lnu.sePublications
Change search
Refine search result
52535455 2701 - 2734 of 2734
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2701.
  Åberg Petersson, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  "Man blir snabbt van vid det onormala": Föräldrars upplevelse av att få byta neonatalvårdenhet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: Becoming a parent to a child in need of Neonatal Intensive Care can be a traumatic experience. During a time when the parents may need support, guidance and a sense of control – the family might need to relocate to a hospital away from home if the child needs highly specialized medical care at a Neonatal Intensive Care Unit.

  Aim: The aim of this study is to investigate the parents’ experience of having to change neonatal care unit.

  Method: This study is carried out by a phenomenological and hermeneutic life world approach using qualitative unstructured interviews.

  Results: The two major themes “a sense of interaction” and “a sense of being a parent” emerge in this study along with eight sub themes.  In “a sense of interaction” the parents expressed a need for communication, information and professional care. In “a sense of being a parent” the parents expressed the experience of chaos, feeling of confidence in the care given and find their role as parents.

  Conclusion: The parents experience a lack of communication on many different levels, such as communication between different staff members on the unit, between the home- and regional hospital as well as the communication between staff and parents. Communication involves many different aspects, such as how we interact and respond to the parents, communicate security and competence and experience and participation. It is important that the parents receive a professional conduct and the opportunity to take part in the care of their child.  

 • 2702.
  Åberg, Stina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Wall, David
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Hur skapar vi en läromiljö som är gynnsam för elevers psykosociala välmående?: En enkätundersökning om elevers och pedagogers tankar kring de förhålanden som kan bidra till att skapa en god psykosocial miljö i skolan.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2703.
  Åberg, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Ju roligare saker é, desto lättare lär man sig, ju mer tar man in.": En kvalitativ undersökning om lärares kontra elevers tankar om meningsskapande undervisning.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vad lärare kontra elever anser att förutsättningarna är, för att upplevelsen av en meningsskapande undervisning ska infinna sig. Detta belyses utifrån två frågeställningar som fokuserar på vad eleverna upplever att meningsskapande undervisning är och vad lärarna anser vara viktiga delar i en meningsskapande undervisning. För att ta reda på detta användes kvalitativa intervjuer och undersökningsgrupperna bestod av två enskilda lärarintervjuer och fyra elevgruppintervjuer.

  Uppsatsen vilar på Deweys kommunikativa meningsteori och hans tankar kring det transaktionella perspektivet. Genom att interagera i kommunikativa sammanhang uppstår transaktioner som skapar mening. Resultatet konstaterar att det finns många delar som påverkar den meningsskapande undervisningen. Allt från intresse, lust och glädje inför skolarbetet, till upplägget av undervisningen och den sociala miljön mellan eleverna på skolan. Resultatet i undersökningen visade dock på varierad samstämmighet då det kommer till vad lärare och elever upplever som meningsskapande undervisning. Vissa delar såsom intresse anses av båda parter vara av betydelse medan glädje inte anses vara av betydande faktor för meningsskapande av lärarna. 

 • 2704.
  Ågren, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Unga truppgymnasters rörelsekontroll beskrivet med ett screeningtest – Performance Base Matrix: En pilotstudie2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Team gym is a relatively new kind of competition in gymnastics with its origin from the Nordic countries. In Sweden it is the most practiced form of competitive gymnastics. Correlations have been found between altered trunk control and injuries in the extremities. Injury prevention testing is performed more frequently and tests requested for improving the training regimen.The purpose of this study was to describe a group of young team gymnasts regarding background variables, test results from Performance Base Matrix screening test and injury incidence during a period of seven months.

  Method: Nineteen team gymnasts, 7-9 year-old, were screened with the protocol Base Matrix for uncontrolled movement (weak links) under low and high load (threshold). Background data were collected on age, height, weight, dominant side, injuries in the recent year and the practice of other sports. The coaches were asked to register the number of injuries over a period of seven months.Results: The mean age was 8.8 years, BMI 16.1, 89% were right-handed and the average value of the Base Matrix score of 15 out of 50. Two injuries to the ankle and one on the neck reported totally from coaches and parents. Among the most apparent weak links were Low back / pelvis flexion at low load (58% of group) while the shoulder tilt at high load (63% of the group).Conclusion: The result indicates that the Base Matrix screening test is ​​feasible to use in young gymnasts. More studies are needed to confirm the results. The result indicates that the shoulder especially under high load and the lower back especially under low load were the body segments that showed the most weak links. These parts of the body are the most important to take  into consideration in the training of the young team gymnasts.

 • 2705.
  Åhman, Pernilla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Datorn i undervisningen: Åtta lärares syn på datoranvändning2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med tanke på den genomslagskraft datorn har haft i dagens samhälle, kändes det angeläget att undersöka datoranvändningens utbredning i skolverksamheten. Syftet med examensarbetet var att söka svar på i vilken utsträckning lärare i grundskolans senare år använder datorn i undervisningen, vilka motiv som finns till datoranvändning, vad datorn används till i skolan och vilka de eventuella anledningarna till att den inte används är. I det teoretiska kapitlet finns en redogörelse om motiv till datoranvändning, datorn utbredning i skolan, datorns användningsområden och hinder för datoranvändning, utifrån litteratur och tidigare forskning inom området. Den metod jag har använt för insamling av material är enkäter. Resultatet visar på att fem av undersökningens åtta lärare använder datorn i undervisningen. Otillräckligt antal datorer framkom som det vanligaste hindret för datoranvändning. De vanligaste motiven till datoranvändning är att datorn är ett bra hjälpmedel och Internets fördelar. Ordbehandling och informationssökning är vanligast som användningsområden.

 • 2706.
  Åhsberg, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Vad menas med att ha kul i sin idrott?: En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur unga fotbollsspelande tjejer upplever sin idrott. 

  - Vad vill unga fotbollstjejer att träningarna och verksamheten ska innehålla och hur ska den organiseras för att de ska upprätthålla sitt intresse och stanna kvar?

  - Vad är viktigt i ledarens agerande för att tjejerna ska trivas?

  Studien bygger på en kvalitativ metod och genomfördes med 17 tjejer i ett 14-års lag i fyra fokusgruppintervjuer.

  Resultatet visar att alla tjejer tycker att det roligaste med idrotten är att spela matcher och åka på cuper. De tycker att det är viktigt att vinna, men har de spelat bra och fått visa upp vad de lärt sig så kan de ta en förlust. Kompisarna är en viktig faktor och att ha roligt tillsammans är det som gör att de vill fortsätta att spela fotboll. De tycker att träningarna ska innehålla blandade övningar och att de även där får spela matcher i många olika varianter. Ledaren är en viktig person och hon/han ska peppa och pusha dem samt hjälpa dem så att de gör rätt. De tycker att  alla ska få vara med och spela, bli sedda och behandlas lika. Engströms prestations-, tränings- och upplevelselogiker blir här väldigt tydliga.

 • 2707.
  Åkerblom, Elenor
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Palmberg, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Läxor - mest tradition?: Läxans funktion i årskurs 5 och 6 ur ett lärarperspektiv.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läxor är en av skolans mest etablerade traditioner. Syftet med denna studie handlar om läxorna och deras funktion.  Varför finns läxor? Vilken funktion fyller arbetet med hemuppgifter i dagens skola? I denna studie försöker vi få svar på några av våra frågor angående läxorna och deras funktion. Intervjuerna visar lärarnas medvetenhet angående vad som står i läroplanen.  Läroplanen fokuserar på individen och individanpassad undervisning. Individanpassas även läxorna?

  För att hitta svar på frågeställningar har vi studerat svensk litteratur och forskning samt genomfört tio kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar i årskurserna 5 och 6. Undersökningen är avgränsad och undersöker enbart läxorna i svenska, engelska och matematik.

  Resultaten visar att lärarna är överens om att läxans syfte är att befästa baskunskaperna men de anser också att läxorna är en möjlighet för eleven att lära sig ta eget ansvar för sitt arbete.

 • 2708.
  Åkerlind, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  ..."en förutsättning för att det ska funka": En kvalitativ studie om samverkan i verksamheter för personer med autism2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2709.
  Åkesson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Jag är viktig: Verksamma lärares tankar och arbete kring flerspråkiga elever2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2710.
  Åkesson, Emmelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Nejdefelt, Sofhie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Barnlitteratur i förskolan: en nyckel till kunskap2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2711.
  Åkesson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Modersmåletsroll för andraspråksinlärning: en kvalitativ undersökning gjord med förskolepersonal2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, betonas vikten av att förskolan ska sträva efter att barn med annat modersmål än svenska ske ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunisera både på svenska och på sitt modersmål. Vilket gör detta till något man på förskolorna inte kan ignorera utan är skyldig att arbeta med. Därför finner jag ett stort intresse i att undersöka detta vidare.

  Den här rapporten har till syfte att undersöka förskolepersonalens uppfattning angående modersmålets roll vid andraspråksinlärning. Jag har ett sociokulturellt perspektiv på min uppsats med inslag av interkulturellt perspektiv. Hur stor roll spelar egentligen modersmålet vid inlärning av ett andra språk? Undersökningen är gjord i förskolan med förskolepersonal med kvalitativa intervjuer som redskap. Detta är ett viktigt ämne eftersom man i många kommuner inte ser modersmålsstödet som så viktigt och lägger inte så mycket resurser på det, Elmeroth (2008). Men det är också viktigt med tanke på att fler och fler barn i våra förskolor faktiskt har ett annat modersmål än svenska.

  Jag valde medvetet ut ett geografiskt område för att göra min undersökning på förskolor i detta område. Eftersom jag sedan tidigare har erfarenhet och visste att det går många barn med annat modersmål än svenska på dessa förskolor och för att jag vet att man på dessa förskolor arbetar aktivt med just tvåspråkighet.

  Mitt resultat visar att förskolepersonalen som jag har intervjuat anser att det är viktigt att erbjuda modersmålsstöd i förskolan och att ett väl utvecklat modersmål kan vara till hjälp vid inlärning av ett andra språk. Det visar också att förskolepersonalen ser att ett sociokulturellt perspektiv på lärande gynnar inlärningen av dels svenska men också modersmålet.

 • 2712.
  Åkesson, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 112012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2713.
  Åkesson, Michaela
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Samarbete för FaR: De olika parternas perspektiv på samarbetet runt Fysisk aktivitet på Recept2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på vår kropp.  Fysisk aktivitet kan sänka blodtrycket, stärka muskler och skelett och reducera stresshormoner. Genom dessa effekter och andra minskar risken för flera sjukdomar som exempelvis diabetes typ II, hjärt- kärlsjukdomar och depression (Ståhle 2008) Syfte: Syftet med denna undersökning är att försöka förstå hur förskrivare av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) och mottagare av patient (aktivitetsarrangör) ser på samarbetet runt patienterna. För att undersöka detta belyses dels hur de två parterna ser på det egna och den andra partens arbete, dels hur de ser på kommunikationen dem emellan. Metod: Studien är mulitimetodiell utifrån en fallstudie som har karaktär av en fenomenografiskt beskrivande analys (Merriam 1994; Granskär & Höglund-Nielsen 2008). I undersökningen deltog tre förskrivare och två aktivitetsarrangörer. Resultat: De flesta informanter önskar att kommunikationen var bättre och tror att detta skulle leda till fler förskrivna recept, bättre kommunikation med patienten och utveckling av arbetet. Slutsats: Resultatet visar att intresse för utvecklig av kommunikationen finns men att förskrivare och aktivitetsarrangör saknar resurser för att åstadkomma en förändring.

 • 2714.
  Åkesson Ramos, Cathylyn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Svensson, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Musik med små barn: ett pedagogisk verktyg2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår studie har vi genom vårt syfte tagit reda på hur pedagoger har använt sig av sånger som ett pedagogiskt verktyg, och vi har undersökt hur pedagogerna kunde skapa delaktighet till barnens språkutveckling genom sång och samlingar på förskolan. Vilka mål hade pedagogerna? För att nå syftet har vi genomfört en kvalitativ undersökning i form av intervjuer där man fokuserar på egenskaperna och inte på personerna som deltar. Intervjuerna utfördes med pedagoger på två olika förskolor, både enskilda samt i grupp. Studiens resultat visade att musik används i förskolan, som ett verktyg för barnens språkutveckling. Samtliga respondenter var överens om att musik och sång främjar barnens lärande på många olika sätt. Dels är sång språkfrämjande samtidigt som musiken ger rytmik, vilket leder till motorik som främjar samspel med andra, glädje och gemenskap. Exempel på andra lärandeområden var när pedagoger använder sig av sånger för att barnen ska lära sig exempelvis veckodagar, månader, namn, matematik och mycket mer. Respondenterna ansåg dock att de skulle vilja ha mer kompetens för att föra musiken ännu mer framåt.

 • 2715.
  Åkesson, Stina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Vallin, Martina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Learning environment in Thailand: A case study regarding teaching methods and motivation in a Thai school.2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of our case study is to illustrate what teaching methods the teachers in an elementary school in southern Thailand use and if they motivate the students and in that case, how they do it. In the background we briefly report about Thailand, their school system and their development. The following presentation processes previous research that has been made within our chosen subjects. The theories are linked to our research questions, such as teaching methods, learning environments and approaches to motivate the students.

  Through a qualitative method ten observations have been conducted and the result of our observations have been analyzed and discussed. The result shows that the teachers in our case study use very personal and different teaching methods. The Ministry of education (2006) describes that the educational reform that took place in Thailand should develop teachers’ education methods to be more student-centered. The result of our observation shows that the teachers are in different stages in this development. Some of the teachers have much to develop before they reach this goal. The teachers also motivate the students differently. Some teachers motivated the students through external motivation where the goal was to pass the examiner’s tests, while others used the students’ internal motivation.

  The results cannot be generalized for all schools in Thailand. Since the study is relatively small, it only shows how a part of the teachers implemented their teaching at the school where the study was conducted.

 • 2716.
  Årestedt, Kristofer
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Andreae, C.
  Stromberg, A.
  Initial psychometric evaluation of the council of nutrition appetite questionnaire (CNAQ) in patients with chronic heart failure2012In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 11, p. S12-S13Article in journal (Other academic)
 • 2717.
  Åslin, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Svensson, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Kompetensbaserad rekrytering: En empirisk undersökning om hur Landstinget Kronoberg hanterar rekryteringen i förhållande till rekryteringsbehov och krav på mångfald och kompetens i arbetslivet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ fallstudie har genomförts med syfte att förstå hur Landstinget Kronoberg hanterar rekryteringen i förhållande till det stora rekryteringsbehovet och kraven på mångfald i arbetslivet. För att söka svar på uppsatsens tre frågeställningar har relevanta teorier granskats och legat till grund för bakgrund och teorikapitel. Tre semistrukturerade intervjuer har genomförts med personer som är väl insatta i och har kunskap om Landsting Kronobergs rekryteringsprocess och strategi för att tillgodose behovet av personal. Även en innehållsanalys av deras styrdokument har genomförts. Slutsatserna av studien är att Landsting Kronoberg är väl medveten om det ökande behovet av arbetskraft och arbetar strategiskt med detta. Ett sätt är att arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare och de har därför olika tillvägagångssätt för att uppnå detta. Bland annat satsar de på att skapa ett större intresse hos ungdomar till att arbeta inom vården. I samband med alla rekryteringar strävar Landstinget Kronoberg efter att genomföra alla delar i rekryteringsprocessen, för att säkerställa en anställning med kvalitet. Landsting Kronoberg arbetar efter en kompetensbaserad rekryteringsmodell, där fokus ligger på att finna och anställa den kandidat med bäst kompetens för den aktuella tjänsten. Informanterna menar att genom att endast fokusera på kompetens vid rekryteringen, leder det indirekt till mångfald i organisationen. Mångfaldsarbete är inget de verkar för i nuläget, dock föreslås det i uppsatsens diskussionskapitel att de bör ha ett uttalat mångfaldsarbete som ett sätt att möta det kommande behovet av arbetskraft.

 • 2718.
  Öberg, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Knutsson, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Språket som verktyg för inkludering: En kvalitativ intervjustudie med verksamma pedagoger i förskolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa en fördjupad insyn i pedagogers upplevelser av huruvida och på vilka sätt pedagoger i förskolan arbetar med språket som verktyg för inkludering i en förskola för alla barn. Vi har fokuserat på att synliggöra faktorer som påverkar barns språkutveckling, hur pedagoger arbetar för att främja och stärka barns språkutveckling samt hur pedagogers visioner ser ut gällande alla barns rätt att utveckla sitt språk. Den metod som använts i studien är kvalitativa intervjustudier med verksamma pedagoger på olika förskolor. Resultatet visar på betydelsen av att ha mindre antal barn i barngrupp för att kunna arbeta på ett positivt sätt samt vikten av att skapa trygghet i syfte att se och gynna alla barns språkutveckling. Studien belyser möjligheter samt dilemman gällande hur en inkludering kan genomföras med hjälp av språket som verktyg. Att anpassa verksamheten utifrån individuella barns behov är något som studien visar är betydelsefullt men det är likaså av vikt att anpassa den utefter en hel barngrupps behov. Något centralt som studien pekar på är att kommunikation kan ske på flera olika sätt och inte bara verbalt, det går alltså även att visa vad som ska förmedlas. Tecken som stöd, kroppsspråket samt bildschema är några verktyg som studien belyser som positiva i arbetet med att stimulera barns språkutveckling i syfte att skapa en förskola för alla barn.

 • 2719.
  Öberg, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Träning hos elitaktiva kvinnor i samband med graviditet inom uthållighetsidrott2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rekommendationerna för träning under graviditet förespråkar 30 minuter per dag. Elitaktiva kvinnor kan fortsätta sin träning under graviditeten med modifiering av sina träningsrutiner. Syftet mynnades ut i frågeställningarna hur träningsdosen förändras under och efter graviditet och hur snart efter graviditet återupptas träning, samt om det fanns ett samband mellan träningsdos och barnets födelsevikt därtill förekomst av graviditetsrelaterade besvär. Metoden som valdes var en enkätundersökning och enkäterna delades ut vid ett tillfälle till de 100 bäst rankade elitaktiva kvinnor inom en uthållighetsidrott. Resultatet visade att svarsfrekvensen blev 95 %, efter externt bortfall på grund av ej graviditet så analyserades 34 enkäter. Träningsdosen av låg, medel och hög intensiv träning var i snitt nästan 7,5 timme i början på graviditeten och sjönk till i snitt 1,5 timme i slutet. Träning bedrevs till och med vecka 37 prepartum och återupptogs vecka 2 postpartum. Inget samband sågs mellan träningsdosen och barnets födelsevikt. Majoriteten av de elitaktiva hade varken smärta eller urininkontinens pre- eller postpartum. Slutsatsen av studien visar att gravida elitaktiva kvinnor kan hålla en hög träningsdos högt över de generella riktlinjer.

 • 2720.
  Öfverberg, Thanja
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Förskolläraren och genusuppdraget2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning går ut på att ta reda på hur förskollärare ser på sitt fostransansvar i den egna verksamheten och om man arbetar genusmedvetet. I min undersökning har jag intervjuat ett antal förskollärare och jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod. Med hjälp av intervjuerna försöker jag belysa följande problemställningar: Hur ser förskollärarna på sitt uppdrag att fostra flickor och pojkar? Hur går förskollärare tillväga i sitt dagliga arbete? Vilka svårigheter upplever förskollärare nr de försöker arbeta genusmedvetet?

  I undersökningen framkommer det att några förskollärare försöker tänka genusmedvetet och arbetar därefter, men att man inte lyckas hålla fokus hela tiden. Någon pedagog föredrar att se till individen och tror att man på det viset behandlar barnen lika oavsett kön. Videoobservationer ses som ett medel för att bli mer medveten om sina egna brister vad gäller genus och därigenom kunna bli mer medveten om sitt eget bemötande av barnen. Här menar pedagogen även att man nog gärna tror sig vara bättre än vad man är. En förskollärare lyfter fram vikten av att inte lägga några värderingar i det som barnen gör. Det framkommer dessutom att det finns många äldre förskollärare med ett äldre synsätt som gör förändringsprocessen tungrodd och att det bland annat därför handlar om att ta myrsteg. Som pedagog och vuxen påverkar man barnen genom sina egna intressen, värderingar och normer som man har med sig från barnsben. I övrigt så arbetar pedagogerna tematiskt i förskolan och i temat ska innehållet från styrdokumenten in på ett eller annat sätt. Man prioriterar inga specifika mål utan försöker få med allt i temaarbetet som dessutom ska utgå ifrån barnens egna tankar och intressen.

 • 2721.
  Öhlander, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Third language development for multilingual pupils at the individual programme’s introduction course from a Dynamic Systems Theory point of view2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis uses a Dynamic Systems Theory (DST) perspective to explain language development and metalinguistic awareness in five third language learners (L3) of English at the individual programme’s introduction course (IVIK). From a DST approach it is evident that every complex dynamic system, like multilingual learner systems, develops according to internal self-organizational properties and to the interaction between the learner and the environment. Every system consists of different interacting subsystems that can be competitive or connected growers. In this thesis, rates of word length, text length and vocabulary ratio have been measured and compared. The results reveal that there are competitive relationships between the subsystems’ word length and text length along with vocabulary ratio for four of the five students. Student motivation, length of schooling, amount of languages and proficiency levels and length of schooling in English is also analysed in consideration of language development as well as metalinguistic awareness. The results show no strong correlations between these factors apart from the student who has the highest motivation and a longer English schooling also has the highest metalinguistic awareness. Furthermore, results also indicate a positive correlation between metalinguistic awareness and L3 proficiency. This confirms previous research about the positive effects of multilingualism and higher cognitive and metalinguistic ability.

 • 2722.
  Öhlin, Leif
  et al.
  St Lars Hospital, Lund.
  Hesse, Morten
  University of Aarhus.
  Fridell, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science. Lunds universitet.
  Tätting, Per
  St Lars Hospital, Lund.
  Poly-substance use and antisocial personality traits at admission predict cumulative retention in a buprenorphine programme with mandatory work and high compliance profile2011In: BMC Psychiatry, ISSN 1471-244X, E-ISSN 1471-244X, Vol. 11, p. Article ID: 81-Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Continuous abstinence and retention in treatment for alcohol and drug use disorders are central challenges for the treatment providers. The literature has failed to show consistent, strong predictors of retention. Predictors and treatment structure may differ across treatment modalities. In this study the structure was reinforced by the addition of supervised urine samples three times a week and mandatory daily work/structured education activities as a prerequisite of inclusion in the program.

  Methods

  Of 128 patients consecutively admitted to buprenorphine maintenance treatment five patients dropped out within the first week. Of the remaining 123 demographic data and psychiatric assessment were used to predict involuntary discharge from treatment and corresponding cumulative abstinence probability. All subjects were administered the Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR, and the Symptom Checklist 90 (SCL-90), the Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), the Swedish universities Scales of Personality (SSP) and the Sense of Coherence Scale (SOC), all self-report measures. Some measures were repeated every third month in addition to interviews.

  Results

  Of 123 patients admitted, 86 (70%) remained in treatment after six months and 61 (50%) remained in treatment after 12 months. Of those discharged involuntarily, 34/62 individuals were readmitted after a suspension period of three months. Younger age at intake, poly-substance abuse at intake (number of drugs in urine), and number of conduct disorder criteria on the SCID Screen were independently associated with an increased risk of involuntary discharge. There were no significant differences between dropouts and completers on SCL-90, SSP, SOC or AUDIT.

  Conclusion

  Of the patients admitted to the programme 50% stayed for the first 12 months with continuous abstinence and daily work. Poly-substance use before intake into treatment, high levels of conduct disorder on SCID screen and younger age at intake had a negative impact on retention and abstinence.

 • 2723.
  Öhlund, Sigrid-Sabina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Inhämta kunskap utomhus: Pedagogers uppfattning om utomhuspedagogik2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2724.
  Öhlund, Sten-Erik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences. Linköping University, Sweden ; Logica Sverige AB, Sweden.
  Åstrand, Bengt
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Natural Sciences.
  Petersson, Göran
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Improving interoperability in ePrescribing2012In: Interactive Journal of Medical Research, E-ISSN 1929-073X, Vol. 1, no 2, article id e17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The increased application of eServices in health care, in general, and ePrescribing (electronic prescribing) in particular, have brought quality and interoperability to the forefront. The application of standards has been put forward as one important factor in improving interoperability. However, less focus has been placed on other factors, such as stakeholders’ involvement and the measurement of interoperability. An information system (IS) can be regarded to comprise an instrument for technology-mediated work communication. In this study, interoperability refers to the interoperation in the ePrescribing process, involving people, systems, procedures and organizations. We have focused on the quality of the ePrescription message as one component of the interoperation in the ePrescribing process.

  Objective: The objective was to analyze how combined efforts in improving interoperability with the introduction of the new national ePrescription format (NEF) have impacted interoperability in the ePrescribing process in Sweden, with the focus on the quality of the ePrescription message.

  Methods: Consecutive sampling of electronic prescriptions in Sweden before and after the introduction of NEF was undertaken in April 2008 (pre-NEF) and April 2009 (post-NEF). Interoperability problems were identified and classified based on message format specifications and prescription rules.

  Results: The introduction of NEF improved the interoperability of ePrescriptions substantially. In the pre-NEF sample, a total of 98.6% of the prescriptions had errors. In the post-NEF sample, only 0.9% of the prescriptions had errors. The mean number of errors was fewer for the erroneous prescriptions: 4.8 in pre-NEF compared to 1.0 in post-NEF.

  Conclusions: We conclude that a systematic comprehensive work on interoperability, covering technical, semantical, professional, judicial and process aspects, involving the stakeholders, resulted in an improved interoperability of ePrescriptions.

 • 2725.
  Öhrlund, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Skuld hos mödrar: en fenomenologisk jämförelse av brittiska och svenska mödrars skuldbeskrivning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfte var att jämföra hur svenska och brittiska mödrar beskrev fenomenet skuld.

  Undersökningen är en fenomenologisk studie som bygger på ostrukturerade intervjuer där huvudfrågan löd; ”Can you describe a situation in which you have experienced feelings of guilt?”.

  Målgruppen var brittiska arbetande mödrar som var sambo eller gifta med barnets/barnens far.

  Resultatet av de brittiska kvinnornas intervjuer kom sedan att jämföras med en svensk fenomenologisk studie (av Elvin-Nowak, 1999) på samma ämne. Detta för att undersöka om det fanns skillnader i sätten skuld beskrevs av mödrarna i de båda länderna. I båda studier användes EPP-metoden för fenomenologiskt behandling av insamlade data.

  Resultatet indikerade att det fanns både likheter och skillnader i hur skuld beskrevs av kvinnorna i de två länderna.

  Studien visade att kvinnorna i Sverige och Storbritannien beskrev skuldkänslor på liknande vis då det kom till skuld rörande egna behov, skuldkänslor i relation till andra samt då de bröt mot sina principer eller föreställningen om sig själv.

  En viktig skillnad tycktes vara hur de brittiska kvinnornas skuld så tydligt kunde kopplas till valet att arbeta utanför hemmet, vilket de svenska kvinnorna inte rapporterade.

  De svenska kvinnorna verkade uppleva ambiguitet och konflikt kring sina antagna roller, detta kunde enligt författaren inte skönjas i de brittiska kvinnornas skuldberättelser.

  Kulturella faktorer som könsroller i samhället, jämställdhet och sociala policys kom till stor del att inverka på vad kvinnorna kände skuld inför.

 • 2726.
  Öhrn, Mats
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Karlsson Björkmarker, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  "Den som kan arbeta ska arbeta": Kravet på motprestationer och andra skyldigheter för att beviljas ekonomiskt bistånd2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2727.
  Öksuz Ekin, Meliha
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Dankowska, Katarzyna Beata
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Anhörigas medverkan på särskilt boende2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a qualitative study that explores the involvement of the relatives in the special housing based on the perspective of fourteen interviewees working in elderly care, at special housing.

  The purpose of this study is to analyze the nursing staff's view of the involvement of the relatives and the presence of care provision at special housing. The study is to find out what can constitute support or obstacles to the relatives.

  Three questions have been presented as the structural basis upon which the objective finds its conclusion. These questions try to explore and identify the forms of support that can help relatives in their involvement in elderly care. There are opportunities and obstacles for the involvement of the relatives in the care of the elderly as well as expectations of nursing staff on the role of the relatives in the care of the elderly which the following study focuses on.

  The research reflected in this study involves the care staff and their experiences and views on the relatives who have their older live permanently in residential care.

  In conclusion, the study identifies similar reasoning among respondents regarding to key aspects of the relatives at the special housing. They emphasizes that relatives are needed there and they are important resource for both the residents and the staff.

  The results indicate that there may be both opportunities and obstacles for the involvement of the relatives. On one side, factors that prevent relatives from their involvement are lack of communication, poor attitude, different views of relatives and staff about care and conflicts between them. On the other side, there are opportunities that can facilitate relatives' involvement, namely the fact that they need support from the staff. The interviewees pointed out that the relationship between relatives and the elderly is the basis of the relatives' involvement.

 • 2728.
  Örnerfeldt, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Wetterström, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Könsstympade kvinnors möte med västerländsk vård: En systematisk litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Female circumcision or female genital mutilation is a tradition that is carried out mainly in Africa. The intervention refers to that part of- or all of the girl’s external genital organs are removed. 

  Aim: The study's purpose was to highlight the consequences of female circumcision in the encounter with western health care.

  Method: A systematic literature reviews was performed as a method. Twelve articles were selected for the study and these were sought in Chinal, PubMed and PsycINFO. Analysis and interpretation was done according to qualitative content analysis, inspired by Lundman and Granheim. Eriksson, Birkler, Dahlberg and Segersten’s nursing theory was used as background in the discussion.

  Results: The analysis process resulted in six categories: laws and guidelines, offence, communication, knowledge, vulnerability and nursing. The results showed that offence occur extensively against genitally mutilated women and the exposure of these women. The results also showed a strong need for knowledge, laws and guidelines.

  Conclusions: Health care professionals need to have a basic knowledge of female circumcision and clear guidelines to ensure good care. The nurse should also keep themselves updated of new research and search for knowledge to improve their care.

 • 2729.
  Örneskans, Klara Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Lind, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Barnmorskans erfarenheter av pappan under aktiv förlossning och de förväntningar som ställs på honom.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2730.
  Örnlind, Henrik
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Om detta är en psykiskt funktionshindrad.: - Diskurs, makt och subjekt i psykiatrireformen 19952012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate the political reformation of the psychiatric care in Sweden, that took place 1995. The main purpose is to illuminate the transformation of subjectivity for mentally ill people after the reform 1995. The group of people which are present in the study are those who former were subjects of care in psychiatric hospitals, but with regarding to the reform have moved out from the institutions and instead become clients for community care. This new group of mentally ill people became, in connection with the reform, subjects for a new concept psykiskt funktionshinder. This new label and concept, that were attached to the present group, is the main concept for the investigation in the present study. The method, that was used in the study, develops a textual based analysis of the official documents, that were produced in connection with the political decision to reform the care of mentally ill people. With a theoretical conceptuality taken from Michel Foucault, with concepts such as discourse, power, and subjectivity, are the documents analysed in order to illuminate how the new subjectivity, under the concept of psykiskt funktionshinder arise. The results shows how concepts as time and space are intertwined with strategies of power, that simultaneously function as conditions of possibility for this new subjectivity to exist. The main conclusion, in the study, is that the concept psykiskt funktionshinder must be understood with regard to an analysis of power relations, and that the power, which are latent in the present discourse, is a decisive condition for both clients and social workers to become subjects.

 • 2731.
  Östergren, Henrik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Kilander, Gustav
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Motivationsarbete: En studie om motivationsarbete i grundskolans specialundervisning och särskola2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [ar]

  Vi har gjort en studie om motivation och motivationsarbete i grundskolans specialundervisning och särskolans undervisning. Rapportens syfte är att beskriva hur pedagogerna arbetar med motivation i grundskolans specialundervisning och i särskolan. Studien är genomförd i en medelstor stad och alla informanter är verksamma på samma skola. Vi har utfört den här studien med hjälp av kvalitativ forskningsmetod och använt oss av semistrukturerade intervjuer. I dessa intervjuer framgick det att pedagogerna ansåg att det var viktigt att arbeta med motivation. Arbetssätten varierade till viss del, men ett av de mest framträdande för att skapa motivation var individanpassad undervisning, vilket även är ett arbetssätt som stöds i vår teoretiska bakgrund. Studien visar även att det finns en stor ekonomisk skillnad mellan särskolan och grundskolan, som till viss del kan påverka pedagogernas motivationsarbete.

 • 2732.
  Östlund, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Axelsson, Clara
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Pauline
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Johnsson, Stefan
  Lagerlund, Magnus
  Widell, Ingela
  Wilde Björling, Camilla
  Using computer tablets to empower breast cancer patients undergoing radiation therapy treatment2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  BackgroundEfficient information dispersal and effective communication are key issues in increasing quality of care for patients undergoing radiation therapy. Radiation therapy consists of daily treatment sessions every weekday for 4-6 weeks. Although this means that patients are in daily contact with nursing staff, there is little time at these quick in-and-out sessions to address any substantive issues beyond the mechanics of the actual treatment procedure. Our aim is to explore the potential usefulness of computer tablets as an enabling device for making patient-staff information interchange more accessible and efficient. We are especially interested in investigating the empowerment effects that we believe will follow when making it easier for patients to influence the course of their treatment.

  MethodsFrom april to june 2012 all breast cancer patients scheduled for adjuvant radiation therapy treatment at the county hospital in Kalmar (Sweden) will be offered the opportunity to borrow a tablet computer during the course of their treatment. The tablet offers secure access to a web site containing illness-, treatment- and clinic-specific information, including a number of videos demonstrating the treatment procedure; a secure discussion forum in which patients can ask questions to staff; and a set of automatically processed surveys that provide staff with instant feedback from patients. Post-treatment interviews will be conducted with participating patients as well as with the staff on their respective experience of using the tablets. Patients will also fill out a survey and user logs from the web site will be analyzed to determine usage patterns.

  ResultsAt the time of writing we have started off the first couple of patients. Initial reactions are positive from both patients and staff. At the the time of the conference we will have evaluated the first set of patients and be able to present the results of this. We expect to see patients that are more confident and less anxious by being better prepared for their treatment both factually and emotionally. For the medical staff, we expect to see that the instant feedback provided by patients, via the questions they ask and the survey answers they submit, will allow staff to react more swiftly and more accurately to meet the patients’ needs and wants, and in so doing provide both better medical care and better emotional support.

  ConclusionsComputer tablets offer an efficient and accessible way for patients to inform themselves and to communicate with staff. The instant feedback from patients provides staff with the input they need to provide the best possible care, both medically and in providing emotional support. The sense of control, and actual control, over the course of their treatment that this will bring to patients, we believe will lead to a sense of empowerment that will help them better deal with the emotionally taxing experience it is to undergo treatment for a life-threatening condition.

 • 2733.
  Östlund, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Dahlbäck, Nils
  Linköping University.
  Petersson, Göran
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  3D visualisation as a communicative aid in pharmaceutical advice-giving over distance2011In: Journal of Medical Internet Research, ISSN 1438-8871, E-ISSN 1438-8871, Vol. 13, no 3, article id e50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Medication misuse results in considerable problems for both patient and society. It is a complex problem with many contributing factors, including timely access to product information.

  OBJECTIVE:

  To investigate the value of 3-dimensional (3D) visualization paired with video conferencing as a tool for pharmaceutical advice over distance in terms of accessibility and ease of use for the advice seeker.

  METHODS:

  We created a Web-based communication service called AssistancePlus that allows an advisor to demonstrate the physical handling of a complex pharmaceutical product to an advice seeker with the aid of 3D visualization and audio/video conferencing. AssistancePlus was tested in 2 separate user studies performed in a usability lab, under realistic settings and emulating a real usage situation. In the first study, 10 pharmacy students were assisted by 2 advisors from the Swedish National Co-operation of Pharmacies' call centre on the use of an asthma inhaler. The student-advisor interview sessions were filmed on video to qualitatively explore their experience of giving and receiving advice with the aid of 3D visualization. In the second study, 3 advisors from the same call centre instructed 23 participants recruited from the general public on the use of 2 products: (1) an insulin injection pen, and (2) a growth hormone injection syringe. First, participants received advice on one product in an audio-recorded telephone call and for the other product in a video-recorded AssistancePlus session (product order balanced). In conjunction with the AssistancePlus session, participants answered a questionnaire regarding accessibility, perceived expressiveness, and general usefulness of 3D visualization for advice-giving over distance compared with the telephone and were given a short interview focusing on their experience of the 3D features.

  RESULTS:

  In both studies, participants found the AssistancePlus service helpful in providing clear and exact instructions. In the second study, directly comparing AssistancePlus and the telephone, AssistancePlus was judged positively for ease of communication (P = .001), personal contact (P = .001), explanatory power (P < .001), and efficiency (P < .001). Participants in both studies said that they would welcome this type of service as an alternative to the telephone and to face-to-face interaction when a physical meeting is not possible or not convenient. However, although AssistancePlus was considered as easy to use as the telephone, they would choose AssistancePlus over the telephone only when the complexity of the question demanded the higher level of expressiveness it offers. For simpler questions, a simpler service was preferred.

  CONCLUSIONS:

  3D visualization paired with video conferencing can be useful for advice-giving over distance, specifically for issues that require a higher level of communicative expressiveness than the telephone can offer. 3D-supported advice-giving can increase the range of issues that can be handled over distance and thus improve access to product information.

 • 2734.
  Özbek, Denise
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  ”Sluta tramsa och koncentrera dig”: Faktorer som kan påverka barns förmåga till koncentration2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
52535455 2701 - 2734 of 2734
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf