lnu.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 1253
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251. Elleström, Lars
  Epifenomenalism eller psykosomatik?: Kropp, kropp och själ i Kristina Lugns Hej då, ha det så bra!2006In: Tema: Kristina Lugn m.fl. / [ed] Sture Packalén, Västerås: Mälardalens högskola , 2006, p. 21-28Chapter in book (Other academic)
 • 252. Elleström, Lars
  Ett intensivt förhållande till tomheten: Om Ragnar Strömberg1996In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 65, no 6, p. 54-55Article, book review (Other academic)
 • 253. Elleström, Lars
  Fågel, fisk eller mittemellan?: Karl Vennberg och djuren1995In: Karl Vennberg, Jönköping: Konst- och kulturavdelningen, Landstinget , 1995, p. 41-53Chapter in book (Other academic)
 • 254. Elleström, Lars
  Hvad söker du för hemligt spår?: "Den fasta punkten" hos Karlfeldt och Karl Vennberg1993In: Karlfeldt och modernisterna / [ed] Jöran Mjöberg, Malung: Dalaförlaget , 1993, p. 118-136Chapter in book (Other academic)
 • 255.
  Elleström, Lars
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Ikonicitet: Visuella, auditiva och kognitiva tecken i litteratur och andra medier2008In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 21, no 1, p. 59-74Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Iconicity consists of mimetic relations between form and meaning. This article is based on the notion of ‘spatial thinking’ and it is argued that there is no form without meaning, and that all meaning has some sort of form. Two fundamental distinctions are used. The first is Charles Sanders Peirce’s well-known division into three types of iconicity: image, diagram, and metaphor, which is extended to include ‘weak’ and ‘strong diagrams’. The second is a distinction between ontologically different appearances of signs: visual material signs, auditory material signs, and complex cognitive signs. A two-dimensional model illustrating the relations between these two distinctions is presented. The model is based on the assumption that iconicity, to a certain extent, is gradable, and it shows that the field of iconicity includes many phenomena that are not generally seen as related, but that nevertheless can be systematically compared. It also shows, among other things, that the ‘metaphor’ and the ‘weak diagram’ are singled out by the capacity of miming across the borders both between the visual and the auditory, and between the material and the mental. The main argument of the article is that iconicity should be understood not only as “form miming meaning and form miming form”, but also as “meaning miming meaning and meaning miming form”.

 • 256.
  Elleström, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Inledning2011In: Intermediala perspektiv på medeltida ballader / [ed] Lars Elleström, Möklinta: Gidlunds förlag, 2011, p. 9-12Chapter in book (Refereed)
 • 257.
  Elleström, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Intermediala perspektiv på medeltida ballader2011Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Forskningsprojektet ”Intermedialitet och den medeltida balladen”, med deltagare från flera olika humanistiska forskningsområden, har pågått under åren 2006–2010 inom ramen för verksamheten vid Forum för intermediala studier (Ims), Linnéuniversitetet. Syftet med projektet har varit att vitalisera ett klassiskt studiefält, den medeltida balladen, genom att föra in moderna vetenskapliga begrepp och teorier. Den medeltida balladen var sannolikt ursprungligen en sorts allkonstverk med dans, gester och sång, men genom historiens traderings- och medieringsprocesser har den emellanåt förvandlats till en litterär genre: texter i böcker där musik och kroppsligt framförande helt försvunnit. Denna insnävning av balladen är paradoxalt nog delvis ett resultat av ambitionen att rädda den undan glömska. I äldre tider fanns helt enkelt inte tekniska medier för lagring och reproduktion av ljudande musik och rörliga visuella uttryck och det saknades bland upptecknarna i stor utsträckning kunskap om musikalisk notation. När balladerna bevarades till eftervärlden som nedskrivna texter så förvanskades de alltså samtidigt.

  Eftersom en stor del av den moderna balladforskningen har inriktats på balladernas nedskrivna och tryckta textversioner är det motiverat att med hjälp av intermedial teoribildning försöka belysa den medeltida balladens status av genre- och medieöverskridande konstform. Tidigare publikationer inom projektet har bland annat förmedlat resultat av filologisk grundforskning. En av projektets utgångspunkter var nämligen ett stort manuskriptfynd i Växjö stadsbibliotek som visade sig innehålla delvis nya balladtexter och ovanligt goda melodiuppteckningar. Flera av artiklarna i En värld för sig själv. Nya studier i medeltida ballader, som publicerades 2008 under redaktion av Gunilla Byrman, analyserar och anlägger olika perspektiv på George Stephens och hans återupptäckta handskriftssamling som är arkiverad på Växjö stadsbibliotek.[1] Volymen innehåller också artiklar om Näcken i sägen och ballad, studier av Gunnar Olof Hyltén Cavallius naturmytiska universum och en genomgång av vis- och balladsamlande i Småland. Dessutom finns i antologin en registrant över handskriftsamlingens ballader. I inledningen till En värld för sig själv, skriven av Sigurd Kværndrup och Boel Lindberg, finns presentationer och diskussioner av bland annat balladen som konstform, balladkategorierna, tidigare balladforskning, manuskriptsamlingen på Växjö stadsbibliotek, George Stephens manuskriptsamling och textkritiska principer inom balladforskningen. I fråst och i kålle. Texter från nordiskt balladmöte är en webbantologi redigerad av Karin Eriksson som kom ut 2009.[2] Samlingens artiklar är skrivna av forskare, utövare och pedagoger och visar på områdets bredd och livaktighet även långt utanför universitetsvärlden. Alla texter anknyter på ett eller annat sätt till ballader; alltifrån reflektioner över en enskild visa till studier av språket i ballader, balladers förhållande till andra uttrycksformer och hur dagens utövare använder ballader på olika sätt.

  I centrum för intresset i föreliggande volym står frågan hur man kan förstå den medeltida balladens relationer till andra medier och konstformer och hur man kan beskriva de många historiska transformationer som den genomgått: dansinslagen har försvunnit och sedan återkommit i möjligen ny form, melodier har bytts ut och anpassats, strofformer har omdanats, användningssätten har förändrats genom nya traditioner och sociala sammanhang och så vidare. Emellanåt har det också skett radikala transformationer, främst i samband med ”litterariseringen” då de orala traditionerna omstöptes till litteratur, med allt vad det innebar av radikalt förändrad medieringsform och även reviderade estetiska ideal. Skriftkulturen ställer helt enkelt andra krav än den orala kulturen. Parallellt med dessa skeenden har balladernas motivvärld varit levande och genomgått förvandlingar inom bildkonsten: i kalkmålningar och dopfuntar i nordiska kyrkor och i äldre tiders tryck, tavlor och bonader. Slutligen får man inte glömma att den medeltida balladen i modern tid återuppstått i både gammal och ny dräkt: balladdansen, som hållits levande på Färöarna, är en marginell men dock levande tradition, medan 1900-talets folkmusikrörelse återigen levandegjorde de gamla balladerna med hjälp av nya melodier, instrument och framförandesätt.

  Volymens artiklar försöker genom både teoretiska ansatser och konkreta materialundersökningar reda ut hur en del av dessa många transformationer kan förklaras och förstås. I metodiskt hänseende arbetar således artikelförfattarna med teoretisk begreppsutredning, granskning av historiskt källmaterial, motivundersökning, social och idéhistorisk kontextualisering samt text-, bild- och melodianalys. Resultatet av studierna är en fördjupad förståelse av den både historiska och mediemässiga komplexitet som balladbegreppet rymmer. Med hjälp av det intermediala perspektivet kan också en rad egenskaper i olika balladvarianter förklaras på ett sätt som vore omöjligt utan jämförelser över mediegränserna. Denna förståelse är värdefull, dels för att den medeltida balladen är en av våra äldsta kända kulturformer, som inte bara har överlevt utan även vitaliserats i modern tid, dels för att den är ett samnordiskt fenomen som utgör en betydelsefull källa till insikter i historiskt och kulturellt samröre mellan de nordiska länderna och deras grannar ute i världen. Den medeltida balladen kan således ses som en sorts paradigm för interkulturella och intermediala relationer generellt.

  Artikeln ”Den intermediala balladen” av Lars Elleström och Sigurd Kværndrup presenterar en grundläggande teoretisk intermedialitetsmodell och ger en översikt över den medeltida balladens mediala transformationer genom historien. I ”Leken till balladen. Ett bidrag till diskussionen om förhållandet mellan form och användning” utreder Karin Eriksson balladens komplexa relationer till sångleken genom att undersöka såväl texter som sociala kontexter. I ”Karen Brahes Folio. Textualisering och medialisering av orala ballader” påvisar Sigurd Kværndrup att det viktiga men omstridda manuskriptet ”Karen Brahes Folio” har en intrikat komposition och han analyserar också olika strategier för textualisering av orala ballader. ”Intermediala perspektiv på Stefan och Herodes”, skriven av Jørgen Bruhn och Karin Eriksson, följer legenden om Stefan och Herodes från äldsta tider och fram till den för oss välkända visan om Staffan stalledräng. Såväl skriftliga som bildmässiga medier undersöks, inte minst dopfuntsreliefer, målningar och ballader. Karin Erikssons och Sigurd Kværndrups artikel ”’Liten vallpiga’. En folklig ballad i text och musik” presenterar noggranna analyser av text och melodi till de många varianterna av den representativa balladen ”Liten vallpiga” och belyser hur ”samma” ballad kan utformas så att den såväl innehållsmässigt som musikaliskt får helt olika karaktär. I artikeln ”Kvinnlig lättja som motiv i ballad och bild”, slutligen, följer Margareta Wallin Wictorin motivet ”kvinnlig lättja” genom olika historiska sammanhang och en lång rad bilduttryck för att kunna visa motivets tveeggade udd i de skilda varianterna av ett par medeltida ballader.

  [1]Byrman, red., En värld för sig själv. Nya studier i medeltida ballader, 2008.

  [2]Eriksson, red., I fråst och i kålle. Texter från nordiskt balladmöte, Växjö, 2008, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-4895.

 • 258.
  Elleström, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Introduction2010In: Media Borders, Multimodality and Intermediality / [ed] Lars Elleström, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010, p. 1-8Chapter in book (Refereed)
 • 259. Elleström, Lars
  Ironiska(?) könsroller hos Lenngren och LOB1996In: Litteratur og kjønn i Norden / [ed] Helga Kress, Reykjavík: Háskólaútgáfan, Universitetets forlag , 1996, p. 563-568Chapter in book (Other academic)
 • 260.
  Elleström, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Jan Hellgren: Det osynligas arkitektur. Om rumsligheten i Bo Carpelans författarskap2010In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 130, p. 272-277Article, book review (Other academic)
 • 261.
  Elleström, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Johan Alfredsson: ”Tro mig på min ort”. Oöversättligheten som tematiskt komplex i Bengt Emil Johnsons poesi 1973–19822011In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 131, p. 389-392Article, book review (Other academic)
 • 262. Elleström, Lars
  Karin Bellman1993In: The Nordic Poetry Festival Anthology / [ed] Kajsa Leander, Ernst Malmsten, New York: The Nordic Poetry Festival , 1993, p. 10-11Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 263. Elleström, Lars
  Kryssningar längs ett spår i den konkreta poesin1995In: Möten och metamorfoser: Dikt i samspel med musik, bild och film, Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen , 1995, p. 117-131Chapter in book (Other academic)
 • 264. Elleström, Lars
  Kön och ironi: En linje i samtida svensk lyrik1995In: Synsvinkler, ISSN 0907-046X, no särnummer, p. 43-66Article in journal (Other academic)
 • 265.
  Elleström, Lars
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Litteraturvetenskap.
  Kön och ironi: En linje i samtida svensk lyrik2005In: Feministiska litteraturanalyser 1972-2002, Studentlitteratur, Lund , 2005Chapter in book (Other academic)
 • 266.
  Elleström, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Kön och ironi: En linje i samtida svensk lyrik2010In: Genusvetenskapliga litteraturanalyser / [ed] Åsa Arping och Anna Nordenstam, Lund: Studentlitteratur AB, 2010, p. 157-178Chapter in book (Other academic)
 • 267.
  Elleström, Lars
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Litteraturvetenskap.
  Lyrikanalys: En introduktion1999Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 268.
  Elleström, Lars
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Mer om naiviserande lärobokspedagogik2002In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 31, no 3, p. 99-101Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 269.
  Elleström, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Metaromanen som bara vill vara roman: Om Lennart Hagerfors1994In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 0005-3198, Vol. 63, no 1, p. 52-53Article, book review (Other academic)
 • 270.
  Elleström, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Några spekulationer kring skrift, tolkning och mysticism1994In: Efter dekonstruktionen: Tolv uppsatser om aktuell litteraturteori, Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen , 1994, p. 155-164Chapter in book (Other academic)
 • 271. Elleström, Lars
  Ola Larsmo och stumheten1997In: Utsikter: Föreläsningar från Helgonabacken, Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen , 1997, p. 49-54Chapter in book (Other academic)
 • 272.
  Elleström, Lars
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Om naiviserande lärobokspedagogik2002In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 31, no 1, p. 92-97Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 273. Elleström, Lars
  Paul Celans "Todesfuge": En dikt och en titel1990In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 0282-7913, Vol. 19, no 1, p. 17-34Article in journal (Other academic)
 • 274. Elleström, Lars
  Paul Celans "Todesfuge": En dikt och en titel1993In: I muserna tjänst: Studier i konstarternas interrelationer / [ed] Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund, Peter Luthersson, Anders Mortensen, Stockholm och Stehag: Symposion , 1993, p. 291-312Chapter in book (Refereed)
 • 275. Elleström, Lars
  Saga Oscarson: Gyllensten som Orfeus1993In: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, ISSN 0013-0818, E-ISSN 1500-1989, no 3, p. 283-285Article, book review (Other academic)
 • 276. Elleström, Lars
  Sverker Göransson och Erik Mesterton: Den orörliga lågan. Analyser av femton 1900-talsdikter1991In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 20, no 4, p. 61-66Article, book review (Other academic)
 • 277.
  Elleström, Lars
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  ”Tankevärldens spatialitet i Virginia Woolfs To the Lighthouse”2006In: Kunstens rytmer i tid og rom / [ed] Sissel Furuseth, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, Trondheim , 2006Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The visual aspects of Virginia Woolf’s To the Lighthouse are manifold and widely discussed. It is also well known that the novel deals with thinking, perception, and inner vision. However, there is one characteristic of the novel that has been neglected: The thoughts of the characters often have a decidedly spatial character, which may be seen in the light of a central logical and psychological distinction between propositional and depictive representation. The notion that thinking and concepts are of a spatial nature also entangles important issues on language and imagery. In this essay, discussions on the spatiality of thinking in To the Lighthouse are, furthermore, supported by both philosophical speculation and neurological research.

 • 278. Elleström, Lars
  Thekla Knös: En idealrealistisk ironiker?1996In: I lärdomens trädgård: Festskrift till Louise Vinge / [ed] Christina Sjöblad, Mona Sandquist, Birthe Sjöberg, Johan Stenström, Lund: Lund University Press , 1996, p. 143-153Chapter in book (Other academic)
 • 279.
  Elleström, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Traditionella biografier över två som smet ur buren: Om de Sade och Pasolini1995In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 0005-3198, Vol. 64, no 1, p. 34-38Article, book review (Other academic)
 • 280. Elleström, Lars
  Tryggare kan ingen vara: Om Kristina Lugn1990In: Samtida: Essäer om svenska författarskap / [ed] Lars Elleström, Cecilia Hansson, Stockholm: Alba , 1990, p. 82-106Chapter in book (Refereed)
 • 281.
  Elleström, Lars
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Vem förtrycker vem i Sonja Åkessons "Äktenskapsfrågan"?2001In: Parnass, ISSN 1104-0548, no 2, p. 15-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 282. Elleström, Lars
  Vennberg och meningslöshetens utopi1990In: Ord & bild, ISSN 0030-4492, Vol. 99, no 1, p. 22-30Article in journal (Other academic)
 • 283. Elleström, Lars
  Vilken lyster i de råa färgerna: Om Louis-Ferdinand Céline1996In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 0005-3198, Vol. 65, no 3, p. 48-49Article, book review (Other academic)
 • 284.
  Elleström, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Visuell ikonicitet i lyrik: En intermedial och semiotisk undersökning med speciellt fokus på svenskspråkig lyrik från sent 1900-tal2011Book (Refereed)
  Abstract [en]

  Visual Iconicity in Poetry: An Intermedial and Semiotic Investigation with a Particular Focus on Late 20th Century Swedish Poetry consists of two parts. The first section presents a newly developed theoretical framework, based on articles previously published in English. The second section consists of an analysis of various poems.

                        In Part I, “Visual Iconicity in a Theoretical Context”, I will first present the history of and research regarding what has been called “visual poetry”. Visual poetry has been understood to be a type of poetry deviating from normal poetry by way of its visual characteristics. Visual poetry has thus been seen as related to, or including, poetic phenomena such as carmina figurata and concrete poetry. However, there is a terminological and theoretical problem with the designation visual poetry and the ways in which it has previously been used. All written or printed poetry is obviously visual, and the notion of visuality has proven to be insufficient to explain the characteristics of visual poetry and allegedly “non-visual” poetry. I will argue that previous research, with the exception of a few rough attempts, has focused on the wrong trait. It is not visuality but iconicity that must be investigated if one wishes to understand the characteristics of so-called visual poetry. While all written or printed poetry is visual to the same extent, the level of iconicity varies between poems.

                        Visuality is a sensorial category, but iconicity is a semiotic category of meaning created by way of resemblance. In cases in which these two different areas are mixed up, the result is very confusing. I have thus developed a theoretical framework called “the modalities of media”. I will argue that all media must be understood as being based on four modalities: the material modality, the sensorial modality, the spatiotemporal modality, and the semiotic modality. However, media differ when it comes to the modes of the four modalities; some media are visual, others are auditory, some are spatial but static, others are spatiotemporal, some are primarily based on conventional signs, others are based on iconic signs, and so forth. I will also distinguish between three complementary aspects of media (not media types). “Visual text”, “iconic sound” and so on are basic media that can be defined solely in terms of their modal characteristics, whereas “literature”, “music”, “motion pictures” and so forth are qualified media. Qualified media are single basic media or combinations of basic media that are qualified by the social, historical, aesthetic and communicative contexts that determine their limits and content. Both basic and qualified media require technical media in order to be realized – a book, a body, a screen or something else.

                        I also propose that there are two kinds of intermedial relations: on the one hand, there are combinations and integrations of various media, and on the other hand, there are mediations and transformations of media. Basic and qualified media are always mediated by technical media, and when a medium is “remediated” it is also transformed, as technical media differ when it comes to their capacity to mediate the modes of the modalities. In this investigation, however, the focus is on the aspect of combination and integration.

  All media are more or less multimodal, and their characteristics are very much determined by how the modes of the modalities are merged. When what we take to be two separate media expressions are combined – for instance, a printed poem and a still image – the new media expression becomes integrated in the respect that the poem and the image share many modality modes: they both consist of flat surfaces, they are visual, and they are two-dimensional and non-temporal, in spite of the fact that most poems must be decoded in a certain sequence. When it comes to the semiotic modality, however, there is a general difference: images are normally predominantly iconic, whereas poems are, on the whole, primarily based on conventional, linguistic signs. However, many poems are actually also iconic. This is the case for “visual poetry”, for instance, but poems that do not deviate from the norms of visual configuration may also be loaded with iconic meaning. The notion of visual poetry is thus gravely misleading. All images and poems are visual. The crucial differences that are analyzed in this investigation are the types and degrees of iconicity in poems, in “image-like” poems and in combinations of images and poems.

                        In terms of the types and degrees of iconicity, I will present a semiotic framework based on the idea that meaning can be produced by all kinds of resemblances between visual, auditory, and complex cognitive structures. “Spatial thinking” is a key notion in this framework, and I argue that sensorially perceived structures, primarily stemming from visual and auditory sources, may represent not only other materially mediated structures, but also cognitive structures. Consequently, cognitive structures can also represent both materially mediated structures and other cognitive structures. Developing some of the central notions put forward by Charles Sanders Peirce, I will map the degrees of iconicity (metaphors, weak diagrams, strong diagrams, and images) realized by the various interrelationships between visual, auditory, and complex cognitive structures.

                        Visual iconicity in poetry can consequently be identified as a specific, but in no way unique, part of a rich field of intermedial relations between multimodal media. This investigation will focus on the type of visual media which has been qualified as poetry – a literary genre that, in fact, often includes iconic traits, which sometimes make this genre similar to still images qualified as works of art. However, the iconic traits in poetry are sometimes very different from what we understand as iconicity in art. Nevertheless, visual traits in poetry can resemble and represent not only the visual traits of other objects, but also auditory phenomena and cognitive formations. The iconic meaning produced is thus much more than simple representations of physical forms.

                        Part I of this investigation will be concluded with a pragmatic distinction being drawn between direct and indirect visual iconicity and a simple list of the various ways in which letters, verses and poems as a whole can be arranged in order to produce iconic meaning. In Part II, “Visual Iconicity in Swedish Poetry”, I will discuss my reasons for the selection of certain poems and some general problems connected to the mediation of poetry through the technical medium of books. After this, I will analyze 24 poems written in the Swedish language and dating from the period 1900–2010. I will start with poems that actually cannot be identified as poems in a clear-cut way: combinations of fragments of lyric poetry and photographs or drawings, arrangements of images and text of various kinds, and so forth. Gradually, the poems that I investigate will begin to conform to the narrowest definitions of poetry. The final poems to be analyzed would certainly not be classified as visual poetry by any scholar. Nevertheless, substantial parts of their meaning are generated by visual iconicity, as happens with more image-like poems, poems combined and integrated with photographs and drawings, and indeed images themselves.

 • 285.
  Elleström, Lars
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Litteraturvetenskap.
  Visuell ikonicitet i lyrik: Med några exempel från Sonja Åkessons diktning2008In: Dikten som mötesplats: Festskrift till Eva Lilja, Kabusa böcker, Göteborg , 2008, p. 302-18Chapter in book (Other academic)
 • 286.
  Elleström, Lars
  Lunds universitet.
  Vårt hjärtas vilt lysande skrift: Om Karl Vennbergs lyrik1992Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 287. Elleström, Lars
  et al.
  Hansson, Cecilia
  Samtida: Essäer om svenska författarskap1990Collection (editor) (Refereed)
 • 288.
  Elleström, Lars
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Kvaerndrup, Sigurd
  Den intermediala balladen2011In: Intermediala perspektiv på medeltida ballader / [ed] Lars Elleström, Möklinta: Gidlunds förlag, 2011, p. 13-39Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln ”Den intermediala balladen” av Lars Elleström och Sigurd Kværndrup presenterar en grundläggande teoretisk intermedialitetsmodell och ger en översikt över den medeltida balladens mediala transformationer genom historien.

 • 289.
  Elleström, Lars
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Luthersson, PeterMortensen, Anders
  I diktens spegel: Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson1994Collection (editor) (Other academic)
 • 290.
  Elleström, Lars
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Litteraturvetenskap.
  Ohlsson, AndersVäxjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Litteraturvetenskap.Petersson, MargaretaVäxjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Litteraturvetenskap.Ringblom, AndersVäxjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Litteraturvetenskap.
  Vem skall jag fråga?: Om litteratur och livsåskådning2001Collection (editor) (Other academic)
 • 291.
  Englund Örn, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  The self is to be told: Gender, identity and the telling of stories in Jackie Kay's Trumpet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Notable in Jackie Kay’s Trumpet, a story about a jazz musician that all his adult life pretended to be a man, is the many voices that bring their stories to the novel. The voices give life to Joss Moody, who recently passed away, by telling stories of and about him. This essay concerns gender and identity in the light of narration: how stories can be considered the basis of existence. Drawing from five statements regarding narratology and the theories on identity of Judith Butler I will present my claim that all that is needed to create one’s identity are stories that are told. Joss Moody’s life moves beyond binary thinking and in consequence his story and the discussion of it will do so as well. This essay deals with Joss’s family, Millie and Colman, and their stories in the aftermath of Joss’s death as well as journalist Sophie Stones who wants to create her own story of Joss’s life to sell. Together they all bring their perspective on ideas of narration and identity.

 • 292.
  Ericsson, Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Du måste förstå det du läser, annars blir läsningen meningslös: En studie om tre lärares uppfattningar kring lässtrategier utifrån En läsande klass2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate how teachers work with reading-comprehension strategies with the aid of the teaching material En läsande klass (A Reading Class). It explores the advantages and disadvantages that exist, and the grounds on which the material is used in the classroom. The method employed in the study is qualitative and non-standardized interviews with three teachers of Swedish in the lower level of compulsory school. The schools are all located in the same municipality. My personal experience of earlier periods of teaching practice has also contributed to the study. The result shows that the interviewed teachers think that they make their strategies for reading comprehension clear through the material En läsande klass. This in turn has the consequence that the pupils gain a greater understanding and awareness in their reading and thus develop a more profound reading comprehension.

 • 293.
  Ericsson, Daniel
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Allegori över en författare i kreativ kris?2015In: Pär Lagerkvist i text och ton / [ed] Magnus Eriksson & Margareta Petersson, Växjö: Pär Lagerkvist-samfundet , 2015, 1, p. 11-20Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Pär Lagerkvists Hissen som gick ned i helvete från 1924 tolkas utifrån sin bibliska intertext som en kritisk allegori över ett modernistiskt och sekulariserat samhälle, ett samhälle där moralens gränser luckrats upp så till den grad att ”eviga” värden ställs på huvudet och överskrids utan några som helst skrupler eller konsekvenser; och förstås därigenom som en allegori över sin egen förmedling och tillblivelse, som en skildring av den gränsöverskridande Konstnärens predikament i en krasst ekonomiserad värld. 

 • 294.
  Erikson, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Bödeln, Dvärgen och ondskan: En komparativ idéanalys av Pär Lagerkvists romaner2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 295.
  Eriksson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  The Representation of Three Characters in The Help : - A Patronising Highlighting of Black People2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay argues that The Help by Kathryn Stockett highlights black people in a patronising way. In order to analyse the novel a postcolonial perspective has been applied. The novel is an example of narratives of difference and the representation of the characters Miss Skeeter, Minny and Aibileen increases and enhances the differences between people. The coloured people are described as the other, whereas the whites are seen as the norm. Moreover, the essay includes a didactic part, which discusses how to teach a novel like The Help in a multicultural classroom. 

 • 296.
  Eriksson, Ingemo
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  "...vad kul att få läsa matbloggar på lektionstid!": En jämförelse av gymnasieelevers litteraturläsning i Svenska A mellan skönlitterär och saklitterär text2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 297.
  Eriksson, Karin L.
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Bruhn, Jørgen
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Intermediala perspektiv på Stefan och Herodes2011In: Intermediala perspektiv på medeltida ballader / [ed] Lars Elleström, Möklinta: Gidlunds förlag, 2011, p. 146-178Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien behandlar den folkliga legenden om Stefan och Herodes och hur den kommer till uttryck i olika medieformer och under olika tidsperioder.

 • 298.
  Eriksson, Karin L.
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences.
  Kvärndrup, Sigurd
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  "Liten vallpiga": En folklig ballad i text och musik2011In: Intermediala perspektiv på medeltida ballader / [ed] Lars Elleström, Möklinta: Gidlunds förlag, 2011, p. 179-216Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln studerar den olika varianter av balladen "Liten vallpiga" utifrån textliga och musikaliska perspektiv.

 • 299.
  Eriksson, Magnus
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Artur Lundkvist (1906 – 1991)2014In: Till Harry från … : Dedikationer i Harry Martinsons bibliotek / [ed] Gunilla Aldén, Johnny Karlsson, Bertil Knoester & Åke Widfeldt, Olofström: Vekerum , 2014, p. 110-111Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 300.
  Eriksson, Magnus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Olofsson, TommyLinnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.Papageorgiou, VasilisLinnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Husets varmaste rum: Kreativt skrivande i Växjö2010Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En antologi med skönlitterära texter av studenter på C-nivå i ämnet Kreativt skrivande.

3456789 251 - 300 of 1253
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf