lnu.sePublications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 58252
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Berggren, Jonas
  Kalmar Municipality.
  Dahl, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ellborg, Katarina
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Per-Ola, Friman
  Kalmar Municipality.
  Kari, Koskenkorva
  Kalmar Municipality.
  Entreprenöriell fritidspedagogik: att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation2017 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 352.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Lago, Lina
  Linköping university, Sweden.
  Låt reformpennan vila!2019Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 353.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Landefrö, Anna
  Föräldrakooperativet Filsan i Vickleby.
  På spaning efter en gräns: Några barns perspektiv på skillnader mellan förskoleklassens och fritidshemmets verksamheter i Sverige.2014In: Barn, ISSN 0800-1669, Vol. 32, no 3, p. 27-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Majoriteten av alla sexåringar deltar i både förskoleklass- och fritidshemsverksamhet, vilket innebär att de dagligen vandrar över gränsen mellan två historiskt och traditionellt skilda arenor. Föreliggande artikel strävar efter att vinna kunskap om några barns perspektiv på skillnader mellan verksamheterna och på vad som utmärker de olika institutionernas identiteter. Empirin består av intervjuer och observationer som har genererats genom en mindre fallstudie. I studien flätas teorier om gränser, övergångar och identiteter samman, och som analytiska begrepp har gränsmarkeringar, skillnader och gränsöverträdanden använts. Resultaten visar att barnen beskriver innehållsliga skillnader mellan verksamheterna; lek och fria val är centralt i fritidshemmet medan skollikt lärande och vuxenstyrning verkar centralt i förskoleklassen. Dock verkar barnen inte med säkerhet kunna avgöra var gränsen mellan de olika verksamheterna dras och när övergången mellan verksamheterna sker. I empirin framträder att lärarna använder delar av fritidshemstiden till att bemästra förskoleklassens åtaganden, vilket bidrar till att gränsen mellan verksamheterna blir svårtolkad för barnen. Även om studien är liten till sin karaktär indikerar den att tydliga institutionella identiteter verkar ha svårt att konstrueras och upprätthållas då lokaler, lärare och aktiviteter för förskoleklass och fritidshem verkar vara i stort sett desamma på båda sidor av gränsen.

 • 354.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Lindqvist, Per
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Nordänger, Ulla Karin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  “Betwixt and Between”: Leisure-time Teachers and the Construction of Professional Identities2019In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 63, no 6, p. 884-898Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2014, a newly formed group of teachers graduated from Swedish universities. In addition to their qualification as leisure-time pedagogues, their degree includes teaching practical/aesthetical subjects in compulsory school. This group of teachers thus has to relate to dual professional identities and to maintain a balance between the socially oriented leisure-time centres and a goal- and results-driven school. In this article we describe their first two years after graduation, trying to get hold of their negotiation of professional identities and orientation in the professional landscape. Results shows that the graduates try to balance own ideals and hybrid professional intentions against traditional professional identities and labour market conditions and that position in a liminal phase might be crucial for the outcome.

 • 355.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Lindqvist, Per
  Nordänger, Ulla Karin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  De första åren i yrket: Nyutexaminerade lärares upplevelser av en ny yrkesroll2020In: Fritidshemmets pedagogik i en ny tid / [ed] Björn Haglund, Jan Gustafsson Nyckel, Karin Lager, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2020, 1, p. 101-117Chapter in book (Other academic)
 • 356.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Nordänger, Ulla Karin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lindqvist, Per
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Att jag kallar mig själv för lärare i fritidshem uppfattar jag skapar en viss provokation": Om de nya grundlärarna med inriktning mot arbete i fritidshem2016In: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, no 1, p. 86-109Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2014 the first cohort of (a newly designed group of teachers) ”primary teachers with a specialization in extended school education” graduated from Swedish universities. In addition to the traditional formal qualifications as leisure pedagogues their degree also includes the competency to teach practical/aesthetical subjects in compulsory school up to year six. The newly designed teachers thus have to relate to dual professional identities and try to maintain balance between their work in the traditional socially oriented recreation centers against their teaching in a goal- and results-driven school. In this article we study a group of 40 new teachers before and after graduation, trying to get hold of how they perceive and negotiate their professional identities and how they orient themselves in the professional landscape. The results show that the graduates try to balance their own ideals and professional intentions against traditional professional identities and labor market conditions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 357.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Persson, Sven
  Malmö Högskola.
  Barns erfarenheter av sociala gemenskaper i övergångarna till och från förskoleklass2014In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 19, no 1, p. 5-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att splittringar i barns relationer är en negativ faktor för barn i övergången från förskola till skola. Syftet med denna studie är att vinna kunskap om hur barn resonerar om övergångarna till och från förskoleklassen, och hur övergångarna inverkar på barnens kamratrelationer och tillhörighet i sociala gemenskaper. Studien är en etnografisk longitudinell studie, där samtal med barnen under 1,5 år i tre olika skolformer utgör det empiriska fundamentet. Resultaten visar att övergångar mellan skolformer innebär en relationell påfrestning för barn, där deras upplevelse av tillhörighet i sociala gemenskaper sätts på prov. I studien presenteras två aspekter av diskontinuitet mellan skolformer; den sociala och den fysiskt rumsliga. I linje med studiens resultat finns fog att vidare reflektera över hur barns tillhörighet i sociala gemenskaper villkoras av ständiga förändringar i gruppsammansättningar i samband med övergångarna, och hur det kan vara möjligt att förebygga ofrivilliga avbrott i barns relationer. I studien framstår förskoleklassen som en plats med begränsade möjligheter för sociala gemenskaper – ett år av övergångar till och övergångar från. Det kan därför vara relevant att vidare reflektera över förskoleklassens uppdrag att främja barns sociala gemenskaper.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 358.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Persson, Sven
  Från den omogna sexåringen till den skolpliktiga förskoleklasseleven.: En dokumentanalys av sexåringen i det svenska utbildningslandskapet från 1940-tal till idag.2020In: Barn, ISSN 0800-1669, Vol. 38, no 1, p. 71-87Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna studie analyserar hur framställningen av det sexåriga barnet har förändrats genom historien, beroende på hur samhället har hanterat frågor om skolplikt, sexåringens skolmognad och skolstart. Policydokument från 1940-talet fram till 2017 har analyserats med hjälp av begreppen subjektifiering och kvalificering. Policydiskurser formulerar mening och sanningar om barnet men ger också en indikation på vad som är problemen och hur dessa problem ska lösas. Policydiskurser innehåller också ekonomiska argument och formulerar den roll som utbildning spelar i att förbereda barn och unga för framtida utbildning och arbetsliv. Vi svarar på frågorna: vem är sexåringen i policydokumenten och vad ska sexåringen kvalificeras för genom utbildning? Resultaten visar att det sker en förskjutning från beskrivningar av den omogna sexåringen till den presterande och skolpliktiga eleven. I början av tidsperioden formuleras diskurser om det omogna och problematiska barnet som inte förväntats klara av att passera nålsögat för att bli insläppt i skolan. Runt millennieskiftet sker dock ett diskursivt brott då barnets förutsättningar hamnar i förgrunden. Problemet kom då istället att handla om hur skolan ska anpassas till det kompetenta barnets individuella förutsättningar. Perioden är dock kort, och en bit in på 2010- talet är det återigen den skolpliktiga, presterande och mätbara eleven som förväntas anpassa sig till statens krav. Denna förskjutning kan sättas i en global kontext som framhäver konkurrens, kunskapseffektivitet och ekonomiska incitament för skolarisering

 • 359.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Persson, Sven
  Malmö university.
  Förskoleklassen bortom bron.: Innehåll, mål och mening i undervisningen.2017In: Barns övergångar: Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola. / [ed] Anne Lillvist och Jenny Wilder, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 1, p. 79-98Chapter in book (Other academic)
 • 360.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Persson, Sven
  Skolförberedelse i förskoleklass.: Att vara lärare-i-relation i gränslandet.2010In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 15, no 2/3, p. 142-163Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie förstås förskoleklassen teoretiskt som ett gränsland mellan förskola och skola, ett gränsland som man kan anta existerar på grunderna av verksamheternas skilda traditioner och positioner i utbildningssystemet. I detta gränsland skapas och konstrueras en institutionell identitet genom pedagogisk praktik och lärarnas berättelser om denna praktik. Denna studie utgår från hur lärarna talar om sitt arbete i dialogseminarier. Lärarna talar om det skolförberedande arbetet i förskoleklassen utifrån två förhållningssätt, dels som en tillvaroorienterad pedagogik och dels som en framtidsorienterad. För att lösa den inbyggda konflikten mellan tillvaro- och framtidsorientering framställer lärarna sig som att vara lärare-i-relation. Att beskriva sig som lärare-i-relation tolkas som en gränsmarkering gentemot andra lärares förhållningssätt och de kunskapsfokuserade verksamheterna i förskola och grundskola.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 361.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Persson, Sven
  Malmö University.
  The educational positioning of the preschool class at the border between social education and academic demands: An issue of continuity in Swedish early education?2016In: Abstract book. 26th EECERA Annual Conference, Happiness, Relationships, Emotion & Deep Level Learning, Dublin, 31st-3rd September, 2016, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to produce knowledge about the educational position of the preschool-class education. The preschool-class may be regarded as a borderland practice, a school form that cannot be characterised as either school or preschool. Studies and evaluations have shown that there is a lack of clarity regarding the mission of the preschool-class. The preschool-class teachers are active in the construction of their educational field and their teaching in the preschool-class. The concept of educational positioning is related to the framework of curriculum theory. Curriculum theories may be viewed as theories that focus three central questions: how educational goals are formulated, how the knowledge to be learned is chosen, and how methods are developed to teach this knowledge. The study examines the weekly reports that teachers send home to the parents each week. The study comprises 249 weekly letters from eight preschool-classes. The letters contains descriptions of how the teaching is organized. They also include the goals of their activities and which values the activities of the preschool-class are based on. The teachers could choose whetherthey wanted to participate in the studyor not. No names of children or schools are mentioned. The results illustrate how teachers in their weekly reports construct an educational position that is influenced both by the social pedagogical position with an existence-oriented education and the academic school readiness position by preparing children for further schooling. This causes a variation in the preschool-class education. The results raise questions about continuity and equivalence in early education.

 • 362.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Persson, Sven
  Malmö University.
  The Educational Positioning of the Preschool-Class at the Border between Social Education and Academic Demands: An Issue of Continuity in Swedish Early Education?2016In: Journal of Education and Human Development, ISSN 2334-296X, E-ISSN 2334-2978, Vol. 5, no 1, p. 182-196Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study’s overarching aim is to produce knowledge about the educational position of the preschool-class in a changing educational landscape. This position is analyzed through teacher’s own descriptions in the weekly reports they send home to the parents each week. The results illustrate how teachers in their weekly reports construct an educational position for the pre-school class that is influenced both by the social pedagogical position with an existence-oriented education and the academic school readiness position by preparing children for further schooling. This causes a variation in the preschool-class education and raises questions about continuity and equivalence in early education.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 363.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Persson, Sven
  Malmö University, Sweden.
  The schoolarization of the preschool class – policy discourses and educational restructuring in Sweden2019In: Nordic Journal of Studies in Educational Policy, E-ISSN 2002-0317, Vol. 5, no 2, p. 127-136Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our aim in this article is to examine policy discourses that promote positional changes for the preschool class in the Swedish educational system. The preschool class is currently going through a watershed period, which is characterized by uncertainty regarding its position in the education system. In this article, we explore changes in the Swedish education system by analysing policy documents from 1997 to 2017 with a specific focus on the positional shift of the preschool class. The departure point for our study is that policy relates to the concepts of subjectification, qualification and socialization. In addition, we examine how these goals in education are to be achieved and the educational restructuring required to do this. The findings show that policy discourses about the preschool class have shifted from pedagogical arguments about the benefits of pedagogical integration, consensus and the move of preschool pedagogy into school education, to more school- oriented, knowledge-economy arguments about increased goal achievement. Schoolarization describes a positional shift in the education system that contains two collaborative processes: an approach towards school content, goals and forms for teaching and a distancing to the content and goals formulated for Early Education and Care.

 • 364.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Persson, Sven
  Malmö university, Sweden.
  Lago, Lina
  Linköping University, Sweden.
  Förskoleklassen i en brytningstid. Konsekvenser av positionsförskjutningar i ett reformerat utbildningslandskap.2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  2016 tillkom ett nytt läroplanskapitel för förskoleklassen. 2018 blev förskoleklassen obligatorisk när skolstartsåldern sänktes och skolplikt för sexåringarna infördes. 2019 införs en åtgärdsgaranti för tidiga insatser, vilket bland annat innebär obligatorisk kartläggning av alla sexåringars kunskaper. Förändringarna i läroplanen indikerar att förskoleklassen befinner sig i en brytningstid - en tid av positionsförskjutning i det svenska utbildningslandskapet från en tydligt lek- och förskoleorienterad till en mer kunskapsorienterad och skolförberedande verksamhet.

  I projektet undersöker vi betydelsen av denna positionsförskjutning och vilka konsekvenser förändringarna får för lärares och skolledares förståelse av uppdraget samt för den pedagogiska praktiken och undervisningen. Teoretiskt belyser projektet konsekvenserna av positionsförskjutningen genom att analysera aspekter av och förändringar i undervisningen som policyhändelser. Mer specifikt ställer vi teoretiska frågor om hur policy blir pedagogisk praktik, samtidigt som den pedagogiska praktiken formerar nya innebörder av policy.

  Betydelsen av att söka kunskap om konsekvenser av förskoleklassens positionsförskjutning i det svenska utbildningsväsendet är både empirisk och teoretisk. Empiriskt behövs ny kunskap om en delvis marginaliserad skolforms verksamhet i ett utbildningspolitiskt gränsland under stark förändring. Teoretiskt behöver vi förstå hur policy och pedagogisk praktik påverkar varandra ömsesidigt som en del av en historisk utbildningspolitik process. Projektet baseras på policyetnografi vilket innebär en bred ansats med flera olika metoder; bland annat intervjuer, observationer och dokumentanalys.

 • 365.
  Ackesjö, Helena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Persson, Sven
  Malmö University, Sweden.
  Lago, Lina
  Linköping University, Sweden.
  Images of the child in the educational landscape.2019In: 29th EECERA ANNUAL CONFERENCE, Early Years: Making it Count, Thessaloniki, Greece 20th – 23rd August 2019: ABSTRACT BOOK, 2019, p. 240-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is a part of a research project, which aims to analyse consequences of educational policy change in Sweden. The overall policy change in Sweden is related to economy (Heckman 2000), to increase quality in education and to qualify children for further studies (Riddersporre & Persson, 2010). These changes are related to a global knowledge economy that enhances education for the youngest (Persson, 2010). Policies can be seen as narratives about progress and salvation, about ‘finding the better life’ and about ‘making’ the new citizen through schooling (Lindblad & Popkewitz, 2004). The descriptions of the child in the selected policy documents has therefore been analysed from the point of view of creating a new citizen as well as good education for children using Biesta’s (2009) concepts of subjectification and qualification. In this study, focus is to examine descriptions of the child, the school start, school readiness and mandatory school attendance through analysing national policy documents from 1940-2017. Even if document analysis includes limited ethical issues, the results may implicate consequences in educational practice. The most prominent and recurring description of the child is school ready child vs the immature child. Descriptions of power and control over children and the obedient and silenced child appears in almost all policy texts. The process of learnification in an individual performative school culture is an overarching and still standing theme. Societal ideas of children and how these are expressed in policy can be assumed to influence educational practice.

 • 366.
  Ackrell, Simon
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Landelius, Mathias
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Molnbaserade affärssystem: Viktiga aspekter vid övergång till molnet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det saknades teori kring vilka aspekter som var viktiga för potentiella kunder att väga in i ett beslut om övergång till molnbaserade affärssystem. I undersökningen har vi samlat tidigare forskning kring molntjänster generellt och sedan jämfört den med empiri från respondenter med erfarenhet av molnbaserade affärssystem. På så sätt har vi försökt koppla tidigare forskning och undersökt huruvida den är applicerbar på vår studie. Vi kom fram till att det framförallt är aspekter rörande säkerhet, ekonomi och affärsstrategi som kunder bör vara medvetna om när de planerar en övergång till molnbaserade affärssystem. Rörande säkerhet fann vi att det är viktigt att tänka på hur den fysiska lagringen sker och säkerhetsrutiner kring vem som handhar data och hur den säkerhetskopieras samt vem som äger datan. Ekonomiskt kan beslutet om en övergång påverkas av molntjänsters olika prismodeller, hur kostnader skiljer sig mot lokalt installerade system samt potentiellt dolda kostnader. Slutligen kan det affärsstrategiskt finnas avgörande aspekter i hur system interagerar med varandra, hur anpassad en tjänst är till mobila enheter samt att molntjänster enkelt kan skalas upp i storlek vid behov.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 367. Actis, M.
  et al.
  Agnetta, G.
  Aharonian, F.
  Akhperjanian, A.
  Aleksic, J.
  Aliu, E.
  Allan, D.
  Allekotte, I.
  Antico, F.
  Antonelli, L. A.
  Antoranz, P.
  Aravantinos, A.
  Arlen, T.
  Arnaldi, H.
  Artmann, S.
  Asano, K.
  Asorey, H.
  Baehr, J.
  Bais, A.
  Baixeras, C.
  Bajtlik, S.
  Balis, D.
  Bamba, A.
  Barbier, C.
  Barcelo, M.
  Barnacka, A.
  Barnstedt, J.
  de Almeida, U. Barres
  Barrio, J. A.
  Basso, S.
  Bastieri, D.
  Bauer, C.
  Becerra, J.
  Becherini, Yvonne
  École Polytechnique.
  Bechtol, K.
  Becker, J.
  Beckmann, V.
  Bednarek, W.
  Behera, B.
  Beilicke, M.
  Belluso, M.
  Benallou, M.
  Benbow, W.
  Berdugo, J.
  Berger, K.
  Bernardino, T.
  Bernloehr, K.
  Biland, A.
  Billotta, S.
  Bird, T.
  Birsin, E.
  Bissaldi, E.
  Blake, S.
  Blanch, O.
  Bobkov, A. A.
  Bogacz, L.
  Bogdan, M.
  Boisson, C.
  Boix, J.
  Bolmont, J.
  Bonanno, G.
  Bonardi, A.
  Bonev, T.
  Borkowski, J.
  Botner, O.
  Bottani, A.
  Bourgeat, M.
  Boutonnet, C.
  Bouvier, A.
  Brau-Nogue, S.
  Braun, I.
  Bretz, T.
  Briggs, M. S.
  Brun, P.
  Brunetti, L.
  Buckley, H.
  Bugaev, V.
  Buehler, R.
  Bulik, T.
  Busetto, G.
  Buson, S.
  Byrum, K.
  Cailles, M.
  Cameron, R.
  Canestrari, R.
  Cantu, S.
  Carmona, E.
  Carosi, A.
  Carr, J.
  Carton, P. H.
  Casiraghi, M.
  Castarede, H.
  Catalano, O.
  Cavazzani, S.
  Cazaux, S.
  Cerruti, B.
  Cerruti, M.
  Chadwick, M.
  Chiang, J.
  Chikawa, M.
  Cieslar, M.
  Ciesielska, M.
  Cillis, A.
  Clerc, C.
  Colin, P.
  Colome, J.
  Compin, M.
  Conconi, P.
  Connaughton, V.
  Conrad, J.
  Contreras, J. L.
  Coppi, P.
  Corlier, M.
  Corona, P.
  Corpace, O.
  Corti, D.
  Cortina, J.
  Costantini, H.
  Cotter, G.
  Courty, B.
  Couturier, S.
  Covino, S.
  Croston, J.
  Cusumano, G.
  Daniel, M. K.
  Dazzi, F.
  Deangelis, A.
  de Cea del Pozo, E.
  Dal Pino, E. M. de Gouveia
  de Jager, O.
  de la Calle Perez, I.
  De La Vega, G.
  De Lotto, B.
  de Naurois, M.
  Wilhelmi, E. de Ona
  de Souza, V.
  Decerprit, B.
  Deil, C.
  Delagnes, E.
  Deleglise, G.
  Delgado, C.
  Dettlaff, T.
  Di Paolo, A.
  Di Pierro, F.
  Diaz, C.
  Dick, J.
  Dickinson, H.
  Digel, S. W.
  Dimitrov, D.
  Disset, G.
  Djannati-Ata, A.
  Doert, M.
  Domainko, W.
  Dorner, D.
  Doro, M.
  Dournaux, J. -L
  Dravins, D.
  Drury, L.
  Dubois, F.
  Dubois, R.
  Dubus, G.
  Dufour, C.
  Durand, D.
  Dyks, J.
  Dyrda, M.
  Edy, E.
  Egberts, K.
  Eleftheriadis, C.
  Elles, S.
  Emmanoulopoulos, D.
  Enomoto, R.
  Ernenwein, J. -P
  Errando, M.
  Etchegoyen, A.
  Falcone, A. D.
  Farakos, K.
  Farnier, C.
  Federici, S.
  Feinstein, F.
  Ferenc, D.
  Fillin-Martino, E.
  Fink, D.
  Finley, C.
  Finley, J. P.
  Firpo, R.
  Florin, D.
  Foehr, C.
  Fokitis, E.
  Font, Ll.
  Fontaine, G.
  Fontana, A.
  Foerster, A.
  Fortson, L.
  Fouque, N.
  Fransson, C.
  Fraser, G. W.
  Fresnillo, L.
  Fruck, C.
  Fujita, Y.
  Fukazawa, Y.
  Funk, S.
  Gaebele, W.
  Gabici, S.
  Gadola, A.
  Galante, N.
  Gallant, Y.
  Garcia, B.
  Garcia Lopez, R. J.
  Garrido, D.
  Garrido, L.
  Gascon, D.
  Gasq, C.
  Gaug, M.
  Gaweda, J.
  Geffroy, N.
  Ghag, C.
  Ghedina, A.
  Ghigo, M.
  Gianakaki, E.
  Giarrusso, S.
  Giavitto, G.
  Giebels, B.
  Giro, E.
  Giubilato, P.
  Glanzman, T.
  Glicenstein, J. -F
  Gochna, M.
  Golev, V.
  Gomez Berisso, M.
  Gonzalez, A.
  Gonzalez, F.
  Granena, F.
  Graciani, R.
  Granot, J.
  Gredig, R.
  Green, A.
  Greenshaw, T.
  Grimm, O.
  Grube, J.
  Grudzinska, M.
  Grygorczuk, J.
  Guarino, V.
  Guglielmi, L.
  Guilloux, F.
  Gunji, S.
  Gyuk, G.
  Hadasch, D.
  Haefner, D.
  Hagiwara, R.
  Hahn, J.
  Hallgren, A.
  Hara, S.
  Hardcastle, M. J.
  Hassan, T.
  Haubold, T.
  Hauser, M.
  Hayashida, M.
  Heller, R.
  Henri, G.
  Hermann, G.
  Herrero, A.
  Hinton, J. A.
  Hoffmann, D.
  Hofmann, W.
  Hofverberg, P.
  Horns, D.
  Hrupec, D.
  Huan, H.
  Huber, B.
  Huet, J. -M
  Hughes, G.
  Hultquist, K.
  Humensky, T. B.
  Huppert, J. -F
  Ibarra, A.
  Illa, J. M.
  Ingjald, J.
  Inoue, S.
  Inoue, Y.
  Ioka, K.
  Jablonski, C.
  Jacholkowska, A.
  Janiak, M.
  Jean, P.
  Jensen, H.
  Jogler, T.
  Jung, I.
  Kaaret, P.
  Kabuki, S.
  Kakuwa, J.
  Kalkuhl, C.
  Kankanyan, R.
  Kapala, M.
  Karastergiou, A.
  Karczewski, M.
  Karkar, S.
  Karlsson, N.
  Kasperek, J.
  Katagiri, H.
  Katarzynski, K.
  Kawanaka, N.
  Kedziora, B.
  Kendziorra, E.
  Khelifi, B.
  Kieda, D.
  Kifune, T.
  Kihm, T.
  Klepser, S.
  Kluzniak, W.
  Knapp, J.
  Knappy, A. R.
  Kneiske, T.
  Knoedlseder, J.
  Koeck, F.
  Kodani, K.
  Kohri, K.
  Kokkotas, K.
  Komin, N.
  Konopelko, A.
  Kosack, K.
  Kossakowski, R.
  Kostka, P.
  Kotula, J.
  Kowal, G.
  Koziol, J.
  Kraehenbuehl, T.
  Krause, J.
  Krawczynski, H.
  Krennrich, F.
  Kretzschmann, A.
  Kubo, H.
  Kudryavtsev, V. A.
  Kushida, J.
  La Barbera, N.
  La Parola, V.
  La Rosa, G.
  Lopez, A.
  Lamanna, G.
  Laporte, P.
  Lavalley, C.
  Le Flour, T.
  Le Padellec, A.
  Lenain, J. -P
  Lessio, L.
  Lieunard, B.
  Lindfors, E.
  Liolios, A.
  Lohse, T.
  Lombardi, S.
  Lopatin, A.
  Lorenz, E.
  Lubinski, P.
  Luz, O.
  Lyard, E.
  Maccarone, M. C.
  Maccarone, T.
  Maier, G.
  Majumdar, P.
  Maltezos, S.
  Malkiewicz, P.
  Mana, C.
  Manalaysay, A.
  Maneva, G.
  Mangano, A.
  Manigot, P.
  Marin, J.
  Mariotti, M.
  Markoff, S.
  Martinez, G.
  Martinez, M.
  Mastichiadis, A.
  Matsumoto, H.
  Mattiazzo, S.
  Mazin, D.
  McComb, T. J. L.
  McCubbin, N.
  McHardy, I.
  Medina, C.
  Melkumyan, D.
  Mendes, A.
  Mertsch, P.
  Meucci, M.
  Michalowski, J.
  Micolon, P.
  Mineo, T.
  Mirabal, N.
  Mirabel, F.
  Miranda, J. M.
  Mirzoyan, R.
  Mizuno, T.
  Moal, B.
  Moderski, R.
  Molinari, E.
  Monteiro, I.
  Moralejo, A.
  Morello, C.
  Mori, K.
  Motta, G.
  Mottez, F.
  Moulin, E.
  Mukherjee, R.
  Munar, P.
  Muraishi, H.
  Murase, K.
  Murphy, A. Stj.
  Nagataki, S.
  Naito, T.
  Nakamori, T.
  Nakayama, K.
  Naumann, C.
  Naumann, D.
  Nayman, P.
  Nedbal, D.
  Niedzwiecki, A.
  Niemiec, J.
  Nikolaidis, A.
  Nishijima, K.
  Nolan, S. J.
  Nowak, N.
  O'Brien, P. T.
  Ochoa, I.
  Ohira, Y.
  Ohishi, M.
  Ohka, H.
  Okumura, A.
  Olivetto, C.
  Ong, R. A.
  Orito, R.
  Orr, M.
  Osborne, J. P.
  Ostrowski, M.
  Otero, L.
  Otte, A. N.
  Ovcharov, E.
  Oya, I.
  Ozieblo, A.
  Paiano, S.
  Pallota, J.
  Panazol, J. L.
  Paneque, D.
  Panter, M.
  Paoletti, R.
  Papyan, G.
  Paredes, J. M.
  Pareschi, G.
  Parsons, R. D.
  Arribas, M. Paz
  Pedaletti, G.
  Pepato, A.
  Persic, M.
  Petrucci, P. O.
  Peyaud, B.
  Piechocki, W.
  Pita, S.
  Pivato, G.
  Platos, L.
  Platzer, R.
  Pogosyan, L.
  Pohl, M.
  Pojmanski, G.
  Ponz, J. D.
  Potter, W.
  Prandini, E.
  Preece, R.
  Prokoph, Heike
  Puehlhofer, G.
  Punch, Michael
  Univ Paris Diderot, APC, AstroParticule & Cosmology, CNRS,IN2P3,CEA,Irfu, Observ Paris,Sorbonne Paris C, 10 Rue Alice Domon & Leonie Duquet, F-75205 Paris 13, France.
  Quel, E.
  Quirrenbach, A.
  Rajda, P.
  Rando, R.
  Rataj, M.
  Raue, M.
  Reimann, C.
  Reimann, O.
  Reimer, A.
  Reimer, O.
  Renaud, M.
  Renner, S.
  Reymond, J. -M
  Rhode, W.
  Ribo, M.
  Ribordy, M.
  Rico, J.
  Rieger, F.
  Ringegni, P.
  Ripken, J.
  Ristori, P.
  Rivoire, S.
  Rob, L.
  Rodriguez, S.
  Roeser, U.
  Romano, P.
  Romero, G. E.
  Rosier-Lees, S.
  Rovero, A. C.
  Roy, F.
  Royer, S.
  Rudak, B.
  Rulten, C. B.
  Ruppel, J.
  Russo, F.
  Ryde, F.
  Sacco, B.
  Saggion, A.
  Sahakian, V.
  Saito, K.
  Saito, T.
  Sakaki, N.
  Salazar, E.
  Salini, A.
  Sanchez, F.
  Sanchez Conde, M. A.
  Santangelo, A.
  Santos, E. M.
  Sanuy, A.
  Sapozhnikov, L.
  Sarkar, S.
  Scalzotto, V.
  Scapin, V.
  Scarcioffolo, M.
  Schanz, T.
  Schlenstedt, S.
  Schlickeiser, R.
  Schmidt, T.
  Schmoll, J.
  Schroedter, M.
  Schultz, C.
  Schultze, J.
  Schulz, A.
  Schwanke, U.
  Schwarzburg, S.
  Schweizer, T.
  Seiradakis, J.
  Selmane, S.
  Seweryn, K.
  Shayduk, M.
  Shellard, R. C.
  Shibata, T.
  Sikora, M.
  Silk, J.
  Sillanpaa, A.
  Sitarek, J.
  Skole, C.
  Smith, N.
  Sobczynska, D.
  Sofo Haro, M.
  Sol, H.
  Spanier, F.
  Spiga, D.
  Spyrou, S.
  Stamatescu, V.
  Stamerra, A.
  Starling, R. L. C.
  Stawarz, L.
  Steenkamp, R.
  Stegmann, C.
  Steiner, S.
  Stergioulas, N.
  Sternberger, R.
  Stinzing, F.
  Stodulski, M.
  Straumann, U.
  Suarez, A.
  Suchenek, M.
  Sugawara, R.
  Sulanke, K. H.
  Sun, S.
  Supanitsky, A. D.
  Sutcliffe, P.
  Szanecki, M.
  Szepieniec, T.
  Szostek, A.
  Szymkowiak, A.
  Tagliaferri, G.
  Tajima, H.
  Takahashi, H.
  Takahashi, K.
  Takalo, L.
  Takami, H.
  Talbot, R. G.
  Tam, P. H.
  Tanaka, M.
  Tanimori, T.
  Tavani, M.
  Tavernet, J. -P
  Tchernin, C.
  Tejedor, L. A.
  Telezhinsky, I.
  Temnikov, P.
  Tenzer, C.
  Terada, Y.
  Terrier, R.
  Teshima, M.
  Testa, V.
  Tibaldo, L.
  Tibolla, O.
  Tluczykont, M.
  Peixoto, C. J. Todero
  Tokanai, F.
  Tokarz, M.
  Toma, K.
  Torres, D. F.
  Tosti, G.
  Totani, T.
  Toussenel, F.
  Vallania, P.
  Vallejo, G.
  van der Walt, J.
  van Eldik, C.
  Vandenbroucke, J.
  Vankov, H.
  Vasileiadis, G.
  Vassiliev, V. V.
  Vegas, I.
  Venter, L.
  Vercellone, S.
  Veyssiere, C.
  Vialle, J. P.
  Videla, M.
  Vincent, P.
  Vink, J.
  Vlahakis, N.
  Vlahos, L.
  Vogler, P.
  Vollhardt, A.
  Volpe, F.
  Von Gunten, H. P.
  Vorobiov, S.
  Wagner, S.
  Wagner, R. M.
  Wagner, B.
  Wakely, S. P.
  Walter, P.
  Walter, R.
  Warwick, R.
  Wawer, P.
  Wawrzaszek, R.
  Webb, N.
  Wegner, P.
  Weinstein, A.
  Weitzel, Q.
  Welsing, R.
  Wetteskind, H.
  White, R.
  Wierzcholska, A.
  Wilkinson, M. I.
  Williams, D. A.
  Winde, M.
  Wischnewski, R.
  Wisniewski, L.
  Wolczko, A.
  Wood, M.
  Xiong, Q.
  Yamamoto, T.
  Yamaoka, K.
  Yamazaki, R.
  Yanagita, S.
  Yoffo, B.
  Yonetani, M.
  Yoshida, A.
  Yoshida, T.
  Yoshikoshi, T.
  Zabalza, V.
  Zagdanski, A.
  Zajczyk, A.
  Zdziarski, A.
  Zech, A.
  Zietara, K.
  Ziolkowski, P.
  Zitelli, V.
  Zychowski, P.
  Design concepts for the Cherenkov Telescope Array CTA: an advanced facility for ground-based high-energy gamma-ray astronomy2011In: Experimental astronomy (Print), ISSN 0922-6435, E-ISSN 1572-9508, Vol. 32, no 3, p. 193-316Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Ground-based gamma-ray astronomy has had a major breakthrough with the impressive results obtained using systems of imaging atmospheric Cherenkov telescopes. Ground-based gamma-ray astronomy has a huge potential in astrophysics, particle physics and cosmology. CTA is an international initiative to build the next generation instrument, with a factor of 5-10 improvement in sensitivity in the 100 GeV-10 TeV range and the extension to energies well below 100 GeV and above 100 TeV. CTA will consist of two arrays (one in the north, one in the south) for full sky coverage and will be operated as open observatory. The design of CTA is based on currently available technology. This document reports on the status and presents the major design concepts of CTA.

 • 368.
  Acuna, Lillian G.
  et al.
  Fundación Ciencia & Vida, Chile ; Universidad Andres Bello, Chile.
  Pablo Cardenas, Juan
  Fundación Ciencia & Vida, Chile ; Universidad Andres Bello, Chile.
  Covarrubias, Paulo C.
  Fundación Ciencia & Vida, Chile ; Universidad Andres Bello, Chile.
  Jose Haristoy, Juan
  Fundación Ciencia & Vida, Chile.
  Flores, Rodrigo
  Fundación Ciencia & Vida, Chile.
  Nuñez, Harold
  Fundación Ciencia & Vida, Chile.
  Riadi, Gonzalo
  Universidad de Talca, Chile.
  Shmaryahu, Amir
  Fundación Ciencia & Vida, Chile.
  Valdes, Jorge
  Center for Systems Biotechnology, Chile.
  Dopson, Mark
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Rawlings, Douglas E.
  University of Stellenbosch, South Africa.
  Banfield, Jillian F.
  University of California, USA.
  Holmes, David S.
  Fundación Ciencia & Vida, Chile ; Universidad Andres Bello, Chile.
  Quatrini, Raquel
  Fundación Ciencia & Vida, Chile ; Universidad Andres Bello, Chile.
  Architecture and Gene Repertoire of the Flexible Genome of the Extreme Acidophile Acidithiobacillus caldus2013In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 8, no 11, article id e78237Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Acidithiobacillus caldus is a sulfur oxidizing extreme acidophile and the only known mesothermophile within the Acidithiobacillales. As such, it is one of the preferred microbes for mineral bioprocessing at moderately high temperatures. In this study, we explore the genomic diversity of A. caldus strains using a combination of bioinformatic and experimental techniques, thus contributing first insights into the elucidation of the species pangenome. Principal Findings: Comparative sequence analysis of A. caldus ATCC 51756 and SM-1 indicate that, despite sharing a conserved and highly syntenic genomic core, both strains have unique gene complements encompassing nearly 20% of their respective genomes. The differential gene complement of each strain is distributed between the chromosomal compartment, one megaplasmid and a variable number of smaller plasmids, and is directly associated to a diverse pool of mobile genetic elements (MGE). These include integrative conjugative and mobilizable elements, genomic islands and insertion sequences. Some of the accessory functions associated to these MGEs have been linked previously to the flexible gene pool in microorganisms inhabiting completely different econiches. Yet, others had not been unambiguously mapped to the flexible gene pool prior to this report and clearly reflect strain-specific adaption to local environmental conditions. Significance: For many years, and because of DNA instability at low pH and recurrent failure to genetically transform acidophilic bacteria, gene transfer in acidic environments was considered negligible. Findings presented herein imply that a more or less conserved pool of actively excising MGEs occurs in the A. caldus population and point to a greater frequency of gene exchange in this econiche than previously recognized. Also, the data suggest that these elements endow the species with capacities to withstand the diverse abiotic and biotic stresses of natural environments, in particular those associated with its extreme econiche.

 • 369.
  Adam, David
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Högstadiets fysiklektioner och ”en dator per elev”: Vilken potential ser lärare och hur upplever de den?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska grundskolan närmar sig en tid när alla elever har egna datorer. Vissa lärare har arbetat med detta i många år och andra bara några. Frågan som undersöks i denna uppsats är vilken potential fysiklärare ser i denna utveckling och hur de upplever potentialen. Sju naturvetenskapslärare från Sydsverige intervjuades på ett semistrukturerat sätt och data analyserades med en fenomenografisk ansats. Resultatet visar att den potential som lärare beskriver kan kategoriseras som skapande, innehåll och interaktion men att det finns störningar som påverkar alla kategorier. Analys av hur lärare upplever potentialen belyses med följande kategorier; noggrannhet, effektivitet, flexibilitet och illustrativ. Uppsatsen försöker att undersöka både de negativa och positiva aspekterna inom dessa kategorier. Vidare forskning som undersöker hur elever upplever dessa kategorier av potential skulle kunna bidra till en bättre helhetsbild.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 370.
  Adam, Marcus
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Rukwid, Linda
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Viererbl, Franziska
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Market Entry Strategy for InternationalFirms in South East Asia: A Case Study of Vietnam2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With projected economy growth rates of 5.5 percent over 2013 to 2017 (OECD, 2013),countries in South East Asia (SEA) are predicted a robust and resilient economicperspective. Consequently, this is accompanied by increased interest from internationalfirms of all size aiming at market shares. However, market entry appears to be prone todifficulties as high failure and withdrawing rates of foreign companies demonstrate. Thisstudy, therefore, contributes to the understanding of how emerging country markets canbe entered strategically, by evaluating how internal and external conditions can affectmarket entry strategy and how previous internationalization theory can be applied.Vietnam, as an example for a SEA country, comes with high economic growth rates,which have created vast business and growth opportunities for companies of all size andindustries. The case is examined based on a medium sized subsidiary of a Germancompany group, located in neighboring China, currently aiming at market entry inVietnam. As academic literature determines markets as business networks and entryprocess consequently as establishing an adept position built on relationships, it isassumed that entry strategy into Vietnam first of all depends on detecting the expedientanchor points within the complex environment of Vietnam. As, from a resource basedperspective scholars, furthermore, assume competitive advantage to rest in a firm´sparticular set of resources and capabilities, a successful market entry is considered todepend on establishing relationships into this network based on the firms inherentresources. The research was conducted by investigating the company’s resources,capabilities and its entry motives for Vietnam, the impact of the external environment inVietnam as well as appropriate strategies for gaining legitimacy from it. Empirically,findings are based on a qualitative single case study of the case company supported byinterviews with key company personnel and various Vietnam experts. Thorough analysisshowed that the case company’s market entry strategy is heavily impacted by weaknessesin brand management, which appeared to be necessity on customer side for the sale ofhigh involvement products in Vietnam, as well weaknesses in its sales managementconcerning the non-transferability of its current sales staff. External influences, such ashigh impact of the government, complicated retaining of labor; As a result forweaknesses on side of the company and difficulties in the market, a direct entry modewas recommended to the case company.

 • 371.
  Adam, Priester
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Design.
  Consume/d: Konsumtionssamhället visualiserat2017Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här projektet har jag som mål att bryta ner och visualisera ämnet konsumtionssamhälle med hjälp utav motion design. Mitt syfte är att skapa förståelse, diskussion och väcka tankar kring ett samhälle som ofta tas för givet. Genom research letar jag efter starka koncept att visualisera, jag bryter ner ämnet i tre kategorier (varför, effekter, lösningar). Resultatet är ett antal animationer som ska kunna ses individuellt eller som en helhet. Jag redovisar min process och återkopplar till projektet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 372.
  Adam, Stenlund
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  John, Barnekow
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Energieffektivisering av Ronneby is-arena samt vädrets termodynamiska påverkan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Today Sweden has 341 ice hockey arenas, around 140 outdoor ice hockey rinks, 60 ice fields for bandy and about 35 curling arenas. In addition, the numbers of indoor bandy arenas are increasing. The cooling systems installed today should be able to lower its energy consumption with 10-30%.In this thesis, Ronneby ice-arena has been researched. This artificial cooling facility was inaugurated 2011 and is one of the newest in Sweden. This is an outdoor ice field for bandy and therefor has no roof or walls to cover the field. Ronneby ice-arena has problems with uneven cooling distribution of the ice field. This results in cracks and uneven ice quality. These problems also result in higher energy consumption than necessary.To find a solution for the uneven cooling of the ice field flow measurements were carried out in the brine circuit. To get a better understanding of the cooling distribution, temperature measurements were carried out on the brine feeding lines. A calculation has been performed on what energy savings a speed control of the brine circulation pumps depending on the outdoor temperature could generate. Another calculation was made to see the possible savings with a windshield around the field. In this thesis the benefits of a heat recovery system on the cooling compressors refrigerant has been investigated. The heat recovery system could heat the locker rooms, the clubhouse, the showers and the hot water for the Zambonis.In order to perform the necessary calculation for this thesis, Fredriksbergs BK and Ronneby municipality provided operating data.The actions proposed to Ronneby ice-arena to solve the uneven cooling of the ice field is to change the location of the brine feeding line connection point. At the same time this work is carried out it’s suggested that the brine feed and return lines get insulated. When the uneven cooling problems have been solved, a speed control system should be installed to control the brine circulation pumps, in order to lower the electricity consumption. Ronneby ice-arena has the possibility to install a heat recovery system. Therefore it is suggested to install a heat exchanger on each cooling compressor refrigerant. This installation is to be used to heat the clubhouse, the showers and the hot water for the Zambonis. The system to cool the condensers with seawater and currently the heat pump are not optimal designed. The installed heat pump does not work when the seawater temperature is below 5°C, therefore the system should be redesigned.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 373.
  Adam, Thellsson
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Dagvattenkvalitet i Växjö kommun2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 374.
  Adamopoulos, Stergios
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  A laser drilling technique to improve impregnability of spruce and fir2016In: 3rd BASF Wolman Conference, 14 September 2016, Linnaeus University, Växjö, Sweden, 2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 375.
  Adamopoulos, Stergios
  Technological Educational Institute of Larissa, Greece.
  Fiber analysis techniques for sustainable manufacturing of corrugated board and packaging2006In: Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas: 29th September - 1st October 2006, Island of Naxos, Greece / [ed] Evangelos I. Manolas, Democritus University of Thrace , 2006, Vol. 1, p. 1-9Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Environmental – economic pressure and associated regulations have led to a significant increase of recycled paper as the main fibrous component of corrugated board the last years. Corrugating packaging industry is facing the challenge to enhance products derived from recycled pulp and to ensure a satisfactory strength of packages. Advanced techniques are highly needed for the evaluation of packaging fiber supply sources as well as for the utilization of the available resources in an optimal manner. As industrial packaging is based on the characteristics of its constituent fibers, information on the fiber composition of the recycled raw materials is of primary importance for a continual control of fiber sources. This paper reports on the usefulness of fiber analysis techniques as diagnostic methods for assessing the potential quality distribution of fibers for sustainable packaging manufacturing.

 • 376.
  Adamopoulos, Stergios
  Aristotelian University, Greece.
  Flexural properties of black locust (Robinia pseudoacacia L.) small clear wood specimens in relation to the direction of load application2002In: European Journal of Wood and Wood Products, ISSN 0018-3768, E-ISSN 1436-736X, Vol. 60, no 5, p. 325-327Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Values of pure moduli of elasticity (PMOE), experimental modulus of elasticity (MOE) in static bending and moduli of rigidity (GLR, GLT) were calculated in juvenile and mature black locust defect-free small wood specimens after loading in static bending alternately on true radial and tangential surfaces. For both juvenile and mature specimens, no significant differences (t-test, 95% probability level) were found between the radial and tangential moduli of elasticity and rigidity. Values of PMOE were found to be 27–32% higher than the corresponding values of MOE at the 15:1 span-to-depth ratio.

 • 377.
  Adamopoulos, Stergios
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Group of Forest Products2018In: Presented at Symposium "Perspectives in Renewables", 4-5 June 2018, BOKU Vienna, Austria, 2018Conference paper (Other academic)
 • 378.
  Adamopoulos, Stergios
  AIDIMA, Spain.
  Identification of Fibre Components in Packaging Grade Papers2006In: IAWA Journal, ISSN 0928-1541, Vol. 27, no 2, p. 153-172Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Environmental and economic issues have led to a significant increase of recycled paper as the main fibrous component of corrugated board the last years. Qualitative data on the different fibre types are needed for the evaluation of packaging fibre supply sources, which are becoming numerous and heterogeneous. Fifteen different packaging grade papers (7 linerboards and 8 corrugating medium) were selected to represent all the variety of papers available on the Spanish market. The origin of virgin and recycled fibres was identified by their morphological characteristics employing light microscopy and standard fibre analysis techniques. The waste-based papers (Waste based-liners and Fluting), Kraft-liners and Test-liner were highly variable containing 9–18 different wood and nonwood components. Semi-chemical, with 5–13 components, was the less variable grade. Hardwoods were identified as the most important fibre component from a quantitative standpoint. All papers contained in their hardwood mix Betula, Eucalyptus and Populus in significant amounts. Fagus sylvatica and Tilia were also frequently observed and in some papers were amongst major hardwood components. Prominent softwood components were found to be Pinus sylvestris, P. pinaster, P. radiata, Picea, Larix and in some papers Pinus nigra. The lower presence of a variety of softwood, hardwood and nonwood (mainly grasses) species and genera was due to the paper recycling process.

 • 379.
  Adamopoulos, Stergios
  Aristotelian University, Greece.
  Influence of hot-water extractives on radial and tangential shrinkage of black locust wood (Robinia pseudoacacia L.)2002In: European Journal of Wood and Wood Products, ISSN 0018-3768, E-ISSN 1436-736X, Vol. 60, no 5, p. 377-378Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  IntroductionRemoval of extractives increases the shrinkage and swelling of wood (Nearn 1955, Salamon and Kozak 1968, Cooper 1974, Taylor 1974). The effect of progressive extraction on the above properties has not been investigated much. In oak (Quercus conferta L.), a forest species rich in extractives, the shrinkage progressively increased with progressive extraction (Voulgaridis et al. 1980). In black locust (Robinia pseudoacacia L.), much of the main-stem volume is comprised of heartwood, characterized by the presence of dark yellow-brown extractives. While the extractives of black locust give the heartwood its distinctive color and decay resistance, they comprise only 6.2 to 8.3% of the dry weight of the main stem (Stringer 1992). Hot-water extractives range from 5.2 to 8.6% (Hart 1968, So et al. 1980). The present study was primarily undertaken to determine whether the progressive removal of hot-water extractives affects the radial and tangential shrinkage of black locust heartwood.

 • 380.
  Adamopoulos, Stergios
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Morphology, properties and recyclability of modified fibres and papers with different chemicals at laboratory, pilot plant and industrial trials2015Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 381. Adamopoulos, Stergios
  Quality control of packaging fiber sources2006Conference paper (Other academic)
 • 382. Adamopoulos, Stergios
  Quantification of softwood, hardwood and nonwood fibres in packaging grade papers2006In: TAPPI Journal, ISSN 0734-1415, Vol. 5, no 3, p. 27-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study determined percentages by weight of the fiber components in 15 papers commonly used to produce corrugating packaging in Spain. The papers are manufactured mainly from recycled raw materials. The percentages were determined by means of standard quantitative fiber analysis techniques and use of appropriate weight factors. Hardwoods were the major fiber component in all papers, except kraft liners, varying from 51% to 92% per weight. Kraft liners had greater softwood content (49%-69%)than hardwood, and the most plentiful softwood classes were pines. Douglas-fir was a contaminating fiber component (weight percentage less than 2%) in almost in every paper. Nonwood fibers, entering the papers through the recycling process, were a significant fiber component (2%-9%) in most of the papers, especially the waste-based papers (liners and flutings). Quantitative fiber composition reflects the differences in quality between the papers. Its usefulness could be further explored in the quality control of paper manufacturing for packaging.

  Application: Packaging grade papers incorporate a variety of wood and nonwood fiber types. Manufacturing of papers of consistent and acceptable quality requires knowledge concerning the quantity of each fiber used.

 • 383. Adamopoulos, Stergios
  Radial variation of fiber and vessel member dimensions as an indication of juvenile/mature wood transition in black locust2006In: Wood Structure and Properties ’06. / [ed] S. Kurjtatko, J. Kúdela and R. Lagaňa, 2006, p. 19-23Conference paper (Refereed)
 • 384.
  Adamopoulos, Stergios
  TEI Thessaly, Greece.
  Recovery and utilization of wood and rubber at the end of their lifespan to produce innovative products2014In: Development and Business Prospects in Thessaly by Symbiotic Utilization of Agricultural and Industrial Solid Waste to Produce Materials and Energy, November 24, Larissa, Greece, 2014Conference paper (Other academic)
 • 385. Adamopoulos, Stergios
  Silvicultural practices in relation to quality of timber produced in Greece1999In: 2nd Workshop of COST Action E10: Wood properties for Industrial Use, 13-15 June, Tapada de Mafra, Portugal, 1999, p. 50-53Conference paper (Other academic)
 • 386.
  Adamopoulos, Stergios
  TEI of Thessaly, Greece.
  Utilisation of recovered wood and rubber for alternative composite Products (Woodrub)2013In: Tire Rubber Recycling Forum 2013, November 19-20, Brussels, Belgium, 2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Promoting sustainable raw material management and increasing the recycling of waste wood and waste rubber are two strategic thrusts that open large domains for new technologies and innovations.

  This project, in line with objectives of LIFE+ Environment Policy & Governance aims to increase resource efficiency through the utilization of these wood and rubber wastes through the manufacturing of new products based on innovative mixed composites (wood/rubber). This new products will constitute an alternative for the utilization of other traditional and less eco-efficient products in the residential and civil construction sector.

  Moreover, the project will provide a novel end of life route for wood waste managers and rubber waste managersʼ products and entities a new environmental friendly product to public and private construction sector.The use of these products will increase the carbon storage in buildings and replace other building materials which are less environmentally friendly towards carbon storage and emission, both in production processes and raw material use.

  The recovered wood category to be utilised will be waste wood from households (furniture, doors, windows, floors, etc.). This material is chemically contaminated by glues, lacquers, paints and coatings but not by preservatives. After collection, the waste wood material will be chipped and processed in the form of chips without any prior biological, thermal or chemical treatment. This is an innovative approach since the removal of all these chemicals is difficult and time/ cost consuming.

  Recovered rubber form tyres in the form of particles, free from other materials as wires, ropes, synthetic fibres, etc., will be utilised with recovered wood chips or sawn timber for the production of innovative composite products by thermal processes.

  This project is in line with latest research in wood – rubber applications (Yang et al. 2004, Zhao et al. 2008).

 • 387.
  Adamopoulos, Stergios
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Utilisation of renewable biomass and waste materials in furniture and construction composites2018Conference paper (Other academic)
 • 388.
  Adamopoulos, Stergios
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Wood variation and properties for industrial use2018In: Presented at FRAS workshop “Varierat skogsbruk  - hur påverkar olika skötselstrategier framtidens träprodukter?", 2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 389.
  Adamopoulos, Stergios
  Technological Educational Institute of Larissa, Greece.
  Νέες τεχνολογίες συγκοµιδής δασικών προϊόντων: [New technologies for harvesting forest products]2012In: "Harvesting, Supply and Trade of Woody Biomass". Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES) and Department of Forestry and Management of Natural Environment, TEI of Larissa, 19 October 2012, Karditsa, Greece, 2012Conference paper (Other academic)
 • 390.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Ahmed, Sheikh Ali
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Lankveld, Chiel
  Accsys Group, Netherlands.
  Acoustic properties of acetylated wood under different humid conditions and its relevance for musical instruments2018In: Proceedings of the 9th European Conference on Wood Modification 2018, Arnhem, The Netherlands / [ed] Jos Creemers, Thomas Houben, Bôke Tjeerdsma, Holger Militz and Brigitte Junge, The Netherlands: Practicum , 2018, p. 236-243Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In musical instrument making, less expensive wood species and materials with good characteristics and acoustical properties can provide potentials to find alternatives to the traditional exotic wood species used today. Modified wood could be such a choice if shows similar sound characteristics to wood coming from endangered and expensive tropical species with problematic commercial availability. In musical instruments, the overall functionality depends on the contribution of wood to different material performance indexes like sound radiation coefficient (R), characteristic impedance (z) and acoustic conversion efficiency (ACE). In this study, the performance indexes were measured for acetylated beech, maple and radiata pine and compared with these obtained for the reference wood materials maple, mahogany, alder and ash. A non-destructive free-free flexural vibration test method was used at constant temperature (20oC) but in different humid conditions- dry (35% RH), standard (65% RH) and wet (85% RH). Dimensional changes in the different humid conditions were also taken in account. Acetylated wood showed lower EMC with higher dimensional stability at each humidity level as compared with the reference wood materials. These properties are considered important factors for making quality musical instruments. Based on the acoustical properties, acetylated wood materials, especially radiata pine, showed good potential for use for musical instruments where specific characteristics of sound are required. However, the other types of acetylated wood can also be used for specific musical instruments.

 • 391.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Georg-August-University Göttingen, Germany ; Technological Educational Institute of Larissa, Greece.
  Bastani, Alireza
  Georg-August-University Göttingen, Germany.
  Gascón-Garrido, Patricia
  Georg-August-University Göttingen, Germany.
  Militz, Holger
  Georg-August-University Göttingen, Germany.
  Mai, Carsten
  Georg-August-University Göttingen, Germany.
  Adhesive bonding of beech wood modified with a phenol formaldehyde compound2012In: European Journal of Wood and Wood Products, ISSN 0018-3768, E-ISSN 1436-736X, Vol. 70, no 6, p. 897-901Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Untreated (controls) and phenol–formaldehyde (PF)-modified beech wood (10 and 25 % solid content) were glued with phenol resorcinol formaldehyde (PRF) and polyvinyl acetate (PVAc). Shear strength of PRF-bonded specimens was higher than that of PVAc-bonded ones under dry and wet conditions irrespective of the pre-treatment. Under dry conditions, only PVAc-bonded specimens exhibited reduction in shear strength due to PF-modification with 25 % PF concentration as compared to the controls. PF treated wood provided inferior bonding under wet conditions with the exception of 25 % PF concentration specimens glued with PRF adhesive. Modification with PF resulted in a decrease of adhesive penetration into the porous network of interconnected cells, especially at 25 % PF concentration.

 • 392.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Birmpilis, D
  Technological Educational Institute of Thessaly.
  Use and properties of recovered paper raw materials for the production of corrugated board2015In: Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology Rhodes, Greece, 3-5 September 2015, Global NEST , 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The difficulty of predicting the properties of paper products produced from heterogeneous sources puts several limitations, which therefore lead to severe economic losses and only a comprehensive characterization will enable their better utilization. The project “RF-CORRUG –Quality control of raw materials from recovered fibres for the production of corrugated board”under the NationalStrategic Reference Framework 2007–2013 ARCHIMEDES IIIdeals with this common technical problem of the corrugated board industry. Specifically, the mainobjective of the project is to supportthe competitiveness of the corrugated board companies (mainly SMEs)by creatinga software tool based on practical models that can predict packaging grade paper properties from fibre data (qualitative, quantitative, morphological) used in their production. This paper presents information on the physical and mechanical properties of recovered packaging papers used in corrugated packaging. A number of different category papers (liners, flutings) used for corrugated board production in Greece were examined. The required paper properties included grammage, porosity, bursting strength, SCT, tensile strength and tearing resistance, and were measured by internationally recognized testersand standards. The data will be used to develop predictive models based on advanced statistical methods for the properties and performance of packagingaccording to information of their recovered raw paper materials.

 • 393.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Technological Educational Institute of Larissa, Greece.
  Chavenetidou, Marina
  Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
  Passialis, Costas
  Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
  Span-to-depth ratio for shear free deformations in static bending of small wood specimens2011In: Wood research, ISSN 1336-4561, Vol. 56, no 3, p. 429-434Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Disregarding shear effects is a principal defect in predicting the bending strengths of small clear specimens of timber according to standards. The present study proposes a method to determine spans of 2 x 2 cm wood specimens of black locust and chestnut for shear free deformations in static bending. It was found that for both ring-porous species, spans of at least 40 cm in a bending test would ensure a negligible influence of shear on modulus of elasticity.

 • 394.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Technological Educational Institute of Larissa, Greece.
  Chavenetidou, Marina
  Aristotle University, Greece.
  Passialis, Costas
  Aristotle University, Greece.
  Voulgaridis, Elias
  Aristotle University, Greece.
  Effect of cambium age and ring width on density and fibre length of black locust and chestnut wood2010In: Wood research, ISSN 1336-4561, Vol. 55, no 3, p. 25-36Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The relationship between wood density (WD) and fibre length (FL) with cambium age (CA) and ring width (RW) was studied in two ring-porous species, black locust and coppice-grown chestnut, collected in the Sithonia Peninsula, Chalkidiki, Greece. Using regression analysis methods, models of WD and FL in relation to CA and RW were obtained. It was found that the effect of CA and RW on WD and FL was similar for both species examined. WD of black locust and chestnut was predicted better through a model using CA and RW. A model for FL variations was also obtained with CA and RW and was more accurate than the simple models based on the two factors, CA and RW, separately. The multiple regression models suggested that the use of cambial age of growth rings together with their width might explain better their effects on WD and FL of black locust and chestnut.

 • 395.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Foti, Dafni
  Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
  Voulgaridis, Elias
  Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
  Passialis, Costas
  Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
  Manufacturing and properties of gypsum-based products with recovered wood and rubber materials2015In: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 10, no 3, p. 5573-5585Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The experimental production of gypsum-based products (cylindrical samples, solid bricks) using different fractions of wood chips and rubber particles was studied. Recovered rubber and wood materials were mixed with gypsum and water in various proportions to fabricate gypsum-wood and gypsum-rubber cylindrical samples and standard solid bricks with six holes using appropriate molds. It was shown that to manufacture gypsum-wood and gypsum-rubber products with good mechanical strength, coarse fractions of wood and rubber should be used, but the proportion of wood or rubber should not exceed 25%. No thermal conductivity differences were found between the wood-and rubber-type of gypsum products, and particle size and material proportion had no effect. Samples with fine wood and rubber particles present at a lower proportion (25%) exhibited similar sound absorption behavior. The solid bricks had slightly higher strength when loaded at the large surface of their lateral upper side than when loaded at the small surface. The bricks provided better thermal insulation than both the extruded and pressed house bricks but lower than that of insulating bricks. The emission of volatile organic compounds out of the bricks was at an acceptable level according to regulations for construction products.

 • 396.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Technological Educational Institute of Larissa, Greece.
  Gellerich, A
  Georg-August-University Göttingen, Germany.
  Mantanis, G
  Technological Educational Institute of Larissa, Greece.
  Kalaitzi, T
  Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
  Militz, H
  Georg-August-University Göttingen, Germany.
  Resistance of Pinus leucodermis heartwood and sapwood against the brown-rot fungus Coniophora puteana2012In: Wood Material Science & Engineering, ISSN 1748-0272, E-ISSN 1748-0280, Vol. 7, no 4, p. 242-244Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study assessed the decay resistance of Pinus leucodermis wood to the brown-rot fungus Coniophora puteana. Based upon the median weight losses of 30.65% for heartwood and of 34.68% for sapwood obtained in the biological tests, both the heartwood and sapwood material examined was classified as not durable (durability class 5) according to the CEN/TS 15083-1 classification. Total extractives were low, 3.93% in heartwood and 1.00% in sapwood, while lignin content was 22.60% and 25.41% in heartwoodand sapwood, respectively. It is highly recommended to use protective treatments before using P.leucodermis wood in outdoor conditions.

 • 397.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Technological Educational Institute of Thessaly, Greece.
  Hosseinpourpia, Reza
  Georg-August-University Göttingen, Germany.
  Mai, Carsten
  Georg-August-University Göttingen, Germany.
  Tensile strength of handsheets prepared with macerated fibres from solid wood modified with cross-linking agents2015In: Holzforschung, ISSN 0018-3830, E-ISSN 1437-434X, Vol. 69, no 8, p. 959-966Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study was conducted to explain the tensile strength loss of wood due to the modification with 1,3-dimethylol-4,5-dihydroxyethyleneurea (DMDHEU) and glutaraldehyde (GA). Modified and control wood blocks were macerated to deliberate fibres, and handsheets were produced thereof. The nitrogen content of the fibres indicated that maceration removed the major proportions of DMDHEU. The stability of GA in wood during maceration was not assessed. Tensile strength determined at zero span (z-strength) and finite span (f-strength) was equal for the handsheets from DMDHEU-modified fibres and the control handsheets. The microscopic appearance of the tested finite-span paper strips from DMDHEU-modified fibres mainly indicated interfibre failure and did not differ from the fibre fracture mode of the control handsheets. In contrast, the z-strength of the handsheets from GA-modified fibres was lower than that of controls and decreased with increasing content of GA in the initial modified wood. The f-strength behaviour of the handsheets from GA-modified fibres was the opposite: it was higher than that of controls and increased with increasing GA content. The microscopic appearance of the rapture zones of the finite-span testing mainly indicated intrafibre failure for the GA-modified fibres. It was concluded that cross-linking is likely to be the major reason for tensile strength loss of GA- and DMDHEU-modified wood. In terms of DMDHEU-modified wood, the incrustation of the cell wall by the resin and the reduction in pliability could play an additional role.

 • 398.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Technological Educational Institute of Larissa, Greece.
  Karageorgos, Anthony
  Passialis, Costas
  Chavenetidou, Marina
  Mathematical approach for defining juvenile-mature wood transition zone in black locust and chestnut2011In: Wood and Fiber Science, ISSN 0735-6161, no 3, p. 336-342Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article defines age of transition from juvenile to mature wood in two ring-porous species, black locust (Robinia pseudoacacia L.) and chestnut (Castanea sativa Mill.). A logistic function was proposed using fiber length and ring width data of three black locust trees, aged 35-37 yr, and five chestnut coppice trees, aged 25-27 yr, from Sithonia Peninsula, Chalkidiki, Greece. The approach proved to be practical and objective in delineating maturity zones, and it was based on rate of change of yearly fiber length. The juvenile wood zone spread to the sixth growth ring from the pith in both species, whereas the demarcation of juvenile and mature wood was at age 12 and 14 yr in chestnut and black locust, respectively. Transition zone width comprised rings 7-12 in chestnut and rings 7-14 in black locust.

 • 399.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Karageorgos, Anthony
  Technological Educational Institute of Thessaly, Greece.
  Rapti, Elli
  Center for Research and Technology – Hellas (CERTH), Greece .
  Birbilis, Dimitris
  Technological Educational Institute of Thessaly, Greece.
  Predicting the Properties of Corrugated Base Papers Using Multiple Linear Regression and  Artificial Neural Networks2016In: Drewno, ISSN 1644-3985, Vol. 59, no 198, p. 61-72Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The difficulty in predicting the properties and behaviour of paper products produced using heterogeneous raw materials with high percentages of recovered fibres poses restrictions on their efficient and effective use as corrugated packaging materials. This work presents predictive models for the mechanical properties of corrugated base papers (liner and fluting-medium) from fibre and physical property data using multiple linear regression and artificial neural networks. The most significant results were obtained for the prediction of the tensile strength of liners in the cross direction from the origin (wood type, pulp method) of the fibres using linear regression, and the prediction of the compressive strength of fluting-medium in the longitudinal (machine) direction, according to the short-span test, using a neural network with one hidden layer with 6 neurons, with coefficients of determination at 95.14% and 99.28%, respectively

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 400.
  Adamopoulos, Stergios
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Karastergiou, Sotirios
  Technological Educational Institute of Thessaly, Greece.
  Foti, Dafni
  Aristotle University, Greece.
  Filippou, Vasileios
  Aristotle University, Greece.
  ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΞΥΛΟΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΥΔΡΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ: [ Chips recovered from waste particleboards by hydro-mechanical methods ]2017In: ΠΡΑȀΤǿȀΑ : 18ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου : “Η Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες – δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος”: & International Workshop : “Information Technology, Sustainable Development, Scientific Network & Nature Protection” : 8-11 Οκτωβρίου 2017, ΕΔΕΣΣΑ ΠΕȁȁΑΣ, Περιοχή Βαρόσι, Hellenic Forestry Society , 2017, p. 349-356Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It was studied the recovery of wood chips from waste particleboards by immersion in water at ambient temperature and by mechanical treatment (agitation and impact, waterblasting). Four different categories of waste particleboards were used, with and without coating, after their reduction in smaller pieces with dimensions of about 7 × 8 cm.  The investigated methods were: (I) immersion for 3 days-impregnation with vacuum and pressure-agitation and impact (II) immersion for 7 days-drying-rewetting for 12 hours-agitation and impact (III) immersion for 3 days-waterblasting. The maximum thickness swelling (about 90%) was achieved by immersing the particleboards in the water for 3 days, and therefore the vacuum and pressure impregnation step can be omitted in practice. Recovery of wood chips was significantly higher (51.54%) in the case of successive wetting and drying cycles compared to simple immersion in water (17.32%). Both these methods I and II, involving agitation and impact for recovering wood chips from waste particleboards, are easily applicable at the industry. Method III with waterblasting resulted in complete recovery of wood chips within a very short time, but its application requires more research

567891011 351 - 400 of 58252
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf