lnu.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 1870
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Bjervås, Lise-Lotte
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Det kompetenta barnet2003In: Förskolan: barns första skola / [ed] Eva Johansson & Ingrid Pramling Samuelsson, Lund: Studentlitteratur , 2003Chapter in book (Other academic)
 • 252.
  Bjervås, Lise-Lotte
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Different Ways of Viewing a Child2006Conference paper (Refereed)
 • 253.
  Bjervås, Lise-Lotte
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Emilson, Anette
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  The encounter between the adult and the child in pedagogical practice2003In: A Europe of Many Cultures: proceedings of the fifth conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Thematic Network / [ed] Alistair Ross, London: CiCe publication , 2003Chapter in book (Other academic)
 • 254.
  Björck, Nina
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  But This is life: En kvalitativ studie om tre irakiers resa till och i Sverige2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  But this is life – en kvalitativ studie om tre irakiers resa till och i Sverige är ett försök till att genom att blanda tre olika teorier av Schwarz Aronson och Mead koppla samman tre skilda individers uppfattningar om sig själva och deras liv före och efter flykten till Sverige. Teorierna kan sammanfattas som att de är kopplade till identitetsuppfattningar och identitetskänsla och vad som händer när man saknar detta. Respondenterna två män i skilda åldrar och familjesituationer och en kvinna kämpade alla med att försöka hitta sig själva i Sverige att skapa en hållbar svensk- irakisk identitet och förstå sina nya levnadsvillkor. I analys delen av studien så har respondenterna fått svara fritt utifrån ostrukturerade intervjusamtal där de har fått diskutera om vad som är viktigt för dem i sina liv och hur de ser på sitt framtida liv.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 255.
  Björklund, Charlotte
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Jansson, Sofie
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
   Faktorer som påverkar kommunikationen mellan vårdgivare och patienter med afasi:  En systematisk litteraturstudie2009Student thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikation och ett förhållningssätt som är målinriktat och intellektuellt, är begrepp som är betydelsefulla för vårdgivaren i mötet med patient. Omvårdnad bör ske genom att skapa en relation mellan vårdgivare och patient, där sjuksköterskan bör vara professionell i sitt förhållningssätt. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa faktorer som påverkar kommunikationen mellan vårdgivare och patienter med afasi. Resultatet visar att vårdgivarens emotionella resurser, icke-verbal kommunikation, vårdgivarens kunskap och miljön påverkar kommunikationen mellan vårdgivare och patienter som har afasi. Att se patienten som en unik individ, ge uppmuntran, trygghet och stöd underlättar kommunikationen. Genom beröring, ansiktsuttryck och ögonkontakt kan vårdgivaren och patienten kommunicera på ett icke-verbalt sätt. Genom utbildning som ger kunskap hur vårdgivaren kommunicerar med patienter som har afasi kan kommunikationen underlättas. Stress, tid och även atmosfären och stämningen har en inverkan på kommunikationen mellan vårdgivare och patient med afasi. Resultatet har stor betydelse för att förhindra vårdlidande hos patienter med afasi, där kommunikationen är en svårighet. Det bidrar även till att vårdgivare kan känna mindre stress och mer säkerhet i kommunikationen med patienter som har afasi.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 256.
  Björn, Petronella
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Bilden av Eva: En komparativ studie om den bibliska Eva och hennes omgivning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med min uppsats var att studera hur tre olika traditioner har berättat, läst och tolkat bilden av den bibliska Eva. Detta för att få en förståelse för den bild vi har av Eva i den kristna världen idag. De traditioner jag har studerat är den rabbinska/hebreiska, den gnostiska och den tidiga katolska genom en del av de antika kyrkofäderna. Med hjälp av tre teman, skapelsen, syndafallet och sönerna, har det målats upp tre olika bilder av Eva. Den hebreiska bygger mycket på legender som inte finns i de övriga två och förmedlar en praktisk gemenskap med Adam. I den gnostiska är hon mer en symbolisk och ibland allegorisk bild av kvinnan och en andlig makt. Kyrkofäderna förmedlar en arbetsam och flitig kvinna, ett arbetsideal som ska bära och föda Adams barn. Inom den hebreiska och katolska traditionen är Eva skulden till all världens synd.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 257.
  Björn, Petronella
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  De starkaste armar blev slitna från plogen: Krig, pest och missväxt i Gårdby socken 1695-1721 ur ett båtsmansperspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med min uppsats var att studera hur tre olika aspekter påverkade Gårdby socken och dess båtsmän under Stora nordiska kriget, nämligen krig, pest och missväxt. Med hjälp av de källor jag har studerat, militära rullor, kyrkoböcker och mantalslängder, har jag fått fram hur livet kunde te sig för de indelta båtsmännen men också hur pestens verkningar påverkade socknen mer långsiktigt än vad krigets utskrivningar gjorde. Jag har även studerat hur missväxten föll ut i Gårdby och jämfört detta med till exempel byn Andersvattnet, Stockholm och övriga riket.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 258.
  Björnhäll Danielsson, Anna
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Patienters upplevelser och tolkning av sina symtom vid akut koronart syndrom prehospitalt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 259.
  Blixt, Anne-Sofie
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Mejerblad, Maria
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Övervikt och fetma under graviditet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Overweight and obesity is an increasing problem worldwide although high-income countries take a leed. High BMI during pregnancy and delivery constitute to many risks for both the mother and her outcome. Intervention programmes with the purpose to get the pregnant women to eat healthier and to excercise more are now working out in many different shapes. The effect of these activities varies. The aim of this study was to investigate if interventions during pregnancy, with women who’s BMI are 25 or more, affects health of the mother and her expected child, delivery outcome and self estimated health. The design of this study was quantitative. A total of 163 women participated in this study who took place i two cities in Sweden. All of the women gave birth at the same hospital. 96 of the women participated in the intervention group and 69 in the comparison group. Data was analyzed using SPSS. The results shows that most of the women (60 percent), choose not to participate in water aerobics. The results of the women who used a stepcounter showed that the women were more active during early pregnancy than later on. Results showed that there was a significantly increased risk for complications during delivery if the women had gained more than seven kilograms during pregnancy. Overweight women who had a weight gain of more than seven kilograms also had an increased risk for delivering large babies (more than 4000 gram), compared with those who gained less. There were no difference in self estimated health between the groups. The results of the study shows that a weight gain less than eight kilograms is positively associated with less complications during pregnancy. Women should be helped to get motivated to live a healthy and active life during pregnancy. What motivates pregnant women towards healthier living needs to be examined further.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 260.
  Block, Linda
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Carlén, Jenny
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Hälsa och livskvalitet hos föräldrar till barn med medfödda hjärtfel.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När ett barn föds med hjärtfel skapas ofta en stress hos föräldrarna. Ovissheten om barnets överlevnad och/eller framtid gör att föräldrarna upplever en maktlöshet. Det innebär att de kan behöva stöd i att finna resurser för att stärka eller bibehålla hälsa och livskvalitet både i samband med nyföddhetsperioden och under barnets uppväxt. Familjefokuserad omvårdnad är väl lämpad för denna intervention. Syftet var att identifiera faktorer som kan påverka hälsa och livskvalitet hos föräldrar till barn med medfödda hjärtfel. En litteraturstudie valdes som metod och systematiska sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PsycINFO och Elin. Resultatet baseras på 11 artiklar och samhälls-, demografiska-, emotionella- och sjukdomsfaktorer visade sig påverka föräldrarnas hälsa och livskvalitet. Samhälleliga faktorerna som ekonomi och social status hade en negativ påverkan pga. av ökade utgifter och inkomstbortfall i samband med barnets sjukdom. Sjukhusmiljön var även en bidragande samhällsfaktor. Föräldrarnas tillit till sjukvårdspersonalen hade betydelse eftersom föräldrarna hade svårt att lita på någon de inte kände. Sjukdomsfaktorer som påverkade hälsan och livskvaliteten relaterades till beskedet, sjukdomens svårighetsgrad och vilka behandlingar som deras barn tvingades genomgå. Sjuksköterskan kan med hjälp av denna kunskap och utifrån ett familjefokuserat perspektiv uppmärksamma dessa föräldrars behov och stärka eller bibehålla deras hälsa och livskvalitet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 261.
  Blomqvist, Kerstin
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Older persons in persistent pain: nursing and paramedical staff perceptions and pain management.2003In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 41, no 6, p. 571-584Article in journal (Refereed)
 • 262.
  Blomqvist, Kerstin
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Edberg, Anna-Karin
  Living with persistent pain: experiences of older people receiving home help2002In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 40, no 3, p. 297-306Article in journal (Refereed)
 • 263.
  Blomqvist, Kerstin
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Hallberg, Ingalill R
  Managing pain in older persons who receive home-help for their daily living. Perceptions by older persons and care providers.2002In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 16, no 3, p. 319-328Article in journal (Refereed)
 • 264.
  Blomqvist, Kerstin
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Hallberg, Ingalill R
  Recognising pain in older adults living in sheltered accommodation: the views of nurses and older adults2001In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 38, no 3, p. 305-318Article in journal (Refereed)
 • 265.
  Blomqvist, Nicklas
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Ångest i organisationen: sambandsstudie om psykosociala arbetsmiljöfaktorer2008Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: Anxiety within the organization - correlation study regarding psychosocial

  work environment factors.

  Author: Nicklas Blomqvist

  The purpose of this study was to examine if there are any correlations between anxiety and psychosocial work environment factors according to Curt Andersson’s theory (2007). The last two decades there has been a significant increase in numbers of employees going on sick leave. According to studies the main explanation for the increase was the psychosocial work environment. One important factor observed in the group of long time sick list was that people working in the public service sector was over represented. By using a survey, the author of this paper has tried to find correlations between different work environmental factors that could contribute to experienced stress in the workplace. The author has also tried to find correlations between experienced stress (e.g. anxiety) and organizational questions. In this study stress represents the measure of the variable anxiety. The survey was conducted in three different pre-school units in a small community in the south of Sweden. More than 70 % of the respondents stated that they had felt stressed recently. A correlation analysis between stress and organizational factors showed a (r.39) correlation that was significant at the 0.01 level (1-tailed). However, the main factor to have an impact on stress (i.e. anxiety) according to the author’s findings was the factor designated job demand.

  Keywords: Curt Andersson, anxiety, stress, organization, psychosocial workplace environment.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 266.
  Bogren Legell, Lena
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Grammatik: Lärares och elevers uppfattning om grammatikens betydelse och innehåll i svenskundervisningen i år 5 och 6.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Men denna rapport tar jag upp elevers och lärares uppfattning om grammatikundervisningens innehåll och betydelse. 53 elever har deltagit i en enkätundersökning och sju lärare har intervjuats om deras uppfattning. Undersökningen har genomförts på tre skolor i en glesbygdskommun. Det är elever i år fem och sex som har deltagit och de lärare som undervisar i dessa klasser. På två av skolorna arbetar man med femsexor tillsammans, i så kallade åldersblandade klasser. Majoriteten av lärarna tycker att det är viktigt med grammatikundervisning och att eleverna bör lära sig hur språket är uppbyggt. Det framkommer i undersökningen att eleverna inte har så klar uppfattning om vad de gör på lektionerna. De är främmande för begreppet grammatik och har inte så stor uppfattning av vad det är. Däremot tycker eleverna att det är viktigt att lära sig om språket och hur det är uppbyggt. Lärarna uppfattar att eleverna tycker att grammatikundervisningen är tråkig men samtidigt uttrycker flera att eleverna tycker det är roligt i skolan. I undersökningen framkom också att det finns en skillnad på vad yngre och äldre lärare har för uppfattning om grammatikens betydelse i undervisningen. Äldre lärare använder sig i större utsträckning av färdigt läromedel än yngre. De tycker även att det är mer vikigt med grammatikträning än de yngre lärarna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 267. Boldemann, C
  et al.
  Blennow, Margareta
  Dal, Henrik
  Mårtensson, Fredrika
  Raustorp, Anders
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Yuen, Katarina
  Wester, Ulf
  Impact of preschool environment upon children's physical activity and sun exposure2006In: Preventive Medicine, Vol. 42, no 4, p. 301-308Article in journal (Refereed)
 • 268.
  Bondesson, Per
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Varför ska elever ha slöjd?: Ett trä- och metallslöjdslärarperspektiv2009Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på varför trä- och metallslöjdslärare anser att slöjdämnet är viktigt. Andelen obehöriga lärare som undervisar i slöjdämnet är hög; samtidigt som Skolverket (Johansson & Hasselskog, 2005) i en utvärdering av ämnet slöjd har visat på att både elever och föräldrar ansåg att slöjden är rolig men inte nyttig. Om man därtill lägger att slöjdundervisningen är dyr och att många skolor idag har besparingskrav på sig samt ansträngda budgetar, kan man lätt ifrågasätta slöjdens plats på schemat. Därför har jag valt att intervjua verksamma trä- och metallslöjdslärare för att ta reda på deras åsikter kring varför slöjden är viktig och varför elever idag bör undervisas i slöjd. Under intervjuer kommer det fram att lärarna anser att slöjden är viktig och att den kompletterar elevernas övriga undervisning på flera positiva sätt. De framhåller även att slöjden utvecklar elevernas tänkande och ger dem en praktisk handlingsberedskap som de har nytta av både i skolan och i sitt kommande vuxenliv, samtidigt som slöjden värnar om ett kulturarv.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 269.
  Borelius, Carolina
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Svenska som andraspråk: En fallstudie om undervisning och bedömning i årskurs F-32009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med fokus på grundskolans ämne svenska som andraspråk i årskurs F-3, har syftet med studien varit att undersöka hur det kan undervisas i ämnet och hur ämnet kan bedömas.

  För att undersöka detta har jag studerat vad som är bakgrunden till ämnet och vad forskningen säger om andraspråksinlärning. Avslutningsvis har jag utfört en fallstudie av en lärare som undervisar i ämnet.

  Min hypotes är att andraspråksundervisning bedrivs på olika sätt, beroende på vem som bär ansvaret. Med den här rapporten vill jag bidra med ett fall till forskningen som ska kunna användas för jämförelser av andra undervisningsformer när det gäller andraspråksinlärning.

  Resultatet visar

  - att SVA-elever ofta måste motiveras mer när de kommit en bit på väg i språkutvecklingen av sitt andraspråk,

  - att modersmålslärarna är en resurs i undervisningen,

  - att undervisningen och bedömningen i svenska som andraspråk kan vara i en gråzon när det gäller ämnets uppdrag och

  - att fortlöpande bedömning är en pågående process, både vid planering och under lektionerna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 270. Borg, Kaj
  et al.
  Näsman, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Wegraeus, Erik
  Eketorp. Fortification and Settlement on Öland. The Monument1976Book (Other academic)
 • 271.
  Borgelin, Maria
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Lyfter matematiken?: Lärares syn på utvecklingsarbete inom matematik2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The title of this study originates from the report of the Mathematics Delegation under the heading of " Enhancing the status of mathematics". The Ministry of Education was commissioned to produce a plan of action with the purpose to change the opinion about mathematics and to raise the interest in mathematics among Swedish pupils. In the report four main goals for the mathematic venture are presented: 1. Support and develop activities to increase interest in and provide greater insight into the value, role and significance of mathematics in everyday and working life, science and society. 2. Train qualified teachers in mathematics on all levels for all children, young people and adults. 3. Support and coordinate all the positive forces promoting better mathematics learning and teaching. 4. Clarify and develop aims, goals, content and assessment in mathematics for the entire education system (SOU 2004:97, p.30-33) My intention with this report has been to investigate if the status of mathematics really has been enhanced, has the mathematics venture resulted in its desired goal?

  This report opens with a discussion around development of education seen from a general perspective. Development of mathematics will thereafter be handled as a specific part of the educational development. Mathematics development encounters difficulties that sometimes are common within educational culture as such, but sometimes unique for the subject.

  With the Mathematics Delegation's four main goals as a starting-point, some opportunities and difficulties in development of Mathematics education are visualized. Replies to the questionnaire show that a majority of the teachers have a big interest in mathematics. This is quite the contrary of what is said by the Mathematics Delegation, where many teachers are said to have a negative view upon mathematics.

  In this report it is shown that many teachers request further education, lectures, study circles and pedagogic discussions around the school subject mathematics. The shortage of further education is also identified as the second largest obstacle when the respondents rank obstacles for development. The results from the questionnaire pinpoints lack of time due to tasks outside actual teaching as the largest obstacle for development of mathematics education.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 272.
  Braem, Tara
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  "Man byter huvud när man kommer till Sverige": En implementeringsstudie i svenskundervisningen för invandrare (sfi)2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 273.
  Bramstedt, Marina
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Elevens upplevelse i fokus: Gymnasieelevers tankar kring skriftlig lärarrespons i svenska2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att studera hur den skriftliga lärarresponsen i svenska upplevs av eleverna, vilken betydelse den har för elevernas självbild och fortsatta skrivutveckling. För att få så bred bild som möjligt av fenomenet använde jag mig av kvalitativ intervju som metod. Jag intervjuade tolv elever på gymnasiet med en spridning från första till tredje året. Jag fann att eleverna vill ha respons på sina texter. De lyfte fram den lärande funktionen och vikten av positiva kommentarer för det fortsatta skrivandet. För att responsen ska fungera på bästa sätt lyfter eleverna fram en kombination av skriftlig och muntlig respons. Det processorienterande skrivandet uppskattas inte av eleverna. De vill få skriva sin text ifred, den egna tanken med texten skall inte störas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 274.
  Brandin, Elisabeth
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Canadian Trapper and Voyageur Cultures as Symbol for Canoe Tourism in a Swedish Non-Meteropolitan Region: An image out of plac, out of time?1999In: Local Knowledge and Innovation: Enhancing the substance of non-metropolitan regions / [ed] Kobayashi, K., Matsuo, Y. & Tsutsumi, K., Kyoto: Koyoto University: Marginal Areas Research Group (MARG) , 1999, p. 203-216Chapter in book (Other academic)
 • 275.
  Brandin, Elisabeth
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Disposable camera snapshots: a method of interviewing tourists2003In: Still Visions - Changing Lives: International Conference on Tourism and Photography. Sheffield Hallam University, Sheffield, 20-23 July 2003, Conference Proceedings (CD-Rom), 2003Conference paper (Other academic)
 • 276.
  Brandin, Elisabeth
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Disposable camera snapshots: Interviewing tourists in the field2009In: The Framed World: Tourism, Tourist and Photography / [ed] Robinson, M. & Picard, D., Farnham: Ashgate , 2009, p. 217-228Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 277.
  Brandin, Elisabeth
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Kamera och bilder som ombud mellan forskare och beforskad2004In: Om geometodologier: kartvärldar, världskartor och rumsliga kunskapspraktiker, Karlstad: Karlstads universitet, 2004, p. 187-201Chapter in book (Other academic)
 • 278.
  Brandin, Elisabeth
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Kunskap och rum: Vems är blicken, vems är fotot? Att överbrygga rum med kanotturisters fotografier2009In: Uppbrott: brytpunkter & övergångar i tid och rum / [ed] Larsson, Mats, Kalmar: Högskolan i Kalmar , 2009, p. 46-60Chapter in book (Other academic)
 • 279.
  Brandin, Elisabeth
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Recreational Trappers and Voyageurs in a Swedish Lake Area: Exploring a promotional tourism image2000In: I: Olsen, K. & Prebensen, N. (Eds) Hovedforedrag og papers fra det 8. Nordiske Forskersymposium i Turisme. Alta, 18.-21. November 1999, 2000Conference paper (Other academic)
 • 280.
  Brandin, Elisabeth
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  The Variable Concept of Sustainable Tourism Development: A global concern with concequences for small societies1998In: Sustainability and Development: on the future of small society in a dynamic economy : proceedings of the Karlstad International Seminar May 12-14, 1997, at the University of Karlstad / [ed] Andersson, L. & Blom, T., Karlstad: Gruppen för regionalvetenskaplig forskning, Högsk. Karlstad , 1998, p. 290-299Chapter in book (Other academic)
 • 281.
  Brandin, Elisabeth
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Tourist Photography and Tourists' Photographs: Reviewing research and discussing a method of interviewing on holiday photographs2001In: Turismens och fritidens mångfald. / [ed] Aronsson, L. & Karlsson, S-E., Karlstad: Institutionen för samhällsvetenskap, Turism och fritid, Karlstad Univ. , 2001, p. 125-152Chapter in book (Other academic)
 • 282.
  Brandin, Elisabeth
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Versions of 'wild' and the importance of fences in Swedish wildlife tourism involving moose2009In: Current Issues in Tourism, ISSN 1368-3500, E-ISSN 1747-7603, Current Issues in Tourism, Vol. 12, no 5-6, p. 413-427Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There seems to be a trend for humans to interact with free-ranging wildlife in addition to interact with animals in parks and zoos. In Sweden, there is also an opposing spatial trend. One example is the establishment of themed moose parks where visitors can interact closely with the animals. This raises questions about the role of spatial context for how encounters between moose and humans take place, which influences the meanings of ‘wild’ moose. In this article, the meaning of ‘wild’ in Swedish wildlife tourism involving moose (Alces alces, ‘elk’ in English) is explored by a performative approach to wildlife tourism in three spatial settings of zoo, moose safari and moose park. It is argued that the meaning of ‘wild’ becomes practised as ‘exotic stranger’, ‘admired acquaintance’ or ‘close personal friend’ depending on the kind of bodily encounter that takes place within the three spatial settings. These encounters give rise to opportunities to learn and to be entertained by the moose in different ways due to variation in spatial context.

 • 283.
  Bratt, Lena
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  "Kändisarna får ju både kärlek och de har ingen brist på pengar": En undersökning av språkfel i gymnasielevers uppsatser samt gymnasielärares syn på skrivundervisning2008Student paper other, 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att undersöka de vanligaste språkfelen, på ord- och meningsnivå, i gymnasieelevers uppsatser samt att belysa några svensklärares tankar kring skrivundervisning.

  Skrivundervisningen i skolan har gått från att vara formalistisk till att bli mer och mer funktionalistisk. Genrepedagogik och en processinriktad skrivundervisning är enligt många forskare viktigt för att utveckla elevers skrivande och förbereda dem på kommande arbetsliv och högre studier. Samtidigt förs en diskussion kring det ökade internetanvändandets inverkan på ungdomars skriftspråk.

  Som underlag till undersökningen ligger 23 uppsatser skrivna av gymnasieelever under det Nationella provet i Svenska B ht 2007. Uppsatserna har rättats och undersökts med syfte att plocka ut de vanligast förekommande språkliga felen. Utöver detta har tre svensklärare intervjuats gällande deras åsikter kring, och sätt att arbeta med, skrivundervisning.

  Resultatet visar att de vanligaste felen i elevernas uppsatser är satsradningar, ofullständiga satser samt särskrivning av ord.

  Lärarna arbetar till viss del med en processinriktad skrivundervisning med responsgrupper. De anser att eleverna ofta särskriver och gör satsradningar men det största problemet anser de vara bristen på motivation och arbetslust hos eleverna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 284.
  Brink, Mikaela
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Eriksson, Evelyn
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Skönlitteratur i undervisningen: – En studie i grundskolans år 32008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare använder skönlitteratur i undervisningen samt syftet med användningen. Vi har också undersökt hur lärare och pojkar respektive flickor upplever användandet av skönlitteratur i undervisningen. Metoden som valts för insamling av data är halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat lärare och elever som är verksamma i grundskolans år tre. Resultaten visar att lärare använder skönlitteratur på flera olika sätt i skolans verksamhet. Lärare beskriver att arbetssätten med skönlitteratur ofta har ett klart syfte. Lärare upplever användning av skönlitteratur som positiv och anser även att skönlitteratur kan bidra till en varierad undervisning. Pojkar och flickor är olika och upplever inte användning av skönlitteratur på samma sätt. Dessa upplevelser anser vi har sitt ursprung från ett genusperspektiv. Intresset är en kategori som styr valet av en skönlitterär bok både för pojkar och för flickor. De båda könen har ofta väldigt olika intresseområden då det gäller val av skönlitterär bok. Upplevelsen av det specifika arbetssättet där skönlitteratur är integrerat skiljer sig också åt mellan pojkar och flickor. Pojkar arbetar gärna med praktiska arbetssätt och samtidigt som flickor ofta vill samtala och läsa själva. Vårt resultat visar tydliga skillnader på pojkar och flickors upplevelser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 285.
  Bronge Oscarsson, Malin
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Axelsson, Martina
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Att leva med schizofreni – upplevelser av livssituationen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att drabbas av schizofreni påverkar hela personens livssituation. Schizofrenin medför funktionsnedsättningar som gör det svårt att ta tillvara på de vardagliga resurserna. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer med schizofreni upplever sin livssituation. Metoden som användes var en litteraturstudie. Sökningarna gjordes i Cinahl, Psycinfo och Elin@Kalmar. Åtta vetenskapliga artiklar har kvalitetsgranskats och analyserats vilket resulterades i fyra kategorier av upplevelser: upplevelser av ohälsa, upplevelser av relationer, upplevelser av sysselsättning och oro inför framtiden. Dessa upplevelser påverkade livssituationen i flera olika avseenden. Denna litteraturstudie är av betydelse för vårdpersonal eller anhöriga till en person med schizofreni för att förstå dennes livssituation och på så sätt bemöta dem på ett tillfredställande sätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 286. Broström, Anders
  et al.
  Årestedt, Kristofer
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Strömberg, Anna
  Ståhlkrantz, Anna
  Alberts, Jan
  Svanborg, Eva
  The Informational Needs to CPAP treatment Inventory: A description of a new self-assessment tool in CPAP-treated patients with obstructive sleep apnoea2008Conference paper (Refereed)
 • 287. Broström, Anders
  et al.
  Årestedt, Kristofer
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Strömberg, Anna
  Ståhlkrantz, Anna
  Alberts, Jan
  Svanborg, Eva
  Validity and reliability of the Side Effects to CPAP treatment Inventory: A tool for measuring side-effects to CPAP treatment in patients with obstructive sleep apnoea2008Conference paper (Refereed)
 • 288.
  Bryngstedt, Elin
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Yström, Sara
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Att förlora en förälder som barn- en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att förlora en förälder i samband med dödsfall under barndomen är inte ovanligt. Så många som fyra barn av hundra förlorar en mamma eller en pappa under barndomen. Då ett barn förlorar en förälder rubbas hela barnets värld. En förälder står för trygghet, omsorg och en stabil grund för barnet under uppväxten. Slits föräldern ifrån barnet uppstår både psykisk och fysisk påfrestning. Syftet är att identifiera hur sorg uttrycks hos barn i samband med en förälders död utifrån olika perspektiv.

   

  Författarna har använt sig av systematisk litteratur översikt som metod. Det mest framstående i resultatet handlar om sorgens uttryck, sorgeprocessen och att bli sedd. Dessa tre teman sammanfattar tydligt bristen i omvårdnaden och omsorgen kring dessa barn. Det är oerhört viktigt att ha kunskap och kunna identifiera tecken på ohälsosam sorg. Det en utvecklingsprocess som aldrig bör upphöra. Författarna anser att det psykiska och fysiska stödet aldrig kan bli tillräckligt för dessa barn.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 289.
  Brändström, Peter
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Billgren, Fredrik
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Kvinnliga elitidrottares karriäravslut: - en kvalitativ studie om rollutträdesprocessen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study used a qualitative interview design to explore the experiences of seven Swedish female elite athletes and their career retirement. The athletes were engaged in three different sports; track and field (athletics), handball and golf and five of them are former professional or semi-professional athletes. The process of their athletic role exit was based on the theoretical findings of Ebaugh (1988) and her four phases: First Doubts, Seeking Alternatives, The Turning Point and Creating the Ex-Role. The findings reveal that for these female former elite athletes Seeking Alternatives already starts before the First Doubts and that possibly the athletes at an early stage have insights of the discontinuity of their athletic career. The importance of transferring their role residual to future paths in life was stressed among the female athletes in order to be able to have a smooth transition process. Furthermore, gender issues were discussed indicating the emergence of family life and lesser financial support than male athletes to be factors of importance for positive adaptation to the role exit as well as the awareness of Seeking Alternatives. In general, the results suggests that the athletes did not experience as severe difficulties in the role exit process as much earlier research indicates.  

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 290.
  Brålander, Zara
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Svensson, Åsa
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Faktorer som främjar respektive hindrar en god interaktion mellan vårdpersonal och personer med demens.: En systematisk litteraturstudie.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Bakgrund: Demenssjukdomar är vanligt förekommande hos äldre, vid 90 års ålder är cirka 50 procent drabbade av demenssjukdomar. Demenssjukdomar leder till beteende- och kommunikations svårigheter, vilket kan försvåra omvårdnadsarbetet och interaktionen mellan vårdpersonal och personer med demens. Syfte: Belysa faktorer som främjar respektive hindrar en god interaktion mellan vårdpersonal och personer med demens. Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Omvårdnaden av personer med demens påverkas av interaktionen mellan dem och vårdpersonalen. Interaktionen i sin tur påverkas av olika främjande respektive hindrande faktorer. En central faktor var kommunikationens betydelse hos både vårdpersonal och personer med demens. Det framkom att både vårdpersonal och personer med demens kan påverka interaktionen, men det är vårdpersonalen som har det största ansvaret. Slutsats: Med en ökad kunskap om hur främjande respektive hindrande faktorer hos vårdpersonal och hos personer med demens påverkar interaktionen ökar möjligheten att tillgodose patienternas behov och samtidigt få dem att känna sig unika och värdefulla.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 291.
  Burman, Therese
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Fager, Cecilia
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Relationens, narrationens och caritas betydelse för att lindra lidande i en omvårdnadskontext: En systematisk litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

   

   

   

   

   

  Bakgrund:

   

  Baserat på en humanistisk människosyn ska sjuksköterskan kunna möta patient och anhöriga på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Mötet mellan sjuksköterskan och patienten är centralt i omvårdnaden. I mötet är samtalet ett redskap för sjuksköterskan att lindra lidande. I mötet kan sjuksköterskan träda in i patientens värld och dela lidandet genom lidandeberättelsen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur relationen, narrationen och caritas lindrar lidande, ur ett sjuksköterske- och patientperspektiv. Metod: Vi har använt systematisk litteraturstudie som metod. Resultat: Resultatet visade att relationen bidrar till minskat lidande genom att patienten får vara en unik människa i nära relation med en annan människa eller med gud. Det är också en form av tröst. Narrationen bidrar till lindrat lidande genom att en medaktör bidrar till minskad ensamhet. Caritas bidrar till minskat lidande genom att patienten upplever medlidande och blir sedd. Slutsats: Medmänsklighet, medlidande och mod är de kvaliteter som krävs av sjuksköterskan, för att mötet mellan sjuksköterska och patient ska bidra till lindrat lidande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 292.
  By, Emmeli
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Hultqvist, Christina
  University of Kalmar.
  Hemma bäst?: -En litteraturstudie om äldres upplevelser av tiden efter sjukhusvistelsen.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Andelen äldre i Sverige ökar samtidigt som den sjuke äldre kan ha flera svåra sjukdomar som kräver sjukhusvård. Antal vårdplatser inom den slutna vården och på äldreboende har minskat. Flera vårdgivare ska samverka för att vården ska möta den äldres behov på bästa sätt. Syfte: Att undersöka äldres upplevelse av utskrivningen och tiden efter utskrivning från sluten vård till ordinarie boende eller annan vårdinrättning, när ett förändrat hjälp behov föreligger. Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på sju omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Resultat: En majoritet av fynden i studien visar på att det är mycket viktigt för den äldre att så snart som möjligt efter utskrivningen från sjukhuset kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt. Resultaten visade att äldre vill vara mer delaktiga i vårdprocessen och ta mer plats i vårdplaneringen men det visade samtidigt på att en del äldre ofta lämnade över ansvaret för planering till anhöriga och personal. Fyra huvudteman framkom: Viljan att återgå till ett normalt liv, inställningen till funktionsnedsättningen, upplevelsen av vårdkedjan och positiv och negativ påverkan på vårdrelationen. Slutsats: Genom att involvera den äldre i planeringen, och att tydligt informera alla parter i vårdkedjan om den äldres specifika behov kan den fortsatta återhämtningen fortgå smidigare efter sjukhusvistelsen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 293.
  Bygeus, Rosita
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Persson, Anna
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Anhörigas erfarenheter av information och stöd i samband med palliativ cancervård.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fler och fler människor vårdas i livets slutskede av anhöriga. Detta gör att de anhörigas situation behöver belysas för att sjukvården på ett bra sätt ska kunna stödja dem. Syftet var att belysa anhörigas erfarenhet av information och stöd i samband med palliativ cancervård. Metoden var en systematisk litteraturstudie. Sökningar gjordes i Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Detta gav tio artiklar som har kvalitetsgranskats och därefter analyserats. Resultatet blev två huvudgrupper med information och stöd. Resultat som handlade om information delades in i mottagen information, önskemål om informationsgivning och andra informationskällor. Stöd indelades i praktiskt och känslomässigt stöd. Diskussion: Informationen som gavs av vårdpersonal räckte inte alltid till och anhöriga sökte mer information via internet. Många anhöriga sökte oftast inte emotionellt stöd av vårdpersonalen utan fann detta genom olika kontakter, bland annat vänner och annan släkt. Men de anhöriga ansåg att det var viktigt att det fanns stöd att tillgå från sjuksköterskan för att minska oro och ångest. Slutstats: Behovet av individanpassad och lättförståelig information är stort och det är viktigt att sjuksköterskan erbjuder emotionellt och praktiskt stöd till de anhöriga.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 294.
  Bylund, Sara
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Medvetenheten om förskolebarns sångröst och sångförmåga: en intervjustudie med sex pedagoger i förskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att beskriva medvetenheten hos några pedagoger i förskolan om barns sångröst och sångförmåga. Sex pedagoger på två olika förskolor i samma stad intervjuades kvalitativt och spelades in på Mp3 spelare, för att göra transkriberingen av materialet möjlig. Undersökningen visar på att medvetenheten om barns sångröst inte är stor hos respondenterna, då de inte fått någon kunskap om den, varken på utbildningen eller på fortbildning. Respondenterna anser ändå att de har de kunskaper om barns sångröst som behövs i arbetet, och de uttrycker ingen önskan om mer kunskap. De vet att barnen sjunger i ett högre tonläge än vuxna, men det finns en osäkerhet om vikten av att som vuxen anpassa sitt tonläge till barnens. Respondenterna tycker att det viktigaste är att sjunga med barnen, inte att det behöver låta bra. De anser att sångförmågan utvecklas från att först hänga med i rörelser, sedan sjunga med i melodin, för att till sist lära sig texten. Respondenterna upplever att barnen tycker om att sjunga, både i samling och i fri lek och att de lär sig sångerna på olika sätt. Det kan vara genom att sjunga med eller genom att observera och sedan testa sångerna hemma, innan de sjunger på förskolan. De har även sett hur barnen improviserar när de sjunger fritt och skapar egna texter, melodier eller blandar sånger.

 • 295.
  Bäck, Angela
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Silfver, Lena
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Hur pedagoger möter elever med koncentrationssvårigheter: En studie inom särskola och vuxenutbildning2009Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ ansats med djupintervjuer där fem verksamma pedagoger inom särskolan och vuxenutbildning i södra delen av Sverige medverkar. Syftet är att undersöka hur dessa fem pedagoger ser på sin egen roll för hur elev/studerande med koncentrationssvårigheter klarar av sin skolgång. Hur beskriver pedagogerna möjligheter och svårigheter? Vilka framgångsfaktorer går att finna? Studien genomfördes under höst- och vårterminen 2008-2009 i kursen specialpedagogik 61-90 p.

  Studien realiserades genom kvalitativa intervjuer med intervjuguide som bas med öppna frågor samt med en möjlighet till reflektioner för respondenten. Intervjuerna gjordes under några veckor i pågående hösttermin under 2008 med fem aktiva pedagoger. Resultatet visar på samstämmighet hos pedagogerna i att se möjligheter hos varje elev/studerande i bägge skolformerna. Resultatet visar även på vikten av en helhetssyn utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Målgruppen är vitt skild barn/ungdom och vuxna i lärsituationer, alla med olika behov av stöd och hjälp, där framgångsfaktorerna utifrån en pedagogisk synvinkel ter sig lika i att se möjligheter, finna rätt strategier till varje elev/studerande, skapa lärande miljöer, berika och bekräfta, utmana, skapa trygghet, skapa förutsättningar och att ge stöd. Bortfall förekommer ej då studien är liten och baseras på fem djupintervjuer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 296.
  Bäck, Marie
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Lärobokens roll för undervisningen i engelska2008Independent thesis Basic level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate and describe the role of course books for teaching English to children at intermediate level of primary school in Sweden. The essay is based on a descriptive, qualitative method and interviews have been conducted with seven teachers in different schools, teaching English in year 4, 5 and 6.

  The result of the study shows that course books have considerably influence on the teaching of English in the schools who took part in this investigation. The participating teachers use a course book as main teaching material and almost everybody follows the traditional routine working with Textbook and complementary tasks in Workbook every week. They base their lessons on course books and use alternative teaching material mainly for fun activities, speaking practice and individualization. Even though all teachers rank speaking and listening as most important for new learners, it is reading which has the largest impact on their teaching. Only two teachers use the language for purposeful communication by having English as work language in the classroom.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 297.
  Bäckheden, Eva
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Svensson, Heidi
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Undernäring hos äldre personer: Faktorer som bidrar2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undernäring är ett tillstånd som kan påverka äldre personers dagliga liv och som därmed kan påverka hälsan negativt. Faktorerna som kan leda till undernäring är många och av skiftande slag. Syftet med arbetet var att identifiera och beskriva faktorer som kan leda till att äldre personer bli undernärda. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie och genomförandet av sökningarna gjordes i de vetenskapliga databaserna Cinahl, ELIN, PsycINFO och PubMed. I den systematiska litteraturstudien ingick 12 kvalitetsgranskade artiklar, både kvantitativa och kvalitativa studier. Resultatet påvisade följande faktorer som inverkar på undernäring: munhälsa, kost, ålder, fysisk hälsa, mental hälsa, aptit och boendeform. En ökad kunskap om och förståelse för faktorer som bidrar till undernäring kan bistå vårdpersonal i arbetet med att förebygga undernäring och att ge omvårdnad till dem som redan utvecklat undernäring.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 298.
  Bäckström, Gustav
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Tala är silver, men är tiga guld?: En studie av den socialdemokratiska regeringens kommunikation till väljarna, åren 1994-20062007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, I have examined the previous Social Democratic government’s communication with the voters, focusing on its promises during election campaigns, and the presentation of achieved results. The theories used are the mandate- and sanction theory; the first focuses on voters comparing manifestos to find the most agreeable, whilst the latter concentrates on voters evaluation the work of the previous government, to either discharge or support it. For the sanction theory to work, voters must have the necessary information to evaluate the government in progress. The question is; did the previous government provide the voters with such information?

  This has been done through scrutinizing the Social Democrats’ election manifestos that was used between 1994 and 2006, to examine what the party promised to achieve in economics and the labor market. Furthermore, I have studied the official statistics, provided by Statistiska Centralbyrån, to see whether the government fulfilled these promises, and if they provide the voters with the results of these promises.

  The study shows that the Social Democrats display a lack of result presentation to the voters; neither the promise that was fulfilled, nor the ones the party failed to achieve were properly accounted for. This makes it more difficult for voters to evaluate the government’s performance, which poses a threat to the representative democracy; voters must be able to assess the governments, so that they may execute sanctions and remove the government from office when unsatisfied.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 299.
  Bössa, Fredrik
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Lundin, Daniel
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Etiska problem kring så kallat onödiga ambulanstransporter2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I och med ökade krav för sjuksköterskor i ambulans de senaste åren är det av stor vikt att ambulanssjuksköterskorna hela tiden håller sig uppdaterade med den senaste kunskapen inom medcin, omvårdnad, etik med mera. Ambulanssjuksköterskans arbetsuppgifter har utvecklats och blivit fler och de har även fått ta ett större ansvar. Syftet med studien var att belysa hur ambulanssjuksköterskor upplever och hanterar etiska problem då de bedömt att patienten inte har behov av ambulanssjukvård samt deras uppfattningar om hur de etiska problemen kan undvikas. Metoden var kvalitativ intervju med tre ambulanssjuksköterskor. Resultatet visade att etik diskuterades även om många inte använde begreppet etik. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att det var svårt att ge råd till patienten och vara ärlig i vårdrelationen. Ambulanssjuksköterskorna ansåg att larmcentralens utlarmning kunde vara en källa till etiska problem på grund av felaktiga bedömningar och felprioriteringar. Slutsatsen är att varje patient har rätt att få komma till rätt vårdnivå, något som kan underlättas om ambulanssjuksköterskan får rätt stöd och råd för att i framtiden lättare kunna hjälpa varje individ till den vård som är mest lämplig för just den patienten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 300.
  Carleson, Ida
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Gymnasielärares syn på lärare-elev-relationen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att ta reda på lärares syn på lärare-elev-relationen. I min rapport belyser jag vad som karaktäriserar en god lärare-elev-relation, hur en god relation etableras, vilken betydelse en god lärare-elev-relation har, samt vilka hinder och svårigheter som lärarna upplever sig ha för att kunna etablera goda elevrelationer. Jag genomförde en kvalitativ intervjustudie för att kunna belysa fenomenet mer nyanserat och djupgående. I studien ingick fem lärare från en gymnasieskola i Kalmar. Urvalet gjordes strategiskt för att garantera att det skulle finnas en spridning vad det gäller lärares kön, år som verksam lärare samt ämneskombinationer. Efter att ha gjort en kvalitativ analys av min insamlade data kunde materialet kategoriseras . Vad som framgick var att en god lärare-elev-relation karaktäriseras av tillit, trygghet samt att det finns en ömsesidig respekt och acceptans. Vidare menade de intervjuade lärarna att en god lärare-elev-relation innebär att det finns ett samspel mellan lärare och elev där båda parter bekräftar varandra och visar att relationen är viktig. Ett effektivt tillvägagångssätt för att etablera goda relationer är att använda sig av humor och tillämpning av gemensamma referenspunkter. Betydelsen av en god relation tillskrivs av lärarna som stor. De menade att en god relation kunde verka motiverande för eleverna i sitt skolarbete. Svårigheter och hinder som lärarna upplevde i relationsetablerandet är elevens negativa inställning till skolan, att både lärare och elev eller någon av parterna intar en alltför distanserad eller nära förhållningssätt gentemot varandra, men också att personkemin inte fungerar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
3456789 251 - 300 of 1870
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf