lnu.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 5988
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Andersson, Patrik
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Bjarnason, Johann
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Kalm, Oskar
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Medan skivbolagen blöder blomstrar andra delar av musikbranschen?: En ekonomisk kartläggning av svenska skivbolag, bokningsbolag och musikförlag över en 8-årsperiod.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att kartlägga tre av de viktigaste delarna (skivbolag, bokningsbolag och förlag) i den svenska musikbranschen ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom vår kartläggning ämnar vi öka förståelsen för hur den ekonomiska strukturen mellan svenska musikbolag har utvecklats från år 2000 till 2008. Denna jämförelse har vi gjort genom att granska årsredovisningar från de största aktörerna inom respektive del-bransch.

 • 302.
  Andersson, Pernilla
  et al.
  University of Kalmar, School of Communication and Design.
  Thioubou, Banna
  University of Kalmar, School of Communication and Design.
  Kommunikation och ledarstilar: Ett exempel från den svenska militära sfären2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Authors: Andersson Pernilla, Thioubou Banna

   

  Title:  Communication and types of leadership: an example from the Swedish Military Organisation

   

  Level:  BA Thesis in Media and Communication Studies

   

  Key words:  Leadership, charisma, directorship/manager, leader, communication

   

  Purpose: The aim with this study  entitled "communication and leadership: an example from the Swedish military organisation”, was to get better insight about leadership and communication in the Swedish army. In this purpose, we used organisational theories as well as communication theories to illustrate and support our study and statements.

   

  Method: our empirical data was based on a qualitative study but we even carried out a quantitative study, since a survey had been made. The purpose with the survey was to get, from people chosen randomly in the city of Kalmar, opinions and thoughts about leadership and communication in the Swedish army. We even did some deep interviews with former and present officers in Swedish army, in order to develop our study.

   

  Results: At the end of our study we were able to say that there were different types of leadership, depending on the type of organisation. The Swedish army has a distinct structure when it comes to leadership and communication. However, even if the structure is based on a hierarchical pyramid, meaning that all the final decisions are the prerogative of the commanders, it is more and more common to initiate dialogue in this organisation. The lack of knowledge and prejudices are the main reasons why the Swedish military organisation is not well known. Another reason, based on the results from our survey, might be the lack of external communication from the army’s side.

   

  Number of pages:  60 plus appendix

  Program: Program for International Communications

  University: Kalmar University

  Institution: Institution of Communication and Design

  Period: Spring 2009

  Examiner: Sara Hamqvist

  Tutor: Britt-Marie Ringfjord

   

 • 303.
  Andersson, Rasmus
  University of Kalmar, Kalmar Maritime Academy.
  Havet som Transportväg: En undersökning om MARPOL-Konventionens roll för transportköparna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A qualitative study regarding what role the MARPOL-Convention plays for the costumers of transport service. What regard of environment they take in consideration for their choice of carrier and to what degree they are aware of the MARPOL-Convention and the work the crew put in on board vessels, in order to live up to the requirements of the MARPOL-Convention. The problem deals with the understanding of the environmental work, not only within their own labor sector, but also in other labor sectors, is an important understanding to achieve a great partnership for the environment. The survey is based on a semi-structured method of open interviews with five Swedish companies that are dealing in goods internationally and are costumers of transport services. This survey shows that; long term transport costs, environmental work within the transport company, the reliability regarding the assigned delivery times and the earlier working relationship between shippers and carriers, play the greatest role for the choice of carrier. And that one out of five respondents are aware of the MARPOL-Convention, and some of the work it requires of the crew on board the vessels.

 • 304.
  Andersson, Robert
  et al.
  University of Kalmar, Kalmar Maritime Academy.
  Huss, Karl
  University of Kalmar, Kalmar Maritime Academy.
  Lagerberg, Henrik
  University of Kalmar, Kalmar Maritime Academy.
  PLC-Baserat Maskinlarm ombord Ms Calmare Nyckel2009Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This graduate report describes the work relating to the development of a brand new monitoring and machinery alarm system onboard the training vessel M/S Calmare Nyckel. The system developed, is based on PLC automation technology, and allows graphical presentation of system data.

  The project was managed by three marine engineering students at the Kalmar Maritime Academy.

 • 305.
  Andersson, Sara
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Berthelius, Maria
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  You can take the souvenir out of the destination but you can’t take the destination out of the souvenir: En kvalitativ studie av åttiotalisters syn på souveniren2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De symboler som en gång upplevdes som autentiska har blivit globaliserade och den traditionella souvenirens autenticitet ifrågasätts därför i dagens samhälle. Det finns således skäl till att diskutera hur giltiga de existerande definitionerna av souveniren verkligen är bland dagens och morgondagens resenärer – åttiotalisterna.Syftet med denna uppsats var att undersöka souvenirens mening och innebörd bland åttiotalister.Med en kvalitativ metod genomfördes, med hjälp av snöbollstekniken, tio enskilda djupintervjuer med personer födda mellan 1982 och 1985. Dessa intervjuer tolkades från en hermeneutisk ansats. Åttiotalisters syn på souveniren överrensstämmer inte med de existerande definitionerna. Istället för att se en souvenir som ett föremål med uppenbar och synlig koppling till platsen har den emotionella aspekten blivit viktigare. Begreppet souvenir har gått från att vara konkret till abstrakt. Det visar sig att det inte är föremålet i sig som är viktigt utan vilken betydelse individen ger föremålet.  Därmed kan vilket föremål som helst bli en souvenir. Utifrån åttiotalisters syn på souveniren har en ny definition skapats.

   

 • 306.
  Andersson, Sofia
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Edman, Maria
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Bekmezian, A
  Holmberg, J
  Mircheff, A K
  Gierow, Peter
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Characterization of beta-hexosaminidase secretion in rabbit lacrimal gland2006In: Experimental eye research, Vol. 83, no 5, p. 1081-1088Article in journal (Refereed)
 • 307.
  Andersson, Sofia
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Hamm-Alvarez, S F
  Gierow, Peter
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Integrin adhesion in regulation of lacrimal gland acinar cell secretion2006In: Experimental eye research, Vol. 83, no 3, p. 543-553Article in journal (Refereed)
 • 308.
  Andersson, Sofia
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Sjögren, Elsie
  Magnusson, Caroline
  Gierow, Peter
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Sequencing, expression, and enzymatic characterization of beta-hexosaminidase in rabbit lacrimal gland and primary cultured acinar cells2005In: Glycobiology, Vol. 15 (3), p. 211-220Article in journal (Refereed)
 • 309.
  Andersson, Sofie
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Lipashämmaren orlistats effekt på viktnedgång och typ 2-diabetes2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fetma är ett växande hälsoproblem, såväl i Sverige som i övriga världen. Idag räknar man med att cirka 10 % av männen och 12 % av kvinnorna i Sverige lider av fetma (BMI≥30). Komplikationerna till följd av fetma är många, och inkluderar många allvarliga sjukdomar och tillstånd. Typ 2-diabetes är en av dessa sjukdomar och risken att insjukna ökar kraftigt med ett stigande BMI. Man räknar med att cirka 90 % av alla som diagnosticerats med sjukdomen också uppvisar fetma. Grunden i all fetmabehandling utgörs av livsstilsförändringar, som kost och fysisk aktivitet. En viktnedgång på 5-10 % är ofta tillräckligt för att man ska se en förbättring av kardiovaskulära och metabola riskfaktorer. När en tillfredsställande viktnedgång inte uppnås genom livsstilsförändringar kan farmakologisk behandling bli aktuell. Ett av de läkemedel som idag är godkänt för behandling av fetma är orlistat (Xenical®). Läkemedlet verkar genom att hämma gastro- och pankreaslipaser, vilket resulterar i en minskad fettabsorption på cirka 30 %.

  Syftet med detta arbete var att undersöka orlistats additiva effekt på viktnedgång hos personer med en samtidigt mild minskning av kaloriintaget. Förutom viktnedgång har även dess effekt vid typ 2-diabetes, med avseende på HbA1C, fasteglukos samt förändringar i diabetesmedicinering undersökts i vissa studier.

  Metoden som har använts i detta arbete är en litteraturstudie. De artiklar som användes hämtades från databasen PubMed, och sammanlagt var det fem studier som granskades. Två studier som fokuserade på orlistats effekt på viktnedgång, och tre studier som fokuserade på både dess effekt på viktnedgång och typ 2-diabetes.

  Samtliga studier visade på en signifikant större viktnedgång hos orlistatbehandlade individer jämfört med placebogruppen. I tre av studierna låg viktnedgången mellan 3,9-6,5 kg, och i de övriga två studierna mellan 5,0-8,5 %. När det gäller HbA1C så minskades det med mellan 0,6-1,1 procentenheter och fasteglukos mellan 1,3-1,9 mmol/l. Det var även fler orlistatbehandlade som kunde minska, eller till och med upphöra med, medicineringen mot sin diabetes. Slutsats blir därför att orlistat kan vara ett användbart läkemedel i kampen mot fetma och dess riskfaktorer, som i det här fallet typ 2-diabetes.

 • 310.
  Andersson, Stina
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Mikaeili, Arezo
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Den fysiska aktivitetens påverkan på barn och ungdomars mentala hälsa: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn och ungdomar är mindre fysiskt aktiva vilket kan ge påverkan på den mentala hälsan, med minskat välbefinnande som följd.

  Syfte: Att belysa vilka effekter fysisk aktivitet har på barn och ungdomars mentala hälsa.

  Metod: En litteraturstudie där artikelsökning utförts i Pubmed, PsycINFO, Cinahl och ELIN@Kalmar. Sammanlagt inkluderades 8 artiklar i arbetet. Dessa kvalitetsbedömdes med stöd av bedömnings- och analysmallar för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. Artiklarnas resultat kodades, kategoriserades och sammanställdes utifrån huvudkategorierna mental hälsa och fysisk aktivitet.

  Resultat: Det övervägande resultatet är att fysiskt aktiva barn och ungdomar har en bättre mental hälsa.

  Slutsats: Den övervägande slutsatsen är att fysisk aktivitet påverkar den mentala hälsan och att intensitet, duration och typ av aktivitet inverkar på resultatet. Dessutom betonas aktiviteten som viktig i sig för den mentala hälsan.

 • 311.
  Andersson, Sylvia
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Siverland-Andersson, Johanna
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Övning ger färdighet: En studie om lärares syn på läsläxaStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med följande uppsats är att belysa hur lärare ser på läsläxa. Frågeställningen som ligger till grund för arbetet är: Hur ser lärare på läsläxor? Arbetet tar upp elevens förutsättningar, läsundervisning och tid i samband med läsläxa. Kvalitativa intervjuer med lärare i grundskolans tidiga år gjordes. Resultatet visade att lärarna ansåg läsläxa vara ett viktigt inslag i läsundervisningen för elevernas läsutveckling. Förförståelsen för texten och uppläsning av läsläxan ansågs som viktiga inslag i undervisningen. Genom att läsa kontinuerligt och ofta så tränar eleverna upp sin läsförmåga. Tiden i skolan räcker inte till för den träning som krävs för att bli en fullgod läsare.

 • 312.
  Andersson, Therese
  University of Kalmar, School of Communication and Design.
  Evaluating GUI design without users2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 313.
  Andersson, Therese
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Helander, Malene
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  "Det är ju så känsligt": Myndighetspersoners resonemang kring att personer med funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: ”It´s so sensitive” - Persons in authority's arguments around those persons with disabilities chooses to become parents.

  Authors: Therese Andersson and Malene Helander

  Supervisor: Magdalena Damberg

  The purpose with this paper is to describe and analyze how professionals act when people with disabilities chose to become parents. To achieve this purpose we have chosen to use a qualitative method with deliberation interviews. The interviews have been implemented with six different persons in authority who work in social welfare offices and as LSS - administrators.

  Ensured to our questions, (1) How does persons in authority do in the meeting with persons that has a disability and chooses to become parents? (2) Which possibilities respective difficulties see persons in authority within social service and LSS with parenthood where the parent has a disability? (3) What is done in order to facilitate the needs that are added when persons with disabilities chooses to become parents? we consider that they have been responded to.

  Through our empirical materials we can interpret and read out the replies that we searched for in connection with our survey. It has shown how persons in authority that is active within social service and LSS goes about when they meet persons with disabilities that want to form family. The procedure sees differently out depending on which disability the client in question has.

  Keywords: Persons in authority, disability, empowerment, paternalism.

 • 314.
  Andersson, Tobias
  et al.
  University of Kalmar, School of Communication and Design.
  Martinson, Mattias
  University of Kalmar, School of Communication and Design.
  Licenshantering: - Är företag medvetna om sin licenshanteringssituation?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a community where copyright and intellectual property law is getting more attention in the media, it is important for companies to be aware of their possession of software licenses. In this thesis we are going to investigate the awareness of the software licensing situation in some companies. To collect data that can be analyzed, we are interviewing companies. The interviews are performed by phone or e-mail. A similar report hasn’t been done before therefore it’s an interesting subject to look at.

  The interviews resulted in answers from 11 companies. The answers showed that the awareness about software licensing among the companies had big variations. Some other things that varied among the companies were the size of the companies and the usage of software licensing policy within the companies. The way and method of handling software licensing also varied among the companies.

  A lot of software programs, along with folders and Excel-lists dominated the method of handling software licenses among the companies. Software developing companies together with their interest organization for example BSA has demands on companies using their software to have a foreseeable documentation for the software licenses. They gladly see that the companies uses a best practice method to manage their license possessions, one best practice method is Software Asset Management, SAM.

  It is hard to recommend a method for software license management to a non-specific company, because every company has a unique organization and computer network structure. Most of the big license management software is following a best practice method for software license management.

 • 315.
  Andreasson, Jesper
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Brudar, bärs och bögar: maskulinitet och sexualitet i en enkönad miljö2003In: Sexualitetens omvandlingar: politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer / [ed] Thomas Johansson och Philip Lalander, Göteborg: Daidalos, 2003, 1, p. 25-46Chapter in book (Other academic)
 • 316.
  Andreasson, Jesper
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Huset: Utvärdering av verksamheten på Ungdomens Hus i Kalmar2001Report (Other academic)
 • 317.
  Andreasson, Jesper
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Idrott, kropp och jämställdhet2007Conference paper (Other academic)
 • 318.
  Andreasson, Jesper
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Idrott, kön och klass2007Conference paper (Other academic)
 • 319.
  Andreasson, Jesper
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Idrottens kön2009Conference paper (Other academic)
 • 320.
  Andreasson, Jesper
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Kön och åldrande2008Conference paper (Other academic)
 • 321.
  Andreasson, Jesper
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Mellan svett och mascara: Masculinitet i ett kvinnligt fotbollslag2005In: Manlighetens omvandlingar: ungdom, sexualitet och kön i heteronormativitetens gränstrakter / [ed] Thomas Johansson, Göteborg: Daidalos, 2005, p. 21-40Chapter in book (Other academic)
 • 322.
  Andreasson, Jesper
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Pojkflickan, fotbollsflatan och alla andra. Myt och verklighet i svensk damfotboll2005In: I Kulturella Perspektiv. Svensk etnologisk tidsskrift, nr 1:2005. Stockholm: Carlsson BokförlagArticle in journal (Refereed)
 • 323.
  Andreasson, Jesper
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  'Vi spelar också i Allsvenskan'.: Kvinnors idrottsliga förutsättningar under omvandling.2009In: Uppbrott: Brytpunkter och övergångar i tid och rum / [ed] Mats Larsson, Kalmar: Högskolan i Kalmar , 2009, p. 75-90Chapter in book (Other academic)
 • 324.
  Andreasson, Jesper
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Lalander, Philip
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Det statliga kasinot. Mellan myt och verklighet2003Report (Other academic)
 • 325.
  Andreasson, Jesper
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Lalander, Philip
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Mellan idrottslig disciplin och gränslöst supande2007In: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 24, no 5, p. 461-480Article in journal (Refereed)
 • 326.
  Andreasson, Jonas
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Öztürk, Aytug
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Achieving Innovation Leadership Through External Collaborations: An Exploration of Two Swedish SMEs2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The challenges of rising development costs and shorter product life cycles have made it harder for firms to invest in innovation. Current literature suggests that the answer to this problem is in adopting new innovation models, encompassing the concepts of open and networked innovation. Yet little attention has been paid to how SMEs utilize external partners to achieve innovation leadership and competitive advantage.

  Based on in-depth qualitative studies of two case companies, SEKAB and Koenigsegg, and a literature review, we explore the progressing forms of R&D collaboration applied by SMEs to achieve innovation leadership.

  The analysis of the cases reveals a number of different collaborations in different forms in where the two case companies have a different approach to collaborations. Yet a number of common key success factors are identified, such as the organization’s ability to attract external partners with complementary knowledge. Efficient acquisition and assimilation of knowledge is found to require a cross-functional organization, mutual trust and co-location. Finally it is concluded that the innovation process is not easily broken down into different phases, as transformation of knowledge has to be considered from a broader view as an ongoing process involving all of creation, transfer, adaptation and integration of knowledge, in which individual managers has a key role and responsibility for the entire process.

 • 327. Andres, E.
  et al.
  Askebjer, P.
  Bai, X.
  Barouch, G.
  Barwick, S. W.
  Bay, R. C.
  Becker, K. H.
  Bergstrom, L.
  Bertrand, D.
  Bierenbaum, D.
  Biron, A.
  Booth, J.
  Botner, O.
  Bouchta, A.
  Boyce, M. M.
  Carius, Staffan
  University of Kalmar, Department of Technology.
  Chen, A.
  Chirkin, D.
  Conrad, J.
  Cooley, J.
  Costa, C. G. S.
  Cowen, D. F.
  Dailing, J.
  Dalberg, E.
  DeYoung, T.
  Desiati, P.
  Dewulf, J. P.
  Doksus, P.
  Edsjo, J.
  Ekstrom, P.
  Erlandsson, B.
  Feser, T.
  Gaug, M.
  Goldschmidt, A.
  Goobar, A.
  Gray, L.
  Haase, H.
  Hallgren, A.
  Halzen, F.
  Hanson, K.
  Hardtke, R.
  He, Y. D.
  Hellwig, M.
  Heukenkamp, H.
  Hill, G. C.
  Hulth, P. O.
  Hundertmark, S.
  Jacobsen, J.
  Kandhadai, V.
  Karle, A.
  Kim, J.
  Koci, B.
  Kopke, L.
  Kowalski, M.
  Leich, H.
  Leuthold, M.
  Lindahl, P.
  University of Kalmar, Department of Technology.
  Liubarsky, I.
  Loaiza, P.
  Lowder, D. M.
  Ludvig, J.
  Madsen, J.
  Marciniewski, P.
  Matis, H. S.
  Mihalyi, A.
  Mikolajski, T.
  Miller, T. C.
  Minaeva, Y.
  Miocinovic, P.
  Mock, P. C.
  Morse, R.
  Neunhoffer, T.
  Newcomer, F. M.
  Niessen, P.
  Nygren, D. R.
  Ogelman, H.
  Peres de los Heros, C. P. D. L.
  Porrata, R.
  Price, P. B.
  Rawlins, K.
  Reed, C.
  Rhode, W.
  Richards, A.
  Richter, S.
  Martino, J. R.
  Romenesko, P.
  Ross, D.
  Rubinstein, H.
  Sander, H. G.
  Scheider, T.
  Schmidt, T.
  Schneider, D.
  Schneider, E.
  Schwarzl, R.
  Silvestri, A.
  Solarz, M.
  Spiczak, G. M.
  Spiering, C.
  Starinsky, N.
  Steele, D.
  Steffen, P.
  Stokstad, R. G.
  Streicher, O.
  Sun, A.
  Taboada, I.
  Thollander, L.
  Thon, T.
  Tilav, S.
  Usechak, N.
  Donckt, M. V.
  Walck, C.
  Weinheimer, C.
  Wiebusch, C. H.
  Wischnewski, R.
  Wissing, H.
  Woschnagg, K.
  Wu, W.
  Yodh, G.
  Young, S.
  Lim, C. S.
  Yamanaka, T.
  Selected recent results from AMANDA2001In: ICHEP 2000. Proceedings of the 30th International Conference on High Energy Physics / [ed] Lim, C.S., Yamanaka, T., World Scientific, 2001, p. 965-968Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We present a selection of results based on data taken in 1997 with the 302-PMT Antarctic Muon and Neutrino Detector Array-B10 ("AMANDA-B10") array. Atmospheric neutrinos created in the northern hemisphere are observed indirectly through their charged current interactions which produce relativistic, Cherenkov-light-emitting upgoing muons in the South Pole ice cap. The reconstructed angular distribution of these events is in good agreement with expectation and demonstrates the viability of this ice-based device as a neutrino telescope. Studies of nearly vertical upgoing muons limit the available parameter space for WIMP dark matter under the assumption that WIMPS are trapped in the earth's gravitational potential well and annihilate with one another near the earth's center.

 • 328. Andres, E.
  et al.
  Askebjer, P.
  Bai, X.
  Barouch, G.
  Barwick, S. W.
  Bay, R. C.
  Becker, K. -H
  Bergström, L.
  Bertrand, D.
  Biron, A.
  Booth, J.
  Botner, O.
  Bouchta, A.
  Boyce, M. M.
  Carius, Staffan
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Chirkin, D.
  Conrad, J.
  Costa, C. G. S.
  Cowen, D. F.
  Dailing, J.
  Dalberg, E.
  DeYoung, T.
  Desiati, P.
  Dewulf, J. -P
  Doksus, P.
  Edsjö, J.
  Ekström, P.
  Erlandsson, B.
  Feser, T.
  Gaug, M.
  Goldschmidt, A.
  Goobar, A.
  Haase, H.
  Hallgren, A.
  Halzen, F.
  Hanson, K.
  Hardtke, R.
  He, Y. D.
  Hellwig, M.
  Heukenkamp, H.
  Hill, G. C.
  Hulth, P. O.
  Hundertmark, S.
  Jacobsen, J.
  Karle, A.
  Kim, J.
  Koci, B.
  Köpke, L.
  Kowalski, M.
  Leich, H.
  Leuthold, M.
  Lindahl, P.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Liubarsky, I.
  Loaiza, P.
  Lowder, D. M.
  Ludvig, J.
  Madsen, J.
  Marciniewski, P.
  Matis, H.
  Mikolajski, T.
  Miller, T. C.
  Minaeva, Y.
  Miocinovic, P.
  Mock, P.
  Morse, R.
  Neunhöffer, T.
  Newcomer, F. M.
  Niessen, P.
  Nygren, D. R.
  Pérez de los Heros, C.
  Porrata, R.
  Price, P. B.
  Rawlins, K.
  Reed, C.
  Rhode, W.
  Richards, A.
  Richter, S.
  Rodriguez Martino, J.
  Romenesko, P.
  Ross, D.
  Rubinstein, H.
  Sander, H. -G
  Scheider, T.
  Schmidt, T.
  Schneider, D.
  Schneider, E.
  Schwarz, R.
  Silvestri, A.
  Solarz, M.
  Spiczak, G.
  Spiering, C.
  Starinski, N.
  Steele, D.
  Steffen, P.
  Stokstad, R. G.
  Streicher, O.
  Sun, Q.
  Taboada, I.
  Thollander, L.
  Thon, T.
  Tilav, S.
  Vander Donckt, M.
  Walck, C.
  Weinheimer, C.
  Wiebusch, C. H.
  Wischnewski, R.
  Woschnagg, K.
  Wu, W.
  Yodh, G.
  Young, S.
  Results from the AMANDA high energy neutrino detector2000In: Nuclear physics B, Proceedings supplements, ISSN 0920-5632, E-ISSN 1873-3832, Vol. 91, no 1-3, p. 423-430Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper briefly summarizes the search for astronomical sources of high-energy neutrinos using the AMANDA-B10 detector. The complete data set from 1997 was analyzed. For Eμ > 10 TeV, the detector exceeds 10,000 m2 in effective area between declinations of 25 and 90 degrees. Neutrinos generated in the atmosphere by cosmic ray interactions were used to verify the overall sensitivity of the detector. The absolute pointing accuracy and angular resolution has been confirmed by the analysis of coincident events between the SPASE air shower array and the AMANDA detector. Preliminary flux limits from point source candidates are presented. For declinations larger than +45 degrees, our results compare favorably to existing limits for sources in the Southern sky. We also present the current status of the searches for high energy neutrino emission from diffusely distributed sources, GRBs, and WIMPs from the center of the earth.

 • 329. Andres, E.
  et al.
  Askebjer, P.
  Barouch, G.
  Barwick, S.
  Bai, X.
  Becker, K.
  Bay, R.
  Bergström, L.
  Bertrand, D.
  Besson, D.
  Biron, A.
  Booth, J.
  Bothner, O.
  Bouchta, A.
  Carius, Staffan
  University of Kalmar, Department of Technology.
  Carlson, M.
  Chinowsky, W.
  Chirkin, D.
  Conrad, J.
  Costa, C.
  Cowen, D. F.
  Dahlberg, E.
  Dewulf, J.
  DeYoung, T.
  Edsjö, J.
  Ekström, P.
  Frichter, G.
  Goobar, A.
  Gray, L.
  Hallgren, A.
  Halzen, F.
  He, Y.
  Hardtke, R.
  Hill, G.
  Hulth, P.O.
  Hundertmark, S.
  Jacobsen, J.
  Kandhadai, V.
  Karle, A.
  Kim, J.
  Kroci, B.
  Kowalski, M.
  Kravchenko, I.
  Lamoureux, J.
  Loaiza, P.
  Leich, H.
  Lindahl, P.
  University of Kalmar, Department of Technology.
  Liss, T.
  Liubarsky, I.
  Leuthold, M.
  Lowder, D.M.
  Ludvig, J.
  Marciniewski, P.
  Miller, T.
  Miocinovic, P.
  Mock, P.
  Newcomer, F. M.
  Morse, R.
  Niessen, P.
  Nygren, D.
  Perez de los Heros, C.
  Porrata, R.
  Price, P. B.
  Przybylski, G.
  Rawlins, K.
  Rhode, W.
  Richter, S.
  Rodriguez Martino, J.
  Romenesko, P.
  Ross, D.
  Rubenstein, H.
  Schneider, E.
  Schmidt, T.
  Schwarz, R.
  Silvestri, A.
  Smoot, G.
  Solarz, M.
  Spiczak, G.
  Spiering, C.
  Starinski, N.
  Steffen, P.
  Stokstad, R.
  Streicher, O.
  Taboada, I.
  Thon, T.
  Tilav, S.
  Vander Donckt, M.
  Walck, C.
  Wiebusch, C.
  Wischnewski, R.
  Woschnagg, K.
  Wu, W.
  Yodh, G.
  Young, S.
  AMANDA: Status, results and future1999In: Proceedings, 8th International Workshop, Venice, Italy, February 23-26, 1999. Vol. 1, 2 / [ed] M.Baldo-Ceolin, 1999, p. 63-79Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We review the status of the AMANDA neutrino telescope. We present resultsobtained from the four-string prototype array AMANDA-B4 and describe themethods of track reconstruction and neutrino event separation. We give also firstresults of the analysis of the 10-string detector AMANDA-B10, in particular onatmospheric neutrinos and the search for magnetic monopoles. We sketch thefuture schedule on the way to a cube kilometer telescope at the South Pole,ICECUBE.

 • 330. Andres, E.
  et al.
  Askebjer, P.
  Barouch, G.
  Barwick, S. W.
  Bai, X.
  Bay, R.
  Becker, K.
  Bergstrom, L.
  Bertrand, D.
  Besson, D.
  Biron, A.
  Booth, J.
  Bothner, O.
  Bouchta, A.
  Carius, Staffan
  University of Kalmar, Department of Technology.
  Carlson, M.
  Chinowsky, W.
  Chirkin, D.
  Conrad, Jan
  Costa, C.
  Cowen, D.
  Dahlberg, E.
  Dewulf, J.
  DeYoung, T.
  Edsjo, P.
  Ekstrom, P.
  Frichter, G.
  Goodbar, A.
  Gray, L.
  Hallgren, A.
  Halzen, F.
  He, Y.
  Hardtke, R.
  Hill, G.
  Hulth, P.O.
  Hundertmark, S.
  Jacobsen, J.
  Kandhadai, V.
  Karle, A.
  Kim, J.
  Koci, B.
  Kowalaski, M.
  Kravchenko, I.
  Lamoureux, J.
  Loaiza, P.
  Leich, P.
  Lindahl, P.
  University of Kalmar, Department of Technology.
  Liss, Tony M.
  Liubarsky, I.
  Leuthold, M.
  Lowder, D.M.
  Ludvig, J.
  Marciniewski, P.
  Miller, T.
  Miocinovic, P.
  Mock, P.
  Newcomer, M.
  Morse, R.
  Niessen, P.
  Nygren, D.
  Perez de los Heros, C.
  Porrata, R.
  Price, P. B.
  Przybylski, G.
  Rawlins, K.
  Rhodes, W.
  Richter, S.
  Rodriguez Martino, J.
  Romenesko, P.
  Ross, D.
  Rubenstein, H.
  Schneider, E.
  Schmidt, T.
  Schwartz, R.
  Silvestri, A.
  Smoot, George F.
  Solarz, M.
  Spiczak, G.
  Spiering, C.
  Starinski, N.
  Steffen, P.
  Stokstad, R.
  Streicher, O.
  Taboada, I.
  Thon, T.
  Tilav, S.
  Vander Donckt, M.
  Walck, C.
  Wiebusch, C.
  Wischnewski, R.
  Woschnagg, K.
  Wu, W.
  Yodh, G.
  Young, S.
  Observation of atmospheric neutrino events with the AMANDA experiment2000In: Proceedings of the 17th International Workshop on Weak Interactions and Neutrinos: Cape Town, South Africa, 24-30 January 1999 / [ed] Vollier R. D., Dominiguez C. A., World Scientific, 2000, p. 258-262Conference paper (Refereed)
 • 331. Andres, E.
  et al.
  Askebjer, P.
  Barwick, S. W.
  Bay, R.
  Bergström, L.
  Biron, A.
  Booth, J.
  Bouchta, A.
  Carius, Staffan
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Carlson, M.
  Cowen, D.
  Dalberg, E.
  Deyoung, T.
  Ekström, P.
  Erlandson, B.
  Goobar, A.
  Gray, L.
  Hallgren, A.
  Halzen, F.
  Hardtke, R.
  Hart, S.
  He, Y.
  Heukenkamp, H.
  Hill, G.
  Hulth, P. O.
  Hundertmark, S.
  Jacobsen, J.
  Jones, A.
  Kandhadai, V.
  Karle, A.
  Koci, B.
  Lindahl, P.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Liubarsky, I.
  Leuthold, M.
  Lowder, D. M.
  Marciniewski, P.
  Mikolajski, T.
  Miller, T.
  Miocinovic, P.
  Mock, P.
  Morse, R.
  Niessen, P.
  Pérez De Los Heros, C.
  Porrata, R.
  Potter, D.
  Price, P. B.
  Przybylski, G.
  Richards, A.
  Richter, S.
  Romenesko, P.
  Rubinstein, H.
  Schneider, E.
  Schmidt, T.
  Schwarz, R.
  Solarz, M.
  Spiczak, G. M.
  Spiering, C.
  Streicher, O.
  Sun, Q.
  Thollander, L.
  Thon, T.
  Tilav, S.
  Walck, C.
  Wiebusch, C.
  Wischnewski, R.
  Woschnagg, K.
  Yodh, G.
  The AMANDA neutrino telescope: Principle of operation and first results2000In: Astroparticle physics, ISSN 0927-6505, E-ISSN 1873-2852, Vol. 13, no 1, p. 1-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AMANDA is a high-energy neutrino telescope presently under construction at the geographical South Pole. In the Antarctic summer 1995/96, an array of 80 optical modules (OMs) arranged on 4 strings (AMANDA-B4) was deployed at depths between 1.5 and 2 km. In this paper we describe the design and performance of the AMANDA-B4 prototype, based on data collected between February and November 1996. Monte Carlo simulations of the detector response to down-going atmospheric muon tracks show that the global behavior of the detector is understood. We describe the data analysis method and present first results on atmospheric muon reconstruction and separation of neutrino candidates. The AMANDA array was upgraded with 216 OMs on 6 new strings in 1996/97 (AMANDA-B10), and 122 additional OMs on 3 strings in 1997/98.

 • 332.
  André, Madeleine
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Ericson, Katja
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Rautila, Malin
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Strategiska beteenden inom den europeiska flygindustrin2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att skapa en förståelse för strategiska beteenden hos flygbolag i Europa, under en tid som präglas utav finansiell oro, detta då människor i allt högre grad använder sig utav flyg som transportmedel. Vid utförandet av denna uppsats har en kvalitativ forskningsmetod använts samtidigt som den präglats av en induktiv ansats, då utgångspunkten är empirin för att sedan tillämpa passande teorier på det empiriska materialet. Insamlandet av det empiriska materialet har genomförts med hjälp av en tvärsnittsstudie utav sex olika flygbolag, vi har då valt att enbart använda oss av sekundära källor, då vi anser att detta är passande för denna uppsats. När valet av flygbolag gjordes var kravet att bolagen skulle finnas inom Europa och bedriva flygtrafik till och från Sverige.

   

 • 333.
  Andréasson, Josefin
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Hellström, Sofie
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Tiga är silver men tala är guld: en undersökning av kunskapsförvandling i projektbaserade företag2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Tacit knowledge refers to the knowledge that is located inside individuals; it is not expressed or written like explicit knowledge. Inherently, tacit knowledge is often limited solely to one person and consequently individually based. Project based companies need to acknowledge the importance of transforming tacit knowledge into explicit in order to preserve the knowledge inside the organisation. If the knowledge is not transformed, there is a great risk of losing the knowledge when a key individual leaves the organization.

  One way of transforming the tacit knowledge is through Nonaka’s and Takeuchi’s knowledge spiral. But the knowledge spiral ignores some wider issues that should be included in order to achieve a transformation. This thesis shows that the knowledge spiral is a good base but the organisation has to provide a supporting context and an open culture to create an environment where a transformation can be accomplished. This thesis stresses that a transformation is not always the ultimate choice since it is not, at all times, possible. In some cases, distribution of tacit knowledge throughout the organisation is a better alternative to preserve the knowledge. A distribution can, for instance, be done through learning by doing. The thesis demonstrates that an organisation has to choose either a transformation or a distribution. The choice depends on which alternative that brings the most improvements, advantages and effectiveness for the organisation. The situation will then, as a consequence, decide whether the knowledge is to be transformed or not.

 • 334. Andrés, E.
  et al.
  Askebjer, P.
  Bai, X.
  Barouch, G.
  Barwick, S. W.
  Bay, R. C.
  Becker, K. -H
  Bergström, L.
  Bertrand, D.
  Bierenbaum, D.
  Biron, A.
  Booth, J.
  Botner, O.
  Bouchta, A.
  Boyce, M. M.
  Carius, Staffan
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Chen, A.
  Chirkin, D.
  Conrad, J.
  Cooley, J.
  Costa, C. G. S.
  Cowen, D. F.
  Dailing, J.
  Dalberg, E.
  De Young, T.
  Desiati, P.
  Dewulf, J. -P
  Doksus, P.
  Edsjö, J.
  Ekström, P.
  Erlandsson, B.
  Feser, T.
  Gaug, M.
  Goldschmidt, A.
  Goobar, A.
  Gray, L.
  Haase, H.
  Hallgren, A.
  Halzen, F.
  Hanson, K.
  Hardtke, R.
  He, Y. D.
  Hellwig, M.
  Heukenkamp, H.
  Hill, G. C.
  Hulth, P. O.
  Hundertmark, S.
  Jacobsen, J.
  Kandhadai, V.
  Karle, A.
  Kim, J.
  Koci, B.
  Köpke, L.
  Kowalski, M.
  Leich, H.
  Leuthold, M.
  Lindahl, P.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Liubarsky, I.
  Loaiza, P.
  Lowder, D. M.
  Ludvig, J.
  Madsen, J.
  Marciniewski, P.
  Matis, H. S.
  Mihalyi, A.
  Mikolajski, T.
  Miller, T. C.
  Minaeva, Y.
  Miočinović, P.
  Mock, P. C.
  Morse, R.
  Neunhöffer, T.
  Newcomer, F. M.
  Niessen, P.
  Nygren, D. R.
  Ogelman, H.
  Pérez De Los Heros, C.
  Porrata, R.
  Price, P. B.
  Rawlins, K.
  Reed, C.
  Rhode, W.
  Richards, A.
  Richter, S.
  Rodríguez Martino, J.
  Romenesko, P.
  Ross, D.
  Rubinstein, H.
  Sander, H. -G
  Scheider, T.
  Schmidt, T.
  Schneider, D.
  Schneider, E.
  Schwarz, R.
  Silvestri, A.
  Solarz, M.
  Spiczak, G. M.
  Spiering, C.
  Starinsky, N.
  Steele, D.
  Steffen, P.
  Stokstad, R. G.
  Streicher, O.
  Sun, Q.
  Taboada, I.
  Thollander, L.
  Thon, T.
  Tilav, S.
  Usechak, N.
  Vander Donckt, M.
  Walck, C.
  Weinheimer, C.
  Wiebusch, C. H.
  Wischnewski, R.
  Wissing, H.
  Woschnagg, K.
  Wu, W.
  Yodh, G.
  Young, S.
  Recent results from AMANDA2001In: International Journal of Modern Physics A, ISSN 0217-751X, E-ISSN 1793-656X, Vol. 16, no 1C, p. 1013-1015Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present results based on data taken in 1997 with the 302-PMT Antarctic Muon and Neutrino Detector Array-B10 ("AMANDA-B10") array. Atmospheric neutrinos created in the northern hemisphere are observed indirectly through their charged current interactions which produce relativistic, Cherenkov-light-emitting upgoing muons in the South Pole ice cap. The reconstructed angular distribution of these events is in good agreement with expectation and demonstrates the viability of this ice-based device as a neutrino telescope.

 • 335. Andrés, E.
  et al.
  Askebjer, P.
  Bai, X.
  Barouch, G.
  Barwick, S. W.
  Bay, R. C.
  Becker, K. -H
  Bergström, L.
  Bertrand, D.
  Bierenbaum, D.
  Biron, A.
  Booth, J.
  Botner, O.
  Bouchta, A.
  Boyce, M. M.
  Carius, Staffan
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Chen, A.
  Chirkin, D.
  Conrad, J.
  Cooley, J.
  Costa, C. G. S.
  Cowen, D. F.
  Dailing, J.
  Dalberg, E.
  DeYoung, T.
  Desiati, P.
  Dewulf, J. -P
  Doksus, P.
  Edsjö, J.
  Ekström, P.
  Erlandsson, B.
  Feser, T.
  Gaug, M.
  Goldschmidt, A.
  Goobar, A.
  Gray, L.
  Haase, H.
  Hallgren, A.
  Halzen, F.
  Hanson, K.
  Hardtke, R.
  He, Y. D.
  Hellwig, M.
  Heukenkamp, H.
  Hill, G. C.
  Hulth, P. O.
  Hundertmark, S.
  Jacobsen, J.
  Kandhadai, V.
  Karle, A.
  Kim, J.
  Koci, B.
  Köpke, L.
  Kowalski, M.
  Leich, H.
  Leuthold, M.
  Lindahl, P.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Liubarsky, I.
  Loaiza, P.
  Lowder, D. M.
  Ludvig, J.
  Madsen, J.
  Marciniewski, P.
  Matis, H. S.
  Mihalyi, A.
  Mikolajski, T.
  Miller, T. C.
  Minaeva, Y.
  Miočinović, P.
  Mock, P. C.
  Morse, R.
  Neunhöffer, T.
  Newcomer, F. M.
  Niessen, P.
  Nygren, D. R.
  Ögelman, H.
  Pérez De Los Heros, C.
  Porrata, R.
  Price, P. B.
  Rawlins, K.
  Reed, C.
  Rhode, W.
  Richards, A.
  Richter, S.
  Martino, J. R.
  Romenesko, P.
  Ross, D.
  Rubinstein, H.
  Sander, H. -G
  Scheider, T.
  Schmidt, T.
  Schneider, D.
  Schneider, E.
  Schwarz, R.
  Silvestri, A.
  Solarz, M.
  Spiczak, G. M.
  Spiering, C.
  Starinsky, N.
  Steele, D.
  Steffen, P.
  Stokstad, R. G.
  Streicher, O.
  Sun, Q.
  Taboada, I.
  Thollander, L.
  Thon, T.
  Tilav, S.
  Usechak, N.
  Vander Donckt, M.
  Walck, C.
  Weinheimer, C.
  Wiebusch, C. H.
  Wischnewski, R.
  Wissing, H.
  Woschnagg, K.
  Wu, W.
  Yodh, G.
  Young, S.
  Observation of high-energy neutrinos using Čerenkov detectors embedded deep in Antarctic ice2001In: Nature, ISSN 0028-0836, E-ISSN 1476-4687, Vol. 410, no 6827, p. 441-443Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Neutrinos are elementary particles that carry no electric charge and have little mass. As they interact only weakly with other particles, they can penetrate enormous amounts of matter, and therefore have the potential to directly convey astrophysical information from the edge of the Universe and from deep inside the most cataclysmic high-energy regions. The neutrino's great penetrating power, however, also makes this particle difficult to detect. Underground detectors have observed low-energy neutrinos from the Sun and a nearby supernova2, as well as neutrinos generated in the Earth's atmosphere. But the very low fluxes of high-energy neutrinos from cosmic sources can be observed only by much larger, expandable detectors in, for example, deep water3,4 or ice5. Here we report the detection of upwardly propagating atmospheric neutrinos by the ice-based Antarctic muon and neutrino detector array (AMANDA). These results establish a technology with which to build a kilometre-scale neutrino observatory necessary for astrophysical observations1.

 • 336. Andrés, E.
  et al.
  Askebjer, P.
  Barwick, S. W.
  Bay, R.
  Bergström, L.
  Bouchta, A.
  Biron, A.
  Carius, Staffan
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Costa, C.
  Cowen, D.
  Dalberg, E.
  Ekström, P.
  Goobar, A.
  Gray, L.
  Hallgren, A.
  Halzen, F.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Hart, S.
  He, Y.
  Hill, G.
  Hulth, P. O.
  Hundertmark, S.
  Jacobsen, J.
  Jones, A.
  Kandahai, V.
  Karle, A.
  Lindahl, P.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Liubarsky, I.
  Lowder, D. M.
  Marciniewski, P.
  Mikolajski, T.
  Miller, T.
  Mock, P.
  Morse, R.
  Niessen, P.
  Nygren, D.
  Perez de Los Heros, C.
  Porrata, R.
  Potter, D.
  Price, P. B.
  Richards, A.
  Rubinstein, H.
  Schneider, E.
  Schwarz, R.
  Spiering, C.
  Streicher, O.
  Thon, T.
  Tilav, S.
  Walck, C.
  Wiebusch, C.
  Wischnewski, R.
  Woschnagg, K.
  Yodh, G.
  Status of the AMANDA experiment1999In: Nuclear physics B, Proceedings supplements, ISSN 0920-5632, E-ISSN 1873-3832, Vol. 70, no 1-3, p. 448-452Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The AMANDA high energy neutrino telescope has successfully been increased in size from four detector strings to ten detector strings during the 1996/1997 season. The first upward going muon-neutrino candidates have been reconstructed from the 1996 year's four-string data. Three new detector strings will be deployed during 1997/1998 to 2350 metres depth.

 • 337. Andrés, E. C.
  et al.
  Askebjer, P.
  Barwick, S. W.
  Bay, R. C.
  Bergström, L.
  Biron, A.
  Booth, J.
  Botner, O.
  Bouchta, A.
  Carius, Staffan
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Carlson, M.
  Chinowsky, W.
  Chirkin, D.
  Conrad, J.
  Costa, C. G. S.
  Cowen, D.
  Dalberg, E.
  DeYoung, T.
  Edsjö, J.
  Ekström, P.
  Goobar, A.
  Gray, L.
  Hallgren, A.
  Halzen, F.
  Hardtke, R.
  Hart, S.
  He, Y.
  De Los Heros, C. P.
  Hill, G.
  Hulth, P. O.
  Hundertmark, S.
  Jacobsen, J.
  Jones, A.
  Kandhadai, V.
  Karle, A.
  Kim, J.
  Leich, H.
  Leuthold, M.
  Lindahl, P.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Liubarsky, I.
  Loaiza, P.
  Lowder, D.
  Marciniewski, P.
  Miller, T. C.
  Miocinovic, P.
  Mock, P. C.
  Morse, R.
  Newcomer, M.
  Niessen, P.
  Nygren, D.
  Porrata, R.
  Potter, D.
  Price, P. B.
  Przybylski, G.
  Rhode, W.
  Richter, S.
  Rodriguez, J.
  Romenesko, P.
  Ross, D.
  Rubinstein, H.
  Schmidt, T.
  Schneider, E.
  Schwarz, R.
  Schwendicke, U.
  Smoot, G.
  Solarz, M.
  Sorin, V.
  Spiering, C.
  Steffen, P.
  Stokstad, R.
  Streicher, O.
  Taboada, I.
  Thon, T.
  Tilav, S.
  Walck, C.
  Wiebusch, C. H.
  Wischnewski, R.
  Woschnagg, K.
  Wu, W.
  Yodh, G.
  Young, S.
  The AMANDA neutrino telescope1999In: Nuclear physics B, Proceedings supplements, ISSN 0920-5632, E-ISSN 1873-3832, Vol. 77, no 1-3, p. 474-485Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With an effective telescope area of order 104 m2 for TeV neutrinos, a threshold near ∼50 GeV and a pointing accuracy of 2.5 degrees per muon track, the AMANDA detector represents the first of a new generation of high energy neutrino telescopes, reaching a scale envisaged over 25 years ago. We describe early results on the calibration of natural deep ice as a particle detector as well as on AMANDA's performance as a neutrino telescope.

 • 338.
  Ankarloo, Jonas
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Nicholls, Ian Alan
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Escherichia coli viability in water-miscible organic solvents2001Conference paper (Refereed)
 • 339.
  Ankarloo, Jonas
  et al.
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Olofsson, Linus
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Nicholls, Ian Alan
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Phage viability in chemically extreme environments1997Conference paper (Refereed)
 • 340.
  Ann-Charlotte, Allgren
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Inger, Håkansson
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Pedagogers stöd till elev med autism2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie var att spegla hur ett arbetslag bedriver den pedagogiska undervisningen runt en elev med autism. Vi utgick ifrån en kvalitativ undersökningsmetod och gjorde samtalsintervjuer med fyra pedagoger på en särskola. Studien visar att autism handlar om ett annorlunda sätt att förstå, tänka och uppfatta omvärlden. Det kom fram att det är viktigt att pedagogerna runt eleven ser vilka behov som finns och ger det stöd som behövs för att skapa trygghet så utveckling kan ske. Det är viktigt med rutiner och struktur, det ger eleven förförståelse om hur dagen ser ut vilket leder till trygghet och motivation i lärandet. Eleven behöver ett arbetsschema som beskriver innehåll för dagen och möjliggör för eleven att utveckla självständighet och delaktighet. För att bäst kunna stödja eleven i undervisningen behövs stöd och tid för pedagogerna, att diskutera i arbetslaget skapar samsyn och utveckling.

 • 341. Ansbjer, J
  et al.
  Hogland, William
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Tamaddon, F
  Storage of waste-fuels with bailing technique1995In: ISWA Times, no 3Article in journal (Refereed)
 • 342.
  Apolinar, Paola
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Montoya Cruz, Claudia
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Framework for the Development of a Program to Train Leaders in Latin America: Focus on Peru and Colombia2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 15 poäng / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The development of leadership training programs that fit the reality of their societies, acknowledging and respecting the values, promoting the strengths and improving the limitations of its people, increases the effectiveness of such programs.

  This thesis seeks to formulate the key aspects needed to develop the framework of a program that aims to nurture leaders in Peru and Colombia. Consequently, this work will offer and analysis of the Latin Americans values, the Latin American perspective of leadership, and some of the leadership training programs currently offered in the region.

 • 343.
  Appelqvist, Emma
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Karlsson, Lisa
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Anabola Androgena Steroider & Identiteter2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  There is little knowledge about abuse of anabolic androgenic steroids (AAS) in Sweden. This

  paper aims to explore, from a discourse psychological angle, how persons with experience of

  anabolic androgenic steroids (AAS) construct there identities.

  The theory and method used as a frame for the paper is discursive psychology, depending on the

  focus in the paper of human beings use of language in the construction of identities. For

  collection of data interviews were made. The six respondents al had experience of use of AAS.

  The interviews illustrated how users of AAS speak about AAS, and create there identity, in

  relation to AAS. In the interpretation of data we used two different tools, used by discursive

  psychologists, interpretative repertoires and subject positions. Though the interpretative

  repertoires we were able to separate the ways the respondents construct there statements. Subject

  positions made it possible for us to interpret where the respondents did place themselves in there

  speech. Other perspectives, derived from literature on the subject AAS, was brought into the

  analysis. Other perspectives provide us with assumptions and make it possible to separate themes

  and discourses from the data.

  Two discourses where separated from data, restrictive discourse and legal discourse. The

  discourses contain three teams, use/abuse, physical risks and social risks. In the speech,

  respondents, relate to these teams in order to construct there identities. The respondents construct

  the speech in order to make use of AAS reasonable to them selves. The respondents construct the

  speech in the direction towards a liberal discourse. They construct the use of AAS as reasonable

  to them selves. The respondents make mostly difference between use and abuse of AAS and

  don’t position them selves as abusers of AAS without reservations. A crucial component in the

  construction of an identity as a user is the reduction of risks. The respondents reduce the risks

  with AAS in different ways and make an identity as a user possible.

  Key Words: Discourse, Discursive Psychology, AAS, Anabolic Androgenic Steroids, Identity.

 • 344.
  Appeltofft, Annika
  et al.
  University of Kalmar, School of Communication and Design.
  Larsson, Sofia
  University of Kalmar, School of Communication and Design.
  Debattforum - nätjournalistikens verktyg för demokratisk dialog: En studie av debattforum på två lokaltidningars nätupplaga2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study intends to examine the characters of online forums available on the web editions of local newspapers in Sweden. It examines the opportunities for these online forums to serve as arenas for public debate supporting the strive towards a democracy characterized by active citizen participation with deliberative qualities.

  Research shows an increase in numbers of Internet users globally and in Sweden. It also shows that more and more people read their news on the online editions of the daily news papers. One of the functions the Swedish government expects the media to have in society is to serve as a forum for debate. How online forums of daily news papers web eitions can help the media to fulfill this expectation is one of the main issues studied.

  The study focuses on observations of quantitative data concerning the activity in these forums. The amount of articles the web editor made possible to comment was counted as well as the user contributions to the discussion in the forum.

  The characteristics of the debate were examined in a qualitative manner with the intention to find out more about the nature of the conversation. The observations were complemented with interviews with 6 people working with the web edition of the three daily news papers we studied. The interviews gave a better understanding of how the different online editions were organized and the issues they are facing.

  The result of the study show that the forum function was well used and that the local news was the most important for readers to discuss. The web editions examined had all different ways of handling moderation as well as reasoning around which articles to choose for debate. One paper made all articles available for public debate, another only a selection. The dialogue was held according to the rules written on the edition of how to debate. The forum showed clear signs of conversation, such as comments from participants addressing other participants. The comments were written in a serious form but not entirely impartial which would be correct in a deliberative perspective. There were also a lot of unique signatures among the forum participants which indicates a broad debate.

  In summary, the online forums moderated by the newspapers are well suitable as tools to stimulate a more active citizen participation in the democratization process. However, to ensure more active citizens, more resources, competence and finances are needed to enable the editorial staff to develop and implement the functions for user interaction and participation. There is no doubt there are already a vast number of citizens in society ready to use them.

 • 345. Arahal, DR
  et al.
  Lekunberri, I
  Gonzalez, JM
  Pascual, J
  Pujalte, MJ
  Pedros-Alio, C
  Pinhassi, Jarone
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Neptuniibacter caesariensis gen. nov., sp. nov., a novel marine genome-sequenced gammaproteobacterium2007In: International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ISSN 1466-5026, E-ISSN 1466-5034, Vol. 57, p. 1000-1006Article in journal (Refereed)
 • 346. Arbnor, Ingeman
  et al.
  Bjerke, Björn
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Methodology for Creating Business Knowledge2009 (ed. 3)Book (Other academic)
 • 347.
  Arefjev, Sergej
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Strucheuskaya, Liudmila
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Striving for Business Excellence in Belarus: Tendencies of Quality Management in IT Industry2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 15 poäng / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Nonetheless IT sector is considered as highly competitive Belarus is listed in the top five, while also be-ing in the transitional stage. Thus, this thesis examined the tendencies of the quality management in Bel-arus IT industry. TQM, commonly used control system – ISO, and Business Excellence Models – Mal-colm Baldrige National Quality Award (MNBQA) and European Foundation for Quality Management (EFQM) were used as the basis for our research. The main premise for the research is that it is not nec-essary to excel in all concepts of TQM, where ISO was used as the primary step towards total quality.

  Hence it was deduced that quality in the collected sample differs among the concepts. Even though the main concept of customer satisfaction is acknowledged, the human factor is still undervalued. This might also be the flaw hinged by ISO. However, further research could be done, covering bigger sample and observing the shift of these tendencies.

  Key words: Total Quality Management (TQM), Interantional Organisation for Standardisation (ISO), Business Excellence Model (BEM), IT, Belarus, transitional economy, tendencies, Leadership, Strategy, Human Resources, Culture, Infrastructure

  iii

 • 348.
  Arenhill, Tuva-Li
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Skolans friluftsliv: - Om samverkan, målbeskrivning och ämnesintegration.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka om friluftsliv och skolverksamhet för årskurs 1-6 samverkar med varandra. Fokus har legat på att undersöka om lokala mål för friluftsverksamheten förekommer och om olika skolämnen integreras av friluftsverksamheten i skolan. Skolors omfattning av friluftsverksamhet och lärares utbildning inom friluftsliv eller utomhuspedagogik redovisas även. Metoden som har lett till resultaten är en enkätundersökning som skickades ut till 20 olika kommuner, och urvalet blev 77 svar från lärare verksamma i årskurs 1-6 från 18 kommuner. För att ge rättvisa åt studien rekommenderas att man ser igenom metodbeskrivningen innan man läser resultaten. Vad som framkommer är att ca en tredjedel av lärarna, som undersökningen omfattar, inte vet om de har lokala friluftsmål att arbeta efter och ungefär lika många anger att de inte har några friluftsmål att rätta sig efter. Nästan hälften av de lärare som ansvarar för skolans friluftsverksamhet har inte satt upp några mål för den. Historiskt sett var skolans friluftsverksamhet mycket detaljerat i form om innehåll, medan dagens friluftsliv i skolan har väldigt få mål och riktlinjer. Idrott, NO och matematik är de skolämnen som flitigast blir integrerade i friluftsverksamheten. Omfattningen av skolornas friluftsliv är mycket varierande där skolor på landsbygden har fler friluftsdagar än stadsskolor. Historiskt sett har det skett en förändring då stadsskolor omfattades av fler friluftsdagar än byskolorna. Det har även skett en mindre ökning av friluftsdagar för samtliga skolor än vad som genomfördes på 80-talet.

 • 349.
  Arkel, Trevor
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Fredriksson, A
  Influence of noradrenaline denervation on MPTP-induced deficits in mice2006In: Journal of neural transmission, Vol. 113, no 9, p. 1119-1129Article in journal (Refereed)
 • 350. Arnemo, R
  et al.
  Bergbäck, Bo
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Carlsson, D
  Persson, L-E
  Tobiasson, Stefan
  Kuststatus. Miljöfakta som underlag för planering1989Report (Other academic)
45678910 301 - 350 of 5988
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf