lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 1260
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Multimodala texter: Att få syn på tecken på lärande i elevtexter2018Ingår i: Att bli lärare / [ed] Eva Insulander, Staffan Selander, Stockholm: Liber, 2018, , s. 6s. 76-81Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kapitlet ger en introduktion till vad multimodalitet innebär och hur ett multimodalt perspektiv på lärande och texter kan hjälpa lärare att få syn på ”tecken på lärande” i texter som elever skapar.

 • 202.
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Multimodala texter för lärande: Elevers textmöten och textskapande2019Ingår i: Att bli lärare i svenska / [ed] Caroline Liberg, Jon Smidt, Stockholm: Liber, 2019, s. 117-131Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I allt textskapande görs ett antal val som gäller hur texten ska formuleras och vilka resurser som då ska användas, som bilder, tabeller, skrift och så vidare. De här valen hänger ihop med textens funktion, tänkta läsare och ämnesområde. I det här kapitlet diskuteras detta i relation till begreppet multimodalitet, som bland annat handlar om hur olika (text)resurser samverkar för att skapa en helhet. Efter en introduktion av begreppet multimodalitet diskuteras elevers textmöten och textskapande och hur man som lärare kan tänka kring textarbete i klassrummet utifrån ett multimodalt perspektiv.  

 • 203.
  Danielsson, Kristina
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk.
  The impact of high versus low linguistic levels in Swedish beginning readers’ oral reading of running texts2002Ingår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 46, nr 4, s. 427-457Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The impact of high (e.g. syntax and semantics) and low (graphemes) linguistic levels in 50 beginners' oral reading of running texts is explored, by means of a qualitative analysis of reading errors collected in a longitudinal study. The hypothesis, based on previous quantitative results from the same data, was that the graphemic and/or lexical levels could explain some of the reading errors, but that, for example, syntactic complexity or unexptected contexts could explain others. Unfamiliar words and words with compex graphemic structures did result in many reading errors. but a relatively large number of errors seem to be caused by, for example, syntactical or contextual constraints. In the longitudinal perspective, the readers tended to advance through various phases regarding their utilisation of higher linguistic levels, revealing a possible transition from a concentration mainly on the graphemic level via a dependency on and finally a sensitivity to context.

 • 204.
  Danielsson, Kristina
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk.
  The relationship between grapheme–phoneme correspondences and reading errors in Swedish beginners’ oral reading2003Ingår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 47, nr 5, s. 511-528Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study explores the relationship between error frequencies and correspondences between graphemes and phonemes of words in running texts read by 50 Swedish beginning readers. Following the ample cross-linguistic evidence of the impact of orthographic transparency, transparent words could be expected to be decoded more accurately than opaque words. Thus, error frequencies on words with different degrees of complexity in their grapheme- phoneme correspondences were compared in the study. The results reveal that error frequencies can only partly be explained by the degree of word transparency. Instead, contextual factors also seem to be relevant, something which previous studies by the author have indicated.

 • 205.
  Danielsson, Kristina
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Transkriberad högläsning i databas: En metod att undersöka olika läsargruppers känslighet för högre språkliga nivåer2000Ingår i: Korpusar i forskning och undervisning: rapport från ASLA:s höstsymposium, Växjö, 11-12 november 1999 = Corpora in research and teaching : papers from the ASLA symposium Corpora in Research and Teaching, Växjö, 11-12 November 1999 / [ed] Gunilla Byrman, Hans Lindquist, Magnus Levin, Uppsala: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap , 2000, s. 52-66Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 206.
  Danielsson, Kristina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Krogh, Ellen
  Syddansk Universitet.
  Lärares rörlighet i text och praktik: En studie av kollegialt lärande2019Ingår i: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, nr 43, s. 117-146Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Skolverkets omfattande fortbildningssatsning Läslyftet, bygger på lärares kollegiala lärande. Sedan starten, 2014-2015, har ett mycket stort antal lärare involverats i denna satsning. I dagsläget finns inga systematiskt genomförda studier om lärares klassrumsarbete med Läslyftet. Med den här fallstudien vill vi bidra med kunskap om hur en lärare omsätter Läslyftet i den egna praktiken. Fallstudien har genomförts inom ramen för ett lärarlags arbete modulen Skriva i alla ämnen, åk 4–6  (2015), som har utarbetats under ledning av Institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet.

  Syftet med studien är tudelat. För det första att undersöka vad som kännetecknar den kollegiala interaktionen under arbete med det inspirationsmaterial som presenteras i modulen. För det andra att undersöka vad i inspirationsmaterialet en av lärarna tar fasta på och hur det omsätts i klassrumspraktiken i den efterföljande undervisningsaktiviteten.

  De överordnade teoretiska ramverken är dialogistiska och socialsemiotiska perspektiv (Bakhtin 1986, Halliday 1978, Kress 2010) och diskursanalys (Gee 2015). Analyserna i studien bygger på en vidareutveckling av textrörlighetsbegreppet hos Langer (1995) och Liberg m.fl. (2002).

  Data består av videofilmade gruppdiskussioner i lärargruppen och en videofilmad lektion då en av lärarna genomförde undervisningsaktiviteten, samt de tavelanteckningar och elevtexter som skapades under lektionen. Data genererades genom att vi följde en grupp lärare som arbetade med modulen för att analysera vad som händer under den här typen av kollegialt lärande, både i lärargruppens diskussioner och under den lektion som planerades och genomfördes av en av lärarna i samband med modularbetet.

  Resultaten visar att lärarna delvis rörde sig transaktivt i relation till inspirationsmaterialet och då relaterade till sin undervisning, men att de i relativt hög utsträckning också rörde sig associativt, bort från texten. Ett viktigt resultat var hur några deltagare förde tillbaka samtalet till en textnära och transaktiv textrörlighet efter sekvenser av associativ textrörlighet och att handledaren genom sina frågor styrde samtalet i riktning mot olika textrörlighetstyper. I undervisningsaktiviteten ledde läraren eleverna främst mot en textbaserad textrörlighet med fokus på form, vilket kan tolkas som att att läraren främst inspirerats av inspirationsmaterialets resonemang om multimodalitet, något som ledde till att denna lärare prövade nya arbetssätt, där film och bild fungerade som utgångspunkt för elevernas eget textskapande. 

 • 207.
  De Maio, Katarzyna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Interaktion i Sfi-undervisningen: Fyra Sfi-lärares tankar och arbetssätt2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på och beskriva på vilket sätt och hur medvetet undervisande lärare arbetar med interaktionen lärare/– elev och interaktionen elever emellan vid val av klassrumsaktiviteter, samt hur dessa val ter sig i praktiken. Metoden som används är en kvalitativ intervju med fyra Sfi-lärare som arbetar med olika kurser på en och samma skola samt klassrumsobservationer av lärarnas undervisning i deras egna grupper. Resultatet av studien visar att lärarna har en intention att arbeta utifrån interaktionens roll i andraspråkinlärningen och andraspråkundervisningen och använder sig av arbetssätt som främjar interaktionen mellan lärare och elever men även elever emellan. Flera av de aktiviteter som lärarna använder i sin undervisning, särskilt de som utförs i smågrupper, bidrar till en kreativ språkanvändning och en naturlig kommunikation trots att de sker i en institutionell samtalsmiljö. Slutsatsen som dras är att interaktionen inte syns i de flesta lärarnas lektionsplanering. Interaktionen visar sig dock tydligt under klassrumsarbetet. Lärarnas sätt att interagera med eleverna utifrån frågornas slag, IRF-sekvenser och lärarnas språkanpassning varierar beroende på deltagarnas nivå. Även lärarnas val av klassrumsaktiviteter förändras. Det förekommer fler aktiviteter mellan deltagare i grupper som är på mer avancerad nivå än i grupper på en lägre nivå.

 • 208.
  Degrenius, Jim
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Plikten att må bra: En kritisk diskursanalys av hälsotemat i samtida sfi-läromedel2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Baserat på den kritiska diskursanalysens (CDA) teoretiska ramverk, som det har utvecklats av Norman Fairclough, undersöker denna uppsats hur tre svenska läroböcker för vuxna andraspråksinlärare behandlar temat hälsa. Analysen görs på tre nivåer: text, diskursiv praktik och social praktik. På textnivå visar undersökningen av teman, propositioner, modalitet, talhandlingar och röster hur läroböckerna framställer hälsa som individuellt ansvar, personlig prestation och plikt. På den diskursiva praktikens nivå fokuserar uppsatsen på interdiskursiviteten och belyser hur texterna bygger på ett spektrum av olika genrer och diskurser. Slutligen framhåller analysen hur texterna är en del av en bredare samtida social praktik, enligt vilken hälsa betraktas som ett individuellt projekt, relaterat till begreppet risksamhälle, och fungerar som en brännpunkt för värden som är framträdande i västerländsk kultur.

 • 209.
  Degrenius, Jim
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Processningskapacitet och grammatisk förståelse2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utifrån en undersökning av femton andraspråksinlärare av svenska, diskuterar denna uppsatsrelationen mellan grammatisk nivå (processningskapacitet) i språkproduktion, bedömd efterprocessbarhetsteorins hierarki över morfologiska och syntaktiska strukturer, och grammatiskförståelse, förstått som metalingvistisk kompetens. Syftet är att undersöka om inläraresgrammatiska processningskapacitet i produktionen ligger på samma nivå som förståelsen,eller om förståelsen kan ligga på ett tidigare eller senare stadium.Undersökningen består av tre delar: bedömning av grammatisk nivå i fri skriftlig produktion,grammatikalitetsbedömningstest och enskilda intervjuer med informanterna. Resultatetvisar att produktion och förståelse ofta är på samma hierarkiska nivå, men resultatet är inteentydigt. Det finns även indikationer på att förståelse kan föregå produktion och enstaka exempelpå att produktion kan föregå förståelse. Intervjuerna visar också att inlärarna i hög gradgör explicita hänvisningar till regler när de förklarar grammatiska strukturer, men även att detfinns regler som inlärarna själva konstruerar.

 • 210.
  Dekavalla, Georgia
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Terror and Evil in Iraq: A Study of Political Discourse2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Abstract

  This paper aims to determine the validity of the hypothesis that the effective and eloquent use of language can result in shaping beliefs and altering people’s perception of certain phenomena. In order to explore this hypothesis, a speech given by George W. Bush concerning the Iraq war is examined, followed by a brief study of two corpora, the Time Magazine Corpus and the Corpus of Contemporary American English, where the collocationpatterns of the words Iraq, evil and terror are examined. The paper starts by presenting the main concepts upon which this study is based, i.e. mental frames, the co-operative principle and conversational maxims and finally, various rhetoric devices. An analysis section follows, where George Bush’s speech is examined with the help of the concepts mentioned above and the analysis continues with the corpora-study. One of the conclusions drawn in this study is that, indeed, it is possible that language can be successfully used in order to achieve political means, and that there seems to be a shift in the American public’s perception of concepts such as Iraq and terror, visible in the use of language. However, it cannot be said with certainty whether the Bush Administration has managed to dominate public discourse, through a study as minor as this one.

 • 211.
  Dimitriadis, Eva
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  A preposition is something which you should never end a sentence with: A corpus-based study on preposition stranding2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This study examines to what extent preposition stranding is used in connection with which, whom and who in three different UK papers. Also what factors influence the use of preposition stranding has been studied. The hypothesis that pied-piping is more common than preposition stranding has been confirmed.

  A factor that has a certain influence on the use of preposition stranding is the style of the paper. The more formal of the papers studied, The Times, did not use preposition stranding to the same extent as the other two, The Sun and Today.

  The subject domain of the texts has influence on the use of preposition stranding, with more informal domains such as sports and miscellaneous (e.g. gossip) using stranding to a higher extent than the other domains, e.g. business, politics and culture. The prepositions themselves also influence the use of preposition stranding with some prepositions, such as on, with, for and into, that are likely to appear stranded and others, such as in that are likely to appear pied-piped.

 • 212.
  Donoso, Alejandra
  Stockholm University.
  Los verbos de movimiento2014Ingår i: Temas de gramática española para estudiantes universitarios: una aproximación cognitiva y funcional / [ed] Susana Silvia Fernández, Johan Falk, New York: Peter Lang Publishing Group, 2014Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [es]

  Los verbos que denotan movimiento o desplazamiento  suponen una figura (normalmente el sujeto) que se destaca sobre un fondo o base. En la frase Los niños están corriendo por el parque se perfilan dos entidades: ‘los niños’, que es la figura, y ‘el parque’, que es la base.  En los verbos de movimiento hay dos componentes semánticos principales: uno que indica el camino (o dirección) del movimiento y otro que expresa la manera en que se desarrolla el movimiento. Por ejemplo, salir indica una dirección pero no informa sobre la manera como la persona sale, a saber corriendo, trepando, saltando, etc. En este capítulo se estudia cómo se organizan los elementos de camino y manera en los verbos de movimiento en español frente a las lenguas germánicas, poniendo énfasis en la diferencia tipológica y las implicaciones para el aprendizaje del español como segunda lengua.

 • 213.
  dos Santos Nilsson, Mical
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Las TIC en el aprendizaje de español: El uso de las tecnologías de información y comunicación por parte de los alumnos suecos para promover su desarrollo en la lengua 2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the passed years the world has watched a large development in the technological sector. This progress has affected deeply the way of living in most of the societies. The young generations are those who were born in this new technological world and are great consumers of communications technology. Based on researchs about how young people use digital resources, the following questions were brought up: do Swedish students use frequently information and communications technology (ICT) to increase their knowledge in Spanish as in the school environment as outside? Do they use new computer games, Skype, Facebook, YouTube or any new applicative to learn Spanish? Is there any specific group wich uses internet more than the others students in its studies?

  The instrument chosen to collect data were a questionnaire answered by High Schools students who have Spanish as their second foreign language. The results showed that the new technological tools are poorly used for the most of the students for learning Spanish outside the school.

 • 214.
  Dreger Eriksson, Kerstin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Arbeitszugführer und Zugmeldestellen: Zur Übersetzung fachspezifischer Begriffe im Bereich Bahn und Gleisbau2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to analyze the translation of the specific technical language of railway transport from Swedish into German. The analysis is based on a self-conducted translation of selected passages of rules and regulations issued by the Swedish government agency Trafikverket (The Swedish Transport Administration).

  The following questions serve as a starting point: Which factors influence the final choice of a translation equivalent when several options are available? Which translation strategies can be used to close a lexical gap in the target language? And, furthermore, how can ”false friends” be identified so that terminological errors can be avoided in the target text?

  The essay is divided into two parts. The first part introduces major concepts such as equivalence, denotative equivalence and false friends. The second part consists of an analysis which discusses a selection of representative examples from the translation.

  The first part of the analysis focuses on cases where the target language provides several translation equivalents. By analyzing the semantics and comparing the related meanings of these equivalents, it was possible to pin down the most suitable term in the target language. In most cases the final term choice was confirmed by parallel texts.

  The second part discusses cases where the target language lacks an equivalent technical term. In most cases the lexical gaps could be closed by loaning the source-language term and adding a short explanation in the target text.

  The final section is devoted to false friends. By consulting parallel texts, several false friends in the target language were identified and also removed from an earlier version of the target text.      

 • 215.
  Dreger, Kerstin
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Der Blick auf die kindliche Lebenswelt: Ein Vergleich zwischen Erich Kästners2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 216.
  Dreger, Kerstin
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Wenn die Authentizität auf den unzuverlässigen Erzähler trifft: Eine narratologische Analyse von Christian Krachts 2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 217.
  Drifalk, Rickard
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Teaching and learning English in a Swedish school: A case study of television media usage2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats/Examensarbete
  Abstract [en]

  The purpose of this essay was to investigate how films and TV-series were used in a Swedish lower secondary school, but also the pupils’ and teachers’ attitudes towards using television media. A questionnaire was handed out to 49 pupils asking them, for example, if they thought they learned grammar from watching films. In addition two teachers were interviewed and asked questions about what they thought about using television media in their teaching and how often they used it in their teaching. The results showed that both teachers and pupils were positive towards television media. The pupils thought they learned grammar, pronunciation, improved their listening comprehension and learned new vocabulary. They also stated that a lesson based on television media was more fun than a usual lesson and something they would like to see more of . However, the pupils were doubtful whether they learned more during such a lesson than a lesson based on the textbook. Copyright problems were an issue for the two teacher and they also stated that it requires more time to plan a meaningful activity involving television media compared to the traditional teaching. However, they felt that when they took the time to plan such an activity, it was worth it and the pupils reacted in a positive way.

 • 218.
  Duijts Lindahl, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  E18: Novellsamling2019Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 20hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  E18 är en novellsamling där novellerna utspelar sig i Europa i nutid

 • 219. Dumanowski, Jarosław
  et al.
  Svensson, Ola
  Anna Vasas brev till familjen Gyllenstierna, 1591–16122002Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 220.
  Edenvik, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Upprepad lästräning med svenska som andraspråkselever: Ett verktyg för att förbättra elevernas ordavkodningsförmåga?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en tid med stora flyktingströmmar nås vårt land av allt fler människor med ett annat modersmål än svenska. Då det råder konsensus kring att språket är en av de viktigaste nycklarna till integration i det svenska samhället ställs allt högre krav på att kunna erbjuda en effektiv undervisning i svenska som andraspråk. Upprepad  lästräning anses  vara en effektiv metod för att öka ordavkodningshastigheten hos elever med svenska som modersmål.

   

  I den här studien undersöktes hur metoden med upprepad intensiv lästräning påverkade svenska som andraspråkselevers ordavkodningsförmåga. Elva elever i år nio som vistats i Sverige i mindre än ett års tid fick under tre veckor, dagligen i femton  minuter, läsa en ny text högt för sin klasskamrat tre gånger. Ett standardiserat test med fem delmoment som mäter bokstavs och ordavkodningsförmåga utfördes vid studieperiodens början och slut. Det fanns en stor spridning bland eleverna i deras ordavkodningsförmåga, som säkert till viss del hängde ihop med  hur länge de vistats i Sverige, men alla elever förbättrade sina testresultat efter perioden med intensiv upprepad lästräning.

   

  Sammanfattningsvis indikerar således denna studie att själva metoden med intensiv upprepad läsning kan ha positiva effekter på ordavkodningsförmågan även hos elever med svenska som andraspråk.

 • 221.
  Eggefjord, Therése
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL. Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Gabasio, Monica
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Den individanpassade läs- och skrivutvecklingen: En kvalitativ studie om hur den individanpassade läs- och skrivinlärningen bedrivs i förskoleklassens verksamhet2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger individanpassar undervisningen när det gäller alla elevers läs- och skrivinlärning i förskoleklassen. Metodvalet av vår undersökning baserades utifrån tre kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade två pedagoger och fick ta del av deras arbete med elevers individuella läs- och skrivinlärning. Vi kom bland annat fram till att pedagogerna är lyhörda för att arbeta på olika sätt då det gäller att öka möjligheterna till elevernas lärande och utveckling. Med andra ord finns det ingen given metod som är anpassad till samtliga elevers språk-, läs- och skrivutveckling.

  Vi intervjuade även verksamhetsutvecklaren Erica Eklöf som handleder pedagoger i deras arbete när det gäller läs- och skrivinlärningen. Ericas erfarenhet har hjälpt oss att få inblick i de dilemman som pedagoger stöter på vad beträffar elevers individuella läs- och skrivutveckling. Resultatet av intervjun visade att pedagogers kompetens är en avgörande faktor vad det gäller att undervisa så att varje elev lär sig utifrån sina erfarenheter, intressen och förutsättningar. I vårt bakgrundsmaterial har vi bland annat lutat oss mot de internationella undersökningarna PIRLS och PISA. Undersökningarna pekar nämligen på att svenska ungdomars läsförmåga försämras vilket är oroväckande.

 • 222.
  Eghammer, Patric
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Skílur þú?: Om svenskars och danskars förståelse av isländska2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats visar att både svenska och danska lärarstudenter utan erfarenhet av isländska har så pass mycket förkunskaper med sig från sitt eget modersmål, att de kan förstå det väsentliga av innehållet i enklare isländska texter som simultant presenteras i skrift och ljud. Texterna som användes vid denna grannspråksundersökning var dels ett avsnitt ur barnboken Hodja og töfrateppið och dels en artikel ur den isländska morgontidningen Morgunblaðið. Informanterna fick svara på frågor om innehållet. Det visade sig att tidningstexten förstods bättre än barnbokstexten, av såväl svenskar som av danskar. När det gällde barnbokstexten fanns markanta skillnader mellan svenskars och danskars resultat. Totalt sett hade svenskarna något bättre resultat på undersökningen, detta trots att svenskarna uppgav att de i skolan mottagit betydligt mindre mängd grannspråksundervisning än danskarna. Men detta kan ha att göra med att undersökningens ringa omfattning.

 • 223.
  Ek, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Lost and gained in translation: Pragmatic markers in an English source text andits Swedish target text2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study analyses the translation of some pragmatic markers in an informal English non-fiction text and its Swedish target text. The pragmatic markers in focus are interjections, modal adverbs and question tags, and the sources of the Swedish modal particle ju are also analysed. While pragmatic markers are more common in spoken language or fiction, in this case they were considered important to the interpersonal function and casual style of the non-fiction text. The results were also compared to data from a non-fiction parallel corpus. In total, the ST contained 31 of the selected types of pragmatic markers, compared to 29 in the TT. However, there were considerable variations between types of marker, with less than a quarter being translated as the same type (e.g., interjection as interjection); this reflects the fact that the two languages inherently prefer different types of markers in some cases, with question tags being considerably more common in English, while the modal particles were the most common pragmatic markers in Swedish. There were no zero translations of pragmatic markers, indicating that they were not considered as superfluous or optional as might be indicated in previous research. The fact that ju most commonly had a zero source (in the corpus examples as well), and so was ‘added’ in translation, illustrates the lack of clear translation equivalents for many common pragmatic markers, as well as the translator’s attempt to domesticate the TT.

 • 224.
  Ekberg, Lena
  et al.
  Lund University.
  Paradis, CaritaVäxjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Evidentiality2009Samlingsverk (redaktörskap) (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 225.
  Ekenvärn, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Där är "nolltolerans": Citatteckenbruk i Polisens förhörsprotokoll2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 226.
  Eklund, Eva
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Barns smak: Vilka faktorer påverkar ungdomars val av skönlitteratur?2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vilka faktorer är det som påverkar högstadieungdomars val av skönlitteratur? Den här uppsatsen har som syfte att undersöka två faktorer som kan påverka nämligen bokomslag och böckers inledningar. Undersökningarna är genomförda i två åttondeklasser vid Västangård skola i Umeå under höstterminen 2009 och är en fortsättning på ett projekt kallat Barns smak som genomfördes i Umeå Kommun under läsåret 2005/2006.

  Undersökningarna består av en läsvaneundersökning, en omröstning där eleverna valt utifrån bokomslag och en omröstning utifrån böckernas inledningar. Undersökningen avslutades med boksamtal i sex grupper.

  Uppsatsen visar att bokomslagen spelar stor roll i högstadieungdomars val av skönlitteratur medan det är mer osäkert hur stor roll inledningarna spelar.

 • 227.
  Ekstrand, Katharina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Språkmönster i elevtexter: En undersökning av elevtexter ur ett genusperspektiv2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim with this study is to conduct a text analysis of 40 texts from www.skrivbanken.se . The texts were written by fifteen year old boys and girls in the school subject Swedish. The texts were analyzed from a gender perspective. The differences in contents, the use of concepts, attitudes towards the imposed information and formality were examined.. The theoretical background on expectations on gender roles was used to construct a framework for analyzing the text. 

  The result shows that there were more differences between the individuals in every sex group rather than between the two groups. The texts are very small in size and therefore it is difficult to make a significant generalization based on them. Differences that the analysis shows, is that the girls used I and we more than the boys. The boys were instead better than the girls at summarizing and giving example in their texts. However, they were not as good as the girls at setting up a letter according to established conventions. 

  The underlying explanation to the differences is most likely due to teaching and other adults in the pupils’ environment having conscious and unconscious expectations on girls and boys. These expectations in turn contribute their acceptance of these roles. Girls are encouraged to write well and correctly and boys to express their opinions in the classroom, with the result that pupils focus on different things when writing texts.

   

   

   

   

 • 228.
  Ekvall, Ulla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Argumentation och evaluering i flerspråkiga barns berättelser2013Ingår i: Literacy i læringskontekster / [ed] Dagrun Skjelbred & Aslaug Veum, Oslo: Cappelen Damm AS, 2013, 1, s. 138-150Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 229.
  Ekvall, Ulla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV). Stockholm University, Sweden.
  Berättarperspektiv i elevers noveller2015Ingår i: Skrivande i skolan / [ed] M. Lindgren, G. Svensson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, 1, s. 15-25Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 230.
  Ekvall, Ulla
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Källor för folkliga växtnamn och folkliga växtnamn som källor2010Ingår i: Nycklar till kunskap: Om människans bruk av naturen / [ed] Håkan Tunón & Anna Dahlström, Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2010, s. 109-120Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 231.
  Ekvall, Ulla
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Linné och (småländska) växtnamn2010Ingår i: I Värend och Sunnerbo, Vol. 4, nr 51, s. 9-11Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 232.
  Ekvall, Ulla
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Linné och växtnamnen2010Ingår i: Parnassia, Vol. 23, nr 1, s. 2-8Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 233.
  Ekvall, Ulla
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Läroboken i ett kemiklassrum2010Ingår i: Svenskans beskrivning / [ed] Cecilia Falk, Andreas Nord, Rune Palm, Stockholm: Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet , 2010, s. 70-81Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 234.
  Ekvall, Ulla
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Lärobokstext och kemilektion2011Ingår i: Att spegla världen.: Läromedelsstudier i teori och praktik / [ed] Niklas Amnert, Lund: Studentlitteratur AB, 2011, 1, s. 117-138Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 235.
  Ekvall, Ulla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Nationella prov och kritisk litteracitet2015Ingår i: Critical literacy i svensk klassrumskontext / [ed] Berit Lundgren & Ulla Damberg, Umeå: Umeå universitet , 2015, 1, s. 153-173Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 236.
  Ekvall, Ulla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Towards Critical Literacy?: A National Test and Prescribed Classroom Preparations2013Ingår i: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 4, nr 2, s. 243-260Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study focuses, from a bilingual perspective, on how a Swedish national test is intended to promote critical literacy and language development in line with related aims in syllabuses for Swedish and Swedish as a second language. The material consists of reading and writing assignments and prescribed classroom preparations (including inspiration material). The method of analysis is Janks’ model for critical literacy education, focusing on orientations to domination, diversity, access and design. The main findings are that aspirations to critical literacy are lacking in both the reading and writing assignments and in the prescribed classroom preparations. The directions for using the inspiration material do not mention discussing power relations and there are no directions for explicit pedagogy demonstrating how the language of the inspiration story can be analysed as regards power expressions or other word choices suitable for the theme of the writing assignments.

 • 237.
  Ekvall, Ulla
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Berg, Astrid
  Lärobok och kemipraktik2010Ingår i: Innehållet i fokus: kemiundervisning i finlandssvenska klassrum / [ed] Inger Eriksson, Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010, 1, s. 119-144Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 238.
  Eliassi Sarzali, Kobra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Flerspråkighet i klassrummet: En kvalitativ undersökning om hur lärare arbetar i ett flerspråkigt klassrum2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om flerspråkighet samt hur de arbetar för att stödja flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Tidigare forskning visar att flera olika metoder kan användas för att inkludera samt stötta flerspråkiga elever i klassrummet. En av dessa metoder är att använda elevernas egna modersmål som resurs i undervisningen. I studien har intervjuer gjorts med tre verksamma grundskollärare i årskurs 6 på tre skolor samt två SVA-lärare. Resultatet från studien visar att de vanligaste undervisningsmetoderna är bilder, kroppsspråk, IT, appar, böcker, filmer och elevernas egna modersmål. Transspråkande i klassrummet var den metod som lyftes fram som en språk- och kunskapsutvecklande metod. Studien visar också att lärarna i grunden är positiva till flerspråkiga elevers modersmålsundervisning och flerspråkighet.

 • 239.
  Eliasson, Caroline
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Language and gender as reflected in the advertisements of wedding magazines2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The aim of this paper was to investigate what linguistic markers indicate that wedding magazines are written for women. The advertisements were divided into groups according to the target of the product advertized: targeted at women, at men and at both men and women. It was determined that the majority of the advertisements were aimed at women.

  All the advertisements were checked for certain linguistic features: adverbs, evaluative and non- evaluative adjectives, gender marked words and titles. Since the material comprised very few advertisements targeted at men, the focus is on advertisements for women and advertisements targeted at both men and women.

  The results of the study show that the language in the magazines confirms that they are aimed at women. Therefore, this paper can come to the conclusion that wedding magazines are for women, both in terms of language, which this paper investigated, pictures and the products advertised.

 • 240.
  Elmeroth, Elisabeth
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Möte med andraspråkselever2017 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den språkliga mångfald som alltmer präglar Sverige innebär att så gott som alla lärare kommer att möta och undervisa elever med en annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska. Varje lärare måste därför fundera över hur språket i skolan påverkar andraspråks elevers tillvaro och möjligheter till en likvärdig skolgång. Hur går det till att utveckla flera språk? Hur kan lärandet stöttas?Författaren presenterar teorier om andraspråksförvärvande och resonerar om vad forskningen om andraspråkslärande kan bidra med för utvecklingen av en språkstimulerande undervisningspraktik.Boken anlägger ett interkulturellt perspektiv som kännetecknas av respekt och individuellt bemötande av varje elev där elevens erfarenheter, kunskaper, intressen och behov tas tillvara.Möte med andraspråkselever riktar sig till lärarstudenter och lärare i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning.

 • 241.
  Emanuelsson, Linn
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Svensson, Jennifer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Den förkortade vägen till muntliga framställningar: En enkätstudie om gymnasieelevers bedömningar av tiden till den retoriska arbetsprocessens faser2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  In this study, we investigate pupils’ perceptions in Swedish 3 of the allocation of time of the Canons of Rhetoric when working with oral presentations. We also investigate which relations that exist between pupils’ perceptions of the allocation of time of the Canons of Rhetoric and perceptions of knowledge of the Canons of Rhetoric as well as perceptions of their oral presentation. The study was conducted via a questionnaire and carried out among 245 pupils. Raw data has been analysed to determine the descriptive statistics of the allocation of time of the Canons of Rhetoric and tests for statistical significance have been performed to determine the effects that the allocation of time has on pupils’ perceptions of their oral presentation. We have analysed our results by the use of the cognitive and the socio-cultural perspective. Results show that pupils feel that no phase is given sufficient time and that they believe the three first phases to be higher prioritised than the remaning phases. The amount of class hours is of importance to the perceived knowledge of the Canons of Rhetoric, how easy pupils find it creating a presentation, their sense of preparation and the perceived development as a speaker. Regarding response, emendatio, the time for teacher response does not show any significant correlation to pupils’ perceptions of their oral presentation. If peer response is given before presentations, it has a positive effect on pupils’ satisfaction with the presentation, but has otherwise no influence. In addition, teachers’ scaffolding seems to have a larger effect on pupils’ perceptions of their oral presentation than teacher and peer response. Finally, self-assessment occurs to a low extent and is shown to affect the knowledge of the Canons of Rhetoric and how easy it is creating a presentation in a positive manner.

 • 242.
  Enberg, Jonas
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Komma vid satsgränsen2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar kommats användning vid satsgränser i två kontexter: mellan samordnade huvudsatser och vid adverbialbisatser i huvudsats. Syftet är att kartlägga bruket genom att registrera frekvensen av komma, brukets förhållande till ett antal relevanta variabler och till etablerade kommateringsregler. Detta har skett genom en kvantitativ analys omfattande sammanlagt 800 fall av nämnda kontexter. Materialet är hämtat från politiskt orienterade bloggar.

  Resultatet visar att komma använts mellan 61,75 % av huvudsatserna och vid 27,75 % av adverbialbisatserna. Dessutom har samband noterats mellan komma och faktorer som kon-junktion, förekomsten av gemensamma satsdelar, adverbialtyp, bisatsens position och längden hos olika textelement. Bruket bedöms ligga ganska nära Svenska skrivreglers komma-teringsregler, även om betydande avvikelser finns i fråga om huvudsatsfogning.

 • 243.
  Enever, Janet
  et al.
  Umeå University.
  Lindgren, EvaUmeå University.Lundberg, GunBaker, JohnGheitasi, ParvinVu, TrangIvanov, SergejUmeå University.
  Early Language Learning: Theory and Practice in 2014 : Umeå University, Sweden, 12th–14th June, 2014 : Abstracts2014Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 244.
  Eng, Thérèse
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Traduire l´oral en une ou deux lignes: Étude traductologique du sous-titrage français de films suédois contemporains2007Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This dissertation is a comparative investigation of the work of two subtitlers of Swedish films translated into French in the last decade of 20th century. It is a look at how they try to render the illusion of spoken language in the written line that is a subtitle. This effect has to be created despite the constraints of time, synchronisation, readability, and the limited number of characters available to work with.

  We have shown that the subtitles examined in this work include many of the characteristics typical of spoken French. These characteristics can be classified as belonging to the Phonetic, the Lexical or the Syntactic level. At the lexical level we can see that the translators use expressions with a lower style-level than the originals but manage to avoid being too shocking, innovative or destabilizing for the audience. We have also shown diastratic language differences in translation: our subtitlers strengthen characters of social differences by using a different language style depending on the status that the person in question has.

  Because of the polysemiotic nature of film it is not the primary purpose of a subtitler to translate everything. Typically verbal speech characteristics such as repetition, hesitation, incomplete phrases and non-informational expressions that are often seen as less acceptable in the written word are normally sacrificed in subtitles.

  On the other hand, we could not show that the original language (Swedish) had a sizable impact on the style and construction of the subtitles.

  We also looked at possible stylistic differences between the two subtitlers translations and tried to find out if the “voice” of the subtitler shone through. If so, we were interested in attempting to see if a difference could be caused by the fact that one of the subtitlers has French as her native language while the other translates from his second language. We were not able to relate the cause of the difference of style we observed to anything other than the original dialogue’s changing style-levels.

  In which direction the verbal content in subtitles will develop is an interesting and relevant question. In this work we have identified a development of style that has taken place during recent years in French subtitles to Swedish films. This development goes from a previous situation where the style of the spoken word was practically unused compared to today’s more frequent and systematic use.

 • 245.
  Engdahl, Bodil
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Andersson, Anneli
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Bokstavskunskap i förskoleklass: En studie om pedagogers arbete med bokstäver i förskoleklassen inför skolstarten2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 246.
  Engdahl, Erica
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  The foulest creatures that walk this earth: J.K. Rowling's Magical Creatures as Metaphors for Difficulties for Teenagers2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  In this essay I discuss the magical creatures in the Harry Potter series; not the complete series but Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban and Harry Potter and the Goblet of Fire. Many scholars say that the Harry Potter novels are didactic, moralist books in different ways. What I investigate is if the magical creatures in the novels can be read as metaphors for issues that the teenage reader finds difficult to deal with and if they could also offer ways to help. More specifically I look at the giant and the werewolf as metaphors for separate types of outsiders who have to try to handle the prejudice of others; one being strange because of genes and one because of an illness. I also look at the house-elf as a metaphor for various oppressive situations one can encounter as a child and also for how to cope with change. In connection to the house-elves I also discuss racism and social class. The last two creatures I investigate are the Dementor as a metaphor for depression and the Boggart as a symbol for fear. My conclusion is that one can read these creatures as symbols or metaphors for difficulties for teenagers in various ways and that these interpretations almost always also offer a way to handle said difficulty.

 • 247.
  Engholm, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Grammatik i gymnasieskolans svenskämne: En fallstudie om lärares syn på sin undervisning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study investigates how grammar is taught in Swedish upper secondary schools and how educational methods have changed since 1996. The essay intends to explain what kind of grammar exercises are used in the subject of Swedish and how teachers describe their educational methods. The research method is qualitative interviews with six teachers of Swedish in upper secondary schools. In addition to the interviews some grammar exercises from the teachers are analysed. The theoretical framework is the functional perspective on grammar.

  The results show that one of the six teachers integrates grammar with other tasks, whereas the other teachers mainly use the isolated grammar method. Some of them combine grammar integrated with other tasks and also teach grammar as an isolated element. The majority of the teachers report that terminology is the major problem for students learning grammar. Teachers find it difficult to motivate the students to learn grammar, since the students want to see the immediate need of the knowledge. The study also shows that students are more motivated to learn grammar when the grammar is integrated with other tasks than when it is taught as an isolated element. Likewise, the results indicate, in accordance with other research results, that students are more inclined to find grammar important if it is taught with a functional perspective and integrated with other tasks. Despite that, the educational methods used are mainly described as isolated. The analysis of the grammar exercises signals the same result: one out of five exercises integrates grammar with other language proficiencies, whereas the other four exercises consist of practising traditional, isolated grammar.

 • 248.
  Englund, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Amazing Aotearoa: the translation of cultural aspects, figures of speech and style in a Lonely Planet guidebook2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 249.
  Englund, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Amazing Aotearoa: the translation of cultural aspects, figures of speech and style in a Lonely Planet guidebook2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 250.
  Engqvist Schmitz, Sanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Johansson Sjölund, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Ämnessamverkan i svenska: En fallstudie om möjligheter och hinder2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
2345678 201 - 250 av 1260
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf