lnu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 1103
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Frank, Henrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Strategier för kreativitet: En kvalitativ undersökning om bildlärares kreativitetsgenerering i grundskolans senare år2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur bildlärare, verksamma i grundskolans årskurs 7–9, ser på kreativitet generellt och specifikt på elevers kreativitet i bildundervisning, samt vilka strategier bildlärare säger sig använda för att stimulera elevernas kreativa utveckling i bildundervisningen. Urvalet för denna studie är fem högstadielärare som undervisar i bildämnet på olika högstadieskolor i Sverige. Studien är genomförd med en kvalitativ metodansats där empirin samlades in via intervjuer och resultatet analyserades genom en hermeneutisk ansats. I resultatet framgår det att bildlärarna definierar kreativitet som något nyskapande, annorlunda och problemlösande. Elevers svårigheter med att vara kreativa visar sig enligt bildlärarna bottna i rädslan att göra fel vilket leder till att eleverna arbetar resultatstyrt snarare än kreativt. Bildlärarnas uppfattning om elevers kreativa förmågor verkar grunda sig i synen på kunskapsutveckling. Kreativitetsgenererande arbetsformer som framgår är att genom samtal och bekräftelse höja elevernas självförtroende för den egna arbetsprocessen samtidigt som estetiken avdramatiseras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Frank, Henrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Stjärneborn, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Är bild ett flickämne?: En undersökning om vilka faktorer som kan påverka elevers syn på bildämnet2019Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka elevers syn på bildämnets plats och betydelse i skolan samt vilka faktorer som kan påverka detta. Ytterligare ett syfte är att undersöka om synen på ämnet skiljer sig mellan pojkar och flickor, därför genomförs studien ur ett genusperspektiv. Metoden är kvantitativ där enkäter delades ut i årskurs 9 på två olika högstadieskolor i samband med vår verksamhetsförlagda utbildning. Resultatet visar att flickor har mer positiv inställning till ämnet än pojkar. De vill ha mer och längre bildlektioner och är även mer positiva till att testa på nya bildmaterial.Oavsett om flickor uppskattar bildämnet mer än pojkar hamnar bildämnet långt ned på listan för så kallade “viktiga ämnen” i vår undersökning. Resultatet visar också att lärarens val av material och undervisningsmetoder har stor betydelse för elevernas syn på ämnet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Fransson, Emma
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Berättelserna om nyfikenhet: En narrativ studie av konstpedagogiska möten2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper presents a narrative study of art educational meetings. The purpose of this study is to investigate what stories have been created about young people's curiosity and the circumstances that contribute to awaken engagement in the encounter with art. Five interviews have been conducted with art and museum educators. The stories collected through the interviews are analyzed with narrative analysis. This is then interpreted through a framework built on research on creativity, curiosity, and art educational meetings. Together, these starting points create an opportunity to show the variety of stories that exist regarding young people's curiosity. My conclusion is that there are several different stories about how art educational meetings are staged and how to act to create curiosity. Even the circumstances that contribute to the creation of curiosity consist of several different stories. Each individual story gives transparency to the importance of curiosity in meeting with art.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Frantzich, Lovisa Leona
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Från flum till produkt: Popmusik med sound healing och ASMR2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöker jag processen kring att kombinera modern popmusik med sound healing och ASMR. Under arbetet har jag sammanställt ofta förekommande element inom ASMR och sound healing och därefter producerat poplåtar där jag lagt till dessa element. Låtarna skapades utifrån en struktur av modern pop där fokus låg på vocals, production och ”finishing touches”. Arbetet resulterade i tre låtar som enligt mig lyckades kombinera de två världarna.

  Många artister har på liknande sätt experimenterat med att sammanföra dessa genrer, bland de mest framgångsrika är Björk och Billie Eilish, som båda på sitt eget sätt har varit framträdande i att skapa ett eget och unikt sound genom att använda ljud som går att hitta i ASMR i sin popmusik.

  Utmaningen i att kombinera genrerna låg i att deras progression och uppbyggnad i stor utsträckning skiljer sig åt samt vilket syfte de är de tänka att konsumeras för. Jag insåg dock under arbetets gång att genrernas olikheter är just det som gör att de kompatibla.

  Konstnärlighet och teknik gick hand i hand då en stor del av produktionen låg i att hitta eller skapa rätt ljud, samt att producera ett binaural sound. För detta laborerade jag med olika inspelnings -och mixtekniker, såsom att spela in i binaural stereo och prova olika upptagning på mikrofoner, samt att mixa i surround och binaural.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 255.
  Freij, Jakob
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Varför arbeta som musiklärare?: En kvalitativ studie om musiklärarstudenter och deras uppfattningar av sitt yrkesval2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har för avsikt att synliggöra uppfattningar som fem musiklärarstudenter har av sitt yrkesval, som i studien omfattar yrkesvalet musiklärare. Syftet med studien är att undersöka dels vilka uppfattningar som respondenterna har av yrkesvalet och hur uppfattningarna varierar, dels hur uppfattningarna motiverar och är relevanta för deras val att utbilda sig till musiklärare. Studien tillämpar fenomenografi som teoretiskt ramverk genom kartläggning och analys av respondenternas uppfattningar/variationer i uppfattningar av yrkesvalet. Datainsamling görs genom semistrukturerade, enskilda intervjuer. Analys av intervjuerna sker utifrån en tematisk analysmetod, för att skapa teman och göra insamlad data mer överskådlig. Efter genomförd analys synliggörs respondenternas uppfattningar av yrkesvalet och hur uppfattningarna varierar, samt hur uppfattningarna motiverar och har relevans för de egna yrkesvalen. Utifrån analysen etableras tre huvudsakliga teman, tre kategorier som ett resultat: karriär, undervisning och bakgrund. Temat karriär behandlar respondenteras uppfattningar av yrkesvalet utifrån subteman om att arbeta med musik i egenskap av musiklärare, samt om personlig utveckling genom yrkesvalet. Temat undervisning behandlar respondenternas uppfattningar av yrkesvalet utifrån subteman om intresse för pedagogik och de möjligheter som musikämnet erbjuder. Temat bakgrund behandlar respondenternas uppfattningar om yrkesvalet utifrån subteman om deras personliga intresse för musik och erfarenheter av undervisning inom musikämnet. Utifrån resultatet framgår det att yrkesvalet musiklärare uppfattas som ett sätt att sysselsätta sig med musik. Respondenternas egna yrkesval kan framför allt härledas till deras egna musikaliska intressen, i mindre utsträckning till deras egna efarenheter av musikundervisning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Frid, Oliver
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  "Jag önskar att jag kunde prodda så här bra": Ett arbete om att analysera och återskapa produktioner utifrån referenslåtar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbetet så analyserar jag soundet ifrån tre framgångsrika musikproducenter inom

  popmusiken samt återskapar deras sound på mina egna låtar. Detta görs genom en grundlig analys i tre steg. Resultatet blev tillfredställande då jag har fått ett par ”aha-upplevelser” som direkt höjt kvalitén på mina produktioner. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Fridström, Rebecka
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  “En sak som låter så bra på papper, sen i vardagen är det ett pussel.”: En inblick i vilken roll elevernas identitetsprocess har i högstadiets musikundervisning.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka hur högstadielärare uppfattar och behandlar elevers identitetsprocess i undervisningen samt belysa möjliga problem med en undervisning med inkluderad identitetsaspekt. Baserat på intervjuer med fyra olika musiklärare verksamma vid högstadiet har studien anknutit till tidigare forskning där identitetsprocessen i musikundervisningen berörs. Därtill används aspekter ur designteori samt symbolisk interaktionism för att belysa lärandets roll i identitetsutvecklingen och relevanta begrepp för ökad förståelse inom ämnet. Studien belyser hur musikundervisningen bidrar till elevernas utveckling till att bli kompetenta musikaliska deltagare, som i sig knyter an till grundskolans allmändidaktiska mål (Skolverket, 2019a) där eleverna ska få utrymme att utvecklas till “aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” (Skolverket, 2019a, s. 7).Det framgår att informanterna ser vikten av musikens roll i identitetsprocessen, men den ses som en process som sker utanför undervisningen. Lektionsinnehållet planeras till att vara nästan övervägande fokuserat på spel inom pop- och rockgenrer, trots att informanterna är överens om att ett musikintresse likväl tar form i lyssnande på och talande om musik. Informanterna ser det som ett problem att eleverna inte utvecklar tillräckliga speltekniska färdigheter för att kunna uttrycka sig med hjälp av musik. Det framgår att informanterna utgår från egna musikupplevelser när de talar om elevernas identitetsprocess och ser därför hellre en avsaknad av musikaliska identitetsuttryck än uttryck som tar form på andra vis än vad informanterna har vuxit upp med. Studien visar att informanternas undervisning och förutsättningar för att utveckla en förståelse för eleverna styrs av informanternas egna intressen.Som förslag på vidare forskning vill denna studie så ett frö om att undersöka huruvida musikundervisningen bör inrikta sig mindre på speltekniska aspekter och lägga mer vikt vid att eleverna ska utveckla en förståelse för musikens påverkan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Fridström, Rebecka
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  ”Vad är det som gör att du tycker om att sjunga?”: En fenomenografisk studie om hur självkänsla och identitet påverkas hos sångelever på gymnasiet2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  ”What makes you like to sing?” is a phenomenographic study with the aim to gain insights on how the role of being a singer in Swedish secondary schools can be experienced and how it can affect student’s self-esteem and identity development. The study is based on qualitative semi-structured interviews with voice students in the second and third year of different Swedish secondary schools. The interviews show that the informants experience internal and external demands on their musical performances and that the vocalist has a delicate relationship to their musicianship since a voice is unique and sounds different for every individual. They experience constructive criticism to be a mean for their own musical progress and general positive comments as affirmative.

  The study shows that personal development and musical development are connected. A student who has a high level of self-esteem is more likely to perform well and is therefore more likely to attain higher grades than students with low levels of self-esteem. The study also shows that a high level of performance anxiety among the students is connected to low self-esteem.

  Fulltekst (pdf)
  ”Vad är det som gör att du tycker om att sjunga?”: En fenomenografisk studie om hur självkänsla och identitet påverkas hos sångelever på gymnasiet-Rebecka Fridström
 • 259.
  Frode, Cim
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Övningsmotivation: En kvalitativ studie om hur fem musiklärare på gymnasiet uppfattar sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien fokuserar i första hand på att skapa förståelse kring hur musiklärare på gymnasiet upplever sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner. I andra hand riktar den in sig på att lyfta fram vilka motivationsverktyg musiklärare använder sig utav för att främja övning mellan individuella instrument- och sånglektioner. Studien uppkom genom att en problematik synliggjordes under den verksamhetsförlagda utbildningen, nämligen att elever tenderade att inte öva mellan sina lektioner. Hermeneutik valdes som teoretiskt ramverk eftersom studien fokuserade på lärares förståelse, uppfattningar och upplevelser av sina elevers motivation. Genomförandet gjordes genom fem semistrukturerade kvalitativa intervjuer med musiklärare som samtliga hade olika huvudinstrument. I analysprocessen kunde musiklärarnas uppfattningar synliggöras och tolkas gentemot tidigare forskning. Musiklärarna upplevde att övningsmotivationen har sjunkit under de senaste tio till femton åren och att deras nuvarande elever övar mindre än vad deras tidigare elever gjorde. Informanterna kopplade den negativa trenden till olika aspekter så som sociala medier och hur dessa digitala verktyg kan påverka elevers kortsiktiga tänkande negativt. Utifrån studiens fynd skapades en modell i form av en motivationspyramid. I denna pyramid sattes motivationsskapande värdeord in som valdes utifrån informanternas motivationsstrategier. Modellen kan användas av pedagoger för att skapa en mer inkluderad och motiverad undervisningsmiljö för sina elever. I diskussionsdelen av studien diskuteras musiklärares roll för elevernas motivation, vilka didaktiska implikationer studien kan ha och förslag till vidare forskning. 

  Fulltekst (pdf)
  Övningsmotivation
 • 260.
  Fälldin, Beatrice
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Varför har vi bild?: En studie om bildpedagogers och högstadieelevers uppfattningar om bildämnet och motivation2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker bildpedagogers och högstadieelevers uppfattningar om bildämnet och motivation för ämnet. Studien fokuserar på motivation för bildämnets relevans för elevernas framtida yrkesverksamhet och kommunikationsmöjligheter. Vidare undersöker studien bildpedagogers och högstadieelevers uppfattningar om digitala mediers möjligheter för ökad motivation till bildämnet. Genom kvalitativa intervjuer med tre bildpedagoger från tre högstadieskolor samt intervjuer med åtta av deras elever ur årskurs åtta framkommer att elevernas uppfattningar om bildämnet är att det är ett roligt ämne som bryter av mot skolans övriga verksamhet. Vidare framkommer att de inte finner någon relevans med sin kommande yrkesverksamhet eller deras framtid i allmänhet. Bildpedagogernas uppfattningar är att eleverna finner bildämnet som roligt men inte viktigt och deras uppfattning är att de arbetar mycket för att motivera eleverna för ämnets relevans. Detta motsäger elevernas uppfattningar om bildpedagogernas motivationsarbete. Uppfattningarna om de digitala mediernas möjligheter för ökad motivation till bildämnet uppfattas, av såväl bildpedagogerna som eleverna, inte som den mest möjliga metoden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Fännfors, Sandy
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. Den historiska översikten delar in black metal i fyra generationer och definierar tillhörande subkulturell terminologi, likväl subkulturen och genrens utveckling. Detta sker i relation till relevanta musikexempel för de fyra generationerna. Efter detta ges en religiös bakgrund gällande de tre band som ska analyseras i arbetets andra del. Dessa tre band kommer ifrån tre olika länder med en vitt skild samhällsdiskurs och religiöst samt politiskt klimat. Syftet med att föra fram respektive religiös bakgrund avser förståelse för hur black metal använder gemensamma nämnare för provokation, då inom samma genre men inte i samma miljö. Arbetets andra del lägger vikt vid den klingande musiken och fokuserar på vad det är i musiken och dess låttexter som är provocerande. Analyserna av black metal som subkultur och musikalisk genre utgick från ett snarlikt forskningsläge. Resultatet av respektive analys var likartat. Normbrytande beteende från rådande samhällsdiskurs är skäl nog för att provocera, som subkultur var detta tillräckligt genom visuell representation för en subkulturell tillhörighet. För musiken landade resultatet dels i den aggressiva framtoning musiken bär, samt genom de tillhörande låttexternas innehåll där centrala teman inkluderar satanism, ockultism, djävulsdyrkan och bär anti-religiösa budskap.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Fännfors, Sandy
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Doom och soundscape: en analys av atmosfärens betydelse inom doom2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vad är atmosfär och hur skapas det? I den här analysen undersöks atmosfär i förhållande till musikgenren doom och då utifrån ett insider-perspektiv. Insider-perspektivet är det subkulturella perspektiv som genrens anhängare ingår i, vilket innefattar ett specifikt sätt att tala, tänka och uttrycka sig i förhållande till genrens kulturella uttryck. Inom musikgenren doom behandlas atmosfär som ett insiderbegrepp för att förklara upplevelsen av musiken och vilka känslor den förmedlar. En förutsättning för den här undersökningen utgår från att atmosfär förmedlar förutbestämda känslor genom musiken som förstås via en kulturellt betingad uppfattning. Syftet med undersökningen är att kartlägga vilka komponenter som behöver ingå i konstruktionen av tre olika soundscape utifrån tre förutbestämda teman och hur dessa gemensamt bildar en specifik atmosfär. Analysens resultat återknyter till undersökningens utgångspunkt. Det finns specifika komponenter som ingår i konstruktionen av ett tematiskt soundscape som reflekteras i den atmosfär som upplevs, oberoende av om lyssnaren är en insider eller outsider. Med outsider avses någon som inte är en anhängare (insider) till genren och därmed inte har samma kännedom eller kunskap som en insider har. För alla komponenter föreligger en grundläggande kulturell förståelse för vilka känslor som representeras och som sedermera utgör respektive tema. Emellertid fanns det parametrar i komponenterna som var problematiska att mäta genom traditionella musikvetenskapliga metoder. Dessa förmedlades inte lika tydligt och var i större utsträckning beroende av den kontext de förekom i och utgjorde inte några egna komponenter. 

  I slutsatsen framgår en gemensam komponent för temats betydelse under konstruktionen av soundscape: atmosfär är inte beroende av en förståelse för språk eller hur väl sången artikuleras. Det handlar inte om vad som sjungs, utan hur det sjungs. Atmosfär är produkten av att lyssna aktivt och förmedlas först när det uppmärksammas av lyssnaren.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Gadea Salom, Eduard
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Kultur och representation i musikklassrummet: en kvantitativ studie om vilken musik som används i musikundervisning2022Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie utforskar vilken musik som används i musikundervisningen på högstadieskolor. Studien undersöker även huruvida det förekommer skillnader i musik för spelande och icke-spelande moment, det vill säga tillfällen där elever musicerar och tillfällen då de inte musicerar. Detta är en kvantitativ forskningsstudie där data har samlats in genom en enkät riktad till lärarna på högstadieskolor (årskurs 7–9). Enkäten innehöll frågor om i vilken grad deltagarna använder musik av olika typer, såsom dess ursprung, genre, tidsperiod och språk. Studiens teoretiska perspektiv utgörs av olika begrepp och idéer från det sociokulturella perspektivet, postkolonial teori och interkulturalitet. Resultatet visar en dominans av västerländsk musik i musikämnet, där musiken som härrör från Anglosfären och förekommer på engelska gynnas, samtidigt som en exkludering av icke västerländska kulturer sker. När det gäller genrer är det pop som dominerar över övriga. Dessutom är den nyaste musiken den som musiklärare använder mest. Dessa tendenser förekommer i både spelande och icke-spelande moment, men de är inte lika markanta i det sistnämnda. Resultatet innebär att musikämnet är etnocentriskt och att utrymmet för andra kulturer förpassas till de tillfällen där eleverna inte musicerar, vilket kan tolkas som att icke västerländsk musik ses som ”den andra” i relation till det normala.

 • 264.
  Garberding, Petra
  et al.
  Södertörns University, Sweden.
  Geisler, Ursula
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Rosengren, Henrik
  Lund University, Sweden.
  ”Jag ser till att bli uppfattad som en vanlig DDR-medborgare”: musikforskaren Gerd Schönfelder, Kungl. Musikaliska akademien och Stasi2019Inngår i: Svensk tidskrift för musikforskning, ISSN 0081-9816, E-ISSN 2002-021X, Vol. 101, s. 103-135Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article is a case study of the contacts between the music sector in Sweden and the GDR in the 1970s, 1980s and 1990s. The case is the activities of the East-German musicologist and music administrator Gerd Schönfelder (1936–2000) in Sweden at that time, and the debate that arose in the early 1990s when he was accused of having worked for the East German security service, Stasi. The purpose is to provide insight into how music-aesthetic and musicological aspects interacted with politics and ideology in the relations between Sweden and the GDR. In the early 1990s, the availability of material in the Stasi archive was still very limited, and so it was difficult to find out whether it was true that Schönfelder had worked for Stasi, what tasks he had received from the security service and what these tasks meant for his work with Swedish colleagues in the music field. In our article, we try to find answers to these questions by examining how Schönfelder established contact with the Swedish music sector, who were his closest partners in Sweden, and why they were of interest to him. Throughout, we explore Schönfelder’s relationship to Stasi and his work as an ”unofficial employee” for Stasi in Sweden. Finally, we offer a sociological perspective on Schönfelder’s activities in Sweden and the GDR, using Pierre Bourdieu's concepts of field and capital.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Gassberger, Molly
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB). Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Obefläckad Maria: Miles Aldridges Immaculée analyserad i en samtida kontext2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka Miles Aldridges fotografi Immaculée#5 som gestaltar en Jungfru Maria som innehar ett uttryck av extas. Med hjälp av Panofskys ikonografiska metod och feministisk och psykoanalytisk teori analyseras verket för att utforska hur det religiösa verket kan tolkas i en samtida kontext.

  Slutsatsen innehåller en konklusion om att en förhistorisk kontext om Jungfru Maria och genomförda kritiska analyser visar att Immaculée#5 kan representera ett visuellt kvinnoförtryck baserat på bland annat sexuell voyeurism.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Geisler, Ursula
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Akademiska kapellet in Lund nach 1745 und der Bedeutungswandel von folksång im 19. Jahrhundert2016Inngår i: "Verwandlung der Welt"?: Die Musikkultur des Ostseeraums in der Sattelzeit / [ed] Martin Loeser, Berlin: Frank & Timme, 2016, 1, s. 77-88Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [de]

  Mit Gründung der Akademiska kapellet in Lund im Jahre 1745 erhielt die Stadt einen musikalischen Akteur, der bis heute aktiv das universitäre und außeruniversitäre Musikleben mitgestaltet. Das drittälteste Orchester Schwedens (nach Kungliga hovkapellet in Stockholm, gegr. 1526 und Kungliga akademiska kapell in Uppsala, gegr. 1627) repräsentiert eine musikalische Institution, deren Produktion und Rezeption in der – von Koselleck als Sattelzeit bezeichneten – Übergangsperiode zwischen 1750‑1850 sowohl als erneuernd als auch bewahrend auf die sich bildende städtische Zivilgesellschaft zurückwirkte. In dieser Funktion ergänzt wird sie durch studentisches Singen, das anfangs in loser, später organisierter Form das Lundenser Musikleben – nicht zuletzt in Form von spezifischen säkularisierten Gesangsritualen – nachhaltig prägte. Studentisches organisiertes Singen in Lund ab den 1830er Jahren ist mit Fragen nach den Möglichkeiten der politischen Vergemeinschaftung durch Gesang unmittelbar verbunden. Der Wandel vom vereinzelten studentischen Singen anlässlich spezifischer Festivitäten in Lund im späten 18. Jahrhundert zum organisierten Männerchorgesang mit nationalsymbolischer Bedeutung ab den 1830er Jahren bis weit über das 19. Jahrhundert hinaus hängt mit einem grundlegenden musikkulturellen Wandel in der europäischen Nachaufklärung zusammen.

  Der Beitrag umreißt im ersten Teil die musikalische Tätigkeit der Akademiska kapellet in Lund, besonders in der Anfangszeit ab 1745, und kontrastiert diese gegen einen begriffsgeschichtlich fokussierten zweiten Teil über den Bedeutungswandel von folksång („Volksgesang“) im 19. Jahrhunderts.

 • 267.
  Geisler, Ursula
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Daniele D. Godor och Marie-Louise Rodén, 2015. Mästersångaren från Västerås: Set Svanholm. Stockholm: Atlantis. 370 s., ill. ISBN 978-91-7353-722-3 2017Inngår i: Svensk tidskrift för musikforskning, ISSN 0081-9816, E-ISSN 2002-021X, Vol. 99Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Boken om Set Svanholm liknar en bra dokumentär, där ett tydligt bildspråk varvas med intressanta berättelser och detaljerade närbilder. De behandlade områdena är mångfaldiga; alltifrån familjefrågor, frikyrkligt inflytande, personligt ordningssinne, arbetssamhet, hälsoproblem och ekonomiskt vinststrävande till Wagnerrepertoaren, inspelningshistoriens utveckling, europeisk kulturhistoria och avnazifiering. Det musikaliska står oftast inte i centrum, men belysas med delvis detaljerade beskrivningar och diskussioner av främst sångtekniken, röstfacken, utbildnings- och uppförandeinstitutionerna, repertoar och inspelningar. Ett "Efterord för sångintresserade" fördjupar sig i en sångteknisk diskussion som framförallt fokuserar frågor om röstklang och rösthälsa samt röstfacken med utgångspunkt i Svanholms utveckling från baryton till tenor.

 • 268.
  Geisler, Ursula
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Political Music Censorship: Some Remarks on Nazi Music Regulations 1933-19452015Inngår i: Dansk Musikforskning Online, E-ISSN 1904-237X, nr SpecialArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  While Germany’s reputation as a Kulturnation since the 19th century had been based on music as a representation of nationalised universalism, Nazism constructed music as a metaphor for genetic purity and superiority. Nazi music censorship was implemented both by the culture division (Kulturabteilung) and the music division (Musikabteilung) of the Reich Propaganda Ministry (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda; RMVP), as well as by the Reich Music Chamber (Reichsmusikkammer; RMK). The censorship examples presented here illuminate the dual Nazi strategy of cultural concessions and prohibitions.

 • 269.
  Gill, Pontus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Politik i musik: med fokus på Björn Afzelius texter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar musik i politik, med fokus på vilka politiska uttryck som går att finna i Björn Afzelius texter. Med fokus på albumet Innan tystnaden från 1982, samt vad Björn Afzelius hade för syfte med dessa uttryck i sina texter. En deskriptiv kvalitativ metod utformad av Göran Arhne och Peter Svensson har använts till att avgränsa mitt arbete. Detta från Björn Afzelius alla texter, till texterna i ett utvalt musikalbum. För att identifiera de olika uttrycksätten sa har Plams hermaneutiska använts som verktyg för att få fram musikförståelsens primärfunktioner i albumet. Detta likt Marion Lamberth i Musikens komplexa fält. Modellens syfte har varit att användas som ett verktyg för att få en hermaneutisk helhetsbild av verket som ska analyseras. Sedan har en egen analysmetod utförts och förankrats i Lars Lilliestams analysmetod av svenska rocktexter i Svensk rock: Musik, lyrik, historik. När de politiska uttrycket identifierats så kunde man koppla dessa till Alf Arvidssons tidstypiska drag från åren 1965-1980, då musikrörelsen ägde rum i Sverige. Slutsatsen är att Björn Afzelius delade den socialistiska ideologin som var tydstypisk för de här åren, samt att hans syfte med dessa politiska uttryck var att sprida den socialistiska ideologin genom sin text och musik.

  Fulltekst (pdf)
  Politik i musik: med fokus på Björn Afzelius texter
 • 270.
  Gradén, Judith
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Var finns min inspiration?: Ett konstnärligt arbete om att skapa förutsättningar för att lättare hitta inspiration.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka olika metoder och aktiviteter för att stimulera inspiration och konstnärlig kreativitet som kompositör, musiker och musikproducent. Detta för att utforska vägar till förutsättningar för mitt musikskapande. Syftet uppfylldes metodiskt genom aktiviteter som utfördes dagligen vid pianot/datorn för att hitta inspiration. Metoden var att utföra ett 15-tal aktiviteter som att gå i skogen, lyssna på musik eller träna, aktiviteterna genomfördes dagligen under fem veckor. Resultatet blev en helt ny metod som var oväntad. Kärnan i att skapa en bra förutsättning för att lättare hitta inspiration visade sig vara att skapa disciplin, struktur och hårt arbete. Studiens resultat var inte vad du gjorde utan att du gjorde det. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (mp3)
  Dag 1
  Download (mp3)
  Dag 2
  Download (mp3)
  Dag 3
  Download (mp3)
  Dag 4
  Download (mp3)
  Dag 5
  Download (mp3)
  Dag 6
  Download (mp3)
  Dag 7
  Download (mp3)
  Dag 8
  Download (mp3)
  Dag 9
  Download (mp3)
  Dag 10
  Download (mp3)
  Dag 11
  Download (mp3)
  Dag 12
  Download (mp3)
  Dag 13
  Download (mp3)
  Dag 14
  Download (mp3)
  Dag 15
  Download (mp3)
  Dag 16
  Download (mp3)
  Dag 17
  Download (mp3)
  Dag 18
  Download (mp3)
  Dag 19
  Download (mp3)
  Dag 20
  Download (mp3)
  Dag 21
  Download (mp3)
  Dag 22
  Download (mp3)
  Dag 23
  Download (mp3)
  Dag 24
  Download (mp3)
  Dag 25
 • 271.
  Graham, Charlotte
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Kan bedömning bli likvärdig?: En studie av bedömning av niondeklassares musikskapande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 272.
  Granehäll, Lina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Motivation på musik- och kulturskola: en studie om elevers motivationsfaktorer utifrån ett elev- och lärarperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete presenterar olika motivationsfaktorer på musik- och kulturskola. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka faktorer som främjar respektive begränsar elevers motivation till att utöva musik. Musik- och kulturskola är en frivillig verksamhet som gör att elevers egna ansvar och inflytande får en betydande roll. För att få ett bredare perspektiv så har både elever och lärare intervjuats. För att finna nya aspekter har studien ett fenomenologiskt och intuitivt synsätt. Det innebär i denna studie att försöka plocka bort förutfattade meningar och istället analysera det som visar sig utifrån informanternas erfarenhet. Resultat visar på några skillnader mellan elevinformanternas och lärarinformanternas uppfattningar. För eleverna handlar det om lärarens bemötande och inställning till elevernas egna behov. Elevernas behov är kopplat till olika mål där målets värde varierar. Lärarna har eleven i blickfånget och menar att alla motivationsfaktorer är beroende av en elev och att lärare ska anpassa sig efter varje elevs behov. Ett gemensamt mål för både lärare och elever är att undervisningen ska frambringa glädje. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Granehäll, Lina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Musiklärares erfarenheter av att inkludera i grundskolan:: En kvalitativ studie om musiklärares erfarenheter och attityder till inkludering av elever med funktionsnedsättningar i grundskolans musikundervisning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine music teachers experiences of including students with different varieties of disabilities. Furthermore, the teachers attitudes towards inclusion and the adjustments necessary is looked into. Furthermore, study is conducted through the social model of disability, which derives from the notion that society creates physical obstacles and inhibitive attitudes for disabled individuals. The result make visible that music teachers are very much aware about students’ different needs. The teachers experience that the adjustments are mostly adequate. However, they do experience that the adjustments in some cases are not enough. This means that the music teachers attitudes towards inclusion and adjustments for the students in need are both positive and negative. Contributing factors to the negative attitudes are for instance students lack of commitment, extroverted and disturbing students as well as the teachers think they do not have enough time in relations to the number of pupils attending their classes. In conclusion, the pre-conditions which the music teachers have is of great importance for the teachers to be able to fulfill the students’ special needs. Furthermore, it shows that the teacher to student relations are essential for the function of the inclusion-process.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 274.
  Grelle, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Prestationsångest och låtskrivande: En konstnärlig studie om att uppnå en kravlös skapandeprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här arbetet behandlar min prestationsångest inom låtskrivningsprocessen. Mitt syfte var att undersöka hur jag kan få en mer glädjefylld, kravlös process i mitt låtskrivande. Detta gjordes med hjälp av en genomgång av relevant litteratur inom ämnet samt skapandet av sex egenskrivna låtar med enkel produktion. I låtskapandet användes Robin Fredericks Song Starter teknik ur boken Song Starters: 365 Lyric, Melody, & Chord Ideas to Kickstart Your Songwriting, samt en metod som liknar det Gary Ewer kallar för ”Speedwriting” på sin blogg www.secretsofsongwriting.com och som gick ut på att skriva en låt inom en timme.

  Mitt resultat visar att den mentala inställningen spelar stor roll för hur mycket plats prestationsångesten får i min skaparprocess. För att få en mer kravlös process bör jag bland annat lägga fokus på processen snarare än på resultatet, inte se misstag som misslyckanden utan som en nödvändig del av processen, tillåta mig själv att leka och experimentera samt ta mig tid till pauser och miljöombyten. Dessutom är det viktigt att jag vågar släppa taget om prestationsångesten och inte ser dess avsaknad som ett tecken på att jag inte tar uppgiften på allvar.

  Song Starters hjälpte mig att minska prestationskraven i början av skapandeprocessen medan entimmeslåtar minskade prestationskraven under hela processen. Jag upptäckte att det inte är den första brainstormingperioden i låtskrivarprocessen som är den mest kritiska fasen för mig när det gäller prestationsångest, utan snarare perioden när jag ska värdera om mitt material är bra nog för att bli en låt. Dessutom verkar jag gilla mina låtar mer när de har mognat ett tag än när jag precis har skrivit dem och därför är det viktigt att jag inte dömer mina låtar för snabbt. 

  Fulltekst (pdf)
  Prestationsångest och låtskrivande: En konstnärlig studie om att uppnå en kravlös skapandeprocess
  Download (mp3)
  Ljudexempel 1 - Enough to be Good
  Download (mp3)
  Ljudexempel 2 - Shed my Skin
  Download (mp3)
  Ljudexempel 3 - One Chance
  Download (mp3)
  Ljudexempel 4 - February Blues
  Download (mp3)
  Ljudexempel 5 - Blade of your Goodbye
  Download (mp3)
  Ljudexempel 6 - Goosebumps
 • 275.
  Grubmüller, Katharina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Gör om, gör rätt: Att göra rewrites på låtar för att stärka dem2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete använder jag rewriting som metod för att stärka fyra egenskrivna låtar. Under rewritingsessionerna har jag identifierat problemområden i låtarna och kunnat ersätta detta låtmaterial med nytt material. Det nya materialet är skapat i enighet med erkända låtskrivartekniker och teorier, samt egen personlig preferens. Arbetet resulterade i fyra omskrivna låtar som enligt mig lyckades med sitt syfte om att lyftas. En kortare demoproduktion per låt gjordes sedan för att ge ett utkast till framtida produktion. 

  Fulltekst (pdf)
  Gör om, gör rätt: Att göra rewrites på låtar för att stärka dem_Katharina G
 • 276.
  Grönström, Mathilda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Det berättande fotografiet: En studie om hur olika bildanalysmodeller fungerar vid analys av olika genrer av fotografisk bild2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att undersöka om olika bildanalysmodeller är speciellt lämpade för olika genrer inom fotografisk bild. I studien prövas semiotisk och ikonologisk bildanalys på två fotografier från två olika fotografiska genrer – dokumentär- och konstfotografi. Bildanalys valdes som metod för att besvara följande frågeställningar: lämpar sig olika analysmodeller mer eller mindre bra för olika genrer inom fotografisk bild? Vilka likheter och skillnader mellan ikonologisk och semiotisk bildanalys kan observeras? Vilka möjligheter och begränsningar har bildanalysmodellerna vid analys av de olika genrerna? Kan resultatet av denna studie appliceras på undervisningen av fotografisk bild i skolan? Resultatet av studien visade att de båda bildanalysmodeller kunde användas vid analys av de två fotografierna. Det resulterade i slutsatsen att de två bildanalysmodellerna bör väljas efter vilket syfte den som analyserar har med analystillfället. Eventuellt är den semiotiska bildanalysmodellen mer aktuell då den endast analyserar den fotografiska bilden. Resultatet av studien kan i allra högsta grad appliceras i undervisningen av fotografisk bild i gymnasieskolan.

  Fulltekst (pdf)
  Det berättande fotografiet - självständigt arbete
 • 277.
  Grönwall Jakobsson, Jonathan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  It’s All About Perspective: Att skriva filmmusik utifrån olika perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete vill jag ta reda på hur jag som filmkompositör påverkas av att skriva filmmusik utifrån olika perspektiv och hur detta i sin tur påverkar filmpublikens tolkning av filmen. Jag valde ut fyra perspektiv som är hämtade ur boken On the Tracks av Fred Karlin. Jag valde ut tre filmklipp från kända produktioner, två långfilmer och en TV-serie. Till varje filmklipp skapades fyra olika musikversioner, ett utifrån varje perspektiv. Det blev således tolv musikstycken totalt. Genom att föra loggbok under arbetets gång och låta en lyssningsgrupp svara på frågan ”Hur tycker du att musiken påverkar filmens berättelse?” kunde jag analysera både mitt eget skapande och hur detta i sin tur påverkade publikens tolkning av de filmscener som jag valt. Mitt egna konstnärliga skapande påverkades mycket av de olika perspektiven. Jag tvingades att anpassa musiken till det som skedde i bild och var även tvungen att använda kompositionstekniker som jag inte använt tidigare. Vissa perspektiv var enkla att förmedla till publiken och andra var betydligt svårare. Ibland stämde min och publikens tolkning överens och ibland tyckte vi olika. Det jag kom fram till var att musik som beskriver känslor eller filmens budskap var relativt enkelt att förmedla. Musik som på ett neutralt sett ska beskriva platsen eller situationen i filmen var däremot svårare att förmedla och gav utrymme för en mängd olika tolkningar. Det visade sig att musik nästan aldrig är neutral utan så gott som alltid bidrar med något mer till berättelsen. I några fall visade det sig dock att musik som är diegetisk kan upplevas som neutral eftersom musiken i sådana fall fungerar som en ljudeffekt. 

  Av upphovsrättsliga skäl kan jag inte göra filmerna tillgängliga på Diva, däremot finns min musik upplagd för den som är intresserad. 

  Fulltekst (pdf)
  It's All About Perspective av Jonathan Grönwall Jakobsson - FULLTEXT
  Download (wav)
  Modig - Perspektiv 1
  Download (wav)
  Modig - Perspektiv 2
  Download (wav)
  Modig - Perspektiv 3
  Download (wav)
  Modig - Perspektiv 4
  Download (wav)
  Mad Men - Perspektiv 1
  Download (wav)
  Mad Men - Perspektiv 2
  Download (wav)
  Mad Men - Perspektiv 3
  Download (wav)
  Mad Men - Perspektiv 4
  Download (wav)
  Mission: Impossible - Perspektiv 1
  Download (wav)
  Mission: Impossible - Perspektiv 2
  Download (wav)
  Mission: Impossible - Perspektiv 3
  Download (wav)
  Mission: Impossible - Perspektiv 4
 • 278.
  Gunnarsson, Alexander
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  "-Alltså, övar gör man ju på det man inte kan": - En kvalitativ studie om hur två lärare på gymnasiet arbetar med elevers övning2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study examines how two upper secondary teachers are working to make pupils utilize practice strategies. To identify which framework a performer faces and to explain how the teachers work with challenges, Jörgensens didactic model for practice and Csíkszentmihályis flow theory has been used. The theories have also been used to analyze and categorize the collected data from the transcription. Prior research shows that pupils in various extent can verbalize and make use of practice strategies, and it’s not rare that these strategies are not used. To make students self-propelled in their development they need to develop abilities and knowledge on how practice and practice strategies are constructed and aimed towards a learning objective. But also other factors such as self-image and self-efficacy influence the possibility of developing skills. By using an existential hermeneutic analysis of the interview answers made by the participants, the results show that they take a supporting role towards their student’s self-image, practice routines and home environment. The teachers also try to make their students find pleasure and meaningfulness towards practicing and making music. The discussion shows that the teachers support their students by giving them instructions, material and approaches for practice. Though, the study finds that there is a possibility for students not to learn how to apply or construct a practice strategy aimed towards a learning objective, but further research is necessary to validate this suggestion.

  Fulltekst (pdf)
  "-Alltså, övar gör man ju på det man inte kan": - En kvalitativ studie om hur två lärare på gymnasiet arbetar med elevers övning - Alexander Gunnarsson
 • 279.
  Gunnarsson, Alexander
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Då är det du som är ”solot”: En studie om hur elever förhåller sig till instrument, pop, rock och heteronormativitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Populärmusik är en mansdominerad genre som har haft en plats inom svensk skola i flera decennier och används för att generera undervisningsmaterial. De genretypiska instrumenten avslöjar en stark över- och underrepresentation mellan könen och instrumenten. Studien bygger på kvalitativa intervjuer och undersöker hur sju elever pratar om och förhåller sig till könskodade instrument samt huruvida heteronormativa föreställningar om maskulinitet och femininitet visar sig hos eleverna i deras bruk av instrument och inom pop- och rockmusik. Resultat visar på hur eleverna gör kön vid bruk av instrument och genrer utefter föreställningar kring heteronormativitet, samt varför vissa upplever en utsatthet i bruk av ett motsatt könskodat instrument. Diskussionen söker att förklara heteronormativa tankegångar om varför eleverna föredrar vissa instrument eller genrer, det vill säga hur den heteronormativa strukturen relaterar till elevernas musikundervisning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 280.
  Gunnarsson, Birgitta
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden;Region Kronoberg, Sweden.
  Hörberg, Ulrica
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Wagman, Petra
  Jönköping University, Sweden.
  Holmberg, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för medicin och optometri (MEO).
  Holmgren, Kristina
  University of Gothenburg, Sweden.
  Sternudd, Hans T.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Be WellTM – an intervention using photo-supported conversations to promote well-being in people living with stress-related illness2022Inngår i: Caring in a changing world, 2022Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Stress-related mental health illnesses are increasing in all ages. Be-WellTM is a health-promoting intervention intended for primary healthcare. Be-WellTM involves 12 sessions based on photo-supported conversations. Patients use their mobiles to photograph situations about well-being, and the photos are used as a starting point for dialogues with their therapist. Aim: The aims of this study are to evaluate the feasibility of Be-WellTM, and to compare the outcomes concerning health and well-being in the intervention group with those of a control group. Method: This ongoing study is conducted in Swedish primary healthcare. A total of 70 patients in working age, living with stress-related disorders will be recruited. The intervention group receive the intervention Be-WellTM in addition to care as usual, and the controls only receive care as usual. Prior to and directly after the intervention, and after 6 months, the participants complete questionnaires and take part in qualitative interviews about stress and well-being in their present life-situation and experiences from participating in Be-WellTM. Non-parametric and qualitative analysis will be used. Results: Twenty-nine of 35 participants have been recruited to the intervention and 28 of 35 participants to the control group. We will present the research design and preliminary outcomes from the baseline and follow-up data.Conclusion: If the intervention Be-WellTM is found to be feasible with positive outcomes, the health-promoting intervention Be-WellTM can be useful as a complementary intervention in primary healthcare for patients with stress-related illness. Implications for Caring in a changing world: Probably, photo-supported conversations may promote well-being to other patients in different life situations, but future research is warranted.

 • 281.
  Gunnarsson, Birgitta
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden;Region Kronoberg, Sweden.
  Wagman, Petra
  Jönköping University, Sweden.
  Sternudd, Hans T.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Holmberg, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för medicin och optometri (MEO). Region Kronoberg, Sweden;Lund University, Sweden.
  Holmgren, Kristina
  University of Gothenburg, Sweden.
  Hörberg, Ulrica
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  A study protocol of the photo-supported conversations about the well-being intervention (Be Well™) for people with stress related disorders2021Inngår i: BMC Psychology, E-ISSN 2050-7283, Vol. 9, nr 1, artikkel-id 123Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Stress-related illnesses constitute a huge problem in society. The primary care services in Sweden form the first line of care whose role is to coordinate interventions for reducing symptoms, as well as health-promoting interventions. There is lack of knowledge concerning health-promoting interventions for these illnesses. The aim of this study is to evaluate whether photo-supported conversations about well-being (Be Well™) as an intervention, in addition to care as usual within the primary care services, improves health and well-being for patients with stressrelated illnesses. The intervention will be compared to a control group, who receive care as usual. A further aim is to conduct a process evaluation.

  Methods/Design: This ongoing project has a quasi-experimental design, using quantitative and qualitative methods, and includes patients from primary care centres in two Swedish counties. Seventy patients, 20–67 years, with stress-related illnesses will be recruited. They constitute an intervention group, which receive the intervention together with care as usual, and a control group, which receive care as usual. The intervention, photo-supported conversations about well-being, involves 12 sessions. Care as usual entails medication, occupational therapy, physiotherapy and/or psychotherapy. Data collection is carried out at baseline, and outcomes are assessed directly after the intervention, as well as six months after completion of the intervention. The outcomes are evaluated based on factors related to health, well-being and everyday occupations. Furthermore, data concerning experiences of wellbeing and perceptions of the intervention will be collected in interviews. The therapists will also be interviewed about their experiences of performing the intervention. Data will be analysed with non-parametric statistics, and qualitative methodology.

  Discussion: The project is based on the concept that focusing on well-being despite living with stress-related illness may positively impact health and well-being as well as activity-related aspects, and that photo-supported conversations about well-being can contribute a complement to other treatment and rehabilitation. A strength is the use of a wide range of methods: such as quantitative measures, photographs, and qualitative interviews with participants and therapists. The results will thus provide knowledge about potential effects of this health-promoting intervention.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext (pdf)
 • 282.
  Gunnarsson, Linnéa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Att arbeta ämnesintegrerat med musik i skolan: En studie om elevers perspektiv på ämnesövergripande och ämnesintegrerad undervisning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The focus in this study are students’ experiences and opinions on interdisciplinary and subject integrated education with music. The collected material consists of a questionnaire to students in grade nine at two elementary schools in Sweden. The perspectives in the study are based upon Dewey and pragmatism, as well as Vygotskij’s thoughts on creative activities, imagination and creativity in school and have been interpreted through the methodology of hermeneutics. The study reveals that the students have different experiences and perceptions of interdisciplinary and subject integrated education. Some subjects are more occurring than others when it comes to collaboration and integration with music in different ways. Students also have different views if it could help them and as well as affect their learning if subjects collaborate and connects to each other in different ways. Whether they are positive or negative to this, there are several students that emphasize that the education and learning becomes more fun and creative.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Gunnarsson, Linnéa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Jag använder ofta elevens egna ord: en kvalitativ studie kring sånglärares pedagogiska ämneskunnande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här kvalitativa studien fokuserar på sånglärares exemplifieringar av övningar inom andning, stöd och avspänning vid sångundervisning. Det insamlade materialet består av intervjuer som spelats in med några sånglärare verksamma i södra Sverige där utgångspunkten har varit samtal kring övningar inom andning, stöd och avspänning. I studien framkommer det att sånglärarna har ämnes- och pedagogiska ämneskunskaper som kommit till uttryck under intervjuerna och det är bland annat att de använder sig av olika former och sätt att förklara samt visa det som ska läras ut så att det ska bli förståeligt för eleven.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 284.
  Gunneflo, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Den återgivna textilen:: avbildning av textila material som semiotiskt tecken i 1700-talets oljemåleri2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Textil har varit en viktig produkt för människan i alla tider, dess betydelser varierar utifrån kontext och kan associeras med såväl politiska som kulturella aspekter. Syftet med denna studie är att undersöka avbildningar av textil i oljemåleri under 1700-talet utifrån semiotisk teori och metod. Konstnären Alexander Roslin verkar här som exempel på en 1700-talskonstnär och var erkänd för sin förmåga att gestalta textila material i olja på duk. De två porträtten som analyseras visar hur avbildning av tyger används som komponent i målningarna och som ett medel för att lyfta fram ett avsett budskap. Genom studien blir det tydligt att målningens materialitet påverkar upplevelsen av de avbildade materialen och bidrar till den taktila karaktären. Undersökningen av återgivningen, dess betydelser och användning under 1700-talet framhåller vikten av att, i större utsträckning än tidigare, inkludera textilen i framtida analyser. 

  Fulltekst (pdf)
  Den återgivna textilen
 • 285.
  Gusdal, Madeleine
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Bland UFO’n och fjärilar: En studie om samband mellan kreativitet och klassrumskultur i bildämnet hos elever i åttonde klass.2019Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur elever i årskurs 8 upplever att kreativitet utvecklas med hänsyn till hur de anser att kulturen i klassrummet är, avseende lärarrollen, bilduppgifternas utformning och stämningen mellan klasskamraterna. En enkät gjordes där 17 elever skattade sina möjligheter att arbeta med bilduppgifterna, hur lärarna agerade mot dem gällande uppmuntran att vara kreativa och ta risker, samt hur deras samarbete och respekt för klasskamrater såg ut. För att få en uppfattning om elevernas kreativitet gjordes även två kreativitetstester: ett i divergent tänkande, där de ombads komma på olika sätt att använda ett mjölkpaket, och ett i sammanbindande förmåga, där de tecknade färdigt en bild som redan innehöll ett antal element. Testerna samt enkäten visade att det för de undersökta eleverna fanns ett positivt samband mellan klassrumskulturen och hur eleverna upplevde att bilduppgifterna var utvecklande för kreativiteten. Det fanns samband mellan elevernas resultat på testerna och deras syn på klassrumskulturen, där sambandet var något starkare för testet i divergent tänkande. Eleverna ombads även uppskatta sin kreativitet, men denna uppskattning visade sig inte ha något samband med testerna. Möjliga förklaringar kan vara dålig självkännedom eller en vag bild av vad kreativitet innebär.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 286.
  Gustafsson, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  No Drum Kit!: Att producera så slagverk tar rollen av ett trumset2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En studie i hur man kan arrangera, spela in och mixa slagverk i rollen som trumset. Artisten Nasimiyu Murumbas andra album Dig Deep innehåller en låt med trumset, Raise Your Arrow. Övriga har slagverk som täcker upp funktioner som trumsetet har. Processen beskrivs ur producentperspektiv med redovisning av arrangemang och analys av Raise Your Arrow samt tre av albumets övriga låtar, Free Ones, Dig Deep samt The Biggest Drum. Dessa analyseras från tre utgångspunkter: arrangemangmässig, konstnärlig och teknisk. Resultat blev att slagverk i vissa fall kan användas framgångsrikt som trumset men att det kan vara svårt att få låtar att passa ihop som är inspelade på olika sätt om dynamiken skiljer för mycket.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (mp4)
  ljud
  Download (mp4)
  ljud
  Download (mp4)
  ljud
  Download (mp4)
  ljud
 • 287.
  Gustafsson, Christoffer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Gitarristers notläsning: En studie vid gymnasiets estetiska program om gitarrelevers reflektioner i arbetet med notläsning.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka skillnader och likheter som uppkommer i gitarrelevers reflektioner kring metoder och svårigheter i arbetet med att läsa noter. Jag har därför valt att studera ett antal gitarrelever som får instrumentalundervisning på gymnasieskolans estetiska program. Deras metoder problematiseras samtidigt som jag försöker få en bild av hur eleverna förstår och använder sig av notläsning. I studien används en kvalitativ metod i form av intervjuer kombinerat med ett experiment kopplat till notläsning. För att kunna beskriva och analysera gitarrelevernas metoder, svårigheter och uppfattningar om notläsning har jag använt fenomenografi som teoretiskt perspektiv. Studien redovisar intervjuer med fem informanter. Resultatet visar att elever som relaterar notbilden till en skala med en tydlig position på gitarrhalsen har ett bättre flöde i notläsningen i motsats till elever som behandlar tonerna individuellt. Notläsningen blev dessutom riktigt bra och effektiv när detta kombinerades med tydliga analytiska metoder. Det gick också bra för de elever som hade fått tydliga tips och strategier med sig från lärare. I resultatet framgår det också att samtliga elever uppfattar noter som någon form av kommunikation eller språk.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 288.
  Gustafsson, Christoffer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Lyckad musikteoriundervisning: Elevperspektiv på lyckad undervisning i musikteori2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lyckad musikteoriundervisning – Elevperspektiv på lyckad undervisning i musikteori. Denna uppsats syftar till att undersöka elevers syn på undervisning i ämnet musikteori. Undersökningen visar vilka faktorer som elever tycker är viktigast för en lyckad undervisning. Anledningen till detta är att försöka få en bild av vilka faktorer elever prioriterar i ett ämne som många, enligt mig, upplever som svårt.

  Undersökningen är kvantitativ i form av en enkätundersökning som genomförts på en gymnasieskola i en mindre kommun i södra Sverige. Enkäten består av olika påståenden som eleverna har fått rangordna. De är konstruerade utifrån och baserade på generella principer som ligger till grund för en lyckad undervisning. Dessa principer är hämtade ifrån forskning inom området.

  Resultatet visar att eleverna prioriterar faktorer som berör läraren och lärarens egenskaper när det kommer till en lyckad undervisning. Resultatet tyder på att lärarens förmåga att kommunicera och utveckla undervisningen samt lärarens entusiasm blir betydelsefullt för elevernas undervisning. Påståenden som innefattar praktisk tillämpning och övning får inte lika hög prioritet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 289.
  Gustafsson, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Musikens effekt på motivation: Hur motionärer upplever musiken vid styrketräning och vad som i musiken är motiverande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur motionärer upplever musiken under styrketräningspass vid gruppträning och vad i musiken som är motiverande. För att samla in material till uppsatsen har jag använt mig av observation, enkät och analys av musik vid ett och samma styrketräningspass på Olympen Träningscenter. Empirin har utvärderats och tolkats utifrån den motivationsteorin som utarbetats av forskarna Edward L. Deci och Richard M. Ryan från University of Rochester i New York, som kallas för Self-Determination Theory eller SDT. Mina resultat visar att majoriteten av deltagarna tycker det är viktigt med musik vid träning för att känna motivation. Som viktigaste musikaliska faktor upplevs i detta samband musikens tempo. Mina observationer och informanternas enkätsvar tyder också på att musiken hjälper till att öka motionärernas inre motivation som får anses som den mest varaktiga kategorin av motivation.

  Fulltekst (pdf)
  Musikens effekt på motivation
 • 290.
  Gustafsson, Maja
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Modernistiska och postmodernistiska aspekter av konst i offentlig miljö: En komparativ studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Uppsats MG-version1
 • 291.
  Gustafsson, Martin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Analogt och digitalt musikskapande: - en studie i analogt och digitalt musikspande med två årskurs 6 klasser2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I studien utforskas analogt och digitalt musikskapande. Syftet med denna uppsats är att beskriva processen, likheter och skillnader mellan analogt och digitalt musikskapande i två årskurs 6 klasser. Analysen utgår från inspelade videoobservationer under en fem veckors period där den ena klassen skapat musik genom analogt tillvägagångssätt och den andra klassen med digitala verktyg. Materialet transkriberas och analyseras därefter utifrån dessa fyra kategorier: Skapandets tidiga början, Verktygen i skapandet, Leken i skapandet samt Kommunikation. Resultatet visar att de flesta grupper som skapar musik genom analogt tillvägagångssätt börjar sin skapandeprocess genom textutformning. Dessa grupper stöter på komplikationer vid ett senare tillfälle när de ska applicera musik till sin text med fysiska instrument. För de grupper som skapar musik med digitala verktyg handlar musikskapandet i större utsträckning om hur musiken ska låta istället för vad texten ska förmedla. Gemensamt för dessa grupper är att skapandet sker genom att lyssna till den musik de komponerar utifrån det digitala musikprogrammet Garageband som de använder sig av i studien. De kan genom digitala verktyg pröva och ompröva sitt skapande och följa sitt arbete både genom örat och ögat. Det visar också att eleverna utvecklar sitt musikaliska språk desto mer de integrerar sig med det digitala verktyget. 

  Fulltekst (pdf)
  Analogt och digitalt musikskapande
 • 292.
  Gustafsson, Nils
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Musiklärares Behov: - en kvalitativ studie om musiklärares yrkespraktik2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studies syfte är att undersöka vilka behov som yrkesverksamma musiklärare uppmärksammar i sin praktik och hur det talas om dessa behov. Tidigare forskning tar upp sätt att förmedla musikalisk kunskap, perspektiv på musikundervisning, effektiv yrkesutövning samt vilken roll musikläraren tenderar att eftersträva. Det teoretiska ramverk som används har sitt ursprung i sociokulturellt perspektiv, med fokus på mediering, appropiering och situerat lärande vilket ger möjlighet att problematisera situationer och innehåll inom undervisning. Resultatet byggs på intervjuer av fyra musiklärare från olika delar av Sverige, vars gemensamma punkt är musikläraryrket främst riktat mot grundskolans senare år. Studiens resultat påvisar att erfarenhetsbaserat lärande är värt mer än genomförda studier på högre utbildning och att man önskade mer verklighetsförankrade förberedelser för det yrke man studerade till. Studien fann att moment som saknades ifrån genomförd utbildning handlar om bedömningsprocesser, skötsel och stämning av instrument samt nivåanpassa undervisningsinnehåll på ett adekvat sätt.

  Fulltekst (pdf)
  nils.mular.behov
 • 293.
  Gustavsson, Jacob
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Tre professionella mixningstekniker och deras arbetsprocesser: Hur går man tillväga för att mixa på en professionell nivå?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här arbetet har gått ut på att jag har analyserat och fördjupat mig i tre professionella mixteknikers arbetsprocesser. Jag har studerat deras arbetsflöden, tillvägagångssätt och specifika metoder i syfte att skaffa mig ny kunskap och nya perspektiv på mixning. Jag har sedan gjort praktiska undersökningar där jag testat på att mixa utifrån teknikernas arbetsprocesser för att skaffa mig en djupare förståelse kring deras olika sätt att arbeta på. Det jag kommer fram till i mitt arbete är att det viktigaste för att mixa på en professionell nivå är att ha rätt tankesätt. Det finns stora tekniska skillnader mellan de tre professionella mixteknikerna men den gemensamma nämnaren är att de alla har samma syfte och helhetstänk bakom sina tekniska beslut. Detta har således givit mig insikt i att jag själv behöver bli bättre på att fokusera utifrån ett helhetstänk istället för på specifika tekniska metoder för att nå en högre nivå i min roll som mixningstekniker.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Gällring, David
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Musik i hemmastudion2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I mitt examensarbete har jag valt att försöka undersöka i vilken utsträckning det i en hemmastudio är möjligt att återskapa ett sound från en professionell inspelningsstudio. Denna fråga är intressant för mig då jag fastnade för hur en produktion lät i ljudbilden. Dels instrumentuppsättningen och deras rytmisering men främst soundet på helheten i mixen. Det kändes luftigt, stort och brett i lyssningsspektrat trots att det inte var så mycket instrument. Jag har alltid velat utveckla min förmåga att skapa och producera musik men har inte tillgång till så mycket kvalitativ utrustning. Då fick jag idén att försöka se om det är möjligt att återskapa deras studioproduktion i min hemmastudio med de enkla medel jag har och applicera resultatet på mina egenskrivna låtar.

  Varför jag vill göra denna undersökning beror främst på grund av en viktig aspekt, det handlar om den ekonomiska biten. Många ”amatör-musiker/producenter” sitter hemma i sina bostäder/sovrum med det lilla som behövs för deras musikskapande. Som exempel kan det handla om ett par mikrofoner, ett ljudkort, dator med inspelningsprogram samt några instrument. Då det kan vara dyrt för många att hyra in sig timvis i en inspelningsstudio vill jag därför ta reda på ifall det är möjligt att med det man har för sin egen del hemma kunna återskapa ett sound från en studioproduktion och spela in på bästa sätt.

   

  Det band jag väljer att återskapa i denna undersökning heter The National. Den typ utav musik bandet gör kan uppfattas som ambient rock och det som gör deras musik intressant är att ljudbilden känns stor trots en avskalad instrumentering. Jag har valt att försöka återskapa två av deras låtar från deras album High Violet. Låtarna heter Bloodbuzz Ohio

  (http://open.spotify.com/track/61yQP9FDS7ukp4eAVTdwit) och You were a kindness (http://open.spotify.com/track/5aCnL27dI95P0r1uGPRqfD).

  Fulltekst (pdf)
  Musik i hemmastudion
  Download (mp4)
  In control
  Download (mp4)
  Yellow flower
  Download (mp4)
  Noll
  Download (mp4)
  Low tide
 • 295.
  Göthberg, Emil
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Hur känns filmmusik?: En undersökning av musikens emotionella påverkan på en filmsekvens.2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen gör en djupdykning i musikens emotionella roll i film och undersöker på vilket sätt en tidigare tyst scen påverkar tittarna jämfört med precis samma scen, fast med musik. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer. Undersökningen genomfördes genom att respondenterna individuellt fick se en scen från en film som inte hade någon musik i sig, och sedan fick se samma scen, denna gång innehållandes musik komponerad av författaren till uppsatsen. Därefter fick personerna svara på frågor kring deras upplevelser av de olika filmerna. Resultatet visar på att musiken till viss del förstärkte känslor som fanns vid tittandet av den första filmen, men också skapade nya. Musiken fick en guidande roll i den emotionella responsen, bland annat genom att visa vart tittarens uppmärksamhet skulle läggas. För alla respondenter förändrades stämningen på något sätt i och med musikens närvaro.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 296.
  Hallgren, Joar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Bas: Det är fett2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att skriva tre låtar inom EDM-genren med fokus på arrangering och mixning av baselement inom spannet 30–260 Hz.

  Metod: Med hjälp av olika analystekniker begrundades tre stycken referenslåtar i genrerna Drum and Bass, Glitch Hop och Progressiv house. Utifrån analyserna av dessa utformades tre stycken arrangeringsmodeller, vilka utgjorde grunden för mina tre produktioner. En jämförelse mellan referenslåtarna och produktionerna gjordes för att belysa skillnader och likheter.

  För att uppnå mina ideal av ett väl mixat basregister framkom det att det är av extra stor vikt att ta hänsyn till arrangering av baselement gentemot mixning av dessa. I mixstadiet visade det sig att verktyg såsom equalizer, kompressorer, expanders, distar och gaters m.m. hade stor betydelse för basregistrets kvalitet.

  Diskussion/slutsats: Då låtarna är i olika genrer och tempon kan riktlinjer underlätta mixstadiet såsom att snabba tempon inte är att föredra i kombination med en bastrumma med mycket subbas. Likaså att låtar med lägre tempo kan gynnas av att använda sidechain-kompression som ett rytmiskt verktyg. Att använda dynamiska verktyg såsom expanders kan skapa luft i mixen och motverka att den blir platt. Dist kan vara en bra metod för att ge basfrekvenser attityd och framhäva dem i mixen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 297.
  Hallgren, Karin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Adolph Mecklin (1761-1803): Biografi2016Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Johan Adolph Mecklin föddes 22 maj 1761 i Linköping och dog 21 november 1803 i Norrköping. Han var domkyrkoorganist och director musices i Linköping från 1789 till sin död och rektor vid Trivialskolan i Norrköping från 1802. Han invaldes som ledamot i Kungl. Musikaliska akademien 1800.

 • 298.
  Hallgren, Karin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  An International Affair?: The Royal Opera in Stockholm during the 19th century.2020Inngår i: Opera as institution: Networks and professions (1730-1917) / [ed] Cristina Scuderi; Ingeborg Zechner, Zürich: LIT Verlag, 2020, s. 181-199Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 299.
  Hallgren, Karin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Att förhålla sig till normen: kvinnor i Stockholms musikliv under 1800-talet2019Inngår i: Tidig musik, ISSN 1400-5123, Vol. 39, nr 1, s. 8-10Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I 1800-talets borgerliga samhälle fördes en livlig debatt kring frågor som ”Vad passar sig för en kvinna att göra?” och ”Vilka rättigheter är det rimligt att en kvinna har?”

 • 300.
  Hallgren, Karin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  August Berwald (1798−1869)2015Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  August Berwald föddes 24 augusti 1798 i Stockholm och avled 13 november 1869 i samma stad. Han var bror till tonsättaren Franz Berwald och kusin till Johan Fredrik Berwald. Som skicklig violinist var han anställd i Kungl. Hovkapellet 1815−60, från 1832 som konsertmästare. Han verkade också som konsertarrangör i Stockholm samt som chef för Kungl. Musikaliska akademiens undervisningsverk 1864−66.

3456789 251 - 300 of 1103
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf