lnu.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1870
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301. Carlsson, Bo
  et al.
  Hoff, David
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Dealing with Insolvency and Indebted Individuals in respect to Law and Morals2000In: Social & Legal Studies, Vol. vol 9, no no 2, p. 295-319Article in journal (Refereed)
 • 302. Carlsson, Bo
  et al.
  Hoff, David
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Idrottens konfliktlösningssystem: En rättssociologisk reflektion över idrottens rättskultur och dess etiska och rättsliga styrning2005In: Retfærd: Nordisk Juridisk Tidskrift, Vol. vol 109, no no 2Article in journal (Refereed)
 • 303. Carlsson, Bo
  et al.
  Hoff, David
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Sacred Symbolism as a Moral Force1999In: Social norms & moral feelings / [ed] Bo Carlsson, Lund: Dept. of Sociology [Sociologiska institutionen], Univ. , 1999Chapter in book (Other academic)
 • 304. Carlsson, Bo
  et al.
  Hoff, David
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Testing the Trustworthiness of Individuals of Debt1999In: Social norms & moral feelings / [ed] Bo Carlsson, Lund: Dept. of Sociology [Sociologiska institutionen], Univ. , 1999Chapter in book (Other academic)
 • 305.
  Carlsson, Catharina
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  "Mejan goes hype": förebyggnde och främjande insatser för unga samt ett projekt för att utveckla drogfria mötesplatser2007Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 306.
  Carlsson, Catharina
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Socialtjänstens hantering av mäns våld mot kvinnor: En studie om könsmaktsperspektivets betydelse för socialarbetaren2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of the study is to analyse why the socialworker at the socialservices havn’t implemented the perspective of woman as subordinate and men as superior.

  Questions: Is the perspective of woman as subordinate and men as superior significant for the socialworker? Is the organisation, colleagues or de individuals thought structure of importance when it comes to implement the perspective? Does the socialworkers view of the clients as victims have an impact on the fact that the perspective has been given interest? 

  Method: Critical case study. Flexible design; The study is based on interviews with socialworkers and study of documents and statistics

  Conclusion: One of the central findings of the field study was that the implementation of the perspective of woman as subordinate and men as superior was of no use for the socialworkers as they saw it. The findings showed that the definition of a victim was not used or that they were unconscious that the definition of a victim did affect them in their work. The possibilities for the organisation to learn is of  importance for the implementation of the perspective of woman as subordinate and men as superior. Finally the results showed that in some way their work was influenced not only of the definition of the victim but also indirect of the perspective of woman as subordinate and men as superior.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats
 • 307.
  Carlsson, Catherine
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Högfungerande autism/Asperger syndrom ur ett inifrånperspektiv - en narrativ studie2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet i studien var att analysera hur ungdomar med högfungerande autism/Asperger syndrom skapar sin identitet i mötet med skolan. Detta studerades med hjälp av en narrativ metod som bygger på de livsberättelser som deltagarna delgett mig. Den teoretiska utgångspunkten var socialkonstruktionistisk, vilken innebär att ungdomarna bildar sin identitet i interaktion med andra. Deltagarna består av fyra ungdomar med högfungerande autism/Asperger syndrom. De berättade sina livshistorier utifrån upplevelsen av diagnosen, ur ett skolperspektiv samt hur de upplever betydelsen av relationer. Genom fokus på hur de utvecklar sin identitet analyserades resultatet i flera steg, där jag borrade mig djupare in i materialet med hjälp av en hermeneutisk ansats. Tack vare den narrativa analysen fann jag de vändpunkter som bildade studiens nya berättelser. Det viktigaste resultatet visade hur betydelsefullt det är för identitetsutvecklingen att eleverna går i en skolform där hänsyn tas till de diagnoskriterier som är kända för gruppen. Ungdomarna pekade även på hur viktigt det är med engagerade lärare för att de ska utveckla en positiv identitet. Intressant är att se hur ungdomarna väljer att segregeras för att få det de behöver. Det mest avgörande för ungdomarnas identitetsutveckling är vetskapen om och medvetandet av diagnosen. Nu vet de varför de tidigare haft problem i skolan, med studier och relationer. Essensen i ungdomarnas identitetsskapande bildas genom acceptans av sin diagnos.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 308.
  Carlsson, Maria
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Utomhuspedagogik: En studie om inställning till utomhuspedagogik2009Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med hjälp av enkätundersökning för lärare på olika skolor inom samma kommun har jagtagit reda på vilken inställning lärare och elever har till utomhuspedagogik. En delresultat var överraskande och positiva, andra inte. Saker som gjorde att en del hade ennegativ inställning till utomhuspedagogik var att det tog för mycket tid att planera ochgenomföra, att rektorn inte var tillräckligt positiv till utomhuspedagogik och att det varsvårt att få en del elever motiverade till att lära sig saker utomhus. Många av de läraresom inte hade utbildning inom utomhuspedagogik ville gå en sådan kurs och lära sigmer om ämnet för att sedan kunna använda det i sin undervisning. Ingen av de lärarnasom deltog i min undersökning var negativt inställda till ordet utomhuspedagogik, vilketvar positivt för min undersökning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 309.
  Carlsson, Rickard
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Lärarstudenters implicita och explicita fördomar gentemot invandrarelever2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktuell forskning inom social kognition tyder på att såväl fördomar som diskriminering kan befinna sig på implicit, det vill säga omedveten och automatisk nivå (Greenwald & Banaji,1995). Om lärare har implicita fördomar gentemot invandrarelever finns det därför risk för att de omedvetet diskriminerar dessa. Med anledning av detta undersöktes med hjälp av Implicit Association Test (Greenwald et al., 1998) 52 lärarstudenters implicita attityder gentemot invandrarelever. Dessutom undersöktes lärarstudenters explicita attityder gentemot samma grupp.

  Resultaten visade att en stor majoritet (79 %) av lärarstudenterna hade negativa attityder gentemot invandrarelever på implicit nivå, medan endast en dryg tredjedel uttryckte detta explicit. Det fanns dessutom ingen statistisk signifikant korrelation mellan de explicita och implicita måtten. Även om denna diskrepans kan bero på att deltagarna ville dölja sina negativa attityder gentemot invandrarelever, finns det anledning att tro att många lärarstudenter har implicita attityder som de inte är fullt medvetna om och som kan ligga till grund för omedveten diskriminering av invandrarelever.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 310.
  Carlsson, Tina
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Matematik i förskolan - möjligheter och svårigheter: En undersökning om tankar och attityder hos förskolans personal2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka möjligheter och svårigheter personalen på förskolor ser med att synliggöra matematiken i den dagliga verksamheten. Frågeställningar utgår från detta och även en frågeställning om hur kompetensutveckling påverkar personalens sätt att se dessa möjligheter och svårigheter. En sammanfattning gjordes av de ifyllda enkäterna med tabeller och diagram. Dessa sammanställdes sedan till resultatet. På frågorna med längre svarsalternativ kategoriserades svaren för att kunna göra tabeller av dem. Med hjälp av dessa kategoriseringar kunde enkäterna sedan grupperas efter svaren, där en grupp stod för de avdelningarna som planerar matematiska aktiviteter och prioriterar synliggörandet av matematiska begrepp, en annan grupp för de som prioriterar annat än matematiken och som, som mest är medvetna om vardagsmatematiken. Den tredje gruppen är de som inte alltid planerar så mycket matematikaktiviteter men får in matematiken främst genom att synliggöra den i vardagssituationer. De tre enkäter som tydligast motsvarade en av varje grupp valdes ut till intervjuerna. Hela intervjuerna spelades in på band och sedan skrevs det väsentliga ner på papper för en kategorisering. Eftersom frågorna i intervjuerna var tagna från enkäterna så passade denna kategorisering in i sammanställningen av enkäterna och vävdes in där. Undersökningens resultat visar att personal i förskolan ser stora möjligheter med att synliggöra matematiken, framförallt i vardagssituationer som måltider, lek och samlingar men ett flertal nämner också planerad verksamhet som möjlig. De flesta avdelningarna förklarade att de inte såg några svårigheter med att synliggöra matematik i vardagen, och främsta anledningen till det förklarade de med att matematik finns överallt. De som såg någon svårighet nämnde tiden, både planeringstid och annan tid samt stora barngrupper och personalbrist. Kompetensutveckling påverkar användningen av matematik på många avdelningar mycket genom att ge tips och idéer, kunskap och även inspiration att ta fram eget material.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 311.
  Carlström, Eva
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  "Jag ska våldta din morsa!": elevers och lärares syn på teckenekonomi i klassrummet2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study bases upon investigating if students' behavior changes with help of an ART component called token economy where rewards, feedback and rules are present. Focus lies on being able to see the eventual development and change in the individual student and group which are displayed in the classroom after the application of these components. The method, which is the foundation for the study, starts as an observational 10 week study, which has even been connected to interviews with a colleague and the nine pupils who were part of the study. The result unanimously shows that token economy contributes towards positive changes in the classroom for both teacher and student. The result also shows a development and change in the individual student and group in the classroom. Everyone was in agreement that clear rules were positive and the observation showed that changes occurred on all points. The interviews show a clear unanimity of the positive effects, where the overwhelming majority experienced that they felt more liked, had no urge to cause trouble and that feedback was important to be able to achieve the desired behavior the study rested on.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 312. Carlé, Birte
  et al.
  Fröjmark, Anders
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Danemark - Suède - Finlande1996In: Hagiographies: histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550. Vol. 2 / [ed] Guy Philippart, Turnhout: Brepols, 1996, p. 501-545Chapter in book (Other academic)
 • 313.
  Charysczak, Alexander
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Johansson, Per
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Hälsopromotiva interventioner för barn och ungdomar: En systematisk litteraturstudie om överviktsproblematik2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The overweight in Sweden and the western world has increased in the last 25 years and gone further down the ages. Overweight and obesity are risk factors for diseases of both somatic and social characteristics.

  Aim: The aim of this study was to describe health promoting interventions for children and adolescents.

  Method: A literature review was made based on 5 quantitative studies and 1 qualitative study.

  Result: The result shows that the problem with overweight has to be viewed from several perspectives and adjusted from several directions. The patterns that were found were: the interventions of school-staff, the interventions of parents, the interventions of health-staff and the influence of other participants. The main topics of the interventions were nutrition and physical activity.

  Conclusion: Especially a healthy diet and physical activity are important factors for a successful intervention. Continuity is also important for a remaining result.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 314.
  Conde, Robert
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Bergström, Victor
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  En skola för alla: Några gymnasieelevers uppfattningar av grundtanken en skola för alla –sett ur ett stämplingsteoretiskt perspektiv2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to find out about pupil’s opinions about the concept “oneschool for everyone” and about handicap and pupil with special needs in schoolenvironment. The study was carried out through interviews with 12 pupils, 10 boysand 2 girls. The interviews were made with two pupils at the same time. Theinterviewed pupils were finishing their second year of high school. The result of thestudy showed that pupils in high school have a deficient experience about theconcept of “one school for everyone”. In spite of this they showed a similar viewwith what the guidelines and the curriculums states about the concept. The resultsshowed that the interviewed pupils have a positive view on handicap but believesthat other people are depreciatory towards these pupils. Some expressed a view onhandicapped individuals as normal people just like anyone but other had the opinionthat handicapped individuals could be a problem, a disturbing moment. Views onhandicap are dependent on factors such as the kind of handicap and age. The resultsshowed that there existed an opinion that expressed that younger individuals had amore negative view on handicap than older individuals. The results also showed thatpupil have a positive view on the concept of “one school for everyone” but at thesame time expresses difficulties with achieving the concept. Due to the pupilsinclusion of pupils with special needs could adventure the “normal groups”education. Extended workload for the teacher because of increasing level differencesin the classes was another difficulty. Due to the pupils would the way to cope with hedifficulties would be to increase the number of teachers in the classrooms. Anotherresult was that pupils label handicapped individuals and pupil with special needs intheir use of language. In language use pupils states that handicapped individuals andpupils with special needs don’t belong to the normal kind. Further on the resultsshowed that belonging to special education could lead to labeling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 315. Cottino, A
  et al.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Johansson, E C
  Nordborg, G
  Die Schwedische Rechtshilfereform1978In: Rechtsbedürfnis und Rechtshilfe: empirische Ansätze im internationalen Vergleich / [ed] Erhard Blankenburg & Wolfgang Kaupen, Opladen: Westdeutscher Verlag , 1978, p. 162-174Chapter in book (Other academic)
 • 316. Cottino, Amedeo
  et al.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Politica della famiglia e consultori familiari pubblici in Svezia1983In: Aspetti socio-giuridici del family planning in alcuni paesi europei ed extraeuropei / [ed] Vera Segre, Nella Gridelli Velicogna, Milano: Giuffré Editore , 1983Chapter in book (Other academic)
 • 317.
  Creelman, Alastair
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Molka-Danielsen, Judith
  Molde University College.
  Carter, Bryan
  University of Central Missouri, USA.
  Empathy in virtual learning environments2009In: International Journal of Networking and Virtual Organisations, ISSN 1470-9503, E-ISSN 1741-5225, Vol. 6, no 2, p. 123-139Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How do we engage teachers and learners in the learning process and what are the benefits of this? How do we get students to learn? Many academic institutions of all levels are asking these questions. Throughout the years new teaching methodologies and strategies have been explored and applied (Blumenfeld et al., 1991; Dewey, 1997). In assessments of these, some have been associated with improving the targeted students' levels of knowledge, understanding, functionality and motivations (Gulbahar and Tinmaz, 2006; Kjellin and Stenfors, 2003). In this study we review a variety of teaching methodologies and introduce a research hypothesis that these methodologies have an unlike potential for supporting empathic aspects of the teacher and learner relationship and that, further, Virtual Learning Environments (VLEs) will have strong potential for empathic support. We set up an evaluation framework using a qualitative approach to examine the empathic factor in VLEs. Finally, we identify design factors for VLEs that could impact learning and suggest these as the focus for future study.

 • 318.
  Creelman, Alastair
  et al.
  University of Kalmar.
  Petrakou, Alexandra
  University of Kalmar, School of Communication and Design.
  Richardson, David
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Teaching and learning in Second Life - experience from the Kamimo project2008In: Online Information 2008 Conference Proceedings: Information at the heart of the business, London, UK: Incisive Media , 2008, p. 85-89Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  In this presentation we will describe the Kamimo project, a two year cooperation (2007-2008) between the University of Kalmar (Sweden), University College Molde (Norway) and Central Missouri University (USA) and sponsored by the Norwegian Open University (Norgesuniversitet). The project aims to investigate the potential uses of virtual worlds in higher education by carrying out a number of courses, projects and collaborative work in Second Life.  The project has established two virtual islands, Kamimo Island and Virtual Montmartre in cooperation with external consultants who have assisted with the building and establishment of the islands.   The main objectives of the project are to:  1) Create a stimulating virtual learning environment in SL   2)  Test and evaluate different teaching and learning activities in SL (courses, projects, meetings, roleplay)   3) Test and evaluate how effectively SL can be used in fostering cooperation (between faculties, universities, business)   4) Test selected learning tools or elements together with the virtual environment  The project supports learning activities for different segments of the partner organizations student populations as well as allowing for cross communication between the student bodies. We have offered two courses in English presentation skills run completely in Second Life, several student projects designing and building virtual environments in SL as part of an ongoing degree program, courses for information technology majors and further integration and testing of the virtual world elements for learning and for support of learning and communication between groups within the business sector. These activities are being evaluated and we aim to present research papers based on the findings at a later date.  Our partners at Central Missouri University have built a simulation of Montmartre, Paris as it was in the 1920s in order to provide students with an engaging and immersive learning environment for studies in Afro-American culture and in particular the growth of jazz in post-WW1 Paris. The use of virtual worlds to facilitate immersive role play and enable students to recreate convincingly the era they are studying is being investigated as part of the project and will be presented at the conference. In the evaluation of the project activities we have focused on examining how far teaching methods used in Second Life exhibit affective support for the involvement of learners. We examine how the use of virtual worlds can add a social dimension to distance learning not present in existing learning management systems.  In this presentation we will describe our reasons for working in Second Life, conclusions based on our teaching experience there, ongoing research and thoughts on the future relevance of virtual worlds in higher education. The presentation will use PowerPoint slides as well as a live demonstration of Second life and a meeting on our own Kamimo Island. Several of the project group will participate via Second life as well as possibly a representative from one of the other universities we have collaborated with over the last year.  The Kamimo project group consists of: Björn Jaeger, University College Molde (Norway) Judith Molka-Danielsen, University College Molde (Norway) Dr. Bryan Carter, Central Missouri University (USA) Alastair Creelman, University of Kalmar (Sweden) David Richardson, University of Kalmar (Sweden)  Project blog - http://kamimo-islands.blogspot.com/

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 319.
  Dahl, Marianne
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Pedagogisk handledning, utmaning eller bekräftelse: en studie kring handledningssamtalet2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka handledningssamtalet utifrån ett lärande perspektiv i två utvalda handledningsgrupper på en förskola. Frågeställningarna behandlar vilka förutsättningar som finns för ett lärande samtal med dialog och symetri, på vilket sätt samtalet växlar mellan egna erfarenheter, teoretiska kunskaper och värderingar, vilken kunskap som utvecklas i samtalet, vilken form av reflektion som förekommer i samtalet, samt på vilket sätt handledaren blir en medskapare till det lärande samtalet. Data består av observation med bandupptagning, enkät och loggboksanteckningar. Studiens reslutat visar att en rad grundförutsättningar, som krävs för att ett lärande samtal ska bli möjligt är tillgodosedda, på den arbetsplats som ingår i undersökningen. Handledningssamtalet tar sin utgångspunkt i en praktisk handling, man kopplar i en del fall till läroplan, men det förekommer ingen hänvisning till vedertagna teorier. Handledningsdeltagarna framhåller att de använder "egna teorier". Kunskap utvecklas i samtalet och ger förutsättningar för ett kollektivt lärande då man lyssnar på varandras berättelser och gemensamma idéer skapas. Den form av reflektion som förekommer i samtalet är när deltagarna uttrycker sig språkligt om erfarenheter och i vissa fall sker även systematiska reflektioner. Någon fördjupad form av reflektion eller självreflektion förekommer inte i samtalet. Handledaren blir en medskapare till det lärande samtalet genom att utgå ifrån ett barnperspektiv och skapa en trygg atmosfär och ett tillåtande samtalsklimat. Huruvida handledaren utmanar, ger motstånd, och konfronterar i samtalet är mer tveksamt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 320.
  Daleen, Emma
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Nilsson, Michaela
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Hur personer med KOL upplever vardagen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Kroniska sjukdomar har ökat dramatiskt i världen under de senaste åren. Personerna som drabbas upplever kronisk sjukdom som förödande, ett hinder för livskvalitet och utveckling. Att drabbas av kronisk obstruktiv lungsjukdom påverkar människan i det dagliga livet, det kan innebära att tappa kontrollen över sitt liv och få en känsla av maktlöshet.

  Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva personers upplevelse av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom och hur detta påverkar vardagen. Sökningar efter artiklar skedde i databaserna Cinahl och PubMed. Åtta artiklar inom ämnet att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom valdes ut i enlighet med uppsatsens syfte, den slutliga analysen ledde till fem kategorier. Personer med KOL lever ständigt i vardagen med andnöd, vilket resulterar i känslor som rädsla, oro och ångest. De orkar inte med sina vardagsysslor eller träffa familj och vänner. Detta gör att personer med KOL upplever nedstämdhet, ensamhet, dålig självkänsla och beroende. Litteraturstudien kan vara till hjälp för sjuksköterskor att få en bättre förståelse för dessa människors livssituation och bidra till att omvårdnadsbehoven tillgodoses bättre. Detta kan göras genom att förbättra förmågan att stödja, trösta och för att underlätta vardagen för dessa personer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 321.
  Damberg, Magdalena (current name Magdalena Elmersjö)
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Kompetensstegens omvandling i den lokala implementeringsprocessen: en studie av kompetens, omsorgsbehov och delaktighet i äldreomsorgen.2009Report (Other academic)
 • 322.
  de Ridder, Erika
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Åberg, Nina
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Matteboken: morot eller piska?: Lärares syn på matematikläromedel i årskurs 1-32008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to learn how active teachers go perform their choice of mathematics textbooks and if the teachers regard their textbooks meet the national goals of mathematics in the syllabus for the third school year introduced in the year 2008. These issues were addressed by conducting eight qualitative interviews with teachers in the years 1-3 in four different schools located in southern Sweden.

  The results of the study show that all the interviewed teachers believed they were able to influence choices and purchases of textbooks and that they all to some extent used a textbook in their mathematics education. However, the results show that all teachers in one way or another complemented the textbook whenever they found that it was not sufficient for the pupils to gain the knowledge they need to reach the goals of the curriculum and syllabus. When choosing textbooks the economical aspects and the layout in form of colors and pictures mattered most, according to the teachers. The teachers considered that their textbooks reach the national goals for the third school year in mathematics.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 323.
  Delibaltas, Maria
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  "Många vet inte vad fritidspedagpoger gör": En studie om vad fritidspedagoger tillför skolan2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Studien syftar till att belysa vad fritidspedagoger tillför skolan och hur de beskriver sin yrkesprofession. Tio intervjuer har genomförts med fritidspedagoger, fem män och fem kvinnor på fem olika skolor. Samtliga är överens om att de tillför skolan fritidspedagogisk kompetens. Det är kunskap i de estetiska ämnena, idrott, social kompetens, gruppdynamik och konflikthantering. De framhåller även att yrkets speciella karaktär som formas av att arbeta på fritidshem och i skola gör att de får en annan kunskap och relation till eleverna än den läraren har. Olika förutsättningar när det gäller arbetsförhållanden, planeringstid och möjlighet för reflektion påverkar hur de upplever sitt arbete i skolan och om de trivs. I de fall då samarbetet fungerar väl har rektor varit tydlig med vad som är fritidspedagogens roll i skolan och att huvuduppdraget för fritidspedagogen är fritidshemmet. Vilken tradition skolan har att samarbeta med fritidspedagoger visar sig också ha betydelse för hur man tar till vara på kompetensen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 324.
  Delic, Admira
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Forensisk arkeologi: Har forensisk arkeologi en framtid i Sverige?2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 15 poäng / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Delic, Admira. 2007. Forensisk arkeologi: Har forensisk arkeologi en framtid i Sverige?

  (Forensic archaeology: Is there a future for forensic archaeology in Sweden? C-uppsats i arkeologi. Högskolan i Kalmar ht 2007)

  This paper is about what forensic archaeology means, how the work is done, what methods are used in a forensic investigation. It is discussed whether there is any difference between how archaeologists and forensic scientists work. Interviews with archaeologists, an osteologists and a forensic scientist are made in order to get a wider perspective of the subject.

  Keywords: Sweden, Forensic archaeology, criminal science, ostoelogy, AFFA

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 325.
  Diedrichs, Peter
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Säger en sak men gör en annan: En enkätstudie av ett försök med flexibla examinationsformer vid lärarutbildningen.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen gjorde i samband med ett försök i lärarutbildningen, där studenterna själva fick välja examinationsform i en kurs. Dels fick de fyra olika examinationsformer angivna, men de erbjöds även att själva föreslå hur de skulle bli examinerade.

  Syftet var att undersöka hur studenterna såg på sin egen bedömning och examination, och hur de valde examinationsform utifrån detta.

  Som metod valdes att studenterna, efter att ha genomfört kursen med den examination de valt, fick bevara en enkät om tidigare erfarenheter av examinationer, om sin syn på dessa och på bedömningar, om vilka examinationsformer/aktiviteter de såg som mest nyttiga i sina egna lärprocesser, och om vilken examinationsform de valde och varför.

  Resultatet visar att även om studenterna såg examinationen som ett lärtillfälle och uppskattade möjligheten att fritt välja examinationsform, så valde de inte examinationsform efter hur de tillmätte olika former av uttryck/aktiviteter nytta i sin lärprocess. Bara två av de 119 studenter som besvarade enkäten valde att själva formulera sin examination.

  Snarare valde studenterna den examinationsform de ansåg sig ha lättast att formulera sig genom och få högst betyg i. Fokus för examinationen kom alltså att hamna där istället för på den egna lärprocessen, vilken ofta upplevs som desto mer frustrerande och arbetsam ju gynnsammare den är.

  I diskussionen tas upp frågan om huruvida det är bra om studenterna själva får välja hur de ska examineras, och hur man i så fall kan påverka dem att välja de examinationsformer som utvecklar respektive individ bäst.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 326. Domert, Daniel
  et al.
  Airey, John
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Linder, Cedric
  Kung, Rebecca
  An exploration of university physics students' epistemological mindsets towards the understanding of physics equations2007In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1504-4556, E-ISSN 1894-1257, Vol. 3, p. 15-28Article in journal (Refereed)
 • 327.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  A Fatal Hereditary Disease and Swedish Archives2001Report (Other academic)
 • 328.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Arbetsförmedlingslagstiftning: bakgrund och utveckling1973Report (Other academic)
 • 329.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Brott och lokalsamhälle - samhällsstruktur och brottslighet i två inlandskommuner: en dataredovisning1981Report (Other academic)
 • 330.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Brottslighet i glesbygd - en komparativ undersökning av samhällsstruktur och brottslighet i två svenska inlandskommuner1983Report (Other academic)
 • 331.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Brottslingen och samhället - om hur ett forskningsprojekt funnit vägen till Uppsala Landsarkiv1997In: ULAnen, personaltidning för Uppsala landsarkiv, Vol. 4:6Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 332.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Crime and Psychiatry in Problematic Coexistence: Four Domestic Homicides and the Nineteenth-Century Courts2009In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, ISSN 1404-3858, E-ISSN 1651-2340, Vol. 10, no 1, p. 55-74Article in journal (Refereed)
 • 333.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Den fattige och förnöjsamme. Krisbiografier och social ordning i svenskt 1800-tal2008In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 1, p. 7-26Article in journal (Refereed)
 • 334.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Den källnära historiesociologin1997In: Historisk sociologi, Lund: Studentlitteratur , 1997, p. 46-71Chapter in book (Other academic)
 • 335.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Den politiska verksamheten i Båtskärsnäs fram till partisprängningen 19172004In: Organisering och disciplinering: den industrisociala miljön vid två sågverk i Norrbotten i början av 1900-talet / [ed] Mats Johansson och Ulf Drugge, Umeå: Mats Johansson , 2004, 1, p. 140-163Chapter in book (Other academic)
 • 336.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Det riksbekanta 'lindomefallet' i äldre skepnad2003In: Arkiven i forskningens tjänst / [ed] Göran Larsson, Scriptum 52 , 2003, p. 98-110Chapter in book (Other academic)
 • 337.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Dynastin Svanberg i ett regionalhistoriskt perspektiv2004In: Organisering och disciplinering: den industrisociala miljön vid två sågverk i Norrbotten i början av 1900-talet / [ed] Mats Johansson och Ulf Drugge, Umeå: Mats Johansson , 2004, 1, p. 55-85Chapter in book (Other academic)
 • 338.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Familial Amyloidosis with Polyneuropathy (FAP) in Sweden: Some notes on its historical background1990In: Familial Amyloidotic Polyneuropathy and Other Transthyretin Related Disorders / [ed] Pinho Costa, P., A. Falcao de Freitas & M.J. Mascarenhas Saraiva, Porto: Arquivos de Medicina , 1990Chapter in book (Other academic)
 • 339.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Familjär amyloidos - en norrlandssjukdom. Om spridningen av en ärftlig sjukdom i tid och rum1990In: Thule. Kungl. Skytteanska Samfundets ÅrsbokArticle in journal (Other academic)
 • 340.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Family Trauma Through Generations: Incest and Domestic Violence in Rural Sweden in the Nineteenth Century2008In: Journal of Family History, ISSN 0363-1990, E-ISSN 1552-5473, Vol. 33, no 4, p. 411-429Article in journal (Refereed)
 • 341.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Från gård till gård på kryckor2007In: Svensk Handikapptidskrift, ISSN 0346-2129, no 6-7, p. 26-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 342.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Föreningslivet i Båtskärsnäs vid sidan av det fackligt politiska2004Other (Other academic)
 • 343.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Genealogical Studies of Fragile X Families - Analyses Based on Old Swedish Parish Registers1991In: Psychiatric Genetics, Vol. 2(1)Article in journal (Refereed)
 • 344.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Genealogical Studies of Fragile X Families - Analyses Based on Swedish Parish Registers1991Conference paper (Refereed)
 • 345.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Handikappade och 1800-talets fattigvård. Fall och livsöden i lokala kontexter2007In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, no 2, p. 11-23Article in journal (Other academic)
 • 346.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Heredical Causes and Social Consequences - about people suffering from a severe heredical disease one hundred years ago1994Conference paper (Refereed)
 • 347.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Historiska källor av sociologiskt intresse - några exempel1997In: Historisk sociologi / [ed] Ulf Drugge & Mats Johansson, Lund: Studentlitteratur , 1997, p. 72-96Chapter in book (Other academic)
 • 348.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Huntington's Disease in Old Swedish Documents - A Possible Way to Demonstrate Hereditary and Social Patterns1991In: Psychiatric Genetics, Vol. 2(1)Article in journal (Refereed)
 • 349.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Hustrumord, genusordning och svenskt 1800-tal2008Conference paper (Other academic)
 • 350.
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  I periferin - en förberedande undersökning av teaterförhållanden och publikreaktioner i Kalix kommun1985Report (Other academic)
45678910 301 - 350 of 1870
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf