lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 752
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Gerrevall, Per
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Ljungqvist, IngemarLandstinget Blekinge.
  Socialt perspektiv: Livet är en berättelse - Vänbok till Håkan Jenner2014Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 302.
  Gillsell, Simon
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Muskelstyrka hos individer med femoroacetabular impingement – en systematisk översikt2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Så kallat femoroacetabular impingement (FAI) är en överbelastningsskada som är vanligare hos idrottande individer jämfört med icke idrottande individer. Huruvida individer diagnosticerade med FAI enligt riktlinjerna från The Warwick agreement uppvisar lägre muskulär styrka jämfört med kontralateral sida eller kontrollgrupp är i dagsläget inte utforskat.

  Syfte Syftet med den här studien är att klargöra huruvida individer med FAI uppvisar lägre muskulär styrka eller inte.

  Metod En systematisk review i enlighet med PRISMA-guidelines genomfördes. Studier som undersökt muskelstyrka med antingen handhållen dynamometer eller motordriven dynamometer och uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades. Kvalitén på studierna och den samlade evidensen bedömdes utifrån GRADE-systemet.

  Resultat Detta arbete inkluderar sex studier och visar att individer med FAI uppvisar lägre isometrisk höftstyrka i samtliga rörelseriktningar för höftleden jämfört med kontrollgrupp. Inom individer med FAI är den affekterade sidan svagare vid isometrisk höftstyrka i flexion, extension, adduktion och inåtrotation. Avseende isokinetisk höftstyrka är individer med FAI svagare i koncentrisk/excentrisk flexion, koncentrisk/excentrisk extension, inåtrotation och utåtrotation jämfört med kontrollgrupp. Inom individer med FAI är den affekterade sidan svagare vid isokinetisk höftstyrka i koncentrisk/excentrisk flexion och i koncentrisk extension, men starkare i excentrisk extension.

  Konklusion Individer med FAI uppvisar lägre höftstyrka jämfört med asymtomatisk kontralateralsida och med kontrollgrupp både vid isometriska och isokinetiska mätningar av höftstyrka. Graden av patofysiologi och ålder på forskningspersonerna påverkar resultatet vid mätning av muskelstyrka inom denna population.

 • 303.
  Glantz, Carl
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Gymnasieflickor & idrott och hälsa: Faktorer som påverkar flickors motivation till att delta fysiskt i undervisningen2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this piece of work is to highlight and investigate young female’s motivation in participation of P.E classes and the degree to which the content of classes affect their motivation. To support this piece of work two theories have been utilized, the Self-determination Theory and a gender related perspective theory. The research consists of six qualitative interviews of young females who are perceived to be less motivated. These interviews focus on their views and attitudes in relation to P.E within the Swedish high school setting. The aim of this is to increase understanding and awareness for younger female’s attitudes and personal views in relation to P.E. The results show that the participants preferred a wider range of activities and level appropriate activities. To reach this desired goal the student’s wish for gender divided classes, for example female only swimming classes, and female only gym lessons, activities in which they have an increased chance of feeling exposed. In other cases where exposure is decreased a wider range of activities should be offered together with a focus on the individuals’ competence level. Another result that was evident is this research was that the young females who received grades in P.E were rarely driven of the intrinsic desire to succeed.

 • 304.
  Gleich, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Back Nilsson, Matilda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Solarievanor: UV-exponering i solarium hos svenska individer mellan 18-24 år2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte - Studien syftar till att undersöka om det har skett en förändring angående solning i solarier från 2006/2007 fram till 2015/2016 hos individer i Sverige mellan 18-24 år. Samt att studera om det har någon betydelse till vilket kön, utbildningsnivå och hudtyp man tillhör i förhållandet till hur mycket Minimal Erythemal Dose (MED) man utsätter sig för under 2016.

  Metod – Metoden som användes var en kvantitativ mätmetod där en webbenkät användes som verktyg. Enkäten skickades ut på en social plattform.

  Resultat - 193 personer svarade varav 127 passade in i målgruppen, 99 var kvinnor och 28 var män. 76 personer hade läst på universitet eller en högskola, 50 personer angav gymnasie som högsta utbildningsnivå och en person hade grund-/folk-/realskola eller liknande som svar. Vad det gäller hudtyp så var det 96 personer med hudtyp I, 27personer med hudtyp II, 3 personer med hudtyp III och en person med hudtyp IV. Det visade sig att det inte har skett en statistisk signifikant förändring mellan en studie som gjordes åren 2006/2007 och den här studien från 2015/2016 angående solning i solarium (χ2 (5) = 3.902, p < .05). Dock visade det sig att det finns en skillnad mellan könen i deras UV-exponering (p=0,033). Utbildningsnivåer (p= 0,896) och hudtyper (p= 0,117) skiljer sig inte signifikant från varandra. Det fanns heller inget signifikant samband mellan utbildningsnivå och MED (p=0,897) eller mellan hudtyp och MED (p=0,079). Medianvärdet av den totala UV-exponeringen är 61,18 MED där den undre kvartilen ligger på 29,37 MED och den övre kvartilen ligger på 105,54 MED. UV-exponering i solarium har ett medianvärde av 0,0 MED där den undre kvartilen ligger på 0,0 MED och den övre kvartilen ligger på 5,0 MED.

  Slutsats - Sveriges arbete för att motverka solarium kan utvecklas då det har visat sig att det inte har skett en förändring på 10 år. Framtida studier skulle kunna rikta sig mot varför det inte har förändrats och hur man ska utforma interventioner som människor faktiskt kan ta till sig.

 • 305.
  Glemne, Birgitta
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Eklund Jansson, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  I takt med tiden: om musik, rörelse & dans i ämnet idrott och hälsa2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur grundskollärare i ämnet idrott och hälsa ser på och arbetar med kunskapsområdet musik, rörelse & dans – vilket innehåll, omfattning och vilka undervisningsformer som existerar – samt hur de upplever elevernas syn på området. Vi har valt att belysa förändringar inom kunskapsområdet genom att ta del av olika brytpunkter, både när det gäller skolreformer och samhällsutveckling.

   

  Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer och utgörs av en longitudinell empirisk undersökning. Datainsamlingen som ligger till grund för resultaten har involverat 65 lärare och gjorts under en dryg 10-års period, med insamling 2003, 2008 och 2014. Empirin har analyserats utifrån två utvalda teorier i form av läroplansteoretiskt perspektiv och ramfaktorteori. 

   

  Resultatet visar att kunskapsområdet musik, rörelse & dans är svårt att tydligt definiera och att det finns ett brett samt varierande innehåll. Det är framförallt vissa s.k. former som framträder mera frekvent – dels den kulturella formen som utgörs av danser av olika slag, dels en mångfald av träningsformer till musik. Det som inte är lika vanligt förekommande är den konstnärliga formen.

   

  Orsakerna till förekomsten av och innehållet i kunskapsområdet finns på olika nivåer, både kring de ramar som gäller i form av bland annat skolans styrdokument och lärarens syn, intresse och kompetens. Det finns bland eleverna överlag ett positivt intresse för musik, rörelse & dans, även det är mer positivt bland flickor än pojkar och bland de allra yngsta och äldsta eleverna i grundskolan.

 • 306.
  Goodwin, Therese
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Likvärdig bedömning i idrott och hälsa: En studie om dokumentation, för och till lärare i idrott och hälsa.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka om likvärdig bedömning kan uppnås och hur dokumentation används i ämnet idrott och hälsa. Studien undersöker även hur lärare arbetar för en likvärdig bedömning med hjälp av olika dokumentation. I studien används en kvalitativ metod i form av intervjuer med lärare som undervisar i idrott och hälsa för att få svar på hur dokumentation används för att nå likvärdig bedömning. Resultaten analyseras sedan med ramfaktorer (Imsen 1999). Resultatet visar att det skiljer sig hur mycket dokumentation och vilken typ av dokumentation lärare använder sig av. Resultaten visar även på att tidsbrist är den största faktorn till att dokumentation för bedömning inte görs i den utsträckning den bör, samt att betyg och bedömning inte diskuteras mellan lärare. Resultatet visar även att likvärdig bedömning kan uppnås då läraren konkretiserar målen, dokumenterar elevernas prestation samt diskuterar betyg och bedömning med andra lärare.

 • 307.
  Goytia Vasquez, Erik Marcelo
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Pilotstudie om förekomst av skapulär dyskinesi hos fysiskt aktiva kvinnor med spänningshuvudvärk.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

  INTRODUKTION: Huvudvärk av spänningstyp (HST) är den vanligaste huvudvärksformen som diagnostiseras och representerar 90 % av fallen som söker sjukvård med huvudvärk och nästan nio av tio kvinnor drabbas av denna typ av huvudvärk någon gång i livet. Skapulär dyskinesi (SD) som beskriver positionsskillnad mellan skulderbladen kan orsakas av olika faktorer och är ett tillstånd som kan vara osymptomatiskt eller symptomatiskt. Den vanligaste orsaken är på grund av svaghet av de viktigaste skulderstabilisatorerna och sambandet mellan HST och SD är att i båda tillstånd ingår träning av styrka och uthållighet av nack- och skulderbladsmuskulatur.

   

  SYFTE: Syftet med arbetet är att undersöka förekomsten av skapulär dyskinesi hos fysisk aktiva kvinnor med huvudvärk av spänningstyp.

   

  METOD: För arbetet rekryterades fysisk aktiva kvinnor med huvudvärk från olika sportföreningar och kvinnor som sökte sig till öppenvården på Aleris Rehab Tullinge. Det användes en enkät som innehöll två delar. Första delen bestod av två frågor från enkäten Neck Disability Index (NDI) som skulle besvaras och andra delen av enkäten fylldes i av undersökaren efter en manuell isometrisk muskeltest av skuldrorna för att diagnostisera SD. Totalt undersöktes 25 kvinnor med huvudvärk. Resultatet sammanställdes i diagram för bättre analys.

   

  RESULTAT: Av 25 fysiska aktiva kvinnor som drabbades av huvudvärk visade 23 kvinnor någon form av SD, vilket motsvarar 92 %. Vilken typ av SD var inte av intresse eftersom syftet var enbart att undersöka förekomsten av SD hos kvinnor med HST.

   

  KONKLUSSION: Fler studier rekommenderas mellan huvudvärk och skapulär dyskinesi eftersom eventuella fynd kan hjälpa fysioterapeuter att ändra eller justera deras träningssätt för att undvika och förebygga HST och SD för bättre prestation av idrottaren.

 • 308.
  Grahn, Melinda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Gerleman, Malin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Pygmalioneffekten i ämnet idrott och hälsa: Gymnasieelevers uppfattningar om lärares förväntningar på deras prestationer2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 309.
  Granström, Pontus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Larsson, Lisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Lönnerheden, Oscar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  ”Handboll är ju en så jävla komplex sport”: Kompetenskrav i elithandboll, en jämförelse mellan elitlagstränare och RHG-instruktörer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige ger Riksidrottsgymnasier (RIG) elever chansen att kombinera sina studier med idrott.

  Målen med RIG innefattar att eleverna som examineras ska ges goda förutsättningar att lyckas nå internationell elitnivå som senior. Statistik över hur RIG-studenter uppfyller dessa mål saknas dock. Syftet med uppsatsen är att analysera vad som ligger i kompetensbegreppet elithandbollspelare ur en elitlagstränares synvinkel samt att jämföra detta med hur instruktörerna vid Rikshandbollsgymnasiet (RHG) uppfattar samma begrepp. Det är också vår ambition att redogöra för elithandbollstränares uppfattning om skillnader mellan examinerade elever från RIG-handboll och spelare som gått Nationell idrottsutbildning (NIU) eller gymnasium utan handbollsinriktning. Genom en kvalitativ studie har vi med semistrukturerade intervjuer och en fokusgrupp samlat in empiri från ett målinriktat urval. I analysen ställs empirin mot tidigare forskning och de teorier vi redogör för. Studiens resultat visar att synen på kompetens som krävs för en elithandbollspelare till stor del är likvärdig mellan elitlagstränare och instruktörer vid RHG. Generellt har elitlagstränare inom den svenska handbollen bättre kunskap om NIU och är osäkra om skillnaden mellan NIU och RIG. Även kunskapen om spelare som går eller har gått RHG är låg hos elittränarna. Den största skillnad som elittränarna ser mellan RHG-studenter och andra spelare är att RHG spelare upplevs som proffsigare och mer teoretiskt kunniga.

 • 310.
  Grealish, Erica
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Nackuthållighet hos friska ishockeyspelare: En pilotstudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärnskakning är en vanlig skada inom ishockey. Efter skada ses även påverkan på cervikala strukturer och nackutredning föreslås som en del i undersökningen efter hjärnskakning. 

  Neck Flexor Endurance Test är ett test som använts för att mäta nackflexorernas uthållighet. Syftet med den här studien var att fastställa normalvärde för junior-senior ishockeyspelares uthållighet i stabiliserande cervikal muskulatur. 

  Design:Deskriptiv pilotstudie

  Metod: Totalt 40 friska ishockeyspelare (33 herrjuniorer och 7 damspelare) testades i ryggliggande. Testpersonen höll huvudet statiskt i given position och testledaren observerade att testen utfördes rätt och klockade tiden med tidtagarur. Inga andra hjälpmedel användes. Varje deltagare hade två försök och tiden mellan försök ett och två var två minuter

  Resultat: Medelvärde för hela gruppens båda försök var 55,5 sekunder. Medelvärde för försök ett var för hela gruppen 62,3 sekunder +22,8, försök två 48,5 sekunder +18,1. Skillnaden mellan försök ett och försök två var statistiskt säkerställd (p<0,05).

  Konklusion: 40 friska ishockeyspelare har i den här studien uthållighet i nackens flexorer på i medelvärde 62,3 sekunder i ett försök. Spridningen var för stor för att man ska kunna ge råd om generell baseline. Skillnaden mellan gruppens försök ett och försök två tyder på att längre tid än två minuter behövs för full återhämtning av testade muskler.  

 • 311.
  Green, Elina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hellqvist, Linn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Effekten av fysiska aktivitets-interventioner i grundskolan: En systematisk litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skolan är en av de bästa arenorna för att genomföra insatser som syftar till att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar, då det går att nå samtliga barn och ungdomar som omfattas av skolplikt. Huruvida dessa insatser är verkningsfulla saknas det däremot information om. Trots att enskilda studier kan visa att insatserna leder till positiva förändringar i barnens aktivitetsnivåer så visar andra ingen effekt. För att få en bättre helhetsbild krävs en systematisk litteraturundersökning.

  Syfte: Syftet med översikten var att undersöka om skolbaserade interventioner främjar fysisk aktivitet på barn och ungdomar.

  Metod: En systematisk litteraturöversikt gjordes enligt PRISMA:s riktlinjer. Sökningen gjordes i sökmotorerna PubMed, Onesearch, ASSIA, SportDiscus, Cambridge, PMC mellan 2017-12-15-2018-03-02. Inklusionskriterierna innefattade svenska och engelska kontrollerade studier som var peer reviewed gällande barn och ungdomar i åldrarna 6–17 år. Manipuleringen av interventionsgruppens fysiska aktivitet mättes med accelerometer i minimum tre dagar. Studierna rapporterade medelvärde och standardavvikelse av antingen counts per minute (CPM) eller moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) eller båda.

  Resultat: Totalt identifierades 11 artiklar som motsvarade de uppsatta inklusions- och exklusionskriterierna. I en artikel gav interventionen positiva effekter gällande den totala fysiska aktiviteten med en nettoökning på 50 CPM mellan baslinjen till uppföljningen. En metaanalys kunde dock inte genomföras då studierna var allt för heterogena avseende metodologiska val, typ av intervention och population.

  Slutsats: En obetydande till svag evidens för att skolbaserade interventioner främjar barn och ungdomars totala fysiska aktivitet gick att urskilja, dock är studierna överlag allt för heterogena för att några definitiva slutsatser kan dras. Detta är en indikation på att skolbaserade interventioner bör på ett bättre sätt standardiseras avseende utvärderingsmetod och rapportering. 

 • 312.
  Grell, Lina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Holmgren, Anutida
  (No) Touching Discourse in Indian PE: A study on the physical interactions between PE teachers and their students in the Indian state of Kerala2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study was conducted in the Indian state Kerala, among 15 physical education (PE) teachers. The aim of this study was to investigate intergenerational touch in the daily work of Indian PE teachers, and more precisely whether or not the teachers thought intergenerational touch was an issue and what their views on this subject were. The data was generated through semi-structured interviews with teachers from Keralan primary, secondary and upper-secondary schools. Collected data was analysed by using Michel Foucault’s theoretical concepts of discourse, power/knowledge, bio-power, governmentality, normalisation and panopticism. The study identifies a number of different discourses, in which physical interaction emerged as a dilemma for Indian PE teachers. Two of the most distinct ones were, what we refer to as, the “no touch”- and “risk”-discourses. Based on the findings of this study we conclude that the gender of the PE teacher plays a crucial role in whether a teacher choose to physically interact with their students or not. Societal norms have a great influence on PE teachers’ actions concerning intergenerational touch, which in this context cohere around no touch.

 • 313.
  Grusell, David
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Andersson, Joakim
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Jämställdhet på glid?: - En studie av representationer av kön bland längdskidåkare i Dagens Nyheter och Aftonbladet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats genomför vi en kvalitativ granskning av bilder och text i artiklar från VM i längdskidåkning i Falun, 2015. Tidningarna som är del av undersökningen är Aftonbladet och Dagens Nyheter. Syftet är att undersöka representationen av kön i tidningarna och utröna vilka eventuella mönster och avvikelser från mönster som går att identifiera i framställningen av skidåkarna. Vid granskning av bilder utgår vi ifrån Helena Tolvheds mall för bildanalys som fokuserar på bildkomposition och gestaltning av kroppar. Vid granskning av text försöker vi identifiera mönster utifrån begreppen trivialisering, infantilisering och ambivalens. Resultaten av studien visar att kvinnliga längdskidåkare i större utsträckning trivialiseras och infantiliseras genom skribenternas språkbruk. De kvinnliga längdskidåkarna framställs också mer frekvent på ett sätt som ger intryck av att vara arrangerat i bild. Vår studie visar således att det råder en något skev nyhetsbevakning i framställningen av idrottsmän och idrottskvinnor i tidningarna, vilket också flera tidigare studier kommit fram till. Däremot verkar skillnaderna vara mindre påtagliga än i studier där tidigare perioder i historien legat i fokus, likt i Helena Tolvheds studie. Det bör dock inte förringa att skillnader fortfarande förekommer i framställningen av idrottsmän och idrottskvinnor.

 • 314.
  Gunnarsson, Filip
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Träna på gymmet, träna för livet: en kvantitativ kartläggning över vad som motiverar människor att träna i Kalmar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilken sorts motivation individer drivs av och motiverar dem att träna på gym och om det finns någon skillnad mellan könen. Studien är av kvantitativ karaktär och datainsamlingsmetoden som använts för denna studie är en enkätundersökning som bygger på en validerad enkät Exercise Motivation Inventory - 2. Utifrån enkätsvaren har författaren kodat datan och slagit ihop värdena i dem nya delskalorna gjort en deskriptiv analys och en sambandsanalys mellan kön och motivat-ionsorsaker. I resultatet diskuteras och analyseras utifrån tidigare forskning inom motivationsdomänen samt utifrån Self-Determination Theory. Resultaten visar att människor som tränar på gym i Kalmar drivs av inre motivation samt att det finns vissa skillnader mellan könen kring motivation.

 • 315.
  Gustafson, Emmie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Olsson, Saga
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Stenviken, Maja
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  ”Man behöver en viss stimulans för att vara motiverad”: En intervjustudie av svenska elitidrottande kvinnors syn på interna och externa motivationsfaktorer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Motivation beskrivs i flera tidigare studier som ett komplext begrepp, vilket har ökat intresset till denna studie att undersöka hur kvinnliga atleter beskriver uttrycket motivation. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur svenska kvinnliga elitidrottare beskriver interna respektive externa motivationsfaktorer. Studien har utförts genom intervjustudie med nio kvinnliga före detta elitidrottare som bedrivit idrott på en nationell elitnivå. Valet av att använda inaktiva atleter eller atleter som har trappat ner grundades i att forskarna sökte personer med ett perspektiv till de aktiva åren. Teorin Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation har använts till hjälp för att analysera och sätta kvinnornas svar i perspektiv till teorins personlighetsnivåer.

  I studiens resultat framkom det att kvinnorna ansåg, för att utöva elitidrott var interna motivationsfaktorer av större vikt än externa motivationsfaktorer. Avslutningsvis visade studiens resultat att kvinnliga elitidrottare är väl medvetna om motivation, att det är ett komplext begrepp och att det är svårt att definiera. Respondenterna visade på att motivationen behövdes för att utveckla sin idrottsliga prestation.

 • 316.
  Gustafsson, Caroline
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Månsson, Petter
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Gruppdynamik, medtävlare samt tävlingssituationer: En motivationsfaktor till ökad prestation2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskningen angående gryppdynamikens inverkan på högintensiv träning är liten, vilket skapar problem i samband med den ökade träningstrenden. Det har nu uppstått en ny arena att forska på.

  Genom experimentella studier studerades individers motivation samt prestation i olika försatta situationer. 10 deltagare utförde samtliga under sammanlagt tre tillfällen ett förutbestämt pass under olika förutsättningar (se bilaga 1). Studien innebär således tre likadana passutföranden.Genom intervjuer samt kartläggning av tider sammanställdes data vilken kom att beskriva samt förklara hur och varför deltagarnas prestationer kom att skifta. Resultatet kom att analyseras med hjälp av studiens teoretiska ramverk angående tävlingssituationer av Weinberg & Gould (2011) samt flertalet motivationsteorier.

  Studien visar tydliga samband på att prestation samt motivation ökar då deltagarna utför passen med medtävlande, samt i större grupper. Resultatet korrelerar kraftigt med tidigare studier samt forskning som finns angående ämnet gällande medtävlande samt draghjälp, samtidigt som utfallet särskiljer sig till viss del angående tidigare forskning om gruppens inverkan på prestationen.

 • 317.
  Gustafsson, Jesper
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). 1993.
  Rebound jump test to measure neuromuscular fatigue: -an attempt to understand training readiness and minimize injury incidence in youth team sports2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: A high injury-incidence in the world of youth team sports requires athletes, teams and healthcare to invest big amounts of money and time. There is a need to find implementable time- and cost-effective strategies that can highlight youth athletes at increased risk of sustaining injuries, to inform the physiotherapist’s/coach’s training plan for training load adjustments. Aim: The primary aim of this report is to investigate whether the rebound jump test (RJ) can be used to detect neuromuscular fatigue, to try minimize the risk of sustaining injuries in youth team sports. The secondary aim is to investigate how the reactive strength index (RSI) in the RJ correlate with the drop jump test (DJ), to try establish concurrent validity of the RJ. Method: In total, 46 male youth soccer players (17,1 ± 1,2 years old) were recruited. RJ were performed in a non-fatigued state and in a fatigued state after a hard football session, whilst the DJ was performed in a non-fatigued state only. Results: RSI-RJ was strongly correlated with the RSI-DJ (r=0,83, r²= 0,69, p<0,01) and there was a significant -12 % difference between RSI-fresh and RJ-fatigue in the RJ (p<0,01). Conclusion: RJ is a valid test to measure neuromuscular fatigue and could inform the physiotherapist/coach about each athletes’ readiness to train on a weekly basis.

 • 318.
  Gustafsson, Jim
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Heiel, Thom
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  "Gör man sitt bästa så ska man klara ett E": En studie av åtta lärares arbetssätt kring bedömning och betygsättning i ämnet idrott och hälsa2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bedömning och betygsättning är ett ständigt diskuterat ämne inom lärarkåren och det finns inga tydliga svar på hur arbetet med det ska gå till. Syftet med denna studie var att, genom kvalitativa intervjuer, undersöka hur åtta lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med bedömning och betygsättning. Syftet uppnås med tre olika frågeställningar som rör lärarnas uppfattningar kring bedömning och betygsättning, bedömningar som ligger till grund för betygen samt vad som påverkar lärarnas bedömningar. Metoden som används i studien var av kvalitativ art och genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer.Den insamlade empirin analyserades med studiens utvalda teoretiska utgångspunkter som rör läroplansteori, ramfaktorteori och praxisgemenskapsteori (community of practice). Resultatet som framkom i studien var att lärarna upplevde en stor tolkningsfrihet när det kommer till läroplanen och hur undervisningen planerades. Detta gjorde att lärarnas arbetssätt, kring bedömning och betygsättning, skiljde sig åt trots att vissa lärare samarbetade med andra lärare i ämnet kring just de frågorna. Arbetssättet som lärarna använde sig av var en kombination av summativ och formativ bedömning. Enligt lärarna har ämnet idrott och hälsa för få timmar för att hinna med allt som står i läroplanen och att bedömning och betygsättning upplevs som orättvis.

 • 319.
  Gustafsson, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Ekblom, Jakob
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Det undergrävda folkhälsoarbetet: En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet uppfattar ämnets folkhälsoansvar2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur några lärare i idrott och hälsa på gymnasiet uppfattar ämnet som ett folkhälsoansvar och hur de i sådana fall jobbar med att förbättra folkhälsan. Genom sex djupintervjuer ville vi få en djupare förståelse kring hur lärare ser på folkhälsa i relation till undervisningen. Tidigare forskning klarlägger att en god hälsa gynnar hela samhället och att det är viktigt med hälsofrämjande insatser i tidiga åldrar. Resultatet visar utifrån vårt teoretiska ramverk, nyinstitutionell teori, att alla respondenterna ser folkhälsoansvaret som en given uppgift i ämnet, trots att det inte uttrycks tydligt i styrdokumenten. Vidare fanns det olika sätt att arbeta för att förbättra folkhälsan hos eleverna, där vissa respondenter uppgav att de arbetade med individanpassning för att uppnå de regulativa målen. Med de regulativa villkoren i åtanke ville lärarna väcka elevernas intresse för livslång och regelbunden fysisk aktivitet efter skoltiden. En del av respondenterna hade gemensamma värderingar och föreställningar om de yrkesinriktade linjer där de istället fokuserade på att fysiskt aktivera eleverna. De regulativa villkoren med kunskap om träningseffekter och hälsobiten åsidosattes då de upplevde att de inte når ut till eleverna. Där upplevde respondenterna den fysiska aktiviteten som det stora bidraget för att förbättra elevernas folkhälsa. Normativa villkoren upplevs därmed som starkare i det här fallet då de regulativa villkoren ibland utelämnas till förmån för lärarnas värderingar om elevernas bästa. De kognitivt-kulturella villkoren har mest inverkan på folkhälsan genom att lärarna väljer att undervisa i fysisk aktivitet och kunskaper om träning som de själva har ett starkt intresse för.  Med en tolkningsfrihet som respondenterna upplever i relation till kursplanen och den korta tid som avsetts till ämnet, kan en del innehåll bara vidröras och några undvikas helt och hållet beroende på tolkning. 

 • 320.
  Gustafsson, Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Nordström, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  "Alla är inte med": Hur motivation påverkar elevers deltagande till idrott och hälsa på yrkesförberedande program2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar i första hand elever som är frånvarande från lektionerna i idrott och hälsa samt vilka anledningar de anger till att vara det. Vi har varit ute i sammanlagt sex klasser på yrkesförberedande program på två olika skolor där eleverna läser idrott och hälsa 1. Syftet var att utifrån ett motivationsperspektiv få klarhet i varför vissa elever är frånvarande från ämnet. Vi ville även belysa vad eleverna skulle vilja förändra i ämnet idrott och hälsa för att minska frånvaron, vilket har gett oss en inblick i vad de är nöjda/ missnöjda med. Resultatet visar att elever anger en viss anledning till varför de är frånvarande vid olika tillfällen och en helt annan till varför de tror andra elever inte är med på lektionerna i idrott och hälsa. Den vanligaste orsaken som eleverna själva nämner till att vara frånvarande är skada eller sjukdom. Jämför vi det med varför de tror att andra elever inte deltar så är det vanligaste svaret att de inte orkar. Eleverna vill också förändra lektionsinnehållet på så sätt att de vill ha mer av viss aktivitet och då speciellt bollspel.  

 • 321.
  Gustafsson, Phaisarn
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Jungerby, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Persson, Martin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Kartläggning av hälsocoaching och motivation till beteendeförändring: En mixed method studie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Landstinget i Kalmar län arbetar kontinuerligt med frågor kring hälsa och lanserar därför olika hälsofrämjande insatser med mål att förebygga sjukdomar. En av insatserna är hälsocoaching där klienter får hjälp med en beteendeförändring. Syfte: Att kartlägga allmänhetens uppfattning om yrket hälsocoach ur ett befolkningsstatistiskt (ålder, kön, kroppsmasseindex) perspektiv, i relation till hur stor motivation som fanns till beteendeförändring mellan ålderngruppernna under 30 år och över 30 år. Syftet var också att via intervjuer få ökad förståelse kring vad individer söker stöd för vid en beteendeförändring. Metod: Studien har använt sig av en mixed method-ansats, vilket innebär att både kvalitativ och kvantitativ metod använts. Den kvantitativa ansatsen bestod av en enkätundersöking (n=174) där allmänhetens uppfattning om yrket hälsocoach kartlades. Vidare gjordes intervjuer med respondenter (n=4) för att få en djupare förståelse kring vad individer söker stöd för vid en beteendeförändring. Resultat: Det fanns en signifikant skillnad i motivation (p=0,011) mellan åldersgrupperna under 30 och över 30 år, där individer över 30 tendera att vara mer motiverad till en beteendeförändring. Det fann ingen signifikant skillnad mellan kön och motivation (p=0,151) eller kroppsmasseindex och motivation (p=0,646). Respondenterna tyckte också att hälsocoacher stöttade, motiverade och uppmuntrade dem till en bättre livsstil med hjälp en form av undervisning innehållande träning och hälsa, genom teman: “Kunskap”, “Motivation/Medvetenhet” och “Balans” som framkom i studien. Slutsats: Studien visade att individer över 30 år har en tendens att vara mer motiverade till en beteendeförändring än individer under 30 år. Studien visade även att den allmänna uppfattningen av yrket hälsocoach är otydlig. 

 • 322.
  Gustafsson, Stefan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  När det svåraste steget ska tas ges det minsta stödet: - En studie om karriärövergång från junior till senior i en elitfotbollsförening2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to examine the career transition from youth to senior in an elite football club based on both an organizational level and individual perspective. The survey is a case study of Östers IF, where both organizational, team representatives and players have been interviewed and club documents have been examined.

   

  The result has been analyzed based on Stambulova's (2003) modified Sports career transition model and Martindale, Collins and Daubney (2005) factors regarding good talent development environments. Previous research (Stambulova 2009) has shown that the career transition from youth to senior is one of the most difficult transitions in an sport career and it can take up to four years to complete. However, a previous study by Morris, Tod and Oliver (2015) shows that clubs actively working with a career transition program have a better transition outcome and are more likely to succeed to get more players to step up as elite players.

   

  The result of this study shows, among other things, that Östers IF lacks a career transition program and that the club lacks a clear working model that permeates the entire organization, from youth to senior. There is a well-developed player education plan in the academy, but a similar plan is lacking in the senior-team. The result also shows that the academy and senior team appear to live in two separate worlds with different approaches for exampel regarding  the motivational climate which seems to make the transition difficult. The players' experiences about their existence in the academy are generally positive. At the same time, the players wish for support during the career transition varies. However, several players emphasize the importance of having someone or some people responsible to follow up the young players over time. To get to play at  senior level also seems important, and several players have the opinion that an U21 team is a great way to experience senior football and more experienced players. 

 • 323.
  Gustavsson, Jacob
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Jonsson, Konrad
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Det sociala stödets betydelse i skaderehabilitering: En kvalitativ studie av vad elitidrottare upplever och hur de påverkas av en svår idrottsskada.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 324.
  Gustavsson, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Fysisk aktivitet och kostmönster hos poliser i yttre tjänst i region syd: En kvantitativ kartläggningsstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att vara fysisk aktiv är av stor vikt för att klara av polisyrkets olika påfrestningar.

  Det ligger även i samhällets och allmänhetens intresse att veta att poliserna klarar att utföra

  sitt arbete. Syfte: Syftet med studien är att kartlägga polisens fysiska aktivitet samt deras

  kostmönster i region syd. Metod: Kvantitativ studie som är baserad på livsmedelsverkets

  enkät om fysisk aktivitet och kostvanor hos vuxna med en svarsfrekvens på 81 %. Resultat:

  En polis är fysisk aktiv i drygt tretton timmar och sitter stilla i drygt nio timmar i veckan.

  Fystimmen användes kontinuerligt av drygt 70 % av poliserna men att frekvensen minskade

  ju fler år en polis hade arbetat. Poliserna åt mer mellanmål på fritiden och åt mer på nattetid

  under arbetet. Slutsats: Även om majoriteten av poliserna kommer upp i

  rekommendationerna för fysisk aktivitet så finns det dock poliser som inte uppnår dessa

  rekommendationer. Införande av årliga fysiska tester likt de andra blåljusenheterna skulle

  kunna öka polisens fysiska kapacitet ytterligare.

  Med mer kunskap om kost och skiftarbete i grundutbildningen skulle det kunna minska

  problem som kan uppkomma i en karriär som polis.

 • 325.
  Gustavsson, Karl
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Strömberg-Eriksson, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  "Domarrekryteringen är obefintlig. Man får söka upp själv om man vill börja": Hur rekryteras Svenska ishockeydomare samt hur utvecklas och utbildas dem?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur Svenska Ishockeyförbundet bedriver rekryteringsarbetet av domare samt vad finns det för utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Det framkom i sökning av tidigare forskning att det är ett outforskat ämne. Det har genomförts en enkät som 481 domare har besvarat och en intervju med Joel Hansson på Svenska ishockeyförbundet. Uppsatsen har påvisat det bristfälliga rekryteringsarbete som legat till grund för verksamheten. Uppsatsen har visat att samarbetet mellan förening och domare är bidragande i syfte att rekrytera och behålla domare. Svensk ishockey har ett problem att lösa i domarbristen, annars riskerar idrotten att succesivt försvinna utan en fungerande rekrytering av nya domare.

 • 326.
  Gustavsson, Martin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Bengtsson, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Dans och bollspel: En undersökning om tid och bedömning i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 327.
  Gustavsson, Martin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Bengtsson, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Synen på hälsa: En kvalitativ studie om tidskrifters framställning av hälsa2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 328.
  Gustin, Emma
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Mattsson, Joel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Hälsa i ämnet idrott och hälsa: En kvalitativ studie av elevers uppfattningar om begreppet hälsa och dess integrering i ämnet idrott och hälsa2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieelevers uppfattning om hälsans integre-ring i idrott och hälsa undervisningen. Studien handlar även om att undersöka elevernas upp-fattning till hälsofrågor i allmänhet. Uppsatsen genomfördes på en gymnasieskola i södra Sverige där elever från ett teknikprogram respektive ett barn-och fritidsprogram intervjuades genom kvalitativa intervjuer i två stycken fokusgrupper. Dessa fokusgrupper bestod av cirka fyra till fem elever i varje grupp. Svaren från båda fokusgruppsintervjuerna analyserades med hjälp av habitus som en teoretisk utgångspunkt.

   

  Resultatet visar att eleverna anser att hälsa är starkt förknippat med fysisk aktivitet. Majoriten av eleverna hade någon form av idrottsaktiv bakgrund där många föräldrar också varit eller är aktiva. Det visade sig också att eleverna upplever att deras föräldrar och omgivningen påverkar deras egen uppfattning om begreppet hälsa.

   

  Anmärkningsvärt i vår studie var att alla elever anser att hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa är teoretiskt förankrad. Hälsoundervisningen bedrivs enligt eleverna i form av klassisk klassrumsundervisning där läraren agerar föreläsare.

 • 329.
  Göransson, Elise
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Bergström, Linnea
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Rekrytering och utvärdering av fystränare inom herrelitishockeyn: En undersökning av SHL-lagens strategier2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Till följd av idrottens fortsatta kommersialisering och professionalisering har behovet av ny kompetens uppstått bland idrottsorganisationer. Därav har även nya roller blivit aktuella för idrottsorganisationer, framförallt bland elitföreningar. En av dessa roller är fystränare. Denna studie syftar till att undersöka hur SHL-klubbar rekryterar och utvärderar fystränare. För att förklara rekryterings- och utvärderingsprocesserna har litteratur- och forskningsinhämtningen tagit avstamp ur tre olika management perspektiv. I studien har fem stycken SHL-klubbar intervjuats om hur deras rekryteringsprocess av dess nuvarande fystränare gått till samt hur utvärderingsprocessen av fystränaren ser ut. Respondenterna utgörs av den person som klubben menade hade mest kunskap om deras rekryterings- och utvärderingsstrategier gällande fystränaren.

   

  Studiens resultat kunde uppvisa att fyra av fem klubbar använde liknande tillvägagångssätt vid sin rekryteringsprocess. Endast en av klubbarna uppgav att de använde en utarbetad strategi vid rekryteringen av deras fystränare. Liknande svar kring rekryteringsprocessen framkom även gällande utvärdering där fyra av fem klubbar arbetade likartat och en av klubbarna stack ut. Ur studien kan flera slutsatser dras, den övergripande är att fyra av de fem klubbarna saknar en formell strategi för rekrytering och utvärdering av fystränaren. Slutsatserna gällande rekrytering av fystränaren kan summeras som att internrekrytering och person-organization fit förespråkades av majoriteten av klubbarna, där även tendenser till instituationalisering kunde urskiljas. Vidare hade majoriteten av klubbarna inte upprättat en kravprofil för tjänsten och uppvisade stora brister i förarbetet. Gällande utvärdering av fystränaren saknades mätbara mål som var upprättade för den specifika arbetspositionen vilket ledde till att klubbarna upplevde problematik med att utvärdera arbetsinsatsen.

 • 330.
  Hafsteinsson Östenberg, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Eriksson, Daniel
  Alricsson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Knee laxity measurement in acute knee trauma and ACL evaluation with the Rolimeter.2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 331.
  Hafsteinsson Östenberg, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Strömberg, Camilla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Fahlström, Per Göran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Who are the parents?: A study of the parental background of children age 13-14 included in the first talent process steps in soccer and athletics in southern Sweden.2015Ingår i: 20th annual Congress of the European college of sport science 24th - 27th June 2015, Malmö – Sweden: Book of abstracts / [ed] Radman, Aage; Hedenborg, Susanna; Tsolakidis, Elias, European College of Sport Science , 2015, s. 236-Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 332.
  Hageskog, Carl-Axel
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Kentää, Göran
  Gymnastik- och idrottshögskolan.
  Fahlström, Per Göran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Glemne, Mats
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Konsten att coacha bäst när det gäller som mest2013Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, nr 3, s. 44-47Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 333.
  Hagströmer, Maria
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Kwak, Lydia
  Karolinska Institutet.
  Hallman, David
  University of Gävle.
  Grooten, Wim
  Karolinska Institutet.
  Bergman, Patrick
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  A holistic approach in measuring occupational physical activity: challenges and potentials2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 334.
  Halkjaer, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  En fråga om kapital: Konsten att konstituera yrkeskapital som personlig tränare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att få en inblick och förstå personliga tränares sätt att konstituera yrkeskapital i sitt dagliga arbete. För att besvara syftet formulerades tre frågeställningar angående personliga tränares syn på sin utbildning, kropp och deras relation till sina klienter. Utifrån semistrukturerade intervjuer tillsammans med åtta personliga tränare har sedan frågeställningarna försökt besvarats. Informanterna bestod av fem män och tre kvinnor i åldrarna 21 till 45 år. Det empiriska materialet har sedan utifrån Bourdieus kapitalbegrepp analyserats. Resultatet presenteras under tre olika teman som berör respektive frågeställning, liksom knyter an till Bourdieus olika kapitalformer. Resultatet av undersökningen visar att personliga tränare fortfarande befinner sig i en skärningspunkt mellan det formella och informella. För att konstituera yrkeskapital krävs det att personliga tränare utnyttjar och har alla kapitalformer till sitt förfogande. 

 • 335.
  Hallberg, Sam
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Dynamisk utåtrotationsstyrka i höften efter artroskopi hos patienter med femuroacetabulär impingement som återgått till idrott och motion2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  INTRODUKTION: Femuroacetabulär impingement (FAI) innebär en förträngning som orsakar sämre förhållanden i höftleden på grund av nedsatt rörlighet och där det föreligger en ökad risk för skador på bland annat ledbrosk. FAI är vanligt förekommande hos idrottare. FAI kan medföra smärta, nedsatt rörlighet, nedsatt styrka och nedsatt höftfunktion hos individer. Kirurgisk behandling i form av artroskopi (titthålsoperation) av FAI har blivit allt vanligare. Utfallet efter artroskopi är generellt positivt, drygt 80 % av idrottarna återgår till samma aktivitetsnivå. Adekvat styrka i höftmuskulaturen spelar en betydande roll för idrottaren ur ett prestations- och skadeförebyggande perspektiv. Inga tidigare studier där dynamisk muskelstyrka i höften hos patienter som är åter idrott efter artroskopisk behandling av FAI förekommer enligt författarens kännedom. SYFTE: Syftet med denna studie var att undersöka dynamisk utåtrotationsstyrka i höften hos patienter med FAI som genomgått artroskopi unilateralt och återgått till idrott och motion. METOD: Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie med en undersökningsgrupp (n=22) samt en matchad kontrollgrupp med friska individer (n=22). Dynamisk utåtrotationsstyrka i höften mättes med hjälp av Augustsson Strength Test. RESULTAT: En signifikant skillnad noterades i dynamisk utåtrotationsstyrka mellan den artroskopisk behandlade höften och den friska höften i undersökningsgruppen (p<0,004). KONKLUSION: Denna tvärsnittsstudie visar på att patienter som genomgått en artroskopisk behandling av FAI har nedsatt utåtrotationsstyrka i den skadade höften jämfört med den friska sidan. Intressant är att denna styrkenedsättning kunde noteras hos patienterna trots att de återgått till idrott och motion. Vilket kan anses problematiskt och eventuellt leda till ökad risk för återfallsskada och överansträngningsbesvär. Resultatet i denna studie kan sålunda vara av vikt då tidigare studier visat på en koppling mellan nedsatt styrka i höften och ökad risk för olika skador. Det finns därför ett behov av longitudinella studier där sambandet mellan dynamisk styrka i höften efter artroskopisk behandling av FAI och långsiktigt utfall (artrosutveckling, fysisk aktivitetsnivå, med mera) undersöks.

 • 336.
  Hallberg, Sam
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Sansone, Mikael
  University of Gothenburg.
  Augustsson, Jesper
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Full recovery of hip muscle strength is not achieved at return to sports in patients with femoroacetabular impingement surgery2018Ingår i: Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, ISSN 0942-2056, E-ISSN 1433-7347Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PurposeThe purpose of this study was to study dynamic hip external rotation strength in patients with Femoroacetabular impingement surgery (FAI) syndrome who have undergone unilateral arthroscopic treatment and returned to sports.

  MethodsA cross-sectional study was performed using an observational group (n = 22) and a matched control group (n = 22). Dynamic external rotation strength of the hip was measured using the Augustsson Strength Test, which has shown high reliability for examining side-to-side differences in hip muscle strength.

  ResultsDynamic hip external rotation strength was significantly lower in the arthroscopically treated hip compared with the non-treated hip within the observational group (p < 0.004).

  ConclusionThis cross-sectional study shows that at return to sports, patients who have undergone unilateral arthroscopic treatment for FAI syndrome do not have adequate hip muscle strength recovery. Rehabilitation protocols should, therefore, emphasise post-operative strength training of the hip muscles. Additional research is needed to determine the consequences of reduced hip strength for the long-term outcome after arthroscopically treated FAI. Clinical relevance: The results of this study underline the importance of post-operative strength training prior to returning to sports in patients with femoroacetabular impingement surgery.

  Level of evidenceIII.

 • 337.
  Hallman, Nanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Samband mellan skattad smärta, self-efficacy och copingstrategier vid långvarig ländryggsmärta2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Långvarig ländryggssmärta är ett vanligt hälsoproblem som innebär omfattande negativa konsekvenser för den som drabbas. Faktorer som tilltro till den egna förmågan (self-efficacy) och copingstrategier anses ha en väsentlig betydelse vid hantering av långvarig smärta. Syfte: Att undersöka sambandet mellan skattad smärta, self-efficacy och copingstrategier hos en grupp patienter med långvarig ländryggssmärta. Metod : 53 patienter i åldern 18-65 år med ländryggssmärta mer än 3 månader besvarade frågeformulär gällande bakgrundsdata, self-efficacy (Self-Efficacy Scale), copingstrategier (Coping Strategies Questionnaire) och smärtintensitet (VAS-skalan). Samband beräknades med Pearsons produktmoment korrelationsmetod. Envägs variansanalys Anova användes för beräkning av skillnader mellan åldersgrupperna. Resultat: Ett negativt samband visades mellan self-efficacy och copingstrategierna avleda  r = -0.36 (p = 0.025), öka beteendeaktiviteter  r = -0.43 (p = 0.006) och smärtbeteende  r = -0.47 (p = 0.003) och ett positivt samband mellan katastroftankar och skattad smärta r = 0.37 (p = 0.022). Hos män sågs ett negativt samband  mellan self-efficacy och  copingstrategierna katastroftankar  r = -0.63 ( p = 0.003), avleda uppmärksamhet  r = -0.55 (p = 0.001), ökande aktivitet  r = -0.58 ( p = 0.007) och smärtbeteende  r = -0.50 ( p = 0.025) samt ett positivt samband mellan self-efficacy och copingstrategin ignorera smärtupplevelser  r = 0.51 (p =0.021). Ålderskillnader framkom där åldersgruppen 18-30 år i högre grad använde copingstrategin be och hoppas (p = 0.049). Konklusion: Det förelåg samband mellan skattad smärta, self-efficacy och copingstrategier hos denna grupp av patienter med långvarig ländryggssmärta . Även könsskillnader samt skillnader mellan åldersgrupperna visades. Resultatet stöder vikten av kunskap om hur smärta, self-efficacy och copingstrategier samvarierar, och vikten av att tidigt identifiera låg grad av self-efficacy och katastroftankar hos patienter med ländryggssmärta.

 • 338.
  Hallquist, Charlotte
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Fitzgerald, Ulrika Tranaeus
  Karolinska Institutet ; The Swedish School of Sport and Health Sciences.
  Alricsson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Mid Sweden University.
  Responsibility for child and adolescent's psychosocial support associated with severe sports injuries.2016Ingår i: Journal of exercise rehabilitation, ISSN 2288-176X, Vol. 12, nr 6, s. 589-597Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The manner in which health professionals and coaches act and decide on treatment and prognosis can influence athletes in a way that not only strengthens them, but it can also reduce their confidence in their own ability. The purpose was to determine who has the responsibility for child and adolescent psychosocial support needed in connection with a severe sports injury as well as investigate whether coaches, physiotherapists and parents are aware of the support that is needed. Qualitative interviews with coaches, parents and physiotherapists with experience of serious sports injuries in young people aged 12 to 16 years old from different sports were analysed using content analysis. The study showed that all actors independently imparted communication as being the major problem and indicated that the role of a coordinator was missing. They imparted cognitive, emotional and behavioural reactions in children, which were considered to be more common in younger children as indicated in previous studies. Coaches felt they had lack of education and time; parents described their disappointment in caregivers and personality changes in their children in connection with the injury. Physiotherapists felt that rehabilitation was often served as a substitute for the sport and that they therefore had greater responsibility for the child than they had been educated for. Results should be communicated to participants who are involved in children's and adolescent's sports to increase their knowledge and thus allow them to be able to give our children the best possibility, regardless of whether they return to the sport or not.

 • 339.
  Hammerman, Peter
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Göransson, Fanny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Diskutera genus!: En analys av diskurser gällande genus på lärar-utbildningen för idrott och hälsa.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ämnet idrott och hälsa brottas med en genusproblematik som drabbar både flickor och pojkar. Det finns tydliga skillnader i hur flickor och pojkar bemöts och förväntas vara i idrott och hälsa undervisningen. En problematik som syns hela vägen till lärarutbild-ningen. Denna studie syftar till att undersöka de diskurser som ligger till grund för lä-rarutbildarnas inställningar till- och förståelse av begreppet genus. Samt till att undersö-ka hur dessa diskurser gestaltar sig i den pedagogiska verksamheten och i mötet med studenterna. Studien tar en teoretisk utgångspunkt i Foucaults tankar om diskurser och makt. Som forskningsmetod används en kvalitativ ansatts där både semi-strukturerade intervjuer och observationer har används för att samla in empiri. Totalt genomfördes tre intervjuer och fem observationer med tre lärarutbildare. Lärarutbildarna rörde sig inom tre tydliga områden/diskurser i samtal kring genus. Något som även syns i deras under-visning. Den sociala- och den biologiska diskursen där genus ses som antingen en bio-logisk konstruktion eller en social konstruktion. Den särskiljande diskursen som tydligt delar in män och kvinnor i två kategorier med tillhörande attribut. Samt den dolda dis-kursen, det som inte nämns eller problematiseras. På grund av det som inte nämns eller tillåts diskuteras på ett djupare plan förstärks de traditionella könsrollerna. En diskus-sion om vad genus är och dess problematik efterlyses både emellan lärarutbildarna och med studenterna.

 • 340.
  Hansson, Amanda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Järvinen, Stina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Idrottande gymnasieungdomars självkänsla: en kvantitativ studie av relationen mellan elitidrottande ungdomar och självkänsla2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka elitidrottande ungdomars självkänsla. Studien omfattar totalt 80 elever från fem olika riksidrottsgymnasium i Sverige. Undersökningen är en kvantitativ studie som genomfördes med en validerad enkät, Self-esteem scale. Resultatet från Self-esteem scale visar att elitidrottande ungdomar har god självkänsla men att det finns en skillnad mellan elitidrottande flickor och elitidrottande pojkar. Undersökningen visar ingen skillnad i självkänsla när det kommer till deltagande i individuell idrott eller lagidrott, dock visar resultatet att flickor inom lagidrott har sämre självkänsla än flickor inom individuell idrott. I resultatet går det inte att urskilja någon skillnad i självkänsla i förhållande till träningsmängd

 • 341.
  Hansson, Björn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Effects of upper body concurrent training in trained individuals: a review2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Concurrent training (CT) is defined as the development of both endurance and strength within the same exercise program. CT has been studied for decades, but the results has been diverse. However, very few have studied the effects of CT on the upper body musculature. Hence, this review set out to investigate the effects of combined strength and endurance training (ET) of the upper body on muscle hypertrophy, muscle strength and endurance variables. PubMed was searched with relevant search terms with varying combinations, such as concurrent training, combined strength and endurance training. After scanning the literature, a total of eight articles were included. The results suggest that muscle strength, exercise economy and time to exhaustion can effectively be improved by CT of the upper body. The effect of CT on upper body musculature were unclear. Some of the articles included suggests a decrease in whole body lean mass, which might simply be due to insufficient loading of the lower body musculature. In order to maintain muscle mass during a CT protocol, endurance athletes should aim to perform ST which targets muscles active during ET. However, the limited empiric literature available on CT of the upper body makes a conclusion hard to draw. This review shows that CT of the upper body is yet an unexplored and researchers should further investigate the effects of CT for the musculature of the upper body alone. If we gain more knowledge of the effects from concurrent training of the upper body, it could have several implications, both clinically and in a sport setting. 

 • 342.
  Hansson, Martin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Karlsson, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Vad blir det för rastaktivitet idag?: Rastverksamhet utifrån erfarenhets- och upplevelsebaserat, experimentellt och utforskande förhållningssätt2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår studie grundar sig på att undersöka hur rastverksamhet och meningsfulla aktiviteter kan skapas utifrån upplevelse- och äventyrspedagogik där fokus inriktas mot erfarenhets- upplevelsebaserat, experimentellt och utforskande förhållningssätt. Våra mål är att öka elevers motivation och attityd för vistelse ute på rasten samt synliggöra skolans utemiljö och olika områdens möjligheter för skapande av rastaktiviteter. Vår utgångspunkt i studien är en nulägesanalys som genomfördes i en intervju med tre verksamma fritidspedagoger och utifrån nulägesanalysen skapades syfte och mål. Utvecklingsarbetet grundar sig på rastaktiviteter och morgongymnastik som genomfördes under fem veckor i kombination med vår verksamhetsförlagda utbildning där vi medverkade båda två under rastaktiviteterna, en aktiv och passiv roll. De som fick delta i rastaktiviteterna var årskurs två och tre på frivillig grund. Utifrån nulägesanalys med fritidspedagogerna och eleverna samt vår teori i utvecklingsarbetet har vi skapat tre teman vi grundar vår rastverksamhet på, tema verklighetsanknytning, samarbete och skapande. Studiens dokumentation utgjordes av intervjuer i nulägesanalysen medan det praktiska genomförandet utgjordes av observation under rastaktiviteterna, fältanteckningar, loggbok och fotografering. Resultatet av rastverksamheten visar att elevers intresse för rasten tenderar att öka med stöd av rastaktiviteter där ”flow” uppstår hos elever. Organisation kring rastaktiviteten är en avgörande faktor då konflikter minskade vilket resulterade i bättre motivation och attityd för rastaktiviteterna. Resultatet visar även att morgongymnastik och musik under rastaktivitet uppskattas av eleverna där de visade nyfikenhet, dansade och sjöng.

 • 343.
  Hansson, Olof
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Polistester: En analys av befintligt testbatteri2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: The policework is well known as physical demanding and often are controlled through a test-procedure. The Swedish police academy test-procedure has never been closely looked upon with a purpose to standardize its content. Purpose: This study aims to provide results from this test-procedure that can be used in a standardized and effective education in the Swedish police academy. The focus is on the number of trials given and the 14 tests used, combined with the development of physical capacity of the police students.Method: Descriptive data from the years 2007-08 and 2012-2016 has been analyzed with SPSS v25. A Pearson correlation, Spearman correlation, Wilcoxon signed rank test and pared t-test was conducted depending on the content of the data.Result: The performance of the second attempt seemed to be higher, especially in the Harres test. Alow correlation between the 14 tests was shown. The physical capacity of the students was increased through the education accept in the agility and aerob capacity. 

  Conclusion: The students increase their performance over the second attempts doe to a familiarization effect. It’s also showed that the test correlation is relatively low and that the students physical capacity increase during the police academy. 

 • 344.
  Hedberg, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Coaching and Coach Education in Sweden2015Ingår i: International Sport Coaching Journal, ISSN 2328-918X, E-ISSN 2328-9198, Vol. 2, nr 2, s. 187-191Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to describe the status of coaching and coach education in Sweden. The Swedish Sport Movement can be traced to the distinctive cultural and political characteristics that exist in Sweden and in other Scandinavian countries. The typical Swedish coach has been described as a collectivist, having a high work ethic and believing strongly in the importance of the group (Birkinshaw & Crainer, 2002). They build their coaching on what are traditionally considered female values, have a high-risk tolerance and there is often a lack of hierarchy in the coach-athlete relationship. Most coaching is done on a voluntary basis and the different Sport federations design and deliver coach education. There is no standard or uniform coach education regarding content, structure and costs. In addition, the quality of coach education in Sweden has not been assessed. Although many coaches recognize the importance of learning from other coaches, research has found that coaches in Sweden are seldom prepared to reflect and to think critically (Fahlström, Glemne, Hageskog, Kenttä, & Linnér, 2013; Hedberg, 2014).

 • 345.
  Hedberg, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID). Göteborgs universitet.
  Idrotten sätter agendan: En studie av Riksidrottsgymasietränares handlande utifrån sitt dubbla uppdrag2014Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study aims to describe and analyse the actions of the school coaches at the National sport upper secondary schools in light of the conditions that govern and shape the activities at those schools.

  The theoretical standpoints are based on Lave and Wengers' (1991) theoretical concept community of practice, and as an explanatory theoretical framework Scott's (2008) interpretation of new institutional theory is used. In the analysis of the coaches’ space for actions given the current conditions, Berg's (2014) free space theory is used.

  The study has a qualitative approach and the design is based on four case studies, where interviews and document analyses have been used to produce the data.

  The main findings can be summarized in that the cultural-cognitive conditions are very strong, whereas the regulatory and normative conditions play a less significant role. The coaches belong to a community of practice, where the sport’s inherent culture becomes the reference point for how the practice will be run, even though they are part of the school.

 • 346.
  Hedberg, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Stora brister i tränares kompetensutveckling2015Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 2, s. 16-19Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Riksidrottsgymnasierna (RIG) spelar en viktig roll i svensk talangutveckling. I en studie av 14 RIG-tränare framkommer en verksamhet där det finns begränsad tid för kompetensutveckling och en avsaknad av ett kritiskt förhållningssätt.

 • 347.
  Hedberg, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  The coach sets the agenda2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 348.
  Hedberg, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  The Coaches’ Actions Concerning their Knowledge and Competence at the National Sport Upper Secondary Schools in relation to the current conditions2015Ingår i: Research and Best practice in Coaching, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 349.
  Hedin, Rebecka
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Kebreyal, Karla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Psykiskt välbefinnande och graden av stress: En kvantitativ studie om studenters psykiska välbefinnande i relation till stress på Linneuniversitetet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 350.
  Hedman, Alexander
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Har kombinationen av koffein, beta-alanin, kreatin och L-arginin någon prestationshöjande effekt på styrketränande individer?: Med en randomiserad, dubbelblind samt placebokontrollerad studiedesign.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag finns det en stor marknad som enbart fokuserar sig på kostillskott, vars uppgift är att få styrketränande människor att prestera maximalt. Många sätter idag sin tro på de preparat som säljs i kostillskottsbutiker, detta medför att försäljningen av kosttillskott under de senaste åren har ökat explosionsartat runt om i världen, inte minst i Sverige.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka friska, fysiskt aktiva mäns styrka, muskulära uthållighet och deras mentala tillstånd vid konsumtion av prestationshöjande preparat (PWO) med ingredienserna koffein, beta-alanin, kreatin, och L-arginin.

  Metod: Denna studie använde en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studiedesign där 18 fullt friska, fysiskt aktiva män deltog. Testpersonerna utförde styrketester, uthållighetstester samt tester gällande deras mentala tillstånd vid intag av PWO och placebo (PL). Testresultaten analyserades sedan i SPSS. 

  Resultat: Bänkpressen samt uthållighetstestet påvisade ingen signifikant skillnad (p=0,362), (p=0,195). Styrketestet i knäböj visade däremot en signifikant skillnad mellan PWO och PL (Placebo) där deltagarana presterade bättre efter PWO (p=0,007). Den mentala energinivån visade ingen signifikant skillnad mellan PWO och PL (P=0,340). PWO visade dock på en signifikant förbättring av trötthetsnivå, (P=0,002), vakenhetsnivå (P=0,003) och fokuseringsnivå (P=0,002).

  Diskussion: Om nu PWO till förstone är anpassat och framför allt används av personer med en tydlig träningsinriktning i egenskap av att öka styrka. Prestationsökningen är något som är viktigt för inte bara personer som tränar utan även för dem som antigen rehab-tränar eller för dem som, av olika anledningar, ordineras träning av läkare. Frågan är om PWO kan användas på annat sätt än enbart för gymintresserade personer?

  Slutsats: PWO har en effekt att den möjliggör en förbättring av träningsresultaten på friska styrketränande individer 24 år ± 4 år

45678910 301 - 350 av 752
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf