lnu.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 1531
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Ay, Robert
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Investeringsprocessen: Fallstudie för Alvesta kommun2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 202.
  Azinovic, Tin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Bengtsson, Carl Henrik
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Harrysson, Niklas
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Belöningssystem: En fallstudie av Handelsbanken och Swedbank2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att nå uppställda mål har organisationer valt att använda sig av belöningssy-stem som motivationsfaktor. Det kan innebära extra ersättningar utöver den fasta lönen som används som ett styrningsverktyg för att skapa ett incitament till den anställde. Bonus räknas som en extra ersättning utöver lönen och speciellt bonus har diskuterats flitigt i media den senaste tiden. Utifrån resonemanget har vi funnit det intressant att göra en uppsats om hur medarbetarna i Handelsbanken och Swedbank påverkas av belöningssystemet för att nå de uppställda målen.

  Syftet med vår uppsats är att beskriva hur belöningssystem påverkar medarbetarna att uppnå målkongruens inom Handelsbanken och Swedbank. 

  För att kunna besvara vårt syfte har vi ansett att en induktiv ansats med kvalitativ fallstudie som vetenskaplig metod är mest lämplig. För att genomföra vår uppsats på ett utför-ligt sätt har mestadels av datainsamlingen utförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. 

  De slutsatser som framkommit i uppsatsen är att icke-monetära belöningar utgör en större motivationsfaktor än monetära belöningar i eftersträvandet av målkongruens. En kom-bination av icke-monetära belöningar samt arbetsförhållanden och arbetsuppgifter utgör grun-den för att organisation och medarbetare ska sträva mot samma mål.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 203.
  Azinovic, Tin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Harrysson, Niklas
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Le, Kane
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Dynamiska strategier – Nischbankers etablering på svenska bankmarknaden2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 204.
  Baldemark, Zandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Holm, Tina
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Lean i tjänsteföretag2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Lean is a philosophy to streamline organizations and originate from the industry in Japan, when the production of Toyota were about to be streamlined to be able to compete with Ford. This has subsequently become a popular approach worldwide. Today, Lean has also begun to be used in service companies where it has become increasingly popular. It has been discussed whether Lean fit into the service sector or not and how to use it there. There is much research within Lean but studies in the service sector are fewer. This study will examine how lean is used in three service companies. This study is interesting because it is a current topic in both research and in industry as many companies will face these changes.

  The purpose of this study is to study and describe how three service companies, in three different industries, put Lean into practice.

  The study is a qualitative case study which means that understanding and description is the key to how Lean is used in the three case companies. The primary data consists of interviews from one respondent in each company and the secondary data consists of previous studies and reports, and literature.

  When Lean is used, it is important that the whole enterprise is imbued with a certain mindset, and that everyone is working towards the same goal of continuous improvement. That they are service companies does not affect the applicability of Lean but it becomes more difficult to plan since they are dealing with people, staff and customers. In all three companies, productivity has increased as a result of Lean since the lead times have been shortened, the right things are done properly and planning and information is handled in an efficient and structured manner.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Ballesteros Rodriguez, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  de la Fuente Escobar, Inmaculada
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Talents: The Key for Successful Organizations2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Taking into account the rapidly changing of the environment nowadays and the necessity of being different between organizations, this paper tries to show how to achieve a sustainable competitive advantage in companies, through talented people using talent management strategies.

  Here is included all theoretical framework where we will explain our understanding of talent management, talented people and the creativity as a talent. This framework gives us the tools needed to be able to analyse a real talent management strategy.

  During the analysis we will discover that a talent management strategy has to be fitted with the corporate strategy and with the corporate culture and also, that there are infinite ways to develop the talent management activities, it depends on the organization which develops it. For instance we are going to study two companies, Zerogrey and Google, which are very different between them but both of them have a talent management strategy.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 206.
  Bankelius, Henrik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Albinsson, John
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Vem väljer vad?: En studie av faktorer som påverkar småföretag i valet av externa redovisnings- och revisionstjänster2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Sedan i november 2010 är revision för småföretag inte längre ett tvångenligt lag i Sverige. Marknaden för redovisnings- och revisionstjänster har dessutomutvecklats så att funktioner som tidigare endast revision kunde bidra med till ettföretag numera även kan erhållas genom redovisningstjänster. Det är såledesintressant att undersöka vad som påverkar småföretagen till det val av tjänst de gör.

  Problemformulering: Vilka faktorer påverkar småföretagens val av externaredovisnings- och revisionstjänster?

  Syfte: Syftet med studien är att kartlägga faktorer som påverkar småföretags val avredovisnings- och revisionstjänster.

  Metod: Studien är genomförd med en kvantitativ undersökningsmetod där detempiriska materialet har genererats genom en internetbaserad enkätundersökning.Deltagarna i enkätundersökningen består av småföretag i Sverige som valts ut genomett slumpmässigt urval.

  Resultat och slutsats: Studien påvisar att regional placering, anställda, ägarstruktur,omsättning och företagarens ålder är samtliga faktorer som enligt vår studie påvisarett samband med valet av redovisnings- och revisionstjänster. Av studiens resultat kanvi således konstatera att kontroll och verifierbarhet, samt gamla vanor ochförväntningar är samtliga viktiga omständigheter när företagaren står inför sitt val avexterna tjänster.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Baronce, Esther
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics. Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  From Passivity to Toxicity: Susceptible followers in a conducive environment2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The romance of leadership is over. So is the romance of followership. Indeed, followers are notpassive as they used to be considered. The majority of the scholars underline their active rolein the creation of the relationship with the leader. This is why when it comes to toxic leadership;the leader is not the only one to blame. Actually, followers are equally responsible for themaintenance and even the creation of toxicity in an organization context. Padilla et al. (2007)argue that toxic leadership comes from the interaction of a toxic leader, susceptible followersand a conducive environment.This research paper focuses on the interaction of two of these components: susceptiblefollowers and the conducive environment. The aim is to understand the role of the influence ofthe environment on decision making in a first time. Then, how individuals, under pressure whenit comes to decision making are more likely to maintain or foster toxicity.After a deep digging into the psychological and sociological mechanisms which are at the basisof the following process, this paper ends by a reflection on human being’s relation withfreedom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Baykal, Jacqueline
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Delagarde, Marjorie
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Differentiation strategies in the fashion industry. 2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay looks at the various differentiation strategies for a company in the fashion industry. The chosen fashion company for this study is Zara. The reason for this is that Zara is a relatively new company which has grown quickly and today has a big market share. The aim of this thesis is to decide which differentiation strategies are the more relevant ones for Zara to attract new customers. This will be done through a discussion and analysis of all five of the differentiation strategies which are; product-, channel-, image-, service- and personnel differentiation. The theoretical framework gives an overview of the differentiation strategies; it also provides the reader with a description of branding, consumer decision process, competitive advantage, strategic customer and key competitors. These marketing factors can be describing and supporting factors to the most suitable differentiation strategy for Zara. The methodology chapter provides a description of the method choices for this thesis; this study is done by a qualitative approach. The methodology chapter also consists of a part about secondary sources, interviews, different question types used in the interviews and source criticism. The empirical findings consist of information gathered from face to face interviews. The interviews where done with three managers of Zara in France, Paris. In the analysis chapter there will be a discussion about the differentiations strategies that are mentioned in the theoretical framework, this will be combined with the empirical information gained through personal interviews with the managers at Zara. There will also be an analysis and discussion about the marketing factors mentioned above. The conclusion will conclude the analysis of the empirical and theoretical parts of this thesis and answer our research question. In the conclusion there is a description and summarize of the various differentiation strategies. In the conclusion there is a description and summarize of the various differentiation strategies discussed in the theoretical chapter. As a conclusion there is a need for improvements to the personnel-, service- and channel differentiation strategies. The needed future improvements will be discussed closely in the conclusion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 209.
  Becerra Venegas, Samuel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Kaasinen, Marcus
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Reaktion och Aktion: -­ Tillväxt i en digital musikvärld2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Den digitala revolutionen möjliggjorde fildelning av musik via Mp3‐formatet på en global nivå till miljontals användare. För musikindustrin resulterade detta i att musik inte ansågs vara en produkt utan en tjänst eller service. Det hävdas att denna förändring är anledningen till att musikindustrin har i princip halverat sin omsättning på en global nivå sen 1999. Den digitala revolutionen har kommit att utmana och ifrågasätta den traditionella musikindustrins strukturer och tillvägagångssätt.

  Vår rapport belyser den digitala revolutionens inverkan på dagens musikbolag. Vårt syfte med rapporten är att beskriva och redogöra för hur dagens musikbolag aktivt arbetar för att generera tillväxt. För att genomföra detta har vi genomfört en kvalitativ studie på fyra aktörer inom musikindustrin. För att kunna besvara vårt syfte använder vi oss av en teoretisk referensram som behandlar klassisk företagsstrategi, teorier om Born Globals och ett globalt tankesätt samt ett ramverk för tillväxt inom Sveriges upplevelseindustri. Vi analyserar vår empiri utifrån de teoretiska ramverk och i analysen framgår det att de svenska musikbolagen i studien har påtvingats en produktutveckling som än idag pågår och att framtida affärsmodeller är outvecklade. Vidare i analysen har vi sett att den digitala revolutionen främjar internationalisering i ett tidigt skede.

  Slutsatsen visar på att dagens musikbolag måste anpassa och implementera de tekniska verktygen i sitt arbete för att tillfredställa de behov som marknaden har. De tillväxtfrämjande åtgärder som görs idag är otillräckliga då det saknas fungerande global infrastruktur som främjar laglig handel av digital musik.

  Vi avslutar rapporten med att ge förslag på framtida forskning inom den ständigt förändrande musikindustri samt ger rekommendationer till nuvarande och framtida musikbolag som ämnar verka inom den.

  Nyckelord:tillväxtstrategi,internationalisering,BornGlobals,digitalrevolution,musikindustri,ljudbärare

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 210.
  Becirovic, Anja
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, School of Design.
  Brunbjörn till höger: att hitta rätt bland djuren och bergen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Behrenz, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Idrottens ekonomiska samhällsnytta2012In: Är idrott nyttigt?: En antologi om idrott och samhällsnytta / [ed] Johan Hvenmark, Stockholm: SISU Idrottsböcker , 2012, 1, p. 226-257Chapter in book (Other academic)
 • 212.
  Behrenz, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  The value of elite sports: The case of SwedenManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  This study is about elite sports in Sweden. There are a lot of ways of studying the economic value of elite sports. In this article we use information from population data, club accounting and a questionnaire to get a picture of the economic values of elite sports. Our knowledge from earlier research concerning the economic value of elite sports is mainly based on US data. The Scandinavian model for sport is different from sports in the USA since the clubs are not owned by businesses and the goals are more or less “sport for all”. This paper tries to present a picture of the process of elite sports in countries there elite sports traditionally has been a mixture between professional and amateur. The results from willingness to pay analysis for the presence of elite sports in the actual county indicate values of 350 SEK (about 35 EURO) per year and person in Sweden. Another way of calculating the value of the elite teams is by estimating how many working hours people are prepared to devote to helping the club. If these hours are translated into economic values, it runs into between 3000 to 5000 SEK (about 300 to 500 EURO) per year and person, depending on location in Sweden

 • 213.
  Behrenz, Lars
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Delander, Lennart
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Samordningsstöd till barn med funktionshinder: samhällsekonomiska och offentligfinansiella effekter2011Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 214.
  Behrenz, Lars
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Delander, Lennart
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Månsson, Jonas
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Start-up Subsidies in Sweden: Treatment, Deadweight and Direct Displacement Effects.2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper, we evaluate the Swedish self-employment program using data from administrative records about matched groups of program participants and nonparticipants. We find that participating in the program reduces the duration of unemployment and the risk for re-unemployment. The self-employment scheme is not found to result in a significant reduction of jobs elsewhere in the economy whereas the study estimates displacement effects in the order of 35 percent from the compound of other Swedish labor market programs. According to previous Swedish survey investigations self-reported deadweight in the self-employment scheme varies across studies from about 30 to about 45 percent.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Beijerstam, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Berglund, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  A Global Working Place: a case study of IKEA2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is difficult to generalize the interconnection of the three themes when using a qualitative method. But the analysis made for each theme and conclusion is both interesting and informative. Throughout the thesis focus will be on the three cross-cutting themes that constitute our purpose. These themes are: Globalization, Expansion and Corporate Culture, and we will look into their interconnection. Focus will be on how IKEA handles external changes, changes due to globalization and expansion, and how these issues affect the corporate culture of IKEA. Everything will then be compiled in chapter six, where we also created a model to demonstrate our own conclusions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 216.
  Belak, Kristian
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Karlsson, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Capgemini, ett globalt företag på en lokal marknad: En fallstudie av Capgemini2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Vårt syfte är att få ökad förståelse för den problematik som kan finnas för ett globalt konsultföretag att nå fram med sin identitet till en lokal marknad. Våra frågeställningar är:

  1. Vilken identitet har Capgemini?

  2. Vilken image av Capgemini har potentiella kunder på en lokal marknad?

  3. Når Capgemini ut med sin identitet till sina lokala potentiella kunder?

  4. Vilken eventuell problematik har Capgemini med att nå ut med sin identitet till sina potentiella kunder på den lokala marknaden?

  5. Hur kan Capgemini åtgärda de eventuella problem som finns?

  Metod

  I vår uppsats har vi använt oss abduktiv metod, en kombination av induktiv och deduktiv metod. Vi har utfört en kvalitativ fallstudie bestående av fyra intervjuer med anställda på konsultföretaget Capgemini, två av dem personligen och två via telefon. De som intervjuades över telefon hade vi träffat personligen vid ett tidigare skede. En mindre marknadsundersökning med kvalitativa intervjuer genomfördes på plats ute hos tio olika företag.

  Teori

  De teoretiska områden vi har använt oss av är företagsidentitet, organisationsidentitet, företagsimage och företagskommunikation. Vi har även teori inriktad mot B2B-marknaden.

  Empiri

  Empirin består till största delen av primärdata i form av kvalitativa intervjuer. Vi har utfört fyra intervjuer med Capgemini Sverige för att öka förståelsen för deras identitet, samt intervjuer med tio potentiella kunder till Capgemini för att få en förståelse av den image de har av Capgemini. Vi har även använt oss av sekundärdata i form av bland annat företagens webbsidor.

  Slutsatser

  Capgeminis potentiella kunder har en varierande image av företaget. Problematiken för företaget med att nå ut med sin identitet kan till stor del förklaras av bristande kommunikation. Det finns dock andra, externa variabler inblandade som har stor påverkan på hur Capgemini lyckas nå ut med sin identitet.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats Capgemini
 • 217.
  Belak, Kristian
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Malmros, Oscar
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Let's Go greenwashing: Advertising effects on brand image2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Companies marketing themselves as “green” has become more common in various different businesses areas in recent years. Some might even say that it is the largest fad of the 2000th century. If a company is making tremendous efforts in branding itself as green but actually operates in an environmentally unfriendly industry, you may claim it is greenwashing. One of those industries is the oil and gas industry. It is often described as one of the most eco-unfriendly industries in the world, with large actors spending billions of dollars trying to market themselves a “green”.

  Purpose

  The purpose with this thesis is to study two of the largest oil companies, BP and Shell and see whether the consumers perceive their advertisements to be greenwashing, and if so, look into how that might affect their brand image.

  Theoretical framework

  The theoretical framework is based on theories about brand image. We discuss several directions of brand image such as definitions, how it is created, how it can be measured and visual metaphors.

  Methodology

  This paper adapts a quantitative methodology in form of questionnaires analysed in SPSS Statistics. In total 336 questionnaires were collected, mainly from people in the age segment of 20 – 29. All questionnaires were handed out in the two Swedish cities Växjö and Kalmar.

  Empirical data

  The empirical data consist of primary data from 336 questionnaires and secondary data from newspapers, environmental organizations and financial reports.

  Conclusions

  It was found that at least 30% of the BP respondents and 25% of the Shell respondents perceived the advertisements as greenwashing. Greenwashing was also likely to have a negative effect on the image of the companies in general. Other factors like the respondents knowledge level about the company and media exposure such as the oil accident in the Mexican Gulf were found to play a role besides greenwashing.

 • 218.
  Bengtsson, Corrin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Kumar, Uma
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Motivation I Hotellbranschen: En Kvalitativ Studie om Arbetsmotivation Hos Frontpersonal2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  : En hotellgästs vistelse och upplevelse påverkas av bemötandet från frontpersonalen, därmed har de ett stort ansvar för att visa ett positivt ansikte utåt för hotellet. Motivationsteorier avser styrningsmedel för anställda för att de ska bli mer produktiva, kunna möta gästens samt hotellednings behov och förväntningar. Begreppet motivation kan beskrivas på en mängd diverse vis, men kan främst definieras som drivkraft och energi som ideligen leder till prestation. Hur får frontpersonalen motivationen att ge den superba servicen till gästen, sitter servicen i ryggraden eller finns det belöningssystem och belöningar som motiverar personalen? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra hur hotelledningarna motiverar frontpersonalen. Påverkas arbetsmotivation av belöningssystem samt belöningar eller av andra utomstående arbetsfaktorer? Metod: En kvalitativ ansats har använts för denna undersökning. Vi har erhållit det empiriska underlaget genom besöksintervjuer med tre hotellchefer från tre hotell samt tre receptionister från respektive hotell. Slutsats: Undersökningen visar att arbetsmotivationen hos frontpersonalen påverkas av diverse faktorer. Det var endast Clarion Collection Hotel Packhuset som tillämpade ett formellt belöningssystem för sina anställda. Finansiella belöningar ansågs vara motiverande. Diverse faktorer såsom ansvar, arbetsuppgifterna och feedback ansågs ha en positiv påverkan på motivationen.

 • 219.
  Bengtsson, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Kunders relationer till posten: en sociologisk studie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det blir allt viktigare för verksamheter att följa trender och förändringar på den marknad som de verkar på. På den svenska bankmarknaden finns det många aspekter som aktörerna måste ta hänsyn till för att kunna nå uppsatta mål och visioner. Ett viktigt mål för en bank är att kunna skapa kundnöjdhet.

  Banker måste arbeta med att vårda kundrelationer för att behålla befintliga kunder samt för att skapa nya relationer. Samtidigt är banker verksamheter som måste vara lönsamma vilket leder till att banken tar strategiska beslut som inte alltid är till fördel för alla kunder. Dock måste en bank sträva efter att möta kunders behov och förväntningar för att kunna utföra ett arbete som genererar i en lönsam organisation.

  Hur skiljer sig bankers kundarbete med kunders bankupplevelse? Uppsatsens syfte är att beskriva hur kunder upplever sin bank med utgångspunkt i hur banker arbetar med sina kundrelationer.

  Uppsatsens resultat tyder på att kunders bankupplevelser till viss del stämmer överens med det bankerna vill förmedla till sina kunder. Bankerna lyckas inom vissa områden förmedla det de avser att förmedla till sina kunder. Samtidigt har banken ett problem inom andra områden med att få kundernas bankupplevelser att stämma överens med hur de vill att kunderna ska uppfatta deras arbete.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 220.
  Bengtsson, John
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Sociala medier och företaget2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det råder en form av nybyggaranda bland de som arbetar med sociala medier. För mig har det i arbetet med undersökningen framkommit att företagens engagemang inom sociala medier handlar om två saker, målgrupp och tid. Företag förlorar den yngre målgruppens förtroende om de uteblir från den virtuella arenan. Den äldre generationen har inga planer att förändra sitt beteende och därför har företag fortfarande tid att förbereda sig.

  Download full text (pdf)
  Sociala medier och företaget
 • 221.
  Bengtsson, Lina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Valler, Desirée
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Demand management: Preferred options from the customer’s point of view regarding the rural hotel industry2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Master thesis in marketing written in spring 2012 at the LinnæusUniversity, Växjö, Sweden.

  Authors: Lina Bengtsson and Desirée Valler

  Examiner: Professor Mosad Zineldin                 Tutor: Professor Anders Pehrsson

  Title: Demand management - Preferred options from the customer’s point of view regarding the rural hotel industry

  Introduction: If demand and capacity is not in line, dissatisfaction can occur among the customers. In these cases demand can be managed by demand management options in order for it to reach the wanted level.

  Purpose: The purpose is to identify which demand management options (DMO) that rural hotels customers’ finds significant in order to affect their usage of the service, hence, to change their demand.

  Delimitations: The delimitations of this paper are automation, substitute services and sales promotion, as these areas will not be handled in this paper.

  Methodology: This study will be approached by the deductive point of view. Further the methods to gather empirical information will be both a quantitative approached in the shape of a survey and a qualitative approach in the shape of a focus group.

  Conclusions: Price is of importance for rural hotels, but they could also use service differentials, which can be a winning concept. The DMO of overbooking is not as successful as the customers perceive it as something negative. Promotion can increase the demand but should be used together with other DMOs, hotels should although be careful so no negative WOM starts spreading. A negative WOM could occur if the hotel segments their customers wrongly.

  Suggestion for further research: Is to investigate to which degree the recommended DMOs affects the demand within rural hotel industry by practically measuring it. Further, if these DMOs also should be implemented by downtown hotels can be a ground for future research.

  Download full text (pdf)
  Demand management - Preferred options from the customer’s point of view regarding the rural hotel industry
 • 222.
  Bengtsson, Lina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Valler, Desirée
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Gjurovski, Kristian
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Launching a new-to-the-world product2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title:

  Launching a new-to-the-world product

  Background:

  Innovation is something that continuously leads to new knowledge and technologies. A vital step for an innovation is to actually launch it as a product. If the launch would be improved, the rate of success would increase.

  Purpose:

  The purpose of this paper is to study how new-to-the-world products could be launched.

  Delimitations:

  The delimitations in this paper are that issues concerning the brand, promotion, logistics and additionally the process before the launch will not be considered.

  Methodology:

  The research is characterized by an inductive approach. The information in this paper was gathered by a case study, semi-structured interviews and a survey. Due to both quantitative and qualitative research, triangulation was used.

  Conclusion:

  There are many elements to take into account when launching a new-to-the-world product. These elements are adoption and diffusion process, segmentation, pricetiming, power of buyers, relative advantage and compatibility. Also if first-mover-advantage could be realized should be taken into consideration.

  Suggestion for further research:

  Further research could involve going deeper into different companies and finding patterns between different industries. By more people shining light upon this subject, more views and aspects can arise, which could contribute to a broader understanding of the concept launch.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Bengtsson-Verde, Ulrika
  et al.
  Linnaeus University, The University Administration.
  Carlsson, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Gustafsson, Birgitta E.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Koblanck, Henriette
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, School of Design.
  Lundin, Mattias
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Mattsson, Tina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Montesino, Norma
  Nilsson, Karl-Axel
  Rosenqvist, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  En metod för kvalitetssäkring och utvecklinggenom granskning av examensarbeten: avrapportering av pilotprojekt vid Linnéuniversitetet2011Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 224.
  Berggren, Gustav
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Knape Frederiksen, David
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Johansson, Erik
  En studie av drivkrafter hos kinesiska medarbetare: – ur företags perspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2009, the estimated number of residents in China was 1.331 billion, representing approximately 22% of the total world population. China is the world's most populous state and is in constant growth. This is also a market that offers huge opportunities. The major cultural differences between China and the rest of the world can often cause problems for companies that choose to expand in China. A major problem with the cultural differences is that Chinese employees feel that foreign managers do not understand the Chinese culture which is said to be the reason why Chinese people tend to change jobs often. Finding new skilled personnel is an expensive process for companies which makes this a huge problem for a lot of companies. This paper therefore intends to investigate how Swedish actors in the Chinese market could make their Chinese employees stay within the company. The purpose of this is to examine how they can motivate their employees to stay within the company to thereby retain skilled personnel within the company. Methodology: This paper is based on a deductive approach in which existing theories are reviewed and then examined empirically. The principal theories addressed in this report refers to the Chinese business culture, incentives and motivation among employees and also organizational Commitment. This is also the theories that form the structure of our interviews and our empirical study. The empirical part is based on semi-structured interviews conducted with companies that have business in China to investigate the reports phenomenon and to examine the theories discussed in the paper.! Results: The single most important factor to motivate employees to stay within the organization turns out to be salary. However, it also turns out that other measures as team building, training, personal development, cultural understanding, and more has a huge impact. The study also shows that those companies that meet the most steps in Maslow's hierarchy of needs and thus also meets most of its employees' individual needs are also the companies that have the lowest staff turnover.Key words: motivation,

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 225.
  Bergkvist, Madeleine
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Blixt, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Lindahl, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Från plats till resmål: Etableringsprocessen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis we have examined why the establishment process of travel destination is essential for the tour operators and how the process can be influenced by different conditions. The thesis is written from the perspective of the tour operators and with the tour operator Ving as our case study, we have been able to create a picture of how the establishment process of travel destination may look like.

  We have chosen to deal with some different areas in this thesis that all are important for the creation of a holistic picture of the process. The overall segments listed in this thesis are the process itself, the tourist, marketing, the product creation and demand. By connecting our theoretical framework to the collected empirical data from our case study, we have analyzed the establishment process and drawn our conclusions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 226.
  Berglund, Hanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Malmsjö, Oskar
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  SME Entry Strategy in Foreign Markets: A case study of Aura Light, Slipnaxos and Norba2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  The internationalization of firms in is an occurrence increasing in a rapid pace and during the last 20 years firms have changed their orientation from domestic to international. Geographical expansion is interesting to view from a single firm´s standpoint since it provides possibilities for the firm which allows it to grow and achieve a higher profit.

  SMEs roughly accounts for 99 per cent of all firms in Europe and approximately 50% of local and national GDP, 30 % of export and 10 % of foreign direct investment (FDI) worldwide. Entering a foreign market through an intermediary becomes particularly interesting from a SMEs point of view since it is often the best or only alternative in an initial step towards exploring a new foreign market.

  Managing the relationship towards the intermediary is an important and interesting topic since research has shown that the relationship quality between the exporting firm and its intermediary in the foreign market is positively related to the export performance in the foreign market.

  The theoretical framework Is based on three main concepts: Business Marketing Entry Strategy, Relationship development and Knowledge development. The entry strategy is seen from a process perspective in which the relationship with the intermediary are in focus. Moreover, how knowledge and information are handled and developed during the process are also in focus. This thesis is built around four main problems concerning: distances and uncertainties prevailing in the exporter –intermediary relationship, the trade off between the linkage strategy the firm has towards customers and the one towards the intermediary, problems of opportunistic behaviour of the intermediary and information asymmetry. Solving these problems is seen as a base for enabling the firm to perform a well functional relationship with

  the intermediary and thereby enable the firm to achieve a successful entry process.

  Furthermore, by having been provided with an insight of how our case companies Aura Light, Slipnaxos and Norba have experienced these problems we present factors that are important to consider in the entry process

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 227.
  Berglund, Karin
  et al.
  Stockholms universitet.
  Johansson, Anders W.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Dark and bright effects of a polarized entrepreneurship discourse... and the prospects of transformation.2012In: Societal Entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting / [ed] Berglund, Karin, Johannisson, Bengt and Schwartz, Birgitta, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2012, p. 163-186Chapter in book (Refereed)
 • 228.
  Berglund, Karin
  et al.
  Stockholms universitet.
  Johansson, Anders W.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Industrial Renewal - or Beyond?: Emerging Entrepreneurship Theory Based on Practioners' Questions2011In: Studies in Industrial Renewal: Coping with Changing Contexts / [ed] Segelod, E., Berglund, K., Bjurström, E., Dahlquist, E., Jallén, L. and Johansson, U., Västerås: Mälardalen University , 2011, p. 369-380Chapter in book (Refereed)
 • 229.
  Berglund, Sanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Dizdarevic, Nina
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Resemagasinens paradoxala verklighet: En studie om webbaserade resemagasin2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to examine online travel magazines as an information source and as a virtual service scape. The traditional travel magazines are facing a change due to the technological development and the web has become an important platform for both customers and companies. The virtual service scape opens new opportunities for interaction and we found a great interest in examining which possibilities and limitations travel magazines are facing. This study is based on a qualitative approach because we wanted to gain a deeper understanding and a complete picture of our chosen subject. We have completed six interviews; three of them were consultants, one publishing director, one editor and a research student. The good variety of respondents contributes to a broader perspective and useful knowledge.In chapter five we present our conclusions on the basis of our empirical analysis. We have found in our paper that travel magazines are much more available than traditional magazines because of the possibilities the web provides. Some of the main conclusions are that online travel magazine as virtual service scapes enables interaction and involvement between customers, and the company, which creates new opportunities but also constraints. Since this is a qualitative study it is difficult to create a comprehensive picture of the final conclusions, thus we refer to Chapter 4 Empirical and theoretical Analysis and Chapter 5 Conclusion, to get a deeper understanding of our study.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 230.
  Berglund, Tobias
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Palmberg, Ulrika
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Strategiarbete hos fastighetmäklare, ett måste eller ett onödigt ond?: Verksamhetsstyrning i tjänsteföretag2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alla företag behöver någon form av styrsystem för att leda verksamheten. Ett väl utvecklat och fungerande styrsystem kan ge ett företag fördelar gentemot konkurrenterna. För att uppnå det här krävs väl formulerade mål som alla inom företaget känner till. Utvecklade styrsystem skapar en tydlighet i hur verksamheten fungerar. Varje ledningssystem är unikt för respektive företag och är ett hjälpmedel för den dagliga driften av verksamheten. Styrningen av mindre företag och organisationer som ofta är ägarstyrda skiljer sig från betydligt större organisationer. I takt med att verksamheten växer kommer det en kritisk punkt där styrsystemet för företaget måste utvecklas och byggas ut. Utifrån de här tankarna kring styrningen av en verksamhet så har vi ställt oss följande fråga; Vilken betydelse har verksamhetsstyrningen för tjänsteföretags framgång? Denna frågeställning har sedan mynnat ut i tre delfrågor: Hur använder sig tjänsteföretag av strategiarbete? Vilka prestationsmått är tongivande? Hur delegeras ansvar inom organisationen samt hur styrs medarbetarna?

  För att få svar på vår frågeställning har vi genomfört sju personliga intervjuer och en telefonintervju med framträdande personer från sju olika fastighetsmäklarbyråer. Anledningen till att vi valt att en specifik bransch är för att minimera störande faktorer som olika branschtillhörigheter skulle kunna innebära. Vi har valt en kvalitativ forskningsmetod för att kunna lägga vikten vid verbala formuleringar.

  I vår empiriska undersökning har vi intervjuat mäklare som antingen varit fristående enheter eller tillhört en kedja via franchiseavtal. Omfattningen av företagens strategiarbete, som är en viktig del inom verksamhetsstyrningen, har dock ingen större betydelse om företaget tillhör en kedja eller är fristående. Strategiarbetets omfattning beror istället av stoleken på kontoret samt ledningens kunnighet och intresse.

  Prestationsmått som kundnöjdhet är ett mått som samtliga byråer vi intervjuat prioriterat högt och som har en stor inverkan på företagens framgång. Samtliga byråer genomför kontinuerliga kundundersökningar för att kunna förbättra sina säljprocesser, utveckla sina medarbetare samt för att så småningom erhålla en större andel marknadsandelar. Mäklarna anser att det är kunden som är i fokus, vilket gör det naturligt att utgå från kundnöjdhetsmått.

  Ytterligare en punkt som är genomgående för byråerna är att de använder sig av informell styrning. Detta innebär att medarbetarna arbetar fritt med eget ansvar inom uppställda ramar. En tendens kan urskiljas från de genomförda intervjuerna och det är att utvecklingen börjar gå mot grupprovisioner och olika former av teamarbete.

  Genom vår empiriska undersökning har vi kommit fram till att verksamhetsstyrning bidrar till fastighetsmäklares framgång, men att det inte är allt. Entreprenörsanda är en faktor som visat sig ha stor inverkan. Trots att utvecklingen går mot större enheter, vilket talar till kedjornas fördel, finns det två fristående mäklare bland de fyra största i Kalmar. Dessa byråer anser vi präglas av en gedigen entreprenörsanda som i stor utsträckning har bidragit till den position på marknaden som de har idag.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 231.
  Berglund-Nilsson, Marlene
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, School of Design.
  räv&hare: Kollektion av ekologiska barnkläder från ett hållbart perspektiv, och med barnets behov i fokus. Strl. 50 - 92 (0 - 2 år).2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 232.
  Bergman, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Moberg, Karolina
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Thomasson, Josefine
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Varumärken i en föränderlig värld: Om varumärkesidentitet i klädbranschen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study focuses on the concept of brand identity and the importance of long-term stability, and how this can be handled parallel with external changes, within a substantial consumer goods sector with a high rate of change; in this case the clothing industry. We find this topic relevant since brands today seem to have become a major part in consumers’ social lives as well as an advantage for companies in a competitive marketplace in a world that is changing rapidly.

  The study is conducted with qualitative approach with a case study character, based on eleven interviews with carefully chosen respondents, all of them closely related to the clothing industry and/or with profound knowledge of brand management.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 233.
  Bergman, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Larsson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Ståhl, Therése
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Är alla goda ting tre?: – En studie om hur personal anställda genom ett bemanningsföretag upplever arbetssituationen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flexibilitet har blivit allt viktigare på den svenska arbetsmarknaden vilket är något organisationer anpassat sig till. Detta har lett till att bemanningsbranschen har växt och att arbeta som uthyrd personal blir en allt vanligare arbetsform. Denna utveckling beror på att organisationer vill vara flexibla och anpassa sin arbetsstyrka efter rådande behov. Syftet med denna undersökning är att lyfta fram hur de anställda upplever sin anställning på ett bemanningsföretag. Genom att ha studerat tidigare forskning samt bilden som målats upp genom media angående bemanningsbranschen anser vi att det finns en problematik med denna sorts anställning. Vår förförståelse säger oss att det är viktigt att människor känner tillhörighet samt kan identifiera sig med den organisation som man jobbar för. Därför har vi undersökt om den uthyrda personalen kan känna tillhörighet samt identifierar sig med flera organisationer samtidigt då de inte arbetar hos sin arbetsgivare utan på ett kundföretaget.För att ta reda på hur de anställda i bemanningsbranschen upplever sin situation har vi talat med människor som är eller har varit anställda av ett bemanningsföretag. Kvalitativa intervjuer genomfördes med totalt 15 personer. Vår teoretiska referensram kretsar runt organisationsteorier som berör flexibilitet, tillhörighet, och identitet. Begreppen har satts i relation till hur människorna samt organisationerna påverkas av att vara en del av den trepartsrelation som vi uppmärksammat att bemanningsföretagen, kundföretagen samt den anställde ingår i. Empirin som består av intervjusvaren samt material från bemanningsföretagens hemsidor och aktuella tidningsartiklar har sedan analyserats tillsammans med teorin. Efter att ha studerat de anställdas arbetssituation har vi kommit fram till att faktorer som spelar in för huruvida våra respondenter kunde identifiera sig med en organisation eller inte är uppdragstiden, kontakten mellan parterna samt hur den sociala relationen fungerade. Vi hade både respondenter som ansåg sig stå mitt emellan två organisationer utan någon känsla av tillhörighet och de om menar att det är positivt att ha två organisationer att stödja sig på. Livssituation var också avgörande för trivseln då de respondenter som inte var i behov av fasta rutiner och tyckte om flexibiliteten som finns i branschen trivdes bättre än de respondenter som hade familj och behov av trygg inkomst och rutin i vardagen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 234.
  Bergman, Klas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Dahl, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Örgev, Sebastian
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Välkommen till Nordkorea: Nordkorea som turistdestination?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nordkorea är en unik turistdestination och ett ovanligt resmål. Människor reser inte på egna villkor inom landet utan måste följa resprogram. Medias negativa bild av Nordkorea kan bidra till att människor kan uppfatta landet som ett farligt och riskfyllt resmål. Trots strikta reseprogram och negativ bild i media förekommer turism till Nordkorea.

   

   Syftet med studien är att ge en redogörelse av anledningar till vad som lockar turister att åka till Nordkorea, med fokus på turister som varit i Nordkorea samt resebolag som förmedlar resor till Nordkorea. Studien utgår från en induktiv ansats och en kvalitativ metod. Intervjuer har genomförts med turister som har varit i Nordkorea samt resebolag som anordnar resor till Nordkorea. En intervju har även genomförts med ett ambassadråd som arbetar på Nordkoreanska Ambassaden i Sverige.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 235.
  Bergman, Linnea
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Ukiqi, Dafina
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Förändringsarbete i kvalitetsledningssystem - En fallstudie vid Electra Sweden AB, Kalmar 2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Bergqvist, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Leinoff, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Once you pop your customer will shop: - A study about pop-up stores2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: E-commerce retailing is the most rapidly growing shopping mode and has quickly gained a huge market share. The increased growth rate means that the competition among online based companies is growing. Therefore the challenge faced is how to be unique on an extremely competitive market and being able to reach customers in a jungle of information and communication. By identifying barriers and weaknesses in the existing online sales mode, new complementary tools might be found which can help online based companies to stay competitive, meet customers’ demands and deliver exclusive experiences.

   

  Purpose: The purpose of this thesis is to describe the new phenomenon pop-up store and investigate if it could be a complementary tool for online based companies to help tackling limitations inherent in e-businesses.

   

  Methodology: In this study we conducted seven interviews with people that have been working with pop-up store concepts in some way. Two of the interviewees were consultants, one was a specialist on pop-up stores and the rest were Marketing Managers of well known Swedish companies.    

   

  Conclusions: This study showed that the three most prominent limitations inherent with e-business (lack of human interaction, communication, capture of visitors’ attention) could be overcome with a pop-up store.

   

  Proposals for future research: It would be interesting to further investigate, in connection to this study, how customers have perceived the concepts and if they think that a pop-up store could increase their knowledge about an online based company and enhance their willingness to purchase through the web

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 237.
  Bergqvist, Rasmus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Falck, Alexander
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Is There More To Merchandise Than Making Money?: A comparative study of Scandinavian football clubs describing how they build Brand Equity through merchandise2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Authors: Alexander Falck, 86-05-24, Economic program

  Rasmus Bergqvist, 84-11-08, Marketing program

  Course: International Marketing Strategy, 4FE02E (AF) and 4FE00E (RB)

  Tutor: Anders PehrssonExaminer: Anders PehrssonTitle: Is There More to Merchandise Than Making Money? A comparative study of Scandinavian football clubs describing how they build Brand Equity through merchandise.

  Background and problem discussion: Merchandise is one part of the product that a football club offers. Kapferer‟s (2008) Brand Identity Prism should be useful to map the relationship between product and Brand Equity. Merchandise attractiveness can affect consumers‟ perception regarding the product quality of the whole club. As little have been written regarding how Scandinavian football clubs use their products to build their Brand Equity we saw a relevance of further searching in to this subject.

  Research question: How do Scandinavian football clubs use merchandise to build the club Brand Equity?

  Purpose: The purpose is to identify what differences and similarities Scandinavian football clubs have in their development of fan merchandise and presenting successful methods to build Brand Equity, in terms of the percental contribution to the club‟s total turnover and the merchandise turnover contribution from each attending supporter.

  Methodology: To study the subject thoroughly the study used in this thesis is qualitative. We have chosen to conduct a multiple case study with semi-structured interviews and content analysis of the physical artefacts, merchandise. Five Scandinavian football clubs took part in this research.

  Findings: The Brand Equity component that the clubs are trying to affect the most through merchandise is brand association. Perceived quality and brand awareness are secondary focuses for the clubs to affect while brand loyalty couldn‟t be seen in this thesis.

  Keywords: Brand, Brand Association, Brand Awareness, Brand Equity, Brand Identity Prism, Culture, Merchandise, Perceived Quality, Personality, Physique, Relationship

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 238.
  Bergstedt, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Nilsson, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  What's your story?: Stories' effect on corporate image2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To stand out in today’s fierce competition companies need to evolve their competitive skills. Many organizations have come to realize that it is not enough to only include individual products in the offering but one has to sell the whole company. It is then required to work with the corporate identity and express ones story when promoting oneself. For the corporate identity to be successful it is critical that it is based on knowledge about the target group’s identity and an understanding of what the target group values. This thesis focuses on the part of communication of the story that is done via visual expressions and employee behavior. To connect our different areas of research we have developed a model which is presented at the end of the theoretical chapter. The model points out the importance of that corporate identity is based on both customer identity and internal elements such as the employees. It also shows that corporate image is influenced by external influences such as customer involvement and customer-to-customer interaction.

  To develop the understanding of how companies in the experience industry can use storytelling and how the customer perceives it, we have made two case studies, one at Såstaholm Hotell & Konferens and the other one at Stenungsbadens Yacht Club. Interviews were made with the employees to learn about the intended corporate identity and customer questionnaires were collected to learn about the image.

  The results have lead us to the following conclusions; storytelling is a useful way to express corporate identity, required that there is emotional engagement and that it permeates all parts of the organization. Visual expressions are mainly a way to communicate a theme, while employees are needed to communicate a full story. Finally we have came to the conclusion that a more suitable term for this kind of communication is story enacting.

  Key words: Storytelling, corporate identity, image and experience industry.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 239.
  Bergsten, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Jakobsson, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Sandberg, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  "Man äter inte med snoppen eller musen": en studie av naturistturismens utvecklingsmöjligheter inom Sverige2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Naturist är ett begrepp som de flesta av oss någon gång har kommit i kontakt med. De flesta drar också snabbt en koppling mellan naturist och nakenhet. Förenklat och något generaliserat är det där kunskapen om naturisten tar stopp. Runt omkring begreppet naturist och nakenhet finns däremot en mängd fördomar. I förståelsen för den ideologiska gruppen av naturister finns det dock allmänt brister. ”Man äter inte med snoppen eller musen” får vi skämtsamt som svar på en fråga gällande om man äter frukost naken på Nordens enda Bed&Breakfast för naturister. I det svaret kan en sarkasm utläsas. En sarkasm som kommer som följd av att fördomsfulla och oförstående frågor blivit en vana.

   

  Studien bearbetar induktivt fältet naturism genom en empirisk undersökning av de människor som lever efter livsstilsideologin. De empiriska data som samlats in har format studien. Med fältet som utgångspunkt skapar studien förståelse för fenomenet naturism, motivationer för att utöva naturism och en klarhet i vilka individer som är naturister. Det genom att informatörer inom naturismen samtalar med författarna om vad som är relevant för ideologin. Informationen ger kunskap som gör det möjligt att förstå naturister som en målgrupp för turism. Studien leder slutligen till en inventering av Sveriges förutsättningar för att utveckla naturistturism. Turism för naturister.

  Den slutgiltiga inventeringen visar existerande förutsättningar för Sverige att utveckla sin naturistturism. Det finns däremot stora behov av utveckling inom många områden för att turismen ska lyckas. En starkare organisation för turism och en mer enad organisation för naturister är nödvändigt. Dessutom krävs mer kunskap hos allmänheten om naturism för att välkomna turister. Också naturisterna behöver utveckla en högre acceptans mot andra sociala grupper. Studien visar en avsaknad av den mest väsentliga förutsättningen; en vilja bland naturister att utveckla aktiviteter och besöksnäringen kring naturism i Sverige. Tron på en tillväxt är inte stark. Det faktumet hindrar utvecklingen trots den potential författarna funnit i ideologin som inriktning för turism. 

  Download full text (pdf)
  "Man äter inte med snoppen eller musen"
 • 240.
  Bergsten, Marika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Edsberger, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Älgturism: En kvalitativ studie av ett högvilt som turismresurs2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Älgen, ett av våra högvilt i de svenska skogarna, är inte längre bara ett jaktbyte och trafikfara. Älgen har idag kommit att i allt högre grad kommersialiseras och användas som en turistisk resurs på olika sätt, vilket vi ser som intressant att belysa.

  Syfte:

  Syftet med denna uppsats är att beskriva hur älgen används som en resurs för turism.

  Metod:

  Med en kvalitativ metod och en induktiv ansats genomfördes, med hjälp av ett selektivt urval, sex intervjuer med egenföretagare som driver älgparker, turistbyrårepresentanter och en representant för Jägareförbundet.

  Slutsats:

  I uppsatsen presenterar vi hur älgen används som turismresurs i form av fyra dimensioner, som involverar både den rent fysiska älgen och den återgivna. Vi presenterar älgen som symbol, i älgpark, som souvenir och som föremål för jaktturism. Den huvudsakliga bakomliggande orsaken till intresset för älgen är dess storlek, karisma och att den för vissa nationaliteter utgör ett exotiskt djur. Älgturismen är en relativt ny form av turism som vi hävdar har en viss utvecklingspotential.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 241.
  Bergsten, Rikard
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Goth, Anny
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Goth, Ehlin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Svensk bolagsstyrning: Kodens påverkan2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Företagsskandaler har varit förekommande i svenskt näringsliv, med exempel såsom AB Kreuger & Toll. Skandalerna har medfört minskat förtroendet för näringslivet men som en lösning har Svensk kod för bolagsstyrning utformats.

  Syfte: Sedan implementeringen av Koden år 2005 har det skett en utveckling, vilket vårt syfte är att beskriva. Syftet är även att beskriva och förklara de svenska företagens förhållningssätt till Koden samt ge en förklaring till denna utveckling.

  Metod: Uppsatsen är genomförd med hjälp av en kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Den kvalitativa metoden bygger på en deduktiv forskningsansats och i den kvantitativa användes en abduktiv ansats. I den kvalitativa undersökningen genomfördes sju intervjuer med respondenter på Small Cap. 42 bolags årsredovisningar studerades i den kvantitativa undersökningen. Vi har till största del tillämpat den explorativa metoden.

  Resultat och slutsats: Vårt resultat pekar mot att bolag följer Koden i större utsträckning än tidigare. Det har medfört en lägre flexibilitet i bolagsstyrningen på grund av följsamheten till Koden men samtidigt har det här ökat förtroendet till bolagen. Vi har sett indikationer på att det är noteringsavtalet som har påverkat bolagens förhållningssätt mest. Aktieägarnas bristande intresse, att marknaden inte ser efter substansen i bolagsstyrningsrapporterna samt Kodens dåliga samverkan med andra regelverk gör att potentialen inte utnyttjas. Det har även skett förändringar i bolagens struktur, vilket skapat en ökad öppenhet.

  Download full text (pdf)
  Svensk bolagsstyrning
 • 242.
  Bergsten, Rikard
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Goth, Ehlin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Jakobsson, Kim
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Jakten på en lyckad styrelseutvärdering: - En studie om styrelseutvärdering i svenska börsnoterade bolag2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Författare: Kim Jakobsson, Rikard Bergsten och Ehlin Goth

  Handledare: Petter Boye

  Examinator: Karin Jonnergård

  Titel: Jakten på en lyckad styrelseutvärdering - En studie om utvärdering av styrelser i svenska börsnoterade bolag                  

  Bakgrund: I svensk kod för bolagsstyrning rekommenderas att styrelsen ska utvärderas årligen genom en systematisk och strukturerad process. Det finns dock inte angivet hur utvärderingen ska gå till eller vem som ska genomföra denna.

  Syfte: Ambitionen med studien har varit att analysera vad en effektiv styrelseutvärdering är och att identifiera de bakomliggande kritiska framgångsfaktorerna.

  Metod: Uppsatsen är genomförd med hjälp av en kvalitativ strategi och bygger på en abduktiv abstraktionsprocess. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade telefonintervjuer och analyserats med hjälp av en analysmodell.

  Slutsats: Genom studien har vi identifierat sju kritiska framgångsfaktorer. Framgångsfaktorerna är oberoende, kunskap, bredd, uppriktighet, djup, jämförbarhet och diskussion.

  Download full text (pdf)
  Styrelseutvärdering
 • 243.
  Bergstrand, Fredrik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Finlaw, Emily
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Enhancing Current Feedback Processes through Social Media Monitoring: An exploratory study of Social Media and Social Media monitoring practices within an MNC looking to combine new practices with traditional customer-centric processes.2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis provides an understanding of Social Media monitoring as a business intelligence system and how a multinational corporation can use these processes to complement existing traditional feedback processes. The purpose of this thesis is to provide the reader with a literature review of Social Media and Social Media monitoring, and an exploratory study of Social Media monitoring practices within a multinational corporation looking to integrate these systems.

  The chosen research strategy is a case study with single-case embedded analysis. The case company used for this practice is Volvo Construction Equipment Region International with headquarters in Eskilstuna, Sweden. In order to receive a more in-depth understanding from our respondents, the qualitative method was selected.

  The theoretical framework chapter discusses five major research areas including Customer Relationship Management, Social Media and Social Media monitoring, Intelligence, knowledge management and organizational learning.

  The empirical evidence chapter has been divided into two sections: internal findings and external findings. The internal findings focus on Volvo Construction Equipment Region International and the company‟s current feedback process. The external findings focus on the comparison between Social Media monitoring companies.

  The analysis links together the internal and external findings from the empirical section and also draws references to the theoretical framework.

  The conclusion of this thesis states how a multinational corporation can add value to current feedback processes through the use of Social Media monitoring. This is reached through addressing the purpose of this thesis and answering the main research question and the sub research questions. Social Media monitoring can add value to current feedback processes through reducing time, fostering customer relationships, increasing flexibility, and receiving feedback from non-customers. Social Media monitoring when used effectively, can act as a complement to traditional customer feedback collection methods.

  Recommendations are made specifically for Volvo Construction Equipment Region International and are based upon an entry strategy with Social Media monitoring. Since this thesis was written within a limited time period, further research areas are presented at the end of the work.

  Download full text (pdf)
  Finlaw, Bergstrand, Master thesis
 • 244.
  Bergström, Donald
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Stamenkovic, Aleksandar
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Sortimentsstyrning: En fallstudie på Maxi ICA Stormarknad i Vetlanda.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Sortimentsstyrning – En fallstudie på Maxi ICA Stormarknad i Vetlanda

  Inlämningsdatum: 2012-05-26

  Ämne/kurs: 4FE03E

  Författare: Aleksandar Stamenkovic och Donald Bergström

  Handledare: Jan Alpenberg och Roger Stokkedal

  Examinator: Lars-Göran Aidemark

  Nyckelord: Sortimentsstyrning, Lönsamhet, ABC-analys, Nyckeltal

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och förklara vilka styrningsförändringar som kan göras på H & S-sortimentet för att öka lönsamheten, reducera säkerhetslagret samt bibehålla lagerservicenivån. Det är även att beskriva och förklara hur artiklar och produktgrupper kan urskiljas utefter dess bidrag till omsättning, bruttovinst samt lönsamhet inom H & S-sortimentet. Samt att beskriva vilka nyckeltal som kan kopplas till H & S-sortimentets lönsamhet.

  Metod: Denna kvalitativa fallstudie har genomförts genom användandet av en intervenerande ansats med växelverkan mellan empiri och analys på fallföretaget Maxi ICA Stormarknad i Vetlanda. Datainsamlingen på fallföretaget har huvudsakligen gjorts genom styrda samtal samt genom inhämtning av data från affärssystemet.

  Referensram: Referensramen presenterar teori som är relevant för studien inom ämnesområdena sortimentsstyrning, lönsamhet, ABC-analys, lagerhållning och nyckeltal. Dessutom skapas en konceptuell lönsamhetsmodell för sortimentsstyrning.

  Empiri: Empirin sammanställer de data som samlats in genom styrda samtal samt redovisas delar av de data som inhämtats från fallföretagets affärssystem. Intervjurespondenterna var Vd:n, butiksadministratören och den sortimentsansvarige för H & S på fallföretaget.

  Slutsats: Studiens slutsats beskriver och förklarar två styrningsförändringar av sortimentsstyrningen på produktgruppsnivå inom H & S som ökar dess lönsamhet. Den beskriver och förklarar även hur artiklar och produktgrupper kan urskiljas utefter dess bidrag till omsättning, bruttovinst samt lönsamhet inom H & S. Dessutom klargörs vilka nyckeltal som kan kopplas till lönsamhet för H & S.

  Download full text (pdf)
  Sortimentsstyrning: En fallstudie på Maxi ICA Stormarknad i Vetlanda.
 • 245.
  Bergström, Erika
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, School of Design.
  Skifte: Ett atbete om föremåls värdeförändring och återupptäckande2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nybro Bostads AB efterfrågade en utsmyckning av området kring deras nybyggnation av bostads området Grönskog. Jag såg en möjlighet att kombinera deras önskemål med att uppmärksamma de boende samt förbi passerande på ett av våra största problem för att skapa ett hållbart samhälle; de växande sopbergen samt utarmande konsumtion.

        Idag använder vi oss av föremål för att manifestera vår identitet. Vi kastar och köper nytt som aldrig förr, utan att fundera på varför vi ser somliga föremål vi redan har som skräp. Genom att skapa en ”bytarplattform” i Grönskogs miljöhus vill jag uppmärksamma de boende på att det föremål som blivit till skräp för dem, fortfarande kan ha ett värde för någon annan. På ”bytarplattformen” kan du ställa dit och ta de föremål du vill, det skapar en subtil interaktion mellan de boende i området.

        När de boende kliver in i miljöhuset står de inför valet av den box vars färg och form i samverkan med valet av boxens placering i rummet syftar till att på bästa sätt framhäva föremålet. De måste återupptäcka värdet i föremålet. Boxarna placeras in i de små fönstren och väggens tjocklek skapar hyllplanet. Fönstren är placerade i ett vågmönster och genom ljusflödet skapas ett sammanhang mellan rummet och omgivningen. Det blir ett skyltfönster för de boendes bidrag till ett mer hållbart samhälle.

  Download full text (pdf)
  skifte
 • 246.
  Berling, Peter
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Farvid, Mojtaba
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Ledtidsbestämning i distributionssystem: [ Lead-time determination in distribution systems ]2011In: Plans forsknings- och tillämpningskonferens 2011: logistik i praktisk tillämpning, Stockholm: Logistikföreningen , 2011, p. 205-216Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I den här artikeln presenterar vi en lösning på problemet att skatta ledtiden förväntade värde och variation i ett distributionssystem. Det är ett väsentligt problem att lösa då en snabb och korrekt skattning av ledtiden är ett måste för att kunna dimensionera säkerhetslager rätt. Nyare forskning indikerar dessutom att man skall ha en förhållandevis låg servicenivå uppe på en centrallagernivå vilket accentuerar problemet då ledtiden då blir längre och mer osäker på lägre nivåer i försörjningskedjan. Detta då centrallagret oftare får brist vilket leder till mer frekventa och långvariga förseningar av utleveranserna.

  Vi angriper problemet med hjälp av matematiskt modellering varvid vi tar fram slutna uttryck för att beräkna väntevärdet så väl som variansen av förseningen ut från centrallagret. Denna metod utvärderas med hjälp av simuleringsstudier vilka indikerar på en god överenstämmelse med verkligheten.

 • 247.
  Berndtros, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Berggren, Olivia
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Can metrology be value-based?: A case study of SKF's metrology service Mätcentrum2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Metrology is a concept that is not known by many, it is the science of measurement. For such an unknown concept it has significant importance to both the manufacturing companies and the customers as they both need to be sure that the final products are correct and of high quality. Therefore many companies have a quality system within their company to measure and calibrate their instruments. To ensure that the measuring instruments used are correct they need to be calibrated towards national and international standards. If you cannot do that at the company the service needs to be purchased externally. SKF, Svenska Kullagerfabriken AB, has a metrology service that they use for their own manufacturing that they have sold externally before and want to start selling again. The purpose of this study was to investigate what the main value drivers are in the metrology market and based on those values create a service offer. To investigate the purpose a case study of SKF’s metrology service was made and interviews were performed on nine manufacturing companies within the western region of Sweden, with focus on Gothenburg. The theoretical framework is based on the market positioning strategy by Lovelock & Wirtz (2011). The market positioning strategy includes a market section, an internal section and a competitor section. These parts can be seen all through the thesis as it guided the authors through the process. The empirical findings show the interview answers, the value drivers and the competitor response profile.  

  In the empirical chapter it was discovered that accreditation and accuracy are the two value drivers that the customers find most important in metrology. Those value drivers does both Mätcentrum and most of the competitors have. The empirical also show that the suppliers have a strong position in the market and can offer similar or more value than Mätcentrum. The conclusion is that it would be difficult for Mätcentrum to start selling their service externally again. This is due to the competition, mainly from existing competitors and suppliers in combination with the lack of differentiating elements in their offer. However there is still an opportunity for profitability if the communication of the values is adjusted after each customer’s need and received successfully.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 248.
  Berner, Fredrik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Svensson, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Svenska sparbankers förmedlande av medel till allmännyttiga ändamål - metoder och inflytande2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sparbanker har en mycket speciell ställning på den svenska bankmarknaden då de i dess traditionella form saknar ägare. Målen för verksamheten skiljer sig därmed från affärsbankerna och en av de mer framträdande målen i dagens svenskasparbanker är att verka för en positiv utveckling för verksamhetsområdet. Huvudpoängen är att överskottsmedel i banken på ett eller annat sätt ska återgå till verksamhetsområdet, bland annat i form av medel till allmännyttiga ändamål. Målen med sparbankens verksamhet är dock inte entydiga bland sparbankens intressenter vilket gör att de metoder sparbankenväljer för att förmedla medel till verksamhetsområdet inte är självklara och därmed kan påverkas av olika intressenters och representanters inflytande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 249.
  Bertilsson, Evelina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Johansson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Järnström, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Vägen till beslut: Vad organisationer vill ha vid konferensköp2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Every day organizations face situations where they must make decisions and are forced to choose between different alternatives. The question is, what determines which option the organization chooses, which decision criteria do they use? The better understanding the selling organization has for the buying organization's decision-making process and their decision criteria, the better they can influence the purchase decision.

  Within the hotel industry the seasonal variety is high and to overcome them our client Björkbacken Karaktärshotellet offers conference facilities. However, they do need to create a better understanding of the potential buyers’ criteria when they are choosing a conference to attract more overnight conference guests.

  Purpose: The purpose is to describe what organizations demand when they purchase a conference. This will be done by designing a figure of the decision-making process and empirically test the figure.

  Method: We have approached our purpose with a positivistic view of science and with a deductive approach. The study consists of a cross-sectional design and to collect our empirical data we have used qualitative semi-structured telephone interviews with organizations that have similar profile as our client Björkbacken Karaktärshotellet namely; culture, history and storytelling.

  Conclusion: Our figure of the organizations' decision-making process, the Road to Decision, can be confirmed. It describes the decision-making process starting with awareness of a need and follows by identification of decision criteria. According to our study the following decision criteria are important; price, availability, functionality, environment, food and good connections to the conference. When organizations have identified their decision criteria they choose between two paths in our figure; the Coastal Road or the freeway E6. Along the entire process memories and experiences are a significant part. No matter which of the roads the organization travels by, their final destination is the decision.

  Download full text (pdf)
  Vägen till beslut
 • 250.
  Bill, Frederic
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Bjerke, Björn
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Johansson, Anders W.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Demobilizing or mobilizing the entrepreneurship discourse: something else or none of it?2010In: (De)Mobilizing the Entrepreneurship Discourse: Exploring Entrepreneurial Thinking and Action / [ed] Bill, Frederic, Bjerke, Björn and Johansson Anders W, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010, p. 1-11Chapter in book (Other academic)
2345678 201 - 250 of 1531
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf