lnu.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 1154
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Dreger, Kerstin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Wenn die Authentizität auf den unzuverlässigen Erzähler trifft: Eine narratologische Analyse von Christian Krachts 2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 202.
  Drifalk, Rickard
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Teaching and learning English in a Swedish school: A case study of television media usage2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay was to investigate how films and TV-series were used in a Swedish lower secondary school, but also the pupils’ and teachers’ attitudes towards using television media. A questionnaire was handed out to 49 pupils asking them, for example, if they thought they learned grammar from watching films. In addition two teachers were interviewed and asked questions about what they thought about using television media in their teaching and how often they used it in their teaching. The results showed that both teachers and pupils were positive towards television media. The pupils thought they learned grammar, pronunciation, improved their listening comprehension and learned new vocabulary. They also stated that a lesson based on television media was more fun than a usual lesson and something they would like to see more of . However, the pupils were doubtful whether they learned more during such a lesson than a lesson based on the textbook. Copyright problems were an issue for the two teacher and they also stated that it requires more time to plan a meaningful activity involving television media compared to the traditional teaching. However, they felt that when they took the time to plan such an activity, it was worth it and the pupils reacted in a positive way.

 • 203.
  Edenvik, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Upprepad lästräning med svenska som andraspråkselever: Ett verktyg för att förbättra elevernas ordavkodningsförmåga?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en tid med stora flyktingströmmar nås vårt land av allt fler människor med ett annat modersmål än svenska. Då det råder konsensus kring att språket är en av de viktigaste nycklarna till integration i det svenska samhället ställs allt högre krav på att kunna erbjuda en effektiv undervisning i svenska som andraspråk. Upprepad  lästräning anses  vara en effektiv metod för att öka ordavkodningshastigheten hos elever med svenska som modersmål.

   

  I den här studien undersöktes hur metoden med upprepad intensiv lästräning påverkade svenska som andraspråkselevers ordavkodningsförmåga. Elva elever i år nio som vistats i Sverige i mindre än ett års tid fick under tre veckor, dagligen i femton  minuter, läsa en ny text högt för sin klasskamrat tre gånger. Ett standardiserat test med fem delmoment som mäter bokstavs och ordavkodningsförmåga utfördes vid studieperiodens början och slut. Det fanns en stor spridning bland eleverna i deras ordavkodningsförmåga, som säkert till viss del hängde ihop med  hur länge de vistats i Sverige, men alla elever förbättrade sina testresultat efter perioden med intensiv upprepad lästräning.

   

  Sammanfattningsvis indikerar således denna studie att själva metoden med intensiv upprepad läsning kan ha positiva effekter på ordavkodningsförmågan även hos elever med svenska som andraspråk.

 • 204.
  Eggefjord, Therése
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Gabasio, Monica
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Den individanpassade läs- och skrivutvecklingen: En kvalitativ studie om hur den individanpassade läs- och skrivinlärningen bedrivs i förskoleklassens verksamhet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger individanpassar undervisningen när det gäller alla elevers läs- och skrivinlärning i förskoleklassen. Metodvalet av vår undersökning baserades utifrån tre kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade två pedagoger och fick ta del av deras arbete med elevers individuella läs- och skrivinlärning. Vi kom bland annat fram till att pedagogerna är lyhörda för att arbeta på olika sätt då det gäller att öka möjligheterna till elevernas lärande och utveckling. Med andra ord finns det ingen given metod som är anpassad till samtliga elevers språk-, läs- och skrivutveckling.

  Vi intervjuade även verksamhetsutvecklaren Erica Eklöf som handleder pedagoger i deras arbete när det gäller läs- och skrivinlärningen. Ericas erfarenhet har hjälpt oss att få inblick i de dilemman som pedagoger stöter på vad beträffar elevers individuella läs- och skrivutveckling. Resultatet av intervjun visade att pedagogers kompetens är en avgörande faktor vad det gäller att undervisa så att varje elev lär sig utifrån sina erfarenheter, intressen och förutsättningar. I vårt bakgrundsmaterial har vi bland annat lutat oss mot de internationella undersökningarna PIRLS och PISA. Undersökningarna pekar nämligen på att svenska ungdomars läsförmåga försämras vilket är oroväckande.

 • 205.
  Eghammer, Patric
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Skílur þú?: Om svenskars och danskars förståelse av isländska2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats visar att både svenska och danska lärarstudenter utan erfarenhet av isländska har så pass mycket förkunskaper med sig från sitt eget modersmål, att de kan förstå det väsentliga av innehållet i enklare isländska texter som simultant presenteras i skrift och ljud. Texterna som användes vid denna grannspråksundersökning var dels ett avsnitt ur barnboken Hodja og töfrateppið och dels en artikel ur den isländska morgontidningen Morgunblaðið. Informanterna fick svara på frågor om innehållet. Det visade sig att tidningstexten förstods bättre än barnbokstexten, av såväl svenskar som av danskar. När det gällde barnbokstexten fanns markanta skillnader mellan svenskars och danskars resultat. Totalt sett hade svenskarna något bättre resultat på undersökningen, detta trots att svenskarna uppgav att de i skolan mottagit betydligt mindre mängd grannspråksundervisning än danskarna. Men detta kan ha att göra med att undersökningens ringa omfattning.

 • 206.
  Ek, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Lost and gained in translation: Pragmatic markers in an English source text andits Swedish target text2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study analyses the translation of some pragmatic markers in an informal English non-fiction text and its Swedish target text. The pragmatic markers in focus are interjections, modal adverbs and question tags, and the sources of the Swedish modal particle ju are also analysed. While pragmatic markers are more common in spoken language or fiction, in this case they were considered important to the interpersonal function and casual style of the non-fiction text. The results were also compared to data from a non-fiction parallel corpus. In total, the ST contained 31 of the selected types of pragmatic markers, compared to 29 in the TT. However, there were considerable variations between types of marker, with less than a quarter being translated as the same type (e.g., interjection as interjection); this reflects the fact that the two languages inherently prefer different types of markers in some cases, with question tags being considerably more common in English, while the modal particles were the most common pragmatic markers in Swedish. There were no zero translations of pragmatic markers, indicating that they were not considered as superfluous or optional as might be indicated in previous research. The fact that ju most commonly had a zero source (in the corpus examples as well), and so was ‘added’ in translation, illustrates the lack of clear translation equivalents for many common pragmatic markers, as well as the translator’s attempt to domesticate the TT.

 • 207.
  Ekberg, Lena
  et al.
  Lund University.
  Paradis, CaritaVäxjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Evidentiality2009Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 208.
  Ekenvärn, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Där är "nolltolerans": Citatteckenbruk i Polisens förhörsprotokoll2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 209.
  Eklund, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Barns smak: Vilka faktorer påverkar ungdomars val av skönlitteratur?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vilka faktorer är det som påverkar högstadieungdomars val av skönlitteratur? Den här uppsatsen har som syfte att undersöka två faktorer som kan påverka nämligen bokomslag och böckers inledningar. Undersökningarna är genomförda i två åttondeklasser vid Västangård skola i Umeå under höstterminen 2009 och är en fortsättning på ett projekt kallat Barns smak som genomfördes i Umeå Kommun under läsåret 2005/2006.

  Undersökningarna består av en läsvaneundersökning, en omröstning där eleverna valt utifrån bokomslag och en omröstning utifrån böckernas inledningar. Undersökningen avslutades med boksamtal i sex grupper.

  Uppsatsen visar att bokomslagen spelar stor roll i högstadieungdomars val av skönlitteratur medan det är mer osäkert hur stor roll inledningarna spelar.

 • 210.
  Ekstrand, Katharina
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Språkmönster i elevtexter: En undersökning av elevtexter ur ett genusperspektiv2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with this study is to conduct a text analysis of 40 texts from www.skrivbanken.se . The texts were written by fifteen year old boys and girls in the school subject Swedish. The texts were analyzed from a gender perspective. The differences in contents, the use of concepts, attitudes towards the imposed information and formality were examined.. The theoretical background on expectations on gender roles was used to construct a framework for analyzing the text. 

  The result shows that there were more differences between the individuals in every sex group rather than between the two groups. The texts are very small in size and therefore it is difficult to make a significant generalization based on them. Differences that the analysis shows, is that the girls used I and we more than the boys. The boys were instead better than the girls at summarizing and giving example in their texts. However, they were not as good as the girls at setting up a letter according to established conventions. 

  The underlying explanation to the differences is most likely due to teaching and other adults in the pupils’ environment having conscious and unconscious expectations on girls and boys. These expectations in turn contribute their acceptance of these roles. Girls are encouraged to write well and correctly and boys to express their opinions in the classroom, with the result that pupils focus on different things when writing texts.

   

   

   

   

 • 211.
  Ekvall, Ulla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Argumentation och evaluering i flerspråkiga barns berättelser2013In: Literacy i læringskontekster / [ed] Dagrun Skjelbred & Aslaug Veum, Oslo: Cappelen Damm AS, 2013, 1, p. 138-150Chapter in book (Refereed)
 • 212.
  Ekvall, Ulla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Stockholm University, Sweden.
  Berättarperspektiv i elevers noveller2015In: Skrivande i skolan / [ed] M. Lindgren, G. Svensson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, 1, p. 15-25Chapter in book (Other academic)
 • 213.
  Ekvall, Ulla
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Källor för folkliga växtnamn och folkliga växtnamn som källor2010In: Nycklar till kunskap: Om människans bruk av naturen / [ed] Håkan Tunón & Anna Dahlström, Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2010, p. 109-120Chapter in book (Other academic)
 • 214.
  Ekvall, Ulla
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Linné och (småländska) växtnamn2010In: I Värend och Sunnerbo, Vol. 4, no 51, p. 9-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 215.
  Ekvall, Ulla
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Linné och växtnamnen2010In: Parnassia, Vol. 23, no 1, p. 2-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 216.
  Ekvall, Ulla
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Läroboken i ett kemiklassrum2010In: Svenskans beskrivning / [ed] Cecilia Falk, Andreas Nord, Rune Palm, Stockholm: Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet , 2010, p. 70-81Chapter in book (Refereed)
 • 217.
  Ekvall, Ulla
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Lärobokstext och kemilektion2011In: Att spegla världen.: Läromedelsstudier i teori och praktik / [ed] Niklas Amnert, Lund: Studentlitteratur, 2011, 1, p. 117-138Chapter in book (Other academic)
 • 218.
  Ekvall, Ulla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Nationella prov och kritisk litteracitet2015In: Critical literacy i svensk klassrumskontext / [ed] Berit Lundgren & Ulla Damberg, Umeå: Umeå universitet , 2015, 1, p. 153-173Chapter in book (Refereed)
 • 219.
  Ekvall, Ulla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Towards Critical Literacy?: A National Test and Prescribed Classroom Preparations2013In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 4, no 2, p. 243-260Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focuses, from a bilingual perspective, on how a Swedish national test is intended to promote critical literacy and language development in line with related aims in syllabuses for Swedish and Swedish as a second language. The material consists of reading and writing assignments and prescribed classroom preparations (including inspiration material). The method of analysis is Janks’ model for critical literacy education, focusing on orientations to domination, diversity, access and design. The main findings are that aspirations to critical literacy are lacking in both the reading and writing assignments and in the prescribed classroom preparations. The directions for using the inspiration material do not mention discussing power relations and there are no directions for explicit pedagogy demonstrating how the language of the inspiration story can be analysed as regards power expressions or other word choices suitable for the theme of the writing assignments.

 • 220.
  Ekvall, Ulla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Berg, Astrid
  Lärobok och kemipraktik2010In: Innehållet i fokus: kemiundervisning i finlandssvenska klassrum / [ed] Inger Eriksson, Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010, 1, p. 119-144Chapter in book (Other academic)
 • 221.
  Eliasson, Caroline
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Language and gender as reflected in the advertisements of wedding magazines2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper was to investigate what linguistic markers indicate that wedding magazines are written for women. The advertisements were divided into groups according to the target of the product advertized: targeted at women, at men and at both men and women. It was determined that the majority of the advertisements were aimed at women.

  All the advertisements were checked for certain linguistic features: adverbs, evaluative and non- evaluative adjectives, gender marked words and titles. Since the material comprised very few advertisements targeted at men, the focus is on advertisements for women and advertisements targeted at both men and women.

  The results of the study show that the language in the magazines confirms that they are aimed at women. Therefore, this paper can come to the conclusion that wedding magazines are for women, both in terms of language, which this paper investigated, pictures and the products advertised.

 • 222.
  Elmeroth, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Möte med andraspråkselever2017 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den språkliga mångfald som alltmer präglar Sverige innebär att så gott som alla lärare kommer att möta och undervisa elever med en annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska. Varje lärare måste därför fundera över hur språket i skolan påverkar andraspråks elevers tillvaro och möjligheter till en likvärdig skolgång. Hur går det till att utveckla flera språk? Hur kan lärandet stöttas?Författaren presenterar teorier om andraspråksförvärvande och resonerar om vad forskningen om andraspråkslärande kan bidra med för utvecklingen av en språkstimulerande undervisningspraktik.Boken anlägger ett interkulturellt perspektiv som kännetecknas av respekt och individuellt bemötande av varje elev där elevens erfarenheter, kunskaper, intressen och behov tas tillvara.Möte med andraspråkselever riktar sig till lärarstudenter och lärare i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning.

 • 223.
  Emanuelsson, Linn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, Jennifer
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Den förkortade vägen till muntliga framställningar: En enkätstudie om gymnasieelevers bedömningar av tiden till den retoriska arbetsprocessens faser2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  In this study, we investigate pupils’ perceptions in Swedish 3 of the allocation of time of the Canons of Rhetoric when working with oral presentations. We also investigate which relations that exist between pupils’ perceptions of the allocation of time of the Canons of Rhetoric and perceptions of knowledge of the Canons of Rhetoric as well as perceptions of their oral presentation. The study was conducted via a questionnaire and carried out among 245 pupils. Raw data has been analysed to determine the descriptive statistics of the allocation of time of the Canons of Rhetoric and tests for statistical significance have been performed to determine the effects that the allocation of time has on pupils’ perceptions of their oral presentation. We have analysed our results by the use of the cognitive and the socio-cultural perspective. Results show that pupils feel that no phase is given sufficient time and that they believe the three first phases to be higher prioritised than the remaning phases. The amount of class hours is of importance to the perceived knowledge of the Canons of Rhetoric, how easy pupils find it creating a presentation, their sense of preparation and the perceived development as a speaker. Regarding response, emendatio, the time for teacher response does not show any significant correlation to pupils’ perceptions of their oral presentation. If peer response is given before presentations, it has a positive effect on pupils’ satisfaction with the presentation, but has otherwise no influence. In addition, teachers’ scaffolding seems to have a larger effect on pupils’ perceptions of their oral presentation than teacher and peer response. Finally, self-assessment occurs to a low extent and is shown to affect the knowledge of the Canons of Rhetoric and how easy it is creating a presentation in a positive manner.

 • 224.
  Enberg, Jonas
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Komma vid satsgränsen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar kommats användning vid satsgränser i två kontexter: mellan samordnade huvudsatser och vid adverbialbisatser i huvudsats. Syftet är att kartlägga bruket genom att registrera frekvensen av komma, brukets förhållande till ett antal relevanta variabler och till etablerade kommateringsregler. Detta har skett genom en kvantitativ analys omfattande sammanlagt 800 fall av nämnda kontexter. Materialet är hämtat från politiskt orienterade bloggar.

  Resultatet visar att komma använts mellan 61,75 % av huvudsatserna och vid 27,75 % av adverbialbisatserna. Dessutom har samband noterats mellan komma och faktorer som kon-junktion, förekomsten av gemensamma satsdelar, adverbialtyp, bisatsens position och längden hos olika textelement. Bruket bedöms ligga ganska nära Svenska skrivreglers komma-teringsregler, även om betydande avvikelser finns i fråga om huvudsatsfogning.

 • 225.
  Enever, Janet
  et al.
  Umeå University.
  Lindgren, EvaUmeå University.Lundberg, GunBaker, JohnGheitasi, ParvinVu, TrangIvanov, SergejUmeå University.
  Early Language Learning: Theory and Practice in 2014 : Umeå University, Sweden, 12th–14th June, 2014 : Abstracts2014Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 226.
  Eng, Thérèse
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Traduire l´oral en une ou deux lignes: Étude traductologique du sous-titrage français de films suédois contemporains2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation is a comparative investigation of the work of two subtitlers of Swedish films translated into French in the last decade of 20th century. It is a look at how they try to render the illusion of spoken language in the written line that is a subtitle. This effect has to be created despite the constraints of time, synchronisation, readability, and the limited number of characters available to work with.

  We have shown that the subtitles examined in this work include many of the characteristics typical of spoken French. These characteristics can be classified as belonging to the Phonetic, the Lexical or the Syntactic level. At the lexical level we can see that the translators use expressions with a lower style-level than the originals but manage to avoid being too shocking, innovative or destabilizing for the audience. We have also shown diastratic language differences in translation: our subtitlers strengthen characters of social differences by using a different language style depending on the status that the person in question has.

  Because of the polysemiotic nature of film it is not the primary purpose of a subtitler to translate everything. Typically verbal speech characteristics such as repetition, hesitation, incomplete phrases and non-informational expressions that are often seen as less acceptable in the written word are normally sacrificed in subtitles.

  On the other hand, we could not show that the original language (Swedish) had a sizable impact on the style and construction of the subtitles.

  We also looked at possible stylistic differences between the two subtitlers translations and tried to find out if the “voice” of the subtitler shone through. If so, we were interested in attempting to see if a difference could be caused by the fact that one of the subtitlers has French as her native language while the other translates from his second language. We were not able to relate the cause of the difference of style we observed to anything other than the original dialogue’s changing style-levels.

  In which direction the verbal content in subtitles will develop is an interesting and relevant question. In this work we have identified a development of style that has taken place during recent years in French subtitles to Swedish films. This development goes from a previous situation where the style of the spoken word was practically unused compared to today’s more frequent and systematic use.

 • 227.
  Engdahl, Bodil
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Andersson, Anneli
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Bokstavskunskap i förskoleklass: En studie om pedagogers arbete med bokstäver i förskoleklassen inför skolstarten2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 228.
  Engdahl, Erica
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  The foulest creatures that walk this earth: J.K. Rowling's Magical Creatures as Metaphors for Difficulties for Teenagers2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay I discuss the magical creatures in the Harry Potter series; not the complete series but Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban and Harry Potter and the Goblet of Fire. Many scholars say that the Harry Potter novels are didactic, moralist books in different ways. What I investigate is if the magical creatures in the novels can be read as metaphors for issues that the teenage reader finds difficult to deal with and if they could also offer ways to help. More specifically I look at the giant and the werewolf as metaphors for separate types of outsiders who have to try to handle the prejudice of others; one being strange because of genes and one because of an illness. I also look at the house-elf as a metaphor for various oppressive situations one can encounter as a child and also for how to cope with change. In connection to the house-elves I also discuss racism and social class. The last two creatures I investigate are the Dementor as a metaphor for depression and the Boggart as a symbol for fear. My conclusion is that one can read these creatures as symbols or metaphors for difficulties for teenagers in various ways and that these interpretations almost always also offer a way to handle said difficulty.

 • 229.
  Engholm, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Grammatik i gymnasieskolans svenskämne: En fallstudie om lärares syn på sin undervisning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study investigates how grammar is taught in Swedish upper secondary schools and how educational methods have changed since 1996. The essay intends to explain what kind of grammar exercises are used in the subject of Swedish and how teachers describe their educational methods. The research method is qualitative interviews with six teachers of Swedish in upper secondary schools. In addition to the interviews some grammar exercises from the teachers are analysed. The theoretical framework is the functional perspective on grammar.

  The results show that one of the six teachers integrates grammar with other tasks, whereas the other teachers mainly use the isolated grammar method. Some of them combine grammar integrated with other tasks and also teach grammar as an isolated element. The majority of the teachers report that terminology is the major problem for students learning grammar. Teachers find it difficult to motivate the students to learn grammar, since the students want to see the immediate need of the knowledge. The study also shows that students are more motivated to learn grammar when the grammar is integrated with other tasks than when it is taught as an isolated element. Likewise, the results indicate, in accordance with other research results, that students are more inclined to find grammar important if it is taught with a functional perspective and integrated with other tasks. Despite that, the educational methods used are mainly described as isolated. The analysis of the grammar exercises signals the same result: one out of five exercises integrates grammar with other language proficiencies, whereas the other four exercises consist of practising traditional, isolated grammar.

 • 230.
  Englund, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Amazing Aotearoa: the translation of cultural aspects, figures of speech and style in a Lonely Planet guidebook2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 231.
  Englund, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Amazing Aotearoa: the translation of cultural aspects, figures of speech and style in a Lonely Planet guidebook2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 232.
  Engqvist Schmitz, Sanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Johansson Sjölund, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Ämnessamverkan i svenska: En fallstudie om möjligheter och hinder2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 233.
  Engström, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  “Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift“: Probleme beim Übersetzen der Fußballterminologie eines deutschen Regeltextes ins Schwedische2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to investigate problems that arise when translating a German football text into Swedish. The qualitative study focuses on football terminology, as this is central to the language of football. Special attention was paid to synonymous terms, collocations, Anglicisms, metaphors, and metonymies. Various parallel texts and football dictionaries were consulted during the translation. Also, Koller's (2011) model of translation correspondences was used in order to systematize the findings. The analysis showed that when dealing with synonymous terms, different kinds of translation problems occurred due to correspondence type. For example, in cases where source text terms had only one correspondence in the target language, the target text inevitably became more repetitive than the source text. On the contrary, when a source-text term had several correspondences, many translation alternatives needed to be considered in order to choose the appropriate term in the specific target-text context. Concerning the translation of collocations, the analysis showed that interference may pose a problem even when translating into one's native language. As for the translation of Anglicisms, most of them could not be preserved in the target text, and, thus, needed to be replaced by existing Swedish equivalents. This occasionally turned out to be problematic, for instance when no direct equivalent could be found in the target language. On the contrary, many of the terms based on metaphorical concepts such as FOOTBALL IS WAR could be preserved, indicating that German and Swedish football language use this concept to a similar extent.

 • 234.
  Enqvist, Eva-Lotta
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Korttidsboende finns inte i mitt lexikon: En studie av vilka ord och uttryck i Omvårdnadsämnets karaktärsämnen som kan vålla svårigheter för andraspråkselever, samt hur några elever och lärare förhåller sig till dessa svårigheter2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att studera vilka ord och uttryck som kan vålla svårigheter för andraspråkselever i deras karaktärsämnen på Omvårdnadsprogrammet, samt hur lärare och elever ställer sig till dessa svårigheter. Metoden har varit en kombination av ordkunskapstest,intervjuer och klassrumsobservationer. Utifrån dessa kan utläsas att eleverna har störst svårigheter med mindre frekventa ord och att det inte alltid är helt enkelt att fastställa vilka ord som vållar svårigheter för andraspråkselever och varför. Svårigheten ligger förmodligen inte alltid enbart i ordet i sig utan kan även påverkas av hur förhandlingen av ords innebörd går till och hur mycket språkutvecklande interaktion som förekommer i klassrummet.Lärarna i studien fokuserar i sin undervisning i första hand på ämnesspecifika ord och lämnarövriga till svenskämnet. Eleverna anser att lärarna förklarar på ett stressat och otillräckligt sätt, och väljer därför att på egen hand finna ords betydelser. Elevernas muntliga och skriftliga passivitet i klassrummet är enligt lärarna ett stort problem. Bevisligen föreligger en diskrepans mellan vad lärarna tror är orsaken till elevernas passivitet och vad eleverna själva menar är orsaken. Lärarna tolkar den som ett kulturellt fenomen medan eleverna menar att den grundar sig i språklig osäkerhet och otrygghet i klassrumsmiljön. Intentionerna är i de flesta fall positiva hos både elever och lärare. Viljan att förstå finns hos eleverna och viljan att förklara finns hos lärarna. Troligt är att en ökad kunskap hos både lärare och elever om vilka ord somkan vålla svårigheter och hur man kan arbeta med dessa ord, skulle kunna ge positiva effekter för elevernas ordinlärning och därmed förståelse av sina karaktärsämnen.

   

 • 235.
  Enqvist, Evalotta
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  "Man ska vara glad om man får dem att läsa hela texten": En undersökning av vilka kunskaper gymnasieelever förväntas utveckla i arbetet med skönlitteratur2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

   

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika former av kunskaper några lärare strävar efter att deras elever utvecklar genom litteraturen. Undersökningen är baserad på intervjuer med sex olika lärare som alla undervisar på gymnasiekursen Svenska B.

  Resultaten visar att lärarnas olika kunskapssyn och elevsyn, gör att de kan delas in i två olika grupper. Den ena gruppen av lärare ser inte sina elever som potentiella kunskapskällor och är starka anhängare av antologiläsning med tillhörande instuderingsfrågor. Dessa lärare ser epokkunskap och kunskap i form av allmänbildning som prioriterad kunskap att utveckla genom litteraturen. Den undervisning de bedriver är kronologisk och lärarstyrd. Eftersom eleverna i första hand erbjuds läsning i antologifrom läser de få eller inga hela verk alls. Dessa lärare kan även antas utforma sin undervisning i första hand efter kursmålen i Svenska B.

  Den andra gruppen kategoriseras av det faktum att de ser mötet mellan texten och eleven som gemensam potentiell kunskapskälla. De prioriterar att arbeta med att eleverna främst ska utveckla kunskaper om sig själva och andra genom litteraturen, men strävar även efter att utveckla färdighetskunskap i form av läsande och skrivande. De arbetar inte kronologiskt och de använder sig i väldigt liten grad av antologiläsning, utan väljer istället fullständiga texter från olika epoker.  Lärarna i den här gruppen utformar i första hand sin undervisning efter strävansmålen i gymnasieämnet Svenska.

  Det förefaller även vara så att de lärare som har lägst tilltro till sina elevers läsande, mer eller mindre medvetet, skapar en uppgiftskultur som begränsar elevernas möjligheter att utveckla flera olika former av kunskap genom litteraturen. Ett resultat av detta blir att det uppstår en diskrepans mellan vilka kunskaper lärarna eftersträvar att eleverna ska utveckla och vad den verkliga uppgiftskulturen tillåter.

 • 236.
  Ericson, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Nyman, Yann
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Flerspråkighet: En studie om förskolepedagogers föreställningar om flerspråkighet i förskolan  2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med flerspråkighet i förskolan och om det finns skillnader i arbetssätt och förhållningssätt beroende på var förskolan ligger i landet. Vi ville även ta reda på vilka förutsättningar flerspråkiga barn i förskolan kan ha för att tillgodose sig alla sina språk utifrån pedagogernas syn på flerspråkighet.

  För att komma fram till resultat använde vi oss av kvalitativ intervjumetod där informanterna gavs möjlighet att berätta om sina erfarenheter kring flerspråkiga barn i förskolan.  Ett av de resultat vi fann var att pedagogernas intresse och förhållningsätt har stor betydelse när de arbetar med flerspråkiga barn. Vi kom fram till att pedagogerna arbetar på olika sätt för att stimulera flerspråkiga barn i sina verksamheter. Exempel på metoder som pedagogerna använder för att främja barns språkutveckling är att ha högläsning för barnen via projektor; på så vis kan alla följa med under läsningen via både bild och text, vilket underlättar för, bland andra, flerspråkiga barn. Pedagogerna i vår undersökning menar att detta kan stärka barnens läsförståelse. Ett annat exempel är att pedagogen visar bilder under samlingen på till exempel en bil, en cykel eller färgen röd och berättar för barnen vad bilden föreställer på olika språk. Det som pedagogerna på de förskolor vi undersökte hade gemensamt var att de lyfte hur viktigt det är med fortbildning inom ämnet. En annan slutsats vi drog efter våra intervjuer är att pedagogerna i samråd med förskole chefen bär ansvaret för att lärande och utveckling sker i verksamheten utifrån de kriterier som ledningen har format. 

 • 237.
  Ericsson, Anna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Occupational terms in The Daily Aztec & The San Diego Union Tribune: Non sexist vs. sexist language2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  In English usages such as mankind and job titles ending in -man (fireman, chairman) when referring to people in general are considered sexist. Sexist language makes a distinction between women and men and it can exclude, trivialize or diminish women. Therefore, the aim of this paper was to study the sexist or non-sexist use of occupational terms in The San Diego Union Tribune and The Daily Aztec. The questions that were investigated were how the newspapers used affixed terms ending in –man and -woman, if they added female/woman/lady to refer to women, but also how they referred to traditional female professions (nurse, midwife). The study was conducted by hand by using a textual analysis, which was both qualitative and quantitative in nature. The study showed that the newspapers primarily use non-sexist occupational terms and avoid using female markings, even when reference is being made to women who have traditional male professions. The sexist usage that was most common was the affixed terms ending in –man and –woman. One conclusion that could be drawn was that The San Diego Union Tribune follows The Associated Press Stylebook’s policy about the usage of coined words such as chairperson and spokesperson.

 • 238.
  Ericsson, Stina
  Dept.of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, University of Gothenburg.
  LekBot: A natural-language robot for children with communicative disabilities2010In: Proceedings of SLTC 2010: The Third Swedish Language Technology Conference, Linköping October 27-29 / [ed] L. Ahrenberg m.fl., 2010, p. 21-22Conference paper (Refereed)
 • 239.
  Ericsson, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Normkritisk pedagogik i språkklassrummet2012In: Språk i undervisning,  (ASLA), 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Enligt läroplanerna för gymnasieskolan och för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska skolan ”aktivt motverka” diskriminering och kränkande behandling på grund av bl.a. ”kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning” (SKOLFS 2011:144 s. 5 och SKOLFS 2010:37 s. 7). Normkritisk pedagogik har de senaste åren vuxit fram som ett sätt att arbeta med normer för exempelvis kön, sexualitet, funktionsförmåga och etnicitet i olika undervisningssammanhang (Bromseth & Darj 2010). Till skillnad mot toleranspedagogik, som innebär att öka toleransen för ”den andre”, fokuserar normkritisk pedagogik på själva normen. Det är då normen och dess konsekvenser, både för den som bryter mot normen och den som följer den, som fokuseras och problematiseras, snarare än det som avviker.

   

  Språkbruk är en grundläggande arena både för upprätthållande och ifrågasättande av normer (t.ex. Kitzinger 2005). I detta föredrag diskuteras möjligheter och utmaningar för normkritisk pedagogik i språkklassrummet, bland annat utifrån arbete med normkritiska övningar i lärarutbildningen i svenska språket. Övningarna hämtades från Forum för levande historia & RFSL Ungdom (2011), och rör vilka privilegier som kommer av att följa någon viss norm, som heteronormen (”alla är heterosexuella”) eller cis-normen (”alla har ett biologiskt kön, ett juridiskt kön och en könsidentitet som stämmer överens”). Genomförandet av övningarna var inte oproblematiskt, vare sig för lärare eller studenter, och här diskuteras möjligheter och utmaningar för hur man praktiskt kan arbeta med normkritisk pedagogik i språklärarutbildningen, och i förlängningen i språkklassrummet på högstadium och gymnasium.

 • 240.
  Eriksson, Ann-Chatrin
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Enell, Annicka
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Lennartsson, Ann-Charlotte
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Barnlitteraturens funktion i förskolan: - Används barnlitteratur enbart som valium för barn?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gemensamt för oss tre studerande och verksamma pedagoger är att vi anser att barnlitteratur är ett intressant hjälpmedel i vår yrkesutövning. Efter att vi tagit del av en studie som docent Ann-Katrin Svensson genomfört där det framkom att läsning inte är så prioriterad i verksamheten som pedagogerna själva trodde, väcktes vår nyfikenhet över att försöka ta reda på vilken funktion barnlitteratur har i förskolan. I vilken omfattning och på vilket sätt har läsning och barnlitteraturens olika former betydelse i verksamheterna? För att få ett så brett underlag som möjligt valde vi därefter att göra en kvantitativ enkät undersökning på några förskolor i Växjö.

  Genom litteraturstudier har vi fått kunskap om att när barn tidigt får möjlighet att umgås med böcker tillsammans med vuxna, läsa, samtala och i andra former, medverkar detta till att både barnets språk, ordförråd, begrepp och sociala träning utvecklas. Vilket alla barn, och speciellt barn med svenska som andraspråk och språksvaga barn har stor glädje och nytta av. Detta stämmer väl överens med vad vi kommit fram till i undersökningen. Pedagogerna anser och påtalar att barnlitteratur har en viktig funktion för barns språkutveckling. Dessutom är pedagogernas syfte med användning av barnlitteratur i verksamheten att den ska vara underhållande, kunskapsförmedlande samt har den en avkopplande funktion.

 • 241.
  Eriksson, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Jag måste mera lära svenska": Motivation hos vuxna elever som läser SFI2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The need for second language learning is increasing in today’s multicultural and globalized society, and adult studies are becoming more common. Teachers must encourage all students, and all schools need to promote equality. Motivation is one of the most important factors for positive learning and progress, and it can be helpful for second language teachers to know more about this subject. The aim of this study was to examine which motivational factors that influence adult immigrants to learn Swedish through SFI education in Sweden. The importance of different motivational factors in studying was examined. Results were produced through a combined method of a survey among 44 SFI students, and interviews with six of these students. A future job was the factor that had the greatest impact on the informants’ motivation to study SFI. Also the ability to help their children with school work was essential to them. It is important to know Swedish in Sweden and that contributes to the desired independence. Meaningfulness, future goals and positive expectations are important for motivation. The study cannot be generalized to a larger population, but it can say something about the diversity in today’s schools. Further studies are proposed in the conclusion.

 • 242.
  Eriksson, Louise
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Le pacte autobiographique, l'ordre du récit et la littérature enfantine dans Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir et Les Mots de Jean-Paul Sartre - une comparaison2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the end of the 18th century, the first French autobiographical work was written by Jean-Jacques Rousseau. Almost 200 years later, the two French authors and philosophers Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre published their autobiographies. Beauvoir released her Mémoires d’une jeune fille rangée in 1958 and Sartre published Les Mots in 1964. The audience has both loved and criticized the two works. Especially the autobiography of Jean-Paul Sartre was expected for a very long time, thanks to the fact that he had told his audience he would write a work about his life. As the authors lived together during a big part of their lives, it is especially interesting to study the resemblances and the differences of their way of writing and also of the contents of the autobiographies.

  The purpose of this literary essay is to make a comparison between the two autobiographies, examining the order of narrative, the reasons for writing, the chronology and the interest in children’s literature. The analysis is primarily based on the theorist Philippe Lejeune’s work concerning the autobiographical pact and the identity of name.

  Researches made by French critics claim that the autobiographical work of Beauvoir and Sartre differ. One of these critics is Philippe Lejeune. This analysis will show that, even if there is a difference between sex, family and the reasons for writing, there are many resemblances, some of them more or less expected than others. It will also show that both authors resemble when it comes to choice of memories, order of narrative and literary background. The analysis also puts the presence of the autobiographical pact under the light.

 • 243.
  Eriksson, Louise
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Mariage et sexualité dans Les Belles Images de Simone de Beauvoir - une comparaison avec les années 60 en France2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 244.
  Eriksson, Louise
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  She likes doing what he likes to do - A corpus study of like and its complementation2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following paper has been dedicated to the verb like, which is one of the verbs in the English language that can take either a to-infinitive or an -ing participle as a complement. The purpose of the paper is to examine if there are any differences in distribution and meaning between the two complements. The focus also lies on the different verbs occurring as complements, and the contrast between the verbs occurring as to-infinitives and as -ing participles. There are many theories which have been proposed on the subject that lie as a basis for the investigation.

  The analysis was carried out by means of an investigation of sentences taken from the COBUILDDIRECT corpus, and includes both spoken and written British and American English. The outcome of the analysis has demonstrated that there is usually agreement between the theories and the results; however, there is not always a difference of meaning between the two complements. Moreover, the analysis suggests that there is a difference of verbs occurring as to-infinitives and -ing participles; the would like to construction represents a fixed expression and often occurs together with performative verbs. Finally, the conclusion has been drawn that there is a small but visible difference between the occurrences of the spoken and the written subcorpora when discussing both meaning and verbs occurring as complements. Since the to-infinitive complement is more common than the -ing participle in newspapers, books, and spoken English, the difference includes both detached and involved style as well as a regional difference between British and American English.

 • 245.
  Eriksson, Louise
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Why begin when you can commence - Aspects of near-synonymous verbs of Germanic and Romance origin2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is a corpus study, the aim of which is to investigate the usage of two near-synonymous verb pairs that descend from Germanic and Romance languages. The four verbs begin, commence, hate, and detest were chosen for the study. The analysis is based on occurrences of the verbs in five subcorpora in the COBUILDDIRECT corpus; two subcorpora consist of British and American books and three subcorpora are composed of British and Australian newspapers. Occurrences were also collected from the novel Wuthering Heights (1847) by Emily Brontë. The primary aims of the essay are to investigate the frequency and occurrence of the verbs in different text types as well as in British and American books, to reveal if the verbs are synonymous and whether they occur with the same collocates. Furthermore, the novel Wuthering Heights gives a diachronic view of the usage of the verbs.

  This analysis suggests that a usage of the verbs of Germanic origin is more frequent than the verbs of Romance origin. The Romance verbs are more common in novels and books, but also in the British newspaper The Times. Furthermore, the usage of commence and detest seems to be restricted to certain contexts which are connected to the field of the English language in which the verbs occurred at first. The Germanic verbs are clearly favoured in all kinds of texts investigated, even though Wuthering Heights has a high number of occurrences of commence.

  On the topic of synonymy, begin and commence have been found to be further apart from each other than hate and detest. This is due to the fact that begin and commence are constructed grammatically different, as well as a restriction in contextual usage of commence. Despite this, commence is used more freely in American books than in British books. The synonymy of hate and detest is connected to the fact that detest expresses a stronger feeling than hate, which makes the two verbs near-synonymous but also gradable. The verbs in the two pairs also collocate with different words, which underlines that they are not real synonyms. These findings support the claim that one should not call the verb pairs synonyms but near-synonyms, and that one has to be careful when choosing a verb.

 • 246.
  Eriksson, Olof
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  A contrastive study of proverbalization2008In: Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics, ISSN 1387-6759, E-ISSN 1569-9897, Vol. 8, no 2, p. 235-261Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with a linguistic phenomenon which, in analogy with the well established term ‘pronominalization’, may be called ‘proverbalization’. In comparison with its counterpart in the nominal sphere, this phenomenon, despite its crucial importance to any language possessing the verb category, has received little attention in modern linguistic research. The article compares, synchronically and diachronically, the proverbal systems of English, French and Swedish. In order to obtain maximal analytic efficiency, by excluding factors not directly relevant to the purpose of the analysis, the article focuses on one particular case of proverbalization, namely the one in which it occurs in a comparative clause as a result of this clause having a verb identical to that of the main clause but taking an object different from that of the main clause verb: X - V1 - O1 - Comparative Connector - X/Y - V1 - O2.

 • 247.
  Eriksson, Olof
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Adjectif et apposition: Étude contrastive sur une construction controversée2000In: Revue Romane, ISSN 0035-3906, E-ISSN 1600-0811, Vol. 35, no 2, p. 207-232Article in journal (Refereed)
  Abstract [fr]

  En linguistique française, on a de plus en plus tendance à donner à la notion d'apposition une définition large en partant d'un seul critère, celui de la présence d'une prédication seconde manifestée prosodiquement par une pause et graphiquement par une virgule.

  Une analyse contrastive de trois langues — le français, l'italien, le suédois — montre que ce détachement s'opère différemment dans le cas du nom et dans celui de l'adjectif : le détachement de l'adjectif est un procédé cher surtout au français mais auquel l'italien et le suédois assignent un rôle moins décisif et qui, surtout, n'est pas nécessairement de nature fonctionnelle. Dans le cas du nom, par contre, le détachement joue un rôle essentiellement identique dans les trois langues considérées.

 • 248.
  Eriksson, Olof
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Aspekter av litterär nyöversättning: Aspects de la retraduction littéraire2012Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 249.
  Eriksson, Olof
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Aspekter av litterär översättning: Föredrag från ett svensk-franskt översättningssymposium vid Växjö universitet 11-12 maj 20002001Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Översättningsvetenskapen är idag en av de mest expansiva humanistiska forskningsdisciplinerna. Emellertid har de förutsättningar och de problemställningar som är specifikt kopplade till den litterära översättningen i förhållandevis liten grad tilldragit sig översättningsforskarnas intresse. Med denna bok vill vi bidra till att i någon mån förbättra tillgången på studier av den litterära översättningen i svensk-fransk och fransk-svensk riktning.

  Boken utgörs av de skriftliga versionerna av tolv föredrag som hölls i samband med ett kollokvium ägnat den litterära översättningen vid Växjö universitet i maj 2000. Artiklarna faller tematiskt i två relativt väl urskiljbara grupper: studier som analyserar de allmänna strategier som kännetecknar en översättares översättning av ett visst litterärt verk och studier som analyserar specifika egenskaper (t.ex. ett stildrag) hos en litterär text och hur dessa egenskaper förvaltats i översättningsprocessen.

  I den inledande artikeln — som har karaktären av bakgrund till och utgångspunkt för de följande — diskuterar Denis Ballu den svenska litteraturens ställning och villkor i Frankrike utifrån sina erfarenheter som förläggare av skandinavisk litteratur i fransk översättning.

 • 250.
  Eriksson, Olof
  Göteborgs universitet.
  « Bord att spela schack på — Des tables pour jouer aux échecs ». En kontrastiv analys1984In: Moderna Språk, ISSN 0026-8577, Vol. 78, no 1, p. 31-43Article in journal (Other academic)
2345678 201 - 250 of 1154
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf