lnu.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 34515
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Ackesjö, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Uppdrag: Förskoleklass2018In: Grundskoletidningen, ISSN 1402-7135, no 7, p. 9-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Förskoleklassen blir obligatorisk och erkänns som en viktig skolform med ett eget innehåll vilket ökar möjligheten till en nationell likvärdighet för alla elever. Läroplanens skrivningar gör uppdraget tydligare och det blir också tydligt för lärarna vilka förmågor eleverna ska utveckla under året.

 • 202.
  Ackesjö, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Ur barnens perspektiv2015In: Förskoletidningen, ISSN 0348-0364, Vol. 40, no 2, p. 16-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 203.
  Ackesjö, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Övergångar mellan skolformer: Kontinuitet och progression från förskola till skola2016Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Barn gör tidigt i livet flera övergångar mellan skolformer och mellan sociala gemenskaper. Dessa övergångar handlar om att lämna något känt och möta något nytt och okänt, vilket ställer stora krav på barnen, men också på de lärare barnen möter i de olika verksamheterna. Helena Ackesjö ger här exempel på hur lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola kan arbeta för att åstadkomma kontinuitet i övergångarna och progression i den undervisning som erbjuds i de olika verksamheterna. Dessutom beskriver hon hur övergångar kan förberedas och organiseras.

 • 204.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Berggren, Jonas
  Kalmar Municipality.
  Dahl, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ellborg, Katarina
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Per-Ola, Friman
  Kalmar Municipality.
  Kari, Koskenkorva
  Kalmar Municipality.
  Entreprenöriell fritidspedagogik: att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation2017 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 205.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Landefrö, Anna
  Föräldrakooperativet Filsan i Vickleby.
  På spaning efter en gräns: Några barns perspektiv på skillnader mellan förskoleklassens och fritidshemmets verksamheter i Sverige.2014In: Barn, ISSN 0800-1669, Vol. 32, no 3, p. 27-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Majoriteten av alla sexåringar deltar i både förskoleklass- och fritidshemsverksamhet, vilket innebär att de dagligen vandrar över gränsen mellan två historiskt och traditionellt skilda arenor. Föreliggande artikel strävar efter att vinna kunskap om några barns perspektiv på skillnader mellan verksamheterna och på vad som utmärker de olika institutionernas identiteter. Empirin består av intervjuer och observationer som har genererats genom en mindre fallstudie. I studien flätas teorier om gränser, övergångar och identiteter samman, och som analytiska begrepp har gränsmarkeringar, skillnader och gränsöverträdanden använts. Resultaten visar att barnen beskriver innehållsliga skillnader mellan verksamheterna; lek och fria val är centralt i fritidshemmet medan skollikt lärande och vuxenstyrning verkar centralt i förskoleklassen. Dock verkar barnen inte med säkerhet kunna avgöra var gränsen mellan de olika verksamheterna dras och när övergången mellan verksamheterna sker. I empirin framträder att lärarna använder delar av fritidshemstiden till att bemästra förskoleklassens åtaganden, vilket bidrar till att gränsen mellan verksamheterna blir svårtolkad för barnen. Även om studien är liten till sin karaktär indikerar den att tydliga institutionella identiteter verkar ha svårt att konstrueras och upprätthållas då lokaler, lärare och aktiviteter för förskoleklass och fritidshem verkar vara i stort sett desamma på båda sidor av gränsen.

 • 206.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Lindqvist, Per
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Nordänger, Ulla Karin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  “Betwixt and Between”: Leisure-time Teachers and the Construction of Professional Identities2019In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 63, no 6, p. 884-898Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2014, a newly formed group of teachers graduated from Swedish universities. In addition to their qualification as leisure-time pedagogues, their degree includes teaching practical/aesthetical subjects in compulsory school. This group of teachers thus has to relate to dual professional identities and to maintain a balance between the socially oriented leisure-time centres and a goal- and results-driven school. In this article we describe their first two years after graduation, trying to get hold of their negotiation of professional identities and orientation in the professional landscape. Results shows that the graduates try to balance own ideals and hybrid professional intentions against traditional professional identities and labour market conditions and that position in a liminal phase might be crucial for the outcome.

 • 207.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Nordänger, Ulla Karin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lindqvist, Per
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Att jag kallar mig själv för lärare i fritidshem uppfattar jag skapar en viss provokation": Om de nya grundlärarna med inriktning mot arbete i fritidshem2016In: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, no 1, p. 86-109Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2014 the first cohort of (a newly designed group of teachers) ”primary teachers with a specialization in extended school education” graduated from Swedish universities. In addition to the traditional formal qualifications as leisure pedagogues their degree also includes the competency to teach practical/aesthetical subjects in compulsory school up to year six. The newly designed teachers thus have to relate to dual professional identities and try to maintain balance between their work in the traditional socially oriented recreation centers against their teaching in a goal- and results-driven school. In this article we study a group of 40 new teachers before and after graduation, trying to get hold of how they perceive and negotiate their professional identities and how they orient themselves in the professional landscape. The results show that the graduates try to balance their own ideals and professional intentions against traditional professional identities and labor market conditions.

 • 208.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Persson, Sven
  Malmö Högskola.
  Barns erfarenheter av sociala gemenskaper i övergångarna till och från förskoleklass2014In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 19, no 1, p. 5-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att splittringar i barns relationer är en negativ faktor för barn i övergången från förskola till skola. Syftet med denna studie är att vinna kunskap om hur barn resonerar om övergångarna till och från förskoleklassen, och hur övergångarna inverkar på barnens kamratrelationer och tillhörighet i sociala gemenskaper. Studien är en etnografisk longitudinell studie, där samtal med barnen under 1,5 år i tre olika skolformer utgör det empiriska fundamentet. Resultaten visar att övergångar mellan skolformer innebär en relationell påfrestning för barn, där deras upplevelse av tillhörighet i sociala gemenskaper sätts på prov. I studien presenteras två aspekter av diskontinuitet mellan skolformer; den sociala och den fysiskt rumsliga. I linje med studiens resultat finns fog att vidare reflektera över hur barns tillhörighet i sociala gemenskaper villkoras av ständiga förändringar i gruppsammansättningar i samband med övergångarna, och hur det kan vara möjligt att förebygga ofrivilliga avbrott i barns relationer. I studien framstår förskoleklassen som en plats med begränsade möjligheter för sociala gemenskaper – ett år av övergångar till och övergångar från. Det kan därför vara relevant att vidare reflektera över förskoleklassens uppdrag att främja barns sociala gemenskaper.

 • 209.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Persson, Sven
  Malmö university.
  Förskoleklassen bortom bron.: Innehåll, mål och mening i undervisningen.2017In: Barns övergångar: Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola. / [ed] Anne Lillvist och Jenny Wilder, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 1, p. 79-98Chapter in book (Other academic)
 • 210.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Persson, Sven
  Skolförberedelse i förskoleklass.: Att vara lärare-i-relation i gränslandet.2010In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 15, no 2/3, p. 142-163Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie förstås förskoleklassen teoretiskt som ett gränsland mellan förskola och skola, ett gränsland som man kan anta existerar på grunderna av verksamheternas skilda traditioner och positioner i utbildningssystemet. I detta gränsland skapas och konstrueras en institutionell identitet genom pedagogisk praktik och lärarnas berättelser om denna praktik. Denna studie utgår från hur lärarna talar om sitt arbete i dialogseminarier. Lärarna talar om det skolförberedande arbetet i förskoleklassen utifrån två förhållningssätt, dels som en tillvaroorienterad pedagogik och dels som en framtidsorienterad. För att lösa den inbyggda konflikten mellan tillvaro- och framtidsorientering framställer lärarna sig som att vara lärare-i-relation. Att beskriva sig som lärare-i-relation tolkas som en gränsmarkering gentemot andra lärares förhållningssätt och de kunskapsfokuserade verksamheterna i förskola och grundskola.

 • 211.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Persson, Sven
  Malmö University.
  The educational positioning of the preschool class at the border between social education and academic demands: An issue of continuity in Swedish early education?2016In: Abstract book. 26th EECERA Annual Conference, Happiness, Relationships, Emotion & Deep Level Learning, Dublin, 31st-3rd September, 2016, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to produce knowledge about the educational position of the preschool-class education. The preschool-class may be regarded as a borderland practice, a school form that cannot be characterised as either school or preschool. Studies and evaluations have shown that there is a lack of clarity regarding the mission of the preschool-class. The preschool-class teachers are active in the construction of their educational field and their teaching in the preschool-class. The concept of educational positioning is related to the framework of curriculum theory. Curriculum theories may be viewed as theories that focus three central questions: how educational goals are formulated, how the knowledge to be learned is chosen, and how methods are developed to teach this knowledge. The study examines the weekly reports that teachers send home to the parents each week. The study comprises 249 weekly letters from eight preschool-classes. The letters contains descriptions of how the teaching is organized. They also include the goals of their activities and which values the activities of the preschool-class are based on. The teachers could choose whetherthey wanted to participate in the studyor not. No names of children or schools are mentioned. The results illustrate how teachers in their weekly reports construct an educational position that is influenced both by the social pedagogical position with an existence-oriented education and the academic school readiness position by preparing children for further schooling. This causes a variation in the preschool-class education. The results raise questions about continuity and equivalence in early education.

 • 212.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Persson, Sven
  Malmö University.
  The Educational Positioning of the Preschool-Class at the Border between Social Education and Academic Demands: An Issue of Continuity in Swedish Early Education?2016In: Journal of Education and Human Development, ISSN 2334-296X, E-ISSN 2334-2978, Vol. 5, no 1, p. 182-196Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study’s overarching aim is to produce knowledge about the educational position of the preschool-class in a changing educational landscape. This position is analyzed through teacher’s own descriptions in the weekly reports they send home to the parents each week. The results illustrate how teachers in their weekly reports construct an educational position for the pre-school class that is influenced both by the social pedagogical position with an existence-oriented education and the academic school readiness position by preparing children for further schooling. This causes a variation in the preschool-class education and raises questions about continuity and equivalence in early education.

 • 213.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Persson, Sven
  Malmö University, Sweden.
  The schoolarization of the preschool class – policy discourses and educational restructuring in Sweden2019In: Nordic Journal of Studies in Educational Policy, E-ISSN 2002-0317, Vol. 5, no 2, p. 127-136Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our aim in this article is to examine policy discourses that promote positional changes for the preschool class in the Swedish educational system. The preschool class is currently going through a watershed period, which is characterized by uncertainty regarding its position in the education system. In this article, we explore changes in the Swedish education system by analysing policy documents from 1997 to 2017 with a specific focus on the positional shift of the preschool class. The departure point for our study is that policy relates to the concepts of subjectification, qualification and socialization. In addition, we examine how these goals in education are to be achieved and the educational restructuring required to do this. The findings show that policy discourses about the preschool class have shifted from pedagogical arguments about the benefits of pedagogical integration, consensus and the move of preschool pedagogy into school education, to more school- oriented, knowledge-economy arguments about increased goal achievement. Schoolarization describes a positional shift in the education system that contains two collaborative processes: an approach towards school content, goals and forms for teaching and a distancing to the content and goals formulated for Early Education and Care.

 • 214.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Persson, Sven
  Malmö university, Sweden.
  Lago, Lina
  Linköping University, Sweden.
  Förskoleklassen i en brytningstid. Konsekvenser av positionsförskjutningar i ett reformerat utbildningslandskap.2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  2016 tillkom ett nytt läroplanskapitel för förskoleklassen. 2018 blev förskoleklassen obligatorisk när skolstartsåldern sänktes och skolplikt för sexåringarna infördes. 2019 införs en åtgärdsgaranti för tidiga insatser, vilket bland annat innebär obligatorisk kartläggning av alla sexåringars kunskaper. Förändringarna i läroplanen indikerar att förskoleklassen befinner sig i en brytningstid - en tid av positionsförskjutning i det svenska utbildningslandskapet från en tydligt lek- och förskoleorienterad till en mer kunskapsorienterad och skolförberedande verksamhet.

  I projektet undersöker vi betydelsen av denna positionsförskjutning och vilka konsekvenser förändringarna får för lärares och skolledares förståelse av uppdraget samt för den pedagogiska praktiken och undervisningen. Teoretiskt belyser projektet konsekvenserna av positionsförskjutningen genom att analysera aspekter av och förändringar i undervisningen som policyhändelser. Mer specifikt ställer vi teoretiska frågor om hur policy blir pedagogisk praktik, samtidigt som den pedagogiska praktiken formerar nya innebörder av policy.

  Betydelsen av att söka kunskap om konsekvenser av förskoleklassens positionsförskjutning i det svenska utbildningsväsendet är både empirisk och teoretisk. Empiriskt behövs ny kunskap om en delvis marginaliserad skolforms verksamhet i ett utbildningspolitiskt gränsland under stark förändring. Teoretiskt behöver vi förstå hur policy och pedagogisk praktik påverkar varandra ömsesidigt som en del av en historisk utbildningspolitik process. Projektet baseras på policyetnografi vilket innebär en bred ansats med flera olika metoder; bland annat intervjuer, observationer och dokumentanalys.

 • 215.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Persson, Sven
  Malmö University, Sweden.
  Lago, Lina
  Linköping University, Sweden.
  Images of the child in the educational landscape.2019In: 29th EECERA ANNUAL CONFERENCE, Early Years: Making it Count, Thessaloniki, Greece 20th – 23rd August 2019: ABSTRACT BOOK, 2019, p. 240-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is a part of a research project, which aims to analyse consequences of educational policy change in Sweden. The overall policy change in Sweden is related to economy (Heckman 2000), to increase quality in education and to qualify children for further studies (Riddersporre & Persson, 2010). These changes are related to a global knowledge economy that enhances education for the youngest (Persson, 2010). Policies can be seen as narratives about progress and salvation, about ‘finding the better life’ and about ‘making’ the new citizen through schooling (Lindblad & Popkewitz, 2004). The descriptions of the child in the selected policy documents has therefore been analysed from the point of view of creating a new citizen as well as good education for children using Biesta’s (2009) concepts of subjectification and qualification. In this study, focus is to examine descriptions of the child, the school start, school readiness and mandatory school attendance through analysing national policy documents from 1940-2017. Even if document analysis includes limited ethical issues, the results may implicate consequences in educational practice. The most prominent and recurring description of the child is school ready child vs the immature child. Descriptions of power and control over children and the obedient and silenced child appears in almost all policy texts. The process of learnification in an individual performative school culture is an overarching and still standing theme. Societal ideas of children and how these are expressed in policy can be assumed to influence educational practice.

 • 216.
  Ackrell, Simon
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Landelius, Mathias
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Molnbaserade affärssystem: Viktiga aspekter vid övergång till molnet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det saknades teori kring vilka aspekter som var viktiga för potentiella kunder att väga in i ett beslut om övergång till molnbaserade affärssystem. I undersökningen har vi samlat tidigare forskning kring molntjänster generellt och sedan jämfört den med empiri från respondenter med erfarenhet av molnbaserade affärssystem. På så sätt har vi försökt koppla tidigare forskning och undersökt huruvida den är applicerbar på vår studie. Vi kom fram till att det framförallt är aspekter rörande säkerhet, ekonomi och affärsstrategi som kunder bör vara medvetna om när de planerar en övergång till molnbaserade affärssystem. Rörande säkerhet fann vi att det är viktigt att tänka på hur den fysiska lagringen sker och säkerhetsrutiner kring vem som handhar data och hur den säkerhetskopieras samt vem som äger datan. Ekonomiskt kan beslutet om en övergång påverkas av molntjänsters olika prismodeller, hur kostnader skiljer sig mot lokalt installerade system samt potentiellt dolda kostnader. Slutligen kan det affärsstrategiskt finnas avgörande aspekter i hur system interagerar med varandra, hur anpassad en tjänst är till mobila enheter samt att molntjänster enkelt kan skalas upp i storlek vid behov.

 • 217.
  Acuna, Lillian G.
  et al.
  Fundación Ciencia & Vida, Chile ; Universidad Andres Bello, Chile.
  Pablo Cardenas, Juan
  Fundación Ciencia & Vida, Chile ; Universidad Andres Bello, Chile.
  Covarrubias, Paulo C.
  Fundación Ciencia & Vida, Chile ; Universidad Andres Bello, Chile.
  Jose Haristoy, Juan
  Fundación Ciencia & Vida, Chile.
  Flores, Rodrigo
  Fundación Ciencia & Vida, Chile.
  Nuñez, Harold
  Fundación Ciencia & Vida, Chile.
  Riadi, Gonzalo
  Universidad de Talca, Chile.
  Shmaryahu, Amir
  Fundación Ciencia & Vida, Chile.
  Valdes, Jorge
  Center for Systems Biotechnology, Chile.
  Dopson, Mark
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Rawlings, Douglas E.
  University of Stellenbosch, South Africa.
  Banfield, Jillian F.
  University of California, USA.
  Holmes, David S.
  Fundación Ciencia & Vida, Chile ; Universidad Andres Bello, Chile.
  Quatrini, Raquel
  Fundación Ciencia & Vida, Chile ; Universidad Andres Bello, Chile.
  Architecture and Gene Repertoire of the Flexible Genome of the Extreme Acidophile Acidithiobacillus caldus2013In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 8, no 11, article id e78237Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Acidithiobacillus caldus is a sulfur oxidizing extreme acidophile and the only known mesothermophile within the Acidithiobacillales. As such, it is one of the preferred microbes for mineral bioprocessing at moderately high temperatures. In this study, we explore the genomic diversity of A. caldus strains using a combination of bioinformatic and experimental techniques, thus contributing first insights into the elucidation of the species pangenome. Principal Findings: Comparative sequence analysis of A. caldus ATCC 51756 and SM-1 indicate that, despite sharing a conserved and highly syntenic genomic core, both strains have unique gene complements encompassing nearly 20% of their respective genomes. The differential gene complement of each strain is distributed between the chromosomal compartment, one megaplasmid and a variable number of smaller plasmids, and is directly associated to a diverse pool of mobile genetic elements (MGE). These include integrative conjugative and mobilizable elements, genomic islands and insertion sequences. Some of the accessory functions associated to these MGEs have been linked previously to the flexible gene pool in microorganisms inhabiting completely different econiches. Yet, others had not been unambiguously mapped to the flexible gene pool prior to this report and clearly reflect strain-specific adaption to local environmental conditions. Significance: For many years, and because of DNA instability at low pH and recurrent failure to genetically transform acidophilic bacteria, gene transfer in acidic environments was considered negligible. Findings presented herein imply that a more or less conserved pool of actively excising MGEs occurs in the A. caldus population and point to a greater frequency of gene exchange in this econiche than previously recognized. Also, the data suggest that these elements endow the species with capacities to withstand the diverse abiotic and biotic stresses of natural environments, in particular those associated with its extreme econiche.

 • 218.
  Adam, David
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Högstadiets fysiklektioner och ”en dator per elev”: Vilken potential ser lärare och hur upplever de den?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska grundskolan närmar sig en tid när alla elever har egna datorer. Vissa lärare har arbetat med detta i många år och andra bara några. Frågan som undersöks i denna uppsats är vilken potential fysiklärare ser i denna utveckling och hur de upplever potentialen. Sju naturvetenskapslärare från Sydsverige intervjuades på ett semistrukturerat sätt och data analyserades med en fenomenografisk ansats. Resultatet visar att den potential som lärare beskriver kan kategoriseras som skapande, innehåll och interaktion men att det finns störningar som påverkar alla kategorier. Analys av hur lärare upplever potentialen belyses med följande kategorier; noggrannhet, effektivitet, flexibilitet och illustrativ. Uppsatsen försöker att undersöka både de negativa och positiva aspekterna inom dessa kategorier. Vidare forskning som undersöker hur elever upplever dessa kategorier av potential skulle kunna bidra till en bättre helhetsbild.

 • 219.
  Adam, Marcus
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Rukwid, Linda
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Viererbl, Franziska
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Market Entry Strategy for InternationalFirms in South East Asia: A Case Study of Vietnam2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With projected economy growth rates of 5.5 percent over 2013 to 2017 (OECD, 2013),countries in South East Asia (SEA) are predicted a robust and resilient economicperspective. Consequently, this is accompanied by increased interest from internationalfirms of all size aiming at market shares. However, market entry appears to be prone todifficulties as high failure and withdrawing rates of foreign companies demonstrate. Thisstudy, therefore, contributes to the understanding of how emerging country markets canbe entered strategically, by evaluating how internal and external conditions can affectmarket entry strategy and how previous internationalization theory can be applied.Vietnam, as an example for a SEA country, comes with high economic growth rates,which have created vast business and growth opportunities for companies of all size andindustries. The case is examined based on a medium sized subsidiary of a Germancompany group, located in neighboring China, currently aiming at market entry inVietnam. As academic literature determines markets as business networks and entryprocess consequently as establishing an adept position built on relationships, it isassumed that entry strategy into Vietnam first of all depends on detecting the expedientanchor points within the complex environment of Vietnam. As, from a resource basedperspective scholars, furthermore, assume competitive advantage to rest in a firm´sparticular set of resources and capabilities, a successful market entry is considered todepend on establishing relationships into this network based on the firms inherentresources. The research was conducted by investigating the company’s resources,capabilities and its entry motives for Vietnam, the impact of the external environment inVietnam as well as appropriate strategies for gaining legitimacy from it. Empirically,findings are based on a qualitative single case study of the case company supported byinterviews with key company personnel and various Vietnam experts. Thorough analysisshowed that the case company’s market entry strategy is heavily impacted by weaknessesin brand management, which appeared to be necessity on customer side for the sale ofhigh involvement products in Vietnam, as well weaknesses in its sales managementconcerning the non-transferability of its current sales staff. External influences, such ashigh impact of the government, complicated retaining of labor; As a result forweaknesses on side of the company and difficulties in the market, a direct entry modewas recommended to the case company.

 • 220.
  Adam, Priester
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Design.
  Consume/d: Konsumtionssamhället visualiserat2017Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här projektet har jag som mål att bryta ner och visualisera ämnet konsumtionssamhälle med hjälp utav motion design. Mitt syfte är att skapa förståelse, diskussion och väcka tankar kring ett samhälle som ofta tas för givet. Genom research letar jag efter starka koncept att visualisera, jag bryter ner ämnet i tre kategorier (varför, effekter, lösningar). Resultatet är ett antal animationer som ska kunna ses individuellt eller som en helhet. Jag redovisar min process och återkopplar till projektet. 

 • 221.
  Adam, Stenlund
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  John, Barnekow
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Energieffektivisering av Ronneby is-arena samt vädrets termodynamiska påverkan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Today Sweden has 341 ice hockey arenas, around 140 outdoor ice hockey rinks, 60 ice fields for bandy and about 35 curling arenas. In addition, the numbers of indoor bandy arenas are increasing. The cooling systems installed today should be able to lower its energy consumption with 10-30%.In this thesis, Ronneby ice-arena has been researched. This artificial cooling facility was inaugurated 2011 and is one of the newest in Sweden. This is an outdoor ice field for bandy and therefor has no roof or walls to cover the field. Ronneby ice-arena has problems with uneven cooling distribution of the ice field. This results in cracks and uneven ice quality. These problems also result in higher energy consumption than necessary.To find a solution for the uneven cooling of the ice field flow measurements were carried out in the brine circuit. To get a better understanding of the cooling distribution, temperature measurements were carried out on the brine feeding lines. A calculation has been performed on what energy savings a speed control of the brine circulation pumps depending on the outdoor temperature could generate. Another calculation was made to see the possible savings with a windshield around the field. In this thesis the benefits of a heat recovery system on the cooling compressors refrigerant has been investigated. The heat recovery system could heat the locker rooms, the clubhouse, the showers and the hot water for the Zambonis.In order to perform the necessary calculation for this thesis, Fredriksbergs BK and Ronneby municipality provided operating data.The actions proposed to Ronneby ice-arena to solve the uneven cooling of the ice field is to change the location of the brine feeding line connection point. At the same time this work is carried out it’s suggested that the brine feed and return lines get insulated. When the uneven cooling problems have been solved, a speed control system should be installed to control the brine circulation pumps, in order to lower the electricity consumption. Ronneby ice-arena has the possibility to install a heat recovery system. Therefore it is suggested to install a heat exchanger on each cooling compressor refrigerant. This installation is to be used to heat the clubhouse, the showers and the hot water for the Zambonis. The system to cool the condensers with seawater and currently the heat pump are not optimal designed. The installed heat pump does not work when the seawater temperature is below 5°C, therefore the system should be redesigned.

 • 222.
  Adam, Thellsson
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Dagvattenkvalitet i Växjö kommun2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 223.
  Adamopoulos, Stergios
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  A laser drilling technique to improve impregnability of spruce and fir2016In: 3rd BASF Wolman Conference, 14 September 2016, Linnaeus University, Växjö, Sweden, 2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 224.
  Adamopoulos, Stergios
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Group of Forest Products2018In: Presented at Symposium "Perspectives in Renewables", 4-5 June 2018, BOKU Vienna, Austria, 2018Conference paper (Other academic)
 • 225.
  Adamopoulos, Stergios
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Morphology, properties and recyclability of modified fibres and papers with different chemicals at laboratory, pilot plant and industrial trials2015Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 226.
  Adamopoulos, Stergios
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Utilisation of renewable biomass and waste materials in furniture and construction composites2018Conference paper (Other academic)
 • 227.
  Adamopoulos, Stergios
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Wood variation and properties for industrial use2018In: Presented at FRAS workshop “Varierat skogsbruk  - hur påverkar olika skötselstrategier framtidens träprodukter?", 2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 228.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Ahmed, Sheikh Ali
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Lankveld, Chiel
  Accsys Group, Netherlands.
  Acoustic properties of acetylated wood under different humid conditions and its relevance for musical instruments2018In: Proceedings of the 9th European Conference on Wood Modification 2018, Arnhem, The Netherlands / [ed] Jos Creemers, Thomas Houben, Bôke Tjeerdsma, Holger Militz and Brigitte Junge, The Netherlands: Practicum , 2018, p. 236-243Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In musical instrument making, less expensive wood species and materials with good characteristics and acoustical properties can provide potentials to find alternatives to the traditional exotic wood species used today. Modified wood could be such a choice if shows similar sound characteristics to wood coming from endangered and expensive tropical species with problematic commercial availability. In musical instruments, the overall functionality depends on the contribution of wood to different material performance indexes like sound radiation coefficient (R), characteristic impedance (z) and acoustic conversion efficiency (ACE). In this study, the performance indexes were measured for acetylated beech, maple and radiata pine and compared with these obtained for the reference wood materials maple, mahogany, alder and ash. A non-destructive free-free flexural vibration test method was used at constant temperature (20oC) but in different humid conditions- dry (35% RH), standard (65% RH) and wet (85% RH). Dimensional changes in the different humid conditions were also taken in account. Acetylated wood showed lower EMC with higher dimensional stability at each humidity level as compared with the reference wood materials. These properties are considered important factors for making quality musical instruments. Based on the acoustical properties, acetylated wood materials, especially radiata pine, showed good potential for use for musical instruments where specific characteristics of sound are required. However, the other types of acetylated wood can also be used for specific musical instruments.

 • 229.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Birmpilis, D
  Technological Educational Institute of Thessaly.
  Use and properties of recovered paper raw materials for the production of corrugated board2015In: Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology Rhodes, Greece, 3-5 September 2015, Global NEST , 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The difficulty of predicting the properties of paper products produced from heterogeneous sources puts several limitations, which therefore lead to severe economic losses and only a comprehensive characterization will enable their better utilization. The project “RF-CORRUG –Quality control of raw materials from recovered fibres for the production of corrugated board”under the NationalStrategic Reference Framework 2007–2013 ARCHIMEDES IIIdeals with this common technical problem of the corrugated board industry. Specifically, the mainobjective of the project is to supportthe competitiveness of the corrugated board companies (mainly SMEs)by creatinga software tool based on practical models that can predict packaging grade paper properties from fibre data (qualitative, quantitative, morphological) used in their production. This paper presents information on the physical and mechanical properties of recovered packaging papers used in corrugated packaging. A number of different category papers (liners, flutings) used for corrugated board production in Greece were examined. The required paper properties included grammage, porosity, bursting strength, SCT, tensile strength and tearing resistance, and were measured by internationally recognized testersand standards. The data will be used to develop predictive models based on advanced statistical methods for the properties and performance of packagingaccording to information of their recovered raw paper materials.

 • 230.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Foti, Dafni
  Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
  Voulgaridis, Elias
  Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
  Passialis, Costas
  Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
  Manufacturing and properties of gypsum-based products with recovered wood and rubber materials2015In: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 10, no 3, p. 5573-5585Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The experimental production of gypsum-based products (cylindrical samples, solid bricks) using different fractions of wood chips and rubber particles was studied. Recovered rubber and wood materials were mixed with gypsum and water in various proportions to fabricate gypsum-wood and gypsum-rubber cylindrical samples and standard solid bricks with six holes using appropriate molds. It was shown that to manufacture gypsum-wood and gypsum-rubber products with good mechanical strength, coarse fractions of wood and rubber should be used, but the proportion of wood or rubber should not exceed 25%. No thermal conductivity differences were found between the wood-and rubber-type of gypsum products, and particle size and material proportion had no effect. Samples with fine wood and rubber particles present at a lower proportion (25%) exhibited similar sound absorption behavior. The solid bricks had slightly higher strength when loaded at the large surface of their lateral upper side than when loaded at the small surface. The bricks provided better thermal insulation than both the extruded and pressed house bricks but lower than that of insulating bricks. The emission of volatile organic compounds out of the bricks was at an acceptable level according to regulations for construction products.

 • 231.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Karageorgos, Anthony
  Technological Educational Institute of Thessaly, Greece.
  Rapti, Elli
  Center for Research and Technology – Hellas (CERTH), Greece .
  Birbilis, Dimitris
  Technological Educational Institute of Thessaly, Greece.
  Predicting the Properties of Corrugated Base Papers Using Multiple Linear Regression and  Artificial Neural Networks2016In: Drewno, ISSN 1644-3985, Vol. 59, no 198, p. 61-72Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The difficulty in predicting the properties and behaviour of paper products produced using heterogeneous raw materials with high percentages of recovered fibres poses restrictions on their efficient and effective use as corrugated packaging materials. This work presents predictive models for the mechanical properties of corrugated base papers (liner and fluting-medium) from fibre and physical property data using multiple linear regression and artificial neural networks. The most significant results were obtained for the prediction of the tensile strength of liners in the cross direction from the origin (wood type, pulp method) of the fibres using linear regression, and the prediction of the compressive strength of fluting-medium in the longitudinal (machine) direction, according to the short-span test, using a neural network with one hidden layer with 6 neurons, with coefficients of determination at 95.14% and 99.28%, respectively

 • 232.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Karastergiou, Sotirios
  Technological Educational Institute of Thessaly, Greece.
  Foti, Dafni
  Aristotle University, Greece.
  Filippou, Vasileios
  Aristotle University, Greece.
  ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΞΥΛΟΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΥΔΡΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ: [ Chips recovered from waste particleboards by hydro-mechanical methods ]2017In: ΠΡΑȀΤǿȀΑ : 18ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου : “Η Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες – δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος”: & International Workshop : “Information Technology, Sustainable Development, Scientific Network & Nature Protection” : 8-11 Οκτωβρίου 2017, ΕΔΕΣΣΑ ΠΕȁȁΑΣ, Περιοχή Βαρόσι, Hellenic Forestry Society , 2017, p. 349-356Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It was studied the recovery of wood chips from waste particleboards by immersion in water at ambient temperature and by mechanical treatment (agitation and impact, waterblasting). Four different categories of waste particleboards were used, with and without coating, after their reduction in smaller pieces with dimensions of about 7 × 8 cm.  The investigated methods were: (I) immersion for 3 days-impregnation with vacuum and pressure-agitation and impact (II) immersion for 7 days-drying-rewetting for 12 hours-agitation and impact (III) immersion for 3 days-waterblasting. The maximum thickness swelling (about 90%) was achieved by immersing the particleboards in the water for 3 days, and therefore the vacuum and pressure impregnation step can be omitted in practice. Recovery of wood chips was significantly higher (51.54%) in the case of successive wetting and drying cycles compared to simple immersion in water (17.32%). Both these methods I and II, involving agitation and impact for recovering wood chips from waste particleboards, are easily applicable at the industry. Method III with waterblasting resulted in complete recovery of wood chips within a very short time, but its application requires more research

 • 233.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Säll, Harald
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Sjöberg, Samuel
  Relationship between ultrasonic velocity and spiral grain in standing hybrid aspen trees2016In: Proceedings of the Hardwood Conference, Eco-efficient Resource Wood with Special Focus on Hardwoods, 8-9 September, 2016, Sopron, Sopron: University of West Hungary Press , 2016, p. 22-23Conference paper (Refereed)
 • 234.
  Adamou, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Ntoka, Lamprini
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  The impact of Digital Technologies on Academic Libraries: a study in Greece2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: This study explores both library users’ and librarians’ experiences, benefits, and challenges depending on the implementation of digital technologies in academic libraries. The research has been taken place in two Greek academic libraries; In the Panteion University Library and in the Central Library of T.E.I. of Athens.Approach: Two research questions were developed for this research to be conducted and a sample size of 55 respondents (39 library users and 16 librarians) of the Panteion University Library and Central Library of T.E.I. of Athens, was evaluated.Findings: From the findings of the study, it was concluded that the general perception of both library users and librarians towards digital material and E-resources and services of the Panteion University Library and Central Library of T.E.I. of Athens, is satisfactory. Library users were satisfied with the convenience of digital material, the availability of E-resources provided by both academic libraries such as World Wide Web, WIFI, and online databases. They were not satisfied with library technology (i.e., computers) and library staff. Besides, results showed that services such as e-mail and Open Public Access Catalogue were used more often. Librarians were less satisfied with the digital library system, the limited personnel, and the financial funds for academic libraries in general.Implication: The results of this research have implications in the stakeholders of an academic library including the institutional management, the library administration, the librarians, the library users, the researchers, the community at large, and others.Value: This paper identifies critical issues related to the utilization of digital technologies and digital material; their benefits and challenges faced by librarians and library users as well as their effective operation from academic libraries in this information age.

 • 235.
  Adams, Marc A.
  et al.
  Arizona State University, USA.
  Ding, Ding
  University of Sydney, Australia.
  Sallis, James F.
  University of California, USA.
  Bowles, Heather R.
  National Institutes of Health, USA.
  Ainsworth, Barbara E.
  Arizona State University, USA.
  Bergman, Patrick
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Bull, Fiona C.
  The University of Western Australia, Australia.
  Carr, Harriette
  Ministry of Health, New Zealand.
  Craig, Cora L.
  School of Public Health, Canada.
  De Bourdeaudhuij, Ilse
  Ghent University, Belgium.
  Fernando Gomez, Luis
  Hagstromer, Maria
  Klasson-Heggebo, Lena
  Inoue, Shigeru
  Lefevre, Johan
  Macfarlane, Duncan J.
  Matsudo, Sandra
  Matsudo, Victor
  McLean, Grant
  Murase, Norio
  Sjostrom, Michael
  Tomten, Heidi
  Volbekiene, Vida
  Bauman, Adrian
  Patterns of neighborhood environment attributes related to physical activity across 11 countries: a latent class analysis2013In: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, ISSN 1479-5868, E-ISSN 1479-5868, Vol. 10, article id 34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Neighborhood environment studies of physical activity (PA) have been mainly single-country focused. The International Prevalence Study (IPS) presented a rare opportunity to examine neighborhood features across countries. The purpose of this analysis was to: 1) detect international neighborhood typologies based on participants' response patterns to an environment survey and 2) to estimate associations between neighborhood environment patterns and PA. Methods: A Latent Class Analysis (LCA) was conducted on pooled IPS adults (N=11,541) aged 18 to 64 years old (mean=37.5 +/- 12.8 yrs; 55.6% women) from 11 countries including Belgium, Brazil, Canada, Colombia, Hong Kong, Japan, Lithuania, New Zealand, Norway, Sweden, and the U. S. This subset used the Physical Activity Neighborhood Environment Survey (PANES) that briefly assessed 7 attributes within 10-15 minutes walk of participants' residences, including residential density, access to shops/services, recreational facilities, public transit facilities, presence of sidewalks and bike paths, and personal safety. LCA derived meaningful subgroups from participants' response patterns to PANES items, and participants were assigned to neighborhood types. The validated short-form International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) measured likelihood of meeting the 150 minutes/week PA guideline. To validate derived classes, meeting the guideline either by walking or total PA was regressed on neighborhood types using a weighted generalized linear regression model, adjusting for gender, age and country. Results: A 5-subgroup solution fitted the dataset and was interpretable. Neighborhood types were labeled, "Overall Activity Supportive (52% of sample)", "High Walkable and Unsafe with Few Recreation Facilities (16%)", "Safe with Active Transport Facilities (12%)", "Transit and Shops Dense with Few Amenities (15%)", and "Safe but Activity Unsupportive (5%)". Country representation differed by type (e. g., U. S. disproportionally represented "Safe but Activity Unsupportive"). Compared to the Safe but Activity Unsupportive, two types showed greater odds of meeting PA guideline for walking outcome (High Walkable and Unsafe with Few Recreation Facilities, OR=2.26 (95% CI 1.18-4.31); Overall Activity Supportive, OR=1.90 (95% CI 1.13-3.21). Significant but smaller odds ratios were also found for total PA. Conclusions: Meaningful neighborhood patterns generalized across countries and explained practical differences in PA. These observational results support WHO/UN recommendations for programs and policies targeted to improve features of the neighborhood environment for PA.

 • 236.
  Adams, Nathalie
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Chyssler, Louise
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Tourism in Mexico: More than Tacos and Tequila?: A Case Study on CSR Strategies of Swedish and Mexican Tour Operators in Mexico 2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore whether tour operators work with CSR within their organizations in Mexico, and describe how they implement it as well as why they work with it. Furthermore, the paper will analyze similarities and differences between the Swedish and Mexican tour operator’s CSR strategies as well as the reasons for this. Lastly, recommendations will be made to the Mexican tour operators on how they can gain knowledge from Swedish tour operators on CSR strategies and the development of these.The theoretical framework contains descriptions of theories on strategy, competitive advantage, the CSR Pyramid, stakeholder theory as well as CSR in the context of developing countries, which are all relevant theories for the issue studied as well as for answering the research questions. The empirical findings that have been collected through interviews with two Swedish, and two Mexican tour operators address the respective tour operator’s work with CSR in Mexico.In the analysis the theoretical framework has been put in relation to the empirical evidence. The analysis consists of how and why CSR activities are implemented in the respective organization. It also addresses the difficulties tour operators from developed countries face when implementing CSR on destinations in developing countries.Lastly, our conclusions show that there are several ways of implementing CSR in developing countries, as well as different views on why taking social responsibility within the tourism industry is important. Moreover, the main reason for this divergence lies in different perspectives, which has also been shown to be a contributing factor to the challenges faced by Swedish tour operators in the context of a developing country.In the end of the thesis recommendations will be made to Mexican firms on how to develop, and implement CSR strategies more successfully as well as recommendations for further research within the field of CSR in developing countries.

 • 237.
  Adamsdotter, Annelie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Drömvandrarens dotter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ingen vet var hon kommer ifrån eller att hon snart ska spela huvudrollen i en uråldrig profetia; allra minst hon själv.

  17-åriga Amelia har aldrig passat in i Ljusets systraskap. Hon älskar spänning och äventyr, inte broderier och körsång. I flera år har hon sparat silvermynt från tjuvjaktsbyten för att börja om någon annanstans. Men så en natt träffar hon den mystiska Gabriel – vars sneda leende följer henne ända in i drömmen – och helt plötsligt förändras allt. Ingenting är längre säkert … ingenting förutom att världen som hon känner till den kommer att gå under.

 • 238.
  Adamsson, Philip
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Petersson, Johannes
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Användarens roll vid prestationsmätning för miljö: En fallstudie på Växjö kommun2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: The user's role in Environmental Performance Measurement- A case study on Växjö municipality

  Background: Increased awareness of the environment in society, growing public pressure and more regulations have affected public organisation's efforts in the environmental field. The result of this effort is that environmental performance measurements have been implemented from the private sector so that public organisations can demonstrate improvements and make evaluations of their work on environmental issues. However, researchers argue that collecting information about performance is not enough, the information also needs to be used in the organisation. Therefore it became interesting to study how public sector managers use information from Environmental performance measurements and why the information is used.

  Purpose: The purpose of this study is to describe and analyse how managers at Växjö municipality use information from Environmental Performance Measurements and explain why the information is used. In addition, the study aims at providing improvement proposals that support Växjö municipality's work on Environmental Performance Measurement.

  Methods: This study is a qualitative case study with Växjö municipality as the case. In collecting data, qualitative interviews have been conducted, but data is also collected through internal documents, such as Växjö municipality's Environmental Program

  Results and conclusions: The study's results shows that managers at Växjö municipality mainly use information from Environmental Performance Measurements for internal purposes, although some managers are more likely to use information than others. The study's results also shows that the work on environmental Performance Measurement can be further developed.

 • 239.
  Adamsson, Philip
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Petersson, Johannes
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Andersson, Gabriel
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Belöningssystem och motivation: En flerfallsstudie på företag inom byggbranschen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: Reward system and motivation – A multi-case study in the construction industry

  Authors: Philip Adamsson, Gabriel Andersson, Johannes Petersson

  Examiner: Elin Funck

  Supervisor: Natalia Semenova

  Background and problem: A reward system is an instrument that is widely used, where management with help of a functional reward system can get a desired behavior from an employee. How a reward system is designed differs between sectors. The construction industry is a sector bordered by conflicts of interest between employers and employees. Is there a match between the employer's intention with reward systems and employee’s perception of the reward system? There are multiple rewards that can provide a desired behavior, but what is it that really motivate employees in the construction industry.

  Purpose: The purpose of this study is to describe how the reward system is designed in the construction industry. Furthermore, the purpose of the study is to see if the employer's intentions and the employee's perception of the reward system is consistent. The study also intends to describe why, or why not employees feel that the reward system motivates them.

  Methods: We conducted a multi-case study of Svensk Vattenbilningsteknik AB and TECAB Ytskyddsprodukter AB. Both companies are active in the construction industry. Empirical material were obtained through semi-structured interviews. The study had a deductive research approach.

  Conclusion: We can conclude that employers should focus on the purpose of their reward system to design a functional system. According to the study, a reward system should contain a combination of financial and non-financial rewards. Finally, a financial bonus should be a part of a construction company´s reward system, because it increases employee motivation and satisfaction.

 • 240.
  Adamsson, Sandra
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Lundell, Sophie
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Creating a win-win-win-win situation: En fallstudie av den sociala entreprenörens motivation2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Socialt företagande utmärks av entreprenörens förmåga att identifiera samhällsproblem och tillmötesgå de sociala behoven i samhället. Det finns olika definitioner av socialt entreprenörskap, och dessa antyder att de styrande drivkrafterna skiljer sig ifrån de i traditionellt entreprenörskap. De motivationsfaktorer som den sociala entreprenören har skulle kunna återspeglas i hur verksamheten bedrivs och hur organisationens grundtankar förmedlas ut i företaget. Vidare skulle detta kunna ha en påverkan i strävan efter företagets uppsatta mål, vare sig deär socialt, miljömässigt eller ekonomiskt motiverade.

  Problemformulering: Vad finns det för drivkrafter hos en social entreprenör samt hur genomsyras det i företaget?Syfte:Syftet med uppsatsen är att genom fallstudie skapa ökad förståelse för den sociala entreprenören samt hur den motivation som finns visar sig iverksamheten.

  Metod: För uppsatsen har en kvalitativ ansats valts,och baseras på en fallstudie av ett företag vars verksamhet utgår ifrån socialt entreprenörskap. Data har samlats in via ett abduktivt tillvägagångssätt, genom semi-strukturerade intervjuer, observationer och teoretisk insamling.

  Slutsats: Uppsatsen påvisar de drivkrafter som finns hos den sociala entreprenören. Exempelvis att det primära målet är att uppnå en positiv social-och miljömässig påverkan i samhället, snarare än att generera en ekonomisk vinst. Andra drivkrafter är samtidigt att motivera och utbilda personalen inom medvetenhet om hållbarhet, säkerhet och kvalitet.

 • 241.
  Adamsson, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Kommunikationskanaler vid intern nyhetsspridning: En fallstudie om hur kommunikationskanaler påverkar den upplevda kommunikationseffektiviteten vid nyhetsspridning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Communication is an important function within organizations and the ways of communicating have developed rapidly due to technological development, which can make it difficult to know which communication channel that is best to use in different situations. This report is based on a case study were the perceived communication efficiency tended to vary depending on which communication channel that was used. Previous research shows how the choice of communication channels can affect the communication efficiency, however, it does not show this from the perspective of news as an information type. Therefore, it was considered interesting to study how different communication channels affect the communication efficiency in terms of news distribution.

   

  The aim of this study was to illustrate and describe how communication channels affect the perceived communication efficiency when the information that is transferred consists of news. To achieve this, the following research question would be answered:

   

  • What advantages and disadvantages do employees experience with communication channels regarding the communication efficiency for news distribution in a large national company?

   

  Theories that have been applied in the study are Media Richness Theory and Osgood and Schramms circular communication model. Theories have been used to explain how news distribution takes place in the case company and to illustrate and possibly explain the problems that the company experience with news distribution.

   

  Data was collected by applying a qualitative method in which semi-structured interviews have been used. The result shows that respondents experience both advantages and disadvantages with all the communication channels and that the perceived communication efficiency tended to vary depending on which kind of news. When the result was set against the research question and the theoretical framework, advantages and disadvantages that were experienced, turned out to be depending on if the news were routine or non-routine and how it was matched with a rich or poor communication channel, which Media Richness Theory also declare. 

   

  The conclusion of this study shows that news distribution through face to face and telephone enables direct interaction and transmission of emotions, however, emotions are not transmitted as well through telephone as face to face. The many signals can also be experienced as overwhelmingly. E-mail, intranet and signboard are effective in terms of time and are not as depending on time and space. In addition, the possibility of direct interaction and transmission of feelings is limited. The result indicates that advantages and disadvantages with the communication channels seems to be linked to whether the channel is perceived as suitable to transfer different kinds of news. Rich communication channels are perceived to be effective for transmitting non-routine news and poor channels are perceived to be effective for transmitting routine news.

 • 242.
  Adappan Ramu, Sasikala
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Narasingam Kuppusamy, Venkatesh
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Exploring knowledge sharing in the Requirement Engineering phase of globally distributed Information Systems development: Perceived challenges and suggestions for improvement2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Master thesis explores the knowledge sharing that takes place during the requirement engineering phase of globally distributed information systems development. In recent years, due to globalization, information systems development activities have become increasingly distributed across different geographical locations. Requirement engineering is an important and knowledge intensive phase in the development of information systems. Requirement engineering is the process of identifying, analyzing, documenting, validating and managing the requirements of a system. Effective and efficient knowledge sharing during the requirement engineering is vital for the successful development of information systems. However, the global distribution of the stakeholders has affected knowledge sharing during requirement engineering in various ways making it more challenging.

   

  Drawing on the theories of knowledge sharing within the field of information systems, this interpretive research study aims at exploring stakeholders’ perceptions about the challenges met during the knowledge sharing in requirement engineering phase of globally distributed information systems development projects. More specifically, this Master thesis explores the perceived challenges and generates a list of suggestions to overcome the challenges by conducting qualitative semi-structured interviews among the key stakeholders, both customers and business analysts.

   

  The findings indicate that the knowledge sharing is influenced by challenges such as cultural differences, language barriers, communication issues, coordination issues arising from multiple stakeholders, time difference and difficulty in sharing tacit knowledge in the globally distributed settings. Participants’ suggestions for overcoming these challenges include cultural trainings, kick off meetings, language trainings, use of translator, face-to-face communication and interaction, video conferencing, scheduling important meetings in the common suitable timings, identification of the main stakeholders, having a mediator and making close observations with face-to-face interactions.

   

   

  Keywords:  Information Systems, Information Systems Development, Requirement Engineering, Knowledge Sharing, Global Distribution, Outsourcing

   

   

 • 243.
  Adbo, Karina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hur ska vi skapa struktur och logik i kemiundervisningen?2014In: LMNT-nytt, ISSN 1402-0041, no 1, p. 28-32Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 244.
  Adbo, Karina
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Natural Sciences.
  Relationships between models used for teaching chemistry and those expressed by students2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is focused upon chemistry as a school subject and students' interpretations and use of formally introduced teaching models. To explore students' developing repertoire of chemical models, a longitudinal interview study was undertaken spanning the first year of upper secondary school chemistry. Matter in its different states was selected as the target framework for this study. The results presented are derived from both generalisations of groups of students as well as a case study describing an individual learner's interpretation of formal content. The results obtained demonstrated that the formal teaching models provided to the students included in this study were not sufficient to afford them a coherent framework of matter in its different states or for chemical bonding. Instead, students' expressed models of matter and phase change were to a high degree dependent on electron movement (Paper I), anthropomorphism (Paper II) and, for one student, a mechanistic approach based on small particles and gravitation (Paper III). The results from this study place focus on the importance of learners' prior learning (previous experiences) and the need to develop a coherent framework of formal teaching models for the nature of matter and phase change.

 • 245.
  Adbo, Karina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Natural Sciences.
  Taber, Keith
  Developing a way to view chemistry: a case study of one Swedish student’s rich conceptualisations to make sense of upper high school chemistryManuscript (preprint) (Other academic)
 • 246.
  Adbo, Karina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Taber, Keith
  University of Cambridge.
  Developing an Understanding of Chemistry: A case study of one Swedish student's rich conceptualisation for making sense of upper secondary school chemistry2014In: International Journal of Science Education, ISSN 0950-0693, E-ISSN 1464-5289, Vol. 36, no 7, p. 1107-1136Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we report a case study of a 16-year-old Swedish upper secondary student's developing understanding of key concept areas studied in his upper secondary school chemistry course. This study illustrates how the thinking of an individual learner, Jesper, evolves over a school year in response to formal instruction in a particular educational context. Jesper presented a range of ideas, some of which matched intended teaching whilst others were quite inconsistent with canonical chemistry. Of particular interest, research data suggest that his initial alternative conceptions influenced his thinking about subsequent teaching of chemistry subject matter, illustrating how students' alternative conceptions interact with formal instruction. Our findings support the claims of some researchers that alternative conceptions may be stable and tenacious in the context of instruction. Jesper's rich conceptualisation of matter at submicroscopic scales drew upon intuitions about the world that led to teaching being misinterpreted to develop further alternative conceptions. Yet his intuitive thinking also offered clear potential links with canonical scientific concepts that could have been harnessed to channel his developing thinking. These findings support the argument that identifying students' intuitive thinking and how it develops in different instructional contexts can support the development of more effective science pedagogy.

 • 247.
  Adbo, Karina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Vidal Carulla, Clara
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Designing play-based learning chemistry activities in the preschool environment2019In: Chemistry Education Research and Practice, ISSN 1756-1108, E-ISSN 1756-1108, Vol. 20, no 3, p. 542-553Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focuses on the design of play-based learning activities for chemistry in preschool. Viewing chemistry as a part of our past and present culture instead of as a subject, provides the backdrop for a more holistic approach to chemistry within this specific environment. A cultural-historical perspective, together with scaffolding, emergent science skills and sustained shared thinking, made up the framework for the design of the learning activities. Results show that when scaffolding and emergent science skills are used within the design, they provide good support for both the content and the teacher in the actual learning situation. Working with scaffolding was also beneficial for professional development. However, for a progressive and inclusive activity design, it is essential to take into account aspects of the immediate environment and methods for direct evaluation.

 • 248.
  Addassi, Mouadh
  et al.
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Johannesson, Björn
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Wadsö, Lars
  Lund University.
  Inverse analyses of effective diffusion parameters relevant for a two-phase moisture model of cementitious materials2018In: Cement and Concrete Research, ISSN 0008-8846, E-ISSN 1873-3948, Vol. 106, p. 117-129Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Here we present an inverse analyses approach to determining the two-phase moisture transport properties re-levant to concrete durability modeling. The purposed moisture transport model was based on a continuumapproach with two truly separate equations for the liquid and gas phase being connected by the sorption ki-netics. The moisture properties of ten binder-systems containingfly ash, calcined clay, burnt shale and graymicro-filler, were investigated experimentally. The experiments used were, (i) sorption test (moisturefixation),(ii) cup test in two different relative humidity intervals, (iii) drying test, and, (iv) capillary suction test. Masschange over time, as obtained from the drying test, the two different cup test intervals and the capillary suctiontest, was used to obtain the effective diffusion parameters using the proposed inverse analyses approach. Themoisture properties obtained with the proposed inverse analyses method provide a good description of the testperiod for the ten different binder-systems.

 • 249.
  Addassi, Mouadh
  et al.
  Technical University of Denmark, Denmark.
  Schreyer, Lynn
  Washington State University, USA.
  Johannesson, Björn
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Lin, Hai
  University of Colorado Denver, USA.
  Pore-scale modeling of vapor transport in partially saturated capillary tube with variable area using chemical potential2016In: Water resources research, ISSN 0043-1397, E-ISSN 1944-7973, Vol. 52, no 9, p. 7023-7035Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Here we illustrate the usefulness of using the chemical potential as the primary unknown by modeling isothermal vapor transport through a partially saturated cylindrically symmetric capillary tube of variable cross-sectional area using a single equation. There are no fitting parameters and the numerical solutions to the equation are compared with experimental results with excellent agreement. We demonstrate that isothermal vapor transport can be accurately modeled without modeling the details of the contact angle, microscale temperature fluctuations, or pressure fluctuations using a modification of the Fick-Jacobs equation. We thus conclude that for a single, axisymmetric pore, the enhancement factor depends upon relative humidity boundary conditions at the liquid bridge interfaces, distance between liquid bridges, and bridge lengths.

 • 250.
  Adebayo, Stephen
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Perceived impacts of Cloud Computing adoption on the role of an IT department of a higher institution in a developing country.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Cloud computing popularity has continued to be on the increase side, and it has been significant contributory factor to the of 24/7 365 days business culture of the digital 21st century where data and data centers are accessed via the internet through any connected device, anytime and from anywhere. Higher Education Institutions (HEI) or Tertiary Education Institution (TEI) are also among organisations, medium and large, that are tapping into this trend by gradually adopting this technology to reduce their high budgets in the prevailing face of financial shortage. This has particularly made the technology attractive to TEI in developing countries, and more of them are adopting the services being offered by cloud computing. The adoption of this technology however, affects the way and manner by which IT services are being delivered traditionally by the TEI IT or ICT departments. The objective of this study therefore, is to explore the adoption of this phenomenal technology and its impact on the role of traditional IT department in one of the tertiary education institution in the South Western part of Nigeria. The TOE framework adoption model was used to explore the adoption factors, and interviews conducted within the ICT department of the institution as part of the empirical findings process. In contrary to popular belief, no member of the IT staff has lost his or her job yet based on the adoption despite the impact on the skills and culture in service delivery of the department. IT staffs were encouraged to adapt to the change as quickly as possible with trainings given, and the ICT, thus the HEI have value added as most of the services are now available on a 24-hour basis to users, even while off campus and far remote, a dream very difficult and near impossible in the days of full traditional IT services delivery.

2345678 201 - 250 of 34515
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf