lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 752
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Elmgren, Jonna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Berkeby, Victor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Tidigare erfarenheters betydelse för intresse i ämnet idrott och hälsa: En studie utifrån gymnasieelevers perspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieelevers upplevelser av olika erfarenheters betydelser för deras intresse för ämnet idrott och hälsa. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod använts, där individuella intervjuer har genomförts med 17 gymnasieelever. Resultaten har analyserats utifrån ett kultursociologiskt perspektiv, där Bourdieus nyckelbegrepp habitus är centralt i relation till hur individer formas utifrån sina tidigare erfarenheter och därmed utvecklar smak alternativt osmak för specifika aktiviteter. Studiens resultat visar främst hur det finns en tydlig skillnad i hur eleverna upplever ämnet; de flesta menar att ämnet är ett av de bästa i skolan medan vissa andra hävdar att ämnet är obehagligt och meningslöst. Resultaten pekar även på hur elevernas bakgrund har betydelse för deras intresse för idrott och hälsa, där faktorer såsom idrottsliga erfarenheter samt föräldrars intressen och utbildningsbakgrund är av vikt. På grund av ämnets utformning, som många av eleverna hävdar innehåller bollsporter av olika slag, verkar undervisningen i ämnet gynna de elever som redan är fysiskt aktiva inom föreningsidrott på sin fritid, medan gruppen elever som inte är aktiva blir missgynnade och därmed ofta känner sig otillräckliga i ämnet. Sammanfattningsvis visar studien hur ämnet idrott och hälsa tenderar att likna föreningsidrottens kontext, vilket riskerar leda till att många ungdomar som inte är verksamma inom detta sammanhang marginaliseras både från ämnet och fysisk aktivitet i allmänhet.  

 • 202.
  Elvung, Ellen
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Petersson, Matilda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Vad är ”till övervägande del”?: en kvalitativ studie om hur lärare i ämnet Idrott och hälsa hanterar och tolkar gränsfallssituationer vid bedömning och betygsättning2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom att fokusera på lärarnas tolkning av gränsfall vid bedömningssituationer i förhållande till värdeorden och tolkningen av vad begreppet “till övervägande del” innebär vid betygsättning av betygen B och D uppnås studiens syfte. Syftet är att undersöka hur lärarna förhåller sig till gränsfall vid bedömningssituationer och vid betygsättning inom ämnet Idrott och hälsa. Sju lärare i Idrott och hälsa på högstadiet deltog i studien vilken utfördes med semi-strukturerade intervjuer. Resultatet tolkas med hjälp av Linde (2012) och läroplansteori, och slutsatsen vid bedömning är att lärare använder sig av olika metoder för att hantera gränsfallssituationer. De arbetar förebyggande genom att delta i ämnesgrupper, filma eleverna och använda bedömningsstöd, och när gränsfall väl uppstår används framförallt metoden att ge eleven fler möjligheter att visa sina kunskaper eller förmågor. Andra metoder är att diskutera med kollegor, vikta kunskaper och att använda magkänslan i form av erfarenhet och profession. Vid betygsättning tolkar lärarna att arbetsområdet som fått mest utrymme i undervisningen, är det viktigaste när det kommer till att avgöra vilket betyg en elev får vid ett gränsfall. Vanligast är att delen av kunskapskraven som behandlar rörelse är det som får störst utrymme. Lärarna i studien skiljer sig från tidigare forskning genom att vara pålästa om innehållet i styrdokumenten och är medvetna om vad som ska bedömas. 

 • 203.
  Engdahl, Albin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Lennartsson, Robin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Varför tränar man?: En studie på Medley i Växjö2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Försämrat hälsoläge och ökad fetma är något som diskuteras flitigt i dagens samhälle. Forskningen påvisar att det är viktigare än någonsin att röra på sig och tänka på sin hälsa, med tanke på hur samhället har utvecklats. Vi kan redan här avslöja att resultat kommer påvisa att det finns tydliga skillnader mellan könen beträffande träning och stillasittande. Utvecklingen i samhället ligger till grund för vårt val av att göra en undersökning bland träningsaktiva. Vi har valt att inrikta oss på Medley i Växjö som bedriver sin verksamhet i simhallen. Undersökningen, som är grunden till denna uppsats, är baserad på den kvantitativa metoden och då i form av en enkätundersökning bland tidigare nämnda träningsaktiva.

   

  Vi kommer bland annat att undersöka vilka faktorer som är viktigast när det gäller vad som motiverar till träning och varför man tar sig till just simhallen. Meningen med uppsatsen är att man med hjälp av denna får en bra inblick i hur man som kund till en träningsanläggning resonerar kring sin träning och på så sätt hjälpa såväl etablerade som mindre aktörer i branschen till att hitta de rätta konkurrensfördelarna. 

 • 204.
  Engström, Rickard
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Weightlifting vs Plyometrics: Effects on power development and transferability to multidirectional movement in youth male soccer players – a pilot study2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Fotboll är en intermittent idrott där explosiva rörelser i frontal och transversalplan utförs med hög frekvens.SyfteSyftet med föreliggande studie var att jämföra effekterna av plyometrik och tyngdlyftning på nämnda moment inom sporten.Metod 25 manliga fotbollsspelare (18±0.7 år gamla) anmälde sig frivilligt till studien och randomiserades i en tyngdlyftningsgrupp (WG, n=12) och en plyometrikgrupp (PG, n=13). Grupperna genomförde 6 veckor av effektträning där två prestationstest genomfördes före och efter interventionen. Testerna avsåg att kraftproduktion i lateral riktning respektive förmåga att utföra riktningsförändringar. Resultaten analyserades för inom-grupp och mellan-grupp varians. Signifikansnivå sattes till p=0.05. Resultat Totalt 16 spelare fullförde studien (WG=11, PG=5) Resultatet visade signifikant förbättring hos båda grupperna gällande lateral hoppförmåga (tyngdlyftning p=0.01, plyometrik p=0.038). Ingen signifikant skillnad kunde urskiljas mellan grupperna. Ingen av grupperna förbättrade sin förmåga att utföra riktningsförändringar.Konklusion Från den begränsade datan kan det, i föreliggande studie, observeras att båda metoderna var effektiva i att förbättra lateral kraftproduktion men inte gällande förmågan att utföra riktningsförändringar.

 • 205.
  Enoksen, Eystein
  et al.
  Norwegian School of Sport Sciences, Norway.
  Fahlström, Per Göran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Johansen, Bjørn Tore
  University of Agder, Norway.
  Hageskog, Carl-Axel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Christensen, Jens B
  University of Aarhus, Denmark.
  Høigaard, Rune
  University of Agder, Norway.
  Perceptions of leadership behavior and the relation­ship to athletes among Scandinavian coaches2014Ingår i: Scandinavian Sport Studies Forum, ISSN 2000-088X, E-ISSN 2000-088X, Vol. 5, s. 131-148Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the relationship between the perceptions of leadership behavior and coach–athlete relationship in Scandinavian coaches. A secondary purpose was to investigate if differences in national sport education, level of coaching and coaching experiences in individual or team sport have an influence on leadership behavior and coach–athlete relationships. One hundred and forty nine coaches at international level or national top level from Denmark, Norway and Sweden participated in this study (134 male and 15 female). The methods of investigation were Chelladurai’s Leadership scale of sport (LSS) (Chelladurai & Saleh, 1980) and Jowett’s coach–athlete relationship perspective (Jowett & Wyllemann, 2006). The results showed that the most frequent self-reported behavioral components between the described coach–athlete relationship subscales and preferred leadership behavior among Scandinavian top-level coaches were training and instructions, positive feedback and democratic behavior, respectively. The study also revealed a positive coach–athlete relationship between (1) commitment and training and instruction, (2) positive feedback and social support, and (3) between complementarities and training and instruction behavior. A significant difference was found between top coaches in Denmark and Sweden on commitment and complementarity, and more experienced coaches used significantly more training and instruction and social support in their coaching than did less experienced coaches. Coaches in team sports reported more autocratic behavior and less democratic behavior than coaches in individual sports.

 • 206.
  Ericsson, Daniel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Knee laxity measurement in acute knee trauma: ACL evaluation with the Rolimeter2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Bedömning av anterior- posterior knälaxitet med objektiva mätinstrument har blivit ett värdefullt redskap i utvärdering och  diagnosticering av ACL skador. Rolimetern är ett av dessa mätinstrument som kvantifierar främre knäledslaxitet och har i tidigare studier visat tillfredsställande intra och interbedömar reliabilitet hos personer utan knäskador eller med känd ACLskada sedan lång tid.

  Syfte: Att testa Rolimeterns tillförlitlighet i akutfasen efter ett betydande knätrauma och att undersöka upprepbarheten av testförfarandet.

  Metod:Totalt 15 deltagare med akuta knätrauman undersöktes av samma testledare vid tre olika tillfällen. Rolimetermätningar utfördes med maximal manuell kraft. Både skadade och friska knän undersöktes och uppmätt främre translation dokumenterades. Sista mätningen användes som referensvärden vid data analysen.

  Resultat: En hög signifikant korrelation påvisades avseende uppmätt knäledslaxitet med Rolimetern vid jämförelse av “baseline” och slutmätningen. Detta gällde både skadade knän (r= 0,928, p<0,01) och friska knän (r= 0,987, p< 0,01). Medelskillnaderna mellan mättillfällena var små utan signifikanta skillnader mellan mätningarna. Upprepbarheten hos mätningarna var mycket god avseende friska knät. Inga signifikanta förändringar av mätvärden sågs över tid.

  Konklusion: Aktuell studie implikerar att Rolimetern är tillförlitlig avseende mätning av främre knäledslaxitet i akutfasen efter knätrauma. Rolimetern verkar vara ett värdefullt verktyg för att diagnosticera ACL skador i kombination med manuella test.

   

  Nyckelord: Artrometer, Främre korsbandsskada, Hemartros, Instabilitet, Knäled, Mätinstrument.

 • 207. Ericsson, Daniel
  et al.
  Hafsteinsson Östenberg, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Alricsson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Mid Sweden University.
  Knee laxity measurement in acute knee trauma and ACL evaluation with the Rolimeter.2016Ingår i: British Journal of Sports Medicine, Vol 50, Issue 22, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 208. Ericsson, Daniel
  et al.
  Hafsteinsson Östenberg, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Andersson, Erik
  Mid Sweden University.
  Alricsson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Mid Sweden University.
  Test-retest reliability of repeated knee laxity measurements in the acute phase following a knee trauma using a Rolimeter2017Ingår i: Journal of exercise rehabilitation, ISSN 2288-176X, Vol. 13, nr 5, s. 550-558Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose was to examine the test-retest reliability of the Rolimeter measurement procedure in the acute time phase, following a substantial knee trauma. In total, 15 participants with acute knee trauma were examined by one single observer at three different time-points with the Rolimeter using a maximum force. The selected time-points were: baseline (0–7 days after the trauma), midpoint (3–4 weeks after the trauma), and endpoint (3–4 weeks after the trauma). The anterior-posterior displacement was recorded where the endpoint evaluation was used as the reference value. The mean anterior laxity scores remained constant over the measurement time-points for both knees, with an anterior laxity that was 2.7 mm higher (on average) in the injured than the noninjured knee (9.5 mm vs. 6.8 mm). The mean difference (i.e., bias) between laxity scores, for the injured knee, measured at endpoint versus baseline was 0.2±1.0 mm and −0.2±1.1 mm when measured at endpoint versus midpoint, with average typical errors of 0.7 and 0.8 mm and intra-class correlations that were very strong (both r=~0.93). For the same comparisons on the noninjured knee, systematic bias was close to zero (0.1±0.3 and −0.1±0.3 mm, respectively), and both the intra-class correlations were almost perfect (r=~0.99). The current study implicates that repeated Rolimeter measurements are relatively reliable for quantifying anterior knee laxity during the acute time-phases following knee trauma. Hence, the Rolimeter, in combination with manual tests, seems to be a valuable tool for identifying anterior cruciate ligament injuries.

 • 209.
  Ericsson, Emma
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  LEVA PÅ DANCEHALL: EN INTERVJUSTUDIE OM ATTITYDER KRING PROFESSIONALISERING, AUTENTICITET OCH KULTURELL APPROPRIERING INOM DANCEHALL DANS2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Through interviews with three individuals involved in the dancehallculture, this thesis explores attitudes in professionalizing dancehall dancing. Professionalization, authenticity and cultural appropriation are key theoretical perspectives. Professionalization is profitable for Jamaican dancers and a way to make a living, however, having economic motives as the creative source when producing new steps may in the long run be harmful to the nature of the dance. Globalization tend to fragment and kill diversity within the cultural expression and commercial interests might result in a change within the structure of the dance, to make it look better on camera and easier for the outsider to appreciate. The dance is a product of it’s cultural backround and more than just steps. The importance of the cultural context is crucial for practitioners outside of Jamaica to understand, to give a fair image of the dance and showing respect back to the origins. Having knowledge and giving credit back to Jamaica and to the dancehallculture is a way to avoid appropriation.

 • 210.
  Eriksson, Caroline
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  En profession i utveckling: En kartläggande studie av tennistränares vardag, förutsättningar och villkor2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att kartlägga och analysera hur en tennistränares vardag i Sverige ser ut. Utifrån denna vardag syftade studien vidare till att undersöka vilka förutsättningar och villkor som råder för tennistränarna och hur dessa påverkar utförandet av det dagliga arbetet. Studien genomfördes som en utforskande hermeneutisk studie med triangulering som forskningsdesign, omfattande en enkätundersökning, tidsstudie och semi-strukturerade intervjuer. Det övergripande urvalet för studien omfattade ett klusterurval på 50 tennistränare, inom vilket deltagare för tidsstudien och intervjuerna valdes ut genom ett målinriktat och strategiskt bekvämlighetsurval på 11 respektive 3 tränare. Studiens resultat analyserades med hjälp av teorier om akademisering, professionalisering, kommersialisering och kunskap och kompetens inom idrotten.

   

  I studien framkommer att en tennistränares arbete är komplext, omfattande och ställer krav på tränare att ha kunskap och kompetens inom såväl idrottsspecifika och professionsrelaterade som generella och mer management-liknande områden. Kommersialisering och professionalisering som betingade faktorer påverkar i kombination med en utökad akademisering tennistränarnas dagliga arbete och kan i framtiden komma att förändra den nuvarande karaktären av uppdraget mot ett professionaliserat och erkänt ”tennistränaryrke” i Sverige. Detta anser deltagarna i denna studie som något viktigt i den fortsatta professionsutvecklingen inom svensk tennis.

 • 211.
  Eriksson, Felicia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Lärarna – första linjen till att förmedla kunskap om doping: - En studie av hur lärare på idrottsgymnasium förmedlar kunskap angående doping till eleverna2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottsgymnasium arbetar för att förmedla kunskap kring doping till eleverna, genom att undersöka idrottsgymnasier i Växjö kommun. Trots att det finns forskning som påvisar riskerna med användandet av doping så visar statistik på att doping ökar i Sverige. Användningen av dopingklassade preparat börjar oftast i skolåren och det är på grund av bristande kunskap som gör att ungdomar väljer att bruka dopingpreparat. För att besvara syftet så valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer som val av metod, vilket genomfördes med fem lärare som arbetade på olika idrottsgymnasium i Växjö kommun. Den teoretiska utgångspunkten i denna studien utgår ifrån läroplansteorin, som används för att analysera resultatet. Studien resulterade i att samtliga lärare undervisade angående doping, men att detta genomfördes på olika sätt. Vidare menar samtliga lärare att den individuella bakgrunden, samt idrott är av betydelse för hur undervisningen sker i praktiken.  

 • 212.
  Eriksson, klas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Så många som möjligt ska vara med: En kvalitativ studie om hur innebandyledare motiveras under match2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om innebandyledare känner sig motiverade under match för barn under 11 år. Rollen som ledare har innebär att arbetsplatsen och föreningen skapar en förutsättning för ledare att göra ett tillfredställande jobb. Idrotten vill (2009) beskriver barns idrott som lek med rörelser och att tävlingsformen sker på barnens villkor. Studien som har en kvalitativ ansats har använt semistrukturerade intervjuer med nio respondenter.  Resultatet har analyserats utifrån Herzbergs (1959 tvåfaktorsteori. Den ena faktorn beskriver hur motivation nås och den andra handlar om hur miljön kring sina uppgifter uppfattas. Teorin handlar om att arbetsuppgifter känns motiverande om resultatet går att hänvisa till en persons förmåga och kompetens att lösa uppgiften effektivt. Resultatet visar att respondenterna beskriver matchsituationen som motiverande då sin insats kan utvärderas under match eftersom ledare, barn och vuxna vet vad matchen står och slutar trots inget resultat visas. Matchsituationen ger respondenterna motivation genom att föreningar delegerat ansvaret till ledare att leda laget utifrån sin kompetens och förmåga att lösa uppgiften.  Herzberg (1959) förklarar uppdraget med att ansvar delegerats. Barnens uppvisade glädje kan tolkas som ett erkännande för ledare att sin prestation varit tillfredställande.

 • 213.
  Eriksson, Rickard
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Johansson, Evelina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Acceptans eller Ignorans?: En studie om upplevelsen av psykisk ohälsa och rådande attityder inom svensk ishockey2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Denna studie syftar till en granskning av synen på psykisk ohälsa inom svensk elitishockey för herrar. Empiriskt bygger studien på en kombination av kvantitativ- och kvalitativ data, i form av en onlinebaserad enkätstudie med 456 respondenter, intervju med en representant från Svenska Ishockeyförbundet, samt analyser av intervjuer med svenska ishockeyspelare som öppet berättat om deras erfarenheter av psykisk ohälsa i media.

   

  Resultatet indikerar på att en stor del av ishockeyrörelsen är överens om att psykisk ohälsa är ett problem inom idrotten. Det går också att dra slutsatser om att det på många håll idag arbetas för lite med frågan från föreningarna och förbund och att problemet inte tas på tillräckligt stort ansvar. Däremot är de flesta överens om att det i dagens samhälle är enklare än någonsin att öppna upp sig kring sin psykiska ohälsa, vilket även visar sig i ishockeyn där flera personer öppet valt att prata om sin ohälsa under det senaste året.

 • 214.
  Erlingsson, Rickard
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Olsson, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Vad ingår i ämnet Idrott och hälsa?: En intervjustudie om tolkningen av ämnesplanen2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  2008 lade regeringen fram sin proposition om en ny läroplan för gymnasieskolan, Gy11. Målet med den nya läroplanen, var att den skulle bli tydligare och konkretare än tidigare läroplaner. Vi vill med studien undersöka hur de utbildande lärarna, i Idrott och hälsa, som var med och utformande ämnesplanen i Idrott och hälsa, tolkar ämnesplanen samt hur de realiserar den i praktiken. I studien använder vi oss av en kvalitativ metod, för att verkligen kunna analysera vad dessa personer menar. Den tidigare forskningen klarlägger vad som tidigare har upplevts som ämnets syfte och olika påverkansfaktorer av innehållet i ämnet. Ett exempel på vad många lärare har ansett att syftet med idrott och hälsa var att det skulle vara roligt och en avkoppling till den övriga undervisningen. Vi kommer även lyfta vad som tidigare har upplevts som brister i ämnet Idrott och hälsa.

  I studien framkom det att ämnets huvudsakliga syfte skulle utgöras utav fysiskt görande med utgångspunkt från de fyra F:n, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Detta fysiska görande ska avspeglas i hur andra perspektiv som till exempel hälsa, där det då är främst den fysiska hälsa som ska belysas i ämnet. Studien fick även fram en del begreppstolkningar som tydliggör hur det är tänkt att lärare ska förstå dessa, använda de i undervisningen och vid bedömning. Kroppslig förmåga var ett begrepp som har upplevts krångligt, men i studien fick vi fram en tydlig definition på begreppet. 

 • 215.
  Ernstgård, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Otillräcklig fysisk aktivitet hos personer med artros i höft- eller knäled2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna registerstudie var att undersöka om andelen tillräckligt fysiskt aktiva individer med artros ökar efter artrosskolan. De individer som inte uppnår tillräcklig fysisk aktivitet per vecka för att bibehålla god hälsa definierades som otillräckligt fysiskt aktiva.

  Metod: Studien genomfördes som en registerstudie med kvantitativa data insamlade genom formulären till det nationella kvalitetsregistret BOA.

  Resultat: Från första besöket till uppföljningen efter tre månader hade andelen tillräckligt fysiskt aktiva ökat från 77% till 82%, vilket var en signifikant ökning (p<0,001). Till uppföljningen efter tolv månader hade andelen tillräckligt fysiskt aktiva minskat till en nivå strax under den vid första besöket (ej signifikant).

  Konklusion: Artrosskolan gav en liten men för samhället och individen mycket betydande påverkan på andelen av deltagarna som var tillräckligt fysiskt aktiva. Artrosskolan är därmed ett mycket viktigt verktyg i syfte att öka graden av fysisk aktivitet i denna patientgrupp. För att få bestående förändringar gällande aktivitetsnivå kan fler uppföljningstillfällen efter avslutad skola vara en lösning. 

 • 216.
  Ernstgård, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Capio Artro Clinic AB.
  PirouziFard, MirNabi
  Centre of Registers Västra Götaland.
  Thorstensson, Carina A.
  University of Gothenburg ; Centre of Registers Västra Götaland.
  Health enhancing physical activity in patients with hip or knee osteoarthritis - an observational intervention study2017Ingår i: BMC Musculoskeletal Disorders, ISSN 1471-2474, E-ISSN 1471-2474, Vol. 18, artikel-id 42Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Osteoarthritis is one of the leading causes of inactivity worldwide. The recommended level of health enhancing physical activity (HEPA) is at least 150 min of moderate intensity physical activity per week. The purpose of this study was to explore how the proportion of patients, who reached the recommended level of HEPA, changed following a supported osteoarthritis self-management programme in primary care, and to explore how reaching the level of HEPA was influenced by body mass index (BMI), gender, age and comorbidity. Methods: An observational study was conducted using data from a National Quality Registry in which 6810 patients in primary care with clinically verified hip or knee osteoarthritis with complete data at baseline, 3 and 12 months follow-up before December 31st 2013 were included. HEPA was defined as self-reported physical activity of at least moderate intensity either a) at least 30 min per day on four days or more per week, or b) at least 150 min per week. HEPA was assessed at baseline, and again at 3 and 12 months follow-up. Cochran's Q test was used to determine change in physical activity over time. The association between reaching the level of HEPA and time, age, BMI, gender, and Charnley classification was investigated using the generalized estimation equation (GEE) model. Results: The proportion of patients who reached the level of HEPA increased by 345 patients, from 77 to 82%, from baseline to 3 months follow-up. At 12 months, the proportion of patients who reached the level of HEPA decreased to 76%. Not reaching the level of HEPA was associated with overweight, obesity, male gender and Charnley category C, i.e. osteoarthritis in multiple joint sites (hip and knee), or presence of any other disease that affects walking ability. Conclusions: Following the supported osteoarthritis self-management programme there was a significant increase in the proportion of patients who reached the recommended level of HEPA after 3 months. Improvements were lost after 12 months. To increase physical activity and reach long-lasting changes in levels of physical activity, more follow-up sessions might be needed.

 • 217.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Gerrevall, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Många vägar till landslaget2015Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, nr 3, s. 30-33Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En typisk svensk landslagsidrottare har sysslat med många idrottersom barn. Först i gymnasieåldern väljer han eller hon att specialiserasig och elitsatsa. Men det finns många fler vägar till framgång. För attta hand om alla talanger behöver idrottsrörelsen hitta fler sätt attguida dem på.

 • 218.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Gerrevall, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Specialising or sampling – careers pathways in Swedish elite sports2015Ingår i: 20th annual Congress of the European college of sport science 24th - 27th June 2015, Malmö – Sweden: Book of abstracts / [ed] Radman, Aage; Hedenborg, Susanna; Tsolakidis, Elias, European College of Sport Science , 2015, s. 237-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction The sport talent discourse is dominated by the controversy regarding early specialization or sporting diversification and sampling (Cote & Fraser-Thomas, 2007 and Bridge & Toms, 2012). The main purpose of the project was to study Swedish top athletes and describe the pathways to national top level in sports and the athletes’ perception of this process. More specifically the project studied socio-economic background, families sporting background, sports debut age, age of specialisation and investing in sports.

  Method Questionnaires were distributed to 349 national team athletes from 39 different sport federations. 328 athletes, 195 females and 133males, returned the questionnaires, an answering rate of 93,8%. The average age was 25 years. 62% were involved in individual sports.They were all nations team athletes and 69% of them had received special elite support as potential medal winners at World Cups and Olympic games.

  Results The study showed the strong family influence on the sport activities. The national team athletes typically came from sport families, their parents had own sport experiences often from a high level within the same sport as the children. The parents often were engaged as coaches, committee delegates, board members etc. The study identified several different paths to the nationalteam. The career steps from early involvement to top level performances are varying and individual. Beside the two dominating paths the results showed different nuances and individual pathways including early sport choice but with early or late specialization as well as latersport choice with or without sampling periods. These results are corresponding with other recent studies (see for example Storm et al 2012).

  Discussion The findings in this study indicate that the talent programs and talent identification systems have to be more flexible to match the different individual pathways to elite level. The standardized talent programs and the traditional talent “stairways” are discussed since they run the risk of missing talents who don’t seem to fit expected sport activity patterns.

  References Bridge, M. W. & Toms,M.R, The specialising or sampling debate: a retrospective analysis of adolescent sports participation in the UK, Journal of Sports Sciences,2012; 1–10 Côte, J. & Fraser-Thomas, J. Youth involvement in sport. In P. Crocker (Ed.), Introduction to sport psychology: A Canadian perspective(pp. 266–294). Toronto, ON: Pearson Prentice Hall. Storm, L. K., Henriksen, C. & Krogh-Christensen, M. Specialization pathwaysamong elite Danish athletes: A look at the developmental model of sport participation from a cultural perspective. International Journal ofSport Psychology, 2012, 43, 199-222

 • 219.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Gerrevall, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Swedish sport federations view on the characteristics of good talent environments.2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 220.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Gerrevall, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  The good sporting in culture. Factors underpinning successful Swedish talent environments.2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 221.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Gerrevall, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  The importance of choosing the right parents – on the family impact on top-level performances in sports.2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 222.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Gerrevall, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  The road to the National team. Career pathways of Swedish top athletes.2015Ingår i: Presented at The World Congress on Elite Sport Policy, Melbourne, 2015, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 223.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Gerrevall, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Vägarna till landslaget: Om svenska elitidrottarens idrottsval och specialisering2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport var att undersöka hur vägen fram till idrottsutövande på elitnivå ser ut och upplevs av svenska elitidrottare, från involvering som ung idrottare till nationell och internationell elitnivå, alltså det som kan benämnas som själva talangutvecklingen. Datainsamlingen har skett genom en omfattande enkät som innehållit en blandning av öppna frågor och frågor med fasta svarsalternativ. Sammantaget har 349 enkäter utdelats och 328 har besvarats, vilket ger en svarsandel på cirka 93 procent. I korthet framkommer bland annat följande resultat:

  Landslagsutövarna kommer från ”idrottsfamiljer”. Föräldrarna har i stor omfattning egna idrottsliga erfarenheter och kunskaper och har ofta själva varit tävlingsaktiva i samma idrott som blivit landslagsutövarnas huvudidrott. Föräldrarna har också i många fall varit ledare och tränare.

  Familjerna har haft ekonomiska möjligheter att på olika sätt stödja sina barns idrottande.

  Föräldrarna har i stor omfattning akademisk utbildning.

  Landslagsutövarna har prövat flera idrotter under sin ”idrottsliga resa”.

  Den första idrottskontakten sker i cirka 7 års ålder, men oftast inte i den blivande huvudidrotten.

  Under uppväxten sysslar de flesta med minst två andra idrotter förutom huvudidrotten.

  Vid 15 års ålder specialiserar de sig och väljer att bara syssla med sin huvudidrott.

  Ungefär ett år senare börjar de elitsatsa på sin idrott.

  En övervägande del har genomgått idrottsprofilerad gymnasieutbildning.

  Sammantaget visar resultaten att vägarna till landslagsnivå är varierande och individuella och att den svenska idrottsmodellen i stor utsträckning tycks karaktäriseras av sen specialisering och elitsatsning.

  Avslutningsvis diskuteras resultaten i jämförelse med internationella forskningsresultat och erfarenheter. Här väcks frågor som:

  Kan idrotten attrahera dem som inte kommer från idrottskunniga familjer med möjlighet att stödja sina barn ekonomiskt och tidsmässigt?

  Är idrotten organiserad så att aktiviteter i flera idrotter möjliggörs under ungdomsåren?

  Är det möjligt att nå landslaget utan att ha genomgått idrottsprofilerad gymnasieutbildning? Om inte, enligt vilka kriterier bör uttagning till dessa utbildningar ske?

 • 224.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Gerrevall, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Schenker, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Att utveckla barns och ungdomars delaktighet och inflytande inom idrotten2015Ingår i: Idéer för idrottsutveckling / [ed] Josef Fahlén och Staffan Karp, Stockholm: SISU Idrottsböcker , 2015, s. 25-44Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 225.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Idrottens tränarutbildningar – kartläggning och analys.: Huvudrapport2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 226.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hageskog, Carl-Axel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Kentää, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan.
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Friidrottsens elitcoacher om sin egen kompetens2013Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, nr 2, s. 27-31Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 227.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hageskog, Carl-Axel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Coaches’ Job Situation in Swedish Athletics2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 228.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hageskog, Carl-Axel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Kenttä, Göran
  Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm.
  Coachteamet – en satsning på elitcoacher, Slutrapport.2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 229.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hedberg, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Idrottsledaren som pedagog2018Ingår i: Att leda lärande: En vänbok till Per Gerrevall / [ed] Krantz, Joakim & Sundberg, Daniel, Kalmar, Växjö: Linnaeus University Press, 2018, s. 91-110Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 230.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hedberg, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Ledarskapets grundprinciper2018Ingår i: Idrottens ledarskap / [ed] SISU Idrottsböcker, Stockholm: SISU Idrottsböcker , 2018, s. 41-59Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 231.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hedberg, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Lärande och det pedagogiksa ledarskapet2018Ingår i: Idrottens ledarskap / [ed] SISU Idrottsböcker, Stockholm: SISU Idrottsböcker , 2018, s. 83-101Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 232.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer: En studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 233.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Socio-cultural Perspectives On Successful Talent Development Environments In Sports2017Ingår i: Book of Abstracts: The 25th EASM Conference 5–8 September 2017 Bern and Magglingen, Switzerland: Challenges and Developments of Sport Organisations / [ed] Tim Ströbel, Tim Breitbarth, Hippolyt Kempf, Claas Christian, Siegfried Nagel, University of Bern , 2017, s. 356-357Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 234.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  De bästa idrottscoacherna är bra pedagoger2017Ingår i: Idrottsforskning, E-ISSN 2002-3944, nr 14 novArtikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Forskningen inom coaching har i stor utsträckning haft sin teoretiska grund inom psykologin men våra resultat visar på behovet av att framhålla de pedagogiska dimensionerna, även i elitcoachens roll.

 • 235.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hafsteinsson Östenberg, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Äpplet faller inte långt från trädet: Om idrottande barns föräldrar och deras betydelse för barnens idrottskarriär2013Ingår i: SVEBI Årskonferens, Stockholm, 2013, 2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 236.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Patriksson, Göran
  University of Gothenburg.
  Stråhlman, Owe
  University of Gothenburg.
  Gärna medalj – men också en utbildning och ett jobb - en studie om upplevelser av elitidrottskarriären och tiden därefter.2017Ingår i: Idrottsforskaren, nr 3, s. 8-26Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 237.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Patriksson, Göran
  Göteborgs universitet.
  Stråhlman, Owe
  Göteborgs universitet.
  Vägen från landslaget : om elitidrott, karriär och avslutning2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 238.
  Fasting, Oskar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Idrottsrörelsen - en kvinnlig domän?: En studie av kvinnliga idrottsutövares livsberättelser rörande jämställdheten inom det svenska föreningslivet.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka jämställdheten inom den svenska idrottsrörelsen. Mer precist handlar det om att analysera kvinnliga idrottsutövares livsberättelser med fokus på jämställdheten inom det idrottsliga föreningslivet. Ambitionen är att belysa hur kvinnliga idrottare upplever och hanterar frågor som har med jämställdhet och idrott att göra på daglig basis i sin idrottsliga praktik. Ett flertal frågeställningar innehar en vital karaktär i den föreliggande studien: Upplever kvinnliga idrottsutövare att utvecklingen går åt ”rätt håll”, det vill säga att idrottslivet blir mer jämställt? Är det något eller några område som är särskilt förbisedda och/eller välutformade när det gäller jämställdhetsfrågor? Finns det några signifikanta skillnader mellan de olika idrotter som studerats, sett ur ett jämställdhetsperspektiv? Dessa frågor utgör bara ett par exempel på fundamentala frågeställningar i denna kontext.

   

  För att söka svar på dessa frågor har en kvalitativ metod tillämpats med inriktning mot livsberättelse. I studien intervjuades tolv kvinnliga idrottare, från såväl elitidrotten som breddidrotten, vilka representerade sex olika idrotter, vilka är ishockey, fotboll, handboll, innebandy, volleyboll och vattenpolo. Av resultaten från den föreliggande studien framgår det bland annat att merparten av studiedeltagarna anser att utvecklingen går åt rätt håll, d.v.s. de uppfattar att sina respektive idrotter har blivit mer jämställda. Icke desto mindre betonar respondenterna att det emellertid finns mycket som behöver förbättras.

 • 239.
  Faxå, David
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Sehovic, Kerim
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  "Att samtala är att tänka tillsammans": En studie om samverkan på Arenastaden i Växjö2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är beskriva, analysera och diskutera samverkan på Arenastaden i Växjö. Studien har en hermeneutisk utgångspunkt och bygger på en teoretisk tolkningsmodell som innefattar fyra kategorier: Samarbete, mål och syfte, kommunikation och risker. Modellen är skapad av studieförfattarna med stöd i den tidigare forskningen. För att uppfylla studiens syfte har kvalitativa och induktiva semistrukturerade intervjuer använts. Respondenterna är Växjö kommun och arenaägande idrottsföreningar på Arenastaden.

  Resultatet kan summeras med att det idag finns en samverkan som av respondenterna ses som positiv, men med stor utvecklingspotential. Samtliga parter har ambitionen att samverka men vem som ska sammankalla och organisera det hela är okänt. Vi kan avläsa att samverkan idag är ostrukturerad, otydlig och med ospecifika mål samt syften, vilket försvårar samverkan. Det existerar heller ingen konkret arbetsstrategi vilket komplicerar arbetsprocessen. Som resultat har detta lett fram till att samverkan mellan parterna inte nått upp till sin fulla effektivitet och lämnar därmed ett Arenastadsområde som inte når upp till sin fulla potential.

 • 240.
  Ferry, Magnus
  et al.
  Göteborgs universitet ; Umeå universitet.
  Lund, Stefan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  School sports pupils in Swedish upper secondary schools: selection based on what?2014Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In both the fields of education and the field of sport, an individual’s possession of capital and his or her habitus influence lifestyle and choices that in turn affect the selection of pupils on a collective level. In this article, we will study school sports and the crossing of these two fields. From a cultural sociological perspective, the main purpose of this article is to identify and analyse how organisational conditions and pupils’ social characteristics interact with the different selection processes that underlie upper secondary pupils’ participation in school sports in Sweden. The results show that the selection of pupils to school sports is ultimately a question of how school sports is organised and the pupils’ social characteristics. Upper secondary schools generally organise school sports through academic programmes, and with team sports, this seems to be better adapted to the interests and sports habits of middle-class boys. Furthermore, on the basis of 677 pupils’ questionnaire responses, the results of this study show that choice between different types of school sports programmes depends on the possession of educational capital and sporting capital.

 • 241.
  Fingal, Marcus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Cammersand, Kristofer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Ishockeyagent som yrke!: Har Du vad som krävs, enligt spelarna?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Ishockeyagent som yrke! - Har Du vad som krävs, enligt spelarna?

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka agenternas roll inom svensk ishockey idag.

  Problemformulering: Vad gör att spelarna skaffar agent eller väljer att inte göra det?

  Vilka kompetenser vill en svensk ishockeyspelare att en svensk ishockeyagent ska ha?

  Metod: Vårt tillvägagångssätt för denna studie lutar sig emot en kvalitativ forskningsmetod

  där de primära källor utgjorts av intervjuer med 13 respondenter, som spelar ishockey på en

  nivå där agenter förekommer (divison 1 och uppåt i seriesystemen). Undersökningen har haft

  en deduktiv ansats där vi först utgått från forskning och teori för att sedan samla in studiens

  empiri.

  Slutsatser: Agenten behöver flera olika kompetenser. Däribland förhandlingskunskap, rådgivning,

  lyhördhet och förmågan att fungera i sociala sammanhang. Studien påvisar bland

  annat att spelarna idag inte ser förhandling som den primära kompetensen hos en agent. Snarare

  tyder verkligheten på att relationen mellan spelare och agent kommer i första rummet.

  Studien påvisar också att spelarna känner en avsaknad av utbildning hos agenterna och att

  man som spelare menar att agenterna därmed får svårt att stå till svars för sitt yrke.

 • 242.
  Fjällhage, Jonathan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Flink, Julia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Lika svårt som det är för mig att sätta ord på kunskapskraven, lika svårt är det ju för eleverna att förstå: En kvalitativ studie om lärares tolkningsprocess samt elevers uppfattningar om kunskapskraven i idrott och hälsa för årskurs nio2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur lärare inom idrott och hälsa arbetar med kunskapskraven för slutet av årskurs nio. Detta arbete består av en tolkningsprocess och användandet av kunskapskraven, där innehållet ska förmedlas samt kommuniceras mellan lärare och elev. Vidare behandlar studien elevers uppfattningar om kunskapskraven.

  I samband med införandet av Lgr11 introducerades även nya kunskapskrav för elever i slutet av årskurs nio. En diskussion kring problematiken gällande kunskapskraven, vid införandet, bestod bland annat av dess innehåll samt tolkningsbarhet för en likvärdig bedömning. Studien har utgångspunkt i det hermeneutiska perspektivet samt läroplansteorin. Studien baseras på en kvalitativ undersökningsmetod i form av fyra lärarintervjuer samt intervjuer med fyra fokusgrupper, bestående av fyra till fem elever. Resultatet i undersökningen visar att lärare arbetar på olika sätt gällande användandet samt tolkningen av kunskapskraven. Vidare framgår det i resultatet att samtliga lärare anser kunskapskraven som otydliga och svårtolkade. Beroende på hur läraren använder sig av kunskapskraven i undervisningen resulterar det i olika uppfattningar hos eleverna. I resultatet framgår det även att eleverna tror att läraren premierar en mängd olika faktorer i samband med bedömning, där tydliga kopplingar till kunskapskraven saknas.

   

   

  Nyckelord: Kunskapskrav, Idrott och hälsa, Tolkning, Kommunikation, Elevers uppfattning, Värdeord

 • 243.
  Flood, Johannes
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Sport is a way of living: "But not just a way of lving: an active way of living!"2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the cultural processes of how national identity is supported and/or created through sports in South Africa. To get a basic understanding of the South African sports culture data have been collected by using cartographic methods such as reading newspapers, watching sports on television and visiting live sport events. The final part of the method was to conduct interviews about sports as an additional way to collect data and understand the processes of national identity. The theories originates from social scientists like Èmile Durkheim and Karl Marx combined with post traditional perspectives that offers some explanations on how sports and national identity function as an important part that holds societies together.

   

  The conclusion of the study shows that sports are strong factors in the creation and reproduction of national identities in the South African culture. The sport institutions with their norms and regulations on the one hand gives clear directions for how society and sports are organized. On the other hand the South Africans identities mold between a traditional identity and a modern identity where good sport performance can offer class journeys to western society and better opportunities.

 • 244.
  Fonseca, Lars
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Gerrevall, PerLinnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).Gustafsson, BarbroLinnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Lämplighetsbedömning inför antagning till lärarutbildningen: Erfarenheter från Linnéuniversitetets försöksverksamhet2019Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 245.
  Fors, August
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  En studie om Svenska elitfotbollsföreningars rekryteringsprocess och bedömning av fotbollsspelare2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftade till att undersöka svenska elitfotbollsföreningars rekryteringsarbete och bedömning av egenskaper och förmågor hos spelare. Fyra av fem föreningar tillhörande högsta serien i svensk fotboll, Allsvenskan har medverkat medan en av de fem är en förening som för tillfället befinner sig i Division 1 men har stor erfarenhet av svensk elitfotboll. För att kunna svara på uppsatsen syfte valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer. Insamlingsmetoden av data för denna uppsats grundade sig i att få så utförliga svar som möjligt av respondenterna därför valdes semistrukturerade intervjumetod. Resultatet visar på att rekryteringsarbete är en vital del hos varje förening och att det är oerhört viktigt att göra en tydlig behovsanalys ihop med att vara noggrann i sitt researcharbete. Uppsatsen visar på att det finns en koppling mellan näringslivets angreppsätt vad gäller rekrytering som kan appliceras på fotbollsvärlden men även hur det de båda världarna skiljer sig åt. Det som skiljer dem åt är att inom näringslivet arbetar man mer strukturerat med hjälp av olika tester och intervjuer medan inom fotbollen så är referenstagande en vital del i en rekrytering tillsammans med noggrann scoutingprocess. Att göra en noga behovsanalys innan rekryteringsprocessen är något som de båda organisationerna lägger stor vikt vid. 

 • 246.
  Forsberg, Henrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Edin, Sebastian
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Fysisk aktivitet: En tvärsnittstudie om kompensatoriskt beteende 2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera förhållandet mellan fysisk aktivitet på arbete och fritid. En tvärsnittsstudie genomfördes för att jämföra personer med ett mer fysiskt aktivt arbete (undersköteskor) med personer som har ett mindre fysiskt arbete (kontorsarbetare) i Kalmar 2013. Deltagarna (n=37) delades efter yrke in i grupperna kontorsarbetare och undersökterskor. Varje deltagare bar en accelerometer under 7 dagar för att mäta den fysiska aktivitetsnivån. Mätningarna utfördes under arbetsdagar och icke arbetsdagar. Resultatet visade inga signifikanta skillnader för att ett mindre fysiskt aktivt arbete kompenseras med en mer fysiskt aktiv fritid. Studien visar på tendenser till högre kompensation av fysisk aktivitet på fritiden hos kontorsarbetare jämfört med undersköterskor.  

 • 247.
  Forsberg, Martina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Alenhorn, Melinda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  "När jag rider känns det som att jag flyger och alla bekymmer stannar nere på marken"2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt Sveriges folkhälsoenkät är psykisk ohälsa som bland annat depression och ångest, brist på tillit och sociala relationer vanligt förekommande hos personer med funktionsnedsättning och funktionshinder. För att förbättra den upplevda psykiska och sociala hälsan är deltagandet i fritidsaktiviteter av betydelse. I tidigare studier redovisas att deltagandet i fritidsaktiviteter förbättrar individens fysiska, psykiska och sociala hälsa. Fritidsaktiviteter som innefattar djur är hälsofrämjande på så sätt att det kan minska individens stressnivå, minska ångest och förbättra självkänslan. En form av aktivitet som innefattar djur är fritidsridning och hästunderstödd terapi. Denna studies syfte är att förstå hur funktionsnedsatta och funktionshindrade ryttares hälsoupplevelse, sociala relationer och identitet påverkas av deras hästintresse. Med begreppet hästintresse menas kontakt med hästar och ridning samt stallmiljö. För att besvara syftet valdes en kvalitativ metod med intervjuer. I studien medverkade nio ryttare med olika typer av funktionsnedsättning och funktionshinder. Studiens resultat analyserades utifrån hur identitet skapas i sociala sammanhang samt av individens performativa handlingar. Denna studie visade att kontakten med hästen och det sociala sammanhanget i stallet hade en positiv inverkan på ryttarnas hälsoupplevelse, sociala relationer och identitet. Det som kunde ses var förbättrad upplevd hälsa så som minskad stress och ångest, ökat antal sociala relationer, förbättrad självkänsla samt en stärkt identitet. 

 • 248.
  Forss, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Crossfitkvinnan: En kvalitativ intervjustudie om hur kvinnor resonerar kring kultur, subjekt och kropp2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Historiskt sett har kvinnors idrottande varit problematiskt och problem med jämställdhet existerar fortfarande. Det finns både krav och förväntningar på vilken typ av fysisk aktivitet kvinnor ska ägna sig åt. Crossfit är en ny sport som engagerar sig i jämställdhetsdebatten genom att ta ställning, som de själva utrycker sig ”dekonstruera myten om det svagare könet”. Sporten har en jämn könsfördelning, något som särskiljer sig från flera andra sporter.

  Syfte: Genom ett makt- och genusperspektiv syftar undersökningen i att få djupare förståelse för hur Crossfitkvinnor resonerar kring kultur, subjekt och kropp.

  Metod: Undersökningen utfördes som en kvalitativ intervjustudie. Empirin samlades in genom 11 intervjuer med kvinnor som hade Crossfit som livsstil. Genom en hermeneutisk ansats kunde undersökningen gå från att vara induktiv till att bli mer abduktiv genom strukturerad kodning.

  Resultat: Crossfit fungerar som ett verktyg för ökad kunskap och insikt för kvinnorna. De ser sig själva som kapabla och deras kroppsideal här ändrats. Att vara muskulös och stark har gett dem nya fördelar både inre genom att känna sig trygga och yttre från män som gett dem respekt. Kvinnorna går emot normer och en legalisering av det sker genom en stark kultur och gemenskapen med andra inom sporten.

  Slutsats: Crossfit erbjuder en miljö som får kvinnor att känna sig likvärdiga. Träningen gör att de får bättre självkänsla och känner sig kapabla både i sin träning och utanför boxen. Crossfit normaliserar nya ideal vilket vidare forskning skulle kunna titta mer på.

 • 249. Forss, Cecilia
  et al.
  Andreasson, Jesper
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Att äga konversationen: Linnea Claeson om idrott, näthat och motmakt2017Ingår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, nr September 19Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 250.
  Forsén, Ida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Kvinnors upplevelse av sin kunskap om graviditet och träning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studier har visat att det är viktigt att ge kvinnor evidensbaserad information och råd kring träning och graviditet. Syftetmed studien var att undersöka frågeställningen: Upplever kvinnor efter sin förlossning att de fick kunskap under sin graviditet kring fysisk aktivitet och träningMetodensom användes var en enkätundersökning och ett av inklutionskriterierna var att man skulle ha fött sitt barn inom de senaste 24 månaderna. Resultatetav studien baserades på 360 enkätsvar vilka visade 70 % av de svarande anser att de inte fått tillräcklig information om träning under graviditeten. Av de svarande som ansåg sig fått tillräckligt med kunskap om fysisk aktivitet under graviditeten fick 39 % den informationen från en fysioterapeut, flest av alternativen. 52 % av de svarande bedömde sin kunskap om träning och graviditet som låg under graviditeten. Enkätresultaten visade också att 86 % av de svarande som bedömde sig ha hög eller mycket hög kunskap om gravidträning under graviditeten gjorde en förändring i sin träning. Det var sex procentenheter högre än resultatet bland alla respondenter. Slutsatsenav studien visade indikationer på att de kvinnor som träffat en fysioterapeut under sin graviditet i högre grad verkar uppleva att de fått information om hur de bör träna under graviditeten. Det bör undersökas genom vidare studier.

2345678 201 - 250 av 752
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf