 2016:38) and researchers (Blomquist & Rothstein, 2008; Böhlmark & Lindahl, 2007), as of transnational policy actors (OECD, 2015). However, the reform gains strong support by parents, and has barely been questioned by political parties. Aim: The overall aim of this paper is, with inspiration from John Rawls theory of justice as fairness, to conduct a theoretical discussion concerning the justice dimensions of the free school choice. The research question is: How can one understand the social justice implications of the free school choice, when explored from John Rawl’s theory of justice? Theoretical frameworks and research design: The analysis consists of three parts. First, to discuss the philosophical issue of what social justice might be, I present the alternative offered by John Rawls (1971/2005, 2001). I outline the fundamental principles of Rawls theory of justice as fairness, and what aspects of the free school choice policy that becomes critical, given the theory’s concepts. Secondly, with the empirical issues generated by the theory, I conduct an analysis in which I highlight the justice dimensions of the free school choice as they are reflected in policy documents on both national (SOU 2016:38) and transnational level (OECD, 2012, 2015). Finally, I discuss if, and if so how, the free school choice could be understood and organized in line with Rawls difference principle, stipulating that inequalities can be permitted if they also promote the societies least advantaged. The study is based upon a constructivist-discursive view (Jörgensen & Phillips, 2002). Thus, the knowledge claim is not do depict reality ”as it is”, but rather to visualize the justice discources in education policy and the possible knowledge benefits of bringing a philosophical perspective to the table. Expected findings and their relevance for Nordic educational research: The result of the analysis shows the strengths and weaknesses of Rawls theory of justice in relation to the policy of free school choice. The analysis also highlights the discursive interplay between transnational and Nordic educational policy. The main contribution is that the study emphasizes end exemplifies the importance of theoretical reflection regarding justice issues in and for today’s democratic education system.

 • 250.
  Gustavsson, Jeanette
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Karlsson, Jasmin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Behandlingsintegritet: Behandlares uppfattningar om att arbeta utifrån metoders tänkta utförande gällande KBT och ART2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie är syftet att undersöka behandlares erfarenheter och uppfattningar om hur de förhåller sig till KBT och ART på två SiS-institutioner för ungdomar när det gäller behandlings-integritet. Studien utgår från en kvalitativ ansats med en hermeneutisk forskningstradition. Studien bygger på semi-strukturerade intervjuer med fem yrkesverksamma behandlare på två SiS-institutioner. Resultatet har tolkats utifrån analysmetoden meningskoncentrering och teorin ”A conceptual framework for implementation fidelity”. I resultatet framkommer det att behandlarna anser att KBT och ART är tydliga och konkreta metoder som fungerar bra att använda och att de uppvisar ett gott resultat. Det framgår dock att båda institutionerna använder KBT som ett förhållningssätt istället för en behandlingsmetod. Vidare anser behandlarna att det är bra att arbeta utifrån evidensbaserade metoder samt att det är viktigt att följa metodernas tänkta utformning för att behandlingen ska kunna uppvisa ett liknande resultat som i forskningen. Det är även dessa slutsatser som dras.          

  Download full text (pdf)
  fulltext
2345678 201 - 250 of 721
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf