lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 715
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Hakasalo, Satu
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Hellman, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Faktorer som inverkar på kvinnors val att söka vård för urininkontinens: En litteraturstudie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract:

  Theoretical framework:  The Theory of Suffering by Katie Eriksson was used.

  Aim: The aim was to illuminate factors that influence women’s choice to seek care for urinary incontinence.

  Method: This literature review was based on a sample of nine qualitative and quantitative studies. Modified templates were used to assess the quality of the studies. Analysis of the results was done withmanifest content analysis.

  Findings: Findings made clear that the experience of shame is a central factor for women not to seek treatment for their urinary incontinence UI. Women had to have severe loss of quality of life in order to seek help for their UI, and the loss of quality of life had to be subjectively larger than the feeling of shame.  

  Conclusion: Many women suffer in silence and feel great shame and embarrassment for having UI. They describe the feeling that there is still a taboo surrounding the subject and how it prevents them from talking openly about it. It is desirable with more research in this area that can explain why women associate such strong shame and embarrassment connected to their UI.

  Key-words: urinary incontinence, activities of daily living, care seeking behavior, health care, acceptans of health care,.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 252. Halcox, J.
  et al.
  Banegas, J. R.
  Dallongeville, J.
  Backer, G. D.
  Guallar, E.
  Masso-Gonzalez, E. L.
  Perk, Joep
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Rodriguez Artalejo, F.
  Steg, P. G.
  Tubach, F.
  Borghi, C.
  PREVALENCE OF ELEVATED C-REACTIVE PROTEIN LEVELS IN A PRIMARY CVD PREVENTION POPULATION IN EUROPE: THE EURIKA STUDY2011Ingår i: Atherosclerosis Supplements, ISSN 1567-5688, E-ISSN 1878-5050, Vol. 12, nr 1, s. 103-103Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 253. Halcox, J. P. J.
  et al.
  Tubach, F.
  Banegas, J. R.
  Borghi, C.
  Dallongeville, J.
  De Backer, G.
  Guallar, E.
  Perk, Joep
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Steg, P. G.
  Rodriguez-Artalejo, F.
  Reclassification of cardiovascular risk in Europe: application of the updated Systematic COronary Risk Evaluation (SCORE) algorithm incorporating high-density lipoprotein levels2012Ingår i: European Heart Journal, ISSN 0195-668X, E-ISSN 1522-9645, Vol. 33, nr S1, s. 1060-1060Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 254. Halcox, J. P. J.
  et al.
  Tubach, F.
  Banegas, J. R.
  Borghi, C.
  Dallongeville, J.
  De Backer, G.
  Perk, Joep
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Steg, P. G.
  Rodriguez-Artalejo, F.
  Guallar, E.
  Use of lipid lowering therapy in primary care across Europe: results from the European study on cardiovascular risk prevention in daily practice (eurika)2012Ingår i: European Heart Journal, ISSN 0195-668X, E-ISSN 1522-9645, Vol. 33, nr S1, s. 810-810Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 255.
  Hallberg, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Hägerdal, Karin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Anhörigvårdares upplevelser av att vårda en döende anhörig2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Utvecklingen i Sverige går mot att fler människor vårdas och dör i sitt eget hem. I och med detta ökar de anhörigas ansvar för vården av den döende familjemedlemmen. Det finns brister rörande vården vid livets slutskede vad det gäller bemötande, information och stöd till närstående. Syfte: Att belysa upplevelser hos anhörigvårdare till palliativa patienter som vårdas i hemmet. Metod: Systematisk litteraturstudie som omfattade nio kvalitativa artiklar. Artiklarna har kvalitetsgranskats och dess resultat har analyserats. Ur analysen framkom fyra kategorier med elva subkategorier. Resultat: Att vårda en döende anhörig innebar att anhörigvårdarens liv förändrades, de fick en ny roll och obekanta rutiner. De upplevde att vårdandet var påfrestande och gav känslor av maktlöshet då de inte kunde tillgodose den döendes behov. God kommunikation med såväl den döende anhörige som sjukvårdspersonal upplevdes som stödjande. Tillräckligt med information från vårdpersonal medförde att anhörigvårdare lättare kunde hantera vårdsituationen. Anhörigvårdare upplevde det stödjande att av vårdpersonalen bli betraktad som en del av vårdteamet. Slutsats: Det är av stor vikt att sjuksköterskan erkänner anhörigvårdaren som en del av det vårdande teamet samt strävar efter att skapa en god relation med patient och anhöriga. Det är även betydelsefullt att sjuksköterskan ger adekvat och individanpassad information.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Hallberg, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Håkansson, Linnéa
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  TREDJE GRADENS BRÄNNSKADOR I SJÄLEN: En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av att leva med Borderline Personlighetsstörning.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personer med Borderline Personlighetsstörning (BPS) ses ofta inom sjukvården och är starkt förknippade med hög dödlighet. Återkommande egenskaper i denna patientgrupps liv är instabilitet, impulsivitet, en växlande självbild samt bristande relationer. Tidigare forskning visar att allmänsjuksköterskor besitter bristfälliga kunskaper om borderlinepatienter och deras upplevelser av att leva med BPS.

  Syfte: Studiens syfte är att belysa hur kvinnor med Borderline Personlighetsstörning (BPS) upplever sin livsvärld, för att genom livsvärlden delge allmänsjuksköterskor bättre verktyg för att möta och vårda denna patientgrupp på bästa sätt.

  Metod: Studien genomförs utifrån en kvalitativ ansats, med utgångspunkt från hermeneutiken. Fyra självbiografier analyseras med hjälp av Lundman och Hällgren-Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys.

  Resultat: Upplevelsen av Borderline Personlighetsstörning beskrivs i studiens resultat genom fyra huvudkategorier: uppväxtens betydelse, behovet av relationer, ett svårthanterligt känsloliv samt synen på sig själv.

  Slutsatser: Ett livsvärldsperspektiv är nödvändigt att ha med sig som allmänsjuksköterska, för att förstå, vårda och möta borderlinepatienter på bästa möjliga sätt. Utifrån livsvärlden kan patientens sanna upplevelse av vad som bidrar till lidande respektive välbefinnande nås. Genom att kartlägga ett mönster av vad som bidrar till lidande respektive välbefinnande kan vårdpersonal vägleda patienterna till ett tillfrisknande samt till en mer hanterbar vardag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Hallberger, Sandra
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Hinz, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Om smärta kunde tala: En litteraturstudie om hur cancersjuka patienter upplever sin smärta vid livets slut2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta är inte bara fysiologiska mekanismer utan smärtan påverkar lidandet samt hela patientens livssituation. Att drabbas av långvarig kronisk smärta är vanligt i samband med cancersjukdom i livets slutskede. Palliativ vård är ett förhållningssätt som förbättrar patientens livskvalitet genom att förebygga och lindra lidande, med hjälp av tidig identifiering och behandling av smärta samt andra fysiska, psykosociala och andliga problem.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa cancersjuka patienters upplevelse av smärta i livets slutskede.

  Metod: Studien baseras på tio vetenskapliga artiklar med en kvalitativ ansats för att belysa människans subjektiva upplevelser. Artiklarnas innehåll analyserades med hjälp av Lundman & Hällgren-Graneheims (2012) innehållsanalys.

  Resultat: Efter analys av artiklarna framkom tre huvudkategorier samt två underkategorier om patienters upplevelser av smärta i livets slutskede. Huvudkategorierna är: Att leva med smärta, Tankar om döden i samband med smärta samt Vården och vårdandets påverkan på patienters smärtupplevelser.

  Slutsats: Studien visade att cancersjuka patienter med smärta i livets slut hade likartade tankar om sin smärtupplevelse, smärtproblematik, sjuksköterskans förhållningssätt samt det palliativa vårdandet. Sjuksköterskor behöver ha god kunskap om cancerrelaterad smärta i samband med vård i livets slut, för att de cancersjuka patienterna med smärta ska kunna erhålla en god livskvalitet samt ett lindrande av lidande. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Halt, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Jonsson, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Sjuksköterskans påverkan på kroniska hjärtsviktspatienters egenvård, med fokus på patientundervisning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbete  vårdvetenskap 15 hp

  TITEL: Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioners påverkan på kroniska hjärtsviktspatienters egenvård

   Författare: Julia Halt och Anna Jonsson

  SAMMANFATTNING:

  Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en av de vanligaste sjukdomarna hos äldre. En stor och viktig del av behandlingen utgörs av egenvård och då patienterna är införstådda med vikten av denna.

  Syfte: Att belysa sjuksköterskans påverkan på kroniska hjärtsviktspatienters egenvård, med fokus på patientundervisning.  

  Metod: Systematisk litteraturstudie där åtta artiklar valdes ut, kvalitetsgranskades och sedan analyserades till ett resultat.

  Resultat: Det huvudsakliga resultatet visar att de viktigaste interventionerna för att påverka hjärtsviktspatienters egenvård är kontinuerlig utbildning där patient och sjuksköterska närvarar. En viktig del efter att ha informerat patienterna är att kontrollera deras förståelse för egenvården. Centralt är även sjuksköterskans bemötande och patientens medverkan. Stor vikt läggs vid att patienterna ska motiveras till egenvården och därmed öka följsamheten. Resultatet ger ny kunskap om hur viktig sjuksköterskans påverkan är för egenvården och har hjälpt oss att förstå vilka delar som är väsentligast för att stötta patienter i egenvården.

  Slutsatser: Sjuksköterskan har en stor påverkan på patientens egenvård. Relationen mellan sjuksköterska och patient bör grundas på en ömsesidig kommunikation, förtroende och engagemang. Patientundervisningen kan med fördel individanpassas för att öka förståelse och förmåga till egenvård.

   Nyckelord: Kronisk hjärtsvikt, egenvård, omvårdnad, patientutbildning, compliance

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 259. Hambraeus, K.
  et al.
  Burell, G.
  Johansson, P.
  Karlsson, R.
  Lisspers, J.
  Perk, Joep
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Cardiac rehabilitation: demands from elderly patients after percutaneous coronary intervention2012Ingår i: European Heart Journal, ISSN 0195-668X, E-ISSN 1522-9645, Vol. 33, nr S1, s. 450-450Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 260.
  Hamle, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Rolfsson, Jeanette
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  DROGMISSBRUKARES UPPLEVELSER AV BEMÖTANDET INOM DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN En intervjustudie2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund: Drogmissbruk är ett utbrett fenomen i samhället. Bakomliggande orsaker till ett drogmissbruk är ärftlighet, utsatthet under uppväxten och dess dövande effekt på ångest. Vårdpersonal kan anse att patienten med drogmissbruk själv är ansvarig för sin situation. Det finns en rädsla och ovilja hos vårdpersonal att bemöta patienter med drogmissbruk, vilket kan bero på bristande kunskap och erfarenhet. Vårdpersonal uttrycker en vilja till utökad kunskap och erfarenhet av drogmissbruk. Många individer med drogmissbruk söker vård och behandling inom sjukvården. Syfte: Att belysa hur individer med drogmissbruk upplever bemötandet inom den svenska sjukvården. Metod: Intervjustudie med en kvalitativ ansats som inberäknar intervjuer av fem män med erfarenhet av drogmissbruk. För analysmetod användes Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Resultat: Informanter upplevde förståelse och omtanke från vårdpersonal, men också ett nedvärderande bemötande på grund av missbruket. Informanter gav förslag på hur sjukvården kan förbättra sitt bemötande. Slutsatser: Informanter kunde uppleva ett oprofessionellt bemötande från vårdpersonal. Detta bidrar till ett ökat behov hos sjukvården att inneha kunskap och förståelse kring vad ett drogmissbruk kan innebära för en drabbad individ, för att därigenom möjliggöra vård och behandling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 261. Hamm, Christian W
  et al.
  Bassand, Jean-Pierre
  Agewall, Stefan
  Bax, Jeroen
  Boersma, Eric
  Bueno, Hector
  Caso, Pio
  Dudek, Dariusz
  Gielen, Stephan
  Huber, Kurt
  Ohman, Magnus
  Petrie, Mark C
  Sonntag, Frank
  Uva, Miguel Sousa
  Storey, Robert F
  Wijns, William
  Zahger, Doron
  Bax, Jeroen J
  Auricchio, Angelo
  Baumgartner, Helmut
  Ceconi, Claudio
  Dean, Veronica
  Deaton, Christi
  Fagard, Robert
  Funck-Brentano, Christian
  Hasdai, David
  Hoes, Arno
  Knuuti, Juhani
  Kolh, Philippe
  McDonagh, Theresa
  Moulin, Cyril
  Poldermans, Don
  Popescu, Bogdan A
  Reiner, Zeljko
  Sechtem, Udo
  Sirnes, Per Anton
  Torbicki, Adam
  Vahanian, Alec
  Windecker, Stephan
  Windecker, Stephan
  Achenbach, Stephan
  Badimon, Lina
  Bertrand, Michel
  Bøtker, Hans Erik
  Collet, Jean-Philippe
  Crea, Filippo
  Danchin, Nicolas
  Falk, Erling
  Goudevenos, John
  Gulba, Dietrich
  Hambrecht, Rainer
  Herrmann, Joerg
  Kastrati, Adnan
  Kjeldsen, Keld
  Kristensen, Steen Dalby
  Lancellotti, Patrizio
  Mehilli, Julinda
  Merkely, Béla
  Montalescot, Gilles
  Neumann, Franz-Josef
  Neyses, Ludwig
  Perk, Joep
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Roffi, Marco
  Romeo, Francesco
  Ruda, Mikhail
  Swahn, Eva
  Valgimigli, Marco
  Vrints, Christiaan Jm
  Widimsky, Petr
  ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute coronary syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC).2011Ingår i: European Heart Journal, ISSN 0195-668X, E-ISSN 1522-9645, Vol. 32, nr 23, s. 2999-3054Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 262.
  Hammar, Tora
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Nyström, Sofie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV. Apoteket AB (National Corporation of Swedish Pharmacies), Stockholm.
  Petersson, Göran
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Rydberg, Tony
  Åstrand, Bengt
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Swedish pharmacists value ePrescribing: a survey of a nation-wide implementation2010Ingår i: Journal of Pharmaceutical Health Services Research, ISSN 1759-8885, Vol. 1, nr 1, s. 23-32Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective

  To evaluate Swedish pharmacists’ attitudes towards ePrescribing, including thetransfer of ePrescriptions, electronic storing of prescriptions and mail-order prescriptions.

  Method

  This study was conducted as a web-based survey among 500 randomly selectedSwedish community pharmacists. The questionnaire included open-ended questions,multiple-choice questions and statements to which respondents gave their degree ofagreement on a six-point Likert-type rating scale. Free-text answers were categorized intothe most commonly mentioned opinions. Differences in respondents’ general characteristicsand their level of satisfaction with ePrescribing were tested for significance using χ2test. The survey had a response rate of 52% (259/500). 96% (248/259) of the respondentswere female, and 76% (196/259) were aged 40–64 years.

  Key findings

  Swedish community pharmacists were generally satisfied with ePrescribing(98%, 253/259). No significant (P > 0.05) difference in the general satisfaction could beexplained by the respondents’ age, gender or years in practice. A majority of the respondentsregarded ePrescriptions and electronic storing of prescriptions as being safe for patients (95 and93% respectively), providing patient benefits (96 and 95% respectively), being cost-effectivefor the pharmacy (92 and 91% respectively) and contributing to better communication andrelationships with both patients and prescribers (62–88%). The positive aspects of ePrescribingmost frequently mentioned in free-text answers were being safe (72%, 187/259) and timesaving(55%, 143/259). However, several weaknesses with ePrescribing were also describedby the respondents, as well as suggestions for improvement.

  Conclusion

  Our nationwide survey of Swedish community pharmacists’ attitudestowards ePrescribing shows that pharmacists are generally satisfied with it, including thetransfer of ePrescriptions, electronic storing of prescriptions and to a lower degree mailorderprescriptions.

 • 263.
  Hammar, Tora
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Nyström, Sofie
  Apoteket AB (National Corporation of Swedish Pharmacies), SE-118 81 Stockholm, Sweden..
  Petersson, Göran
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Åstrand, Bengt
  Apoteket AB (National Corporation of Swedish Pharmacies), SE-118 81 Stockholm, Sweden..
  Rydberg, Tony
  Apoteket AB (National Corporation of Swedish Pharmacies), SE-118 81 Stockholm, Sweden..
  Patients satisfied with e-prescribing in Sweden: a survey of a nationwide implementation2011Ingår i: Journal of pharmaceutical health services research, ISSN 1759-8885, Vol. 2, nr 2, s. 97-105Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective

  To evaluate Swedish patients’ attitudes towards e-prescribing, including the transfer of e-prescriptions, electronic storing of prescriptions and mail-order prescriptions.

  Methods

  This study was a nationwide survey of attitudes among Swedish patients and was conducted as a postal questionnaire. The questionnaire was developed for the purpose of thisstudy and aimed to evaluate respondents’ views concerning e-prescribing, electronic storingof e-prescriptions and mail-order prescriptions from aspects including safety, personal benefits and effectiveness. A study population of 1500 individuals meeting the inclusioncriteria was randomly selected from a database of individuals in Sweden storing prescriptions electronically (n = 5 840 599).The response rate was 52% (739/1429).

  Key findings

  The vast majority of the respondents had a positive attitude towards e-prescriptions (85%, 628/739) and electronic storing of prescriptions (86%, 633/739), andregarded e-prescriptions to be safe (79%, 584/739), creating benefits for them (78%, 576/739) and promoting faster dispensing (69%, 512/739). Significant differences in attitudes towards e-prescriptions and electronic storing of prescriptions were detected between age groups. Patients storing all their prescriptions electronically had a more positive attitudetowards both e-prescriptions and electronic storing of prescriptions compared to patientswho stated they had paper prescriptions. The most common suggestion (n = 27) for improvement was to extend the information given about the services.

  Conclusion

  Our nationwide survey showed that a vast majority of Swedish patients had positive attitudes towards e-prescriptions and electronic storing of prescriptions. However, a need for extended information regarding e-prescribing was identified.

 • 264.
  Hammar, Tora
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Petersson, Göran
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Receptexpeditionssystem i Sverige2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det här är en slutrapport på ett forskningsprojekt som eHälsoinstitutet genomfört på uppdrag av Läkemedelsverket. Syftet var att på ett övergripande sätt kartlägga funktion och kvalitetssäkring av receptexpeditionssystem (RES) i Sverige för att underlätta framtida kvalitetsarbete och den fortsatta tillsynen av apoteken. RES avser den programvara som är avsedd och krävs för apoteksföretagens expediering av recept samt direktåtkomst och momentan uppdatering av uppgifter i de register som hanteras av APSE.

  Information har samlats in från systemleverantörer, apoteksföretags ledning, farmaceuter som arbetar med RES på apotek, och Apotekens Service AB (APSE). Det finns idag fyra olika RES på den svenska marknaden: Pharma Logica (Logica), PharmaSuite (Visma Retail), Rex (Apoteket AB) och Maxx (Receptum). De viktigaste utgångspunkterna för systemtillverkarna vid skapande av RES har varit lagar, förordningar och föreskrifter, instruktioner och krav från APSE, tidigare receptexpeditionssystem samt apoteksföretagens krav och önskemål.

  Det fanns variationer i hur systemen var kvalitetssäkrade samt nomenklaturen kring detta. Gemensamt för alla RES var dock att kvalitetssäkringen görs på flera nivåer: hos systemleverantör, hos APSE och hos apoteksföretaget. Alla systemleverantörer har ett nära samarbete med apoteksföretagen som använder deras system, har stöd till användarna av systemet och får feedback om eventuella problem och önskemål. Alla nya RES har genomgått en prövning av gränssnitt och format av APSE innan de har blivit godkända att användas av ett apoteksföretag. När systemleverantörerna har gjort förändringar i sitt system har även dessa genomgått en prövning. APSEs prövning av RES innebär att säkerställa att apoteksföretagen använder ett RES vars gränssnitt och format fungerar korrekt mot APSEs tjänsteplattform.

  Omregleringen av apoteksmarknaden med fler inblandade aktörer i kombination med utveckling av helt nya RES har varit inte varit helt problemfri. En rad problem kopplade till RES har påvisats i projektet, varav många har varit kopplade till den tidspress som funnits fram tills ATS (det RES som användes av alla apotek innan omreglering) inte längre fick användas. Andra problem har varit otydlig ansvarsfördelning, avsaknad av tydliga krav och enhetlig tolkning av lagar. För inblandade parter har det varit problematiskt när APSEs roll inte varit helt klar och definierad.

  En enkätundersökning bland farmaceuter som använder de olika RES visade att majoriteten av farmaceuterna ansåg att det fungerade bra att expediera recept med respektive RES, att RES stödjer en säker receptexpedition och att de fått tillräcklig utbildning för att använda RES. Majoriteten ansåg att deras aktuella RES hade funktioner som de saknade i ATS, och att de inte skulle vilja gå tillbaka till att använda ATS. Över 80 % hade dock den senaste månaden upplevt någon typ av problem med sitt RES. De vanligast angivna problemen eller bristerna med RES var låsningar, buggar eller driftstopp, att systemet var långsamt och att det saknade vissa önskvärda funktioner.

  Studien visade att användningen av elektroniskt expertstöd (EES) på apotek är låg, delvis på grund av att de flesta farmaceuter inte har EES integrerat i sitt RES. Andra orsaker till den låga användningen av EES är att farmaceuterna saknade utbildning eller kunskap om hur det ska användas och att det tar för mycket tid. Samtidigt lyfter flera farmaceuter upp styrkor med EES och en önskan om att använda EES i högre utsträckning.

  Genom forskningsprojektet framkom att det finns ett behov av riktlinjer eller krav för vad ett RES bör uppfylla, både när det gäller funktioner, användbarhet och kvalitetssäkring. Som ett steg i det krävs en enhetlig tolkning av tillämpligt regelverk. Ett RES utgör en viktig roll för en patientsäker expedition av läkemedel och ett RES ska vara utformat så att det inte kan orsaka eller bidra till fel eller problem vid expeditioner, underlättar och säkrar kvaliteten på receptöverföringen och att det fungerar som ett stöd för att förhindra felexpeditioner.

  Det finns även ett behov av tydligt tillverkarregelverk, nomenklatur och ansvarsfördelning för att skapa mer tillförlitliga RES och därigenom ge en förbättrad patientsäkerhet. Denna studie skulle kunna tjäna som underlag för fortsatt arbete med detta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Hanson, Elizabeth
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Magnusson, Lennart
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  ACTION – arbete i partnerskap för ökad vård och  omsorgskvalitet: Progressrapport för VINNVÅRD2010Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 266.
  Hanson, Elizabeth
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Magnusson, Lennart
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Anhörig och brukarrevision inom demensvård: en modell för utveckling i samverkan2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 267.
  Hanson, Elizabeth
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Magnusson, Lennart
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  The role of ICT support services to promote ageing in place: The ACTION service2011Ingår i: Eurohealth, ISSN 1356-1030, Vol. 17, nr 2-3, s. 24-26Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

   ACTION (Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older

  people’s Needs) is an innovative example of an Information and Communication

  Technology (ICT) based support service that is currently running in Sweden to help

  empower older people with chronic conditions and their family carers in their daily

  lives. The service is outlined and the main evaluation findings are presented. Sirpa

  explains how ACTION has been of direct benefit in her caring situation. The main

  lessons learned over a fourteen year period of implementing ACTION in Sweden are

  highlighted, concluding with the main challenges facing researchers, policy makers

  and decision makers in the immediate future.

 • 268.
  Hanson, Elizabeth
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Magnusson, Lennart
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Hedin, Ulf
  Gunnhilstam, O
  Slutrapport för projektet ACTION - "Att leva med demens" - en modell/system för utbildning och stöd med hjälp av IKT. Dnr: 2005/02382010Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 269.
  Hanson, Elizabeth
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Magnusson, Lennart
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Nolan, Mike
  University of Sheffield.
  Using the ÄldreVäst Sjuhärad model to judge the quality of user involvement work within the COAT (Carers Outcome Agreement Tool) implementation project2011Ingår i: Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete / [ed] Lars Rönnmark, Borås: Högskolan i Borås , 2011, s. 213-235Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 270.
  Hanson, Elizabeth
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Magnusson, Lennart
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Sennemark, Eva
  Blended Learning Networks Supported by Information and Communication Technology:  An Intervention for Knowledge Transformation Within Family Care of Older People2011Ingår i: The Gerontologist, ISSN 0016-9013, E-ISSN 1758-5341, Vol. 51, nr 4, s. 561-570Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: This article describes an innovative practice called Blended Learning Networks (BLNs) whose aim is to enable older people, their families, and care providers to exchange knowledge, learn together, and support each other in local development work so that care is improved for older people. BLNs were established in 31 municipalities, headed up by a local facilitator. They were supported by a national themed network consisting of virtual meetings between local facilitators and national facilitators at the Swedish National Family Care Competence Centre. Design and Methods: An evaluation was conducted to explore the utility of the BLNs so that any improvements to the model could be instigated. Focus group interviews were conducted with members of 9 BLNs, and self-evaluation questions were discussed in 16 BLNs. Limitations are that not all BLN members participated in the evaluation, and local facilitators conducting self-evaluations were not trained in focus group dynamics. Virtual focus groups were carried out with 26 of the 31 local facilitators and with the national facilitators. Results: Participants reported an increased understanding of caregiver issues and of each group's roles. Of particular value were the stories shared by caregivers and the potential for change locally due to the involvement of decision makers. The practice demanded considerable skills of the local facilitators. An initial education for new local facilitators was deemed necessary. Implications: BLNs is a unique practice of community communications and knowledge transfer as it creates partnerships among all key stakeholder groups that act as a catalyst for improving care for older people.

 • 271.
  Hanson, Elizabeth
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Magnusson, Lennart
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Svensson, Paul
  Arvevik, Fredrik
  Arvidsson, Helene
  Claesson, Anette
  Nolan, Mike
  University of Sheffield.
  The ACTION service: Experiences of user involvement within research and development work within care for older people2011Ingår i: Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete / [ed] Lars Rönnmark, Borås: Högskolan i Borås , 2011, s. 183-199Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 272.
  Hanson, Elizabeth
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Nolan, Mike
  University of Sheffield.
  Magnusson, Lennart
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  User involvement in research and development in health and social welfare:  some key concepts and their application using a relational approach2011Ingår i: Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete / [ed] Lars Rönnmark, Borås: Högskolan i Borås , 2011, s. 21-32Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 273.
  hansson, josefin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Persson, Ellen
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Den opålitliga kroppen: En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av att leva med Multipel Skleros2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Multipel Skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som leder till inflammationer i det centrala nervsystemet. I Sverige finns det ca 17000 registrerade MS-sjuka. Personer med MS har lägre livskvalitet än andra kroniskt sjuka på grund av att sjukdomen påverkar vardagslivet i större utsträckning. Vid MS är prognosen oviss och symtomen oförutsägbara vilket gör det svårt att planera vardagen så att tröttheten inte tar över utan energin räcker.

  Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelser av hur det är att leva med sjukdomen MS.

  Metod: Litteraturstudie av kvalitativ metod med induktiv ansats baserad på fem självbiografier. Texten analyserades utifrån manifest innehållsanalys.

  Resultat: I studien framkom sex kategorier: Identitet och självbild, Förändrad vardag, Förändrade roller, Omgivningens bemötande, Att möta andra med MS och Ett hav av möjligheter.  

  Slutsatser: Att drabbas av MS innebär en traumatisk förändring som påverkar hela livet och som medför att livet måste anpassas efter de nya livsvillkoren. För den drabbade blir det en kamp att finna en ny identitet och för familjen innebär sjukdomen förändrade roller. Om kvinnorna blir annorlunda behandlande på grund av sina funktionshinder kan de känna sig kränkta och missförstådda. I gemenskap med andra MS-sjuka kan kvinnorna finna tröst och förståelse. För att som sjuksköterska kunna möta kvinnornas behov krävs insikt och ökad förståelse för hur det är att leva med MS. För att livet ska bli hanterbart trots sjukdomen kan sjuksköterskan hjälpa till att lägga fokus på möjligheterna istället för begränsningarna.       

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Den opålitliga kroppen
 • 274.
  Hartmann, Kirsten
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Barns upplevelser av att leva med diagnosen diabetes mellitus typ 1: en systematisk litteraturstudie2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För barn som har fått diabetes mellitus typ 1 betyder diagnosen en del förändringar och inskränkningar i vardagen eftersom vardagen behöver förändras både utifrån deras sociala, fysiska men också mentala perspektiv. För att som sjuksköterska kunna stödja barn och deras familjer är det av betydelse att ha kunskap om hur barnen upplever situationen med sin sjukdom. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva barns upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1. Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie baserad på sju vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna Cinahl, PsycINFO, Pubmed och Elin@lnu.se samt via manuella sökningar. För att säkerställa artiklarnas kvalitet gjordes en kvalitetsgranskning. Analysen har genomförts med inspiration av en kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultaten visar att barnen var oroliga och rädda att drabbas av komplikationer. Många av dem kände sig begränsade i vardagen på grund av de rutiner som finns kring diabetesbehandlingen. Viktiga faktorer för att barnen skulle känner sig trygga var stödet av familjer, vänner och skolpersonal, men även kunskap om diabetes och dess behandling som sjuksköterskan tillhandahåller i form av diabetesutbildning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 275.
  Haug Johansson, Trude
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  "Två decennier med amningsvänliga sjukhus - upplever mammorna stöd vid amningen på BB?"2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

   

  Amningen kan ibland vara svår att komma igång med. En del mammor får det att fungera utmärkt medan andra behöver mera stöd. Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) och ”tio steg till lyckad amning” var tänkt att uppmuntra amningen på BB genom åtgärder som utbildning av barnmorskorna i att stödja mammorna. Syftet med denna studie var att beskriva mammors känslor inför amning och deras upplevelse av stöd från personal och pappa under BB-tiden samt att jämföra med en grupp mammor från 1993. Metoden var en kvantitativ tvärsnittsstudie. En enkätstudie genomfördes bland mammor på en förlossningsklinik i Sverige. Deltagande mammor var fördelade på 91 mammor 1993 och 16 mammor 2010. För bearbetning av data användes Statistical Package for the Social Science (SPSS). Resultatet visade att mammorna upplevde en större känsla av osäkerhet och oro 2010 jämfört med 1993. Av mammorna 2010 kände också majoriteten att amning var något de ”måste lära sig”. Mammorna upplevde papporna som mer stödjande 2010 jämfört med 1993. Initiativet till den första amningen togs 2010 i högre grad av en barnmorska än 1993. År 2010 fick en högre andel av mammorna hjälp av personalen på BB vid amningstillfällena jämfört med 1993. Konklusionen är att amningen kunde vara en känslig tid för mammorna och det behövdes stöd. BFHI har haft en positiv effekt på arbetet med att stödja mammorna vid amningen på BB, men det finns fortfarande behov av uppföljning och kontroll av verksamheten. Papporna tar ett större ansvar och är mera stödjande 2010 jämfört med 1993.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 276.
  Hedberg, Karin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Ejdhall, Charlotte
  Intensivvårdspatienters upplevelse av den tid de vårdats i ventilator2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Hedström, Emma
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  PATIENTERS  UPPLEVELSE  AV  HÄLSA  OCH ÅTERHÄMTNING  I  SAMBAND  MED HÄSTUNDERSTÖDD TERAPI2012Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att uppleva hälsa är något individuellt och det är möjligt att uppleva hälsa trots psykisk sjukdom då hälsan innebär att känna sig hel som person. Personer med psykisk ohälsa behöver ofta hjälp i sin återhämtningsprocess och den psykiatriska vården bör bygga på att skapa förutsättningar för dessa personer att få stöd och hjälp i att kunna acceptera sin tillvaro för att uppleva hälsa. För att kunna hjälpa en patient i återhämtningsprocessen behövs en hälsofrämjande relation och denna kan ligga utanför vårdkontexten. Syftet med detta arbete är att belysa hur patienter med psykisk ohälsa upplever sin återhämtning och sin hälsa i samband med HästUnderstöddTerapi (HUT).  Patienter som kommer delta har fått HUT knutet till en klinik i sydöstra Sverige. Undersökningsmetoden kommer bli kvalitativ, med tematiserade intervjuer som ligger till grund för den induktiva innehållshållsanalysen.

 • 278.
  Hedström, Therése
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  ANHÖRIGAS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED EN  DEMENSSJUK PERSON I HEMMET2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 279.
  Hedström, Therése
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Andersson, Nathali
  Instutionen för hälso- och vårdvetenskap .
  ANHÖRIGAS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED EN DEMENSSJUK PERSON I HEMMET2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 280.
  Heiding, Caroline
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Kraft, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Distriktssköterskors erfarenheter av att använda MI- modellen och behovet av repetition och fortbildning2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att arbeta sjukdomsförebyggande genom livsstilsförändringar är en viktig del av distriktssköterskans ansvarsområde. MI-modellen används som ett verktyg för att motivera patienten till livsstilsförändring vid ohälsosam livsstil. Sextio procent av distriktssköterskor innehar den grundläggande kompetensen om MI-modellen men endast 26 % av dem får möjligheten till regelbunden träning och repetition av modellen.

  Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta enligt MI- modellen vid livsstilsförändringar, samt deras erfarenheter av fortbildning och repetition av modellen.

  En kvalitativ metod användes och åtta semistrukturerade telefonintervjuer utfördes med distriktssköterskor i södra Sverige. Vid dataanalysen användes manifest kvalitativ innehållsanalys.

  Analysen av data resulterade i fem kategorier: Användbar vid livsstilsförändringar, Skapar Empowerment, En svår balansgång för att inte ta över, Bygger på samarbete och motivation, Utveckla och aktualisera sin kunskap. Distriktssköterskorna beskrev modellen som användbar och resultatrik vid livsstilsförändringar. De använde sig av delar av modellen vid sina samtal och nyttjade de olika verktygen som finns att tillgå. MI-modellen beskrevs användbar vid olika situationer och som både längre och kortare rådgivningssamtal. Modellen upplevdes till viss del som svårarbetad och tidskrävande. Distriktssköterskorna påtalade svårigheter angående deras egen förmåga att hantera modellen. Samtliga distriktssköterskor beskrev att de önskade repetition och mer utbildning om MI för att stärka sin egen kompetens.

  Denna studie påvisar att regelbunden repetition och utbildning i MI behövs för att få distriktssköterskorna att känna sig trygga i sin yrkesroll och sin förmåga att kunna utöva MI- samtal på ett optimalt sätt. För att möta distriktssköterskornas behov behövs insatser göras i primärvårdsorganisationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 281.
  Hellström, Lina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Bondesson, Åsa
  Lunds universitet.
  Höglund, Peter
  Lunds Universitet.
  Midlöv, Patrik
  Lunds Universitet.
  Holmdahl, Lydia
  Skånes Universitetssjukhus, Lund.
  Rickhag, Eva
  Apoteket Farmaci AB.
  Eriksson, Tommy
  Lunds Universitet.
  Impact of the Lund Integrated Medicines Management (LIMM) model on medication appropriateness and drug-related hospital revisits.2011Ingår i: European Journal of Clinical Pharmacology, ISSN 0031-6970, E-ISSN 1432-1041, Vol. 67, nr 7, s. 741-752Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  To examine the impact of systematic medication reconciliations when admitted to hospital, and medication review while in hospital, on the number of inappropriate medications and unscheduled drug-related hospital revisits in elderly patients.

  Methods

  A prospective, controlled study in 210 patients, aged 65 years or older, who were admitted to one of three internal medicine wards at a University Hospital in Sweden. Patients received either standard care or care according to the Lund Integrated Medicines Management (LIMM) model. A multi-professional team, including a clinical pharmacist, provided medication reconciliations on admission and medication reviews during the hospital stay for the LIMM group. Blinded reviewers evaluated the appropriateness of the prescribing (using the Medication Appropriateness Index) on admission and discharge, and assessed the probability that a drug-related problem was the reason for any patient readmitted to hospital or visiting the emergency department within three months of discharge (using WHO causality criteria).

  Results

  There was a greater decrease in the number of inappropriate drugs in the intervention group than in the control group for both the intention-to-treat population (51% [95% CI 43-58%] versus 39% [95% CI 30-48%], p=0.0446) and the per-protocol population (60% [95% CI 51-67%] versus 44% [95% CI 34-52 %], p=0.0106). There were 6 revisits to hospital in the intervention group which were judged as ‘possibly, probably or certainly drug-related’, compared with 12 in the control group (p=0.0469).

  Conclusion

  In this study, medication reconciliation and reviews provided by a clinical pharmacist in a multi-professional team significantly reduced the number of inappropriate drugs and unscheduled drug-related hospital revisits for elderly patients.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 282.
  Hellström, Lina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för naturvetenskap, NV.
  Höglund, P
  Bondesson, Å
  Petersson, Göran
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Eriksson, T
  Clinical implementation of systematic medication reconciliation and review as part of the Lund Integrated Medicines Management model – impact on all cause emergency department revisits2012Ingår i: Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, ISSN 0269-4727, E-ISSN 1365-2710, Vol. 37, nr 6, s. 686-692Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  What is known and objective: Interventions involving medication reconciliation and review by clinical pharmacists can reduce drug-related problems and improve therapeutic outcomes. The objective of this study was to examine the impact of routine admission medication reconciliation and inpatient medication review on emergency department (ED) revisits after discharge. Secondary outcomes included the combined rate of post-discharge hospital revisits or death.

  Methods: This prospective, controlled study included all patients hospitalised in three internal medicine wards in a university hospital, between January 1 2006 and May 31 2008. Medication reconciliation on admission and inpatient medication review, conducted by clinical pharmacists in a multiprofessional team, were implemented in these wards at different times during 2007 and 2008 (intervention periods). A discharge medication reconciliation was undertaken in all the study wards, during both control and intervention periods. Patients were included in the intervention group (n=1216) if they attended a ward with medication reconciliation and review, whether they had received the intervention or not. Control patients (n=2758) attended the wards before implementation of the intervention. 

  Results: No impact of medication reconciliation and reviews on ED revisits (hazard ratio [HR], 0.95; 95% confidence interval [CI], 0.86-1.04) or event-free survival (HR, 0.96; 95% CI, 0.88-1.04) was demonstrated. In the intervention group, 594 patients (48.8%) visited the ED, compared to 1416 (51.3%) control patients. In total, 716 intervention (58.9%) and 1688 (61.2%) control patients experienced any event (ED visit, hospitalisation or death). Because the time to a subsequent ED visit was longer for the control as well as the intervention groups in 2007 than in 2006 (p<0.05), we re-examined this cohort of patients; the proportion of patients revisiting the ED was similar in both groups in 2007 (p=0.608).

  What is new and conclusion: Routine implementation of medication reconciliation and reviews on admission and during the hospital stay did not appear to have any impact on ED revisits, rehospitalisations or mortality over six months' follow-up.  

 • 283. Hellström, M
  et al.
  Hellström, L
  Perk, Joep
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Resting heart rate: a cardiovascular risk predictor for healthy middle aged men.2012Ingår i: EuroPrevent, Dublin 2012, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 284. Henriksson, A.
  et al.
  Andershed, B.
  Benzein, Eva
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Årestedt, Kristofer
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Adaptation and psychometric evaluation of the Preparedness for Caregiving Scale, Caregiver Competence Scale and Rewards of Caregiving Scale in a sample of Swedish family members of patients with life-threatening illness2012Ingår i: Palliative Medicine: A Multiprofessional Journal, ISSN 0269-2163, E-ISSN 1477-030X, Vol. 26, nr 7, s. 930-938Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Family members often take on many caring responsibilities, with complex issues and challenges to consider. Feelings of preparedness, competence and reward are identified as concepts that may protect caregiver wellbeing and decrease negative outcomes related to caregiving. Aim: This study aimed to translate, adapt and psychometrically evaluate the Preparedness for Caregiving Scale, Caregiver Competence Scale and Rewards of Caregiving Scale in Swedish family members of patients with life threatening illness. Design: Correlational. Setting/participants: The study took place in four settings including advanced palliative care. The scales were tested in a sample of 125 family members of persons with life-threatening illness. All three scales were tested in relation to distribution of item and scale scores, missing data patterns, dimensionality, convergent validity and reliability. Results: The results in this study indicate that the Swedish versions of The Preparedness for Caregiving Scale, Caregiver Competence Scale and Rewards of Caregiving Scale are valid, reliable and user-friendly scales. Confirmatory factor analysis showed that the scales were unidimensional and all demonstrated Cronbach's alpha values of ≥0.9. Conclusions: As a result of this study it is anticipated that the Preparedness for Caregiving Scale, Caregiver Competence Scale and Rewards of Caregiving Scale could provide a basis for collaborative research between different countries and make international studies more comparable and generalizable despite differences in language and culture. © 2011 The Author(s).

 • 285.
  Henriksson, Anette
  et al.
  Ersta Sköndal Högskola.
  Benzein, Eva
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Ternestedt, Britt-Marie
  Andershed, Birgitta
  Högskolan i Gjörvik.
  Meeting needs of family members of persons with life-threatening illness: A support group program during ongoing palliative care2011Ingår i: Palliative & Supportive Care, ISSN 1478-9515, E-ISSN 1478-9523, Vol. 9, nr 3, s. 263-271Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: The aim of the study was to describe family members' experiences of content, structure, and approach of a potential intervention including a support group program for family members of persons with life-threatening illness.  Method: The study was a pilot project in a developmental phase in which a potential intervention, a support group program, was investigated. The design of the study was qualitative descriptive. Twenty-nine family members were interviewed by telephone after taking part in the program. The interviews were analyzed using qualitative content analysis.  Results: The results indicate that the support group program could work as an acceptable and useful intervention for family members. The program was experienced to cover topics of immediate interest reflecting life close to severely ill persons. The structure of the program was found to be inviting, offering an opportunity to establish relationships with other participants and the caring team in a warm atmosphere.  Significance of results: The study indicates the importance of health professionals inviting and interacting with family members during ongoing palliative care. The results could inspire nursing staff to initiate, develop, and deliver similar interventions

 • 286.
  Henriksson, Elin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Ramark, Tina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  PATIENTERS UPPLEVELSE AV KORONARANGIOGRAFI: – en litteraturstudie2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att genomgå en koronarangiografi är en viktig händelse i en persons liv och väcker många känslor hos den som genomgår undersökningen. Förståelsen för hur patienten upplever undersökningen samt vilka känslor som kan väckas i samband med undersökningen bör utvecklas hos personal.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av koronarangiografi.

  Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats där inkluderade artiklar granskades i två steg för att sedan analyseras enligt Graneheim och Lundman (2008). Domäner valdes och utifrån dessa har artiklarna analyserats i tre omgångar för att få fram kategorier.

  Resultat: Domänerna representerar tre faser som patienterna genomgick i anslutning till koronarangiografin: inför undersökningen; under undersökningen samt efter undersökningen. Patienter upplevde osäkerhet och ångest inför koronarangiografi men med information kunde ångestnivån minskas. Under undersökningen upplevdes distraktion som viktigt för att kunna fokusera på något annat. Patienter upplevde att arteria radialispunktion underlättade eftervården vilket påverkade hela upplevelsen av undersökningen.

  Slutsats: Litteraturstudien belyser hur patienter upplever koronarangiografi och även aspekter av vad som kan påverka upplevelsen. Mer nationell omvårdnadsforskning inom radiologi med såväl patient- som personalperspektiv behövs för att kunna utvärdera de rutiner som finns och deras betydelse för patienten samt för att utveckla vården och finna åtgärder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 287.
  Hermansson, Sofia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Pettersson, Isabelle
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Familjers och de drabbades upplevelser av sjukdomen ALS2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 288.
  Hillerhaag, Malin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Nilsson, Maja
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Min vän anorexia: En litteraturstudie om kvinnors upplevelse av att leva med anorexia nervosa2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 289.
  Hjelm, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Bemötande I vård och omsorg, transkulturellt perspektiv. 2011 reviderat2011Ingår i: Vårdhandboken, Inera , 2011Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bokkapitel som handlar om bemötande och vård av personer med utländsk bakgrund.

 • 290.
  Hjelm, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Social support as described by Foreign-and Swedish-born persons with diabetes living in Sweden.2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Social support can buffer stress. Diabetes self-care is demanding and causes stress. Migrants are particularly vulnerable as they need to adapt to life in the new country, migrational experiences, and broken/weak social networks. The aim was to explore meaning of support and impact on the life-situation in foreign-born persons diagnosed type 2 diabetes living inSweden in relation to gender, age, duration of diabetes. Purposive sample: 34 foreign-born persons, 24 ♂ and 10 ♀, 36-73 years.Most from Ex Yugoslavia and the Middle East, resident in Sweden 3-50 years (14.5 yrs Md). Most married, had children, 1/3 retired. Duration of diabetes 1-36 years, most treated with oral drugs or diet.

  MIXED METHODS DESIGN: 1) Qualitative data: Semi-structured interviews, qualitative content analysis. 2) Quantitative data: Norbeck social Support Questionnaire (NSSQ), statistical analysis.

   FINDINGS: "The support I need most is firstly to learn to know how to organize my diabetes so that everything will be fine in my daily life. A plan to be able to manage diabetes, regular checks and investigations by specialists… learn to know what factors contribute to increased blood sugar…”   

  Meaning of support/social support: MEDICAL SUPPORT - regular disease control, INFORMATIVE SUPPORT – knowledge how to manage diabetes. Limited support expressed in general; Men focused on information and communication about diabetes and women focused on financial aid as diabetes food is expensive, 3-4 times more than ordinary. 

  Often diagnosed by physician in primary health care. Referred to specialized diabetes clinics, at hospital or in primary health care, often not until 1-2 years after being diagnosed! Then adequate support was perceived. Support needed ;  considered individual, related to severity of diabetes, and gender. 42% had lost an important relationship previous year. Limited number of persons in network, 5.7 (r 1-14) 

  Diabetes self-care demands knowledge, informative and medical support is important to gain control. Informants perceived lack of support, particularly during being diagnosed, in contact with physicians and primary health care.Adequate support – information, regular follow-ups – is needed without delay from diagnosis by professionalstrained in diabetes care. The individuals own perception on support need to be searched for and in the context of socioeconomic factors.  

   

   

 • 291.
  Hjelm, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Social support described by foreign-and Swedish-born persons with diabetes.2011Ingår i: Social support described by foreign-and Swedish-born persons with diabetes. Biennial international symposium in ICCHNR, International conferences in community health nursing Research, Edmonton May 2011. , ICCHNR , 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: To explore meaning of support and impact on the life-situation in foreign-born persons diagnosed type 2 diabetes living inSweden in relation to gender, age, duration of diabetes. 

  MIXED METHODS DESIGN:  1) Qualitative data: Semi-structured interviews, qualitative content analysis, and 2) Quantitative data: Norbeck Social Support Questionnaire (NSSQ), statistical analysis.

   STUDY POPULATION: Purposive sample: 34 foreign-born persons, 24 ♂ and 10 ♀, 36-73 years. Most from Ex Yugoslavia and the Middle East, resident in Sweden 3-50 years (14.5 yrs Md). Most married, had children, 1/3 retired. Duration of diabetes 1-36 years, most treated with oral drugs or diet.

   FINDINGS:  Meaning of support/social support expressed as medical support - regular disease control, and informative support – knowledge how to manage diabetes. Limited support expressed in general. Men focused on information and communication about diabetes. Women focused on financial aid as diabetes food is expensive, 3-4 times more than ordinary. Limited or non-existing support experienced while being diagnosed irrespective duration of diabetes or year diagnosed  negatively affecting the life-situation. Expressed lack of support and disappointment with insufficient competence in diabetes in primary health care staff

  Support was considered individual, related to severity of diabetes, and gender. 42% had lost an important relationship previous year, limited number of persons in network, 5.7 (r 1-14). 

  Diabetes self-care demands knowledge, informative and medical support is important to gain control. Informants perceived lack of support, particularly during being diagnosed, in contact with physicians and primary health care.Adequate support – information, regular follow-ups – is needed without delay from diagnosis by professionalstrained in diabetes care.

   

   

 • 292.
  Hjelm, Katarina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Albin, Björn
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Benato, Rosa
  City University Lonfon.
  Sourtzi, Panayota
  University of Athens.
  Migration and Health2012Ingår i: Nursing Research and Practice, ISSN 2090-1429, E-ISSN 2090-1437, Vol. 2012, s. Article ID: 621914-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 293.
  Hjelm, Katarina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Atwine, Fortunate
  Nbarara University of Science and Technology (MUST), Uganda.
  Health-care seeking behaviour among persons with diabetes in Uganda study: an interview study2011Ingår i: BMC International Health and Human Rights, ISSN 1472-698X, E-ISSN 1472-698X, Vol. 26, artikel-id 11Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to explore healthcare-seeking behaviour, including use of complementary alternative medicine (CAM) and traditional healers, in Ugandans diagnosed with DM. Further, to study whether gender influenced healthcare-seeking behaviour. A descriptive study with a snowball sample from a community in Uganda was implemented. Semi-structured interviews were held with 16 women and 8 men, aged 25-70. Data were analysed by qualitative content analysis. The results showed that healthcare was mainly sought among doctors and nurses in the professional sector because of severe symptoms related to DM and/or glycaemic control. Females more often focused on follow-up of DM and chronic pain in joints, while males described fewer problems. Among those who felt that healthcare had failed, most had turned to traditional healers in the folk sector for prescription of herbs or food supplements, more so in women than men. Males more often turned to private for-profit clinics while females more often used free governmental institutions. In conclusion, healthcare was mainly sought from nurses and physicians in the professional sector and females used more free-of-charge governmental institutions. Perceived failure in health care to manage DM or related complications led many, particularly women, to seek alternative treatment from CAM practitioners in the folk sector. Living conditions, including healthcare organisation and gender, seemed to influence healthcare seeking, but further studies are needed.

 • 294.
  Hjelm, Katarina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Bard, Karin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Apelqvist, Jan
  Department of Endocrinology, Malmö University hospital, Lund university.
  Gestational diabetes: prospective interview-study of the developing beliefs about health, illness and health care in migrant women.2012Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 21, nr 21-22, s. 3244-3256Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore the development over time of beliefs about  health, illness and health care in migrant women with gestational diabetes mellitus born in the Middle East and living in Sweden. Further to study the influence of beliefs on self-care and care seeking behaviour. There is an extensive global migration and contact with the new society and health care confronts the migrant's culture of origin with the culture of the host country. The question is whether the migrants' patterns of beliefs about health, illness and health-related behaviour change over time? 

  A qualitative prospective exploratory study was implemented. Semi-structured interviews were held with 14 women, aged 28-44 years, in gestational weeks 34-38 and three and 14  months after delivery.

  The results showed a U-shaped development of beliefs, from focusing on worries about the baby's health during pregnancy and trying to comply with advice from health care staff, particularly a healthy diet, through regression to dietary habits (with intake of more sugar and less fibre) and lifestyle held before being diagnosed with gestational diabetes mellitus three months after delivery but then back to a healthy diet and lifestyle and worries focusing on their own risk, as mothers, of developing type 2 diabetes and being unable to care for the child after one year. Over time, the number of persons perceiving gestational diabetes mellitus as a transient condition decreased. Respondents lacked information about the disease, diet and follow-ups.  

  Beliefs changed over time and influenced health-related behaviour. Beliefs about the seriousness of gestational diabetes mellitus among health professionals'  influence development of patients' beliefs. Pregnancy should be used as an opportunity to provide complete information about the disease and future health risks. Continous information should be given after delivery and wishes for regular follow-ups should be met.

 • 295.
  Hjelm, Katarina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Berntorp, Kerstin
  Department of Endocrinology, Malmö University hospital, Lund University.
  Apelqvist, Jan
  Department of Endocrinology, Malmö University hospital, Lund university.
  Beliefs about health and illness in Swedish and African-born women with gestational diabetes living in Sweden.2012Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 21, nr 9-10, s. 1374-1386Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aims.  Exploring beliefs about health and illness in women with gestational diabetes born in Sweden and Africa living in Sweden. Further , to study the influence of beliefs on self-care and care seeking. Design: Exploratory descriptive study. Methods.  Semi-structured interviews. Consecutive sample of women diagnosed with gestational diabetes, 13 born in Sweden and 10 born in Africa, from a diabetes clinic in Sweden. Qualitative content analysis of data was applied. Results.  Beliefs were mainly related to individual and social factors. Health was described as freedom from disease and being healthy. Swedish women perceived heredity and hormonal changes as causing gestational diabetes, avoided work-related stress, had a healthy lifestyle, worried about the baby's health and development of type 2 diabetes, sought information, used more medications and health care and were on sick-leave more often because of pregnancy-related problems than African women, who did not know the cause of gestational diabetes, had a passive self-care attitude and followed prescriptions, often reported being told by staff that gestational diabetes would disappear after delivery and stated more pregnancy-related problems which they treated with rest or watchful waiting. Conclusions.  Health/illness beliefs differed and affected self-care and care seeking. Relevance to clinical practice.  Individual beliefs and risk awareness must be elicited, and adequate information must be given to prevent negative health effects of gestational diabetes.

 • 296.
  Hjelm, Katarina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Mufunda, Esther
  Zimbabwe Open University, Zimbabwe.
  Zimbabwean diabetics' beliefs about health and illness: an interview study2010Ingår i: BMC International Health and Human Rights, ISSN 1472-698X, E-ISSN 1472-698X, Vol. 10, artikel-id 7Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: to explore beliefs about health and illness that might affect self-care practice and health-care seeking behaviour in persons diagnosed with DM, living in Zimbabwe.

  Methods: consecutive sample from diabetes clinic. Semistructured interviews with 21 persons aged 19-65 yrs. Data analysis with qualitative content analysis.

  Results: Health expressed as freedom from disease and well-being. Individual factors such as compliance with advice and drugs were considered important to promote health. A mixture of causes of DM stated, mainly individual factors as heredity, overweight and wrong diet combined with supernatural factors as fate, punishment from God and witchcraft were mentioned. Most did not recognize DM symptoms when falling ill but related health problems to other diseases. Limited knowledge about the disease and body was indicated. Poor economy was claimed harmful to health and a consequence of DM due to the need of buying expensive drugs, food, attending check-ups etc.

  Conclusions: Limited knowledge about DM, based on beliefs about health and illness including biomedical and traditional explanations related to influence of supernatural forces were found, these affected self-care and care-seeking behaviour. Strained economy was claimed as of utmost importance affecting management of the disease and health. Systemic and structural conditions need to be considered toghether with educational efforts to promote health and prevent DM-complications. 

 • 297.
  Hjerpe, Ann
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Jonasson, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Skolsköterskors upplevelser av arbetet med tonåringars stress: Ett viktigt arbete med ett växande problem2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Stress is a contributing factor to the increase in mental illness among teenagers. The school nurses are obliged to work promotive to prevent ill health in teenagers. The psychosocial part takes more of school nurses’ time while other school health duties increases.

  Purpose: To highlight the school nurses’ experience of teenagers stress and the work to help them deal with it.

  Method: A qualitative study with semi-structured questions. A strategic sample was used and eight nurses participated. A manifest content analysis was performed according to Graneheim and Lundman.

  Results: School nurses felt that stress among teenagers had increased and there were many factors, both at school and at leisure time that caused this. The school nurses were important for teenagers because they had, among other things, a non-grading function. The work was done individually with health conversations and motivational interviewing. However, cooperation with other professions was important to teach teenagers manage their stress. School nurses agreed on the importance of parents’ involvement to teenagers’ stress management but felt that parents didn´t always share their view.

  Conclusion: Through health talks and motivational follow-up discussions will school nurses guide the teenager to achieve better health. Lack of time means that creative and innovative ideas have to stand back. However, there is a great willingness and ingenuity of school nurses to help teenagers deal with their stress.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 298.
  Hofsöe, Amanda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Isaksson, Angelica
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Trött, utanför, isolerad och ensam: En litteraturstudie avseende kroniskt sjuka njursviktspatienter med peritonealdialysbehandling2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet patienter som insjuknar i kronisk njursvikt och påbörjar behandling med peritonealdialysbehandling ökar varje år i Sverige. Kronisk njursjukdom är ett irreversibelt tillstånd som kräver behandling med dialys för fortsatt överlevnad. Att leva med dialysbehandling innebär att patienters livssituation förändras. Detta kan i sin tur skapa ett lidande och bidra till att upplevelsen av livskvalitet rubbas. Syfte: Syftet är att belysa lidande och livskvalitet hos njursviktspatienter vid behandling med peritonealdialys. Metod: En systematisk litteraturstudie. Sammanlagt 10 artiklar inkluderades varav sex var kvalitativa och tre kvantitativa. Analysen av artiklarna har utförts utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2008) instrument för kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det finns ett flertal faktorer som påvisats skapa lidande för patienter som genomgår peritonealdialysbehandling. Dessa faktorer är lidande i form av ständig trötthet, att inte orka, förändrad kroppsuppfattning. Lidandet medför att patienternas uppfattning av livskvalitet förändras bland annat relaterat till utanförskap, isolering och ensamhet. Att vara delaktig i vårdandet och att acceptera sjukdomen och finna styrka och trygghet ansågs vara något som patienterna ansåg hjälpte dem bibehålla livskvalitet. Slutsats: Delaktighet, kontroll, hopp och acceptans är viktigt för peritonealdialyspatienters möjlighet att behålla livskvalitet och minska lidandet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 299.
  Holmberg, Magdalena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Johansson, Charlotte
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Liljegren, Petra
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Bemötande: Familjers upplevelser av bemötande från vårdpersonal vid vård i livets slut och betydelsen av bemötandet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Litteratur visar att familjer med en nära anhörig som får vård i livets slut, ofta upplever ett bristande bemötande. Bemötandet skapar starka känslor. En strävan efter att vårdpersonal utbildas i att arbeta ur ett familjecentrerat förhållningssätt kunde bidra till att familjer inte lämnades utanför vid vård i livets slut.

  Syfte: Var att beskriva familjers upplevelser av bemötandet från vårdpersonal vid vård i livets slut och betydelsen av bemötandet för familjer.

  Metod: Systematisk litteraturstudie. Sex kvalitativa studier samt en mixmetod studie inkluderades. En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats användes vid analysförfarandet.

  Resultat: Det framkom att bemötande har stor betydelse för familjers välmående och för deras förmåga att hantera den svåra situationen av att en nära anhörig befinner sig i livets slut. Ett vänligt bemötande gav kraft och skapade trygghet för familjer inte bara under sjukvårdstiden utan också efter den nära anhöriges bortgång.

  Slutsats: Bemötande från vårdpersonal har betydelse för hur familjer hanterar situationen de befinner sig i och livet efter den anhöriges bortgång. Genom att vården grundas i ett familjecentrerat förhållningssätt flyttas fokus från patienten till familjen som en helhet. Det förhållningssättet kunde underlätta bemötande av familjer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bemötande
 • 300.
  Holmqvist, Lina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
  Operationssjuksköterskors erfarenheter av att samtala med patienter perioperativt: Projektplan för genomförande av en kvalitativ intervjustudie2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
3456789 251 - 300 av 715
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf