lnu.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 1329
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Bydén, Josefine
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Classon, Malin
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Rock 'n Roll eller business? En studie om föreningsdrivna festivaler på den svenska festivalmarknaden.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie är att belysa de begränsningar i organisationsstruktur och beslutsfattande som finns i att driva en festival som förening, men även se vad som skiljer dem från bolagsdrivna festivaler gällande dessa två faktorer.   

   

  Forskningsfrågor

  - Vad utmärker beslutsfattandet i en föreningsdriven organisation ?

  - Vilka begränsningar kan det finnas för föreningsdrivna festivaler som kan göra det svårt att överleva på festivalmarknaden?

  - Hur kan föreningsdrivna festivaler hantera dessa begränsningar?

  Metod

  Vi har i den här studien haft en abduktiv ansats vilket har gjort att vi kunnat växla mellan en deduktiv och en induktiv ansats. Vi valde att göra en kvalitativ metod då vi ville fokusera studien på våra intervjupersoner och deras berättelser. Vårt empiriska material består av intervjuer med personer från olika festivalorganisationer samt artiklar och viss information från internet.

  Teoretisk Referensram

  Vår teoretiska referensram består av nyinstitutionell teori med fokus på organisatoriska fält och institutionell isomorfism, men även mål- och värderationalitet, benchmarking och teorier om ideella organisationer. 

  Slutsatser

  I vår studie har vi identifierat att det finns ett antal begränsningar som påverkar föreningsdrivna festivalers möjlighet att klara sig på marknaden. Den kanske viktigaste begränsningen vi identifierat är föreningars ovilja att anamma ett affärstänk i sin verksamhet, samt att de hellre lär genom handlingar än inför en särskild struktur att arbeta efter. 

 • 202.
  Bylund, Emma
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Nilsson, Linnéa
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Does experience matter?: An exploratory study on how a manager’s previous experience influence the choice of foreign market entry2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research aims towards gaining a deeper understanding in how a manager’s previous experience influence which foreign entry mode chosen by a Swedish SME, where the manager acts as the decision-maker. Interviews were held with managers from different Swedish firms in order to collect empirical data that thereafter were analysed. In order to get a deeper understanding as to how the experience influenced the choice of entry mode, a qualitative research were implicated. The theory is based upon a conceptual framework where the managers previous experience is divided into educational background, international experience and position tenure. Furthermore, the conceptual framework includes the Uppsala Model, which the thesis is based upon, and entry modes as this is where focus lays. From the conceptual framework, the empirical findings and analysis is structured as a combined chapter. Based on the theory, empirical findings and analysis, a conclusion is presented, with the aim of answering the research question and also to fill the research gap regarding how a manager’s previous experience influence the choice of entry mode for Swedish SMEs. That a manager’s previous experience influenced was understood, however, that international experience influenced the choice to a higher extent is presented. An additional main implication is how the manager could be placed in line with the Uppsala Model, where the choice of entry modes can vary and incrementally shift to another entry mode as a manager gain experiential knowledge.

 • 203.
  Bågfeldt, Andreas
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Strategiskt arbete i ideella organisationer: Optimera det strategiska arbetet utan ekonomiska incitament2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Within a highly research-intensive area, namely strategic work, a gap was identified in the available literature that focused on strategic ventures in nonprofit organizations without direct financial interest. This essay has therefore been designed to fill this gap and it has been done through a qualitative case study at Chalmers University of Technology, where two non-profit student union organizations, Chalmers Student Union and the Mechanical Engineering Division have been investigated. The thesis work has been conducted through several interviews with active members as well as former active members in order to create a broad, general picture of the organizations and the strategic work carried out. The result of the thesis work was that the focus should be on analyzing the organizations and creating a well-defined strategy creating a way forward in the day to day work efforts. At the same time, the interpersonal aspect is incredibly important with both commitment, motivation and incentives as well as continuity and handover between years in organizations which are very personally intensive to ensure a minimized knowledge loss in the shift.

 • 204.
  Böttiger, Tora
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Lindh, Amanda
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Pallin, Tove
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  I huvudet på en ledare: Om självledarskap och personlighet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att identifiera vilka självledarskapsstrategier ledare använder samt kopplingen mellan olika personlighetstyper, inställningen till, och förmågan att leda sig själv. 

  Metod: Kvalitativ studie med deduktiv ansats. Nio semistrukturerade intervjuer utfördes med individer i ledarpositioner. 

  Slutsats: Studien visar att respondenterna utövar självledarskap både medvetet och omedvetet. Respondenterna arbetar med självledarskap på olika sätt och samtliga uppfattas ha en positiv inställning till innebörden av begreppet. Vi har funnit att ett antal olika strategier används samt ett fåtal samband mellan utövandet av självledarskap och karaktärsdrag. 

 • 205.
  Callton, Josephine
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Nilsson, Malin
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Intressenters roll i en destinationsutveckling: En fallstudie av utvecklingen av The Circle Resort2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur intressenter och aktörer påverkar, eller kan påverka en destinationsutveckling. För att specificera det något har författarna gjort en fallstudie av en påtänkt destination som är under utveckling lokaliserad i Figeholm, Kalmar län. Då destinationer överlag kan ha en vidare påverkan på regioner, handlar denna uppsats om den regionala påverkan som The Circle Resort kan tänkas få och föra med sig genom sin utveckling. Meningen med detta arbete är att försöka visa på hur de olika intressenterna och aktörerna samarbetar och kommunicerar med sin omgivning. Materialet till empirin är insamlad från källor som har, eller kommer att ha, en roll i destinationens utveckling. Fallstudien genomfördes med hjälp av användandet av olika intervjumetoder vilket gav ett nyanserat material. De teorier som användes för att kunna påvisa hur intressenterna och aktörerna påverkar en destination var Actor-Network Theory, Tourist Area Life Cycle, Intressemodellen och den Strategiska turismplaneringen.

   

  Resultatet av denna uppsats tyder på att de olika rollerna mellan aktörerna och intressenterna kommer att variera över tid. Det blir svårt att med säkerhet kunna säga entydigt vem som påverkar utvecklingen av TCR mer eller mindre än de andra. Detta på grund av att det kommer att påverkas av till exempel, vem som har beslutsmakten över de olika ansökningarna som krävs vid olika tillfällen. Det är även svårt att se vad den långvariga påverkan kommer att vara på regionen på grund av uppbyggnaden av destinationen. Det finns dock indikationer på att om destinationen byggs, finns det klara möjligheter att det kommer att gynna och locka fler turister till regionen.  

 • 206.
  Calås, David
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Att bry sig om Kulturen: - om entreprenörer och konsthallar2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Jag kommer beskriva entreprenörskapet som präglar uppstarter av privata konsthallar och bidra till en ökad förståelse för entreprenörskap inom kulturella näringar i allmänhet och inom konsthallar i synnerhet.

  Metod

  En kvalitativ metod med en induktiv/narrativ ansats har använts, eftersom jag tolkat berättelser och skapat mening utifrån dessa.

  Teori

  Det teoretiska ramverk som använts innefattar en redogörelse för entreprenörskap utifrån bland andra Schumpeter (1934), Kirzner (1973, 1997), Nilsson (2003), Sarasvathy med kollegor (2000, 2001). För att illustrera förutsättningarna för konstutställares verksamhet på marknaden mellan kultur och ekonomi, har jag låtit bland andra Stenström (2008), Mangset och Røyseng (2009), Chen (2009) och Throsby (2010) problematisera denna situation. Slutligen har en modell för analys använts från Hirschman (1983) för att undersöka entreprenörskapet på individuell nivå.

  Empiri

  Entreprenörer som startat upp privata konsthallar i södra och mellersta Sverige har intervjuats. Majoriteten av konsthallarna har startats sedan 2000. Intervjupersonerna berättade om uppstartsprocessen, det vill säga resan från den första tanken på en konsthall till dagsläget.

  Analys

  Entreprenörskapet analyseras utifrån Gartner (1985) och jag ser närmre på individerna, organisationen, omgivningen och processerna bakom uppstarten av privata konsthallar. Satsningar på konsthallar har sitt ursprung i långvariga relationer och nätverkande inom branschen. Nätverket kan fungera som en nödvändig och legitimerande tillgång för konsthallsentreprenörer. Relationerna till konstnärer och andra nyckelpersoner sträcker sig ibland 40-50 år tillbaka i tiden. Två typer av entreprenörskap kan identifieras; ett som tar utgångspunkt i marknadens efterfrågan och ett kommersiellt förhållande mellan kultur och ekonomi; ett som tar utgångspunkt i en egen drivkraft att tillföra marknaden något som från början inte efterfrågas. För entreprenörer i den senare kategorin är inte kommersiell framgång eftersträvansvärt. Istället är skapande för kulturen det centrala. 

  Slutsats

  Entreprenörskap inom konstutställningsbranschen präglas av en balansgång mellan vad som är ekonomiskt försvarbart och vad som är bäst för kulturen. Majoriteten av konsthallarna drevs av entreprenöriella par men forskningen fokuserar oftast på entreprenören. Entreprenörskap inom kulturen gör inte nödvändigtvis individerna till kulturentreprenörer. Ett kulturellt entreprenörskap drivs ur ett behov att skapa för kulturens bästa och som ett led i en självförverkligande process. Kulturentreprenörer kan finnas inom nätverk och informella strukturer på branschen, men det är långt ifrån självklart att de finns bland konsthallarnas entreprenörer.

 • 207.
  Calås, David
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Entrepreneuring through the lens of illusio: misproducing, reproducing and transforming the desirable2019In: Paper presented at the 4th Annual Entrepreneurship as Practice Conference, Paris, France, April 3-5, 2019, Entrepreneurship as Practice (EaP) , 2019, p. 1-16Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Engaging with relational perspectives and ideas of how practice theory can inform organization studies, this paper explores how new organizations are actualized in relation to what is desirable and worth pursuing in a field. Drawing on illusio, a concept developed by French sociologist Pierre Bourdieu, this paper explores how new practices are added to the world in relation to reproduction, misproduction and transformation of what is desirable within a field.

 • 208.
  Carlquist, Oliver
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Nilsson, Fredrik
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Coffee Shops och Red Light District en turistattraktion?: En studie om hur Amsterdams image påverkas av sexturism och drogturism2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att en destination utstrålar en stark och positiv image har blivit en viktig faktor för att attrahera turister. En negativ global image av en destination kan bidra till en minskad turism. I denna studie söks en förståelse för hur Amsterdams image påverkas av sex- och drogturismen i staden. Teorier som bemöter primära och sekundära turistattraktioner, sökandet efter nöjes/meningsfulla upplevelser och image segmentering har satts i relation med insamlat empiriskt material hämtat från två enkätundersökningar samt tre semi-strukturerade intervjuer. Studiens analys visar att sex- och drogturismen genererar både en positiv och negativ image för Amsterdam i koppling till vad som är moraliskt riktigt. Studien visar att sex- och drogimagen inte påverkar resenärers beslutprocess av att besöka staden.

 • 209.
  Carlsson, Christer
  et al.
  Åbo Akad Univ, Finland.
  Sell, Anna
  Åbo Akad Univ, Finland.
  Walden, Camilla
  Åbo Akad Univ, Finland.
  Walden, Pirkko
  Åbo Akad Univ, Finland.
  Lundqvist, Siw
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Marcusson, Leif
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Go Vendla Go! Creating a Digital Coach for the Young Elderly2017In: INFORMATION SYSTEMS, EMCIS 2017 / [ed] Themistocleous, M Morabito, V, Springer, 2017, p. 204-209Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The proportion of ageing citizens is high and increasing in most EU countries and there is a growing political pressure to make sure that the costs for the elderly care programs do not grow out of bounds. The focus of the ageing population programs is at the 75+ age group. The younger age group - the "young elderly" that is the focus in our research - does not get much attention. Recently, we have noticed a growing insight that preventive programs could be helpful as healthier young elderly will help produce healthier seniors (the 75 + age group) which over time will have significant effects on the costs for health and social care for the ageing population. Our study is a synergistic combination of two timely research areas: digitalisation and the ageing population. The focus combination of digital wellness services and the young elderly is unique. We build on a research program that is operating since January 2014. Our current research in progress aims at finding out how a digital coach - a personal trainer called Vendla - can be worked out for digital wellness services.

 • 210.
  Carlsson, Frida
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Simonsson, Linda
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Digitaliseringens inverkan på medarbetarskap och ledarskap. En fallstudie av Nordea Bank AB2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Digitalization has transformed many aspects of our society. Currently, digital development is inevitable. Organizations are forced to choose between transforming or disappearing from the market. Through a qualitative research method we wanted to create awareness of digitalization’s impact on employeeship and leadership. To achieve this, we conducted a case study with Nordea Bank AB Sweden. We also conducted 12 in-depth interviews and 3 different observations in order to gain a deeper understanding of digitalization’s impact on the work environment. In the beginning of this study we believed that we would find differences between gender and age. The results have shown that we could only find differences between ages and experiences among our respondents. Our study also showed that Nordea Bank AB has chosen to accept this digital transformation. We also concluded that the organization handled this change in different ways in relation to employeeship and leadership. Furthermore, the study showed that the organization has implemented their digital transformation well because their employees use their developed digital tools daily. However, we are aware that the bank needs to continuously adapt to the change because they will face new challenges and possibilities in the future.

 • 211.
  Carlsson, Ingela
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Högsten, Sara
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Lundén, Helena
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Alltså ledare, det ordet är ju så svårt att säga: En studie om temporärt ledarskap under musikfestivaler2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Festival organisations argue that volunteers are indispensable for the festival performance.However, in the summer of 2012, dissatisfaction among the volunteers appears when theyargue that they are working during bad conditions and also are mistreated during thefestivals.

  The purpose with this study is to provide insight in how volunteer leaders can lead thevolunteers so that they will be satisfied and feel that their work is important for the festival.

  In this study, it appears that there are different views on the relationship between volunteerleaders and volunteers. Volunteers believe that the volunteer leaders are too busy andtherefore are not able to delegate. Volunteer leaders believes, in turn, that the volunteershave no real interest in working at the festival when they are only looking for a free ticket.

  The study shows that the volunteer leaders are unaware of their leadership and also theirrole as leaders. Because of the lack of awareness, it displays a sort of unconsciouslyleadership.

  Volunteer leaders should, in order to reduce volunteers displeasure, understand thevolunteers fundamental driving force to work at the festival; that their work will beappreciated, that they have a commitment to the tasks and that the main motive to work asa volunteer is to be part of a community.

  This study examines how the temporary volunteer leaders and temporary volunteers viewat leadership during a festival and also the problems and challenges that exist in therelationship between them. This thesis is intended for people who have an interest in thephenomenon of temporary leaders working with temporary volunteers.

 • 212.
  Casselbrant, Mikaela
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Gråd, Emma
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Tradition 2.0: En studie om lokal tradition inom en samtida organisation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Organisationer har olika strategier för särskiljning och konkurrenskraft där kultur, arv och tradition tillämpas på olika sätt för att profilera sig både mot kunder och medarbetare. Företag vilka bygger och anspelar på lokal tradition återfinns inom de flesta sektorer, dock har få studier gjorts på medarbetarens upplevelse av tradition inom en organisation. Kunskapsluckan i traditionens betydelse för medarbetare inom samtida organisationer är således av vikt att studera. Vi vill genom denna undersökning förstå hur medarbetaren upplever en eventuell anspelning på lokal tradition inom en organisation. Undersökningen av sambandet mellan lokal tradition och medarbetaren ska bidra till ökad insikt om huruvida lokal tradition har aktualitet och betydelse för en organisationsmedlem. Genom kvalitativ metod med induktiv ansats behandlar vi fenomenet tradition. En fallstudie har tillämpats med intervjuer och observationer som primärdata. Genom denna studie har vi funnit att betydelsen och upplevelsen av tradition ter sig annorlunda bland tjänstemän och produktionsarbetare. Uppdelning av upplevelser i respektive grupp kan härledas till, förklaras genom och i vissa fall påverkas av andra organisatoriska aspekter, såsom corporate heritage, corporate heritage brand, identitet, internal branding, stolthet, storytelling samt gemeinschaft och gesellschaft.

 • 213.
  Catreux, Pauline
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Schmidt, Victoria
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  The Communication Gap: Towards an explanation of the discrepancy between the Content, the Delivery and the Understanding of a leader’s message2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to point out the importance of the ‘Communication Gap’ that exists within a leader-follower relationship, to present the factors that contribute to its creation and increase and to explain for which aspects either leaders or followers are responsible. Throughout this thesis, leaders will become aware how they personally contribute to the arising of the ‘Composition and the Perception Asymmetry’, which construct together the so-called ‘Communication Gap’. The asymmetries are based on the discrepancies between three pillars. Firstly, the content of a leader’s message. Secondly, the delivery of the latter. And thirdly, the followers’ understanding of the leaders’ message. Each of these three pillars represents important background knowledge that is necessary in order to truly comprehend the evoked discrepancies and to therefore understand on which elements the asymmetries are based on. Throughout this qualitative research, leaders will be guided thanks to the developed ‘Communication Gap Model’ (CGM) that visualizes step by step the crucial elements. Furthermore, six leaders from different areas of competencies shared their experiences on various details regarding the ‘Communication Gap’ within their reciprocal relationships with their followers. Subsequently, this paper will help leaders to anticipate communication problems and to smooth their personal leader-follower relationships on multi-communicative channels.

 • 214.
  Cehaja Lundqvist, Carina
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Rollen som verksamhetscontroller i statliga myndigheter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In literature and research the definition of a controller is an economist working with financial control. According to my knowledge this is not correct for controllers focused on operations management in government agencies The purpose of this thesis is to increase the knowledge of the role as a controller focused on operations management in state agencies. The questions to be answered are what demands does government agencies have when they recruit operations management controllers and how do they describe the  assignments? What is included in the four month follow ups? The method has been by discourse analysis study the content in the four month follow ups at the National Board of Health and Welfare, the National Board of Institutional Care and the Swedish Customs. In the thesis the agencies recruitment ads for controllers focused on operations management is also analyzed. The conclusion is that the assignments for controllers focused on operational management on the agency-wide level is similar between the agencies and few financial assignments are included. The assignments for the lower levels differ within and between the agencies and financial assignment are not included. The controllers at the agency-wide level seem to have different mandates between the agencies. The agencies demands for education and experience varies widely and some of the ads have demands for a background in  finances. My conclusion is that the controller at the department level is under development and the role at the agency-wide level is more distinct.

 • 215.
  Celebi, Burak
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Schumacher, Markus
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Hunz, Matthias
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Celebpreneurship: The Evolvement of Entrepreneurship through Celebrification2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates and aims to capture a new phenomenon: “celebpreneurship”, a new form of entrepreneurship emerged through the celebrification process. Where ordinary individuals transform into celebrities, and become entrepreneurial when they reach certain amount of “well-knowness”, in order to monetize their activities. The empirical data is obtained based on a complete observational study of two exemplary cases dealing with this phenomenon; Chiara Ferragni, the fashion blogger and yTravel Blog, the travel bloggers. Celebpreneurs start to build up networks and communities online through accessible media as blogs and social networking websites, to create awareness and desire among their audience eventually. They follow the effectuation venturing principle to pursue capitals and resources and transform into stabilized causational ventures at a later stage. The commodification and contemporary fame of these individuals are fundamental in the establishments of further entrepreneurial activities. As result, the phenomenon shows the existence of entrepreneurship in different forms and areas, as the celebpreneurs are involved into various brand partnerships, endorsements, product campaigns and even in the creation of own ventures. The contribution of this study is to show how effectuation, community building and celebrification can extend, re-activate and mobilize the classical approach of entrepreneurship. 

  Keywords: Celebpreneurship, Entrepreneurship, Celebrification, Effectuation and Causation, Celebrity, Capitals, Online Networks, Social Media, Blogging 

 • 216.
  Cetrez, Zeynep
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Van Dam, Primo
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  IN DIGITALIZATION WE TRUST ?: An exploration of the impact of digitalization on the trustworthiness of the leader in Dutch start-ups from the perspective of managers and employees2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines what impact digitalization can have on the trustworthiness of the leader through the lens of managers and employees in Dutch start-ups. The study explores the intersection set of trust, leadership and digitalization. As there was no prior research on the research issue at hand, a model that incorporated a process of trust and its interaction with digitalization has been constructed by the authors. The model relied on previous research on models of the trust process and characteristics of digitalization in the light of leadership. First a theoretical framework is built through a literature survey. A qualitative inquiry through interviews was carried out in order to be able to analyze the trustworthiness of the leader. The objective of the authors during the research was to document how leaders and followers perceived a trustee (leader) in a trust process with digitalization involved. The analysis revealed that even though digitalization has pervaded our lives; its impact on the trustworthiness of the leader has remained limited so far. Empirical data from this research indicated that the impact of digitalization on the three attributes of trustworthiness of the trustee was the strongest: objectives and intentions, competence and integrity. There were also digitalization related implications that could be drawn from the accounts of the interviewees. Thesis findings contribute to a better understanding of the role of the leader in a trust process in digitalized organizational environments and encourage further research in the field of trust especially when digital technologies have become so pervasive in the work life.

 • 217.
  Chapovalova, Lisa
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Att bemästra en kris: en studie om krishantering inom flyg- och resebranschen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Krishantering inom flyg- och resebranschen genomsyras av säkerhet vilket har blivit specielltpåtagligt efter 2000-talets krishändelser och katastrofer. Fokus inom krishantering ligger påatt förbebygga och förbereda organisationen inför en potensiell kris. Det proaktiva stadietinom krishantering innefattar planering, övning och kommunikation, där kommunikation ären närvarande och essentiell del under hela krishanteringen.

 • 218.
  CHAULA, OBED HENRY
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  TOURISM MARKETING INTERVENTION IN SUSTAINABLE TOURISM: How can sustainable knowledge, attitudes and actions of tourism marketing organizations contribute to sustainability of tourism destinations?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 219.
  Chechota, Tetiana
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Shcherbak, Anna
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Beal, Nicolas
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Entrepreneurial marketing as a way for small enterprises to operate effectively2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Entrepreneurial marketing concentrates on the marketing for small and micro enterprises. It provides the tool to compete on the market with limited resources and thus innovative marketing strategy might be a good weapon and particular value for the micro and small sized entrepreneurs. Traditional marketing concepts are generally not appropriate for the small and micro enterprises, which creates a need for generating new solutions.

  Purpose: To investigate in the particular ways of practical application of the entrepreneurial marketing for small and micro enterprises. To understand the entrepreneurial marketing relevance for small and micro companies that operates in fast-changing environment.

  Method: The study is qualitative, with deductive approach, interpretivist epistemology and objectivist ontology. 4 micro and small entrepreneurs from Växjö have participated in the semi-structured interviews, and the results have been interpreted through an operationalization table, in a “cross-company case” model.

  Results, conclusion: The study aimed at helping the micro and small entrepreneurs to have a better understanding of the entrepreneurial marketing relevance. It has been done through the analysis of the seven dimensions which the concepts and theories have been confirmed most of the time by the empirical results. It gave the insurance that micro and small entrepreneurs have high interest to be aware of these dimensions, which may help them in their business.

 • 220.
  Chen, Sihao
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Dai, Qingqing
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  No theory, experience!: Talent Management in the Chinese Educational Sector2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Talent management (TM) has been researched and practiced by many researchers and practitioners for years. The theory itself is based on empirical findings. However, there is no clear and solid definition for it despite thousands of articles and books were published in the past century. Among them, there are not many related to TM in Chinese context, not to mention TM in the Chinese educational sector which we are quite interested in. The lack of literature and research in this specific field evoked curiosity from us. Therefore, a case study was conducted in Chinese middle schools with a focus on talented teacher management where those teachers are considered the talent which need to be managed. This study is based on qualitative approach with empirical data collected from four in-depth interviews. After analyzing the data, we got unexpected results. As a matter of fact, the schools have no knowledge about TM even though what they did to the teachers reflect some aspects of TM, or in other words, they are not aware of what they did is in fact part of TM. This empirical finding reflects how TM is found, developed and labeled. In the end, we concluded that TM is an area of fascination and inspiration. It comes from the practice without which it will not exist and develop, which is embodied in our case study. In this study, school leaders are not aware that they were in fact using some methods of TM. They just do not know how to label those methods.

 • 221.
  Choi, Andy S.
  et al.
  National Institute of Ecology, South Korea;University of Queensland, Australia.
  Gössling, Stefan
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. University of Queensland, Australia.
  Ritchie, Brent W.
  University of Queensland, Australia.
  Flying with climate liability?: economic valuation of voluntary carbon offsets using forced choices2018In: Transportation Research Part D: Transport and Environment, ISSN 1361-9209, E-ISSN 1879-2340, Vol. 62, p. 225-235Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims to examine how key aspects of voluntary climate action influence economic values of aviation carbon offsets using an Australian case study, where voluntary carbon offset programs for the aviation sector were active under a carbon tax between July 01, 2012 and July 17, 2014. An online survey was administered during the period using choice experiments. This rare and short-lived Australian experience is useful to gain insights into how individuals respond to the new public policy in terms of the perceived economic value of voluntary offsets for air travel. According to the estimation results, supporters of the mandatory tax policy held a welfare value of voluntary carbon offsets for their domestic flights that is three times larger than non-supporters (i.e., $AU27.83 vs. $AU9.40). It is $AU12.27 on average per ton of carbon offsets per person for domestic flights and $AU0.92 for international long-haul flights. The findings endorse that individuals seem to attach personal responsibility for carbon emissions (i.e. climate liability or carbon conscience) to frequent domestic flights, but not so much to intercontinental flights. Furthermore, reported flight frequencies by respondents did not place any significant impact on economic values of voluntary carbon offsets in both domestic and international frameworks. A coupled approach between forced choices and certainty responses was adapted, where no-choice options were retrieved, potentially improving choice experiments. Results suggest that airlines should consider simplifying their carbon offset programs to fixed levels (e.g. £3, £10, and £20 as in the case of British Airways), regardless of geographical boundaries, while governments should promote both mandatory and voluntary climate measures in tandem.

 • 222.
  Christensen, Søren
  et al.
  Copenhagen Business School, Denmark.
  Daugaard Jensen, Poul Erik
  Copenhagen Business School, Denmark.
  Lindkvist, Lars
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Makt, beslut, ledarskap: märkbar och obemärkt makt2014 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 223.
  Chrostowski, Aleksander
  et al.
  University of Warsaw, Poland.
  Hensel, Przemyslaw
  University of Warsaw, Poland.
  Kostera, Monika
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Durham University, UK ; Jagiellonian University, Poland.
  Learning organizing through paradoxes: a tribute to Andrzej Zawiślak2016In: Tamara Journal, ISSN 1532-5555, E-ISSN 1545-6420, Vol. 14, no 4, p. 140-147Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is intended as a tribute to Andrzej Zawislak, one of the precursors of systems approach to organization theory in Poland. More specifically, we highlight four recurring themes in his work: learning by studying systemic paradoxes, theorizing about organizations as complex human systems, reflection on the role of university in its social context, and scepticism towards rationality of social science. We believe that Zawislak’s unique voice deserves to be heard and may serve as a fruitful starting point for theorizing about organizations.

 • 224.
  Cikotic, Anela
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Gulec, Dilan
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Styrelsens sammansättning i svenska företag inför en börsnotering2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A board’s composition is an important part of the company’s corporate governance, especially before a company’s IPO when the environment’s attention rises. Who are these individuals that are a part of the board of directors that can take on a line of work that is not only monitored by the key shareholder but also by the surrounding world? Some theories have been written about the composition of board of directors but those researches mainly focus on American and British companies. This is why this research aims to examine Swedish IPO companies.

  Purpose: We want to provide an explanation for the boards composition before an IPO in Swedish companies with our empirically study.

  Method: The study was conducted by first acquisition theory to design a well-planned approach to the acquisition of the empirical material. We conducted a quantitative study with a deductive approach.

  Conclusions: The results of this study indicate a correlation between the board composition and in which stage in the lifecycle the company is currently in also depending on if the owners or the CEO has the dominant power in Swedish companies who are prior to an IPO. The result of the study shows that Swedish boards are generally composed of individuals with similar traits.

 • 225.
  Ciuk, Sylwia
  et al.
  Oxford Brookes University, UK.
  Koning, Juliette
  Oxford Brookes University, UK ; Stellenbosch University, South Africa.
  Kostera, Monika
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Jagiellonian University, Poland ; Durham University, UK.
  Organizational ethnographies2018In: The SAGE Handbook of qualitative business and management research methods / [ed] Catherine Cassell, Ann L. Cunliffe & Gina Grandy, London: Sage Publications, 2018, 1, p. 270-285Chapter in book (Refereed)
 • 226.
  Clemensson Lindell, Ida
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Åberg, Patricia
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Förändringsmotstånd: Vad påverkar ledarens val av metoder för att hantera motstånd?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid organisatoriska förändringar är det vanligt att motstånd uppstår vilket kan leda till försämrad implementering av förändringen. Ledaren har här en viktig roll men det råder delade meningar kring hur motstånd bäst bör hanteras.

  Syftet med uppsatsen är att få en fördjupad förståelse för vad som påverkar ledarens val av metoder för att hantera motstånd mot förändring. Fokus ligger på ledarens inställning, orsaksförklaringar till förändringsmotstånd, metoder att hantera motståndet samt kontextens betydelse i förändringsprocessen.

  Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ flerfallstudie med ett abduktivt förhållningssätt. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra ledare och det empiriska materialet har analyserats genom innehållsanalys.

  Studien har visat att förändringens kontext är avgörande för val av metoder att hantera det motstånd som kan uppstå i en förändringsprocess. Underordnat kontexten hade inställningen en stor påverkan, bland annat i avseende på ledarens subjektiva tolkning av motstånd och hur motståndet uttrycktes.

 • 227.
  Cohen, Scott A
  et al.
  University of Surrey, UK.
  Gössling, Stefan
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Lund University.
  A darker side of hypermobility2015In: Environment and planning A, ISSN 0308-518X, E-ISSN 1472-3409, Vol. 47, no 8, p. 1660-1679Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the formulation of the mobilities paradigm, research has shown that movement is increasingly at the heart of our social identities. This paper argues that mobility, and indeed, hypermobility, constitutes to a growing extent who we are, whilst societal perspectives on mobility increasingly dictate how we need to move in time and space in order to accrue network capital. In this critical review, deeply embedded mechanisms of the social glamorization of mobility are uncovered, and juxtaposed with what we call a ‘darker side’ of hypermobility, including the physiological, psychological, emotional and social costs of mobility for individuals and societies. The paper concludes that whilst aspects of glamorization in regard to mobility are omnipresent in our lives, there exists an ominous silence with regard to its darker side.

 • 228.
  Cohen, Scott A.
  et al.
  University of Surrey, UK.
  Higham, James E. S.University of Otago, New Zealand.Gössling, StefanLinnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Lund University, Sweden.Peeters, PaulNHTV Breda University of Applied Sciences, The Netherlands.
  Understanding and Governing Sustainable Tourism Mobility: Psychological and Behavioural Approaches.2014Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite a growing contribution to climate change, tourist and traveller behaviour is currently not acknowledged as an important sector within the development of climate policy. Whilst tourists may be increasingly aware of potential impacts on climate change there is evidence that most are unwilling to modify their actual behaviours. Influencing individual behaviour in tourism and informing effective governance is therefore an essential part of climate change mitigation.

  This significant volume is the first to explore the psychological and social factors that may contribute to and inhibit sustainable change in the context of tourist and traveller behaviour. It draws on a range of disciplines to offer a critical review of the psychological understandings and behavioural aspects of climate change and tourism mobilities, in addition to governance and policies based upon psychological, behavioural and social mechanisms. It therefore provides a more informed understanding of how technology, infrastructure and cost distribution can be developed in order to reach stronger mitigation goals whilst ensuring that resistance from consumers for socio-psychological reasons are minimized.

  Written by leading academics from a range of disciplinary backgrounds and regions this ground breaking volume is essential reading for all those interested in the effective governance of tourism’s contribution to climate change now and in the future.

 • 229.
  Cohen, Scott A.
  et al.
  University of Surrey, UK.
  Higham, James E.S.
  University of Otago, New Zealand ; Norwegian School of Hotel Management, Norway.
  Peeters, Paul
  Breda University of Applied Sciences, Netherlands.
  Gössling, Stefan
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Lund University, Sweden.
  Why tourism mobility behaviours must change2014In: Understanding and governing sustainable tourism mobility: psychological and behavioural approaches / [ed] Scott A. Cohen, James E.S. Higham, Paul Peeters and Stefan Gössling, London: Routledge, 2014, 1, p. 1-12Chapter in book (Refereed)
 • 230.
  Cohen, Scott A.
  et al.
  University of Surrey, UK.
  Higham, James
  University of Otago, New Zealand.
  Gössling, Stefan
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Lund University ; Western Norway Research Institute, Norway.
  Peeters, Paul
  NHTV Breda University of Applied Sciences, The Netherlands.
  Eijgelaar, Eke
  NHTV Breda University of Applied Sciences, The Netherlands.
  Finding effective pathways to sustainable mobility: bridging the science-policy gap2016In: Journal of Sustainable Tourism, ISSN 0966-9582, E-ISSN 1747-7646, Vol. 24, no 3 Special issue, p. 317-334Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This overview paper examines three areas crucial to understanding why, despite clear scientific evidence for the growing environmental impacts of tourism transport, there is large-scale inertia in structural transitions and a lack of political will to enact meaningful sustainable mobility policies. These include the importance of addressing socio-technical factors, barriers posed by “technology myths” and the need to overcome “transport taboos” in policy-making. The paper seeks pathways to sustainable mobility by bridging the science–policy gap between academic research and researchers, and policy-makers and practitioners. It introduces key papers presented at the Freiburg 2014 workshop, covering the case for researcher engagement using advocacy and participatory approaches, the role of universities in creating their own social mobility policies, the power of social mechanisms encouraging long-haul travel, issues in consumer responsibility development, industry self-regulation and the operation of realpolitik decision-making and implementation inside formal and informal destination-based mobility partnerships. Overall, the paper argues that governments and the tourism and transport industries must take a more cautious approach to the technological optimism that fosters policy inertia, and that policy-makers must take a more open approach to implementing sustainable transport policies. A research agenda for desirable transport futures is suggested.

 • 231.
  Conradsson, Josefine
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Gunnarsson, Linda
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Kulturens radar: En studie om hur kulturella skillnader påverkar ett interkulturellt arbetsteam2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att förklara vilka kulturella skillnader som finns mellan teammedlemmarna i ett av Saabs interkulturella arbetsteam med utgångspunkt från Hofstedes och Trompenaars kulturella dimensioner. Vi vill även analysera och förklara de problem som kan uppstå på grund av dessa kulturella skillnader i gruppen. Vi vill dessutom försöka hjälpa Saab och om möjligt ge råd till Saab om hur de kan skapa bättre samarbete i ett interkulturellt team. För att lyckas uppnå syftet med studien har följande forskningsfråga formulerats:

  Vilka kulturella skillnader finns det i en interkulturell arbetsgrupp med svenskar och schweizare, samt vilka problem innebär dessa skillnader för arbetsgruppen?

  Den teori som har använts innefattar kultur och dess innebörd, kulturella skillnader och dimensioner samt kulturens påverkan i team. Studiens metod har varit kvalitativ med en deduktiv ansats tillsammans med ett samarbete med företaget Saab och deras interkulturella arbetsteam. I empirikapitlet presenteras enkätfrågorna med svar samt citat från samtliga intervjuer. I analyskapitlet följer sedan en tolkning av empirin med utgångspunkt i den valda teorin.

  Studiens slutsats påvisar att det finns både små och stora kulturella skillnader i Saabs interkulturella arbetsteam som har inneburit problem och missförstånd i gruppen. Avslutningsvis ger vi förslag på ytterligare forskning och ger praktiska rekommendationer till Saab.

 • 232.
  Corell, Elsa
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing. Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Pkhikleshvili, Kristina
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing. Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Stockholm Valley; the new Silicon Valley?: - A qualitative research study of organizational resources and capabilities obtained through the Stockholm cluster to create international competitiveness for tech startups.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the thesis was to identify the tech startups main organizational resources and capabilities received from the Stockholm cluster. Correspondently, how those encourage to sustained competitive advantage internationally. The aim was to ensure a deeper understanding with a qualitative research method with a multiple case study and an abductive approach. The empirical findings were based on seven case companies that were committing within the tech sector and were internationalized. Further, the literature review takes off with the definition of the segment, namely the tech startups followed by industrial cluster, the network - and social network theory, the Resource-based view with concertation on the different firms’ resources, the VRIO framework, and capabilities, and thereby internationalization including international competitiveness. The conceptual framework has illustrated the correlation between investigated variables, mentioned above. Moreover, the empirical findings chapter was constituted of primary data presented by the seven companies. The analysis was established on the basis of the three voices, which are theoretical, empirical and authors to examine contrast and correlation with each other. The analysis part was followed by a conclusion chapter that presented the main findings/conclusions, thus answered the research question. In addition, the chapter provided with implications, , limitation and recommendations for future research.  

  The findings displayed that the main organizational resources and capabilities obtained from Stockholm consist of human and financial capital, alliances and relationships, innovation/technology and reputation. However, they are only three of them that bring sustained competitive advantage, which are the human capital, alliance and relationships, and reputation capability.

 • 233.
  Court, Clémence
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  de Rooij, Mariska
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Balancing the self and the relationship: Coping strategies of leaders when core values on which their authenticity is based are challenged2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aimed to explore the coping strategies of leaders in situations in which their authenticity is put out of balance. Specifically, this means that this thesis describes the different actions shown by the leaders in order to deal with these particular situations. The literature suggests that leaders either stay with their own values and try to persuade them to the followers (Eagly 2005) or adapt to the group values and avoid showing damaging emotions (Gardner et al. 2005). As expected, this thesis shows that the leaders’ behavior does not simply fit into one group or the other. Instead, this research found that there are more nuances in how leaders respond to situations in which their values are challenged. The first action taken by leaders consists of learning, during which leaders discover and try to make sense of the new environment. Subsequently, roughly five categories of actions could be distinguished from the data. Leaders tend to adapt to small differences, adapt to large differences, avoid relationships, try to change followers or break relationships. Although these are five clearly defined categories, this does not imply that one leader only adopts one kind of strategy. This research found that the kind of strategy chosen by the leader highly depends on the conditions surrounding the leader. The coping strategy chosen has an effect on the relationship between the leader and the followers, and the leader’s emotions. Furthermore, it should be noted that in this research it is stated that leaders choose or decide upon certain actions leading from conditions; this does mean that the decision for actions can be taken both intentionally or unconsciously.

 • 234.
  Covalciuc, Marina
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Kerleguer, Gautier
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Leadership Competencies Development through Game-Based Learning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In contemporary world, there is a constant need for leadership development. Technological advancements, excessive uncertainty and severe hostility on one hand and high expectations from subordinates, pressure from stakeholders on another hand force leaders to develop more skills and competencies in order to succeed. Leadership competencies represent a set of behaviours that are seen to be crucial to deliver desired outcomes. Organisations design competencies models that are used for diverse reasons within human resources management, such as employee selection, career development, succession planning, performance management and employee development. The current most common practices in leadership competencies development applied by organisations include coaching and mentoring, 360‐degree feedback, specific job assignments, networking, action learning, corporate case studies, computer simulations, experiential learning and of course classroom‐type leadership training. However, the future generation of employees are the nowadays youngsters whose life is widely influenced by technology. A specific interest among them is in online and computer-based games, on which they spend a considerable amount of time per week. Games in general were proven to be an effective tool for education among children and young adults, and were discussed to be useful for adults as well.

  Presented research is performed with the goal to create an understanding of the game-based learning approach to leadership competencies development. Our first ambition for the research was to find out what leadership competencies are most likely to be developed though GBL approach. We came to the results that GBL approach can be effective in developing social interaction competencies such as motivation, facilitation, coaching, effective communication, collaborative negotiation, effective teamwork and such cognitive competencies as strategic thinking, decision making, problem solving and technical competency. Our second aim for the research was to draw on a conceptual framework in form of an experiment to answer to the question of how effective is game-based learning for development of leadership competencies. The experiment model proposed in this conceptual paper was designed by us by putting together elements in form of such games as "Spaghetti Tower"; "Strategic thinking game with 8 players" for measurement and "Acquire" board game for development of the "strategic thinking" leadership competency.

 • 235.
  Dacke, Helena
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Norin, Sandra
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Ekoturism och dess hållbarhet ur ett konsumentperspektiv: En studie med fokus på ekoturistens resemotiv och värderingar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En hållbar turismutveckling är ett ämne som länge har diskuterats inom forskningen. Ekoturism är en av de alternativa formerna av turism som har studerats som en möjlighet till en framtida hållbar turism. Men frågan är om ekoturism verkligen kan vara hållbar om dess turister inte är djupt engagerade i miljöfrågorna.

   

  Studien som har en deduktiv ansats kommer att behandla ekoturister och deras sätt att agera utifrån deras motiv och värderingar kring den ekologiska hållbarhetaspekten. Genom en enkätundersökning har en population av svenska ekoturister fått besvara frågor som berör deras värderingar och motiv kring hållbarhet på resan. Utifrån de resultat som den empiriska undersökningen gav fick vi en bild av både mer och mindre ekologiskt hållbara tendenser bland respondenterna. Tendenserna är situationsberoende vilket innebär att samma ekoturist, beroende på situation, kan agera mer eller mindre hållbart. 

 • 236.
  Dahlberg, Niklas
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Elf, Nils
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Jens, Johansson
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Jakten på Heffaklumpen: Ett personligt, hermeneutiskt angreppssätt på entreprenören2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Through a holistic outlook from out childhood and what we thought entrepreneurship was we tried to grasp the so called Heffalump. In that way we, were going to develop our preunderstanding about the entrepreneur. With a quadro-hermeneutics standpoint and an abductive research process three life stories were made with what we perceived as true entrepreneurs. From their life stories we came across characteristics/behaviours that were important for the success of the entrepreneurs. They were independent, decision makers, innovators, competitors, had high social skills and had help from mentors. These characteristics/behaviour expressed themselves in different manners with the entrepreneurs. We realized it would not be fair to connect them generally to all entrepreneurs since they are so wide and can fit many different types of people. We did, however realize that they instead of a requirement could make a good foundation for entrepreneurship.

 • 237.
  Dahlen, Ida
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Danielsson, Mikaela
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Odenholt, Gabriella
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Hur mycket väger en influencer?Ett Insta-gram!: En kvalitativ tolkning av influencern somentreprenör2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har länge talats om den mytomspunna entreprenören men i dagens samhälle har detutvecklats ett nytt fenomen; influencern. Vem är denna person och kan det finnas enkoppling gentemot den väl omtalade entreprenören? Genom en kvalitativ studie vill vi ökaförståelsen kring influencern såväl som entreprenören. Med hjälp av teori och empiri harmaterial samlats in som kan leda oss framåt i sökningen efter eventuella kopplingar mellanbegreppen. Vid undersökning av de tre olika ämnesområdena definition, funktion ocheffekt kan likheter urskiljas som därmed stödjer vår idé om en möjlig koppling mellaninfluencern och entreprenören.

 • 238.
  Dajana, Sestic
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Millaray, Navarrete
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Motivation - Vilka faktorer kan företag med monotona arbetssyslor förbättra för att öka sina medarbetares motivation?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetssysslan har en stor påverkan på medarbetarnas motivation. Är arbetssysslan monoton kan det skapa negativ effekt attityden kring arbetsplatsen och motivationen. Syftet med denna forskningsstudie är att bidra med förståelse kring hur företag med monotona arbetssysslor kan öka motivationen hos sina medarbetare. Fokusen i studien ligger på att ta reda på vilka faktorer det är som kan öka motivationen hos medarbetare med monotona arbetssysslor. Utifrån en kvantitativ surveyundersökning hos tre företag tar vi reda på hur företagen arbetar med motivation och hur medarbetarna upplever motivationen utifrån olika motivationsfaktorer. Detta hjälper oss att ta fram bristande faktorer som kan förbättras för att öka medarbetarnas motivation trotts den monotona arbetssysslan.

 • 239.
  Damberg Lindh, Caroline
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Pettersson, Ellen
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Ekot av en whistleblower: Om organisationer och deras hantering av whistleblowing2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: 

  Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur organisationer hanterar de situationer som uppstår då en anställd har utfört en whistleblowing samt vilka motiv som kan identifieras ligga bakom hanterandet.

  Metod:

  En tvärsnittsstudie som behandlar fenomenet whistleblowing med en abduktiv ansats. Datainsamlingen har skett genom en kvalitativ dokumentstudie

  Slutsats:

  Studien har visat att då en whistleblowing har skett har organisationerna i studien förnekat missförhållandet. Genom studien har det även kunnat konstateras att det som har bidragit till att missförhållanden inom organisationerna har utförts och upprätthållits har varit att missförhållandena tillfredsställt många olika vinstintressen inom organisationerna.  Vidare har organisationerna hanterat whistleblowern genom att utsätta denne för repressalier.

 • 240.
  Daneshmir, Hanna
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Emotional Intelligence in an Entrepreneurial context: Do entrepreneurs have a significantly higher EQ than other managers?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Thesis in Business Administration, School of Business and Economics, Linnaeus University, 2FE26E, 2017

  Author: Hanna Daneshmir Supervisor: Frederic Bill Examiner: Anna Stafsudd
 Title: Emotional Intelligence in an Entrepreneurial context

  Background: Emotional Intelligence (EI) has been said to matter twice as much as Intelligent Quotient (IQ) for predicting business success (Goleman, 1998b). This study addresses Emotional Intelligence in previously unexplored context in Sweden: entrepreneurship.

  Purpose: The purpose of this research is to explain Emotional Intelligence and its possible relationship with the entrepreneur.

  Hypothesis: Being an entrepreneur is positively related to EQ

  Method: The study has a deductive research approach where the hypothesis is formed by the theoretical framework of Emotional Intelligence, providing an empirical framework that measures the concept in the entrepreneurial context and outlines linkages among the constructs. The study is conducted among members of the business organization Företagarna in Region Halland, Sweden, by the measurement instrument Emotional Intelligence Scale (EIS).

  Conclusion: The assumptions derived from a theoretical perspective could be confirmed empirically. Being an entrepreneur is positively related to EQ.

  Keywords: CEO, EI, EIS, EQ, Emotional Intelligence, Entrepreneurs, Entrepreneurship 

 • 241.
  Daneshmir, Hanna
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Emotionell Intelligens & Ledarskap2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Leadership has been a core issue of organizations for decades, if not for centuries. However, the previously so strong confidence in leadership rationality begins to weaken and instead, it is increasingly becoming a picture of the dualism that leadership often involves. The view has changed, leaders no longer apply a rational and economically computational mindset, but in fact they have to a large extent an irrational, socially oriented and emotional mindset. The emotional aspect of leadership is on the rise and, in that sense, Emotional Intelligence (EI) will become increasingly important, especially as the leader's EI capability is considered crucial to how the organization will work. Nevertheless, there is not enough research that discusses the popularized concept of EI in relation to leadership, in addition, the discussion is almost non-existent in Sweden.

  Purpose: The aim of the study is to contribute to a deeper understanding of the Emotional Intelligence (EI) importance in organizational context from a leadership perspective by contributing knowledge about Emotional Intelligence (EI) impact on leadership within an organization.

  Method: The study has been conducted with a qualitative research method with an abductive research effort. The empirical material consists of eleven interviews from business leaders in the Swedish business community. To analyze the material, theories that describe leadership, communication, motivation and leadership styles are used in connection with EI.

  Conclusion: The study concludes that business leaders' understanding and interpretation of the EI concept has an influence on the leadership they exercise. The study also comes up to the fact that business leaders' views on leadership affect their application of EI. 

 • 242.
  Danielsson, Linn
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Leadership in International Projects: A study of the cultural dimension2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today’s pressure of change, innovation and shorter life-cycles have created a projectification in nearly every industry. Especially international projects are more frequently used to meet the global competition. However, it is common that project managers despite impressive track record, fail when posted internationally due to inability to adapt to foreign cultures. Only half of all international projects reach expected results and many of them are not completed at all, which indicates that the complexity of international projects is underestimated. This study aims to explore how cultural differences increase the project complexity and challenge the leadership of the project manager. Furthermore, the project manager’s leadership ability is studied in terms of qualities required to lead international projects and achieving project objectives. Leadership is a well explored area of research but existing theories are foremost based on functional leadership and few on project leadership, fewer still in an international context. General management leadership theories are not applicable on leadership within project management because of the different circumstances since a project is defined as a unique task based on a flexible organization and limited time frame. Additionally, the knowledge of how national culture influences project management is limited and therefore underestimated. Today, global corporations invest billions of dollars in international projects and by gaining understanding of the qualities required to succeed leading international projects, corporations could better utilize resources, decrease costs and improve project outcome. Therefore this study explores both the cultural challenges that arise in international project, what qualities the project manager should possess and whether the human resource department recruits project managers with necessary qualities. This has been done through qualitative dialogues together with a theoretical framework. With this study, I hope to enlighten the reader of the meaning of international projects and how culture must be acknowledged as an influencing factor on project leadership. Furthermore, I hope to trigger reflection of the selection processes of project managers and who is suitable for the role.

 • 243.
  Darbi, William Phanuel Kofi
  et al.
  University of Canterbury, New Zealand ; Ghana Institute of Management and Public Administration, Ghana.
  Hall, C. Michael
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. University of Canterbury, New Zealand ; University of Oulu, Finland ; University of Johannesburg, South Africa.
  Elite interviews: critical practice and tourism2014In: Current Issues in Tourism, ISSN 1368-3500, E-ISSN 1747-7603, Vol. 17, no 9, p. 832-848Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The elite interview method has been applied to the study of politics and policy-making and to other social and organisational contexts, although it has been relatively little applied in a formal fashion in tourism research. Nevertheless it is a method that has the potential of enhancing the quality and quantity of research data given the power and influence of elite subjects. The conduct of elite interviews suggests that there are qualitatively different aspects in interviewing ‘up’ as compared to interviewing ‘across’ or ‘down’. The article provides a review of some of the major issues involved in the conduct of elite interviews and highlights some of the tactics that researchers may use in the interview process as well as some of the potential ethical and publishing constraints. Even though there are a number of potential methodological challenges in using this method it provides a valuable approach in tourism research, especially studies that aim to understand decision-making processes, policy-making and perceptions. It is shown that individual ingenuity and reflexivity are required in order to overcome some of the challenges reported in existing studies.

 • 244.
  Darbi, William Phanuel Kofi
  et al.
  Univ Canterbury, New Zealand;Ghana Inst Management & Publ Adm, Ghana.
  Hall, C. Michael
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Univ Canterbury, New Zealand;Univ Oulu, Finland;Univ Johannesburg, South Africa.
  Knott, Paul
  Univ Canterbury, New Zealand.
  The Informal Sector: A Review and Agenda for Management Research2018In: International journal of management reviews (Print), ISSN 1460-8545, E-ISSN 1468-2370, Vol. 20, no 2, p. 301-324Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite its connotations of non-compliance, illegality, social exploitation and marginality, the informal sector is a substantial contributor to economic life in developing countries and, increasingly, in more technologically advanced activities. Its prevalence in developed economies has also become more widely recognized. In light of its significance, this paper reviews research on the informal sector from a management and organization scholarship perspective, rather than from an entrepreneurship view, as has been the focus until now. It sets out the atypical management practices that are inherent in the sector, explores the under-researched relationship between formal and informal firms, and highlights definitional, conceptual and other limitations in extant research. As a step in resolving these issues, the authors present a conceptual model of formality and informality in a three-dimensional framework that highlights an organizational infrastructure dimension, a view of firms operating along a continuum, and a multi-level analytical context. Building on this, the authors detail opportunities for enhanced appreciation of in situ management and organizational practices in the informal sector and outline tools for pursuing a management and organization scholarship agenda. Overall, the authors argue that management scholarship has great potential to improve understanding of the informal sector, and that the informal sector provides opportunities to advance management theory, research and practice.

 • 245.
  Daun, Evelina
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Hermansson, Marika
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Bortom den passiva aktören: En kvalitativ studie om hur relationen mellan ledare och följare påverkar deras välmående2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har syftat till att redogöra och öka förståelsen för hur relationen mellan en ledare och följare ser ut, samt hur denna relation påverkar de bådas psykiska välmående. Syftet har framkommit ur en problemdiskussion som fokuserar på att tidigare forskning till stor del baseras på endast ledarskap och inte följarskap. Att se både ledaren och följaren är dock väsentlig för att förstå relationen och hur de båda påverkar varandra. De båda är en del av samma relation och man bör därför inte utesluta den andra parten för att kunna förstå den ena bättre. Följande studie är baserad på kvalitativ forskning som genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Svaren från respondenterna har tillsammans med tidigare teori inom ämnet bidragit till nya slutsatser inom ämnet. Med hjälp av grundad teori som fungerat som studiens analysmetod har flertalet koder kunnat urskiljas som hänger ihop inom relationen mellan ledare och följare. Den sociala miljön och trivseln på arbetsplatsen upplevdes som väldigt relevant för både ledare och följare. Den sociala miljön påverkade i sin tur hur de båda såg på varandra och hur de mådde. En bra social miljö där ärlighet, öppenhet och delaktighet var vanligt förekommande mellan följare och ledare ledde även till att de mådde bra på arbetsplatsen. En bra social miljö stimulerade alltså ett gott klimat på arbetsplatsen där de inblandade kände större lust att arbeta. Hur ledarna och följarna mår inom en organisation är därför högst viktigt att beakta då påverkar bådas välmående och vilket arbete som utförs. Detta påverkar otvivelaktigt organisationen i det långa loppet. Att se på hur det psykiska välmåendet ter sig inom organisationer är därför ett ämne som bör beaktas av alla som arbetar inom en organisation just nu.

 • 246.
  Daval, Pauline
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Fidalgo, Alicia
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Leading Creative Organizations: A study of Haute-Couture2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Who has never reflected about an artist or a creative person thinking why this person is not recognized and famous? Why so much talent for nobody?Who has never reflected, why this singer sings or this actor plays or this fashion designer draws? And secretly thinks that he or she should not.Finding a talented and a creative leader is a real challenge for the company. Finding the good one, we mean. Indeed, the creative leader is the key of improvement and success for creative organizations such as the theater, cinema, cuisine, music and fashion… Once the company found him or her, it has to keep him or her, to give to him or her all the freedom and power he or she needs because he is the one that is able to create great products, to draw out the creativity of the team and to build a clear vision for the company.However, the company also has to deal with constraints. There are financial, material, humans…This thesis try to understand how creative companies work and what are the characteristics of a creative leader. But we do not let the financial part be a taboo. Creative companies build a bridge between their talented leader and their financial restrictions. This paradox involves the question of whether to control or to let the creativity be completely free. The duality between leading creativity and leading rationality is the matter of this thesis.We illustrate the dichotomy with the business of fashion, in particular with Haute Couture Houses. The study case is a way to go inside a real creative organization and to understand how the leadership is implemented.

 • 247.
  Davidsson, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Hovold, Maria
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Ysner Harrisson, Mimmi
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  "Kvannligt ledarskap": en studie om kvinnligt och manligt ledarskap som socialt konstruerade företeelser.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Idag finns det fler VD:ar i Sverige som heter Johan, än vad det finns VD:ar som är kvinnor. Ett hinder för kvinnor att bli chefer kan vara den traditionella kvinnliga könsrol-len, då den ibland anses ha andra kvalitéer än det som eftersträvas av chefer. Vad händer då ledarskapsstilar delas in i kvinnlig och manlig? Förstärker uppdelningen könsrollerna?

  Syfte:

  Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av det vi idag kallar för kvinnlig respektive manlig ledarskapsstil och se vad denna uppdelning leder till för konsekvenser för ledare och ledarskapet.

  Metod:

  För att svara på syftet med denna studie har vi genomfört en tvärsnittsstudie där vi har studierat attityder hos respondenter från tre skilda företag. I denna studie har vi använt oss av ett deduktivt arbetssätt och ett kvalitativt tillvägagångssätt genom genomförandet av nio kvalitativa djupintervjuer.

  Slutsats:

  Vi har i denna studie sett hur kvinnligt och manligt ledarskap beskrivs teoretiskt och utifrån studiens respondenter och denna bild har visat sig vara en stereotypisk bild som starkt är kopplad till könsstereotyper. Vi menar att uppdelningen mellan kvinnlig och manlig ledar-skapsstil leder till negativa konsekvenser för ledare och ledarskapet, genom att uppdelningen förstärker fördomar kring kvinnor och män som ledare.

 • 248.
  Delcid, Natalie
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Organisationers påverkan på human resource management: En fallstudie över hotellkedjor i Kalmar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den är studien avser en fallstudie över tre olika hotell i Kalmar. I studien har det undersökts vilka organisatoriska faktorer som påverkar frontlinjepersonalen på ett hotell. Human resource management har varit det största fokuset i studien. Det studien har kommit fram till är att de tre största och viktigaste aspekterna hos Scandic Kalmar Väst, Kalmarsund hotell och First hotel Witt när det gäller HRM är organisationsstruktur, motivation och till sist gästvänlighet. Organisationsstrukturen påverkar huruvida ett hotell som tillhör en större kedja kan arbeta med HRM och därmed motivation. Motivation är någonting som är viktigt för medarbetarna. De måste göra ett bra arbete för att kunderna ska bli nöjda och ha en bra upplevelse på hotellet. De tre största kategorierna i studien är väldigt sammanhängande och berör varandra genomgående i hela studien. 

 • 249.
  Deng, Chao
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Lindén, Jessica
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Det som sitter i väggarna: En fallstudie om organisationskultur2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie har undersökt organisationen Epirocs organisationskultur, framförallt är det motivationsverktyg, kommunikation och makt som styrmedel som är i huvudfokus. Studien är uppbyggd med en deduktiv ansats. En kvalitativ metod har använts vid insamling av material och en hermeneutik tolkningslära har applicerats för att skapa en förståelse för vårt empiriska material.

  Resultaten av denna studie är att Epirocs organisationskultur används som styrmedel för att skapa motivation hos sina anställda. Organisationskulturen har bidragit med positiva effekter på både individens prestation och organisationen som helhet. Studien stödjer inte vissa tidigare studier, vilka kritiserar organisationskultur som används för att manipulera anställda på ett önskvärt sätt och att det är ett ―rent hyckleri‖. Utöver det har studien kommit fram att organisationskultur inte är ett inlåst fenomen, utan den kan påverkas både medvetet och omedvetet. Vi har även kommit fram att ansvarstagande hos anställda kan vara ett nytt tillvägagångssätt för organisationer för att övervaka sina medarbetare på ett omedvetet sätt.

 • 250.
  Dimberg, Petra
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  En företagskultur för Generation Y: En kvalitativ studie om företagskultur och generationsskillnader ur ett vd-perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: En företagkultur för Generation Y - En kvalitativ studie om generationsskillnader och företagskultur ur ett vd-perspektiv

  Bakgrund: För närvarande pågår ett generationsskifte på företag i Sverige genom att allt fler av Babyboom-generationens medarbetare börjar nå pensionsålder och Generation Y istället tar mer och mer plats på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har visat att Generation Y skiljer sig från tidigare generationer när det kommer till vad de värderar, hur de vill ledas och vilken sorts företagskultur de attraheras av, och genom att många av dagens vd:ar och ledningsgrupper består av personer från Babyboom-generationen uppstår frågan om de äldre vd:arna kan stöta på problem när det kommer till att dels locka till sig arbetskraft från Generation Y, dels att kunna lyfta deras potential och få dem att vilja stanna kvar.

  Syfte: Studiens syfte är att utvisa om det finns någon skillnad i hur äldre och yngre vd:ar på små och medelstora företag inom två olika branscher ser på och väljer att arbeta med företagskultur. Studien ska också lyfta fram huruvida den eventuella skillnaden kan påvisa hur rustade de båda generationernas vd:ar är inför Generation Y:s antågande.

  Metod: För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod valts och empiriinsamlingen har skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med två vd:ar från varje generation; Babyboom och Generation Y. Den insamlade empirin har därefter analyserats och jämförts med tidigare teorier om Generation Y.

  Slutsatser: Studien har visat att det i de studerade fallen finns generationsskillnader både när det kommer till synen på företagskultur och sättet som ledningsgruppen på företagen arbetar med kultur. Studien visar också att när det kommer till de studerade fallen är de yngre vd:arnas sätt att se på och arbeta med företagskultur mer kompatibelt med den företagskultur som attraherar Generation Y, än vad de äldre vd:arnas sätt att se på och arbeta med kultur är.

2345678 201 - 250 of 1329
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf