lnu.sePublications
Change search
Refine search result
3940414243 2051 - 2100 of 2134
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2051.
  Wibe, Torunn
  et al.
  Oslo University Hospital, Norway;Abildsø Nursing Home, Norway;University of Oslo, Norway.
  Ekstedt, Mirjam
  Oslo University Hospital, Norway;KTH Royal Institute of Technology.
  Hellesø, Ragnhild
  University of Oslo, Norway.
  Varsi, Cecilie
  Oslo University Hospital, Norway;University of Oslo, Norway.
  Ruland, Cornelia
  Oslo University Hospital, Norway.
  “You Are Not at All Bothersome”: Nurses’ Online Communication with Testicular Cancer Patients2012In: NI 2012: 11th International Congress on Nursing Informatics, June 23-27, 2012, Montreal, Canada, American Medical Informatics Association , 2012, p. 453-457Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To some extent, electronic communication has supplemented nurses’ face-to-face contact with patients over the last few years. In this paper, we report findings from a study in which we examined cancer nurses’ answers to messages from testicular cancer patients in a nurse-managed online patient-provider communication service. The aim of the study was to investigate how nurses manage to meet patients’ different questions and concerns, and what aspects of expert nursing care are demonstrated when they communicate with patients online. The content of the messages formed a continuum from practical to existential issues. In their answers, the nurses demonstrated an ability to make reflected choices between both support modalities and means of communication. The professional knowledge and care of expert cancer nurses were clearly exposed in the nurses’ answers, although they were good at adapting their professional language so that it would be understandable to the patients.

 • 2052.
  Wibe, Torunn
  et al.
  University of Oslo, Norway.
  Hellesø, Ragnhild
  University of Oslo, Norway.
  Ekstedt, Mirjam
  University of Oslo, Norway ; KTH Royal Institute of Technology.
  How can patient access to clinical documentaion promote patient safety and quality of care?2014In: 3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, 2014, October 2-3, Stavanger, Norway, 2014Conference paper (Refereed)
 • 2053.
  Wickström, Hanna L.
  et al.
  Lund University;Blekinge Wound Healing Centre.
  Oien, Rut Frank
  Blekinge Wound Healing Centre;Blekinge Centre of Competence.
  Fagerström, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Blekinge Centre of Competence.
  Anderberg, Peter
  Blekinge Institute of Technology.
  Jakobsson, Ulf
  Lund Uniersity.
  Midlov, Patrik J.
  Lund University.
  Comparing video consultation with inperson assessment for Swedish patients with hard-to-heal ulcers: registry-based studies of healing time and of waiting time2018In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 8, no 2, article id e017623Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives To investigate differences in ulcer healing time and waiting time between video consultation and inperson assessment for patients with hard-to-heal ulcers. Setting Patients treated at Blekinge Wound Healing Centre, a primary care centre covering the whole of Blekinge county (150 000 inhabitants), were compared with patients registered and treated according to the Registry of Ulcer Treatment, a Swedish national web-based quality registry. Participants In the study for analysing ulcer healing time, the study group consisted of 100 patients diagnosed through video consultation between October 2014 and September 2016. The control group for analysing healing time consisted of 1888 patients diagnosed through inperson assessment during the same period. In the study for analysing waiting time, the same study group (n=100) was compared with 100 patients diagnosed through inperson assessment. Primary and secondary outcome measures Differences in ulcer healing time were analysed using the log-rank test. Differences in waiting time were analysed using the Mann-Whitney U test. Results Median healing time was 59 days (95% CI 40 to 78) in the study group and 82 days (95% CI 75 to 89) in the control group (P<0.001). Median waiting time was 25 days (range: 1-83 days) in the study group and 32 days (range: 3-294 days) for patients diagnosed through inperson assessment (P=0.017). There were no significant differences between the study group and the control group regarding age, gender or ulcer size. Conclusions Healing time and waiting time were significantly shorter for patients diagnosed through video consultation compared with those diagnosed through inperson assessment.

 • 2054.
  Wickström, Madeleine
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Chniti, Maroua
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hur aromaterapi via luktsinnet kan påverka livskvaliteten2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Aromaterapi kan användas i olika syften, exempelvis för avslappning, stimulering och för att lugna individer. Denna Komplementära- och Alternativa Metod (KAM) används väldigt begränsat i Sverige idag, men används som ett komplement inom hälso- och sjukvården i andra länder. Vårdens ansvar är att ge en god vård i samråd med patienten genom att ta hänsyn till individens livsvärld. I denna studie definieras livsvärld som en helhetssyn på människan och utgår från begreppet livskvalitet ur ett subjektivt och objektivt perspektiv. Den teoretiska förankringen utgick från ett humanvetenskapligt perspektiv knuten till Dahlberg och Segestens definition av livsvärldsperspektiv.

  Syfte: Att undersöka om Aromaterapi via luktsinnet kan påverka faktorer som kan vara av betydelse för livskvaliteten.

  Metod: En systematisk litteraturstudie av nio artiklar publicerade 2010-2015 och två artiklar publicerade 2000 och 2005 som kom till genom sekundärsökning. Samtliga artiklar granskades genom författartriangulering och analyserades sedan med ett induktivt arbetssätt.

  Resultat: I studien framkom skillnader i den upplevda effekten av aromaterapi och de objektiva värdena som mättes. Vår studie visade olika effekter av aromaterapi, beroende på i vilket syfte doftstimuleringen användes. Aromaterapi via luktsinnet med hjälp av eteriska oljor kan öka välbefinnandet hos människor, men fungerar inte på alla indikationer.

  Slutsats: Aromaterapi kan ha effekt beroende på indikation och har en större verkan på individens subjektiva upplevelser jämfört med de objektiva mätta värdena. Vidare forskning både ur ett vårdvetenskapligt och medicinskt perspektiv föreslås. 

  Download full text (pdf)
  Aromaterapi
 • 2055.
  Wiezell, Andreas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Robertsson, Robin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet: - en litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människor blir allt äldre och det innebär att antalet demenssjuka ökar och därmed även antalet anhörigvårdare. Att vara anhörigvårdare till en närstående med demenssjukdom innebär ökade påfrestningar som blir en central del i deras liv.

  Syfte: Studiens syfte var att belysa anhörigas upplevelser och erfarenheter av att vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet.

  Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats, som baseras på tio vetenskapliga artiklar. Analys av artiklarna genomfördes med Lundman och Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys.

  Resultat: Anhöriga upplevde att vårdandet av sin närstående innebar påfrestningar och att relationen förändrades. De upplevde ensamhet och menade att det var viktigt att bevara sin egen hälsa. De upplevde förluster av vänner och bekanta samt uttryckte oro inför framtiden. De utvecklade strategier och knep för att hantera svåra situationer. Stöd och information var viktigt för anhöriga men tillgången var många gånger bristfällig.

  Slutsats: Anhörigvårdare upplevde en förändrad livssituation i form av påfrestningar, relationsförändringar och ensamhet samt oro inför framtiden. Lidandet kunde minska och välbefinnandet öka genom att dels använda strategier i vårdandet, dels genom stödgrupper som hjälpte till att hitta strategier. Detta är betydelsefullt som sjuksköterska att ha kunskap om för att förhoppningsvis kunna öka anhörigvårdares välbefinnande.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats, Robin Robertsson och Andreas Wiezell HELT KLAR
 • 2056.
  Wiger, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Eiderbrant, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Anestesisjuksköterskors sätt att hantera sina upplevelser av oförutsedda händelser såsomdödsfall på operationsbordet: En intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2057.
  Wiger, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Samuelsson, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  NÄR SMÄRTA FORMGER LIVET: EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM HUR PERSONER MED LÅNGVARIG SMÄRTA UPPLEVER SJUKVÅRDEN2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse. Långvarig smärta påverkar personens livsvärld i många aspekter genom fysiska, affektivta och kognitiva dimensioner. Vid smärtanalys av långvarig smärta kan metoder användas som ger en inblick i samtliga dimensioner. Eftersom smärta är en personlig upplevese och endast kan förklaras av personen själv så bör sjukvården utgå från ett livsvärldsperspektiv.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur personer med långvarig smärta upplever att

  smärtproblematikens inverkan på livsvärlden uppmärksammats av sjukvården.

  Metod: Genom en kvalitativ ansats genomfördes intervjustudien med semistrukturerade frågor. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och presenterades i resultatet utifrån underkategorier och kategorier.

  Resultat: Upplevelserna hos informanterna var att sjukvården inte tillräckligt uppmärksammade livsvärlden. Sjukvården upplevdes otillräcklig i frågor om att se till helheten, lyssna på personen och se personen i dess sammanhang. Personer med långvarig smärta kände sig misstrodda och lämnade ensamma. Det upplevdes positivt de gånger sjukvården såg till livsvärlden genom att göra personerna delaktiga i vården och därmed ge tillbaka makt. Ett sätt att se till livsvärlden var att lyssna till personernas åsikter och upplevelser och därmed möjliggöra att beslut kunde fattas gemensamt.

  Slutsats: Sjukvårdspersonal ser bristfälligt till livsvärlden då personer som lever med långvarig smärta söker vård för smärtproblematiken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2058.
  Wijk, Marlene
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Tim
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Icke akut sjuka patienter transporteras till akutmottagningen: -en intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

   

  Bakgrund: Antalet ambulansuppdrag i Sverige har ökat med 30 % under en fyra års period. I korrelation med detta har arbetsbelastningen ökat på akutmottagningarna, vilket riskerar patientsäkerheten. Studier har påvisat att en viss mängd ambulanstransporter till akutmottagningar inte är nödvändiga ur ett medicinskt perspektiv.  

   

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att ta patienter till akutmottagning trots att bedömning gjorts att något akut medicinskt vårdbehov ej föreligger.

   

  Metod: Studien baseras på en kvalitativ metod. Intervjuer med ambulanssjuksköterskor från södra Sverige låg till grund. Intervjuerna spelades in, transkriberades och senare analyserades i enlighet med en kvalitativ innehållsanalys.

   

  Resultat: Det finns flertal faktorer som leder till att icke akut sjuka patienter transporteras till akutmottagningen. Individuella egenskaper, externa faktorer såsom riktlinjer och att läkaren påverkar sjuksköterskans beslut. Miljö som antingen är dålig för patienten men också för personalen. Hot gentemot vårdpersonalen och risken att det egna anseendet påverkas. Samt att primärvården inte har möjlighet att ta emot patienten.

   

  Diskussion: Ambulanssjuksköterskans förmåga att kommunicera med patienten kan ha en inverkan som leder till transport, även om det inte finns ett akut vårdbehov. Studier har påvisat att många larm gällande patienter utan akut medicinskt vårdbehov kan leda till att ambulanssjuksköterskan förlorar empati. Något som skulle kunna vara relevant i beslutsfattandet om vilken vårdnivå som är lämpligast för patienten.

   

  Slutsats: Ambulanssjuksköterskors arbetsmiljö påverkar beslutsfattandet. Oavsett om det är patienten, anhöriga eller andra influenser. Primärvårdens belastning tvingar dem att neka patienter. Detta leder till en ökad arbetsbelastning på akutmottagningen vilket kan riskera patientsäkerheten. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2059.
  Wijkman, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Lindahl, Ilona
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sömnstörande faktorer inom somatisk vård: ur ett patientperspektiv: -En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov som påverkar vår hälsa. Bristfällig sömn kan leda till försämrat minne, koncentrationssvårigheter och dåligt humör. Inneliggande patienter med sömnbrist får ofta sämre tålamod, har svårare att hantera oro, mobiliserar sig inte lika bra och ökar risken för skada och fall. En personcentrerad vård kan främja patientens sömn då omvårdnadsåtgärderna anpassas utefter patientens individuella behov.

  Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av sömnstörande faktorer inom somatisk vård.

  Metod: En litteraturstudie bestående av åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades och det utfördes en innehållsanalys av artiklarnas resultat.

  Resultat: I resultatet framkom två kategorier: Patientrelaterade faktorer och Omgivningsrelaterade faktorer. Ett flertal faktorer påverkade inneliggande patienters sömn. Inom vårdmiljön var ljud och ljus de främsta faktorerna som påverkade sömnen negativt. Dåligt patientbemötande och brist på information från sjuksköterskan skapade oro och ångest hos patienten.

  Slutsats: Ett gott bemötande och bra information skapar trygghet hos patienten. Genom att arbeta personcentrerat kan sjuksköterskan synliggöra sömnstörande faktorer och därmed främja patientens sömn. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2060.
  Wikström, Ellinor
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Amy
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors erfarenheter av att leva med migrän: En studie baserad på skriftliga berättelser2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2061.
  Wikström, Lotta
  et al.
  Jönköping University;Ryhov County Hospital.
  Eriksson, Kerstin
  Jönköping University;Ryhov County Hospital.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Nilsson, Mats
  Futurum Acad Hlth & Care, Jönköping.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linköping University.
  Broström, Anders
  Jönköping University;University Hospital Linköping.
  The clinical applicability of a daily summary of patients' self-reported postoperative pain: A repeated measure analysis2017In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 26, no 23-24, p. 4675-4684Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim and objectives(i) To determine whether a central tendency, median, based on patients' self-rated pain is a clinically applicable daily measure to show patients' postoperative pain on the first day after major surgery (ii) and to determine the number of self-ratings required for the calculation of this measure. BackgroundPerioperative pain traits in medical records are difficult to overview. The clinical applicability of a daily documented summarising measure of patients' self-rated pain scores is little explored. DesignA repeated measure design was carried out at three Swedish country hospitals. MethodsAssociations between the measures were analysed with nonparametric statistical methods; systematic and individual group changes were analysed separately. Measure I: pain scores at rest and activity postoperative day 1; measure II: retrospective average pain from postoperative day 1. ResultsThe sample consisted of 190 general surgery patients and 289 orthopaedic surgery patients with a mean age of 65; 56% were men. Forty-four percent had a pre-operative daily intake of analgesia, and 77% used postoperative opioids. A range of 49 pain scores seem to be eligible for the calculation of the daily measures of pain. Rank correlations for individual median scores, based on four ratings, vs. retrospective self-rated average pain, were moderate and strengthened with increased numbers of ratings. A systematic group change towards a higher level of reported retrospective pain was significant. ConclusionsThe median values were clinically applicable daily measures. The risk of obtaining a higher value than was recalled by patients seemed to be low. Applicability increased with increased frequency of self-rated pain scores and with high-quality pain assessments. Relevance to clinical practiceThe documenting of daily median pain scores at rest and during activity could constitute the basis for obtaining patients' experiences by showing their pain severity trajectories. The measures could also be an important key to predicting postoperative health-related consequences.

 • 2062.
  Wikström, Lotta
  et al.
  Jönköping University ; Ryhov County Hospital.
  Eriksson, Kerstin
  Jönköping University ; Ryhov County Hospital.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linköping University ; Linköping University Hospital.
  Broström, Anders
  Jönköping University ; Linköping University Hospital.
  Healthcare professionals' descriptions of care experiences and actions when assessing postoperative pain: a critical incident technique analysis2016In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 30, no 4, p. 802-812Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Pain is a common postoperative symptom, and length of hospital stay after surgery is short which highlights the importance of pain assessments. Experiences of assessing pain are mainly described from the perspective of nurses. In postoperative care, enrolled nurses and physicians also assess pain. It is therefore important to take note of their experiences to improve postoperative pain assessments.

  OBJECTIVES: The aim of this study was, through considering critical incidents, to describe care experiences and actions taken by healthcare professionals when assessing postoperative pain.

  METHODS: An explorative design employing critical incidents technique analysis was used. A total of 24 strategically selected enrolled nurses, nurses and physicians employed at orthopaedic or general surgery wards in four Swedish hospitals were interviewed. The intention was to reach variation in age, sex, profession and professional experience.

  FINDINGS: In pain assessments, patient-related facilitators were patients' verbal and emotional expressions including pain ratings, while lack of consistency with observed behaviours was a barrier. Clinical competence, continuity in care and time were healthcare-related facilitators. The actions healthcare professionals took were gathering facts about patients' pain manifestations and adapting to patients' communication abilities. Patient observations, either passive or active were used to confirm or detect pain. Collaboration between healthcare professionals, including consultations with pain experts, social workers and relatives, strengthened understanding of pain.

  CONCLUSIONS: Communication skills and working conditions have an impact on performance of pain assessment. Patient comfort without compromising safety is reached by including healthcare professionals' dissimilar responsibilities when collecting patients' and relatives' perspectives on current pain.

 • 2063.
  Wilde Björling, Camilla
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Informationsstöd i en applikation vid strålbehandling mot prostatacancer: En intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att få ett cancerbesked är en omvälvande upplevelse. Kunskap kan underlätta att bemästra situationen. Sjukvården digitaliseras i allt större utsträckning. Det är av värde att sjuksköterskor är med i den utvecklingen för att få kunskap om och säkerställa att de eHälso-tjänster som utvecklas kommer patienter och närstående till nytta. Syfte: med studien är att beskriva patienters erfarenheter av att använda en applikation med  anpassad information, via en surfplatta, inför och under strålbehandling mot prostatacancer. Metod: Studien har genomförts med kvalitativ design med en induktiv ansats. Åtta informanter har intervjuats. Data har anlayserats med kvalitativ innehållsanalys.  Resultat: En del män som drabbas av prostatacancer uppger behov av mer information om sjukdom och behandling än de erhåller av sjukvården. Att få tillgång till anpassad och kvalitetssäkrad information via en app beskrevs som stödjande och tryggt, relaterat till att innehållet upplevdes pålitligt. Tillgång till app:en var värdefullt även för närstående. Kunskap om sjukdomen och vad den för med sig minskar oro för framtiden. Slutsats: Anpassad information via en applikation kan vara stödjande inför och under strålbehandling för män som drabbats av prostatacancer, men alla är inte redo för digital information och kommunikation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2064.
  Wilde Björling, Camilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Polhage, Christina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  ...man är liksom mer som ett kompisgäng...: Självdialyspatienters upplevelser av information och stöd i samband med start av dialys2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2065.
  Wilhelmsson, Nina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Fagher, Rebecca
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  I väntan på livet: En litteraturstudie om upplevelsen av att vänta på en hjärt- eller levertransplantation2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För patienter med svåra hjärt- och leversjukdomar är organtransplantation ofta det enda behandlingsalternativet. Eftersom efterfrågan på ett organ är betydligt större än tillgången, kan väntetiden bli mycket lång. Denna väntan kan upplevas som mycket stressande och påfrestande för denna patientgrupp.

  Syfte: Studiens syfte var att belysa patienters subjektiva upplevelser av att vänta på en hjärt- eller levertransplantation, för att kunna vårda och möta denna patientgrupp. Metod: Studien har en kvalitativ ansats, och är baserad på fyra självbiografier som analyserades utifrån en manifest innehållsanalys.

  Resultat: Informanterna upplevde känslor av ovisshet under väntetiden. De beskrev att kroppen kändes förändrad samt att de hade tankar kring sin egen död. Att ha familj och vänner runt omkring sig samt att behålla normalitet i vardagen ansågs vara viktigt för att kunna hantera sin situation. Även vårdpersonalen var ett stort stöd, och en god och fungerande vårdrelation var därför av betydelse under väntetiden.

  Slutsatser: Genom att öka förståelsen för hur patienter som väntar på en hjärt- eller levertransplantation upplever sin subjektiva livsvärld, kan vårdpersonalen utföra en god och individanpassad vård, så att lidandet kan lindras och välbefinnandet främjas hos patienten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2066.
  Willner, Maja
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hedfors, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att överleva ett plötsligt hjärtstopp: Patienters upplevelser av livet efteråt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbas varje år omkring 10 000 människor av ett hjärtstopp, det är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. År 2016 överlevde 1317 människor ett plötsligt hjärtstopp. Att överleva ett hjärtstopp kan medföra komplikationer som påverkar patientens liv på olika sätt i flera år efter händelsen.

  Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelse av livet efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp.

  Metod: Den litteraturbaserade studien utgår från Friberg (2012b) och är baserad på åtta inkluderade vetenskapliga artiklar, varav sju är kvalitativa och en mixad metod. Artiklarna identifierades i databaserna Cinahl och PsycINFO. Kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes med hjälp av en granskningsmall av Carlsson och Eiman och analyserades med inspiration av Friberg (2012a).

  Resultat: Fyra kategorier framkom: återgång till livet, en förändrad kropp, att pendla mellan tacksamhet och sårbarhet samt sökandet efter mening och sammanhang.

  Slutsats: Det är väsentligt att sjuksköterskan stärker sin insikt i patienters individuella upplevelse av livet efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp, då patienter är i behov av individuellt utformade omvårdnadsåtgärder. 

  Download full text (pdf)
  Examensarbete
 • 2067.
  Winger, Anette
  et al.
  Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway.
  Ekstedt, Mirjam
  KTH Royal Institute of Technology ; Oslo University Hospital, Norway.
  Wyller, Vegard B.
  Oslo University Hospital, Norway ; University of Oslo, Norway ; Akershus University Hospital, Norway.
  Helseth, Solvi
  Oslo University College of Applied Sciences, Norway ; University of Agder, Norway.
  'Sometimes it feels as if the world goes on without me': adolescents' experiences of living with chronic fatigue syndrome2014In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 23, no 17-18, p. 2649-2657Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives. To explore the experience of being an adolescent with chronic fatigue syndrome. Background. Despite ample research, chronic fatigue syndrome is still poorly understood, and there are still controversies related to the illness. Adolescents with chronic fatigue syndrome are often unable to attend school and lose social relations with friends. The challenges they face will affect their quality of life. Design. A qualitative, phenomenological hermeneutical design. Method. Six boys and twelve girls, aged 12-18, were interviewed, emphasising their own experiences living with chronic fatigue syndrome. Analyses were performed using a phenomenological hermeneutical method. Results. The core theme, 'Sometimes it feels as if the world goes on without me', encompasses the feelings an adolescent living with chronic fatigue syndrome might have about life. The core theme was supported by four subthemes: 'On the side of life - locked in and shut out'; 'the body, the illness and me'; 'if the illness is not visible to others, does it exist?'; and 'handling life while hoping for a better future'. The subthemes reflect the experience of social isolation, their own and others' understanding of the illness and hope for the future. Conclusions. Not being able to be with friends, or attend school, made the adolescents feel different and forgotten. They felt alienated in their own bodies and were struggling to be visible to themselves and to their surroundings. Spending less time with friends and more time with their parents constituted a threat to independence and development. Yet they managed to envision a better future despite all the difficulties. Relevance for clinical practice. To provide effective support and constructive relations to adolescents with chronic fatigue syndrome, all health professions involved need insight from the persons who are themselves ill. Health centres could function as resource centres for patients and healthcare professionals.

 • 2068.
  Wireklint, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Väntan på en somatisk akutmottagning: utifrån sjuksköterskans perspektiv2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: To wait on an emergency department is a reflected and well-documented problem. Thou it´s mainly due to a patient perspective should also nurses' perspectives be significant to obtain a faceted perception of the phenomenon.

  Aim: The purpose of this study was to describe how nurses perceive the phenomenon of anticipation of a somatic emergency department.

  Method: The analysis was performed using a phenomenological approach. The study was conducted in a medium-sized hospital in southern Sweden, during the latter part of 2005, and had a qualitative approach based on a lifeworld perspective. Data collection consisted of written stories from twelve nurses.

  Results: The results indicated that the waiting was the scene of the expectations. These expectations led to dilemmas, powerlessness and frustration, the more the phenomenon was allowed to stand. It also found that nurses' experience of powerlessness, combined with her responsibility for the patient's welfare was a paradox, ie. an absurdity, yet a truth. The work environment was marked by threats of violence but also by the feeling of inadequacy.

  Conclusion: Overall, a caring suffering emerged. This prevented the nurses to care for as she wished. The result can be viewed as a basis for improvement in emergency department

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2069.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Förberedd på att vara oförberedd: En fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Wireklint Sundström, Birgitta, 2005. Prepared to be unprepared. A phenomeno-logical study of assessment with a caring approach and how it can be learned in the ambulance services.A focal point in this dissertation is that there is knowledge in the ambulance ser-vice that is experience-based, which has not always been made explicit, and that provides the foundation for the caregivers’ assessment of the patients and their needs for care. The first aim of the study was to describe and analyse the ambu-lance services with a focus on the phenomenon of assessment from the lifeworld perspective in the caring sciences. The second aim of the study was of an educa-tional nature where the object was to be able to draw conclusions about the learning process in the ambulance service in the light of the knowledge generat-ed by the empirical findings. Thus the aim was to create a synthesis consisting of didactic ideas that are based on the caring sciences and describing how assess-ment can be learnt and can support future caregivers in the ambulance services.Assessment in the ambulance service entails, on an overall level, having a natu-ral caring attitude that includes striving in two directions at the same time. These are that on the one hand the caregivers strive to bring order to that which is dis-ordered as soon as possible, to structure the unstructured, and in short define the indefinite in order to provide medical assistance. There is a need to quickly as-sess the patient’s condition and which measures are necessary. On the other hand the caregivers strive to let the indefinite wait a while in order to be able to meet the patient’s suffering. There is thus a desire to listen attentively to the individual patient.The essential meaning of assessment of patients in the ambulance services is that there are conflicting demands on assessment and care, which entails that the caregiver adapts him/herself to the prevailing care situation in a way that means being flexible and adaptable to the patient’s medical condition. The caregivers also have a flexibility and adaptability in relation to their colleague, which leads to a mutual interplay in the assessment. Assessment in the ambulance services also means that the caregivers are paradoxically prepared at the same time as be-ing unprepared, i.e. they are prepared for the unprepared. The assessment thus starts before the caregivers have reached the patient and the actual situation. Even if they “know” what awaits them, they do not really “know”. It becomes a dynamic struggle between on the one side the expectancy that feels certain and on the other the unknown in every new situation. The struggle contains a desire for control and effectiveness in a care practice full of surprises.

  Download full text (pdf)
  Avh. B Wireklint Sundström
 • 2070.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  et al.
  University of Borås, Sweden.
  Bremer, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. University of Borås, Sweden;Kalmar County Hospital, Sweden.
  Lindström, Veronica
  Karolinska Institutet, Sweden;Academic EMS, Sweden.
  Vicente, Veronica
  Academic EMS, Sweden;The Ambulance Medical Service in Stockholm (AISAB), Sweden;Karolinska Institutet, Sweden.
  Caring science research in the ambulance services: an integrative systematic review2019In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 33, no 1, p. 3-33Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  The ambulance services are associated with emergency medicine, traumatology and disaster medicine, which is also reflected in previous research. Caring science research is limited and, since no systematic reviews have yet been produced, its focus is unclear. This makes it difficult for researchers to identify current knowledge gaps and clinicians to implement research findings.

  Aim

  This integrative systematic review aims to describe caring science research content and scope in the ambulance services.

  Data sources

  Databases included were MEDLINE (PubMed), CINAHL, Web of Science, ProQDiss, LibrisDiss and The Cochrane Library. The electronic search strategy was carried out between March and April 2015. The review was conducted in line with the standards of the PRISMA statement, registration number: PROSPERO 2016:CRD42016034156.

  Review methods

  The review process involved problem identification, literature search, data evaluation, data analysis and reporting. Thematic data analysis was undertaken using a five‐stage method. Studies included were evaluated with methodological and/or theoretical rigour on a 3‐level scale, and data relevance was evaluated on a 2‐level scale.

  Results

  After the screening process, a total of 78 studies were included. The majority of these were conducted in Sweden (n = 42), fourteen in the United States and eleven in the United Kingdom. The number of study participants varied, from a case study with one participant to a survey with 2420 participants, and 28 (36%) of the studies were directly related to patients. The findings were identified under the themes: Caregiving in unpredictable situations; Independent and shared decision‐making; Public environment and patient safety; Life‐changing situations; and Ethics and values.

  Conclusion

  Caring science research with an explicit patient perspective is limited. Areas of particular interest for future research are the impact of unpredictable encounters on openness and sensitivity in the professional–patient relation, with special focus on value conflicts in emergency situations.

 • 2071.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  et al.
  University of Borås, Sweden.
  Dahlberg, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Caring assessment in the Swedish ambulance services relieves suffering and enables safe decisions2011In: International Emergency Nursing, ISSN 1755-599X, E-ISSN 1878-013X, Vol. 19, no 3, p. 113-119Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study has a health care science approach and explores pre-hospital emergency care with emphasis on assessment. Health care science is focused on the patient with the general aim to describe care that strengthens and supports health. Assessment in the ambulance services has not been explored earlier from this perspective, despite the emphasis on ‘coming close’ to the acute suffering patient. The aim of the study is to describe and analyse assessment in caring situations. Data was collected by participant observations. The major findings point out the importance of professional carers’ recognition of the patient’s lifeworld as an essential part of assessment. The carers’ openness to the situation and to the patient’s suffering and needs vary from being of minor interest to complete focus of the assessment. It seems that assessments that focus solely on a patient’s medical condition can be an obstacle to a full understanding of the individual, and thereby the illness per se. A caring assessment based on an encounter and a dialogue between patient and carer, characterised by inviting the patient to participate, adds further dimensions to the objective data. Therefore, the inclusion of the patient perspective relieves suffering and enables more safe decisions.

 • 2072.
  Wireklint-Sundström, Birgitta
  et al.
  University of Borås, Sweden.
  Holmberg, Mats
  University of Borås, Sweden.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Sweden.
  Karlsson, Thomas
  University of Gothenburg, Sweden.
  Andersson, Henrik
  University of Borås, Sweden.
  Possible effects of a course in cardiovascular nursing on prehospital care of patients experiencing suspected acute coronary syndrome: a cluster randomised controlled trial2016In: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 15, no 1, article id 52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background:Current research suggests that nurses can influence the outcome for patients with acute coronary syndrome (ACS). The aim of this study has been to evaluate whether a course in cardiovascular nursing (CVN) can improve ambulance nurses' (ANs') prehospital care of patients experiencing suspected ACS, related to pain intensity.

  METHODS: 

  This is a cluster randomised controlled trial that was conducted in the ambulance services. Patients were allocated to one of two groups: in the first group, patients were treated by ANs who had attended the CVN course and in the second group patients were treated by ANs without this qualification. Inclusion criteria were: 1/pain raising suspicion of ACS, and 2/pain score ≥4 on a visual analogue scale (VAS). The primary outcome was the estimated intensity of pain or discomfort according to VAS 15 min after randomisation. Secondary outcomes were estimated intensity of pain or discomfort on admission to hospital and further requirement of pain treatment, as well as symptoms such as paleness and/or cold sweat; nausea and/or vomiting; anxiety, dyspnea, degree of alertness, respiratory depression and aggressiveness. A further secondary outcome measured was survival to 30 days. Lastly, a final diagnosis was made. A total of 38 ANs attended the CVN course. There were 1,747 patients who fulfilled the inclusion criteria.

  RESULTS: 

  The pain score did not differ significantly between the two groups fifteen minutes after randomisation (median value of VAS was 4.0 in both groups). On admission to hospital the pain score was significantly lower for patients treated by an AN who had attended the CVN course (n = 332) compared with those treated by an AN who had not attended the course (n = 1,415) (median 2.5 and 3.0 respectively, p = 0.001). The ANs who had attended the course used higher doses of morphine.

  CONCLUSIONS: 

  An educational intervention with a CVN course did not relate significantly to more efficient pain relief in suspected ACS during the first 15 min. However, this intervention was associated with more effective pain relief later on in the prehospital setting. Thus, a CVN course for ANs appears to be associated with reduced pain intensity among patients experiencing suspected ACS. This result needs however to be confirmed in further trials.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2073.
  Wredberg, Kristina
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Harrysson, Sofia
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Sjuksköterskors kunskaper om undernäring.: – attityder och kunskaper om nutrition och nutritionsbedömningar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bland äldre patienter i Sverige är undernäring ett problem som växer sig allt större.

  Forskning har visat att många äldre patienter riskerar att drabbas av ohälsa, minskat

  välbefinnande och lägre egenvårds kapacitet vid undernäring (Johansson, 2004).

  Syftet med denna litteraturstudie var att genom omvårdnadsforskning belysa

  sjuksköterskors attityder och kunskaper till nutritionsbehov och

  nutritionsbedömningar hos äldre patienter över 65 år. En systematisk litteraturstudie

  valdes som metod, systematisk sökning, kritisk granskning, dataanalys samt

  sammanställning av vetenskapliga artiklar inom problemområdet gjordes. I

  dataanalysen framkom teman som sjuksköterskors attityd till nutrition,

  nutritionsbehov och nutritionsbedömning av äldre patienter. Sjuksköterskors kunskap

  och utbildning om nutritionens betydelse för patienternas välbefinnande. Resultatet i

  denna studie visar att nutritionskunskap och utbildning bland sjuksköterskor i dag är

  otillräcklig. Slutsatsen blir således, för att kunna fastställa och tillgodose äldre

  patienter nutritionsstatus bör en ökad kompetens utveckling bland sjuksköterskor

  ske.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2074.
  Wu, Tzu-Yi
  et al.
  Acad Sinica, Taiwan.
  Lin, Chung-Ying
  Hong Kong Polytech Univ, Peoples Republic of China.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Griffiths, Mark D.
  Nottingham Trent Univ, UK.
  Brostrom, Anders
  Jönköping University, Sweden.
  Pakpour, Amir H.
  Qazvin Univ Med Sci, Iran;Jönköping University.
  Psychometric validation of the Persian nine-item Internet Gaming Disorder Scale - Short Form: Does gender and hours spent online gaming affect the interpretations of item descriptions?2017In: Journal of Behavioral Addictions, ISSN 2062-5871, E-ISSN 2063-5303, Vol. 6, no 2, p. 256-263Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and aims: The nine-item Internet Gaming Disorder Scale -Short Form (IGDS-SF9) is brief and effective to evaluate Internet Gaming Disorder (IGD) severity. Although its scores show promising psychometric properties, less is known about whether different groups of gamers interpret the items similarly. This study aimed to verify the construct validity of the Persian IGDS-SF9 and examine the scores in relation to gender and hours spent online gaming among 2,363 Iranian adolescents. Methods: Confirmatory factor analysis (CFA) and Rasch analysis were used to examine the construct validity of the IGDS-SF9. The effects of gender and time spent online gaming per week were investigated by multigroup CFA and Rasch differential item functioning (DIF). Results: The unidimensionality of the IGDS-SF9 was supported in both CFA and Rasch. However, Item 4 (fail to control or cease gaming activities) displayed DIF (DIF contrast = 0.55) slightly over the recommended cutoff in Rasch but was invariant in multigroup CFA across gender. Items 4 (DIF contrast = -0.67) and 9 (jeopardize or lose an important thing because of gaming activity; DIF contrast = 0.61) displayed DIF in Rasch and were non-invariant in multigroup CFA across time spent online gaming. Conclusions: Given the Persian IGDS-SF9 was unidimensional, it is concluded that the instrument can be used to assess IGD severity. However, users of the instrument are cautioned concerning the comparisons of the sum scores of the IGDS-SF9 across gender and across adolescents spending different amounts of time online gaming.

 • 2075.
  Wärdig, Rickard
  et al.
  Linköping university, Sweden.
  Hadziabdic, Emina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hjelm, Katarina
  Uppsala university, Sweden.
  Healthcare staff’s evaluation of a walk-in centre at a healthcare centre in an immigrant-dense area2019In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 28, no 9-10, p. 1473-1481Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives: To evaluate a walk-in centre at a healthcare centre in an immigrant-dense area where a high proportion of the patients have limited language ability in Swedish, from the perspective of healthcare personnel. Background: Increased global migration results in higher vulnerability in migrants, with the risk of increased morbidity and mortality. Migrants’ health often deteriorates, which can be attributed to an increased level of stress and adaptation to a new lifestyle. Therefore, immigrants are at higher risk of being affected by, for example, cardiovascular diseases and diabetes. This requires access to good health care. Design: A qualitative exploratory study was conducted, using semi-structured interviews. Content analysis was used in the analysis process. Methods: Semi-structured interviews were held with 15 purposively sampled doctors and nurses, working at a healthcare centre in Sweden. Data were collected during autumn 2017. The study was performed in accordance with COREQ. Results: Working at the walk-in centre involved caring for everything from basic to advanced health problems and meant a high pace that required stress-resistant personnel. The walk-in centre was described as both promoting and threatening patient safety. The personnel had several ideas on how to develop the walk-in centre. Conclusions: A walk-in centre can be seen as a necessity related to issues of ensuring patient safety and delivering care for everyone in an immigrant-dense area. However, it cannot be the only form of care offered, as it seems not be adapted to certain groups, such as people with disabilities and the elderly. Relevance to clinical practice: The findings emphasise that a walk-in centre is a way to increase accessibility for the entire population and offer equal care for all, even if it involves challenges that need to be addressed.

 • 2076.
  Wärmé, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hoang, Hoa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att belysa sjuksköterskors tillämpning av handhygienrutiner i sluten somatisk vård:  En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan som uppkommer i sluten somatisk vård i Sverige. Vårdrelaterade infektioner är infektioner patienter får i samband med medicinsk eller kirurgisk behandling eller omvårdnad inom sluten somatisk vård. Problemet skapar ett stort lidande för patienter och samhället globalt. Tillämpning av handhygien är den viktigaste förebyggande åtgärden för att motverka vårdrelaterade infektioner. Syfte: Belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors tillämpning av handhygienrutiner inom sluten somatisk vård. Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes där elva artiklar analyserades. Artiklarna hade både kvantitativa, kvalitativa och mixade ansatser. Resultat: Resultatet av studien visade ett flertal faktorer som delas in i två huvudrubriker där flera underkategorier passade in. Kategorin organisatoriska faktorer innebar hög arbetsbelastning, begränsat material, interventioner samt ledarskap och feedback. Den andra kategorin vid namn individuella faktorer innefattade underkategorierna kunskap samt attityd och ansvar. Slutsats: Trots att riktlinjer om handhygien har funnits under längre tid kvarstår brister vid tillämpning av handhygienrutiner, vilket innebär att ytterligare förbättring krävs. Genom att öka medvetenheten hos sjuksköterskor beträffande dessa faktorer skapas förutsättningar till att förbättra det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2077.
  Wåhlin, Ingrid
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Council ; Kalmar County Hospital.
  Empowerment in critical care - a concept analysis2017In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 31, no 1, p. 164-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The purpose of this paper was to analyse how the concept of empowerment is defined in the scientific literature in relation to critical care. As empowerment is a mutual process affecting all individuals involved, the perspectives of not only patients and next of kin but also staff were sought.

  METHOD: A literature review and a concept analysis based on Walker and Avant's analysis procedure were used to identify the basic elements of empowerment in critical care. Twenty-two articles with a focus on critical care were discovered and included in the investigation.

  FINDINGS: A mutual and supportive relationship, knowledge, skills, power within oneself and self-determination were found to be the common attributes of empowerment in critical care. The results could be adapted and used for all parties involved in critical care - whether patients, next of kin or staff - as these defining attributes are assumed to be universal to all three groups, even if the more specific content of each attribute varies between groups and individuals.

  CONCLUSION: Even if empowerment is only sparsely used in relation to critical care, it appears to be a very useful concept in this context. The benefits of improving empowerment are extensive: decreased levels of distress and strain, increased sense of coherence and control over situation, and personal and/or professional development and growth, together with increased comfort and inner satisfaction.

 • 2078.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Linköping University ; Kalmar Hospital.
  Ek, Anna-Christina
  Linköping University.
  Idvall, Ewa
  Linköping University ; Kalmar County Council.
  Empowerment from the perspective of next of kin in intensive care2009In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 18, no 18, p. 2580-2587Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES: To describe next of kin empowerment in an intensive care situation. Background. Next of kin is important in reducing intensive care patients' fear and anxiety. However, admission to an intensive care unit is often recognised as an extremely stressful event, causing next of kin to experience shock, fear, anxiety and vulnerability. More knowledge is needed about how next of kin in intensive care can be empowered.

  DESIGN: The study was conducted using a phenomenological method.

  METHODS: Ten interviews were conducted with intensive care patients' next of kin.

  FINDINGS: Perceptions of both a genuine will and a capacity to help and relieve were found to be essential for next of kin's experiences of empowerment in an intensive care situation. All informants were empowered by a caring atmosphere where they received continuous, straightforward and honest information that left room for hope and in which closeness to the patient was facilitated and medical care was perceived as the best possible. Some of the informants were also strengthened by support from other family members and/or by being involved in caring for the patient.

  CONCLUSIONS: Next of kin empowerment was found to be associated with being met with human warmth and sensitivity. This emphasises the importance of discussing attitudes and behaviours as well as surveillance and treatment when trying to improve the care of next of kin in intensive care unit and when working with staff development.

  RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: Knowledge of how to empower next of kin in an intensive care situation allows caring staff to support these persons in a more sensitive and appropriate way. Findings underline the importance of creating caring relations with patients' next of kin.

 • 2079.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Kalmar Hospital ; Linköping University ; Kalmar County Council.
  Ek, Anna-Christina
  Linköping University.
  Idvall, Ewa
  Linköping University ; Kalmar County Council.
  Empowerment in intensive care: patient experiences compared to next of kin and staff beliefs2009In: Intensive & Critical Care Nursing, ISSN 0964-3397, E-ISSN 1532-4036, Vol. 25, no 6, p. 332-340Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Experiences of critically ill patients are an important aspect of the quality of care in intensive care units. If next of kin and staff try to empower the patient, this is probably performed in accordance with their beliefs about what patients experience as empowering. As intensive care patients often have difficulties communicating, staff and next of kin need to interpret their wishes, but there is limited knowledge about how correct picture next of kin and staff have of the intensive care patient's experiences. The aim of this study was to compare intensive care patients' experiences of empowerment with next of kin and staff beliefs. Interviews with 11 intensive care patients, 12 next of kin and 12 staff were conducted and analysed using a content analysis method. The findings showed that the main content is quite similar between patient experiences, next of kin beliefs and staff beliefs, but a number of important differences were identified. Some of these differences were regarding how joy of life and the will to fight were generated, the character of relationships, teamwork, humour, hope and spiritual experiences. Staff and next of kin seemed to regard the patient as more unconscious than the patient him/herself did.

 • 2080.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Kalmar Hospital ; Linköping University ; Kalmar County Council.
  Ek, Anna-Christina
  Linköping University.
  Idvall, Ewa
  Linköping University ; Kalmar County Council.
  Patient empowerment in intensive care: an interview study2006In: Intensive & Critical Care Nursing, ISSN 0964-3397, E-ISSN 1532-4036, Vol. 22, no 6, p. 370-377Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Intensive care patients often experience a lack of control, as well as inner chaos. Experiences from intensive care can continue to affect patients for a long time. Empowerment is a positive and dynamic process that focuses on people's strengths, rights and abilities. It takes on different expressions for different people in different environments and must be described by the people involved. The aim of this study was to describe patient empowerment in an intensive care situation. The study was based on open-ended interviews with 11 patients in two intensive care units. The interviews were analysed according to the empirical phenomenological psychological method. The results showed that patient empowerment in intensive care consists of strengthening and stimulating the patients' own inherent joy of life and will to fight. A positive environment that encouraged feelings of value and motivation and in which the patient felt safe, received additional care and participated as he/she wished had a positive influence.

 • 2081.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Linköping University ; Kalmar Hospital.
  Ek, Anna-Christina
  Linköping University.
  Idvall, Ewa
  Malmö University ; Malmö University Hospital.
  Staff empowerment in intensive care: nurses' and physicians' lived experiences2010In: Intensive & Critical Care Nursing, ISSN 0964-3397, E-ISSN 1532-4036, Vol. 26, no 5, p. 262-269Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: The purpose of the study was to describe empowerment from the perspective of intensive care staff. What makes intensive care staff experience inner strength and power?

  BACKGROUND: Intensive care staff are repeatedly exposed to traumatic situations and demanding events, which could result in stress and burnout symptoms. A higher level of psychological empowerment at the workplace is associated with increased work satisfaction and mental health, fewer burnout symptoms and a decreased number of sick leave days.

  METHOD: Open-ended interviews were conducted with 12 intensive care unit (ICU) staff (four registered nurses, four enrolled nurses and four physicians) in southern Sweden. Data were analysed using a phenomenological method.

  FINDINGS: Intensive care staff were found to be empowered both by internal processes such as feelings of doing good, increased self-esteem/self-confidence and increased knowledge and skills, and by external processes such as nourishing meetings, well functioning teamwork and a good atmosphere.

  CONCLUSION: Findings show that not only personal knowledge and skills, but also a supporting atmosphere and a good teamwork, has to be focused and encouraged by supervisors in order to increase staff's experiences of empowerment. Staff also need a chance to feel that they do something good for patients, next of kin and other staff members.

 • 2082.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Hospital, Sweden.
  Samuelsson, Peter
  Kalmar County Hospital, Sweden.
  Ågren, Susanna
  Linköping University, Sweden.
  What do patients rate as most important when cared for in the ICU and how often is this met?: an empowerment questionnaire survey2017In: Journal of critical care, ISSN 0883-9441, E-ISSN 1557-8615, Vol. 40, p. 83-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aimed to explore what patients rate as being of the greatest importance and less important, when being cared for in the intensive care unit (ICU). The aim was also to examine the extent to which these topics are met.

  In the Patient Empowerment Questionnaire (PEQ-ICU), patients were first asked to rate the importance of 28 items, and then how often those topics were met during their stay in the ICU.  

  Having trust/confidence in staff, Receive visits from next of kin, Staff being positive to visitors, Receive pain relief, Staff showing human warmth, and Staff trying to strengthen my life spirit were the items that most patients evaluated as being of the greatest importance. The items Staff being positive to visitors, Receiving pain relief and Receive visits from next of kin, were the items most frequently considered as “always met”, while the items Have influence and Receive help to look forward were less often met.

  It was found that there is a potential for improvement in helping the ICU patients to maintain contact with reality, remind them about their importance to someone or something, and what they could look forward to when becoming healthier and returning to ordinary life.

  Highlights

  • Relationships and caring atmosphere were considered to be of greater importance than physical help and support.
  • Get visits from next of kin was found to be the second most important topic to ICU patients, after Have trust in staff.
  • ICU patients need help to get their life spirit strengthen e.g. by being reminded about what they could look forward to.
 • 2083.
  Xiu, L.
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Hagstromer, M.
  Karolinska Institutet.
  Bergqvist, L.
  Karolinska Institutet.
  Johansson, E.
  Karolinska Institutet.
  Ekbom, K.
  Karolinska Institutet.
  Svensson, V.
  Karolinska Institutet.
  Marcus, C.
  Karolinska Institutet.
  Ekstedt, Mirjam
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Karolinska Institutet.
  Weekday-weekend sleep variations in young children and the associated family factors2018In: Journal of Sleep Research, ISSN 0962-1105, E-ISSN 1365-2869, Vol. 27Article in journal (Other academic)
 • 2084.
  Ydreborg, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans vårdhandlingar: Vid återhämtning från psykisk ohälsa och missbruk2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Syfte: Att beskriva psykiatrisjuksköterskans vårdhandlingar vid återhämtning från psykisk ohälsa och missbruk. Samt att belysa psykiatrisjuksköterskans roll i ett multidisciplinärt team.

  Metod: Litteraturstudie.

  Resultat: Det råder konsensus i de inkluderade artiklarna om att klienter med dubbeldiagnos behöver professionell vård given av väl utbildade psykiatrisjuksköterskor. Resultatet presenteras i fem teman, tidigt igenkännande, hantering, behandling, relation och delat ansvar. Att så tidigt som möjligt identifiera personer i denna grupp och behandla i enlighet med klientens grad av motivation skapar förutsättningar för ökad hälsa och livskvalitet. Psykiatrisjuksköterskan bör möta klienten utifrån ett helhetsperspektiv där hänsyn tas till klientens livsvärld. Att arbeta i team tillsammans med olika professioner ökar förutsättningarna för återhämtning hos den enskilde klienten.

  Slutsats: Psykiatrisjuksköterskan behöver inta en aktiv roll när det gäller att möta klientgruppens behov. Klienter med dubbeldiagnos behöver specialiserad vård. Tidigt igenkännande och lämplig intervention skapar förutsättningar för återhämtning. Att arbeta i team med olika professioner skapar förstärkning av vårdens kvalitet.   

  Keywords: Psykiatrisjuksköterska, återhämtning, dubbeldiagnos, substansmissbruk, integrerad behandling.

 • 2085.
  Yghemonos, Stecy
  et al.
  Eurocarers, Belgium.
  Hanson, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Swedish Family Care Competence Centre (NKA), Sweden.
  Eurocarers: carer organisations and research organisations working together to ensure evidence-based policy making at EU level2015In: Presented at the 6th International Carers Conference - Care and caring: future proofing the new demographics, Gothenburg, Sweden, September 3-6, 2015, 2015Conference paper (Refereed)
 • 2086. Ylvén, Regina
  et al.
  Granlund, Mats
  Persson, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Problem solving in relation to resources in everyday life in families of children with disabilities: a pilot study2012In: International Journal of Rehabilitation Research, ISSN 0342-5282, E-ISSN 1473-5660, Vol. 35, no 2, p. 102-108Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Problem solving is recognized as a skill, helping families of children with disabilities to manage problems in everyday life. Family problem-solving skills may therefore be seen as an important outcome of a child and youth habilitation service. The aim of this pilot feasibility study was to examine the design of a future web-based questionnaire study focusing on problem-solving patterns in relation to resources in families of children with disabilities. The descriptive statistical analyses built on data from 13 families and findings showed an overall satisfactory score distribution for three of the included instruments, whereas two instruments showed floor effects in one third of the items. Findings indicated design problems with data collection related to adapting questionnaires to a web-based survey format and to problems with the stop function that was added. Implementing the main study using web-based surveys needs critical considerations according to the choice of the web tool and the recruitment process.Problemlösungskompetenz gilt als eine Fertigkeit, die Familien mit Kindern mit Behinderungen hilft, Alltagsprobleme zu bewältigen. Eine Problemlösungskompetenz für Familien kann deshalb ein wichtiges Ergebnis von Reha-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche sein. Das Ziel der vorliegenden Pilotstudie war die Untersuchung des Aufbaus einer künftigen webbasierten Befragungsuntersuchung unter besonderer Berücksichtigung von Problemlösungsmustern bzgl. der Ressourcen in Familien mit Kindern mit Behinderungen. Die deskriptiven statistischen Analysen beruhen auf Daten von 13 Familien, und die Ergebnisse wiesen auf eine insgesamt zufriedenstellende Verteilung der Scores für drei der enthaltenen Instrumente hin, wohingegen zwei Instrumente Bodeneffekte in einem Drittel der Items aufwiesen. Die Ergebnisse wiesen auf Designprobleme bei der Datenerfassung bzgl. der Anpassung von Fragebögen an ein webbasiertes Umfrageformat sowie auf Probleme mit der zusätzlichen Stopp-Funktion hin. Die Umsetzung der Hauptstudie mit Hilfe von webbasierten Umfragen muss entsprechend der Wahl des Web-Tools und des Rekrutierungsverfahrens kritisch untersucht werden.La resolución de problemas está considerada como una habilidad que permite a las familias con niños discapacitados gestionar los problemas del día a día. Por lo tanto, la capacidad que tienen las familias de solucionar problemas puede verse como un logro importante por parte de los servicios de habilitación para niños y jóvenes. El objetivo de este estudio piloto de viabilidad fue examinar el diseño de un futuro estudio basado en un cuestionario en línea, que trata sobre los modelos de resolución de problemas en relación con los recursos de que disponen las familias con niños discapacitados. Estos análisis estadísticos descriptivos se basan en datos procedentes de 13 familias. Los hallazgos mostraron una distribución general satisfactoria de la puntuación en tres de los instrumentos utilizados, mientras que dos instrumentos mostraron valores excesivamente bajos en un tercio de los casos. Además, los hallazgos indicaron problemas de diseño en la recopilación de datos con respecto a la adaptación de los cuestionarios a un formato de cuestionario en línea, así como problemas en la función de parada. La implementación del estudio principal mediante cuestionarios en línea requiere una serie de consideraciones importantes que dependen de la elección de la herramienta de red y del proceso de reclutamiento.La capacité à résoudre les problèmes est reconnue comme une compétence qui aide les familles d'enfants handicapés à gérer les difficultés de la vie quotidienne. Les capacités de la famille à résoudre les problèmes peuvent donc être considérées comme un aspect important des services visant à encourager l'autonomie des enfants et des adolescents. Cette étude pilote de faisabilité avait pour objet d'examiner la conception d'une étude future par questionnaire via le web, focalisée sur les modèles de résolution des problèmes par rapport aux ressources disponibles dans les familles d'enfants handicapés. Les analyses statistiques descriptives s'appuient sur des données recueillies auprès de 13 familles et les résultats présentent une distribution des scores globalement satisfaisante pour trois des instruments inclus, tandis que deux instruments affichent des effets de plancher pour un tiers des items. Les résultats indiquent des problèmes de conception vis-à-vis de la collecte des données concernant l'adaptation des questionnaires à un format d'enquête via Internet avec la fonction d'arrêt qui a été ajoutée. La mise en œuvre de l'étude principale par le biais d'enquêtes via le web nécessitera un examen approfondi en ce qui concerne le choix de l'outil web et le processus de recrutement.

 • 2087.
  Zanderin, Lars
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Wolmesjö, Maria
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Tufte, Geir C.
  Legality, Professionalism and Discretion in Municipal Elderly Care.: Cases from Norway and Sweden2009In: Nordic College of Caring Sciences 27-29 mars 2009 Högskolen i Oslo, 2009Conference paper (Refereed)
 • 2088.
  Zapata Pon, Milagros
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Anhörigas upplevelse av stöd genom sjukdomsförloppet vid demenssjukdom.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: More people will be diagnosed with dementia and more relatives will be affected and become informal carers. Previous studies show that informal carers need support during the period they care for their relative with dementia. To be an informal carer to a next-of-kin affects the carers’ health and well-being. Healthcare staffs are available during this whole period: from diagnosis to the placement at a nursing home. It has also been noted of the importance of informal persons support. There are national guidelines about support and to offer education to informal carers in their situation, but it is unclear how this is fulfilled. Healthcare staff beholds knowledge but there is noted a lack of understanding for the situation informal carers are in, both during the time of caring and after the move to a nursing home.  

  Aim: The aim of the study was to illuminate informal carers experiences of formal and informal support through the course of the dementia-disease.

  Method: The study is a qualitative interview study, where seven informal carers were interviewed. The informal carers had previously been carers, before their relatives moved in to a nursing home. Semi-structured interviews were conducted and were analyzed with qualitative content analysis.

  Result: The study show that the support and education is not only needed in the beginning of the dementia disease when the diagnosis is set, but support needs to be offered continuously and given to informal carers during the whole disease trajectory. Support is needed even after the move to a nursing home. It has been shown that communication and developing competence in forms of education about dementia is an important part to improve the relationship between informal carers and healthcare staff. Lack of communication and a bad relationship between relatives and healthcare staff led to mental ill health and suffering for the relative. Neighbours and family members gave informal support, and this was of importance for the informal carer. 

  Conclusion: There is an important part that specialized nurses/nurses can do and that is to give or offer knowledge to informal carers and to healthcare staff about dementia during the whole process. It can improve the treatment of patients with dementia and their informal carers and through this create a good relationship and the feeling of safety, and also improve the quality of care. By applying relationship-centred care with person-centred care can give the feeling of support and participation to informal carers. It is also of importance that support is individualized for relatives and that healthcare staff has an understanding for their situation and the emotions they have.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2089.
  Zeilon, Lena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Abenius Svensson, Maud
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Se mig för den jag är – en systematisk litteraturstudie om bemötande i primärvården 2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Bakgrund:

  För att patienten ska uppleva att den blir respektfullt bemött av

  sin behandlande sjuksköterska, bör sjuksköterskan uppträda med en

  kommunikation som innehåller både ord och ett kroppsspråk som signalerar

  ett artigt, intresserat och trevligt sätt gentemot patienten. Då får patienten en

  känsla av sammanhang som i sin tur leder till befrämjande av hälsa och

  själslig tillfredställelse. Enligt Travelbees omvårdnadsteori är det viktigt att

  sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete bryr sig om patientens lidande och ser

  patienten för den han är.

  Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie

  är att belysa hur patienter upplever bemötande i primärvården.

  Metod:

  Studien är en systematisk litteraturstudie, där sökningarna gjordes i två olika

  databaser Cinahl och PubMed. Resultatet av sökningarna resulterade i sex

  kvalitativa och två kvantitativa artiklar som i sin tur analyserades och

  kvalitetsgranskades.

  Resultat: Resultatet visar att patienterna upplevde ett

  gott bemötande om sjuksköterskan presenterar sig, informerar, är tydlig i sin

  kommunikation, samt är närvarande, lyssnar och ser varje patient som en

  unik person. Patienterna känner sig då trygga och lugna i den vårdande

  behandlingen.

  Slutsats: Slutsatsen är att varje patient anser att ett gott

  bemötande är av stor betydelse i en vårdsituation. Att de ska ses som unika

  och bli behandlande utifrån sina personliga behov och önskemål. Ett gott

  bemötande skapar delaktighet, trygghet och stärker då patientens

  självförtroende.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2090.
  Zettergren, Lisa
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Strömbäck, Sara
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  "We don't want more of that sort here": Homosexuellas upplevelser av vårdgivares bemötande i vården2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Homosexuellas upplevelse av vårdgivares bemötande i vården kan innebära både ett lidande och välbefinnande utifrån den vårdande relationen. Syftet med studien var att beskriva homosexuellas upplevelser av vårdgivares bemötande i vården. Metoden var en kvalitativ litteraturstudie av sex vetenskapliga studier, dessa har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att det fanns både vårdande och icke vårdande upplevelser av bemötandet i vården, dock dominerar det icke vårdande bemötandet. Vårdtagare har upplevt ett gott bemötande där vården har överträffat deras förväntningar och en god vårdrelation har skapats. Flera vårdtagare har blivit utsatta för kränkning samt nekade till vård, vilket resulterade i ett vårdlidande som påverkade vårdrelationen negativt. För att förbättra vårdrelationen krävs det att vårdgivare har kunskap om denna minoritetsgrupp. Det krävs också ett aktivt ledarskap som uppmärksammar vårdgivares brister och försöker att leda till ett bättre vårdande, som vidare ger vård på lika villkor. Studiens resultat kan tillämpas i olika vårdsammanhang.     

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2091.
  Zettergren, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Äldres upplevelse av livstillfredsställelse i relation till självskattad hälsa, ensamhetskänsla och demografiska förhållanden2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Globalt sett har personer över 65 år varit den åldersgrupp som växt snabbast och levnadsåldern bedöms att kontinuerligt stiga, vilket också ökar behovet av adekvata vård- och omsorgsinsatser. Äldres upplevelse av livstillfredsställelse minskar gradvis med stigande ålder. För att effektivt kunna stödja äldre inom detta område är det viktigt att bland vård- och omsorgspersonal öka kunskapen inom detta fenomen.

  Syfte:

  Att studera samband mellan upplevelse av livstillfredsställelse i relation till självskattad hälsa och ensamhetskänsla samt i relation till demografiska förhållanden.

  Metod:

  En tvärsnittsstudie med hjälp av frågeformulär från The Swedish National study on Aging and Care i Blekinge. I urvalet ingick 1 110 deltagare i åldern 60-96 år. Skillnad i upplevd tillfredsställelse med livet analyserades med hjälp av Mann-Whitney U-test, Kruskal – Wallis test, och logistisk regressionsanalys.

  Resultat:

  Äldre personers upplevelse av livstillfredsställelse har en negativ korrelation med ensamhetskänslor och låg självskattad hälsa samt har ett samband med demografiska förhållanden. Resultaten visade också att ensamhetskänslor var den mest betydelsefulla faktorn för låg livstillfredsställelse hos äldre.

  Slutsats:

  Med utgångspunkt från resultaten är det viktigt att vårdpersonal samtalar med äldre personer om dessa riskfaktorer och vid behov vägleder för att öka äldres tillfredsställelse med livet. Fortsatt forskning förespråkas i detta flerdimensionella fenomen.

  Nyckelord:

  ensamhet, hälsa, livstillfredsställelse, äldre.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2092.
  Zetterling, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors erfarenheter efter att ha haft en hjärtinfarkt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Varje år drabbas cirka 11 000 kvinnor av hjärtinfarkt som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns både påverkbara och icke påverkbara riskfaktorer, en speciell riskfaktor för kvinnor är tidig menopaus. Forskning har visat att kvinnor inte upplever det typiska symtomet bröstsmärta utan påvisar ofta symtom såsom ångest och illamående. Symtomen kan vara diffusa att kvinnorna inte uppfattar det som en hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt är en traumatisk händelse som kan påverka hälsan och välbefinnandet.

  Syfte

  Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter efter att ha haft en hjärtinfarkt.

  Metod

  En systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och Wengströms (2015) metod. Databaserna som användes vid litteratursökningarna var Cinahl, Pubmed och PsycINFO och artiklarna kvalitetsgranskades enligt Forsberg och Wengströms (2015) granskningsmallar. Nio kvalitativa och en kvantitativ artikel inkluderades i litteraturstudien.

   

  Resultat

  Resultaten presenterades i fem kategorier: Fysiska begränsningar, betydelsefulla relationer, emotionella reaktioner, erfarenheter från vården och livsstilsförändringar. Resultatet visade att trötthet upplevdes, rädsla för att få en ny hjärtinfarkt upplevdes av en del kvinnor, de var i behov av stöd från närstående, några kvinnor upplevde brist på information från vårdpersonal och de var i behov av att göra livsstilsförändringar efter hjärtinfarkten.

   

  Slutsats

  Efter hjärtinfarkten blev det en stor förändring i kvinnornas liv. De fick ändra sina prioriteringar, göra livsstilsförändringar, de var i behov av stöd och de behövde se sitt liv utifrån ett annat perspektiv. Sjuksköterskan behöver se omvårdnadsbehoven utifrån varje enskild kvinna för att kunna främja deras hälsa. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2093.
  Zetterlund, Hugo
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Andersson, Tim
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hälso- och sjukvårdspersonals attityder gentemot personer med fetma2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: People suffering from obesity are constantly increasing and have globally more than doubled since 1980. Since obesity often leads to comorbidity, this patient group is getting more common in health care settings. This means higher demands on health care professionals´ attitudes towards obese individuals.

   

  Purpose: To enlight health care professionals´ attitudes towards obese individuals and to the care they are offered.

   

  Method: A systematic literature review, that was primarily based on Kristenssons (2014) description of its methodology.

   

  Results: This literature review identified two categories; attitudes towards obese individuals and attitudes concerning obese individuals´ care. Both positive and negative attitudes were found among health care professionals, e.g. obese individuals were described with negative attributes as lazy, selfish and unattractive. Attitudes that the obese individuals had low motivation and low willpower were seen as well. An example of positive attitudes were that empathy for obese individuals occurred.

   

  Conclusion: To encounter negative attitudes among health care professionals, it is important to be aware of  one´s own and others´ attitudes. This enables a process of reflection that might lead to changed attitudes. Negative attitudes workes as barriers for an effective weight loss.

  Download full text (pdf)
  Hälso- och sjukvårdspersonals attityder gentemot personer med fetma
 • 2094. Zhang, Min
  et al.
  Ge, Li
  Rask, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Cross-cultural adaptation and psychometric testing of the Verbal and Social Interaction Questionnaire: A cross-sectional study among nursing students in China2019In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 28, no 11-12, p. 2181-2196Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives: To develop and validate the Chinese version of Verbal and Social Interaction Questionnaire for Nursing Students. Background: The development of caring interaction skills is particularly important for achieving better nursing student–patient interactions. Nursing students in China, as in most countries, have often failed to establish a caring interaction with their patients. There is a lack of instruments to explore the difficulties and problems in nursing student–patient interactions in China. Design: A descriptive, cross-sectional survey was carried out. Methods: Data for cross-cultural adaptation and psychometric testing purposes were collected between May 10, 2017 and November 11, 2017. Exploratory and confirmatory factor analyses were performed; pilot testing, content validity and reliability were assessed for the translated questionnaire. EQUATOR guidelines for observational studies (strengthening the reporting of observational studies in epidemiology) were applied. Results: 716 nursing students from four universities in China completed the questionnaire. A pilot testing (n = 32) was conducted at a university hospital. The internal consistency reliability and the intra-class correlation coefficients were satisfactory. The overall content validity index was 0.95. Exploratory factor analysis resulted in a four-factor solution, explaining 61.26% of the variance, and the items had factor loadings ranging from 0.46–0.82. The final model's fit indexes were relatively acceptable. Overall, this instrument demonstrated sound psychometric properties. Conclusion: The Chinese version of Verbal and Social Interaction Questionnaire for Nursing Students has a high level of reliability and acceptable content validity. However, some values in the construct validity assessment were lower than was hypothesised, suggesting a need for further model modification. Relevance to clinical practice: This easy-to-use instrument may help nursing educators, clinicians and managers in the assessment and development of students’ interactional skills during their training or student–nurse transition period. Using the questionnaire could both provide the students with a greater understanding of caring interactions and help the nursing educators gain a better comprehension of the students’ verbal, social and interactional skills. © 2019 John Wiley & Sons Ltd

 • 2095.
  Zheng, Qing-Xiang
  et al.
  Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Peoples Republic of China.
  Ge, Li
  Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Peoples Republic of China.
  Wang, Carol Chunfeng
  Edith Cowan University, Australia.
  Ma, Qi-Shou
  Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Peoples Republic of China.
  Liao, Yan-Tan
  Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Peoples Republic of China.
  Huang, Ping-Ping
  Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Peoples Republic of China.
  Wang, Guan-Dong
  Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Peoples Republic of China.
  Xie, Qiu-Lin
  Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Peoples Republic of China.
  Rask, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Robot-assisted therapy for balance function rehabilitation after stroke: A systematic review and meta-analysis2019In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 95, p. 7-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To identify the rehabilitative effects of robot-assisted therapy on balance function among stroke patients. Design: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Data sources: Thirteen electronic databases were systematically searched from inception to March 2018: Web of Science, PubMed, EMBase, The Cochrane Library, Science Direct, CINAHL, MEDLINE, AMED, Physiotherapy Evidence Database, SPORTDiscus, WanFang Data, China National Knowledge Infrastructure and Chinese Scientific Journal Database. Review methods: Randomized controlled trials were retrieved for identifying the effects of robot-assisted therapy on balance function among stroke patients. Two authors independently searched databases, screened studies, extracted data, and evaluated the methodological quality and risk bias of each included study. A standardized protocol and data-collection form were used to extract information. Effect size was evaluated by mean difference with corresponding 95% confidence intervals. Methodological quality and risk bias evaluation for each included study followed the quality appraisal criteria for randomized controlled trials that were recommended by Cochrane Handbook. Meta-analysis was conducted by utilizing Review Manager 5.3, a Cochrane Collaboration tool. Data was synthesized with descriptive analysis instead of meta-analysis where comparisons were not possible to be conducted with a meta-analysis. Results: Thirty-one randomized controlled trials with a total of 1249 participants were included. The majority of the included studies contained some methodological flaws. The results of the meta-analysis indicated that robot-assisted therapy produced positive effects on balance function, as shown by an increase in the Berg balance scale score [random effects model, mean difference = 4.64, 95%CI = 3.22–6.06, P<0.01], as well as Fugl-Meyer balance scale scores [fixed effects model, mean difference = 3.57, 95%CI = 2.81–4.34, P<0.01]. After subgroup and sensitivity analyses, the positive effects were not influenced by different types of robotic devices, by whether robot-assisted therapy was combined with another intervention or not, or by differences in duration and intensity of intervention. Conclusion: Evidence in the present systematic review indicates that robot-assisted therapy may produce significantly positive improvements on balance function among stroke patients compared with those not using this method. More multi-center, high-quality and large-scale randomized controlled trials following the guidelines of CONSORT are necessary to generate high-quality evidence in further research. © 2019 Elsevier Ltd

 • 2096.
  Zineldin, Mosad
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Determinants of patient safety, satisfaction and trust: With focus on physicians-nurses performance2015In: Clinical Governance: An International Journal, ISSN 1477-7274, E-ISSN 1758-6038, Vol. 20, no 2, p. 82-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose– The purpose of this paper is to assess and examine the impact of physicians-nurses performance on patient perceptions on safety, trust and satisfaction.

  Design/methodology/approach– A cross-sectional study of 170 inpatients at 78 Chinese hospitals has been conducted. A structured questionnaire covering multiple constructs was used to collect the data. Methodology is described and results are discussed.

  Findings– Multivariate regression results show that despite the variations in education and training of physicians and nurses, trust is statistically significant in the models with doctors performance and nurses performance as dependent variables. One surprise result is that patient safety is not statistically significant in the regression model with NP as dependent variable.Practical implications– Doctor and nurses as well as other staff at any healthcare setting or ward should provide patients with high-quality and safe healthcare. Competences and performance of physicians and nurses are the primary source of patient safety.

  Practical implications– Doctor and nurses as well as other staff at any healthcare setting or ward should provide patients with high-quality and safe healthcare. Competences and performance of physicians and nurses are the primary source of patient safety.

 • 2097. Zingerle, R
  et al.
  Rundgren, M
  Perk, Joep
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Nurse-coordinated lifestyle counselling in primary care is an effective and low-cost service2012In: EuroPrevent, Dublin 2012, 2012Conference paper (Refereed)
 • 2098.
  Zinnerström-Nilzon, Lise-lott
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Petersson, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Roupé, Martina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Attityder i vårdrelationer med patienter som missbrukar droger: -en litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Mänsklig omsorg är en utgångspunkt för allt mänskligt liv. Människor är

  beroende av varandra och vårdrelationen utgör underlaget för all professionell

  omvårdnad. Tidigare forskning visar att sjuksköterskans attityd påverkar vårdrelationen

  med patienter som missbrukar droger. Enligt sjuksköterskans etiska kod bör arbetet

  genomsyras av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Värdegrunden ska vila på en

  humanistisk människosyn och alla patienter ska bemötas jämlikt och ges samma tillgång

  till högkvalitativ vård oavsett kontext.

  Syfte: Att belysa attityder i vårdrelationer med patienter som missbrukar droger, ur ett

  sjuksköterskeperspektiv.

  Metod: Systematisk litteraturstudie. Litteratursökningen gjordes i databaserna

  PsycINFO, Cinahl, Pubmed och Google Scholar. Tio artiklar med både kvalitativ och

  kvantitativ ansats analyserades.

  Resultat: Fyra kategorier av attityder identifierades, tillåtande, avståndstagande,

  fördomsfull och skeptisk. Martinsen menar att en god vårdrelation har sin grund i att

  sjuksköterskan underställer sig patienten och bemöter denne med inlevelse och full

  förståelse. Med denna omvårdnadsteori som utgångspunkt diskuterades våra kategorier.

  Slutsats: Sjuksköterskors attityder har en väsentlig betydelse för vårdrelationer med

  patienter som missbrukar droger. Både vårdrelationen och vårdkvaliteten påverkas

  negativt om sjuksköterskan intar avståndstagande, fördomsfull eller skeptisk attityd till

  denna patientgrupp. En attitydförändring är av avgörande betydelse för att öka

  vårdkvaliteten för dessa patienter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2099.
  Åberg, Gabriella
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  NATURENS BETYDELSE FÖR PATIENTER INOM PALLIATIV VÅRD: - en kvalitativ intervjustudie med sjuksköterskor2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning inom palliativ vård beskriver att naturen kan utgöra en viktig copingstrategi för patienten, skapa mening och öka livskvaliteten genom lindring och ett ökat välbefinnande. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser, uppfattningar och erfarenheter av naturens betydelse för patienter inom palliativ vård och på vilket sätt de använder naturen i omvårdnaden. Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats. Fem halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fem sjuksköterskor. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008). Resultat: Informanterna upplevde att naturen hade stor betydelse för patienter i palliativ vård. Naturen gav patienterna andra perspektiv som skingrade deras tankar och lindrade smärta och ångest samt gav välbefinnande i form av njutning, glädje och en känsla av frihet. Utemiljöerna och utsikten beskrevs. Naturbilder, tapeter med naturmotiv och naturfilmer visade sig ha stor betydelse. En samstämmighet i personalgruppen och chefens delaktighet kring att använda naturen betonades. Naturen blev till ett konkret verktyg i omvårdnaden och gav personalen ett ökat välbefinnande. Slutsatser: Naturen har stor betydelse för patienter i palliativ vård. Det är av vikt att all personal inom vården av patienter i palliativt skede ser och tar vara på de möjligheter naturen kan ge till lindring och ökad livskvalitet för patienten. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2100.
  Åhlander Elvér, Mimmi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Östlund, Jon
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  ATT LEVA MED MULTIPEL SKLEROS: En kvalitativ litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Multipel skleros är en neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Sjukdomen har störst prevalens i västerländsk kultur men etiologin är ännu inte klarlagd. Symtomen är individuella med funktionsnedsättningar i den fysiska likväl som den kognitiva förmågan.

  Syfte: Syftet var att beskriva vuxnas upplevelse av att leva med multipel skleros.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats genomfördes och analyserades enligt Granheim och Lundmans (2004) modell.

  Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier som beskriver upplevelsen av att leva med multipel skleros: en förändrad kropp, farhåga för sjukdomens exponering och utveckling, behov av stöd och viljan att leva. Resultatet påvisade att de MS-drabbade personerna upplevde både fysiska och kognitiva begränsningar och anpassade därför livet efter sjukdomen för att hantera sitt tillstånd.

  Slutsats: Multipel skleros varierar i symtombild och förändrar hur kroppen upplevs. Begränsningarna som MS medförde innebar anpassningar i arbete, vardag och fritid. Det framkom också att MS-drabbade personer upplevde rädsla att tillståndet missuppfattas och en oro inför framtiden. De MS-drabbade strävade efter att uppnå hälsa trots sjukdom genom att omprioritera mål i livet och visa hänsyn till kroppens begränsningar. Resultatet kan bidra till vara stöd för hälso- och sjukvårdspersonal att få en insikt i MS-drabbade personers upplevelser, för att på så vis förbättra omvårdnaden för dessa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
3940414243 2051 - 2100 of 2134
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf