lnu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 1407
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Dahlström, Lovisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Körledning i praktiken: en studie om körledares intentioner överensstämmer med elevers upplevelser av lärande i kör2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Dahlström, Sofia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Nyholm, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  ”För sin egen och deras överlevnads skull är man tvungen att mötas”: En kvalitativ studie om olika faktorers betydelse för inkludering av elever med ADHD i skolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att, utifrån ett lärar- och elevperspektiv, undersöka olika faktorers betydelse för inkludering av elever med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i skolan. I studien lades fokus på tre faktorer som, enligt tidigare forskning, har betydelse vid inkludering av elever med ADHD i skolan: förväntningar och bemötande, den fysiska miljön samt anpassat arbetssätt. Som undersökningsinstrument valdes i denna studie kvalitativa individuella intervjuer med sammanlagt sex informanter: tre tidigare elever med ADHD samt tre lärare. 

  I svaren från eleverna framkom att lärares låga förväntningar på elever med ADHD samt den negativa stämplingen på eleverna påverkade utfallet av skolgången negativt. Den fysiska miljön hade betydelse för elevernas koncentrationsförmåga men lärarnas och elevernas uppfattningar kring de viktigaste distraktionsfaktorerna i klassrumsmiljön skiljde sig åt. Lärarna i studien ansåg att anpassning är av stor betydelse för att inkludering av elever med ADHD ska få ett lyckat utfall. Exempel på anpassning som framkom är speciallärare, aktiviteter i grupp och att arbetet måste präglas av struktur och tydlighet. I studien framkom att assistentens roll, enligt lärare, var en förutsättning för inkluderingens utfall, medan det enligt eleverna främst skapar en stämpling.

  Fulltekst (pdf)
  För sin egen och deras överlevnads skull är man tvungen att mötas
 • 253.
  Daleke, Jenny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Modersmålet som resurs i flerspråkiga klassrum: Tillämpning av invandrarelevers förstaspråk i ämnesundervisningen2014Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Daleke, Jenny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Språk- och kunskapsutveckling hos flerspråkiga elever: En inblick i organisationen och undervisningen på en mångkulturell skola2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samhället har gått från att vara monokulturellt till att bli mångkulturellt, vilket har lett till pedagogiska utmaningar för skolan. Enligt skolans styrdokument ska alla elever ges lika studie- och utbildningsmöjligheter, men elever med utländsk bakgrund missgynnas. Detta blir tydligt av statistik som visar att var fjärde elev med utländsk bakgrund går ut grundskolan utan grundläggande behörighet, vilket kan jämföras med var tionde elev med svensk bakgrund. Faktorerna är sammansatta, men denna studie inriktas främst på språkliga faktorer. Arbetet utgår ifrån ett socio- och interkulturellt perspektiv på lärande, och berör även forskning om språkutveckling. Denna visar bl.a. att språk- och kunskapsutveckling hör ihop och att flerspråkiga elevers modersmål har stor betydelse för både språkutveckling och lärande, vilket är en grund i denna studie. Arbetet berör även skolans intentioner kring flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling samt hur verkligheten ser ut i de olika verksamheterna. Ofta har skolor en monokulturell organisationskultur istället för en interkulturell, vilket är det som är eftersträvansvärt för att ge elever med utländsk bakgrund goda utbildningsmöjligheter. Dessutom råder stora variationer både inom och mellan skolor med avseende på flerspråkiga elevers möjligheter till språk- och kunskapsutveckling, men överlag råder stora brister utifrån de intentioner som finns för skolväsendet. Undersökningen i detta arbete är en fallstudie, vars ena syfte är att öka kunskapen om hur organisationen kring arbetet med språk- och kunskapsutveckling hos elever med utländsk bakgrund kan se ut på en mångkulturell skola. Vidare syftar studien till att öka förståelsen för hur synsätt, organisation och riktlinjer kring flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling (främst genom modersmålet) kan påverka ämnesundervisningen, och i synnerhet med avseende på att tillämpa modersmålet som en resurs för lärande. Ett ytterligare syfte var att ta reda på elevernas upplevelser av ämnesundervisningen och av deras möjligheter till språk- och kunskapsutveckling. Studien gjordes genom en intervju med rektorn på skolan för fallstudien, genom intervjuer med tre lärare, samt genom två fokusgruppsintervjuer med elever på skolan. Studien visade att skolan har ett dominerande synsätt som är signifikativt för en interkulturell organisationskultur, vilket påverkar både organisation och undervisning. I stora drag arbetar skolan både organisatoriskt samt inom ämnesundervisning enligt skolväsendets intentioner. Aktörerna på skolan försöker utifrån kunskaper om forskning, styrdokument och egna synsätt ge eleverna goda möjligheter till språk- och kunskapsutveckling och en likvärdig utbildning gentemot elever med svensk bakgrund, liksom mellan flerspråkiga elever. Även om skolan ligger långt fram i sitt arbete så hindrar ramfaktorer från att lyckas fullt ut.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 255.
  Dang, Denny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Minecraft i klassrummet: En kvalitativ studie om elevers och lärares upplevelser av Minecraft i undervisningen2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate pupils' and teachers' experiences of using the simulator computer game Minecraft in connection with the Swedish school competition Future City. The study examines how students (ages 14-15) and teachers have experienced the use of Minecraft, what the students have learned in relation to everyday education and the different forms of education during Future City and also examine which patterns that exists in the experiences of the students, with personal interest of and knowledge of Minecraft as a benchmark. The study was conducted through individual semi-structured interviews with both students and teachers. The analysis of the results is based upon a theoretical perspective that includes a socio-cultural view of learning, as well as the lines of reasoning in previous research about computer games and learning. As a general approach towards the study, and in a way, a justification of the chosen research method, a hermeneutic approach was used. ICT and learning as a field of research is not used as a theoretical basis for the analysis, but is presented because the use computer games in education can be considered as use of ICT (computers). The purpose is also to present the frontier in which research about computer gaming and learning originates.  

   

  Findings indicate that the students' personal interest and knowledge of Minecraft are determining factors concerning how they are experiencing the game in education, as well as what they perceive that they are learning through it. For example, students with high personal interest and knowledge of Minecraft tend to be more focused on the game play and creative activity, while students with low or no interest and prior experiences of the game tend to be excluded from the activity, either voluntarily or by more the experienced students. Both students and teachers think that the benefits with Minecraft in education are mainly motivational in terms of learning, but that the game is poorly adapted for educational purposes.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Danielsson, Anna
  et al.
  Uppsala University;University of Cambridge, UK.
  Lundin, Mattias
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Gender performativity in physics: affordances or only constraints?2014Inngår i: Cultural Studies of Science Education, ISSN 1871-1502, E-ISSN 1871-1510, Vol. 9, nr 2, s. 523-529Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this forum we engage in a dialogue with Allison Gonsalves’s paper ‘“Physics and the girly girl—there is a contradiction somewhere”: Doctoral students’ positioning around discourses of gender and competence in physics’. In her paper Gonsalves uses a sociocultural approach to examine women doctoral students’ stories about becoming physicists. In doing so her paper focuses on how discourses of masculinity and femininity can create available and unavailable positions for the women students. In this dialogue we do a parallel reading of two of the student narratives presented by Gonsalves, using Judith Butler’s (1990) concept of discursive agency as a means to more explicitly bring the affordances for women identity constitution offered by their localized physicist context to the fore, rather focusing on its, often more visible, constraints.

 • 257.
  de Graaf, Marcus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Fransson, Marcus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Styrd rastverksamhet som ett hjälpmedel till större gemenskap i elevgrupper2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna aktionsforskningsstudie syftar till att skapa meningsfulla raster för alla elever genom att utveckla en styrd rastverksamhet som ökar gemenskapen och samhörigheten i elevgruppen. Studien gjordes på en stadsskola och inriktade sig på elever i årskurs tre. En faktor i arbetet var att eleverna i årskurs tre var de enda på skolan som fick välja vart de skulle spendera sin rast, vilket sedermera ändrades under projektets gång. En annan viktig faktor var skolgårdsmiljön som eleverna spenderade sina raster i. Då skolan befinner sig på en provisorisk plats är inte utemiljön den bästa. I en nulägesanalys framkom det att eleverna inte tyckte att de hade speciellt mycket att göra på rasterna. Därför utförde vi styrda rastaktiviteter under två veckors tid som sedan avslutades med gruppsamtal tillsammans med eleverna. I dessa samtal fick eleverna chansen att diskutera kring sin situation och hur de tyckte att utvecklingsarbetet hade varit. Enligt eleverna var styrda rastaktiviteter något som de verkligen ville fortsätta med i den dagliga verksamheten då det bidrog till nya gemenskaper samt att eleverna fann fler saker att göra på rasterna. Då utemiljön i sig inte stimulerade eleverna menade de att den styrda aktiviteten alltid gav en möjlighet att delta i en gemenskap tillsammans med andra elever. Den aktivitetet som hade högst deltagarantal var också den sista under utvecklingsarbetet vilket betyder att eleverna inte tröttnade på rastverksamheten utan snarare blev mer intresserade under tidens gång. Eleverna själva menade att variationen av olika slags lekar bidrog till ett bestående intresse för rastaktiviteterna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 258.
  De Herdt, Gorik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Cross-curricular teaching in Sweden and Flanders2013Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Cross-curricular teaching is a teaching method in which one or more subjects are used within another subject to make clear links to those subjects. This is to attract pupils that are otherwise maybe not interested in this subject. The aim of this work is to see how this teaching practice is organised these days by asking teachers about their work from a constructivist point of view. For this work written interviews with teachers from Flanders and Sweden have been conducted to see how teachers work in an international context. The results point out that although the teaching practice is different in both regions, the way the teachers think is very similar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Dickner, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Lärares lärande i arbetslivet: En kvalitativ studie om hur grundskollärare ser på sitt eget lärande i skolan2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur grundskollärare ser på sitt eget lärande i och genom arbetet. Studien är av kvalitativ karaktär och bygger på intervjuer av sex grundskollärare. Materialet analyseras utifrån Ellströms teori om lärande i arbetslivet, Schöns teori om reflektion och Erauts teori om lärandets möjligheter och hinder i arbetslivet. Resultatet visar att lärare lär sig genom interaktion med elever, föräldrar och kollegor. Interaktionen med elever och föräldrar bidrar till att de förvärvar kunskaper gällande bemötande och hur de ska formulera sig för att skapa positiva samtal. Genom interaktion med kollegor kan man utbyta idéer och erfarenheter med varandra som skapar nya reflektioner hos lärarna kring hur de kan förändra och förbättra den egna undervisningen. Lärarna upplever även att rektorer kan främja deras lärande om rektorer ger stöd och har en vilja att utveckla lärarna genom att ge nya idéer och förslag på arbetssätt. Det som flera lärare upplever sig sakna är feedback från rektorn kring vad lärarna gör bra och vad de behöver utveckla, vilket är ett resultat av att rektorer sällan eller aldrig besöker lärarnas lektioner. Lärarna upplever också att utbildningar inom och utanför skolan har betydelse för deras lärande. Enligt flera lärare är förutsättningen att dessa pågår under en längre tid, ingår i deras arbetsuppgifter samt behandlar relevanta teman som lärarna har användning för i det egna arbetet.

  Fulltekst (pdf)
  Lärares lärande i arbetslivet
 • 260.
  Djurstedt, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Karlsson, Amanda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Barnlitteraturens betydelse för barns socioemotionella utveckling: En studie om förskollärares insikter, syfte och arbetsmetoder kring barnlitteratur i förskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares insikter, syfte och arbetsmetoder för att genom barnlitteratur utveckla barns socioemotionella förmågor. De frågeställningar som studien utgår från är vilka insikter, vilket syfte och på vilka sätt förskollärare arbetar med barnlitteratur med denna fokus. För att undersöka detta används kvalitativa intervjuer som metod där sex verksamma förskollärare med varierad ålder och arbetslivserfarenhet deltar. Resultatet visar på att förskollärarna har en insikt i att barnlitteratur kan utveckla barns socioemotionella förmågor. Trots denna insikt visar resultatet på att barnlitteratur med fokus på socioemotionell utveckling inte är prioriterad utan används i samband med händelser som uppstår i barngruppen. Resultatet visar att de verksamma förskollärarna har en varierad uppfattning kring syftet med barnlitteratur i förskolan. Det framkommer i studien att förskollärarna förväntar sig att barn automatiskt tillägnar sig socioemotionella förmågor genom att få ta del av barnlitteratur. Samtal, diskussion, återberättande och drama är arbetssätt som förskollärarna menar har betydelse för barns möjligheter att tillägna sig socioemotionell utveckling. I studien framkommer det att förskollärarna genom samtal och diskussion om barnlitteratur har en förhoppning om att kunna se barns utveckling. Parallellt visar studiens resultat på att förskollärarna förväntar sig att barn automatiskt blir utmanade i sin utveckling då de får återberätta barnlitteratur.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Dohm-Hansen, Camilla
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Allandi, Anna-Lena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Föräldrasamarbete i förskolan: En svår uppgift - en enastående möjlighet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I ett samhälle, där flödet av information ibland kan tyckas vara oändligt, måste pedagoger ställa sig frågan om hur nya vägar att nå fram till barnens vårdnadshavare med information om förskolans verksamhets mål och syfte ska hittas. Förskolans läroplan   (Lpfö 98, rev 2010) belyser vikten av att vårdnadshavarna dagligen ska få ta del av denna slags information. Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskolor samarbetar med barnens vårdnadshavare med specifikt fokus på information om förskolans mål och sätt att arbeta. För att kunna besvara syftet formulerades följande frågeställningar: Vilka samarbetsformer finns det mellan förskola och vårdnadshavare? När och hur sker informationen om barnens lärande kopplat till förskolans mål och syfte? För att få svar på frågeställningarna antogs en kvalitativ metodanstats. Förskollärare intervjuades enligt en i förhand utformad intervjuguide med  semistrukturerade frågor. Endast förskollärare intervjuades då det är deras erfarenhet av föräldrasamarbete som söktes. Resultatet av intervjuerna visar att förskollärarna anser att det är av stor vikt att skapa en god relation med barnens vårdnadshavare för att samarbetet ska fungera. Att ha en god relation är bra för att skapa olika slags möten där barnens vårdnadshavare kan få information om verksamhetens mål och syfte. Resultatet visar också på att förskollärarna inte skapar dessa möten dagligen men att det är något som samtliga tycker kan förbättras. Att hitta nya vägar och former för hur vårdnadshavare delges information är ett hos förskollärarna ständigt pågående arbete.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Drott, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  RastskoJ: Ett dokumenterat utvecklingsarbete på en skola2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utvecklingsarbetet syftar till att alla elever på skolan ska erbjudas meningsfulla aktiviteter under några lunchraster i veckan. Eleverna ges ytterligare tillfälle till fysisk aktivitet, vilket sker under dessa aktiviteter. Nya kamratrelationer främjas i både de vana och ovana aktiviteterna, eleverna får möjlighet att knyta nya kontakter med elever från andra klasser än sin egen. Elevernas inflytande och delaktighet finns med i de olika planerade rastaktiviteterna, då de fått komma med olika förslag som gjorts om eller tagits rakt av.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Dusak Johansson, Rose Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Dokumentationsdilemma: En kvalitativ studie om dokumentation i fritidshem.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag är fritidsverksamheten enligt skollagen ålagd att ur ett systematiskt kvalitetsarbete skapa förutsättningar för lärande. De förutsättningarna skapas genom att verksamheter dokumenterar och reflekterar över den insamlande dokumentationen. Syftet med min undersökning är att utifrån fritidslärarnas perspektiv få förståelse för dokumentation i förhållande till verksamhetens måluppfyllelse samt det systematiska kvalitetsarbetet. Pedagogerna inser att det är viktigt att dokumentera för att utveckla verksamheten och de är duktiga på att bjuda in barnen i verksamhetens planering. Jag har använt mig av en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med fyra fritidslärare på två skolor för att få fram min empiri. I granskningen av resultatet vilar min teoretiska utgångspunkt på läroplansteorin samt ramfaktorteorin. Resultatet visar att det råder tidsbrist för planering och att lärarna har olika roller inom skolan vilket gör att även om viljan och insikten finns till att dokumentera i förhållande till systematiskt kvalitetsarbete så görs det bristfälligt.

  Fulltekst (pdf)
  Dokumentationsdilemma
 • 264.
  Döös, Hanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Pettersson, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Lustfyllt lärande genom lek i förskolan: En studie om hur föräldrar ser på relationen mellan barns lek och lärande2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Lustfyllt lärande
 • 265.
  Ebers, Nicolina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Domingos Torres, Lorna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  En trygg och stabil ledare, ganska sträng men ändå mjuk: En studie om fritidslärares uppfattning om sin egen ledarstil2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien avser att undersöka hur fritidslärare ser på sin ledarstil i verksamheten. Syftet för studien är att ta reda på hur verksamma fritidslärare ser på sin egen ledarstil och vilka utmaningar de ser i den.Vi har genomfört kvalitativa intervjuer på fyra olika verksamma lärare i fritidshemmet. Materialet har analyserats i relation till tidigare forskning. Resultaten visar att lärarna själva har relativt svårt att definiera sin egna ledarstil men att de ger tydliga svar på vilka faktorer som är viktiga för att en bra ledarstil ska kunna verka på fritidshemmet. Lärarna i studien anser att trygghet är en av de främsta faktorerna för att skapa en bra ledarstil gentemot eleverna. De nämner att man bör vara rättvis och att vara detta kan tolkas olika från person till person. En faktor som lärarna är överens om är att man i sin ledarstil på fritidshemmet måste kunna skifta från att vara den hårda och auktoritära till den demokratiska ledaren ganska frekvent. De nämner också att kommunikationen kollegor emellan är viktig för att kunna skapa bästa förutsättningar för eleverna. Lärarna beskriver även vissa svårigheter och utmaningar de möter i sin ledarstil och hur de hanterar dessa. Lärarna anser att hanteringen av konflikter är den största utmaningen i ledarstilen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Edgarsdotter, Ingrid
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Värdegrunden-en nödvändighet?: En undersökning för att klargöra förskolelärare, förskolechefer ochkommunpolitikers uppfattning om och tolkning av begreppet ”värdegrunden”.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom intervjuer med respondenter som på olika plan är ansvariga för verksamhet ochvärdegrundsarbete i förskolan, har jag undersökt vilka uppfattningar om och tolkningar avbegreppet värdegrunden som råder inom förskolevärlden. Förskolechefer, arbetslag iförskolor, och representanter för olika politiska partier tillfrågades. Undersökningen omfattaräven om och hur värdegrunden i litteraturen (teori) överensstämmer med verklighetenspraktik. Genom svaren och analys av dessa drogs slutsatsen att värdegrunden i vårt alltmerindividcentrerade samhälle är av större betydelse och viktigare än någonsin. Begreppet”Värdegrunden” är till synes väl förankrad i de tillfrågade arbetslagen, men är mindre tydlighos rektorer och hos politiker.Att värdegrunden är en viktig del av Lpfö 98,( reviderad 2010) och att det därför ingår iuppdraget att förmedla dessa värden, uttalades inte direkt av någon respondentkategori.Respondenternas tankar kring begreppet ”Värdegrunden” och hur detta förankras iverksamheten visar dock på en medvetenhet och att det är mycket viktigt att fortsätta meddetta arbete.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 267.
  Edgren, Helene
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Bildsamtalets komplexitet: Hur elever på det estetiska programmet upplever att det är att samtala om sina bildarbeten2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fallstudien är en undersökning om hur gymnasieelever på det estetiska programmet, med inriktning bild och form, upplever att det är prata om sina bildarbeten. I och med Gy11 är ett av kunskapskraven att eleverna muntligt ska kunna tolka, analysera och bedöma sina egna och andras verk. Genom intervjuer med eleverna vill studien visa hur bildsamtalen upplevs ur två perspektiv. Dels hur eleverna upplever att det är att prata om sina egna och andras bildarbeten, i förhållande till sitt eget skapande och läroprocess, och dels hur eleven upplever bildsamtalen ur ett bedömningsperspektiv. Forskningsmetoden är kvalitativ med vikten på orden för att få en förståelse kring hur eleverna uppfattar bildsamtalen. Av studien framgår att eleverna ofta upplever bildsamtalet positivt och utvecklande men även svårt och jobbigt. Svårigheterna låg bland annat på att sätta ord på sina tankar och rädsla för att feltolka. Kunskapskraven upplevdes både som förståeliga och som svårtolkade.

  Fulltekst (pdf)
  H.Edgren-Bildsamtalets komplexitet
 • 268.
  Edlund, Eva
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Lära för livet: Hur pedagoger och kulturarbetare uppfattar kulturens och teaterns betydelse för barn och hur dessa kan användas som en estetisk lärprocess i förskolan.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete 15hp/Eva Edlund
 • 269.
  Edmundsson, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Gabrielsson, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Pedagogers digitala kompetens, förhållningssätt och erbjudande av lärplattan: En kvalitativ studie i förskolans kontext2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskaper om hur pedagogers digitala kompetens påverkar deras förhållningssätt och på vilket sätt barn erbjuds lärplatta i förskolan. I studien används kvalitativa intervjuer och observationer som metod. Undersökningen utgick från totalt fem pedagoger, från två olika förskolor. Studien har utgått från den sociokulturella teorin med fokus på analysbegreppen, samspel och kulturella redskap. Resultatet visar att pedagogerna tycks behöva mer utbildning och kunskaper kring lärplattan. Det framkommer även att pedagogernas digitala kompetens påverkar deras förhållningssätt. Dock anser pedagogerna att det är betydelsefullt att som pedagog vara engagerad, närvarande och stötta barnen vid användandet av digitala verktyg. Studien bidrar till en inblick i hur arbetet kring lärplattan kan se ut i förskolans verksamhet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 270.
  Edström, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  "Så det inte bara blir någon form utav barnvakt": En kvalitativ studie om förskollärares uppfattning om film som pedagogiskt verktyg i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 271.
  Eggefjord, Therése
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL. Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Gabasio, Monica
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för språk och litteratur, SOL.
  Den individanpassade läs- och skrivutvecklingen: En kvalitativ studie om hur den individanpassade läs- och skrivinlärningen bedrivs i förskoleklassens verksamhet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger individanpassar undervisningen när det gäller alla elevers läs- och skrivinlärning i förskoleklassen. Metodvalet av vår undersökning baserades utifrån tre kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade två pedagoger och fick ta del av deras arbete med elevers individuella läs- och skrivinlärning. Vi kom bland annat fram till att pedagogerna är lyhörda för att arbeta på olika sätt då det gäller att öka möjligheterna till elevernas lärande och utveckling. Med andra ord finns det ingen given metod som är anpassad till samtliga elevers språk-, läs- och skrivutveckling.

  Vi intervjuade även verksamhetsutvecklaren Erica Eklöf som handleder pedagoger i deras arbete när det gäller läs- och skrivinlärningen. Ericas erfarenhet har hjälpt oss att få inblick i de dilemman som pedagoger stöter på vad beträffar elevers individuella läs- och skrivutveckling. Resultatet av intervjun visade att pedagogers kompetens är en avgörande faktor vad det gäller att undervisa så att varje elev lär sig utifrån sina erfarenheter, intressen och förutsättningar. I vårt bakgrundsmaterial har vi bland annat lutat oss mot de internationella undersökningarna PIRLS och PISA. Undersökningarna pekar nämligen på att svenska ungdomars läsförmåga försämras vilket är oroväckande.

  Fulltekst (pdf)
  Eggefjord och Gabasio: Den individanpassade läs- och skrivutvecklingen
 • 272.
  Eggimann, Mikaela
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Sandberg, Emilie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Estetikens utrymme i förskolans verksamhet: – En studie om estetikens betydelse i förskolan samt pedagogernas kompetens inom de estetiska uttrycksformerna.Författare:2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Lpfö 98 rev. 2010 (Skolverket, 2011) beskrivs det under Förskolans uppdrag att barnska få möjlighet att uttrycka sig genom de olika estiska uttrycksformerna och att detfrämjar barns utveckling och lärande.

  Syftet med studien är att undersöka hur stort utrymme samt betydelse olika estetiskauttrycksformerna har i förskolans verksamhet samt att undersöka vilken kompetenspedagoger anser behövs för att stödja de estetiska uttrycksformerna och hur de använderestetiken i verksamheten.

  I studien observerades fyra förskoleavdelningar i en mellanstor svensk kommun ochefter avslutad observation gjordes en intervju på respektive avdelning. Underinsamlingen av empiri framkom att svaren från intervjuerna inte stämde överrens meddet vi sett i observationerna. Resultatet visade att pedagogerna i intervjuerna ansåg attförskollärare inte behöver någon kompetens inom estetiska uttrycksformer. Vi har äveni studien studerat estetikens betydelse för förskolans verksamhet, där pedagogerna hadeen gemensam syn på hur förskolan skulle se ut om de estetiska uttrycksformerna intefanns. I observationerna synliggjordes många tillfällen där barnen begränsades i sittskapande då pedagogerna handlade omedvetet. Med denna studie vill vi uppmärksammahur pedagoger genom sitt agerande kan stimulera barns utveckling och lärande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Ehlert, Emely
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Satsning på giftfri förskola2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur personal på  förskolor arbetar för att skapa en giftfri förskola, vilka svårigheter möter personalen och hur barnen medvetandegörs i arbetet med giftfri förskola. Via intervjuer med pedagoger, städpersonal och kökspersonal besvaras studiens frågeställningar. Både direktintervju (ansikte mot ansikte) och telefonintervju har använts. Intervjufrågorna är semistrukturerade för att ge öppna frågor med möjlighet till följdfrågor. Resultatet visar att pedagogerna på förskolorna anser att det är svårt att hitta alternativt material till plast och att ekonomin försvårar arbetet. Resultatet visar även att vissa barn har medvetandegjorts mer än andra barn i arbetet. Det är främst de större barnen som medvetandegjorts arbete via samtal och i viss utsträckning även medhjälp till utrensning. De yngre barnen har medvetandegjorts i mindre utsträckning eller inte alls.

  Fulltekst (pdf)
  Satsning på giftfri förskola
 • 274.
  Einarsdottir, Johanna
  et al.
  University of Island, Island.
  Purola, Anna-Maija
  University of Oulo, Finland.
  Johansson, Eva Marianne
  University of Stavanger, Norway.
  Broström, Stig
  University of Aahus, Denmark.
  Emilson, Anette
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Democracy, caring and competence: values perspectives in ECEC curricula in the Nordic countries2015Inngår i: International Journal of Early Years Education, ISSN 0966-9760, E-ISSN 1469-8463, Vol. 23, nr 1, s. 97-114Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to explore how Nordic Early Childhood Education and Carepolicies frame values education in preschools with a special focus on the values ofdemocracy, caring and competence. The study is part of a larger Nordic project, Valueseducation in Nordic preschools: Basis of education for tomorrow, the aim of which isto explore values education from various perspectives, policy levels, institutional levelsand personal levels. The study applies Habermas’s theoretical ideas of communicativeactions, lifeworld, and the system. Here the focus is on the system level, namely, valuesin national curriculum guidelines that serve as the basis of pedagogical practices inpreschools in the Nordic countries. Thematic research analysis described by Braun andClarke inspired the qualitative analysis of the documents. In addition, a quantitativelanguage-based approach was applied to the study. Keywords related with democratic,caring and competence values were selected. The findings reveal different dimensionsand meanings of the three value fields, such as democracy as being and/or becoming;care as fulfilment of basic needs and an ethical relationship; and competence values aslearning for sociality and academic skills.

 • 275.
  Einarsson, Josefine
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Engström, Linnea
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Barns upplevelser av inflytande i förskolan: Sex 4-5 åriga barn berättar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur barn upplever inflytande i förskolans verksamhet. Fokus kommer att ligga vid barns upplevelser av de vuxnas betydelse för deras inflytande, när barn upplever att de får inflytande, vilka erfarenheter barn har av att göra val men också vad barn vill få inflytande över eller bestämma. Genom intervjuer med sex barn kommer några barns upplevelser av inflytande att synliggöras. Barnen som deltar i studien är 4-5 år. Undersökningen har en fenomenologisk utgångspunkt och intresserar sig därför för barnens enskilda upplevelser kring sitt inflytande. 

  I vår studie blir det synligt att barn har upplevelser av inflytande inom förskolan. Barnen upplever att de vuxna har en betydande roll för vilka möjligheter till inflytande de får. I resultatet menar barn att vuxna både kan begränsa men även möjliggöra aktiviteter. Det är i leken som barnen upplever att de har inflytande då de vistas på förskolan. De deltagande barnen i denna studie har erfarenhet av två olika former av val på förskolan, där ena valmetoden är mer organiserad och styrd medan den andra valmetoden är mer fri då barnen får möjlighet att utifrån sig själva säga vad den vill göra eller leka. Slutligen så visar vårt resultat att alla utom ett barn uttrycker att det tycker om att få inflytande då de menar att det är roligt och att de blir glada av att få bestämma. Ett barn menar att det ibland kan vara skönt att inte behöva bestämma för att den tycker om att vara tyst. Samtliga barn har tankar kring vad de skulle göra eller vilja ha om de fick bestämma. Resultatet synliggör sex barns upplevelser av inflytande och synliggör barnet i den rådande komplexiteten med barns inflytande på förskolan. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Ek, Frida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Johansson, Carin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Förskolegården: En studie av pedagogers agerande och tankar kring hur de stödjer barns lek ute.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen syftar till att belysa hur pedagoger stödjer barns lek på förskolegården. Undersökningen är en kvalitativ studie där två olika datainsamlingsmetoder använts.  För att synliggöra pedagogers agerande på förskolegården har observationer genomförts. Genom mejlintervjuver har pedagogers åsikter och uppfattningar samlats in för att sedan kopplas samman med observationsresultatet. Undersökningen har genomförts på en kommunal förskola i södra Sverige. Litteraturen och tidigare forskning som undersökningen utgått från behandlar bland annat lek, pedagogers roll och samspel.

  Resultaten visar att det finns likheter men också skillnader i det som observerats och de intervjusvar som gavs. Respondenternas gemensamma uppfattningar och tankar är att låta barnen ha fri lek ute på förskolegården utan att själva delta. Observationerna visar att pedagogerna ofta intar en passiv roll under den fria leken, men finns där för att reda ut konflikter och försöka förhindra olyckor samt stoppa opassande lekar.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Ek, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Pedagogers syn på naturvetenskap och teknik i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att redogöra hur pedagoger i förskolan tänker runt ämnena naturvetenskap och teknik. Frågorna som undersöks är

  Vad anser pedagoger i förskolan att naturvetenskap och teknik är och hur kommer naturvetenskap och teknik till uttryck i förskolan. Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer bland nio pedagoger på fe olika förskolor i tre olika kommuner.

  Resultaten av studien visar att pedagogerna har olika syn på vad naturvetenskap och teknik är. Beroende på pedagogernas bakgrund och utbildning varierade svaren på vad ämnena innebär. Resultaten visar också på att arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolorna är undermåliga. Miljöerna är inte utvecklade på det sätt pedagogerna skulle vilja och de har svårt att veta hur de ska arbeta med ämnena.

  Fulltekst (pdf)
  pedagogers syn på naturvetenskap och teknik
 • 278.
  Ek, Robert
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Ferm, Teodor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Lustfylld undervisning med iPads i fritidshemmet: Ett utvecklingsarbete med iPads som pedagogiskt verktyg2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår ambition är att i och med detta utvecklingsarbete starta upp en kvalitativ undervisning med iPads som pedagogiskt verktyg. Utvecklingsarbetet syftar till att introducera undervisning med iPads som läromedel i en fritidsverksamhet där denna typen av undervisning saknats. Målet är att erbjuda eleverna på fritidshemmet ett lustfyllt arbetssätt med nya/ roliga aktiviteter med iPad som ett pedagogiskt verktyg. Vi vill utmana eleverns skapandeförmåga och kreativitet samtidigt som vi ger eleverna möjligheten att utveckla teknisk och social kompetens där digitala redskap blir det centrala innehållet. Utgångspunkten för vårt utvecklingsarbete är en nulägesanalys som gjordes tilsammans med pedagoger vid fritidshemmet,  där vi även haft vår verksamhetsförlagda undervisning. Skolan hade investerat i ett antal iPads utan visioner om att använda sig av detta i fritidshemmet och vi såg då en möjlighet att implentera dessa även där. Detta gjorde att vi introducerade tre olika teman som vi valde att kalla filmskapande, lek/spel och uppdragsjakten. Under vår fem veckor långa vistelse på skolan planerade och genomförde vi utvecklingsarbetet i hopp om att kunna identifiera olika arbetssätt där iPaden bidrar till fritidshemmets måluppfyllelse. Vi dokumenterade under arbetets gång med loggbok och fältanteckningar samt fotografering. Övrig empiri är resultat av kvalitativa intervjuer med pedagoger, rektorer och elever. Resultatet av vårt utvecklingsarbete visar att elever motiveras att lägga mycket tid på aktiviteter som innefattar iPads. Fokus på det faktiska ämnesinnehållet minimeras och elever drivs av att avancera i exempelvis ett spel. Att iPads kan bidra till och stötta skapandeprocesser hos elever i fritidshemmets verksamhet visades tydligt då filmskapandet motiverade elever att använda sin fantasi och kreativitet för att skapa en stop motion film och ingen av filmerna liknade varandra. Eleverna gavs möjligheten till god teknisk kompetens då de ständigt navigerade mellan olika program på iPaden. Många av aktiviteterna genomfördes i grupp där eleverna fick träna social utveckling och gemenskap. Studien visar även att elever ser mycket positivt på användandet av iPads på fritidshemmet och de aktiviteter vi initierade tycks tendera att bryta vissa könsmönster.

  Fulltekst (pdf)
  iPads i fritids
 • 279.
  Ekenberg, Jan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Bilden på väggen: om bilden, dess retoriska dimensioner och användning i skolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolmiljöerna är liksom de allra flesta av våra sociala rum fyllda med bilder. Samtidigt präglas skolan av en textspråksdominerande kunskapssyn. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur bilders egenskaper påverkarade hur elever använder bilder. Med avstamp i semiotisk teori undersöktes, särskilt hur bilders retoriska egenskaper (deras retoriska dimensioner), påverkade urvalsprocessen för vilka bilder eleverna väljer att använda, i undervisningssituationer. Empirin baserades på intervjuer med åtta stycken gymnasie­elever som fick, ur ett urval av 70 uppsatta bilder, välja ut bilder och berätta om dem, i relation till sitt eget skapande och sina egna erfarenheter. Med ett narrativt förhållnings­sätt analyserades sedan intervjuerna, och de bilder, som på särskilda sätt betonades och utgjorde centrala aspekter av elevernas berättelser, studerades med avseende på sina retoriska dimensioner, såsom dessa är utvecklade av Göran Sonesson. Resultatet visade inga direkta kopplingar mellan bildernas retoriska dimensioner, och hur de bilderna valdes för att diskuteras, eller användas, praktisk eller teoretiskt. Man kunde dock iaktta andra mönster, bland annat konsthistoriska och strukturella ”dramaturgiska” sådana.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 280.
  Ekenmo, Emma
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  ”Hon var engagerad i personen”: – Gymnasieelevers upplevelser av lärare-elevrelationer och dess påverkan på elevers motivation till lärande2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att studera gymnasieelevers upplevelser och erfarenheter av relationen mellan lärare och elev samt om eleverna upplever att lärare-elevrelationen har någon inverkan på deras motivation till lärande. Uppsatsens empiri grundar sig i fem kvalitativa intervjuer med elever som går det sista året på gymnasiet. Valet av metod baseras på målsättningen att få en djupare förståelse för elevers upplevelser och erfarenheter av lärare-elevrelationer.

   

  Resultatet av undersökningen visar att eleverna har en entydlig uppfattning om hur en lärar-elevrelation bör vara utformad för att en god relation ska kunna utvecklas. Eleverna är eniga om att goda relationer mellan dem och deras lärare påverkar deras lärandemöjligheter. Resultatet visar att eleverna främst vill ha lärare som är personliga, engagerade och förstående så att en god relation mellan parterna kan utvecklas. Eleverna har även en gemensam syn på hur mindre goda relationer mellan lärare och elever kan ta sig i uttryck, vilket anses påverka elevernas motivation till lärande negativt.

   

  Både tidigare forskning och samtliga elever i undersökningen betonar vikten av goda relationer mellan lärare och elev. Resultatet visar att eleverna anser att det är viktigt att utvecklingen av relationen mellan lärare och elev sker både i och utanför klassrummet. Om läraren hälsar och talar med eleverna utanför klassrummet känner de sig sedda och får en upplevelse av att läraren bryr sig om dem som personer och inte endast som elever. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 281.
  Ekholm, Camilla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Lärares användning av modern teknik i undervisning.: En intervjustudie av matematiklärares användning och syn på modern teknik i undervisning.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka matematiklärares syn på modern teknik samt på vilket sätt de använder sig av den i undervisningen. För att undersöka detta användes kvalitativ intervju som metod. Intervjuundersökningen inkluderar 4 matematik- och naturvetenskapslärares synpunkter och tankar om modern teknik och internetanvändande i sin undervisning. Resultatet visar att lärarna använder den moderna tekniken som belöning, där datortid används för att locka elever att färdigställa uppgifter. De använder även modern teknik som samlingspunkt vid uppstartande av projekt eller ämnesdel, exempelvis genom en projektor som visar upp filmklipp eller experimentinstruktioner. Vidare använde lärarna den moderna tekniken som ett övningsredskap för eleverna och som ett digitalt uppslagsverk, både för eleverna och sig själva. Användandet av modern teknik i undervisningen upplevs av lärarna vara till hjälp för de eleverna med behov av stöd i sin skriftspråkliga utveckling, genom att lärarna kan visa ämnesmaterialet på flera olika sätt. Lärarnas syn på den moderna tekniken och internetanvändandet är att den är praktisk och håller en inspirerande roll. Synen på modern teknik som ett medierande verktyg, där lärarna kan lära sig genom tekniken, upplevs genomgående i intervjuerna.

  Fulltekst (pdf)
  Modern teknik i undervisning
 • 282.
  Eklund, Elinor
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Oliver, Lenholm
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  ”Men ingen gammal popmusik som Brolle”: Elevers olika upplevelser av musikens meningserbjudande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera populärmusikens påverkan och dess betydelse för elevers identitetsskapande och hur pedagoger kan främja elevernas intresse för musik i en fritidsverksamhet. Metoden bygger på gruppintervjuer och de har bearbetats kvalitativt. Gruppintervjuerna genomfördes med sammanlagt 12 elever som fördelades på två grupper, med sex deltagare i varje grupp. Eleverna tillhörde samma fritidshem och de gick i årskurs 3. De resultat som visade sig i undersökningen är att eleverna var mycket medvetna om vad som är populärt och inte populärt. Eleverna var också medvetna om att de lär sig mycket genom musiken. De menar exempelvis att de lär sig engelska genom texter, de lär sig olika toner och de lär sig uttrycka olika känslor genom musik. Studiens resultat visar därmed att musiken har en variationsrik lärandepotential, vilket fritidshemmet kan använda sig av genom musikrelaterade aktiviteter. Genom att utgå från elevernas intresse ökar också förutsättningar för en högre måluppfyllelse gällande möjligheter till identitetsskapande genom att få testa olika roller inom populärmusiken och vidare kan det föras medvetandegörande samtal tillsammans med personalen som har koppling till normer och värden. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Eklöf, Erika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Arbete med barns modersmål i förskolan: En studie om förskolepersonals arbetssätt med språkutveckling i barns olika modersmål2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att genom deltagande observationer och informella samtal skapa förståelse för vilka modersmålsstödjande arbetssätt som förskolepersonal kan använda sig av i den pedagogiska verksamheten. Fokus har legat på hur barn med svenska som andraspråk kan utveckla sitt modersmål i ett land där det svenska språket ses som en norm. Jag har genom observationer forskat i vilka arbetssätt personalen på förskolan använde sig av i sin vardag. För att skapa en djupare förståelse för hur arbetssätten fungerade användes även informella samtal som metod. Det var tre tillsvidareanställda personal som deltog i studien och två vikarier. En av de fastanställa var tvåspråkig. Barngruppen var mångkulturell, och i den gick det 13 barn, varav hälften hade annat modersmål än svenska.

   

  I studien framkom det att personalen på förskolan upplevde bristande kunskaper när det handlade om att stödja barnen i deras modersmål. De kände sig otillräckliga och såg istället sin roll som att utveckla barnens svenska språk, då kunskap i de olika språken främjar varandra. Det framkom även flera indirekta och direkta arbetssätt som personal på förskolan kan arbeta utifrån. Kodväxling är en effektivt metod som tvåspråkig förskolepersonal i min studie använde sig av. Även samverkan med vårdnadshavare visade sig vara ett fördelaktigt, men ibland svårt, arbetssätt. Andra arbetssätt som framkom i resultatet var inkludering av modersmålet i verksamheten, samt att utveckla sina egna språkkunskaper.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 284.
  Ekmark Johnsson, Lina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  En god lässtund: En kvalitativ studie om hur förskollärare skapar goda lässtunder i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med lässtundens utforming och innehåll. Detta för att få en förståelse kring vad som anses vara en god lässtund och hur förutsättningar för goda lässtunder i förskolan skapas. Syftet besvaras med hjälp av de två forskningsfrågorna: Vad är en god lässtund? och Hur skapar förskollärare förutsättningar för en god lässtund utifrån aspekterna samspel, läsmiljö och val av litteratur? Metoden som använts i studien är stimulated recall, en metod som kombinerar intervju och observation. En observation har gjorts för att sedan användas som underlag till diskussion vid intervjutillfället, i övrigt analyseras eller tolkas inte materialet från observationen. Semistrukturerade intervjuer har gjorts med fem förskollärare där ovan nämnda aspekter diskuterats. Resultatet av studien visar på att förskollärare inte läser så mycket som de önskar för barnen i förskolan, enligt dem själva beror detta på yttre faktorer som stora barngrupper och för få pedagoger. Studien visar också på att det finns olika uppfattningar om vad som är en god lässtund. Majoriteten av förskollärarna i studien anser dock att en god lässtund präglas av lugn, samspel i form av samtal och ett medvetet och genomtänkt val av litteratur. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Ekstrand, Britten
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  What it takes to keep children in school?: A research review2015Inngår i: Education and Transition. Contributions from Educational Research. ECER 2015, European Conference on Educational Research, Budapest, 7-11 September, 2015, 2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Unauthorized absence from school is a problem that has been increasingly noted by the National Agency for Education, county councils, communities, and media in Sweden. There are elementary school students in Sweden who have not attended school for several years (Springe 2009), the phenomenon is found all over the world. There is an increased political interest in these questions worldwide, and most politicians emphasize school and the capacity to read and write as prerequisites for democracy (Reid 2012a). At the same time, schooling is questioned. Research has shown that school and development do not necessarily go hand in hand and that schooling increases segregation, inequalities, class differences, and gender structure. It is beyond the scope of this article to problematize schooling in this regard, but these school-related problems are entangled in several ways, and this question is returned to in the conclusion.

  The point of departure in this research review must be that elementary education is a prerequisite for democracy and that ensuring future generations’ ability to read and write is to a large extent a task for schools. It is well documented that failure in school and early dropout can have negative effects (cf. Bradshaw, O’Brennan, and McNeely 2008). Research indicates that the road to criminality, drug abuse, and social exclusion is open (Nelson and Baldwin 2004; Henry, Thornberry, and Huizinga 2009) and that there is a straight line from truancy to dropout, youth crime, gang membership, teenage pregnancy, poor health, and reliance on social service (Kronholz 2011). Truancy is a more pre-eminent risk predictor even compared to average grades, according to Hallfors et al. (2002). This dark picture could be countered by Hill and Jepsen (2007, 600), who have demonstrated that many teen mothers and high school dropouts “experience success in the labour market, with earnings well above the poverty line and full-time jobs.” These successful individuals turn back to post-secondary schooling when they are in their mid-twenties. The authors have recommended policies that assist young people who have taken missteps. Truancy can also be linked to high potential academically; students that are under-challenged at school (Sälzer et al. 2012). There are many dimensions and perspectives in this study; the individual, institutional, organizational, societal. In a research review like this one, however, the illumination of the relation between research and development is a strong incentive and an object of the study.

  In spring 2012 a community in Sweden sought out a researcher who could get to the root causes of the perceived local problem of unauthorized absence from schools. The questions raised in this community were how school absence could be prevented and attendance be stimulated through interventions in the school as well as in the local community. One part of this project was a review of research results focusing on prevention and attendance; this article presents the result of this research review. What does research globally demonstrate about what schools and communities can do to stimulate attendance and to prevent unauthorized absence?

  Method

  The collection of research builds on searches in the Swedish database Libris, for research catalogued in Sweden, and in the databases Academic Search Elite, ERIC, DOAJ, Ingenta Connect, and to some extent Google Scholar for international research. In Sweden, research in this field usually is catalogued under the keyword truancy, although different words are used in relation to the character of the absence. For example, in Sweden some students are called hallway ramblers: they go to school but do not assimilate the education because they do not attend lessons. Others, called home sitters, choose the Internet at home playing, reading and learning whatever they want instead of a lesson at school (Strandell 2009). In databases covering international research, the keywords mirror gradations from late arrival and scattered absenteeism to persistent truancy and dropouts. This project builds on material catalogued under the keywords that proved to be most frequent: truancy, absenteeism, and dropout, combined with prevention and attendance. Generally, the phenomenon labelled unauthorized absence from compulsory school is an intentional and active decision to skip a lesson, a school day, or a period. A huge amount of research focusing on truancy builds on the view that the problem either originates with individual mentally, psychologically, or socially deficiency, or stems from individual factors, such as milieu, parents or guardians, and peers. Research focusing on individuals, their deviations, and their risks has been excluded from this study (studies searching for correlations between truancy and drugs, truancy and sexuality, truancy and early pregnancies, truancy and criminality, etc.). The ambition in this study has been to examine research that focuses on prevention and attendance. This research field has apparently been given much less priority. The sample, greatly narrowed down for inspection, contains 155 peer-reviewed research articles collected from around the globe, represents geographical, cultural, social, and demographic differences, but the similarities outweigh these differences.The research examined has been published in the 21st century. It contains a large number of meta-analyses and some meta-meta-analyses. The sample, with few exceptions, represents extended quantitative studies and evidence-based research. This means that the material covers much more research and a longer time span than expected.

  Expected Outcomes

  Research today indicates that school must have meaning for the individual (cf. Englund 2007) and that school needs to challenge students (cf. Biesta 2005). Individuals who absent themselves experience schoolwork as meaningless, entailing no challenges, and react to it. Truancy is resistance and a demonstration against traditional school culture, class reproduction, and bad treatment. These students are questioning the legitimacy of the educational system (Zhang 2007). This review unambiguously demonstrates a need to divert attention from the characteristics of individuals and truancy to study what success in school requires, drawing out children’s strengths rather than weaknesses. First, changes on all levels are needed to update schools and develop a positive school culture: at the governmental level, at the community level, within the school organization, and among staff. Second, students need adults to bond with - adults who care for, listen to, respect, and engage both socially and educationally. Third, core competencies are a prerequisite for all learning; self-reflection, attitudes and communication skills. Self-esteem and the ability to make decisions produce a sense of one’s ability to manage schoolwork (cf. Ahlström 2010). If core competencies are encouraged, they will transform enhanced learning outcomes and reinforce schoolwork. And it is possible to learn the ability to bounce back (cf. Andrén 2012). This study does not reveal anything about schools in real life. Perhaps it is a good guess that if a study of real-life interventions in schools had been conducted, it would have resulted in a picture of counting, more regulations and disciplinary restrictions - a reality that accords with the new public-management era (cf. Ball 1995, Ball 1997) and contemporary politics in the governing-by-numbers discourse (cf. Lawn and Grek 2012). This contrasts with everything we know from decades of research and recommendations.

  References

  Archambault, Isabelle, Michel Janosz, Jean-Sébastien Fallu, and Linda S. Pagani. 2009.” Student engagement and its relationship with early high school dropout.” Journal of Adolescence no. 32:651–670. Ball, Stephen 1997. “Policy, sociology and critical social research: A personal review of recent education policy and policy research.” British Educational Research Journal no. 23:257–274.Biesta, Gert. 2005. “Against learning. Reclaiming a language for education in an age of learning.” Nordisk Pedagogik no. 25:54–66. Bradshaw, Catherine P., Lindsey M. O’Brennan, and Clea A. McNeely. 2008. “Core competencies and the prevention of school failure and early school leaving.” New Directions for Child & Adolescent Development no. 2008 (122):19–32. Claes, Ellen, Marc Hooghe, and Tim Reeskens. 2009. “Truancy as a contextual and school-related problem: a comparative multilevel analysis of country and school characteristics on civic knowledge among 14 year olds.” Educational Studies (03055698) no. 35 (2):123–142. Englund, Tomas, ed. 2007. Skillnad och konsekvens: mötet lärare-studerande och undervisning som meningserbjudande. [Difference and consequenses: the meeting between teacher and student and education as offering meaning]. Lund: Studentlitteratur Fraser, Barry J. 1987. “Identifying the salient facets of a model of student learning: A synthesis of meta-analyses.” International journal of educational research no. 11 (2):187–212.Henry, Kimberly L., Kelly E. Knight, and Terence P. Thornberry. 2012. “School disengagement as a predictor of dropout, deliquency, and problem substance use during adolescence and early adulthood.” J Youth Adolesc no. 41 (2):156–166. Hiatt, James S. 1915. The Truant Problem and the Parental School. Bulletin, 1915, No. 29. Whole Number 656. United States Bureau of Education, Department of the Interior.Lawn, M. , and S. Grek. 2012. Europeanizing Education: governing a new policy space. Oxford: Symposium Books Ltd.Reid, Ken. 2014a. An Essential Guide to Improving Attendance in Your School: Practical Resources for All School Managers. London: Routledge.Rutter, Michael. 1987. “Psychosocial resilience and protective mechanisms.” American Journal of Orthopsychiatry no. 57 (3):316–331.Southwell, Neil. 2006. “Truants on truancy—a badness or a valuable indicator of unmet special educational needs?” British Journal of Special Education no. 33 (2):91–97. Sälzer, Christine, Ulrich Trautwein, Oliver Lütke, and Margrit Stamm. 2012. “Predicting adolescent truancy: The importance of distinguishing between different aspects of instructional quality.” Learning and Instruction no. 22:311–319. Zhang, Ming. 2007. “School Absenteeism and the Implementation of Truancy-Related Penalty Notices.” Pastoral Care in Education no. 25 (4):25–34.

 • 286.
  Ekström, Sinnika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Persson, Ingrid
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Föräldrars medvetenhet om Grön Flagg i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Grön Flagg är ett miljöprogram som används inom förskola och skola för hållbar utveckling. Syftet med detta arbete är att ta reda på vad föräldrar har för kunskap samt hur de fått sin kunskap om Grön Flagg, för att se om det går att vidareutveckla kommunikationen mellan förskola och hem för att få till en bättre samverkan. Metodvalet är kvalitiativt där två fokusgrupper med sammanlagt tio föräldrar från olika förskolor diskuterar frågor om Grön Flagg.  Ansatsen är hermenuetisk för att få en större förståelse för det som sker och sägs  i grupperna och för att kunna tolka det.  I resultatet syns att föräldrarna  har en viss medvetenhet om Grön Flagg men att den är inte så detaljerad. Kunskapen de har, har de fått genom förskola och skola via olika möten. Det framkommer också att det behövs mer information från förskolan om Grön Flaggs arbete och att förskolan skulle kunna använda sig av media mer för att synliggöra miljöarbetet. Ansvaret ligger delvis på förskolan att bli bättre på att synliggöra Grön Flagg och delvis på föräldrar då det finns ett egenansvar att ta reda på mer.

  Fulltekst (pdf)
  Föräldrars medvetenhet för Grön Flagg
 • 287.
  Elehorn, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Vinstvarning iskolans relationskapital?: lärarens ansvar att skapa elevrelationer2013Independent thesis Basic level (professional degree), 12 poäng / 18 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Ett av grundskolans problem är elever som totalt saknar motivation till all form av skolarbete. De saknar den egna inre motorn till att ens försöka och skapar istället oftast disciplinära problem under skoldagen vilket påverkar kamrater och studiemiljö negativt.

  Syfte:

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om de regelbundna veckosamtalen (PH) á femton minuter mellan lärare och enskild elev betyder något för eleven och dennes motivation till skolarbetet. Dels som helhet men även om det är något i själva samtalet/dialogen som är primärt och ger speciell effekt på elevens motivation.

  Metod

  Min studie grundas på enkäter och en empirisk del med intervjuer av några elever med olika meritvärden i högstadiets årskurs 9.

  Resultat:

  Vad anser eleverna om det regelbundna PH-samtalet?

  - Det beror mycket på handledarens unika och komplexa kompetens.

  Har samtalet någon betydelse för elevernas studieresultat?

  - Ja och det hör ihop med den tidigare frågeställningen.

  Finns det något negativt med PH-samtalet?

  - Ja, om PH är vid fel tidpunkt under dagen och om handledaren inte utför PH

  samtalet på det sätt som ingår i skolans koncept.

  Hur stor betydelse har loggboken?

  - Oavsedd om eleven är självgående eller ej så har den en funktion.

  Finns det något annat värde med detta PH-samtal?

  - Ja, den unga individen har ett enskilt personligt möte i femton minuter med en vuxen. Ett ögonblick som, beror på pedagogen, på sikt kan skapa en nära relation och därmed påverka uppfattningen om skolan och dess krav.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 288.
  Elenius, Kristina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Axèll, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Leken - Ett verktyg till språkglädje2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att få en inblick i lekens betydelse för förskolebarns språkutveckling, samt vad förskollärare gör för att främja barns språkutveckling i den dagliga leken. De frågeställningar studien bygger på är: Hur ser pedagoger på den dagliga leken? samt Hur ser pedagogerna på sin roll i barnens språkutveckling utifrån lekens betydelse? Åtta pedagoger på två förskolor intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att pedagogerna anser att leken är den viktigaste grundstenen i förskolans verksamhet. I leken lär sig barnen att ta ansvar, utvecklar självkänsla och tränar sin sociala kompetens. Vad gäller barns språkutveckling anses en av de viktigaste förutsättningarna vara att pedagogerna använder ett rikt och avancerat språk i för barnen meningsfulla situationer, och att de finns med och stöttar barnen i deras lek. Studien visar att pedagogerna är väl medvetna om lekens betydelse för barns språkutveckling och hur viktig deras närvaro är för att främja den.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 289.
  Elg, Linnea
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Svensson, Camilla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Övervakare eller lekkamrat?: En studie av interaktionen mellan pedagoger och barn i förskolans inomhus- respektive utomhusmiljö2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och analysera hur inomhus- samt utomhusmiljön påverkar interaktionen mellan förskollärare och barn vid den fria leken. De forskningsfrågor som skapades utifrån syftet var: Vilka former av interaktioner uppstår i inomhus- respektive utomhusmiljön? Vem tar initiativ till interaktionerna i inomhus- respektive utomhusmiljön och vad är anledningen med initiativet? För att besvara studiens syfte och frågeställningar har strukturerade observationer använts som metod. Observationer genomfördes på en avdelning med 16 barn i åldrarna 1-4 år samt två förskollärare och en barnskötare. Vid observationerna användes ett observationsschema och för att kunna besvara studiens frågeställningar utvecklades egna kodningskategorier utefter tidigare forskning. Kodningskategorierna är: Lekkamrat, vägledare, övervakare, brobyggare och omsorgstagare. Resultatet som framkom ur observationerna har analyserats utifrån tidigare forskning samt teorierna; Det sociokulturella perspektivet som utvecklats av Säljö (2014) som är en utveckling av kulturhistoriska teorin av Lev Semenovich Vygotskij samt Affordance som är utvecklat av James. J. Gibson. Studiens resultat visar att inomhusmiljön bidrar till mer interaktion mellan pedagoger och barn än vad utomhusmiljön gör. I inomhusmiljön var interaktionsformerna övervakare och lekkamrat dominerande medan i utomhusmiljön var den dominerande interaktionsformen övervakare. Resultatet visar att det är främst pedagogerna som tar initiativ till interaktion och syftet med interaktionen är: igångsättare av lek, tillrättavisningar, barns behov av omsorg samt delaktighet i barnens lek och lärande medan barnen hade andra syften med interaktionerna: bekräftelse, be om lov eller säga till samt inbjuda till lek och lärande. I resultat kunde vi även se att pedagoger och barn ofta såg olika affordance i artefakter och miljöer vilket gjorde att pedagogerna tillrättavisade barnen mycket i leken.

  Fulltekst (pdf)
  Självständigt arbete Linnea Elg och Camilla Svensson
 • 290.
  Eliasson, Sanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Rum för lärande.: Lärares uppfattningar av rummets betydelse för lärandet2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utveckla kunskaper om lärares uppfattning av lärandets villkor och möjligheter kopplat till rummet. Avsikten är också att klargöra ifall det förekommer skillnader i uppfattningar av kopplingen mellan rummet och lärandet beroende på vilken årskurs lärarna undervisar. Den tidigare forskningens resultat bildar referensbakgrund till syftet. Studiens fokus ligger framför allt på lärarnas uppfattning av relationen mellan rummet, människan och lärandeprocessen. Studien har en kvalitativ ansats och undersökningen är utförd i form av lärarintervjuer, enligt den fenomenografiska metoden. Resultaten har kategoriserats med innehållsbundna rubriker.

  Signifikanta resultat som framkom under intervjuerna är att lärare uppfattar rummet som en påverkansfaktor för lärandet. Men det är också en komplex bild av skilda uppfattningar som framkommer då rummet bär på fyra olika dimensioner, vilka inte går att särskilja. Samstämmigheten är dock stor angående vilka intryck lärare önskar att rummet förmedlar samt vilka signaler om lärandets betydelse det sänder ut. Rummet ska skapa trivsel och trygghet för att främja elevernas lärande, anser respondenterna, och det vilar på läraren att organisera rummet optimalt utifrån den aktuella elevgruppens behov och förutsättningar. Ett centralt tema i utsagorna är att ett lärande klassrum ger plats för reflektion. På flera sätt framkommer uppfattningar som betonar en synlig lärandeprocess och ett rumsligt gestaltande av kunskapsinnehållet. Något som förespråkas av forskningen som en positiv påverkansfaktor är rum i rummet. Respondenternas uppfattning om samspelet mellan innehåll, eleven, läraren och rummets resurser stämmer med forskningen. Intervjuerna beskriver även hur det görs i praktiken och vilka didaktiska ställningstaganden som ligger till grund för valen av arrangemang.

  Syftet med denna studie är att utveckla kunskaper om lärares uppfattning av lärandets villkor och möjligheter kopplat till rummet. Avsikten är också att klargöra ifall det förekommer skillnader i uppfattningar av kopplingen mellan rummet och lärandet beroende på vilken årskurs lärarna undervisar. Den tidigare forskningens resultat bildar referensbakgrund till syftet. Studiens fokus ligger framför allt på lärarnas uppfattning av relationen mellan rummet, människan och lärandeprocessen. Studien har en kvalitativ ansats och undersökningen är utförd i form av lärarintervjuer, enligt den fenomenografiska metoden. Resultaten har kategoriserats med innehållsbundna rubriker.

  Signifikanta resultat som framkom under intervjuerna är att lärare uppfattar rummet som en påverkansfaktor för lärandet. Men det är också en komplex bild av skilda uppfattningar som framkommer då rummet bär på fyra olika dimensioner, vilka inte går att särskilja. Samstämmigheten är dock stor angående vilka intryck lärare önskar att rummet förmedlar samt vilka signaler om lärandets betydelse det sänder ut. Rummet ska skapa trivsel och trygghet för att främja elevernas lärande, anser respondenterna, och det vilar på läraren att organisera rummet optimalt utifrån den aktuella elevgruppens behov och förutsättningar. Ett centralt tema i utsagorna är att ett lärande klassrum ger plats för reflektion. På flera sätt framkommer uppfattningar som betonar en synlig lärandeprocess och ett rumsligt gestaltande av kunskapsinnehållet. Något som förespråkas av forskningen som en positiv påverkansfaktor är rum i rummet. Respondenternas uppfattning om samspelet mellan innehåll, eleven, läraren och rummets resurser stämmer med forskningen. Intervjuerna beskriver även hur det görs i praktiken och vilka didaktiska ställningstaganden som ligger till grund för valen av arrangemang.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 291.
  Elin, Bengtsson
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Ida, Runberg
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Att dansa som vinden: En studie om förskollärares uppfattning om estetiska lärprocesser och hur de kan uppnås.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur förskollärare uppfattar estetiska lärprocesser. . Undersökningens syfte är att ta reda på några aktiva förskollärares uppfattning om estetiska lärprocesser i förskolan och hur dessa kan uppnås. Studien utgår från en empiriinsamling baserad på intervjuer. Intervjuerna, utifrån en kvalitativ forskningsansats, visar att de intervjuade förskollärarna har olika föreställningar om vad estetiska lärprocesser innebär. Förskollärarna använder frekvent mer eller mindre omedvetet arbetssätt som på olika vis kan skapa förutsättningar för estetiska lärprocesser. Estetiska lärprocesser kretsar främst kring de sinnliga upplevelserna och de erfarenheter som bildas i olika sammanhang. Förskollärarnas fokus ligger på barns erfarenhets- och kunskapsbildning samt deras möjlighet att utforska sin omvärld. Detta blir möjligt främst när förskollärarna erbjuder aktiviteter med bild, musik och drama i sin verksamhet (som används av samtliga intervjuade förskollärare) men resultatet visar även att estetiska lärprocesser inte nödvändigtvis är direkt kopplat till konstnärliga ämnen utan kan nås genom exempelvis experiment. De intervjuade förskollärarna uppmärksammar även hur de arbetar utifrån tema eller projekt, gärna i samarbete med kontakter som möjliggör att arbetet går vidare, till exempel teaterbesök. Förskollärarna ser också det viktigt att ta bort barnens prestationsångest och höja deras självkänsla. Avslutningsvis visar analysen att huruvida man når de estetiska lärprocesser handlar mycket om förskollärarnas roll och hur de väljer att forma verksamheten.

  Fulltekst (pdf)
  Att dansa som vinden 2014
 • 292.
  Elmberg, Maja
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  "Pojken behöver inte vara pappa utan pojken kan vara mamma istället": - En studie om förskollärares genusarbete i den fria leken2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie har genus i den fria leken undersökts. Studien bygger på insamlad information ifrån intervjuer med förskollärare och observationer under fri lek. I intervjuerna används arbetssättet ”speglingen” som bygger på att vidareutveckla informantens resonemang genom att sammanfatta det som sägs. Observationerna genomförs med löpande protokoll. Efteråt kodas data in i olika teman av de väsentliga delarna under rubrikerna Flickors lekdomäner, Pojkars lekdomäner, Könsneutrala lekdomäner, Gränsöverskridande lekdomäner, Strategier på förskolan A och Strategier på förskolan B. Syftet med undersökningen är att bidra med fördjupad kunskap om hur förskollärare uppfattar olika könsroller i barns genuslekar. Studien syftar även till att kartlägga hur förskollärare arbetar med olika strategier för att uppnå jämställdhet i den fria leken. Enligt Hirdmans teori består förskollärarnas skilda tankar, erfarenheter och strategier av genussystemets huvudpelare; isärhållande och mannen som norm. Resultatet visar att förskollärare indelar könsstereotypa lekar i flickors och pojkars könsstereotypa lekar. I dessa lekar sätter förskollärare flickors och pojkars egenskaper i förgrunden och genus i bakgrunden. För flickor och pojkar finns det olika förväntningar på vilka lekar som de ska leka, samt motiveringen till deras lekval. Förskollärarna är mer benägna att beskriva gränsöverskridande lekar som samma för flickor- och pojkar. På förskolorna använder förskollärarna olika strategier i de olika arbetslagen. Förskollärarnas strategier består av personalsamtal, miljöutformning, talspråket och könsneutrala leksaker. Forskningen kopplar förskollärarnas strategier till normkritiskt reflekterande, den medskapande genusattityden, lärarledd guidning och fokus på naturmaterial. Förskollärarnas könsstereotypa tankar och erfarenheter motsätter arbetslagets gemensamma strategier vilket kan resultera i att strategibestämmelserna inte alltid besannas. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Elmeroth, Elisabeth
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Interkulturell pedagogik2014Inngår i: En bra början: mottagande och introduktion av nyanlända elever / [ed] Gilda Kästen-Ebeling & Tore Otterup, Lund: Studentlitteratur, 2014, 1, s. 49-56Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 294.
  Elmeroth, Elisabeth
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Möte med andraspråkselever2017 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den språkliga mångfald som alltmer präglar Sverige innebär att så gott som alla lärare kommer att möta och undervisa elever med en annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska. Varje lärare måste därför fundera över hur språket i skolan påverkar andraspråks elevers tillvaro och möjligheter till en likvärdig skolgång. Hur går det till att utveckla flera språk? Hur kan lärandet stöttas?Författaren presenterar teorier om andraspråksförvärvande och resonerar om vad forskningen om andraspråkslärande kan bidra med för utvecklingen av en språkstimulerande undervisningspraktik.Boken anlägger ett interkulturellt perspektiv som kännetecknas av respekt och individuellt bemötande av varje elev där elevens erfarenheter, kunskaper, intressen och behov tas tillvara.Möte med andraspråkselever riktar sig till lärarstudenter och lärare i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning.

 • 295.
  Elmeroth, Elisabeth
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Häge, Johan
  Flyktens barn: Medkänsla, migration och mänskliga rättigheter2016 (oppl. 2)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  För dem som arbetar med flyktingar är det centralt att reflektera över och utveckla förståelse för de familjer, barn, ungdomar och vuxna som kommer till Sverige från svåra omständigheter. De behöver tas emot av kunniga medmänniskor med förmåga till inlevelse.Flyktens barn erbjuder kunskap om de våldshärdar som orsakat människornas flykt och introducerar strategier för professionellt bemötande av flyktingar. Denna andra upplaga av boken innehåller uppdaterad information och nya perspektiv på konflikter och våld i världen.Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare, specialpedagoger, psykologer, socionomer och personal inom olika vårdyrken samt andra med intresse för migration och mänskliga rättigheter. Alla som möter flyktens barn har en möjlighet att genom kunskap och empati göra en insats för en bättre värld.

 • 296.
  Elmkvist, Rebecka
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Högläsning och bearbetning av litteratur genom skapandeaktivitet2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utvecklingsarbetet syftar till att utveckla elevernas läsglädje och intresse för böcker genom att införa regelbunden högläsning ett par dagar i veckan. Med ett långsiktigt mål att det bidrar till en ökad läsutveckling och läsförståelse. Arbetet syftar även till att erbjuda eleverna möjlighet att bearbeta litteraturen genom skapandeaktiviteter. Arbetet riktar sig mot elever i årskurs två där det i nulägesanalysen framgick att eleverna har svårigheter med bland annat läsförståelsen. För att samla in material använde jag mig av observationer och intervjuer. Under fem veckor utfördes utvecklingsarbetet ute i verksamheten och med hjälp av insamlat material kunde jag se att elever visade stort intresse för litteraturen vi läst. Jag kunde också observera hur de bearbetade den genom samtal med klasskompisar och genom den värld de skapade. Eleverna använde sin fantasi och skapade världen utifrån sina egna önskemål och det som eleverna fångat intresse för i litteraturen. Resultatet visade även att eleverna samtalade om litteraturen under fria former och kunde återberätta för varandra om händelser samt samarbetade på ett bra sätt i skapandeprojektet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 297.
  Elofsson, Ann
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Dator och Powerpoint eller penna och whiteboard.: En studie om digitala och analoga verktyg i undervisning.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  During the spring of 2016 the Swedish government presented a national IT-strategy involving personal computers for each student from grade 1-9. Meanwhile current studies are indicating the importance of handwriting for learning and remembering new skills. However, according to several cognitive scientists, the results from meta studies regarding analogue and digital tools and their contribution to learning processes are contradictory. A survey and a cross sectional study was therefore conducted aiming to compare analogue versus digital note taking and teaching methods. A total of 85 7:th grade students filled out a survey concerning their preferences in note taking and teaching methods. Non-parametric sign-test statistically proved the students in the study preferred typing over writing by hand when taking notes in class (p =0.008). Reasons for their preference included a general positive attitude towards using computers and students acknowledging the benefits of spelling programs. Furthermore, the students in the survey preferred their teacher using whiteboard instead of Powerpoint when lecturing (p=0.012). The students claimed to comprehend the content given in lectures more efficiently when whiteboard was utilized. The cross sectional study was performed in the purpose of comparing two note taking methods: writing by hand and typing. Two 7:th grade classes (N=39) participated in the study and a total of six theme lessons in ecology were conducted. The students’ individual performances were evaluated with exit tickets involving questions of facts and concepts. The differences between the classes’ performances were only marginal according to Mann-Whitney non-parametric analysis. Based on the results of this study, further implementation of computers in classrooms should be conducted methodically with care.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 298.
  Emilson, Anette
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Demokrati och inflytande i förskolan2014Inngår i: Värdepedagogik: Etik och pedagogik i förskola och skola / [ed] E. Johansson & R. Thornberg, Stockholm: Liber, 2014, s. 116-129Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 299.
  Emilson, Anette
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Practitioners’ gender beliefs and their embedded values in Swedish preschool2015Inngår i: Abstract book. Innovation, Experimentation and Adventure in Early Childhood, 25th EECERA Annual Conference, Barcelona, September 7-10, 2015, 2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim is to gain knowledge about the practitioners’ gender beliefs and their embedded values in preschool. The research questions are: ‘Which beliefs can be detected in the practitioners’ talk about gender?’ and ‘Are there any conflicting values, in that case which are they?’. Johansson (2002, 2007a, 2007b, 2009 & 2011) and Emilson (2007, 2008 & 2011) have studied the communication of values in teacher and child interactions. Another study showed teacher and child communication influenced by gender stereotypes (Eidevald, 2009). To understand practitioners’ gender beliefs in preschool, Bronwyn Davies’ (2003) concepts of category-maintenance and transgression inform the study. Data consists of 10 group interviews in eight Swedish preschools. The interviews were semi structured, recorded and transcribed. A content analysis is used. Ethical considerations were paramount to ensure that the study met the ethical requirements (Backe-Hansen, 2009).31Written informed consent for the practitioners’ participation was obtained. The beliefs detected in the practitioners’ talk about gender regarded values about duality, compensatory and neutrality beliefs. Foremost, the practitioners believe in gender neutrality and that preschool is an arena for exceeding traditional gender patterns. There were also conflicting values. On the one hand there seems to be a striving to implement the curriculum goal, i.e. to counterbalance traditional gender roles. On the other hand there seems to be a wish to respect the interests of the individual child, which sometimes causes a clash with gender transgression aims. By enhancing practitioners’ awareness of gender beliefs, the quality of values education on gender may increase in preschool.

 • 300.
  Emilson, Anette
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Young children's educational practice in Swedish preschool in relation to Habermas' philosophical perspective2017Inngår i: Habermas and Social Research: Between theory and method / [ed] Mark Murphy, Routledge, 2017, s. 156-171Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
3456789 251 - 300 of 1407
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf