lnu.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 1654
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Brosell, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  The school situation for street children in Nairobi: – a study about different terms and possibilities2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report is written for the purpose to find out about the school system in Kenya and what has influent today’s system. I will also write about the difference between public and private school and equality. I will base this research upon the Bronfenbrenner theory to see how street children can adjust in school and institutions; I will also write what institutions do for these children.  

  The conclusion of this report is when Kenya implemented the 8-4-4 system from U.S they thought it would increase dropouts but instead it had gotten a lot if critics. Children who live on the street have gotten an attitude so when they are put in a school, they have difficulty to adjust and instead they might drop out. The schools are starting to be equal, but girls still drops out because they are needed at home. The difference between private and public schools is big, the classes are much smaller and books are not always enough for each pupil in public schools. Teachers in public schools have 70-80 pupils in one class.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete_AnnaBrosell
 • 202.
  Bruhn Bengtsson, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  ”Hästarnas hovar sjunger när de går.”: En studie om barn med autism och deras utveckling med hästar och ridning.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några pedagoger, som arbetar med barn i autismspekrat, uppfattade hur barnen/ eleverna utvecklades fysiskt, kunskapsmässigt och socialt genom relationen till hästar och ridning. Fyra pedagoger har intervjuats, en observation som fullständig observatör har genomförts och innehållet i två hästböcker har studerats. Dessa hästböcker är en individuell dokumentation för varje elev och ridtillfälle som görs i en speciell bok i ord och bild av medföljande pedagog.

   

  De intervjuade pedagogerna uppfattade att deras elever med autism utvecklas positivt genom att vistas i stallet och genom att rida. Mest framträdande är att de utvecklas fysiskt men också att de utvecklar initiativ och kommunikationsförmåga. Vidare visar studien att genom att vara i stallet med dess rutiner som skapar en struktur för barnen med autism så mår de väl och blir harmoniska. När eleverna lärt sig rutinerna i stallet visar de motivation till att göra nya saker och tar egna initiativ till det.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Brunby, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Barn i kris: lärares bemötande2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 204.
  Brunni, Marita
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lindström, Pia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Professionella samtal i specialpedagogens yrkesroll2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 205.
  Brunnqvist, Kerstin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lindskog, Ylva
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Den lärande leken: Förskolebarns lek sett ur pedagogernas synvinkel2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 206.
  Brunström, Britt-Mari
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Elever och skolfusk: en studie om attityder, subjektiv norm, upplevd kontroll, intentioner, rättfärdiganden, motivation samt självvärdering - en applikation av The Theory of Planned Behavior2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan elevers attityder, subjektiv norm, upplevd kontroll, intentioner, rättfärdiganden, motivation samt självvärdering i relation till benägenhet att fuska eller att avstå från att fuska. The theory of planned behavior (Ajzen, 2006) har använts som teoretisk modell för en enkätundersökning med 122 elever i grundskolans årskurs 9 och i gymnasieskolans årskurser 2–3. Resultatet av studien visar att intentionen att utföra ett beteende, som i denna studie är fusk, är den viktigaste prediktorn för beteendet i fråga. I föreliggande studie har även kunnat styrkas att rättfärdigande av eget fusk har en avgörande roll vad gäller beteende och intention. De övriga variablerna har en viss betydelse med inte i lika hög grad som intention och rättfärdigande.  Resultatet av studien har diskuterats utifrån intentionen och rättfärdigandets starka samband med beteendet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 207.
  Brötte, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "För mig faller det sig liksom bara naturligt!": En studie om fyra pedagogers tankar kring jämställdhet och genus i skolår F-2.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger i skolverksamheten har för tankar kring skolans arbete med jämställdhet och genus. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: Vad har pedagogerna för erfarenheter av jämställdhetsarbete? Hur resonerar pedagogerna kring genus? På vilket sätt arbetar man för att främja ett medvetet tankesätt kring jämställdhet och genus bland eleverna? Med hjälp av kvalitativa intervjuer fick fyra pedagoger från en liten skola i södra Sverige dela med sig av sina tankar och erfarenheter. I resultatet har det framkommit att jämställdhet är ett misstolkat begrepp som kopplas samman med likabehandling. Det förekommer inget aktivt arbete med varken jämställdhet eller genus i elevgrupperna, och de gånger detta diskuteras är vid enstaka tillfällen i undervisningen. Den enda information pedagogerna i studien upplever att de får om jämställdhet och genus är vad som står i läroplanerna. Ingen av pedagogerna kan påminna sig om att det någonsin förekommit ett arbete med jämställdhet i personalgruppen, men är eniga om att ett kontinuerligt jämställdhetsarbete behövs för att inte falla tillbaka i gamla rutiner. Pedagogerna är eniga om att det inte behövs någon större eftertanke kring genus, då de anser att det efter en lång arbetserfarenhet faller sig naturligt att behandla eleverna på individnivå och inte göra skillnad på kön.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Buchave, P
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Stormrud, E
  Warkentin, Siegbert
  Clinical Memory Research Unit, Department of Clinical Sciences Malmö, Lund University, Lund & Neuropsychiatric Clinic, Malmö University Hospital, Malmö ,.
  Blennow, K
  Minthon, L
  Hansson, O
  Cube copying test in combination with rCBF or CSF A-beta-42 predicts development of Alzheimer´s disease.2008In: Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, Vol. 25, p. 544-552Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background/Aim: The aim was to identify subjects with incipientAlzheimer’s disease (AD) among patients with mildcognitive impairment (MCI) using brief cognitive tests. Methods:A total of 147 MCI patients were followed for 4–6 yearsand the incidence of AD was 11.6%/year. At baseline, thecube copying test, clock drawing test, MMSE and measurementsof regional cerebral blood flow (rCBF) and cerebrospinalfluid (CSF) -amyloid 1–42 (A 42 ) were performed. Results:The cube copying test, but not the clock drawing test, couldpredict AD among MCI patients with an area under the receiveroperating characteristic curve of 0.64 (p ! 0.01). Therelative risk for future AD was increased in MCI subjects withimpaired cube copying test (sex- and age-adjusted hazardratio = 1.8, p ! 0.05) and the incidence of AD was 18.2% inthis subgroup. Combining the cube copying test with eitherrCBF or CSF A 4 2 had additive effects on the risk assessmentfor future development of AD. MCI patients achieving highscores on both MMSE and cube copying test had a very lowrisk of developing AD (incidence of AD = 1.6%). Conclusion:In conclusion, combinations of the cube copying test withMMSE, rCBF and CSF A 4 2 measurements can identify subgroupsof MCI subjects with either substantially reduced orincreased risk for future development of AD.

 • 209.
  Bursell, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ger läroboken möjlighet att uppnå kunskapskraven i naturkunskap?: Analys av läroböcker i naturkunskap för gymnasiet.2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 210.
  Bylander, Charlotta
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  De praktiska/estetiska ämnenas motiverande förmåga: En intervjustudie med elever i årskurs 9       2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer ta del av hur elever i årskurs 9 upplever de praktiska/estetiska ämnenas motivationshöjande möjligheter. Detta för att få en fördjupad kunskap om de praktiska/estetiska ämnenas betydelse för elevernas motivation till lärande. Resultatet grundar sig på nio stycken intervjuer med elever i årskurs 9. Sammanfattningsvis kan sägas att ämnena inte påverkar elevers motivation i lika stor utsträckning som vad läraren i sig gör. De praktiska/estetiska ämnena påverkar elevers inlärning genom att de skapar intressanta och lärorika pauser i det mer teoretiska arbetet. Likaså ökar arbetet i de praktiska/estetiska ämnena deras möjligheter till social utveckling och förmågan att ta eget ansvar i större utsträckning än de mer teoretiska.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Bäckvall, Josefine
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lönn, Nathalie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Läs- och skrivsvårigheter: En studie med elever kring pedagogers tankar och arbete2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har som syfte att granska hur några utvalda pedagoger tänker och arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Dessutom kommer det undersökas hur man kan förebygga svårigheterna.

  För att skapa oss förståelse för vårt syfte användes kvalitativa intervjuer för att få fram empiri. Pedagogerna undervisar elever i årskurs 1-6 och de har gemensamt att de arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visar att det allra svåraste, i arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter, är att få eleverna motiverade. Pedagogerna använder sig av en rad olika metoder och de förnyar sig ständigt. Ljudmetoden, LTG- metoden, Bornholmsmodellen och Wittingmetoden är dock de metoder som pedagogerna har att falla tillbaka på och som de utgår ifrån.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 212.
  Bång, Sofie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Krantz Lamme, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Nilsson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Mångfaldsrekrytering: En empirisk undersökning om hur Växjö kommuns rekryteringsprocess går till och hur den främjar mångfald.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats behandlar ämnet mångfaldsrekrytering. Uppsatsens syfte var att tolka och förstå en kommuns rekryteringsprocess ur ett mångfaldsperspektiv. Vidare ville vi belysa hur kommunens rekryteringsprocess kan förbättras för att främja rekrytering av mångfald.

   

  En frågeställning utarbetades för att besvara syftet:

  • Hur går kommunens rekryteringsprocess till?

  Undersökningen är en fallstudie och genomfördes på Växjö kommun, där vi intervjuade fyra chefer och fyra personalspecialister, samtliga väl insatta i kommunens rekryteringsprocess. För att uppfylla syftet användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer och analys av kommunens riktlinjer för rekrytering. Intervjuer och dokument lästes och tolkades ur ett hermeneutiskt perspektiv och tolkningarna jämfördes sedan med teorier i ämnet.  Resultatet visade att informanterna försöker att sträva efter att följa policyn kring mångfald, dels i det dagliga arbetet och dels i projektet ”Mångfaldens år” och att man är medveten om varför kommunen bör arbeta för mångfald. Resultatet visade också att det är viktigt att organisationer arbetar för att främja mångfald i sin rekryteringsprocess, och att det är angeläget att organisationen genomsyras av ett mångfaldsfrämjande tankesätt. Mångfaldstänkandet ska finnas i alla delar av organisationens arbete. Det är också viktigt att man har tydliga riktlinjer för hur rekryteringsprocessen ska gå till ur ett mångfaldsperspektiv. Tydliga riktlinjer leder förhoppningsvis till ett gemensamt arbetssätt i organisationen, vilket också är bra ur ett mångfaldsperspektiv.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 213.
  Båtelsson, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Inkludering i förskolan: För- och nackdelar med inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Inkludering
 • 214.
  Caesar, Monika
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Från utbildning till arbetsliv - en studie av studenters upplevelse av sin första praktikperiod2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Caprnja, Ajna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ferm, Martina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  IKT i svenska som andraspråk: en interventionsstudie med fokus på ordinlärning2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att kartlägga vilka möjligheter och hinder som finns med användningen av IKT i fråga om ordinlärningen för andraspråkselever. Uppsatsen belyser hur ordinlärningen kan stimuleras via IKT. I uppsatsen svarar vi på hypotesen, vilken är att andraspråkselever lättare lär sig ord via IKT än via traditionella läromedel.

   

  I interventionsstudien deltog 20 andraspråkselever i en årskurs tre i södra Sverige. Hälften av dessa elever ingick i kontrollgruppen och resterande elever ingick i interventionsgruppen. Interventionsgruppen fick öva ordinlärning via IKT medan kontrollgruppen fick öva ordinlärning via traditionellt läromedel. Resultatet visar att interventionsgruppen lärde sig fler ord än kontrollgruppen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 216.
  Caragiannidou, Niki
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Individuella utvecklingsplaner2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 217.
  Carlemar, Jonathan
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  När frihet blir tvång: En kvalitativ studie av åtta gymnasieelevers förhållande till rådande kursplaner och ansvaret för uppföljningen av desamma2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien ämnar utreda vilket förhållande elever i gymnasiets tredje årskurs har till läro- och kursplanerna samt hur de upplever det egna ansvaret i uppföljningen av de tillhörande målen. I studien vägs, förutom aktuell forskning om elevrelaterat ansvar, Giddens sociologiska teoribildning in. Detta görs för att sammanlänka skolsystemet med det omgivande samhälle det är en del av. Eftersom eleverna är den sista årskullen som tar studenten enligt Lpo 94 är det också den läroplanen som i arbetet fokuseras. Eleverna utgör på så vis också det yttersta beviset på hur läroplanens ideal har förankrats i den konkreta verksamheten. Empirin har insamlats genom kvalitativa intervjuer med åtta elever från två gymnasieskolor. Studien visar att elever i mycket liten utsträckning har någon alls uppfattning om läro- och kursplanerna och därför inte heller har någon åsikt om dem. I fråga om det ansvar som ålagts eleverna finner de det ofrånkomligt och självkart, men ofta stressande. De poängterar också att de är de själva som har det absoluta ansvaret för sina betyg och att läraren endast är ett hjälpmedel i strävan efter önskvärda resultat. Ställt i relation till Giddens diskuteras hur de centralt styrda skoldokumenten kan ses som abstrakta system som vilar på sociologiska tillitsmekanismer. Detta ger en fördjupad bild av elevernas ansvarstyngda situation ur ett större samhällsperspektiv.

  Download full text (pdf)
  När frihet blir tvång
 • 218.
  Carlemar, Jonathan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Botonjic, Antonia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Den västerländska muslimen: Hur islam framställs i västerländska läroböcker2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Carleson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Den funktionella syskonplaceringen i relation till Locus of Control och Känsla av sammanhang2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studies ansats var att undersöka den funktionella syskonplaceringen i relation till Locus of control (LoC) och Känsla av sammanhang (KASAM). Syskonforskaren Sulloways teori om den funktionella syskonplaceringen kan liknas vid en darwinistisk förklaringsmodell till syskonplaceringens betydelse för utvecklandet av personlig karaktäristika. Individens attribuering till inre eller yttre LoC avser huruvida individen tillskriver händelser i livet som ett resultat av dennes egen påverkan eller som ett resultat avhängigt ödet eller slumpen. KASAM-begreppet avser individens förmåga, att uppleva världen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Studiens undersökningsdeltagare är elever från årskurs 1-3 på en gymnasieskola (n=86). Vid insamlandet av data användes Rotters IE-scale och Antonovskys KASAM-formulär. Studien kunde sedermera redovisa att undersökningsdeltagarnas funktionella syskonplaceringen inte påverkar deras LoC eller KASAM. En förklaring till det resultat som studien kunde redovisa är att deltagarna är i en ålder där deras attribuering till inre LoC och stark och rigid KASAM, ännu inte har utvecklats och stabiliserats på den nivå som motsvarar de enskilda individernas kapacitet, eftersom det sker i en något äldre ålder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 220.
  Carlsson, Filippa
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Det är allmänbildning: Ungdomars attityder och upplevelser av sex- och samlevnadsundervisning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie som behandlar gymnasieungdomars kunskaper och attityder om sex och samlevnad utifrån den undervisning de fått i grundskolan och på gymnasiet. Syftet är att undersöka om skolan har något samband med de attityder ungdomarna förmedlar. Undersökningen grundas på teorier om hur normer, värden och attityder skapas med fokus på heteronormen.

   

  Mot bakgrund av min studie kan man visa att eleverna till viss del kan ha blivit påverkade negativt av skolans undervisning. Mitt resultat visar att skolan förmedlar en mängd normer i sin undervisning som eleverna sedan ger uttryck för. Undervisningen har ett heteronormativt perspektiv som eleverna uppfattar och anpassar sina roller efter. I sina attityder bekräftar ungdomarna heteronormen genom de uttalanden de gör om t.ex. HBT och sexuella relationer. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 221.
  Carlsson, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Elevers inställningar till Naturkunskap: Vad är det som förklarar deras inställningar?2011Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 222.
  Carlsson, Jonna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Hargevall, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Barn som behöver mer för att få lika mycket: en intervjustudie med fyra pedagoger om att arbeta med barn med funktionsnedsättningar2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt arbete lyfter fram de kritiska aspekter som belyses av pedagoger, via intervjuer, samt litteratur, gällande arbete med barn med funktionsnedsättningar. Det handlar om hur dessa barn, med exempelvis asperger eller ADHD, påverkar pedagogers arbete. Kräver barn med funktionsnedsättningar mer tid? Mer eller annan kompetens? Forskningen har sin grund i de kritiska aspekter som tas upp i, anser vi, relevant litteratur och i aktuell forskning. Vi ville få en bra helhetsbild, därför valde vi att granska arbetet i både grundskola och förskola. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med fyra stycken pedagoger från dessa två verksamheter. En naturlig del i arbetet blev att granska huruvida det är möjligt med en skola för alla och alla barns rätt till likvärdig utbildning, oavsett förutsättningar. Resultatet visar att såväl litteraturen som pedagogerna ställer sig tämligen positivt till inkludering, men att de kritiska aspekter som framkommer är bland annat brist på resurser och kompetens. Det finns många delar som ska fogas samman i pedagogers yrke när det handlar om inkludering av barn med funktionsnedsättningar. De aspekter som visade sig extra tydligt i studien med koppling till förutsättningar att genomföra en likvärdig utbildning är bland annat specialpedagogisk kompetens, tid och föräldrasamverkan. Vidare visar studien på en skillnad mellan förskola och grundskola gällande inkludering.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Carlsson, Kerstin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Olsson, Merja
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Pedagogers syn på lek och lärande i förskola och förskoleklass2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 224.
  Carlsson, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Between hope and despair - creative artists and frustrated company owners2010Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 225.
  Carlsson, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Musiken i förskoleklassen: Några förskollärares uppfattningar av musikens betydelse och möjlighet till utövande i den egna klassen2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Carlsson, Lena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Linnér, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Identity, learning and equal opportunities in preschool2010In: the 38th Congress of Nordic Educational Research Association in Sweden at School of Teacher Education, 2010Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 227.
  Carlsson, Lena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Linnér, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Med värden från alla håll2010In: Pedagogiska magasinet, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Läroplanens ideal låter sig inte enkelt förverkligas i förskolan. Det krävs mod och tid för att se igenom fördomsfulla mönster.

 • 228.
  Carlsson, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Professionella perspektiv på mobbningsoffers upplevelser kring sin utsatthet2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att uppnå en djupare förståelse av olika professioners bild av mobbningsoffers upplevelse kring sin utsatthet på kort och lång sikt. Vidare var syftet att närmare förstå hur mobbningen påverkar offrets studiesituation på gymnasiet. Utifrån det just nämnda utvecklades tre frågeställningar där svar försökte sökas efter vilken bild olika professioner inom barn- och ungdomshälsovård har av mobbningsoffers utsatthet samt vilka effekter som skapas hos offret och hur studiesituationen påverkas.Metoden som valdes var kvalitativ eftersom syftet var att finna svar av djupare karaktär. Det genomfördes fem semistrukturerade intervjuer med olika professioner inom barn- och ungdomshälsovård; en skolsköterska, en kurator och två psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin och en psykolog på ungdomsmottagningen.

  Resultatet visar att vardagen för mobbningsoffret är otroligt jobbig. Personen känner skam och upplever ett socialt trauma. Trots att offret genomlider detta väljer det att kämpa och inte berätta sanningen. Vuxenvärlden är ofta inte medveten om mobbningen utan får reda på det först när de psykosomatiska symptomen skapas. Efter att mobbningen upphört utvecklas olika effekter hos mobbningsoffret. Hur de ser ut påverkas av de ärftliga faktorerna hos personen. Följderna delas in i två grupper, de psykosociala och psykiska. I den förstnämnda ingår social fobi samt social försiktighet, och i den sistnämnda depression och destruktivt beteende med självskadelse och självmordstankar. Genomsyrande i båda kategorierna finns en dålig självkänsla. Studiesituationen påverkas starkt av mobbningen eftersom arbetssinnet störs. Fokus läggs inte på skolarbetet utan på vad som kommer hända ute på rasten. Har offret bra stöd hemifrån kan mycket av arbetet tas igen och gymnasietiden behöver inte påverkas markant. Om offret får allvarliga studieproblem finns det oftast andra svårigheter saåsom dyslexi. Att förhindra mobbning på skolorna är ett av skolans uppdrag och att skapa goda förutsättningar för lärande ska därför stå i centrum.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 229.
  Caroline, Tingecz
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Laborativt arbetssätt i matematik: - Hur några lärare ställer sig till ett laborativt arbetsätt i syfte att öka elevernasförståelse2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 230.
  Catalán-Morseby, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Eleverna tycker att det är roligt": En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om IKT och varför man väljer att använda, respektive inte använda IKT i engelskundervisningen på gymnasiet2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har utgått från kvalitativa intervjuer med sju lärare från Kalmar län för att kartlägga lärarnas upplevelser och erfarenheter av IKT i engelskkundervisningen på gymnasiet. Det var undersökningens syfte att ta reda på varför lärarna väljer, respektive inte väljer att använda IKT i engelskundervisningen för att belysa lärarnas ställningstaganden ur både ett postmodernt och sociokulturellt perspektiv.

  Undersökningen visar att samtliga lärare använder IKT i engelskundervisningen samt är positivt inställda till användandet av denna. Resultatet indikerar dock att ålder, personlighet och intresse är betydande faktorer för till vilken omfattning som lärarna väljer att integrera IKT i sin undervisning samt gå på kompetensutveckling inom området. Resultatet indikerar även att lärarna upplever att det är tidskrävande att använda sig av IKT samt problematiskt när tekniken inte fungerar som den ska vilket kan leda till en intensifiering av lärares arbetstid. Vidare visar denna studie att majoriteten lärare använder sig av IKT i engelskundervisningen i form av ett verktyg för problemlösning och informationssökning och inte som en arena för kommunikation, samarbeten och kulturmöten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 231.
  Catalán-Morseby, Elizabeth
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Gustafsson, David
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Betydelsen av klasstorlek: Om hur minskad klasstorlek, lärares arbetsmetoder och förhållningssätt spelar roll för elevers kunskapsutveckling2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I mötet med olika klasser under våra VFU-perioder väcktes frågor angående klasstorlekens betydelse för elevers lärande samt interaktionen mellan lärare och elev. Dessa frågor förstärktes under AU2-utbildningen samt efter läsningen av Skolverkets statistiska redovisning där 11,8 % av eleverna i grundskolan inte kommer in på gymnasiet.

  Syftet med denna studie är att undersöka klasstorlekens betydelse ur ett relationsmedvetet och ett sociokulturellt perspektiv. Genom en systematisk litteraturstudie har därför sju avhandlingars och artiklars resultat sammanställts och analyserats i resultat och diskussion.

  Resultatet av litteraturstudien visar att elever ur minoritetsgrupper samt att lägrepresterande elever prestationsmässigt och resultatmässigt drar stor fördel av minskade klasser. Läraren vinner tid på minskade klasser vilket underlättar deras arbetssituation och gör så att mer tid kan spenderas åt att skapa bättre relationer mellan läraren och eleverna, samt att ge de elever som behöver extra tid.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 232.
  Cecilia, Ullén
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Carlsson, Elisabet
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Fritidsaktiviteter och läxor, en orsak till stress?: Hur upplevd stress på fritiden kan ha betydelse för skolprestationer2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att ta reda på huruvida elever i årskurs fem upplever sin fritid som stressande och om detta inverkar på deras skolgång. Är detta något som lärare i så fall ska ta hänsyn till i sin planering av undervisning och läxor? Tre elever och tre lärare har intervjuats enskilt och deras utsagor ligger till grund för resultatet. Eleverna drogs slumpmässigt från samma klass och det resulterade i två pojkar och en flicka. Lärarna hade alla anknytning till den aktuella klassen. Av dessa intervjuer framkommer att eleverna inte uppfattar sig själva som stressade men att lärarna ändå vittnar om att så ibland är fallet. Dock är lärarnas berättelser inte specifika för just dessa tre elever utan allmängiltiga. Lärarna är också överens om att föräldrarna har ansvar att organisera sina barns fritid. Eleverna vittnar om att läxor alltid prioriteras framför egenvalda aktiviteter vilket gör att de själva eller med hjälp av föräldrar väljer bort aktiviteter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 233.
  Cederfelt, Ann
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Henriksson, Ingela
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan: Förutsättningar och konsekvenser2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att belysa förhållandet mellan uppdraget som ges i Lpfö 98 (2010) vad gäller systematiskt kvalitetsarbete, och vad som görs på verksamhetsnivå, förskolechefsnivå och lärarnivå för att kunna fullfölja detta uppdrag. Ett intresse fanns att undersöka om pedagogerna i förskolan fick de förutsättningar som krävdes för att kunna utföra det utökade dokumentationskravet enligt den reviderade läroplanen. Dessutom fanns ambitionen att undersöka om det utfördes på ett sådant sätt så att det ledde till den utveckling som det borde leda till. I syfte att undersöka detta valdes en kvalitativ metod, det genomfördes nio semistrukturerade intervjuer på tre olika ledarnivåer, det samlades in fem enkätsvar från förskollärare. Undersökningen utfördes i en kommun i Sverige.Resultatet visade att man på de olika nivåerna arbetade med systematiskt kvalitetsarbete, kunskaperna fanns, kring hur ett sådant skulle vara uppbyggt. Däremot såg verksamhetscheferna brister i förskolornas kvalitetsarbete rörande analysdelen, på grund av dessa bristande analyser, utvecklades inte förskolornas kvalitet på ett önskvärt sätt. Orsaken till detta visade sig vara att det saknades tid (förutsättning) för att kunna utföra arbetet i verksamheten och även att pedagogerna hade bristfälliga kunskaper och engagemang för det systematiska kvalitetsarbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 234.
  Cederholm, Lizette
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Genus i förskolan: En studie om ett arbetslags genusarbete2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Genus i förskolan
 • 235.
  Cedeskog, Emelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Olofsson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ett utsatt barn i behov av hjälp: Att våga se och höra som pedagog2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens problemområde behandlar problematiken med att arbeta med barn i förskoleåldern som befinner sig i utsatthet. Ett arbete som är ett viktigt, men känslomässigt tungt, som ingåri det vardagliga arbetet för pedagoger. Genom kvalitativa intervjuer med pedagoger på förskolor tar vi reda på hur pedagoger går tillväga när de misstänker att ett barn far illa eller när ett barn blir utsatt. Hur pedagoger upplever problematiken med att anmäla till socialtjänsten, samt hur arbetet med de utsatta barnen upplevs. Resultatet visar pedagogers oro och svårigheter att anmäla när ett barn far illa. Pedagogerna behöver stöd från varandra och sin rektor för att bearbeta sina upplevelseroch tankar. En viktig punkt som pedagoger i undersökningen poängterar är att våga se och höra när ett barn far illa och göra vad man kan för att förbättra situationen för barnet. Dels för att det är pedagogernas skyldighet, samtidigt som pedagogerna skall skapa en trygg och lugn plats för barnet att vistas i.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Cehlin Nilsson, Sandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Johansson, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Med datorn i fokus: Nio lärares tankar kring IKT i skolundervisningen2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 237.
  Charlott, Petersson
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Martin, Dahl
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Navets preventionsprogram - så uppfattas det utav de deltagande ungdomarna på en skola i Kronobergs län.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva och analysera hur de deltagande ungdomarna uppfattar Navets preventionsprogram. Våra frågeställningar var: I vilken grad uttrycker ungdomarna att de uppfattade och tillgodogjorde sig föreläsningens upplägg? I hur hög grad anser ungdomarna att deras kunskap och/eller attityd till alkohol har påverkats av föreläsningen? Anser ungdomarna att insatsen kan utvecklas för att på ett bättre sätt verka förebyggande? På vilket sätt i sådana fall? Vi valde att göra studien enligt den kvantitativa metoden och använde oss utav enkätundersökning för att samla in vårt resultat. Theory of planned behaviour har använts som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visar att ungdomarna anser att föreläsningen är tillräckligt omfattande och ett positivt resultat visas även på frågan om föreläsarens attityd påverkade föreläsningen. Däremot så har föreläsningen i mindre utsträckning lett till reflektion hos ungdomarna. En större och betydande slutsats som har dragits av resultatet är att ett mer ingående arbete gentemot attityder och reflektion hos ungdomarna är att föredra.

  Download full text (pdf)
  Navets preventionsprogram - så uppfattas det utav deltagande ungdomar på en skola i Kronobergs län
 • 238.
  Christensen, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Isaksson, Jennie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Man kan ju inte gå ut på en utevistelse och tro att man går ut på rast: En studie om förskollärares syn på förskolegården som pedagogisk miljö2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie är att beskriva hur förskollärare planerar och stimulerar barns lärande ute på förskolegården, samt vilken roll förskollärare har i de planerade respektive de fria aktiviteterna på förskolegården. För att få svar på våra frågeställningar har vi intervjuat sex förskollärare på fyra olika förskolor utan någon uttalad utomhusprofilering. Resultatet av studien visar att det måste finnas ett syfte med utevistelsen på förskolegården. Det behövs en jämn fördelning av förskollärarens arbetsuppgifter vad gäller tid för observation, planering och genomförande av pedagogiska aktiviteter. Förskollärarna i studien menar att de även behöver tid för andhämtning, vilket det främst ges utrymme till i förskolans utemiljö. Förskolegården ses som en bra pedagogisk miljö för barnen att leka fritt i, där vuxna också har möjlighet att observera barnen. Barnen väljer företrädelsevis att leka i den naturmiljö som finns tillgänglig på förskolegården. Däremot används inte denna miljö i den pedagogiskt planerade verksamheten i så stor utsträckning som den skulle kunna göra. Vår tolkning är att miljön utanför förskolans gränser ges högre pedagogiskt värde än den som finns inne på förskolegården.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Christensen, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Att främja livslång fysisk aktivitet: Lärarens syn på detta och påverkande faktorer i valet av ett fysiskt aktivt liv2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Att främja livslång fysisk aktivitet
 • 240.
  Christersson, Theres
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Yngre elevers motivation till skolbloggsskrivande2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis demonstrates thefactors that young pupils find motivating when it comes to writing a schoolblog.

  During my last teacherpractice I introduced school blogs to all the students in year 5. The studentsworked with the blogs for five weeks and I observed that the majority of thestudents really enjoyed this teaching method.

  I haveinterviewed 12 students in the class to find out what the factors of theirmotivation were about working in this way. I found out that the factors thatmotivated the students the most was: the importance of multiple readers, thefact that they got to do something different and exiting, to get more time withthe computer, to write, to read their classmates blogs and to play around withthe design and layout of the blog etc.

  Thisinformation will help teachers to understand what students find motivating aboutwriting school blogs and also to understand that we have good use of the differentpossibilities that the Internet can offer us in the way of finding new methodsto teach.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 241. Codita, Alina
  et al.
  Gumucio, Astrid
  Lannfelt, Lars
  Gellerfors, Pär
  Winblad, Bengt
  Mohammed, Abdul K. H.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science. Karolinska institutet.
  Nilsson, Lars N G
  Impaired behavior of female tg-ArcSwe APP mice in the IntelliCage: A longitudinal study.2010In: Behavioural Brain Research, ISSN 0166-4328, E-ISSN 1872-7549, Vol. 215, no 1, p. 83-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Transgenic animals expressing mutant human amyloid precursor protein (APP) are used as models for Alzheimer disease (AD). Ideally, behavioral tests improve the predictive validity of studies on animals by mirroring the functional impact of AD-like neuropathology. Learning and memory studies in APP transgenic models have been difficult to replicate. Standardization of procedures, automatization or improved protocol design can improve reproducibility. Here the IntelliCage, an automated system, was used for behavioral testing of APP female transgenic mice with both the Arctic and Swedish mutations, the tg-ArcSwe model. Protocols covering exploration, operant learning, place learning and extinction of place preference as well as passive avoidance tests were used for longitudinal characterization of behavior. Differences in exploratory activity were significant at four months of age, when plaque-free tg-ArcSwe mice visited less frequently the IntelliCage corners and initially performed fewer visits with licks compared to non-tg animals, inside the new environment. Fourteen months old tg-ArcSwe mice required a longer time to re-habituate to the IntelliCages than non-tg mice. At both ages tg-ArcSwe mice perseverated in place preference extinction test. Fourteen months old tg-ArcSwe mice were impaired in hippocampus-dependent spatial passive avoidance learning. This deficit was found to inversely correlate to calbindin-D28k immunoreactivity in the polymorphic layer of the dentate gyrus. Reduced water intake and body weight were observed in 4 months old tg-ArcSwe animals. The body weight difference increased with age. Thus behavioral and metabolic changes in the tg-ArcSwe APP model were detected using the IntelliCage, a system which provides the opportunity for standardized automated longitudinal behavioral phenotyping.

 • 242.
  Codita, Alina
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Mohammed, Abdul K. H.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science. Karolinska Institutet.
  Willuweit, Antje
  Evotec Neurosci GmbH, Germany.
  Reichelt, Anja
  Evotec Neurosci GmbH, Germany.
  Alleva, Enrico
  Istituto Superiore di Sanità, Italy.
  Branchi, Igor
  Istituto Superiore di Sanità, Italy.
  Cirulli, Francesca
  Istituto Superiore di Sanità, Italy.
  Colacicco, Giovanni
  University of Zürich, Switzerland.
  Voikar, Vootele
  University of Zürich, Switzerland.
  Wolfer, David P
  University of Zürich, Switzerland.
  Buschmann, Frank J U
  FBI Science GmbH, Germany .
  Lipp, Hans-Peter
  University of Zürich, Switzerland ; NewBehavior AG, Switzerland.
  Vannoni, Elisabetta
  University of Zürich, Switzerland ; NewBehavior AG, Switzerland.
  Krackow, Sven
  University of Zürich, Switzerland ; NewBehavior AG, Switzerland ; Humboldt University, Germany.
  Effects of spatial and cognitive enrichment on activity pattern and learning performance in three strains of mice in the IntelliMaze.2012In: Behavior Genetics, ISSN 0001-8244, E-ISSN 1573-3297, Vol. 42, no 3, p. 449-460Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The IntelliMaze allows automated behavioral analysis of group housed laboratory mice while individually assigned protocols can be applied concomitantly for different operant conditioning components. Here we evaluate the effect of additional component availability (enrichment) on behavioral and cognitive performance of mice in the IntelliCage, by focusing on aspects that had previously been found to consistently differ between three strains, in four European laboratories. Enrichment decreased the activity level in the IntelliCages and enhanced spatial learning performance. However, it did not alter strain differences, except for activity during the initial experimental phase. Our results from non-enriched IntelliCages proved consistent between laboratories, but overall laboratory-consistency for data collected using different IntelliCage set-ups, did not hold for activity levels during the initial adaptation phase. Our results suggest that the multiple conditioning in spatially and cognitively enriched environments are feasible without affecting external validity for a specific task, provided animals have adapted to such an IntelliMaze.

 • 243.
  Conradsson, Emily
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Faktorer som påverkar elevers motivation2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som gör att eleverna känner sig motiverade eller omotiverade och vilka faktorer som påverkar deras motivation. Uppsatsen ger förhoppningsvis läsaren en fördjupad förståelse för elevers motivation.

  För att uppnå studiens syfte har jag genomfört kvalitativa intervjuer med åtta elever. Intervjufrågorna baseras på studiens frågeställningar: Vad är elevernas uppfattning om vad som gör dem motiverade? samt, Vilka faktorer påverkar elevernas motivation?

  Jag för även ett teoretiskt resonemang kring motivation som baserar sig på vad forskare tidigare har skrivit inom ämnet.

  Analysen av resultatet visar att eleverna i undersökningen i regel känner sig motiverade inför skolan och skolarbetet. Aspekter såsom engagerade lärare och elevernas mål påverkar motivationen. Roliga kurser som är praktiska och verklighetsförankrade är något som ökar elevernas motivation. 

  Denna studie kan ligga till grund för lärares kunskap om elevernas motivation och kan även utgöra grund för fortsatt forskning inom ämnet.

   

  Download full text (pdf)
  Faktorer som påverkar elevers motivation
 • 244.
  Conradsson, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Det ingen ville se: Synen på ledarskap och sexuella övergrepp inom svensk friidrott i spåren av Patrik Sjöberg-affären2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Genom kvalitativa intervjuer belyser studien synen på ledarskap och sexuella övergrepp inom friidrotten i spåren av Patrik Sjöberg-affären. Studien utreder hur ledare och utövare ser på ledarskapet och den viktiga roll som en ledare innehar. Resultatet visar att Sjöbergs (2011) självbiografi har gett en möjlighet för diskussion kring sexuella övergrepp inom idrotten och framförallt inom friidrotten. Sjöbergs självbiografi har öppnat upp för reflektion kring ledarskap och värderingar bland ledare. Studien visar även att sexuella övergrepp är ett komplicerat ämne, ett område som sällan berörs i diskussioner kring idrotten och där arbetet för att motverka problemet brister. Studien belyser Riksidrottsförbundet och Friidrottsförbundet arbete mot att skapa goda värdegrunder inom idrotten, något som i förlängningen förväntas förhindra sexuella övergrepp. Resultatet visar dock att det är få inom friidrotten som har tagit del av de policydokument som finns och att det krävs ett mer aktivt arbete för att förändringarna ska få genomslag.

  Download full text (pdf)
  Det ingen ville se
 • 245.
  Cras, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Arbetsglädje hos lärare i låg- och mellanstadiet2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Arbetsglädje hos lärare i låg- och mellanstadiet
 • 246.
  Creelman, Alastair
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  OER - en resurs för lärande: Projektrapport till Kungliga biblioteket, Programmet för Open Access.se2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Flera projekt har belyst problematiken med öppna lärresursers skapande, lagring, sökbarhet, användning och upphovsrättsliga frågor. Ett antal försök har gjorts med databaser av lärresurser, ofta med omfångsrika metadatasamlingar, men dessa system har ofta använts i mycket begränsad omfattning. Samtidigt har Web 2.0 och den sociala webben vuxit fram där användarna, t ex lärarna, kan vara producenter och lärresurser av olika slag läggs in på YouTube, SlideShare och andra webbplatser/portaler. Utbildningsinstitutioner runt om i världen använder redan portaler som iTunes, Academic Earth och YouTube Edu för att distribuera föreläsningar, information och kursmaterial i institutionens namn med dess logotyp.

  Frågan om OER är så komplex att ett projekt inte kan lösa samtliga problem. Det krävs insatser på en rad områden. Detta projekt syftar till att öka användningen av OER genom att synas och närvara i olika kanaler och introducera OER för viktigaste målgrupp – lärarna. Projektet ville särskilt lyfta fram studentnyttan och studenters lärande, bland annat genom att lägga betoningen på att göra kursmaterial i "levande" kurser tillgängligt med lämplig Creative Commons licens (t ex för potentiella studenter). Fördelarna med detta är bland annat att studenter lättare skulle kunna se vad kurserna handlar om och därigenom ha lättare att välja. Öppen publicering av kursmaterial skulle även höja kvaliteten eftersom lärosätena inte vill att material av tveksam kvalitet skall vara publikt tillgängligt. Verksamheten vid lärosätena skulle bli mera transparent vilket i sig skulle leda till högre kvalitet.

  Projektets seminarier behandlar olika aspekter av upphovsrätt, hur Web 2.0 och sociala medier kan användas för hantering av öppna lärresurser, hur dessa kan samspela med lärosätenas egna arkiv och hur olika intressenters intressen (studenter, lärare, utbildningsinstitutioner och intresserad allmänhet) kan tillgodoses i dessa miljöer. Detta projekt syftar till att öka användningen av OER genom att synas och närvara i olika kanaler och introducera OER för vår målgrupp – lärarna. På projektets dialogseminarier som beskrivs nedan har studenter bjudits in för att ytterligare fokusera på studentperspektivet

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 247.
  Creelman, Alastair
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Public libraries as learning spaces2012In: Scandinavian library quarterly, ISSN 2001-3051, Vol. 45, no 1, p. 16-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The role of public libraries is changing rapidly and the rise of open education creates opportunities for them to be hubs for lifelong learning. Alastair Creelman, blogger and e-learning analyst at Linnaeus University in Kalmar, examines some of the key current trends in net-based learning and discusses the future role of public libraries in this context.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 248.
  Creelman, Alastair
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Forsberg, Åsa
  Lunds Universitet, Universitetsbiblioteket.
  Open Educational Resources – a resource for learning2010In: ScieCom info – Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication, ISSN 1652-3202, Vol. 6, no 3, p. 9-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Flera projekt har belyst problematiken med öppna lärresursers skapande, lagring, sökbarhet, användning och upphovsrättsliga frågor. Samtidigt har den sociala webben vuxit fram där användarna, t ex lärarna, kan vara producenter och lägga ut lärresurser på YouTube, SlideShare och andra webbplatser/portaler. Utbildningsinstitutioner, speciellt i USA, utnyttjar dessa medier och distribuerar utbildningsmaterial (föreläsningar, reportage mm) via kanaler som iTunes U och YouTube Edu. Frågan om OER är så komplex att ett projekt inte kan lösa samtliga problem. Det krävs insatser på en rad områden. Projektet OER – en resurs för lärande vill öka användningen genom att synas och närvara i olika kanaler och introducera OER för den viktigaste målgruppen – våra lärare. Vi vill stimulera användningen genom att anordna regionala dialogseminarier, portalnärvaro och goda exempel, samt samverkan mellan lärosäten.  På dessa seminarier kommer vi bland annat att behandla olika aspekter på upphovsrätt, hur sociala medier kan användas för hantering av öppna lärresurser, hur dessa kan samspela med lärosätenas egna arkiv och hur olika intressenters intressen (studenter, lärare, utbildningsinstitutioner och intresserad allmänhet) kan tillgodoses i dessa miljöer.  Projektet vill särskilt lyfta fram studentnyttan. Projektet lägger betoningen på att göra kursmaterial i "levande" kurser tillgängligt med lämplig cc-licens (t ex för potentiella studenter). Detta skulle ha flera fördelar t ex skulle studenterna lättare kunna se vad kurserna handlar om och därigenom ha lättare att välja. Kvaliteten på kursmaterialet skulle antagligen också bli bättre då lärosätena inte vill att material av tveksam kvalitet skall vara publikt tillgängligt. Verksamheten vid lärosätena skulle bli mera transparent vilket i sig skulle leda till högre kvalitet. På de dialogseminarier som beskrivs nedan kommer studenter att bjudas in för att studentperspektivet skall lyftas fram.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 249.
  Creelman, Alastair
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ossiannilsson, Ebba
  Lunds Universitet.
  Quality improvement in the use of OER in higher education - challenges and consequences2011In: PROCEEDINGS EADTU ANNUAL CONFERENCE 2011, Eşkisehir, Turkey, 3 & 4 November 2011: Universities and regional development in an open knowledge society; sharing innovation and knowledge in European universities, Heerlen, Netherlands: EADTU Secretariat , 2011, p. 180-197Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A paradigm shift is emerging in universities especially regarding how personalized and collaborative mobile learning should be addressed. Recently three international benchmarking projects on quality of e-learning in higher education have been carried out by Lund University in Sweden. These showed that quality has to be valued from a holistic perspective and to a higher extent from learning dimensions and the learners’ perspectives. Benchmarking was emphasized as a powerful strategic tool to assist decision-makers in improving the quality and effectiveness of organizational processes and thereby striving for excellence in the higher education arena. The studies also showed that other quality dimensions have to be considered, since web 3.0 and collaborative learning will radically extend learning environments. The classroom will move out into the world, instead of (as in earlier technical revolutions) the technology being integrated into the traditional classroom. Furthermore a recent Swedish project on OER in universities indicated that the issue of resource sharing opens up much wider questions of a structural and cultural nature. Collaborative, ubiquitous-/open learning and cloud learning environments in addition to demands from millennium learners entering universities will profoundly impact on the current university arena. This paper will elaborate on challenges and consequences on the emerging OER movement, especially regarding quality from the learners’ perspective and the needs of a changing cultural educational paradigm towards openness, personalisation and collaboration and encouraging benchmarking in the use of OER and search for good practice.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 250.
  Creelman, Alastair
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ossiannilsson, Ebba
  University of Lund, Center for Educational Development.
  Quality indicators within the use of open educational resources in higher education2011In: Education in a technological world: communicating current and emerging research and technological efforts / [ed] A. Méndez-Vilas, Badajoz, Spain: Formatex Research Center , 2011, p. 372-382Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  A paradigm shift is emerging in higher education especially regarding how universities should address personalized and collaborative mobile learning. Experiences from three international benchmarking-projects through the European Association of Distance teaching Universities (EADTU), the European Centre for Strategic Management of Universities (ESMU) and the First dual mode benchmarking club on quality of e-learning in higher education carried out by Lund University showed that quality has to be valued in a holistic perspective, and to a higher extent from the learners’ perspectives and from learning dimensions. In these projects benchmarking was emphasized as a powerful strategic tool to assist decision-makers in improving quality and effectiveness of organizational processes and thereby reaching the position of the best international player in the higher education arena. The studies also showed that other quality dimensions have to be considered, as web 3.0, open educational resources (OER) and collaborative learning radically will extend the learning environment. The classroom will move out into the world, instead of (as in earlier technical revolutions) the technology being integrated into the traditional classroom [1-4]. From a recently completed Swedish project on OER in higher education it became obvious that the issue of resource sharing opens up much wider questions of a structural and cultural nature. Collaborative, ubiquitous-/open learning and cloud learning environments as well as demands from the millennium learners entering higher education will profoundly impact on the current university arena. In addition the global knowledge-based sustainable society will be of utmost importance [5].

  This chapter will elaborate on challenges and consequences on the emerging movement on OER especially regarding quality from the learners’ perspectives. The chapter will also discuss the consequences of the needs of a changing cultural educational paradigm towards openness, personalization and collaboration and encourage to benchmarking on the use of OER and search for good practice.

  Download full text (pdf)
  fulltext
2345678 201 - 250 of 1654
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf