lnu.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 836
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Enqvist, Eva-Lotta
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Korttidsboende finns inte i mitt lexikon: En studie av vilka ord och uttryck i Omvårdnadsämnets karaktärsämnen som kan vålla svårigheter för andraspråkselever, samt hur några elever och lärare förhåller sig till dessa svårigheter2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att studera vilka ord och uttryck som kan vålla svårigheter för andraspråkselever i deras karaktärsämnen på Omvårdnadsprogrammet, samt hur lärare och elever ställer sig till dessa svårigheter. Metoden har varit en kombination av ordkunskapstest,intervjuer och klassrumsobservationer. Utifrån dessa kan utläsas att eleverna har störst svårigheter med mindre frekventa ord och att det inte alltid är helt enkelt att fastställa vilka ord som vållar svårigheter för andraspråkselever och varför. Svårigheten ligger förmodligen inte alltid enbart i ordet i sig utan kan även påverkas av hur förhandlingen av ords innebörd går till och hur mycket språkutvecklande interaktion som förekommer i klassrummet.Lärarna i studien fokuserar i sin undervisning i första hand på ämnesspecifika ord och lämnarövriga till svenskämnet. Eleverna anser att lärarna förklarar på ett stressat och otillräckligt sätt, och väljer därför att på egen hand finna ords betydelser. Elevernas muntliga och skriftliga passivitet i klassrummet är enligt lärarna ett stort problem. Bevisligen föreligger en diskrepans mellan vad lärarna tror är orsaken till elevernas passivitet och vad eleverna själva menar är orsaken. Lärarna tolkar den som ett kulturellt fenomen medan eleverna menar att den grundar sig i språklig osäkerhet och otrygghet i klassrumsmiljön. Intentionerna är i de flesta fall positiva hos både elever och lärare. Viljan att förstå finns hos eleverna och viljan att förklara finns hos lärarna. Troligt är att en ökad kunskap hos både lärare och elever om vilka ord somkan vålla svårigheter och hur man kan arbeta med dessa ord, skulle kunna ge positiva effekter för elevernas ordinlärning och därmed förståelse av sina karaktärsämnen.

   

 • 202.
  Enqvist, Evalotta
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  "Man ska vara glad om man får dem att läsa hela texten": En undersökning av vilka kunskaper gymnasieelever förväntas utveckla i arbetet med skönlitteratur2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

   

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika former av kunskaper några lärare strävar efter att deras elever utvecklar genom litteraturen. Undersökningen är baserad på intervjuer med sex olika lärare som alla undervisar på gymnasiekursen Svenska B.

  Resultaten visar att lärarnas olika kunskapssyn och elevsyn, gör att de kan delas in i två olika grupper. Den ena gruppen av lärare ser inte sina elever som potentiella kunskapskällor och är starka anhängare av antologiläsning med tillhörande instuderingsfrågor. Dessa lärare ser epokkunskap och kunskap i form av allmänbildning som prioriterad kunskap att utveckla genom litteraturen. Den undervisning de bedriver är kronologisk och lärarstyrd. Eftersom eleverna i första hand erbjuds läsning i antologifrom läser de få eller inga hela verk alls. Dessa lärare kan även antas utforma sin undervisning i första hand efter kursmålen i Svenska B.

  Den andra gruppen kategoriseras av det faktum att de ser mötet mellan texten och eleven som gemensam potentiell kunskapskälla. De prioriterar att arbeta med att eleverna främst ska utveckla kunskaper om sig själva och andra genom litteraturen, men strävar även efter att utveckla färdighetskunskap i form av läsande och skrivande. De arbetar inte kronologiskt och de använder sig i väldigt liten grad av antologiläsning, utan väljer istället fullständiga texter från olika epoker.  Lärarna i den här gruppen utformar i första hand sin undervisning efter strävansmålen i gymnasieämnet Svenska.

  Det förefaller även vara så att de lärare som har lägst tilltro till sina elevers läsande, mer eller mindre medvetet, skapar en uppgiftskultur som begränsar elevernas möjligheter att utveckla flera olika former av kunskap genom litteraturen. Ett resultat av detta blir att det uppstår en diskrepans mellan vilka kunskaper lärarna eftersträvar att eleverna ska utveckla och vad den verkliga uppgiftskulturen tillåter.

 • 203.
  Ericsson, Petter
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Svensk dokumentärfilm 2006 till 2010: Hur ekonomiska premisser avspeglas i dokumentärproduktionen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 204.
  Ericsson, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Focus or ground?: Information-structural leaks in driver-passenger conversations2012In: Discourse and grammar: A festschrift in honor of Valéria Molnár / [ed] Johan Brandtler, David Håkansson, Stefan Huber & Eva Klingvall, Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University , 2012, p. 235-249Chapter in book (Other academic)
 • 205.
  Ericsson, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Heteronormativity in first encounters: An interactional analysis2011In: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394X, Vol. 19, no 2, p. 87-104Article in journal (Refereed)
 • 206.
  Ericsson, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Normkritisk pedagogik i språkklassrummet2012In: Språk i undervisning,  (ASLA), 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Enligt läroplanerna för gymnasieskolan och för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska skolan ”aktivt motverka” diskriminering och kränkande behandling på grund av bl.a. ”kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning” (SKOLFS 2011:144 s. 5 och SKOLFS 2010:37 s. 7). Normkritisk pedagogik har de senaste åren vuxit fram som ett sätt att arbeta med normer för exempelvis kön, sexualitet, funktionsförmåga och etnicitet i olika undervisningssammanhang (Bromseth & Darj 2010). Till skillnad mot toleranspedagogik, som innebär att öka toleransen för ”den andre”, fokuserar normkritisk pedagogik på själva normen. Det är då normen och dess konsekvenser, både för den som bryter mot normen och den som följer den, som fokuseras och problematiseras, snarare än det som avviker.

   

  Språkbruk är en grundläggande arena både för upprätthållande och ifrågasättande av normer (t.ex. Kitzinger 2005). I detta föredrag diskuteras möjligheter och utmaningar för normkritisk pedagogik i språkklassrummet, bland annat utifrån arbete med normkritiska övningar i lärarutbildningen i svenska språket. Övningarna hämtades från Forum för levande historia & RFSL Ungdom (2011), och rör vilka privilegier som kommer av att följa någon viss norm, som heteronormen (”alla är heterosexuella”) eller cis-normen (”alla har ett biologiskt kön, ett juridiskt kön och en könsidentitet som stämmer överens”). Genomförandet av övningarna var inte oproblematiskt, vare sig för lärare eller studenter, och här diskuteras möjligheter och utmaningar för hur man praktiskt kan arbeta med normkritisk pedagogik i språklärarutbildningen, och i förlängningen i språkklassrummet på högstadium och gymnasium.

 • 207.
  Ericsson, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  "That is the dad and this is the mum": Parent-child co-construction of heterosexual identities in conversations2012In: Gender and Language, ISSN 1747-6321, E-ISSN 1747-633X, Vol. 6, no 2, p. 405-432Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on a corpus of everyday adult-child conversations in Swedish, the study uses interactional linguistics to explore how sexual identity is managed by adults and young children. The five children are studied longitudinally, from about one and a half to three and a half years of age. The management of sexual identity is shown overwhelmingly to concern the management of heterosexuality, the conversations showing a strongly heteronormative view. Two areas are identified through which adults and children recreate heteronormativity. The first of these is romantic attraction, through comments and discussions concerning attractiveness, weddings and marriage, kissing, and handholding. The second area involves heterosexual couples and families, such as a speaker talking about a neighbouring couple or family, or speakers creating a 'play family' using stuffed animals. The analysis shows how the normalising of the heterosexual nuclear family starts early in life for the children involved, and how it is part of ordinary everyday activities. The analysis also indicates a gender difference, in that talk concerning romantic attraction is mainly found in conversations with girls, and the construction of pretend families during make believe and playing only exists in conversations with girls.

 • 208.
  Ericsson, Stina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  The Missus, the Cohabitee and the Real Babe: Heteronormativity in Swedish conversations2008In: Gender and Sexual Identities in Transition: International Perspectives / [ed] José Santaemilia and Patricia Bou, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge , 2008Chapter in book (Refereed)
 • 209.
  Ericsson, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Weddings, girlfriends, and nancy boys: Young children and sexual identity in heteroland2010In: Proceedings of the 6th Biennial International Gender and Language Association Conference IGALA 6 / [ed] Clare Maree & Kyoko Satoh, 2010, p. 98-105Conference paper (Refereed)
 • 210.
  Ericsson, Stina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Fristedt, Desirée
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Rohman Roth, Ann-Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Bland prinsessor och häxor: turtagning i barns interaktion med en smartplatta2012In: OFTI 30  Stockholms universitet, 20–21 september 2012: Abstractsamling, 2012, p. 8-Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Som del av ett större projekt om svenskundervisning och IKT (Informations- och Kommunikations- Teknologi), undersöker vi här hur barn i skolans tidiga åldrar samspelar med varandra i det första mötet med en läsplatta. Materialet består av en videoinspelning av tre barn som tillsammans skapar en saga på en läsplatta. Sagan görs i programmet "Puppet pals", där barnen väljer figurer och bilder, och lägger på rörelser och tal. I skapandet av sagan kommunicerar barnen både verbalt och icke- verbalt. Det icke-verbala består inte minst av handrörelser på läsplattan, och icke-verbal turtagning görs bland annat särskilt konkret genom att barnen puttar bort varandras händer från pekskärmen. Vi är i början av arbetet och diskuterar gärna möjliga vägar vidare för såväl analys som teori och metod, särskilt med fokus på timing av verbala och icke-verbala aspekter av turtagningen. 

 • 211.
  Ericsson, Stina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Ottesjö, Cajsa
  Göteborgs universitet.
  Att tilldela och motivera ansvar: exempel från läkarsamtal med unga inom personcentrerad diabetesvård2012In: Med språket som arbetsredskap: Sju studier av kommunikation i vården / [ed] Anna-Malin Karlsson, Mats Landqvist och Hanna Sofia Rehnberg, Huddinge: Södertörns högskola , 2012, p. 75-90Chapter in book (Refereed)
 • 212.
  Ericsson, Stina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Ottesjö, Cajsa
  Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet.
  Tid för lek: Interaktion mellan barn med och utan funktionsnedsättning och en lekande robot2012In: OFTI 30 Stockholms universitet, 20-21 september, 2012: abstractsamling, 2012, p. 9-Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I projektet LekBot utvecklades en lekande och talande robot för barn med funktionsnedsättning. Kommunikationen med roboten sker genom knappval på en pekskärm, en talsyntes som verbaliserar knappvalet och en annan talsyntesröst hos roboten. Roboten kan bland annat röra sig i olika rikt- ningar, dansa och leta mat. Syftet med projektet var att utveckla en underhållande leksak som låter barn med kommunikativ, kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning interagera med, och på liknande villkor som, barn utan funktionsnedsättning. 18 videoinspelade interaktioner mellan barn med och utan funktionsnedsättning och roboten spelades in i projektet, och i ett fortsättningsprojekt analyse- ras nu dessa inspelningar med avseende på samspel mellan barnen och initiativtagande hos barnen med funktionsnedsättning. Där tidigare forskning har visat passivitet och brist på initiativ hos barn med funktionsnedsättning i lek med andra barn, tyder LekBot-interaktionerna snarare på aktivitet och initiativtagande. Med tanke på fortsatt forskning och vidareutveckling av roboten vill vi framförallt diskutera:

  • Tid i interaktionen. Vilka tidsaspekter är det som hindrar leken? Systemets långsamhet är en faktor, vilka möjliga andra faktorer finns?
  • Tid i analysmetoden. Mycket i interaktionen och situationen är ickeverbalt och kräver en stor arbetsinsats i transkriptionsfasen. Hur ska vi bäst handskas med detta material med tanke på begränsade resurser? 
 • 213.
  Erikson, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Bödeln, Dvärgen och ondskan: En komparativ idéanalys av Pär Lagerkvists romaner2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 214.
  Eriksson, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Abstract Writing: A Study of Swedish Students' Adherence to the Academic Norm2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The IMRD structure with its constituents Introduction, Method, Results and Discussion is acknowledged as the norm for writing abstracts by most. Researchers need to adhere to the norm in order for their abstracts to function as effective advertisements for their research articles, and students need to comply with the norm should they want their abstracts to serve as connectors to the academic world. The aim of this thesis is to examine to what extent abstracts written in English by Swedish students adhere to the IMRD norm. A total of 40 bachelor’s thesis abstracts in English linguistics and physics were analyzed in terms of macro structure, the inclusion, exclusion and order of the constituent parts, and micro structure, the linguistic realization of the constituents. The results show that the English linguistics and physics abstracts fail to meet the requirements of the IMRD norm on several points. This suggests that the students are either unaware of the important function fulfilled by abstracts or need more guidance and practice. The conclusions are necessarily tentative since further research is required to provide a comprehensive picture, but still, the results suggest that Swedish students’ abstract writing needs to be given higher priority.

 • 215.
  Eriksson, Fahria
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  På väg mot flerstämmighet: Svenskämnet och medialiseringen2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

   

  The use of electronic media plays an important part in the life of youth and especially Internet and mobile phones are important in the social and cultural networks of youth. The first step of this thesis is to examine the ICT-based activities of upper secondary school students through an online survey. The second step is to examine what didactic implications can be derived from the ICT-based activities in the subject of Swedish. Results from this survey and national and international research show that young people spend the majority of their leisure time on the Internet. The result also shows that media activities displace other school related activities such as traditional reading and writing. The findings point out the importance for teachers to adapt to student’s media experiences and to use them in the classroom. They also point out the importance of teachers’ conceptions of the subject Swedish for classroom work and how to make students involved in their studies. 

 • 216.
  Eriksson, Ingemo
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  "...vad kul att få läsa matbloggar på lektionstid!": En jämförelse av gymnasieelevers litteraturläsning i Svenska A mellan skönlitterär och saklitterär text2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 217.
  Eriksson, Inger
  et al.
  Stockholms universitet.
  Berg, Astrid
  Linköpings universitet.
  Danielsson, Kristina
  Stockholms universitet.
  Ekvall, Ulla
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Lindberg, Viveca
  Stockholms universitet.
  Löfgren, Ranghild
  Linköpings universitet.
  Ståhle, Ylva
  Stockholms universitet.
  Vilket kemiinnehåll görs tillgängligt i finlandssvenska och svenska klassrum?: kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande2010In: Resultatdialog 2010: Aktuell forskning om utbildning och lärande / [ed] Sigbritt Franke & Elisabet Nihlfors, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2010, 1, p. 51-56Chapter in book (Other academic)
 • 218.
  Eriksson, Karin L.
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Bruhn, Jørgen
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Intermediala perspektiv på Stefan och Herodes2011In: Intermediala perspektiv på medeltida ballader / [ed] Lars Elleström, Möklinta: Gidlunds förlag, 2011, p. 146-178Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien behandlar den folkliga legenden om Stefan och Herodes och hur den kommer till uttryck i olika medieformer och under olika tidsperioder.

 • 219.
  Eriksson, Karin L.
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Kvärndrup, Sigurd
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  "Liten vallpiga": En folklig ballad i text och musik2011In: Intermediala perspektiv på medeltida ballader / [ed] Lars Elleström, Möklinta: Gidlunds förlag, 2011, p. 179-216Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln studerar den olika varianter av balladen "Liten vallpiga" utifrån textliga och musikaliska perspektiv.

 • 220.
  Eriksson, Magnus
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Björn Ranelid och Pär Lagerkvists roman Barabbas2012In: Pär Lagerkvist i bild / [ed] Margareta Petersson, Växjö: Pär Lagerkvist-Samfundet , 2012, p. 111-117Chapter in book (Other academic)
 • 221.
  Eriksson, Magnus
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Om de musikaliska fiktionerna ’äkthet’ och ’autenticitet’2012In: Humanetten, ISSN 1403-2279, no 28, p. 61-71Article in journal (Other academic)
 • 222.
  Eriksson, Magnus
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Om länkar i den radikala folksångens kedja och återerövrandet av en Woody Guthrie-sång2011In: Tidskrift för Classiska studier, ISSN 1102-5522, no 1, p. 25-30Article in journal (Other academic)
 • 223.
  Eriksson, Magnus
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  TV-året. Herrskap och tjänstefolk2012In: Nationalencyklopedin: 2011, 36, Malmö: NE Nationalencyklopedin , 2012, p. 190-191Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 224.
  Eriksson, Magnus
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Vänskap och den omöjliga kärleken i Theodor Kallifatides romaner2010In: Theodor Kallifatides, Bodil Malmsten, Hugo Hamilton, Fransk 1800-talsprosa, Marcel Pagnol, Vilhelm Moberg, Språkundervisning / [ed] Sture Packalén, Eskilstuna / Västerås: Mälardalens högskola , 2010, p. 5-15Chapter in book (Other academic)
 • 225.
  Eriksson, Magnus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Olofsson, TommyLinnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.Papageorgiou, VasilisLinnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Husets varmaste rum: Kreativt skrivande i Växjö2010Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En antologi med skönlitterära texter av studenter på C-nivå i ämnet Kreativt skrivande.

 • 226.
  Eriksson, Olof
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Adjectif et apposition: Étude contrastive sur une construction controversée2000In: Revue Romane, ISSN 0035-3906, E-ISSN 1600-0811, Vol. 35, no 2, p. 207-232Article in journal (Refereed)
  Abstract [fr]

  En linguistique française, on a de plus en plus tendance à donner à la notion d'apposition une définition large en partant d'un seul critère, celui de la présence d'une prédication seconde manifestée prosodiquement par une pause et graphiquement par une virgule.

  Une analyse contrastive de trois langues — le français, l'italien, le suédois — montre que ce détachement s'opère différemment dans le cas du nom et dans celui de l'adjectif : le détachement de l'adjectif est un procédé cher surtout au français mais auquel l'italien et le suédois assignent un rôle moins décisif et qui, surtout, n'est pas nécessairement de nature fonctionnelle. Dans le cas du nom, par contre, le détachement joue un rôle essentiellement identique dans les trois langues considérées.

 • 227.
  Eriksson, Olof
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Aspekter av litterär nyöversättning: Aspects de la retraduction littéraire2012Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 228.
  Eriksson, Olof
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Den så kallade med-frasen i kontrastiv belysning2010In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, Vol. 20, no 1, p. 51-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article addresses what in Swedish linguistic terminology is commonly known as the "med-phrase" ("with-phrase"). It is an attempt at showing that this phrase, although formally a prepositional phrase, is not functionally one. It is argued that its preposition is an exclusively grammatical element devoid of semantic content and that the phrase it introduces is syntactically an "absolute construction", incompatible with the adverbial function and distinguished only in form from its non-prepositional counterpart.

  The article consists of three case studies, each dealing with a particular type of the med/with-phrase: (I) A man entered the room with a book in his hand; (II) I think it's terrible with what happened at the World Trade Center; (III) Try looking at things from a new point of view just as you do with your writing. Apart from argumentation drawing on internally Swedish linguistic evidence, it adopts a contrastive perspective (Swedish-English-French-German) with the twofold purpose of supporting its findings as to the linguistic nature of the Swedish med-phrase and of looking into the existence of identical or similar constructions in the compared languages.

 • 229.
  Eriksson, Olof
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Introduction2010In: Langues et Textes en Contraste / [ed] Olof Eriksson, Lyon: Sens Public , 2010, p. 9-15Conference paper (Other academic)
 • 230.
  Eriksson, Olof
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Langues et Textes en Contraste2010Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 231.
  Eriksson, Olof
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Le participe présent en français et en suédois: Essai de typologie contrastive2010In: Langues et Textes en Contraste / [ed] Olof Eriksson, Lyon: Sens Public , 2010, p. 101-115Conference paper (Other academic)
 • 232.
  Eriksson, Olof
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Massacre et résurrection d'un classique suédois: Doktor Glas traduit en franςais2012In: Aspekter av litterär nyöversättning : Aspects de la retraduction littéraire / [ed] Olof Eriksson, Växjö: Linnaeus University Press, 2012, p. 117-133Conference paper (Other academic)
 • 233.
  Eriksson, Olof
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Stil och översättning: Pär Lagerkvists prosastil ur franskt översättningsperspektiv2002Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Pär Lagerkvist hade i hela sitt liv en mycket nära relation till Frankrike och till fransk kultur. När hans verk vid mitten av fyrtiotalet på allvar började uppmärksammas utomlands, blev det därför särskilt angeläget för honom att hans texter översattes till franska och att dessa översättningar höll hög kvalitet.

  Mot bakgrund av att Pär Lagerkvists prosa på ett mycket påtagligt sätt karakteriseras av ett litet antal framträdande och för honom speciella stildrag, kan det vara av intresse att analysera hur dessa stildrag förvaltats i den komplicerade process genom vilken den svenska originaltexten överförts till franska. Det primära syftet med denna bok är att genomföra en sådan stilistisk översättningsanalys. Men boken är också en studie i Pär Lagerkvists prosastil.

 • 234.
  Eriksson, Olof
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Översättning och Kultur: Traduction et Culture2007Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Varje språk återspeglar i sitt lexikon den kultur för vilken den tjänar som uttrycksmedel. Redan av detta enkla faktum följer att språk och kultur är oupplösligt förenade begrepp och att överföring av text från ett språk till ett annat − dvs. översättning – i hög grad också innebär kulturöverföring, och därmed kulturkontakt. Det är följaktligen av central betydelse för översättningsvetenskapen att intressera sig för översättningen som kulturfenomen.

  Denna bok innehåller de skriftliga versionerna av föredragen från ett svensk-franskt symposium med temat "Översättning och Kultur" som anordnades vid Växjö universitet den 17 och 18 november 2006. De tolv texterna behandlar de kulturella aspekterna av översättning mellan franska och andra språk, framför allt svenska, men också danska, engelska, finska och nederländska. Flertalet artiklar är inriktade på analys av översättningen som textprodukt eller textprocess, men boken innehåller också bidrag som belyser översättningen utifrån, som en sociokulturell verksamhet av stor vikt för varje samhälles kulturliv.

 • 235.
  Eriksson, Urban
  et al.
  Uppsala University.
  Linder, Cedric
  Uppsala University.
  Airey, John
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature. Uppsala University.
  Redfors, Andreas
  Kristianstad University.
  Who needs 3D when the Universe is flat?2012In: Gordon Research Conference Astronomy's Discoveries and Physics Education, June 17-22, 2012, Waterville: Colby Collage , 2012Conference paper (Refereed)
 • 236.
  Erlandsson, Marie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Karlsson, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Barnlitteratur i förskolan: - en möjlighet till kunskapsutveckling?2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte är att undersöka hur förskolepersonalen på ett antal förskolor i ett mindre samhälle i södra Sverige, med barn mellan ett och fyra år, arbetar med barnlitteratur i ett kunskapsutvecklande syfte. Vårt arbete tar sin utgångspunkt i Ulla Damber, Jan Nilsson och Camilla Ohlssons bok Litteraturläsning i förskolan (2013). I studien har man undersökt detta område och ger kritik till att barnlitteraturen till största del används i form av disciplinära och strukturella syften, så som läsvila och spontan läsning. Damber et al. (a.a.) menar att barnlitteraturen har en större potential och kan användas i mer kunskapsutvecklande syfte. Vi har valt Vygotskijs sociokulturella utvecklingsteori som teoretisk utgångspunkt för vår studie, eftersom vi anser att förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) är väl förankrad i denna teori. Utifrån förskolans läroplan (a.a.) har vi problematiserat kunskapsbegreppet och hur de olika formerna av kunskap kan utvecklas med hjälp av barnlitteraturen. Vi har problematiserat hur Damber et al. (2013) förhåller sig till kunskapsbegreppet och den sociokulturella utvecklingsteorin. Vidare hur begreppet kan kopplas till arbetet med barnlitteratur i förskolan.

  Vår empiriska del består av enkäter med både kvalitativa och kvantitativa frågor, som vi delat ut till all förskolepersonal på tre olika förskolor. Resultatet av enkäterna visar att barnlitteraturen, i likhet med Dambers et al. (a.a.) studie, främst används i form av läsvila och spontan läsning. Det vi kan se skiljer sig från den studien är syftet och föreställningen om vad som är kunskapsutvecklande för barnet. Vår studie tar även upp hur mycket tid förskolepersonalen uppskattar att de använder barnlitteratur samt vilka möjligheter och hinder de ser. Här visar resultatet viss skillnad mellan både verksamheterna och personalens utbildningsbakgrund. Exempel på detta är att en av förskolorna arbetar mer aktivt med barnlitteraturen än de övriga. Barnskötarna använder i högre grad barnlitteraturen vid aktiviteter som läsvila och spontan läsning, jämfört med förskollärarna i undersökningen. Dock finns det undantag inom bägge yrkeskategorierna gällande användning och ambitioner. Slutligen menar vi att studien visar på att kunskapsutveckling är ett komplext begrepp och vad som är kunskapsutvecklande kan problematiseras ur flera aspekter.

   

   

 • 237.
  Erlandsson, Veronica
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Att sätta uttalet på plats: Uttalsträning i andraspråksundervisning2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur andraspråksundervisning med fokus på

  uttalsträning kan utformas för att möjliggöra för inlärare att tillägna sig ett förståeligt

  uttal samt vilka svårigheter inlärare har i inlärningen av svenskt uttal. Studiens material

  samlades in genom samtalsintervjuer med fem pedagoger. Resultatet visar att samtliga

  informanter arbetar med prosodi, vokaler och konsonanter i uttalsundervisningen för att

  inlärare ska tillägna sig ett bra uttal. Samtidigt är det svenskans betoning, melodi och

  vokaler som inlärarna har svårt för. Informanterna betonar även vikten av att inlärarna

  lyssnar på olika varieteter av talad svenska. Studien och tidigare forskning påvisar

  vikten av att inkludera prosodi i andraspråksundervisningen eftersom en felaktig

  prosodi har stor betydelse för inlärares uttal i andraspråket. De delar i prosodin som

  resultatet betonar är satsmelodi, huvudbetoning och rytm vilka anses vara betydelsefulla

  för att andraspråksinlärare ska tillägna sig ett förståeligt uttal.

 • 238.
  Esaiasson, Joel
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Teaching vocabulary: Pupils' attitudes towards vocabulary learning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper sets out to examine pupils’ attitudes towards vocabulary learning.

  The results of the paper are based on a survey conducted at a lower secondary school and the participants are aged between 13 and 15.

  The survey indicates that the learners are in general well motivated and they agree with the importance of learning new vocabulary. However, the pupils do not seem willing to spend more time than necessary on vocabulary homework and they prefer relatively simple methods of vocabulary acquisition like watch films and listen to music rather than teacher-controlled tuition. Even if a lot of pupils did not appreciated the vocabulary teaching during class a majority still believed that they had learned a lot of new words. A reason for this can be a so called incidental learning which take place while focus is on the use of language rather than the learning itself. It is suggested that more interactive media and technology should be integrated in the vocabulary teaching in line with the pupils’ own interests.

 • 239.
  Estling Vannestål, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Att lära engelska med IKT2010In: Engelska för yngre åldrar, Lund: Studentlitteratur, 2010, 1, p. 79-97Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 240.
  Estling Vannestål, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Engelska: ett verktyg för lärande och kommunikation2010In: Engelska för yngre åldrar / [ed] Maria Estling Vannestål och Gun Lundberg, Lund: Studentlitteratur, 2010, 1, p. 9-14Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 241.
  Estling Vannestål, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Läroboken i en digital värld2011In: Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik / [ed] Niklas Ammert, Lund: Studentlitteratur , 2011Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 242.
  Estling Vannestål, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Lundberg, GunUmeå Universitetet.
  Engelska för yngre åldrar2010Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 243. Fagerström, Linda
  et al.
  Nilson, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Genus, medier och masskultur2008Book (Other academic)
 • 244.
  Feldmanis, Sheila
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Barnlitteratur i det engelskspråkiga klassrummet2010In: Engelska för yngre åldrar / [ed] Estling Vannestål, Maria & Gun Lundberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2010, p. 99-112Chapter in book (Other academic)
 • 245.
  Fogelström, Christoffer
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  The bildung of Fanny Hill: John Cleland's Memoirs of a woman of Pleasure2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay explores the concept of the bildungsroman in relation to the first pornographic novel, John Cleland's Memoirs of a Woman of Pleasure. The main protagonist and her bildung is described through the different roles she takes on as the novel progresses. The writer argues that the bildung she receives is mainly focused on sex and more specifically, that one should achieve pleasure in moderation. The bildung also deals with matters pertaining to love and relationships. A historical perspective is used discussing gender roles, the one-sex model versus the two-sex model, libertine ideology and the language use of the writer. The essay does not solve the multi-faceted mystery that is John Cleland, but does further our understanding of the writer and of pornography in the period.

 • 246.
  Forsgren, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Att modernisera Orienten: Ludvig Nordströms reportage från Turkiet 19282011In: Arbejderhistorie: tidsskrift for historie, kultur og politik, ISSN 0107-8461, no 1, p. 14-20Article in journal (Refereed)
 • 247.
  Forsgren, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Elin Wägners mödrar och historiens vindar2010In: Elin Wägner-sällskapets skriftserie, ISSN 1103-4130, no 21, p. 31-38Article in journal (Other academic)
 • 248.
  Forsgren, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Kvinnan, mannen och den moderna utvecklingen: Modernitet och genus i Elin Wägners och Ludvig Nordströms författarskap2012In: Humanetten, ISSN 1403-2279, no 29, p. 20-27Article in journal (Other academic)
 • 249.
  Forsgren, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Peder Sjögrens världar: Om att läsa om ett författarskap2012In: HumaNetten, ISSN 1403-2279, no 28, p. 16-24Article in journal (Other academic)
 • 250.
  Forsgren, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Recension av Cecilia Petterssons Märkt av det förflutna? Minnesproblematik och minnesestetik i den svenska 1990-talsromanen /Diss./2010In: Samlaren, ISSN 0348-6133, p. 405-410Article, book review (Other academic)
2345678 201 - 250 of 836
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf