lnu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 782
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Fasting, Oskar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Idrottsrörelsen - en kvinnlig domän?: En studie av kvinnliga idrottsutövares livsberättelser rörande jämställdheten inom det svenska föreningslivet.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka jämställdheten inom den svenska idrottsrörelsen. Mer precist handlar det om att analysera kvinnliga idrottsutövares livsberättelser med fokus på jämställdheten inom det idrottsliga föreningslivet. Ambitionen är att belysa hur kvinnliga idrottare upplever och hanterar frågor som har med jämställdhet och idrott att göra på daglig basis i sin idrottsliga praktik. Ett flertal frågeställningar innehar en vital karaktär i den föreliggande studien: Upplever kvinnliga idrottsutövare att utvecklingen går åt ”rätt håll”, det vill säga att idrottslivet blir mer jämställt? Är det något eller några område som är särskilt förbisedda och/eller välutformade när det gäller jämställdhetsfrågor? Finns det några signifikanta skillnader mellan de olika idrotter som studerats, sett ur ett jämställdhetsperspektiv? Dessa frågor utgör bara ett par exempel på fundamentala frågeställningar i denna kontext.

   

  För att söka svar på dessa frågor har en kvalitativ metod tillämpats med inriktning mot livsberättelse. I studien intervjuades tolv kvinnliga idrottare, från såväl elitidrotten som breddidrotten, vilka representerade sex olika idrotter, vilka är ishockey, fotboll, handboll, innebandy, volleyboll och vattenpolo. Av resultaten från den föreliggande studien framgår det bland annat att merparten av studiedeltagarna anser att utvecklingen går åt rätt håll, d.v.s. de uppfattar att sina respektive idrotter har blivit mer jämställda. Icke desto mindre betonar respondenterna att det emellertid finns mycket som behöver förbättras.

 • 252.
  Faxå, David
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Sehovic, Kerim
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  "Att samtala är att tänka tillsammans": En studie om samverkan på Arenastaden i Växjö2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är beskriva, analysera och diskutera samverkan på Arenastaden i Växjö. Studien har en hermeneutisk utgångspunkt och bygger på en teoretisk tolkningsmodell som innefattar fyra kategorier: Samarbete, mål och syfte, kommunikation och risker. Modellen är skapad av studieförfattarna med stöd i den tidigare forskningen. För att uppfylla studiens syfte har kvalitativa och induktiva semistrukturerade intervjuer använts. Respondenterna är Växjö kommun och arenaägande idrottsföreningar på Arenastaden.

  Resultatet kan summeras med att det idag finns en samverkan som av respondenterna ses som positiv, men med stor utvecklingspotential. Samtliga parter har ambitionen att samverka men vem som ska sammankalla och organisera det hela är okänt. Vi kan avläsa att samverkan idag är ostrukturerad, otydlig och med ospecifika mål samt syften, vilket försvårar samverkan. Det existerar heller ingen konkret arbetsstrategi vilket komplicerar arbetsprocessen. Som resultat har detta lett fram till att samverkan mellan parterna inte nått upp till sin fulla effektivitet och lämnar därmed ett Arenastadsområde som inte når upp till sin fulla potential.

 • 253.
  Ferry, Magnus
  et al.
  Göteborgs universitet ; Umeå universitet.
  Lund, Stefan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  School sports pupils in Swedish upper secondary schools: selection based on what?2014Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In both the fields of education and the field of sport, an individual’s possession of capital and his or her habitus influence lifestyle and choices that in turn affect the selection of pupils on a collective level. In this article, we will study school sports and the crossing of these two fields. From a cultural sociological perspective, the main purpose of this article is to identify and analyse how organisational conditions and pupils’ social characteristics interact with the different selection processes that underlie upper secondary pupils’ participation in school sports in Sweden. The results show that the selection of pupils to school sports is ultimately a question of how school sports is organised and the pupils’ social characteristics. Upper secondary schools generally organise school sports through academic programmes, and with team sports, this seems to be better adapted to the interests and sports habits of middle-class boys. Furthermore, on the basis of 677 pupils’ questionnaire responses, the results of this study show that choice between different types of school sports programmes depends on the possession of educational capital and sporting capital.

 • 254.
  Fingal, Marcus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Cammersand, Kristofer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Ishockeyagent som yrke!: Har Du vad som krävs, enligt spelarna?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Ishockeyagent som yrke! - Har Du vad som krävs, enligt spelarna?

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka agenternas roll inom svensk ishockey idag.

  Problemformulering: Vad gör att spelarna skaffar agent eller väljer att inte göra det?

  Vilka kompetenser vill en svensk ishockeyspelare att en svensk ishockeyagent ska ha?

  Metod: Vårt tillvägagångssätt för denna studie lutar sig emot en kvalitativ forskningsmetod

  där de primära källor utgjorts av intervjuer med 13 respondenter, som spelar ishockey på en

  nivå där agenter förekommer (divison 1 och uppåt i seriesystemen). Undersökningen har haft

  en deduktiv ansats där vi först utgått från forskning och teori för att sedan samla in studiens

  empiri.

  Slutsatser: Agenten behöver flera olika kompetenser. Däribland förhandlingskunskap, rådgivning,

  lyhördhet och förmågan att fungera i sociala sammanhang. Studien påvisar bland

  annat att spelarna idag inte ser förhandling som den primära kompetensen hos en agent. Snarare

  tyder verkligheten på att relationen mellan spelare och agent kommer i första rummet.

  Studien påvisar också att spelarna känner en avsaknad av utbildning hos agenterna och att

  man som spelare menar att agenterna därmed får svårt att stå till svars för sitt yrke.

 • 255.
  Fjällhage, Jonathan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Flink, Julia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Lika svårt som det är för mig att sätta ord på kunskapskraven, lika svårt är det ju för eleverna att förstå: En kvalitativ studie om lärares tolkningsprocess samt elevers uppfattningar om kunskapskraven i idrott och hälsa för årskurs nio2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur lärare inom idrott och hälsa arbetar med kunskapskraven för slutet av årskurs nio. Detta arbete består av en tolkningsprocess och användandet av kunskapskraven, där innehållet ska förmedlas samt kommuniceras mellan lärare och elev. Vidare behandlar studien elevers uppfattningar om kunskapskraven.

  I samband med införandet av Lgr11 introducerades även nya kunskapskrav för elever i slutet av årskurs nio. En diskussion kring problematiken gällande kunskapskraven, vid införandet, bestod bland annat av dess innehåll samt tolkningsbarhet för en likvärdig bedömning. Studien har utgångspunkt i det hermeneutiska perspektivet samt läroplansteorin. Studien baseras på en kvalitativ undersökningsmetod i form av fyra lärarintervjuer samt intervjuer med fyra fokusgrupper, bestående av fyra till fem elever. Resultatet i undersökningen visar att lärare arbetar på olika sätt gällande användandet samt tolkningen av kunskapskraven. Vidare framgår det i resultatet att samtliga lärare anser kunskapskraven som otydliga och svårtolkade. Beroende på hur läraren använder sig av kunskapskraven i undervisningen resulterar det i olika uppfattningar hos eleverna. I resultatet framgår det även att eleverna tror att läraren premierar en mängd olika faktorer i samband med bedömning, där tydliga kopplingar till kunskapskraven saknas.

   

   

  Nyckelord: Kunskapskrav, Idrott och hälsa, Tolkning, Kommunikation, Elevers uppfattning, Värdeord

 • 256.
  Flood, Johannes
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Sport is a way of living: "But not just a way of lving: an active way of living!"2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the cultural processes of how national identity is supported and/or created through sports in South Africa. To get a basic understanding of the South African sports culture data have been collected by using cartographic methods such as reading newspapers, watching sports on television and visiting live sport events. The final part of the method was to conduct interviews about sports as an additional way to collect data and understand the processes of national identity. The theories originates from social scientists like Èmile Durkheim and Karl Marx combined with post traditional perspectives that offers some explanations on how sports and national identity function as an important part that holds societies together.

   

  The conclusion of the study shows that sports are strong factors in the creation and reproduction of national identities in the South African culture. The sport institutions with their norms and regulations on the one hand gives clear directions for how society and sports are organized. On the other hand the South Africans identities mold between a traditional identity and a modern identity where good sport performance can offer class journeys to western society and better opportunities.

 • 257.
  Fonseca, Lars
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Gerrevall, PerLinnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).Gustafsson, BarbroLinnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Lämplighetsbedömning inför antagning till lärarutbildningen: Erfarenheter från Linnéuniversitetets försöksverksamhet2019Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 258.
  Fors, August
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  En studie om Svenska elitfotbollsföreningars rekryteringsprocess och bedömning av fotbollsspelare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftade till att undersöka svenska elitfotbollsföreningars rekryteringsarbete och bedömning av egenskaper och förmågor hos spelare. Fyra av fem föreningar tillhörande högsta serien i svensk fotboll, Allsvenskan har medverkat medan en av de fem är en förening som för tillfället befinner sig i Division 1 men har stor erfarenhet av svensk elitfotboll. För att kunna svara på uppsatsen syfte valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer. Insamlingsmetoden av data för denna uppsats grundade sig i att få så utförliga svar som möjligt av respondenterna därför valdes semistrukturerade intervjumetod. Resultatet visar på att rekryteringsarbete är en vital del hos varje förening och att det är oerhört viktigt att göra en tydlig behovsanalys ihop med att vara noggrann i sitt researcharbete. Uppsatsen visar på att det finns en koppling mellan näringslivets angreppsätt vad gäller rekrytering som kan appliceras på fotbollsvärlden men även hur det de båda världarna skiljer sig åt. Det som skiljer dem åt är att inom näringslivet arbetar man mer strukturerat med hjälp av olika tester och intervjuer medan inom fotbollen så är referenstagande en vital del i en rekrytering tillsammans med noggrann scoutingprocess. Att göra en noga behovsanalys innan rekryteringsprocessen är något som de båda organisationerna lägger stor vikt vid. 

 • 259.
  Forsberg, Henrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Edin, Sebastian
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Fysisk aktivitet: En tvärsnittstudie om kompensatoriskt beteende 2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera förhållandet mellan fysisk aktivitet på arbete och fritid. En tvärsnittsstudie genomfördes för att jämföra personer med ett mer fysiskt aktivt arbete (undersköteskor) med personer som har ett mindre fysiskt arbete (kontorsarbetare) i Kalmar 2013. Deltagarna (n=37) delades efter yrke in i grupperna kontorsarbetare och undersökterskor. Varje deltagare bar en accelerometer under 7 dagar för att mäta den fysiska aktivitetsnivån. Mätningarna utfördes under arbetsdagar och icke arbetsdagar. Resultatet visade inga signifikanta skillnader för att ett mindre fysiskt aktivt arbete kompenseras med en mer fysiskt aktiv fritid. Studien visar på tendenser till högre kompensation av fysisk aktivitet på fritiden hos kontorsarbetare jämfört med undersköterskor.  

 • 260.
  Forsberg, Martina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Alenhorn, Melinda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  "När jag rider känns det som att jag flyger och alla bekymmer stannar nere på marken"2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt Sveriges folkhälsoenkät är psykisk ohälsa som bland annat depression och ångest, brist på tillit och sociala relationer vanligt förekommande hos personer med funktionsnedsättning och funktionshinder. För att förbättra den upplevda psykiska och sociala hälsan är deltagandet i fritidsaktiviteter av betydelse. I tidigare studier redovisas att deltagandet i fritidsaktiviteter förbättrar individens fysiska, psykiska och sociala hälsa. Fritidsaktiviteter som innefattar djur är hälsofrämjande på så sätt att det kan minska individens stressnivå, minska ångest och förbättra självkänslan. En form av aktivitet som innefattar djur är fritidsridning och hästunderstödd terapi. Denna studies syfte är att förstå hur funktionsnedsatta och funktionshindrade ryttares hälsoupplevelse, sociala relationer och identitet påverkas av deras hästintresse. Med begreppet hästintresse menas kontakt med hästar och ridning samt stallmiljö. För att besvara syftet valdes en kvalitativ metod med intervjuer. I studien medverkade nio ryttare med olika typer av funktionsnedsättning och funktionshinder. Studiens resultat analyserades utifrån hur identitet skapas i sociala sammanhang samt av individens performativa handlingar. Denna studie visade att kontakten med hästen och det sociala sammanhanget i stallet hade en positiv inverkan på ryttarnas hälsoupplevelse, sociala relationer och identitet. Det som kunde ses var förbättrad upplevd hälsa så som minskad stress och ångest, ökat antal sociala relationer, förbättrad självkänsla samt en stärkt identitet. 

 • 261.
  Forss, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Crossfitkvinnan: En kvalitativ intervjustudie om hur kvinnor resonerar kring kultur, subjekt och kropp2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Historiskt sett har kvinnors idrottande varit problematiskt och problem med jämställdhet existerar fortfarande. Det finns både krav och förväntningar på vilken typ av fysisk aktivitet kvinnor ska ägna sig åt. Crossfit är en ny sport som engagerar sig i jämställdhetsdebatten genom att ta ställning, som de själva utrycker sig ”dekonstruera myten om det svagare könet”. Sporten har en jämn könsfördelning, något som särskiljer sig från flera andra sporter.

  Syfte: Genom ett makt- och genusperspektiv syftar undersökningen i att få djupare förståelse för hur Crossfitkvinnor resonerar kring kultur, subjekt och kropp.

  Metod: Undersökningen utfördes som en kvalitativ intervjustudie. Empirin samlades in genom 11 intervjuer med kvinnor som hade Crossfit som livsstil. Genom en hermeneutisk ansats kunde undersökningen gå från att vara induktiv till att bli mer abduktiv genom strukturerad kodning.

  Resultat: Crossfit fungerar som ett verktyg för ökad kunskap och insikt för kvinnorna. De ser sig själva som kapabla och deras kroppsideal här ändrats. Att vara muskulös och stark har gett dem nya fördelar både inre genom att känna sig trygga och yttre från män som gett dem respekt. Kvinnorna går emot normer och en legalisering av det sker genom en stark kultur och gemenskapen med andra inom sporten.

  Slutsats: Crossfit erbjuder en miljö som får kvinnor att känna sig likvärdiga. Träningen gör att de får bättre självkänsla och känner sig kapabla både i sin träning och utanför boxen. Crossfit normaliserar nya ideal vilket vidare forskning skulle kunna titta mer på.

 • 262. Forss, Cecilia
  et al.
  Andreasson, Jesper
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Att äga konversationen: Linnea Claeson om idrott, näthat och motmakt2017Inngår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, nr September 19Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 263.
  Forsén, Ida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Kvinnors upplevelse av sin kunskap om graviditet och träning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studier har visat att det är viktigt att ge kvinnor evidensbaserad information och råd kring träning och graviditet. Syftetmed studien var att undersöka frågeställningen: Upplever kvinnor efter sin förlossning att de fick kunskap under sin graviditet kring fysisk aktivitet och träningMetodensom användes var en enkätundersökning och ett av inklutionskriterierna var att man skulle ha fött sitt barn inom de senaste 24 månaderna. Resultatetav studien baserades på 360 enkätsvar vilka visade 70 % av de svarande anser att de inte fått tillräcklig information om träning under graviditeten. Av de svarande som ansåg sig fått tillräckligt med kunskap om fysisk aktivitet under graviditeten fick 39 % den informationen från en fysioterapeut, flest av alternativen. 52 % av de svarande bedömde sin kunskap om träning och graviditet som låg under graviditeten. Enkätresultaten visade också att 86 % av de svarande som bedömde sig ha hög eller mycket hög kunskap om gravidträning under graviditeten gjorde en förändring i sin träning. Det var sex procentenheter högre än resultatet bland alla respondenter. Slutsatsenav studien visade indikationer på att de kvinnor som träffat en fysioterapeut under sin graviditet i högre grad verkar uppleva att de fått information om hur de bör träna under graviditeten. Det bör undersökas genom vidare studier.

 • 264.
  Fransson, Dan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Neuromuskulär återhämtning efter matchspel hos professionella fotbollsspelare2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  During football games neuromuscular fatigue occuring following eccentric movements such as sprint, jump and run that occur during games. To avoid injury, overtraining and performance decreases, it is important to know when players are recovered. The aim of the pilotstudy was to investigate physiological changes that occur during football matches and if they affect the recovery pattern after several games in professional football players. The method was divided into two sub-studies in which 12 professional footballers, in substudy 1 performed counter movement jump (CMJ) and drop jump (DJ) from 40 cm and fill out a recovery form for muscle soreness 36 hours before, 12-16 and 60-64 hours after 11 different competetive games. Blood samples were taken on the players in connection with one match to examine the activity of muscle enzyme creatine kinase (CK) and lactate dehydrogenase (LDH) of the players. In study 2 received nine professional players carry the same explosive jump that in sub-study 1 but then one hour before, 30 minutes and 50 hours for 3 different friendly games. The results were very varying. The main findings were that the trends in perceived muscle soreness after all matches were raised. Muscle enzymes CK and LDH were both elevated 16 hours after the match and was not back at baseline after 64 hours. The contact time in the jumping mat was higher than baseline in all three matches in the sub-study 2, 30 minutes after the match and it was not back to baseline in two of the matches after 50 hours. Conclusion: The results show trends that the recovery may vary in different matches. The results in the increased trend in muscle soreness and increased enzyme activity in the blood indicate that the players are not recovered 64 hours after the match. The increased contact time in hopes carpet in substudy 2 indicate that the function of the stretch-shortening cycle of the lower extremity are not recovered 50 hours after the match. Further studies are required to draw any major conclusions.

 • 265.
  Fransson, Roland
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Mätning av gångförmåga efter operation av lumbal spinal stenos och korrelation mot subjektivt skattad gångförmåga i hälsofunktionsindex2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lumbal spinal stenos är ett av de vanligaste patologiska tillstånden i ryggen. Primärt mål för de flesta av interventionerna vid lumbal spinal stenos är en förbättring av gångförmågan. I det Svenska ryggregistret för uppföljning av kirurgi saknas utvärdering av objektivt uppmätt gångförmåga. Syfte: Att undersöka hur objektivt uppmätt gångförmåga påverkas efter en operation av lumbal spinal stenos samt hur den korrelerar mot subjektivt skattad gångförmåga och mot skattad rygghälsa samt livskvalitet. Metod: Etthundrasjuttiotre patienter i ålder 50-81 år utförde pre och 24 månader postoperativt ett standardiserat six minutes walk test (6 MWT) samt besvarade enkäter om självskattad gångförmåga, livskvalitet (EQ5D) och rygghälsa (ODI). Signifikans på förändring av medelvärdet av gångförmågan beräknades med ett parat t-test och 95 % konfidensintervall. Korrelation mellan uppmätt gångförmåga och självskattad gångförmåga samt mot EQ5D och ODI beräknades med Spearmans rangkorrelation. Resultat: Gångförmågan mätt med 6MWT förbättrades från 314 meter preoperativt till 396 meter 24 månader postoperativt. Korrelationen mellan uppmätt gångförmåga och självskattad gångförmåga var 0,68 postoperativt. Korrelationen mellan 6 MWT och EQ5D var 0,60 och mot ODI 0,65, 2 år postoperativt. Konklusion: Resultatet i denna studie visade på en signifikant förbättring av objektivt uppmätt gångförmåga två år efter en operation av lumbal spinal stenos. Korrelationen mellan självskattad gångförmåga och 6 MWT var moderat. Korrelationen mellan 6 MWT och EQ5D var moderat och moderat till stark mot ODI.

 • 266.
  Fredin, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Att simma i okänt vatten: En undersökning om hur barn med autism undervisas i ämnet idrott och hälsa2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dennastudie syftar till att uppmärksamma vilka uppfattningar lärare inom idrott ochhälsa har kring att undervisa elever som diagnostiserats med autism. Lärarnasom intervjuats för studiens resultat undervisar alla elever med enfunktionsnedsättning utefter läroplanen för grundskolan, förskoleklassen ochfritidshemmet 2011 (Skolverket 2011a). Vad tänker verksamma lärare kring attundervisa och bedöma elever efter dessa grunder? Studien använder sig av enkvalitativ metod för att få en ökad förståelse för de frågeställningar somanvänds där en semi-strukturerad intervjuguide ligger till grund för attbesvara dessa frågeställningar. Studien analyseras utifrån ettläroplansteoretiskt perspektiv som redogörs i resultatet. Resultatet visar påatt det ligger en viss problematik i att bedöma elever med autism utefterkursplanen i idrott och hälsa.

 • 267.
  Fredriksson, Mia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Ironmantriathleters självbild och motivationsfaktorer: En intervjustudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Triathlon är ett idrottsfenomen som ökat i popularitet under de senare åren och haft en snabb utvecklingskurva sedan den trädde in som OS-gren i Sydney år 2000. I Kalmar förknippas triathlon främst med fulldistansen Ironman, som är ett av de största och mest kända idrottsevenemangen inom triathlon. En tävling med hög status lockar fler deltagare och ett genomförande ger triathleten högre status. Det är åtråvärt att delta både som elitsatsande triathlet och motionär. Studiens syfte var att undersöka Ironmantriathleters uppfattningar om sig själva och andra utövare av triathlon, samt vilka motiv som finns till att utöva triathlon. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. Urvalet var målstyrt och inkluderade åtta informanter som samtliga är Ironmantriathleter med olika erfarenheter. Det var en jämn könsfördelning på informanterna. Resultatet visade på att samtidigt som det råder stor gemenskap och tillhörighet inom triathlonsfären så råder subkultur inom klubbarna och hierarkisk rangordning utifrån erfarenhet, prestation men även vilka tävlingar som genomförts. Vidare kan triathlon ses som ett identitetsskapande och stärkande av det egna jaget. Som motivationsfaktorer framkom hälsovinster, utmaning att testa sina gränser och målbilden av Kalmar Ironman till publikens jubel.

  Slutsats: Triathlon kan ses som en hälsofrämjande livvstil och identitetsskapande idrott som innefattas av både gemenskap och subkulturer med hierarkisk rangordning.

   

 • 268.
  Fridlund, Maja
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hur påverkar motoriken elevernas kunskapsinlärning?: Några utvalda lärares perspektiv på hur motoriken kan påverka elevernas inlärningsförmåga2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att se hur några utvalda lärare ser på hur elevernas motorik påverkar koncentrationen, kunskapsinlärningen och agerande i sociala sammanhang. Jag ville också ta reda på om elevernas självförtroende och självbild påverkas av hur god motorik de har.

  Studien utgår ifrån semistrukturerade intervjuer med fem olika lärare från två olika kommuner.

  Samtliga lärare ser motoriken som både ett problem och en lösning till elevernas koncentration och hur de lär sig olika kunskaper. Några av lärarna har erfarenheter av att ha elever med dålig motorik och som på så sätt inte har kunnat koncentrera sig under en hel uppgift. Lärarna påpekar att det kan vara svårt att se problemet med de här eleverna och det gäller att undersöka och se hela eleverna. Lärarna kom också fram till att det är viktigt för elevernas självförtroende att lärarna pushar och vill hjälpa eleverna att utvecklas. Det är för elevernas skull lärare bör lägga ner tid att utveckla deras motoriska förmåga annars kan eleverna riskera att få ett hinder senare i livet.

 • 269.
  Fries, Frida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Idrottsliga erfarenheter - en förutsättning för högt betyg?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie undersöks samband mellan elevers idrottsliga erfarenheter och deras slut-betyg från grundskolan i idrott och hälsa. Resultaten ställs mot traditioner inom ämnet och de förändringar som skett sedan införandet av den senaste kursplanen. En kvantitativ metod har använts där elever från gymnasieskolan tagit del av en enkätundersökning. Utgångspunkt har tagits i det kultursociologiska perspektivet där Bourdieus begrepp habitus, kapital och smak utgjort grunden. Utifrån ett kultursociologiskt perspektiv styrs en individs val, tolkningar, vär-deringar och tycke av erfarenheter och tidigare upplevelser. Studiens resultat indikerar att det finns ett samband mellan elevers idrottsliga erfarenheter och slutbetyg i grundskolans idrott och hälsa. Att ha välutvecklade idrottserfarenheter korrelerar med de högre betygen i ämnet. Likaså korrelerar tycke för tävlingsmoment, fysisk träning, färdighetsträning och att idrotta för nöjes skull med de högre betygen inom ämnet. Dessa resultat är samstämmiga med ämnets tradition men behöver nödvändigtvis inte betyda att orsaken till sambanden är desamma som de tradit-ionellt sett varit. De förändringar som skett inom ämnet idrott och hälsa i och med kursplanen i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) kan ha inneburit en förändring av upphovet till sambanden.

 • 270.
  Fröberg, Andreas
  et al.
  Göteborgs Universitet.
  Alricsson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Mittuniversitetet.
  Ahnesjö, Jonas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Awareness of current recommendations and guidlines regarding strength training for youth2014Inngår i: International Journal of Adolescent Medicine and Health, ISSN 0334-0139, E-ISSN 2191-0278, Vol. 26, nr 4, s. 517-523Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: Physical conditioning of youth has always been a controversial topic as it raises ethical, physiological, and medical issues. Current recommendations and guidelines suggest that strength training is a relatively safe and worthwhile method in conditioning youth. This, however, requires well-informed coaches who follow age-appropriate strength training recommendations and guidelines, compiles well-designed strength training programs, and provides qualified supervision and instructions. The purpose of this study was to investigate coaches’ awareness of current recommendations and guidelines regarding strength training for youth.

  Method: A total of 39 football (US: soccer) coaches (34 males and 5 females) training boys in age groups 8–12 years were included in this study. Data were collected using an attitude statement questionnaire, and the assertions were based upon current recommendations and guidelines.

  Results: The results revealed significant differences among coaches in terms of knowledge of important aspects of strength training for youth.

  Conclusions: The results suggested that coaches in the present study were not aware of the latest recommendations and guidelines regarding strength training for youth.

 • 271.
  Fröberg, Andreas
  et al.
  University of Gothenburg.
  Berg, Christina
  University of Gothenburg.
  Larsson, Christel
  University of Gothenburg.
  Boldemann, Cecilia
  Karolinska Institutet.
  Raustorp, Anders
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). University of Gothenburg.
  Combinations of Epoch Durations and Cut-Points to Estimate Sedentary Time and Physical Activity Among Adolescents2017Inngår i: Measurement in Physical Education and Exercise Science, ISSN 1091-367X, E-ISSN 1532-7841, Vol. 21, nr 3, s. 154-160Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of the current study was to investigate how combinations of different epoch durations and cut-points affect the estimations of sedentary time and physical activity in adolescents. Accelerometer data from 101 adolescents were derived and 30 combinations were used to estimate sedentary time, light, moderate, vigorous, and combined moderate-to-vigorous physical activity. Data were analyzed with repeated measurement analyses of variance. Large differences of sedentary time and times of different physical activity intensities were observed between 1 s and longer epoch durations using virtually all cut-points. Generally, sedentary time, moderate physical activity, vigorous physical activity, and combined moderate-to-vigorous physical activity progressively decreased, whereas light physical activity increased with longer epoch durations. The extreme differences between cut-points were large and increased with longer epoch durations for sedentary time and for all physical activity intensities except for vigorous physical activity per epoch duration. Caution is required when cross-comparing studies using different epoch durations and cut-points. To accurately register adolescents’ spontaneous intermittent physical activity behavior, short epoch durations are recommended.

 • 272.
  Fröberg, Andreas
  et al.
  University of Gothenburg.
  Jonsson, Linus
  University of Gothenburg.
  Berg, Christina
  University of Gothenburg.
  Lindgren, Eva-Carin
  University of Gothenburg;Halmstad University.
  Korp, Peter
  University of Gothenburg.
  Lindwall, Magnus
  University of Gothenburg.
  Raustorp, Anders
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). University of Gothenburg.
  Larsson, Christel
  University of Gothenburg.
  Effects of an Empowerment-Based Health-Promotion School Intervention on Physical Activity and Sedentary Time among Adolescents in a Multicultural Area2018Inngår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 15, nr 11, artikkel-id 2542Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Physical activity (PA) decreases with age, and interventions are needed to promote PA during adolescence, especially, among those in low-socioeconomic status (SES) areas. The aim of this study was to investigate whether a two-year, empowerment-based health-promotion school intervention had any effects on changes in (a) moderate-to-vigorous PA (MVPA), (b) sedentary time (SED), (c) exercise training (ET) frequency, and (d) ET duration, among adolescents. Participants (aged 12-13 years at baseline) from one intervention school and two control schools, were recruited from a multicultural area of Sweden, characterized by low-SES. During the course of the two-year intervention, a total of 135 participants (43% boys) were included in the study. The intervention was developed and implemented as a result of cooperation and shared decision-making among the researchers and the participants. MVPA and SED were measured with accelerometers, and ET frequency and duration was self-reported at the beginning of the seventh, eighth, and ninth grade, respectively. There were no significant effects of the two-year, empowerment-based health-promotion school intervention on changes in the accelerometer-measured MVPA and SED, or the self-reported ET frequency and duration, among the adolescents. Overall, the intervention was unsuccessful at promoting PA and reducing SED. Several possible explanations for the intervention's lack of effects are discussed.

 • 273.
  Fröberg, Andreas
  et al.
  University of Gothenburg.
  Larsson, Christel
  University of Gothenburg.
  Berg, Christina
  University of Gothenburg.
  Boldenmann, Cecilia
  Karolinska Institutet.
  Raustorp, Anders
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). University of Gothenburg.
  Accelerometer-measured pattern of sedentary time and physical activity among adolescents in a multicultural area characterized by low socioeconomic status2018Inngår i: International Journal of Adolescent Medicine and Health, ISSN 0334-0139, E-ISSN 2191-0278, Vol. 30, nr 3, artikkel-id 20160061Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE:

  The aim of this cross-sectional study was to describe and analyze accelerometer-measured sedentary time and physical activity (PA) among adolescents in a multicultural area characterized by low socioeconomic status (SES).

  METHOD:

  Seventh-graders (n=114 (girls n=66), mean age: 12.8±0.8 y) were recruited from three schools in a multicultural area of the city of Gothenburg, Sweden. Sedentary time and PA were measured with ActiGraph™ accelerometers.

  RESULT:

  Of total wear-time, 70 (±6)% was sedentary, with girls being more sedentary than boys. Girls had less light PA (LPA) and moderate-to-vigorous PA (MVPA) than boys. Similar patterns were shown during in-school and out-of-school hours. During wear-time, 53% had a mean of ≥60 min of MVPA per day, but only 6% of the girls and 24% of the boys were sufficiently physically active every day. Girls had more sedentary bouts of ≥10 min and fewer MVPA bouts of ≥5 min per day than boys. Those who participated in organized sports spent a mean of 15 more minutes of MVPA per day compared to those who did not. No association was observed between body mass index (BMI) and sedentary time and PA.

  CONCLUSION:

  Only a few adolescents from a Swedish multicultural area characterized by low SES met the PA recommendations every day, and girls were more sedentary and less physically active than boys. Adolescents involved in organized sports had more of MVPA per day than their non-involved peers. Sedentary time and PA were not related to BMI.

 • 274.
  Fröberg, Andreas
  et al.
  Göteborgs Universitet.
  Raustorp, Anders
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Objectively measured sedentary behaviour and cardio-metabolic risk in youth: a review of evidence2014Inngår i: European Journal of Pediatrics, ISSN 0340-6199, E-ISSN 1432-1076, Vol. 173, nr 7, s. 845-860Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this paper was to review studies that examine the association between volume and pattern of objectively measured sedentary behaviour and markers of cardio-metabolic risk in youth. A search for relevant articles was conducted in PubMed and SportDiscus, and the following inclusion criteria were applied: (i) youth participants (age range 6-19); (ii) accelerometer-measured volume and/or pattern of sedentary behaviour and its association with a parts per thousand yen1 cardio-metabolic outcome; and (iii) published, in press or accepted in an English language peer-reviewed journal between January 2000 and October 2013. A total of 45 articles met the a priori criteria and, thus, were considered eligible for inclusion. Although youth accumulate approximately 6 to 8 hof daily sedentary behaviour, little evidence supports an association with individual and clustered cardio-metabolic risk when adjusted for moderate-to-vigorous physical activity (MVPA). Conclusion: We suggest that youth should be encouraged to engage in recommended levels of MVPA and reduce excessive time spent in screen-based sedentary behaviour. Future studies should examine the association between volume and pattern of objectively measured sedentarybehaviour and cardio-metabolic risk independent of time spent in MVPA.

 • 275.
  Fröberg, Andreas
  et al.
  University of Gothenburg.
  Raustorp, Anders
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). University of Gothenburg.
  Pagels, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Karolinska Institutet.
  Larsson, Christel
  University of Gothenburg.
  Boldemann, Cecilia
  Karolinska Institutet.
  Levels of Physical Activity during Physical Education lessons in Sweden2017Inngår i: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 106, nr 1, s. 135-141Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM:

  The aim of this study was to measure the percentage of sedentary light and moderate-to-vigorous physical activity (%MVPA) provided by physical education (PE) lessons for Swedish second, fifth and eighth grade students, aged eight, 11 and 14.

  METHODS:

  We observed 39 PE lessons and divided them into seven lesson categories: ball play, ball games, dance, fitness, playing games, orienteering and gymnastics. Physical activity (PA) during PE was estimated using accelerometers and the height and weight of the children were measured.

  RESULTS:

  We studied 149 children: 63 in the second grade, 66 in the fifth grade and 19 in the eighth grade. On average, 25% of the PE lessons were spent in MVPA and the mean %MVPA varied with the lesson content, with fitness, orienteering and playing games being the most intense. The highest %MVPA was in the fitness category, providing 33% (8-62%) for girls and 37% (7-72%) for boys. With the exception of the second grade, no significant gender differences in %MVPA were seen.

  CONCLUSION:

  The content of Swedish PE lessons affected the %MVPA in all age groups. In some content, individuals reached two-thirds of their daily PA recommendations, highlighting the potential that PE contributes to public health goals.

 • 276.
  Frölander, Rose-Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hjälper det att träna?: En intervjustudie om hur vuxnas livsstil och hälsa påverkats av att en förälder har diabetes typ-2.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur vuxna individers erfarenhet av att ha en förälder med diabetes typ-2 påverkat deras sätt att tänka och se på sin hälsa och livsstil. För att besvara studiens syfte genomfördes en kvalitativ undersökning baserad på intervjuer med fem respondenter. De teorier som användes vid analys av resultatet var Pierre Bourdiues teori om habitus och kapital, Berger & Luckmanns teori om primär och sekundär socialisation samt The Health Belief Model. I resultatet framkom bland annat att både hälsosamma och ohälsosamma vanor från uppväxten kunde ha en viss inverkan på respondenterna beteenden även som vuxna. Erfarenheten av att ha en förälder med diabetes typ-2 kunde även det ha viss inverkan på hur de uppfattade risken att själv bli sjuk i framtiden. Respondenterna uppfattdes tillfreds med sin nuvarande livsstil, vilken de själva anser vara tämligen hälsosam. Flera faktorer, förutom föräldrarna, har påverkat respondenternas nuvarande livsstil.

 • 277.
  Fälth, Johannes
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Golvet är dammigt och skrivbordet är fullt: En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser av arbetsmiljö2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning har till syfte att belysa hur lärare i idrott och hälsa ser på sin arbetsmiljö och hur individens bakgrund och nuvarande livsstil ser ut, samt vilken betydelse detta har för yrkesutövningen Undersökningen syftar även till att uppmärksamma på vilka sätt dessa id-rottslärare arbetar för att skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Dessutom under-söks om det finns några upplevda skillnader i arbetsmiljön bland de tillfrågade idrottslärarna med längre respektive kortare yrkeserfarenhet. I studien används en kvalitativ metod, för att fördjupa uppfattningen av frågeställningarna. Semi-strukturerade intervjuer används som ett metodverktyg för att besvara frågeställningarna. Resultatet analyseras utifrån Bourdieus (1993) teori om habitus och kapital. Resultatet pekar på att idrottslärarnas upplevelse av ar-betsmiljön och yrket är överlag positivt och att den idrottsliga bakgrunden som samtliga id-rottslärare delar, bidrar till denna uppfattning. Studiens resultat pekar även på att idrottslära-rens yrkeserfarenhet bidrar till att individen bildar en förändrad syn på arbetsmiljön och ar-betssituationen, i jämförelse med hur individen tidigare såg på situationen.

 • 278.
  Färnqvist, Kenneth
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Evidence for adaptation in pathological tendon in response to chronic load.: Does the pathological tendon adapt in respond to chronic load? A systematic Review2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Background Tendinopathy is a common problem amongst especially athletes but also in nonathletic people. The area of

  pathology in the tendon and its relationship with pain is questioned. Whether the

  tendon pathology resolves and if this

  correlates with decreased pain levels and improved function is also questioned.

  A greater knowledge of whether the tendon adapts to load could improve knowledge about the pathogenesis and management of

  tendinopathy.

   

  Objective To systematically review the

  evidence for tendon adaptation to load.  thereby answering the question: Structural and material adaptation of pathological tendons with loading - Do pathological tendons adapt to mechanical loading?

   

  Data sources A systematic search of the databases PubMed, CINAHL, EBSCO and Google Scholar was undertaken October 2015.

   

  Study eligibility criteria Randomized controlled trials, cohort studies and

  controlled trials were included. Studies investigating the response of pathological

  tendons response to chronic load were

  included.

   

   

   

   

  Keywords: Tendinopathy, Tendinosis, Pathology, Adaptation, Exercise

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Study appraisal and synthesis methods Included studies were evaluated for risk of bias using the Pedro scale. Guidelines

  regarding level of evidence were taken from van Tulder et al (114).

   

  Participants and interventions

  Seven studies met the inclusion criteria. A total of 184 patients underwent either eccentric or heavy slow training programs. Structural and/or mechanical, and/or

  biochemical outcome measures were

  collected after intervention.

   

  Results Overall there is limited evidence that structural changes occur within the

  pathological area of the tendon, especially the core of the tendon as a response to heavy load. However, there is moderate support of HSR and certain biochemical outcomes.

   

  Conclusions and implications of key findings Limited evidence indicates a

  period of heavy resistance training may result in some changes in the pathological area of the tendon. The presence of tendon pathology may be a risk factor for

  developing pain. So, longitudinal studies with large cohorts and validated objective outcome measures are needed to further investigate the extent to which a

  pathological tendon adapt to heavy load and how this relates to pain and function.

 • 279.
  Garcia, Danilo
  et al.
  University of Gothenburg.
  Nima, Ali A.
  University of Gothenburg.
  Archer, Trevor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). University of Gothenburg.
  International note: Temperament and character's relationship to subjective well-being in Salvadorian adolescents and young adults2013Inngår i: Journal of Adolescence, ISSN 0140-1971, E-ISSN 1095-9254, Vol. 36, nr 6, s. 1115-1119Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present study investigated the relationship between personality and Subjective Well-Being in a sample of 135 Salvadorian adolescents and young adults (age mean = 21.88 sd. = 4.70). Personality was assessed through self-reports using the Temperament and Character Inventory-Revised. Subjective Well-Being was also self-reported using the Positive Affect Negative Affect Schedule and the Satisfaction With Life Scale. Structural equation modeling was used to determine relationships between personality and Subjective Well-Being. Regarding temperament dimensions, Harm Avoidance was positively associated to negative affect and negatively associated to positive affect, while Persistence was positively associated to positive affect. Regarding character dimensions, only Self-directedness was related to Subjective Well-Being: positively related to life satisfaction and positive affect. The results presented here mirror findings using the temperament and character model of personality among European and North American adolescents. (C) 2013 The Foundation for Professionals in Services for Adolescents. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 280.
  Gashi, Erelinda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Pull, Alexandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Lärare och ledare: En studie om idrottslärares syn på ledarskap i ämnet idrott och hälsa2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka idrottslärarens syn på ledarskap i relation till läraruppdraget i ämnet idrott och hälsa, samt hur deras syn återspeglas i elevens uppfattning av idrottslärarens ledarskap. Den metod som tillämpades var både kvalitativ och kvantitativ och grundades på intervjuer med lärare i högstadiet och gymnasiet samt enkäter som besvarades av elever i årskurs 7 och 9. Det teoretiska ramverket som användes var Hersey & Blanchards situationsanpassade ledarskapsteori. Den slutliga bilden som lärarna ger som definition av ett bra ledarskap är att vara tydlig i undervisningen och ha goda relationer med eleverna. De anser vidare att deras ledarskap ser olika ut i olika elevgrupper och de använder sig därför av situationsanpassat ledarskap.  Kraven på ledare och lärare skiljer sig i form av ett pedagogiskt ansvar vilket lärarna axlar jämfört med en vanlig ledare. Dock anser lärarna att lärarskap och ledarskap hör ihop och det är svårt att vara det ena utan det andra. Att lärarna är relationsbaserade och tydliga i sitt tänk kan ses i enkätsvaren som eleverna lämnat. Den största delen har svarat att deras lärare värderar en god relation med dem. Eleverna känner sig uppskattade och tycker att deras lärare berömmer dem. Idrottslärarna anser sig själva vara till stor del demokratiska men som framkommit ur analysen använder sig lärarna mer eller mindre av auktoritära inslag som ibland sker omedvetet. Alla elevgrupper ser olika ut vilket gör att lärarna tillämpar olika ledarskapsstilar i olika klasser och situationer samt miljöer.

 • 281.
  Gerdin, Göran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  A ‘Culture of Everyone Doing It’ and ‘Playing Games’: Discourses of Pleasure in Boys’ Physical Education2016Inngår i: Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education, ISSN 1837-7122, E-ISSN 1837-7130, Vol. 7, nr 1, s. 55-75Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Gard (2008), Booth (2009) and Pringle (2010) argue that if critical PE scholars want to change the social influence associated with dominated discourses of gender, which have previously been subject to sustained critique, there is a need to examine the discourses of PE pleasure. By drawing on visual ethnographic data from an all-boys’ secondary school this paper employs Foucault’s (1985) discourse/power/pleasure combination to make meanings and understand the boys as gendered subjects. The findings from this study demonstrate how some boys derived pleasures from merely participating in PE whereas others seemed to relate their pleasures to instrumental/developmental goals based on discourses of fitness, health and sport. It is argued that PE teachers need to be aware that they not only enable students’ experiences of pleasures, but that they can also be influential in (re)producing gendered understandings about the pleasures (and displeasures) of learning in, through and about movement in PE.

 • 282.
  Gerdin, Göran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Boys, Bodies, and Physical Education: Problematizing Identity, Schooling, and Power Relations through a Pleasure Lens2017Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Using visual ethnography, this book explores the many forms of pleasures that boys derive in and through the spaces and their bodies in physical education. Employing the works of Michel Foucault and Judith Butler, Gerdin examines how pleasure is connected to identity, schooling, and power relations, and demonstrates how discourses of sport, fitness, health and masculinity work together to produce a variety of pleasurable experiences. At the same time, the book provides a critique of such pleasurable experiences within physical education by illustrating how these pleasures can still, for some boys, quickly turn into displeasures and can be associated with exclusion, humiliation, bullying and homophobia.

  Boys, Bodies, and Physical Education argues that pleasure can both be seen as an educational and productive practice in physical education but also a constraint that both engenders and privileges some boys over others as well as (re)producing narrow and limited conceptions of masculinity and pleasures for all boys. This book works to problematize these pleasures and their articulations with gender, bodies, and spaces.

 • 283.
  Gerdin, Göran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Den diskursivt konstruerade rörelseglädjen i idrott och hälsa2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 284.
  Gerdin, Göran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  ‘It's not like you are less of a man just because you don't play rugby': boys' problematisation of gender during secondary school physical education lessons in New Zealand2017Inngår i: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, Vol. 22, nr 8, s. 890-904Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Despite clear messages from current physical education (PE) curricula about the importance of adopting socially critical perspectives, dominant discourses of gender relating to physical activity, bodies and health are being reproduced within this school subject. By drawing on interview data from a larger ethnographic account of boys’ PE, this paper aims to contribute to our understanding of boys’ experiences of gendered discourses in PE, particularly by acknowledging boys not only as docile or disciplined bodies but also as active subjects in negotiating power relations. In the analysis of the data, particular emphasis is placed on whether the boys recognise the influence of gendered discourses and power relations in PE, how they act upon this knowledge and how they understand themselves as gendered subjects through these particular discourses/power relations. Using Foucault’s (1985. The use of pleasure: The history of sexuality, vol. 2. London: Penguin Books) framework related to the ‘modes of subjectivation’, this paper explores boys’ problematisation of dominant discourses of gender and power relations in PE. In summary, these boys perform gendered selves within the context of PE, via negotiation of gendered discourses and power relations that contribute to an alternative discourse of PE which creates spaces and opportunities for the production of more ethical and diverse masculinities.

 • 285.
  Gerdin, Göran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  The disciplinary and pleasurable spaces of boys’ PE – The art of distributions2016Inngår i: European Physical Education Review, ISSN 1356-336X, E-ISSN 1741-2749, Vol. 22, nr 3, s. 315-335Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In taking heed of the so-called ‘spatial turn’ in social theory this paper explores how the spatialintersects with boys’ performances of gender and (dis)pleasures in school physical education (PE).In particular, the paper aims to contribute to our understanding of how the organisation andimplementation of physical and social spaces in PE can be seen as enabling or restricting boys’participation and enjoyment in this subject. The research setting was a multicultural single-sexboys’ secondary school in Auckland, New Zealand which is widely known for its strong focuson sports and especially rugby. The data was generated through a participatory visual researchapproach involving video recordings, focus groups and individual interviews. In order to interpretthe data I draw on Foucault’s theorising of the disciplinary use of space, what he calls ‘the art ofdistributions’, to examine the co-construction of gender, space and (dis)pleasures within boys’ PE. Idemonstrate how through their performances of gender, as shaped by discourses and relations ofpower associated with sport and masculinity, the boys capitalise on the spaces of PE to highlightthem as productive and pleasurable spaces.

 • 286.
  Gerdin, Göran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  The ‘Old Gym’ and the ‘Boys’ Changing Rooms’ – The Performative and Pleasurable Spaces of Boys’ Physical Education2017Inngår i: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 25, nr 4 Supplement S, s. 36S-53SArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article examines how space and pleasure are discursively interlinked in boys’performances of gender in school physical education (PE). Although previousresearch has implicated spaces in the production of gendered identities and unequalpower relations, there exists a gap in the current literature focusing on how spacealso contributes to pleasure in PE. This article draws on an ethnographic accountof boys’ PE, and Gregson and Rose’s (2000) concept of ‘performative space’, anextension of Butler’s (1990) notion of performativity, to illustrate how the preexistingspaces of PE come to matter or become meaningful through the boys’performances with/in those spaces. I argue that the boys derive pleasures as theproductive effect of the power (Foucault, 1985) articulated in and through thespaces of PE. This article accordingly contributes to understandings of the complexnature of how PE is constituted and constitutive of gendered performances, spacesand pleasures.

 • 287.
  Gerdin, Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hedberg, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hageskog, Carl-Axel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Relative Age Effect in Swedish Male and Female Tennis Players Born in 1998–20012018Inngår i: Sports, E-ISSN 2075-4663, Vol. 6, nr 2, s. 1-12, artikkel-id 38Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The relative age effect (RAE) has been extensively debated and researched in both popularmedia and academic discourse. This study examined RAE in Swedish tennis players born in1998–2001. The study was conducted in 2015–2016 and includes all ranked Swedish tennis players(n = 1835) registered in the Swedish Tennis Association database from the year 2014. The resultsshow that when the birth dates of the corresponding Swedish population and all the ranked playersare compared, they show a moderate RAE; however, the higher up they are in the ranking system,the greater the RAE becomes. Top 10 players display an average of 64.1% being born in the firsthalf of the year. Some gender differences were also found, with a greater proportion of bothhigher and lower ranked females being born in the first half of the year. In our discussion ofthe findings we raise several issues that need to be addressed to provide more equal opportunitiesfor all junior players regardless of birth date. Resolving ongoing problems associated with RAEin competitive sports such as tennis is important both in term of prolonged participation in thesport and increased performance. Suggestions made in this article include recognising RAE whendesigning the format of competitions/tournaments, not using official rankings until the juniorsget older, addressing RAE in a “gender sensitive” way, and conducting further in-depth studiesin which RAE is understood/examined as being associated with environmental factors. Althoughthese findings show the RAE effect in Swedish tennis players, thus pointing at the need for furtherconsideration in terms of ranking and selection procedures to ensure equal opportunities for playerdevelopment, the study also concludes by reasserting an emphasis on a holistic approach to playerdevelopment in which coaches focus on the developmentally appropriate needs and potential of eachindividual player regardless of their biological age.

 • 288.
  Gerdin, Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Larsson, Håkan
  GIH The Swedish School of Sport and Health Sciences.
  (Dis)pleasurable boys' bodies materialising in PE2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Pleasure is often a key feature of school physical education (PE) and, indeed, a lot of students find pleasure in and through PE while others do not. However, pleasure is rarely considered to be of educational value in the subject. Further, since pleasure is linked to power it is in fact not entirely straightforward to legitimise the educational value of PE in relation to pleasure. In this paper, we will explore how a group of boys derive pleasures from their involvement in PE, but also how these power-induced pleasures are integral to gender normalisation processes.

  The paper draws on ethnographic data from a single-sex, boys’ secondary school in New Zealand involving 60 Year 10 (age 14-15) students. Using a visual ethnographic approach (Pink, 2007) consisting of observations and video recordings of boys participating in PE, the boys’ representations and interpretations of the visual data were explored during both focus groups and individual interviews. The data was analysed using (a visually oriented) discourse analysis (Foucault, 1980; Rose, 2007).

  By elucidating the discursive practices of PE in this setting and employing Butler’s (1993) concept of ‘materialisation’, we argue that boy’s bodies materialise as productive and pleasurable or displeasurable bodies through submitting/subjecting to certain bodily regimes, developing embodied mastery when it comes to certain sports, and displaying bodies in particular ways. The analysis indicates that the discursive practices of PE contribute to boys’ bodies materialising as pleasurable or dis-pleasurable and the (re)production of gender in the subject as shaped by discourse and the productive effect of power.

  We conclude that the focus on certain discursively constructed bodily practices at the same time continues to restrict the production of a diversity of bodily movement pleasures. Hence, traditional gender patterns are reproduced through a selection of particular sports/physical activities that all the students are expected to participate in. We propose that the ongoing constitution of privileged forms of masculinity, masculine bodies and masculine pleasures as related to fitness, health and sport and (certain) boys’ subsequent exercise of power in PE needs further critical examination.

 • 289.
  Gerdin, Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Larsson, Håkan
  the Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH.
  The productive effect of power: (dis)pleasurable bodies materialising in and through the discursive practices of boys’ physical education2018Inngår i: Physical Education and Sport Pedagogy, ISSN 1740-8989, E-ISSN 1742-5786, Vol. 23, nr 1, s. 66-83Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Pleasure is often a key feature of school physical education (PE) and, indeed, a lot of students find pleasure in and through PE while others do not. However, pleasure is rarely considered to be of educational value in the subject (Pringle, 2010). Further, since pleasure is linked to power (Foucault, 1980; Gerdin & Pringle, 2015) it is in fact not entirely straightforward to legitimise the educational value of PE in relation to pleasure.

  Purpose: In this paper, we explore how a group of boys derive pleasures from their involvement in PE, but also how these power-induced pleasures are integral to gender normalisation processes. The findings presented are particularly discussed in terms of inclusive/exclusive pedagogical practices related to gender, bodies and pleasures.

  Research setting and participants: The research setting was a single-sex, boys’ secondary school in Auckland, New Zealand. Participants in this study were 60 Year 10 (age 14-15) students from two PE classes.

  Data collection and analysis: Using a visual ethnographic approach (Pink, 2007) involving observations and video recordings of boys participating in PE, the boys’ representations and interpretations of the visual data were explored during both focus groups and individual interviews. The data was analysed using (a visually oriented) discourse analysis (Foucault, 1998; Rose, 2007).

  Findings: By elucidating the discursive practices of PE in this setting and employing Butler’s (1993) concept of ‘materialisation’, we suggest that boy’s bodies materialise as productive and pleasurable or displeasurable bodies through submitting/subjecting to certain bodily regimes, developing embodied mastery when it comes to certain sports, and displaying bodies in particular ways. The analysis indicate that the discursive practices of PE contribute to boys’ bodies materialising as pleasurable or dis-pleasurable and the (re)production of gender in the subject as shaped by discourse and the productive effect of power.

  Discussion and conclusions: In line with Gard (2008) we conclude that the focus on certain discursively constructed bodily practices at the same time continues to restrict the production of a diversity of bodily movement pleasures. Hence, traditional gender patterns are reproduced through a selection of particular sports/physical activities that all the students are expected to participate in. We propose that the ongoing constitution of privileged forms of masculinity, masculine bodies and masculine pleasures as related to fitness, health and sport and (certain) boys’ subsequent exercise of power in PE needs further critical examination.

 • 290.
  Gerdin, Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Deakin University, Australia.
  Mooney, Amanda
  Deakin University, Australia.
  Pleasure Games (of truth) in Boys’ Schooling – Interrogating Gender and Sexuality through a Pleasure Lens2019Inngår i: Exploring Gender and LGBTQ Issues in K-12 and Teacher Education: A Rainbow Assemblage / [ed] Adrian D Martin; Kathryn J Strom, Charlotte, NC: Information Age Publishing , 2019, s. 53-72Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 291.
  Gerdin, Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Ovens, Alan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). University of Auckland, New Zealand.
  Spatializing health work in schools - exploring the complex interconnection of space, health, physical education and masculinity2016Inngår i: Nordic Journal of Studies in Educational Policy, ISSN 2002-0317, Vol. 2, s. 1-12, artikkel-id 30158Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The spaces of schooling are not mere settings or backdrops where students’ learning take place, but are implicated in the production of knowledge and identities/subjectivities - spaces embody specific values, beliefs and traditions. In this paper we draw on visual ethnographic data from an all-boys school in New Zealand to examine how the spaces of schooling and PE perform health work in relation to the all round development of healthy young masculinities. By drawing on a complexivist philosophy we draw attention to how school policies, spaces, bodies, students, teachers all intersect to provide the boys with a socio-spatial context in which knowledge and learning about healthy young masculinities is constructed. We demonstrate how stereotypical notions of what boys should be doing and what they like doing is, for instance, materialised by the design and provision of schooling and PE as sporting spaces, based on a form of ‘healthism’, which privileges individualistic notions of health and the assumption that sport = fitness = health. We conclude that although the design and provision of schooling and PE spaces based on healthism is an important source of pleasures for young men, it also reinforces narrowly defined and even problematic forms of healthy young masculinities.

 • 292.
  Gerdin, Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Philpot, Rod Allan
  University of Auckland, New Zealand.
  Larsson, Lena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Schenker, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Mordal Moen, Kjersti
  Inland Norway University of Applied Sciences, Norway.
  Westlie, Knut
  Inland Norway University of Applied Sciences, Norway.
  Smith, Wayne
  University of Auckland, New Zealand.
  Legge, Maureen
  University of Auckland, New Zealand.
  Researching social justice and health (in)equality across different school health and physical education contexts in Sweden, Norway and New Zealand2019Inngår i: European Physical Education Review, ISSN 1356-336X, E-ISSN 1741-2749, Vol. 25, nr 1, s. 273-290Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The way school Health and Physical Education (HPE) is conceptualized and taught will impact on its ability to provide equitable outcomes across gender, sexuality, ethnicity, religion and social class. A focus on social justice in HPE is pertinent in times when these ideals are currently under threat from neoliberal globalization. This paper draws on data from the initial year of an international collaboration project called ‘Education for Equitable Health Outcomes – The Promise of School Health and Physical Education’ involving HPE and Physical Education Teacher Education researchers from Sweden, Norway and New Zealand. The data in this paper record the researchers’ presentations and discussions about issues of social justice and health as informed by school visits and interviews with HPE teachers in the three different countries. The analysis of the data is focused on what is addressed in the name of social justice in each of the three countries and how cross-cultural researchers of social justice in HPE interpret different contexts. In order to analyse the data, we draw on Michael Uljens’s concepts of non-affirmative and non-hierarchical education. The findings suggest that researching social justice and health (in)equality across different countries offers both opportunities and challenges when it comes to understanding the enactment of social justice in school and HPE practices. We conclude by drawing on Uljens to assert that the quest for social justice in HPE should focus on further problematizing affirmative and hierarchical educational practices since social justice teaching strategies are enabled and constrained by the contexts in which they are practised.

 • 293.
  Gerdin, Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Philpot, Rod
  University of Auckland, New Zealand.
  Smith, Wayne
  University of Auckland, New Zealand.
  It is only an intervention, but it can sow very fertile seeds: graduate physical education teachers' interpretations of critical pedagogy2018Inngår i: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, nr 3, s. 203-215Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The role that school health and physical education (HPE) plays in the making of physically active and healthy citizens continues to be rearticulated within the field of HPE practice. In Australasia, for example, this is evident in HPE curricula changes that now span almost two decades with ongoing advocacy for greater recognition of socially-critical perspectives of physical activity and health. This paper reports on one part of a larger collaborative project that focussed on how HPE teachers understand and enact socially-critical perspectives in their practice. The paper draws on interview data obtained from 20 secondary school HPE teachers, all of whom graduated from the same physical education teacher education (PETE) programme in New Zealand, a programme that espouses a socially-critical orientation. The teaching experience of the study participants ranged from 1 to 22 years of service. The preliminary analysis involved deduction of common themes in relation to the research questions and then, drawing on the theoretical framework of Bourdieu (1990), these themes were analysed in more detail to gain insight into how and why the graduate teachers’ expressed their particular understanding of HPE and critical pedagogy. The findings suggested that this PETE programme did have some impact on the participant teachers’ perceptions of physical activity and health, and the role of socially-critical thinking. However, there was also evidence to suggest that many of them did not have a clear understanding of the transformative agenda of critical pedagogy. We conclude by suggesting that although this PETE programme did plant ‘seeds’ that had an impact on the graduate teachers’ awareness and thinking about socially-critical issues in relation to physical activity and health, it did not necessarily turn them into critical pedagogues.

 • 294.
  Gerdin, Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). The University of Auckland, New Zealand.
  Pringle, Richard
  The University of Auckland, New Zealand.
  The politics of pleasure: An ethnographic examination exploring the dominance of the multi-activity sport-based physical education model2015Inngår i: Presented at ECER 2015, Education and Transtition. Contributions from Educational Research. Network: 18. Research in Sports Pedagogy, 2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 295.
  Gerdin, Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Pringle, Richard
  Monash University, Australia.
  Crocket, Hamish
  University of Waikato, New Zealand.
  Coaching and ethical self-creation: problematizing the “efficient tennis machine”2019Inngår i: Sport Coaching Review, ISSN 2164-0629, Vol. 8, nr 1, s. 25-42Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper we draw from Foucault, particularly his writings on the technologies of self, to problematize and reimagine understandings of what it means to coach effectively andethically. In recognising the difficulty of operationalising Foucauldian ideas, we provide a narrative-of-self to reveal how an elite tennis coach, Göran Gerdin, adopted Foucauldian ideas in a process of ethical self-creation. The narrative reveals how Göran experienced the tragedy of youth player suicide and how he critically reflected on his coaching role in relation to this tragedy. Through specifically problematizing the insidious influence of technologies of dominance on athletic subjectivity, Göran reveals how he drew from Foucault to develop alternative coach practices and a related telos. We conclude by reflecting on pragmatic issues associated with coaching with Foucault.

 • 296.
  Gerdin, Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Smith, Wayne
  University of Auckland, New Zealand.
  Mordal Moen, Kjersti
  Inland Norway University of Applied Sciences, Norway.
  Westlie, Knut
  Inland Norway University of Applied Sciences, Norway.
  Larsson, Lena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Schenker, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Chambers, Fiona
  University College Cork, Ireland.
  Philpot, Rod
  University of Auckland, New Zealand.
  Legge, Maureen
  University of Auckland, New Zealand.
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Researching social justice and health (in)equality across different school health and physical education contexts2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Although school Health and Physical Education (HPE) has the potential to contribute to lifelong health and well-being, the way HPE isconceptualized and taught will impact on its ability to provide equitable outcomes across gender, sexuality, ethnicity, religion and socialclass. The genesis of this symposium comes from the ongoing international collaboration project - Education for Equitable HealthOutcomes - The Promise of School Health and Physical Education (EDUHEALTH) consisting of Physical Education Teacher Education(PETE) teachers and researchers from Sweden, Norway and New Zealand. The aim of the EDUHEALTH project is to contribute to theunderstanding of how teachers of HPE teach for social justice by examining the teaching practices of teachers. A focus on equity,democracy and social justice in HPE can be seen as particularly pertinent in times when these ideals are currently under threat fromneoliberal globalisation (Azzarito, Macdonald, Dagkas & Fisette, 2017). The research question guiding this project are: (i) How do HPE teachers’ practices address democracy and social justice? (ii) How may HPE practice contribute to greater inclusion and equitable health outcomes for all students? The session will begin with an introduction to the symposium followed by the first part of paper one which will provide a brief overview ofthe background and implementation of the EDUHEALTH project to date.The second paper will then explicate our conceptualisation of the term social justice as concerned with equity, taking account of many variables including gender, sexuality, socioeconomic, and ethnicity, and within the context of HPE, physicality. The discussion on this paper will draw on Bell’s (1997) concept of social justice as both a process and a goal along with Wright’s (2004) claim that a pedagogy focused on social justice embraces emancipatory practices or processes that have the goal of helping students identify, challenge and transform existing unequal power relations relating to physical activity and health. In this paper we will also discuss the different theoretical perspectives that we are considering in relation to understanding and subsequently analysing social justice in HPE as informed by the works of, for instance, Habermas, Bourdieu, Foucault and Uljens. The third paper will then discuss our methodology and methods for generating data involving HPE class observations and teacher interview in the three different countries and employing a critical incident technique (Tripp, 2012) along with stimulated-recall interviews toexplore HPE teaching practices that enact socially-critical perspective of physical activity and health. At the conclusion of the third paper we will return to the first paper and draw on some initial findings of this project to date in terms of the potential, and difficulties, of researching social justice and health (in)equality across different school health and physical education contexts. The potential comes from having outsiders critically examining the societal, educational, and HPE context and offering new insights. The difficulties are in reaching a shared understanding of what it means to be socially critical and applying this understanding in each of the three different contexts. At the end we tentatively suggest that in our ongoing work with this project and by drawing on Freire (2000) and Tinning (2010) that there is no ‘holy grail’ in terms of a social justice teaching method for HPE practice since teaching strategies are enabled and constrained by the contexts in which they are practiced. Finally, a discussant will reflect on the work presented and the nature of the project before opening the floor to the audience for the final 20 minutes of the symposium.

 • 297.
  Gerdin, Göran
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). The University of Auckland, New Zealand.
  Smith, Wayne
  The University of Auckland, New Zealand.
  Philpot, Rod
  The University of Auckland, New Zealand.
  Physical Education Teacher Education – ’It’s only an intervention, but it can sow very fertile seeds’2015Inngår i: Presented at ECER 2015, Education and Transtition. Contributions from Educational Research. Network: 18. Research in Sports Pedagogy, 2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 298.
  Gerdin, Rickard
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  KASAM och välbefinnande på arbetsplatsen: En studie om lärares i idrott och hälsa upplevelser av arbetsmiljön och hur arbetsmiljön kan inverka på undervisningen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Media och tidigare forskning skildrar att lärare har dåliga arbetsförhållanden. Syftet med denna studie var att undersöka gymnasielärares och högstadielärares i idrott och hälsa upplevelser samt förståelse av arbetsmiljön. För att uppnå syftet har en kvalitativ intervjustudie genomförts med 7 stycken lärare i idrott och hälsa. Resultatet har analyserats utifrån Aron Antonovskys teorier om KASAM samt Ulf P. Lundgren och Urban Dahllöfs teorier om ramfaktorer. Resultatet visar att arbetsmiljön upplevdes som god exempelvis med ett varierat utbud av fysiska platser att bedriva undervisning på, en öppen och förtroendefull social arbetsmiljö samt att lärare känner sig delaktiga i bestämmelser på skolan. Dock kan arbetsmiljön ibland upplevas mindre bra exempelvis att den är högljudd, sliten och att det kan uppstå vissa fall av konflikter mellan elever. Lärarna beskriver även att deras handlingsmöjligheter är sämre i någon av aspekterna som tid, scheman och grupper. Arbetsmiljön inverkar på undervisningarna genom exempelvis större krav på organisation och planering. Slutsatsen är att studien skiljer sig från tidigare forskning och medias skildring av lärares dåliga arbetsförhållanden. Dock visar studien  viktiga komponenter skolan kan arbeta med för att förbättra sin arbetsmiljö, exempelvis den organisatoriska arbetsmiljön. Om arbetsmiljön är hanterbar, begriplig och viktigast av allt meningsfull, kan det uppstå ett välbefinnande på arbetsplatsen.

 • 299.
  Gerdin, Rickard
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Bergström, Eric
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  "Ät det här så blir du stor och stark": En studie om var eleverna anser sig få mest kunskap om kost och bra matvanor2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Elever som tränar ofta på fritiden har bättre matvanor än de som inte tränar. Med bra matvanor blir skolresultaten och hälsan i stort bättre. Skolans uppdrag är att lära eleverna om bra matvanor i samband med fysisk aktivitet och hälsa. Föräldrarnas attityd har stor inverkan på barnens matvanor. Syftet med vår studie är att se skillnader i matvanor mellan elever som tränar ofta och de som tränar sällan på fritiden samt var de anser sig få sin kunskap om kost och bra matvanor ifrån. Metod. 206 elever, i årskurs 9, från 3 olika skolor deltog i en enkätundersökning om mat- och träningsvanor. Resultat. Elever som anser sig träna ofta anser sig ha bättre matvanor än de som anser sig träna mer sällan. De kunskapskällor elever prioriterar om bra matvanor är till stor del utanför skolan. Konklusion. Skolan kan bli bättre på att förmedla kunskaper om bra kostvanor såsom det står i kursplanerna. Så de som tränar och även de som inte tränar anser att de får valid och bra kunskap om matvanor från skolan.

 • 300.
  Gerrevall, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Att bedöma lärarkvalitet: inledning - principiella utgångspunkter2017Inngår i: Att bedöma lärarkvalitet: skicklighet, lämplighet & kompetens / [ed] Per Gerrevall, Stockholm: Natur och kultur, 2017, s. 107-123Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
3456789 251 - 300 of 782
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf