lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 1350
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Daval, Pauline
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Fidalgo, Alicia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Leading Creative Organizations: A study of Haute-Couture2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Who has never reflected about an artist or a creative person thinking why this person is not recognized and famous? Why so much talent for nobody?Who has never reflected, why this singer sings or this actor plays or this fashion designer draws? And secretly thinks that he or she should not.Finding a talented and a creative leader is a real challenge for the company. Finding the good one, we mean. Indeed, the creative leader is the key of improvement and success for creative organizations such as the theater, cinema, cuisine, music and fashion… Once the company found him or her, it has to keep him or her, to give to him or her all the freedom and power he or she needs because he is the one that is able to create great products, to draw out the creativity of the team and to build a clear vision for the company.However, the company also has to deal with constraints. There are financial, material, humans…This thesis try to understand how creative companies work and what are the characteristics of a creative leader. But we do not let the financial part be a taboo. Creative companies build a bridge between their talented leader and their financial restrictions. This paradox involves the question of whether to control or to let the creativity be completely free. The duality between leading creativity and leading rationality is the matter of this thesis.We illustrate the dichotomy with the business of fashion, in particular with Haute Couture Houses. The study case is a way to go inside a real creative organization and to understand how the leadership is implemented.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Davidsson, Mikael
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Hovold, Maria
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Ysner Harrisson, Mimmi
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  "Kvannligt ledarskap": en studie om kvinnligt och manligt ledarskap som socialt konstruerade företeelser.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Idag finns det fler VD:ar i Sverige som heter Johan, än vad det finns VD:ar som är kvinnor. Ett hinder för kvinnor att bli chefer kan vara den traditionella kvinnliga könsrol-len, då den ibland anses ha andra kvalitéer än det som eftersträvas av chefer. Vad händer då ledarskapsstilar delas in i kvinnlig och manlig? Förstärker uppdelningen könsrollerna?

  Syfte:

  Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av det vi idag kallar för kvinnlig respektive manlig ledarskapsstil och se vad denna uppdelning leder till för konsekvenser för ledare och ledarskapet.

  Metod:

  För att svara på syftet med denna studie har vi genomfört en tvärsnittsstudie där vi har studierat attityder hos respondenter från tre skilda företag. I denna studie har vi använt oss av ett deduktivt arbetssätt och ett kvalitativt tillvägagångssätt genom genomförandet av nio kvalitativa djupintervjuer.

  Slutsats:

  Vi har i denna studie sett hur kvinnligt och manligt ledarskap beskrivs teoretiskt och utifrån studiens respondenter och denna bild har visat sig vara en stereotypisk bild som starkt är kopplad till könsstereotyper. Vi menar att uppdelningen mellan kvinnlig och manlig ledar-skapsstil leder till negativa konsekvenser för ledare och ledarskapet, genom att uppdelningen förstärker fördomar kring kvinnor och män som ledare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "Kvannligt ledarskap"
 • 253.
  Delcid, Natalie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Organisationers påverkan på human resource management: En fallstudie över hotellkedjor i Kalmar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den är studien avser en fallstudie över tre olika hotell i Kalmar. I studien har det undersökts vilka organisatoriska faktorer som påverkar frontlinjepersonalen på ett hotell. Human resource management har varit det största fokuset i studien. Det studien har kommit fram till är att de tre största och viktigaste aspekterna hos Scandic Kalmar Väst, Kalmarsund hotell och First hotel Witt när det gäller HRM är organisationsstruktur, motivation och till sist gästvänlighet. Organisationsstrukturen påverkar huruvida ett hotell som tillhör en större kedja kan arbeta med HRM och därmed motivation. Motivation är någonting som är viktigt för medarbetarna. De måste göra ett bra arbete för att kunderna ska bli nöjda och ha en bra upplevelse på hotellet. De tre största kategorierna i studien är väldigt sammanhängande och berör varandra genomgående i hela studien. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Deng, Chao
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Lindén, Jessica
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Det som sitter i väggarna: En fallstudie om organisationskultur2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår studie har undersökt organisationen Epirocs organisationskultur, framförallt är det motivationsverktyg, kommunikation och makt som styrmedel som är i huvudfokus. Studien är uppbyggd med en deduktiv ansats. En kvalitativ metod har använts vid insamling av material och en hermeneutik tolkningslära har applicerats för att skapa en förståelse för vårt empiriska material.

  Resultaten av denna studie är att Epirocs organisationskultur används som styrmedel för att skapa motivation hos sina anställda. Organisationskulturen har bidragit med positiva effekter på både individens prestation och organisationen som helhet. Studien stödjer inte vissa tidigare studier, vilka kritiserar organisationskultur som används för att manipulera anställda på ett önskvärt sätt och att det är ett ―rent hyckleri‖. Utöver det har studien kommit fram att organisationskultur inte är ett inlåst fenomen, utan den kan påverkas både medvetet och omedvetet. Vi har även kommit fram att ansvarstagande hos anställda kan vara ett nytt tillvägagångssätt för organisationer för att övervaka sina medarbetare på ett omedvetet sätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 255.
  Dimberg, Petra
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  En företagskultur för Generation Y: En kvalitativ studie om företagskultur och generationsskillnader ur ett vd-perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: En företagkultur för Generation Y - En kvalitativ studie om generationsskillnader och företagskultur ur ett vd-perspektiv

  Bakgrund: För närvarande pågår ett generationsskifte på företag i Sverige genom att allt fler av Babyboom-generationens medarbetare börjar nå pensionsålder och Generation Y istället tar mer och mer plats på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har visat att Generation Y skiljer sig från tidigare generationer när det kommer till vad de värderar, hur de vill ledas och vilken sorts företagskultur de attraheras av, och genom att många av dagens vd:ar och ledningsgrupper består av personer från Babyboom-generationen uppstår frågan om de äldre vd:arna kan stöta på problem när det kommer till att dels locka till sig arbetskraft från Generation Y, dels att kunna lyfta deras potential och få dem att vilja stanna kvar.

  Syfte: Studiens syfte är att utvisa om det finns någon skillnad i hur äldre och yngre vd:ar på små och medelstora företag inom två olika branscher ser på och väljer att arbeta med företagskultur. Studien ska också lyfta fram huruvida den eventuella skillnaden kan påvisa hur rustade de båda generationernas vd:ar är inför Generation Y:s antågande.

  Metod: För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod valts och empiriinsamlingen har skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med två vd:ar från varje generation; Babyboom och Generation Y. Den insamlade empirin har därefter analyserats och jämförts med tidigare teorier om Generation Y.

  Slutsatser: Studien har visat att det i de studerade fallen finns generationsskillnader både när det kommer till synen på företagskultur och sättet som ledningsgruppen på företagen arbetar med kultur. Studien visar också att när det kommer till de studerade fallen är de yngre vd:arnas sätt att se på och arbeta med företagskultur mer kompatibelt med den företagskultur som attraherar Generation Y, än vad de äldre vd:arnas sätt att se på och arbeta med kultur är.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Ding, JianJiang
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Nguyen, Marie-France
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Understanding the relationship between authentic leadership and types of organization: Within the stage of education2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Organizations are playing an increasingly important role in many aspects in our lives. It calls for a great need of authentic leaders who can properly manage these organizations and give birth to a society which is free from hatred, dishonesty and endless seek of power. We believe that such need is stronger when it comes to educational organizations. Here leaders constantly interact with students who will eventually become future leaders of our society. Their authentic leadership can influence and facilitate those future leaders to become authentic. Thus, the focus of this thesis falls on organizations in the stage of education.

  Our thesis aims to understand the relationship between authentic leadership and types of organization. In order to gain a broad understanding of this issue, we do not want to confine ourselves to the definition of “types”. We rather try to involve as many criteria as possible into the picture. They can be the purpose, the size, or the structure of organizations. Authentic leadership will no doubt have fundamental impacts on the organization, so is the other way around. Therefore, we try to understand what these impacts could be and how these impacts are formed.  For the sake of the diversity of empirical data, we have conducted conversations with six participants who come from organizations with different backgrounds, including schools (high school and university level), multilateral organizations, non-government organizations, etc. Our methodology is inspired from the actors approach to conduct our interviews, but also from the Grounded Theory for the earlier and later stages of the research.  

  Ultimately, we are able to see how leaders interpret and develop authentic leadership. Through their ways of being authentic, they try to impact students, employees, organizations and the society to a larger extent. Moreover, we have discovered that different types of organization can also have profound influences on leaders in terms of motivations, passions, and psychological states. We hope that our findings can contribute to a better understanding of authentic leadership in organizational context.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Dirir, Khalid
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Approaches to behaviour change in highly mobile tourists: Investigating influencers and attitudes to high mobility travel2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Tourism mitigation is a contentious issue that requires a multifaceted approach to effectively achieve. The need to reduce personal traveling expenditure in order to mitigate the greenhouse gas emissions caused by tourism has not suitably been infiltrated within the public consciousness. Furthermore, those travellers who have been exposed to the reality that greenhouse gas emissions from tourism has often disregard that information and continue with their behaviour regardless.  This thesis aimed to investigate the reasons why those who travel the most in society, the hypermobile, choses to travel as much as they do and how this demand for travel could be curbed. It focused on three forms of tourism mitigation; government regulations, increases to the price of air travel and social marketing. The study was conducted with 10 individuals who self-identify as being highly mobile (more than 3 international return trips per year). The results showed that those who no single method of tourism mitigation would be effective in the goal of limiting highly mobile behavioural tendencies. A mixture of all three methods would be required in reaching the goal of lowering the levels of distance air travel consumption. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Dohrnér, Michael
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Rosenqvist, Louise
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  ”Där alla tänker lika, blir det inte mycket tänkt”: En kvalitativ studie om mångfald och inkludering i organisationer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bachelor Thesis Business Administration III, Organization 15 hp, School of Economics at Linnaeus University of Kalmar, Spring 2016.

   

  Authors: Louise Rosenqvist and Michael Dohrnér

   

  Advisor: Hans Wessblad

   

  Examinator: Mikael Lundgren

   

  Title: ”Där alla tänker lika blir det inte mycket tänkt” – En kvalitativ studie om mångfald och inkludering i organisationer

   

  Purpose: The purpose of the study is to describe how inclusive organizations perceive diversity and inclusion, both as concepts and in terms of practical action.

   

  Method: Semi-structured interviews have been conducted with representatives from six different inclusive organizations. The study has had a qualitative focus. The study's interview questions have been based on a deductive approach.

   

  Conclusion: Previous research showed that there was a lack of qualitative research on diversity and inclusion work in organizations. The study showed that organizations that aim to be inclusive work actively to minimize biases that could lead to exclusion. The study also confirms that factors such as culture, climate, leadership and responsibility all play an important role when organizations work to be inclusive.

   

  This study has also shown that much of the theory surrounding inclusive organizations can be translated into a Swedish context. We believe that more inductive studies on diversity and inclusion in organizations could provide a higher level of explanation, and provide other perspectives, to the work being carried out.

   

  Keywords: Inclusion, diversity, exclusion, integration, organizational culture, organizational climate, leadership.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  ”Där alla tänker lika, blir det inte mycket tänkt”
 • 259.
  Draack, Bennet
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  The Benefits of Business Leaders with a Political Background over those with Business Management Exposure in the Modern-day Corporate World2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The on coming technology improvement has led to the revolution of most business,

  leadership, and administration methods. As a consequence of the technological improvements

  and globalization, the public management has been forced to adjust to the ever-changing

  functions and requirements in the different areas of leadership. This has led to the

  introduction of political leaders as the executive heads of major businesses in order to create

  the desired level of coherence between political and corporate systems especially when

  conducting international businesses activities. Consequently, this document seeks to assess

  the roles of politicians as managers, and determine if they are useful to the business world or

  they are just a symbol of leadership. In doing so, the document also seeks to investigate on

  the probable lessons that can be acquired from the political world into that of business in

  order to lead to the realization of long-term benefits.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Duan, Emma
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Larsson, Caroline
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Ingen given väg till succé: en studie om förstagångschefers syn på chefskap, dess utmaningar och betydelsen av stöd från organisationen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intresset för chefskap har minskat hos unga, samtidigt som allt fler äldre chefer kommer att gå i pension inom kort. Komplexiteten med chefskap är stor och utmaningarna, i synnerhet det bristande stödet, är påtagliga för förstagångschefer. Därför fanns en möjlighet att studera fenomenet närmare för att bringa en viss klarhet i ämnet. Syftet med studien var att ge unga en tydligare bild av chefskap. Det här genom att visa hur synen på chefskap förändras när en individ tar sig an positionen som chef för första gången och beskriva hur förstagångschefer upplever att stödet från organisationen har påverkat övergången till chefspositionen. Studien utfördes genom en kvalitativ metod med induktiv ansats var kvalitativ data samlades in via åtta intervjuer med förstagångschefer. Utifrån kvalitativ data har fyra teman sedan identifierats som tolkats med hjälp av de teorier vi funnit lämpliga. Baserat på de resultat som uppkom fördes här en sammanfattande och djupare diskussion. Förstagångcheferna visade, utifrån sina erfarenheter, att de haft en romantiserad bild av chefskapet innan de blev chefer. Nu ser de chefskapet som något roligt men även att det innebär mycket ansvar. Förstagångscheferna redogjorde även för att stödet i övergången till chef var bristfällig men att det inte var den enda eller den största utmaningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ingen given väg till succé
 • 261.
  Dubois, Ghislain
  et al.
  TEC, France.
  Ceron, Jean-Paul
  CIRED, France.
  Gössling, Stefan
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Western Norway Res Inst, Norway.
  Hall, C. Michael
  Univ Canterbury, New Zealand.
  Weather preferences of French tourists: lessons for climate change impact assessment2016Ingår i: Climatic Change, ISSN 0165-0009, E-ISSN 1573-1480, Vol. 136, nr 2, s. 339-351Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Tourism has complex relationships with weather and climate, and there is consensus that tourism could be substantially affected by climatic change. While considerable research has been presented on how climatic change is likely to affect destinations and tourism stakeholders in the future, there remains limited understanding of the weather preferences of tourists. This is a research priority if the implications of climatic change for the temporal and geographic patterns of tourism demand are to be assessed with more relevance. This paper presents the results of a survey (n = 1643 respondents) of the weather preferences of French tourists. Results show the ranking of weather and climate as a factor of destination choice and satisfaction. They also indicate the high tolerance of tourists to heat and even to heat waves, whereas rainy conditions appear to be clearly repulsive. The weight of precipitation in indices like the Tourism Comfort Index should therefore be upgraded. The findings are also compared with studies in other countries. Slight differences in similar surveys can lead to a discrepancy in the appreciation of excessive heat and associated thresholds by 2-3 degrees C, which might limit the possibility to base climate change impact assessment on such fragile data.

 • 262.
  Dufour, Marie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Jacq, Lucas
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Engagement of young graduates in Entrepreneurship: Entrepreneurship, Strategy and Business Development2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In our economic era, the youth unemployment is a considerable issue. The labour market isblocked and it is a challenge for young people to find a stable job, especially in specificfields as social sciences or humanity studies. After graduating, the job seeking can take fewweeks even few months. Thus, entrepreneurship appears as a solution for those younggraduates who do not find a job or as a future career. Historically speaking, entrepreneurshipwas defined as an economic phenomenon but is seen as a broader concept today. Throughdecades, notions as opportunity, risk-taking and creativity have been added to the definitionbut also the different forms of entrepreneurship as social, societal, ecological or educational.Everyone can be an entrepreneur in his own way and young people are seduced by thisconcept that brings independence and freedom. The purpose of this thesis is to investigate onthe way young graduates who decided to turn themselves into entrepreneurship experiencetheir engagement in this field. To answer the research question, the abductive method hasbeen used. The thesis’ authors interviewed six young graduates who are engaged in variousprojects in order to collect the different experiences and relate them with the differentconcepts of entrepreneurship. After gathering the empirical data and analysed it with diversetheories, a conclusion has been drawn. It showed that there is no common way ofexperiencing entrepreneurship and that personality can have a valuable role concerning thedecision-making. In the following manuscript, theories and interviews have been collectedto reflect on engagement that can be taken by young graduates.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Duruk, Mert
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Topcu, Ekin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  The Hidden Ingredients of Team Performance: A conceptual model for emotional intelligence, self-leadership and team performance2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Due to globalization and increasing complexity within the business environment, teams have become a way of life for many organizations in order to generate higher performance and sustain competitive advantage. Organizations, however, may fail to fully benefit from teams despite all the investment and efforts that they make. Herein, we believe that a possible way to cope with these failures might be establishing an understanding that individuals’, particularly team members’ need for autonomy within teams through accomplishing self-discipline and managing their emotions and behaviors. Therefore, our purpose in this study is to investigate the relationship between individuals’ emotional intelligence and their self-leadership ability in the context of team performance. In line with this purpose, we find plausible to employ conceptual research approach in order to build an integrated and logical model, with proposed hypotheses, which could be used as a departure point for the researchers and their empirical studies in the future. Through this model, we argue that individuals’ emotional intelligence has a positive impact on the self-leadership ability and its three strategies, which are behavior focus strategy, natural reward strategy, and constructive thought patterns strategy, by managing and regulating one’s own and other’s emotions. Hence, as suggested, the association of emotional intelligence and self-leadership can influence team communication, team trust, team learning and team creativity positively thus it may enhance the overall team performance.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  The Hidden Ingredients of Team Performance
 • 264.
  Dvouletý, Ondřej
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  The Determinants of Entrepreneurial Activity in the Nordic Countries During Years 2004-20132016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The positive contributions of entrepreneurship towards the economic development were already proved by the previous researchers. The main aim of this study was to analyse the determinants of entrepreneurial activity in the Nordic countries over the period of years 2004‑2013 to provide the supportive empirical analysis for the Nordic entrepreneurial policy makers. Data were obtained from the various databases and were formed into the panel dataset. Entrepreneurial activity was quantified by the two variables, rate of registered business activity and established business ownership rate. For each entrepreneurial activity, acting as the dependent variable, was estimated the set of econometric models following the econometric approach with the Fixed Effects Estimator. The results obtained for the both dependent variables did not substantially differ from each other and were generally in agreement with the results obtained by the previous scholars. The hypothesis stating the positive relationship between unemployment rate, GDP per capita and entrepreneurial activity, during the analysed period, were accepted. Also the negative impact of administrative barriers on entrepreneurial activity was confirmed. However, no statistically significant empirical support was obtained for the hypothesis assuming the positive relationship between R&D sector and entrepreneurial activity.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Dzelepovic, Dzenita
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Malagic, Samra
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Lindgren, Sebastian
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Kunskapsöverföring i mindre familjeföretag: En kvalitativ fallstudie kring hur överföring av kunskap sker i mindre familjeföretag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns idag en utbredd förståelse för att företagets inneboende kunskap och kompetens utgör en allt viktigare roll för att kunna möta framtida utmaningar. Att utveckla kompetens och utbyta kunskap kan därför ses som centralt i de flesta företag, men detta framhävs som än mer betydelsefullt i familjeföretag eftersom kompetensen är direkt nödvändig för dess framtida överlevnad och utveckling. Det som skiljer familjeföretag från övriga är den familjära anknytningen vilken sätter sin prägel på hur företaget drivs samt dess kultur.

  Studiens syfte har varit att undersöka hur kunskapsöverföringen ser ut i mindre familjeföretag. Den forskning vilken genomsyrat denna studie har varit flerfallsstudie där djupgående granskningar av tre företag har skett. Insamlingen för det empiriska materialet har skett genom semistrukturerade intervjuer och studiens metodologiska tillvägagångssätt har följt en abduktiv ansats.

  Utifrån analysresultaten framgick det att kunskapsöverföringen i alla tre företag främst sker genom sociala samspel. I företag C förefinns dock även kompletterande metoder i form av bland annat arbetsinstruktioner vilka de övriga företagen uppvisade en avsaknad av. Denna avsaknad kan medföra en risk att kunskaper dels försvinner eller att dessa inte utvecklas. Den familjära inblandningen inverkar på samtliga företag och sätter sin prägel på bland annat företagskulturen, då det har framkommit att de genomsyras av en inbjudande och lättsam stämning vilken inbjuder till idé- och kunskapsinteraktion. Det har även uppvisat sig förefinnas svårigheter i samtliga företag att helt hålla isär de privata och professionella rollerna, vilket har visat sig medföra såväl positiva som negativa effekter på kunskapsöverföringen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Ederlöv, Ida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Ring, Angelica
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  A rainbow nation hunting for opportunities abroad:: A study on the implications of BEE on South African SMMEs when they internationalize2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Due to South Africa's history of apartheid the current regime have implemented the Black Economic Empowerment (BEE) policy to rectify the discrimination against previously disadvantaged groups. The BEE policy gives incentives for companies to hire non-whites in higher positions, like management, and the ambition with this is to create equality. With a qualitative research method and using an abductive approach this study research how South African SMMEs are influenced by the BEE policy when they internationalize.

  This study concludes that South African SMMEs are differently influenced by the BEE policy when they internationalize. Furthermore, this research shows that the impact is highly dependent on the business owners ethnicity. The influence the BEE policy had on black owned business was predominantly positive. However, the effect the BEE policy had on white owned businesses was more complex. As far as this research shows, the influence the BEE policy had on SMMEs when they internationalize are an extension of how the BEE policy influenced them in the domestic market. The authors recommendation is that the relationship between BEE and internationalization is further investigated and that this study is complemented with a quantitative research. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 267.
  Edfast, Filippa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Frihager, Charlotta
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Advokatkavajer och öppna dörrar: En studie av identiteter och ledarskap konstruerat på en advokatbyrå2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en konservativ bransch som juristbranschen, där yrkesutövningen är så pass självständig att den anställde blir sin egna ledare och där den professionella identiteten dominerar organisationens finns det en trend att medarbetare lämnar byrån för att söka sig till andra byråer eller starta eget. Med denna kvalitativa studie ville vi öka förståelsen för identitet och ledarskap som konstruktion hos ett företag i en professionell bransch. Studien utfördes hos ett mikroföretag inom advokatbranschen, på liten ort och genomfördes med semistrukturerade intervjuer av medarbetarna och ägaren av företaget. Det empiriska materialet och analysen har tematiserats utifrån forskningsfrågorna rörande identitet och ledarskap, där meningsskapande har vävts in för att kunna diskutera hur dessa samspelar med varandra. Studiens slutsats blev att identiteten i organisationen samspelar med professionens identitet och att medarbetarna därför kan förhålla sig till denna identitet, och även konstruera ägaren som ledare då denne bland annat har upphovsrätten till identiteten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Advokatkavajer och öppna dörrar
 • 268.
  Edfast, Filippa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Frihager, Charlotta
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Sjulin, Emma
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Mannen, myten, legenden: entreprenören som arbetstagare2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan 2011 finns entreprenörskap inskrivet i läroplanen för grundskolan. Mycket teori finns om entreprenören och entreprenörskap, men lite forskning finns som berör anställning av entreprenörer. Med den här kvalitativa studien ville vi bidra till ökad förståelse för om och hur entreprenören rekryteras till en traditionell anställning, där vi med traditionell anställning avsett entreprenören som arbetstagare. Studien genomfördes dels genom semistrukturerade intervjuer med två rekryterare och dels genom textanalys av nio platsannonser inom olika yrkesområden. Hela studien följer uppdelningen mellan egenskapsperspektivet respektive beteendeperspektivet. Dessa teman är valda med hänsyn tagen till de olika teoretiska inriktningarna kring entreprenörskap men också till olika ansatser inom rekryteringsteori. När vi påbörjade studien trodde vi att vi skulle mötas med en negativ inställning till att anställa entreprenörer. Studiens slutsats blev dock att entreprenören är eftertraktad att anställa, framför allt för dennes egenskaper, men att entreprenörskapsbegreppet ställer till en del praktiska problem för själva rekryteringen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Egeland, Andreas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Andersson, Emil
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Bergqvist, Lucas
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  "Litar du på mig så litar jag på dig": Ömsesidig tillit i affärsrelationer mellan svenska och filippinska företag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har ett stort intresse för internationalisering och

  globalisering hos många svenska företag väckts. Många företag ser en möjlighet i att

  etablera sig på marknader med hög tillväxt. Filippinerna är ett exempel på ett

  tillväxtland, som under de senaste åren haft en genomsnittlig ökning av sitt BNP på

  cirka 5 %, vilket har lockat investerare och företag till den filippinska marknaden. Att

  söka relationer och samarbeten utanför Sveriges gränser innebär för många företag att

  ge sig ut i ett främmande och svårtillgängligt landskap. Syftet med studien är att

  undersöka hur synen på tillit i tvärkulturella affärsrelationer mellan Sverige och

  Filippinerna skiljer sig samt hur ömsesidig tillit mellan svenska och filippinska företag

  kan byggas upp.

  Genom kvalitativa intervjuer med både svenska och filippinska företag har förståelse

  samt insikt om tillit i affärsrelationer mellan dessa länder skapats. I den kvalitativa

  intervjustudien har ett antal noggrant utvalda svenska företag med anknytning till

  Filippinerna valts ut. Genom en fältstudie i Filippinernas huvudstad Manila, där vi

  närvarade fysiskt på affärsmässan Manila Fame Fair, kunde semistrukturerade

  intervjuer genomföras med filippinska företag som hade koppling till europeiska och

  nordiska företag. För att kunna skapa en jämförande studie mellan hur svenska och

  filippinska företag förhåller sig till tillit i affärsrelationer intervjuades även ett antal

  svenska företag med anknytning till Filippinerna.

  Den teori som finns inom området beskriver att en av grundstenarna för att bygga en ny

  affärsrelation är den mänskliga kontakten och att vara närvarande, vilket i sin tur lägger

  grunden för tillit. En aspekt som både de filippinska och svenska företagen ansåg var en

  framgångsfaktor för att kunna skapa långsiktiga tvärkulturella affärsrelationer. De

  personliga attributen och de situationsspecifika omständigheterna är enligt både de

  svenska och filippinska företagen avgörande för om långsiktigt tillit etableras eller inte.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 270.
  Ehrenström, Victoria
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Long, Carolina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Digitaliseringens påverkan på dagens lokala butiker: En kvalitativ studie om hur Quinte, Gillblads och Tátch kan dra nytta av digitaliseringen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Digitaliseringens påverkan på dagens lokala butiker

  • En kvalitativ studie om hur Quinte, Gillblads och Tátch kan dra nytta av digitaliseringen

  Författare: Victoria Ehrenström och Carolina Long

  Examinator: Frederic Bill

  Handledare: Anders Hytter

  Kurs: Enterprising and Business Development, examensarbete (kandidat), 15 hp

  Termin: Vårterminen 2018

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ studie av Quinte, Gillblads och Tátch illustrera hur företag kan dra nytta av digitaliseringen i sin marknadsföring.

  Problemformuleringar:

  • Hur inkluderar Quinte, Gillblads och Tátch digitalisering i deras affärsstrategi?
  • Hur kan Quinte, Gillblads och Tátch dra nytta av digitaliseringen för att öka försäljningen?
  • Vilka marknadsföringsstrategier tillämpas hos Quinte, Gillblads och Tátch för att öka försäljningen och skapa konkurrensfördelar på marknaden?

  Metod: Kvalitativa intervjuer

  Resultat: Efter att ha genomfört studien har det framkommit att Quinte inte har en tillräckligt utvecklad digital strategi. Användandet av sociala medier har resulterat i att fler kunder besöker butiken och frågar efter klädesplagg de sett på kanalerna. Gillblads använder sig av digital teknik, i form av e-handel och lagerhantering. Användandet av sociala medier har lett till spontana köp och köpsug, däremot används inte kanalerna kontinuerligt, detta på grund av personalbrist. Tátch använder digital teknik passivt, då företaget inte har den ekonomiska övertygelsen eller en tillräckligt genomarbetad digital strategi. Användandet av sociala medier har medfört ökad försäljning då det skapar intresse för konsumenten.

 • 271.
  Eib, Constanze
  et al.
  Uppsala University, Sweden.
  Siegert, Steffi
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Is female entrepreneurship only empowering for single women?: Evidence from France and Germany2019Ingår i: Social Sciences, ISSN 2076-0760, E-ISSN 2076-0760, Vol. 8, nr 4, s. 1-19, artikel-id 128Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Entrepreneurship has been suggested as an alternative career model for women to gain economic empowerment while maintaining caring obligations. In this study, we investigate how gender and living situation affect entrepreneurs’ engagement in their business, home, well-being and business success in both France and Germany. Data from the European Social Survey were used, which included 470 French and 622 German self-employed people. For the French, women reported more working hours when living alone but there were no gender differences for the other living situations. For the Germans, there were no gender differences when the self-employed person lived alone; for the other living situations, men reported more working hours. Women reported working more household hours than men in both countries. There were no gender differences in life satisfaction for German self-employed people regardless of living situation; for the French, gender differences varied by living situation. Men reported more business success than women in both countries. Results suggest that self-employed people in Germany follow a traditional breadwinner model, whereas in France, self-employed women do more paid and unpaid work at the same time. In sum, entrepreneurship may only be empowering for self-employed women living alone

 • 272.
  Ek, Mattias
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Grändås, Ola
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Lundgren, Per
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Känner du rätt person?: En studie om sociala kontaktnätets betydelse vid anställning av civilekonomer2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 2010 presenterade SCB en undersökning om hur 403 000 jobb tillsattes (GP

  2010). 79 000 av dessa tjänster tillsattes via personliga kontakter och ytterligare 100 000

  där arbetsgivaren själv kontaktade den arbetssökande. Denna trend i användandet av det

  sociala kontaktnätet får stöd av Lena Hensvik, doktorand i nationalekonomi, i tidskriften

  Framtider (2012). Hon skriver att den sociala omgivningen såsom grannar,

  skolkamrater, tidigare kollegor och föräldrar har stor betydelse för hur vi får anställning

  eller inte. Hon menar att kontaktnätet är en viktig självinvestering då vårdandet av ens

  nätverk uppenbarligen kan underlätta jobbsökandet. Hensvik (2012) fortsätter skriva att

  det i dagens samhälle inte bara handlar om vem du är utan även vem du känner.

  Syfte: Tidigare forskning berättar att personliga kontakter är en av de faktorer som ökar

  anställningsbarheten. Vi vill därför ta vid där tidigare forskning slutar och göra en mer

  inriktad studie där vi fokuserar på personliga kontakter och kartlägger dess effekt i

  praktiken. Vi ämnar därför förklara personliga kontakters betydelse i samband med

  nyanställning av civilekonomer med examen från 2007-2012.

  Metod: Vi har valt att genomföra vår studie med en kvantitativ undersökningsdesign

  och ett deduktivt synsätt på relationen teori och forskning. Empiriska data har insamlats

  genom enkätundersökning.

  Slutsats: Vår slutsats är att personliga kontakter är användbara för civilekonomer i

  anställningsprocessen, att kontakterna till 90,4% leder dem till minst intervju och att

  kontakterna inte nödvändigtvis är de som är definierade som svaga, se Granovetters

  (1973, 1975) teorier om The Strength of Weak Ties.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Ek, Mattias
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Lundgren, Per
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Byggmästarna: En flerfallstudie av två fotbollstränares målstyrning utifrån ett retoriskt perspektiv2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: ”Målstyrning tydliggör ställda krav, medger en riktig och effektiv resursanvändning, ger ett bättre verksamhetsresultat, ger alla anställda möjlighet att påverka sitt eget arbete, ger större ansvar åt den enskilde, skapar utrymme för anställdas kreativitet, initiativförmåga och delaktighet, höjer trivseln och förbättrar arbetsmiljön” (Svensson, 1993:21). Att döma av Svenssons ord framstår målstyrning som lösningen på företagsvärldens alla problem. Fairhurst (1996:11) som skriver om nyretorikens framing (inramning), drar i sin forskning slutsatsen att retorisk medvetenhet ökar sannolikheten för att nå mål. Men hur går det till i praktiken?

  Syfte: Vi vill med denna studie öka förståelsen för ledares styrning mot uppställda mål utifrån ett retoriskt perspektiv. Vår ingång för att skapa den här förståelsen är en flerfallstudie där vi följer två fotbollstränares medvetna och omedvetna framing i deras praktiska arbete, på match såväl träning.

  Metod: Kvalitativ flerfallstudie, med insamlad empiri utifrån icke-deltagande observationer samt semi-strukturerade intervjuer med spelare, tränare och ordföranden i två klubbar: Östers IF (Superettan) och Moheda IF (division 3).

  Slutsats: Ur ett nyretoriskt perspektiv försöker våra tränare se på världen utifrån sina spelares ögon och anpassar sin framing därefter. Prigoda undviker till exempel termen ”hänga kvar” (i division 3) och Björknesjö talar om att de ”bygger” (som i en process), eftersom båda är väl medvetna om vilka signaler de sänder ut. Ingen av dem är dock helt konsekventa i sin framing, vilket kan få oönskade effekter på sikt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Byggmästarna
 • 274.
  Ekelund, Frida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Lahti, Jannie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  "Det gäller att hänga med": En kvalitativ studie om hur digitaliseringen har påverkat HR-avdelningars arbete och roll2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Vad har digitaliseringen inneburit för HR-avdelningar inom den offentliga sektorn?

  Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera hur digitaliseringen har påverkat HR-avdelningars arbete och roll, för att skapa en förståelse för vilka följder digitaliseringen har lett till för HR-avdelningarna.

  Metod: En induktiv ansats och kvalitativ datainsamling där det empiriska materialet samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer på informanternas arbetsplatser.

  Slutsats: Studien påvisar att digitaliseringen har inneburit och innebär en förändring för HR-avdelningar. Digitaliseringen har lett till att digitala verktyg introducerats som har påverkat många arbetsprocesser, och framför allt det administrativa arbetet. Digitaliseringen har även lett till konsekvenser för hur arbetet ser ut och hur bland annat kommunikation, relationer och effektivitet uppfattas. HRs roll har förändrats till att ha blivit mer stödjande, mer strategisk och antagit rollen till att vara en förändringsagent.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "Det gäller att hänga med"
 • 275.
  Ekelöf, Sofie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Holmström, Caroline
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Lindberg, Nathalie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Talang inom Strategisk Human Resource Management2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Although Talent Management (TM) is a well-known concept, there are certain limitations in the area. Primarily it is about talent being an ambiguous concept and that there is currently no clear definition. Furthermore, previous research shows that there are no actual routines on how TM-activities should be designed. The specific contribution from the current study is therefore about identifying the challenges that exists for TM from an employer perspective. The findings we have noticed in the study are mainly derived from the structure of an organisation where there is a certain dynamic between the central management and local units. This makes it difficult to work strategically with TM as the division of responsibility is locally based. Another finding was that the definition of talent should be mutual in order for organisations to be able to handle talents effectively and to design activities that facilitates the work towards the organisation's goals. Thus, this study should be able to support future research in the field of TM by identifying the challenges organisations might face and therefore creating opportunities for better managing or strategically developing the work with TM.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Talang inom Strategisk Human Resource Management
 • 276.
  Eklund, Erik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Flink, Magnus
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Attrahera, rekrytera & bibehålla talanger: En studie om framgångsrikt talangarbete2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Talanger är ett begrepp som blir allt vanligare i dagens organisationer. Talanger är en typ av individer som besitter en viktig kompetens och handlingsförmåga för olika specifika uppgifter. En allt större del av kompetenta talanger får i och med dagens välutvecklade informationssamhälle mer och fler alternativ när det gäller karriärmöjligheter. I kontrast till talangers ökade valmöjligheter så får arbetsgivarens svårt att hitta rätt kompetens. Utmaningen att attrahera, rekrytera och bibehålla talanger blir därför allt svårare för dagens organisationer.

  Syfte:

  Syftet med uppsatsen är att identifiera och få en förståelse för de kritiska momenten i de olika faserna i Talent Management arbetet. Därifrån vill vi skapa en bättre helhetsförståelse för hela processen och hur de ansvariga integrerar de olika faserna.

  Metod:

  Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod med deduktiv ansats i syfte att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. I studien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med totalt 6 stycken anställda på företagen Skanska och NCC för att få deras syn på arbetet med talent management. Intervjupersonerna bestod av 3 representanter från respektive företag som arbetar och ansvarar för respektive område, att attrahera, rekrytera och bibehålla sin personal. Syftet med intervjuerna var att försöka få ett helhetsperspektiv samt att se hur de arbetar inom respektive område.

  Resultat:

  . Vi kunde genom uppsatsen identifiera kritiska moment i Talent Management processen. Det var bland annat svårigheterna med att förmedla ett budskap på ett trovärdigt sätt för att skapa rätt förväntningar hos talanger. Studien visade även att fasen som handlar om att bibehålla och utveckla befintlig personal är ett bra och viktigt första steg i processen för Talent Management. Vi identifierade att ett lyckosamt arbete med att bibehålla talanger underlättar i sin tur arbetet med att attrahera talanger.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Attrahera, rekrytera & bibehålla talanger
 • 277.
  Eklund, Jonas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Göransson, Petter
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Varli, Carl
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Det kommunikativa kontoret: En kvalitativ studie om aktivitetsbaserade kontors påverkan på intern kommunikation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Title

  The communicative office – A study of the effects that Activity based offices has on internal communication.    

   

  Authors                             Carl Varli, Jonas Eklund and Petter Göransson

   

  Course                              Business administration III – Organization – Bachelor’ thesis

   

  Tutor                                 Olle Duhlin          

   

  Examiner                          Mikael Lundgren

   

  Background                     

  The prime focus of activity based office designs are the though of choosing your workplace along with your work task, instead of the other way around. This means that you do not longer have a set workstation of your own, you move around according to where to your current work will be best performed. 

   

  Problem                          

  We want to explore how the communication within a company’s departments has been affected by the introduction of an activity-based office design.

  Purpose                            

  The purpose of this study was to get an understanding of how this office design could effect the communication within companies that uses it. Further more, we wanted to study the effects that this kind of office would have on the communication within a department.

   

  Method                             

  This bachelor thesis are written by inspiration from an inductive approach and based on a multiple qualitative case study of two companies that currently are using an activity based office design. Six interviews contributed to the collection of the empirical data.

   

  Conclusion                      

  Based on the results of this study we were able to identify a clear change in the HR departments (department by our choosing) communication. The communication generally increased as a result of more interaction between employees from different departments. However, we could also note that at the same time the communication within HR decreased as a direct result of the activity-based office design.       

   

  Keywords                          Activity based, Office, HR, Communication, Interaction 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Det kommunikativa kontoret
 • 278.
  Eklund, Mattias
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Otterstedt, Pontus
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Journalister i digitaliseringens tidevarv: En studie om hur journalisters yrkesidentitet påverkats av digitaliseringens framväxt2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur journalisters yrkesidentitet förändrats i och med mediebranschens stora förändringar på grund av teknologins utveckling. Vidare vill vi öka förståelsen för hur organisationer kan stötta personalens identitetsarbete i samband med stora förändringar som påverkar yrkesidentiteten.

  Metod: En fallstudie som undersöker journalisters yrkesidentitet med en abduktiv ansats. Den empiriska datan är insamlad med hjälp av intervjuer.

  Slutsats: Studien har visat på att journalister har en tydlig yrkesidentitet som grundar sig på de journalistiska idealen och värden som etik och neutralitet. Det har även konstaterats att på grund av ny teknologi har yrkesrollen för journalister förändrats och därmed har yrkesidentiteten också delvis förändrats. Vi kan se att oberoende vilken bransch som står inför stora förändringar på grund av ny teknologi så behövs en förståelse från organisationer om hur yrkesidentiteten kan påverkas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 279.
  Ekman, Linnea
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Wittlock, Linn-Ewa
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Förväntningar på ledarskap: En studie i mäns och kvinnors ledarskap2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En ledare har historiskt sett framställts som en man och vissa studier påstår att det

  fortfarande är fallet. Samtidigt innehas fler ledande positioner av kvinnor och kvinnor

  uppfattas stereotypiskt besitta annorlunda attribut än män. Betyder det att män och

  kvinnor känner att de förväntas fokusera på olika variabler i sitt ledarskap? Studiens

  syfte är att studera och skapa en bättre förståelse för de upplevda förväntningar kvinnor

  respektive män har på sitt ledarskap, hur de hanterar potentiellt olika förväntningar samt

  om de agerar därefter. Studien är av en kvalitativ karaktär med en abduktiv ansats och

  intervjuer har utförts med sex respondenter. Litteratur har samlats in under arbetets gång

  samt kompletterats vid behov. Slutsatsen av studien visade på att kvinnor och män inte

  upplever några markanta skillnader angående förväntningarna på sitt ledarskap.

  Konklusionen av uppsatsen visar att män och kvinnor agerar i sina ledarroller utefter

  förväntningarna de upplever ifrån sina medarbetare. Diskussionen angående om hur vårt

  val av organisation, nämligen Landstinget i Kalmar Län, har påverkat resultatet

  eftersom alla respondenter anses vara omhändertagande samt besitta liknande

  utbildning, hålls i slutet av uppsatsen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förväntningar på ledarskap
 • 280.
  Ekström, Ludwig
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Johansson, David
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Lamartine, Jean Paul
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Människors inställning till kontantavvecklingen: En kvalitativ studie kring det kontantlösa samhället ur ett integritetsperspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att skapa förståelse hur kontantavvecklingen påverkar samhälleliga föreställningar kring integritet. Vi ville undersöka människors inställningar till den rådande kontantavvecklingen i Sverige från ett integritetsperspektiv.

  Metoden som användes var kvalitativ och det empiriska materialet samlades in genom att genomföra en fokusgrupp med studenter och tre semi-strukturerade intervjuer med branscher som vi valde ut efter deras olika arbetssätt med kontanter och digitala betalningsmedel. I studien deltog fem studenter, en butikschef för dagligvaruhandel, en ekonomisk rådgivare inom bankbranschen samt tre utredare på Riksbanken. Resultatet analyserades med en teoretisk grund baserat på Georg Simmels verk “The philosophy of money” och annan socioekonomisk forskning med fokus på begreppen värde, makt, och integritet.

  Resultaten visade att människor i det svenska samhället är medvetna och till viss del oroade av utvecklingen mot ett kontantfritt samhälle. Fördelar som uppmärksammades var mindre risk för rån i banker och butiker, mindre miljöpåverkan av transporter av kontanter, enklare betalning för konsumenten och bättre lönsamhet för kortbetalningar för företagen samt att det försvåras att spendera svarta pengar i samhället. De negativa aspekterna av ett kontantfritt samhälle som togs upp var problemen som uppstår för utsatta grupper i samhället som är mer beroende av kontanter, en rädsla för att utvecklingen går för fort och att samhället blir mer sårbart när infrastrukturen förlitar sig på att de digitala betalningssätten fungerar även i krissituation då systemet får en inneboende “single point of failure”. De integritetsaspekter som människorna resonerade kring visade att samhället är medvetet om riskerna med digitala betalningssätt, men att fördelarna med dessa vägde upp de potentiellt negativa, och att det finns ett starkt förtroende för att myndigheter och företag i Sverige inte missbrukar sin ställning när det kommer till privatpersoners integritet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  C-uppsats
 • 281.
  Ekström Syraka, Alice
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Gottfridsson, Emelie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Staden som arena: En studie av idrottsevenemangens effekter kopplat till utvecklingen av Kalmar som turiststad2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idrottsturism är ett växande segment inom turismindustrin och idrottsevenemang används ofta av destinationer för att attrahera turister. Med modiga eldsjälar och duktiga arrangörer har Kalmar vuxit till en evenemangsstad med en bred portfölj av idrottsevenemang som bidragit med olika effekter. Syftet med den här studien är att undersöka om de händelser som varit viktiga för Kalmar har haft en betydande roll för stadens utveckling efter 2012. Vi vill se om utvecklingen har haft någon betydelse för den satsning som gjorts på idrottsturism och vilka effekter som detta har lett till nu.

  Studien har antagit en induktiv ansats med ett kvalitativt sätt att samla in data på. Resultatet i form av det empiriska och teoretiska materialet visar oss hur staden och idrottsturismen har utvecklats och vilka effekter som varit betydande för Kalmar. Genom att föra en analys och diskussion kring dessa kategorier har vi kunnat nå en slutsats att utvecklingen i Kalmar före och framförallt efter 2012 har spelat en viktig roll för satsningen på idrottsturism och dess effekter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 282.
  Elander, Jolin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Karmanik, Exina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  'Mycket snack och lite verkstad': En kvalitativ studie om kunskapsöverföring i en organisation2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: ’Mycket snack och lite verkstad’ – En kvalitativ studie om kunskapsöverföring i en organisation.

  Syfte: Syftet med studien var att skapa förståelse för kunskapsöverföringsprocessen från en individ till en organisation och de organisatoriska hinder för kunskapsöverföring som kan finnas efter en avslutad kompetensutvecklingsinsats.

  Metod: Studien hade en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv ansats. Forskningsdesignen var en fallstudie där fallet som studerades var hur en organisation tar tillvara på den kunskap som individer fått efter en avslutad specialistutbildning. Insamlingsmetoden för det empiriska underlaget var kvalitativa intervjuer och materialet har tolkats med ett hermeneutiskt synsätt.

  Slutsats: Studiens resultat har gett en ökad förståelse över vilka hinder för kunskapsöverföring som kan finnas i en organisation och framförallt ledningens betydelse för att skapa en organisationskultur och en organisationsstruktur som främjar kunskap och kunskapsöverföringsprocesser i organisationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Elebring, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Staaf, Petra
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Information, intern rapportering och kostnadsmedvetenhet: En studie om organisationers interna arbete kring sjukfrånvaro2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem:

  Sjukfrånvarograden i Sverige är stigande trots att tidigare undersökningar visar att befolkningens hälsa inte blivit sämre. En betydligt lägre sjukfrånvarograd visades i Sverige under den period organisationer på grund av lagstiftning redovisade information om sjukfrånvaro i årsredovisningen. Vad ökningen beror på är inte fastställt trots den tydliga kopplingen mellan ökningen av sjukfrånvarograden och den organisatoriska inblandningen.

  Syfte:

  Studien syftar till att diagnostisera vilka interna faktorer som påverkar sjukfrånvarograden i en organisation. Resultatet av studien förväntas ge organisationer ökad förståelse för vikten av arbetet kring sjukfrånvaro.

  Metod:

  En enkätundersökning har genomförts där urvalsgruppen utgörs av organisationer som tidigare visat en föredömlig sjukfrånvarograd. De tre teoretiska faktorer som utgör studiens referensram är information, intern rapportering och kostnadsmedvetenhet. Utifrån teorin skapades tre antaganden som kom att testas i den empiriska datainsamlingen.

  Slutsats:

  Genom analys av datainsamlingen och teori kunde två antaganden bekräftas och en förkastas. Ett positivt samband kan ses mellan låg sjukfrånvarograd och de identifierade organisatoriska faktorerna information, intern rapportering och kostnadsmedvetenhet. Omfattningen på den information som dokumenteras samt specifikt till vem informationen rapporterades var dock inte avgörande för utfallet av sjukfrånvarograd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 284.
  Eliasson, Evelina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Nyman Östh, Rasmus
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Thörnell, Linda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  4 organisationer och 825 chefer: En studie om chefslösa organisationer2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar fenomenet chefslösa organisationer. Vi ser att den hierarkiska struktur som förr krävdes, idag inte fyller sitt syfte och att chefsskap förhindrar självständigt tänkade och ansvarstagande. Vi vill ifrågasätta den vedertagna uppfattningen om att en organisation bör struktureras enligt en hierarkisk modell.

  Uppsatsen syftar till att ge en förståelse för hur en chefslös organisation fungerar och ge en konkret bild av följderna av att strukturera sig på detta vis. Vi söker även svara på hur överförbar arbetssättet är på organisationer i allmänhet.

  Studien är av kvalitativ natur och är utförd med en induktiv ansats på en organisatorisk nivå.Vi har genomfört en fallstudie på ett chefslöst företag och kompletterat detta med sekundärkällor från tre andra chefslösa organisationer.

  Slutsatsen är att det chefslösa arbetssättet kan fungera och att det finns en rad fördelar att dra av det. Det grundar sig på den inre motivation hos de anställda samt viljan och förmågan att vara en medproducent av företags framgång. En annan viktig slutsats är att chefsfunktionen och koordineringsfunktionen aldrig försvinner, trots att positionen i sig plockas bort.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Eliasson, Nicklas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Alftén, Jakob
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  "Would you buy it?": "What triggers ethical consumption, based on personality archetypes"2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study comprises what triggers ethical consumption, based on personality archetypes. It has been conducted through semi-structured interviews. The respondents were students at Linnaeus University in the ages of 20-27. The personality archetypes were mapped through a conceptual model, based on the foundations of a personality; ego or social, with tendencies of having freedom or order characteristics. The respondent’s ethical behaviour was mapped in a conceptual model, then analysed in accordance with existing personalities. The results show differences in what triggers consumers’ behaviour in ethical consumption and that the individual’s personality determines to what extent. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 286.
  Elingsbo, Johanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Göranzon, Rebecka
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Klippan på ett stormigt hav: HR-avdelningens utmaningar i en agil miljö2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att studera hur olika arbetsroller förändras i en agil organisation

  och vilka utmaningar HR-avdelningen ställs inför i den agila miljön. I organisationer

  där chefsroller omskapas och medarbetarnas ansvar ökar behövs det skapas en kunskap

  om hur de tillskrivna rollerna förändras och vilka utmaningar som tillkommer med det. I

  genomförandet av studien har vi valt att tillämpa en kvalitativ forskningsstrategi och en

  multipel fallstudie för att få en så pass djup förståelse som möjligt.

  Den teoretiska referensramen innefattar teorier om ledarskap, följarskap och HRavdelningens

  roller för att sedan utmynna i teorier rörande agilt ledarskap, självstyrande

  team samt agilt HR vilka har hjälpt oss att svara på vår huvudsakliga problemformulering.

  Vidare redovisas vår empiriska datainsamling som samlats in genom intervjuer med

  informanter som alla arbetar med agilt HR för att försöka skapa en så rättvis bild av ämnet

  som möjligt. Den teoretiska referensramen och den empiriska datainsamlingen integreras i

  analyskapitlet och vävs samman med våra egna reflektioner och tankar för att urskilja

  mönster och bakomliggande faktorer till de svar vi fått.

  Slutligen presenteras uppsatsens slutsats som syftar att svara på vårt huvudproblem och

  våra delproblem. Vi kan konstatera att rollerna i en agil miljö förändras och den makt som

  tidigare varit associerad med ledarskapet till viss del försvinner och överlåts på

  medarbetarna. Det i sin tur leder till att HR-avdelningen utmanas av att möta de

  förändringar som uppstår och anpassa processer för att förändras i takt med den

  snabbt föränderliga och komplexa omvärlden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 287.
  Ellborg, Katarina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Visualizing entrepreneurship: using pictures as ways to see and talk about entrepreneurship in educational settings2018Ingår i: Annals of entrepreneurship education and pedagogy – 2018 / [ed] Charles H. Matthews & Eric W. Liguori, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018, s. 79-98Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 288.
  Ellingsen, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Olofsson, Malin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Jönsson, Johanna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  -Jag kan detta, vad kan du?: Ledares och medarbetares uppfattning om kunskaps- och informationsöverföring i ett produktionsföretag2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Fler och fler företag har insett att det blir allt viktigare att tillvarata samt använda den kunskapen som finns i företaget för att få en konkurrensfördel. Ett företags organisationskultur och knowledge management är ytters väsentliga för att kunna skapa kunskapsöverföring. Det är också viktigt att både ledarna och de anställda har samma uppfattning om hur kunskapen ska kunna föras över på bästa sätt. Därför blev vårt syfte:

  Syftet med denna kandidatuppsats är att förstå skillnaderna mellan ledarnas och medarbetarnas uppfattning om kunskaps- och informationsöverföring i ett produktionsföretag.

  Metod: I uppsatsen valde vi en kvalitativ metod med ett abduktivt angreppssätt. Vi gjorde studien på ett företag och valde att göra en fallstudie med semi-strukturerade intervjuer samt observationer. Vi gjorde individuella intervjuer med tre medarbetare och två ledare samt två observationer.

  Teori: De teorier som använts i uppsatsen handlar om information, kunskap, kunskapsöverföring, organisationskultur och motivation.

  Analys: Analys kring medarbetares och ledares uppfattningar om information, kunskap, hur kunskapen ska överföras samt hur motivation och kulturen påverkar detta. Materialet analyseras med de teorier som tagits upp tidigare för att komma fram till en slutsats.

  Slutsats: Uppfattningen om informations- och kunskapsöverföring skiljer sig mellan medarbetare och ledare framförallt när det gäller arbetssätt och motivation till att överföra dessa. Ett mer standardiserat arbetssätt har gjort medarbetarna mindre motiverade och mer stressade. Detta tror de leder till att kunskapen blir mindre viktig och att kunskapen också överförs mindre. Motivationen anser medarbetarna borde läggas mer energi på medan ledarna tycker att motivationen till att dela kunskap och information ska ingå i arbetssättet.

  Reflektion och vidare forskning: Vid fortsatt forskning om ämnet skulle det vara intressant att undersöka hur ”nya” anställda på företaget ser på informations- och kunskapsöverföring samt hur företag kan arbeta med lean-production men ändå få medarbetarna att trivas med sina uppgifter. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  -Jag kan detta, vad kan du?
 • 289.
  Ellis, Rebecka
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Jönsson, Jennie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Olofsson, Elin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Tempoväxlingar i snabbväxande företag: Hur påverkas medarbetare av gasa-bromsa-fenomenet?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att skapa ökad förståelse för vilka konsekvenser som kan uppstå för medarbetarna till följd av att snabbväxande företag måste gasa och bromsa samt ge förslag på hur personer i chefspositioner kan hantera dessa konsekvenser.Metod: Vi har utfört en kvalitativ studie med induktiv ansats. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer på tre snabbväxande företag, med en chef och två medarbetare i respektive företag.Empiri: I empirikapitlet har vi redovisat insamlat material och sammanställt det utefter tre teman: tempoväxling, påverkan och ledarskap. Samtliga teman har delats upp utifrån både chef- och medarbetarperspektiv. Innehållet i kapitlet är rådata av vad våra respondenter svarade under intervjuerna.Teori/Tolkning: I detta kapitel har vi vävt samman teori och tolkning. Teorierna har innefattat: reaktioner vid förändringar, kommunikation i organisationer, kommunikation i förändringsprocesser, förändringsledarskap, ledarskapets kommunikation samt ledarstil.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 290.
  Elovsson, Andréa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Linse, Karolina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Artificiell inteligense & Musikskapande organisationer: - En kvalitativ studie om förändring i samband med ny teknik2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Författare:Karolina Linse & Andréa Elovsson

  Handledare:Jasmina Beharic

  Examinator:Hans Wessblad

   

  Titel: 

  Artificiell intelligens & Musikskapande organisationer

   

  Bakgrund och problemredogörelse: 

  Digitaliserings utveckling och förändring då artificiell intelligens kan bli en del av den musikskapande processen, och påverka musikskapande organisationer.

   

  Syfte: 

  Syftet för studien är att kartlägga organisationsförändring inom ämnet musikskapande i relation till ny teknik.Målet blir därmed att visa på vilka sätt en sådan förändring kan påverka och just nu påverkar berörda organisationer

   

  Metod: 

  Studien har haft ett induktivt ställningstagande och kvalitativa intervjuer har genomförts för att sedan analysa det insamlade empiriska materialet, för att kartlägga mönster av förändring i de musikskapande organisationerna. 

   

  Slutsats: 

  Studien kartlade att artificiell intelligens förändrar musikskapande organisationer som ett nytt musikverktyg för effektivisering.

   

  Nyckelord:

  Artificiell intelligens, AI, Musikskapande organisationer, Digitala revolutionen, Organisationer, Förändring, Effektivitet 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 291.
  Emelie, Hagström
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Sanna, Näsström
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Att brinna för utbrända: - en kvalitativ studie om ledares inställning till utmattningssyndrom2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är att identifiera ledares förhållningssätt till utmattningssyndrom samt hur det påverkar deras agerande på arbetsplatsen. 

  Metod: En deduktiv ansats med en kvalitativ datainsamling med hjälp av semi-strukturerade intervjuer.

  Slutsatser: Under arbetets gång har ledares inställning kunnat tolkas och deras inställning beror bland annat på hur de ser på krav, ansvar och kommunikation. Ett antal gemensamma aspekter har kunnat urskiljas och de främsta är att problemet är hemskt, svårt att förhålla sig till och komplext. Ledares förhållningssätt till utmattningssyndrom påverkar deras agerande i det avseendet att de strävar efter att arbeta förebyggande i stor utsträckning. Deras inställning kring förebyggande arbete blir således att det är viktigt och bör genomsyra alla delar av organisationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 292.
  Emilsson, Sanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Pettersson, Lisa
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Weigardh, Elin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  After-work eller en kopp kaffe, vad väljer du?: En studie om ritualens påverkan på anställda2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en inventering för på vilket sätt ritualer påverkar anställdas trivsel, uppskattning, gemenskap, motivation och missnöje på deras arbetsplats.

  Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats där teorin samlades in innan insamling av empiri. Insamlingsmetoden för uppsatsen var intervjuer och det genomfördes 30 stycken utifrån ett bekvämlighetsurval i Kalmar län. Insamlat material analyserades noggrant för att se på vilket sätt ritualer påverkar anställda. Resultatet jämfördes med tidigare forskning för att se om tidigare teorier stämde överens eller skiljde sig från resultatet i vår undersökning.

  Slutsatser: Uppsatsens resultat visar att anställda påverkas av ritualer på arbetsplatsen. Det framgår också att det uppkommit skillnader från tidigare forskning jämfört med vår undersökning. Ritualer påverkar majoriteten av de anställda positivt, men det har även framgått att ritualer tenderar att leda till missnöje.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Engquist, Carolina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Sjöstrand, Elin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Akademikers "moment 22": - En studie som undersöker rekryterares inställning till högskole-­ och universitetsutbildade kandidater utan arbetslivserfarenhet.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The main purpose of recruiting is to find a job candidate who meets the demands of formal and informal competence at the same time as the candidate should be seen as the right person to the right place. Several job advertisements in the areas of finance and administration has at least two years of work experience as a demand before individuals can be seen as an appropriate job-candidate, hence it becomes a sort of “catch-22” for graduates with no prior work experience. The purpose of this study is to create a better understanding for recruiters’ approach and attitude to hiring individuals who only have a university degree. Our aim is to get an insight into what recruiters’ believe newly examines contributions are to organizations’, how these candidates can increase their chances of reaching an employment and further obtain a deeper understanding of the recruitment process in its various stages. In order to answer our research questions, we used an inductive approach with a qualitative methodology. We conducted semi-structured interviews with recruiters on six different companies to obtain as much depth in our understanding as possible. During our study we have found that recruiter has a positive approach towards hiring graduates without professional experience, however, it differs on the services level. We have created an awareness of that new graduates will contribute with current knowledge and a lot of energy to support business development and modernization. Graduates with no experience can increase their chances in the recruitment process, for example by lowering the threshold for employers in different ways. They should spend time on their applications and sharpen the arguments why he or she is right for the position. We do further refer to our sixth chapel to take note of all conclusions, this because we find difficulties in presenting them briefly.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Akademikers "moment 22"
 • 294.
  Engström, Robert
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Forssén, Johnny
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Arbetsgivarens kontroll genom kundens recension: En studie om övervakning inom hotell- och restaurangbranschen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Hur hanterar arbetsgivare personalrelaterad information som kan utläsas ur en kundrecension?

  Syfte: Syftet är att kartlägga hur arbetsgivare kontrollerar sin anställda utifrån den personalrelaterade informationen som framgår i kundrecensioner.

   

  Metod: En deduktiv forskningsansats och en kvalitativ forskningsstrategi. Det empiriska materialet samlades in genom åtta semistrukturerade intervjuer.

   

  Slutsats: Arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen utövar en övervakning över sina anställda genom online-recensioner. Vi har även upptäckt att arbetsgivare använder online-recensioner som grund för feedback och beslutsunderlag gällande organisationens anställda. Utöver det är arbetsgivarna också medvetna om den varierande tillförlitligheten i online-recensioner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ledarskapets kontroll genom kundens recension
 • 295.
  Envall, Evelina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Hållbarhet i små företag: En kvantitativ studie ur småföretagarens perspektiv med utgångspunkt från företagets olika intressenter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Grunden för studien har varit David L. Raineys intressentmodell. Genom att anta ett socialt perspektiv inom hålbarhetsarbetet menar Rainey att de ekologiska och ekonomiska aspekter inkluderas i arbetet. Rainey menar att det är genom det sociala perspektivet som framgångar för en ännu bättre framtid startas tillsammans med företagets intressenter och omgivning. Syftet för studien är att skapa en övergripande förståelse för hur små företags hållbarhetsarbete kan förbättras genom att undersöka hur representanter från små företag beskriver sitt hållbarhetsarbete med hjälp av Raineys intressentmodell. Frågeställningen har varit: Hur kan små företag utveckla sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt av Raineys intressentmodell? En deduktiv ansats har använts med kvantitativ metod som grund och en webenkät baserad på Rainey intressentmodell utgjorde verktyget för insamlingen av forskningsdata. Resultatet är tillämningsbart på de företag som ingått i studien. Resultatet visar att företagsrepresentanterna anger att de arbetar i mycket hög grad med hållbarhet, men att det finns vissa delar i verksamheterna som ses som mer riskfyllda. I slutsatsen utpekas delområdet Aktörer i samhället ut som det delområde som de medverkande företagen utifrån studiens resultat bör arbetar mera med. Det är det delområde av de fyra som ingår i modellen som företagarna anger att de arbetar med i lägst utsträckning och samtidigt ser störst risk för att negativ kritik framkommer vid en extern granskning. Det är också det delområde som sticker ut mest i en granskning av kritiska områden i verksamheten. För att förbättra sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt av Raineys modell behöver företagen skapa kommunikationsvägar, rutiner och eventuellt riktlinjer för att kunna följa och hålla kontakt med företagets intressanter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 296.
  Ericsson, Daniel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  A year at the Opera: social innovation in between organizing contexts and idealistic infrastructures2018Ingår i: Presented at Neon-konferansen 2018: Innovasjon i organisasjoner – utfordringer og muligheter, Høgskolen i innlandet (HINN), Lillehammer, Norway, November 21-22, 2018, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the early fall of 2013 it is reported in Smålandsposten, the local newspaper in the Småland region in the southern part of Sweden, that an opera house recently has been founded, and that it will stage Mozart’s The Magic Flute the following summer. To accentuate the regional connection the name of the opera house is Smålandsoperan, and behind the initiative are two cultural entrepreneurs who are presented as being driven by “bringing opera to the people” on one hand, and establishing a cultural institution that could house all the region’s opera competences and interests on the other. “One should not have to go to the big cities to experience opera”, one of them is quoted, highlighting the democratic aspects of both cultural production and consumption.

  One year later Smålandsoperan is considered to be a huge success; the shows have been sold-out, the opera house has been taken to the heart by the critics. And the success has continued: In 2018 the opera has firmly established itself as an actor to be relied upon with five consecutive years of sold-out shows and critically acclaimed reviews. The success has however not come easy. Run as a corporate business, the opera has not been eligible for receiving financial support from public authorities, thus being solely dependent on revenues. This has put pressure on Smålandsoperan’s board to balance the company’s artistic ambitions with harsh economic realities – and doing so in an innovative manner.

  In this paper, based on empirical field work carried out at Smålandsoperan under its first year (the thick description is reported in Ericsson, 2018), the board’s innovative actions during the opera’s first year is interpreted and problematized from an institutional logic’s perspective; and it is shown how different innovations are construed by means of the mobilization of two interrelated resources. On one hand the innovations are construed in relation to an organizing context, an all-encompassing and situated form of life where people not only live very closely with each other but also have developed a shared perception of the world (Johannisson, 2005), constituted by a loosely coupled network of cultural entrepreneurs “at the margins” (cf. Scott, 2012) of the artistic field who most often are related to each other by kinship and/or friendship. On the other hand the innovations are construed in relation to an idealistic infrastructure made up of non-profit associations and movements that are knitted together by the sharing of artistic ideals and values (cf. Ericsson, 2018).

 • 297.
  Ericsson, Daniel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Allegori över en författare i kreativ kris?2015Ingår i: Pär Lagerkvist i text och ton / [ed] Magnus Eriksson & Margareta Petersson, Växjö: Pär Lagerkvist-samfundet , 2015, 1, s. 11-20Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Pär Lagerkvists Hissen som gick ned i helvete från 1924 tolkas utifrån sin bibliska intertext som en kritisk allegori över ett modernistiskt och sekulariserat samhälle, ett samhälle där moralens gränser luckrats upp så till den grad att ”eviga” värden ställs på huvudet och överskrids utan några som helst skrupler eller konsekvenser; och förstås därigenom som en allegori över sin egen förmedling och tillblivelse, som en skildring av den gränsöverskridande Konstnärens predikament i en krasst ekonomiserad värld. 

 • 298.
  Ericsson, Daniel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  An essay on the entrepreneurial war machine2018Ingår i: Innovation, management, entrepreneurship and sustainability: proceedings of the 6th international conference, May 31 – June 1, 2018, Prague / [ed] Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš & Jan Mísař, Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica , 2018, s. 257-265Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose is to present and explore Deleuze and Guattari’s (1988) concept of the “war machine” in relation to the academic discourse on entrepreneurship in order to contribute with a nuanced understanding of the discourse’s centrality in contemporary societies as well as its consequences.

  Design/methodology/approach: The paper is conceptual in character and written in the form of an essay in order to capitalize upon the essay’s tentative and reflective epistemology.

  Findings: The academic discourse on entrepreneurship conceptualized as a war machine is found to be set up against the State apparatus and resisting State appropriation by 1) deprecating bureaucracy, 2) criticizing normative societal institutions, and 3) self-consciously mobilizing actors into a scholarly movement. The consequences of these forms of resistance are on one hand a discursive colonialization of the natural, and on the other hand the formation of a seemingly strong alloy between the academic discourse on entrepreneurship and neoliberal ideology/political agendas.

  Research/practical implications: The academic discourse on entrepreneurship conceptualized as a war machine draws attention to the discourse’s taken-for-granted notions about entrepreneurship as well as their consequences. As such the conceptualisation opens up for critical research on otherwise neglected or silenced empirical topics within research on entrepreneurship such as the formation of the academic discourse on entrepreneurship, the enrolment, socialisation, subjection and subjectification of researchers on entrepreneurship, and the discursive tactics of entrepreneurship researchers’ visavi the State apparatus.

  Originality/value: In line with the essayistic epistemology, the essay hopefully gives the reader the opportunity to reflect upon on neglected or silenced issues within the academic discourse on entrepreneurship.

 • 299.
  Ericsson, Daniel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  An other creative city: social innovation in Malmö2013Ingår i: Presented at the 31st Standing Conference on Organizational Symbolism, Warsaw, Poland, July 13-16, 2013, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 300.
  Ericsson, Daniel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO). Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Constructing time in organizational change processes: a dutiful managerial interest2017Ingår i: Presented at the 10th International Critical Management Studies Conference, Liverpool, UK, July 3-5, 2017, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
3456789 251 - 300 av 1350
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf