lnu.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 2734
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Axén, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Det kulturella arvet- en resurs i omsorgen av de äldre2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 202.
  Bagewitz, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Einarsson, Mimmi
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Mobbningens ansikten: Orsaker till mobbning2011Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie syftar till att undersöka mobbningens orsaker. Våra frågeställningar rör vilka som är involverade i mobbning och vad som karaktäriserar dessa samt hur man kan förklara att mobbning sker. Vi berör i denna studie både traditionell mobbning och internetmobbning. I vårt resultat sammanfattar vi vad ett antal studier på området har kommit fram till under de olika kategorierna, vad som karaktäriserar en mobbare, vad som kännetecknar en utsatt och vilka orsaker som finns till mobbning. Den övergripande teori som ligger till grund för denna text är det sociokulturella perspektivet, vilket utgör grunden för vår diskussion. I denna kom vi fram till att elever, när de blir tillfrågade, gärna förklarar mobbning utifrån individuella termer och att skola och samhälle därför måste arbeta för att elever ska växa upp och lära i en tolerant social miljö.

   

 • 203.
  Bagewitz, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Einarsson, Mimmi
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Utanför det fyrkantiga klassrummet: Historiska studiebesöks värden och betydelse, som de ses av lärare och personal vid historiska besöksmål i Kalmar2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker vad lärare och pedagogisk personal på historiska institutioner tänker om elevers studiebesök på platser med historisk anknytning. Dessutom undersöker vi huruvida historiska studiebesök kan främja elevernas historiemedvetande utifrån teorin om historiemedvetandets fem processer. Utifrån intervjuer med lärare på högstadieskolor såväl som pedagogisk personal på historiska besöksmål har vi funnit att det finns tydliga värden i att göra historiska studiebesök samt vissa problem och hinder. Utöver detta har vi funnit att elevers historiemedvetande under vissa förutsättning kan främjas av att de får göra dylika besök.

 • 204.
  Bahtanovic, Dino
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Botonjic, Antonia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Nej, jag är inte en superhjälte – Jag är lärare!: Ett arbete om lärares krav, oskrivna krav & upplevelser utifrån läroplanerna 1962 och 20112013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande arbete ämnar undersöka vilka krav på lärare som har förändrats och inte förändrats utifrån läroplanerna 1962 och 2011. 1962 kom den första grundskoleläroplanen i och med att införandet av den obligatoriska nioåriga grundskolan krävde en sådan. 2011 har varit ett år med nya förändringar som aktualiserats i media till exempel lärarlegitimationen. Därmed är det väsentligt att ta reda på hur kraven har och inte har förändrats utifrån två grundskoleläroplaner. Ett läroplansteoretiskt förhållningssätt utgör det teoretiska perspektivet och förklarar vilka faktorer som ligger bakom utformningen av en läroplan. Pedagoger intervjuades om kraven utifrån styrdokumenten, upplevelser och så kallade oskrivna krav. Resultatet visade i huvudsak att kraven har blivit tydligare i utformningen, fler resurser erbjuds för att nå dem men att de alltfler ökade krav har stramat åt friheten med att undervisa kreativt samtidigt som arbetsbördan har utökats för läraren. Dessutom visar resultatet att såväl undervisningsmetod som undervisningsformer har förändrats och läraren har fått utökat ansvarstagande genom kraven i olika riktlinjer. Slutligen diskuteras resultatet utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. 

 • 205.
  Bahtanovic, Dino
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Vasquez, Melissa
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Tvåspråkighet: En studie om tvåspråkighet med fokus på andraspråk, modersmål och interaktion2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att analysera tvåspråkighet med fokus på andraspråk, modersmål och interaktion. Vi ville också undersöka hur dessa effekter påverkar elevens utveckling och kommunikation i klassrummet. Dagens skola har blivit en kulturell mötesplats för både elever och lärare där flerspråkigheten utvecklas. Interaktion i skolan är en viktig faktor för att alla elever ska känna en gemenskap i klassrummet. Syftet med denna studie är att med hjälp av forskning om tvåspråkighet undersöka hur tvåspråkighet påverkar elevernas kunskapsutveckling. Vi använde oss av sociokulturella perspektivet och interkulturella perspektivet för att få svar på våra frågeställningar. Vi har valt att göra studien systematisk där vi har formulerade frågor som kommer besvaras systematiskt genom att analysera relevanta studier från tidigare forskning. Studien är utförd på både ett kvalitativt och kvantitativt sätt. Vi använde oss av totalt 13 artiklar som vi samlat empiri från. Tvåspråkigheten är en positiv process och den skapar en balans mellan skolspråket och modersmålet. Materialet vi har hittat består till stor del av internationellt forskning och en hel del svenska forskare som fokuserar på ämnet, tvåspråkiga elever. Bland materialet har vi vetenskapliga artiklar, avhandlingar och ett fåtal forskningsrapporter som rör ämnet. Resultaten visar att tvåspråkighet har en positiv effekt på elevernas lärande samt att det gynnar kunskapsutvecklingen hos eleverna.

  Sökord: blingual children, andraspråksinlärning, bilingualism, svenska som andraspråk, modersmål, mother tongue, language development, integration  

 • 206.
  Barbabella, Francesco
  et al.
  European Centre for Social Welfare Policy and Research, Austria ; Italian National Institute of Health and Science on Aging (INRCA), Italy .
  Hoffmann, Frédérique
  European Centre for Social Welfare Policy and Research, Austria.
  Rodrigues, Ricardo
  European Centre for Social Welfare Policy and Research, Austria.
  Schmidt, Andrea
  European Centre for Social Welfare Policy and Research, Austria.
  Chiatti, Carlos
  Italian National Institute of Health and Science on Aging (INRCA), Italy.
  Fry, Gary
  University of Leeds, UK.
  Hanson, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences. Swedish National Family Care Competence Centre (SNFCCC), Sweden.
  Magnusson, Lennart
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences. Swedish National Family Care Competence Centre (SNFCCC), Sweden.
  Socci, Marco
  Polytechnic University of Marche, Italy ; Italian National Institute of Health and Science on Aging (INRCA), Italy.
  Stückler, Andreas
  European Centre for Social Welfare Policy and Research, Austria.
  Széman, Zsuzsa
  Hungarian Academy of Science, Hungary.
  Widéhn, Nadja
  Swedish National Family Care Competence Centre (SNFCCC), Sweden.
  Lamura, Giovanni
  Italian National Institute of Health and Science on Aging (INRCA), Italy ; European Centre for Social Welfare Policy and Research, Austria.
  Deliverable 3.6: Final report on the “Methodological Framework”2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report proposes a framework for Impact Assessment of ICT-enabled services to support informal carers, at family, organisational and national levels, and applies this framework to assess the evidence for impact in 12 cases from Europe and North America.

 • 207.
  Barkstedt, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Jansson, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Självskadebeteende: Om professionellas erfarenheter i möte med personer med självskadebeteende2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att belysa några professionellas inom skola, socialtjänst och sjukvård erfarenheter i möte med personer med självskadebeteende. Metoden var kvalitativ med hermeneutisk inriktning och vi använde oss av semistrukturerade intervjuer. Våra frågeställningar var, hur beskriver de professionella självskadebeteende, vilka erfarenheter har de professionella av möte med personer med självskadebeteende, vilka tankar och känslor väcker självskadebeteende och hur hanteras det. De professionella vi mött har erfarenheter av personer i alla åldrar med självskadebeteende, både tjejer och killar. Resultatet visade att det vanligaste formen av självskadebeteende är cutting och att personer med självskadebeteende ofta har upplevt något traumatiskt i sin barndom, ofta har de även dålig självbild och låg självkänsla.  Slutsatserna är att det behövs mer forsking kring ämnet och att det är viktigt att upptäcka ett självskadebeteende i tid

 • 208.
  Barkstedt, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV FYSISKAKTIVITET PÅ RECEPT SOM ALTERNATIVBEHANDLINGSMETOD: En intervjustudie2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Genom fysisk aktivitet är det möjligt att både förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Sedan 2001 har det varit möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal att ordinera fysisk aktivitet på recept (FaR) till patienter och statistiken visar att majoriteten av landets vårdcentraler har erfarenheter av att föreskriva FaR till sina patienter.

  Syfte: Syftet var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor inom primärvården har av fysisk aktivitet på recept som alternativ behandlingsmetod.

  Metod: Studien tar sin utgångspunkt i en kvalitativ ansats och består av fyra semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor verksamma vid fyra olika vårdcentraler.

  Resultat: Samtliga sjuksköterskor hade flera års erfarenhet av att arbeta med FaR och hade utbildning i den alternativa behandlingsmetoden. Inställningen till FaR var positiv så länge som det genomfördes på patientens villkor. Sjuksköterskorna var överens om att det låg i primärvårdens ansvarsområde att jobba med FaR.

  Slutsatser: Erfarenheterna av att ordinera FaR var positiva så länge ett intresse fanns hos patienterna. Sjuksköterskorna ansåg att utbildningen var tillräcklig men att de borde få mer uppföljning på utbildningen. Även uppföljningen av patienterna och samarbetet med idrottsrörelsen behövde enligt sjuksköterskorna förbättras. Genom ett stärkt samarbete skulle patienternas följsamhet till recepten bli lättare att kontrollera och därmed skulle uppföljningsarbetet bli lättare att genomföra.

 • 209.
  Barvestad, Kinka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Nilsson, Petra
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Mobility with Dignity: - Hästens betydelse för livskvalitén hos skadade brittiska soldater och veteraner2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att explorativt undersöka vilken betydelse hästen har för brittiska soldater och veteraner som varit ute i krig och återvänt med någon form av ohälsa. Studiens frågeställningar var: Hur används hästen på Horseback UK  som en del i tillfrisknandet för brittiska soldater och veteraner som varit ute i krig? Hur beskriver brittiska soldater och veteraner som varit ute i krig hästens betydelse för livskvalitén? För att besvara frågeställningarna tillämpades en metod som bestod av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna utfördes på Horseback UK i Skottland som är en välgörenhetsorganisation, skapad för att ge en trygg och säker miljö. De arbetar med hjälp av hästar för att hjälpa de som tjänstgör eller tjänstgjort i den brittiska armén och kommit tillbaka med någon form fysisk eller psykisk ohälsa. Undersökningsgruppen bestod av sju individer, fem var soldater eller veteraner och två var grundarna till organisationen. Resultatet av denna studie visar att samtliga soldater och veteraner var överens om att deras livskvalité har förbättrats efter att hästen kom in i deras liv och att den har haft en viktig betydelse för dem. Exakt hur hästen påverkar just livskvalitén går dock inte att förklara.

 • 210.
  Becic, Amila
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Sabanovic, Larisa
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Palliativ vård: Önskan om att känna sig trygg2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är gjord som en systematisk litteraturstudie med en kvalitativ ansats där nio artiklar analyserades. Litteraturstudiens syfte var att beskriva patientens upplevelse av att befinna sig i den sena fasen av den palliativa vården. Vårt resultat visade att patienter som befinner sig i den palliativa vården ville ha kontroll över livet, uppleva trygghet och värderade saker annorlunda. Trygghet upplevdes t.ex. när patienter kunde vårdas i det egna hemmet. Våra fynd visade att förtroende skapar en känsla av trygghet vilket leder till att välbefinnande förstärks och sjuksköterskan får bättre kunskap om patienten och patientens livsvärld. För att fördjupa oss i patientens upplevelse av den palliativa vården har vi använt oss av livsvärldsteori och teori om att finna mening med livet.

 • 211.
  Beck, Simon
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Hur sjuksköterskor kan stödja anhöriga i sorg2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är en svår upplevelse att förlora en anhörig. Sorgen kan medföra ett känslomässigt lidande och en påfrestning på hälsan. Sjuksköterskor ställs ofta inför den svåra situation som det innebär att möta anhöriga till avlidna patienter och många känner sig inte bekväma med uppgiften. Detta resulterar i att anhöriga inte alltid får det stöd de önskar eller behöver vilket kan öka lidandet. Vi beskriver i denna systematiska litteraturstudie vad sjuksköterskan kan göra för att stödja anhöriga i sorgeprocessen. Två övergripande teman framträdde stöd i mötet och stöd i organisationen. Genom att skapa god relation, med ärlighet, omtanke och vänlighet, och ha samtalet i fokus kan sjuksköterskan stödja den anhörige initialt i mötet. Samtalet kan även vara ett redskap för att bedöma behov så att varje individ kan få ett optimalt stöd. Resultatet visade även att organisationen kan stötta sjuksköterskan i arbetet att stödja anhöriga genom att ha klara rutiner, god samverkan (mellan olika instanser) och ge utbildning. Denna studies resultat har uppbackning av tidigare teorier och forskning inom ämnet. Dock kvarstår det faktum att sörjande fortfarande inte upplever att de får ett tillräckligt stöd. Fortsatt forskning för att utreda varför teoretisk kunskap inom detta område inte praktiskt tillämpas behövs.

 • 212.
  Beermann, Marie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Eriksson, Kerstin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Vardagsmatematik: Pedagogers gruppsamtal om vardagsmatematiken i de tidigare skolåren2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att synliggöra hur pedagoger som undervisar i grundskolans tidiga år samtalar om undervisningen av matematikens användning i vardagen utifrån den socio­kulturella teorin. Gruppsamtalen utgick från rubrikerna konkretisering, individ­uali­se­ring, mate­matik och språk samt matematiksvårigheter kopplade till vardagsmatematiken. Vi använ­de oss av fokusgrupper som undersökningsinstrument. I studien ingick 13 peda­goger som alla undervisade i matematik på skolans lågstadium. Deltagarna i studien var verk­samma på fyra olika skolor i två olika kommuner.

  Undersökningens resultat bearbetades utifrån en hermeneutisk innehållsanalys. I resultatet synliggörs en omfattande och medveten undervisning kring vardagsmatematiken hos de med­­verkande pedagogerna. Det som upplevs som hinder eller skapande av möjligheter är resurstilldelningen både materiellt och personellt. Gruppstorlek och gruppsammansättning upp­levs också som avgörande för en undervisning som lever upp till pedagogernas ambi­tioner. Konkretiseringen ges en stor betydelse för att fånga och förklara den abstrakta mate­matiken. Individualiseringen ses av pedagogerna som nödvändig för att få med sig alla elev­erna i matematikundervisningens gemenskap och för att alla elever ska nå målen. Den sam­talande matematiken beskrivs som ovärderlig för elevernas tänkande och därmed för­ståelse och lärandet. Det framgår att för elever med matematiska svårigheter är det konkreta materi­alet, tid tillsammans med pedagog och ett varierat undervisningssätt faktorer som skapar för­utsättningar för lärande. 

 • 213.
  Beijbom, Tora
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Williamsson, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Fysisk aktivitet, morotik och lärande: Några förskollärares erfarenheter och förhållningssätt2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att ge ett kunskapsbidrag till problemområdet motorik, utveckling och lärande med utgångspunkt från några pedagogers arbete med och förhållningssätt till fysiska aktiviteter och lärande i förskolan. Vi valde att genomföra en kvalitativ studie, där vi intervjuade sex verksamma förskollärare. Tidigare forskning har delade meningar om fysisk aktivitet och dess betydelse för barns lärande. Flera forskare konstaterar dock att det finns ett samband mellan motorik och lärande. Resultatet av studien visade att också verksamma pedagoger ser ett samband mellan motorik och lärande. Samtidigt visade studien andra faktorer som påverkar barns fysiska aktivitet och lärande, exempelvis miljön och sinnesorganen. Många av pedagogerna framhäver utomhusmiljön som en tillgång i arbetet med fysiska aktiviteter. Vid tillfällen som dessa, menar pedagogerna, tränas och stimuleras barns motoriska utveckling på ett naturligt sätt. Sammanfattningsvis upplever pedagogerna att motorik påverkar barn positivt; barnen blir rörligare, friskare och gladare.  

 • 214.
  Belkacem, Jamilla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Sexuellt självförtroende.: Hur tenderar vuxna skatta sitt sexuella självförtroende?2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 215.
  Benderix, Ylva
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Fridell, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Billsten, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Holmberg, Robert
  Utvärdering av "Kunskap till Praktik" ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård. delrapport I  2008 - 20112012Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 216.
  Bengtsson, Anders
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Hummel, Tommy
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Roller i mobbningssituationer: Elevers olika roller i mobbning och bidragande faktorer till skapandet av dessa2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna litteraturstudie har vi ämnat undersöka fenomenet mobbning ur ett sociokulturellt perspektiv. Studien fokuserar på de olika roller som individer har i en mobbningssituation, i syfte att identifiera dessa samt vilka faktorer som medverkar till att skapa dem. Genom att systematiskt samla in data från olika undersökningar om mobbning utifrån ett grupperspektiv och sedan analyserat dessa med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet har vi sökt svar på våra frågeställningar. Resultatet av studien visar att det går att identifiera sex olika roller i en mobbningssituation, samt att dessa roller till stor del bestäms genom individernas samspel, där individernas sociala status och acceptans är bidragande faktorer till att skapa och återskapa rollerna. Resultatet diskuteras slutligen med fokus på hur det kan användas i en pedagogisk verksamhet i arbetet mot mobbning.

   

 • 217.
  Bengtsson, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Hjörring, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Olikheter berikar": En kvalitativ intervjustudie kring rektorers syn på integrationsarbete av nyanlända elever med utländskt ursprung.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 218.
  Bengtsson, Kim
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Andersson, Camilla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  ”Det är för barnens bästa som vi gör det…”: En kvalitativ studie om kriminalvårdens anmälningsskyldighet vid misstanke att barn far illa2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Employees of the criminal correctional system have a duty to notify social services if they suspect that children are exposed to maltreatment, according to Chapter 14, § 1 SoL. Despite the obligation to report, studies show that this is not done at all times. The purpose of this paper is to describe and analyze how the criminal correctional system in Kalmar looks at notification if they suspect that children are exposed to maltreatment. To examine this, we used qualitative research method based on semi-structuring interviews; these were carried out with six employees, working in the criminal correctional system. The answers that emerged during the interviews have been analyzed using Yeheskel Hasenfeld theory of human services organizations, and trough previous research. The results of this study show that the level of knowledge has improved recently and it is not always certain that issues are reported.

 • 219.
  Bengtsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Språklärares kompetensutveckling2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att definiera språklärares behov av kompetensutveckling, med utgångspunkt i gymnasielärares och skolledares uppfattningar. En central avsikt är även att undersöka huruvida utformningen av fortbildningsinsatser tillgodoser uttalade behov. Studiens kvalitativa forskningsansats inbegriper semi-strukturerade intervjuer av tre skolledare och tre språklärare på gymnasiet. Undersökningsresultatet indikerar att skolledarna främst ser ett behov av didaktisk kompetensutveckling bland språklärarna, samt i viss mån även ett behov av aktualiserade ämneskunskaper. Lärarna själva framhåller behov av såväl fördjupade ämneskunskaper som didaktisk och pedagogisk utveckling. Emellertid styrs kompetensutvecklingens utformning inte enbart av lärares behov. I detta avseende framgår att övriga behov vanligen tillgodoses genom kollektiva utbildningsinsatser, medan individuell fortbildning i högre grad inriktas mot lärares enskilda önskemål. Resultatet tyder på att lärarna har goda möjligheter att påverka sin individuella kompetensutveckling och därmed tillvarata egna intressen. De tycks dock inte alltid utnyttja detta. I min analys, som är förankrad i professionsteori, talar flera argument för att betydande delar av undersökningens resultat har en negativ inverkan på lärarnas professionalitet.

 • 220.
  Bengtsson, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Svensson, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Faktorer som stör sömnen på sjukhus: Vad är det som stör det patienterna bör?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov hos människan. Om sömnen är bristfällig blir konsekvenserna för patienter en ofullständig återhämtning både fysiskt och psykiskt vilket resulterar i en försämrad läkningsprocess och nedsatt välbefinnande. Enligt Hendersons teori har sjuksköterskan som omvårdnadsansvar att tillgodose patienters behov och därmed också främja sömnen. Syfte: Syftet är att beskriva faktorer som inverkar negativt på vuxna patienters sömn under sjukhusvistelse. Metod: En systematisk litteraturstudie valdes som metod. Sökningen resulterade i nio artiklar vilka analyserades med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Utifrån kommande faktorer som vårdmiljön såsom ljud, ljus och rumstemperatursamt faktorer relaterat till sjuksköterskans omvårdnadsarbete inverkade negativt på patienters sömn. Även inifrån kommande faktorer som psykiska faktorer och fysiska faktorer inverkade negativt. De psykiska faktorerna innebar bland annat oro och depressiva tankar medan de fysiska faktorerna visade sig vara relaterade till bland annat smärta och inaktivitet under dagen. Slutsats: Både faktorer i sjukhusmiljön och faktorer härstammande från patienterna själv inverkade negativt på sömnen. Målet för sjuksköterskans omvårdnadsarbete är att främja patienters hälsa, både psykiskt och fysiskt. Genom att tillämpa individanpassad omvårdnad kan sjuksköterskan skapa förutsättningar för patienter att sova.

  Nyckelord: störd sömn, behov, negativt inverkande faktorer, sjukhus

 • 221.
  Bengtsson, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Lönnvik, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  I VILKEN OMFATTNING UTFÖRS DEN BASALA HYGIENEN AV RÖNTGENSJUKSKÖTERSKOR?: Finns det faktorer som främjar eller hindrar utförandet?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den vanligaste smittvägen för vårdrelaterade infektioner är genom direkt eller indirekt kontaktsmitta via personalens händer, kläder och tekniska utrustning. Röntgensjuksköterskor möter dagligen ett stort antal patienter och blir därför en potentiell smittväg för mikroorganismer, som skulle kunna spridas vidare på kort tid till patienter om den basala hygienen inte efterföljs. Syftet med detta arbete är att undersöka i vilken omfattning röntgensjuksköterskor utför den basala hygienen vid patientkontakt enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Kvantitativ metod med enkät valdes där urvalet bestod av röntgensjuksköterskor som arbetade vid två röntgenavdelningar från två sjukhus i södra Sverige. Resultatet visade att majoriteten av röntgensjuksköterskorna följer Socialstyrelsens föreskrifter inom basal hygien och att röntgensjuksköterskorna upplever att det fanns fler faktorer på arbetsplatserna som främjade men även faktorer som hindrade utförandet av den basala hygienen.

 • 222.
  Bengtsson, Mikaela
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Modiga flickor och blyga pojkar: Barnlitteraturens betydelse ur ett genusperspektiv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att få en inblick i hur lärare och elever tänker kring barnlitteraturens påverkan och betydelse för barns syn på genus. Jag undersöker även hur barn uppfattar karaktärer som bryter stereotypa könsmönster i böcker. Det som jag får djupare förståelse för genom arbetet hoppas jag sedan kunna ta med mig i min kommande yrkesroll som lärare.

  Metod som jag använder mig av är av kvalitativ sort, vilket innebär att man försöker hitta särskilda kvaliteter och egenskaper i det man undersöker. Fokus ligger på deltagarnas uppfattningar och perspektiv i kvalitativa undersökningar. Jag har valt att utföra intervjuer med elever i årskurs 1 och årskurs 6, samt av lärare.

  Arbetets viktigaste resultat är att det finns ett tydligt samband mellan barnlitteratur och genus. Barnlitteratur spelar utan tvivel en viktig roll för barns uppfattning om genus och kön. Könsstereotypa karaktärer dominerar fortfarande i barnlitteratur, vilket gör att barn påverkas av dessa när de växer upp. Lärare har en viktig roll i detta, eftersom de kan bidra till att ge elever få möjligheter att läsa många olika slags böcker. Genom barnlitteratur får elever kunskap om exempelvis samhälle, yrkesliv och människor. Många barnboksförfattare har på senare tid uppmärksammat litteraturens påverkan på barn, och nu börjar allt fler karaktärer som bryter traditionella könsmönster att framträda i barnlitteraturen.

 • 223.
  Bengtsson, Rosita
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Guldbrand, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Att hitta glöd är viktigt för förskolans kvalité: Fokus på olika yrkeskategoriers roll och syn på den reviderade läroplanen2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om den reviderade läroplanen skulle kunna få konsekvenser i förskolans verksamhet för barnskötare, förskollärare samt rektorer. Vi ville även ta reda på om den reviderade läroplanen skulle kunna bli kvalitetshöjande för verksamheten. Som metod valde vi att använda kvalitativa intervjuer där vi fick möjlighet att ta del av informanternas egna tankar. Det empiriska materialet tillsammans med litteraturstudier har gett underlag för analys och diskussion. Resultatet visade att informanterna tog emot den reviderade läroplanen som ett stöd i sitt arbete. Med den reviderade läroplanen såg informanterna en förändring av sin yrkesroll. Ord som ansvar, tydlighet samt möjlighet lyfts fram kontinuerligt under intervjuerna. En förhoppning finns att det ska ske en kvalitetshöjning i förskolans verksamhet.

 • 224.
  Bengtsson-Verde, Ulrika
  et al.
  Linnaeus University, The University Administration.
  Carlsson, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Gustafsson, Birgitta E.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Koblanck, Henriette
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, School of Design.
  Lundin, Mattias
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Mattsson, Tina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Montesino, Norma
  Nilsson, Karl-Axel
  Rosenqvist, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  En metod för kvalitetssäkring och utvecklinggenom granskning av examensarbeten: avrapportering av pilotprojekt vid Linnéuniversitetet2011Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 225.
  Benzein, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Hopp2012In: Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik / [ed] Lena Wiklund Gustin och Ingegerd Bergbom, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 1, p. 239-248Chapter in book (Other academic)
 • 226.
  Benzein, Eva
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Erlingsson, Christen
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Hagberg, Margaretha
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Saveman, Britt-Inger
  Umeå University.
  Hälsostödjande familjesamtal2012In: Att möta familjer inom vård och omsorg / [ed] E. Benzein, M. Hagberg, B-I. Saveman, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, p. 59-78Chapter in book (Other academic)
 • 227.
  Berg, Hanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  PATIENTENS DELAKTIGHET: En förutsättning för god vård2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today patients are more aware of their rights regarding their own care. They are more informed, more engaged and have more and individual requirements, which leads to increased demands for information and participation increases. The Health Act sets out the patients´ right to participation. Participation increases patient satisfaction with care, promotes healing and increases adherence to health care advise. The patient doesn´t always experience participation in their own care to the extent they wish, which suggests that nurse’s does not always succeed in getting the patient involved. The purpose of this study is to describe factors that are important for patient participation in nursing care in a nurse- and patient perspective. Nine research articles were analyzed with qualitative content analysis. The analysis resulted in two themes: health care relationships and communication. Through various acts of nursing care, patients experienced themselves as being seen and confirmed. Patients experienced a sense of security and trust, which is the essence of a trusting relationship, which in turn is the basis for caring and patient participation in their own care. Patient participation requires a sophisticated interaction between nurse and patient, a quest of a safe relationship that can lead the patient to see themselves seen and confirmed.

   

   

   

  Keywords: patient participation, nurse-patient relationship, nurse, care

 • 228. Berg, Katarina
  et al.
  Idvall, Ewa
  Nilsson, Ulrica
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences. Linköpings universitet.
  Unosson, Mitra
  Psychometric evaluation of the post-discharge surgical recovery scale.2010In: Journal of Evaluation In Clinical Practice, ISSN 1356-1294, E-ISSN 1365-2753, Vol. 16, no 4, p. 794-801Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  UNLABELLED: RATIONALE, AIM AND OBJECTIVES: Day surgery patients are discharged after a short period of postoperative surveillance, and reliable and valid instruments for assessment at home are needed. The aim of this study was to evaluate the psychometric properties of a Swedish version of the post-discharge surgical recovery (PSR) scale, an instrument to monitor the patient's recovery after day surgery, in terms of data quality, internal consistency, dimensionality and responsiveness.

  METHODS: Data were collected on postoperative days 1 and 14 and included 525 patients. Data quality and internal consistency were evaluated using descriptive statistics, correlation analyses and Cronbach's alpha. The dimensionality of the scale was determined through an exploratory factor analysis. Responsiveness was evaluated using the standardized response mean and the area under the receiver operating characteristics curve (AUC). The correlation between change score in PSR and change score in self-rated health was assessed using Pearson's correlation coefficient. Patients' ability to work and their self-rated health on postoperative day 14 were used as external indicators of change.

  RESULTS: Six items showed floor or ceiling effects. Cronbach's coefficient alpha was 0.90 and the average inter-item correlation coefficient was 0.44 after the deletion of two items. The items were closely related to each other, and a one-factor solution was decided on. A robust ability to detect changes in recovery (standardized response mean = 1.14) was shown. The AUC for the entire scale was 0.60. When initial PSR scores were categorized into three intervals, the ability to detect improved and non-improved patients varied (AUC 0.58-0.81). There was a strong correlation between change scores in PSR and health (0.63).

  CONCLUSIONS: The Swedish version of the PSR scale demonstrates acceptable psychometric properties of data quality, internal consistency, dimensionality and responsiveness. In addition to previous findings, these results strengthen the PSR scale as a potential instrument of recovery at home.

 • 229. Berg, Katarina
  et al.
  Kjellgren, Karin
  Unosson, Mitra
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Postoperative recovery and its association with health-related quality of life among day surgery patients.2012In: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 11, no 1, p. Article ID: 24-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Day surgery holds advantages for both the patient and the health care organization. However, recovery beyond the first postoperative week and following different types of surgery has not been explored to any greater degree. The current aims were to prospectively describe postoperative recovery and health-related quality of life among different groups of day surgery patients and to explore the association between postoperative recovery and health-related quality of life 30 days after discharge.

  METHODS: A consecutive sample of 607 adult day surgery patients undergoing orthopaedic, gynaecological or general surgery was included. Postoperative recovery was assessed on days 1, 7 and 14 using the Swedish Post-discharge Surgery Recovery scale and the Quality of Recovery-23 scale. The EQ-5D was used to assess health-related quality of life preoperatively and 30 days following discharge. A repeated measure ANOVA was conducted to evaluate postoperative recovery from day 1 to day 14 and between different surgical groups. Hierarchical multiple linear regression models were used to explore the association between postoperative recovery and health-related quality of life.

  RESULTS: Postoperative recovery improved from day 1 to 14 in all surgical groups (p<0.001). The orthopaedic patients had lower postoperative recovery on day 14 compared to the general and the gynaecological patients (p<0.001). Health-related quality of life was lower among orthopaedic patients (p<0.001), even if significant improvements over time were seen in all groups. Recovery on day 7 was associated with health-related quality of life 30 days after the day surgery (p<0.05).

  CONCLUSION: Particularly orthopaedic day surgical patients seem to favour a closer follow-up in order to support recovery and thereby also positively influence health-related quality of life.

 • 230.
  Berg, Sven
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences. Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  The National School Nutrition Programme and its affects on schooling for farm workers in South Africa: -An investigation of two generations living and working on wine farms in the rural areas of Western Cape2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis, I study the effects of the National School Nutrition Programme (NSNP) on the rural areas of Western Cape, South Africa. More precisely I try to find out how the NSNP has affected the families in this rural area and what attitudes that can be found among the two generations of people living and working on wine farms. The reason for this investigation is that NSNP was set up to increase school attendance among children living in an exposed socioeconomic environment, and I wanted to see how much the NSNP affect people’s daily life, with focus on the ones living on/near wine farms in the more rural areas in Western Cape since these areas holds socioeconomic groups that are exposed in the society. 

  To answer the research questions, I conducted several interviews with both wine farm workers and pupils living on/near a wine farm. But oral history is more than a method! I wanted to look upon the history from a grassroots perspective with a special focus on the working class, ethnic minorities and women´s part in the history.  My theory is based upon the terms Welfare and Social inequality. These two perspectives describe access to labor market, poverty, education and income support. These aspects highlight different forms of social exclusion which wine farm workers and pupils living on/near wine farm lives in. 

  With these methods I found out that the NSNP plays a crucial part in the lives of those who lives in the rural areas of Western Cape. Many pupils go to school just because their parents want it due to lack of food at home. The government’s purpose of the NSNP, to increase the school attendance can be seen in the answers giving to me during interviews with wine farm workers. 

 • 231.
  Bergcrona, Lou
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Jonsson, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Från behov till bistånd: Ett genusperspektiv på äldreomsorgens handläggningsprocess2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 232.
  Bergdahl, Elisabeth
  et al.
  Enheten för forskning om palliativ vård, Ersta Sköndal Högskola.
  Benzein, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Ternestedt, Britt-Marie
  Enheten för forskning om palliativ vård, Ersta Sköndal Högskola.
  Andershed, Birgitta
  Enheten för forskning om palliativ vård, Ersta Sköndal Högskola.
  Development of nurses´ abilities to reflect on how to create good caring relationships with patients in palliative care: an action research approach2011In: Nursing Inquiry, ISSN 1320-7881, E-ISSN 1440-1800, Vol. 18, no 2, p. 111-122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we present an action research process aimed at enhancing nurses’ abilities to reflect on how to create good caring relationships with patients in advanced home care. Another aim was to examine the usefulness of an emerging theory, derived from results from a previous study. The request for this project to take place came from an advanced home care unit which had received complaints concerning patients in the palliative phase. The action performed was clinical supervision, structured around abilities that nurses need in order to create good caring relationships. During the action research process 42 narratives were analysed by the participating group. Three different data collections were carried out and analysed with qualitative content analysis in a triangulation procedure. The emerging theory was found to be useful and was also refined. The nurses reported that they felt strengthened and had developed their ability to reflect over good caring relationships. Some changes to practice were carried out by the participating nurses. The result also indicates that action research can be helpful in examining the usefulness of an emerging theory.

 • 233.
  Bergengren, Linda-Marie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Bengtsson, Bettina
  Att utveckla och stimulera barns motorik: En kvalitativ studie om förskollärares syn på motorik i förskolan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur åtta förskollärare ser på motorikens betydelse för förskolebarns utveckling och lärande. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: Vilket syfte har verksamma förskollärare med att träna barns motorik? På vilket sätt används miljön för att ge barn stöd och stimulans i sin motoriska utveckling?På vilket sätt används motoriken i förskolan för att främja inlärning? Tidigare forskning visar att motorisk aktivitet i barndomen ökar förutsättningarna för en fortsatt god hälsa. Motoriken anses ha betydelse för kommunikationen och det sociala samspelet. Motoriska problem kan leda till sociala svårigheter som uteslutning eller mobbning.Forskarna är eniga om vikten av att rörelser automatiseras för att underlätta inlärning. Forskning tyder även på att många delar av vår motorik måste tränas upp. I studien presenteras mognadsteorier respektive teorier om miljöns påverkan på den motoriska utvecklingen. Undersökningen bygger på en kvalitativ forskningsansats med intervjuer som insamlingsmetod. Resultatet visar att förskollärarnas syfte med motorikträning är att stärka såväl fysiska egenskaper hos barnet som att öka barnets självbild och kroppsuppfattning. Förskollärarna betonar även vikten av att förbereda barnen inför skolstarten. Hos alla förskollärarna sker ett dagligt arbete med att stimulera och utveckla barns motorik genom både planerade och spontana aktiviteter. Utomhusmiljön lyfts fram som särskilt betydelsefull eftersom den ger en varierad motorikträning. Vidare är förskollärarna eniga motorikens betydelse för det sociala samspelet.  Förskollärarna önskar få en större kunskap om ett eventuellt samband mellan motorik och inlärning.

 • 234.
  Bergenholtz, Mia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Det som är bra är samtidigt dåligt: En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation i en specialiserad verksamhet2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 235.
  Bergfeldt, Ann-Christin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Jonsson, Ann-Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Anhörigas behov av strokeinformation: En litteraturstudie ur ett anhörigperspektiv2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 236.
  Berggren, Jan
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  En gemensam resa eller skilda resor: talet om kärnämnen i gymnasieskolan 1990-20092012In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 21, no 2, p. 39-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A travel in common or separate travels – policy texts on core subjects in the Swedish upper secondary school 1990 to 2009. In this article eight policy texts from the period of 1990 to 2009 are analyzed with reference to their attention to core subjects on different programs. Questions asked to the texts are: Are students on various programs to receive the same teaching in core subjects? How are the expressed intentions legitimized? Using concepts from Lilie Chouliaraki and Norman Fairclough's (1999) critical discourse analysis (CDA) and Basil Bernstein's (2000) concept of classification, it is concluded that during this period a shift takes place in policy, from keeping form and content of core subject teaching on different programs in common, into making a difference in the form and content of core subject teaching on different programs. Furthermore, the legitimization process and consequences of the analyzed discursive drift in policy to the positions of pupils on different programs are discussed.

 • 237.
  Berggren, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Upplevelser av att leva med en person som drabbats av Alzheimers sjukdom: ur make/makas perspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom som har kommit att bli en folksjukdom då antalet insjuknade ökar stadigt i takt med att befolkningen blir allt äldre. De anhöriga får ofta inträda som vårdare i hemmet och sjukdomen ger minst lika mycket lidande för den anhörige som för den sjuke. Detta kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa hos de anhöriga. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa anhörigas upplevelser av att leva med en person med Alzheimers sjukdom. Metod: Metoden för studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Fyra självbiografier analyserades utifrån en manifest innehållsanalys. Resultat: Resultatet sammanställdes i tre kategorier: Sorg, en förändrad livssituation och ljuspunkter i vardagen. Resultatet visade att de anhöriga gick igenom ett sorgearbete när deras livskamrat drabbades av sjukdomen och de hade svårt att acceptera sjukdomen. De anhöriga upplevde en radikal förändring av livssituationen på grund av sjukdomen och de fick inträda som vårdare för att ständigt finnas där för den sjuke. Trots detta upplevde de anhöriga att det fortfarande förekom ljuspunkter i livet, stöd från vänner och familj visade sig vara viktigt. Slutsats: Resultatet kan öka sjuksköterskans förståelse för hur de anhöriga upplever sin situation vilket kan göra att stöd erbjuds i ett tidigt skede.

 • 238.
  Berggren, Lars
  et al.
  Lunds universitet.
  Greiff, MatsMalmö Högskola.Johansson, JesperLinnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.Svanberg, JohanStockholms universitet.Thor, MalinMalmö Högskola.
  Samhällshistoria i fokus: En festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur.2010Collection (editor) (Other academic)
 • 239.
  Berggren, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Skolprestation relaterat till motivationsform, självkänsla, stämningsläge och kön2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 240.
  Berglund, Mia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Att ta rodret i sitt liv: Lärande utmaningar vid långvarig sjukdom2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  A starting point for this thesis is that patients’ learning has not received sufficient attention and thus has not featured in the study programmes in the field of caring. Focus has instead been placed on patients being given information and advice about their illness and treatment, advice that they are then expected to comply with. Too little attention has been paid to the individual who lives with his/her illness and who should be considered to have significant experiences. The overall aim has been to analyze and describe the phenomenon of learning to live with long-term illness as well as to develop a didactic model that can help carers to support patients’ learning processes.

  The theoretical perspective in the thesis is lifeworld theory, which permeates ontological, epistemological and methodological standpoints and also the view on learning. The design and carrying out of the research is based on a reflective lifeworld approach. The empirical study consists of interviews with people who live with different types of long-term illnesses.

  The learning that follows life with a long-term illness is generated in such a way as to respond to the will to live the well-known everyday life. A greater understanding of the empirical results has been achieved by a lifeworld philosophical elucidation, with a particular focus on learning turning points and the importance of reflection. Based on the empirical results, the lifeworld philosophical elucidation and the caring science lifeworld didactics a didactic model has been formulated. This model is entitled: The challenge – to take charge of one’s life with long-term illness. The model contains four theses: 1) Confronting one’s life situation and challenging to make a change, 2) Positioning oneself at a distance when creating a new whole, 3) Developing self-consciousness and taking responsibility, 4) Making learning visible with the aim of providing development and balance in life.

  The results in the thesis show that a genuine learning is something that differs from the learning of information and that the learning must be supported at an existential level based on the sufferer’s situation and for a long period of time.

 • 241.
  Bergman, Ann-Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Lämpliga eller olämpliga hem?: Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is about foster family care in Sweden during the 20th century. In the beginning of the century many children lived in foster homes. Because of the law regulating state child care passed in 1926, children’s welfare boards were established in the municipalities. These boards were responsible for placing children with foster parents and for supervising foster homes. It was required of foster parents and foster homes to be suitable in order to be allowed to take care of a foster child. What was then meant by the term suitability? This was not clearly expressed; in the assessment of suitability there was room for discretion. The overall aim of this study is to describe and analyse dominant conceptions of what has been characterized as suitable foster homes and foster parents, through the examination of the child welfare practice. The study also deals with power as an essential aspect of how suitability is determined, as well as with the supervision of foster homes. Via a long-term analysis of foster care it is possible to describe patterns and trends, continuity and change over time. The study focused mainly on the children’s welfare board in the municipality of Växjö, and was also put into a broader context of foster care inspections in the county of Kronoberg and the debate on foster care in Swedish journals. Key concepts for this analysis have been discourse, professionalization, power relations, the clinical gaze, class, gender, normality and control.

  The discourse around the suitability of foster homes and foster parents changed during the 20th century. The greatest change took place in the early 1970s, when foster care began to be described in terms of treatment. This shift can mainly be understood in the context of: changes in what problems led to placement; deinstitutionalization; professionalization; along with the influences of psychology and psychiatry on social work. Focus shifted over time from material needs and physical health to social and mental health. However, the discourse also includes elements of continuity. The focus on foster mothers in the inspectors’ examinations and assessments has been persistent and strong, despite great social changes. The norm that foster children should grow up in a nuclear family has prevailed, and it grew even stronger over time. Sometimes conflicts arose between various actors in the foster care practice, due to differing opinions on what was suitable or unsuitable. When deciding upon this issue there could be negotiations or disputes between the involved children, their parents, foster parents and inspectors. Problems in the foster homes which captured the attention of the board, could lead to increased control or to the children’s relocation. Throughout the previous century there has been criticism regarding insufficient control. The idea that supervision should not only serve as control, but also as support has also been advanced. The focus on the inspector’s supporting role was strengthened over time during the century. 

 • 242.
  Bergman, Ann-Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  När föräldrarna inte räcker till: anlitade och lämpliga fosterhem under 1900-talet2012In: Barn, ISSN 0800-1669, no 4, p. 89-107Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In all times and in all societies, there have been children who for various reasons have not been able to grow up with their biological parents. The solutions to this problem have varied; in Sweden most of these children have been placed in foster care. Due to a law regulating state child-care passed in 1926, children’s welfare boards were established in the municipalities. These boards were responsible for placing children with foster parents and for supervising foster homes. Foster parents were required to be suitable. This article focuses on who were contracted as foster parents during the 20th century. The study is based on textual analysis of child welfare practices. The study shows that the children’s welfare board increasingly had ambitions to place children in family constellations that were considered to be ”normal” and ”natural”, in order to contribute to normalization. Foster parents should preferably be married couples. They were expected to be neither too old nor too young. In the middle of the century foster parents from the middle-class were over-represented. In the 1970s there was a shift in who were contracted. For example, placements with relatives became less frequent. There were new demands on the foster parents’ suitability. Previous experience of children was desirable. Some foster parents began to be described as some kind of experts and their homes in terms of treatment.

 • 243.
  Bergman, Ann-Sofie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Johansson, Mairon
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Utvärdering av projektet "Hela arbetslivet": Om kompetens, hälsa och ledarskap2012Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 244. Bergman, Eva
  et al.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Karlsson, Jan-Erik
  Malm, Dan
  The impact of comprehensibility and sense of coherence in the recovery of patients with myocardial infarction: a long-term follow-up study2012In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 11, no 3, p. 276-283Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: After being through a myocardial infarction (MI), a severe recovery period ensues for the patient. Longterm follow-ups are helpful, but what this should include differs between patients. Today there is no established approach to identify needs for support after an MI. Aim: The aim was to describe sense of coherence (SOC) over time in relation to sex, as well as further SOC in relation to quality of life (QoL) and treatment satisfaction in patients with an MI. Methods. This study had an observational and longitudinal design and followed 18 women and 60 men with an acute MI for 49-67 months after the onset of MI. Instruments used were the SOC-13 and the Seattle Angina Questionnaire. Results: Women scored lower SOC than men. A main effect of time was shown for comprehensibility which increased significantly from baseline to the long-term follow-up. Women increased from a lower level to an equal level as men at the long-term follow-up. The total SOC was significantly associated with QoL and treatment satisfaction. Conclusion: High comprehensibility and high SOC give the patient a better basis to handle life after MI. Thus, healthcare professionals should keep in mind that SOC and especially comprehensibility have meaning for the patient's ability to handle her or his recovery. Healthcare professionals need to together with the patient identify and work with lifestyle factors that contribute to increased comprehensibility about the disease, which gives the patient the foundation to preserve and promote her or his health both in the short and long term.

 • 245.
  Bergqvist, Andreas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Eriksson, Jon
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Hållbar utveckling - En studie om pedagogers handlingssätt och elevers tankar2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  AbstraktAndreas Bergqvist och Jon ErikssonTitel: Hållbar utveckling – En studie om pedagogers handlingssätt och elevers tankarEngelsk titel: Sustainable Development - A study of teachers 'practices and students' thoughtsHållbar utveckling (HUT) är ett komplicerat område som är svårt att definiera eftersom det har olika betydelse för olika individer. Både politiker och akademiker har kritiserat begreppet. HUT kräver att människor tar ansvar samt visar solidaritet till kommande generationer, andra folkgrupper och nationer. Här krävs det helhetssyn på människans och samhällets behov. Varje dag överkonsumerar vi människor, framförallt i västvärlden jordens tillgångar och det måste ske en förändring så snart som möjligt. Överkonsumtionen har skapat miljöproblem och dessa är starkt kopplade till den livsstil av överflöd och all för stor konsumtion per person som sker.Syftet med examensarbetet är att genom kvalitativa intervjuer med både pedagoger och elever undersöka varför skolan ska undervisa om hållbar utveckling. Samt varför det är så viktigt att informera om det. Här har två frågeställningar använts för att göra undersökningen mer givande. Frågeställningarna behandlar dels varför det är betydelsefullt att skolan undervisar om HUT samt hur pedagogerna kan göra för att väcka elevernas intresse för hållbar utveckling.Vad som framkommer av resultatet är att såväl pedagoger som elever som tillfrågats att delta i intervjuerna tycker att det är viktigt att undervisa om hållbar utveckling. Därför att ämnet är relevant till samhället vi lever i. Pedagogernas egna intresse tillsammans med läroplanen låg till grund för deras undervisning om hållbar utveckling. Resultat vi kunde se var att elevernas kunskaper var goda i området och hade ett stort intresse och var väl medvetna om miljön och människans påverkan på denna.

 • 246.
  Bergstedt, Bosse
  et al.
  Lunds universitet.
  Herbert, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Are the theoretical underpinnings and structure of the traditional monography conducive to the postmodern thesis?2010In: Nordic Studies in Education, ISSN 1891-5914, E-ISSN 1891-5949, Vol. 30, no 4, p. 238-251Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we argue that there are several similarities between the process of Bildung and the process of producing a modern monography. A short historical summary of Bildung and hermeneutics is given, followed by a discussion concerning the positioning and conceptualization of the individual within the process of Bildung, which is then criticized from a poststructuralist perspective, so as to suggest how the modern monography might be developed to include an alternative view. Here, knowledge is seen to arise from the interaction of both conscious and unconscious processes, implying the necessity for a different type of research which takes into account ruptures, gaps, inconsistencies and irregularities, as opposed to looking for meaning, unity and consistencies. Presenting examples of postmodern monographies, we argue that the modern thesis needs to expand and/or change to allow for these new modes of research to develop.

 • 247.
  Bergstedt, Bosse
  et al.
  Lunds universitet.
  Herbert, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Pedagogik för förändring: frihet, jämlikhet, demokrati2011 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 248.
  Bergstedt, Bosse
  et al.
  Lunds Universitetet.
  Herbert, AnnaLinnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.Kraus, AnjaUniversity of Education Ludwigsburg, Germany.
  Initiating Learning2012Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  In current pedagogical theories and their diverse practical applications the explicit decisions on settings of teaching and learning processes rule the field, such as the subjects, schedules, tasks, social settings of learning. Governmental or cybernetic theory where the focus is on explicit issues, factors and didactic models has a great impact on European education, its theories, its practices and its systems.

  Seen from a phenomenological perspective, learning processes are never at hand or evident (Meyer-Drawe 2004). Even though the result of our learning might be obvious, we actually do not know how we learn something. The learning process as such is inevitably hidden. Furthermore, a learning process is not only governed by its tasks and conscious motives, but also by implicit and unspoken attitudes and mindsets. It is stimulated by implicit meanings of spoken and written statements, by tacit expressions of bodily communication and interaction, by aesthetical framings as e.g. iconic activities and objects and by the un-verbalized resources and limitations of commodities, tools and architectural environments etc.

  Following this argumentation, on the one hand concepts of learning, literacy, competence and attention are discussed. On the other hand, theories on teaching and on teacher education are developed.

 • 249.
  Bergstedt, Bosse
  et al.
  Lunds Universitet.
  Herbert, AnnaLinnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.Kraus, AnjaPädagogischen Hochschule Ludwigsburg.Wulf, ChristophFreie Universität Berlin.
  Tacit Dimensions of Pedagogy2012Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Within  the field of pedagogy there is a controversy concerning the relationship between theory and praxis  Solutions currently on offer are based on different concepts concerning the question as to what is regarded as scientific theory. From our perspective, theories involving educational science are especially promising insofar that these face the challenges associated with diverse educational practices and their special circumstances. We consider the development of a notion of the explicit as well as of the implicit side of practices as well as modes for reflecting these two as the central task at hand. Looking at educational practices, then is not solely reduced to the explicit decisions of aims, subjects, schedules, social settings, etc., in diverse pedagogical fields. It also entails the examination of the tacit dimensions of knowledge on which social relations are based (as bodily communication and interaction, the implicit meanings of statements, etc.). Aesthetical dimensions of education like sensual perceptions and time-space-object relations are also important frames of the practical orientation (e.g., as the significance of iconic representations, didactical operations, and commodities). Furthermore, corporal dispositions and influences of non-formal learning in formal learning situations are explored. The incidental scenery formed by these tacit factors might open and broaden, or might close and restrict significant ways of teaching and learning; they might even empower learners and teachers in understanding, transcending, and creating the world, or constrain them in doing this.

   

 • 250.
  Bergstrand, Elmina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Ann-Sofi
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med bärarskap av multiresistenta bakterier2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
2345678 201 - 250 of 2734
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf