lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 1330
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Boberg, Per
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, KV.
  Immigration och integration i kommunpolitiken: En studie av immigranters representation avseende förtroendeuppdrag i Växjö Kommun 1971-19912010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The present study discusses the political integration of immigrants in local government in the muncipality of Växjö from 1971 to 1991 in the form of representation. The main data source consists of lists of people holding local commissions of trust in the various boards and committés appointed by the municipality council, as well as in the council itself. These data are then compared to population statistics from Statistics Sweden. Main findings of the study are that immigrants are insufficiently represented in relation to their proportion of the population. It is suggested that this is a result of structural discrimination and possibly insufficient socialisation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Per Boberg - Immigration och integration i kommunpolitiken
 • 202.
  Bogatic, Wirginia
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, KV.
  Exilens dilemma: att stanna eller att återvända: Beslut i Sverige av polska kvinnor som överlevde KZ-lägret Ravensbrück och räddades till Sverige 1945-19472010Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen rör sig i skärningspunkten mellan de stora berättelserna och de individuella besluten. I den skärningspunkten diskuteras exilens dilemma: att stanna i exil eller återvända till sitt hemland. Beslutet om kvarstannande eller återvändande fattades av överlevande polska kvinnliga koncentrationslägerfångar som räddades till Sverige 1945 med Röda Korsets räddningsaktion.

  Kvinnornas beslut har kontextualiserats genom att de placeras mot de politiska, sociala och ekonomiska omvälvningarna som ägde rum främst i Polen men också delvis i Sverige och i den internationella omgivningen som det nya Polen hade att förhålla sig till efter andra världskriget. Framställningen rör sig mellan tre nivåer: mikronivån som inbegriper de enskilda individerna, deras val och erfarenheter; makronivån som innefattar de omgivande sociala, ekonomiska och politiska strukturerna; mesonivån som sammanfogar individen, dess nätverk och staten. 

  Avhandlingens teoretiska ram baserar sig å ena sidan på Reinhart Kosellecks begrepp erfarenhetsrum och förväntningshorisont som strukturerar tiden och talar om det allmänskliga, å andra sidan på begreppet sociologisk generation och Svante Lundbergs modell kring exil med begreppen Bakgrund, Ram och Mening. Både Koselleck och Lundberg fokuserar på den enskilda individen/gruppen och strukturella sammanhang.

  Källor som användes har varit material från den svenska regeringen och de båda polska regeringarna och deras myndigheter.  Vidare har ett antal polska och svenska tidningar utgivna under perioden 1945-1947 och kvarlämnat material efter det Polska Källinstitutet i Lund (PIŹ) undersökts.

  Tretton djupintervjuer med överlevande kvinnor (både i Polen och i Sverige)med målsättning att få ett svar på frågan varför vissa av dem efter krigets slut stannade kvar i Sverige, medan andra återvände till Polen har genomförts s.k. livsberättelser.  I kvinnornas livsberättelser kan några teman urskiljas: det gemensamma erfarenhetsrummet, tillhörigheten till en sociologisk generation med ett manifesterat kollektivt minne (som delvis utvecklades olika hos återvändarna och kvarstannarna efter deras beslut), en koppling mellan kriget och fångenskap och förväntningar på framtiden. I övrigt synliggör livsberättelser kvinnornas identitetskonstruktion som påverkas av uppväxten i det mellankrigstida Polen, tiden under andra världskriget och ockupationen. Det framkommer också att dessa erfarenheter inverkade på deras beslut om kvarstannande och återvändande.

 • 203.
  Bogatic, Wirginia
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Stanna eller återvända: Flyktingskap, återvändande och kvarstannande bland polska kvinnliga överlevande från koncentrationslägret Ravensbrück 1945-19462006Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen handlar om beslutsprocessen i fråga om återvändande till sitt hemland eller kvarstannande i flyktingskap, hos de överlevande polska kvinnliga koncentrationslägerfångar som räddades till Sverige 1945 med räddningsaktionen De vita bussarna. Räddningsaktionens namn till trots, lämnade kvinnorna koncentrationslägret Ravensbrück ombord på ett tåg.

  Den bygger på tretton djupintervjuer med de överlevande kvinnorna med målsättning att få ett svar på frågan varför vissa av dem efter krigets slut stannade kvar i Sverige, medan andra återvände till Polen. Intervjuerna genomfördes både med dem som stannade kvar och dem som återvände. Analysen utgår ifrån Svante Lundbergs analytiska modell kring flyktingskap med begreppen Bakgrund, Ram och Mening samt från det teoretiska begreppet sociologisk generation vid analysen av kvinnornas beslutsprocess.

  Innehållet i begreppet Bakgrund kan förenklat beskrivas som det ”bagage” som flyktingarna har med sig från sitt hemland, som de känner väl och längtar efter. På samma sätt kan innehållet i begreppet Ram definieras som allt nytt och okänt flyktingarna möter vid ankomsten till det nya landet. I båda begreppen ingår även flyktingarnas position i den rådande klasstrukturen samt möjligheter och erbjudanden om hur deras liv kan gestaltas i framtiden.

  Det har konstaterats att upplevelsen av traumatiserande, våldsamma och känslosamma händelser (significant historical experiences) såsom krig eller ockupation leder ofta till att en sociologisk generation uppstår. Vid analysen av både de kvarstannande och återvändande kvinnornas, som står i centrum för den här avhandlingen, uppväxt- och levnadsförhållanden framgår det att de har genomlevt ett antal signifikanta historiska erfarenheter: andra världskriget, ockupationen, förlusten av nära och kära, Warszawaupproret, fängelser, misshandel och koncentrationsläger, vilka sammanlagt (markerar förändringar i deras liv och som) även resulterade i att kvinnorna blev en del av en sociologisk generation. Världen som de kände den upphörde att existera. Därefter följde migration, flyktingskap och frågan om återvändandet till Polen eller kvarstannandet i Sverige.

  I kapitlet ”Bakgrund” har visats att den dominerade historieskrivningen i Polen under mellankrigstiden, som var en del av det polska kollektiva minnet, var den idealiserade och romantiskt-patriotiska synen med vilken resultat av förfädernas handlingar betraktades.

  Under sin tidiga uppväxt formades kvinnorna av föräldrarnas och mor- och farföräldrars berättelser om tiden då Polen som självständig stat inte fanns, om motståndet mot delningsmakterna, när fäder blev inkallade till den ryska eller preussiska armén och fick slåss mot sina ”bröder”, och om tiden då polska legioner bildades och därefter den polska staten. Utanför familjen utsattes de för den andra republikens medvetet nationalistiska politik som syftade till att skapa en stark polsk identitet. De var även åskådare till det polska samhällets radikalisering och nationalismens uppgång, samtidigt som de matades med den dominerande, romantiserade bilden av den återuppståndna polska staten, vilken förmedlades till dem genom familjen, skolan och det omgivande samhället med målsättning att skapa en gemensam identitet. Den förändrings- och utvecklingsprocess de genomgick som enskilda individer, delade de med andra som befann sig i samma situation, och processen resulterade i en känsla av grupptillhörighet, gemensamma värderingar, tolkningar och ideal, vilka låg som bakgrund för deras reaktioner på senare traumatiska erfarenheter. Sex av tretton av de intervjuade kvinnorna fattade ett medvetet beslut om att delta i motståndskampen mot ockupanten, tre gav sitt passiva stöd till kämparna i Warszawaupproret och betalade senare för det med att bli fångar i koncentrationsläger.

  I kapitlet ”Ram” har det visats på ett samband mellan transporterna för återvändande som startade på hösten 1945 och de svenska myndigheters önskan om handelsavtal med Polen samt Warszawaregeringens starka vil-ja att bli erkänd som den enda legitima polska regeringen. Samtidigt har det framkommit att kvinnorna kände en osäkerhet i fråga om återvändan-de både pga. de förändringar som höll på att inträffa i Polen i fråga om gränser och politisk orientering, och kvinnornas möjligheter till en okänd och kanske trygg och lugn framtid i Sverige. På flyktingförläggningarna började kvinnorna fundera huruvida de kunde stanna och vad det skulle innebära i fråga om arbete och boende. De erbjöds främst anställningar som hembiträden, lantarbetare eller inom industrin - inte alltid de yrken som kvinnorna hade drömt om före kriget eller önskat arbeta inom. För flertalet av dem innebar det ”abandonment of expectations”, då yrken/utbildningar som de hade med sig från hemlandet inte var möjliga att utöva/få användning för i mottagarlandet. Kvinnorna upptäckte också skillnader mellan det svenska och polska samhället, men de blev även uppmärksammade på förändringar som skedde i det polska samhället medan de hade varit borta. Olika grupper försökte påverka dem till att antingen stanna (som en möjlig protest mot det sovjetiska inflytandet i Polen och bevis på den polska Londonregeringens inflytande) eller återvända (för att Landet behövde dem). Den svenska regeringen underrättades om den polska Warszawaregeringens missnöje med Storbritanniens beslut att inte sända tillbaka de polska trupperna till Polen. De uppmärksammades även på att Warszawaregeringen inte accepterade omröstningen som genomfördes bland polska soldater i fråga om huruvida de ville återvända till Polen eller stanna i exil. Men de svenska myndigheterna insåg också den potential som fanns inom gruppen som en möjlig arbetskraft för att fylla den stora efterfrågan på arbeterskor som fanns vid den tiden. Därmed beslutade de också att inte skicka någon mot sin vilja och därmed öppnade sig en möjlighet för kvinnorna att stanna. Istället fick kvinnorna presentera sina individuella skäl till varför de ville stanna kvar i Sverige i ett brev till Svenska Utlänninsgkommissionen (SUK), som utredde frågan och efteråt meddelade beslutet. Inför brevskrivningen kände många repatriandi osäkerhet om uppgifterna i breven skulle föras vidare till den polska legationen, som representerade Warszawaregeringen och i förlängningen leda till problem för familjen/släkten i Polen. Ett flertal trotsade rädslan och uttalade oro för att återvända pga. den nya regeringen och faran för förföljelser. När de fick tillstånd att stanna kvar förvandlades repatriandi på en formell, politiskt–strukturell nivå från flyktingar i exil till nya medborgare/arbetstagare i Sverige och myndigheterna förväntade sig inte längre att de skulle återvända.

  Svante Lundberg definierar begreppet Mening som flyktingarnas avsikt att återvända till sitt hemland som medvetna subjekt. Under tiden flyktingarna väntar på att återvända till sitt hemland strävar de efter att förvärva kunskaper som kan vara till nytta för dem och hemlandet. De lever i diaspora och ägnar sin tid åt att försöka påverka hemlandets makthavare och politik på avstånd genom att anordna demonstrationer, studiecirklar m.m. för att uppmärksamma mottagarlandet på förhållanden i hemlandet och få dem att agera.

  Undersökningsperioden för den här avhandlingen omfattar nio måna-der under vilka de polska överlevande kvinnliga fångar från koncentra-tionslägret Ravensbrück fick fatta beslut om huruvida de skulle återvända till hemlandet Polen eller stanna kvar i mottagarlandet Sverige. Fokus ligger på kvinnornas egna berättelser och förklaringar.

  Kvarstannarna framhäver delvis innehållet i begreppet Ram som en kontext i vilken beslutet fattades, nämligen möjligheten att få anställning och möjligheten att få ett bättre liv i Sverige. De pekar också på bristerna i det som kvalificeras som Bakgrund, nämligen att ingen familj fanns kvar i hemlandet eller familjens uppmuntran att stanna i exil, samt den nya Polens förändringar. Det nya landet verkade inte så skrämmande. Kvinnorna lärde sig svenska genom sitt arbete, hade få kontakter med myndigheter, bildade familj och/eller engagerade sig i kulturell/idrottslig verksamhet.

  Återvändarna inser att kvarstannande i exil erbjöd dem möjligheter till ett tryggt liv (Ram), men de uppger i första hand att anledningen till deras återvändande var deras längtan till Landet som behövde dem. Först senare konstaterar de att även familjens brev hade inflytande på deras beslut (Bakgrund). De följde utvecklingen i Polen och i Europa men trots den osäkerhet som fanns ville de återvända. Kvinnorna vittnar om att de inte visste hur situationen i Polen skulle utvecklas och det dröjde innan de förstod vad som hände samt antyder om vilka konsekvenserna var av deras beslut.

  I sina levnadsberättelser placerar kvinnorna, i synnerhet återvändarna, sig själva i ett större sammanhang, i den polska nationens strävande för en fri polsk stat. De uppvisar likheter som kan hänföras till innebörden i generationsbegreppet och ger uttryck för ett generationsmedvetande. Dessa är mer framträdande i gruppen återvändarna som fortsatte den romantiskt-patriotiska traditionen efter kriget i större utsträckning än gruppen kvarstannarna. Kvinnorna pekar på att de i barndomen uppfostrades i patriotisk anda, både inom familjen och i skolan samt samhället i övrigt. Den polska mellankrigsstatens projekt och konnotationer av en stark moralisk förpliktelse gentemot familj och faderslandet uppvisas i kvinnornas egna liv.

  Andra världskrigets utbrott utgör en markering (significant historical experiences) då deras världsbild förändrades. Kriget och ockupation fick tillsammans med uppfostran i den romantiskt-patriotiska traditionen kvinnorna, främst bland återvändarna, att ta steget att försvara sitt land aktivt. Under den tiden försvann skillnader såsom klass-, genus- och etniska skillnader då det fanns en högre, mer övergripande syfte: att befria Polen, att överleva. Även kvinnorna som inte blev tillfångatagna med anledning av engagemanget i motståndsrörelsen anspelar på den romantiskt-patriotiska traditionen och påtalar hur viktig patriotismen var i deras barndom. Båda grupperna använder uttryck som visar att de tillhör en aktiv generation som försökte påverka Landets öden, men misslyckades när de allierade accepterade Sovjetunionens krav utan att ta hänsyn till po-lackernas egna önskningar.

  Lundbergs analysmodell berör tids- och nationsöverskridande processer och är klart applicerbar på alla flyktingsgrupper då den berör generella drag i flyktingskapet därmed är hans analysverktyg användbara vid undersökningen av de polska kvinnliga överlevandes beslut ifråga om återvändande till hemlandet eller kvarstannande i flyktingskap i Sverige. Men det finns även skillnader. Den främsta skillnaden avser frågan kring begreppet Mening och exilens slutmål som utgörs av återvändande.

  När det gäller de polska kvinnliga överlevande från koncentrationsläg-ret Ravensbrück så blev de tvångsmigranter under sin tid i Sverige då de ”tvångsförflyttades” från koncentrationslägret till Sverige och fick en repatriandistatus i landet. Det ska dock nämnas att de svenska myndigheterna förhåller sig flytande till benämningen repatriandi, ofta användes begreppet flyktingar och repatriandi synonymt i myndighetsdokument.

  En av slutsatserna är att de kvinnor som valde att stanna kvar i Sverige efter att transporterna till hemlandet påbörjades, på en informell, subjektivnivå blev politiska flyktingar. En del av dem började betrakta sig själva som politiska flyktingar i exil i främmande land. De svenska myndigheterna förväntade sig inte längre att några av dem skulle återvända och på en formell, politiskt/strukturell nivå ansågs de först vara invandrare och där-efter medborgare i Sverige. För vissa kvinnor upphörde flyktingskap när de insåg att de aldrig någonsin skulle återvända till det gamla hemlandet och istället påbörjade de ett nytt liv i Sverige. För andra dröjde denna insikt.

  En distinktion görs mellan denna undersökning och Lundbergs kring innehållet i begreppet Mening. Beslutet om återvändande fattades av de polska kvinnliga överlevande tidigt, ty redan i november 1945 började de första bland dem att resa till Polen. De kvinnor som valde att återvända med första transporten uppfyllde exilens mening och det som till en början var svenska myndigheters krav, alltså att återvända. Därmed hade kvinnorna inte behov av att skapa en diasporakultur i värdlandet, det som Lundberg kategoriserar att det ingår i begreppet Mening för de latinamerikanska flyktingarna (bildande av egna föreningar, studiecirklar, demonstrationer, petitioner, engagemang för ”saken”). De vistades för kort tid i Sverige. Däremot i en fortsatt studie som skulle följa kvarstannarna över tid skulle diskussionen kring innehållet i begreppet Mening och den polska diasporan kunna utvecklas.

 • 204.
  Bonell, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Rent hus med RUT: Analys av argumentation kring skattereduktion för hushållsarbete2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Only when the servant or wife is abruptly removed from the household and the well-oiled wheels of domestic machinery grind to a halt does the superior realize just how important such services really are. This quote shows how important domestic services are, it also points out who executes it and that society and people, at least the superior, tend to take it for granted. The quote also gives a hint to the aim of this study which is to analyze the arguments behind the policy proposal presented in Promemorian Skattelättnader för hushållstjänster from 2006. The study focuses on the social problems behind the policy proposal and if there were problems left unproblematized. Another aim is to study if assumptions on gender and class can be seen in the policy proposal. Two methods have been used; primarily argumentation, but to some extent (theoretically) also Carol Lee Bacchi’s approach ”what’s the problem represented to be?”. Bacchi’s approach is useful because the presented solutions to a problem depend on the representation of problems and how they are formulated. The results show, among other things, that the interpretation of women’s role in household and society, which also contain a representation of problems, line up the solutions of the problems. They also show that gender equality, as well as gender and class, has been left unproblematized in the policy proposal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Borglin, John
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Django, historien om en hjälte: En diskursanalys av postkoloniala och genusteoretiska maktförhållanden i Quentin Tarantinos film Django Unchained.2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The following study aims to analyze expressions of postcolonial and gender theoretical conditions of power in Quentin Tarantino’s film Django Unchained. The method of analysis is the one of discourse analysis. The analysis is used as a means to distinguish the expressions of value which will aim to depict the gender theoretical- and postcolonial structures of power the film mediates.

   Furthermore, the results given by the analysis will be discussed in relation to creation of prosthetic memory. Considering the prosthetic memory’s impact on the viewers subjectivity, and outlook on both present and future values, the theory will adequately be discussed in relation to the representation this pop-cultural medium mediate.

  This study does not aim to analyze the historical authenticity of the film but rather to identify which postcolonial and gender theoretical values that are projected through the historical narrative. However, Django’s hero status will be discussed in relation with the mid-19th century American setting.

  As for the results of the analysis they were both in line with, and contradictive to, what the previous studies has shown. In correlation with the preceding studies the film did not seem to address the psychological issue of the different positions of power a slave could have. However, the position of Django was in fact a subject of problematization. The configuration of gender was less nuanced, which gave rise to a one-sided function and power stature for the depicted women of the film. In contrast to this, the power hieratical position for men were highly fluid and dependent on several factors.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Django, historien om en hjälte
 • 206.
  Borglin, John
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Minnet av Utøya i populärkulturen.: En analys av genus och ideologi i två samtida spelfilmer om Utøya-attentatet.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The following study aims to discuss the impact of Erik Poppes’ and Paul Greengrass’ respective audio-visual texts depicting the July 22 massacre on Utøya, Norway. The study will discuss the impact of said texts on the creation of a cultural memory of the event, as well as the creation of identity which is derived from its remembrance.

   

  The cultural memory and formation of identity created by this mediating media have an impact on the reception of the depicted past as well as the ideas and views regarding contemporary times. This gives the study a deeper relation to the historical field, whilst also contextualizing the entire study in the grander field of memory studies. In addition, the method decodes the theoretical perspectives of gender-theory and ideological-theory.

   

  Considering the choice of theoretical fields, discourse analysis is implemented as the method of analysis. It is derived from Faucault’s idea of language and its notions of hierarchical carriers of meaning, though in this context with a broader scope as to include both linguistic and non-linguistic signs.

   

  The results of the analysis were fruitful. In terms of gender-theoretical portrayal, the films offered similarities as well as differences. Both of them portrayed a nuanced representation of gender-constructions, however in highly different ways, as their respective narratives were dissimilar. Furthermore, the ideological values portrayed were interlinked between the films, though more or less fixed towards different ideas. The discussion that followed connected this study to the wider field of cultural memory and identity creation in relations to mediating popular-historical media.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Borglin, John
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  The Birth of Two Nations: En analys av ras och sexualitet i två filmatiseringar från 1915 och 20162019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The following study aims, through a narratological and discourse analysis, to discuss and make visable, how two films, both named The Birth of a Nation, directed by G.W. Griffith and Nate Parker respectively depict violence and sexuality in relation to race. The theoretical framework, consists of postcolonialism, race, violence, masculinity and sexuality. However, the different parts of the theoretical framework are intertwined as race, sexuality and violence are interlinked and dependent on each other. These theories were chosen in accordance to the feature films’ narratives as well as their relation to each other. The results of this study were mainly in line with previously conducted research regarding the films. However the analysis of Nate Parker’s production provided a more neuanced perspective regarding the depiction of the interlinked expressions of sexuality and racial hegemony mainly from whites. Both films use similar style figures regarding the depiciton of violence, hegemony and sexuality even though the style figures serve to portray, in Parker’s film – the whites, and in Griffith’s film – the blacks, as perpertrators. Finally, the study raises new questions for research. I claim that a larger study, containing the collected canon of feature films from 1915 until today would make for an enriched and more complete picture of how black slaves are depicted in feature films as well as how these films reflect their contemporary times.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Brautaset, Camilla
  et al.
  University of Bergen, Norway.
  Gregersen, MalinLinnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Linnéuniversitetet, Universitetsförvaltningen.Skeie, Karina HestadNLA University College, Norway.
  Møter med Kina: norsk diplomati, næringsliv og misjon 1880-19372018Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [no]

  Møter med Kina handler om møter mellom mennesker på tvers av geografiske, kulturelle og språklige grenser. Ukjent for de fleste, flyttet en rekke nordmenn til Kina mellom 1890 og 1937. Noen var misjonærer. Andre reiste for å drive handel eller arbeide i det kinesiske tollvesenet. For første gang samles historien til enkeltpersoner fra diplomati, næringsliv og misjon i en felles historie om norsk migrasjon til Kina. Boken formidler historisk analyse i fortellingens form. Her presenteres nye sider av kjente størrelser som general Munthe og misjonæren Marie Monsen. Ikke minst løftes nye og hittil ukjente historier fram. Ingeniør Skappel søkte å skape et globalt finansimperium gjennom en skandinavisk-kinesisk bank. Norges første Kina-misjonær Anna Jakobsen, trosset alt og alle for å gifte seg med Cheng Xiuqui. Gjennom fortellinger om mennesker som levde transnasjonale liv, hendelser som risopprøret i Changsha i 1910 og varer som medisintran, kaster boken nytt lys over hvordan enkeltindivid utnytter teknologiske nyvinninger og transnasjonale handlingsrom i håp om å nå nye mål. Noen lykkes. Andre ender i fallitt. Alle erfarer mer enn de kunne forestille seg. Slik gir boken ny kunnskap ikke bare om norsk migrasjon og norsk-kinesisk historie, men også om globalisering som historisk fenomen.

 • 209.
  Brautaset, Camilla
  et al.
  University of Bergen, Norway.
  Skeie, Karina Hestad
  NLA University College, Norway.
  Gregersen, Malin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Linnéuniversitetet, Universitetsförvaltningen.
  Møter med Kina: En introduksjon2018Ingår i: Møter med Kina: Norsk diplomati, næringsliv og misjon 1890-1937 / [ed] Camilla Brautaset, Malin Gregersen, Karina Hestad Skeie, Bergen: Fagbokforlaget, 2018, s. 17-35Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 210.
  Bredgaard, Linus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Samerna & Herr Erik: En postkolonial studie om kolonisationen av Sápmi genom en prästs ögon2018Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the colonisation of Sápmi though the works of a local priest, by the name of Eric Grape. To do so, this study uses postcolonial theory when analysing the content of the works by Grape. Eric Grape was a priest active in the Lappmarks of northern Sweden in the early nineteenth century and who wrote articles for the Swedish Royal Academy of Sciences. The focus of the study is the othering of the Saami people and their culture, and the colonial production of knowledge that Grape produced about the Saami. Othering is a term by Edward Said and it is about the constructed difference between “we” the European culture and people regarded as the “other”. This term, the study argues, can also be applied when studying the colonial encounters between the Saami and Swedish colonial actors such as Grape. The main result of this study is that Grape portrays the Saami as different and more primitive than the Swedish settlers that occupy the northen part of Sweden, he describes the Saami as childish.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Samerna & Herr Erik
 • 211.
  Brunow, Dagmar
  Hamburg University, Germany ; Halmstad University.
  Allegory, Performativity, and Intervention: The Function of Travelogues in a Contested Space. A comment on Charlotte Tornbjer2009Ingår i: Borders as Experience / [ed] KG Hammarlund, Halmstad: Halmstad University , 2009, s. 201-215Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 212.
  Brunow, Dagmar
  Hamburg University, Germany ; Halmstad University.
  "Es war ein mentaler Widerstand": Erinnerungen von Werner Krebs2002Ingår i: Getanzte Freiheit: Swingkultur zwischen NS-Diktatur und Gegenwart / [ed] Alenka Barber-Kersovan, Gordon Uhlmann, Hamburg: Dölling und Galitz , 2002, s. 119-122Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 213.
  Brunow, Dagmar
  Hamburg University, Germany ; Halmstad University.
  "Es war nicht mein Krieg": Erinnerungen von Hans Peter Viau2002Ingår i: Getanzte Freiheit: Swingkultur zwischen NS-Diktatur und Gegenwart / [ed] Alenka Barber-Kersovan, Gordon Uhlmann, Hamburg: Dölling und Galitz , 2002, s. 104-111Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 214.
  Brunow, Dagmar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Unqueering lesbian heritage?: Curating digital content in audiovisual archives2019Ingår i: ALMS Conference Berlin 2019: Queering memory. Archive – Arts – Audiences. 27 – 29 June 2019, Haus der Kulturen der Welt, Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft , 2019, s. 37-37Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Visibility has long been an important goal in European lesbian activism and an important means of political empowerment. Yet, visibility can also bring about an increased vulnerability for marginalized groups, especially in times of hate speech and an increasing political backlash. Moreover, we need to ask: whose visibility is recognized by whom, and on what grounds? In my paper I look at the ways both national and grassroot film archives recognize lesbian lives through collection and selection policies, through the use of metadata and via the curation of online access. Presenting case studies from the Swedish and British Film Institutes, from the Hamburg-based archive bildwechsel as well as the Lesbian Home Movie Project in Maine, this paper discusses the ambivalence of lesbian visibility after (amateur) film footage has left the safe space of the archive to be widely circulated online. The paper looks at legal and ethical challenges archivists are facing when dealing with nudity, lesbian affection and other representations which challenge hegemonic heteronormative scopic regimes. How can an ethically conducted archival practice be guaranteed? How can archives avoid making lesbian lives invisible again? This paper presents some of the results of my research project “The Cultural Heritage of the Moving Image” (Swedish Research Council 2016-2018).

 • 215.
  Bruér, Mikael
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, KV.
  Mellan klass och kön: En analys av det socialdemokratiska kvinnoförbundets aktionsprogram 1972 - 19932012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to analyse the conceptualisation of the social relations of class and gender within the Social Democratic Women’s Association during the period 1972 – 1993, on the basis of their programmes for action. The analysis of the concepts is based on an ideology critical study focusing on the manifest ideology.

  The study is based upon the theoretical concepts of class and gender,  The class analysis is based upon the broadened concepts of class by Erik Olin Wright and Ira Katznelson. The gender analysis is mainly based upon a Marxist understanding and a critical point of view of Marxism and feminism in the context of patriarchy and capitalism.

  The period of the study is where the social democracy is challenged, both by radical socialism and feminist ideology and the economic crisis during the 1980’s, as well as the possible threat of an organised women’s party in Sweden. It is also a period with major changes in the Swedish class structure, especially in the change when married women become a part of the female labour force rather than being housewives.

  The results indicate that the use of the concepts of class and gender is mainly sparsely used. The concepts are often paraphrased in varied terms of social equality. Class is clearly more used, and more often implied, than gender. Gender policies are formed from a latent ideology to a more practically oriented policy, without any real progress concerning power and equality, when Sweden at the same time forms policies for gender equality, from which the women’s association could benefit, even though they may not have been the actors of this change. The analysis also indicates that some of the ideological changes within the women’s association are a result of both outside influences from more radical groups as well as ideological crises within the social democracy. In this struggle between class and gender the Social Democratic Women's Association positions itself in between.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 216.
  Brydon, Diana
  et al.
  University of Manitoba, Canada.
  Forsgren, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Fur, Gunlög
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Culture bound and unbound: concurrent voices and claims in postcolonial places2014Ingår i: Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, ISSN 2000-1525, E-ISSN 2000-1525, Vol. 6, s. 1253-1257Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 217.
  Buchan, Bruce
  et al.
  Griffith University, Australia.
  Andersson Burnett, Linda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Knowing Savagery: Australia and the Anatomy of Race2019Ingår i: History of the Human Sciences, ISSN 0952-6951, E-ISSN 1461-720X, Vol. 32, nr 4, s. 115-134Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When Australia was circumnavigated by Europeans in 1801–02, French and British natural historians were unsure how to describe the Indigenous peoples who inhabited the land they charted and catalogued. Ideas of race and of savagery were freely deployed by both British and French, but a discursive shift was underway. While the concept of savagery had long been understood to apply to categories of human populations deemed to be in want of more historically advanced ‘civilisation’, the application of this term in the late 18th and early 19th centuries was increasingly being correlated with the emerging terminology of racial characteristics. The terminology of race was still remarkably fluid, and did not always imply fixed physical or mental endowments or racial hierarchies. Nonetheless, by means of this concept, natural historians began to conceptualise humanity as subject not only to historical gradations, but also to the environmental and climatic variations thought to determine race. This in turn meant that the degree of savagery or civilisation of different peoples could be understood through new criteria that enabled physical classification, in particular by reference to skin colour, hair, facial characteristics, skull morphology, or physical stature: the archetypal criteria of race. While race did not replace the language of savagery, in the early years of the 19th century savagery was re-inscribed by race.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 218.
  Buchan, Bruce
  et al.
  Griffith University, Australia.
  Andersson Burnett, Linda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Knowing savagery: Humanity in the circuits of colonial knowledge2019Ingår i: History of the Human Sciences, ISSN 0952-6951, E-ISSN 1461-720X, Vol. 32, nr 4, s. 3-7Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  How was 'savagery' constituted as a field of colonial knowledge? As Europe's empires expanded, their reach was marked not only by the colonisation of new territories but by the colonisation of knowledge. Path-breaking scholarship since the 1990s has shown how European knowledge of colonised territories and peoples developed from diverse travel writings, missionary texts, and exploration narratives from the 16th century onwards (Abulafia, 2008; Armitage, 2000; De Campos Francozo, 2017; Pratt, 1992). Of prime importance in this work has been the investigation of the pre-positioning of colonised peoples within categories derived from European traditions of historical, religious, legal, and political thought as either 'savages' or 'barbarians' (Richardson, 2018; Sebastiani, 2013).

 • 219.
  Bygg, Joel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  När kunskapen exkluderade: En kontextuell analys rörande den beslutsprocess som avkriminaliserade homosexuella handlingar mellan åren 1933-19442017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The following study examines the process behind the legalization of homosexual acts in Sweden between the years of 1933-1944. This is done through Michel Foucault’s thoughts about bio-power and episteme. The study also relies on the definition of heteronormativity found in Tiina Rosenbergs book Queerfeministisk agenda. I have made use of public Swedish government publications in the form of Statens offentliga utredningar (loosely translated to public investigations by the government) and motions, propositions and protocol from the Swedish parliament between the investigated period (1933-1944). The goal of the study was to identify the most influential episteme which in turn was analysed to see, if it in any way, influenced the discourse against homosexuals in a positive or negative way.

  Results from the study confirms that the contemporary episteme named after Emil Kraeplin which concludes that homosexual behaviour was seen in the light of being something socially constructed and could therefore be spread between individuals in the means of homosexual manipulations. This lead the episteme to influence the discourse against homosexuals to be viewed as a disease and a mental illness. By looking at homosexuality from the outlook of the Kraeplin episteme the Swedish law was formed in a way to protect the Swedish youth from being able to be manipulated into spreading the homosexual acts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  När kunskapen exkluderade
 • 220.
  Byström, Christoffer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Urmakarens undergång: En kulturhistorisk undersökning om urmakeriets utveckling och motgångar under 1900-talet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The following study examines watchmakers and the watchmaking school in Sweden, how these changed during the 20th century. This is done through Geert Hofstede´s theory about levels of analyzes, his different steps to reach culture history. The source material of the study is based on public investigations, scientific articles, newspaper articles, literature and interviews. The purpose of this study is to reach and understand what and why changes occur in the world of watchmaking, and if the watchmaker managed to survive these changes during the 20th century. Results from the study confirm that very little has changed in the watchmaking school, they still use the same methods as they did 300 years ago. The watchmakers in Sweden showed that they had the durability and flexibility to survive several changes, even if the world was in motion during most of the 20th century.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Urmakarens undergång
 • 221.
  Böök, Martina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  De fina skillnaderna: Vem och vad signalerade status i klädedräkten, Öjaby och Virestad under 1780-talet.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines patterns of consumption during the 1780s in Öjaby and Virestad parishes. I have examined the clothes and jewelry in estate inventories using the concept of status. Then I have used Pierre Bourdieu's theories to understand fashion mechanisms.

  I have identified five different groups, each distinguished by their formal wear. Men have similar clothes but in Virestad they have more items and more silver. Four people were divergent, they choose other materials and models. The women in the various parishes had differed significantly. In Öjaby women had more modern clothing and less jewelry in comparison, with Virestad. It is clearly visible that the people in the probate area in Virestad were spending more money compared to what they owned to be able to maintain a certain level of status. Status indications in clothes and jewelry were important in Virestad. Here is a more peasant-dominated culture which apparently made clothing more conservative. In both parishes people with a smaller percentage of balance spend more to maintain a certain standard. In Virestad women spent more than men on clothes in Öjaby it is the opposite.

  Dressing nicely seems important, after first set of clothing more expensive were purchased. Silver, number of clothes, expensive clothes, different material and color are factors that are available when the people created their wardrobe. Those with a high balance had several expensive items to show off their status with. Interesting is also that people continued to renew their wardrobe throughout their working life.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  De fina skillnaderna
 • 222.
  Böök, Martina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Mer för prakten än för nyttans skull.: Statusmarkeringar i bouppteckningar från Virestad socken 1750-17592013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Most scientists believe that in the good times the peasant had the opportunity to follow fashion. Virestad parish does not follow fashion. My purpose is to try to understand something of the mechanism that made Virestad do so: that I will do by analyzing the results in relation to the concept of status. My main source is estate inventories. Here I examine the status markers and differences in what they invested in clothes and jewelry in relation to the estate's proceeds.

  The lower the balance, the more percentage they need to put on clothes. As for silver, it is not possible to draw these conclusions. Those who spent more than 100 daler also have a balance of 700 daler or more. Finer and more clothing also afford more jewelry. Men and women spends the same amount in clothing and jewelry.

  Several parameters measures the status in clothing.

  1. Materials is important.

  2. The amount of material is significant.

  3. Some clothes are of high value.

  4. The numbers of clothes have meaning.

  5. Color has meaning.

  6. Old clothes have a lower value.

  That Virestad parish would have stagnated in fashion because of bad times and lack of money is not true. I believe that most of the peasants had more than enough to afford to replace their clothes to the more modern. Here are other mechanisms that retain a more old-fashioned dress. Status is one. In the estate inventories you can clearly see the differents of status markers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Mer för prakten än för nyttans skull
 • 223.
  Carlsson, Rasmus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Ur askan i elden: En mikrohistorisk studie om den lagstridige drängen och samhällets påverkan på dennes liv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay explores the life of Peter Andersson Holmstedt, a farm-labourer from Öland, Sweden, in the early 19th century and why he conclusively chose to end his life. This essay utilises material from archives to fully represent his life as to portray his various choices and deeds, as well as provide an insight into his mentality. In order to realise this, the essay continuously utilises theoretical groundwork such as microhistory, history of mentality, hermeneutics and structure-agent relationships. Through the insight into Holmstedt’s life, there are links to the religious, familial and judicial systems that intertwine and affect his life to a broad extent; thus revealing whether he is autonomous or not; whether he acts out of necessity or by iniquity. This essay portrays the mind of Holmstedt, and of others in similar situations to a certain extent while giving insight into teaching microhistory with source-material from archives. However, and more importantly, this essay highlights the marginalised individual and gives insight into the ordinary, yet cruel life of the working man of the 19th century.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 224.
  Carlsson, Rasmus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Vinnare och Förlorare: En studie av gästande adelskretsar och deras politiska övertygelse på Kalmar slott, 1579-16002016Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine whether visiting noblemen at the castles of Borgholm and Kalmar with their vast network of acquaintances can determine a tendency towards a political stance in the civil war of Sweden in the late 16th century. This is done by examining the guests and the company of the bailiff, born as a commoner but later governor and nobleman, Christoffer Gyllengrip Andersson, who in the end of the century would perish in the same manner as many of the peerage who fell at the bloodbath of Linköping in the year 1600. The networks are analyzed with the help of accountings and census records from the above mentioned castles between the years 1579-1592 whereon by the year 1593 the following national as well as local events will be analyzed and presented until the year 1600. The essay shows that allegiance to one or the other side can be seen to certain degree in the presented era delving into Kalmar Castle generally, allthough the true nature of one’s political ideals become most visible in the later 1590s when the noblemen actually are forced to take sides, instead of the double-agent poppycock of which they were in the antecedent decade of 1580. The essay shows that the information given by the census-records can be anchored in history’s more famous line such as when Olof Andersson Oxehufvud (one of many) is assigned as governor in the year 1594 to prevent the eminent empowerment of his uncle Karl, Duke of Södermanland, Närke and Värmland.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vinnare och Förlorare
 • 225.
  Carlsson, Tim
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  ”Brudar förgyller” OS : En innehållsanalys om hur kvinnliga friidrottare framställs under de olympiska spelen i Mexiko City 1968 och Barcelona 19922017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine four Swedish newspapers views on female athletes in the Olympic Games in Mexico City 1968 and Barcelona 1992, and examine what information the Swedish public received through their reporting about the Olympic Games in Mexico City and Barcelona. The study is based on printed editions of the Swedish newspapers Aftonbladet, Expressen, Kvällsposten and Idag.

   

  The study is a quantitative content analysis, containing a total number of 68 articles. In this paper the theoretical perspective is based on the framing theory, where the focus is how the female athletics were depicted in the Swedish press.

   

  The results show that the Swedish newspapers want to portray and communicate about the female athletics performance, which applies to both the Olympic Games in 1968 and 1992. However, there were news reports in both Olympics that focused more on reproducing the female participant's appearance rather than their athletic performance. The results also show that there are only slight differences in each newspapers framing of female athletics in the Olympic Games in Mexico City 1968. The most usual descriptions based on my results are that female athletics are beautiful, girls and small. The result of this paper shows that is possible to perceive a change of the most common descriptions in the Olympics Games in Barcelona 1992. In the Olympics 1992 framing as doped and civil state began to more usual in the news that was about female athletics. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Brudar förgyller OS
 • 226.
  Catalán-Morseby, Elizabeth
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Chilenska flyktingar i Sverige efter 1973: En studie om chilenska flyktingars upplevelser av militärkuppen i Chile och efterföljande flykt till och flyktingmottagning i Sverige2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to study Chilean refugees’ experiences of the 1973 military coup in Chile as well as the subsequent escape to, and reception of refugees in Sweden. In order to accomplish the purpose of the essay, six Chilean refugees who arrived in Sweden after 1973 have been interviewed and have generated answers which are compared to previous research in this field. Furthermore, written history tends to describe people in power as well as warfare in general. Therefore, by using oral history as a method in this study to investigate Chilean refugees’ experiences, a more nuanced and democratic version of what happened could appear. As a result, this study mostly concurs with previous research made in this field, thus arguing that political and social injustices triggered the Chilean refugees’ involvement in Allende’s popular unity in Chile. When Allende was overthrown by armed forces and a merciless persecution took place, the people interviewed in this study decided to escape to another country. The goal with the escape was to wait until the situation had calmed down and then, return to Chile. While in Sweden, they decided to continue the struggle towards a free and democratic Chile. However, as time passed during the long-term dictatorship, those dreams faded.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Chilenska flyktingar i Sverige efter 1973
 • 227.
  Catalán-Morseby, Elizabeth
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, KV.
  Ängöskolan: Förlägging för lettiska flyktingar i Kalmar åren 1944 till 19452011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka Ängöskolans tid som baltiskt flyktingläger i Kalmar under den tidiga efterkrigstiden. I arbetet med uppsatsen har jag studerat listan över inskrivningsliggare som redogör för antalet registrerade flyktingar på Ängöförläggningen i Kalmar med avseende till ålder, kön, yrke/klass, civilstånd och generation. I målet att besvara hur Kalmars flyktingverksamhet organiserades och dess roll som arbetsinstitution har främst inkommande skrivelser samt intendentens skrivelser i form av brev studerats. Jag har även jämfört mina resultat med Kalmar hjälpkommittés verksamhet för judiska flyktingar och Skånes baltiska flyktingmottagning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder under den tidiga efterkrigstiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 228.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala universitet.
  Anna Lindberg: Experience and Identity. A Historical Account of Class, Caste and Gender among the Cashew Workers of Kerala2002Ingår i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, ISSN 0348-8365, Vol. 23, nr 4, s. 91-94Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 229.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.
  Anticipating Independent India: The Idea of the Lutheran Christian Nation and Indian Nationalism2006Ingår i: Svensk Missionstidsskrift, ISSN 0346-217X, Vol. 94, nr 4, s. 521-542Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 230.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala university.
  Anticipating Independent India: The Idea of the Lutheran Christian Nation and Indian Nationalism2009Ingår i: India and the Indianness of Christianity: Essays on Understanding—Historical, Theological, and Bibliographical—In Honor of Robert Eric Frykenberg / [ed] Richard Fox Young, Grand Rapids, MI, and Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 2009, s. 196-216Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 231.
  Cederlöf, Gunnel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Battles over Law: The (Re-)formation of Legal Rights to Nature in the Nilgiri Hills, Early Nineteenth Century2018Ingår i: In Quest of the Historian's Craft: Essays in Honour of Prof. B.B. Chaudhuri / [ed] Arun Bandopadhyay, Sanjukta Das Gupta, New Delhi: Manohar Publishers & Distributors, 2018, s. 391-406Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 232.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala universitet.
  Battles over Law: The (re-)formation of legal rights to nature in the Nilgiri Hills, early nineteenth century2009Ingår i: Proceedings of the Biodiversity and Livelihoods Conference 26th-28th March 2009 Coonoor, The Nilgiris / [ed] Rajyashree Dutt, Janet Seeley and Pratim Roy, Darwin initiativ , 2009Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 233.
  Cederlöf, Gunnel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Becoming and being a subject: An introduction2017Ingår i: Subjects, Citizens and Law: Colonial and independent India / [ed] Gunnel Cederlöf, Sanjukta Das Gupta, London & New Delhi: Routledge, 2017, s. 1-17Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 234.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala University.
  Bonds lost: subordination, conflict and mobilisation in rural south India c. 1900-19701997 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This dissertation examines the transformation of rural social relations in the highlands of south India during a period of rapid agricultural change. Long before the expansion of commercial crops in agriculture, the landowning community of farmers and the landless agricultural labourers had been closely related to each other. During the economic change, the need of these labourers increased on the farms. As the labourers were also leather workers, their skills were indispensable to reassure the farmers of the increasingly necessary irrigation.

  By a combination of a variety of government, mission and oral sources, the thesis shows that, between 1880s and 1930s, competition for labour scaled up in the region and agricultural labourers were increasingly tied by advance payments to work for a farmer. This is known as the pannai or farm system and included both duties and rights for the labourers. On account of this, economic expansion gained support and social control was upheld. However, even after preconditions had been made available to achieve a more profitable farming by replacing permanent by casual labourers a substantial, permanent labour force was still employed on the farms. In the late 1930s and 1940s, kinship-wise mobilisation among the Madhari labourers to convert to Christianity was met by strong and sometimes violent resistance. Every movement they made to break with Goundar authority was realised as a threat. Thus, during a decade, social rationality was given priority over economic rationality by the farmers. A severe six-year long drought contributed to end this situation. The farmers finally electrified irrigation and dismissed the major part of their permanent labour force. Thus, the labourers not only gained free mobility but simultaneously lost the rights and security that had been attached to their bonds.

 • 235.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala universitet.
  Bufflarnas bete försvinner : Todafolket i Nilgribergen trängs bort från sin mark2002Ingår i: Tidskrift om Indien, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan och Maldiverna, ISSN 0282-0463, Vol. 26, nr 1, s. 28-30Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 236.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala universitet.
  Conflicting Constructions of Community: Land Conflicts in 19th Century Nilgiris2010Ingår i: Environment, Livelihoods and Development in Modern South Asia: A Comparative Framework, New Delhi: Manohar Publications , 2010Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 237.
  Cederlöf, Gunnel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Conflicting Constructions of Community: Land Conflicts in 19th Century Nilgiris2018Ingår i: In Quest of the Historian's Craft: Essays in Honour of Prof. B.B. Chaudhuri / [ed] Arun Bandopadhyay, Sanjukta Das Gupta, New Delhi: Manohar Publishers & Distributors, 2018Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 238.
  Cederlöf, Gunnel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Corridors, Networks, and Pathways in India’s Colonial Northeast2016Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 239.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala universitet, Historiska institutionen.
  Den kände främlingen1998Ingår i: Främlingar - ett historiskt perspektiv / [ed] Anders Florén & Åsa Karlsson, Uppsala: Uppsala universitet, Historiska institutionen , 1998, s. 161-177Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 240.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala universitet.
  Environment, Knowledge and Gender: Local development in India's Jharkand: Authored by Sarah Jewitt2004Ingår i: Geografiska Annaler, Series B, ISSN 0435-3684, Vol. 86B, nr 2, s. 138-140Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 241.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala university, Sweden.
  Ett slavarbete värt respekt: Recension av En världshistoria om ofrihet. Slaveri från 1800 till nutid, Dick Harrison, Historiska Media 20082008Ingår i: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, nr 29 septArtikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  TRILOGI. Dick Harrison har kommit fram till nutid i sitt arbete om ofrihetens historia. Hans vida definition av slaveri skapar analytiska problem, men som livsverk är det respektingivande. Det är en mäktig insats att omvandla en så omfattande litteratur till en prosa som aldrig blir tråkig, skriver Gunnel Cederlöf.

 • 242.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala University.
  Fixed boundaries, fluid landscapes: British expansion into Northern East Bengal in the 1820s2009Ingår i: Indian economic and social history review, ISSN 0019-4646, E-ISSN 0973-0893, Vol. 46, nr 4, s. 513-540Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article focuses on questions of the formation of new polities and ruler-subject relations as a result of British colonial conquest of northern east Bengal and neighbouring states in the early nineteenth century. It emphasises ecological and climatic structuring conditions and is a contribution to research on changing spatial relations and transactions, transformation of hill-plain relations, and collisions between synoptic political visions and knowledge systems, and their implementation on particular landscapes and people. Particular attention is given to the time and place-bound formation of law for the control and access of land and natural resources. The study thus explores the tense relationship between a fluid, continuously changing landscape and the fixed notions of boundaries, government control and polities held by the British East India Company (EIC) and which they strove to implement in military and fiscal control in northern east Bengal. The study suggests that the means and principles by which bureaucratic control was established formed the basis for a form of fiscal citizenship whereby the subject was acknowledged as a person with rights and in communication with government. Such control was established in the formet Nawab's territories which mainly consisted of plains and therefore were landscapes that were intended to be agrarian. It is further suggested that when the neighbouring independent states and autonomous villages were brought under EIC rule, this was done by other means which in turn shaped different ruler-subject relations and eventually paved the way for the formation of dual polities under one government.

 • 243.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala University ; Shiv Nadar University, India.
  Fixed Boundaries, Fluid Landscapes: British Expansion into Northern East Bengal in the 1820s2018Ingår i: Blending Nation and Region: Essays in Honour of Late Professor Amalendu Guha / [ed] Sajal Nag, Ishrat Alam, New Delhi: Ratna Sagar , 2018, s. 128-155Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 244.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala University.
  Forests and Ecological History of Assam, 1826-2000 by Arupjyoti Saikia: Oxford University Press, New Delhi, 20112012Ingår i: Seminar New Delhi: a monthly symposium, ISSN 0971-6742, Vol. Dec, nr 640Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 245.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala University .
  Founding an Empire on India's North-Eastern Frontiers, 1790-1840: Climate, Commerce, Polity2014Bok (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study is a richly detailed historical work of the unsettled half-century from the 1790s to the 1830s when the British East India Company strove to establish control of the colonial north-eastern frontiers spanning the River Brahmaputra to the Burmese border. It offers a much-needed reframing of regional histories of South Asia away from the subcontinental Indian mainland to the varied social ecologies of Sylhet, Cachar, Manipur, Jaintia, and Khasi hills.As a mercantile corporation, the EIC aimed at getting in command of the millennium-old over-land commercial routes connecting India and China. The study specifically engages with the early nineteenth century explorations of trade across Burma. Simultaneously, the Mughal diwani grant compelled the EIC to govern territory. Drawing on extensive research, the study demonstrates the incompatibility of bureaucratic power, the complex socio-economic networks of authority, and the ever-changing landscapes of the region. In a monsoon climate, where rivers moved and land was inundated for months, any attempt to form a uniform administration tended to clash with hybrid landscapes and waterscapes. This work explores how daily administrative and military practice shaped colonial polities and subject formation.Located at the intersection of colonial, legal, and environmental history, the study is of particular interest for scholars and students in history, political ecology, and anthropology.

  • Reframes the regional history of South Asia away from the subcontinental Indian mainland
  • Located at the intersection of colonial, environmental, and legal history
  • Integrates climate history with socio-political history
  • Brings present-day north-east India into a wider historical and regional analysis
  • Addresses the gap in research on formative years of the British rule
  • Studies lesser-known areas like Cachar, Manipur, Tripura, and Jaintia
 • 246.
  Cederlöf, Gunnel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV). Shiv Nadar University, India.
  Huseby och det brittiska imperiet2018Ingår i: Från Brittiska Indien till Huseby bruk: järnvägen som arena för modernitet och kolonialism under lycksökaren och järnvägsentreprenören Joseph Stephens tid i Indien 1860-69 / [ed] Margareta Petersson, Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2018, s. 9-13Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Det småländska godset Huseby bruk köptes år 1867 av den unge Joseph Stephens som gjort sig en förmögenhet på att bygga järnväg i Brittiska Indien. När ­Stephens avvecklade sin indiska affärsverksamhet samlade han noggrant ihop sina brev, arbetskontrakt och lönelistor och skickade hem dem till Huseby, där de länge låg bortglömda i en kista på vinden. År 2008 upptäcktes kistan och den unika dokumentsamlingen kom att dra till sig historiker från flera länder. I den här boken lägger de fram sina resultat.

  Fram träder bilden av en historisk person och hans familj mitt i den koloniala expansion, globalisering och modernisering som svepte över världen under 1800-talet. Genom att utgå från Joseph Stephens och hans värld av envisa arbetare, fräcka konkurrenter och arroganta tjänstemän, långt från den koloniala maktens finrum, kan författarna ge nya perspektiv på det brittiska imperiet och dess verkningar i Indien och internationellt.

 • 247.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala University.
  Jayeeta Sharma. Empire's Garden : Assam and the Making of India: (Radical Perspectives.) Durham, N.C.: Duke University Press. 2011. Pp. xiii, 324. Cloth $94.95, paper $25.952013Ingår i: American Historical Review, ISSN 0002-8762, E-ISSN 1937-5239, Vol. 118, nr 2, s. 502-503Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 248.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala universitet, Historiska institutionen.
  Kampen om naturen: om miljöhistoria och politisk ekologi2004Ingår i: En helt annan historia: tolv historiografiska uppsatser / [ed] Samuel Edquist, Jörgen Gustafson, Stefan Johansson & Åsa Linderborg, Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet , 2004, s. 119-132Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 249.
  Cederlöf, Gunnel
  Uppsala university, Sweden.
  Landscapes and the Law: Environmental Politics, Regional Histories, and Contests Over Nature2008Bok (Refereegranskat)
 • 250.
  Cederlöf, Gunnel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Landscapes and the Law: Environmental Politics, Regional Histories, and Contests over Nature2019Bok (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Landscapes and the Law is situated at the crossroads of environmental, colonial, and legal history. It examines the role of law in consolidating early colonial rule from the perspective of people’s access to nature in forests and hill tracts. This major interdisciplinary study is thus concerned with the social history of legal processes and the making of law, being as relevant today as it was when first published a decade ago.

  The book is focused equally on the multitude of colliding claims for access to land and resources, and the complex ways in which customary rights are redefined and codified for the purpose of securing and legitimizing colonial sovereign rule.

  Basing her archival and field work on the Nilgiri Hills in South India, Gunnel Cederlöf explores conflicting perceptions of nature and political visions that are projected onto landscapes and people. She traces debates on property and land rights, and how the empirical sciences merge with the legal claims justifying land acquisition. Popular resistance strategies to such exploitation are analysed, and a cross-cultural comparison made between early legal processes and social history in India, New Zealand, and North America.

2345678 201 - 250 av 1330
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf