lnu.sePublications
Change search
Refine search result
3940414243 2051 - 2100 of 2123
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2051.
  Widlund, Sofie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Lindberg, Nathalie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Möte med döden mitt i livet: Vad kan ge livskraft vid cancer?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2052.
  Wiger, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Eiderbrant, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Anestesisjuksköterskors sätt att hantera sina upplevelser av oförutsedda händelser såsomdödsfall på operationsbordet: En intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2053.
  Wiger, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Samuelsson, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  NÄR SMÄRTA FORMGER LIVET: EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM HUR PERSONER MED LÅNGVARIG SMÄRTA UPPLEVER SJUKVÅRDEN2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse. Långvarig smärta påverkar personens livsvärld i många aspekter genom fysiska, affektivta och kognitiva dimensioner. Vid smärtanalys av långvarig smärta kan metoder användas som ger en inblick i samtliga dimensioner. Eftersom smärta är en personlig upplevese och endast kan förklaras av personen själv så bör sjukvården utgå från ett livsvärldsperspektiv.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur personer med långvarig smärta upplever att

  smärtproblematikens inverkan på livsvärlden uppmärksammats av sjukvården.

  Metod: Genom en kvalitativ ansats genomfördes intervjustudien med semistrukturerade frågor. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och presenterades i resultatet utifrån underkategorier och kategorier.

  Resultat: Upplevelserna hos informanterna var att sjukvården inte tillräckligt uppmärksammade livsvärlden. Sjukvården upplevdes otillräcklig i frågor om att se till helheten, lyssna på personen och se personen i dess sammanhang. Personer med långvarig smärta kände sig misstrodda och lämnade ensamma. Det upplevdes positivt de gånger sjukvården såg till livsvärlden genom att göra personerna delaktiga i vården och därmed ge tillbaka makt. Ett sätt att se till livsvärlden var att lyssna till personernas åsikter och upplevelser och därmed möjliggöra att beslut kunde fattas gemensamt.

  Slutsats: Sjukvårdspersonal ser bristfälligt till livsvärlden då personer som lever med långvarig smärta söker vård för smärtproblematiken.

 • 2054.
  Wigren, Felix
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Midtsund Nordbö, Arne
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED ETT ALKOHOLBEROENDE: En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Omkring 446 000 svenskar har antingen ett missbruk eller ett beroende av alkohol. Ett missbruk är när drickandet blir ett problem för individen och ett beroende är när individen upplever det svårt att leva utan alkohol. De vanligaste behandlingsmetoderna för alkoholmissbruk och beroende är motiverande samtal, kognitiv beteende terapi, tolvstegsbehandling och farmakologisk behandling. Sjuksköterskans roll i arbetet med alkoholberoende är att förebygga ohälsa.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med ett alkoholberoende.

  Metod: Studien baseras på fem självbiografier som analyserades med en manifest innehållsanalys av kvalitativa verk.

  Resultat: Tre huvudkategorier och nio underkategorier framkom efter analysen av självbiografierna. Huvudkategorierna var beroendets karaktär, en vändpunkt i livet och mötet med vården. De nio underkategorierna var sökandet efter välbefinnande, upplevelser vid frånvaro av alkoholpåverkan, skillnaden som gjorde skillnad, ambivalens, nya livsmål, misstro till vården, upplevelser av bemötandet, upplevelser av förbättring och upplevelser av försämring.

  Slutsats: Alkoholberoendet kan ge upphov till olika typer av lidande för den beroende. Missbruket skadar dem fysisk och psykosocialt samt kan leda till en existentiell kris. Beroendetillståndet upplevs motsägelsefullt för den drabbade, därför att det upplevda behovet att dricka och behovet för hälsa är oförenliga med varandra. Det går att ta sig ur ett beroendetillstånd, och det kan göras på flera sätt. Vårdinsatser med livsvärldsperspektiv kan stödja individen i den processen.

  Nyckelord: Alkoholberoende, alkoholmissbruk, livsvärld, levd kropp, lidande, vändpunkt.

 • 2055.
  Wijk, Hanna
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Ponzer, Sari
  Karolinska Institutet.
  Heikkilä, Kristiina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kihlstroem, Lars
  Karolinska University Hospital.
  Nordquist, Jonas
  Karolinska Institutet;Karolinska University Hospital.
  Factors influencing effectiveness in postgraduate medical education - a qualitative study of experiences of the responsible clinical consultants2019In: BMC Medical Education, ISSN 1472-6920, E-ISSN 1472-6920, Vol. 19, article id 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BackgroundMedical education leaders are important for educational quality in postgraduate medical education. Their work tasks are complex and contain different components. However, factors that are influencing leaders effectiveness in completing these tasks are unexplored. Understanding and developing these factors is most likely essential to strengthen postgraduate medical education and to consequently improve the quality in health care delivery. This study explores the experiences of factors that influence effectiveness of clinical consultants responsible for postgraduate medical education at clinical departments. Effectiveness was defined as fulfillment of work tasks.MethodsA qualitative study was performed with data gathered through semi-structured face-to-face interviews with 17 consultants responsible for postgraduate medical education. Data was analyzed by qualitative content analysis.ResultsFindings clustered into four themes of factors influencing effectiveness: individual (being an expert, social competence), relational (support and cooperation, communication), attitudinal (shared vision, organizational values, colleagues' attitudes) and structural (organizational characteristics, regulations and guidelines, conditions for the role). The factors were experienced to influence effectiveness in a positive or a negative direction.Conclusions This study shed light on the complex and interrelated factors experienced to have impact on the role of consultant responsible for postgraduate medical education. Viewing the result through the concept of power, the role mainly relies on personal power sources like expert and referent power whereas power connected to the position often are lacking. To increase effectiveness of the role, a differentiated strategy which involves activities at both individual, group and organizational levels is needed.

 • 2056.
  Wijk, Marlene
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Tim
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Icke akut sjuka patienter transporteras till akutmottagningen: -en intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

   

  Bakgrund: Antalet ambulansuppdrag i Sverige har ökat med 30 % under en fyra års period. I korrelation med detta har arbetsbelastningen ökat på akutmottagningarna, vilket riskerar patientsäkerheten. Studier har påvisat att en viss mängd ambulanstransporter till akutmottagningar inte är nödvändiga ur ett medicinskt perspektiv.  

   

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att ta patienter till akutmottagning trots att bedömning gjorts att något akut medicinskt vårdbehov ej föreligger.

   

  Metod: Studien baseras på en kvalitativ metod. Intervjuer med ambulanssjuksköterskor från södra Sverige låg till grund. Intervjuerna spelades in, transkriberades och senare analyserades i enlighet med en kvalitativ innehållsanalys.

   

  Resultat: Det finns flertal faktorer som leder till att icke akut sjuka patienter transporteras till akutmottagningen. Individuella egenskaper, externa faktorer såsom riktlinjer och att läkaren påverkar sjuksköterskans beslut. Miljö som antingen är dålig för patienten men också för personalen. Hot gentemot vårdpersonalen och risken att det egna anseendet påverkas. Samt att primärvården inte har möjlighet att ta emot patienten.

   

  Diskussion: Ambulanssjuksköterskans förmåga att kommunicera med patienten kan ha en inverkan som leder till transport, även om det inte finns ett akut vårdbehov. Studier har påvisat att många larm gällande patienter utan akut medicinskt vårdbehov kan leda till att ambulanssjuksköterskan förlorar empati. Något som skulle kunna vara relevant i beslutsfattandet om vilken vårdnivå som är lämpligast för patienten.

   

  Slutsats: Ambulanssjuksköterskors arbetsmiljö påverkar beslutsfattandet. Oavsett om det är patienten, anhöriga eller andra influenser. Primärvårdens belastning tvingar dem att neka patienter. Detta leder till en ökad arbetsbelastning på akutmottagningen vilket kan riskera patientsäkerheten. 

 • 2057.
  Wijkman, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Lindahl, Ilona
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sömnstörande faktorer inom somatisk vård: ur ett patientperspektiv: -En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov som påverkar vår hälsa. Bristfällig sömn kan leda till försämrat minne, koncentrationssvårigheter och dåligt humör. Inneliggande patienter med sömnbrist får ofta sämre tålamod, har svårare att hantera oro, mobiliserar sig inte lika bra och ökar risken för skada och fall. En personcentrerad vård kan främja patientens sömn då omvårdnadsåtgärderna anpassas utefter patientens individuella behov.

  Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av sömnstörande faktorer inom somatisk vård.

  Metod: En litteraturstudie bestående av åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades och det utfördes en innehållsanalys av artiklarnas resultat.

  Resultat: I resultatet framkom två kategorier: Patientrelaterade faktorer och Omgivningsrelaterade faktorer. Ett flertal faktorer påverkade inneliggande patienters sömn. Inom vårdmiljön var ljud och ljus de främsta faktorerna som påverkade sömnen negativt. Dåligt patientbemötande och brist på information från sjuksköterskan skapade oro och ångest hos patienten.

  Slutsats: Ett gott bemötande och bra information skapar trygghet hos patienten. Genom att arbeta personcentrerat kan sjuksköterskan synliggöra sömnstörande faktorer och därmed främja patientens sömn. 

 • 2058.
  Wikstrom, Lotta
  et al.
  Jönköping Univ.
  Eriksson, Kerstin
  Jönköping Univ.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linköpings Universitet, Ersta Sköndal Univ Coll.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping Univ.
  Broström, Anders
  Jönköping Univ.
  Healthcare Professionals' Perceptions of the Use of Pain Scales in Postoperative Pain Assessments2014In: Applied Nursing Research, ISSN 0897-1897, E-ISSN 1532-8201, Vol. 27, no 1, p. 53-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To describe how healthcare professionals perceive the use of pain scales in postoperative care. Background: Pain scales are important but not an obvious choice to use in postoperative care. No study has explored how healthcare professionals experience the use of pain scales. Methods: An explorative design with a phenomenographic approach was used. The sample consisted of 25 healthcare professionals. Semistructured interviews were performed. Results: Four descriptive categories emerged - the use of pain scales facilitated the understanding of postoperative pain, facilitated treatment, demanded a multidimensional approach and was affected by work situations. Conclusions: Healthcare professionals described that pain scales contribute to the understanding of patient's postoperative pain. It is important to ensure patient understanding and be aware about variations in pain ratings. Dialogue and observations are necessary to be certain what the ratings mean to the patient. The use of pain scales depends on patient's needs and organization. (C) 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 • 2059.
  Wikström, Ellinor
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Amy
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors erfarenheter av att leva med migrän: En studie baserad på skriftliga berättelser2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2060.
  Wikström, Lotta
  et al.
  Jönköping University;Ryhov County Hospital.
  Eriksson, Kerstin
  Jönköping University;Ryhov County Hospital.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Nilsson, Mats
  Futurum Acad Hlth & Care, Jönköping.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linköping University.
  Broström, Anders
  Jönköping University;University Hospital Linköping.
  The clinical applicability of a daily summary of patients' self-reported postoperative pain: A repeated measure analysis2017In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 26, no 23-24, p. 4675-4684Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim and objectives(i) To determine whether a central tendency, median, based on patients' self-rated pain is a clinically applicable daily measure to show patients' postoperative pain on the first day after major surgery (ii) and to determine the number of self-ratings required for the calculation of this measure. BackgroundPerioperative pain traits in medical records are difficult to overview. The clinical applicability of a daily documented summarising measure of patients' self-rated pain scores is little explored. DesignA repeated measure design was carried out at three Swedish country hospitals. MethodsAssociations between the measures were analysed with nonparametric statistical methods; systematic and individual group changes were analysed separately. Measure I: pain scores at rest and activity postoperative day 1; measure II: retrospective average pain from postoperative day 1. ResultsThe sample consisted of 190 general surgery patients and 289 orthopaedic surgery patients with a mean age of 65; 56% were men. Forty-four percent had a pre-operative daily intake of analgesia, and 77% used postoperative opioids. A range of 49 pain scores seem to be eligible for the calculation of the daily measures of pain. Rank correlations for individual median scores, based on four ratings, vs. retrospective self-rated average pain, were moderate and strengthened with increased numbers of ratings. A systematic group change towards a higher level of reported retrospective pain was significant. ConclusionsThe median values were clinically applicable daily measures. The risk of obtaining a higher value than was recalled by patients seemed to be low. Applicability increased with increased frequency of self-rated pain scores and with high-quality pain assessments. Relevance to clinical practiceThe documenting of daily median pain scores at rest and during activity could constitute the basis for obtaining patients' experiences by showing their pain severity trajectories. The measures could also be an important key to predicting postoperative health-related consequences.

 • 2061.
  Wikström, Lotta
  et al.
  Jönköping University ; Ryhov County Hospital.
  Eriksson, Kerstin
  Jönköping University ; Ryhov County Hospital.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linköping University ; Linköping University Hospital.
  Broström, Anders
  Jönköping University ; Linköping University Hospital.
  Healthcare professionals' descriptions of care experiences and actions when assessing postoperative pain: a critical incident technique analysis2016In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 30, no 4, p. 802-812Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Pain is a common postoperative symptom, and length of hospital stay after surgery is short which highlights the importance of pain assessments. Experiences of assessing pain are mainly described from the perspective of nurses. In postoperative care, enrolled nurses and physicians also assess pain. It is therefore important to take note of their experiences to improve postoperative pain assessments.

  OBJECTIVES: The aim of this study was, through considering critical incidents, to describe care experiences and actions taken by healthcare professionals when assessing postoperative pain.

  METHODS: An explorative design employing critical incidents technique analysis was used. A total of 24 strategically selected enrolled nurses, nurses and physicians employed at orthopaedic or general surgery wards in four Swedish hospitals were interviewed. The intention was to reach variation in age, sex, profession and professional experience.

  FINDINGS: In pain assessments, patient-related facilitators were patients' verbal and emotional expressions including pain ratings, while lack of consistency with observed behaviours was a barrier. Clinical competence, continuity in care and time were healthcare-related facilitators. The actions healthcare professionals took were gathering facts about patients' pain manifestations and adapting to patients' communication abilities. Patient observations, either passive or active were used to confirm or detect pain. Collaboration between healthcare professionals, including consultations with pain experts, social workers and relatives, strengthened understanding of pain.

  CONCLUSIONS: Communication skills and working conditions have an impact on performance of pain assessment. Patient comfort without compromising safety is reached by including healthcare professionals' dissimilar responsibilities when collecting patients' and relatives' perspectives on current pain.

 • 2062.
  Wilde Björling, Camilla
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Informationsstöd i en applikation vid strålbehandling mot prostatacancer: En intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att få ett cancerbesked är en omvälvande upplevelse. Kunskap kan underlätta att bemästra situationen. Sjukvården digitaliseras i allt större utsträckning. Det är av värde att sjuksköterskor är med i den utvecklingen för att få kunskap om och säkerställa att de eHälso-tjänster som utvecklas kommer patienter och närstående till nytta. Syfte: med studien är att beskriva patienters erfarenheter av att använda en applikation med  anpassad information, via en surfplatta, inför och under strålbehandling mot prostatacancer. Metod: Studien har genomförts med kvalitativ design med en induktiv ansats. Åtta informanter har intervjuats. Data har anlayserats med kvalitativ innehållsanalys.  Resultat: En del män som drabbas av prostatacancer uppger behov av mer information om sjukdom och behandling än de erhåller av sjukvården. Att få tillgång till anpassad och kvalitetssäkrad information via en app beskrevs som stödjande och tryggt, relaterat till att innehållet upplevdes pålitligt. Tillgång till app:en var värdefullt även för närstående. Kunskap om sjukdomen och vad den för med sig minskar oro för framtiden. Slutsats: Anpassad information via en applikation kan vara stödjande inför och under strålbehandling för män som drabbats av prostatacancer, men alla är inte redo för digital information och kommunikation.

 • 2063. Wilde Björling, Camilla
  et al.
  Lagerlund, Magnus
  Axelsson, Clara
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry.
  Johansson, Pauline
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Östlund, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Media Technology.
  Widell, Ingela
  Johnsson, Stefan
  Surfplattor stärker patienters ställning i vården : Ett samarbetsprojekt mellan patienter, vård och forskning2013Conference paper (Other academic)
 • 2064.
  Wilder, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, Sweden.
  Magnusson, Lennart
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hanson, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. University of Sheffield, UK.
  Professionals’ and parents’ shared learning in blended learning networks related to communication and augmentative and alternative communication for people with severe disabilities2015In: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 30, no 3, p. 367-383Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  People with severe disabilities (SD) communicate in complex ways, and their teachers, parents and other involved professionals find it difficult to gain knowledge and share their experiences regarding the person with SD’s communication methods. The purpose of this study is to contribute to our understanding of how parents and professionals share learning about communication and augmentative and alternative communication (AAC) for people with SD by participating in blended learning networks (BLNs). Thirty-six parents and professionals participated in online web-based BLNs according to a prepared format; four groups were formed, and all of the groups participated in four discussion sessions and an evaluation session. Detailed minutes from the 16 BLN sessions, an evaluation session and course evaluation data were thematically analysed. The theoretical frameworks were different perspectives on disability within communication research and special education research, and theories about shared learning in networks. The analyses revealed themes that focused on communication partners’ knowledge, attitudes and strategies regarding communicating with people with SD; the importance and power of using multimodal AAC; and the universality, user-friendliness and empowering aspects of iPads and apps. The findings suggest that participants perceive communication and AAC with people with SD from relational, dialogical and interactional perspectives, whereas the categorical perspective was less pronounced. In accordance with other professional competence research, the use of online web-based BLNs with mixed groups that was described in this paper yielded positive evaluations from the participants. The opportunity for meeting others involved in caring for people with SD, the actual blended groups and the sharing of technology and AAC experiences in particular were highlighted.

 • 2065.
  Willner, Maja
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hedfors, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att överleva ett plötsligt hjärtstopp: Patienters upplevelser av livet efteråt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbas varje år omkring 10 000 människor av ett hjärtstopp, det är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. År 2016 överlevde 1317 människor ett plötsligt hjärtstopp. Att överleva ett hjärtstopp kan medföra komplikationer som påverkar patientens liv på olika sätt i flera år efter händelsen.

  Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelse av livet efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp.

  Metod: Den litteraturbaserade studien utgår från Friberg (2012b) och är baserad på åtta inkluderade vetenskapliga artiklar, varav sju är kvalitativa och en mixad metod. Artiklarna identifierades i databaserna Cinahl och PsycINFO. Kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes med hjälp av en granskningsmall av Carlsson och Eiman och analyserades med inspiration av Friberg (2012a).

  Resultat: Fyra kategorier framkom: återgång till livet, en förändrad kropp, att pendla mellan tacksamhet och sårbarhet samt sökandet efter mening och sammanhang.

  Slutsats: Det är väsentligt att sjuksköterskan stärker sin insikt i patienters individuella upplevelse av livet efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp, då patienter är i behov av individuellt utformade omvårdnadsåtgärder. 

 • 2066.
  Wingsäter, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Jensen, Catrin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Individens erfarenhet efter hjärtinfarkt: En systematisk litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2067.
  Winqvist, Marianne
  et al.
  FoU-enheten, Region Uppsala.
  Magnusson, Lennart
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Swedish Family Care Competence Centre (NKA).
  Beijer, Ulla
  FoU Sörmland.
  Göransson, Suzanne
  FoU Jämt.
  Takter, Martina
  FoU Malmö.
  Tomazic, Dennis
  Skara kommun.
  Hanson, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Swedish Family Care Competence Centre (NKA).
  Stöd till anhöriga. Erfarenheter från åtta kommuner 2010–2013. Slutrapport2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att dra lärdom av det utvecklingsarbete som genomförs gällande stöd till anhöriga har Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samverkan med åtta FoU-enheter kartlagt och följt utvecklingen av stödet till anhöriga i åtta kommuner: Borås, Härjedalen, Hässleholm, Malmö, Skara, Strängnäs, Uppsala och Västervik. Tidigare har resultatet av kartläggning 1, gällande år 2010 presenterats. I denna rapport som utgör projektets slutrapportering, analyseras utvecklingen av anhörigstödet under de därpå följande åren. Denna sammanfattning fokuserar på de förändringar som skett under de senaste åren.

 • 2068.
  Wireklint, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Region Kronoberg.
  Elmqvist, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Parenti, Nicola
  University of Modena, Italy.
  Göransson, Katarina E.
  Karolinska Institutet.
  A descriptive study of registered nurses’ application of the triage scale RETTS©: a Swedish reliability study2018In: International Emergency Nursing, ISSN 1755-599X, E-ISSN 1878-013X, Vol. 38, p. 21-28Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  From a patient safety perspective, it is of great importance that decision support systems such as triage scales are evidence based. In the most recent national survey, the majority of Swedish Emergency Departments (EDs) apply the Swedish triage scale known as the Medical Emergency Triage Treatment Scale (METTS), subsequently renamed the Rapid Emergency Triage Treatment Scale (RETTS©). Despite national widespread implementation, there has been limited research on METTS/RETTS©.

  Aim

  To determine the reliability of application by registered nurses of the RETTS© triage scale in two Swedish emergency departments.

  Methods

  In this prospective, cross-sectional study at two EDs, 46 written patient scenarios were triaged by 28 registered nurses (RNs). Data were analysed with descriptive statistics and Fleiss kappa (κ).

  Results

  The RNs allocated 1281 final triage levels. There was concordance in seven (15%) of the scenarios, and dispersion over two or more triage levels in 39 (85%). Dispersion across the stable/unstable patient boundary was found in 21 (46%) scenarios. Fleiss κ was 0.562, i.e. moderate agreement.

  Conclusion

  The inability of the triage scale to distinguish between stable/unstable patients can lead to serious consequences from a patient safety perspective. No general pattern regarding concordance or dispersion was found.

 • 2069.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  et al.
  University of Borås, Sweden.
  Abelsson, Anna
  Karlstad University, Sweden.
  Jakopovic, Denis
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Wallin, Kim
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Bremer, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rantala, Andreas
  Lund University, Sweden.
  Kågström, Christer
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Ek, Bosse
  Mid Sweden University, Sweden.
  Lingsarve, Johan
  Uppsala University, Sweden.
  Tegelberg, Alexander
  Uppsala University, Sweden.
  Aléx, Jonas
  Umeå University, Sweden.
  Gyllencreutz, Lina
  Umeå University, Sweden.
  Uppstu, Tom
  Umeå University, Sweden.
  Lammgård, Tomas
  Örebro University, Sweden.
  Adolfsson, Annsofie
  Örebro University, Sweden.
  "Förödande att sänka kraven på ambulanspersonal"2017In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2017-06-08Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Tidig och avancerad bedömning krävs när patienter möter personal inom ambulanssjukvården. Hur är det möjligt att frågan om sänkta kompetenskrav inom svensk ambulanssjukvård överhuvudtaget har väckts? undrar Nät­verket för ut­bildning av ambulanssjuksköterskor.

 • 2070.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  et al.
  University of Borås, Sweden.
  Bremer, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. University of Borås, Sweden;Kalmar County Hospital, Sweden.
  Lindström, Veronica
  Karolinska Institutet, Sweden;Academic EMS, Sweden.
  Vicente, Veronica
  Academic EMS, Sweden;The Ambulance Medical Service in Stockholm (AISAB), Sweden;Karolinska Institutet, Sweden.
  Caring science research in the ambulance services: an integrative systematic review2019In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 33, no 1, p. 3-33Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  The ambulance services are associated with emergency medicine, traumatology and disaster medicine, which is also reflected in previous research. Caring science research is limited and, since no systematic reviews have yet been produced, its focus is unclear. This makes it difficult for researchers to identify current knowledge gaps and clinicians to implement research findings.

  Aim

  This integrative systematic review aims to describe caring science research content and scope in the ambulance services.

  Data sources

  Databases included were MEDLINE (PubMed), CINAHL, Web of Science, ProQDiss, LibrisDiss and The Cochrane Library. The electronic search strategy was carried out between March and April 2015. The review was conducted in line with the standards of the PRISMA statement, registration number: PROSPERO 2016:CRD42016034156.

  Review methods

  The review process involved problem identification, literature search, data evaluation, data analysis and reporting. Thematic data analysis was undertaken using a five‐stage method. Studies included were evaluated with methodological and/or theoretical rigour on a 3‐level scale, and data relevance was evaluated on a 2‐level scale.

  Results

  After the screening process, a total of 78 studies were included. The majority of these were conducted in Sweden (n = 42), fourteen in the United States and eleven in the United Kingdom. The number of study participants varied, from a case study with one participant to a survey with 2420 participants, and 28 (36%) of the studies were directly related to patients. The findings were identified under the themes: Caregiving in unpredictable situations; Independent and shared decision‐making; Public environment and patient safety; Life‐changing situations; and Ethics and values.

  Conclusion

  Caring science research with an explicit patient perspective is limited. Areas of particular interest for future research are the impact of unpredictable encounters on openness and sensitivity in the professional–patient relation, with special focus on value conflicts in emergency situations.

 • 2071.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  et al.
  University of Borås, Sweden.
  Hagiwara, Magnus
  University of Borås, Sweden.
  Andersson, Henrik
  University of Borås, Sweden.
  Abelsson, Anna
  Karlstad University, Sweden.
  Jakopovic, Denis
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Wallin, Kim
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Bremer, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kågström, Christer
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Ek, Bosse
  Mid Sweden University, Sweden.
  Lingsarve, Johan
  Uppsala University, Sweden.
  Tegelberg, Alexander
  Uppsala University, Sweden.
  Hellman, Per
  Uppsala University, Sweden.
  Aléx, Jonas
  Umeå University, Sweden.
  Gyllencreutz, Lina
  Umeå University, Sweden.
  Uppstu, Tom
  Umeå University, Sweden.
  Lammgård, Tomas
  Örebro University, Sweden.
  Adolfsson, Annsofie
  Örebro University, Sweden.
  Ek, Tony
  Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, Sweden.
  Hommel, Ami
  Svensk sjuksköterskeförening, Sweden.
  Ribeiro, Sineva
  Vårdförbundet, Sweden.
  ”Nationella riktlinjer behövs för ambulanspersonal”2017In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2017-06-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det är förödande att sänka kraven på ambulanspersonal. Därför efterlyser vi nationella riktlinjer och beslut som tydligt anger en lägsta utbildningsnivå för anställning inom ambulanssjukvården, skriver Nät­verket för ut­bildning av ambulanssjuksköterskor i en slutreplik.

 • 2072.
  Wu, Tzu-Yi
  et al.
  Acad Sinica, Taiwan.
  Lin, Chung-Ying
  Hong Kong Polytech Univ, Peoples Republic of China.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Griffiths, Mark D.
  Nottingham Trent Univ, UK.
  Brostrom, Anders
  Jönköping University, Sweden.
  Pakpour, Amir H.
  Qazvin Univ Med Sci, Iran;Jönköping University.
  Psychometric validation of the Persian nine-item Internet Gaming Disorder Scale - Short Form: Does gender and hours spent online gaming affect the interpretations of item descriptions?2017In: Journal of Behavioral Addictions, ISSN 2062-5871, E-ISSN 2063-5303, Vol. 6, no 2, p. 256-263Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and aims: The nine-item Internet Gaming Disorder Scale -Short Form (IGDS-SF9) is brief and effective to evaluate Internet Gaming Disorder (IGD) severity. Although its scores show promising psychometric properties, less is known about whether different groups of gamers interpret the items similarly. This study aimed to verify the construct validity of the Persian IGDS-SF9 and examine the scores in relation to gender and hours spent online gaming among 2,363 Iranian adolescents. Methods: Confirmatory factor analysis (CFA) and Rasch analysis were used to examine the construct validity of the IGDS-SF9. The effects of gender and time spent online gaming per week were investigated by multigroup CFA and Rasch differential item functioning (DIF). Results: The unidimensionality of the IGDS-SF9 was supported in both CFA and Rasch. However, Item 4 (fail to control or cease gaming activities) displayed DIF (DIF contrast = 0.55) slightly over the recommended cutoff in Rasch but was invariant in multigroup CFA across gender. Items 4 (DIF contrast = -0.67) and 9 (jeopardize or lose an important thing because of gaming activity; DIF contrast = 0.61) displayed DIF in Rasch and were non-invariant in multigroup CFA across time spent online gaming. Conclusions: Given the Persian IGDS-SF9 was unidimensional, it is concluded that the instrument can be used to assess IGD severity. However, users of the instrument are cautioned concerning the comparisons of the sum scores of the IGDS-SF9 across gender and across adolescents spending different amounts of time online gaming.

 • 2073.
  Wänersjö, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med celiaki: -en intervjustudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2074.
  Wärdig, Rickard
  et al.
  Linköping university, Sweden.
  Hadziabdic, Emina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hjelm, Katarina
  Uppsala university, Sweden.
  Healthcare staff’s evaluation of a walk-in centre at a healthcare centre in an immigrant-dense area2019In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 28, no 9-10, p. 1473-1481Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives: To evaluate a walk-in centre at a healthcare centre in an immigrant-dense area where a high proportion of the patients have limited language ability in Swedish, from the perspective of healthcare personnel. Background: Increased global migration results in higher vulnerability in migrants, with the risk of increased morbidity and mortality. Migrants’ health often deteriorates, which can be attributed to an increased level of stress and adaptation to a new lifestyle. Therefore, immigrants are at higher risk of being affected by, for example, cardiovascular diseases and diabetes. This requires access to good health care. Design: A qualitative exploratory study was conducted, using semi-structured interviews. Content analysis was used in the analysis process. Methods: Semi-structured interviews were held with 15 purposively sampled doctors and nurses, working at a healthcare centre in Sweden. Data were collected during autumn 2017. The study was performed in accordance with COREQ. Results: Working at the walk-in centre involved caring for everything from basic to advanced health problems and meant a high pace that required stress-resistant personnel. The walk-in centre was described as both promoting and threatening patient safety. The personnel had several ideas on how to develop the walk-in centre. Conclusions: A walk-in centre can be seen as a necessity related to issues of ensuring patient safety and delivering care for everyone in an immigrant-dense area. However, it cannot be the only form of care offered, as it seems not be adapted to certain groups, such as people with disabilities and the elderly. Relevance to clinical practice: The findings emphasise that a walk-in centre is a way to increase accessibility for the entire population and offer equal care for all, even if it involves challenges that need to be addressed.

 • 2075.
  Wärmé, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hoang, Hoa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att belysa sjuksköterskors tillämpning av handhygienrutiner i sluten somatisk vård:  En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan som uppkommer i sluten somatisk vård i Sverige. Vårdrelaterade infektioner är infektioner patienter får i samband med medicinsk eller kirurgisk behandling eller omvårdnad inom sluten somatisk vård. Problemet skapar ett stort lidande för patienter och samhället globalt. Tillämpning av handhygien är den viktigaste förebyggande åtgärden för att motverka vårdrelaterade infektioner. Syfte: Belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors tillämpning av handhygienrutiner inom sluten somatisk vård. Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes där elva artiklar analyserades. Artiklarna hade både kvantitativa, kvalitativa och mixade ansatser. Resultat: Resultatet av studien visade ett flertal faktorer som delas in i två huvudrubriker där flera underkategorier passade in. Kategorin organisatoriska faktorer innebar hög arbetsbelastning, begränsat material, interventioner samt ledarskap och feedback. Den andra kategorin vid namn individuella faktorer innefattade underkategorierna kunskap samt attityd och ansvar. Slutsats: Trots att riktlinjer om handhygien har funnits under längre tid kvarstår brister vid tillämpning av handhygienrutiner, vilket innebär att ytterligare förbättring krävs. Genom att öka medvetenheten hos sjuksköterskor beträffande dessa faktorer skapas förutsättningar till att förbättra det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner.

 • 2076.
  Wärnehall, Louise
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Häggblad, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att möjliggöra anhörigas närvaro vid återupplivning i samband med hjärtstopp.: En enkätstudie.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Enligt internationella riktlinjer, bör anhöriga erbjudas möjlighet att närvara under återupplivning. Rekommendationen är att sjuksköterskor skall finnas till för att ge information till de anhöriga under pågående återupplivning. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur vanligt det är sjuksköterskan erbjuder anhöriga att närvara vid återupplivning, samt vilka faktorer som kan inverka på sjuksköterskans beslutstagande. Metod: Studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Från Länssjukhuset i Kalmar rekryterades 240 kliniska sjuksköterskor som deltog i enkätstudie. Data bearbetades genom bivariatanalysmetod, där deskriptiv data redovisas genom frekvenser, procent, spridning och medelvärde. Samband mellan variabler undersöktes genom korrelationsanalys. Resultat: Antal sjuksköterskorna som varit med om en återupplivning var 82,9 % (n=199). Antalet sjuksköterskor som angav att det fanns anhöriga på avdelningen i samband med återupplivning var 45,2 % (n=90), varav 38,9 % (n=35) av de sjuksköterskorna erbjöd anhöriga att närvara. Det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan sjuksköterskors erbjudande till anhöriga att närvara vid återupplivning och sjuksköterskors ålder, år i yrket samt antal hjärtstopp sjuksköterskan har varit med om i sin yrkesroll. De flesta sjuksköterskor tror att de skulle erbjuda anhöriga att närvara om det finns personal som tar hand om den anhörige. Enligt 50,4 % (n=121) av sjuksköterskorna var skälet till att anhöriga inte var närvarande vid återupplivning, att de inte var på plats på sjukhuset vid återupplivningstillfället. Slutsats: Baserat på aktuellt underlag, dras slutsatsen att ju mer erfarenhet sjuksköterskor har av återupplivning desto mer tenderar de att erbjuda anhöriga att närvara under förutsättning att de anhöriga finns på plats på sjukhuset.

 • 2077.
  Wåhlin, Ingrid
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Council ; Kalmar County Hospital.
  Empowerment in critical care - a concept analysis2017In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 31, no 1, p. 164-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The purpose of this paper was to analyse how the concept of empowerment is defined in the scientific literature in relation to critical care. As empowerment is a mutual process affecting all individuals involved, the perspectives of not only patients and next of kin but also staff were sought.

  METHOD: A literature review and a concept analysis based on Walker and Avant's analysis procedure were used to identify the basic elements of empowerment in critical care. Twenty-two articles with a focus on critical care were discovered and included in the investigation.

  FINDINGS: A mutual and supportive relationship, knowledge, skills, power within oneself and self-determination were found to be the common attributes of empowerment in critical care. The results could be adapted and used for all parties involved in critical care - whether patients, next of kin or staff - as these defining attributes are assumed to be universal to all three groups, even if the more specific content of each attribute varies between groups and individuals.

  CONCLUSION: Even if empowerment is only sparsely used in relation to critical care, it appears to be a very useful concept in this context. The benefits of improving empowerment are extensive: decreased levels of distress and strain, increased sense of coherence and control over situation, and personal and/or professional development and growth, together with increased comfort and inner satisfaction.

 • 2078.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Hospital.
  Samuelsson, Peter
  Kalmar County Hospital.
  Ågren, Susanna
  Linköping University.
  What do patients rate as most important when cared for in the ICU and how often is this met?: an empowerment questionnaire survey2017In: Journal of critical care, ISSN 0883-9441, E-ISSN 1557-8615, Vol. 40, p. 83-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aimed to explore what patients rate as being of the greatest importance and less important, when being cared for in the intensive care unit (ICU). The aim was also to examine the extent to which these topics are met.

  In the Patient Empowerment Questionnaire (PEQ-ICU), patients were first asked to rate the importance of 28 items, and then how often those topics were met during their stay in the ICU.  

  Having trust/confidence in staff, Receive visits from next of kin, Staff being positive to visitors, Receive pain relief, Staff showing human warmth, and Staff trying to strengthen my life spirit were the items that most patients evaluated as being of the greatest importance. The items Staff being positive to visitors, Receiving pain relief and Receive visits from next of kin, were the items most frequently considered as “always met”, while the items Have influence and Receive help to look forward were less often met.

  It was found that there is a potential for improvement in helping the ICU patients to maintain contact with reality, remind them about their importance to someone or something, and what they could look forward to when becoming healthier and returning to ordinary life.

  Highlights

  • Relationships and caring atmosphere were considered to be of greater importance than physical help and support.
  • Get visits from next of kin was found to be the second most important topic to ICU patients, after Have trust in staff.
  • ICU patients need help to get their life spirit strengthen e.g. by being reminded about what they could look forward to.
 • 2079.
  Xiu, L.
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Hagstromer, M.
  Karolinska Institutet.
  Bergqvist, L.
  Karolinska Institutet.
  Johansson, E.
  Karolinska Institutet.
  Ekbom, K.
  Karolinska Institutet.
  Svensson, V.
  Karolinska Institutet.
  Marcus, C.
  Karolinska Institutet.
  Ekstedt, Mirjam
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Karolinska Institutet.
  Weekday-weekend sleep variations in young children and the associated family factors2018In: Journal of Sleep Research, ISSN 0962-1105, E-ISSN 1365-2869, Vol. 27Article in journal (Other academic)
 • 2080.
  Xiu, Lijuan
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Hagströmer, Maria
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Bergqvist-Norén, Linnea
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Johansson, Elin
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Ekbom, Kerstin
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Svensson, Viktoria
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Marcus, Claude
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Ekstedt, Mirjam
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Karolinska Institutet, Sweden.
  Development of sleep patterns in children with obese and normal-weight parents2019In: Journal of Paediatrics and Child Health, ISSN 1034-4810, E-ISSN 1440-1754, Vol. 55, no 7, p. 809-818Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim

  To study the sleep development and sleep characteristics in children at different obesity risks, based on parental weight, and also to explore their weekday–weekend sleep variations and associated family factors.

  Methods

  A total of 145 children participating in a longitudinal obesity prevention project were included, of which 37 had normal‐weight parents (low obesity risk), and 108 had overweight/obese parents (high obesity risk). Sleep diaries at ages 1 and 2 years were used to study sleep development in children at different obesity risks. Objectively assessed sleep using an accelerometer at 2 years of age was used to analyse weekday–weekend sleep variations.

  Results

  There was no difference in sleep development from age 1 to age 2 among children at different obesity risks, but more children in the high‐risk group had prolonged sleep onset latency and low sleep efficiency. At 2 years of age, children in the high‐risk group had more weekday–weekend variation in sleep offset (mean difference 18 min, 95% confidence interval (CI) 4–33 min), midpoint of sleep (mean difference 14 min, 95% CI 3–25 min) and nap onset (mean difference 42 min, 95% CI 10–74 min) than children in the low‐risk group, after adjusting for other family factors. However, no difference could be detected between groups in weekday–weekend variation in sleep duration.

  Conclusions

  Unfavourable sleep characteristics, as well as more variation in sleep schedules, have been observed in children at high obesity risk. While the differences were relatively small, they may reflect the unfavourable sleep hygiene in families at high obesity risk.

 • 2081.
  Yghemonos, Stecy
  et al.
  Eurocarers, Belgium.
  Hanson, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Swedish Family Care Competence Centre (NKA), Sweden.
  Eurocarers: carer organisations and research organisations working together to ensure evidence-based policy making at EU level2015In: Presented at the 6th International Carers Conference - Care and caring: future proofing the new demographics, Gothenburg, Sweden, September 3-6, 2015, 2015Conference paper (Refereed)
 • 2082.
  Zapata Pon, Milagros
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Anhörigas upplevelse av stöd genom sjukdomsförloppet vid demenssjukdom.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: More people will be diagnosed with dementia and more relatives will be affected and become informal carers. Previous studies show that informal carers need support during the period they care for their relative with dementia. To be an informal carer to a next-of-kin affects the carers’ health and well-being. Healthcare staffs are available during this whole period: from diagnosis to the placement at a nursing home. It has also been noted of the importance of informal persons support. There are national guidelines about support and to offer education to informal carers in their situation, but it is unclear how this is fulfilled. Healthcare staff beholds knowledge but there is noted a lack of understanding for the situation informal carers are in, both during the time of caring and after the move to a nursing home.  

  Aim: The aim of the study was to illuminate informal carers experiences of formal and informal support through the course of the dementia-disease.

  Method: The study is a qualitative interview study, where seven informal carers were interviewed. The informal carers had previously been carers, before their relatives moved in to a nursing home. Semi-structured interviews were conducted and were analyzed with qualitative content analysis.

  Result: The study show that the support and education is not only needed in the beginning of the dementia disease when the diagnosis is set, but support needs to be offered continuously and given to informal carers during the whole disease trajectory. Support is needed even after the move to a nursing home. It has been shown that communication and developing competence in forms of education about dementia is an important part to improve the relationship between informal carers and healthcare staff. Lack of communication and a bad relationship between relatives and healthcare staff led to mental ill health and suffering for the relative. Neighbours and family members gave informal support, and this was of importance for the informal carer. 

  Conclusion: There is an important part that specialized nurses/nurses can do and that is to give or offer knowledge to informal carers and to healthcare staff about dementia during the whole process. It can improve the treatment of patients with dementia and their informal carers and through this create a good relationship and the feeling of safety, and also improve the quality of care. By applying relationship-centred care with person-centred care can give the feeling of support and participation to informal carers. It is also of importance that support is individualized for relatives and that healthcare staff has an understanding for their situation and the emotions they have.

 • 2083.
  Zara, Katalin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ensamhet på särskilt boende (Säbo).: En kvalitativ intervjustudie.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Involuntary loneliness has adverse effects on the physical and mental health of the elderly. Few interview studies have investigated older people's experience of loneliness in residential care.

  Purpose: The purpose of the study was to highlight thoughts about loneliness in individuals 70 years or older, living at nursing homes and their experience of loneliness related to the accommodation.

  Method: The study design was qualitative with an inductive approach. Semistructured interviews with 13 individuals 70-98 years old, was performed. The text was analyzed  and interpreted using qualitative content analysis.

  Result:  Five categories emerged; The move to the nursing home linked to loneliness, Individual aspects of loneliness, Loneliness and aging body, Significance of social factors for loneliness and Individual strategies to deal with loneliness.           

  Conclusion: Some older people were bothered by loneliness and asked for an increased community, in the context of meal, in the form of  group activities. It was common for the elderly with increasing age not to participate in all activities and instead chose to be for themselves, usually in a positive loneliness (solitude).

 • 2084.
  Zbikowski, Anke
  et al.
  Linköping University.
  Zeiler, Kristin
  Linköping University.
  Swahnberg, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linköping University.
  Forum Play as a method for learning ethical practice: a qualitative study among Swedish health care staff2016In: Clinical Ethics, ISSN 1477-7509, E-ISSN 1758-101X, Vol. 11, no 1, p. 9-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background In Scandinavia 13–28% of gynecology patients have experienced abuse in health care in their life time, which contradicts the ethical obligations not to harm the patient and to protect the patient's dignity. Concerning learning to act ethically, scholars have emphasized the importance of combining theoretical and practical dimensions. This article explores Forum Play as a way of learning to act ethically in abusive situations in health care.

  Method Ten health-care workers participating in a Forum Play course took part in this study. To explore participants' experiences of Forum Play, semi-structured interviews were conducted and processed by using the grounded theory analysis techniques of coding and constant comparison.

  Results The analysis resulted in the core category "developing response–ability." It encompasses the processes bringing about the ability to respond adequately to situations where abuse occurs and the conditions for these processes, as well as the participants' achieved understanding of the third person's potential to act in a situation with a power imbalance. Forum Play allows participants to reflect on both verbal and body language, and gives them time to enact and think through issues of moral agency.

  Conclusion The simulated reality of Forum Play offers a platform where learning to act ethically in abusive situations in health care is facilitated by providing a safe space, suspending constricting structural conditions such as hierarchies and lack of time, fostering moral imagination, allowing creativity in developing and trying out a variety of acting alternatives, and reflecting upon the observed and experienced situation.

 • 2085.
  Zeilon, Lena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Abenius Svensson, Maud
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Se mig för den jag är – en systematisk litteraturstudie om bemötande i primärvården 2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Bakgrund:

  För att patienten ska uppleva att den blir respektfullt bemött av

  sin behandlande sjuksköterska, bör sjuksköterskan uppträda med en

  kommunikation som innehåller både ord och ett kroppsspråk som signalerar

  ett artigt, intresserat och trevligt sätt gentemot patienten. Då får patienten en

  känsla av sammanhang som i sin tur leder till befrämjande av hälsa och

  själslig tillfredställelse. Enligt Travelbees omvårdnadsteori är det viktigt att

  sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete bryr sig om patientens lidande och ser

  patienten för den han är.

  Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie

  är att belysa hur patienter upplever bemötande i primärvården.

  Metod:

  Studien är en systematisk litteraturstudie, där sökningarna gjordes i två olika

  databaser Cinahl och PubMed. Resultatet av sökningarna resulterade i sex

  kvalitativa och två kvantitativa artiklar som i sin tur analyserades och

  kvalitetsgranskades.

  Resultat: Resultatet visar att patienterna upplevde ett

  gott bemötande om sjuksköterskan presenterar sig, informerar, är tydlig i sin

  kommunikation, samt är närvarande, lyssnar och ser varje patient som en

  unik person. Patienterna känner sig då trygga och lugna i den vårdande

  behandlingen.

  Slutsats: Slutsatsen är att varje patient anser att ett gott

  bemötande är av stor betydelse i en vårdsituation. Att de ska ses som unika

  och bli behandlande utifrån sina personliga behov och önskemål. Ett gott

  bemötande skapar delaktighet, trygghet och stärker då patientens

  självförtroende.

 • 2086.
  Zetterling, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors erfarenheter efter att ha haft en hjärtinfarkt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Varje år drabbas cirka 11 000 kvinnor av hjärtinfarkt som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns både påverkbara och icke påverkbara riskfaktorer, en speciell riskfaktor för kvinnor är tidig menopaus. Forskning har visat att kvinnor inte upplever det typiska symtomet bröstsmärta utan påvisar ofta symtom såsom ångest och illamående. Symtomen kan vara diffusa att kvinnorna inte uppfattar det som en hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt är en traumatisk händelse som kan påverka hälsan och välbefinnandet.

  Syfte

  Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter efter att ha haft en hjärtinfarkt.

  Metod

  En systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och Wengströms (2015) metod. Databaserna som användes vid litteratursökningarna var Cinahl, Pubmed och PsycINFO och artiklarna kvalitetsgranskades enligt Forsberg och Wengströms (2015) granskningsmallar. Nio kvalitativa och en kvantitativ artikel inkluderades i litteraturstudien.

   

  Resultat

  Resultaten presenterades i fem kategorier: Fysiska begränsningar, betydelsefulla relationer, emotionella reaktioner, erfarenheter från vården och livsstilsförändringar. Resultatet visade att trötthet upplevdes, rädsla för att få en ny hjärtinfarkt upplevdes av en del kvinnor, de var i behov av stöd från närstående, några kvinnor upplevde brist på information från vårdpersonal och de var i behov av att göra livsstilsförändringar efter hjärtinfarkten.

   

  Slutsats

  Efter hjärtinfarkten blev det en stor förändring i kvinnornas liv. De fick ändra sina prioriteringar, göra livsstilsförändringar, de var i behov av stöd och de behövde se sitt liv utifrån ett annat perspektiv. Sjuksköterskan behöver se omvårdnadsbehoven utifrån varje enskild kvinna för att kunna främja deras hälsa. 

 • 2087.
  Zetterlund, Hugo
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Andersson, Tim
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hälso- och sjukvårdspersonals attityder gentemot personer med fetma2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: People suffering from obesity are constantly increasing and have globally more than doubled since 1980. Since obesity often leads to comorbidity, this patient group is getting more common in health care settings. This means higher demands on health care professionals´ attitudes towards obese individuals.

   

  Purpose: To enlight health care professionals´ attitudes towards obese individuals and to the care they are offered.

   

  Method: A systematic literature review, that was primarily based on Kristenssons (2014) description of its methodology.

   

  Results: This literature review identified two categories; attitudes towards obese individuals and attitudes concerning obese individuals´ care. Both positive and negative attitudes were found among health care professionals, e.g. obese individuals were described with negative attributes as lazy, selfish and unattractive. Attitudes that the obese individuals had low motivation and low willpower were seen as well. An example of positive attitudes were that empathy for obese individuals occurred.

   

  Conclusion: To encounter negative attitudes among health care professionals, it is important to be aware of  one´s own and others´ attitudes. This enables a process of reflection that might lead to changed attitudes. Negative attitudes workes as barriers for an effective weight loss.

 • 2088. Zhang, Min
  et al.
  Ge, Li
  Rask, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Cross-cultural adaptation and psychometric testing of the Verbal and Social Interaction Questionnaire: A cross-sectional study among nursing students in China2019In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 28, no 11-12, p. 2181-2196Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives: To develop and validate the Chinese version of Verbal and Social Interaction Questionnaire for Nursing Students. Background: The development of caring interaction skills is particularly important for achieving better nursing student–patient interactions. Nursing students in China, as in most countries, have often failed to establish a caring interaction with their patients. There is a lack of instruments to explore the difficulties and problems in nursing student–patient interactions in China. Design: A descriptive, cross-sectional survey was carried out. Methods: Data for cross-cultural adaptation and psychometric testing purposes were collected between May 10, 2017 and November 11, 2017. Exploratory and confirmatory factor analyses were performed; pilot testing, content validity and reliability were assessed for the translated questionnaire. EQUATOR guidelines for observational studies (strengthening the reporting of observational studies in epidemiology) were applied. Results: 716 nursing students from four universities in China completed the questionnaire. A pilot testing (n = 32) was conducted at a university hospital. The internal consistency reliability and the intra-class correlation coefficients were satisfactory. The overall content validity index was 0.95. Exploratory factor analysis resulted in a four-factor solution, explaining 61.26% of the variance, and the items had factor loadings ranging from 0.46–0.82. The final model's fit indexes were relatively acceptable. Overall, this instrument demonstrated sound psychometric properties. Conclusion: The Chinese version of Verbal and Social Interaction Questionnaire for Nursing Students has a high level of reliability and acceptable content validity. However, some values in the construct validity assessment were lower than was hypothesised, suggesting a need for further model modification. Relevance to clinical practice: This easy-to-use instrument may help nursing educators, clinicians and managers in the assessment and development of students’ interactional skills during their training or student–nurse transition period. Using the questionnaire could both provide the students with a greater understanding of caring interactions and help the nursing educators gain a better comprehension of the students’ verbal, social and interactional skills. © 2019 John Wiley & Sons Ltd

 • 2089.
  Zheng, Qing-Xiang
  et al.
  Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Peoples Republic of China.
  Ge, Li
  Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Peoples Republic of China.
  Wang, Carol Chunfeng
  Edith Cowan University, Australia.
  Ma, Qi-Shou
  Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Peoples Republic of China.
  Liao, Yan-Tan
  Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Peoples Republic of China.
  Huang, Ping-Ping
  Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Peoples Republic of China.
  Wang, Guan-Dong
  Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Peoples Republic of China.
  Xie, Qiu-Lin
  Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Peoples Republic of China.
  Rask, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Robot-assisted therapy for balance function rehabilitation after stroke: A systematic review and meta-analysis2019In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 95, p. 7-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To identify the rehabilitative effects of robot-assisted therapy on balance function among stroke patients. Design: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Data sources: Thirteen electronic databases were systematically searched from inception to March 2018: Web of Science, PubMed, EMBase, The Cochrane Library, Science Direct, CINAHL, MEDLINE, AMED, Physiotherapy Evidence Database, SPORTDiscus, WanFang Data, China National Knowledge Infrastructure and Chinese Scientific Journal Database. Review methods: Randomized controlled trials were retrieved for identifying the effects of robot-assisted therapy on balance function among stroke patients. Two authors independently searched databases, screened studies, extracted data, and evaluated the methodological quality and risk bias of each included study. A standardized protocol and data-collection form were used to extract information. Effect size was evaluated by mean difference with corresponding 95% confidence intervals. Methodological quality and risk bias evaluation for each included study followed the quality appraisal criteria for randomized controlled trials that were recommended by Cochrane Handbook. Meta-analysis was conducted by utilizing Review Manager 5.3, a Cochrane Collaboration tool. Data was synthesized with descriptive analysis instead of meta-analysis where comparisons were not possible to be conducted with a meta-analysis. Results: Thirty-one randomized controlled trials with a total of 1249 participants were included. The majority of the included studies contained some methodological flaws. The results of the meta-analysis indicated that robot-assisted therapy produced positive effects on balance function, as shown by an increase in the Berg balance scale score [random effects model, mean difference = 4.64, 95%CI = 3.22–6.06, P<0.01], as well as Fugl-Meyer balance scale scores [fixed effects model, mean difference = 3.57, 95%CI = 2.81–4.34, P<0.01]. After subgroup and sensitivity analyses, the positive effects were not influenced by different types of robotic devices, by whether robot-assisted therapy was combined with another intervention or not, or by differences in duration and intensity of intervention. Conclusion: Evidence in the present systematic review indicates that robot-assisted therapy may produce significantly positive improvements on balance function among stroke patients compared with those not using this method. More multi-center, high-quality and large-scale randomized controlled trials following the guidelines of CONSORT are necessary to generate high-quality evidence in further research. © 2019 Elsevier Ltd

 • 2090.
  Zinnerström-Nilzon, Lise-lott
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Petersson, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Roupé, Martina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Attityder i vårdrelationer med patienter som missbrukar droger: -en litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Mänsklig omsorg är en utgångspunkt för allt mänskligt liv. Människor är

  beroende av varandra och vårdrelationen utgör underlaget för all professionell

  omvårdnad. Tidigare forskning visar att sjuksköterskans attityd påverkar vårdrelationen

  med patienter som missbrukar droger. Enligt sjuksköterskans etiska kod bör arbetet

  genomsyras av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Värdegrunden ska vila på en

  humanistisk människosyn och alla patienter ska bemötas jämlikt och ges samma tillgång

  till högkvalitativ vård oavsett kontext.

  Syfte: Att belysa attityder i vårdrelationer med patienter som missbrukar droger, ur ett

  sjuksköterskeperspektiv.

  Metod: Systematisk litteraturstudie. Litteratursökningen gjordes i databaserna

  PsycINFO, Cinahl, Pubmed och Google Scholar. Tio artiklar med både kvalitativ och

  kvantitativ ansats analyserades.

  Resultat: Fyra kategorier av attityder identifierades, tillåtande, avståndstagande,

  fördomsfull och skeptisk. Martinsen menar att en god vårdrelation har sin grund i att

  sjuksköterskan underställer sig patienten och bemöter denne med inlevelse och full

  förståelse. Med denna omvårdnadsteori som utgångspunkt diskuterades våra kategorier.

  Slutsats: Sjuksköterskors attityder har en väsentlig betydelse för vårdrelationer med

  patienter som missbrukar droger. Både vårdrelationen och vårdkvaliteten påverkas

  negativt om sjuksköterskan intar avståndstagande, fördomsfull eller skeptisk attityd till

  denna patientgrupp. En attitydförändring är av avgörande betydelse för att öka

  vårdkvaliteten för dessa patienter.

 • 2091.
  Åberg, Gabriella
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  NATURENS BETYDELSE FÖR PATIENTER INOM PALLIATIV VÅRD: - en kvalitativ intervjustudie med sjuksköterskor2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning inom palliativ vård beskriver att naturen kan utgöra en viktig copingstrategi för patienten, skapa mening och öka livskvaliteten genom lindring och ett ökat välbefinnande. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser, uppfattningar och erfarenheter av naturens betydelse för patienter inom palliativ vård och på vilket sätt de använder naturen i omvårdnaden. Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats. Fem halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fem sjuksköterskor. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008). Resultat: Informanterna upplevde att naturen hade stor betydelse för patienter i palliativ vård. Naturen gav patienterna andra perspektiv som skingrade deras tankar och lindrade smärta och ångest samt gav välbefinnande i form av njutning, glädje och en känsla av frihet. Utemiljöerna och utsikten beskrevs. Naturbilder, tapeter med naturmotiv och naturfilmer visade sig ha stor betydelse. En samstämmighet i personalgruppen och chefens delaktighet kring att använda naturen betonades. Naturen blev till ett konkret verktyg i omvårdnaden och gav personalen ett ökat välbefinnande. Slutsatser: Naturen har stor betydelse för patienter i palliativ vård. Det är av vikt att all personal inom vården av patienter i palliativt skede ser och tar vara på de möjligheter naturen kan ge till lindring och ökad livskvalitet för patienten. 

 • 2092.
  Åhlander Elvér, Mimmi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Östlund, Jon
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  ATT LEVA MED MULTIPEL SKLEROS: En kvalitativ litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Multipel skleros är en neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Sjukdomen har störst prevalens i västerländsk kultur men etiologin är ännu inte klarlagd. Symtomen är individuella med funktionsnedsättningar i den fysiska likväl som den kognitiva förmågan.

  Syfte: Syftet var att beskriva vuxnas upplevelse av att leva med multipel skleros.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats genomfördes och analyserades enligt Granheim och Lundmans (2004) modell.

  Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier som beskriver upplevelsen av att leva med multipel skleros: en förändrad kropp, farhåga för sjukdomens exponering och utveckling, behov av stöd och viljan att leva. Resultatet påvisade att de MS-drabbade personerna upplevde både fysiska och kognitiva begränsningar och anpassade därför livet efter sjukdomen för att hantera sitt tillstånd.

  Slutsats: Multipel skleros varierar i symtombild och förändrar hur kroppen upplevs. Begränsningarna som MS medförde innebar anpassningar i arbete, vardag och fritid. Det framkom också att MS-drabbade personer upplevde rädsla att tillståndet missuppfattas och en oro inför framtiden. De MS-drabbade strävade efter att uppnå hälsa trots sjukdom genom att omprioritera mål i livet och visa hänsyn till kroppens begränsningar. Resultatet kan bidra till vara stöd för hälso- och sjukvårdspersonal att få en insikt i MS-drabbade personers upplevelser, för att på så vis förbättra omvårdnaden för dessa.

 • 2093.
  Åkesson, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att tvingas genomföra ett rökuppehåll i samband med operation - rökares upplevelser2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns flera studier som belyser nyttan med att göra ett uppehåll med rökning i samband med en operation. Ett rökuppehåll ger färre komplikationer och ett bättre operationsresultat. Denna studie belyser rökares upplevelser av att tvingas genomföra ett rökuppehåll för att bli opererade.

   

  Syfte: Att beskriva rökares upplevelser av att tvingas göra ett rökuppehåll i samband med operation.

   

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Åtta personer som var rökare och hade opererats rekryterades. Urvalet var personer som hade gjort ett rökuppehåll två månader före operation, opererats och fortsatt  med rökuppehållet två månader efter operation. Dessa personer intervjuades utifrån en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Intervjuerna analyserades sedan utifrån en kvalitativ innehållsanalys.

   

  Resultat: Resultatet visade att den första reaktionen på beskedet att vara tvungen till att göra ett ett rökuppehåll var ilska och en känsla av att vägra göra rökuppehåll. Att få en korrekt och tydlig information om varför rökuppehåll krävdes samt att erbjudas hjälp och stöd från hälso- och sjukvården visade sig vara viktigt. I efterhand upplevdes kravet på rökuppehåll som mycket bra av deltagarna i studien. Flera beskrev att utan kravet på rökuppehåll i samband med operation hade de aldrig slutat röka. Flera av informanterna var fortsatt rökfria även efter att kravet på rökuppehåll upphört.

   

  Slutsats: Rökuppehåll i samband med operation är en patientsäkerhetsfråga. Ett krav på rökuppehåll i samband med operation bör framföras tydligt med korrekt information om varför det är viktigt med ett rökuppehåll i samband med operation. Det är också viktigt att upplysa om varför ett rökuppehåll är nödvändigt och på vilket sätt det kan påverka operationsresultatet. Tydlighet hos vårdpersonalen när information ska framföras är ett nyckelord. Operationen beskrevs som mycket viktig för deltagarna. Informanterna var beredda till nästan vad som helst för att få operationen utförd.

   

 • 2094.
  Åkesson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Faktorer som har betydelse för en god interaktion mellan anestesisjuksköterska och patient  : En litteraturstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A nurse anesthetist has to be able to create a good individual relationship with their patient, in an environment that is both highly technological and often far beyond what the patient is used to. In the perioperative care, the meeting with the patient and the nurse is often short and intense, with a lot of things happening at once. This place high demands on the nurse´s competence in anesthetic caring.

  Purpose: To illustrate what characterizes a good interaction between patient and nurse anesthetist pre- and intraoperatively.

  Method: A systematic literature review with qualitative approach where the results were analyzed using manifest and latent content analysis. A total of 11 articles were analyzed.

  Results: The analysis resulted in the theme see-listen-feel, that was built upon the two categories interpersonal factors, inner factors and outer factors. These, in turn built on eight subcategories; communication, within sight and reach, preparation and personal knowledge, participation, responsibility, trust, having time and caring in a technological environment.

  Conclusion: The nurse anesthetist must work from a person-centered approach where the care is adapted to each unique patient. This is done by seeing the patient´s needs, listening to their wishes and getting to know their patient´s personality and desires. It also requires the nurse anesthetist to be able to see beyond the technological environment she is working in and share her attention between the medical tasks that has to be done and the interaction the patient needs to feel safe and confirmed during the perioperative period.

 • 2095.
  Åkesson, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Wilding, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Läkares erfarenheter av Regionalt läkarstöd till ambulanssjukvården: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Regional Medical support has been designed to ensure an involvement of doctors in the prehospital field. The current system for ambulance care raise high demands to ensure a correct patient assessment and triage to the right level of care, and for their assistance in this daily work, the nurse needs a doctor who is very knowledgeable in the organization. Purpose: To describe doctors’ experience of functioning as advisors for nurses working in the ambulance. Method: A qualitative research design was conducted including interviews with nine doctors serving as Regional Medical support. The content analysis was conducted according to a qualitative content analysis method.  Result: The analysis resulted in the four categories team spirit, frustration, lack of sense of responsibility and responsiveness, which mirrored the doctors’ experiences of acting as a phone support for specialist nurses on the ambulance. An underlying main message was identified as delicate trust. To be part of the team and act as a support and advisor for nurses working on the ambulance was perceived as positive, relevant and important. Good teamwork between the professions is required to guarantee patient safe care, and to obtain that, trust came through as a key factor. Conclusion: For the nurses to have an on call doctor that they can reach on the phone for support and advice was seen as a relevant system for the doctors, where they feel as a part of the prehospital team. In the continuous work for better teamwork, including good communication for safe care, it's important with common gatherings and training sessions to give the professions a chance to meet in person and gain a better understanding for each other’s roles, and enunciate common goals.

 • 2096.
  Årestedt, Kristofer
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Council, Sweden.
  Allert, Camilla
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Djukanovic, Ingrid
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Israelsson, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy. Kalmar County Council, Sweden.
  Schildmeijer, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Agerström, Jens
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Sweden.
  Årestedt, Liselott
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Bremer, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Council, Sweden.
  Health-related quality of life among in-hospital cardiac arrest survivors in working age2018In: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 130, no s1, article id e18Article in journal (Refereed)
 • 2097.
  Årestedt, Kristofer
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Alvariza, A.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Sweden.
  Håkansson, C.
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Sweden.
  Öhlén, J.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Boman, K.
  Umeå University, Sweden.
  Goliath, I.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Fürst, C-J
  Lund University, Sweden.
  Brännstrom, M.
  Umeå University, Sweden.
  Symptom relief and palliative care during the last week of life among patients with heart failure2017In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 16, p. S58-S59, article id 155Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Heart failure is a disease with high morbidity, mortality and physical and psychological burden. Patients with heart failure have symptoms as severe and distressing as those of cancer patients. Likewise, the knowledge about care oriented towards palliation provided close to death is sparse.

  Purpose: To describe symptom prevalence and key aspects of palliative care the last week of life for patients with heart failure, from the perspective of health care professionals.Methods: Data was taken from the Swedish Register of Palliative Care, 2011 and 2012 (n=3981). Inclusion criteria were; heart failure as underlying cause of death (ICD-10; I50.0, I50.1 & I50.9), expected death and 18 years or older. During this period, the register covered 58% of all deaths in Sweden. Variables were described using univariate statistics.

  Results: The sample consisted of 3981 patients (63% women) with a mean age of 88.1 (SD=7.1) years. The most common reported symptom was pain (62%), followed by rattles (51%), anxiety (39%), shortness of breath (29%), confusion (25%), and nausea (11%). Symptom relief was most prominent for pain and anxiety. Still, 25% and 38% respectively were partly or not relieved. Poorer relief was found for patients suffering shortness of breath, nausea and rattles. More than half of patients were partly or not reviled, 61%, 58% and 55% respectively. Poorest symptom relief was showed for patients with confusion, 85 % were partly or not reviled. Validated self-rating scales were seldom used to assess symptoms. Pain was more often assessed (12%) than other symptoms (8%). Two third of the patients (72%) and almost half of family members (39%) did not have an end of life discussions with a physician. One fifth (17%) died alone without family members or health care professionals present.

  Conclusions: Our findings indicate that the palliative care is inadequate for patients with heart failure during their last week of life. Symptom management needs to be improved, for example by structured use of validated symptom rating scales. End of life discussions needs to be improved, both for patients and family members.

 • 2098.
  Årestedt, Kristofer
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linköping University, Sweden.
  Alvariza, Anette
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Sweden;Dalens Hospital, Sweden.
  Boman, Kurt
  Umeå University, Sweden.
  Öhlén, Joakim
  University of Gothenburg, Sweden.
  Goliath, Ida
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Håkanson, Cecilia
  Ersta Sköndal Bräcke University College, Sweden;Sophiahemmet University, Sweden.
  Fürst, Carl Johan
  Lund University, Sweden;Region Skåne, Sweden.
  Brännström, Margareta
  Umeå University, Sweden.
  Symptom relief and palliative care during the last week of life among patients with heart failure: a national register study2018In: Journal of Palliative Medicine, ISSN 1096-6218, E-ISSN 1557-7740, Vol. 21, no 3, p. 361-367Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Heart failure is a disease with high morbidity, mortality, and physical and psychological burden. More knowledge about the care provided for patients with heart failure close to death is needed.

  OBJECTIVE: The aim was to describe key aspects of palliative care during the last week of life in patients with heart failure, as reported by healthcare professionals.

  DESIGN: This is a national register study.

  SETTING/SUBJECTS: The study included 3981 patients with diagnosed heart failure as the underlying cause of death.

  MEASUREMENTS: Data were obtained from the Swedish Register of Palliative Care, a national quality register that focuses on patients' last week of life, independent of diagnosis or care setting. The register includes information about care interventions connected with key aspects of palliative care. Data are reported retrospectively by a nurse or physician at the healthcare unit where the patient dies.

  RESULTS: Only 4.2% of patients with heart failure received specialized palliative care. In their last week of life, symptom prevalence was high, validated scales were seldom used, and symptoms were unsatisfactorily relieved. Around one-fifth (17%) of the patients in the study died alone. Less than half of family members had been offered bereavement support (45%). Moreover, one-third (28%) of the patients and more than half (61%) of the family members were reported to have had end-of-life discussions with a physician during the illness trajectory.

  CONCLUSION: The results indicate inadequate palliative care for patients with heart failure during their last week of life.

 • 2099.
  Årestedt, Kristofer
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Israelsson, Johan
  Kalmar County Hospital, Sweden.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Sweden.
  Bremer, Anders
  University of Borås, Sweden.
  Psychometric properties of the Hospital Anxiety and Depressionscale in sudden cardiac arrest survivors2015In: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 96, no Suppl 1, p. 141-141Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: Emotional distress, in terms of anxiety and depression, is common among patients who survive a sudden cardiac arrest (SCA). The Hospital Anxiety and Depression scale (HAD) is one of the most used instruments to assess emotional distress in SCA survivors. However, it has not to our knowledge been psychometrically tested in this group of patients. The aim was therefore to evaluate the measurement properties of the HAD in SCA survivors.

  Materials and methods: Data from the Swedish Register of Cardiopulmonary Resuscitation was used. In the register, data is collected 3–6 months after resuscitation by using a questionnaire including HAD. Data quality was evaluated according to the distribution of item and scale score and missing data patterns. A principal component factor analysis was conducted to explore the factor structure. Internal consistency was evaluated with Cronbach's alpha.

  Results: The sample consisted of 498 in-hospital survivors with a mean age of 69.3 ± 12.6 years. All items demonstrated problems with floor effects. The scale scores for both anxiety and depression deviated significantly from a normal distribution (p < 0.001). The factor analysis reproduced the hypothesized two-factor structure, which explained 59% of the total variance. The factor loadings varied between 0.547 and 0.778 for anxiety and between 0.651 and 0.780 for depression. Cronbach's alpha was 0.874 and 0.875 for anxiety and depression respectively.

  Conclusions: The HAD demonstrated good measurement properties among SCA survivors. Despite problems with floor effects, the two HAD scales, anxiety and depression, seem to be uni-dimensional measures with good internal consistency. Therefore, the HAD can be recommended to assess emotional distress among SCA survivors.

 • 2100.
  Årestedt, Kristofer
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linköping Univ, Linköping, Sweden.
  Saveman, Britt-Inger
  Johansson, Peter
  Blomqvist, Kerstin
  Social support and its association with health-related quality of life among older patients with chronic heart failure2013In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 12, no 1, p. 69-77Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Social support is generally known to influence health-related quality of life (HRQoL), but this association is not well explored among older patients with chronic heart failure. Aims: (1) To describe social support in older patients with chronic heart failure in relation to gender. (2) To investigate if age, gender, cohabitation, perceived financial situation, and disease severity are associated with social support. (3) To investigate if social support is associated with HRQoL after controlling for age, gender, and disease severity. Methods: Data were collected in a sample of 349 patients (>= 65 years) with chronic heart failure. Patients' HRQoL was measured with the Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire and the Short Form-12 Health Survey Questionnaire. The Interview Schedule for Social Interaction measured social support. Data were analysed with descriptive statistics, repeated-measure ANOVA, and multiple linear regression analyses with robust standard errors. Results: Social support was generally rated high, although being a man, living alone, perceiving a problematic financial situation, and high disease severity (NYHA) were associated with lower levels of social support. Age was not associated with social support. Social support was generally associated with HRQoL, in particular the emotional dimensions. Conclusion: Taking social support into account when caring for older patients with heart failure can be of importance for improving or maintaining HRQoL.

3940414243 2051 - 2100 of 2123
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf