lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 955
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Eliasi, Sara Bayan
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Design för Tillit i nätverk: En studie om designkompetensens bidrag för effektivare samverkan inom vård och omsorg2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna uppsats syftar till att belysa designkompetensens förmåga att bidra till ändamålsenliga kommunikationslösningar för bättre samverkan inom vård och omsorgsverksamheten. Då ämnet design som både process, arbetsmetoder och tankesätt är ett relativt outforskat ämne har studien fått en explorativ karaktär. För att möjliggöra forskning kring detta föga kända ämne har jag valt att studera designkompetensens roll i ett tjänstedesignprojekt kallad Tillit-projektet. Detta projekt startades som en reaktion på bristande samverkan mellan olika vårdgivare och målsättningen var att finna kommunikationslösningar som effektiviserar denna samverkan, allt för att erbjuda vårdtagaren en mer ändamålsenlig vård och tryggare tillvaro. Denna uppsats avser att skildra och analysera den roll designkompetensen har spelat och det bidrag som den har lyckats lämna i projektet.

  Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel med en kort beskrivning av omsorgsnätverket och den kontext inom vilken samverkansproblemet har identifierats. Under detta kapitel kastar vi även en kort blick på ämnet design som tankesätt, process och arbetsmetoder. Kapitlet avslutas med en bredare problemdiskussion som mynnar ut i det grundläggande syftet för uppsatsen. Metodologisk ansats, som bygger upp uppsatsens andra kapitel syftar till att skildra författarens syn på studieämnet samt det tillämpade tillvägagångssättet under uppsatsens gång.

  Tredje kapitlet består av en teoretisk referensram där syftet är att med hjälp av olika forskare och författares tankar och teorier skapa en djupare förståelse kring ämnena nätverk och kommunikation men framförallt design som process, arbetsmetoder samt tankesätt. Materialet från den empiriska studien har samlats främst genom kvalitativa intervjuer med nio nyckelpersoner som har deltagit i Tillit-projektet. Resultatet av denna studie presenteras under uppsatsens fjärde kapitel.

  Under uppsatsens femte kapitel vävs teoretiska kunskaper och förstålelser med empiriska iakttagelser med syftet att analysera designkompetensens bidrag i Tillit-projektet. Under detta avsnitt framhävs att designkompetensen har varit en värdefull resurs inom projektet och utan tvekan bidragit till dess resultat. Avsnittet börjar med en analys av den kontext inom vilken designkompetensen erhöll sitt uppdrag i syftet att sätta deras val och tillvägagångssätt i relation till omständigheterna. Därefter följer en analys av den designprocess samt arbetsmetoder som designkompetensen tillämpade inom Tillit-projektet genom att sätta dessa i relation till de teoretisk skildrade designprocesser och metoderna. Detta analyskapitel avslutas sedan med identifiering och analys av designkompetensens bidrag i Tillit-projektet. Designkompetensen har bland annat skapat en vision som projektet kommit att arbeta efter. Med utgångspunkt från vårdtagarens behov har designkompetensen även varit med och utformat gränssnittet till det IT-baserade kommunikationssystemet som har utvecklats under projektets gång. Vidare har designkompetensen spelat en viktig roll som förmedlare i projektet genom sin förmåga att bildligt och pedagogiskt effektivt illustrera en komplex problemsituationen samt lägga fram förslag på lösningar. Dessutom har designkompetensen, genom sina kunskaper och färdigheter lämnat bidrag i andra avseenden under projektets gång vilka kommer att redovisas utförligt under detta avsnitt. Det som följer därefter är en slutsats där de uppnådda resultaten under uppsatsens gång sätts i relation till uppsatsens grundläggande syfte. Uppsatsen avrundas med några slutfunderingar kring design som tankesätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 302.
  Elisabet, Valind
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Johansson, Anders
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Nilsson, Johan
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  En analys av tre klädföretags arbete med Corporate Social Responsability i leverantörsrelationer2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet. Ekonomistryrning, FE4223, VT 2009

   

  Författare: Elisabet Valind, Anders Johansson & Johan Nilsson

  Handledare: Jan Alpenberg

  Titel: En analys av tre klädföretags arbete med Corporate Social Responsibility i leverantörsrelationer.

  Nyckelord: CSR - Leverantörsrelation - Klädesindustri

  Bakgrund: Många företag tar idag någon form av socialt ansvar gentemot sin omgivning. Detta innebär dock inte att de livliga debatterna i media har upphört kring, varför företag bör ta ansvar och vad detta ansvar innebär och hur företagen uppfyller sitt ansvar.

   

  Syfte: Syftet med denna uppsats är:

  att undersöka vad CSR innebär för tre svenska klädföretag i sina leverantörsrelationer,

  att undersöka hur tre svenska klädföretag arbetar med CSR i sina leverantörsrelationer,

  att ta fram en modell för de tre svenska klädföretagens CSR arbete i leverantörsrelationen.

   

  Avgränsningar: De valda studieobjekten bedriver inte egen tillverkning utan de samarbetar med tillverkare som levererar produkter till studieobjektet och som således blir tillgängliga till försäljning till slutkonsumenten.

   

  Metod: Vi har valt att genomföra en kvalitativ fältstudie av tre klädesföretag.

   

  Slutsatser:

  • Vi har identifierad CSR innebörd på strategisk, taktisk, operativ nivå för de tre klädföretagen samt illustrerat detta i reviderad konceptuell modell.
  • Arbetet med CSR i leverantörsrelationen tar i sin utgångspunkt i relationens syfte på vilket sedan CSR appliceras.

   

  Förslag till fortsatt forskning:

  Att genomföra en studie på hur en leverantörerna själva ser på begreppet CSR samt hur det implementerat det i sin verksamhet och vilka konsekvenser detta får dem.

 • 303.
  Emanuelsson, Jörgen
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Karlsson, Mona
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Kibebe, Benjamin
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Strategiimplementering hos IT-företaget JMB2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur IT-företaget JMB gått tillväga för att implementera sin strategi samt att undersöka vilka faktorer som har varit viktiga för JMB:s strategiimplementering.

  Avgränsningar: Vi har i studien avgränsat oss till ett fallföretag vilket innebär att strategiimplementering och faktorer i andra företag har inte beaktas. Vi har även avstått ifrån att fördjupa oss i utvärdering och uppföljning av strategin.

  Metod: En fallstudie har genomförts på ett IT-företag, där vi har genomfört intervjuer på tre olika nivåer i organisationen. Utifrån den konceptuella modellen har det empiriska och teoretiska materialet analyserats.

  Resultat, slutsatser: Svaret på frågeställningen är att JMB implementerar sin strategi genom att arbeta i en decentraliserad organisationsstruktur där företagets olika affärsområden får arbeta självständigt efter målstyrning samt ”empowerment”. Viktiga övergripande faktorer är organisationsstruktur och inflytande, ledarskap, organisationskultur, samt strategisk kontroll och förändring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 304.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  Another Other?: The Luddites of the Digitial Revolution2008Ingår i: ACSCOS 2008 – The 3rd Australasian Caucus of the Standing Conference on Organizational Symbolism, University of Technology, Sydney, 26-28 november., University of Technology, Sydney , 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 305.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  Chefen: En (av)sedd och o(av)sedd symbol2007Ingår i: LOOP - Tidskriften om Ledarskap Organisation och Personal, ISSN 1653-073X, Vol. 3, nr 3, s. 54-56Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 306.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  De (o)säkrade organisationerna2006Ingår i: Den oavsedda organisationen, 2006, s. 85-107Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 307.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  Den oavsedda organisationen2006Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den Grundläggande Organisationsteorin utgör i mångt och mycket ett slags självspelande piano: Blickarna riktas per automatik mot myndighetssfärerna och de större internationella industri- och tjänsteföretagen. De perspektiv som an-läggs är få till antalet och mer eller mindre självskrivna. Och de problemområ-den som fokuseras är rätt så förutsägbara – och därmed också rätt så ointressan-ta. Som en konsekvens av detta tenderar den komplexa och mångfacetterade verkligheten att reduceras till ett mycket litet antal organisatoriska slagdängor – refränger som vi i, och genom, monotona upprepningar förleds tro utgöra verk-ligheten istället för att enbart vara aspekter av densamma. Organisationer har så strukturer, organisationer har kultur, chefer har makt – och det samtidigt som allt det som faller utanför den Grundläggande Organisationsteorins repertoar blir till något icke-existerande, och något o(av)sett.

  I denna antologi antyds konturerna av hur en o(av)sedd organisationsteori skulle kunna se ut. Uppmärksamheten riktas mot oavsedda empiriska organisa-tioner som friskola, landsting och ståndssamhället. Oavsedda förlorade organi-satoriska betydelser och organiserade maktspel perspektiveras; och spöklikt kusliga frågeställningar reses.

  Tillsammans visar de olika bidragen på behovet av att ”tänka om” inom det organisationsteoretiska fältet; ”tänka om” såväl i imperativets mening –”tänk om!” – som i den spekulativa spekulationens betydelse – ”tänk om det är på det här viset…?”

  Bokens redaktör, Daniel Ericsson, är verksam som forskare på Ekonomihögsko-lan, Växjö Universitet.

 • 308.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Stockholm School of Economics.
  Den pretentiösa vetenskapen2003Ingår i: Det oavsedda ledarskapet / [ed] Daniel Ericsson, Lund: Academia adacta, 2003, 1, s. 17-32Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 309.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Stockholm School of Economics.
  Det gamla och det glömda2003Ingår i: Det oavsedda ledarskapet / [ed] Daniel Ericsson, Lund: Academia adacta, 2003, 1, s. 71-80Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 310.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Stockholm School of Economics.
  Det oavsedda entreprenörskapet2004Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under det senaste decenniet har entreprenörskapsforskningen konsoliderats till att bli ett självständigt forskningsfält. Ett stort antal professurer i entreprenörskap har inrättats, forskningsanslagen ökar, speciella entreprenörskapsutbildningar och forskarnätverk bildas och alltfler avhandlingar produceras i ämnet.

  I många avseenden går denna akademiska utveckling hand i hand med samhällets socioekonomiska skeenden, från krisåren i början av det förra decenniet via haussen inom ramen för den nya ekonomin ett par år senare till det nya millenniets gryende förhoppningar om ett mer sansat och hälsosammare arbetsliv. Vi ser en ”ny” typ av ideologi växa fram i arbetslivet, en entreprenörskapsideologi, som en bit in på 2000-talet verkar fortsätta att tillta i såväl styrka som räckvidd.

  I ljuset av denna ideologi kan det vara på sin plats att reflektera kring entreprenörskapets fältmässiga och ideologiska möjlighetsbetingelser. Där andra talar om entreprenören som en frihetslängtande småföretagare med ambitioner att växa, framskrivs i Det oavsedda entreprenörskapet det osedda och oavsedda inom entreprenörskapsideologin – entreprenörskapspositioner och dispositioner som etablissemanget, i vid bemärkelse, av en eller annan anledning inte (av)ser och därför inte uttalar sig om. Ur skuggorna frigör sig entreprenörskapets brödföretagare och orientaler; de frånvarande, de tafatta, och de särskilt nyttiga entreprenörerna; samt de lekfulla entreprenörskapsfetischisterna och Don Quijote. 

 • 311.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Stockholm School of Economics.
  Det o(av)sedda ledarskapet2003Ingår i: Det oavsedda ledarskapet / [ed] Daniel Ericsson, Lund: Academia adacta, 2003, s. 7-16Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 312.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Stockholm School of Economics.
  Det oavsedda ledarskapet2003Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ledarskap tar sig en mängd olika uttryck varav många faller utanför den traditionella ledarskapsforskningens blickfång. Ledarskap utövas på osedda arenor och av misskända aktörer, och det utövas ofta utan att det föreligger någon djupare medvetenhet därom. I mångt och mycket är därför ledarskap o(av)sett, på en och samma gång både osett och oavsett.

  Det som företas i denna skrift kan ses som ett försök att åstadkomma ett trendbrott. Det är ett försök att inskärpa medvetenheten om ledarskapets sociala konstruktion, och det är ett försök att lämna den avsedda aspektblindheten till förmån för ett oavsett aspektseende, ett seende som utmanar etablerade och rådande (syn)intryck och uttrycksformer.

  Där andra framhäver modernistiska dygder som utbildning, självutvärderingar, humanism, tidsoptimism, framgång och frihet, framträder i Det oavsedda ledarskapetodygdigheter som inbillning, meningslöshet, förolämpningar, tidsnöd, tråkighet och inskränkthet. Och där andra låter Benjamin Franklins ande sväva över ledarskapets praktiker, frambesvärjs postmodernitetens ledarskapsspöken i form av Ned Ludd, Carl von Linné och Niccolò Machiavelli. 

 • 313.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Entreprenörskapsfetischism: Noter om entreifiering och entrepomorfisering2004Ingår i: Det oavsedda entreprenörskapet, Academia Adacta, Lund , 2004, s. 85-107Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 314.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Entreprenörskapsfältet: O(av)sedda positioner och dispositioner2004Ingår i: Det oavsedda entreprenörskapet, Academia Adacta, Lund , 2004, s. 7-13Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 315.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  Genusskriptens omvandlingar på musikens fält2008Ingår i: Rock och samhälle, Hultsfred, 11-13 juni, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 316.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  “I don’t want to be alternative”: The Case of Aquarian Nation2008Ingår i: the Annual Conference of IASPM-ANZ, International Association for the Study of Popular Music, Australia-New Zealand branch, 28-30 november, Griffith University, Brisbane, Griffith University, Brisbane , 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 317.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  Musikmysteriet: Organiserade stämningar och motstämningar2007Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Som musiker, sångare och låtskrivare har Francis Dunnery legat på topplistorna med It Bites, Lauryn Hill och Santana. Han har turnerat världen runt med artister som Asia och Robert Plant, är en aktad producent åt Ian Brown och Chris Difford, och ger ut såväl egen som andras musik på det oberoende skivbolaget Aquarian Nations. I samklang med sin musikaliska karriär studerar han jungiansk psykologi, är värd för en egen radiostation, och ägnar sig åt astrologi och välgörenhet.

  Men vem är han? Var kommer han ifrån? Vad vill han? Vart är han på väg? Och hur kan det komma sig att han, som är i det närmaste okänd för den breda allmänheten, har en hängiven skara fans, spridd över hela världen, som följer nästan varje steg han tar?

  Med utgångspunkt i Theodor Adornos ideologikritiska kultursociologi sätts Francis Dunnerys karriär i perspektiv av (mass)kulturens bedrägliga konsekvenser för den kreativa människan, i stort och i smått. Kreativitetens musikaliska spelstrategier identifieras och ifrågasätts, musikindustrins mansmytiska (o)frihetsgrader friläggs och rockens filosofiska refränger sätts på pränt – för att tillsammans bilda en kontrapunktisk allegori över det kreativa fältets organiserade stämningar och motstämningar.

 • 318.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  Organisationsteorier i ögonvrån2006Ingår i: Den oavsedda organisationen, Academia Adacta, Lund , 2006, s. 7-20Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 319.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Power, knowledge and domination2008Ingår i: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 24, nr 2, s. 162-163Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 320.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  Professorn har ordet2007Ingår i: Den lekande farbrorn: Vänbok med anledning av Bengt Johannisson 65 år, Studier i Entreprenörskap, Växjö Universitet, Växjö , 2007, s. 71-88Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 321.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  (Re)konfigurerad fallogocentrism på musikens fält2009Ingår i: En bok om genus : Nyfikenhet, nytänkande och nytta / [ed] Schömer, Eva och Angelfors, Christina, Växjö: Växjö University Press , 2009, 1, s. 81-101Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 322.
  Ericsson, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  The Hedged CEO: A linguistic deconstruction of Letters to Shareholders2007Ingår i: European Accounting Association, 25-27 April: 30th Annual Congress: Programme and Abstracts, EAA, Lissabon , 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The discursive practices of managerial leadership are crucial for understanding contemporary economic and social life. Managerial leaders not only hold prominent positions in society from which economic and human resources are (re)distributed, but are also, as belonging to a specific cultural category, given rights of interpretation as regards political and social issues.

  In this paper CEOs’ letters to the shareholders (LtS) in Annual Reports are approached as an important feature of this discursive practice. LtS, it is argued, provide information about the company’s past, current state and future, but also allow managers to interpret, announce, rationalize and legitimate their decisions, actions and results. As such, LtS contribute to the construction of managerial leadership and to the (re)establishment of categorical entitlements.

  In the paper LtS are approached from a hedging perspective. The concept of hedging is used within linguistics to circumscribe the words and expressions in our vocabularies, e.g. “I believe”, “maybe” and “it seems”, whose functions are to make things more or less certain. Here a hedging perspective is used to critically examine how managerial leadership is constructed in and by hedged LtS and how entitlements are accomplished by these hedged constructions.

  The empirical material consists of all of the LtS produced by companies traded on the Stockholm Stock Exchange so-called A list in 2003, and it is interpreted through both quantitative and qualitative measures.

 • 323.
  Ericsson, Daniel
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Stockholm School of Economics.
  Kallifatides, MarkusStockholm School of Economics.
  Samtalet fortsätter: bortom ledarskapets gränser2005Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 324.
  Ericsson, Daniel
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Nilsson, Pernilla
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Bureaucrats and Heretics2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ever since de Gournay in the 18th Century complained about the spirit of laws in France, “an illness… which bids fair to play havoc with us” and diagnosed this illness as bureaumania, the bureaucrat has been a contested character. In the 19th Century described by Balzac as “fussy and meddlesome… as a small shopkeeper’s wife”, and by vom Stein portrayed as nothing but a “lifeless machine”, the bureaucrat in the 21st Century is ridiculed under headings such as “the end of bureaucracy” and “post-bureaucracy”, as the very opposite to consecrated values such as flexibility, creativity, and entrepreneurship, and systematically replaced by all that is “anti-bureaucrat”, in theory, as well as in practice.

  This attitude towards the bureaucrat has, of course, not stood unquestioned. The bureaucratic personality, or better yet ethos, has also been assigned many good qualities and sometimes even elevated as a foundation for democracy. Weber, for instance, approached bureaucracy from this entirely different angle and highlighted the conceptual coherence between bureaucracy and democracy. An idea that occasionally still holds fort, as for instance in du Gay’s writings where it is maintained that democracy needs the bureaucratic ethos in order to provide proper government.

  In this paper these two seemingly incompatible versions of the bureaucrat are taken to form a mythology of good and evil, so ingrained into modernity and our everyday understanding that it is hard to even imagine a world, let alone an organization, without it. It is a mythology that nourishes upon, and upholds, organizational characters larger than life, and it is a mythology that nourishes upon, and upholds, certain dominant ontologies inasmuch as different power elites use the mythology according to their specific wills and interests.

  Given this ideologically inclined present day anti-bureaucrat discourse our ambition here is not to, as some writers have tried to do, praise or resurrect bureaucracy. Our ambition is instead to outline the bureaucratic mythology of good and evil, and to this against the backdrop of a gender perspective. Drawing

  attention to the gendered aspects of the bureaucratic mythology, we would like to raise some neglected issues regarding the way the bureaucratic mythology is enacted, and how these enactments might give rise to different consequences for men and women in their everyday organizational life.

 • 325.
  Ericsson, Daniel
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  Nilsson, Pernilla
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  Bureaucrats and Heretics – Gendering Mythology2008Ingår i: Organizational Epics and Sagas: Tales of Organizations, Palgrave, London , 2008, s. 80-92Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 326.
  Ericsson, Daniel
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Stockholm School of Economics.
  Nilsson, Pernilla
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Ledarskapets grundvillfarelse2003Ingår i: Det oavsedda ledarskapet / [ed] Daniel Ericsson, Lund: Academia adacta, 2003, 1, s. 113-128Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 327.
  Ericsson, Daniel
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Stockholm School of Economics.
  Nilsson, Pernilla
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Projektilernas vådafärd2003Ingår i: Det oavsedda ledarskapet / [ed] Daniel Ericsson, Lund: Academia adacta, 2003, 1, s. 81-91Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 328.
  Ericsson, Daniel
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  Nilsson, Pernilla
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  Soila-Wadman, Marja
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  Förord2007Ingår i: Tankelyft och bärkraft: Strategisk utveckling inom Polisen, Växjö University Press, Växjö , 2007, s. 3-12Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 329.
  Ericsson, Daniel
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  Nilsson, PernillaVäxjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.Soila-Wadman, MarjaVäxjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. LEO.
  Tankelyft och bärkraft: strategisk utveckling inom Polisen2007Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 330.
  Ericsson, Jesper
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Frick, Henrik
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Nordgren, Olov
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Road Cabotage in the Swedish haulage industry: A survey on three haulage companies2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Bachelor thesis in Logistics Management, School of Management and Economics, Växjö University, EKL 361, Spring 2006-05-24

  Authors: Jesper Ericsson, Olov Nordgren, Henrik Frick

  Tutor: Åsa Gustafsson/ Helena Forslund

  Examiner: Helena Forslund

  Title: Road cabotage in the Swedish haulage industry

  Author supplied keywords: Transportation, European Union, Haulage Company, Road Cabotage, Five Forces Model and Generic Strategies.

  Background: In 1998 the European Union introduced the concept of free road cabotage. The concept implies that haulers from different Member States are allowed to perform domestic transportation in another Member State as long as it is conducted on a temporary basis. The introduction of cabotage has given rise to new competitive conditions on domestic markets within the European Union. Not all haulage companies within the European Union have the same competitive prerequisites. Swedish haulers have a high cost structure in comparison with foreign haulers and therefore it is interesting to see how they are affected by cabotage.

  Research Questions:

  o How do Swedish haulers perceive cabotage in their industry and how do they manage it today?

  o Which improvements can be achieved strategically to sustain and/or improve Swedish haulers’ competitive situation towards foreign haulers?

  Purpose: The objective of this bachelor thesis is to investigate how Swedish haulers’ are affected by competition concerning road cabotage. Depending on how they are affected by road cabotage we also intend to present strategic improvements that can sustain and/or improve their competitive ability.

  Methodology: Survey on three haulage companies

  Theoretical Framework: For our first research question we have chosen to present the concept of cabotage to enlighten readers. To be able to understand what characterises the Swedish haulage industry we have chosen Porter’s Five Forces Model as a foundation. The results from the Five Forces Model are used as inputs to the theories concerning Porter’s generic strategy.

  Conclusions: Through this bachelor thesis we have concluded that Swedish haulers are in different ways affected by road cabotage. Depending on their type of business, they are more or less affected by cabotage. Through differentiation Swedish haulers can sustain and improve their competitive situation. The differentiation should be focused on issues regarding markets, customers, and specific service characteristics that are difficult for foreign competitors to imitate.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 331.
  Erik, Hedlin
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  The Grandchildren of Immigrants: Employment, Earnings and Receipt of Social Assistance2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper studies the employment rates, earnings and social assistance of grandchildren to the immigrants that came to Sweden before 1960. The results indicate that there are differences regarding employment, earnings and social assistance between some of the third-generation immigrant groups and the third-generation native groups, especially when it comes to employment rates. No differences were however found for the grandchildren of immigrants from outside of Europe, but around 90 percent of them came from North America and many were return migrants. One conclusion from this paper is that differences in labor market outcomes between immigrant groups and natives may exist over several generations and that immigration policy may have very long lasting effects.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 332.
  Eriksson, Frida
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Gräntz, Jessica
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Uebel, Emma
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Belöningssystem - mer än bara pengar2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Sammanfattning

  Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, redovisningsfördjupningen och controllerfördjupningen, EKR/EKC 362

  Titel: Belöningar – mer än bara pengar

  Författare: Frida Eriksson, Jessica Gräntz, Emma Uebel

  Handledare: Anders Jerreling

  Examinator: Rolf G Larsson

  Inledning/Syfte: Belöningssystem är idag ett omdiskuterat ämne i media. Belöningssystem existerar i alla företag på ett eller annat sätt. Därmed väcktes vårt intresse att undersöka detta ämne. Vårt syfte med uppsatsen att undersöka hur belöningssystem används för att påverka de anställda. Vidare är syftet att undersöka om det finns skillnader respektive likheter mellan sättet att belöna i ett tjänsteföretag och ett tillverkande företag och varför eventuella skillnader finns.

  Metod: För att få svar på vårt problem har vi använt oss av praktikfallsmetoden med holistisk inriktning då vi har undersökt två fallföretag, Modina Kompetens och Scania Oskarshamn. Vi har i så hög utsträckning som det är möjligt använt oss av Yins sex källor. Kvalitetskriterierna vi använt är validitet och reliabilitet.

  Teori: Teorin tar upp belöningssystemets definition, uppgift och utformning. Den behandlar även olika former av belöningar samt motivation.

  Empiri: Empirin innehåller intervjuer från Modina Kompetens och Scania Oskarshamn samt hur vi tillämpat Yins sex källor på de båda företagen.

  Analys/Slutsats: Vi har genom vår undersökning funnit att det finns vissa skillnader och likheter mellan företagen. En skillnad är att Modina Kompetens tillämpar individuella belöningar i högre utsträckning än vad Scania Oskarshamn gör. Scania däremot tillämpar monetära belöningar, något som knappt förekommer i Modina Kompetens. Vi tror att skillnaderna kan bero på flera faktorer exempelvis företagens kunder, verksamhetstyp, de anställdas koppling till output etc.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 333.
  Eriksson, Robert
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Ringblom, Johan
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Ericsson, Per Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Leveransservicekrav i dagligvarubranschen2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De allt högre förväntningarna på leverantörer från kunderna när det gäller service har tvingat leverantörer att uppnå de krav som ställs på dem. Förändringar av kunders förväntningar på service har bidragit till att konkurrensen mellan många leverantörer blivit hårdare. För att en leverantör ska få leverera krävs det att kundens krav på leveransservice uppfylls. Dagligvarubranschen har genomgått stora förändringar. Den största förändringen skedde under 1960-talet när de flesta småbutikerna försvann och ersattes av större dagligvarubutiker med större sortiment. Denna förändring är ett resultat av en ökad kundanpassning, vilket i sin tur har lett till högre krav på anpassning från leverantörerna. Utan dagligvarukedjorna kan inte leverantörerna få sina varor distribuerade, exponerade och marknadsförda i butikerna. Av den anledningen har leverantörernas samarbete med dagligvarukedjorna blivit allt viktigare.

  Syfte: Syftet är att undersöka vilka leveransserviceelement som är viktiga för svenska dagligvarukedjor. Vidare är syftet att utröna vilka leverensservicekrav dagligvarukedjorna ställer på sina leverantörer.

  Metod: Vi valde att arbeta med det positivistiska synsättet eftersom vi ville återge den information vi fått utan att ägna oss åt lösa spekulationer. Vi undersökte istället alla påståenden och iakttagelser kritiskt utifrån de fakta som kunde anses tillämpbara med all rimlig sannolikhet. Vi valde att dra slutsatser genom ett deduktivt angreppssätt. Undersökningen baserades då på befintliga teorier om leveransservice med syftet att se om teorierna stämde med verkligheten. Uppsatsen skrevs med en kvalitativ ansats eftersom undersökningen syftar till en djupare förståelse för intervjuobjektens livsvärld och deras uppfattning om leveransservice. Undersökningen utfördes genom telefonintervjuer som spelades in för att inte data skulle falla bort under samtalen. Eftersom ett fåtal aktörer dominerar marknaden valdes ett icke sannolikhetsurval.

  Resultat: Många av de element som dagligvarukedjorna anser vara viktiga i relationen med sina leverantörer kan härledas till teorier och tidigare studier men det framkommer också att två övriga element är viktiga för dagligvarukedjorna. De element som kan härledas till teorier och tidigare studier är; leveranstid, servicegrad, flexibilitet, leveransprecision och information. Dagligvarukedjorna värderar dock två element som inte kan härledas till de teoretiska leveransserviceelementen och dessa är; förpackningssätt och plats. När det gäller leveransservicekraven i dagligvarubranschen visar det sig att vissa krav kan härledas till teorier men några av kraven som dagligvarukedjorna ställer på sina leverantörer förekommer varken i teorier eller tidigare forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 334.
  Erlandsson, Ann
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Det följdriktiga flockbeteendet:: en studie om profilering på arbetsmarknaden2005Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Despite ample research showing the importance of corporate reputation in recruiting, knowledge about how companies work with employer branding is still limited. This first academic study in this topic is based on a comprehensive empirical data set systematized to a description of employer branding using a grounded theory approach. The description illustrates a process with three phases: brand input, brand support, and brand evaluation. Each phase is related to the messages enclosed in the brand. A comparative analysis of the empirical description and marketing literature shows that the underlying reasoning in branding at the labor market is quite similar to branding at the customer market. However, several important differences were also highlighted, indicating that employer branding is a multi-disciplinary phenomenon. The most surprising difference is a widespread homogeneity in the companies’ employer branding. This contrasts the emphasis on uniqueness in the marketing literature. A further analysis of this finding generated four homogenizing dimensions: time, industry, geography and corporate demographics. Each contains a number of corporate populations with companies similar in the dimension’s point of reference. Since the dimensions are not specific for the labor market a further analysis of the theoretical arguments for heterogeneity and homogeneity was motivated. This shows that there are economic as well as social arguments for both homo- and heterogeneity. From an economic perspective a heterogeneous employer branding creates a cost advantage, because with an attractive unique reputation a company can pay lower salaries than competitors for a given position. On the other hand a homogeneous branding generates cost advantages when the company benchmarks competitors or respects the institutional norms. From a social perspective a heterogeneous branding contributes to a distinct corporate identity, while a homogenous branding avoids social isolation. Consequently, homogeneity provides advantages that heterogeneity does not and vice versa. Companies therefore level the arguments. The balance is more likely to lean towards homogeneity when 1) the companies belongs to the same corporate population in one or many of the homogenizing dimensions and 2) a branding component relatively easily can be benchmarked or is connected with explicit and strong institutional norms. The balancing act signifies that a homogeneous branding is not a product of institutional determinism, but that the corporate populations give rise to different social identities and that the companies according to a logic of appropriateness act in a way that is rational given their specific situation and context. Thus, this logic creates coherent cohorts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 335.
  Evaldsson, Niklas
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Internationell Relationsmarknadsföring Sverige-Ungern2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Det har blivit allt viktigare för företag att internationalisera sina verksamheter, relationsmarknadsföring är också av stor vikt, speciellt på den industriella marknaden. En marknad som ligger nära Sverige och som är attraktiv för svenska företag är den ungerska marknaden.

  Uppsatsen har lett fram till slutsatserna att det är viktigt för de ungerska dotterbolagen med informations och sociala utbyten. Företagen har även olika stor erfarenhet av den ungerska marknaden som är en internationell marknad. Det är viktigt både på den ungerska marknaden, och i företagens praktiska verksamhet med personliga kontakter för att stärka relationer och få nödvändig information i företagens verksamhet. Sociala relationer och byggande av personlig förtroende är också av stor vikt, samtidigt som förhandlingar och affärsuppgörelser kan ta lång tid på den ungerska marknaden. Det kulturella avståndet anser inte vara stort och de svenska företagen har anställt lokalt. Personliga marknadsföringsmetoder är av stor vikt på den ungerska marknaden och företagens praktiska verksamhet, och det är viktigt att vara känd hos motparten vid starten av en relation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 336.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Forslund, MagnusVäxjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.Stark, TobiasVäxjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Inkast: Idrottsforskning vid Växjö universitet2006Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 337.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Fransson, Frans
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Magnusson, Viktor
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Walden, Erik
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Spel & idrott: En studie om de idrottsliga konsekvenserna av en regelreformering av den svenska spelmarknaden2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 338.
  Falck, Elisabeth
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Lindskog, Magdalena
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Östlund, Elin
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Varför gör företag personalekonomisk redovisning?2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I många organisationer är personalen den viktigaste tillgången för att skapa värden, men det speglas inte alltid i årsredovisningen. Det kostar företaget resurser att göra frivillig personalekonomisk redovisning och informationen i den är inte alltid enbart positiv. Trots det gör många företag redovisningen och vad är det då som motiverar företagen att göra den?

  Syftet med uppsatsen är att förklara varför företag gör personalekonomisk redovisning, utöver den lagstadgade, i årsredovisningen.

  Huvudförklaringen vi fann till varför företag gör personalekonomisk redovisning är att skapa legitimitet och därmed anpassa sig till samhälleliga förväntningar. Upprättandet av redovisningen kan dock till viss del förklaras av att de vill motivera de anställda samt för att förse intressenter med information.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 339.
  Falk, Fredrik
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Andersson, Tinna
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Viktorsson-Önnered, Annicha
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Kvalitet och kvalitetsbrister hos Genevad cellplast AB: en fallstudie kring kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsens tema är hur man kan arbeta med kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling inom fallföretaget Genevads. I uppsatsen studeras förekomsten av kvalitetsbrister i produktionsprocessen. Diagnosen leder fram till uppsatsens andra steg där vi söker efter bättre kvalitetstyrning och kvalitetsutveckling. Teoretiskt fokus ligger på "lean six sigma" och kvalitetsutveckling enligt "lean"-principerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 340.
  Fina, Lauranne
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Luc, Tytti
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Venezia, Emilie
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  The Role of Cultural Differences in the Product and Promotion Adaptation Strategy: A L'Oréal Paris Case Study2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Nowadays, firms are becoming more and more global. However, are consumers becoming global too? Therefore, the challenge for the firms consists in determining if they should adapt their products or if they should consider the consumers as being global, and keep their product standardized.

  The purpose of this paper is to investigate adaptation strategy in South Korea, Japan and People’s Republic of China (PRC) for make-up products and its promotion considering the influence of culture on the consumer behaviour. This is studied referring to the European market. L’Oréal Paris is used as an example to illustrate the study.

  This study is a case study about L’Oréal Paris. To conduct it, we chose to use qualitative interviews and document analysis. Different kinds of interviews have been done in order to know more about the company adaptation strategy, the culture and the consumer behaviour in Asia. Written sources as external documents from L’Oréal Paris, websites, press articles, scientific articles and literature have been used to complete the primary data.

  Culture is a system of meanings shared by members of a group. It is an important part of marketing because it influences the consumers’ wants and needs and because it impacts on the interpretations of products’ communication. This demonstrates that the culture impacts consumer behaviour. The study of the consumer behaviour conducts companies to adapt their products features, their packaging, their symbolic attributes, their service attributes and their promotion.

  The empirical data comes from various sources. We interviewed three managers from L’Oréal Paris and as well girls from the following nationalities: three Japanese girls, one Chinese girl and two Korean girls. We also interviewed a specialist of cosmetics. All these interviews were conducted in order to answer our objectives. The interviews with the Asian girls and with the specialist of cosmetics were conducted in order to collect data on the culture and on the consumer behaviour. The interviews with the managers of L’Oréal Paris were conducted in order to collect data on their adaptation and standardization strategies on the studied markets.

  Cultural aspects impact directly or indirectly on the consumer behaviour. The culture diversity creates the consumer behaviour diversity as it can be noticed in South Korea, Japan and PRC where the culture and the behaviours are very different than in Europe.

  L’Oréal Paris is trying to know more about these consumer behaviour differences in order to answer the consumers’ demands and to adapt its products and promotion strategy.

  L’Oréal Paris is adapting some elements of its product range and its promotion. The three countries studied are very different culturally speaking. However, the adaptations on products and promotion made by L’Oréal Paris do not take fully into account these cultural and consumer behaviour differences. Moreover, many promotion and products aspects are standardized. Thus, the L’Oréal Paris adaptation strategy in the Asian zone is a mix between standardization and adaptation. In its adaptation strategy, the firm considers some elements of the consumer behaviour therefore of the culture. To conclude, the cultural differences may influence the make-up products and promotion adaptation strategy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 341.
  Forslund, Helena
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Deciding the size of a logistics performance measurement system2007Ingår i: Proceedings from the 19th International NOFOMA conference, 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 342.
  Forslund, Helena
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  ERP systems' capabilities for supply chain performance management2009Ingår i: The 21st Nofoma Conference, 11-12 June 2009 Jönköping Sweden: Proceedings / [ed] Susanne Hertz, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 343.
  Forslund, Helena
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Logistics service performance contracts: design, contents and effects2009Ingår i: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, ISSN 0960-0035, E-ISSN 1758-664X, Vol. 39, nr 22, s. 131-144Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to explore how the performance management (PM) process may be affected by the design and contents of logistics service performance (LSP) contracts between customer and supplier.

  Design/methodology/approach – A case study of four manufacturing companies' way of working with contracts towards their suppliers was conducted.

  Findings – Different design and contents of contracts, containing some patterns related to industry, company size and degree of formalization, were found. The PM process with contracts was split up into one setup and one execution sub‐process. Once the setup was made, all resources were focused on measuring, analysing and improving LSP. The changed management of the PM process may be one factor explaining the improved LSP all studied customer companies perceived.

  Research limitations/implications – An explorative approach with few cases limits the possibilities to generalize the results to analytical generalization.Practical implications – This paper has illustrated how companies can apply LSP contracts.

  Originality/value – Few empirical and especially case‐based studies of LSP contracts were found.

 • 344.
  Forslund, Helena
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Measuring information quality in the dyadic order fulfillment process2007Ingår i: International Journal of Quality & Reliability Management, ISSN 0265-671X, E-ISSN 1758-6682, Vol. 24, nr 5, s. 515-524Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to develop a scale for measuring information quality in the order fulfilment process.

  Design/methodology/approach – Measurement scales are developed out of the practical information needs and a theory review. A state‐of‐the‐art description and further scale development are based on a survey of the most important suppliers of 136 Swedish companies.

  Findings – The paper finds that information quality can be measured with variables as in time, accurate, convenient to access and reliable. The scales were found to possess unidimensionality, validity and reliability.

  Research limitations/implications – The implications of this paper are mainly theoretical, providing a foundation for further empirical research.

  Practical implications – Even though established customer‐supplier relations were studied, information quality deficiencies were found on all variables. This is an indication of improvement possibilities.

  Originality/value – There is a lack of research on measuring the information quality construct, which might be the reason for little empirical research on the impact of information quality on logistics performance.

 • 345.
  Forslund, Helena
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Performance gaps in the dyadic order fulfillment process2006Ingår i: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, ISSN 0960-0035, E-ISSN 1758-664X, Vol. 36, nr 8, s. 580-595Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this article is to assess the existence of logistics performance gaps in the dyadic order fulfillment process.

  Methodology/approach: A literature review on service quality, logistics quality and logistics performance generated a conceptual model, four hypotheses and a scale for measuring logistics performance. Dyads of customers (large manufacturing companies) and their most important suppliers were addressed in two similar surveys. 136 such dyads were acquired.

  Findings: The dyadic order fulfillment process contains four significant logistics performance gaps, even though important business dyads are addressed. Customers’ expectations are not perceived by customers as being fulfilled, customers’ expectations are over-targeted by suppliers, but suppliers’ internal performance decreases performance. Finally, suppliers overestimate their performance as compared to the ratings of customers.

  Research limitations/implications: By applying a service quality model to a logistics process, new knowledge about logistics performance was obtained. A tested conceptual model and a tested scale for measuring logistics performance are theoretical contributions.

  Practical implications: The model can be used as a basis for deeper communication between customer and supplier in order to improve logistics performance in the dyadic order fulfillment process.

  Originality/value of paper: A true dyadic approach is rare in logistics research. As no comprehensive studies of the “mechanisms” of the dyadic order fulfillment process were found, the results can be valuable to both customers and suppliers.

 • 346.
  Forslund, Helena
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  The impact of performance management on customers' expected logistics performance2007Ingår i: International Journal of Operations & Production Management, ISSN 0144-3577, E-ISSN 1758-6593, Vol. 27, nr 8, s. 901-918Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The main objective of this paper is to describe state‐of‐the‐art practices for handling logistics performance management in dyadic relationships. Another objective is to explain the relationship between logistics performance management practices and customers' expected logistics performance.

  Design/methodology/approach – A logistics performance management model was developed and applied to 136 dyads of Swedish manufacturing companies and their most important suppliers. Two linked survey studies were conducted.

  Findings – A state‐of‐the‐art description of the activities in logistics performance management is provided, addressing the following questions in dyadic relationships: how often are expectations updated? Who is the customer's contact person? What is the contract situation? Which actor (customer or supplier) formulates performance targets, and who measures logistics performance? Some of these issues' relationships to customers' expected logistics performance were verified.

  Research limitations/implications – The contribution of the paper is mainly descriptive. A logistics performance management model together with descriptions of how the various activities are executed in dyadic relationships is presented. It is also explanatory, showing that some of these practices influence customers' expected logistics performance.

  Practical implications – This study provides knowledge of the impact of contact persons and contracts on customers' expected logistics performance, which could increase the possibilities for the supplier to meet customers' expectations. The importance of a collaborative discussion on performance management is emphasized.

  Originality/value – Dyadic research approaches are rarely performed in logistics research. Studies highlighting the link between logistics performance measurement and logistics performance are also few. This paper will hopefully remedy this neglected area.

 • 347.
  Forslund, Helena
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Towards a holistic approach to logistics quality deficiencies2007Ingår i: International Journal of Quality & Reliability Management, ISSN 0265-671X, E-ISSN 1758-6682, Vol. 24, nr 9, s. 944-957Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The first purpose of this paper is to define the relevant types of logistics quality deficiencies (LQDs) in the dyadic order fulfillment process. The second purpose is to find the variables for measuring the different types of LQDs.

  Design/methodology/approach – This conceptual paper is based on a literature review.

  Findings – Approaching LQDs means an expanded application for quality deficiencies in two ways. First, processes are addressed instead of products. Second, the narrow internal scope is widened to encompass also the customer. This implies an expansion of quality deficiency approaches. The established typology of external and internal quality deficiencies was found to be insufficient when an inter‐organizational process in a dyad was addressed. New inter‐organizational logistics quality deficiencies were found.

  Research limitations/implications – The implications of this paper are mainly theoretical, conceptualizing a phenomenon and providing a foundation for further theoretical and empirical research.

  Practical implications – This article has shown the complex interplay of a number of performance and accomplishment LQDs. The first foundation for empirical measurement of LQDs in the dyadic order fulfillment process is laid.

  Originality/value – Conceptual frameworks for logistics quality deficiencies are seldom found.

 • 348.
  Forslund, Helena
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Hofmann, Susanne
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Jonsson, Patrik
  Logistics Performance Management Challenges in Dyadic Relationships2006Ingår i: Conference proceedings from the 18th International NOFOMA conference, 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Supply chain management is about having an end-customer perspective and creating value through integration of business processes and optimization of the entire supply chain. The performance management (defining metrics, target setting, measurement and analysis) should be important for succeeding in the supply chain management ambitions. This paper focuses on logistics performance management in inter-organizational business processes, i.e. in the inter-linked purchasing, order to delivery and distribution processes, of manufacturing companies. The objective of this paper is to describe the logistics performance management process in dyads of supplying and buying companies and to identify research needs related to supply chain integration of the performance management process. The analysis is mainly empirical and is based on case studies of four dyads of supplying and buying manufacturing companies. The analysis focuses on describing and comparing the four phases of the performance management process in the four studied dyads. The defining metrics activity was based on few metrics but found to be problematic as no dyads operate with joint metric definitions. The target setting activity was executed in all dyads but joint targets were only found in some dyads. Not all companies measured performance, due to priorities and technical problems. The analysis activity was often conducted together in the dyads in the shape of meetings. The analysis also studies the levels of supply chain integration of the performance management process. The studied dyads have very low level of supply chain integration of the activities. The section is ended with some performance management integration challenges in supply chains.

 • 349.
  Forslund, Helena
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Hofmann, Susanne
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Jonsson, Patrik
  Chalmers University of Technology.
  Mätsystemsamverkan i försörjningskedjor2006Ingår i: Konferensproceedings från PLANs forsknings- och tillämpningskonferens, 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Mätning och styrning av logistikprestationer kan beskrivas som en process med fem aktiviteter – välja prestationsvariabler, definiera mått, sätta mål, mäta och analysera/agera. Detta paper fokuserar på logistikprestationer i inter-organisatoriska affärsprocesser, de länkade inköps-, order-till-leverans- och distributionsprocesserna mellan tillverkande företag. Syftet med papret är att beskriva samverkan kring mätsystemen i par av levererande och köpande företag, s k dyader samt att identifiera framtida forskningsbehov i anslutning till detta. Analysen är huvudsakligen empirisk och fallstudiebaserad, och jämför aktiviteterna i mätsystemprocessen i sju dyader. Aktiviteten välja prestationsvariabler visade sig resultera i krav på leveransprecision i samtliga dyader. Definiera mått utgick från samma mått men var problematisk eftersom inga dyader arbetade med gemensamma definitioner. Samtliga företag satte mål för logistikmått men gemensamma mål fanns bara i några dyader. Alla företag mätte inte logistikmått, p g a bristande prioriteter och tekniska svårigheter. Aktiviteten analysera/agera visade svagheter men genomfördes ofta i form av gemensamma möten i dyaderna. Flera förslag till fortsatt forskning föreslås.

 • 350.
  Forslund, Helena
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Jonsson, Patrik
  Chalmers University of Technology.
  Affärssystem som stöd för prestationsmätning i försörjningskedjan2009Ingår i: Konferenspublikation från PLANs forsknings- och tillämpningskonferens i Växjö, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
45678910 301 - 350 av 955
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf