lnu.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 2132
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Björnhäll Danielsson, Anna
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Patienters upplevelser och tolkning av sina symtom vid akut koronart syndrom prehospitalt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 252.
  Björnstad, Ebba
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Grönlund Bengtsson, Linnéa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  AKUT OMHÄNDERTAGANDE AV ÄLDRE: Kommunsjuksköterskans erfarenehter av att arbeta med ett beslutsstöd2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetet som kommunsjuksköterska är i många fall ensamt vilket bidrar till ettstort ansvar. I dagens samhälle blir befolkningen äldre och många vårdas inom hemsjukvård och på äldreboende. Vid det akuta omhändertagandet av äldre patienter kan ett beslutsstöd vara till hjälp för kommunsjuksköterskan i sin bedömning för att få en uppfattning om patientens tillstånd och vad det finns för behov av vidare vård.

  Syfte: Syftet var att beskriva kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd vid akut omhändertagande av äldre.

  Metod: En intervjustudie med kvalitativ ansats som baserades på sju semistrukturerade intervjuer som analyserades på manifest nivå.

  Resultat: Resultatet visar på att sjuksköterskorna fann olika hjälpmedel vid osäkerhet. Beslutsstödet ger en trygghet vid omvårdnadsåtgärder och den egna erfarenheten har betydelse i bedömningar. Beslutsstödet upplevs vara ett stöd i det akuta omhändertagandet som bidrar till en struktur vid bedömning och ett system för överrapportering. Användandet av beslutsstödet har minskat relaterat till tidkrävande dubbeldokumentation, falska indikationer och brist på uppföljningsutbildning.

  Slutsats: Kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd har ingett trygghet och struktur vid det akuta omhändertagandet. Sjuksköterskans egna erfarenheter har betydelse vilket i samband med andra faktorer har minskat det praktiska användandet avbeslutsstödet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Bjørnstad, Eskil
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Varkonyi, Zita
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Livet som kvinna med diabetes typ 1: En kvalitativ, belysande bloggstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som påverkar hela patientens vardag. Det krävs kontinuerliga kontroller och behandling för att hålla en stabil blodsockerhalt. Till hjälp finns det bland annat insulinpumpar och blodsockersensorer. Sjukdomen är en utmaning och kan leda till allvarliga följdsjukdomar, men också psykisk påverkan och lidande under hela sjukdomsperioden. Forskning har visat på att kvinnor upplever sin sjukdom lite annorlunda än män och därmed skulle det kunna förekomma individuella skillnader mellan könen inom diabetes också. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Metod: Studien gjordes med en kvalitativ ansats med ett vårdvetenskapligt perspektiv. En manifest innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) genomfördes på fem bloggar skrivna av kvinnor med typ 1 diabetes. Resultat: Fyra kategorier och nio underkategorier framkom som belyste hur det är att leva med diabetes typ 1. Kategorierna var ”Positiva och negativa aspekter med diabetes”, ”För- och nackdelar med insulinpump och blodsockersensor”, ”Diabetes är ett heltidsjobb” samt ”Relationen till omvärlden”. Slutsats: Diabetes är en ständig kamp för att uppleva hälsa. Även om sjukdomen inte behöver ta över vardagen så orsakar den stort lidande. Dagens teknik har inneburit en positiv utveckling mot större frihet och flexibilitet i vardagen. Samtidigt finns det brister i kunskapen hos både vårdpersonal och andra icke-diabetiker.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Blidstål, Maja
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ståhl, Emmie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Bröstcancerdrabbade kvinnor: En litteraturstudie baserad på självbiografier om bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av välbefinnande och lidande under cancerbehandling.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Varje dag drabbas kvinnor av bröstcancer. Att få bröstcancerbesked kan innebära ett stort lidande och påverka kvinnornas livsvärld. Det finns olika behandlingsformer mot bröstcancer. Eftersom varje behandlingsform kan ge upphov till biverkningar kan olikakänslor komma till uttryck. Tidigare studier visar att den fysiska, psykiska och emotionella hälsan påverkas under cancerbehandling vilket utgör en stor påfrestning för kvinnorna. Syfte:Belysa bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av välbefinnande ochlidande under cancerbehandling.Metod:Litteraturstudie med en kvalitativ ansats och induktiv metod.Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Studien utgår från fem självbiografier, skrivna av kvinnor som har eller har haft bröstcancer.Resultat:Bröstcancerbehandling innebär ett stort lidande för kvinnorna. Familjen visade sig vara betydande under cancerbehandling. Cancerns inverkan på livsvärlden och de omställningar som den medförde var för kvinnorna en emotionell påfrestning.Samtidigt fick kvinnorna nya aspekter på livet där de visade en livskraft och en vilja en överleva. I studien framkom tre kategorier och åtta underkategorier. Kategorierna var: Familjens betydande roll, En emotionell period och Sjukdomen ger nya aspekter på livet.Slutsats:De framkom faktorer som främjande kvinnornas välbefinnande men som även orsakade lidande. En ökad kunskap om kvinnors upplevelse av välbefinnande och lidande under cancerbehandling anses vara nödvändig hos allmänsjuksköterskor för att främja hälsa och lindra lidande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 255.
  Blixt, Albin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Stein, Jim
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att vårda under hot: Ambulanssjuksköterskors uppfattningar av hot inom ambulanssjukvård - en intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Being in environments that can be perceived as threatening is not unusual for ambulance nurses. Being exposed to threats in their work occurs and is perceived as a problem by many in the ambulance business and according to national as well as international studies, is a growing problem. Working in prehospital care means that you often work within an exposed environment. As a threatening situation affects healthcare, an important part of the ambulance nurse´s field of expertise is to create a safe care space where the patient can receive adequate care.

  Aim: The aim of the study was to describe ambulance nurse's perceptions of threats associated with the treatment of sick or injured persons.

  Method: Qualitative interview study with phenomenographic approach. A strategic selection was used which resulted in ten interviews with ambulance nurses at an ambulance station in a medium-sized city. The interviews were sound recorded and transcribed post the interviews.

  Results: The analyzed interviews appeared in four descriptive categories on the perception of ambulance nurses on threats associated with the treatment of sick or injured persons. The four description categories were: That it is part of the job, Personal circumstances and professional experience, Managing a threatening situation and To only perform the necessary.

  Conclusion: The perceptions regarding threats varies a lot, a number of different were more extra common. As example that a gender differentiated ambulance crew were perceived as something positive, also that the caring relationship suffers and that the only necessary care is given if a situation is regarded as being threatening.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Blixt, Anne-Sofie
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Mejerblad, Maria
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Övervikt och fetma under graviditet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Overweight and obesity is an increasing problem worldwide although high-income countries take a leed. High BMI during pregnancy and delivery constitute to many risks for both the mother and her outcome. Intervention programmes with the purpose to get the pregnant women to eat healthier and to excercise more are now working out in many different shapes. The effect of these activities varies. The aim of this study was to investigate if interventions during pregnancy, with women who’s BMI are 25 or more, affects health of the mother and her expected child, delivery outcome and self estimated health. The design of this study was quantitative. A total of 163 women participated in this study who took place i two cities in Sweden. All of the women gave birth at the same hospital. 96 of the women participated in the intervention group and 69 in the comparison group. Data was analyzed using SPSS. The results shows that most of the women (60 percent), choose not to participate in water aerobics. The results of the women who used a stepcounter showed that the women were more active during early pregnancy than later on. Results showed that there was a significantly increased risk for complications during delivery if the women had gained more than seven kilograms during pregnancy. Overweight women who had a weight gain of more than seven kilograms also had an increased risk for delivering large babies (more than 4000 gram), compared with those who gained less. There were no difference in self estimated health between the groups. The results of the study shows that a weight gain less than eight kilograms is positively associated with less complications during pregnancy. Women should be helped to get motivated to live a healthy and active life during pregnancy. What motivates pregnant women towards healthier living needs to be examined further.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 257.
  Blixt, Louise
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Andersson, Ann-Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Användning av säkerhetsbälte i vårdutrymmet i ambulansen: Ur sjuksköterskans synvinkel2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige finns ca 700 ambulanser som varje år genomför ca 1 000 000 resor. Under 2010-2015 rapporterades det i Sverige in 57 vägtrafikolyckor där ambulanser var inblandade, vilket ledde till personskador på 93 individer. Forskning visar att ambulansbesättningar som transporterar allvarligt sjuka patienter bryr sig mindre om sin egen säkerhet än vad de brukar göra, ju sjukare patienten är och ju fortare ambulansen kör desto mindre använder de bälte. Vårdarna var ofta tvungna att knäppa loss sig för att nå adekvat utrustning. Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskans uppfattning om användandet av säkerhetsbälte i ambulansen, både gällande sig själv och patienten. En kvalitativ intervjustudie genomfördes med enskilda intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes som analysmetod. Resultatet av studien sammanfattas i det övergripande temat ”Anpassa sig efter situationen” och består av fyra subteman: ”Patientens tillstånd och säkerhet”, ”Kollegans körsätt och kommunikation”, ”Personliga attityder” och ”Känsla av falsk säkerhet”. Sjuksköterskorna valde ibland bort att använda sitt eget säkerhetsbälte för att kunna ge patienten en god vård. De motiverade detta val med att de ansåg att de prioriterade patientsäkerheten framför sin egen säkerhet. Detta kan dock leda till en ökad risk för skada både på sjuksköterskan och patienten i vårdutrymmet. För att öka följsamheten gällande säkerhetsbältesanvändning är det viktigt att flera studier utöver denna genomförs utifrån olika synvinklar, exempelvis patientens upplevelse av transporten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Block, Linda
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Carlén, Jenny
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Hälsa och livskvalitet hos föräldrar till barn med medfödda hjärtfel.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När ett barn föds med hjärtfel skapas ofta en stress hos föräldrarna. Ovissheten om barnets överlevnad och/eller framtid gör att föräldrarna upplever en maktlöshet. Det innebär att de kan behöva stöd i att finna resurser för att stärka eller bibehålla hälsa och livskvalitet både i samband med nyföddhetsperioden och under barnets uppväxt. Familjefokuserad omvårdnad är väl lämpad för denna intervention. Syftet var att identifiera faktorer som kan påverka hälsa och livskvalitet hos föräldrar till barn med medfödda hjärtfel. En litteraturstudie valdes som metod och systematiska sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PsycINFO och Elin. Resultatet baseras på 11 artiklar och samhälls-, demografiska-, emotionella- och sjukdomsfaktorer visade sig påverka föräldrarnas hälsa och livskvalitet. Samhälleliga faktorerna som ekonomi och social status hade en negativ påverkan pga. av ökade utgifter och inkomstbortfall i samband med barnets sjukdom. Sjukhusmiljön var även en bidragande samhällsfaktor. Föräldrarnas tillit till sjukvårdspersonalen hade betydelse eftersom föräldrarna hade svårt att lita på någon de inte kände. Sjukdomsfaktorer som påverkade hälsan och livskvaliteten relaterades till beskedet, sjukdomens svårighetsgrad och vilka behandlingar som deras barn tvingades genomgå. Sjuksköterskan kan med hjälp av denna kunskap och utifrån ett familjefokuserat perspektiv uppmärksamma dessa föräldrars behov och stärka eller bibehålla deras hälsa och livskvalitet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 259.
  Blomberg, Karin
  et al.
  Örebro University, Sweden.
  Lindqvist, Olav
  Werkander Harstäde, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Söderman, Annika
  Örebro University, Sweden.
  Östlund, Ulrika
  Uppsala University, Sweden;Region Gävleborg, Sweden.
  Translating the Patient Dignity Inventory2019In: International Journal of Palliative Nursing, ISSN 1357-6321, E-ISSN 2052-286X, Vol. 25, no 7, p. 334-343Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The Patient Dignity Inventory (PDI) is based on an empirically-driven dignity model that has been developed and used for clinically assessing the various sources of dignity-related distress. In a recent review, it received the highest score as a useful instrument in both practice and research in palliative care. The PDI has been adapted to and validated for use in various countries, but not yet Sweden. Aims: To translate the PDI into Swedish, including cultural adaptation for clinical use. Methods: A multi-step process of translation, negotiated consensus, expert group discussion (n=7: four invited experts and three researchers) and cognitive interviewing (n=7: persons with palliative care needs). Findings: Discussion, by the expert reviewers, of both linguistic and cultural issues regarding the content and readability of the translated Swedish version resulted in revisions of items and response alternatives, focusing mainly on semantic, conceptual, and experiential equivalence. A pilot version for cognitive interviews was produced. The analysis of data showed that most of the items were judged to be relevant by the persons with palliative care needs. Conclusion: The process of translation and adaptation added clarity and consistency. The Swedish version of the PDI can be used in assessing dignity-related distress. The next step will be to test this Swedish version for psychometric properties in a larger group of patients with palliative care needs before use in research.

 • 260.
  Blomgren, Maja
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Eriksson, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  I nöd och lust: En litteraturstudie om äldre kvinnors erfarenheter av att vara vårdande anhörig2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När en närstående insjuknar i Alzheimers sjukdom förändras livet inte bara för den drabbade utan även för anhöriga. Anhöriga kan behöva inta en vårdarroll till den närstående. Ge vård till närstående kan vara påfrestande då det både är fysiskt och psykiskt stressande för anhöriga.Syfte: Syftet var att undersöka äldre kvinnors erfarenheter av att vara vårdande anhörig till en partner med Alzheimers sjukdom i hemmet.Metod: Litteraturstudie genomfördes med åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarna införskaffades i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Resultat: Analysen genererade i åtta kategorier som sorterades in i tre teman: Förändringar som påverkar roller och parrelationen, Förlorad kontroll samt Hitta strategier, en ny mening och perspektiv. Slutsats: Omgivningen har vanligtvis antagandet att just kvinnor skall anta vårdarrollen till närstående. Anhöriga behöver skapa personliga strategier för att hantera situationen samt försöka acceptera och finna mening i den vårdande rollen. Stöd utifrån är nödvändigt. Sjuksköterskor behöver förståelse för anhörigas erfarenheter för att i tid kunna erbjuda rätt stöd och förebygga ohälsa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Blomgren, Rebecka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Wiberg, Linnea
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  I väntan på mirakel: Att leva med amyotrofisk lateralskleros (ALS)2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjukdomen Amyotrofisk lateralskleros (ALS) drabbar de motoriska nervcellerna och leder till att de viljestyrda musklerna blir successivt försvagade. Patientens tankeverksamhet och sensoriska funktion är helt intakt trots att kroppen sakta blir förlamad. Genom att se patienten ur ett livsvärldsperspektiv kan sjuksköterskan få en bättre förståelse för sjukdomen och hur det är för patienten att leva med den. Syfte: Syftet var att belysa hur det är att leva med ALS ur patientens perspektiv. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes innehållande vetenskapliga artiklar med tidigare forskning inom valt ämne. Artikelsökningar gjordes i PubMed, Cinahl och PsycINFO. Även fritextsökningar samt en manuell sökning utfördes. Detta resulterade i tio artiklar varav fem var kvalitativa och fem var kvantitativa. Dessa kvalitetsgranskades och analyserades. Resultat: Under analysprocessen identifierades tre teman och sju kategorier: Anpassning -Accepterande och Förnekelse, Kropp och själ -Fysiska förändringar -Depressiva symtom och Existentiella tankar, Social tillvaro -Familj och vänners betydelse och Möten med professionella. Slutsats: Patienter med ALS var påverkade av sjukdomen på olika sätt. Att leva med ALS innebar bland annat känslor av förnekelse och frustration. Trots detta framkom även att patienterna anpassade sig efter situationen och kände både mening och lycka i sina liv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Blomqvist, Christian
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Otranen, Ville
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  NÄR LIVET TAR EN U-SVÄNG: Anhörigas upplevelser av att vårda strokedrabbade och deras upplevelser av stöd från sjukvården2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning i Sverige och den diagnos som kräver flest vårddagar i hemmet. Antalet särskilda boende- och sjukhusplatser har minskat på grund av besparingsskäl, vilket har lett till att behov av vård i hemmet har ökat.  År 2000 vårdade cirka 83 000 personer sina anhöriga hemma. Anpassningen till den nya livssituationen är inte problemfri, varken för den drabbade eller för anhöriga som vårdare. Syfte: Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av att vårda strokedrabbade och deras upplevelser av stöd från sjukvården. Metod: Systematisk litteraturstudie av kvalitativa artiklar vilka analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Anhöriga upplevde en förändrad livsvärld vid stroke. Stroke kom som en chock och de blev tvungna att anpassa sig genom att omstrukturera sina liv, förändra relationer, ta ökat ansvar, hitta strategier för att orka vårda och hämta kraft. Framtiden var oviss och beroende på hur sjukdomen utvecklades. Anhöriga upplevde bristande information och stöd från sjukvården. Slutsats: Anhöriga mår psykiskt dåligt och en effektivare hjälp från sjukvården var önskvärt. Anhöriga ville få information om en strokes fysiska/psykiska effekter, behandlingsalternativ och vilka rättigheter den sjuke och anhörige har. Stöd efterfrågas i form av avlastning och kontinuitet i vården.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Blomqvist, Kerstin
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Older persons in persistent pain: nursing and paramedical staff perceptions and pain management.2003In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 41, no 6, p. 571-584Article in journal (Refereed)
 • 264.
  Blomqvist, Kerstin
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Edberg, Anna-Karin
  Living with persistent pain: experiences of older people receiving home help2002In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 40, no 3, p. 297-306Article in journal (Refereed)
 • 265.
  Blomqvist, Kerstin
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Hallberg, Ingalill R
  Managing pain in older persons who receive home-help for their daily living. Perceptions by older persons and care providers.2002In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 16, no 3, p. 319-328Article in journal (Refereed)
 • 266.
  Blomqvist, Marjut
  et al.
  Halmstad University, Sweden.
  Ivarsson, Andreas
  Halmstad University, Sweden.
  Carlsson, Ing-Marie
  Halmstad University, Sweden.
  Sandgren, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Jormfeldt, Henrika
  Halmstad University, Sweden.
  Health effects of an individualized lifestyle intervention for people with psychotic disorders in psychiatric outpatient services: a two year follow-up2019In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 40, no 10, p. 839-850Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  People with psychotic disorders experience to a great extent avoidable physical illnesses and early mortality. The aim of the study was to investigate the potential effects for this group of participating in a lifestyle intervention. A multi-component nurse-led lifestyle intervention using quasi-experimental design was performed. Changes in biomedical and clinical measurements, self-reported health, symptoms of illness and health behavior were investigated. Multilevel modeling was used to statistically test differences in changes over time. Statistically significant changes were found in physical activity, HbA1c and waist circumference. A lifestyle intervention for people with severe mental illness can be beneficial for increasing physical activity.

 • 267.
  Blomqvist, Marjut
  et al.
  Halmstad University.
  Ivarsson, Andreas
  Halmstad University.
  Carlsson, Ing-Marie
  Halmstad University.
  Sandgren, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Jormfeldt, Henrika
  Halmstad University.
  Health risks among people with severe mental illness in psychiatric outpatient settings2018In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 39, no 7, p. 585-591Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Life expectancy is greatly reduced in patients with schizophrenia, and cardiovascular diseases are a leading cause of mortality. The aim of this cross-sectional study was to investigate the prevalence of overweight, obesity, and cardiovascular disease (CVD) risk and to investigate the relationships between self-rated health, sense of coherence, CVD risk, and body mass index (BMI) among people with severe mental illness (SMI) in psychiatric outpatient settings. Nearly 50% of the participants were exposed to moderate/high risk of CVD and over 50% were obese. The results showed no statistically relationships between the subjective and objective measures (Bayes factor <1) of health. The integration of physical health into clinical psychiatric nursing practice is vital.

 • 268.
  Blomqvist, Marjut
  et al.
  Halmstad University.
  Sandgren, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Carlsson, Ing-Marie
  Halmstad University.
  Jormfeldt, Henrika
  Halmstad University.
  Enabling healthy living: Experiences of people with severe mental illness in psychiatric outpatient services2018In: International Journal of Mental Health Nursing, ISSN 1445-8330, E-ISSN 1447-0349, Vol. 27, no 1, p. 236-246Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is well known that people with severe mental illness have a reduced life expectancy and a greater risk of being affected by preventable physical illnesses such as metabolic syndrome, cardiovascular disease and type 2 diabetes. There are still, however, only a few published studies focusing on what enables healthy living for this group. This study thus aimed to describe what enables healthy living among people with severe mental illness in psychiatric outpatient services. The data were collected in qualitative interviews (n=16) and content analysis was used to analyze the data. The interviews resulted in an overall theme Being regarded as a whole human being by self and others, which showed the multidimensional nature of health and the issues that enable healthy living among people with severe mental illness. Three categories emerged: (i) everyday structure (ii), motivating life events and (iii) support from significant others. The results indicate that a person with severe mental illness needs to be encountered as a whole person if healthy living is to be enabled. Attaining healthy living requires collaboration between the providers of care, help and support. Health care organizations need to work together to develop and provide interventions to enable healthy living and to reduce poor physical health among people with severe mental illness.

 • 269.
  Blomqvist, Martina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Häll, Martina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Barn i sorg efter en förälders plötsliga död: En intergrativ litteraturstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Approximately 3% of the children in Sweden experience the death of a parent before their 18th birthday. This is about 3500 children and  600-650 of the deaths happens suddenly and unexpected. Children as relatives are usually forgotten or unnoticed. Children who lose a parent expected through disease receive support accordingly to national guidelines. However the county council in Sweden lack or don't have guidelines to the same extent for what support the child should receive when the parent dies suddenly and unexpected. Events that involve children are experienced as strenuous both on their competence and emotionally for the ambulance nurses.

   

  Aim: The aim of this study was to examine how children are affected when a parent dies suddenly and unexpected.

   

  Method: This study was performed by an integrative literature review. The study include seventeen articles witch assessed to have moderate to high quality. Whittemore and Knafl (2005) method were used for the analysis.   

   

  Results: Children who lose a parent face great difficulties in their future. The result were divided into themes: Distress with start in childhood, The management difficult art and Adaption to the new life. These themes revealed that mental illness is common and it also emerge difficulties in managing the gries in an effective way.

   

  Conclusion: There is need for more knowledge about the meeting with and the caring relationship to children with grief and guidelines for how these children should be identified shortly after the death. To identify these children the healthcare must see the care from a system theoretic point of view. Further research about how the support should be framed to best help the children so that they may get a brighter future is needed.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 270.
  blomster, marie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  carlsson, johanna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  HÄLSOFRÄMJANDE FAKTORER VID DIABETES UTIFRÅN KÄNSLA AV SAMMANHANG: -En intervjustudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Diabetes påverkar livet genom ändrade vanor och en känsla av att vara annorlunda. Vid en tidigare svensk studie har det dock visat sig att graden av KASAM inte skiljer sig mellan personer som har diabetes och den övriga befolkningen.

  Syfte Syftet var att belysa vilka faktorer som är hälsofrämjande för personer med diabetes utifrån känsla av sammanhang.

  Metod Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem personer som hade typ 1 diabetes (n=5). Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat Resultatet beskrevs utifrån tre huvudkategorier: Sjukdomens påverkan på KASAM, Hälsofrämjande faktorer samt Hur hälso- och sjukvårdspersonal kan främja KASAM. I resultatet framkom att sjukdomen hade påverkat respondenternas KASAM både positivt och negativt. Hälsofrämjande faktorer var: Sociala relationer, Goda kontinuerliga vårdkontakter, Lättillgängliga sjukdomsspecifika hjälpmedel och information samt Hälsofrämjande vanor. Hälso- och sjukvårdspersonalen kan främja KASAM genom att individanpassa vården samt tillgodogöra sig ökad kunskap kring sjukdomen.

  Slutsats KASAM grundläggs tidigt i livet och ändras sedan mycket lite. Därför anser vi att personer som diagnostiseras tidigt i livet bör få de bästa möjligheterna att skapa sig hög KASAM. Studien kan bidra med en ökad förståelse för hur KASAM praktiskt kan användas för att främja hälsan hos personer med diabetes i den kliniska verksamheten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT
 • 271.
  Bodenhem, Henrik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  SÄLLSKAPSDJUR I VÅRDEN: – en litteraturöversikt över sällskapsdjurens positiva inverkan på äldres välbefinnande och hälsa i vården2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sällskapsdjur är vanligt förekommande i Sverige. Äldre är ofta förhindrade från att ha husdjur eller sällskapsdjur trots att studier visar att den äldres hälsa och välbefinnande kan påverkas positivt. Syftet med studien var att beskriva på vilket sätt sällskapsdjur inverkar positivt på äldre patienters välbefinnande och hälsa i vården. Studien genomfördes som en litteratur¬översikt vilket innebär att vetenskapliga artiklar har granskats, analyserats och sammanställts. Resultatet visar att sällskapsdjur på olika sätt kan inverka på patienternas hälsa och väl¬befinnande. Sällskapsdjur kan ha en lugnande inverkan och kan minska oro och förekomst av depression. Patienterna blir aktivare, mer engagerade och får en meningsfullare vardag som troligen ger en ökad livslust. Sällskapsdjur kan fungera som ett sällskap som patienten kan tala med och kan skapa glädje. Resultatet kan bidra till ökad kunskap och förståelse hos personal inom äldrevården för betydelsen av att använda sällskapsdjur inom vården. Mer forskning behövs dock där patienternas egen upplevelse av att ha sällskapsdjur undersöks.

 • 272.
  Bodin, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Lang, Victoria
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors livskvalitet vid bröstcancer -en systematisk litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirka 55 000 cancerdiagnoser ställs varje år i Sverige. Ungefär 7000 av dessa är kvinnor som drabbas av någon form av bröstcancer. Detta innebär att bröstcancer anses vara den vanligaste form av cancer bland kvinnor. Dagligen diagnostiseras mellan 15 till 20 kvinnor i Sverige med bröstcancer. Syfte: Syftet är att belysa kvinnors livskvalitet efter diagnostiserad bröstcancer.

  Metod: För att besvara studiens syfte användes systematisk litteraturstudie som metod. Tre kvalitativa och sex kvantitativa vetenskapliga artiklar inkluderades och analyserades med stöd av en modifierad kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: I studiens resultat framkom två kategorier där bröstcancerdrabbade kvinnor skattade sin livskvalitet dels som försämrad och dels som förbättrad. Resultatet påvisade även ett antal underkategorier som konstaterade likheter och olikheter gällande kvinnors livskvalitet. I kategorin försämrad livskvalitet framkom sex underkategorier vilka var sjukdomssymtom, kroppsuppfattning, medicinsk behandling, omvårdnad, ålderspåverkan och social status. Två underkategorier framkom i kategorin förbättrad livskvalitet vilka var själslig välmående och fysisk- och psykisk välmående. Slutsats: Utifrån resultatet konstaterades att majoriteten av kvinnorna värderade sin livskvalitet som försämrad efter diagnostiserad bröstcancer. Kvinnors åldrande, erfarenheter och andlighet hade en positiv inverkan på deras livskvalitet.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats
 • 273.
  Bogren, Magdalena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sporre, Fanny
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Urininkontinens hos män: En kvalitativ litteraturstudie om mäns upplevelse av att leva med urininkontinens2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Urininkontinens innebär att det är svårt att kontrollera urinblåsan och är vanligt förekommande hos män. Den mest förekommande orsaken till urininkontinens är att urinblåsans elasticitet minskar samtidigt som prostatan förstoras. Vid åldrande minskar även blåsans muskelkapacitet parallellt med ökad känslighet i blåsan, det leder till ökad volym resturin. Urininkontinens påverkar männens fysiska, psykiska samt det sociala livet. Det finns flera olika sorters urininkontinens som kan drabba män. De mest förekommande är ansträngningsinkontinens, överaktiv blåsa, överrinningsinkontinens samt urinretention. 

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva mäns upplevelser av att leva med urininkontinens. 

  Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Studien är baserad på vetenskapliga artiklar som analyserades med en manifest innehållsanalys samt genomgick en kvalitetsgranskning.

  Resultat: Under innehållsanalysen framkom tre huvudkategorier och sex underkategorier som beskriver resultatet i studien. Huvudkategorierna är: Hälso- och sjukvårdens betydelse, Begränsningar i vardagen och Copingstrategier och dess effekter. Studiens resultat visar på att män med urininkontinens upplever en påverkan på livsvärlden, livskvaliteten och den levda kroppen. Män upplevde även att bemötandet inom vården var bristfälligt på grund av otillräcklig kunskap kring urininkontinens.   

  Slutsatser: Upplevelsen av urininkontinens är individuell. Vilken inställning individerna får 

  till sin urininkontinens avgörs av vilket bemötande omgivningen samt vården ger.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 274.
  Bokberg, Christina
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Behm, Lina
  Lund University, Sweden.
  Wallerstedt, Birgitta
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ahlström, Gerd
  Lund University, Sweden.
  Evaluating person-centredness for frail older persons in nursing homes before and after implementing a palliative care intervention2020In: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 7, no 1, p. 439-448Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim To evaluate person-centeredness in nursing homes from the perspective of frail older persons, before and after implementing an educational intervention about palliative care. Design A crossover design. Methods Forty-four older persons living in nursing homes were interviewed. A convergent mixed-method was used to analyse data. Results The older persons expressed feelings of unsafety related to shortcomings in staff. These shortcomings implied that the responsibilities of everyday activities and making the residents' existence more bearable were transferred to the next of kin. The dropout rate related to death and not enough energy was considerably high (51%) even though one of the inclusion criteria was to have enough energy to manage a 1-hr interview. This result supports previous research describing the difficulties in retaining older persons in research and indicated that the dose of the intervention was not sufficient to improve person-centred care.

 • 275.
  Bokberg, Christina
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Behm, Lina
  Lund University, Sweden.
  Wallerstedt, Birgitta
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ahlström, Gerd
  Lund University, Sweden.
  Evaluation of person-centeredness in nursing homes after a palliative care intervention: pre- and post-test experimental design2019In: BMC Palliative Care, ISSN 1472-684X, E-ISSN 1472-684X, Vol. 18, p. 1-10, article id 44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BackgroundThe needs of care based on palliative principles are stressed for all people with progressive and/or life-limiting conditions, regardless of age and the place in which care is provided. Person-centred palliative care strives to make the whole person visible and prioritizes the satisfaction of spiritual, existential, social, and psychological needs to the same extent as physical needs. However, person-centred palliative care for older persons in nursing homes seems to be sparse, possibly because staff in nursing homes do not have sufficient knowledge, skills, and training in managing symptoms and other aspects of palliative care.MethodsThis study aimed to evaluate whether an educational intervention had any effect on the staff's perception of providing person-centred palliative care for older persons in nursing homes. Methods: A knowledge-based palliative care intervention consisting of five 2-h seminars during a 6-month period was implemented at 20 nursing homes in Sweden. In total, 365 staff members were participated, 167 in the intervention group and 198 in the control group. Data were collected using two questionnaires, the Person-centred Care Assessment Tool (P-CAT) and the Person-Centred Climate Questionnaire (PCQ-S), answered before (baseline) and 3 months after (follow-up) the educational intervention was completed. Descriptive, comparative, and univariate logistical regression analyses were performed.ResultsBoth the intervention group and the control group revealed high median scores in all subscales at baseline, except for the subscale amount of organizational and environmental support in the P-CAT. The staff's high rating level of person-centred care before the intervention provides limited space for further improvements at follow-up.ConclusionThis study shows that staff perceived that managers' and the organization's amount of support to them in their everyday work was the only area for improvement in order to maintain person-centred care. The experiences among staff are crucial knowledge in understanding how palliative care can be made person-centred in spite of often limited resources in nursing homes. The dose and intensity of education activities of the intervention model need to be tested in future research to develop the most effective implementation model.Trial registrationNCT02708498. Date of registration 26 February 2016.

 • 276.
  Bokström, Malin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Tellefsen, Henrik
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Strategier för att förebygga och reducera perioperativ oro hos barn: En systematisk litteraturstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Today numerous paediatric surgeries are performed – In Sweden, 2017, approximately 90 000 children from zero to fourteen years of age underwent surgery/were operated on. To receive anaesthesia and have an operation is probably among the most disturbing and stressful a child can experience. Anxiety is found in 50-75% of children undergoing surgery. Anxiety can, among other things, complicate anesthesia, increase medical need and cause postoperative complications.

  Purpose: The aim was to elucidate strategies to prevent and reduce children’s perioperative anxiety through a systematic literature review.

  Method: A systematic literature review with quantitative approach. Children two to twelwe years of age who are to undergo or have undergone anesthesia and surgery. Article searches were carried out in three, for the subject area, relevant databases.

  Result: The study comprises 25 result articles that show varying strategies for dealing with children's perioperative anxiety. Five of these did not show any superior or reducing effect compared to conventional or comparative strategies. Information and distraction were distinguished as main categories. Multimedia was a prominent subcategory that included several different strategies. Some protruding strategies included scented inhalation masks and theater performances.

  Conclusion: There is a variation in how anxiety can be managed to be prevented and reduced in pediatric perioperative care. The strategies in the sub-category multimedia appear prominent in this study, which may indicate that these strategies occur to a greater extent within this form of care. It was made clear that there is no single individual strategy considered to be accepted or superior to others. A nonpharmacological strategy might be preferred as it can be considered a safe, non-invasive and thus pleasant alternative to conventional pharmacological strategies such as premedication.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Boman, Erika
  et al.
  Åland Univ Appl Sci, Finland;Univ Coll Southeast Norway, Norway.
  Lundman, Berit
  Umeå University.
  Nygren, Bjoern
  Umeå University.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linköping University.
  Fischer, Regina Santamaki
  Umeå University;Åbo Akad Univ, Finland.
  Inner strength and its relationship to health threats in ageing: A cross-sectional study among community-dwelling older women2017In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 73, no 11, p. 2720-2729Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To explore the relationship between inner strength and health threats among community-dwelling older women. Background: Inner strength is described as a resource that promotes experiences of health, despite adversities. Inner strength and its dimensions (i.e. connectedness, creativity, firmness and flexibility) can be assessed using the Inner Strength Scale (ISS). Exploring attributes of weaker inner strength may yield valuable information about areas to focus on in enhancing a person's inner strength and may ultimately lead to the perception of better health. Design: Cross-sectional questionnaire survey. Methods: The study is based on responses from 1270 community-dwelling older women aged 65 years and older; these were collected in the year 2010 and describe the situation that still exists today for older women. The questionnaire included the ISS, background characteristics and explanatory variables known to be health threats in ageing. Data were analysed using descriptive and inferential statistics. Results: Poorer mental health was related to weaker inner strength in total and in all the dimensions. Symptoms of depressive disorders and feeling lonely were related to three of the dimensions, except firmness and creativity respectively. Furthermore, poor physical health was associated with the dimensions firmness and flexibility. Other health threats were significantly related to only one of the dimensions, or not associated at all. Conclusion: Mental ill health has overall the strongest association with weaker inner strength. Longitudinal studies are recommended to confirm the results. However, the ISS does not only estimate inner strength but can also be a tool for discovering where (i.e. dimension) interventions may be most profitable.

 • 278.
  Bonde, Asli
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kondan-Jorga, Andrea
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Enkel väg ut?: En kvalitativ litteraturstudie om patienters upplevelser som präglar deras motiv till att genomgå en fetmaoperation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fetma och övervikt är ett globalt hälsoproblem som fortsätter växa. Fetma orsakar många följdsjukdomar. Det är viktigt att reducera vikten för hälsans och välbefinnandets skull. Fetmaoperationer blir allt vanligare men det är inte ovanligt att patienter som överväger eller genomgår fetmaoperation stigmatiseras av vårdpersonalen. För att minska denna stigmatisering är det viktigt att förstå patienters upplevelser som präglar deras motiv till att genomgå en fetmaoperation.

  Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser som präglar deras motiv till att genomgå en fetmaoperation.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats valdes. Resultatet grundades på 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar och utgick från manifest innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet visade att patienter upplevde många hälsoproblem som fortsatte att förvärras och var rädda att de skulle få fler sjukdomar och dö. De upplevde också fysiska begränsningar i vardagen som hindrade många aktiviteter. Patienter kände stigmatisering från samhällets olika håll vilket ledde till social isolering. Dålig självkänsla och kroppsuppfattning var även vanliga. Patienter försökte att gå ner i vikt många gånger utan att lyckas. De kände att det var svårt att kontrollera sina matintag.

  Slutsats: Patienter lider mycket av fetma och de bör inte tvingas att vänta med fetmaoperation för länge så att onödiga lidandet kan förhindras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 279.
  Bondesson, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  de Mello-Reisch, Yára
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Moreno Elit, Loramie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att få en ny chans: En systematisk litteraturstudie om individers erfarenheter av en genomgången hjärtinfarkt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtinfarkt är den enskilt största sjukdomen med dödlig utgång i Sverige, oavsett kön. Behandlingen måste påbörjas snabbt och sker oftast akut redan i ambulansen. Vid ankomsten till sjukhuset är avsikten att i första hand vidga det kranskärl som blivit tilltäppt så att cirkulationen kan återställas. Syfte: Syftet var att belysa hur erfarenheter av en genomgången hjärtinfarkt kan påverka patienters liv och deras livsmening. Metod: En systematisk litteraturstudie som omfattade fjorton vetenskapliga artiklar, tolv kvalitativa respektive två kvantitativa. Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Innehållsanalysen som utfördes inspirerades av Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning. Resultat: En genomgången hjärtinfarkt innebar en besvikelse och förändrad syn på livet som krävde försoning för att individerna skulle ges möjlighet att gå vidare. Slutsats: De flesta individer såg den genomgångna hjärtinfarkten som en ny chans i livet vilket gjorde de medvetna om vad som var viktigt för just dem. Individerna började fokusera mer på sig själva och de lärde sig leva med sina begränsningar. Individerna upplevde en brist på stöd från sjukvården efter hemgången vilket gjorde att sjuksköterskans roll blev ännu viktigare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 280.
  Boo, Caroline
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Meijer, Eva
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Att vara förälder till ett cancersjukt barn: - en litteraturstudie om föräldrars upplevelser och behov2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varje år drabbas 300 barn i Sverige av cancer. Många familjer upplever i samband med denna situation att tillvaron förändras drastiskt, och att den säkra vardagen ersätts med osäkerhet och rädsla. Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser och behov i samband med att deras barn drabbas av cancersjukdom. För att få fram föräldrarnas upplevelser och behov gjordes en litteraturstudie med vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. I resultatet framkom att många föräldrar som har ett cancersjukt barn upplevde kaos. Känslor av ensamhet, sårbarhet och maktlöshet infann sig i samband med diagnosen. Efter diagnosen fick många föräldrar en ny syn på livet och familjen blev nu högsta prioritet. Stöd och hjälp från sjuksköterskorna och anhöriga var mycket viktigt, för att kunna klara av situationen på bästa sätt. Denna studie kan komma till nytta för sjuksköterskor som arbetar med svårt sjuka barn och deras familjer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 281.
  Book, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Alm, Ulrika
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  HUR KVINNOR MED BRÖSTCANCER UPPLEVER MÖTEN MED VÅRDPERSONALEN: En litteraturstudie baserad på självbiografier2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 282.
  Book, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Distriktssköterskans upplevelse av mötet med patient och anhöriga i samband med palliativ hemsjukvård2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård är en del av distriktssköterskans arbete inom hemsjukvården. Syftet med palliativ vård är att utföra åtgärder som syftar till att lindra lidande och skapa förutsättningar för livskvalitét för patient och anhöriga i livets slutskede. Den palliativa hemsjukvården ger patienten möjlighet att vårdas i sin hemmiljö och därmed kunna ta del av vardagen i större utsträckning jämfört med på en vårdinrättning. Distriktssköterskans arbete ska baseras på målinriktad humanistisk omvårdnad av patient och anhöriga där ansvaret är att råda, stödja, vårda och förebygga. Genom ärlig kommunikation och delaktighet i vården ökar tryggheten och tilliten mellan patient, anhörig och distriktssköterska.              

  Syfte: Belysa hur distriktssköterskor upplever mötet med patient och anhöriga i samband med palliativ hemsjukvård.

  Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Nio distriktssköterskor från två olika kommuner i södra Sverige deltog. Analysen gjordes med en kvalitativ latent innehållsanalys.

  Resultat: Vid analysen framkom två teman med vardera två kategorier och underkategorier. Det första temat belyste vilka hinder och svårigheter distriktssköterskan upplevde i arbetet med palliativ hemsjukvård samt vilka kunskaper och förutsättningar som krävdes för att kunna utföra palliativ hemsjukvård. Det andra temat belyste distriktsköterskans förhållningssätt och vad patient och anhöriga förväntade sig av distriktssköterskan. Vidare framkom vad distriktssköterskan upplevde som stimulerande och påfrestande med palliativ hemsjukvård.

  Slutsats: Påfrestningar och hinder kunde uppkomma men de negativa upplevelserna övervägdes vanligtvis av att arbetet sågs som givande och stimulerande. Förhållningssättet hos distriktssköterskan sågs som betydelsefullt eftersom det låg till grund för hur vårdrelationen utvecklades. Det var även nödvändigt att ha en helhetssyn för att kunna minska lidandet och främja välbefinnandet hos både patienten och anhöriga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Borg, Christel
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Fagerström, Cecilia
  Lund University.
  Balducci, Cristian
  INRCA, Italy.
  Burholt, Vanessa
  University of Wales, UK.
  Ferring, Dieter
  University of Luxembourg, Luxembourg.
  Weber, Germain
  University of Vienna, Austria.
  Wenger, Clare G.
  University of Wales, UK.
  Holst, Göran
  Blekinge Institute of Research and Development.
  Hallberg, Ingalill R.
  Lund University ; Vårdal Institute.
  Life satisfaction in 6 European countries: The relationship to health, self-esteem, and social and financial resources among people (aged 65-89) with reduced functional capacity2008In: Geriatric Nursing, ISSN 0197-4572, E-ISSN 1528-3984, Vol. 29, no 1, p. 48-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how overall health, participation in physical activities, self-esteem and social and financial resources are related to life satisfaction among people (65+) with reduced Activities of Daily Living (ADL) capacity in six European countries. A subsample of the European Study of Adults’ Well-Being (ESAW), consisting of 2195 people with reduced ADL capacity from Sweden, the UK, the Netherlands, Luxembourg, Austria, and Italy, was included. The Older Americans’ Resources Schedule (OARS), the Life Satisfaction Index Z, and the Self-esteem scale were used. In all national samples, overall health, self-esteem and feeling worried, rather than ADL capacity, were significantly associated with life satisfaction. The findings indicate the importance of not only taking the reduction in functional capacity into account, but also the individual’s perception of health and self-esteem, when outlining health care and nursing aimed at improving life satisfaction. The study thus suggests that personal, rather than environmental, factors are important for life satisfaction among people with reduced ADL capacity living in Europe.

 • 284.
  Borghi, Claudio
  et al.
  Univ Bologna, Italy.
  Rodriguez-Artalejo, Fernando
  Univ Autonoma Madrid, Spain;Inst Salud Carlos III, Spain;IMDEA, Spain;CEI UAM CSIC, Spain.
  De Backer, Guy
  Univ Ghent, Belgium.
  Dallongeville, Jean
  Univ Lille Nord France, France.
  Medina, Jesus
  AstraZeneca, Spain.
  Nuevo, Javier
  AstraZeneca, Spain.
  Guallar, Eliseo
  Johns Hopkins Bloomberg Sch Publ Hlth, USA.
  Perk, Joep
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Banegas, Jose R.
  Univ Autonoma Madrid, Spain;Inst Salud Carlos III, Spain.
  Tubach, Florence
  Hop La Pitie Salpetriere, France;INSERM, France;Sorbonne Univ, France.
  Roy, Carine
  Hop Bichat Claude Bernard, France.
  Halcox, Julian P.
  Swansea Univ, UK.
  Serum uric acid levels are associated with cardiovascular risk score: A post hoc analysis of the EURIKA study2018In: International Journal of Cardiology, ISSN 0167-5273, E-ISSN 1874-1754, Vol. 253, p. 167-173Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Reports are conflicting on whether serum uric acid (sUA) levels are independently associated with increased cardiovascular (CV) death risk. Methods: This post hoc analysis assessed the relationship between sUA levels and CV death risk score in 7531 patients from the cross-sectional, multinational EURIKA study (NCT00882336). Patients had at least one CV risk factor but no clinical CV disease. Ten-year risk of CV death was estimated using SCORE-HDL and SCORE algorithms, categorized as low (<1%), intermediate (1% to <5%), high (>5% to <10%) or very high (>10%). Results: Mean serum sUA levels increased significantly with increasing CV death risk category in the overall population and in subgroups stratified by diuretics use or renal function (all P < 0.0001). Multivariate ordinal logistic regression analyses, adjusted for factors significantly associated with CV death risk in univariate analyses (study country, body mass index, number of CV risk factors and comorbidities, use of lipid lowering therapies, antihypertensives and antidiabetics), showed a significant association between sUA levels and SCORE-HDL category in the overall population (OR: 1.39 [95% CI: 1.34-1.44]) and all subgroups (using diuretics: 1.32 [1.24-1.40]; not using diuretics: 1.46 [1.39-1.53]; estimated glomerular filtration rate [eGFR] < 60 ml/min/1.73 m(2): 1.30 [1.22-1.38]; eGFR >= 60 ml/min/1.73 m(2): 1.44 [1.38-1.51]; all P < 0.0001). Similar results were obtained when using SCORE. Conclusions: Higher sUA levels are associated with progressively higher 10-year CV death risk score in patients with at least one CV risk factor but no CV disease. (c) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 285.
  Borghi, Claudio
  et al.
  Univ Bologna, Italy.
  Tubach, Florence
  Hop Bichat Claude Bernard, France ; Univ Paris Diderot, France.
  De Backer, Guy
  Univ Ghent, Belgium.
  Dallongeville, Jean
  Univ Lille Nord France, France.
  Guallar, Eliseo
  Johns Hopkins Bloomberg Sch Publ Hlth, USA ; Natl Ctr Cardiovasc Res, Spain.
  Medina, Jesus
  AstraZeneca, Spain.
  Perk, Joep
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Roy, Carine
  Hop Bichat Claude Bernard, France.
  Banegas, Jose R.
  Univ Autonoma Madrid IdiPaz, Spain ; CIBER Epidemiol & Publ Hlth CIBERESP, Spain.
  Rodriguez-Artalejo, Fernando
  Univ Autonoma Madrid IdiPaz, Spain ; CIBER Epidemiol & Publ Hlth CIBERESP, Spain.
  Halcox, Julian P.
  Swansea Univ, UK.
  Lack of control of hypertension in primary cardiovascular disease prevention in Europe: Results from the EURIKA study2016In: International Journal of Cardiology, ISSN 0167-5273, E-ISSN 1874-1754, Vol. 218, p. 83-88Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The prevalence of and factors associated with uncontrolled hypertension and apparent resistant hypertension were assessed in the European Study on Cardiovascular Risk Prevention and Management in Usual Daily Practice (EURIKA; NCT00882336). Methods: EURIKA was a cross-sectional observational study including patients being treated for the primary prevention of cardiovascular disease in 12 European countries. Patients were assessed if they were being treated for hypertension (N = 5220). Blood pressure control was defined according to European guidelines, with sensitivity analysis taking account of patients' age and diabetes status. Associated factors were assessed using multivariate analysis. Results: In the primary analysis, a total of 2691 patients (51.6%) had uncontrolled hypertension. Factors significantly associated with an increased risk of having uncontrolled hypertension included female sex (odds ratio [OR]: 2.29; 95% confidence interval [CI]: 1.93-2.73), body mass index (BMI; OR per kg/m(2): 1.03; 95% CI: 1.01-1.04), and geographic location. A total of 749 patients (14.3%) had apparent resistant hypertension. Factors significantly associated with an increased risk of having apparent resistant hypertension included BMI (OR per kg/m(2): 1.06; 95% CI: 1.04-1.08), diabetes (OR: 1.28; 95% CI: 1.06-1.53), use of statins (OR: 1.36; 95% CI: 1.15-1.62), serum uric acid levels (OR: 1.16; 95% CI: 1.09-1.23), and geographic location. Similar results were seen in sensitivity analyses. Conclusions: Over 50% of patients treated for hypertension continued to have uncontrolled blood pressure and 14.3% had apparent resistant hypertension. Positive associations were seen with other cardiovascular risk factors. (C) 2016 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 • 286. Borglin, Gunilla
  et al.
  Fagerström, Cecilia
  Blekinge University of Technology.
  Nursing students understanding of critical thinking and academic writing2010In: Scholarship of Teaching and Learning 2010, Karlskrona, 2010Conference paper (Refereed)
 • 287.
  Borglin, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Fagerström, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology.
  Nursing students understanding of critical thinking and appraisal and academic writing: a descriptive qualitative study2012In: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 12, no 6, p. 356-360Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, regulations from the National Agency for Higher Education advocate an education that equips students with independence as well as critical, problem-based thinking, i.e. academic literacy skills. However, some research findings indicate that students may leave higher education without mastering these skills effectively. As part of quality-assuring a nursing programme at a university college in south-east Sweden we explored the nursing student's view of crucial academic literacy skills, such as critical thinking and appraisal and academic writing, by conducting a descriptive, qualitative study. Informants were recruited through an advertisement posted on the university's e-learning tool. Eight focused interviews were conducted during autumn 2010. The transcribed interviews were analysed – inspired by content analysis – and two categories became apparent: constantly questioning and formality before substance. The latter revealed a gap between the student's perception of academic writing and that of the educators, thus implying that nursing students might not be equipped with the tools they need to develop within academia. We suggest that students could benefit in their academic endeavours from theoretical educational models that integrate several academic skills simultaneously and which could be incorporated into the development of syllabuses and curriculums.

 • 288.
  Boudrée, Alma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Jonsson, Sanna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors möte med våldsutsatta kvinnor: En litteraturstudie med kvalitativ ansats2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 

  Mäns våld mot kvinnor är ett problem som finns i hela världen. När kvinnor utsätts för våld påverkar det inte bara hälsan på sikt, utan i vissa fall kostar det även liv. Kvinnor som utsätts för våld kan vända sig till hälso- och sjukvården för att få hjälp. Sjuksköterskan kan vara den första i kvinnans omgivning som misstänker och kan identifiera våldet.

  Syfte:  

  Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso-  och sjukvården.

  Metod: 

  Studien är en litteraturstudie med en manifest innehållsanalys som bygger på kvalitativa artiklar.

  Resultat: 

  Sjuksköterskor hade erfarenhet av att mötet med våldsutsatta kvinnor kunde innebära osäkerhet, starka känslor och frustration. I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att de saknade kunskap, erfarenhet och utbildning, samt att det fanns en osäkerhet kring riktlinjer i mötet med våldsutsatta kvinnor.

  Slutsats: 

  Sjuksköterskor har en viktig och avgörande position när det kommer till att identifiera och hjälpa kvinnor som blir utsatta för våld. För att förbättra vården och kunna nyttja den position som sjuksköterskor har behövs mer kunskap hos sjuksköterskor och bättre riktlinjer i vården. Sjuksköterskor behöver känna sig trygga med sin kompetens i mötet med de utsatta kvinnorna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 289.
  Bramstedt, Veronica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Nilsson, Sophia
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Skadade för livet - En litteraturstudie om hur personer som varit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld under barndomen blivit påverkade i vuxenlivet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykiskt och/eller fysiskt våld förekommer i alldeles för stor utsträckning i Sverige och även i resten av världen. Trots lag mot barnmisshandel i flera länder så fortsätter anmälda fall av barnmisshandel att öka.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur psykiskt och/eller fysiskt våld under barndomen har påverkat de utsatta senare under vuxenlivet.

  Metod: Studien baserades på självbiografier. En kvalitativ ansats har använts i föreliggande studie därför att det var upplevelser hos individer som undersöktes. Resultatet analyserades med hjälp av en kvalitativ, manifest innehållsanalys.

  Resultat: I studien framkom fem olika kategorier. Dessa var: lidande, välbefinnande, konsekvenser av barnmisshandeln, relationen med föräldrarna/förövarna samt relation med andra individer. Varje kategori hade två till fem underrubriker. Konsekvenserna av det psykiska och/eller fysiska våldet under barndomen ledde ofta till depressioner och dålig självkänsla hos de utsatta i vuxen ålder.  

  Slutsats: Personer som utsätts för psykiskt och/eller fysiskt våld under barndomen påverkas av detta i hög grad. Det psykiska våldet upplevs som värre än det fysiska våldet av de utsatta. Detta stämmer överens med aktuell forskning som visar att psykiskt våld har mer djupgående påverkan på individens känsloliv. Allmänsjuksköterskan bör ha mer kunskap och förståelse om de drabbades känslor och upplevelser i alla vårdsammanhang.

   

   

   

  Download full text (pdf)
  Skadade för livet
 • 290.
  Branje, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Josefsson, Marielle
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  När hjärtat stannar: En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda vid ett hjärtstopp på vårdavdelningar.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: When a patient has a cardiac arrest, it is included in the RN's duties to start CPR in order to try to save the patient's life. In the general nursing ward, more advanced treatment, so-called hospital CPR, is used. A cardiac arrest can be daunting for the nurse because they probably need to shift from a calm situation to an emergency situation. It may feel stressful, but knowledge and experience helps the RN to act. The treatment of cardiac arrest is performed in teams with several professions which means that it is important to have a good teamwork.

  Aim: The aim of the study was to investigate the RN’s experiences of caring for a cardiac arrest occurring at nursing wards.

  Method: As a method, a qualitative interview study was chosen, based on seven semi- structured interviews. The interviews were transcribed and then analyzed with a qualitative content analysis that suited the aim of the study.

  Result: The result showed that there were four categories that contributed to the experience of cardiac arrest; "Knowledge of cardiac arrest", emphasizing the importance of education, routines and experience. "When cardiac arrest is in progress" that includes the first response, CPR situation, and termination of CPR. "Working in team" consisting of cooperation, safety and instruments for teamwork. Finally, "Processing after cardiac arrest" that involved debriefing, follow-up and perception of cardiac arrest. All of these areas together formed an idea of ​​cardiac arrest.

  Conclusion: Cardiac arrest is an urgent situation that the nurse remembers for a long time, and it is therefore important that the wards work with all categories identified in the results to support and facilitate the nurses engaged in a cardiac arrest in a nursing ward.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 291.
  Bremer, Anders
  University of Borås.
  Ambulanssjukvård mellan liv och död: ett etiskt perspektiv2009In: Vårdvetenskapens dag, Växjö universitet, 2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Patienters hjärtstopp utanför sjukhus orsakar lidande och död. Det påverkar även närståendes fortsatta livssituation. Bakgrund: För ambulanspersonal kan det vara svårt ta etiskt riktiga beslut vid vård av patient med hjärtstopp. I balansen mellan nytta och risk med återuppliv-ning är det svårt att avgöra vad som är rätt eller fel och när det är meningslöst eller emot patientens vilja. De drabbades erfarenheter, och ett normativt per-spektiv, kan bidra med kunskap om vad etiskt god vård vid hjärtstopp kan vara. Syfte: Att beskriva vad det innebär att överleva hjärtstopp utanför sjukhus re-spektive närvara vid närståendes hjärtstopp, samt belysa de etiska aspekter och problem som framträder. Metod: Kvalitativa intervjuer med fenomenologisk livsvärldsansats. Nio över-levande patienter och sju närstående intervjuades. Resultat: Överlevande patienter beskriver hur ogripbart det är att drabbas av hjärtstopp och hur uppvaknandet ur medvetslösheten innebär vilsenhet och för-lust av sammanhang. Efteråt, via andra människors berättelser och egna minnen, söker överlevande efter sammanhang så att händelsen och livssituationen kan ges mening och förklaring till tankar, känslor och upplevelser. I det fortsatta li-vet finns existentiell otrygghet där identiteten och meningen i livet omvärderas i takt med en växande insikt om hur kroppen påverkats. Där finns tacksamhet och glädje över välbefinnande och trygghet i ett förändrat liv där det passerade livs-hotet införlivas i ett liv där nära relationer blivit viktigare. Närstående upplever patientens hjärtstopp som overkligt. Tiden tycks stanna upp. Samtidigt är verk-ligheten extremt påtaglig med ett överväldigande, ensamt ansvar med känsla av otillräcklighet. Ambulanspersonalens ankomst väcker närståendes hopp om att patienten ska överleva, samtidigt som allt är kaotiskt, ångestfyllt och omtumlan-de då närstående kastas mellan hopp och misströstan. Livets grundvalar skakas om. Efter händelsen finns frågor och oro. Närståendes ensamhet i sorg eller oro för den överlevandes framtid, riskerar att leda till uppoffringar av egna behov. Slutsats: I det akuta skedet är det svårt att avgöra om patienten kan räddas till ett fortsatt acceptabelt liv varför återupplivningsförsök bör göras vid behand-lingsbara hjärtstopp. Undantagsvis är det rätt att avstå från, eller avbryta, åter-upplivning och vid förekomst av giltigt förhandsdirektiv är det primära att främ-ja en värdig död. Ambulanssjuksköterskor kan antas kunna ta ett utökat etiskt ansvar när det gäller beslutsrätten att avstå/avbryta återupplivning vid hjärtstopp och i eftervården av överlevande patienter kan ambulanspersonal hjälpa till att återskapa förlorade sammanhang. Ett rimligt vårdansvar för närstående är att ge stöd i krissituationen, dels under pågående återupplivning och dels då patienten avlidit. Däremot är hjärtlungräddning utförd som en ritual för närstående skull inte att betrakta som ett gott akut vårdande.

 • 292.
  Bremer, Anders
  University of Borås, Sweden.
  Att vara patient inom ambulanssjukvården2012In: Akut vård ur ett patientperspektiv / [ed] Sofia Almerud Österberg, Lena Nordgren, Studentlitteratur AB, 2012, p. 29-49Chapter in book (Other academic)
 • 293.
  Bremer, Anders
  University of Borås.
  Att överleva hjärtstopp2007In: Inför bildandet av nytt forskningscentrum i VGR, Borås 2007-11-09, 2007Conference paper (Other academic)
 • 294.
  Bremer, Anders
  University of Borås, Sweden.
  Den mångfacetterade delaktigheten2016In: Prehospital akutsjukvård / [ed] Björn-Ove Suserud, Lars Lundberg, Stockholm: Liber, 2016, 2, p. 65-71Chapter in book (Other academic)
 • 295.
  Bremer, Anders
  University of Borås, Sweden.
  "Ej HLR”: Rätten att få dö2013In: HLR 2013. Malmö 2013-10-22, 2013Conference paper (Refereed)
 • 296.
  Bremer, Anders
  University of Borås, Sweden.
  En andra chans2012In: Forskning för hälsa, ISSN 1653-9753, no 3, p. 18-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Överlevare av plötsligt hjärtstopp utanförsjukhus är en unik och växande patientgrupp.Men hur blir livet efteråt?Frågeställningen finns med i denforskning Anders Bremer bedriver och som tidigarei år utmynnade i en avhandling. I syfte att beskrivasamtliga inblandades erfarenheter vid plötsligthjärtstopp intervjuade han överlevare, närståendeoch ambulanspersonal, som inte sällan ställs införetiska frågeställningar vid hjärtstopp.

 • 297.
  Bremer, Anders
  University of Borås, Sweden.
  Etiska frågeställningar vid drunkning2014In: HLR 2014 om drunkning: 3-4 juni, Tylösand, Sverige, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  WHO uppskattar att 450 000 människor årligen avlider i världen till följd av drunkning, varav majoriteten är barn. Hjärtstopp och plötslig död som orsakas av drunkning är betydligt vanligare i låginkomstländer. Detta innebär att många liv går förlorade till följd av drunkningsolyckor, samtidigt som fattiga länder drabbas särskilt hårt. Mot bakgrund av detta framträder den etiska frågan: Hur kan fler liv räddas? Även rättviseprincipen blir viktig och bör rimligen föranleda åtgärder för att förhindra drunkning och rädda drunkningsoffer i särskilt utsatta delar av världen. Vilket ansvar har vi i Sverige för detta arbete? Etiker använder ofta drunkning som exempel för att tydliggöra den moraliska plikten att rädda liv. Vid ett drunkningstillbud kräver denna plikt specifika förmågor, mod och självuppoffring. Ett fullgörande av plikten kan å ena sidan riskera egna förluster och ytterst det egna livet, och å andra sidan ge belöning i form av självaktning och framför allt minskat lidande och död för andra. Plikten att göra allt för patientens bästa grundas i godhetsprincipen som innebär att främja nyttan för den drabbade, samtidigt som riskerna med fortsatta återupplivningsförsök övervägs i ett senare skede. Här framträder den etiska frågan: Hur kan liv räddas, samtidigt som överlevnad till ett ovärdigt liv minimeras?

 • 298.
  Bremer, Anders
  University of Borås, Sweden.
  Etiska ställningstaganden vid hjärtstopp2013In: State of the Heart. Vårdprofessioner inom Cardiologi (VIC). Malmö 2013-11-13, 2013Conference paper (Other academic)
 • 299.
  Bremer, Anders
  University of Borås, Sweden.
  Hjärtstopp utanför sjukhus2012In: Medicinska Riksstämman, 28-30 nov 2012: Tema Framtidens hälsa, 2012Conference paper (Other academic)
 • 300.
  Bremer, Anders
  University of Borås.
  Mötet med närstående2009In: Prehospital akutsjukvård / [ed] Björn-Ove Suserud, Leif Svensson, Liber, 2009, 1, p. 150-161Chapter in book (Other academic)
3456789 251 - 300 of 2132
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf