lnu.sePublications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 2735
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Brötte, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "För mig faller det sig liksom bara naturligt!": En studie om fyra pedagogers tankar kring jämställdhet och genus i skolår F-2.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger i skolverksamheten har för tankar kring skolans arbete med jämställdhet och genus. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: Vad har pedagogerna för erfarenheter av jämställdhetsarbete? Hur resonerar pedagogerna kring genus? På vilket sätt arbetar man för att främja ett medvetet tankesätt kring jämställdhet och genus bland eleverna? Med hjälp av kvalitativa intervjuer fick fyra pedagoger från en liten skola i södra Sverige dela med sig av sina tankar och erfarenheter. I resultatet har det framkommit att jämställdhet är ett misstolkat begrepp som kopplas samman med likabehandling. Det förekommer inget aktivt arbete med varken jämställdhet eller genus i elevgrupperna, och de gånger detta diskuteras är vid enstaka tillfällen i undervisningen. Den enda information pedagogerna i studien upplever att de får om jämställdhet och genus är vad som står i läroplanerna. Ingen av pedagogerna kan påminna sig om att det någonsin förekommit ett arbete med jämställdhet i personalgruppen, men är eniga om att ett kontinuerligt jämställdhetsarbete behövs för att inte falla tillbaka i gamla rutiner. Pedagogerna är eniga om att det inte behövs någon större eftertanke kring genus, då de anser att det efter en lång arbetserfarenhet faller sig naturligt att behandla eleverna på individnivå och inte göra skillnad på kön.

 • 352.
  Buchave, P
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Stormrud, E
  Warkentin, Siegbert
  Clinical Memory Research Unit, Department of Clinical Sciences Malmö, Lund University, Lund & Neuropsychiatric Clinic, Malmö University Hospital, Malmö ,.
  Blennow, K
  Minthon, L
  Hansson, O
  Cube copying test in combination with rCBF or CSF A-beta-42 predicts development of Alzheimer´s disease.2008In: Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, Vol. 25, p. 544-552Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background/Aim: The aim was to identify subjects with incipientAlzheimer’s disease (AD) among patients with mildcognitive impairment (MCI) using brief cognitive tests. Methods:A total of 147 MCI patients were followed for 4–6 yearsand the incidence of AD was 11.6%/year. At baseline, thecube copying test, clock drawing test, MMSE and measurementsof regional cerebral blood flow (rCBF) and cerebrospinalfluid (CSF) -amyloid 1–42 (A 42 ) were performed. Results:The cube copying test, but not the clock drawing test, couldpredict AD among MCI patients with an area under the receiveroperating characteristic curve of 0.64 (p ! 0.01). Therelative risk for future AD was increased in MCI subjects withimpaired cube copying test (sex- and age-adjusted hazardratio = 1.8, p ! 0.05) and the incidence of AD was 18.2% inthis subgroup. Combining the cube copying test with eitherrCBF or CSF A 4 2 had additive effects on the risk assessmentfor future development of AD. MCI patients achieving highscores on both MMSE and cube copying test had a very lowrisk of developing AD (incidence of AD = 1.6%). Conclusion:In conclusion, combinations of the cube copying test withMMSE, rCBF and CSF A 4 2 measurements can identify subgroupsof MCI subjects with either substantially reduced orincreased risk for future development of AD.

 • 353. Burell, G
  et al.
  Carlsson, R
  Hambraeus, K
  Johansson, P
  Lisspers, J
  Perk, Joep
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Efter perkutan koronar intervention (PCI): en enkät bland 1073 patienter2012In: XIV Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, 2012Conference paper (Refereed)
 • 354.
  Burge, Ellen
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Biologiska barn i familjehem: En kvalitativ studie gällande fyra kvinnors upplevelser av att växa upp som biologiskt barn i familjehem.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 355.
  Bursell, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ger läroboken möjlighet att uppnå kunskapskraven i naturkunskap?: Analys av läroböcker i naturkunskap för gymnasiet.2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 356.
  Bylander, Caroline
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Ek, Emmelie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Att leva med MS: Livssituation, livskvalitet och hanterandet av vardagen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 357.
  Bylander, Charlotta
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  De praktiska/estetiska ämnenas motiverande förmåga: En intervjustudie med elever i årskurs 9       2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer ta del av hur elever i årskurs 9 upplever de praktiska/estetiska ämnenas motivationshöjande möjligheter. Detta för att få en fördjupad kunskap om de praktiska/estetiska ämnenas betydelse för elevernas motivation till lärande. Resultatet grundar sig på nio stycken intervjuer med elever i årskurs 9. Sammanfattningsvis kan sägas att ämnena inte påverkar elevers motivation i lika stor utsträckning som vad läraren i sig gör. De praktiska/estetiska ämnena påverkar elevers inlärning genom att de skapar intressanta och lärorika pauser i det mer teoretiska arbetet. Likaså ökar arbetet i de praktiska/estetiska ämnena deras möjligheter till social utveckling och förmågan att ta eget ansvar i större utsträckning än de mer teoretiska.

 • 358.
  Bäckman, Evelina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Kimme, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Fibromyalgi: En daglig kamp: Patienters upplevelse av vardagen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund- Fibromyalgi är en svårbehandlad och svårdiagnostiserad kronisk smärtsjukdom med okänd etiologi. Det vanligast förekommande symtomet är muskelsmärta och 80-90% av de drabbade är kvinnor. Syfte- Att belysa fibromyalgipatienters upplevelser av vardagen. Metod- En systematisk litteraturöversikt har använts. Databaserna Cinahl, PubMed och PsychINFO användes i sökförfarandet. Nio artiklar inkluderades; sju kvalitativa och två kvantitativa. De kvalitativa artiklarna granskades enligt modell hämtad från Forsberg och Wengström och de kvantitativa artiklarna granskades enligt modell från Willman, Stoltz och Bahtsevani. De kvalitativa artiklarna analyserades enligt modell från Lundman och Hellgren Graneheim och de kvantitativa artiklarna analyserades enligt modell från Axelsson. Resultat- Hela vardagslivet påverkas av fibromyalgi. Patienterna har svårt att ta hand om arbete, hushåll och familj. Sjukdomen bringar ett lidande vilket drabbar hela familjen. I sin vardag blir patienterna ifrågasatta och misstrodda vilket ytterligare förvärrar lidandet. Slutsats- När en patient drabbas av fibromyalgi påverkas hela familjen. Utöver familjen påverkas även arbetslivet och övriga delar i vardagen av fibromyalgi. Svårigheter som patienter med fibromyalgi möter i sin vardag är att de blir ifrågasatta och misstrodda, vilket skapar ett lidande för patienten. Det krävs en ökad kunskap inom vården om sjukdomen för att minska lidandet för denna patientgrupp.

   

 • 359.
  Bäckvall, Josefine
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lönn, Nathalie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Läs- och skrivsvårigheter: En studie med elever kring pedagogers tankar och arbete2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har som syfte att granska hur några utvalda pedagoger tänker och arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Dessutom kommer det undersökas hur man kan förebygga svårigheterna.

  För att skapa oss förståelse för vårt syfte användes kvalitativa intervjuer för att få fram empiri. Pedagogerna undervisar elever i årskurs 1-6 och de har gemensamt att de arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visar att det allra svåraste, i arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter, är att få eleverna motiverade. Pedagogerna använder sig av en rad olika metoder och de förnyar sig ständigt. Ljudmetoden, LTG- metoden, Bornholmsmodellen och Wittingmetoden är dock de metoder som pedagogerna har att falla tillbaka på och som de utgår ifrån.

 • 360.
  Bång, Sofie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Krantz Lamme, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Nilsson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Mångfaldsrekrytering: En empirisk undersökning om hur Växjö kommuns rekryteringsprocess går till och hur den främjar mångfald.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats behandlar ämnet mångfaldsrekrytering. Uppsatsens syfte var att tolka och förstå en kommuns rekryteringsprocess ur ett mångfaldsperspektiv. Vidare ville vi belysa hur kommunens rekryteringsprocess kan förbättras för att främja rekrytering av mångfald.

   

  En frågeställning utarbetades för att besvara syftet:

  • Hur går kommunens rekryteringsprocess till?

  Undersökningen är en fallstudie och genomfördes på Växjö kommun, där vi intervjuade fyra chefer och fyra personalspecialister, samtliga väl insatta i kommunens rekryteringsprocess. För att uppfylla syftet användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer och analys av kommunens riktlinjer för rekrytering. Intervjuer och dokument lästes och tolkades ur ett hermeneutiskt perspektiv och tolkningarna jämfördes sedan med teorier i ämnet.  Resultatet visade att informanterna försöker att sträva efter att följa policyn kring mångfald, dels i det dagliga arbetet och dels i projektet ”Mångfaldens år” och att man är medveten om varför kommunen bör arbeta för mångfald. Resultatet visade också att det är viktigt att organisationer arbetar för att främja mångfald i sin rekryteringsprocess, och att det är angeläget att organisationen genomsyras av ett mångfaldsfrämjande tankesätt. Mångfaldstänkandet ska finnas i alla delar av organisationens arbete. Det är också viktigt att man har tydliga riktlinjer för hur rekryteringsprocessen ska gå till ur ett mångfaldsperspektiv. Tydliga riktlinjer leder förhoppningsvis till ett gemensamt arbetssätt i organisationen, vilket också är bra ur ett mångfaldsperspektiv.

   

 • 361.
  Båtelsson, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Inkludering i förskolan: För- och nackdelar med inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 362.
  Börjesson, Pierre
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Engelholm, Pernilla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  I omsorgförvaltningens tjänst: En kvalitativ studie om omsorgspersonal och deras syn på sitt yrkesområde2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 363.
  Cabalgante, Sandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Zapata Pon, Milagros
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Hur sexuella övergreppsupplevelser i barndomen påverkar den vuxna människans möte med vården2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 364.
  Cadbrand, Sabina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Dedic, Jasmina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  ”Vi bemöter dem olika beroende på hur de bemöter oss”: -          En studie om det ömsesidiga bemötandet i professionella möten2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to understand encounter by individual depictions of meetingsperceived by social workers and clients in social services. Thus, we want to understand moreabout how clients and social workers as actors encounter each other in meetings in the socialservices. The study also aims to understand how the two actors affect each other in this typeof interaction and whether there are other influencing factors. We conducted a qualitativestudy by interviewing informants with semi-structured interview questions. The informantswere comprised of three social workers and eight clients. The data was processed usinginductive analysis. The results revealed that the two actors interact with each other alternatelyin their encounters and that it is not possible to determine who is responsible for the firstencounter. Other factors affecting the encounters other than just the encounter performed bythe other actor was also found. These factors were: the reason behind the contact, emotionalcircumstances, and the client's life situation. Contextual factors such as roles and power werepresent at the encounters; however, this was something that only existed in the informants’underlying statements. The empirical data was analyzed in light of the theoreticalperspectives of interaction and power. The results were also analyzed in the context of theresearch by Hall (2001), Billquist (1999) and Skau (2007). The results show that the clientsand the social workers influence each other's responses in the interaction and that the clients’response is an important part in the meeting between social worker and client, more importantthan what has been shown in previous research.

 • 365.
  Caesar, Monika
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Från utbildning till arbetsliv - en studie av studenters upplevelse av sin första praktikperiod2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 366.
  Calmhede, Linn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Pietsch, Nathalie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors upplevelse av lidande efter en hjärtinfarkt: En litteraturstudie ur patientperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 367.
  Capanov, Mitko
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med FaR® och motiverande samtal för att öka patienters fysiska aktivitet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background – Nurses´ and district nurses have an important role in health promotion and therefore it is important to know and learn about their experiences on how they feel will work to increase the patients to become more physically active.

  Aim - The aim was to describe nurses and district nurses' experiences with the support of FaR ® and motivational interviewing motivate patients to increase their physical activity.

  Method - The study was conducted with a qualitative approach. Semi-structured interviews based on an interview guide were conducted. Data analyzed with a manifest content analysis. One nurse and seven districts nurses were included in the study.

  Results – The result is shown in four categories and fifteen sub-categories. The category "professional approach" addresses how important it is to listen and acknowledge the patient, not to give up and be as a support and the emotions nurses feel when things are going well and to motivate patients to increase their physical activity. The category "Difficulties in the work" is that it is difficult to motivate physical activity. The fact that patients have different conditions and that it is important to increase patient awareness of their health situation. Also discusses the importance of patient motivation. The category "Experience of using FaR®" addresses how FaR ® is used and how the participants feel FaR ®. Also discusses how work FaR ® are perceived by colleagues and the health center and the need for follow-up there. The category "Experiences of using MI" discusses how MI is perceived as a tool and how it is used. That it is difficult to use the MI and the need for more training in MI's.

  Conclusion – Nurses´ and district nurses’ experiences shows that it is difficult to motivate behaviour change and difficult to work with MI. Motivational interviewing as a tool is good bu insufficient. It is important to start from the patient's condition and that the work is influenced by how nurses and district nurses perceive their motivation. FaR ® as a tool is needed more widely used.

 • 368.
  Capanov, Mitko
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Lindström, John
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Hur män med prostatacancer upplever sin livskvalitet efter en prostatektomi2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund- Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och nästan 34 % av alla fall av cancer hos män är prostatacancer. Radikal prostatektomi är en behandling som innebär att hela prostatan och intilliggande körtlar tas bort. Prostatektomi kan ha negativ påverkan på livskvaliteten p.g.a. ingreppets komplikationer.

  Syfte- att belysa hur män upplever sin livskvalitet efter att ha genomgått en prostatektomi.

  Metod- En systematisk litteraturstudie. Artiklar har sökts fram i elektroniska databaser. Tio artiklar har granskats enligt kriterier för kvalitetsgranskning där nio kvalificerats och används i resultatet. Inspireras av kvalitativ analys och identifierat olika teman i texten. Vi kom fram till fyra kategorier som vi redovisar resultaten ifrån: fysiska, psykiska, sociala och omvårdnadsaspekter.

  Resultat- Sexualitet, relationer, männens upplevelse av självkänsla och kontroll över sin kropp samt informationsbrist var de viktigaste områdena där livskvaliteten påverkades negativt.

  Slutsats- Radikal prostatektomi innebar en stor förändrig för männens livskvalitet och deras liv. Vi tror att mer forskning behövs inom ämnesområdet för att få en djupare förståelse för hur männen upplever sin livskvalitet efter operationen.

 • 369.
  Caprnja, Ajna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ferm, Martina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  IKT i svenska som andraspråk: en interventionsstudie med fokus på ordinlärning2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att kartlägga vilka möjligheter och hinder som finns med användningen av IKT i fråga om ordinlärningen för andraspråkselever. Uppsatsen belyser hur ordinlärningen kan stimuleras via IKT. I uppsatsen svarar vi på hypotesen, vilken är att andraspråkselever lättare lär sig ord via IKT än via traditionella läromedel.

   

  I interventionsstudien deltog 20 andraspråkselever i en årskurs tre i södra Sverige. Hälften av dessa elever ingick i kontrollgruppen och resterande elever ingick i interventionsgruppen. Interventionsgruppen fick öva ordinlärning via IKT medan kontrollgruppen fick öva ordinlärning via traditionellt läromedel. Resultatet visar att interventionsgruppen lärde sig fler ord än kontrollgruppen.

 • 370.
  Caragiannidou, Niki
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Individuella utvecklingsplaner2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 371.
  Carlemar, Jonathan
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  När frihet blir tvång: En kvalitativ studie av åtta gymnasieelevers förhållande till rådande kursplaner och ansvaret för uppföljningen av desamma2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien ämnar utreda vilket förhållande elever i gymnasiets tredje årskurs har till läro- och kursplanerna samt hur de upplever det egna ansvaret i uppföljningen av de tillhörande målen. I studien vägs, förutom aktuell forskning om elevrelaterat ansvar, Giddens sociologiska teoribildning in. Detta görs för att sammanlänka skolsystemet med det omgivande samhälle det är en del av. Eftersom eleverna är den sista årskullen som tar studenten enligt Lpo 94 är det också den läroplanen som i arbetet fokuseras. Eleverna utgör på så vis också det yttersta beviset på hur läroplanens ideal har förankrats i den konkreta verksamheten. Empirin har insamlats genom kvalitativa intervjuer med åtta elever från två gymnasieskolor. Studien visar att elever i mycket liten utsträckning har någon alls uppfattning om läro- och kursplanerna och därför inte heller har någon åsikt om dem. I fråga om det ansvar som ålagts eleverna finner de det ofrånkomligt och självkart, men ofta stressande. De poängterar också att de är de själva som har det absoluta ansvaret för sina betyg och att läraren endast är ett hjälpmedel i strävan efter önskvärda resultat. Ställt i relation till Giddens diskuteras hur de centralt styrda skoldokumenten kan ses som abstrakta system som vilar på sociologiska tillitsmekanismer. Detta ger en fördjupad bild av elevernas ansvarstyngda situation ur ett större samhällsperspektiv.

 • 372.
  Carlemar, Jonathan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Botonjic, Antonia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Den västerländska muslimen: Hur islam framställs i västerländska läroböcker2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 373.
  Carleson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Den funktionella syskonplaceringen i relation till Locus of Control och Känsla av sammanhang2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studies ansats var att undersöka den funktionella syskonplaceringen i relation till Locus of control (LoC) och Känsla av sammanhang (KASAM). Syskonforskaren Sulloways teori om den funktionella syskonplaceringen kan liknas vid en darwinistisk förklaringsmodell till syskonplaceringens betydelse för utvecklandet av personlig karaktäristika. Individens attribuering till inre eller yttre LoC avser huruvida individen tillskriver händelser i livet som ett resultat av dennes egen påverkan eller som ett resultat avhängigt ödet eller slumpen. KASAM-begreppet avser individens förmåga, att uppleva världen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Studiens undersökningsdeltagare är elever från årskurs 1-3 på en gymnasieskola (n=86). Vid insamlandet av data användes Rotters IE-scale och Antonovskys KASAM-formulär. Studien kunde sedermera redovisa att undersökningsdeltagarnas funktionella syskonplaceringen inte påverkar deras LoC eller KASAM. En förklaring till det resultat som studien kunde redovisa är att deltagarna är i en ålder där deras attribuering till inre LoC och stark och rigid KASAM, ännu inte har utvecklats och stabiliserats på den nivå som motsvarar de enskilda individernas kapacitet, eftersom det sker i en något äldre ålder.

 • 374.
  Carlsson, Anne
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Intsidou, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Samverkan- den vite riddaren?: En kvalitativ forskningsstudie om myndighetssamverkan mot trafficking2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine how the authorities in Sweden collaborate when it comes to discourage trafficking for sexual purposes. More specifically the aim was to find which directives and problems the work of the individual authorities constitute in and how does it affect collaboration with other authorities. The study was based on interviews with six respondents, which have experience working within this field. Three themes were identified: what is collaboration, different perspectives, regulatory frameworks and different fundamental values within the organisations. The study concluded that collaboration is affected by several factors such as the absence of knowledge about trafficking for sexual purposes and the laws which regulate confidentiality, difficulties in defining collaboration as a concept and the authorities different ideas about what have to be done in the context of discouraging trafficking for sexual purposes. The authorities define the problematic aspects with trafficking in similar ways. Differences can be seen when it comes to define trafficking for sexual purposes as such. The analysis was based on two different perspectives: social constructive theory and new institutionalism in organizational analysis. 

 • 375.
  Carlsson, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Mellan professionalitet och medmänsklighet: – om socialsekreterares erfarenheter att fatta beslut inom barnavårdsärenden.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research has shown that social workers are torn between the conflicting interests and rights that children and parents possess according to the actual legislation. The purpose of this study was to comprehend the experiences of the social worker making decisions, while taking court practices, parents interests and children’s interests into consideration, when children and young people should be given compulsory care under LVU § 2. The study is based on group interviews. Eleven social workers participated in the study and they were divided in three different groups. The study was carried out in both a smaller and a larger municipality in the southern part of Sweden. My empirical work is based on four themes of assessment, decision making, compulsory care, dilemmas and the case of Saga 5 years. The participating social workers argued about these themes in their respective group. Empirical data have been analyzed in the light of the concepts "social control" and "ideological dilemma". The study shows that social workers are faced with several dilemmas and difficulties when deciding about compulsory care under LVU § 2. Even though the main considerations for the social worker are the children’s need of protection, it becomes problematic when the child's needs of their parents and the social workers approach to court practices are taken into account.

 • 376.
  Carlsson, Filippa
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Det är allmänbildning: Ungdomars attityder och upplevelser av sex- och samlevnadsundervisning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie som behandlar gymnasieungdomars kunskaper och attityder om sex och samlevnad utifrån den undervisning de fått i grundskolan och på gymnasiet. Syftet är att undersöka om skolan har något samband med de attityder ungdomarna förmedlar. Undersökningen grundas på teorier om hur normer, värden och attityder skapas med fokus på heteronormen.

   

  Mot bakgrund av min studie kan man visa att eleverna till viss del kan ha blivit påverkade negativt av skolans undervisning. Mitt resultat visar att skolan förmedlar en mängd normer i sin undervisning som eleverna sedan ger uttryck för. Undervisningen har ett heteronormativt perspektiv som eleverna uppfattar och anpassar sina roller efter. I sina attityder bekräftar ungdomarna heteronormen genom de uttalanden de gör om t.ex. HBT och sexuella relationer. 

 • 377.
  Carlsson, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Elevers inställningar till Naturkunskap: Vad är det som förklarar deras inställningar?2011Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 378.
  Carlsson, Jonna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Hargevall, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Barn som behöver mer för att få lika mycket: en intervjustudie med fyra pedagoger om att arbeta med barn med funktionsnedsättningar2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt arbete lyfter fram de kritiska aspekter som belyses av pedagoger, via intervjuer, samt litteratur, gällande arbete med barn med funktionsnedsättningar. Det handlar om hur dessa barn, med exempelvis asperger eller ADHD, påverkar pedagogers arbete. Kräver barn med funktionsnedsättningar mer tid? Mer eller annan kompetens? Forskningen har sin grund i de kritiska aspekter som tas upp i, anser vi, relevant litteratur och i aktuell forskning. Vi ville få en bra helhetsbild, därför valde vi att granska arbetet i både grundskola och förskola. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med fyra stycken pedagoger från dessa två verksamheter. En naturlig del i arbetet blev att granska huruvida det är möjligt med en skola för alla och alla barns rätt till likvärdig utbildning, oavsett förutsättningar. Resultatet visar att såväl litteraturen som pedagogerna ställer sig tämligen positivt till inkludering, men att de kritiska aspekter som framkommer är bland annat brist på resurser och kompetens. Det finns många delar som ska fogas samman i pedagogers yrke när det handlar om inkludering av barn med funktionsnedsättningar. De aspekter som visade sig extra tydligt i studien med koppling till förutsättningar att genomföra en likvärdig utbildning är bland annat specialpedagogisk kompetens, tid och föräldrasamverkan. Vidare visar studien på en skillnad mellan förskola och grundskola gällande inkludering.

 • 379.
  Carlsson, Kerstin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Olsson, Merja
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Pedagogers syn på lek och lärande i förskola och förskoleklass2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 380.
  Carlsson, Kim
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Engström, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Socialarbetares syn på datorspelande ungdomar: En intervjustudie om socialarbetares problematisering av ett nytt fenomen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our study is to describe and understand whether, and if so, how social workers in school and in social services construct computer gaming adolescents as a social problem. We chose social workers who encounter adolescents with different problems. We have conducted qualitative interviews with vignettes to capture the social workers' reasoning about computer gaming adolescents and how they handle this in their work. The study shows that all social workers we interviewed had encountered adolescents with troubling computer gaming habits. In the study, all agree that computer gaming becomes a problem when it leads to deviant behaviour such as not going to school, staying up all night and so on. Social workers have adapted their work with computer gaming adolescents after their workplace policies, resources and make efforts to make it manageable to work with. One example of how they make it manageable is that they look at the problem in a context and focus on other factors than the excessive computer gaming such as poor family relationships. In the process of being established as a social problem computer gaming addiction is weak.

 • 381.
  Carlsson, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Between hope and despair - creative artists and frustrated company owners2010Conference paper (Other academic)
 • 382.
  Carlsson, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Musiken i förskoleklassen: Några förskollärares uppfattningar av musikens betydelse och möjlighet till utövande i den egna klassen2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 383.
  Carlsson, Lena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Linnér, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Identity, learning and equal opportunities in preschool2010In: the 38th Congress of Nordic Educational Research Association in Sweden at School of Teacher Education, 2010Conference paper (Other academic)
 • 384.
  Carlsson, Lena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Linnér, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Med värden från alla håll2010In: Pedagogiska magasinet, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Läroplanens ideal låter sig inte enkelt förverkligas i förskolan. Det krävs mod och tid för att se igenom fördomsfulla mönster.

 • 385.
  Carlsson, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Återgång till fysisk aktivitet hos män efter en främre korsbandsrekonstruktion2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  Background: Earlier studies show that 30-92 % of ACL reconstructed return to their pre-injury physical activity. It is not clear why some people do not return.

  Purpose: The purpose of this study was to investigate the return rate to pre-injury sport among ACL reconstructed men. Another purpose was to characterize those patients who return and those who do not.

  Metod: A Web-based questionnaire with questions about returning to physical activity was sent out during the spring of 2012 to 93 men who had undergone an ACL reconstruction 6-40 months earlier and who, after 6-40 months after surgery, were evaluated with validated strength tests and self-assessment outcome measures.

  Results: At 12 months after surgery 56 % of the subjects had returned to their pre-injury sport. If the criteria were set higher “back to the same- or a higher level” 14 % had returned. No differences were observed between those who had returned and those who did not, in terms of results on strength tests and the self-assessment outcome scores. Two years after surgery the subjects who returned to their pre-injury physical activity maintained a higher physical activity level compared to subjects that did not return.

  Conclusion: 56 % of the men that had undergone an ACL reconstruction reported that they returned to their pre-injury sport, but not to the same level, 12 months after surgery. Those men who returned maintained a higher physical activity level two years after surgery compared with those men who did not return.

   

  Keywords: ACL, surgery, muscle function, self-efficacy, quality of life.

   

  Level of evidence: II, retrospective study with prognostic value.

 • 386.
  Carlsson, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Pettersson, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Jag är inte bara patient - jag är människa också!: Vad patienter beskriver som ett gott bemötande.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Flertalet av de anmälningar som görs till patientnämnden berörpatienters negativa upplevelser av bemötande av sjukvårdspersonal. Ettbemötande yttrar sig såväl verbalt som icke-verbalt och ett gott bemötandemot patienten är en betydande del för att patienten ska kunna känna attvården är givande. Vården ska ges med respekt och lyhördhet för patientensspecifika behov, förväntningar och värderingar och sjuksköterskan ska därförtänka på att bemöta patienterna med respekt och att inte kränka derasvärdighet.

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera det som patienterbeskriver som ett gott bemötande inom sluten somatisk vård.

  Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie, där två olika databaser haranvänts, Cinahl och PubMed. Nio stycken vetenskapliga artiklar haranalyserats och kvalitetsgranskats, vilket resulterade i fyra kategorier:individuellt bemötande, att skapa en relation, kommunikativ förmåga ochinformativt bemötande.

  Resultat: Resultatet visade att patienterna beskrev att ett gott bemötandepåverkades av olika faktorer. Patienterna upplevde ett gott bemötande närsjuksköterskan arbetade patientcentrerat, de fick en relation till sinsjuksköterska, sjuksköterskan hade en god kommunikativ förmåga vilketinnebar att tala tydligt och lättförståeligt samt när sjuksköterskan informeradepatienterna tillräckligt så att de kände sig delaktiga i vården.

  Slutsatser: Varje patient är unik och vill bli behandlad utifrån sinaindividuella behov och önskemål. Patienterna beskriver att ett gott bemötandeär betydelsefullt för vårdsituationen. Ett gott bemötande påverkas av olikafaktorer vilket skapar trygghet, delaktighet och stärker patienternassjälvkänsla.

 • 387.
  Carlsson, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Professionella perspektiv på mobbningsoffers upplevelser kring sin utsatthet2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att uppnå en djupare förståelse av olika professioners bild av mobbningsoffers upplevelse kring sin utsatthet på kort och lång sikt. Vidare var syftet att närmare förstå hur mobbningen påverkar offrets studiesituation på gymnasiet. Utifrån det just nämnda utvecklades tre frågeställningar där svar försökte sökas efter vilken bild olika professioner inom barn- och ungdomshälsovård har av mobbningsoffers utsatthet samt vilka effekter som skapas hos offret och hur studiesituationen påverkas.Metoden som valdes var kvalitativ eftersom syftet var att finna svar av djupare karaktär. Det genomfördes fem semistrukturerade intervjuer med olika professioner inom barn- och ungdomshälsovård; en skolsköterska, en kurator och två psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin och en psykolog på ungdomsmottagningen.

  Resultatet visar att vardagen för mobbningsoffret är otroligt jobbig. Personen känner skam och upplever ett socialt trauma. Trots att offret genomlider detta väljer det att kämpa och inte berätta sanningen. Vuxenvärlden är ofta inte medveten om mobbningen utan får reda på det först när de psykosomatiska symptomen skapas. Efter att mobbningen upphört utvecklas olika effekter hos mobbningsoffret. Hur de ser ut påverkas av de ärftliga faktorerna hos personen. Följderna delas in i två grupper, de psykosociala och psykiska. I den förstnämnda ingår social fobi samt social försiktighet, och i den sistnämnda depression och destruktivt beteende med självskadelse och självmordstankar. Genomsyrande i båda kategorierna finns en dålig självkänsla. Studiesituationen påverkas starkt av mobbningen eftersom arbetssinnet störs. Fokus läggs inte på skolarbetet utan på vad som kommer hända ute på rasten. Har offret bra stöd hemifrån kan mycket av arbetet tas igen och gymnasietiden behöver inte påverkas markant. Om offret får allvarliga studieproblem finns det oftast andra svårigheter saåsom dyslexi. Att förhindra mobbning på skolorna är ett av skolans uppdrag och att skapa goda förutsättningar för lärande ska därför stå i centrum.

 • 388.
  Carlsson, Monica
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Patienters upplevelser av ECT-behandling: En intervjustudie med patienter som genomgått ECT-behandling2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 389.
  Carlsson, Myrna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Molnar, Tünde
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Nilsson, Liselott
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Att leva med trycksår: En systematisk litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Trycksår är en hudskada som uppkommer i förhållande till ihållande tryck som leder till att hud och vävnad skadas och det bildas sår på utsatta ställen på kroppen. Såren är svårläkta och väldigt smärtsamma. Syfte: Syftet var att belysa patienters erfarenheter av att ha trycksår och hur det inverkar på deras upplevelse av livskvalitet. Metod: Metoden var en systematisk litteraturstudie och här sökte vi systematiskt i olika databaser som CINAHL, PubMed, ELIN, PsycInfo och Google Scholar. Sex artiklar som stämde med syftet inkluderades. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att livskvaliteten hos patienter med trycksår upplevdes olika. Vi fann fem olika teman; uppfattning av trycksårs uppkomst, livspåverkan och förändringar, smärta, behandling/lindring och sörjandeprocess. Slutsats: Resultat visar att livssituationen förändras, ibland drastiskt av få trycksår. Upplevelsen av psykiska, fysiska, sociala och andliga aspekter av hälsa påverkades mestadels negativt, men det fanns inslag av att kunna se livet på ett annorlunda sätt vilket upplevdes positivt. Resultatet visar det viktiga i att vårdpersonal lyssnar och är lyhörda kring hur patienterna upplever sin situation för att kunna hjälpa till att förbättra patienternas livskvalitet.  

 • 390. Carlsson, R.
  et al.
  Burell, G.
  Hambraeus, K.
  Johansson, P.
  Lisspers, J.
  Perk, Joep
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  The challenge of lifestyle counselling after percutaneous coronary intervention2012In: European Heart Journal, ISSN 0195-668X, E-ISSN 1522-9645, Vol. 33, p. 560-560Article in journal (Other academic)
 • 391.
  Carlsson, Sandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Hammarberg Svensson, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Bonusföräldraskapets många ansikten: en kvalitativ studie av roller och rollskapandet bland bonusföräldrar2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of our study is to examine stepparents´experiences of their role in the new family, we also want to examine if the role as stepparent is affected to the role as a biological parent. Our study is based on six semi-structured interviews, with three stepmothers and three stepfathers.

  By using role theory and symbolic interactionism our results indicate the requirement of constant negotiation as well as acknowledging the need to consider the other familymembers, those you may not have chosen to live with.

  We can see that the division of responsibility is governed by what is best for the family - to make life as easy as possible. It is clear that many stepparent lack guidance in what is expected of them in their new role; howeverr, they have been able to grow into it.  

 • 392.
  Carlström, Björn
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Ergonomiska brister vid ambulanspersonals förflyttningar av patienter2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 393.
  Carlström, Mattias
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Wolme, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Närståendes erfarenheter av intensivsjukvård i Norden: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Synen på närståendes betydelse för den sjukes välmående har radikalt förändras under de senaste århundraden, till en allt mer holistisk syn på den sjuke och dennes behov. Patienter vårdandes på en intensivvårdsavdelning riskerar eller är försatta i ett livshotande tillstånd där specialiserad vård krävs. Det är därför av vikt att veta hur närstående upplever en intensivvårdsavdelning för att kunna erbjuda både den sjuke och dess närstående bästa möjliga vård.

  Syftet är att beskriva erfarenheter av att vara närstående till en person som vårdats på en intensivvårdsavdelning i Norden.

  Metoden som användes är en systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar, som inhämtades via sökningar i Cinahl, PubMed och PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades och resultaten analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet visar att närstående upplever en kaotisk tillvaro i och med deras anhörigas insjuknande. De uttrycker behov av att få information både angående den sjukes medicinska status, men även om den medicintekniska miljön patienten omges av. Närstående erfar även att sjuksköterskans agerande är avgörande för om de själva involverar sig i omvårdnaden av den sjuke, och uttrycker ett behov av att få stöd och tröst från sjuksköterskan. Kommunikationen mellan närstående och sjuksköterskan är stundtals bristfällig, vilket närstående upplevde som svårt.

  Slutsatsen av studien är att närstående behöver stöd från sjuksköterskan för att kunna minska stress och kunna skapa balans i tillvaron. Korrekt och kontinuerlig information samt att sjuksköterskan säkerställer att närstående uppfattar informationen korrekt kan hjälpa närstående att hantera situationen.

  Nyckelord: Kritiskt sjuk, Intensivsjukvård, Närstående, Närståendes erfarenheter, besökare till patienter

 • 394.
  Caroline, Tingecz
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Laborativt arbetssätt i matematik: - Hur några lärare ställer sig till ett laborativt arbetsätt i syfte att öka elevernasförståelse2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 395.
  Castillo, Valeska
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Björk, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  ATT LEVA MED ANOREXIA NERVOSA: En autobiografistudie om kvinnors upplevelse av anorexia nervosa2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Eftersom det blivit allt vanligare med ätstörningar som anorexia nervosa finns det en stor möjlighet att vårdpersonal träffar på dessa patienter inom vården oavsett vårdområde. För att som sjuksköterska kunna bemötta dem på bästa sätt och erbjuda en god vård, krävs det kunskap kring upplevelser av att leva med denna sjukdom.

  Syfte: Syftet med litteratur studien var att undersöka upplevelsen av anorexia nervosa.

  Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med en kvalitativ analys. Fem självbiografier utgjorde studiens datamaterial och de analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: I analysen framkom två huvudkategorier som ligger till grund för resultatet. Dessa var upplevelsen av lidande och upplevelsen av trygghet. Resultatet visade att individen med anorexia nervosa går igenom ett lidande som genomtränger hela deras liv. Lidande kunde yttra sig på olika sätt och i samband med olika upplevelser. Framförallt upplevdes lidandet ihop med maktlöshet över sin situation och tvångsåtgärder som de utsattes för. Och ett kontrollbehov som skapade en negativ trygghet och ett lidande då individen upplevde sig fängslad i rutiner och regler. Det fanns även ljus i mörkret där människan kunde uppleva en trygghet i sin livsvärld med hjälp utav familj och vänner.

  Slutsats: Människor med anorexi går ständigt igenom ett lidande i kampen emot sjukdomen och en inre röst som begränsar dem i deras livsvärld. Individer med anorexisjukdom har ett stort kontrollbehov och lever i en maktlöshet som genomsyrar deras livsvärld. Relationen till familj och vänner var mycket betydelsefullt för kvinnornas livsvilja. Det var familjens och vännernas kärlek som fick kvinnorna börja känna tro och hoppas att någon dag bli frisk.

   

   

   

 • 396.
  Castro Ramos, Diana
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Araque, Nicole
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  ”Jag har bott på 15 olika fosterhem...” En studie om institutionsplacerade ungdomars livsberättelser.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aimed to capture the institutionalized adolescent´s life stories and identified their thoughts and experiences of being institutionalized. This to understand and analyze the process that they go through to become adults with respect to three selected aspects: family relationships, school attendance and self-esteem. The adolescent´s in this study are or have been institutionalized by and according to Swedish law. It was based on 14 life stories and the purpose were to identify the adolescents thoughts and experience and which was later on used to understand and analyze the results with respect to the three selected aspects. Our analysis was based on two theories; symbolic interactionism and labeling theory. The study concludes that the adolescent´s experience their time in institutions as both good and bad in different levels. Some adolescent´s had realized that the life they were living before they got to the institution was bad for them and that they now have come to conclusion that they deserve to have a “normal” and worthy life. Others are so affected by their life situation and background that they can’t bring themselves to improve their future.

 • 397.
  Catalán-Morseby, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Eleverna tycker att det är roligt": En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om IKT och varför man väljer att använda, respektive inte använda IKT i engelskundervisningen på gymnasiet2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har utgått från kvalitativa intervjuer med sju lärare från Kalmar län för att kartlägga lärarnas upplevelser och erfarenheter av IKT i engelskkundervisningen på gymnasiet. Det var undersökningens syfte att ta reda på varför lärarna väljer, respektive inte väljer att använda IKT i engelskundervisningen för att belysa lärarnas ställningstaganden ur både ett postmodernt och sociokulturellt perspektiv.

  Undersökningen visar att samtliga lärare använder IKT i engelskundervisningen samt är positivt inställda till användandet av denna. Resultatet indikerar dock att ålder, personlighet och intresse är betydande faktorer för till vilken omfattning som lärarna väljer att integrera IKT i sin undervisning samt gå på kompetensutveckling inom området. Resultatet indikerar även att lärarna upplever att det är tidskrävande att använda sig av IKT samt problematiskt när tekniken inte fungerar som den ska vilket kan leda till en intensifiering av lärares arbetstid. Vidare visar denna studie att majoriteten lärare använder sig av IKT i engelskundervisningen i form av ett verktyg för problemlösning och informationssökning och inte som en arena för kommunikation, samarbeten och kulturmöten.

 • 398.
  Catalán-Morseby, Elizabeth
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Gustafsson, David
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Betydelsen av klasstorlek: Om hur minskad klasstorlek, lärares arbetsmetoder och förhållningssätt spelar roll för elevers kunskapsutveckling2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I mötet med olika klasser under våra VFU-perioder väcktes frågor angående klasstorlekens betydelse för elevers lärande samt interaktionen mellan lärare och elev. Dessa frågor förstärktes under AU2-utbildningen samt efter läsningen av Skolverkets statistiska redovisning där 11,8 % av eleverna i grundskolan inte kommer in på gymnasiet.

  Syftet med denna studie är att undersöka klasstorlekens betydelse ur ett relationsmedvetet och ett sociokulturellt perspektiv. Genom en systematisk litteraturstudie har därför sju avhandlingars och artiklars resultat sammanställts och analyserats i resultat och diskussion.

  Resultatet av litteraturstudien visar att elever ur minoritetsgrupper samt att lägrepresterande elever prestationsmässigt och resultatmässigt drar stor fördel av minskade klasser. Läraren vinner tid på minskade klasser vilket underlättar deras arbetssituation och gör så att mer tid kan spenderas åt att skapa bättre relationer mellan läraren och eleverna, samt att ge de elever som behöver extra tid.

 • 399.
  Cecilia, Ullén
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Carlsson, Elisabet
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Fritidsaktiviteter och läxor, en orsak till stress?: Hur upplevd stress på fritiden kan ha betydelse för skolprestationer2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att ta reda på huruvida elever i årskurs fem upplever sin fritid som stressande och om detta inverkar på deras skolgång. Är detta något som lärare i så fall ska ta hänsyn till i sin planering av undervisning och läxor? Tre elever och tre lärare har intervjuats enskilt och deras utsagor ligger till grund för resultatet. Eleverna drogs slumpmässigt från samma klass och det resulterade i två pojkar och en flicka. Lärarna hade alla anknytning till den aktuella klassen. Av dessa intervjuer framkommer att eleverna inte uppfattar sig själva som stressade men att lärarna ändå vittnar om att så ibland är fallet. Dock är lärarnas berättelser inte specifika för just dessa tre elever utan allmängiltiga. Lärarna är också överens om att föräldrarna har ansvar att organisera sina barns fritid. Eleverna vittnar om att läxor alltid prioriteras framför egenvalda aktiviteter vilket gör att de själva eller med hjälp av föräldrar väljer bort aktiviteter.

 • 400.
  Cederfelt, Ann
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Henriksson, Ingela
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan: Förutsättningar och konsekvenser2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att belysa förhållandet mellan uppdraget som ges i Lpfö 98 (2010) vad gäller systematiskt kvalitetsarbete, och vad som görs på verksamhetsnivå, förskolechefsnivå och lärarnivå för att kunna fullfölja detta uppdrag. Ett intresse fanns att undersöka om pedagogerna i förskolan fick de förutsättningar som krävdes för att kunna utföra det utökade dokumentationskravet enligt den reviderade läroplanen. Dessutom fanns ambitionen att undersöka om det utfördes på ett sådant sätt så att det ledde till den utveckling som det borde leda till. I syfte att undersöka detta valdes en kvalitativ metod, det genomfördes nio semistrukturerade intervjuer på tre olika ledarnivåer, det samlades in fem enkätsvar från förskollärare. Undersökningen utfördes i en kommun i Sverige.Resultatet visade att man på de olika nivåerna arbetade med systematiskt kvalitetsarbete, kunskaperna fanns, kring hur ett sådant skulle vara uppbyggt. Däremot såg verksamhetscheferna brister i förskolornas kvalitetsarbete rörande analysdelen, på grund av dessa bristande analyser, utvecklades inte förskolornas kvalitet på ett önskvärt sätt. Orsaken till detta visade sig vara att det saknades tid (förutsättning) för att kunna utföra arbetet i verksamheten och även att pedagogerna hade bristfälliga kunskaper och engagemang för det systematiska kvalitetsarbetet.

567891011 351 - 400 of 2735
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf