lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 4677
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Johansson, Emma
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Malmqvist, Therése
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Bli mer för fler: Hur ett varumärke kan utvidgas utan att förlora sin image2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbete i företagsekonomi, 15 hp, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, Marknadsföring, 2FE07E, VT2010

  Författare: Jenny Andersson, Emma Johansson, Therése Malmqvist

  Handledare: Sarah Philipson

  Företagets kontaktperson: Christer Olsson

  Titel: Mer för fler – Hur ett varumärke kan utvidgas utan att förlora sin image

  Bakgrund: Under senare år har varumärkesutvidgning blivit en vanlig strategi för att lansera nya produkter och nå nya målgrupper. Norrgavel är ett svenskt möbelföretag som står inför utmaningen att göra just detta för att kunna bli mer för fler. Trots att de vill nå en ny målgrupp är de måna om att de kärnvärden som varumärket bygger på inte ska frångås och att kundernas uppfattning om varumärket, dess corporate image, inte ska förloras.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera hur ett varumärke med en tydlig corporate identity kan utvidgas utan att förlora sin image.

  Avgränsningar: Uppsatsen är avgränsad till varumärken med en tydlig corporate identity. I fallet Norrgavel kommer vi enbart att behandla den svenska marknaden.

  Metod: Undersökningen är av kvalitativ art med kvantitativt inslag. Uppsatsens empiri samlades därför in genom semistrukturerade intervjuer med såväl Norrgavels ledning som butikspersonal, en enkätundersökning samt telefonintervjuer med Norrgavels kunder och genom deltagande observationer i butikerna.

  Slutsats: För att kunna utvidga ett varumärke utan att förlora dess image måste företaget inledningsvis identifiera målgruppens identitet för att veta vilka behov som finns att tillfredställa. Baserat på detta kan företaget utveckla varumärkets identitet som genom storytelling kan förmedlas till kunderna. Dessa kan slutligen skapa sin egen uppfattning om varumärket, alltså varumärkets corporate image. Det är även viktigt att beakta detta för att de olika images som skapas av respektive target group inte ska komma i konflikt med varandra.

  Förslag till fortsatt forskning: Fortsatt forskning bör fokusera på att göra en liknande undersökning men i större skala, både vad det gäller antalet respondenter och varumärken.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 302.
  Andersson, Jens
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Edlund, Henrik
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Forsberg, Peter
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Konsten att sälja solljus till Mellanöstern: En fallstudie om ett Svenskt Solarieföretags möjligheter till en etablering i Förenade Arabemiraten2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ur ett marknads- och kulturperspektiv, utforska vilken exportstrategi företaget Ultra Tan bör använda sig av för att öka sin försäljning på marknaden i Förenade Arabemiraten.

  Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie där vi utfört intervjuer med ett huvudföretag och andra svenska företag inom den aktuella sektorn som agerar på marknaden i Förenade Arabemiraten. 

  I arbetet ingår huvudföretaget Ultra Tan och andra svenska hälso och kosmetikföretag som agerar på marknaden i Förenade Arabemiraten.

  De teoriområden vår uppsats utgår ifrån är huvudsakligen tillvägagångssätt vid utlandsetableringar, kulturella skillnader mellan västerländska och muslimska länder.

  Empirin utgör en sammanställning av svaren från de intervjuade företagen i fråga, samt sekundär data.

  Vi rekommenderar Ultra Tan att ta upp kontakten med Madi international och inleda direkt försäljning genom denna externa distributör.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 303.
  Andersson, Jesper
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Persson, Linn
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Stillerfelt, Johan
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Den immateriella investeringsprocessen: En flerfallsstudie i tjänsteföretag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kandidatuppsats (2FE24E), Civilekonomprogrammet - Controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT 2017

  Titel: Den immateriella investeringsprocessen – En flerfallsstudie i tjänsteföretag

  Författare: Jesper Andersson, Linn Persson & Johan Stillerfelt

  Handledare: Pia Nylinder

  Examinator: Elin Funck

  Bakgrund och problem: Antalet tjänsteföretag växer ständigt och mer än hälften av alla företag i Sverige verkar inom denna bransch. Vidare är investeringar avgörande för ett företags framtida överlevnad. Mer än hälften av de investeringar som görs i svenska företag är av immateriell karaktär och den största andelen av dessa sker inom just tjänstesektorn. Trots detta faktum är forskning kring investeringsprocessen främst knuten till materiella investeringar i tillverkande företag. Hur ser då investeringsprocessen för immateriella investeringar ut i tjänsteföretag och hur konstrueras och används beslutsunderlag vid beslutsfattande?

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och kartlägga processen för immateriella investeringar inom tjänsteföretag. Vidare är syftet att bidra med kunskap om problematiken kring konstruktionen av beslutsunderlag samt beslutslogik gällande dessa investeringar. Meningen är att belysa ett ämnesområde som inte tidigare undersökts och på så sätt göra ett bidrag inom ämnet.

  Metod: Uppsatsen utgår från en övervägande kvalitativ forskningsstrategi där undersökningsdesignen är en flerfallsstudie. Vidare har utgångspunkten för insamlande av empiriskt material varit semistrukturerade intervjuer.

  Slutsats: Investeringsprocessen för tjänsteföretag avseende immateriella investeringar kan ses som en guide eller riktmärke och består vanligtvis av faserna initiering, bedömning, beslut, utveckling, implementering och uppföljning. Beslutunderlag konstrueras i regel av mellanchefer medan högre chefer tar det slutgiltiga beslutet om investeringen. Beslutet baseras främst på strategiska analyser som kompletteras med enklare kalkyler, erfarenhet och magkänsla.

  Nyckelord: Tjänsteföretag, investeringsprocess, immateriell investering, beslutsunderlag, investeringsbeslut 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Andersson, Jesper
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Stillerfelt, Johan
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  CSR inom svenska fotbollsföreningar: Relationen till prestation och organisationsstruktur2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund & problem: CSR, Corporate Social Responsibility, är sedan länge ett väl utforskat område, både i Sverige och internationellt, där många tidigare studier behandlar dess koppling till finansiell prestation, framförallt inom stora företag. Ett område som är relativt outforskat är CSR inom idrottsvärlden och vidare inom fotboll, framförallt ur en svensk kontext. I vilken utsträckning engagerar sig svenska fotbollsföreningar i CSR-relaterade aktiviteter och vilken effekt har det för deras prestation?

  Syfte: Syftet med studien är att testa och förklara CSR-engagemangs påverkan på svenska fotbollsföreningars HR- och sociala prestation samt om organisationsstruktur i termer av formaliserings-, centraliserings- och komplexitetsgrad påverkar detta samband. Vidare är det praktiska syftet att bidra med vägledning för hur svenska fotbollsföreningar kan arbeta med CSR-engagemang för att uppnå en högre prestation. Avsikten är att belysa och förklara kopplingarna mellan CSR-engagemang, prestation och organisationsstruktur och på så sätt fylla det gap som existerar inom forskningsområdet.

  Metod: Studien utgår från en kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv forskningsansats och tvärsnittsdesign. Insamlande av data har skett genom utskick av en enkät och studiens urval består av 223 fotbollsföreningar från Allsvenskan till Division 2.

  Slutsatser: Studiens resultat visar tydligt att CSR-engagemang påverkar såväl HR- som social prestation positivt inom svenska fotbollsföreningar. Vidare tyder resultatet på att organisationsstruktur i termer av formaliserings- och centraliseringsgrad samt komplexitet hierarki inte påverkar detta samband. Däremot finns det, trots viss osäkerhet i resultaten, en påverkan av komplexitet socialt kapital i relationen mellan CSR-engagemang och HR- prestation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 305.
  Andersson, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Konkursprediktion på tjänsteföretag i Sverige2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problem: Konkurser drar med sig höga kostnader på olika sätt, och genom åren har många försök gjorts att finna modeller som kan förutse konkurser och därigenom undvika dem. Några av de mest beprövade modellerna är Altmans olika Z-scoremodeller, som genom åren visat olika resultat. Allt fler företag blir också verksamma inom tjänstesektorn, och forskningen menar att dessa företag skiljer sig från tillverkande företag när det gäller dess nyckeltal, vilket alltså borde påverka möjligheterna att förutse konkurser enligt de modeller som idag finns.

  Syfte: Kontrollera huruvida Altmans Z´´-scoremodell fungerar på små- och medelstora tjänsteföretag i Sverige, men även om korrelation mellan ett företags kreditbetyg och dess Z´´-score föreligger.

  Metod: Uppsatsen är skriven utifrån ett positivistiskt synsätt med deduktiv ansats, och bygger på kvantitativ sekundärdata. Analyser görs genom hypotesprövning.

  Slutsats: Altmans Z´´-scoremodell fungerar dåligt på tjänsteföretag inom segmentet små- och medelstora företag i Sverige. Resultatet blir detsamma, även om modellen tillämpas på    tillverkande företag och handelsföretag. Däremot går det se skillnad på nyckeltal i företag försatta i konkurs och friska företag, bland annat genom att konkursföretag har sämre lönsamhet, balanslikviditet och skuldsättningsgrad.

  Fortsatt forskning: Forskningen går isär när det gäller möjligheterna att förutse konkurser, och det finns fortfarande många aspekter att pröva. Förslag på fortsatt forskning är därför att undersöka hur nyckeltalen verkligen skiljer sig åt, och om det därigenom är möjligt att undvika konkurser. Ytterligare alternativ kan vara att undersöka variablerna i Z´´-scoremodellen, och eventuellt justera dessa för bättre utfall.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 306.
  Andersson, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Aronsson, Simon
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Lubkowski, Martina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Hur ska användare betala för interna tjänster?: - En fallstudie på stadsbyggnadskontoret inom Växjö Kommun2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund & problem: Ekonomistyrning inbegriper många områden, ett av de centralaområdena är fördelningen av kostnader. Kommuner har inte obegränsat med resurser utanmåste likt den privata sektorn ha en fungerande ekonomistyrning, vilket bland annatinbegriper kostnadsfördelning. Växjö kommun har i dagsläget ett geografisktinformationssystem (GIS) som används inom olika förvaltningar för bland annat prognoseroch analyser av olika slag. Problemet som stadsbyggnadskontoret inom Växjö kommunupplever är att fördelningen av kostnader för GIS inte är anpassad efter användningen.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara den nuvarande modellen förkostnadsfördelning inom stadsbyggnadskontoret samt lämna förslag på hurkostnadsfördelningen alternativt kan hanteras.

  Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ undersökningsmetod i form av en fallstudie.Urvalet till de semi-strukturerade intervjuerna har baserats på ett snöbollsurval. För att ökastudiens kvalitet har vi använt flera källor till det empiriska materialet samt låtitrespondenterna ta del av studien.

  Slutsats: Studien har utifrån en jämförelse av den nuvarande modellen för kostnadsfördelningoch teori inom området resulterat i tre lösningsförslag som är möjliga att tillämpa för mät- ochGIS-avdelningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 307.
  Andersson, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Bouvin, Mattias
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Erfarenheter av balanserat styrkort som styrmodell: - En flerfallsstudie inom kommun och landsting2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns ett flertal olika styrverktyg för att styra sin verksamhet, en välkänd styrmodell är BSC. Modellen har spridit sig till både privata och offentliga verksamheter. Inom kommuner och landsting har det påvisats på senare tid att BSC utvecklingen börjat avtrappas. Dessutom är det cirka 20 år sedan modellen introducerades av Kaplan & Norton. Av denna anledning är det intressant att studera vilka erfarenheter kommuner och landsting har med BSC samt varför en del väljer att sluta med styrmodellen.

   

  Syfte: Syftet med studien är att utveckla förståelsen för BSC som styrmodell genom att fokusera på vilka erfarenheter kommuner och landsting har gällande BSC och varför en del väljer att sluta med styrmodellen.

   

  Metod: Studien har genomförts i form av en flerfallsstudie baserat på två kommuner och två landsting. För att öka studiens kvalitet har vi använt flera källor till det empiriska materialet. Vi har bland annat låtit respondenterna ta del av studien för att säkerställa att vi uppfattat det empiriska materialet korrekt och tydligt klargjort vad studien syftar till, detta för att ta hänsyn till den samhällsetiska aspekten.

   

  Slutsats: Efter genomförd studie kan vi påvisa att det finns ett flertal positiva erfarenheter respektive svårigheter med modellen. Det finns inga markanta skillnader mellan upplevda erfarenheter beroende på om man valt att sluta använda modellen eller ej. Det som kan ligga till grund till för att en del slutar använda BSC är att det kan påvisas sex skillnader i upplevda erfarenheter och att chefsbyte, omorganisation och eldsjälar har stor inverkan på styrkortet. Dessutom kan det påvisas att det föreligger ett mode i BSC och att det är av denna anledning som organisationer slutat använda sig av BSC. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Andersson, Johan
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Brage, Markus
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Hur budgeterar gaseller?: En studie om tillväxtens påverkan på budgetering i gasellföretag2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Tillväxten har i företagen lett till ökad planering och ett mer detaljerat budgetarbete. Informanterna upplever att den starka tillväxten gör budgeten till ett användbart verktyg för främst planering och kontroll. Utan planeringen och uppföljningen skulle man inte kunna identifiera problemområden. Likviditetsplanering ses ej som något prioriterat i fallföretagen trots teoretiskt förespråkande, detta då likviditet för den löpande verksamheten aldrig upplevs som något problem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 309.
  Andersson, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Carlson, Adam
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Monié, Robert
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Sales performance: A study of the correlation between personality traits and sales performance in the Swedish car dealership market.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: When a company is employing new salespeople, much is expected from these. The company is hoping that the new candidate is going to perform well and contribute to the fullest. One of the big questions that the organization has to face is how to evaluate and sift through sales candidates in order to find the best suited one. Previous studies have shown to some extent that a person's personality can be connected to how well they are performing in different occupations. One commonly used framework for assessing personality is the Five Factor Model (FFM) which is able to account for different traits without overlapping. One way to assess a person's personality traits is by the use of the big five inventory questionnaire (BFI). Purpose: To describe if there is a correlation between personality traits and sales performance in the Swedish car dealership market.Method: The research was a quantitative study of two Swedish car dealerships, where 60 out of 72 employees at Hedin Bil & Holmgrens Bil answered the BFI questionnaire. The response rate was 83%. The survey was sent out by mail to the two companies whose responsible managers divided their sales staff in three different groups (good performing, average performing and bad performing) according to the company's organizational goals.Conclusion: The conclusion of this study is that one of the hypotheses was supported and four rejected by the salespeople participating. The only hypothesis that was supported was that Neuroticism would correlate negatively with sales performance.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  personalitytraitssalesperformance
 • 310.
  Andersson, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Olofsson, Philip
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Svärd, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Sponsring: En kvalitativ kartläggning av hur företag mäter, bedömer och utvärderar sina investeringar2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Disposition

  Titel: Sponsring- en kvalitativ kartläggning av hur företag mäter, bedömer och utvärderar sina investeringar

  Ämne/kurs: Ämnesfördjupande arbete - Controllerfördjupning

  Författare: Johan Andersson, Philip Olofsson, Johan Svärd

  Handledare:Anders Jerreling

  Examinator: Fredrik Karlsson

  Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur företag mäter, bedömer och utvärderar sina sponsringsinvesteringar, i ekonomiska termer. Uppsatsen syftar även till att återge sponsormarknadens olika aktörers syn för att beskriva utvärderingsarbetet ur ett bredare perspektiv.

  Metod:I metodavsnittet fastställs vilket tillvägagångssätt som används vid genomförandet av studien. Inledningsvis behandlas studiens design, där redogörelse för vald metod och angreppssätt ingår. Vidare diskuterasurvalet till undersökningens empiridel och avslutningsvis behandlas sanningskriterier.

  Referensram: Inledningsvis i referensramen definieras sponsring och dess delar. Vidare behandlas sponsringens motiv, användningsområden och hur dess effekter kan mätas. I avsnittets avslutande delar behandlas teori angående kalkylering, bedömning, planering samt risktagande vid investeringar.

  Empiri: I empirikapitlet läggs empirin fram genom en kort presentation av intervjuobjektet följt av en sammanfattning av genomförda intervjuer.

  Analys: I detta avsnitt ställs referensramen och framtagen empiri mot varandra och analyseras. Data som framkommit under arbetets gång sammanfattas och diskuteras, därefter presenteras mönster och samband.

  Slutsats: I detta avsnitt sammanställs och diskuteras studiens resultat. Vidare framför forskarna sina synpunkter på ämnet och avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 311.
  Andersson, Johan
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Ståhl, Johan
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet, ekonomistyrning EKC362/FEC399, VT 2007

  Författare: Johan Andersson och Johan Ståhl

  Handledare: Per-Erik Falk

  Titel: Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras?

  Bakgrund: Hur försäljningen än sker, måste produkten transporteras mellan säljaren och köparen. EU utvidgas ständigt och 2004 anslöts ytterligare 10 länder. Marknaden blir större, samtidigt anpassas reglerna för en gemensam inre marknad. Genom en större marknad, blir aktörerna fler och konkurrensen hårdnar.

  Syfte: Att förstå hur dagens åkare ser på utvecklingen och på vilka sätt de anpassar sig för att fortfarande vara konkurrenskraftiga.

  Avgränsningar: Undersökningen är avgränsad till landsvägstransporter med lastbil. Företagen är godstransportörer, vilket innebär att rundvirkestransportörer, flyttfirmor osv. sorterats bort. Företagen är belägna i Jönköpings och Kronobergs län, och är av varierande storlek och inriktning. Huvuddelen av vagnparkerna är tunga fordon, dvs över 3 500 kg.

  Metod: Underlaget till uppsatsen kommer huvudsakligen från intervjuer genomförda hos fem företag inom åkeribranschen. Tillvägagångssättet bygger på hermeneutisk tolkning. Vi har använt oss av kvalitativ primärdata och kvantitativ sekundärdata. Åkeriernas svar har jämförts för att finna likheter och olikheter mellan företagens åsikter. Även nyckeltal för branschen har studerats för att därigenom försöka tolka utvecklingen.

  Tolkningar: För att vara fortsatt konkurrenskraftig på en växande marknad med fler aktörer, tolkar vi differentierade produkter och personliga relationer som två avgörande huvudfaktorer. Att åkerierna i dagsläget inte känner av någon större konkurrens från utlandet gör det svårt att avgöra hur de verkligen påverkas av avregleringen. Åkerierna ser ett stort problem i gällande regelverk i Sverige och EU, som upplevs missgynnande för svenska transportörer. Vi ser det fria cabotaget som ett steg i harmoniseringsprocessen inom EU. Vi avfärdar även inhyrning av utländska chaufförer som en lösning på dagens chaufförsbrist.

  Fortsatt forskning: En undersökning huruvida Sveriges inträde i EU påverkat nyckeltalen och åkeriernas ekonomi. Liknande undersökningar i andra regioner. Undersökning huruvida den rådande högkonjunkturen påverkat svaren i undersökningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 312.
  Andersson, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Svärd, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Prestationsmätning i internationella organisationer: En fallstudie på Duni AB2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Controllerfördjupningen, 4FE03E, VT-2012

  Titel: Prestationsmätning i internationella organisationer- En fallstudie på Duni ABSeminariedatum: 2012-05-30

  Författare: Johan Andersson och Johan Svärd

  Handledare: Pia Nylinder

  Examinator: Lars-Göran Aidemark

  Nyckelord: Prestationsmätning, Prestationsmätningssystem, Internationella organisationer, Styrning, Enhetlig, Situationsanpassning, Ramverk, Integration, Benchmarking

  Syfte: Studien syftar till att utvärdera den nuvarande differentierade prestationsmätningen inom Dunis olika produktionsenheter samt förklara vilka för- och nackdelar den medför. Studien syftar även till att förklara vilka aspekter som påverkar internationella organisationers val av ett enhetligt kontra differentierade prestationsmätningssystem (PMS). Vidare ska ett förslag formuleras på hur vi anser att Duni ska agera i frågan samt hur de kan gå vidare med föreslaget alternativ.

  Metod: Vi har gjort en fallstudie på företaget Duni AB. Uppsatsen bygger på en abduktiv forskningsansats och en kvalitativ undersökningsdesign. Insamlingen av det empiriska materialet har gjorts genom intervjuer samt telefonintervjuer. Den teoretiska referensramen bygger på litteratur i form av böcker, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Vi har förhållit oss till kvalitetskriterierna: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt reliabilitet för att säkerställa studiens resultat.

  Slutsats och rekommendationer: Vår huvudsakliga slutsats från studien är att situationen där en internationell organisation har sina produktionsenheter utspridda i olika länder inte är den avgörande faktorn för vilken typ av PMS som bör väljas. Det är snarare huruvida produktionsenheternas produktionsuppsättning överensstämmer samt i vilken utsträckning enheternas prestationer har en signifikant påverkan på varandra som är den mest betydande faktorn.

  De aspekter som är avgörande för hur en internationell organisation med produktionsenheter i olika länder ska utforma enhetlig kontra differentierad prestationsmätning är följande: I vilken utsträckning organisationens olika produktionsenheter har en överensstämmande produktion och om produktionsenheterna är verksamma inom samma värdekedja samt om deras prestationer har en signifikant påverkan på varandra.

  Vår rekommendation till Duni är att de ska implementera organisationsmål som kan brytas ned på produktionsenheterna för att sedan utforma en enhetlig prestationsmätning med gemensamma riktlinjer för arbetsmetoderna kring prestationsmätningen. De bör även möjliggöra en till viss del differentierad prestationsmätning där en enskild enhet kan tillämpa individuellt utformade mått.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 313.
  Andersson, Jonas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Ljusberg, Ulf
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Palm, Christoffer
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Invandrarföretagare i Växjö: Ur ett personligt nätverksperspektiv2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Invandrar- och etniskt entreprenörskap har rönt stort forskningsintresse de

  senaste årtiondena utifrån dess påverkan på ekonomisk tillväxt (Casson et al,

  2006) I Sverige har antalet företag som startas av personer födda utomlands,

  ökat med 75 % mellan 2001 och 2008, vilket bidrar till ekonomisk tillväxt

  och sysselsättning. Invandrarföretagare möter däremot specifika hinder och

  problem i deras vardag, bland annat avsaknaden av personliga nätverk

  (Tillväxtverket, 2010) vilket har en viktig roll för entreprenöriell framgång.

  Bill och Johannisson (2004) menar att det stöd och de resurser en entreprenör

  kan vara i behov av, ofta återfinns i det personliga nätverket.

  I Växjö finns det ett utvecklat system av lokala aktörer vars främsta syfte är

  att stödja nyföretagare. Författarna ställer sig frågande till hur dessa aktörer

  kan förbättra förutsättningarna för invandrarföretagare att utveckla personliga

  nätverk.

  Författarna har genomfört en kvalitativ studie av tolv lågutbildade invandrare

  som härstammar från mindre utvecklade länder och har drivit företag mellan

  3-36 månader. De företagsfrämjande aktörerna som deltagit i denna studie är

  ALMI Företagspartner AB, NyföretagarCentrum, Inkubatorn, Arbetsförmedlingen

  och Mackens Företagshotell.

  Resultatet av studien visar på att företagsfrämjande aktörer bör äga förståelse

  för invandrarföretagares kontext i Växjö, vilken påverkar deras möjligheter

  att starta och driva företag. Organisationerna bör även erbjuda ett heterogent

  nätverk där individen kan träffa lämpliga kontakter som förstår denna

  kontext. De bör undvika att underminera utveckling av det personliga

  nätverket genom rådgivning, dessutom undvika en relation där företagaren

  blir långsiktigt beroende av den företagsfrämjande organisationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kandidatuppsats_Andersson_Ljusberg_Palm_2011
 • 314.
  Andersson, Jonna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Nguyen, Stephanie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Hur överlever e-handelsföretag i modebranschens djungel?: En studie om e-handelsföretag internationalisering och dess kundrelationer2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SammanfattningKandidatuppsats, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i KalmarKurs: International business and Global marketing VT14Titel: Hur överlever mikroföretag i modebranshens djungel - En studie om e-handelsföretags internationalisering och dess kundrelationerFörfattare: Jonna Andersson och Stephanie NguyenHandledare: Susanne SandbergBakgrund: E-handeln är en växande trend som fler och fler upptäcker som ett bekvämt sätt att utföra sina ärenden på. Under 1990-talet, slog konsument e-handeln slog igenom och idag fortsätter den att växa allt starkare. En av de mest framgångsrika branscherna av e-handeln idag är kläder. Modebranschen ses som en väldigt betydelsefull bransch för den växande upplevelseindustrin i Sverige.Frågeställningar: Vad krävs för att skapa ett konkurrenskraftigt e-handelsbolag internationellt? Hur arbetar e-handelsbolag för att bygga upp och bevara kundrelationer?Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vilka faktorer som är grundläggande för återförsäljande e-handelsföretag inom klädesindustrin för att vara konkurrenskraftiga internationellt. Vidare ska det undersökas hur e-handelsbolag inom denna bransch hanterar kundrelationer och hur de arbetar med kundvärde.Metod: Den valda undersökningsmetoden för uppsatsen är en kvalitativ metod utifrån en deduktiv ansats där fyra semistrukturerade telefonintervjuer har gjorts.Resultat och slutsats: Det som krävs för mikroföretag för att vara konkurrenskraftig är resurser, vilket mikroföretag ofta har brist på. Att ha ett internationellt nätverk är också en konkurrensfördel och att tillhandahålla kunderna det de efterfrågar leder till ett omtyckt företag som lättare kan skapa sig en kundkrets. För att vidare kunna bygga upp relationer med sina kunder, är förtroende en viktig faktor. Genom att minimera risker och hålla sina löften kan ett högt förtroende skapas, som är en bra grund till att långvariga relationer kan utvecklas. För att sedan kunna bevara kundrelationerna, är det viktigt att företagen förser sina kunder med värde som en bonus för att kunderna ska känna sig tillfredsställda.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Andersson, Jonna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Åberg, David
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Bollen är rund, allt kan hända: Ekonomistyrning i Allsvenska fotbollsklubbar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Bollen är rund, allt kan hända - Ekonomistyrning i Allsvenska fotbollsklubbar

   

  Författare: Jonna Andersson och David Åberg

   

  Handledare: Krister Bredmar

   

  Bakgrund: De senaste åren har flera fotbollsklubbar hamnat i ekonomisk kris och hotats av konkurs. Styrning är komplex då intäkter och kostnader är beroende av sportsliga fram- och motgångar. Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) har vissa ekonomiska krav på klubbarna för att de ska få tillhandahålla sin elitlicens. Med detta i åtanke vore det intressant att veta vilka medel som klubbarna använder för att styra sin ekonomi.

   

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera hur fotbollsklubbarna som spelar i Allsvenskan 2017 styr sin ekonomi och analysera huruvida lämpade dessa styrmedlen är i den osäkra och oförutsägbara framtiden som de verkar i där ekonomin och sportsliga framgångar är beroende av varandra. Vidare är syftet att se om det finns indikationer på att professionaliseringen gällande ekonomistyrningen har ökat.

   

  Metod: För att uppfylla syftet har en induktiv ansats gjorts med en kvalitativ metod där vi har genomfört semistrukturerade intervjuer via telefon och mejl. Det empiriska insamlade materialet från åtta Allsvenska klubbar har vi sedan förklarat genom olika teorier.

   

  Slutsats: Av det empiriska materialet kan vi se att klubbarna använder sig av styrmedel så som budget, prognos, nyckeltal och olika mål för att driva sin verksamhet. Flera av klubbarna vittnar om att professionaliseringen inom styrningen har ökat och vi kan se att klubbarna övergår från ideell till kommersiell verksamhet.

  Nyckelord: Ekonomistyrning, styrmedel, Allsvenskan, fotbollsklubbar, ideell förening, verksamhetsstyrning

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Burman, Linn
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  "Att följa eller inte följa": - en studie av avvikelser från svensk kod för bolagsstyrning2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 240 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bolagsstyrning syftar till att säkerställa att företag drivs i aktieägarnas intresse

  samt att skapa ett förtroende för näringslivet. Svensk kod för bolagsstyrning är en del av detta

  då den kompletterar aktiebolagslagen och andra offentliga regelverk genom att ställa högre

  krav på hur bolagen ska agera jämfört med lagens minimikrav. Samtliga svenska börsnoterade

  bolag ska tillämpa svensk kod för bolagsstyrning enligt principen följ eller förklara, en princip

  som innebär att företagen har möjlighet att göra avsteg från kodens rekommendationer. I de

  fall företagen avviker från koden ska de tydligt redovisa detta samt ge en förklaring till varför

  de väljer att avvika.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att redogöra för varför företag väljer att göra avsteg från

  rekommendationerna i Svensk kod för bolagsstyrning som helhet samt från dess olika avsnitt.

  Metod: Uppsatsen har antagit en deduktiv ansats där faktorer som kan antas ha en relation

  med företags tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning har identifierats inom fem

  befintliga teorier; agentteori, positiv redovisningsteori, institutionell teori, resursberoendeteorin

  samt upper echelon. Hypoteser kommer att utformas och testas i en kvantitativ

  undersökning med data insamlad främst från bolagens årsredovisningar samt från

  publikationen Styrelse och revisorer.

  Resultat: Analyserna visade att det är tio variabler som har en betydande inverkan på

  företagens förhållningssätt till svensk kod för bolagsstyrning; familjeföretag och sfärer,

  industriellt ägande, vd:ns ägande, styrelsens storlek, vd i styrelse, styrelseledamöternas

  ämbetstid, styrelsekopplingar kvinnliga styrelseledamöter, kvinnlig vd samt lönsamhet.

  Utifrån detta kunde konstateras att företagens förhållningssätt till koden främst kan förklaras i

  termer av effektivitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Andersson, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Göransson, Kristin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Persson, Lina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Den dolda marknadsföringen: -En kvantitativ studie om ambienta dofters inverkan på kunders beteende i en klädbutik.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Context: Congruent ambient scents are not used extensively in marketing and there is only some research in this area within the Swedish retail. Moreover, there are not many studies that show how ambient scents influence customer behavior in a Swedish clothing store.

  Purpose: Examine and analyze which of the ambient scent vanilla and white orchid that suite and can provide a signature fragrance to the clothing store Kompaniet in Kalmar. The purpose of this study is therefore to compare how these scents affect the customers’ behavior in the servicescape.

  Method: A deductive research strategy with an experimental design. The experiment was performed in Kompaniet in Kalmar.

  Theory: Our theoretical framework consists of sensory marketing, male and female shopping behavior, the sense of smell and ambient scent in the servicescape atmospherics.

  Results: Here we present a presentation of Kompaniets servicescape. We present images and a store layout of Kompaniets environment. It also presents a clustered graph of the number of respondents. Moreover, results of the study are presented by statistical data.

  Analysis and discussion: This chapter analyzes and discusses the results, each hypothesis separately, based on the developed theory.

  Conclusions: Six of eight hypotheses are accepted in our completed study in Kompaniet, and we can thus interpret that the presence of an ambient scent affects customers' behavior in a clothing store´s servicescapes extensively. Based on the derived results and conclusions Kompaniet may benefit from using both associated ambient scents vanilla and white orchid as a signature scent to the store. Our study shows that customers are spending a long time in the store, approaching the clothes and more customers are touching the garment with the presence of an associated ambient scent in the servicescape.

  Suggestions for further research: It is relevant to develop a new signature scent that is unique to a store and therefore do not use a fragrance that is commonly found in other environments. Another aspect that can be explored is to place a scent in the entrance of a store to lure customers and then place the same scent at a specific area of the store. There is in the current situation not much contribution regarding how men and women experience the scent of the servicescape. This area therefore has great potential for development.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Den dolda marknadsföringen
 • 318.
  Andersson Junkka, Klara
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Järnesjö, Anni
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Pettersson, Nathalie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Styrning av leverantörer mot en hållbar försörjningskedja: En kvalitativ studie av initiativ med intention att utveckla marknaden för närproducerade livsmedel2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Begreppet hållbar utveckling fick först sin spridning i slutet av 80-talet då Brundtlandrapporten publicerades och har sen dess fått allt större betydelse i samhället. Intresset för hållbarhet har på senare tid utmynnat i en ökad efterfrågan på närproducerade livsmedel. Närproducerade livsmedel skapar värde för det lokala samhället, medför kortare transporter och ökar livsmedlets spårbarhet. Det finns dock ingen officiell definition av vad närproducerat innebär. Närproducerat är inte likställt med hållbart ur ekonomisk, ekologisk och social mening, därför är det viktigt att arbeta med styrning av hållbarhet i initiativ med intention att utveckla marknaden för närproducerade livsmedel. Svårigheter med hållbarhetsarbetet påträffas ofta i försörjningskedjan. Styrning av leverantörer i försörjningskedjan är därmed ett sätt att arbeta för en hållbar utveckling. Vi har identifierat fyra kritiska moment i styrningen av lokala leverantörer mot en hållbar försörjningskedja; implementering, val och utvärdering, samarbete samt kontroll.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå hur initiativ med intention att utveckla marknaden för närproducerade livsmedel styr sina leverantörer mot en hållbar försörjningskedja, genom att studera litteratur och praktiska initiativ med intention att utveckla marknaden för närproducerade livsmedel. Slutligen bidrar vi med en vägledande och inspirerande modell över hur företag bör styra sina leverantörer mot en hållbar försörjningskedja.

  Metod: För att uppfylla syftet med vår uppsats har vi använt oss av en abduktiv ansats. Empiriskt material har samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra praktiska initiativ med intention att utveckla marknaden för närproducerade livsmedel. Detta material har analyserats för att finna likheter och skillnader mellan initiativen och mellan teori samt praktik.

  Slutsats: Vi har kommit fram till att när hållbarhet genomsyrar initiativets strategi, mål och kultur underlättar det beslutsfattandet gällande leverantörsstyrning mot hållbarhet. Vi har även sett att intuition används mer i praktiken vid val och utvärdering av leverantören. Närhet till leverantören möjliggör en god relation och sänker barriärer, vilket underlättar styrningen. Slutligen har vi sett att initiativen i vår undersökning har olika karaktär vilket också har betydelse för deras styrning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Andersson, Karin
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Karlsson, Cecilia
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Lika barn leka bäst?: En studie om styrelsens sammansättning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Styrelsen i ett företag är tänkt att utgöra en funktion för övervakning och rådgivning till den högsta ledningen. Det är styrelsens ansvar att förvaltningen av företaget sköts på bästa möjliga sätt. En faktor som påverkar hur bra styrelsens arbete blir är styrelsens sammansättning. Företagets framgång kan sägas hänga samman med styrelsens sammansättning och kompetens. Det är viktigt att styrelsen kan kommunicera och utbyta erfarenheter. Då en styrelse arbetar som en grupp och ansvarar för företagets organisation och förvaltning krävs det att denna grupp kan samarbeta och på ett aktivt och effektivt sätt arbeta, för att utveckla och förbättra företagets framtid.

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och få en förståelse för hur en styrelse sätts samman. Vad det är som ligger bakom valet av styrelseledamöter samt vad styrelsens sammansättning har för betydelse för styrelsearbetet. Vi har avgränsat oss till att undersöka hur en styrelse sätts samman och vad denna sammansättning har för betydelse. Vi har därmed inte tittat på företaget som respektive styrelse arbetar för. Vi har heller inte undersökt hur styrelsearbetet har påverkat företagets verksamhet.

  Vår forskning har bedrivits explorativt och uppsatsen är skriven med en kvalitativ ansats. Vi har använt ett induktivt arbetssätt. Vårt arbete har följt den traditionella forskningsprocessen som består av olika steg som tar sin början i en frågeställning och slutligen mynnar ut i ett resultat som grundar sig på tolkningar. Befintliga teorier och en teoretisk referensram har används för att analysera det empiriska material som har samlats in genom intervjuer.

  Vi har kommit fram till att en styrelse sätts samman med hjälp av en valberedning eller utan valberedning då ägarna själva väljer ut styrelsemedlemmar. Det är bolagsstämman som tar det slutliga beslutet om vilka som ska sitta med i styrelsen. Vår uppfattning är att tillsättningen av styrelsen är mer formell i större bolag med fler ägare än i mindre och familjeägda bolag. Styrelseledamöterna väljs dels på grund av deras kompetens och dels för att de har god branschkännedom. De personliga egenskaperna väger tungt vid valet av ledamöter. Eftersom styrelsen arbetar tillsammans som en grupp är det viktigt att de olika medlemmarna fungerar tillsammans och kan samarbeta.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 320.
  Andersson, Linda
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Joint ventures between Swedish & Chinese firms: How to make the marriage work?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  China has become one of the most attractive destinations for foreign direct investment (FDI) in the world. The Chinese government is still imposing regulations on certain industries in which foreign firms have to establish through a joint venture. Joint ventures with a Chinese partner are considered to be a great risk due to the environment they operate in and also due to cultural aspects and many joint ventures end with a buyout.

  The aim of this study is to analyze what factors firms need to be aware of when entering into a joint venture and how to avoid or overcome the problems that arise.

  The essay is written using a qualitative method. The study is partly based on a literature study, partly on primary sources. The primary sources consist of five interviews with representatives from companies who are either currently in a joint venture or have previously been in one. Six interviews with experts within the field have also been carried out.  

  The essay is strongly influenced by the contingency theory which argues that the performance of a company depends on the environment the company is operating in. The problem has therefore been tackled through describing the specific conditions that a foreign firm will meet in China.

  Joint ventures with a partner from another country involve risks but can also be of great advantage if they are run in a good way. How to run the joint venture might differ between firms but some factors seem to be common for most firms.

  It is important to be careful which partner to choose and to do a due diligence in the beginning as well as having a letter of intent written down in the initial stages. Operating in China might bring unusual challenges so it is important for the foreign firm to have knowledge about the Chinese culture and the Chinese laws and regulations before establishing in China.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 321.
  Andersson, Linda
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Brodin, Sofie
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Dietrichson, Ulrika
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Prestationsmätning: Vad är prestation inom VA-avdelningen i Växjö kommun  för abonnenterna?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet

  Ekonomistyrning, FE 3073, VT 2009

   

  Författare: Linda Andersson, Sofie Brodin och Ulrika Dietrichson

  Handledare: Fredrik Karlsson

  Företagets kontaktperson: Annelie Ekstedt, kvalitetschef

  Titel: Prestationsmätning - Vad är prestation inom VA-avdelningen i Växjö kommun för abonnenterna?

   

  Bakgrund: Prestationsmätning är ett mycket aktuellt ämne i dagens samhälle och kraven på organisationer och dess förmåga att förmedla sin verksamhet till sina intressenter ökar ständigt. Inom den kommunala verksamheten för vatten och avlopp finns idag inget standardiserat sätt att mäta prestationen inom verksamheten. Inom VA-avdelningen i Växjö kommun har det sedan länge funnits en missnöjdhet kring verksamhetens prestationsmätningssystem vilken legat till grund för studien.

   

  Syfte: Huvudsyftet med studien är att utveckla och ge förslag på ett mätsystem för VA-avdelningen i Växjö kommun. Det här innebär mer konkret att identifiera nya samt utveckla nuvarande nyckeltal ur ett externt abonnentperspektiv som speglar VA-avdelningens prestation samt resursanvändning.

   

  Avgränsning: Analysen är avgränsad till VA-avdelningens nyckeltal inom prestationsmätningen, vilket innebär att ingen vidare analys kommer att göras över avdelningens uppsatta verksamhetsmått.

   

  Metod: Studiens referensram tar upp relevanta teorier som sedan ligger till grund för den insamlade empirin. Insamlingen har skett främst genom semistrukturerade gruppintervjuer med berörda personer inom avdelningen. Datainsamling har även skett genom internt genererat företagsmaterial.

   

  Slutsatser: För att på ett tydligare och mer lättförståeligt sätt belysa verksamhetens prestation bör nyckeltalen som tagits fram i studien användas snarare än de som för nuvarande existerar i VA-avdelningens prestationsmätningssystem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 322.
  Andersson, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Olsson, Emma
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Redovisningsstudenters etiska känslighet och moraliska bedömning vid redovisningsdilemman2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Frågeställning: Vilken eller vilka dimensioner av moralisk intensitet visar starkast samband med processen av etiskt beslutsfattande för förstaårs- respektive tredjeårsstudenter?   

  Syfte: Syftet med denna studie är att söka svar på om det finns några skillnader i hur studenter som läser första eller tredje året på ekonom- respektive civilekonomutbildning påverkas av moralisk intensitet vid sin utvärdering av redovisningsdilemman. 

  Metod: En kvantitativ studie har genomförts genom att samla in data från 138 ekonom- och civilekonomstudenter via en internetnätenkät.

  Slutsatser: Denna studie använder redovisningsdilemman för att undersöka hur studenter påverkas av moralisk intensitet vid identifiering och moralisk bedömning av etiska dilemman. Resultaten visar på att egenskaperna hos problemet påverkar den moraliska intensiteten och den etiska beslutsprocessen. Studenter på sitt första läsår visar störst känslighet för dimensionen närhet till problemet, och studenterna på sitt tredje år visar den största känsligheten för social konsensus, både vid identifieringen och den moraliska bedömningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 323.
  Andersson, Linda
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Petersson, Beatrice
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Arbetsmiljö och hälsa2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna uppsats bygger på en undersökning av bank- och handelsverksamhet i Kalmar stad.

  Undersökningen har utgått från följande frågeställningar:

  - Hur upplever den anställde sin arbetsmiljö?

  - Hur upplever den anställde att hans eller hennes hälsa påverkas av arbetsmiljön?

  - Skiljer det sig åt mellan de undersökta verksamheterna vad gäller satsningen på personalens hälsa och arbetsmiljö och i så fall hur?

  Syftet med denna uppsats är att ur en anställds synvinkel undersöka hur denne upplever sin arbetsmiljö samt hur individen uppfattar att hälsan påverkas av arbetsmiljön. Vi vill även undersöka om satsningen på personalens hälsa och arbetsmiljö skiljer sig åt mellan de undersökta verksamheterna och i så fall hur.

  Denna undersökning tillämpar en kvalitativ metod med motivering av att forskarna ämnar göra tolkande analyser. Vidare tillämpas en induktiv ansats, då undersökningen har realiteten som ursprung och har gått från empiri till teori.

  Slutsatsen av denna undersökning är att intervjupersonerna upplever sig ha en god psykisk respektive fysisk arbetsmiljö. I den psykiska arbetsmiljön upplevs den viktigaste faktorn vara gemenskapen och arbetskamraterna. I den fysiska arbetsmiljön upplever intervjupersonerna i bankverksamheten en sämre ventilation och i handelsverksamheten upplevs det stora problemet vara sämre arbetsutrustning. Vad gäller arbetsmiljöns upplevda påverkan på hälsan är slutsatsen att personer som sitter längre perioder vid en dator upplever mer besvär med axlar och nacke, än de som sitter kortare perioder. Vidare har det uppmärksammats att intervjupersonerna inte påverkas negativt av stress, då det istället tenderar att upplevas som prestationshöjande. Undersökningen visar även på en skillnad mellan bankverksamheten och handelsverksamheten vad gäller satsningen på personal och arbetsmiljö, då bankverksamheten tenderar att lägga mer resurser på sociala sammankomster samt ergonomisk utrustning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 324.
  Andersson, Linnéa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Stekovic, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Factors associated with success and failure in CRM system use: A case study of the sales department in a B2B company2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Due to the constant change of technology, companies’ battle to win customers becomes more and more intense. Maintaining customers and building long-term relationships is becoming more and more important and the customer relationship management (CRM) concept has evolved as a strategy rather than just a technological system. With an efficient CRM strategy and CRM system the company can learn which customers to keep, put more focus on and develop further relationship with and which ones to cut loose (Mendoza et al., 2006). 

   

  Sales and sales management are often critical personnel in an organization, because they are in charge of selling goods and services that generate the revenues and cash flows that support the firms’ existence (Wagner & Zubey, 2007). This thesis focuses on how an organization can motivate stakeholders of the CRM system, within the sales department, to improve the usage, taking in consideration critical success factors (CSFs). To develop an understanding of the barriers that might influence the use of the CRM system and the CSFs that have been considered to motivate the stakeholders of the system, a case study was made at Strålfors Svenska AB. Interviews were held with the sales managers and the sales personnel to learn about the expectations of the CRM system use and about the actual use.

   

  The results have lead us to the following conclusions; for the CRM system to be successful and to motivate the CRM stakeholders, the following factors are critical; top management involvement, clear communication of goals and objectives, integration between departments in the organization, sales staff commitment and involvement, education, feedback and evaluation. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 325.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Björn, Alexandra
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Stensson, Jennifer
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Glasbubblan: En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den svenska musikbranschen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Titel: Glasbubblan - En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den svenska musikbranschen

  Författare: Lisa Andersson, Alexandra Björn och Jennifer Stensson

  Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan

  Program: Music & Event Management

  Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, Examensarbete (kandidat)

  Handledare: Mathias Karlsson

  Examinator: Hans Wessblad

  Problemformulering: Vilka hinder upplever kvinnor på sin väg till de ledande positionerna inom den svenska musikbranschen?

  Syfte: Syftet med denna studie är att göra en kartläggning av vilka hinder kvinnliga ledare upplevt på sin väg uppåt i musikbranschen.

  Metod och teoretisk referensram: Rapporten består av en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Vi har samlat in empiri genom nio semistrukturerade intervjuer med kvinnor på ledande positioner verksamma inom musikbranschen. Den teoretiska referensram vi använt oss av innefattar glastakets möjlighetsstruktur, maktstruktur samt könsstruktur.

  Slutdiskussion: I slutdiskussionen presenterar vi de hinder vi lyckats kartlägga att kvinnor upplever, samt hinder de utsatts för rent omedvetet. Vi presenterar också vårt bidrag till den redan befintliga forskningen i form av en ny glasmetafor; glasbubblan. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Andersson, Liv
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Samuelsson, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  "Säg mig vad du äter och jag ska säga vem du är": En kvantitativ studie om efterfrågan av hälsosamma livsmedel2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Obesity and overweight are today classified as one of the largest epidemics in the Western world and is threaten a large part of the population. As a reaction to this a major health trend has emerged in recent decades. Every day consumers are exposed to information from the media about what is healthy or unhealthy to eat and the recommendations change frequently.

  There is great interest in healthy food on the Swedish food market, but still healthy foods only represents a small proportion of the total food sales. The essay examines the gap between the current and potential demand for healthy food and if it can be explained by any of the following factors: lack of information, price, taste or cognitive behavioral.

  To study these questions a quantitative method have been used and 213 questionnaires were collected. The intention is to draw general conclusions about the entire population. We discussed and analyzed the quantitative data together with the frame of reference based on the four factors and the discussion led us to the following conclusions:

  Price and parts of the cognitive behavior inhibits the consumption of healthy foods on the Swedish food market. The other factors studied can not explain the inhibited consumption.

  Based on the conclusions we recommend “svenska Livsmedelsverket” to communicate its policies through traditional marketing channels to better reach out to all consumers. We also believe the Swedish food market is ready for a new store concept with only healthy food.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 327.
  Andersson, Maja
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Blomgren, Åsa
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  I begynnelsen av ett digitalt kretslopp: En studie om att lansera och kommunicera en digital tjänst2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Den digitala marknaden är expansiv, att introducera en ny produkt på marknaden är därför kritisk, lanseringen är ett avgörande moment. Lanseringen är ofta påkostad, men delges inte tillräckligt med intresse. Marknadsintroduktion av gamifications fallerar vanligtvis av den orsak att förståelse för användaren är undermålig.

  Syfte: Studien syftar till att bidra med ökad förståelse för hur en lanseringsstrategi för en digital plattform, vilken grundas på en gamification, kan se ut på den svenska marknaden.

  Metod: Studien utgår från ett hermeneutistiskt synsätt, undersökningen behandlas induktivt med deduktiva inslag, den teoretiska referensramen bearbetades med avsikt att generera förförståelse och behandlas grundläggande för det empiriska materialet. Undersökningen grundar sig i kvalitativ metod, semistrukturerade intervjuer har genomförts i form av individuella intervjuer och fokusgrupper, med intervjuguide som underlag. Intervjuerna spelades in, varpå det empiriska materialet transkriberades. Insamlad data kodades och kategoriserades.

  Slutsats: Av studien framkom tre essentiella kategorier; Intresse, Kommunikation och Kontinuitet, som kom att formas till modellen User Desired Lifecycle. Ett intresse kan väckas hos målgruppen, om tjänsten uppfyller ett behov som underlättar användarens vardag. Då användare är snabba på att avfärda digitala lösningar, bör budskapets kontext innefatta användbarhet och användarvänlighet. Kommunikation via influencers påvisas att föredra. Vidare framkom att kontinuitet kan skapas om den digitala tjänsten ger belöningar till användaren, vilket resulterar i motivation till nyttja tjänsten igen. Vidare framkom att företag bör lyssna på användarnas åsikter, i syfte till att uppdatera tjänsten, vilket kan resultera i en mer målgruppsanpassad tjänst. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  I begynnelsen av ett digitalt kretslopp
 • 328.
  Andersson, Marcus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Jurgaityte, Greta
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  The Missing Piece in the Labour Force Puzzle: The Impact of Highly Skilled Migrants on Internationalisation and Organisational Innovation in Swedish Companies2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Today Sweden is facing a significant shortage of highly educated labour force, which is recognized by various companies and which can have adverse consequences on the firms as well as the country as a whole. One of the solutions to this problem is identified to be highly skilled migrants (HSMs). Thus the purpose of this thesis is to research the impact that HSMs have on Swedish companies. By carrying out a qualitative research approach, a deeper understanding of the influences of HSMs on the internationalisation and the organisational innovation is gained, while the chosen abductive method allows exploring the subject by taking into consideration the real life issue as well as the related theories at the same time.

  The theoretical framework aids to build a foundation for this thesis regarding the relevant theories, including the bottom-up organisational design, the brain gain, RBV theory, internationalisation models and organisational innovation processes. This helps to construct a theoretical model which presents a theoretical answer to the research questions of the thesis.

  Thus the theoretical model helps to analyse the empirical data gathered from the interviews with five representatives of different Swedish companies. The cross-referencing of the cases helps to find the similarities and differences of the impact of HSMs in these companies. This is followed by the conclusions based on the analysis chapter. The main theoretical implications include the findings that the market and cultural knowledge seem to be the most important assets that HSMs bring, which, together with different educational backgrounds, technological competencies and networks, aid the internationalisation of the companies that can be understood through the Network and Born Global models. Furthermore, it is found that the new perspectives of HSMs encourage the organisational innovation through the increased tacit knowledge inside the organisations. Moreover, the managerial implications include recognising of the importance of HSMs for the Swedish companies and thus seeking a more international workforce, empowering the employees and being able to exploit the resources that they bring, while at the same time managing the cultural clashes that might occur. Therefore, this thesis helps to build a foundation for viewing HSMs a solution to Sweden’s problem of the lack of highly skilled workers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 329.
  Andersson, Marcus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Lindgren, Hanna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Wenning, Oscar
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Att skapa sensation med en ny generation: En kartläggning hur mediebolag kan anpassa sin marknadskommunikation gentemot generation Z2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetets titel: Att skapa sensation med en ny generation

  Författare: Marcus Andersson, Hanna Lindgren, Oscar Wenning

  Handledare: Universitetsadjunkt Åsa Lindström

  Examinator: Professor Bertil Hultén

  Fakultet: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

  Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar VT17

   

  Forskningsfråga: Hur behöver mediebolag anpassa sin marknadskommunikation för att nå ut till generation Z?

  Syfte: Med utgångspunkt i generation Z:s mediekonsumtion idag ämnar studien att ligga till grund för mediebolagens utvecklande av deras marknadskommunikation för att nå ut till och attrahera generation Z. Därmed syftar studien till att kartlägga i vilka kanaler generation Z rör sig i och under vilka tider på dygnet som de är mest aktiva. Studien ämnar även att analysera hur generation Z idag uppfattar olika typer av kommunikation både innehållsmässigt och olika typer av format. Genom analys av de olika faktorerna enskilt och i relation till varandra är syftet med studien att presentera teoretiska och praktiska implikationer på hur mediebolag i allmänhet och SVT specifikt behöver anpassa sin marknadskommunikation mot generation Z. I förlängningen är syftet att presentera praktiska implikationer som kan ha en samhällsnytta för marknadsförare i stort som önskar att nå till generation Z.

  Metod: Detta arbete har en abduktiv ansats, där kombinationer av både kvantitativa och kvalitativa metoder har använts. Databildningen har både bestått av litteraturstudier och empiriska undersökningar genom semistrukturerade intervjuer samt enkätundersökningar. Det empiriska materialet som samlades in delades upp i kvalitativ data som analyserades genom en kvalitativ dataanalys och kvantitativ data som analyserades genom en klusteranalys.     

  Resultat och slutsats: Studiens resultatet kan konstatera att generation Z inte bör ses som en homogen grupp trots att generationen till viss del visar på liknande beteenden. Studien har påvisat att det föreligger stora skillnader inom generation Z när det kommer till konsumtionsbeteende av medier, kommunikationsbeteende och interaktionsbeteende med företag. Utöver detta så har det även påvisats skillnader när det kommer till vad de föredrar att titta på, innehåll på sociala medier och i vilket format innehållet ska presenteras för att tillfredsställa dem. Vad som framkommer i studien är fyra olika framtagna profiler inom generationen där alla har olika beteenden och förhållningssätt, faktorer som är relevanta för SVT och andra mediebolag att beakta vid en framtida marknadskommunikation.

  Teoretiskt och praktiskt bidrag: Examensarbetets teoretiska implikationer består av en kartläggning av generation Z:s beteendemönster när det kommer till konsumtion av medier och sociala medier, interaktion med företag samt kommunikation. Studien bidrar även till teorierna kring content-marketing då en kartläggning över generationens uppfattning av olika typer av format på innehållet i sociala medier framförs. De praktiska implikationerna som framförs i studien är dess resultat som bidrar till en grund för hur SVT kan utforma sin marknadsstrategi för att nå ut med sitt budskap till generation Z. Resultaten kan också med tanke på studiens utformning även vara intressanta för andra företag som genom sociala medier vill nå ut med sitt budskap till generationen.

  Nyckelord: Generation Z, mediebolag, marknadskommunikation, sociala medier

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 330.
  Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Eliasson, Hanna
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Grus i maskineriet: En fallstudie av lågkonjunkturens påverkan på Scania2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna uppsats är att skapa förståelse dels för hur lågkonjunkturen påverkar ledarskapet och dels för vilka organisatoriska förändringar som lågkonjunkturen har bidragit till för ett företag i ekonomisk nedgång.

  Vi har använt oss utav en kvalitativ undersökningsstrategi och gjort en fallstudie av Scania. Vi har utfört semi-strukturerade intervjuer med hjälp utav en intervjuguide. Vi har haft en hermeneutisk tolkningsansats där vi har haft som mål att skapa förståelse för hur ledarskap påverkas av lågkonjunkturen.                  

  Vi har presenterat vår empiri i två kapitel. I kapitel IV tas empirin upp i form av ett imaginärt personalmöte och i det efterföljande kapitlet analyseras empirin med hjälp av vår teoretiska referensram.      

  Scanias organisation har påverkats i hög grad av lågkonjunkturen exempelvis har antalet skift reducerats och den totala arbetstiden har minskat. Inom Scania satsas det nu väldigt mycket på utbildning och kompetensutveckling. Vi kan se att ledarskapet på Scania har påverkats av lågkonjunkturen då cheferna nu agerar mer som lärare där fokus nu ligger på stöd, information och motivation. Egenskaper som upplevs som extra viktiga i en lågkonjunktur är bland annat lyhördhet och tydlighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 331.
  Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Eliasson, Hanna
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Integration av handel i ett platsvarumärke: en fallstudie av Västervik2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to analyze and investigate how the consumer-oriented commerce can be developed and integrated to the brand Västervik.

  This thesis has a qualitative approach and we have done a case study of the Swedish city Västervik. We have performed interviews, with eight selected respondents who have different backgrounds, but with competence in different problem areas that we investigate in this thesis.

  We have, in this qualitative thesis, found aspects that Västervik should consider if they want to succeed with an integration of commerce in the brand. We have through a model found common facets that commerce and tourism shares and which Västervik should consider in the process of branding the city.

  The results of this thesis are presented in chapter six, there we also have featured reappearing tendencies that consider the development of commerce and how the commerce could be integrated in the brand Västervik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 332.
  Andersson, Maria
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Prevedan, Tajana
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Palmblad, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Atmospheric effects on hedonic and utilitarian customers2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study brings up the importance of using the store environment as a tool for creating positive consumer experiences. It compares two consumer shopping motives, hedonic (related to sensations and fun) and utilitarian (related to fulfilling a task). The atmospheric variables that the environment consists of are discussed and found to be affecting these two consumer groups in different ways. The study takes a quantitative approach for investigating how these two consumer types are affected by the store environment. Hedonic and utilitarian consumers are then compared to see if there are any differences in how these consumers experience the store environment. The findings show that there are no differences in what atmospherics that are liked more by a hedonic compared to a utilitarian shopper. However, atmospherics are found to be more memorable for hedonic consumers. Hedonic consumers are also found to like being in the store more when signs are clear, and when it is easy to find departments, fitting rooms and cash registers. The results also showed that to make hedonic customers revisit the store, retailers should focus on the style of the store, floor space allocation, product presentation, sound level, lighting and the interior material. To make utilitarian revisit the store, retailers should focus on atmospherics such as architecture, the cleanliness, floor space allocation, product presentation, flooring, color scheme of the store and the interior material.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  AnderssonPalmbladPrevedan
 • 333.
  Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Sulejmanovic, Merima
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Krim, Rafik
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Att bli framgångsrik musikartist: De karaktäristiska dragen i marknadsföringen av artister2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The research this report is based on aims to find out the characteristic features of the marketing tools that are essential for a music artist, and define a successful artist. The thesis arises and discusses how different medias can have an affect on an artists career and on his/hers achievement. To bee seen in the right medias can have an important influence on their career. To be able to answer our aim we have interviewed people who have a solid knowledge about music business, we have also used a qualitative method. The outcome of the research is that there are some indications that show important factors which are essential when it comes to marketing artists. Television is one marketing medium that reaches a wide audience, as well as there are television programs that introduce new artists. Synchronization between artists and other brands has become more common nowadays to launch artists, additionally is Internet used as another marketing tool. Furthermore there are features that show that a fast exploitation is not always profitable. Our research illustrates also that a long-term commitment gives the artist a secure career.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 334.
  Andersson, Marie
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Piraterna i Mittens Rike: Hur kan svenska företag i Kina skydda sig mot piratkopiering?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  OECD uppger att handeln med piratkopierade varor uppgick till 200 miljarder USD under bara år 2005, samtidigt menar de att den verkliga siffran troligtvis är betydligt högre. Asien bedöms av OECD vara den största källan till piratkopierade varor, och Kina är världsetta. Samtidigt ökar antalet svenska företag i Kina explosionsartat. Under 2007 etablerades ett svenskt företag var fjärde dag i Kina.

  Syftet med uppsatsen är att analysera hur svenska företag i Kina kan skydda sig mot piratkopiering. Syftet är således även att diskutera de olika möjligheter och hinder företagen står inför.

  Uppsatsen är hermeneutiskt skriven med ett kvalitativt angreppssätt. Uppsatsen grundar sig dels på en litteraturstudie, dels på egna primärkällor. Primärkällorna består av fem intervjuer med personer verksamma i Shanghai med olika kopplingar till piratkopiering samt en enkätstudie riktad till svenska företag i Kina.

  Uppsatsen är starkt influerad av contingency theory (situationsteorin) som menar att hur företag bäst organiserar sig beror på hur företaget och klimatet det verkar i ser ut. Således angrips problemet genom att beskriva hur olika lands- och företagsspecifika faktorer inverkar på de svenska företagens förmåga att hantera piratkopiering. För att beskriva hur företagens olika mellanhavanden med exempelvis leverantörer och anställda inverkar på problemet kompletteras contingency theory med intressentmodellen.

  Det kommer att ta lång tid innan svenska företag kan åtnjuta samma juridiska skydd i Kina som Sverige idag erbjuder. Den kinesiska regeringen är åtminstone utåt sett lyhörd och välvilligt inställd, det som hindrar är bland annat protektionism, mutor och korruption. I takt med att kinesiska företag blir mer medvetna om skydd av immateriella rättigheter och antalet kinesiska patentansökningar ökar finns det mycket som talar för att utvecklingen går åt rätt håll. I väntan på att det rättsliga systemet utvecklas är det av stor vikt att de svenska företagen själva vidtar egna åtgärder. Möjligheterna ser olika ut för olika företag. Det är därför centralt att företagen analyserar situationen och utvecklar en piratkopieringsstrategi anpassat just efter deras företag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 335.
  Andersson, Marie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Gustafsson, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Olsson, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Glöm inte bort berättelsen: -en studie om intern storytelling2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Authors: Marie Andersson, Maria Gustafsson and Johanna Olsson.

  Tutor: Peter Caesar

  Title: Don’t forget the story – a study about internal Storytelling

  Keywords: Internal Storytelling, Internal marketing, Communication, Organizational culture, Internal branding, Fellowship, Motivation, Participation.

  Background: Something that can be problematic for managers in an organization is to find an effective way to spread information that will received by all the employees. One way to spread information and messages to the employees is by using internal Storytelling. The use of internal Storytelling aims to create an environment to build up an engaged personnel. Organizations use internal Storytelling when they want to create collective stories and frame of references among the employees within the organization, and also spread the values of the brand and information about the organization.

  Problem statement: How can internal marketing be affected by internal Storytelling?

  Method: Our study is based on a case-study of SCA Packaging Sweden AB. We have chosen to use both qualitative and quantitative research methods. We have gathered our empirical data by doing a semi-structural depth interview, semi-structural telephone interviews and a survey.

  Conclusions: Internal marketing consist of three part components: organizational culture, communication and internal branding. There are three key factors that are important for the success of these components: fellowship, motivation and participation. Internal Storytelling affects these three in a effective way that captures the interest which leads to successful internal marketing.

  Suggestions for further research: Suggestions for further research could be to see if there are differences between how women and men react to internal Storytelling or if there are possible differences in the response regarding the age of the receiver. Another perspective to study is to follow an organization from their implementation of internal Storytelling and to measure the impact this implementation has given. It would also be interesting to examine how the use of internal Storytelling in an organizations also could have effects externally, as the internal marketing often aims to create effects externally.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 336.
  Andersson, Marie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Jörgensen, Sanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Olsson, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  App-to-date: – A study about how mobile applications can help companies to get an image that fit their corporate identity2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: The number of smartphones has increased rapidly in the last years. With the expansion of smartphones came the increased development and use of mobile applications. Companies market their company through applications because they want to reach, inform and remind their customers. Depending on the companies, its size and the industry, companies have different purposes with their apps.  

  Purpose: We intend to study how mobile applications can help companies to get an image that fit their corporate identity

  Method: Our thesis is based on multiple case studies of three Swedish companies. We have chosen to use a qualitative research method. We have gathered our empirical data by doing telephone interviews and focus groups.

  Conclusions: Consumer form their image trough reputation, communication and experience. Building  a strong corporate identity is the main factor that helps to improve a company’s image. The use of mobile applications can both improve and worsen a company’s image. It is therefore necessary that the application is well made and has a clear connection to the identity to be able to improve an image.  

  Suggestions for further research: A more extensive industry study could be done, by adding more companies. Other age segments could be studied. The influence of mobile applications that cost could be studied. It could also be interesting to study  consumers that  had downloaded the mobile applications on their own will.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 337.
  Andersson, Markus
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Internal Communication of CSR Projects: A case-study within a multinational group.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The interest for corporate social responsibility increases with the time and more companies conducts it for every year. The VINCI group is no different and has from 2002 had a Foundation, initially developed in France. However, over the years it has expanded into multiple countries throughout Europe and has now initiated a development of the VINCI UK Foundation with the purpose of fighting social exclusion and isolation. The decentralized company structure and the involvement of multiple subsidiaries demand a high quality of the internal communication regarding the project. That is also what this study will be investigating, how the internal communication of the VINCI UK Foundation was conducted.

  This research was conducted via a case study, with the author employed at VINCI Energies UK and RoI, working first hand with the subject whilst also conducting interviews with the people involved.

  Multiple perspectives of both corporate social responsibility and internal communication will be discussed and how the initiation was communicated to the employees within the subsidiaries. It is important for organizations to include the real reasons as to why it was initiated, not only providing the reason of being responsible as a company. Since this will develop a skepticism in the minds of the internal stakeholders affecting the trust towards the project, or even towards the organization.

  The different interpretation of what corporate social responsibility is, alongside with how the subsidiaries conduct their internal communication on a daily basis, resulted in that the information regarding the VINCI UK Foundation was communicated differently. For the years to come it could be important for the subsidiaries involved to meet prior to communicating the information in order to determine a code of conduct. This is important to develop a united front.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 338.
  Andersson, Martin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Kesak, Stefan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Utformning av ett balanserat styrkort - En fallstudie på Lindabs svenska filialer2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens titel: Utformning av ett balanserat styrkort - En fallstudie på Lindabs svenska filialer

  Kurs: Examensarbete, Civilekonomexamen, Controller, 30hp (4FE03E)

  Lärosäte: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö

  Författare: Martin Andersson och Stefan Kesak

  Handledare: Elin Funck

  Examinator: Lars-Göran Aidemark

  Datum: 2012-05-26

  Nyckelord: Balanserat styrkort, Benchmarking, Prestationsmätning, Strategi, Försäljning, Filialverksamhet

   

  Bakgrund: Lindab är en internationell ventilations- och byggkoncern som är uppdelad i de tre affärsområdena Ventilation, Building Components och Building Systems. Försäljning och distribution av Lindabs produkter sker främst via egna filialer. Studien fokuserar på de svenska filialerna och utgår från Lindabs önskemål om att få hjälp med att förbättra sin prestationsmätning samt öka jämförbarheten mellan filialerna.

  Syfte: Uppsatsen syftar till att utforma ett balanserat styrkort för Lindabs försäljnings- och distributionsfilialer i Sverige för att ge förutsättningar för en bättre kontroll och styrning av deras prestationer och öka jämförbarheten mellan filialerna.

  Metod: Vi har genomfört en fallstudie på Lindabs svenska filialer med en abduktiv forskningsansats. Det empiriska materialet grundar sig på intervjuer, filialbesök, samt externt och internt material.

  Resultat och slutsats: Vi har utformat ett balanserat styrkort som möjliggör bättre kontroll och styrning av filialernas prestationer genom att Lindabs vision och strategier har brutits ner i strategiskt viktiga mått i de olika perspektiven. Vårt styrkort skapar dessutom en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga målsättningar, externa och interna prestations­perspektiv, finansiella och icke-finansiella mått samt mellan utfallsmått och drivande mått. Genom att måtten som ingår i styrkortet är jämförbara skapas ytterligare en styrka. Jämförbarheten möjliggör för Lindab att finna de bästa processerna bland filialerna och applicera dem på alla filialer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 339.
  Andersson, Martin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Kesak, Stefan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Wallertz, Christoffer
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
  Kapitalstruktur i små företag: En kvantitativ och en kvalitativ studie2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: In the current labor and business policy debate in Sweden there is a major focus on the need for it to become easier to set up small firms, and that it needs to become easier for small firms to hire staff. In order to set up and run a business, funding is required. Firms can choose to work more or less actively with this issue, but they all need to relate to it. There are basically two ways to fund a business, either through equity or through debt. The ratio between these two sources is called the firm’s capital structure.

  Purpose: To chart the capital structure of small firms in Sweden. Furthermore, the study aims to compare theories of corporate finance with how small businesses reason about, and work with finance in practice.

  Method: The thesis consists of both a quantitative and a qualitative study. Furthermore, these studies are compared with financial and entrepreneurial theories.

  Conclusion: The quantitative study shows that the differences between small firms and larger firms are small in terms of average debt ratio. However, the debt ratio varies a lot among individual companies. The qualitative study mainly shows that the pecking-order theory comport with the financing preferences of the companies included in the study. This is not true for the trade-off theory as the companies do not calculate their optimal capital structures. On the contrary, it is shown by the study that enterprisers do not always act in an economically rational way. Instead, the choices of capital structure within the firms are often affected by personal preferences.

  Keywords: Small firms, Financing, Capital structure, Debt ratio, Capital

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 340.
  Andersson, Martin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Pham, Jerry
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Budgetera mera: En fallstudie om budgetering i Västerviks Kommun2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Budgeten används som styrmedel i alla möjliga typer av organisationer, det rör sig då inte enbart om vinstorienterade och privatägda företag, utan även om offentliga verksamheter. I Västerviks Kommun gjordes under 2011 ett stort underskott på närmare 60 miljoner kronor. Kommunen har dock lyckats vända ekonomin till att gå med överskott varje år fram tills idag. Studien har handlat främst om att undersöka vad som orsakade de stora underskotten, men också på vilka förändringar i kommunens budgetarbete som har gjorts efter det stora underskottet som uppstod 2011.

  Syfte

  Syftet med vår studie har varit att undersöka hur budgetarbetet i Västerviks Kommun har förändrats sedan det ekonomiska krisläget som uppstod år 2011.

  Metod

  Studien har utförts på ett kvalitativt tillvägagångssätt med en abduktiv ansats. Datainsamling har skett i form av semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner inom Västerviks Kommun.

  Slutsats

  Studien har visat på att anledningen till det stora underskottet framförallt hade att göra med att budgeten under 2011 inte följdes upp på ett bra sätt. På grund av detta blev inte de ansvariga politikerna informerade och fick inte heller chansen att göra något åt saken. Västerviks Kom-mun har idag en mer decentraliserad budgetprocess som har lett till ökad motivation och engagemang bland medarbetare. Förändringar i budgetprocess och budgetuppföljning har också bidragit till förbättrad kommunikation vilket har ökat tryggheten bland kommunens företrädare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 341.
  Andersson, Mathilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Popovska, Martina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Revisorns position och identitet2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Vilken position en revisor innehar kan bero på ett flertal faktorer. Bland annat styrs revisorns position av revisionsbyråns krav och demografi. Revisorns identitet är också något som kan påverkas av en rad olika faktorer, vilka skapar incitament för att revisorn identifierar sig med revisionsbyrån, klientföretaget eller professionen. Då det även har visat sig att relationer inom revisionsbyrån, klientföretaget eller professionen kan påverka revisorns position, är det då möjligt att det finns en samvariation mellan revisorns identitet och position? Problemformulering: Vilka faktorer påverkar revisorns position och identitet? Hur samvarierar revisorns identitet och uppnådda position? Syfte Syftet med denna uppsats är att förklara vilka faktorer som påverkar revisorns position och dess identitet samt hur revisorns identitet och position samvarierar. Metod: I denna studie har vi antagit en deduktiv forskningsansats, där vi har lyft fram existerande teorier om revisorns position och identitet. Vi har med hjälp av dessa kunnat finna faktorer som kan påverka revisorns position och identitet samt att det finns en samvariation mellan revisorns identitet och position. Därefter genomfördes en kvantitativ undersökning där webbaserade enkäter sändes ut till godkända och auktoriserade revisorer i Sverige. Resultat och slutsats: Resultaten av vår studie säger att faktorerna övertidsarbete, nya klienter och revisionsbyråns storlek påverkar revisorns position. Vi har även funnit en samvariation mellan identitet och position, vilken säger att identifiering med professionen är negativt relaterat till revisorns position. Vi har däremot inte kunnat finna några faktorer som påverkar revisorns identitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 342.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Engström, Julia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Visselblåsares DNA: En kvalitativ studie om svenska visselblåsare2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 343.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Nilsson, Anna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Jaget eller företaget: Varför väljer företag att omlokalisera?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den primära frågan i denna studie är varför företag väljer att omlokalisera och syftet är

  att generera ett antal idealtyper som illustrerar drivkrafter bakom företagsmigrationer.

  För att undersöka detta har enkäter skickats till företag som flyttat från Växjö kommun

  2015 varav enkäterna sedan kompletterats med tio telefonintervjuer. Majoriteten av

  företagen i undersökningen var solo- och mikroföretag där resultatet visar att de flesta

  företagen väljer att omlokalisera på grund av familjesskäl. I slutsatsen presenteras även

  fyra idealtyper för företags omlokisering. Dessa idealtyper är; omlokalisering på grund

  av familjeskäl, student som flyttar hem, hittade kärleken och företag under

  omstrukturering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 344.
  Andersson, Mattias
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  Mångfaldens fiende Nr. 1: En studie om 2010 års mediekoncentration och dess konsekvenser för samhället2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The essay was designed to examine what impact an increased media concentration in the provincial press may have on the society in the future. I also had the intention to create a greater understanding of the concept of media concentration and how the media groups relate to the public interest.

   

  Method: The work with this study was conducted by using methods from the qualitative methodological arsenal through interviews with, for the study, relevant informants, but also through a case report on the Stampen Group. The selection of informants had a background and a breadth which secured the credibility in this survey. The starting point was taken in previous research via a deductive approach where I tested how existing theories match reality.

   

  Conclusion: After completing this study should be noted that all respondents believe we will see a greater concentration of ownership in the Swedish media market in the future, and that it will reduce diversity. However, there are steps to take which I believe can work well in theory but perhaps not always in practice. Despite some of these measures, the owners in recent years has been fewer and fewer and controlled more and more segments of the media market. In the future, new and harder methods must be used and perhaps tougher legislation, that puts an end to this, is an option. Isn't it strange and very ironic that we, today, have hundreds of cable television channels, and new media technology that the access to control the information is more centralized than ever before?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Mångfaldens fiende Nr. 1
 • 345.
  Andersson, Mikaela
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Petersson, Louise
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Lost in translation: A qualitative study regarding the translation process of social media activities.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Authors: Mikaela Andersson & Louise Petersson

  Suporvisor: Dan Halvarsson

  Examiner: Åsa Devine

  Title: Lost in translation - A qualitative study regarding the translation process of social media activities

  Keywords: Social media, Translation process, KPIs, Qualitative metrics, Quantitative metrics, Data collection, Data analysis

  Background: Social media as marketing tools have created many opportunities for marketers and companies that want to increase the social media use. However, the vast amount of data has generated many question marks, so there is a great need to understand how the translation process of social media activities is proceeding to have the ability to understand the effectiveness of the activities.

  Purpose: The purpose is to describe the translation process regarding the evaluation of social media activities.

  Research Question: How is the translation process described concerning social media activities?

  Methodology: The research is founded upon a qualitative approach with a descriptive purpose. It includes multiple-case studies and the data was collected through six semi-structured interviews. The result was derived by descriptions, categorizations and combination of the data.

  Conclusion: Despite having a fairly stable process including KPIs, metrics, data collection and analysis, there is no general way of translating social media indicators. Every translation process is dependent upon whom the client is, and what the objectives are, so it is difficult to describe the process in detail. However, the above-mentioned process can be viewed as an overall approach. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Lost in translation- A qualitative study regarding the translation process of social media activities.
 • 346.
  Andersson, Mindy
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Herman, Ella
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Lundgren, Emma
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Konsten att sammanfläta varumärkesidentitet och omnikanaler: En kvaltativ studie applicerat på modevarumärken2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 347. Andersson, N
  et al.
  Anderson, Helén
  Linköping University.
  Partnership for learning and product development1996Ingår i: Paper presented at the 12th IMP Conference in Karlsruhe, Germany, September 1996, 1996Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 348.
  Andersson, Oskar
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Lindahl, Abbe
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Trenter, Amanda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Kiki, do you love me?: En kvalitativ studie om hur artister kan marknadsföra en låt med hjälp av koreografi2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Viral marknadsföring är någonting som alltid har funnits på ett eller annat sätt. De senaste åren har sociala medier tagit en stor roll inom marknadsföring, framförallt för virala kampanjer. De senaste åren har något som kallas “challenges” funnits i våra flöden på olika sociala medie plattformar. Många av dessa är kopplade till dans. Många känner igen “In My Feelings-Challenge, Harlem Shake, Watch Me (Whip/Nae Nae) och Gangnam Style”. Idag så har många låtar fått mer uppmärksamhet och streams, tack vare en viral koreografi som spridit sig på ett eller annat sätt. Syftet med den här studien är att undersöka hur artister kan använda koreografi för att marknadsföra en låt, samt vilka faktorer som höjer potentialen till att få den viral. Vidare undersöker vi betydelsen av image hos en artist vid marknadsföring av en låt med koreografi. Hur kan en låt bli viral i samband med koreografi? Hur kan en artist sprida sin koreografi via sociala medier? Detta är frågor som vi i denna studie har besvarat efter bästa möjliga förmåga. Vår empiri är baserad på 8 kvalitativa intervjuer med personer som har en relation till ämnet, samtliga respondenter har bidragit med mycket bra tankar och åsikter. Vi kom fram till att det ligger stor betydelse i vilken image artisten har, samt målgrupp och aktiviteten på sociala medier. Vi kom också fram till att video marketing är en oerhört central faktor vid spridandet av koreografier och man kan öka potentialen av att få en viral koreografi genom att samarbeta med passande influencers, men man ska inte som artist uppmana till att starta en koreografi självmant.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 349.
  Andersson, Patrik
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Bjarnason, Johann
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Kalm, Oskar
  Högskolan i Kalmar, Handelshögskolan BBS.
  Medan skivbolagen blöder blomstrar andra delar av musikbranschen?: En ekonomisk kartläggning av svenska skivbolag, bokningsbolag och musikförlag över en 8-årsperiod.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att kartlägga tre av de viktigaste delarna (skivbolag, bokningsbolag och förlag) i den svenska musikbranschen ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom vår kartläggning ämnar vi öka förståelsen för hur den ekonomiska strukturen mellan svenska musikbolag har utvecklats från år 2000 till 2008. Denna jämförelse har vi gjort genom att granska årsredovisningar från de största aktörerna inom respektive del-bransch.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 350.
  Andersson, Pehr
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Åkerdal, Johan
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Hantering av strategiska risker i inköpsprocessen utifrån ett hållbarhetsperspektiv: En fallstudie hos Andritz AB, Växjö 2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund/problem: Företag blir alltmer utsatta av tryck från intressenter att de ska agera hållbart vid inköp och därmed ökar kraven på att leverantörer ska följa företags code of conduct. Code of conduct är företagets formulering av strategiska risker som ska undvikas. Strategiska risker är beroende av företagets affärsstrategi och intressenter.  Företag måste övervaka att code of conduct följs av leverantörer, annars utsätts företag för risken att deras rykte och värdeskapande förmåga försämras. Inköpsprocessens olika steg är sammankopplade och beroende av beslut som tagits i tidigare steg.

   

  Syfte: Vårt syfte var att utvärdera hur Andritz hanterar strategiska risker i deras inköpsprocess gentemot deras leverantörer samt ge förslag på hur Andritz kan förbättra hanteringen av strategiska risker i inköpsprocessen.

   

  Metod: Vår forskningsansats var en fallstudie med utvärderingsdesign. Insamling av material har samlats in genom företagsdokument och intervjuer utifrån målstyrt urval.

   

  Resultat/Slutsats: Andritz hanterar de ekonomiska riskerna; kvalitet och pris. Det finns förbättringar som Andritz kan göra med sociala och miljörisker. Andritz har tillskillnad från kvalitet och pris, inte specificerat vad de vill få ut av leverantören med arbetsmiljö, arbetssäkerhet, avfall och utsläpp. Andritz behöver tydligt specificera vad de vill få ut av leverantörer samt skapa rutiner för hur kontroller ska genomföras.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
45678910 301 - 350 av 4677
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf