lnu.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 830
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Halt, Liselotte
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Att växa från reparatör till tekniker: Ett kompetensutvecklingsprojekt inom Växtkraft Mål 32006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att studera vilket lärande och mervärde som en kompetensutvecklingsinsats för reparatörer på ett företag har genererat i, för individ och organisation. I arbetet studeras också på vilket sätt lärandeprocessen har främjat respektive hindrat lärande och kompetensutveckling. Undersökningen är en fallstudie och empirin utgörs av intervjuer med deltagande reparatörer och några utvalda chefer inom organisationen. Den teoretiska ramen har skapats utifrån teorier kring lärande, kompetens, pedagogik inom arbetslivet. Kompetensutvecklingsprojektet har tillkommit med anledning av att man inom organisationen ville höja ett antal reparatörers kompetens för att de skulle kunna gå in i rollen som utförande tekniker. Detta skulle ske genom ökad språklig och skriftlig förmåga, större helhetsbild samt ökad förmåga till att lösa problem. Resultaten av studien visar att utvecklingsinsatsen har genererat i ett lärande för både individ och organisation och mervärdet har framförallt legat i deltagarnas stärkta självkänsla och att de har vuxit i sina roller. Detta har även givit ett mervärde för organisationen i form av att medarbetare vågar ta för sig, vill vara med och påverka och även fått ett större kontaktnät ute i organisationen. En annan viktig del i resultatet som har framkommit är gruppens stora betydelse för att lärande skett. Att genomföra utvecklingsinsatser av det här slaget är rätt i tiden, ta vara på den kompetens som finns i företaget och utveckla den vidare. Människor som stärker sin självkänsla blir mer motiverade och sprider en positiv anda omkring sig vilket gynnar alla i ett företag.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 302.
  Hancke, Sven
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Uppföljning av före detta elever vid Individuella Programmet på en svensk gymnasieskola: En undersökning av elevernas upplevelse av sin skoltid samt en kartläggning av sysselsättningen efter tiden på IV2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en uppföjning av före detta elever vid Individuella Programmet på en svensk gymnasieskola. Syftet med arbetet är att beskriva vilken upplevelse de har haft av skolan när det gäller förebyggande arbete, pedagogiskt stöd och stöd från vuxna under tiden de gick där. Frågorna som ställts har handlat om vilka pedagogiska hjälpmedel, vilken pedagogisk variation av ämnen, storleken på grupper och hur förekomsten av vuxna i skolmiljön har upplevts. Dessutom har det varit min avsikt att redogöra för vilka sysselsättningar eleverna haft sedan de slutat på IV.

  Jag har använt kvantitativ metod, med en enkät som skickats till elever via post, för att undersöka elevernas upplevda skolgång och deras sysselsättningar efter att de slutat. Det teoretiska materialet har hämtats från forskning inom psykologi och sociologi, men även statliga rapporter från olika utredningar har ingått.

  Resultatet visar att eleverna upplevt sin skolgån, stödet från vuxna och de arbetssätt de arbetade med i skolan övervägande positivt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 303.
  Hanson, Jessica
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Hemström, Emma
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Rönnberg, Maria
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Motivationsfrämjande: - en kvalitativ undersökning om ledares tillvägagångssätt för att skapa förutsättningar som kan leda till motivation hos medarbetare2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Medarbetarna inom en organisation har en betydelsefull roll för verksamhetens utveckling och ledarna har en viktig funktion genom att de i stor utsträckning kan påverka medarbetarna. Syftet med vår undersökning var att fokusera på ledare inom IKEA AB och beskriva hur de arbetar utifrån strategin ”IKEA AB in change” för att skapa förutsättningar som ökar medarbetarnas motivation i arbetet. Vi inriktade oss på motivationsskapande inom områdena ledarskap, kommunikation och kompetens. Studien grundade sig på sammanlagt nio semistrukturerade intervjuer med ledare, HR-manager och fackordförande inom IKEA AB. Resultatet från vår studie visade på att de intervjuade ledarna överlag var duktiga på att skapa förutsättningar som leder till motivation hos medarbetarna och ingen utmärkte sig på ett speciellt vis utan de arbetade ganska likvärdigt. Det framkom bland annat att den demokratiska ledarstilen var den som tycktes användas av ledarna, att de försökte skapa en trygg miljö för medarbetarna genom att ge dem stöd och hjälp samt att medarbetarna sades ha stora chanser att påverka sin arbetssituation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 304.
  Hansson, Marie
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Helande skapande: På vilket sätt kan skapande verksamhet vara till nytta för långtidsarbetslösa?2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att med utgångspunkt i två olika kreativa verksamheter som riktar sig till långtidsarbetslösa undersöka hur hälsan påverkas av att vara arbetslös, samt om och i så fall på vilket sätt man kan använda skapande som verktyg i arbetet med att förbättra självförtroendet, självbilden och den psykiska hälsan hos deltagare som upplever brist på detsamma. Åtta halvstrukturerade intervjuer har genomförts med arbetsledare och före detta deltagare från de två aktuella verksamheterna, samt representanter från Arbetsförmedlingen. De centrala frågeställningarna i studien har varit:

  • Hur påverkar arbetslöshet känslan av hälsa och välmående?

  • På vilket sätt kan skapande verksamhet främja välmående?

  • Hur kan vi använda dessa kunskaper för att minska de negativa hälsoeffekter som riskerar drabba den som saknar arbete?

  När resultatet från intervjuerna förankrats med hjälp av tidigare forskning, visade resultatet bland annat att arbetslöshet ofta leder till ohälsa. Skapande verksamhet kan vara till glädje och nytta för den som lider av ohälsa. Skapande har positiv effekt när det sker i möte med andra skapande individer och integrerat med reflekterande samtal och diskussioner. Denna kunskap används på olika sätt inom de två verksamheter jag studerat.

  Resultatet tyder också på att deltagarnas välmående efter verksamheten bara beror på om den lett fram till sysselsättning eller ej, utan det verkar som att verksamheten i sig kan fylla en funktion av att vara stärkande för självförtroende och välbefinnande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 305.
  Hartwig, Evelina
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Hägglund, Helen
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Rum Konst Pedagogik: Ett samspel2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen behandlas samspelet mellan konst, rum, pedagogik och hur dessa kan bidra till den meningsskapande processen i den samtida konstutställningen Art Link i Göteborgs Konsthall 6 oktober 2006-januari 2007. Faktorerna konst, rum och pedagogik beskrivs först var och en för sig ur ett historiskt samt teoretiskt perspektiv. Sedan undersöks faktorerna som delar i utställningen Art Link där de först analyseras separat och därefter i samspel med varandra.

  I uppsatsen undersöks faktorerna konst, rum och pedagogik främst utifrån perspektivet Folke Edwards teorier om den postmoderna nivelleringen och hybridiseringen av samtidskonsten. Eileen Hooper-Greenhills teorier om meningsskapande och pedagogik i det postmoderna museet används även samt Simon Unwins teorier om rum och arkitektur.

 • 306.
  Hed, Frida
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Socrates and Rossetti: An analysis of Goblin Market and its use in the classroom2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  This essay concerns Christina Rossetti’s poem Goblin Market and its use in a Swedish upper secondary classroom. The purpose of this essay was to analyse the poem through a Marxist perspective and investigate how both the analysis of the poem and the poem itself could be used when teaching English to an upper secondary class.

  This was done in two stages; firstly by analysing the Victorian society’s effect on Rossetti’s poem through a Marxist criticism perspective and secondly by using a specific pedagogic method called the Socratic Dialogue method when analysing the use of the analysis and the poem in the classroom.

  When analysing the poem and how it has been affected by its contemporary society, it becomes clear that the poem provides a critique in several ways towards consumerism and social ideals of Victorian Britain. Concerning the use of the poem and the analysis in the upper secondary English classroom it is evident that the poem and the literary analysis combined provides an interesting view on Victorian Britain for the pupils to discuss while having Socratic seminars.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 307.
  Hedberg, Marina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Rörelsens betydelse för barns koncentrationsförmåga och inlärning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har i detta arbete undersökt rörelsens betydelse för elevers koncentrationsförmåga och inlärning. Arbetet är en kvalitativ undersökning i form av intervjuer och observationer. Till grund för detta ligger en omfattande litteraturgenomgång. För att besvara mitt syfte har jag genomfört intervjuer med två lärare och tio elever. Jag har utifrån intervjusvaren kopplat samman litteraturgenomgången med intervjupersonernas redogörelser för att stärka lärarnas ståndpunkter.

  Den mesta litteratur inom motorik, lek, rörelse, inlärning, koncentrationsförmåga och utemiljö talar för rörelsens betydelse för inlärningen. I intervjuresultatet framgår det att rörelse påverkar koncentrationsförmågan hos eleverna. Men också att utemiljöns betydelse för inlärningen är en viktig del som inte får glömmas bort eftersom den bara finns där och är en stor naturligresurs. Slutsatsen av undersökningen är att lärarna borde erbjuda eleverna mer rörelse för att öka barnens möjligheter till koncentration.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 308.
  Helgesson, Carina
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Henningsson, Christina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Pedagogens roll och miljöns betydelse för barns lek: En studie om hur barns lek kan utvecklas2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Carina Helgesson & Christina Henningsson

  Pedagogens roll och miljöns betydelse för barns lek

  En studie om hur barns lek kan utvecklas

  The pedagogue’s role and the importance of the environments for the children’s play

  A study of how children’s play can develop

  Antal sidor: 34

  Syftet med arbetet är att ta reda på hur sex pedagoger i förskolan kan stimulera och utveckla barnens lek. Våra frågeställningar är: vilken syn har pedagogerna på lek, hur pedagogerna kan bidra och förhålla sig för att utveckla leken samt vilken betydelse har miljön för barnens lek och hur kan pedagogerna utforma miljön så att den inspirerar till lek.

  Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med sex pedagoger. Därefter har vi observerat deras bidrag och förhållningssätt samt miljöns betydelse för att utveckla leken. Vi har även gjort litteraturstudier för att få fram en så bred bild som möjligt för hur leken kan utvecklas i förskolan. Materialet har analyserats och diskuterats utifrån våra frågeställningar.

  Sammanfattningsvis pekar resultaten på att leken är viktig för barnens utveckling och lärande och att pedagogerna vill ge leken plats och prioritet i förskolan. För att leken ska utvecklas behöver pedagogerna delta i leken samt ge tid, plats och näring i form av upplevelser och material. Miljön ska exempelvis inspirera leken genom många små lekhörnor som lockar barnen till lek.

  Sökord: Lek, lekutveckling, miljö, pedagogens förhållningssätt

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 309.
  Hellgren, Terése
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Ideal, kropp och självbild: En studie om högstadietjejers syn på sig själva och omgivningens påverkan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att ge en bild av hur högstadietjejer ser på sin kropp med tanke på de ideal som vi har i samhället i dag. Genom en kvantitativ studie har jag även undersökt vilka erfarenheter och föreställningar som finns kring bantning och olika dieter, samt vilka faktorer som påverkar dessa erfarenheter och föreställningar hos dessa tjejer. Media samt vänner och familj är de faktorer som visade sig vara relevanta att ta med i arbetet. Därefter har jag studerat vilka konsekvenser en negativ självbild kan få när det gäller tjejernas hälsa. Anorexi, bulimi och benskörhet är några av de konsekvenser som nämns. Som en avslutande del har jag kopplat in skolan och bland annat lyft fram vad läroplanen säger om skolans roll när det gäller dessa områden.

  Hälften tjejerna i undersökningen har försökt eller vill gå ner i vikt och de flesta uppger att de vill ändra något på sig själva. Många av tjejerna skulle vilja se ut som någon annan och kändisar, i allmänhet, tycks vara det största idealet. Resultatet av min undersökning tyder på att många tjejer har en negativ självbild som till stor del påverkas av de ideal som finns i dag. Media, som lyfter fram dessa ideal, har med andra ord en betydande roll när det gäller tjejernas självbild men även vänner och familj är faktorer som påverkar.

  De flesta tjejer i undersökningen uppger att skolan inte tar upp frågor gällande bantning, kost och/eller ätstörningar i någon större utsträckning, och att de skulle vilja lära sig mer om dessa ämnen. Kost och ätstörningar är de ämnen som tjejerna uppger att de skulle vilja lära sig mer om i skolan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 310.
  Helmersson, Linda
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Fasth, Åsa
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Idsäter, Karolina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Tyst i klassen!... eller?: En sociokulturell studie om hur lärare upplever arbetet med tysta elever2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att ta del av lärarnas upplevelser och föreställningar om tysta elever i skolan. De berättelser lärarna ger oss innehåller deras tankar om hur de upplever mötet och arbetet med dessa elever. Fem lärare har deltagit i undersökningen som bygger på intervjuer. Resultatet visar att lärarna upplever svårigheter i mötet med tysta elever. De känner ofta frustration över att de inte alltid lyckas nå dessa elever. De menar att konsekvenserna av att inte vara verbalt aktiv i klassen inte behöver innebära att man missar något kunskapsmässigt men de att tysta elever kan ha svårigheter i framtiden att hävda sig i samhället.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 311.
  Henriksson, Carina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Bara detta liv: Livsberättande som grund för meningsskapande2008In: Bara detta liv: Texter i existentiell psykologi och psykoterapi, Natur och Kultur, Stockholm , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 312.
  Henriksson, Carina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Curriculum in Abundance – A Phenomenological Reading2009In: Journal of the American Association for the Advancement of Curriculum Studies, Vol. 5, no 2, p. 1-19Article in journal (Refereed)
 • 313.
  Henriksson, Carina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Editorial2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 314.
  Henriksson, Carina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Editorial2008In: Phenomenology & Practice, ISSN 1913-4711, E-ISSN 1913-4711, Vol. 2, no 1, p. 1-3Article in journal (Other academic)
 • 315.
  Henriksson, Carina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Klassrumsflyktingar.: Pedagogiska situationer och relationer i klassrummet2009 (ed. 1:1)Book (Other academic)
 • 316.
  Henriksson, Carina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Living Away from Blessings: School Failure as Lived Experience2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation seeks to unveil and describe students’ experiences of school failure. Traditionally, research in the field has tended to approach school failure from a societal perspective, often construing school failure as a drop-out problem. Consequently, adults have been authorized to define how the notion of school failure is to be understood, and have usually attributed it to inadequate grades, and/or cognitive shortcomings on the part of the students. Moreover, scientific and governmental reports regularly provide us with statistics concerning drop-out rates. What these statistics do not tell us, however, is how the students themselves define and experience school failure. Parallel to the drop-out research, classroom research has traditionally focused on the teacher-student interaction, mainly from a “teacher-thinking” perspective. This dissertation offers an alternative understanding of the notion of school failure: it examines students’ lived experiences of school failure in the classroom. Former students in an individual program and inmates in juvenile institutions shared their lived experiences of a school failure. The students were asked to write down their recollections of a specific moment when they felt that they had failed in school. In addition to the written experiential accounts, the students’ experiences were explored further in interviews. The lived-experience descriptions show that the students view school failure as having little to do with cognitive inadequacy; rather, they understand school failure as a behavioral deficiency on their part. Thus, the center of attention is not on the student-learning perspective, but the student-teacher relationship. The phenomenological, thematic analyses show that the experience of school failure is a complex phenomenon that reaches far beyond grades and dropping out. The temporal, spatial, and relational dimensions of experiencing school failure include feelings of disappointment, non-recognition, loneliness, boredom, shame, marginalization, stigmatization, inferiority, and worthlessness. A subsidiary aim of the dissertation is to contribute to the development of the phenomenological research method “phenomenology of practice.” The method, developed by Max van Manen and inspired by the scholars of the Utrecht school, integrates phenomenology, hermeneutics, and semiotics. The “phenomenology of practice” approach, which aims to disclose taken-for-granted attitudes, and has proved beneficial for exploring practical, pedagogical issues, such as experiences of school failure.

 • 317.
  Henriksson, Carina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Living Away from Blessings: School Failure as Lived Experience2008Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This book seeks to unveil and describe students’ experiences of school failure. Traditionally, research in the field has tended to approach school failure from a societal perspective, often construing school failure as a drop-out problem. Consequently, adults have been authorized to define how the notion of school failure is to be understood, and have usually attributed it to inadequate grades, and/or cognitive shortcomings on the part of the students. Moreover, scientific and governmental reports regularly provide us with statistics concerning drop-out rates. What these statistics do not tell us, however, is how the students themselves define and experience school failure. Parallel to the drop-out research, classroom research has traditionally focused on the teacher-student interaction, mainly from a “teacher-thinking” perspective. This book offers an alternative understanding of the notion of school failure; it examines students’ lived experiences of school failure in the classroom. Former students in an individual program and inmates in juvenile institutions shared their lived experiences of school failure. The students were asked to write down their recollections of a specific moment when they felt that they had failed in school. In addition to the written experiential accounts, the students’ experiences were explored further in interviews. The lived experience descriptions show that the students view school failure as having little to do with cognitive inadequacy; rather, they understand school failure as a behavioural deficiency on their part. Thus, the centre of attention is not on the student-learning perspective, but on the student-teacher relationship. The phenomenological thematic analyses show that the experience of school failure is a complex phenomenon that reaches far beyond grades and dropping out. The temporal, spatial, and relational dimensions of experiencing school failure include feelings of disappointment, non-recognition, loneliness, boredom, shame, marginalization, stigmatisation, inferiority, and worthlessness. A subsidiary aim of the book is to contribute to the development of the phenomenological method “phenomenology of practice”. The method, developed by Max van Manen and inspired by the scholars of the Utrecht school, integrates phenomenology, hermeneutics, and semiotics. The “phenomenology of practice” approach, which aims to disclose taken-for-granted attitudes, has proved beneficial for exploring practical, pedagogical issues, such as experiences of school failure.

 • 318.
  Henriksson, Carina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  The Look of the Teacher2008In: The 13th International Conference on Education, Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education, University of Brunei Darussalam, May 20-23, 2008, 2008Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 319.
  Henriksson, Carina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  The look of the teacher: Weight and value in the classroom2009In: Evolving pedagogies: Meeting the global challenges of diversity and interdependence / [ed] Boorer, D; Quintus Perera, J. S. H; Wood, K.; Seng Piew, L; Sithamparan, S., Brunei Darussalam: University of Brunei Press , 2009Chapter in book (Refereed)
 • 320.
  Henriksson, Carina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Thor's Hammer: What happens in school does not stay in school2008In: Seeing Pedagogy Phenomenologically, 2008Conference paper (Refereed)
 • 321.
  Henriksson, Carina
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Saevi, Tone
  NLA, Bergen, Norway.
  An event in sound: Considerations on the ethical-aesthetic traits of the hermeneutic-phenomenological text2009In: Phenomenology & Practice, ISSN 1913-4711, Vol. 3, no 1, p. 13-22Article in journal (Refereed)
 • 322.
  Henriksson, Carina
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Saevi, Tone
  Adams, Cathy
  Skogen, Rochelle
  Hermeneutic Phenomenology Research: Writing Practices and Technologies.2008In: Symposium at the CSSE Annual Conference, University of British Columbia, Vancouver, May 31 - June 3, 2008., 2008Conference paper (Refereed)
 • 323.
  Henriksson, Carina
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Saevi, Tone
  Skogen, Rochelle
  Hermeneutic Phenomenology Research:The possibilities of collaborative writing in phenomenological research.2008In: Symposium at the CSSE Annual Conference, University of British Columbia, Vancouver, May 31 - June 3, 2008., 2008Conference paper (Refereed)
 • 324.
  Henriksson, Christina
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Eriksson, Emma
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Spegel, spegel på väggen där:: En studie kring balladens textliga funktion i kvinnliga traditionsbärares liv under 1800-talet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Emma Eriksson and Christina Henriksson: Mirror mirror on the wall: A study on how ballad texts reflect women as carriers of tradition in nineteenth century Sweden, Växjö: Musikvetenskap C, 10 p 2005.

  The aim of this essay is to analyze relations between ballad texts and the lives of female carriers of tradition in nineteenth century Sweden. Four carriers of tradition have been chosen, connected by being informants to Gunnar Olof Hyltén Cavallius, a collector of medieval ballads in Sweden around 1850. The four women are Anna Ehrenström (1786-1857), Catarina Andersdotter (1792-1857), Johanna Gustafva Angel (1791-1869) och Wendela Hebbe (1808-1899). Their lives are seen from a women’s historical perspective.

  Although there are uncertainties regarding to what extent the collected repertoire of the four women reflects their repertoire as a whole, some conclusions can be drawn regarding relations between remaining ballads and their lives as women. These relations are traced in textual themes and in textual form (e.g. repetition of words and phrases). The closeness between life situation, and choice and shape of ballad texts, leads us to conclude that these occurrences are due to deliberate choices, and that the ballad text thus mirror the lives of these women.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 325.
  Herdin, Fanny
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Nilsson, Helena
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  The formalization and realization level in Namibian schools: An investigation of two countryside schools2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to find out if there is a gap between the formalization level and the realization level in the Namibian school system. Moreover, our aim is to figure out how we, as visiting teaching students, interpret the relationship between steering documents and the teaching in the classroom. In turn, the aim was used to formulate three different research questions: What can we experience while observing in the class room/at school? What do the interviewed teachers express concerning our asked questions? What are the main differences between the two latest steering documents?

  The reason why we decided to do a study about the school system in Namibia is because it is a young country, it was proclaimed independent in 1990. Therefore we think it is interesting to study how the school system and its political steering documents have developed over the years.

  Our theoretical framework includes the concept of curriculum, reconceptualism and cultural issues. Our focal point has been on the following three perspectives, democracy, gender and learner centred education.

  The method we used in this study is triangulation, in this case analyzing political steering documents, interviewing teachers and other people connected to the school and finally class room observations. The attitudes to the three above mentioned perspectives vary amongst the interviewed personnel This study as come to the conclusion that there is a gap between the formalization level and realization level.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 326.
  Hermansson, Britt-Marie
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Man lär sig på något vis att bli skolarg: Hur lärare gör för att erövra och förtjäna auktoritet i klassrummet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare gör för att erövra och förtjäna auktoritet i klassrummet, sett ur ett fostransperspektiv. Arbetet belyser även vad begreppet auktoritet betyder för lärare samt om deras auktoritet har förändrats genom åren.

  Auktoritetsbegreppet kopplas i teoridelen till olika ledarskapsteorier samt begreppen relation och makt. Den empiriska studien har genomförts med hjälp av sex stycken kvalitativa intervjuer med lärare från årskurserna 1-5, vilka på förhand ansågs ha auktoritet och ett bra ledarskap i klassrummet.

  Resultatet visar att lärare erövrar och förtjänar sin auktoritet i klassrummet genom att skapa en trygghet med ett klassrumsklimat som präglas av en positiv stämning samt ömsesidig respekt, genom att få elevernas tillit och samtidigt ha tilltro till dem, genom att vara tydliga och sätta gränser samt genom att använda sig av en passande taktik, vilket bland annat innebär att anpassa sitt ledarskap efter situationen som råder i klassrummet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 327.
  Hermansson, Linda
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Heideman, Christina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Språkutveckling i förskolan.: En kvalitativ undersökning om det medvetna språkstimulerande arbetet i två förskolor.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med detta arbete är att jämföra hur den medvetna språkstimulerande verksamheten ser ut i två förskolor. Vi kommer att undersöka språkstimuleringen på en förskola med hög andel flerspråkiga barn och en förskola med låg andel flerspråkiga barn. Våra frågeställningar är: Hur arbetar pedagogerna med språkstimulering? Vilka likheter/olikheter framkommer i språkstimuleringen hos en förskola med hög andel flerspråkiga barn och en förskola med låg andel flerspråkiga barn. Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning med både intervjuer av totalt fyra pedagoger men också kompletterande observationer av några för verksamheten naturliga vardagssituationer. Resultatet visar att respondenterna är medvetna om hur man arbetar för att främja språkutvecklingen. Det framkom flera likheter i pedagogernas arbetssätt på de två förskolorna. De använder ett varierat arbetssätt för att tillgodose alla barns enskilda behov. Verksamheterna tar tillvara på vardagliga samtalssituationer och anser dessa vara viktiga tillfällen som gynnar språkutvecklingen. Miljön anses vara betydelsefull men utformningen påverkas på en av förskolorna av små lokaler vilket ger ett sämre utgångsläge. Skillnader som framkom var indelning i smågrupper, språkpedagog, tydligt kroppsspråk och matramsor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 328.
  Herngren, Marie
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Ryhl Johansson, Liselotte
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Planerade fysiska aktiviteter i förskolan: förutsättningar, möjligheter och olikheter i förhållande till förskolans profilering2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med den här undersökningen var att belysa om och hur förskolans profilering påverkar verksamhetens innehåll. Vi ville belysa den planerade fysiska aktivitetens olikheter och möjligheter i samband med profilering. Vi valde en kvalitativ undersökningsmetod då vi gjorde våra intervjuer, därefter tolkades intervjuerna utifrån den hermeneutiska tolkningsmetoden. De resultat som framkom sattes i relation till litteraturgenomgången. Vår undersökning visar att alla pedagoger på respektive förskola anser att den planerade fysiska aktiviteten är viktig för barnets utveckling. Likheter och olikheter förekom då det gäller planerad möjlighet till fysisk aktivitet inom- och utomhus, vilket beror till viss del på de ekonomiska förutsättningar som förskolorna har samt vilken syn på betydelsen av fysisk aktivitet som personalen besitter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 329.
  Hjelm, Ida
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Johansson, Lisa
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Temaarbete i förskolan: En studie om vad lärare i förskolan har för inställningar till ett temainriktat arbetssätt2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 330.
  Hjertberg, Birgitta
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Ljungqvist, Kristin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Barns inflytande i förskolan: i ett pedagogperspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 331.
  Hjorth, Henrik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Kursmålsbearbetning i kurslitteratur för gymnasiekursen Kemi A: en jämförelse2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag studerat och jämfört hur kursmålen i gymnasiekursen kemi A (KE1201) bearbetas i 6 olika läroböcker. Jag har utgått från läroböcker, lärarhandledningar och andra dokument där författarna presenterar vilka kursmål som tas upp i läroböckernas olika kapitel. Det är intressant att veta för den som skall köpa in ny kurslitteratur att den lärobok de väljer tar upp alla kursens mål men även på vilket sätt det görs. De begrepp som läroböckerna utvärderats mot är framför allt helhet och kunskapsintegration.

  Även om studien inte är så omfattande med djupa analyser visar jämförelsen läroböckerna emellan att det råder stora skillnader på hur författarna tänkt sig att bearbeta kursmålen. I fem av sex läroböcker väljer författarna att lägga tonvikten på ett till tre kursmål. Dessa bearbetas mot de resterande kursmålen i olika ordning. Fyra av dessa fem fokuserar på kemiteorin som sedan knyts till och förklarar verkligheten. Till den femte boken "Kemiboken A" från Liber skriver författarna att du utgår från praktiska experimentbeskrivningar. Den sjätte läroboken "Tema och teori" från Bonnier Utbildning bygger på den amerikanska förlagan "Salters advanced chemistry - Chemical storylines" och "Chemical ideas". I den presenteras först olika teman ur verkligheten som hänvisar till teorin i en annan del av boken. Alltså verklighetsbeskrivning först och sedan teoriförklaringar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 332.
  Hodzic, Alma
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Christensen, Denice
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Hemlöshet: En intervjustudie om några f.d. hemlösas upplevelser av samhällets insatser2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva vilka insatser samhället sätter in för de hemlösa samt hur dessa individer upplever dessa insatser. Vi ville även ta reda på vilka skillnader det finns mellan hemlösa kvinnor respektive män, intressant är även hur livet ser ut efter hemlösheten. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning där studien består utav fyra halvstrukturerade intervjuer gjorda med människor som tidigare varit hemlösa.

  Resultatet visar att det finns hjälp att få ifrån samhället om man vill ta emot den. Ofta vill hemlösa inte motta hjälp, då de inte vill ha något med myndigheter att göra. Vidare får läsaren i denna studie ta del av stämpling och stämplingsperspektivet, stigma, kriser och inte minst motivationen och dess betydelse för hemlösa. Det ges även en historisk tillbakablick på hemlöshetsproblematiken och vi visar även på hur forskning kring området sett ut sen tidigare samt vad forskningarnas resultat visar på.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 333.
  Holmberg, Gudrun
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Mellin, Anna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Utvecklingssamtalet i förskolan: en intervjustudie om innehåll, planering och värdering2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Förskolans läroplan (Lpfö 98) ska det enskilda barnet inte värderas och bedömas men enligt Skolverket (2008) ökar ändå värderingar och kontroller på barnet som individ. I förskolan uppmärksammas värderingsdilemmat främst inför utvecklingssamtalen. För att inte värdera det enskilda barnet vill vi med denna studie finna verktyg i ämnet som kan stärka oss och andra förskollärare i yrkesrollen.

   

  Vi har valt att göra en deskriptiv studie med åtta intervjuade förskollärare där vårt syfte är att beskriva och analysera deras syn på, och planering inför, utvecklingssamtalet. Vi ska också studera hur Lpfö 98: s intentioner att inte värdera det enskilda barnet kommer till uttryck, inför och i utvecklingssamtalet.

   

  Resultaten som framkommit är olika syn på syftet med utvecklingssamtalet och därmed olika syn på vilket tidsperspektiv som främst ska belysas på samtalet. Studiens resultat visar också att förskollärarna blandar nya och gamla synsätt på barnet. Detta synsätt påverkar i sin tur synen på utvecklingssamtalet och värderingar av barnet som individ. Det har också uttryckts att värderingsproblemet mest ses som ett verbalt och skriftligt problem och inte som en inbjudan till diskussion och reflektion över förskollärarens barnsyn.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 334.
  Holmkvist.Sassner, Maria
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Johansson, Malin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Åhsberg, Annika
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Barns språkutveckling: En studie omkring samspel och kommunikation mellan barn och föräldrar.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur samspel och kommunikation kan se ut mellan barn och deras föräldrar och vad föräldrar gör hemma för att stödja och stärka sitt barns språkutveckling. Dessutom vart föräldrar vänder sig för att hämta information om sitt barns språkutveckling och med sin eventuella oro. Här ges även en inblick i vad ett uteblivet samspel kan innebära för ett barns språkutveckling. Uppsatsen består av litteraturstudier om barns språkutveckling och om det viktiga samspelet mellan barnet och dess föräldrar. Piagets och Vygotskijs teorier om barns språkutveckling och då främst deras syn på vikten av samspel och kommunikation utgör en grund. Studien genomfördes genom en enkätundersökning till 122 föräldrar vid två förskolor i två mindre angränsande kommuner i södra Sverige. 68 enkäter återlämnades besvarade. Empirin jämförs därefter med utgångspunkt i teorier om barnsspråkutveckling, samspel och kommunikation. Resultatet visar på engagemang och intresse hos föräldrar som ingår i enkätundersökningen. Endast ett litet antal (8) av föräldrar uppger att de känner oro för sitt barns språkutveckling. Föräldrarna visar förtroende för förskolan då de uppger att det är dit de vänder sig i första hand med sin oro. I andra hand vänder de sig till BVC, endast ett fåtal vänder sig till vänner. Föräldrarna samtalar, sjunger och läser mycket för sina barn i hemmiljön vilket ligger i linje med Piagets och Vygotskijs teorier om att språket utvecklas i samspel med den sociala och materiella miljön.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 335.
  Holmqvist, Carina
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Lundqvist, Malin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  EN BILD AV UNGDOMARNA I GÖTEBORG – En kvantitativ studie om ungdomarnas drogprofiler: A PICTURE OF THE YOUTH IN GOTENBURG - A quantitative study on the drugpatterns of the youth2008Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns några skillnader i klientgrupperna mellan Mini Mariaenheternas mottagningar i Göteborg samt beskriva hur drogprofilerna bland ungdomarna ser ut i Göteborgs stad. Undersökningen genomförs utifrån en kvantitativ forskningsmetod där DOK - materialet analyseras. Resultatet visade huvudsakligen att det var få skillnader mellan ungdomsgrupperna inom mottagningarna. Det stora antalet av ungdomarna har däremot ett haschmissbruk och flertalet av ungdomarna bor hemma hos sina föräldrar. Det framkommer dock även vissa skillnader hos de inskrivna ungdomarna mellan mottagningarna. Med hjälp av resultatet kan berörd personal som arbetar med ungdomar inom missbruksvården få en bild runt omgivande faktorer i miljön som har betydelse för ungomarnas drogprofiler.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 336.
  Holmstrand, Lars
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Om utvärdering: några kritiska synpunkter2009In: Högskolepedagogik: att vara professionell som lärare i högskolan, Stokholm: Liber , 2009, 1, p. 145-159Chapter in book (Other academic)
 • 337.
  Holström, Emma
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Språk och laborationer på matten: en intervjuundersökning i år 92006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 338.
  Horn, Sandra
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Karlsson, Louise
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Vagnemark, Sophie
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Att stimulera och stödja barns tal och språk: - insatser för förskolebarn i behov av språkligt stöd2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språket har stor betydelse för människan, utan språket är det svårt att samspela med sin omgivning, att kommunicera med andra samt att göra sig förstådd. Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i förskolan arbetar med att stimulera barns språk samt ta reda på vilka tal- och språksvårigheter som lärare i förskolan kan ställas inför. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där vårt resultat är baserat på intervjuer med förskollärare och specialpedagoger med inriktning mot tal, språk och kommunikation. Resultatet visar att förskollärarna ansåg samtalet i vardagen som betydelsefullt, att använda ett medvetet språk samt olika lekar och aktiviteter som stimulerar barns språk. Barn kan ha svårt att uttala vissa ljud men även svårigheter med att förstå och tolka information samt att de kan ha besvärligt att anpassa språket i olika sociala sammanhang. Vi har fått reda på hur förskollärare går till väga när de uppmärksammar tal- och språksvårigheter hos barn. Den slutsats vi drar av vårt undersökningsresultat är att det är av stor vikt att i tidig ålder medvetet främja barns språkutveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 339.
  Horner, Emilia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Om alla gör sin del…: – En pedagogisk studie av ett kommunalt energiprojekt2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att, utifrån en kvalitativ ansats, undersöka och beskriva hur ett kommunalt miljöprojekt i pedagogiska avseenden arbetar med att förändra individers attityder och beteenden. Med utgångspunkt i arbetet i projektet undersöks även vad som hindrar och möjliggör en förändring av individers attityder och beteenden. Uppsatsen bygger på intervjuer med projektgruppen för det kommunala energiprojektet SAMS, intervjuer med personer som har deltagit i en energispartävling samt dokument rörande projektet. Den teoretiska bakgrunden utgörs av teori kring motivation, lärande och vanor samt kommunikation och olika hinder och möjligheter som kan finnas i förändringsarbete. Resultatet visar att projektet arbetar med att förändra beteenden och attityder genom en metodik som bygger på tävlingar, feedback och jämförelser brukarna emellan. Tävlingarna fungerar som en metod att skapa kortsiktiga konsekvenser av beteenden som vanligtvis endast ger långsiktiga konsekvenser. Genom metodiken och ett positivt budskap hoppas projektet kunna motivera till nya energivanor. För att det ska bli möjligt att ge återkoppling på energiförbrukningen används EnergiKollen, ett Internetverktyg som visar hushållets energianvändning. Resultatet visar även att vanor utgör ett stort hinder i det pedagogiska arbetet med att förändra attityder och beteende, medan fokus på lärande, relevanta mål och ett positivt budskap utgör möjligheter. Möjligheterna att använda SAMS-strategin i andra typer av miljöarbete ses som goda.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 340.
  Hujdur, Ahmo
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Faktorer som påverkar elevernas motivation för matematik på högstadiet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen har gett mig en bättre förståelse av begreppet motivation som är definierat på många olika sätt och används i olika teorier och diskussioner. Enligt Imsen (2000) kan motivation komma från inre eller yttre krafter. Skolverket (2003) framhåller att motivation är ett komplext begrepp som består av den kognitiva processen, elevernas känslor och de kulturella förhållanden som eleverna befinner sig i. Utifrån min egen erfarenhet och olika vetenskapliga teorier, som jag har läst, har jag fått min uppfattning om motivation. Enligt min uppfattning innebär motivation en rad olika aktiviteter, där läraren behöver forma arbetsklimat, starka undervisningsbetingelser, stödja elever individuellt och i gruppen samt uppmuntra engagemang.

  Undersökningen har gett mig en bättre förståelse av begreppet motivation som är definierat på många olika sätt och används i olika teorier och diskussioner. Enligt Imsen (2000) kan motivation komma från inre eller yttre krafter. Skolverket (2003) framhåller att motivation är ett komplext begrepp som består av den kognitiva processen, elevernas känslor och de kulturella förhållanden som eleverna befinner sig i. Utifrån min egen erfarenhet och olika vetenskapliga teorier, som jag har läst, har jag fått min uppfattning om motivation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 341.
  Hultberg, Jenny
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Lindkvist, Theres
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Med en missbrukande mamma: Behandlingspersonals erfarenheter av barn och mammor i behandling2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att belysa hur barn till missbrukande mammor påverkas, samt att klarlägga hur denna påverkan, enligt intervjupersonernas erfarenheter, skulle kunna komma att inverka på barnen och dessas utveckling. Vi har även undersökt hur barnen påverkas av att finnas med i mammans missbruksbehandling, och hur behandlingen ser ut för att barnens behov skall tillgodoses under denna period. Frågeställningarna var: Vilken påverkan kan mammors missbruk medföra på deras barn? Hur påverkas barn av att vistas tillsammans med sina mammor i deras missbruksbehandling? samt Hur ser behandlingen ut för att barns behov skall kunna tillgodoses under mammans behandlingsperiod? Intervjuerna genomfördes med tre behandlare vid ett mamma-barn behandlingshem. Metoden som användes var kvalitativ intervju med ett halvstrukturerat upplägg och vi använde oss av intervjuguide som redskap. Intervjuerna tolkades hermeneutiskt. Resultatet visade på att barn oftast uppnår goda resultat i vistandet tillsammans med mamman i hennes behandling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 342.
  Hultgren, Jonas
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Vad motiverar elever i skolarbetet?: Elevers uppfattning kring motivation i skolarbetet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att försöka skapa förståelse för vad som motiverar elever i klassrumsarbetet. Som blivande lärare känns det väsentligt att ta reda på de faktorer som gör en elev motiverad. Metoden på arbetet är en kvalitativ studie som genomförts på åtta stycken elever i årskurs sex, som genomgick individuella intervjuer. Studien tar upp motivation, i ett historiskt perspektiv, men även dagens aktuella forskning. Betydelsen av inre respektive yttre motivation nämns, samt hur motivation skapas. Resultat i studien är att eleverna framhåller uppmuntran och beröm, belöning och arbetsformer som påverkande faktorer för deras motivation i skolarbetet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 343.
  Hultén, Annette
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Olsson, Anette
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Vart tar löven vägen?: Vad har 6-7 åringar för tankar om ekologiska processer?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att få en förståelse för hur barn tänker och vilka föreställningar de har runt lövens nedbrytning. Vi blev inspirerade av Helldéns avhandling som han har genomfört på skolbarn i 7 – 12 års

  Undersökningen visar att samtliga barn har tankar om vad som händer med lövet. Dock var det inget av barnen som var fullständigt förtrogen med hela nedbrytningsprocessen. Vardagstänkandet speglas i deras svar med tanke på att

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 344.
  Hurtig, Agneta
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Palmér, Beatrice
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Beskrivning av hälsoarbete ur ett personalperspektiv: - en undersökning på en F-6 skola i södra Sverige2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hälsa är väldebatterat i olika sammanhang och enligt Skolverket, Myndigheten för skolutveckling samt Regeringen har skolan ett uppdrag att arbeta med hälsa. Syftet med denna studie var att göra en lägesrapport bland personalen på en grundskola gällande hälsa och hälsoarbete. Vad som görs och hur ett hälsoarbete bedrivs på en skola samt vad för inställningar som fanns bland personalen var frågeställningar som låg till grund för studien. I denna studie användes kvantitativ forskningsstrategi där enkäter användes för att få en så heltäckande bild som möjligt.

  Resultatet redovisas utefter våra frågeställningar och visar bland annat att all personal måste vara delaktig om ett fungerande hälsoarbete på en skola ska bli framgångsrikt. Resultatet visar även på att begreppet hälsa är individuellt och har olika innebörder beroende på vem som tillfrågas. Dessutom framkom det att det är viktigt att jobba med hälsa på alla plan som finns i skolan.

  Hälsa kopplas ofta till kost och motion men innefattar så mycket mer. Hälsa handlar allt ifrån fysiskt, psykiskt till socialt välbefinnande. Därför är det viktigt att i ett hälsoarbete beröra alla dessa delar för att få ett så heltäckande arbete som möjligt. Vi har kommit fram till att arbetet måste vara förankrat bland all personal för att ett hälsoarbete ska bli slagkraftigt och fungera i längden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 345.
  Hägerth, Cecilia
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Larsson, Helena
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Pedagogiskt miljö- och naturvårdsarbete i storstad och landsbygd: Utgör den geografiska placeringen hinder eller möjlighet i förskolans miljöarbete?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning är att belysa hur pedagoger arbetar konkret med miljö- och naturvårdsfrågor på förskolor. Vi har också velat undersöka om arbetet med miljö- och naturvårdsfrågor skiljer sig åt på olika förskolor beroende på var de är geografiskt placerade. För att få svar på vår frågeställning har vi gjort en kvalitativ undersökning på kommunala förskolor belägna i storstad och på landsbygd utan någon uttalad miljöprofilering. Utifrån vår empiri som vi har analyserat i relation med vår teori har vi diskuterat och lyft fram vår frågeställning. Resultatet visar att pedagogerna har olika synsätt och arbetsmetoder då de arbetar konkret med miljö- och naturförmedlandet. Pedagogerna fick frågan om de ser sin förskolas geografiska placering som hinder eller möjlighet, det visar sig att det finns vissa svårigheter både i storstad och på landsbygd. Storstadsförskolorna visar framförallt att avståndet till skogen utgör ett hinder. Man såg som möjlighet närhet och tillgång till miljöstationer, samt att konkret kunna visa på miljöpåverkan i barnens närområde. Landsbygdsförskolornas möjligheter består av närheten till naturen. Hinder kan bestå av att det är flera praktiska svårigheter för att kunna ta sig till miljöstationen. För att få en mer allsidig verksamhet som grundar sig på miljö- och naturarbetet skulle vi önska att förskolorna i storstaden och landsbygden kunde inspireras av varandras arbetsätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 346.
  Härnsten, Gunilla
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Wingård, Britta
  Högskoleutbildning javisst, men med vem och för vad?: genusperspektiv i praktiknära forskning i högre utbildning2007Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 347.
  Härsing, Linn
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Techers, Ethics and Globalizaion: an international comparative field study of the perspective of six teachers regarding ethics questions2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to study the view of six teachers, working in three different field areas, on ethics questions and ethics teaching in schools, from a global perspective. My second aim was to analyze whether there was any cooperation between these different field areas or between them and others, in order to improve the ethics teaching in schools. My research questions were intended for one teacher in a Swedish school, three teachers in a Brazilian school, one Swedish missionary and one Swedish senior lecturer in ethics. The research questions basically centre on how these teachers would define concepts such as ethics and global ethics, what kind of ethics questions they feel are important for the school to convey and if there is any form of cooperation between teachers in Swedish/Brazilian schools and different organizations, designed to improve the ethics teaching in schools from a global perspective.

  On the basis of the results of my questionnaires I find the definition of ethics more or less equal among the six teachers. They relate ethics to moral philosophy and other questions such as what is right, wrong, good and evil. The teachers also believe ethics contains a reflection on global matters, like the environment, poverty and peace. Five out of six teachers define global ethics with conceptions like global responsibility, respect for future generations, global consensus, comprehension and tolerance. One of the teachers does not believe in global ethics but in groups that could establish some common values to be achieved.

  All six teachers feel it is important to bring questions related to Human Rights to the fore in schools. These ethics questions would touch on increased egoism, responsibility, respect for the environment, respect for differences, solidarity, tolerance, attitudes and sexual morals. According to the teachers these matters should be practiced and studied from a micro, macro and gender perspective.

  My results show that cooperation does exist between the Swedish/Brazilian schools and different organizations and institutions. There is cooperation between The Church of Sweden Mission and Brazilian organizations, but there are no exchanges between Swedish schools and schools outside Europe. One way to improve ethics teaching and facilitate exchanges between schools from a global perspective could be to globalize the curriculum. With a globalized curriculum teachers could give the students the global context they need in global society.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 348.
  Håkansson, Christina
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Andersson, Åsa
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Våga leka med dramapedagogik: En observationsstudie av barns rollek i förskolan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie har varit att undersöka hur rolleken påverkas i samband med ett dramapedagogiskt arbetssätt. För att få mer kännedom har vi under hösten 2006 genomfört en undersökning där vi inspirerats av Lindqvist (1996) arbetssätt med drama. Under arbetets gång har vi genomfört observationer och strukturerat dessa utifrån Knutsdotter-Olofsson (2003) tre lekregler; turtagande, samspel och ömsesidighet. För att få mer kunskap om vad det innebär att arbeta med drama och på vilket sätt det kan påverka leken har vi studerat olika forskares(Vygotskij, Lindqvist, Knutsdotter- Olofsson) erfarenheter i lek och dramapedagogik. Vårt resultat pekar på att ett dramapedagogiskt arbetssätt hjälper barnen att lära sig de tre sociala lekreglerna och då ökar rollekandet hos barnen på förskolan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 349.
  Håkansson, Jan
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Lärande mellan policy och praktik: Kontextuella villkor för skolans reformarbete2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Abstract

  Håkansson, Jan (2006). Learning between policy and practice. Contextual conditions for reform activity in schools. Acta Wexionensia No 95/2006. ISSN:1404-4307, ISBN: 91-7636-510-7. Written in Swedish with a summary in English.

  Considerable changes have characterised the past decades’ education policy. These changes apply to all types of schools within the Swedish education system. This thesis treats issues of professional teacher development, the introduction of project work in upper secondary school as well as quality audits in the school system. While intending to problematise and intensify discussions on the school reforms’ significance for school development, the thesis focuses on the conditions for practitioners in-depth reflection and deliberative learning in relation to various development measures in school. The overall purpose is to contribute to a deeper understanding of the relation between policy and practice with respect to school staff’s learning processes, which is constituted in policy and practical contexts examined here. One intention here is to present an analysis of the learning aspects in the explicit development measures formulated in policy documents. Another intention is to analyse learning, which is rather implicitly attached to the implementation of policy. The three reform processes have been studied in a broad socio-theoretical perspective on policy and learning. Yet, inspiration was also provided by a critical action research approach. Discursive and dialectic perspectives on policy, practice and learning are significant for carrying out the empirical studies, but also for the analysis of the empirical material. The study depicts myriad and controversial relations between policy, practice and learning. With respect to professional teacher development projects in partial study A, one outcome is that the policy’s transparent character interplays with creative learning aspects both in policy and practice. Regarding the introduction of project work in upper secondary education, partial study B establishes that the unclear and implicit policy character can be related to preserving learning aspects in the official discourse, yet, it can be creative when applied in practice. The policy on quality audits in the school system as examined in partial study C can be referred to as uncommunicative with an orientation towards preserving learning aspects, while there is possibilities within local evaluation and quality audits for an orientation towards creative learning aspects. On the whole, these reform processes are part of what can be identified as hybrid integration patterns in line with communicative perspectives and perspectives on set objectives. The results in this thesis illustrate a potential for improved participation aided by extended possibilities for communication within the framework of a deliberative perspective on governing schools. It is of great significance to pay attention to this in future reforms.

  Keywords: communication, critical action research, deliberation, learning, policy, school reform.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 350.
  Håkansson, Krister
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  O2-07-01: Unmarried Life: Paving the way for dementia?2008In: Alzheimer's & Dementia, ISSN 1552-5260, E-ISSN 1552-5279, Vol. 4, no 4, Supplement, p. T146-Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Although social networks and activities have recently been suggested to protect against dementia, few long-term follow-up studies exist. The main purpose of our study was to evaluate whether midlife marital status is related to late-life cognitive function. Methods: Participants of the Cardiovascular Risk Factors, Aging, and Dementia (CAIDE) study were derived from random, population-based samples previously studied. After an average follow-up of 21 years, 1449 individuals (73%) aged 65 to 79 years were re-examined in 1998. At re-examination 139 persons were diagnosed with some form of cognitive impairment: 82 of those with mild cognitive impairment (MCI) and 48 with Alzheimer's disease (AD)). The relation between midlife marital status and cognitive impairment was analyzed with adjustments for a number of other midlife factors, including education, BMI, cholesterol, blood pressure, occupation, physical activity, smoking habits and depression. Adjustments were also made for ApoE status, age at follow-up and gender. Results: Persons living with a partner in midlife were significantly less likely to show cognitive impairment compared to all other categories (single, separated or widowed). The highest risk increase was found for those widowed at midlife and still so at the follow-up (N=105). For Alzheimers disease specifically, the risk increase was almost eight-fold for this group compared to those married both at midlife and still so at late-life. Progressive adjustments for possible confounders did not weaken the associations. Conclusions: Living in a partner relation may imply cognitive and social challenges with a protective effect against cognitive impairment. Involvement of other factors is however suggested by the specific risk increase for widowed in relation to singles. Possible selection bias behind the strongly increased cognitive impairment risk for those widowed at midlife, in relation to the married group, seems unlikely. The long-term prospective design should also preclude any reverse causation effects behind the results.

45678910 301 - 350 of 830
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf