lnu.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 5318
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 251.
  AlSharkawi, Dawlat
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Organisationsförändringar  När företag expanderar skyndsamt : En kvalitativ studie på fallföretaget Klimatkyl AB2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning 

   

  Författare: Dawlat Al Sharkawi

  Handledare: Olle Duhlin

  Titel: Organisationsförändringar. När företag expanderar skyndsamt– en fallstudie av Klimatkyl AB

  Bakgrund: Vi människor utvecklas både personligt och yrkesmässigt genom förändringar.  På samma sätt behöver även organisationer och företag förändras. Sammanslagningar av bolag innebär ofta förändringar i organisationen, organisationsstrukturen och företagskulturen.  En del förändringar kan vara svåra att förutse. Detta påverkar samtliga involverade på olika sätt.  Jag vill studera hur integrationsprocesser går till och identifiera effekten av olika organisationsförändringar samt hur dessa påverkar medarbetarna i den nya miljön. Har man lärt sig något av integrationsprocessen och tagit till sig förändringar som uppstår på vägen? Vilka är motiven vid förvärv och försäljning och vad blev effekten av detta? Företaget Klimatkyl AB, som jag gjort min studie på, har genomgått flera organisationsförändringar genom åren. Precis som andra organisationer stod detta företag inför utmaningen att anpassa sig i en föränderlig omvärld och marknad.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i teoretisk kunskap kring organisationsförändring beskriva och skapa förståelse för vilka konsekvenser och effekter som kan uppstå i organisationer till följd av att snabbväxande företag.

  Metod: Studiens design utgår från en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. För att förstå medarbetarnas reaktioner har djupintervjuer i fokusgrupp genomförts.  Studien utgår ifrån en teoretisk referensram som ligger till grund för de djupintervjuer som gjorts med medarbetarna på organisationen.

  Resultat: Delaktighet anses vara en stark bidragande faktor för en lyckad organisationsförändring. Det största ansvaret för att skapa delaktighet ligger hos ledningen, som bör se till att det finns utrymme för att vara delaktig i organisationsförändringen. För att vara delaktig är det viktigt att få information. Genom informationen skapas tryggheten och tilliten till ledningen.   

 • 252. Alsiö, Gustav
  et al.
  Dammgård, Sanna
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Bilden av Sverige - det nya Matlandet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I följande uppsats jämförs bilden av "Sverige – det nya matlandet" mellan Jordbruksverket och VisitSweden och hurvida den överensstämmer eller ej. Det empiriska materialet är baserat på rapporter, pressmeddelanden och andra webb publikationer. Materialet analyseras sedan enligt en diskursanalys. Vi fann att bilden skiljer sig mellan de två aktörerna.

 • 253.
  Alsparr, Robin
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Woodhouse Schmit, Emanuel
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Sjöberg, Emelie
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  From Asian Tigers To African Lions: En företagsekonomisk studie om svenska SME:s etableringar i Afrika2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi vill få en ökad förståelse i hur svenska SME:s etablerar sig på den afrikanska marknaden. Uppsatsen är en kvalitativ studie där vi utfört intervjuer med regionala företag och organisationer. De företag och organisationer som ingår i arbetet är Sustainable Sweden, Norba, Norden samt Regionförbundet Kalmar län. Anledningen till att dessa valdes var att de har kontakt med den afrikanska marknaden. De teoriområden vår uppsats utgår ifrån är huvudsakligen etableringsform, etableringsprocess och kultur. Empirin utgör en sammanställning och jämförelse mellan de intervjuade företagen i fråga. De slutsatser vi har funnit är; vikten av kunskap vid en etablering i Afrika, vikten av rätt etableringsform, lärande i relationerna samt fördelarna med en tidig etablering i Afrika.

 • 254.
  Alsterberg, Emelie
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Konrad, Madelene
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Mårdh, Ann
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Köttfärs, kyckling och en jäkla massa bonusar: en granskning av skandalutsatta företag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att vi vill skapa oss en förståelse för hur företag ska agera vid en skandal samt hur de ska hantera PR i syfte för att återfå sin trovärdighet.

  Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod där vi har samlat in vårt empiriska material med hjälp av ett antal intervjuer och artiklar från Internet. Intervjuerna har bestått av sex respondenter, varav fem face-to-face och en via mail. Dessa har kunnat ge oss en genomgripande bild av vårt ämne, tack vare deras expertis och erfarenhet.

  Som slutsatser har vi kunnat komma fram till att företag som råkar ut för en skandal har olika vägar att gå. Beroende på om företaget har ett personifierat varumärke eller inte samt hur hög grad omfattningen på skandalen är olika spokespersons bättre lämpade än andra. Dessa är då ämnade att föra fram företagets budskap gentemot samhället samt försöka återfå trovärdigheten hos dessa.

 • 255.
  Altergren, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Obitz, Linn
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Jakten efter den röda tråden: - En studie om hur mobiltelefonen kan integreras i marknadsföringen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskningsfråga

  • Hur kan mobiltelefonen integreras i detaljhandelsföretags marknadsföring?

  Syfte

  Syftet med vår uppsats är att urskilja och analysera likheter och olikheter mellan företag och konsumenter gällande marknadsföring med stöd av mobiltelefonen. Detta gör vi genom att klarlägga:

  • Konsumenters upplevda värde via mobiltelefonen
  • Företags användning av mobiltelefonen som marknadsföringsresurs 

  Metod

  Uppsatsen har baserats på en kvalitativ studie som kommit att anta en deduktiv ansats med inslag av induktion. Vi har gjort den empiriska insamlingen genom semistrukturerade intervjuer där vi valt att intervjua tre välkända företag inom detaljhandelsbranschen samt fokusgrupper.

  Slutsats

  Vår analys visar att mobiltelefonen kan integreras i detaljhandelsföretags marknadsföring på olika sätt. Det framkommer att mobila applikationer, den mobila hemsidan och SMS-utskick är de främsta marknadsföringsresurserna. Vidare framhålls enkelhet, tydligt syfte och struktur som betydande faktorer. För att företag ska lyckas integrera mobiltelefonen i sin marknadsföring, på ett bra sätt, visar vår studie att de måste erhålla en röd tråd genom samtliga marknadsföringskanaler.

 • 256.
  Althin, Rikard
  et al.
  EMQ, USA.
  Behrenz, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Färe, Rolf
  Department of Economics, Oregon State University.
  Grosskopf, Shawna
  Department of Economics, Oregon State University.
  Mellander, Erik
  IFAU.
  Swedish employment offices: A new model for evaluating effectiveness2010In: European Journal of Operational Research, ISSN 0377-2217, E-ISSN 1872-6860, Vol. 207, no 3, p. 1535-1544Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We measure how well Swedish employment offices perform in delivering the services required of them by the Swedish government. In contrast to earlier studies we use a dynamic efficiency framework, which allows us to better model the intertemporal nature of these services, explicitly allowing for placements of intermediate nature across periods. Rather than using second stage analysis to assess the effects of varying local labor market conditions and differences in client characteristics on performance, we include a measure of the office’s expected work load directly in the model. This measure, derived from duration analysis, is designed to capture the variation across offices in resources needed before an average individual can obtain employment. It is estimated from the characteristics of all unemployed individual and local labor market conditions.

  The empirical results demonstrate an increase in the office’s expected work loads over time and point to substantial differences in performance across offices. The results also point toward more than optimal placements in intermediate outputs such as non-matching jobs, training, and continued unemployment.

   

 • 257.
  Alvarsson, Lina
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Csiszér, Adrienn
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Vilken information erhåller styrelser?: En kvantitativ studie om styrelsens information och dess förändring2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 240 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In order for the Board of Directors to perform their functions it is essential that they receive relevant, accurate and timely information. From a traditional point of view it has been stated that boards mainly receive accounting based financial information. However, this type of information has been criticized because it is inadequate for long-term strategy. It is because it does not take an external and future-oriented perspective in consideration. The criticism has at operational level been answered by adjusted information. This raises the question if information at board level also has been adjusted, particularly in view of the Board of Directors more active strategic role.

  Purpose: The purpose of this study is to describe which type of information Board of Directors in Swedish medium-sized not-listed companies receives. This in order to examine if and how the change in management accounting have affected the information Board of directors in Swedish medium-sized not-listed companies receive. Furthermore the study intends to examine if Board of Directors receives the information they need in order to fulfill a more strategic role.

  Method: This study was based on a deductive approach where theory about Corporate Governance, Management Accounting and information has been emphasized and formed the basis for the study’s hypotheses. The empirical data was based on a quantitative survey that was sent out to 1000 board members in Swedish medium-sized not-listed companies.

  Conclusions: The result of this study demonstrated that Boards mainly receive information about strategic plans but also a large amount of traditional performance-related information. The study results also demonstrated changes in the information Boards receive. This change takes the form of an increased amount of information that considers an external and future-oriented perspective. This is in accordance with the change of information that occurred at operational level. Out of this, it is concluded that the boards receive the information they need to hold a more active strategic role.

 • 258.
  Alvén, Cecilia
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Huhtilainen, Paulina
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Aiming for a greener future: A study within green marketing strategy and subjective performance2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As society’s concern for the natural environment has increased during the last decades, organizations worldwide have been forced to become more environmentally conscious. Just as it is considered important for organizations to take responsibility for the environmental consequences of their actions, sustainability has become a concept that is expected to become a moral obligation in the future. Consequently, green marketing strategy, also known as GMS, has appeared more in academia in recent years. The strategy in itself is referred to as the firm’s desire for developing actions aimed to align corporate and marketing objectives, while at the same time protecting the natural environment. Basically, it is a strategy that can be seen as a way of conducting business while avoiding harm to people and the planet.

  Previously conducted studies show that the strategy in itself led firms to improve their profitability by improving marketing performance and reducing costs. However, after conducting a literature review on GMS, firm performance, and subjective performance, a research gap was identified as previous studies focused on objective measures. More knowledge was therefore considered needed regarding the relationship between GMS and subjective performance, hence the purpose of the study has been to assess the relationship between the two.

  In order to answer the purpose of the study, a quantitative approach using questionnaires was chosen as the most appropriate method. CEOs, and environmental managers of 183 manufacturing companies in Sweden participated in the study and the findings indicated that there is in fact a relationship between the concepts measured, and that this relationship is medium positive. 

 • 259.
  Al-Zayat, Zaki
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Bäcklund, Jakob
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  The association between Cosmopolitanism and global brand loyalty: A quantitative study in developing and developed countries2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The effects of globalization has created a new global consumer segment known as Cosmopolitanism. It is a globally substantial segment that captures open-minded individuals whose consumption orientation transcends particular cultures, localities or communities and who appreciates diversity including trying products and services from a variety of countries”. In the same sense have global brands grown to take a central place on both developing and developed countries, and their competition with local brands has substantially increased. The Cosmopolitan consumer segment hold major strategic importance for global brands, but the understanding of this new segment has been markedly limited, especially on consumption related behavioral outcomes such as brand loyalty. Taking on a cross-national, comparative approach, the purpose of this study was; to understand the association between Cosmopolitanism and global brand loyalty in developing and developed countries. 

  Collecting data through online questionnaires in Sweden and Syria, 341 respondents were included within the study, and with regression analyses were three proposed hypotheses tested. The results showed a significant, but arguably weak, association between Cosmopolitanism and global brand loyalty. On the other hand, upon introducing economic development status as a moderating variable, it was seen that the association differed between the sampled countries, with a considerably stronger association in Syria. Managerial implications are presented based on these findings, and the paper is finalized with some essential limitations and avenues for suture research.

 • 260.
  Ambe, Honoria
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Online Brand personality in Sweden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This Paper is centered on online brand personality in the Swedish context. The study is carried out thanks to an existing Model of online brand personality. Precisely the online brand personality dimensions of Park et al., (2005). Parks et al’s. (2005) method was first tested in Korea which was also done in the Korean Language. It is now explored in the Swedish context.

  A literature review about brand personality in general and particularly online brand personality was conducted which led to the methodology used in the entire paper. A qualitative and cross sectional research design has been used in order to obtain data from customers. This study is thus carried out to explore Park et al. (2005) online brand personality model in the Sweden context. So far, it resulted to new model which involved thirty-one traits and six dimensions.

 • 261.
  Ambjörnsson, Mårten
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  The effect of the housing market on mobility and unemployment2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis analyzes the relationship of housing tenure, mobility and unemployment. With data on the municipal level in Sweden from 1998 to 2010 it is shown that the share of house ownership affects mobility and unemployment negatively while the share of tenant ownership has no effect on mobility and unemployment. The share of house ownership affects primarily the share of out migration from the municipality. The majority of the negative effect of house ownership on unemployment does not go through mobility. The model used is a two way fixed effect model. The different effects of the two types of ownership indicate that they have different characteristics. One explanation could be that house owners are more tied to the municipality than tenant owners. The result does not support the argument that owners in general have higher unemployment because they are less mobile. There is no evidence for that an increase in the share of owners increases the unemployment rate in Sweden.

 • 262.
  Amigo, Marta
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Reinhold, Alina
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  The Stage of Multicultural Leadership: Challenges and Opportunities which leaders are facing nowadays2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Working, communicating, socialising and proceeding in multicultural environments are not always easily put into practice. The contrary is the case, it poses various challenges. These challenges will be investigated within this work with a specific focus on the research issues: Which changes leadership needs to face in terms of adapting to new multicultural circumstances? And if so, how to do it? As well as the question about how to strengthen the cultural competences of respective leaders or future-leaders in order to facilitate working and social corporate processes in a company or an organisation. The approximation with Grounded Theory will be conducted as the methodology approach in this thesis. It allows us, as the creator of knowledge, to break the collected data which is gathered within several interviews in order to create thematically concepts out of them and afterwards to relate the respective concepts to each other.  As a result, potential challenges occurring in multicultural environments regarding the collaboration with each other will be identified as well as suggestions of solution in terms of how a leader should face these challenges in order to create chances out of them. Concretely, a guide will point out the most important research insights, based on the experiences by seven interviewees who perceived working in cultural diverse surroundings out of the leadership perspective. The guide´s main target is to evince a way of direction for leaders and/or future-leaders who want to turn potential daily challenges into opportunities. It is a quick checklist that can be used in order to ensure cultural differences as valuable resources instead of barriers for the achievement of the companies’ success whatsoever.  “A leader is someone who helps improve the lives of other people or improve the system they live under.” – Sam Houston. 

 • 263.
  Amin, Abukar
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Broadbent, David
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Importance of Green Service Offerings for French, Dutch, Swedish and UK Retailers in their Selection of Transport Operators: A study of French, Dutch, Swedish and UK companies operating in the retail industry.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The selection of transport operators has become a complex decision making process with multi-criteria aspects. Deciding on which transport operator to use depends on various service offerings that can be different for each company. Retailers such as those from France, the Netherlands, Sweden and UK look to improve logistical performance in areas such as lead time, flexibility and reliability, and improve customer relations. In the past the main critical aspects of retailers were cost and service optimisation. An additional factor could play a role in their selection of transport operators and this is green service offerings.

   

  Research question: Which service offerings are important for French, Dutch, Swedish and UK retailers in their selection of transport operators?

  • Sub question1: Are the retailers willing to use green service offerings and why?
  • Sub question2: Which of the green service offerings are important for French, Dutch, Swedish and UK retailers in their selection of transport operators?

   

  Purpose: The purpose of this paper is to find out what the most important service offerings are for French, Dutch, Swedish and UK retailers in their selection of transport operators. It also aims to determine if French, Dutch, Swedish and UK retailers are willing to use green service offerings and explain why. Finally, it will attempt to identify which of the green service offerings are important for French, Dutch, Swedish and UK retailers in their selection of transport operators.

   

  Method: This thesis was conducted by applying the deductive approach and is based on a quantitative research method. The sampling method used for this thesis is non-probability sampling. Data was collected through questionnaires with French, Dutch, Swedish and UK retailers. French, Dutch, Swedish and UK retailers have been selected for the sample population in order to find out how important green service offerings might be for them when they are purchasing the services of a transport operator. French, Dutch, Swedish and UK retailers from different sectors were chosen in order to achieve an objective overview of the retail industry from each country when selecting transport operators.   

   

   

  Conclusion: Traditional service offerings are more important than green service offerings for French, Dutch, Swedish and UK retailers that participated in this research paper. However, when looking at the results of the data, some green service offerings were perceived to be important. The authors therefore believe that when French, Dutch, Swedish and UK retailers are selecting transport operators their first focus is on the traditional service offerings that are very important to them. However, if a French, Dutch, Swedish or UK retailer is encouraged by the following motivators: customer expectations, measurable improvement or economic incentives. They might pursue the green service offerings that are important for their business activities.

 • 264.
  Amin, Vikesh
  et al.
  Cent Michigan Univ, USA.
  Lundborg, Petter
  Lund Univ, Sweden.
  Rooth, Dan-Olof
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics. Lund Univ, Sweden.
  The intergenerational transmission of schooling: Are mothers really less important than fathers?2015In: Economics of Education Review, ISSN 0272-7757, E-ISSN 1873-7382, Vol. 47, p. 100-117Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a "puzzle" in the literature on the intergenerational transmission of schooling, where twin studies emphasize the importance of fathers' schooling, whereas IV-studies often emphasize the importance of mothers. We provide new evidence on this "puzzle" using register based Swedish data on the largest sample of twins used so far in the literature. In contrast to previous twin studies, our results confirm the importance of mothers' schooling. We also provide the first twin-based evidence of possible role model effects, where our estimates suggest that mother's schooling matters more than father's schooling for daughters schooling. One additional year of mothers' schooling raises daughter's schooling by a tenth of a year, which is similar to some of the previous IV-based estimates in the literature. Finally, we bring in new US twin data that for the first time allows a replication of previous twin-based estimates of the intergenerational transmission of schooling in the US. The results show no statistically significant effect of mothers' and fathers' schooling on children's schooling. Our results have implications for assessing the efficiency of policies that subsidize the schooling of men and women and are in contrast to most previous findings in the twin literature. (C) 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 265.
  Amin, Vikesh
  et al.
  Central Michigan University, USA.
  Lundborg, Petter
  Lund University ; VU University, The Netherlands.
  Rooth, Dan-Olof
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics. IZA ; CReAM.
  The intergenerational transmission of schooling: are mothers really less important than fathers?2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  There is a “puzzle” in the literature on the intergenerational transmission of schooling, where twin studies emphasize the importance of fathers’ schooling, whereas IV-studies often emphasize the importance of mothers. We provide new evidence on this “puzzle” using register based Swedish data on the largest sample of twins used so far in the literature. In contrast to previous twin studies, our results confirm the importance of mothers’ schooling. We also provide the first twin-based evidence of role model effects, where our estimates suggest that only mother's schooling matters when allowing the effects to differ between sons and daughters. One additional year of mothers’ schooling raises daughter’s schooling by a tenth of a year, which is similar to some of the previous IV-based estimates in the literature. Finally, we bring in new US twin data that for the first time allow a replication of previous twin-based estimates of the intergenerational transmission of schooling in the US. The results show that that mothers’ and fathers’ schooling has no effect on children’s schooling in the US. Our results have implications for assessing the efficiency of policies that subsidize the schooling of men and women and are in contrast to most previous findings in the twin literature.

 • 266.
  Amsteus, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  A Valid Matter for Managerial Foresight2012In: Journal of Futures Studies, ISSN 1027-6084, Vol. 17, no 2, p. 59-74Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to qualitatively assess the validity of the managerial foresight concept. Social, environmental and technological aspects of past developments of a company, as well as self reported managerial behavior are interpreted and analyzed in terms of foresight and in terms of eight sub-components of the managerial foresight concept. The results of the study reveal that developments of the company and the managers’ behavior may be interpreted in terms of their foresight. It appears that individuals rather than structured procedures have been the ones who decide and define technology and operations. Evidence is provided for the construct validity of a definition of managerial foresight and for the potential significance of specific individuals’ foresight. Qualitative empirical evidence is added to theexistent pool of quantitative evidence for the construct validity of the managerial foresightconcept. The potential importance of foresight at the level of individual managers’ is illustrated.

 • 267.
  Amsteus, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Managerial foresight and firm performance2011Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose – To specify what defines managerial foresight and to assess the association between managerial foresight and firm performance

  Methodology/Approach – First, previous research was reviewed and foresight was defined. Second, an instrument for measuring managerial foresight was developed. Third, an empirical case served as an illustration and as anassessment of validity. Fourth, managerial foresight was tested for association with firm performance.

  Findings – Foresight was specified as behavior with eight sub-components. A moderate and statistically significant positive relationship between managers’ foresight and firm performance was found.

  Research implications – The empirical evidence for the importance of managerial foresight provides a strong rationale for further studies. In distinguishing eight sub-components of foresight, and developing a managerial foresight measurement instrument, the dissertation makes relating foresight to various research fields possible, both on individual managerial andorganizational levels.

  Practical implications – Managers may consider whether foresight is important to them or to their organization. Managers, practical foresight tools, foresight programs et cetera, may now be assessed and compared in terms of foresight.

  Originality/Value – The dissertation provides empirical evidence of the importance of managerial foresight to firm performance. It conceives and advances foresight as a distinct construct. In developing and estimating aninstrument for measuring managerial foresight, the dissertation advancesforesight into a quantitatively measurable concept.

 • 268.
  Amsteus, Martin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Marknadsföring.
  Managerial foresight: concept and measurement2008In: Foresight, ISSN 1463-6689, E-ISSN 1465-9832, Vol. 10, no 1, p. 53-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to establish what foresight is, to review past usages and

  definitions of foresight and to synthesize them into one generic definition, in order to make the concept

  measurable.

  Design/methodology/approach – A discussion on how to classify variables in the social sciences

  serves as the starting-point. Next, a review of past definitions and usages of the concept foresight is

  followed by further analysis and then synthesizing of the generic definition. The generic definition is

  finally compared and contrasted with the related concepts of forecasting, strategic analysis, and

  intuition.

  Findings – Foresight is defined as behavior along three dimensions: degree of analyzing present

  contingencies and degree of moving the analysis of present contingencies across time; degree of

  analyzing a desired future state or states a degree ahead in time with regard to contingencies under

  control; and degree of analyzing courses of action a degree ahead in time to arrive at the desired future

  state.

  Research limitations/implications – The article makes foresight quantitatively measurable, which in

  turn makes it possible to empirically measure the existence of foresight among managers and to test the

  relationship between foresight and organizational performance.

  Practical implications – Practical foresight tools and programs, etc. can now be assessed and

  compared by both practitioners and researchers.

  Originality/value – In identifying three fundamental behavioral dimensions of foresight, the article

  conceives and advances foresight as a distinct concept that can be related to several research areas,

  both on individual (e.g. managerial) and organizational levels.

 • 269.
  Amsteus, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Managerial foresight: measurement scale and estimation2011In: Foresight, ISSN 1463-6689, E-ISSN 1465-9832, Vol. 13, no 1, p. 58-76Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – This paper aims to develop and assess an instrument measuring managerial foresight.

  Design/methodology/approach – The paper outlines the construction and estimation of the instrumentthrough a seven-step process. A total of 57 preliminary Likert items were developed based on an extantreview and synthesis of definitions of foresight. The items were assessed through interviews andpre-testing. A preliminary instrument was administered to a selection of managers. Exploratory andconfirmatory factor analyses were employed to assess sub-scales and model fit. The instrument wasevaluated in terms of reliability and validity.

  Findings – The study demonstrates a valid and reliable 12 Likert item scale for measuring managerialforesight.Research limitations/implications – Managerial foresight can now be assessed and tested forassociation with, for example, managerial or organizational performance variables.

  Practical implications – Managers can now be assessed and compared in terms of foresight.Originality/value – In developing and estimating an instrument for measuring managerial foresight, thepaper advances foresight into a quantitatively measurable concept.

 • 270.
  Amsteus, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Managers' foresight matters2011In: Foresight, ISSN 1463-6689, E-ISSN 1465-9832, Vol. 13, no 2, p. 64-78Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – To assess the relationship between the foresight of managers and firm performance.

  Design/methodology/approach – An evolutionary perspective is deployed to specify thepresumed relationship between managerial foresight and firm performance measures. Apositive relationship between managerial foresight and firm performance is proposed. Thehypothesis is tested through Spearman’s rho, on Swedish managers, and firms in the computerprogramming industry. Managers’ foresight as well as performance is assessed as indexes.

  Findings – A moderate and statistically significant positive relationship between managers’foresight and firm performance.

  Theoretical implications – There is support for the theoretical relationship betweenmanagerial foresight and firm performance. There is a strong rationale for further studies.

  Originality/value – The paper provides empirical evidence regarding the importance ofmanagerial foresight for firm performance.

 • 271.
  Amsteus, Martin
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Subjective Performance, Managerial Foresight, and Objective Performance2014In: Strategic Change, ISSN 1086-1718, E-ISSN 1099-1697, Vol. 23, no 3-4, p. 133-146Article in journal (Refereed)
 • 272.
  Amsteus, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  The origin of foresight2012In: World Futures: Journal of General Evolution, ISSN 0260-4027, E-ISSN 1556-1844, Vol. 68, no 6, p. 390-405Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to develop a framework for the origin of foresight. Following a review of arguments for foresight as genetically inherited versus environmentally acquired, the understanding of foresight is expanded through a behaviorist perspective and through an evolutionary perspective. The framework established makes it possible to deploy evolutionary logic to explain foresight as well as to enhance our understanding of foresight, both on individual (e.g., managerial) and aggregated (e.g., organizational) levels.

 • 273.
  Amsteus, Martin
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  The Validity of Divergent Grounded Theory Method2014In: International Journal of Qualitative Methods, ISSN 1609-4069, E-ISSN 1609-4069, Vol. 13, p. 71-87Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to assess whether divergence of grounded theory method may be considered valid. A review of literature provides a basis for understanding and evaluating grounded theory. The principles and nature of grounded theory are synthesized along with theoretical and practical implications. It is deduced that for a theory to be truly grounded in empirical data, the method resulting in the theory should be the equivalent of pure induction. Therefore, detailed, specified, stepwise a priori procedures may be seen as unbidden or arbitrary. It is concluded that divergent grounded theory can be considered valid. The author argues that securing methodological transparency through the description of the actual principles and procedures employed, as well as tailoring them to the particular circumstances, is more important than adhering to predetermined stepwise procedures. A theoretical foundation is provided from which diverse theoretical developments and methodological procedures may be developed, judged, and refined based on their own merits.

 • 274.
  Amsteus, Martin
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Al-Shaaban, Sarah
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Wallin, Emmy
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Sjöqvist, Sarah
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Colors in Marketing: A Study of Color Associations and Context (in) Dependence2015In: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, ISSN 2308-3816, E-ISSN 2222-6990, Vol. 6, no 3, p. 32-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Mirroring an increasing awareness of the importance of colors, today marketing managers are paying increasing attention to the deployment of color in marketing as well as to the applicability of universal color associations. Two colors considered to carry several specific universal associations are blue and black. Consequently, the purpose of this study is to assess the contextual independence/dependence of consumers’ associations with the colors blue and black. Associative learning theory was deployed to specify the hypotheses. The hypotheses were tested through a paired sample t-test. The results show that the universal associations with the colors are different from the associations with the colors when they are displayed in a specific context. The implications for further research and limitations of the study are presented. Managers may want to consider the associations colors have in the specific context rather than relying on universal associations of colors.

 • 275.
  Amsteus, Martin
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Andersson, Fredrik
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Henriksson, Dan
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Johnson, Emma
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  The Sound of Choice2016In: International Journal of Business and Social Science, ISSN 2219-1933, Vol. 7, no 1, p. 42-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to testthe effect of suggestive music on consumer choice in cafés. It is proposed that suggestive music influences consumer choice in cafés. The hypotheses were tested through Chi-square on a totalof 283 measures. The results show that suggestive music has an effect on consumer choice in cafés. Managers who want to influence consumer choice in cafés through suggestive music may be able to do so. The results provide empirical support for the idea that suggestive music and the associations it carries represent information that consumers use for assessing choices and making selections.

 • 276.
  Amsteus, Martin
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  de Vries, Simon
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Hwang, Vidar
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Scent in Mail: The Effect of Scented Direct Mailings2015In: Journal of Economics and Behavioral Studies, ISSN 2220-6140, E-ISSN 2220-6140, Vol. 7, no 6, p. 24-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the present study is to test the effect of scent on response time and sales in direct mailings. It is proposed that congruent scent influences response time and sales in direct mailings. A total of 1571 direct mailings were sent out.The hypotheses were tested through a Mann-Whitney U test and a Wilcoxon signed-rank test. The results show that scent influences response time to direct mailings but that it does not influence sales.Future research should perform exploratory studies to test the effect of scent with regard to various forms of direct marketing and offerings as well as in general product and service contexts. Managers may want to consider scenting direct mailings when a fast response is critical. The result provides empirical support for the idea that scent has an effect on response time in direct mailings.

 • 277.
  Amsteus, Martin
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Liljegren, Felicia
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Markovic, Sandra
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Månsson, Malin
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Chocolate or Succulent Chocolate: the impact of sensory descriptions on choice2016In: International Journal of Business and Social Science, ISSN 2219-1933, E-ISSN 2219-6021, Vol. 7, no 6, p. 213-224Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to test the impact of sensory descriptions on customer propensity to select among appetizers, main courses and desserts in restaurants. It is proposed that sensory descriptions lead to decreased customer propensity to select an appetizer, unchanged customer propensity to select a main dish, and increased customer propensity to select a dessert. A field experimental design was used to test the hypotheses on menus through Chi-square on a total of 1367 measures. The results show, in line with the hypotheses, that sensory descriptions have a statistically significant negative impact on propensity to select an appetizer; virtually no impact on the propensity to select a main course; and a positive but not statistically significant impact on the propensity to select a dessert. The results problematize the notion that sensory descriptions make customers choose a specific dish from a restaurant’s menu. The results are limited to the field setting in that original menus were used as controls. Managers may want to be cautious when deploying sensory descriptions on appetizers and more generous when deploying them on desserts.

 • 278.
  Amsteus, Martin
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Lindgren, Victor
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Think Outside the Package: Context Congruence and Product Placement on Packaging2015In: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, ISSN 2308-3816, E-ISSN 2222-6990, Vol. 6, no 3, p. 72-81Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the effect of context congruence on attitudes towards product placement on packaging. It is proposed that congruence-/-incongruence between the context (packaging) and the (product featured as a) product placement has an effect on the attitude towards the (product featured as a) product placement. The hypotheses were tested through Man-Witney U tests on a total of 238 respondents. The results show that a congruent context and an incongruent context impact attitudes towards a product placement differently. A congruent context does not influence attitudes towards a product placement, while an incongruent context influences attitudes towards a product placement negatively. Managers may want to consider using a congruent product package context rather than an incongruent one when placing a product.

 • 279.
  Amsteus, Martin
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Olsson, Helena
  Paulsson, Rickard
  The Scent of a Successful Venue: (In) Congruent Scent and Consumer Attitude towards a Café2015In: International Journal of Business and Social Science, ISSN 2219-1933, E-ISSN 2219-6021, Vol. 6, no 5, p. 232-243Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to test the effect of (in) congruent added scents on consumer attitude towards a café facility. It is proposed that adding a congruent scent in a café has a positive effect on consumers’ attitudes towards the café and that adding an incongruent scent has a negative effect on consumers’ attitudes towards the café. The hypotheses were tested through t-test for independent sampleson 209respondents. The results show that adding an (in)congruent scent in a cafédoes not have a statistically significant impact on attitudes towards the café – with the exception of a statistically significant positive effect of congruent scent on attitudes among women towards the café. Managers may want to consider deploying congruent scent specifically with women in mind.

 • 280.
  Amsteus, Martin
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  von Koch, Christopher
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  En kvartetts arv av kvalitet och framtida rangordning2009In: Från barkbröd till ciabatta: En generationsväxlingsbok tillägnad: Lars-Göran Aidemark, Göran Andersson, Torbjörn Bredenlöw, Tomas Prenkert / [ed] Karin Jonnergård och Rolf G Larsson, Göteborg: Intellecta Infolog, Växjö University Press, , 2009Chapter in book (Other academic)
 • 281.
  An, Guilan
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  The Way Chinese Companies Collaborate with Chinese Universities2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The objective of this study is to investigate how Chinese companies collaborate with Chinese universities. These companies in academic often referred as technology-based firms and follow a trend of Industry-University collaboration. Prior research within this field has found that these technology-based firms generally apply a model when collaborate with universities to reach both exploration and exploitation. Literature has given much attention to firms originating from European countries, and for that matter, more research needs to focus on the collaboration between Chinese firms and Chinese Universities. This exploratory research has incorporated a holistic approach in order to obtain an overall picture of the underlying pattern behind the collaboration. In order to aid and facilitate this investigation, I have followed a conceptual research model that has functioned as a guiding tool for my exploration and analysis. This conceptual research model is comprised of four main Industry-University models: Spin-off Model, joint project development model, joint-lab model and PHD work station. In order to investigate the objectives of the study, four cases from companies and universities were selected representing highly innovative company and university: Westbaltic Components AB, HuaWei Technologies, FuDan University and ZheJiang University.

 • 282.
  Anderberg, Carl - Johan
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Wiberg, Martin
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  E-handel: Inte bara guld och gröna skogar2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  The purpose of this essay is to analyze and understand which difficulties that e-company's struggles with the most, and what their strategies are to overcome this problem. Sales of clothing through e-commerce have made the shopping experience faster and more comfortable, but on the other hand it has created a couple of problems which makes a big difference in the purchase of clothing, we are partly talking about the absence of the testing opportunity. To not know whether or not the shirt or pants will fit, leads customers to a game of gamble every single time they purchase a garment. Another problem which makes customers nervous before a purchase is the absence of a physical salesperson. This might lead customers to question whether or not the company exists. Finally there's the problem with payment. The years of e-commerce have suffered a great deal of misuse and frauds of credit cards which have lead to an uncertainty among customers. Companies are aware of that these problems are holding them back, so the question is; what are the companies doing to lower this uncertainty? This essay is based in a qualitative method where the empirical result has been collected through interviews from five different respondents. The respondents have been selected because of their expertise in the subject and in three of the cases because they run companies that are popular in the e-commerce arena of clothing.

 • 283.
  Anderberg, Christian
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Petersson, Carl-Johan
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Internationalisering genom att samarbeta med utländska mellanhänder2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internationalisering genom mellanhänder är ett vanligt sätt för små och medelstora företag att expandera sin verksamhet till nya marknader. Orsaken är att expansion görs möjlig till nya marknader genom bryggning av distanser samt den relativt låga finansiella risken som internationalisering genom mellanhänder innebär. Resurser att expandera organiskt är något som små och medelstora företag ofta inte har. Det saknas forskning som förklarar hur framgångsrika mellanhandssamarbeten uppnås och många företag misslyckas eller når inte full potential. Vårt syfte med studien är att skapa förståelse för de faktorer som påverkar ett framgångsrikt samarbete med utländska mellanhänder. Inledande intervjuer och genomgång av teori visade att identifiering av bra mellanhänder, kontroll och vidareutveckling av relationen är viktiga faktorer för framgångsrika mellanhandssamarbeten. Med detta som utgångspunkt skapade vi en enkät för att undersöka vilken erfarenhet svenska internationaliserande små och medelstora företag har. En modell baserad på svaren på enkätfrågorna som redovisar faktorerna och deras förhållning till framgång finns presenterad i slutsatserna.

 • 284.
  Anderman, Elsa
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Kropp, Stina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Microfinance in Burkina Faso: An evaluation of the Credit with Education program for women2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper we are exploring the field of microfinance; financial services given to poor and low-income individuals who do not have access to formal financial markets. The purpose of our study is to investigate if the Credit with Education program provided by the microfinance institution RCPB in Burkina Faso has had an effect on

  the participating women concerning their empowerment, knowledge about

  management/micro enterprises and knowledge about child nutrition and health. We are using data from two surveys made in 2003 and 2004 by the consultant bureau Sud Consult that we are analysing in a qualitative manner in order to respond to our investigation question. This paper treats theories concerning the financial market and

  the importance of education, health and women’s empowerment. We present facts about microfinance in general and in Burkina Faso in particular and we review earlier studies on the subject. Our findings suggest that the Credit with Education program has achieved to increase the women’s knowledge concerning child nutrition and

  health. The program has had a smaller but still a notable effect concerning the empowerment of the women, specifically in the region of West. The program has failed to increase the knowledge of business management in the years studied. In our analysis we present suggestions of improvements of the program.

 • 285.
  Anders, Ly
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Strahm, Sarina
  Zhou, Yiling
  What drives purchase intention towards ethical products?: A study using modified theory of planned behaviour2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Course/Level: 2FE21E Undergraduate Bachelor Thesis

  Authors: Anders Ly, Sarina Strahm and Yiling Zhou

  Tutor: Dan Halvarsson

  Examiner: Åsa Devine

  Title: What drives purchase intention towards ethical products? A study using modified Theory of Planned Behaviour

  Keywords: Consumer behaviour, theory of planned behaviour, moral obligation, self-identity, consumer attitude, attitude towards ethical products, perceived behavioural control, ethical products

  Background: In recent days, consumers have become incrementally attentive of environmental issues, whereas various researches have suggested that raised awareness and the significance in consuming ethical products are supposed to affect the purchase intention of consumers. To further understand the consumers, theory of planned behaviour served as the theoretical foundation of this study. Theory of planned behaviour is a theory of relationship between attitude and behaviour, which seeks to explain the human behaviour

  Purpose: The purpose of this study is to explain which factors drive purchase intention towards ethical products

  Methodology: This study incorporated a quantitative approach with an explanatory purpose. The data was collected t through the use of a self-completion questionnaire. The gathered data was analysed with the use of Cronbach’s alpha, correlation analysis and multilinear regression analysis.

  Findings: The current research provides empirical support that the components of attitude towards ethical product and self-identity have a positive influence on consumers purchase intention towards ethical products. The results from the multi-linear regression analysis suggested that Perceived behavioural control (PBC) and moral obligation failed to explain the relationship with purchase intention towards ethical products.

 • 286.
  Anders, Stenberg
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  Westerlund, Olle
  Umeå University.
  Flexibility at a cost: should governments stimulate tertiary education for adults?2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Most OECD countries experience high unemployment rates and declining growth in higher educational attainment. An often suggested government policy is therefore to allocate resources towards formal schooling for adults. However, returns on such investments are uncertain and the foregone earnings are potentially large. We use Swedish population register data from 1982 to 2011 to estimate average long run earnings returns on higher education for 29- to 55-year-olds who enrolled 1992-1993. We find substantial positive estimates, but these only fully emerge after approximately ten years. Nevertheless, calculations indicate that the benefits for society exceed the costs also under fairly pessimistic assumptions.

 • 287.
  Andersen, Jon Aarum
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  An organization called Harry2008In: Journal of Organizational Change Management, ISSN 0953-4814, E-ISSN 1758-7816, Vol. 21, no 2, p. 174-187Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – Anthropomorphism is the attribution of human characteristics to gods, plants, animals or inanimate objects (the wind, rocks, etc.). This paper sets out to disprove the association of anthropomorphic characteristics with individual organizations.

  Design/methodology/approach – This paper discusses anthropomorphism in organization theory because many scholars argue that organizations are human or like human beings. Some examples of “An organization called Harry” in organization literature are presented.

  Findings – Three causes of anthropomorphism can be traced. The negative, rather than any positive, consequences of anthropomorphism in organization literature are discussed.

  Originality/value – A new agenda for organizational studies is suggested where anthropomorphism is avoided together with the fallacy of the human metaphor. Anthropomorphism creates confusion rather than advancing the field of organization theory.

 • 288.
  Andersen, Jon Aarum
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Leadership, personality and effectiveness2006In: The Journal of Socio-Economics, Vol. 35, no 6, p. 1078-1091Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 289.
  Andersen, Jon Aarum
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Leadership research: Where irrelevance prevails2013In: Dynamic relationships management journal, ISSN 2232-5867, E-ISSN 2350-367X, Vol. 2, no 2, p. 3-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Is contemporary managerial leadership research relevant and helpful to managers? Arguably, managers’ main task and prime concern is to contribute to the attainment of organisational goals, i.e., to enhance organizational effectiveness. On the basis of this premise of relevance, a survey of 105 research articles published in two international journals year 2011 reveals that researchers did not address this question. In these articles the term ‘effectiveness’ occurred about one time for every 1000 words. In the 105 articles effectiveness was seldom defined and never measured. If managers‘ prime concern is to contribute to organizational effectiveness, then there is no surprise that several scholars have found that managers regard leadership research irrelevant and useless.

 • 290.
  Andersen, Jon Aarum
  Lilllehammer University College.
  Public Managers: Their behavior, their change potential and the behavior of women and men in public organizations.2012In: Uprava / Administration, ISSN 1581-7555, Vol. 10, no 3, p. 25-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This survey article addresses three questions based on the assumption that significant differences exist between public and private organizations. If this assumption is correct managerial and leadership behavior will differ between public and private managers. Additionally, the propensity to change will also differ between public and private managers. Since a number of studies indicate that managers’ leadership behavior in public organizations differ from that of private managers, difference and similarities in leadership behavior between women and men in public organizations are examined. Three studies are presented here which show that public and private managers have different behavioral patterns of leadership. However, public managers turn out to be more change-oriented than business managers. In the public organizations investigated no differences in leadership behavior between women and men were found.

 • 291.
  Andersen, Jon Aarum
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Reintroducing the Owner: On Corporate Governance, Goals, Organisation and Leadership Theories2012In: PROCEEDINGS OF THE 8TH EUROPEAN CONFERENCE ON MANAGEMENT LEADERSHIP AND GOVERNANCE / [ed] Politis, J, NR READING: Academic Conferences Limited , 2012, p. 1-7Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This article illustrates that contemporary literature on organisation and leadership attributes little attention to the topic of corporate governance. Textbooks on organisation and leadership theory yield no or few listings of corporate governance and owner (ownership). This paper does not deal with corporate governance and the agency theory as such, but rather the way in which these theories are linked to organisation and leadership theory. Additionally, several incidents from business and private organisations have shown the problems and dramatic consequences of inadequate corporate governance, which in itself call for more research on this topic. The main reason why corporate governance has been marginalised in the literature appears to be the prevalence of the open system theory, in which ownership and organisational goals are not essential theoretical concepts. According to this theory the owners are but one of many stakeholders. Some scholars even claim that organisations do not have any owners. Moreover, the organisational goals are not the goals of the owners, but the goals of the stakeholders or goals of the managers. In order to promote corporate governance a sound theoretical foundation is called for. The rationalistic organisation theory constitutes a sound theoretical foundation for the principal agency theory and thus for the study of corporate governance. In the rationalistic theory the owners and their goals are given as the reason for the establishment of an organisation. The chief execute officer is hired to run the organisation on behalf of the owners in order to achieve organisational goals as decided by the owners. The principal and agency theory is based on the rationalistic organisation theory in which owners play a central role in the formulation of goals and establishing as well as controlling the organisation and its managers. Both corporate governance and agency theory need to regain a dominant place in organisation theory textbooks and in organisation, management, and leadership research. In present-day literature on organisation, management and leadership theories - based on the open system theory - the owner has disappeared. The time has come to reinstate the owner.

 • 292.
  Andersen, Jon Aarum
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Seven pitfalls in organisation literature2012In: Dynamic relationships management journal, ISSN 2232-5867, E-ISSN 2350-367X, Vol. 1, no 1, p. 48-59Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Current organisation literature is rife with several incorrect and confusing assertions which continually create problems for students and researchers alike. Seven of these unfortunate beliefs are presented here and provocatively called ‘pitfalls’. The aim of this article is to draw attention to some of these theoretically incorrect assertions and how they can be avoided in scholarly work. The implications for managers are also presented.

 • 293.
  Andersen, Jon Aarum
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. LEO (Ledning, Entreprenörskap och Organisering).
  Jonsson, Patrik
  Does organization structure matter?: On the relationship between the structure, functioning and effectiveness2006In: International Journal of Innovation and Technology Management, ISSN 0219-8770, Vol. 3, no 3, p. 1-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 294.
  Andersen, Jon Aarum
  et al.
  Lillehammer University College, Norway.
  Kovac, Jure
  University of Maribor, Slovenia.
  Why European subordinates trust their managers2012In: Organizacija, ISSN 1318-5454, E-ISSN 1581-1832, Vol. 45, no 6, p. 300-309Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article addresses the problem of why subordinates trust their managers based on the responses from 108 subordinatesof seven Slovenian managers and from 138 subordinates of eight Swedish managers. The subordinates of these managersresponded to a 20-item instrument tested for reliability and validity. In both samples the managers enjoyed different degreesof trust. The level of trust vested in Slovenian managers was higher than in Swedish ones. The kinds of managers’ actions thatenhanced trust were similar amongst Swedish and Slovenian subordinates. Different socio-cultural contexts may theoreticallyexplain why some other kinds of actions had contrasting effects between the samples. On the whole, the actions of managersexplain trust in both countries. Subordinates’ trust in managers declines with the increasing hierarchical distance in bothnational samples. Managers need to show in action that they trust their subordinates, promote their interests, demonstrateappreciation of their subordinates, and solve problems.

 • 295. Andersen, P
  et al.
  Anderson, Helén
  Linköping University.
  Halinen, A
  Havila, V
  Tackling Dynamics in Business Networks1994In: Meeting the challenges of new frontiers: 10th IMP annual conference : proceedings : Groningen, 29th September - 1st October 1994, Groningen: University of Groningen, Faculty of Management & Organization , 1994Conference paper (Other academic)
 • 296.
  Andersen, Peter
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Vergic, Dragan
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Konkurrenskraft genom rätt strategier.: En kvalitativ studie om småföretagens konkurrensstrategier inom den svenska trycksaksbranschen.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, ekonomistyrning, Kurskod 2FE 90E Metod och examensarbete, VT 2010.

   

   

  Titel:                                                        Konkurrenskraft genom rätt strategier. En kvalitativ studie om småföretagens konkurrensstrategier inom den svenska trycksaksbranschen.

   

  Bakgrund:                                                Varje företag har idag konkurrensstrategier vare sig de är medvetna eller omedvetna. Vikten av att ha en stark konkurrenskraft är stor inom en sådan bransch som trycksaksbranschen.

   

  Författare:                                               Peter Andersen och Dragan Vergic

   

  Handledare:                                             Dr. Magnus Willesson

   

  Syfte:                                                       Syftet med studien är ta reda på vilka konkurrensstrategier som de undersökta företagen använder sig av samt om de med hjälp av dessa strategier har lyckats upprätthålla en uthållig konkurrensfördel.

   

  Avgränsningar:                                        Vi avgränsar oss till att undersöka tre företag samt att vi enbart fokuserar oss på ämnen runt konkurrensstrategier.

   

  Metod:                                                     Vår studie har utgått ifrån en abduktiv ansats. Vidare har vi använt oss av en kvalitativ metod och upplysningar har insamlats genom intervjuer.

   

  Slutsatser:                                               Alla företag har tydliga strategier för vad de gör även om dessa är outtalade. De tydligaste strategierna hos alla tre företagen är: hög kundservice, hög kvalitet på produkterna samt hög kompetens inom företaget. Med hjälp av dessa strategier har våra fallföretag lyckats nå hållbara konkurrensfördelar inom branschen.

   

  Förslag till fortsatt forskning:                Ett förslag till vidare forskning är att göra en liknande undersökning på de större företagen inom tryckeribranschen för att få reda på vilken skillnad det är på konkurrensstrategierna mellan de små företagen och de stora inom trycksaksbranschen i Sverige.

 • 297.
  Anderson, Helén
  Jönköping University.
  14. Reflection on the Critical Role of Stakeholders in Mergers and Acquisitions2012In: Mergers and Acquisitions: The Critical Role of Stakeholders / [ed] Anderson, Helén, Havila, Virpi, Nilsson, Fredrik, New York: Routledge , 2012Chapter in book (Refereed)
 • 298.
  Anderson, Helén
  Linköping University.
  A network Illustrated1991In: Paper presented at the 7th IMP Conference in Uppsala, Sweden, September 1991, 1991Conference paper (Other academic)
 • 299.
  Anderson, Helén
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, Marketing and Logistics.
  Centaurs and Managers: stories from two national contexts Bulgarian and the UK2009Collection (editor) (Other academic)
 • 300.
  Anderson, Helén
  Jönköping University.
  Customized Careers: a lattice replacing the traditional ladder2011In: Innovationmanagement.seArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
3456789 251 - 300 of 5318
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf