lnu.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 955
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Bjellerup, Mårten
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Essays on Consumption: - Aggregation, Asymmetry and Asset Distributions2005Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The dissertation consists of four self-contained essays on consumption. Essays 1 and 2 consider different measures of aggregate consumption, and Essays 3 and 4 consider how the distributions of income and wealth affect consumption from a macro and micro perspective, respectively.

  Essay 1 considers the empirical practice of seemingly interchangeable use of two measures of consumption; total consumption expenditure and consumption expenditure on nondurable goods and services. Using data from Sweden and the US in an error correction model, it is shown that consumption functions based on the two measures exhibit significant differences in several aspects of econometric modelling.

  Essay 2, coauthored with Thomas Holgersson, considers derivation of a univariate and a multivariate version of a test for asymmetry, based on the third central moment. The logic behind the test is that the dependent variable should correspond to the specification of the econometric model; symmetric with linear models and asymmetric with non-linear models. The main result in the empirical application of the test is that orthodox theory seems to be supported for consumption of both nondurable and durable consumption. The consumption of durables shows little deviation from symmetry in the four-country sample, while the consumption of nondurables is shown to be asymmetric in two out of four cases, the UK and the US.

  Essay 3 departs from the observation that introducing income uncertainty makes the consumption function concave, implying that the distributions of wealth and income are omitted variables in aggregate Euler equations. This implication is tested through estimation of the distributions over time and augmentation of consumption functions, using Swedish data for 1963-2000. The results show that only the dispersion of wealth is significant, the explanation of which is found in the marked changes of the group of households with negative wealth; a group that according to a concave consumption function has the highest marginal propensity to consume.

  Essay 4 attempts to empirically specify the nature of the alleged concavity of the consumption function. Using grouped household level Swedish data for 1999-2001, it is shown that the marginal propensity to consume out of current resources, i.e. current income and net wealth, is strictly decreasing in current resources and net wealth, but approximately constant in income. Also, an empirical reciprocal to the stylized theoretical consumption function is estimated, and shown to bear a close resemblance to the theoretical version.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 202.
  Bjerke, Björn
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Hjorth, Daniel
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Larsson, Håkan
  Asplund, Carl-Johan
  Publikt entreprenörskap: Det marginella görs centralt2007Book (Other academic)
 • 203.
  Bjäreborn, Lisa
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Karlsson, Therese
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Kvinnliga och manliga egenföretagares riskbenägenhet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förr var det ofta kvinnan som hade till uppgift att ta hand om hemmet, medan mannen var familjeförsörjare. Idag arbetar kvinnor och män i princip lika mycket utanför hemmet, men de befinner sig på olika delar av arbetsmarknaden. I tidigare forskning har man funnit att personer som är beredda att ta risker har en benägenhet att bli egenföretagare. Det finns flera undersökningar där forskare funnit könsskillnader när det handlar om risktagande. I vilken utsträckning dessa skillnader är bevis på att det verkligen finns allmänna könsskillnader i riskpreferens och att det inte bara beror på sociala och omvärldsfaktorer är ännu olöst.

  Syfte: Syftet är att beskriva och förklara om det finns något samband mellan finansiellt risktagande och kön.

  Avgränsningar: Vi har avgränsat oss till egenföretagare i Växjö kommun. Vi har endast inriktat oss på riskbenägenhet som har med respondenternas finansiella beslut i företaget att göra.

  Metod: I uppsatsen har vi använt oss av ett positivistiskt synsätt och ett kvantitativt tillvägagångssätt. Det empiriska materialet har vi samlat in med hjälp av enkäter. Vi har sedan testat våra hypoteser och analyserat övriga variabler.

  Slutsatser: I vissa beslutssituationer fann vi samband mellan kön och riskbenägenhet, och där visade det sig att kvinnorna tog mer risk än männen. Eftersom vi inte fann samband överallt beror riskbenägenhet snarare på beslutssituationen och hur beslutsfrågorna är formulerade än på kön.

  Förslag till fortsatt forskning: Att undersöka hur risktagandet ser ut i en bransch. Det skulle vara intressant att intervjua några kvinnliga och manliga egenföretagare om vad de har för syn på sitt risktagande i den specifika branschen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 204.
  Björkman, Cecilia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Utanförstående arbetstagares rättsliga situation vid arbetsbrist: Är anställningsskyddet ett medlemskap i den kollektivavtalsbärande organisationen?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 205.
  Björkman, Jimmie
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Petersson, Lovisa
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Placebranding: Ompositionering av Växjö2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera en enkät som Expansiva Växjö genomfört för att få en bild av Växjös image och undersöka hur nära denna ligger den önskade profilen. Därefter jämförs den strategi som valts för platsvarumärket Växjö med teorier om place branding och i vilken grad dessa tillämpas. Utifrån vår analys av Växjös image och strategi, samt med hjälp varumärkesteori, undersöks också om skapandet av varumärket har potential att bli framgångsrikt eller ej.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 206.
  Blomgren, Emily
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Stenegärd, Helene
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  De sju förbättringsverktygen: En fallstudie av verktygens tillämpning i problemlösningsprocessen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån studien framgår att företag använder sig av flera av de sju förbättringsverktygen och då främst checklista, paretodiagram, histogram och trenddiagram vilka används för att åskådliggöra information om företagens kvalitetsarbete. de faser av problemlösningsprocessen som verktygen har störst betydelse är vid datainsamling och identifiering av problem samt vid uppföljning då dessa faser är sammanlänkade i det ständiga förbättringsarbetet. Verktygen används främst som kommunikationsmedel för att åskådliggöra information för samtliga anställda och används även av de kvalitetsansvariga som beslutsunderlag i de olika faserna av problemlösningsprocesen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 207.
  Blomquist, Eva
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Knutsson, Lena
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Perspektiv på utvidgning av idrottsstjärnor som varumärken: - vem kan göra vad?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sammanfattning

  Syfte

  Att öka kunskapen kring utvidgning av idrottsstjärnors personliga varumärken med fokus på val av utvidgningsobjekt

  • genom att dels med varumärkesutvidgningslitteratur som utgångspunkt studera hur rådgivare inom det här fältet arbetar,

  • genom att dels studera konsumenters associationer till idrottsstjärnor och deras varumärkesutvidgningsmöjligheter,

  • genom att dels jämföra konsumenternas associationer med rådgivarnas rekommendationer,

  • samt utifrån etablerad varumärkesutvidgningslitteratur, rådgivares rekommendationer och konsumenters associationer, presentera ett möjligt tillvägagångssätt för idrottsstjärnors varumärkesutvidgningar.

  Metod

  Efter studier av varumärkesutvidgningsteorier och det faktum att uppsatsen har ett explorativt syfte, valdes en kvalitativ metod till studien. Empiriinsamlingen började med två personliga intervjuer med rådgivare verksamma inom branschen för utvidgning av idrottsstjärnors personliga varumärken. Dessutom genomfördes tre fokusgruppsintervjuer för att få ett konsumentperspektiv på ämnet. Utöver detta genomfördes ett mindre experiment på både rådgivare och fokusgrupper för att ta reda på deras associationer till svenska idrottsstjärnor och kombinationer av olika produkter de skulle kunna varumärkesutvidga till genomföra.

  Slutsatser

  Genom vår forskning har det framkommit att rådgivare idag arbetar med idrottsstjärnors varumärkesutvidgningar i ett inifrån och ut-perspektiv där utgångspunkt är idrottsstjärnans personlighet och preferenser. Inga undersökningar genomförs gällande konsumenters associationer till idrottsstjärnan, vilket varumärkesutvidgningsteorier förespråkar att man bör göra. En rekommendation är att man istället påbörjar arbetet från ett utifrån och in-perspektiv där man också tar hjälp av konsumentassociationer och tillgängliga teorier. Således skulle man kunna öka sannolikheten för en lyckad utvidgning av idrottsstjärnans personliga varumärke.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 208.
  Borissov, Iassen
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Ekonomiska effekter av migration: En studie om internationell migration och dess effekter på den ekonomiska tillväxten i mottagarländerna2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 209.
  Bourgeois, Edouard
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Stublla, Fatmir
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  How is remuneration used in Bank, Financial, and Insurance companies to retain employees in France and Kosovo?2008Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 210.
  Brandt, David
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Rubin, Tina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Valberg, Joel
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Vendor Managed Inventory - vad får det för effekter?: En jämförelsestudie mellan teorins beskrivna effekter och upplevda effekter inom tillverkningsindustrin2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet,

  EKL 361, VT 2007.

  Författare: David Brandt, Tina Rubin och Joel Valberg.

  Handledare: Roger Stokkedal

  Examinator: Petra Andersson

  Titel: Vendor Managed Inventory – vad får det för effekter? En jämförelsestudie

  mellan teorins beskrivna effekter och upplevda effekter inom tillverkningsindustrin.

  Bakgrund: Den logistiska kedjan från producent till konsument blir alltmer komplex

  på grund av att ett ständigt ökande antal artiklar tillverkas utifrån kundens behov och

  önskemål. För att kunna tillgodose dessa behov och önskemål har företag historiskt

  sett haft stora lager. VMI tar problemet med att hantera och utveckla effektiva lager

  till en ny nivå. Att arbeta med VMI innebär stora fördelar för många olika företag när

  det gäller informationsspridning, partnerskap och lagerföring. Trots de omfattande

  fördelar som beskrivs i de flesta teorier om VMI finns det en del framförd kritik. I och

  med detta ligger det i vårt intresse att undersöka huruvida företag som arbetar med ett

  VMI-system upplever de teoretiska effekterna och om det finns effekter av VMIsamarbeten

  som teorin inte beskriver.

  Problemformulering: Vilka effekter, angående de logistiska aktiviteterna, innebär ett

  VMI-samarbete i en dyad inom tillverkningsindustrin och hur stämmer de överens

  med de effekter teorin beskriver?

  Metod: Genom att använda fallstudien som forskningsmetod, har vi undersökt vårt

  problem. Vidare har vi använt oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt vid

  datainsamlingen. De undersökta företagen har valts ut genom ett ickesannolikhetsurval

  och när vi har dragit våra slutsatser har vi utgått från en deduktiv

  ansats.

  Teori: Vi har byggt vår teori på fyra huvudområden/logistiska aktiviteter,

  leveransservice, logistikkostnader, produktion och lagerhållning. Vidare har vi

  beskrivit hur områdena påverkas positivt såväl som negativt av VMI.

  Empiri: Vår empiriska undersökning har genomförts i två dyader, inom

  tillverkningsindustrin, som använder eller har använt sig av VMI. Vi har undersökt hur

  företagen har upplevt/upplever samarbetet och vilka effekter de har erfarit/erfar inom

  de fyra logistiska aktiviteterna.

  Resultat: Resultatet har vi grundat på en jämförelse mellan vår teoretiska och

  empiriska undersökning. Vi har här kommit fram till att de positiva effekterna, som

  teorin beskriver, i större utsträckning stämmer överens med vad företag inom

  tillverkningsindustrin upplever än de negativa effekterna. Hur väl effekterna

  överensstämmer skiljer sig åt mellan de olika logistiska aktiviteterna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 211.
  Brandt, David
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Rubin, Tina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Valberg, Joel
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Vendor Managed Inventory - vad får det för effekter: En jämförelsestudie mellan teorins beskrivna effekter och upplevda effekter inom tillverkningsindustrin2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den logistiska kedjan från producent till konsument blir alltmer komplex på grund av att ett ständigt ökande antal artiklar tillverkas utifrån kundens behov och önskemål. För att kunna tillgodose dessa behov och önskemål har företag historiskt sett haft stora lager. VMI tar problemet med att hantera och utveckla effektiva lager till en ny nivå. Att arbeta med VMI innebär stora fördelar för många olika företag när det gäller informationsspridning, partnerskap och lagerföring. Trots de omfattande fördelar som beskrivs i de flesta teorier om VMI finns det en del framförd kritik. I och med detta ligger det i vårt intresse att undersöka huruvida företag som arbetar med ett VMI-system upplever de teoretiska effekterna och om det finns effekter av VMI-samarbeten som teorin inte beskriver.

  Problemformulering: Vilka effekter, angående de logistiska aktiviteterna, innebär ett VMI-samarbete i en dyad inom tillverkningsindustrin och hur stämmer de överens med de effekter teorin beskriver?

  Metod: Genom att använda fallstudien som forskningsmetod, har vi undersökt vårt problem. Vidare har vi använt oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt vid datainsamlingen. De undersökta företagen har valts ut genom ett icke-sannolikhetsurval och när vi har dragit våra slutsatser har vi utgått från en deduktiv ansats.

  Teori: Vi har byggt vår teori på fyra huvudområden/logistiska aktiviteter, leveransservice, logistikkostnader, produktion och lagerhållning. Vidare har vi beskrivit hur områdena påverkas positivt såväl som negativt av VMI.

  Empiri: Vår empiriska undersökning har genomförts i två dyader, inom tillverkningsindustrin, som använder eller har använt sig av VMI. Vi har undersökt hur företagen har upplevt/upplever samarbetet och vilka effekter de har erfarit/erfar inom de fyra logistiska aktiviteterna.

  Resultat: Resultatet har vi grundat på en jämförelse mellan vår teoretiska och empiriska undersökning. Vi har här kommit fram till att de positiva effekterna, som teorin beskriver, i större utsträckning stämmer överens med vad företag inom tillverkningsindustrin upplever än de negativa effekterna. Hur väl effekterna överensstämmer skiljer sig åt mellan de olika logistiska aktiviteterna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 212.
  Broberg, Madeleine
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Knutsson, Carolina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Empowerment - påverkar det personaltillfredsställelse och medarbetares agerande ut mot kund2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För att uppnå kundtillfredsställelse behöver företag vara serviceinriktade och erbjuda kundanpassade tjänster. Därmed är medarbetares beteende och kompetens av stor vikt för företags lönsamhet. För att få medarbetare att utföra önskvärda prestationer måste ledningen hos dem skapa engagemang och delaktighet. Ett tillvägagångssätt är att delegera ansvar och överlåta befogenheter till dem. Ett koncept som bygger på detta är empowerment. Det finns ett samband mellan empowerment, personaltillfredsställelse och medarbetares agerande ut mot kund. Företag som tillämpar empowerment har tillfredsställd personal som tar mer ansvar och bättre svarar på kundbehov.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att, genom ett fallföretag, se hur Andersons et al modell bidrar till att förklara sambandet mellan empowerment, personaltillfredsställelse och medarbetares agerande ut mot kund.

  Metod: För att genomföra denna studie har vi gjort en fallstudie på Elite Hotel i Växjö. Vi har använt den kvalitativa metoden för att kunna få djupare och beskrivande data. Datainsamling har skett genom personliga intervjuer med ledaren och medarbetare på fallföretaget.

  Slutsatser: Utifrån studien menar vi att empowerment är en väsentlig förklaring till tjänsteföretags framgång. Medarbetare som är empowered blir engagerade och delaktiga i verksamheten. Genom att känna sig delaktig och engagerad blir personal tillfredsställd på arbetet och bättre på att tillfredsställa kunder. Vi menar att det finns ett positivt samband mellan empowerment, personaltillfredsställelse och medarbetares agerande ut mot kund. Dock är det inte alltid, som i Andersons et al modell och därför utvecklar vi en reviderad empowermentmodell. En del av Andersons et al fem dimensioner är förutsättningar för en tillfredsställd medarbetare, andra är för att utföra tjänster som kunder blir nöjda med. Vår forskning visar dessutom att empowerment inte är den enda förklaringen till personaltillfredsställelse och medarbetares agerande ut mot kund. I analysen framkommer det att personer med ett visst intresse och sinne för service är mer serviceinriktade och bättre svarar på kunders behov.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 213.
  Bråvander, Lena
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Cederfur, Caroline
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Jigmo, Magdalena
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Riskhantering vid outsourcing av produktion: en fallstudie om två tillverkande företags riskhantering2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fallföretagen har uppmärksammat de flesta risker som teorin behandlar och har även hanterat dessa risker i stor utsträckning enligt teorin. Vi har analyserat fram fem grundlä'ggande orsaker till varför företagen hanterar riskerna som uppstår vid outsourcing av produktion på det sätt de gör. Dessa är nivå av outsourcing, typ av produktion som outsourcas, hur stor kund företaget är hos sina leverantörer, geografiskt avstånd till leverantörerna och relationer till leverantörerna

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 214.
  Burnside, Angelica
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Lee, Jennifer
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Palmquist, Olof
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Held & Francke: Cost calculation for building project and the role of cost calculation in achieving competitive advantage2007Student thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose is to gain a better understanding in how a construction com-pany like Held & Francke calculate the price of an offer for a building project and what role cost calculation, in relation to quality and time, plays in achieving competi-tive advantage.

  Method: Since the method of cost calculation only was investigated at one company we found it suitable for us to use a holistic single case study as the research strategy. The method used in this study is a qualitative research method since our empirical data, to a large extent, is based on interviews. Further, because our study is of a quali-tative nature, we have chosen to perform semi-structured interviews.

  Conclusions:

  After examining Held & Francke we found that they manage very well to use some of the theoretical methods for cost calculations. Their main method of calculation is ABC, where the project is broken down into smaller work steps. Cost calculation plays a large role as a competitive advantage for Held & Francke. Cost is the sole as-pect where Held & Francke has full control and providing competitive project prices therefore becomes imperative in order to generate sales. With the focus on costs the cost calculation becomes an important role in achieving a competitive advantage.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 215.
  Bäck, Jeanette
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Svensk arbetsrätt efter Laval-målet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The national authorities in Sweden have entrusted management and labour with the task of setting, by way of collective negotiations, the wage rates and other terms and conditions of employment. The parties on the labour market, i.e. trade unions and employers have reached collective agreements, which prescribe the current terms and conditions. The autumn of 2004 something happened that has lead to questions about the role of the social partners and collective agreements, and whether the existing Swedish practice is compatible with rules of the EC Treaty on the freedom to provide services and the prohibition of discrimination on grounds of nationality.

  Byggnads and Elektrikerförbundet (Swedish trade unions) toke collective actions with the aim of having a Latvian company, Laval un Partneri Ltd, to sign a Swedish collective agreement. The company posted Latvian workers to Sweden for the construction of a school in Vaxholm.

  However, the dispute between the contending parties was about more than the construciton of a school. Finally the question concerned whether the freedom to provide services should be in a superior position, prior the fundamental right to strike.

  In December 2007 the Court of Justice delivered the judgement in the Vaxholm dispute (or case C-341/05 Laval). The Court judged that the rules of the EC Treaty precluded Byggnads from taking collective actions. The collective actions were with other words not allowed. Lex Britannia, the rule that gives Swedish trade unions the right to take collective actions to force foreign providers of services to sign a Swedish collective agreement, was found to give rise to discrimination. This means that the Swedish labour law is not compatible with the rules of the EC Treaty on the freedom to provide services. For that reason the Swedish labour law now has to amend.

  The purpose of this essay is to investigate conceivable changes of the labour law in Sweden, as an adjustment to the rules of the EC Treaty. 42 § MBL, which includes lex Britannia, and the Law on the posting of workers are some national regulations that can be amended. Several others changes could be done, e.g. introduction of a principle of proportionality in the Swedish labour law, or a demand from the Swedish government for an exception of collective agreements and collective actions in the Treaty of Lisbon.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 216.
  Bäcklund, Shamim
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Steen, Fredrik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  En studie i konsumenters uppfattning om okonventionella metoder2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 217.
  Cantby, Jonas
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Emterhag, Dan
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Intellektuellt kapital i publika företag2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många företag har idag ett värde som vida överstiger värdet på de redovisa-de tillgångarna och som inte kan synliggöras som tillgångar i den traditionella redovis-ningen. Detta har skapat begreppet Intellektuellt Kapital. Det finns behov från företagen att synliggöra det intellektuella kapitalet men regler och lagar gör att man är hänvisad till att redovisa dem på annat sätt, t ex i årsredovisningens frivilliga information. Det saknas enhetligt ramverk och regler för hur och vad företagen ska redovisa beträffande intellektuellt kapital. Det verkar trots förändringen i företagens värde, forskning och studier ta tid innan det intellektuella kapitalet får en enhetlig redovisning. Det är därför av intresse att undersöka vad större publika företag redovisar kring intellektuellt kapital och om det sker någon förändring i redovisningen.

  Syfte: Att undersöka vad de största svenska företagen officiellt redovisar om intellektu-ellt kapital, om redovisningen ökar eller minskar och om det är något som skiljer mellan olika branscher eller mellan kunskapsintensiva och tillverkande företag.

  Avgränsningar: Studien omfattar årsredovisningarna i publika svenska företag vilka även ingått i Vandemaele et al. (2005) studie. Den finansiella informationen samt noter omfattas inte utan enbart frivillig information som getts i årsredovisningens framvagn samt förvaltningsberättelse.

  Metod: En tidsföljdsstudie har genomförts där mängden information om intellektuellt kapital i 19 publika svenska företags årsredovisningar åren 2003 och 2007 har jämförts. Empiriska data har samlats in via en kvantitativ innehållsanalys. Information i årsredo-visningarna har kodifierats med hjälp av en kodningsmall och begreppen i kodningsmal-len har sedan använts för att via poängsättning ange numeriskt till vilken utsträckning de är representerade i det analyserade materialet. Det sammanställda materialet har se-dan analyserats och analysen behandlar hur och vad de undersökta företagen frivilligt redovisar inom intellektuellt kapital.

  Resultat, slutsatser: Huvuddelen av det som redovisas inom intellektuellt kapital är extern struktur och det dominerande begreppet är kund hos de flesta företagen. Begrep-pen kund, medarbetare och varumärke är klart dominerande i redovisningen. Redovis-ning av intellektuellt kapital har ökat och detta är en trend. Störst ökning finns inom dagligvaruhandeln men även sällanköpsvaror uppvisar en stadig ökning. Skillnaden mellan branscher och mellan tillverkande och kunskapsintensiva företag har nästan sud-dats ut.

  Förslag till fortsatt forskning: Är årsredovisningen rätt forum för redovisning av intel-lektuellt kapital och är företagen beredda att redovisa intellektuellt kapital även om det skulle innebära att man lämnar ut information som kan vara känslig ur konkurrenssyn-punkt?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 218.
  Carlsson, Alexander
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Allebert, Jessica
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Ivarsson, Karolina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Agentkostnader, ägande och utdelningar: en studie om sambandet mellan ägandet och utdelningar i Sverige2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Theoretical, it’s been questioned why dividends exists in companies based upon the fact that there is a separation between ownership and control. According to the agency theoretical perception, dividends is used as a manner to unify the interest of this separation, which in turn lower the agency cost, and increase the efficiency of companies.

  Purpose: The aim of this master thesis is to scrutinize and analyse the association between Swedish firms’ owner structure and owner types and their inclination to dividend.

  Method: We attack the problem with a hypothetical-deductive research method by using the existence of a universal theory, the agency theory. From our theoretical framework we propose a set of hypotheses. Through these hypotheses we intend to empirical investigate the agency theoretical explanations regarding ownership and dividend policy in Swedish public firms. The empirical material has been gathered from annual reports, Börsguide and Ägarna och Makten. The data has then been statistical processed and analyzed which consecutively resulted in our conclusions.

  Conclusions: The findings from our study indicate that ownership affects companies dividend policy. The most striking findings in our study show that there is a significant positive relationship with owner concentration and dividends. Comparing to other studies in

  the field this is a rather controversy conclusion. According to Schooley and Barney (1994) and Farinha (2003) our results confirm the proposal that there is a U-shaped relationship between internal ownership and dividends.

  Suggestions for further research: Our suggestion for further research is to expand our study by investigate a time-serie of data and compare Swedish listed firms with firms in other European countries. Further suggestion is to proceed the identification of ownership as a

  mechanism for corporate governance. Based on the fact that the market context in Sweden has developed, it would be of great interest to investigate ownership affection on the procurement of raising capital.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 219.
  Carlsson, Alexander
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Lönqvist, Johannes
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Magnusson, Jens
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Värdet av revision: En studie om faktorer som påverkar småföretags attityder till revision2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The statutory audit in Sweden was implemented in 1983 and the purpose was to improve the owners ability to control and to mitigate economic fraud. The present debate is concentrated about the high costs of audit in small companies. The major concern is whether the statutory audit should be mandatory for the smallest companies. Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to explain the value of auditing in small companies defined as 10/24-companies by identify and analyze possible factors that affects the attitudes towards auditing and reflects the value of a statutory audit. Research method: Our study is deductive and based on a quantitative research method which includes both a survey and the companies annual reports. Conclusions: In this study we have found a significant relation between the managers level of education and the value of auditing. Also the line of business shows a significant relation with the value of auditing. Suggestion for future research: Our suggestion for future research is to make a comparing study that compairs companies in different sizes in relation to the independent variables we have identified. Since we have found a strong connection between the line of business and the different attitudes towards auditing it would be interesting to study the differences between those lines of businesses.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 220.
  Carlsson, Daniel
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Johansson, Per
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Adolfsson, Thomas
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Anställdas upplevelser av förändringar: En fallstudie på Kontek Lön AB2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förändringar är inget ovanligt i de flesta organisationer idag.

  Tack vare den utveckling som sker lär det dessutom bli ännu vanligare i

  framtiden. Det kan röra sig om små förändringar i form av nyanställningar eller

  ny teknik, men det kan även handla om stora förändringar såsom

  omstruktureringar och nya affärsområden. Oavsett vilken typ av förändringar

  det handlar om så påverkas individerna inom organisationen på ett eller

  annat sätt. Framförallt är det företagets anställda som berörs och hur lyckad

  en förändring blir påverkas till stor del av hur de anställda tar emot den.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 221.
  Carlsson, Emma
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Andalusia vs. Catalonia, Economic Policies and Growth2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 222.
  Carlsson, Magnus
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Essays on Discrimination in Hiring2009Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis consists of four self-contained essays on discrimination in hiring.

  Essay I (co-authored with Dan-Olof Rooth) present evidence of ethnic discrimination in the recruitment process by sending fictitious applications to real job openings. Applications with identical skills were randomly assigned Middle Eastern or Swedish-sounding names and applications with a Swedish name receive fifty percent more callbacks for an interview. We extend previous analyses by adding register and interview information on firms/recruiters to the experimental data. We find that male recruiters and workplaces with fewer than twenty employees less often call applications with a Middle Eastern name for an interview.

  Essay II extends previous field experiments that study ethnic discrimination in the labour market by comparing discrimination of first and second generation immigrants from the same ethnic group. Qualitatively identical resumes, belonging to first and second generation immigrants from the Middle East, were sent to employers in Sweden that had advertised for labour. The findings suggest, somewhat unexpectedly, that first and second generation immigrants have essentially the same probability of being invited to a job interview, which in turn is significantly lower than the probability of invitation to interview for natives. Accordingly, the factor leading to discrimination in employers responses appears to be ethnicity per se and not an applicant’s country of birth, foreign mother-tongue, and foreign education.

  Essay III (co-authored with Dan-Olof Rooth) utilizes the extensive media coverage that occurred when the data collection of essay I and II were only halfway finished. This informed the employers that their hiring practices were being monitored by such situation testing. These unique events and the data from the situation tests are utilized to perform a difference-in-differences analysis of whether discrimination decreased after the media coverage. The results reveal no sign that employers changed their hiring practices after they became aware of the risk of being included in such a situation test. The policy implication of this relates to the fact that EU countries vary in the extent to which they allow situation test results to constitute evidence of ethnic discrimination in court. Our results suggest that the detection risk alone is not sufficient, but must be combined with some penalty to become effective, if authorities wish to use situation testing as a discrimination prevention strategy.

  Essay IV studies whether sex discrimination is the cause of sex segregation in the Swedish labor market. The correspondence testing (CT) method was used, which entails two qualitatively identical applications, one with a female name and one with a male name, being sent to employers advertising for labor. The results show that, on average, females have a somewhat higher callback rate to interview in female-dominated occupations, while in male-dominated occupations there is no evidence of any difference. This suggests that the bulk of the sex segregation prevailing in the Swedish labor market cannot be explained by discrimination in hiring. Instead, the explanation is likely to be found on the supply side.

 • 223.
  Carlsson, Magnus
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Experimental Evidence of Discrimination in the Hiring of 1st and 2nd Generation ImmigrantsManuscript (preprint) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Previous field experiments that study ethnic discrimination in the labour market are extended in this paper, which outlines a study comparing discrimination of first and second generation immigrants from the same ethnic group. Qualitatively identical resumes, belonging to first and second generation immigrants from the Middle East, were sent to employers in Sweden that had advertised for labour. The findings suggest, somewhat unexpectedly, that first and second generation immigrants have essentially the same probability of being invited to a job interview, which in turn is significantly lower than the probability of invitation to interview for natives. Accordingly, the factor leading to discrimination in employers responses appears to be ethnicity per se and not an applicant’s country of birth, foreign mother-tongue, and foreign education.

 • 224.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Rooth, Dan-Olof
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  An Experimental Study of Sex Segregation in the Swedish Labor Market – Is Discrimination the Explanation?Manuscript (preprint) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This paper studies whether sex discrimination is the cause of sex segregation in the Swedish labor market. The correspondence testing (CT) method was used, which entails two qualitatively identical applications, one with a female name and one with a male name, being sent to employers advertising for labor. The results show that, on average, females have a somewhat higher callback rate to interview in female-dominated occupations, while in male-dominated occupations there is no evidence of any difference. This suggests that the bulk of the sex segregation prevailing in the Swedish labor market cannot be explained by discrimination in hiring. Instead, the explanation is likely to be found on the supply side.

 • 225.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Rooth, Dan-Olof
  Högskolan i Kalmar.
  Evidence of ethnic discrimination in the Swedish labor market using experimental data2007In: Labour Economics, ISSN 0927-5371, E-ISSN 1879-1034, Vol. 14, no 4, p. 716-729Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present evidence of ethnic discrimination in the recruitment process by sending fictitious applications to real job openings. Applications with identical skills were randomly assigned Middle Eastern or Swedish-sounding names and applications with a Swedish name receive fifty percent more callbacks for an interview. We extend previous analyses by adding register and interview information on firms/recruiters to the experimental data. We find that male recruiters and workplaces with fewer than twenty employees less often call applications with a Middle Eastern name for an interview.

 • 226.
  Carlsson, Magnus
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Rooth, Dan-Olof
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  The Impact of Being Monitored on Discriminatory Behavior among Employers – Evidence from a Natural ExperimentManuscript (preprint) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  EU countries vary in the extent to which they allow situation test results to constitute evidence of ethnic discrimination in court. As part of this study, two situation tests were conducted to investigate ethnic discrimination in the Swedish labor market. Extensive media coverage occurred when both tests were only halfway finished. Consequently, employers became aware that their hiring practices were being monitored by such situation testing. These unique events and the data from the situation tests are utilized to perform a difference-in-differences analysis of whether discrimination decreased after the media coverage. The results reveal no sign that employers changed their hiring practices after they became aware of the risk of being included in such a situation test. This suggests that the detection risk alone is not sufficient, but must be combined with some penalty to become effective, if authorities wish to use situation testing as a discrimination prevention strategy.

 • 227.
  Carlsson, Sara
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Sabattini, Marie
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Sevedstam, Stiv
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Swedwoods kvalitetssäkring genom leverantörssamverkan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har urskiljt fyra tillvägagångssätt genom vilka Swedwood tillsammans med sina leverantörer säkerställer kvaliteten. kontraktering, involvera leverantörerna vid produktutveckling, kontroller samt informations- och kompetensdelning. Vidare har vi urskiljt sex faktorer som bidrar till skillnader vid olika samarbeten: den monetära omfattningen, stabiliteten, antal leverantörerper material, beredskap att investera, samarbetets längd samt produktens komplexitet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 228.
  Carmvall, Louise
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Regional Clustering to support Start-up businesses: -   A study on social networks in Gnosjöandan and Silicon Valley  -2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The report is aimed to stress the support of start-up businesses that exists in the environment of cluster regions. The author will introduce the reader to the conceptions of cluster regions and different shapes of social capital. The empirical study is based on two specific networks operating in two cluster areas – contributing with a broader aspect of the conception of integration. The districts are the region of Gnosjö in southern Sweden and Silicon Valley in southern San Francisco, USA. The author explore relationships between actors within the two networks and highlight two different approaches the networks use dealing with different perspectives as supporting start-up businesses. She emphasizes the importance of nurturing relations in the regional environment, with stand in natural routines and informal meetings. This will be illustrated through examples of intimate interaction in Gnosjöandan and Silicon Valley, through a perspective of regional advantage, facing global markets. The analysis is based on theoretical support with foundation in several themes of conditions for a start-up business to establish on the market. With basis in theoretical frameworks and empirical facts the report has generated an interesting argumentation of critical conditions for establishment of start-up businesses. The discussion is based on different perspectives due to the dissimilar cases used in the study. Consequently, start-up conditions, generated in cluster atmospheres, are highlighted through three interesting aspects.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 229.
  Castro, Cristina
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Kamann, Matthias
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Zhang, Ying
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Website tools that car manufacturers use to market their products on the web: Case Study Audi USA2006Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 230.
  Cederlöf, Erika
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Allas rätt att vara sig själv: -trakasserier och mobbning i svensk arbetsrätt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay will focus on the psychosocial work environment, harassment and bullying at the workplace. As the essay is written as a part of the human resources program, the topics are discussed from a human resource management perspective. Harassment and bullying are highlighted on the basis of a labor law perspective where the focus is on the prevention work. The essay is based on analysis of law, the preparatory work for new laws and regulations, rules and regulations from the Swedish work environment authority, case law and doctrine, and is supplemented by interviews.

   

  Harassed and bullied can in everyday speech sometimes be used as synonyms for one another. From a labor law perspective, the concepts, however, are not at all equivalent. Harassment and bullying are treated in different ways in the Swedish labor law. The essay examines how the cases of harassment are distributed on the different grounds of discrimination and why the Swedish legislator by law has chosen to provide an additional protection for groups with certain attributes and characteristics. The essay examines the question of why the Swedish legislators have chosen to regulate harassment and bullying in different laws as the psychological and social consequences for the individual as well as the working group are often the same.

   

  The study also examines how the employer's obligations differ in situations of harassment and bullying. Methods and a checklist for preventing harassment and bullying in the workplace are presented. The essay shows that employer' obligations for preventing, investigating and attending to cases of harassment and bullying are equivalent but when these obligations are not met, the implications will be different. The consequence for the individual will be that he or she in some cases of bullying won’t have any option but to rely on the employer's goodwill and interest of having a workplace free from bullying.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 231.
  Choi, Jungmin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Communicating Strategic Change in Public Organization: Regarding Power Dimensions and Communication in Växjö Municipality2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: Aim of this master thesis is to study power dimensions effectuating strategic change communication in public organizations. Thereby this thesis focuses on the concept of strategic change, power dimension and communication. Finally this master thesis is aiming to give recommendations how Växjö Municipality can manage strategic change process more effectively regarding communication in the future.

  Methodology: This thesis is conducted with qualitative approach using interview method due to the need of thorough understanding of power dimension in communication. Also hermeneutic, inductive approach and content analysis is used. It is important to mention that this thesis is based on previous research regarding place brand change in Växjö Municipality.

  Empirical findings: Interviews were conducted in each department with administration managers and information officers. It was found that the new place brand change was not implemented effectively. Power dimension in Växjö Municipality was complex and top down communication were dominant. There were difficulties in communication with different amount in departments. Information net works were formed by administration managers and information officers which connects departments.

  Analysis and Conclusion: Due to lack of power, vision and communication effort strategic change has not been implemented effectively throughout the entire organization. Complex power dimension and structure hindered communication and the communication channel weren‟t efficient. However it was analyzed the potential power of information officer as a gatekeeper can have significance to foster better communication and connect with other departments. Due to the analysis it can be concluded that different power dimension can benefit strategic change communication by forming different information net works. Moreover it is recommended for Växjö Municipality to create vision in order to integrate all the departments together.

 • 232.
  Choi, Jungmin
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Persson, Jesper
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Place Branding Strategies for Alvesta Municipality2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Thesis Purpose: The purpose of this study is to develop an increased knowledge of place branding, study the perception of inhabitants’ regarding Alvesta as a place and to explore an extended relationship between Alvesta and Växjö municipality.

  Methodology: The methodology of the study is conducted with qualitative and quantitative approach. There were two interviews in Alvesta and Växjö municipality office. A total number of 216 questionnaires were gathered in three urban areas in Alvesta municipality.

  Theoretical Framework: For this study place branding theory has been used as a guideline and SWOT, Gap analysis and Co-opetition theory were used to analyze Alvesta municipality as a place and its inhabitant’s perception.

  Empirical Finding: A total of 210 questionnaires were analyzed statistically through SPSS with functions such as cross tabulation, compare means, and scale reliability analysis. Also the results of two interviews with the Alvesta and Växjö municipality are written in this chapter regarding the theories used in this thesis.

  Analysis: The analysis chapter integrates the theory and the results of the empirical findings. Alvesta’s brand and service were evaluated based on SWOT and gap analysis. A co-opetition relationship was suggested between Växjö and Alvesta municipality in different issues such as branding, infrastructure and education.

  Conclusion: From this study we have attained insight that Alvesta municipality is in the initial stage in branding and there is a service gap in the inhabitants’ perception. Finally this study contributes how Alvesta municipality can create mutual value by cooperating and competing with Växjö municipality.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 233.
  Cicek, Gabriel
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  De Boaventura Alves, Caroline
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Revisorns oberoende: En kvalitativ studie ur revisorns synvinkel2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Funderingar kring revisorns oberoende ställning har funnits lika länge som revisorn. Efterfrågan på tillförlitlig information angående företags ställning och resultat har efter skandaler ökat hos intressenterna. Den här informationen är mycket viktig för företagets intressenter och det är här revisorn har en viktig roll. Den 1 januari 2002 infördes en ny revisorslag i Sverige. Nu ska Revisorsnämnden istället ansvara för att god revisorssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Därför finns det speciella jävsregler i aktiebolagslagen som specificerar att revisorn inte får komma företaget nära.

   

  Vårt syfte med uppsatsen har varit att beskriva och förklara hur revisorer ser på sitt oberoende i förhållande till sin klient. Uppsatsen bygger på relevant teori och sex kvalitativa intervjuer. Vi har i uppsatsen undersökt vilka av analysmodellens fem situationer som förekommit mest under de sex revisorerna karriärer, samt vilka situationer revisorerna varit med om i mer konkreta exempel. Vi har även undersökt hur revisorerna hanterat och undvikt dessa situationer för att säkerställa sitt oberoende. Vi har i uppsatsen intervjuat sex auktoriserade revisorer i Kronobergs län. Dessa intervjuer utgör uppsatsens empiri och har med hjälp av analys sedan gett svar på våra forskningsfrågor. Våra slutsatser är att en revisor för det mesta arbetar efter erfarenhet då lagtexten inte räcker till. Vid problem som påverkar oberoendet vänder sig revisorn till kollegor, byråns jurist eller till kontorschefen.

 • 234.
  Claeson, Elina
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Ribenyi, Alexandra
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Ett kvalitetsverktyg för mätning och uppföljning av kundtillfredsställelse åt Bluegarden PA-konsult2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter andra världskriget rådde det en produktionsinriktad syn i samhället. I slutet av 1960-talet började Sverige få välutbildade och unga människor som förstod sig på produktion, datorisering och konkurrensfaktorer. Detta gjorde att många företag började tänka på annat än att bara producera. I dagsläget behöver företag skapa kundvärde och integrera kunden i sin process för att bli framgångsrikt. Långsiktiga relationer är värdefulla tillgångar, därför bör företag inse betydelsen av att behålla sina existerande kunder. Företag måste då visa att de är bättre än konkurrenterna på att förstå kundens behov och önskemål. Missnöje med service är en av de vanligaste anledningarna till att en relation förstörs.

  Kvalitet är ett av de mest kraftfulla medlen för kundtillfredsställelse. Tjänstekvalitet kan förklaras utifrån fem dimensioner; påtaglighet, pålitlighet, anpassningsförmåga, tillförlitlighet och empati.

  Syftet med denna uppsats är att på uppdrag av Bluegarden PA-konsult utforma ett kvalitetsverktyg för mätning och uppföljning av kundtillfredsställelsen, samt att tillämpa det på deras kunder.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 235.
  Claeson, Therése
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Green, Henrik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Nilsson, Henrik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Fond- och pensionsbolags ägarutövning: I enlighet med ägarpolicy?2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Magisteruppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, System för redovisning, revision och ägarstyrning, FED 334, VT 2007

   

  Författare: Therése Claeson, Henrik Green, Henrik Nilsson

  Handledare: Karin Jonnergård

  Bihandledare: Ulf Larsson

   

  Examinator: Karin Jonnergård

   

  Titel: Fond- och pensionsbolags ägarutövning – i enlighet med ägarpolicy?

   

  Bakgrund: Institutionella investerare har fått utstå kritik för sin bristande ägar­utövning men en del tidigare forskning visar att de har utökat sin ägaraktivism. Enligt rekommendationer ska varje fond- och pensionsbolag upprätta en ägarpolicy för att be­skriva sin ägarutövning.

   

  Syfte: Att beskriva fond- och pensionsbolags ägarutövning i portfölj­bolagen för att kunna bidra till en vidareutveckling av teorin för ägaraktivitet samt att utvärdera hur ägarutövningen överensstämmer med ägarpolicy.

   

  Tillvägagångssätt: Nio svenska fond- och pensionsbolag har undersökts. Material har inhämtats från intervjuer med sex representanter från de undersökta fond- och pensionsbolagen samt fem andra aktörer med insyn i under­sökningsobjektens ägarutövning. Även bolagsstämmoprotokoll från 24 portföljbolags årsstämmor 2006 samt extrastämmor, artiklar i svensk affärspress samt fond- och pensionsbolagens ägar­styrnings­rapporter har använts. Ägarutövandet har utvärderats utifrån de nio stud­erade fond- och pensionsbolagens ägarpolicyer.

   

  Resultat: De viktigaste delarna av ägarutövningen genom voice sker genom dialog med portfölj­bolagen, samverkan med andra ägare, deltagande i valberedningar samt deltagande och röstande på bolagsstämmor. Dessa återfinns i den modell vi utvecklat för att beskriva ägaraktivitet. Dialogen och valberedningen ses som de främsta sätten att utöva ägarutövning. Fond- och pensionsbolagen följer i hög grad sin ägarpolicy men inte helt. Agerandet är situationsberoende och beror bland annat på ägarandelen i portfölj­bolaget och varje portföljbolags situation.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Viss tidigare forskning har visat att fond- och pensionsbolagen inte valt att engagera sig via voice men vi har funnit att voice förekommer i hög utsträckning, vad beror denna förändring på? Fond- och pensions­bolagen använder i stor utsträckning ägaraktivismen voice som ägaraktivitet men det vore intressant att utveckla hur intentionen att vara aktiv är beroende av innehavets storlek och portföljbolagets ägarkonstruktion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Claesson, Karin
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Hellgren, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Öst, Ann-Sofie
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Därför dricker du caffelatte - en fallstudie om caffelattens popularitetsförlopp2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intresset för denna uppsats uppkom i och med samhällsprogrammet Faktum på SVT2. I ett avsnitt avslöjades att flera trender såsom exempelvis caffelattetrenden uppstått ur kommersiella syften, med bland annat Arla som bakomliggande initiativtagare. Detta osynliga sätt att använda trender för att påverka konsumenten gjorde oss väldigt fascinerade.

  Vi bestämde oss för att göra en fallstudie och titta på hur mjölk- och kaffeförloppet utspelat sig alltsedan det startade i början av 1980-talet. Vårt syfte är att identifiera kritiska händelser som inträffar när en produkt blir populär samt identifiera kritiska faktorer som spelar in under en produkts popularitetsförlopp. De teorier som används för att besvara vårt syfte handlar om tändande gnistor, nätverkskommunikation, produktlivscykeln, opinionsledare och övertalning.

  Vi utförde fyra personliga intervjuer med personer som vid olika tidpunkter varit delaktiga i det popularitetsförloppet. Vi kompletterade även med några e-postintervjuer för att få ytterligare fler perspektiv. Genom att använda den insamlade empiriska informationen och filtrera den genom de olika teorierna, vaskade vi fram de olika nyckelfaktorerna som ligger bakom caffelattens stora framgång.

  Vi drog slutsatserna att Arla genom att fokusera på produktkombinationen mjölk och kaffe istället för att enbart kommunicera mjölken, kunde öka mjölkförsäljningen. Tack vare noggranna omvärldsanalyser snappades de internationella trendvågor som florerade i samhället upp. Under 1980- talet var det Frankrike som gällde varpå man i enlighet med franskheten utformade Café au lait konceptet. Detta blev den första tändande gnistan för mjölk och kaffe. Under 1990- talet var det italienska vågor som slog mot vårt land varpå man ompaketerade Café au lait till caffelatte och förde tankarna till Italien istället. Caffelatte blev den andra tändande gnistan för mjölk i kombination med kaffe. Vid båda tillfällena skapade man en produkt som upplevdes som ny för konsumenten fastän vanan att hälla mjölk i kaffet funnit sedan länge. Fokus flyttades framgångsrikt från grundprodukten, i det här fallet mjölk, till en upplevelse eller känsla av att dricka en trendig kaffedryck. Ungdomen sa inte längre nej till mjölk, tack vare paketeringen. Genom att titta på hur lanseringsstrategin har gått till för Café au lait och caffelatten finns lärdomar att dra och applicera på andra produkter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 237.
  Claesson, Malin
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Rosengren, Jessica
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Stangnes, Josefine
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Steen, Jessica
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Kundtillfredsställelse i åkeribranschen: Skillnader mellan transportköpares förväntningar och transportleverantörens utförda tjänst2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, Logistik, EKL 361, VT 2007

  Författare: Malin Claesson, Jessica Rosengren, Josefine Stangnes & Jessica Steen

  Handledare: Åsa Gustafsson

  Titel: Kundtillfredsställelse i åkeribranschen -skillnader mellan transportköpares förväntningar och transportleverantörens utförda tjänst

  Problemdiskussion:

  På grund av den höga konkurrenssituation som råder i den svenska åkeribranschen krävs att företag lägger stor vikt vid att säkerställa kvalitetsegenskaper vid leverans av transporttjänster. För att företaget ska vara konkurrenskraftigt krävs inte bara att möta kundens önskemål utan även att överträffa deras förväntningar. Det är viktigt att identifiera de serviceelement som är betydelsefulla för kunderna i dess specifika bransch och anpassa sin tjänst därefter. Uppfylls inte de förväntningarna som kunden har upplever denne att kvaliteten hos transporttjänsten är bristfällig. Den skillnad som kan uppstå mellan kundens förväntningar på tjänsten och transportleverantörens utförande av tjänsten blir därmed en viktig faktor för transportleverantören att identifiera och eliminera.

  Problemformulering:

  Vilka skillnader föreligger mellan transportköparens förväntningar samt transportleverantörens utförande av tjänst?

  Vilket inbegriper följande delfrågor: vilka förväntningar har transportköparen på tjänsten? och vilka kvalitetsegenskaper karakteriserar transportleverantörens tjänster?

  Syfte:

  Syftet med uppsatsen är att identifiera eventuella skillnader mellan transportköparens förväntningar och transportleverantörens erbjudna tjänst.

  Teori:

  I teorin presenteras tre modeller för kundtillfredsställelse som använts i studien; gapmodellen, SERVQUAL och kanomodellen.

  Empiri:

  Det empiriska materialet presenteras utifrån de tre triader som studerats, genom en sammanställning av de intervjuer som utförts med transportköpare, transportsäljare och transportutförare. Vid intervjutillfällena behandlades dimensionerna krav, önskemål, förväntningar, utlovad tjänst, utformad tjänst, transportleverantörens rykte, tidigare erfarenheter, uppfyllda förväntningar och grad av tillfredsställelse.

  Slutsats: De kundförväntningar på transporttjänsten som framkommit ur vår studie skiljer sig beroende på vilket gods som transporterats. Kraven att hålla utsatt tidsram samt företräda transportköparen på ett bra sätt kan dock urskiljas som förväntade av båda de studerade branscherna; livsmedel och farligt gods. Specifika krav från transportköparna i livsmedelsbranschen är att rätt temperatur hålls samt att livsmedlen hanteras hygieniskt. Branschen för farligt gods präglas av höga säkerhetskrav.

  För att skapa varaktiga konkurrensfördelar och hög kundtillfredsställelse i åkeribranschen är det viktigt att urskilja de förväntningar som köparna har. Av de förväntningar som transportköparen har stämde de flesta överrens med de egenskaper som transportleverantören eftersträvade att uppfylla. Transportleverantörerna visade sig ha god uppfattning om transportköparnas förväntningar och kunde på detta sätt uppfylla dessa relativt väl. Studien visade att det inte gick att urskilja några generella skillnader för respektive bransch; livsmedel och farligt gods.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 238. Collin, Sven-Olof
  et al.
  Jonnergård, Karin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Qvick, Pernilla
  Silfverberg, Betina
  Zabit, Sevida
  Gendered Career Rein: A Gender Analysis of the Certificaion Process of Auditors in Sweden2007In: International Journal of Auditing, ISSN 1090-6738, Vol. 11, no 1, p. 17-40Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It has been claimed that the accounting and auditing business is a gendered industry. Even though as many women as men enter the business, high positions such as partnerships still largely appear to be a privilege for men. Earlier research has indicated that this selection process starts early on the career ladder. In this article we investigate the gendered character of the early phase of qualification to become a certified auditor. Using a gender perspective and social capital conceptions we offer a set of hypotheses that predict certification time, with special emphasis on the gendered character of the factors. We test the hypotheses on the population of newly certified auditors in Sweden. The results indicate that there are differences between the sexes, but that the factors even out, implying no important difference in certification time. We conclude that auditors of both sexes are subject to gendering processes that influence their certification time before they enter the auditing firm, mainly through family and school attendance variables, and they continue to experience gendered processes within the firm. Thus, we need to acknowledge not only the 'glass ceiling' within organizations, but also the gendered 'career rein' on individuals.

 • 239.
  Collin, Sven-Olof Yrjö
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Explaining municipal audit costs with emphasis on governance2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Studies of audit costs have focused on the audit market and on the organisational costs related to the production of audit. Audit is, however, an activity that is oriented towards the principal of the organisation, and could therefore be expected to vary according to the relationship between the agent and the principal, and vary according to the organisation of the principal. This is the governance issue of auditing. We hypothesize that audit costs are used mainly as a signalling device by agents and as a means of reducing conflict among agents when communicating to principals, be they citizen, the state, the mass media or interest group. Our model of determinants of audit costs is tested on data from Swedish municipalities, thus extending the study of audit costs to political organisations in a Scandinavian institutional set-up. The test supported the ordinary propositions of organisational and market determinants, as well as the proposition of the principal, thereby suggesting that audit could constitute a signal that can me managed.   

 • 240.
  Collin, Sven-Olof Yrjö
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Internationalisation of corporate governance mechanisms and its performance effects2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Globalization involves the internationalization of corporate governance mechanisms. We propose that internationalization of governance mechanisms is related to improved performance. For example, recruiting top managers from an international arena will enlarge the market for managerial labor, presumably putting more pressure on the present incumbents, and increase the probability of finding an adequate new manager. A test on a sample of listed Swedish corporations indicates that the proposition in general could be rejected. Our interpretation is 1.) that mechanisms with governance functions have several functions of which governance is but one, and 2.) that governance mechanisms cannot be analyzed in isolation, since they are included in a coherent corporate governance strategy.

 • 241.
  Collin, Sven-Olof Yrjö
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Options are a CEO’s best friends: Executive compensation and ownership in Swedish listed corporations2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Ownership influence both level and composition of executive compensation. We develop this thesis through adding identity of the owner and its capacity to create a governance strategy to the traditional ownership concentration measure. Through a test on Swedish listed corporations 2008 we find that the identity of the owner, i.e., the strength of governance, influences the level of compensation and the concentration of ownership influences negatively the propensity to use options. We interpret it as a sign of options being less an incentive instrument, aligning the CEO’s interest with the absent owners interest, but more an indication of CEO strength and an instrument of recruitment.

 • 242.
  Collin, Sven-Olof Yrjö
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  The relationship between grade and university – Reflections from a university college’2009In: Вченi записк: Харкiвського гуманiтарного унiверситету "Народна украiнськая академiя / [ed] Astahova, Valentina, Kharkiv: Of Kharkiv University of Humanities "People’s Ukrainian Academy , 2009, 1, p. 163-183Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The paper is dealing with the threat towards university standards inSweden, when the university system is facing a decreasing demand on education. We claim that there is a pressure towards higher grades and less working load on the students. The effect could be a slight decline of prestige for universities, but a step decline in academic standards at the university colleges since they have weaker academic traditions, staff and students, and experience a stronger political pressure from the local community. The reasoning is made with resonance from a case describing experiences from an accounting programme produced at a university college.

 • 243.
  Corbeau, Jérémie
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Sijāts, Jānis
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Implementation of a change process within Smaland Airport2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Change process in the company nowadays is one of the main factors, for sustainable growth and development in the market. Moreover, a change process should be dynamic – the company should take into consideration many factors; not only the ones happening inside the organization, like education of the employees and their motivation, but also the processes outside the organization – change in the environment, new requirements from the state, and competition. In this thesis a company that faced a change process, due to a changing environment, is analyzed.

  Smaland Airport is a small airport located in southern Sweden, five kilometers outside Växjö city. Because of its geographical location it plays an important role not only in the city but in the whole region. The airport was used by 170 000 passengers in the 2005, and the situation is improving. But that is not even close to the 270 000 passengers in year 2000. [56., 14]. What happened?

  On the 11th of September, 2002, a lot of people all over the world saw on their TV screens the events in New York that changed the world forever. One of the industries that faced the most radical changes was the airline industry, along with the airports. If airlines could choose other routes, lower prices, or fly to different airports, then airports had a small, if any, possibility to change, so they had to adapt to the new situation and use the changes as an opportunity.

  Smaland Airport, previously known as Växjö Airport, felt these changes almost immediately. In 4 years they lost almost 50% of their customers. [56., 14]. Big airlines (like SAS) withdrew several flights immediately after 9/11. The future of the airport was very unclear. Everyone in the airport understood – if we are not going to change our strategy on how to earn money (airport taxes), then our future will be like the other airports in our region, which were already closed down (the airport is a state-owned company, which is financed by the state in case of financial losses).

  Jan Fors, the managing director of the airport, decided to change Växjö Airport into a well-known brand, which would offer clients more services. The name of the airport was changed to Smaland Airport (Småland – region in southern Sweden), therefore emphasizing the airport’s role in the whole region. Now negotiations have begun with Ryanair about further cooperation, which, unfortunately have been stopped because of the unclear situation regarding the Swedish government’s decision about extra environmental taxes for each ticket (approx. 100 Swedish crown or 11 Euros). The airport has also opened direct charter flights to several European destinations, and has signed an agreement with SAS for about 5 flights per day to Stockholm, which is an impressive number for a small city like Växjö. The airport is also attracting new companies, like car rental companies, tourist agencies, and advertising agencies.

  A lot of changes have also happened inside the company – the number of employees has been reduced, but extra employees have been hired for the marketing department. Some employees had problems understanding the necessity of change. They also had trouble with having more freedom to put their ideas into action while keeping in mind that it should bring profit for the whole company.

  This thesis will mainly analyze the internal changes at the Smaland Airport, and will concentrate on finding the problems which are stopping the development of the company. Of course, external factors also will be taken into consideration. This thesis has been written using the qualitative approach, comparing the existing situation with theory and then drawing the appropriate conclusions. Finally, the current situation is compared to that of the year 2002.

  To get a whole picture about the change process in Smaland Airport, interviews were used as the main source of information; the reader can get acquainted with the whole text of them in the appendix. Interviews were made with the people working in the airport (like the managing director and managers), people working for the airport (security, cafeteria), as well as the owners of the airport (city council). Therefore the author has tried to obtain the information about the issue and people’s perception about change from as many points as view as possible.

  In addition to the interviews, information is also obtained from the airport’s internal materials (intranet, presentations, statistics as well as yearly overviews), as well as materials about the airport (internet, information in the newspapers). In this thesis there are 103 pages, 15 figures and 2 attachments.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 244.
  Dahlberg, Sara
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Banken som relationsskapare2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 245. Daniel, Hjorth
  et al.
  Kostera, MonikaVäxjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Entrepreneurship and the Experience Economy2007Collection (editor) (Other academic)
 • 246.
  Danielsson, Erik
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Sköld, Henrik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Svensson, David
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Varför förekommer rörliga ersättningar i det svenska corporate governance-systemet?: En undersökning av olika teoretiska perspektiv2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt det agentteoretiska synsättet kan osäkerhet kring företagsledarens beteende avhjälpas genom att förutsätta ett opportunistiskt beteende från denne och sedan utforma styrmekanismer som begränsar denna opportunism.  Agentteorin har dock sitt ursprung i en amerikansk kontext med helt andra värderingar än de som format de svenska institutionerna. Därmed öppnas det för andra orsaker och teorier som kan förklara förekomsten av rörliga ersättningar i Sverige.

  Syftet med denna uppsats är att bidra till diskussionen om vilket eller vilka teoretiska perspektiv som kan ligga bakom förekomsten av belöningssystem i Sverige.

  Uppsatsen bygger på kvantitativ forskningsstrategi detta eftersom författarna försöker finna ett samband mellan olika variabler.  Genom att utgå från en total populations undersökning av ca 300 börsnoterade företag kom den slutliga populationen som uppfyllde de uppställda kriterierna att uppgå till 211 företag. Respektive bolags årsredovisningar studerades därefter med hjälp av ett kodningsschema som angav informationen som skulle inhämtas och kvantifieras.  Information har sedan statistiskt bearbetats för att kunna bidra till att testa de uppställda hypoteserna.

  Eftersom att ingen av agentteorins antagande som prövades kunde styrkas indikerar detta att andra teorier kan vara bättre lämpade. Resultaten indikerar på att det är institutionell teori i form av härmande isomorfism och symbolisk kompensation som är mer tillämplig för att förklara rörliga ersättningar i det svenska corporate governance-systemet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 247.
  Danielsson, Maria
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Arbetslöshetsförsäkringen och individen: en studie om krav, skyldigheter och hänsyn ur perspektivet geografisk rörlighet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper describes the rules of the Swedish unemployment insurance as regards the demands on the individual, the obligation posed on the individual based on these demands and the considerations taken by the law regarding the specific situation and personal circumstances of the individual. Special attention is paid to the demand to be available to the labour market and what is considered suitable employment from the viewpoint of geographical mobility. This paper treats “Arbetslinjen” (Everyone able to work, thereby contributing to his/her own and others' support, shall have the opportunity to do so.), and the amendments of ALF, the law (1997:238) about unemployment insurance, that became active between 1/1 2007 and 1/1 2008, since many alterations were introduced in this period.

  The result illustrates the demands posed on the individual for him/her to be entitled to unemployment benefit, and the far-reaching demands posed on the unemployed for him/her to be considered available to the labour market from the viewpoint of geographical mobility. The result also shows some of the specific situations and personal circumstances of the individual taken into consideration, but since the amendments are as recent as 1.5 years, the list can not be considered complete, as practice is limited in this field.

  This paper also treats the Official Employment Agency's monitoring function of the unemployed's willingness to work, and the effect of the regulations not being followed as strictly as per the letter of the law by the Employment Agency officers, leading to insecurity regarding the rights of the individual.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 248.
  Davidsson, Marcus
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Johansson, Camilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Nilsson, Johanna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Hur hanterar företagen kravet på revisionsutskott?: - En studie av fem svenska börsföretag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Författare:                   Marcus Davidsson, Camilla Johansson och Johanna Nilsson

  Handledare:                 Ola Nilsson

  Titel:                             Hur hanterar företagen kravet på revisionsutskott? – en studie av fem svenska börsföretag

  Bakgrund:                   Under sommaren 2008 blev Svensk kod för bolagsstyrning obligatorisk för samtliga svenska företag som är noterade på den svenska börsen. Svensk kod för bolagsstyrning stadgar bland annat att företagens styrelser skall inrätta ett revisionsutskott. Företagen kan dock välja att inte inrätta ett revisionsutskott och då förklara varför, enligt principen ”följ eller förklara”.

  Syfte:                            Syftet med studien är att öka kunskapen kring hur företag hanterar Svensk kod för bolagsstyrnings krav kring revisionsutskott samt vilken nytta revisionsutskottet upplevs tillföra i styrelsearbetet.

  Metod:                          En kvalitativ intervjustudie har genomförts. Studien omfattade fem styrelseledamöter från fem börsnoterade företag på OMX Nordic Exchange Stockholm.

  Slutsats:                        Studien visar att fyra av de fem företagen som ingått i studien har valt att inrätta revisionsutskott. Majoriteten av dessa har inrättat revisionsutskotten som ett resultat av strävan att följa Svensk kod för bolagsstyrning. Vidare har studien visat att styrelserna har satt samman revisionsutskott på olika sätt, både vad gäller ekonomisk kompetens och oberoende. Merparten av företagen i studien ställer höga krav på vad revisionsutskotten skall utföra för uppgifter och upplever att utskotten tillför nytta i styrelsearbetet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 249.
  Davidsson, Pär
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Visstidsanställningar: En studie om visstidsanställningars utveckling2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of this study is to look at how unemployment and the state of the market have effected the development of temporary contracts in Sweden between 1987 and 2005. The study also deals with the kind of need temporary contracts serve for the employers.

  The study has been conducted with a quantitative approach, based on data from the labour force surveys retrieved from Statistics Sweden.

  The study results indicate that temporary employment, unemployment and the industry production index do not give a long-term equilibrium. They can, however, to some degree explain the short-term development. An increase of unemployed will create a short-term rise of the share of temporary workers. A rise in the industry production index will create a temporary higher share of temporary workers. In the analysis it is further argued that temporary contracts is mainly used in the following situations; replace personnel that are on leave, when employers wish to screen the workers, to cover a temporary rise of workload and to minimize the risk of firing-costs in times of perceived insecurity among employers.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 250.
  Deari, Hasim
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Kimmel, Viktoria
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Lopez, Paola
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Effects of cultural differences in international business and price negotiation2008Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The number of companies operating internationally is growing constantly. The world is opening up for foreign firms and new destinations in the company´ business are increasing. Because of high competition the companies operating abroad are faced with a much larger task then before.

  When going international the challenges the company must handle are new and unfamiliar. Obstacles the firm never faced before are becoming crucial in the every day work. Culture is one of these obstacles and can affect the entire co-operation.

  Culture can influence the business in different ways. Language problems, pricing difficulties and culture collisions are not uncommon, especially in the beginning. The company must be able to handle these difficulties in a way that is satisfying also for the other part. Mistakes can be difficult to correct and disrespect for the foreign culture can destroy the entire operation.

  There are some general advices the company always must have in mind before and during a co-operation on the international market. It is important, even before entering the foreign country, to inform the personal about the manners and customs in that new culture. If the first impression becomes negative, this can be hard to shake. Foreign cultures have different ways of doing business, for example when it comes to planning ahead and keeping delivery times. Culture can be both a positive and negative influence and many companies are struggling in the new and foreign environment.

  The important thing to always have in mind is that the foreign culture is not as we are used to at home and to be prepared before starting the new foreign operation. Respecting and understanding the new culture without forcing our own beliefs on people, are things that can be extremely helpful to consider. By learning the host country’s language, can respect and trust more easily be won, and competitive advantages can arise.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
2345678 201 - 250 of 955
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf