lnu.sePublications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 774
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Johansson, Annelie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Textens vävda mönster: struktur och samband i en elevtext2015In: Skrivande i skolan / [ed] Maria Lindgren och Gudrun Svensson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, p. 57-78Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln liknas en text med en väv som hålls ihop av ett stort antal trådar, men i stället för trådar är det olika textbindningsfenomen som knyter ihop texter och lyfter fram samband. Utifrån en elevtext belyses styrkor och svagheter i textbindningen med syfte att visa hur en text kan konstrueras och sättas samman för att skapa mening.

  Olika genrer kräver olika bindningsmönster vilket elever också måste lära sig för att kunna skriva fullgoda texter. I artikeln uppmärksammas strukturen och sammanhanget i en argumenterande text, en texttyp som är särskilt viktig att både kunna skriva och genomskåda som aktiv samhällsmedborgare.

 • 352.
  *Johansson, Annelie K.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Jag tyckte i alla fall att eleverna var duktiga": Teoribildning i lärarstudenters didaktiska reflektioner i ämnet svenska2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: “At least I thought the pupils were good”: Theorisation in education students’ didactic reflections on teaching Swedish

   

  This qualitative study aimed to investigate the role of theory in education students’ reflections on their teaching of Swedish in lower primary school. The material was collected in connection with the students’ practical placements and comprises of interviews and observations. Although these prospective teachers performed well in the classroom, the study shows that the students’ didactic reflections were generally below par and inadequately founded in theories of learning or Swedish subject knowledge.

         The overall conclusion is that different methods or models used in research can be highlighted to a greater extent in the Swedish subject courses on the primary education program. Students may not only use such theoretical tools to document pupils’ knowledge and formulate their own didactic reflections, but these tools could also prove useful in formative teaching, that is, in systematically documenting pupils’ learning in order to plan future teaching. This could therefore be a way to bridge the theory-practice gap in teacher training as well as improve education students’ use of theoretical models in their didactic reflections.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 353.
  Johansson, Catharina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Alla människor måste kunna läsa å skriva inga sitta hemma: En kvalitativ studie om vuxna lågutbildade somaliska kvinnors uppfattning om litteracitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera somaliska kvinnors upplevelser av och tankar om litteracitet i Somalia och i Sverige samt hur tidigare erfarenheter och framtidsplaner präglar litteracitetsutvecklingen i Sverige. Metoden består av semistrukturerade intervjuer som utförts med fyra sfi-elever. Undersökningsresultatet kan inte generaliseras på en större grupp, men ger en fingervisning om några kvinnors upplevelser. Kvinnornas upplevelser av litteracitet i Somalia visar att litteracitet bör ses som en social konstruktion som varierar beroende på det kulturella sammanhanget. I Sverige verkar kvinnorna snabbt ha tillägnat sig det västerländska perspektivet att varje samhällsmedborgare förväntas vara läs- och skrivkunnig och att skolan är nyckeln till framgång. De är välvilligt inställda till anpassning efter de högt ställda kraven på litteracitet i det nya landet men beroende på tidigare upplevelser och framtidsplaner utvecklar sig deras strävan mot funktionell litteracitet på olika sätt. Informanter som har för avsikt att stanna kvar i Sverige arbetar mera målmedvetet för ökad läs- och skrivkunnighet samt inlärning av svenska medan de som betraktar Sverige som en tillfällig fristad lever mer isolerat och tar inte tillvara möjlighet att utveckla språk och litteracitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 354.
  Johansson, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Genus i skönlitteratur: En komparativ analys av Elizabeth Bennet och Bridget Jones ur ett genusperspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis analyses protagonist Elizabeth Bennet in Jane Austen’s book Pride and Prejudice (1813) and protagonist Bridget Jones in Helen Fielding’s book Bridget Jones' Diary (1996) from a gender theory perspective. I use a comparative method to analyse how two themes are portrayed in the books: family and marriage and education and career. 

  The study shows that Elizabeth, from a gender perspective, is controlled by the society and her family's expectations that she must marry a man of the right table. Bridget, on the other hand, lives in accordance to the patriarchal norm, but this seems rather appear on a more personal level. Regarding education and career it seems to have gone from seeing this as an important part of being a woman not just for herself personally but also for being more attractive for men, to an objective perspective where education seems to define your work ability instead of the woman herself. 

  The study, in a didactic point of view, can be useful for teachers to help their pupils to see how gender is constructed and deconstructed from time to time. The syllabus of the subject of Swedish gives opportunities for the pupils to discuss and maybe first and foremost problematize gender and equality in both a literary historical perspective and a personal way.

  Download full text (pdf)
  Genus i skönlitteratur - Elin Johansson
 • 355.
  Johansson Gårdhed, Ann-Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lärares medvetenhet om ordförståelse och strategier hos elever med svenska som andraspråk.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie var att undersöka medvetenhet hos lärare om elevers ordförståelse och om de strategier elever använder för att tolka ord som skapar svårigheter. Som metod har jag dels använt ett VKS-test på 35 ord från en text i samhällskunskap och en skattning från undervisande lärare om elevernas ordförståelse samt semistrukturerade intervjuer med elever och lärare utifrån resultatet på VKS-testet. Mina informanter var sex elever som gick språkintroduktion och deras lärare i samhällskunskap. Underlag för min undersökning var ord från en text om arbetslivet och har kategoriserats i ämnesspecifika ord, mindre frekventa ämnesoberoende ord samt partikelverb och kollokationer.                                                                                                             Undersökningen visade på att de ord som var svårast för eleverna var i kategorierna mindre frekventa ämnesoberoende ord samt partikelverb och kollokationer De ord som vållade minst svårigheter för eleverna var de ämnesspecifika orden. I kategorierna ämnesspecifika ord samt partikelverb och kollokationer stämde lärarens uppfattning väl överens med elevernas faktiska resultat. De ord läraren inte uppfattade som speciellt svåra var orden i kategorin mindre frekventa ämnesoberoende ord vilket var den kategori där minst överensstämmelse mellan elevernas faktiska resultat och lärarens uppfattning fanns. Vid intervjuerna framkom att eleverna ofta använt strategier som lett till feltolkningar särskilt vid okända mindre frekventa ämnesoberoende ord medan kategorierna ämnesspecifika ord samt partikelverb och kollokationer inte uppvisade samma grad av feltolkande strategier. Studien visar också att läraren inte var medveten om att ord som används i undervisningen kan missförstås av eleverna på grund av felaktiga tolkningsstrategier från deras sida.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 356.
  Johansson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Omgiven av en oändlig ocean: En intertextuell analys av Robinson Crusoe och Mr Foe2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att genom en intertextuell analys identifiera vilka kopplingar som finns mellan Robinson Crusoe och Mr Foe och hur man skulle kunna använda verken i en undervisningskontext utifrån Edward W. Saïds teori om orientalism och intertextuellt perspektiv. Analysen utgår från Edward W. Saïds teori om dikotomier och hur fördomar kan accepteras som sanningar, samt Martha C. Nussbaums teori om beskrivande chauvinism och romantik. I analysen framkommer det att kopplingarna i Mr Foe främst anspelade på Crusoes romantiska bild av ön där han är härskare och Fredag är hans tjänare. Genom att diskutera Fredags olika roller i verken menar jag att man kan föra en diskussion i klassrummet där eleverna får öva sig i att se maktförhållandet i västerländsk syn på utomeuropeisk kultur.

  Download full text (pdf)
  Omgiven av en oändlig ocean
 • 357.
  Johansson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Omgiven av en oändlig ocean: En intertextuell analys av Robinson Crusoe och Mr Foe2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att genom en intertextuell analys identifiera vilka kopplingar som finns mellan Robinson Crusoe och Mr Foe och hur man skulle kunna använda verken i en undervisningskontext utifrån Edward W. Saïds teori om orientalism och intertextuellt perspektiv. Analysen utgår från Edward W. Saïds teori om dikotomier och hur fördomar kan accepteras som sanningar, samt Martha C. Nussbaums teori om beskrivande chauvinism och romantik. I analysen framkommer det att kopplingarna i Mr Foe främst anspelade på Crusoes romantiska bild av ön där han är härskare och Fredag är hans tjänare. Genom att diskutera Fredags olika roller i verken menar jag att man kan föra en diskussion i klassrummet där eleverna får öva sig i att se maktförhållandet i västerländsk syn på utomeuropeisk kultur. 

  Download full text (pdf)
  Omgiven av en oändlig ocean
 • 358.
  Johansson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att skriva en berättelse: En studie av hur elever i årskurs 3 anpassar stilen i sina berättande texter2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study has two purposes. One aim is to investigate to what extent 20 pupils in grade 3 use two different forms of presentation in their narrative texts and how these choices of forms of presentation create certain patterns in the pupils’ texts. Another aim is to study to what extent the pupils use various features of spoken language in their narrative texts and whether these features correlate with the forms of presentation. The material in the study consists of 20 narrative texts from the national test in Swedish in 2011. The analytical models are based, among other things, on the theory of linguistic variation (see Nordberg 2013). A central finding of the study is that the pupils mainly choose to write their narrative texts from their own standpoint and that the choice of forms of presentation creates two different patterns in the pupils’ texts. One pattern that is found in several pupils’ texts builds on an interplay between the pupils’ own voice and the voice of other characters. Another central finding is that the pupils use many colloquial forms of pronouns, and that the features of spoken language are more common in various dialogue contexts than when the pupils tell the story in their own voice.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 359.
  Johansson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att återberätta glädje: En studie av struktur och språk i fem pojkars personligt återgivande texter2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how five boys in grade 3 of compulsory school structure and use language when they write narrative texts retelling and assessing personally experienced events. This is studied by interpreting how the boys use genre steps that are typical of the structure of personal narrative texts and by detecting and naming different linguistic features in the texts. The material in the study consists of five boys’personal reports and the method, which is based on the theories of genre pedagogy (see Johansson & Sandell Ring 2012:28ff, 223f), comes from systemic functional linguistics. A central finding of the study is that the boys structure their texts in varying combinations of genre steps which commonly occur in texts of a narrative kind. Another central finding is that the language in the boys’ texts consists of many verbs and verb groups which explain that someone is acting or doing something, different discourse connectives to indicate time, along with expressions for emotions and descriptions of experiences or objects.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 360.
  Johansson, Malin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Westerlund, Moa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Fröken, har vi några läxor?": En studie om två lärares attityd till läxor och arbete med läsläxa2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to compare teachers’ views of homework, their work withreading homework, and what the interaction is like in connection with this. Acombination of methods in the form of observations and semi-structured interviews wasused to follow two teachers working in the early years of compulsory school. The studyfound that the teachers work solely with reading homework, although in different ways,as regards both the design and the implementation, suggesting that the teachers’ practiceis grounded in research on homework. According to the teachers, homework in the earlyyears of compulsory school can be beneficial in that it prepares the pupils for later yearsin school and that it can be an instrument in the work of consolidating knowledge. Onthe other hand, homework steals part of the pupils’ leisure time and can cause stress intheir everyday life. To avoid unclarity and stress in the home, the teacher should giveclear and thorough instructions communicating the purpose, expectations, and meaning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 361.
  Johansson, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Pojkar och flickor läser: En studie av elevers syn på fritidsläsning i årskurs 52017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this study is to investigate attitudes to leisure-time reading among pupils in grade 5. A subsidiary aim is to examine whether there is a difference between how boys and girls relate to reading books. The method used in the study is questionnaires and a focus group interview. The result shows a clear difference between boys’ and girls’ reading habits in leisure time. The girls devote more time in general than the boys to leisure-time reading, but sports activities and the computer are two phenomena that the pupils choose in preference to reading. In the study one can see a link between reading literature relatively frequently in leisure time and having a positive attitude to reading in school, which applies to both sexes. The pupils who seldom or never read in their leisure time are also more negatively disposed to reading in school, which applies chiefly to the boys.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 362.
  Johansson, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skriva för framtiden: En studie om flerspråkiga elevers skrivutveckling i årskurs 52016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this study was to investigate how a group of pupils developed in their written language in grade 5. The study proceeds from my hypothesis that a number of textual variables, such as average text length, average sentence length, the average length of the initial clause constituent, and the proportion of long words, ought to rise during a term. The material consists of over 600 texts written by 14 pupils. All the texts are analysed with the LIX tool available on the Internet. The texts are entered into the LIX counter which then returns a value for the studied variables. This procedure was performed for all the variables except initial clause constituent length. That is instead calculated manually by counting the number of words per initial clause constituent. The result shows that all the variables except the proportion of long words increase during the term. The average text length is the variable with the most noticeable increase during the whole term. The proportion of long words, however, did decrease during the same period. The results also show a great correspondence with earlier research on upper secondary pupils’ writings. This means that the group of 11 years old multilingual pupils in this study write with the same proficiency as 16–19 years old pupils, as regards the variables average text length, average sentence length and the average length of the initial clause constituent. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 363.
  Johansson, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lyckad skolgång för afghanska pojkar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie har varit att ta reda på vilka förutsättningar som legat till grund för en lyckad skolgång för pojkar som påbörjat sin andraspråksinlärning och skolgång i Sverige  under högstadieåren. Det har även varit att ta reda på vilka faktorer informanterna själva ser som avgörande för sin skolframgång.

  I huvudsak har jag använt semistrukturerade intervjuer som kombinerats med ett frågeformulär, det vill säga en metodkombination.

  Informanterna för enkäten har varit 8 ensamkommande afghanska pojkar som kommit till Sverige i yngre tonåren och informanterna i intervjun har varit tre av dessa som lyckats synnerligen väl med sin skolgång i Sverige.

  Det mest avgörande resultatet för lyckad skolgång är uppmuntran och stöttning av lärare samt tillgång till bra och tydliggörande läxhjälp. Resultatet i studien visar också att pojkarna som har den mest lyckade skolgången i Sverige minns föräldrarnas förväntan på deras studieframgång. De har en stor drivkraft att vara bäst och att deras skolframgång ska leda till jobb så att de kan ge pengar till släktingar eller andra behövande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 364.
  Johansson, Solvig
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Vitsar på ett andraspråk: I vad mån förstår andraspråkseleverna dem?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka andraspråksinlärares förståelse av språkliga skämt som ordvitsar och ordlekar i svenskan samt vilka bakgrundsfaktorer som påverkar inlärningen.

  Metoden har varit att spela upp ett monolog innehållande vitsar för grupper av elever som studerar svenska som andraspråk och som på ett frågeformulär uppger om de hör humor i vitsarna eller ej samt om de, vid nejsvar, förstår – eller inte förstår -  ord och meningar men inte något som är roligt i dem samt att sammanställa data från dessa insamlingar och göra jämförelser mellan startålder, studietid samt vistelsetid i Sverige och de erhållna svaren.

  Resultatet bekräftar rön från tidigare forskning, nämligen att förståelse av ord och ordkombinationer som är  idiomatiska, flertydiga eller liknande, vilket oftast är fallet med ordvitsar, är lägre för L2-studerande än för L1-studerande, särskilt för dem som  påbörjat sina studier i andraspråk i högre ålder, då förmågan till inlärning av ord och ordkombinationer, är som störst fram till tonårsåldern, men även för dem som vistats kort tid i målspråkslandet samt studerat målspråket kortare tid.

  En slutsats blir att humor och ordvitsar borde presenteras och förklaras för andraspråkselever så tidigt som möjligt, dels för att möjligheten till lexikoninlärning är större ju yngre man är, dels för att inlärning av ordvitsar ger de studerande ett större ordförråd samt möjlighet att uppfatta den humor som sköljer över oss i olika media.

  Download full text (pdf)
  Vitsar på ett andraspråk
 • 365.
  Johansson, Tove
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att samtala om en faktatext i årskurs 1: En studie av hur en lärare genom samtal stöttar elevers läsförståelse.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur en lärare kan stötta elevernas läsförståelse av

  en faktatext. För att undersöka det genomförs en observation i en klass i årskurs 1 på

  en interkulturell skola. Teorierna som ligger till grund för studien är det sociokulturella

  perspektivet, receptionsteorin och textrörligheten.

  Resultatet analyseras utifrån våra tre forskningsfrågor med textrörlighetsmodellen

  som analysmetod. I resultatet framkommer olika exempel från observationen, som

  tyder på att eleverna med stöd av läraren rör sig i en textbaserad textrörlighet. De

  exempel som framställs visar vilka av de olika dimensionerna från textrörlighetsmodellen

  som läraren och eleverna rör sig i. En slutsats i studien är att lärarens stöttning

  är relevant för att elever ska uppnå alla huvudtyper inom textrörlighetsmodellen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 366.
  Johnsson, Louise
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Widell, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ordförråd och ordförståelse i SvA-undervisningen: Lärares uppfattningar om att arbeta med ordförråd och ordförståelse i svenska som andraspråk2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines how teachers of Swedish as a second language perceive that they work to strengthen L2 pupils’ knowledge of Swedish. It investigates how the teachers say that they work to improve the pupils’ vocabulary and word comprehension, and what they can find problematic when they work with this. The method used for the study is qualitative, in the form of interviews, with the aim of charting the teachers’ opinions and perceptions of what was to be studied. Four teachers were interviewed, and their thoughts are part of the results in the study. Among other things, it was found that vocabulary and word comprehension are important to work with in Swedish as a second language since a large vocabulary and good word comprehension are the foundation for the pupils’ continued learning. The results also show the importance of conversations in the classroom when it comes to vocabulary and word comprehension, and the use of pictures and reading aloud.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 367.
  Jonasson, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bilder som stöd för läsförståelse: En studie av tre moderna utgåvor av Alice i Underlandet2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the illustrations in a classical children’s book in order to see how the pictures can support reading comprehension during reading aloud in the classroom. The study analyses three different Swedish editions of Alice in Wonderland with the aid of analytical questions inspired by Maria Nikolajeva’s analysis in Bilderbokens pusselbitar (2000). The three editions show dissimilarities in the use of illustrations to assist pupils in their understanding of the text. One of the editions in particular stands out in that it provides detailed pictorial information in connection with descriptions of people and places that pupils might otherwise find hard to understand.

  The aim of this study is to investigate the illustrations in a classical children’s book in order to see how the pictures can support reading comprehension during reading aloud in the classroom. The study analyses three different Swedish editions of Alice in Wonderland with the aid of analytical questions inspired by Maria Nikolajeva’s analysis in Bilderbokens pusselbitar (2000). The three editions show dissimilarities in the use of illustrations to assist pupils in their understanding of the text. One of the editions in particular stands out in that it provides detailed pictorial information in connection with descriptions of people and places that pupils might otherwise find hard to understand.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 368.
  Jonasson, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lärare om läromedel: En intervjustudie om tre lärares val av läromedel2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study uses interviews to investigate what kinds of teaching material three teachers in the early years of compulsory school use, and how and why they have chosen to use these particular materials. The study also examines which factors guide the teachers in their choice, and what they see as teaching material. The study applies a sociocultural perspective on learning, viewing teaching aids as artefacts created by humans and as a communicative tool in teaching. The informants’ interview responses have been analysed using content analysis. The result shows that the teachers use several different forms of material to teach Swedish to pupils in the early years of compulsory school. They see and use both publisher-produced textbooks and traditional photocopied handouts, as well as tablets, computers and other material, as teaching aids. The teachers think it is important to use more than one form of material in teaching, and that a functional teaching aid should be capable of individual adaptation so that every pupil can work at his or her level of knowledge. Teaching material should also be motivational so that the pupil will be able to acquire an improved knowledge in the subject of Swedish. The potential for individual adaptation is a factor that guides the teachers in their choice of teaching material, but they also consider the look of the material and the faith they place in the textbook publisher.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 369.
  Jonathan, Hansen
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Differensen: Gymnasielärares syn på och användning av nationella prov som betygsunderlag i svenskämnet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to contribute to greater knowledge of the basis on which teachers award grades and how they view the national test. Five upper secondary school teachers of Swedish were asked in semi-structured interviews to say what significance they ascribe to the national test in general, what reasons they can see to explain why the course grade differs from the test grade, how they reasoned when they awarded a course grade that differed from the grade on the national test, and how they view a strengthened and clearer relationship between national tests and course grades in order to increase equivalence in Swedish schools. The material was then analysed with a method inspired by phenomenology.

  The study shows that there is no agreement in the outlook on the national test. One of the teachers does not think that the national test is more important than other tests, three think that it is more important, and one uses the national test chiefly to confirm previous results. There are three reasons why the course grade can differ from the national test grade: (1) the design of the test, (2) that the test result does not reflect the pupil’s knowledge and skills, and (3) that the teacher deliberately awards a wrong grade. The teachers was to see greater equivalence. Some think that a clearer and stronger relationship between national tests and course grades is not the right way to go, while others are in favour of the suggestion. Regardless of their opinion, however, most of the teachers wonder how it will be possible in practice to link the test grade to the course grade.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 370.
  Jonesjö, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läsa med självförtroende: En fallstudie om hur lärare arbetar för att motverka Matteuseffekten2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate how a teacher and a special education teacher cooperate to prevent a pupil with reading difficulties from ending up in the vicious circle of the Matthew effect, and to find out how a pupil with reading difficulties experiences his or her reading situation. This case study is based on a phenomenological perspective whereby qualitative interviews illuminate a commonly occurring problem in today’s schools. Interviews were conducted with a teacher, a special education teacher, and a pupil in grade 1, in order to cover everyone’s perspective in this situation. The result of the study shows that the teacher and the special education teacher have a good knowledge of reading difficulties and together offer the pupil adequate support and positive expectations. As a result, the pupil does not perceive the reading as problematic but instead has a good self-image. Early interventions give results, and through the kind of work the teachers do, they have succeeded in protecting the pupil from the Matthew effect.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 371.
  Jonesjö, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Fäste, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Nivåbaserat läromedel för läsinlärning: En läsbarhetsanalys av Den magiska kulan2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to examine a book used as level-based teaching material, Den

  magiska kulan (Wänblad, 2011), to analyse the progression within and between the

  different levels, A, B and C, intended for use in grade 1. The material is designed so that

  pupils at different levels in their reading development can share the same literature.

  Another aim is to study the connection between illustrations and text. This literature

  study is based on both a qualitative and a quantitative method of analysis. The

  qualitative method applies a readability analysis with the focus on the graphic form and

  the language of the text. The quantitative method measures the LIX (readability index)

  of the texts. The result of the study shows that all the levels are suitable for grade 1

  since their degree of difficulty is adapted and they have a smooth progression, as well as

  illustrations which are closely linked to the text. Although these readers are made for

  this grade, it is important that teachers scrutinize the material used in teaching.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 372.
  Jonsson, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Det är rätt roligt, pirrigt men roligt!": Elevers tankar och upplevelser av lärarens och egen högläsning i årskurs tre2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to proceed from pupils’ thoughts and experiences of reading aloud in the classroom. There is some research in the field of reading aloud: the reading aloud that children encounter in the home, which prepares the child for reading, as the child discovers new words and how a story is built up. There is also some research about how school takes over and continues with reading aloud, how reading aloud in school differs from that in the home, and the importance of conversation and discussion. The study is based on sociocultural theory, which focuses on cooperation and social interaction. The study concerned a class of 20 pupils in grade three. In focus groups they discussed the teacher’s and their own reading aloud in the classroom. The result shows that most pupils appreciate the opportunities for reading aloud that occur in the classroom, but want to be able to influence the reading to a greater extent. The pupils wish for more variation between pupil and teacher as regards who is in charge of the reading aloud, and they wish to participate more in the process. The conclusion is that the pupils should be involved in the reading aloud, not just in the conversations about the book but also in the planning of the reading.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 373.
  Jonsson, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Halilovic, Amina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Man föds inte maskulin, man måste bli man: En empirisk studie om hur pojkar framställs genom adjektiv i två barnböcker år 20192020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att från ett genusperspektiv undersöka om de manliga huvudkaraktärerna i två barnböcker publicerade år 2019 framställs på ett genusstereotypt sätt genom de adjektiv som beskriver dem. Genom att analysera adjektiv med hjälp av barnbokskritikern Maria Nikolajevas schema för "kvinnliga" respektive "manliga" egenskaper, kommer det styrka sambandet med hur författaren framställer manliga huvudkaraktärer genusstereotypiskt. Den teori som vi har haft som utgångspunkt för studien är Raewyn Connells genusteori om maskuliniteter. Vårt resultat har visat att en av böckerna uttrycker det manliga performativa genuset och den andra avviker från det performativa genuset. Alltså har adjektivvalet av böckerna visat både ett förhållningssätt till en genusstereotyp roll och en normbrytande roll. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 374.
  Jonsson, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "För fult att skriva": Gymnasieelevers och lärares attityder till svordomar och andra kraftuttryck2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to investigate attitudes towards swear words among students and teachers in the Swedish upper secondary school. The aim has also been to investigate their attitudes towards swear word usage in media. In total 132 student and 13 teachers from two different upper secondary schools have participated in this survey. The questionnaire has been analyzed both with a quantitative and a qualitative method and the results have been analyzed through gender theory, but also from a sociolinguistic viewpoint. The survey shows that the students have a more relaxed attitude towards the usage of swear words in general. The survey also indicates that boys more often use swear words and they do not perceive the words as “ugly” as the girls do. Girls more often than boys describe themselves having been violated by words of abuse. Teachers have yet to find a more efficient way to prevent the usage of words of abuse in school surroundings.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 375.
  Jonsson, Erica
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Hur lärare lär elever att läsa.: en studie av lärares tankar om läsinlärningsmetoder2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate the methods for literacy learning that teachers in grade 1 work with and how the teachers individualize their teaching to suit the pupils. The methods for literacy learning examined in the study are the phonic method, the whole-word method and “learning on the basis of speech” (LTG). To arrive at results, two group interviews and an individual interview were conducted. The interview responses show that the participating teachers and the authors cited in the study agree in their view of literacy learning and individualization, such as advocating a combination of methods to achieve good results in teaching. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 376.
  Jonsson, Erica
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Hur lärare lär elever att läsa: en studie av lärares tankar om läsinlärningsmetoder2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 240 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 377.
  Jonsson, Malinn
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Vad motiverar barn till läsning?: En kvalitativ studie om elevers motivation och drivkrafter till att läsa på fritiden2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka vilka tankar elever har om sin skönlitterära läsning samt vad som motiverar elever till att läsa på fritiden. För att uppfylla syftet besvarades en enkät om inre och yttre motivation i två klasser i årskurs sex. Därefter valdes sex elever med inre motivation till läsning ut för intervjuer. Studien utgår från Self-determination theory som grundar sig i att det finns inre motivation och yttre motivation. Denna studie fokuserar på den inre motivationen som består av tre drivkrafter (kompetens, meningsfullhet, självständighet), dessa har lagt grunden för studiens analys. Resultatet visar att elever med inre motivation tycker om att själva bestämma över sitt läsande, att själva få välja bok och att få välja när de ska läsa. Resultatet visar också att elever tycker om att tala om böcker med andra för att ge eller ta emot boktips.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 378.
  Josefsson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  En studie i Sherlock: En komparativ studie utifrån tre svenska översättningar av A study in scarlet ur ett didaktiskt perspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att se vilka skillnader som går att urskilja mellan tre olika svenska översättningar av Arthur Conan Doyles A study in scarlet. Vidare syftar studien också till att se hur dessa skillnader förhåller sig till den så kallade nyöversättningshypotesen, som menar att varje ny översättning blir allt mer lik källtexten, samt de olika översättningsideal som varit norm under respektive tillkomsttid. Genom dels en kvantitativ analys och dels kvalitativ närläsning studeras språkliga, kulturella och övriga faktorer. Studien visar att nyöversättningshypotesen främst går att verifiera gällande språkliga faktorer och att samtliga översättningar till stor del speglar sina respektive samtiders översättningsideal. Det gör att lärare i de flesta fall kan välja översättningar efter hur bra deras respektive samtidsideal passar läsningens didaktiska syfte. Studien visar också på olika aspekter i A study in scarlet som i översättning försvårar läsarens förståelse av texten, vilket också är nyttigt för lärare att vara medvetna om i val av utgåva. 

  Download full text (pdf)
  En studie i Sherlock
 • 379.
  Josefsson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Från kursplan till undervisning – vad händer med skönlitteraturen?: En studie över skönlitteraturens plats i andraspråksundervisningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie kommer genom en kombinerad enkät- och intervjuundersökning undersöka svenska som andraspråkslärares användning av skönlitteratur i undervisningen. Studien inkluderar samtliga undervisningsnivåer, från grundskolan till vuxenutbildning. I bakgrunden presenteras de förutsättningar som lärarna får genom litteraturdidaktisk undervisning i lärarutbildningen och kraven i kursplanen samt den teori och tidigare forskning som är relevant för undersökningen. Studien visar att en majoritet av lärarna använder skönlitteratur i undervisningen vid minst ett tillfälle i veckan genom en kombination av flera aktiviteter. Av de syften som kursplanerna anger för litteraturundervisning på de olika undervisningsnivåerna uppger majoriteten av lärarna dock endast några stycken som syfte med sitt skönlitterära arbete.  I diskussionsavsnittet analyseras resultatet i förhållande till bakgrunden samt de orsaker som de uppmärksammade faktorerna kan bero på. Det inkluderar också en diskussion kring enkätens utformning som vid uttolkning visade sig problematisk. Avslutningvis sammanfattas i stora drag de resultat som studien uppvisat och vilken betydelse dessa kan ha i ett större perspektiv. Det ges också förslag på hur vidare forskning kan genomföras för att utforska forskningsområdet ytterligare och vilka intressen som kan finnas i en sådan utveckling.

  Download full text (pdf)
  Från kursplan till undervisning
 • 380.
  Josefsson, Therese
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Fröberg, Isabell
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Strategier för att befästa och vidga elevens ordförråd: Om uppgiftsuppläggets teoretiska förankring i ett läromedel som används i svenska som andraspråk2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study analyses the textbook Veckans ord 5 by Britta Redin and Görel Hydén (2003), which is used as a teaching aid in Swedish as a second language. The aim is to examine the theories of vocabulary learning and the learning strategies revealed in the content and design of the textbook and thereby examine its functionality for Swedish L2 pupils. We use content analysis as a method and apply it to selected chapters in the book connected to vocabulary learning and how pupils are expected to consolidate the words they learn. The analysis also considers whether the exercises deal with the form of words (morphology, orthography, phonology) or their content (syntax, lexical field, synonyms, hyponyms, antonyms).

   

  The result shows that the arrangement of the textbook agrees with some common theories and vocabulary learning strategies such as repeating words, linking them to synonyms and learning words through pictures. Another finding is that the exercises highlight the form of words more than their content and meaning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 381.
  Josefsson, Tommy
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Deltagares och lärares syn på SFI: Förhållningssätt till undervisningen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker deltagares och lärares förhållningssätt till SFI-undervisningen dels avseende kunskapssyn och lärande, dels relationer och kommunikation i klassrummet. Tio deltagare och tio lärare gav genom kvalitativa intervjuer ca 350 kommentarer kring SFI-undervisningen, vilka klassificeras utifrån kunskapssyn, lärande, relation och kommunikation. Dessa kommentarer analyseras utifrån aktuella socio-konstruktivistiska studier, teoribildningar om maktordning men främst kulturantroplogiska teorier om värderingar. Studien visar på hur kulturella värderingar (vokal självsäkerhet vs gruppharmoni, stor vs liten maktdistans, hög vs låg kontextualitet) påverkar både kommunikationen i klassrummet och förståelsen av hur undervisningen bedrivs. Den visar att en dragkamp om rätt kunskapssyn och rätt studieteknik råder mellan deltagare och lärare. Normerande attityder gör sig gällande liksom frustration över bristen på framsteg i studierna. Slutligen ger studien flera exempel på god interkulturell kompetens i undervisningen och att deltagarna överlag stävar mot kursplanens mål – kommunikativ och funktionell språkkompetens.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 382.
  Justegård, Ottilia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Högläsning som resurs för utveckling av läsförståelse: En studie av lärares beskrivningar om högläsning för att utveckla elevers läsförståelse2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate how teachers in grades 1­­­­­­­­­­­–3 use reading aloud to develop the pupils’ reading comprehension and how they reflect on the method. The study is based on interviews with four teachers, all of them working in these grades. The interviews have been interpreted hermeneutically and the statements compiled in accordance with the aim and research questions. The results indicate that all the teachers are aware that reading aloud can be used as a resource to develop pupils’ reading comprehension. The results can be interpreted to show that the teachers were accustomed to asking questions about the text that had been read but were uncertain about how to develop the pupils’ reading comprehension otherwise. One reason for the teachers’ uncertainty may be that they do not have the necessary training. The result shows that the reading aloud sessions in the schools look different. What they all have in common, however, is that all the teachers can put the time for reading aloud to better use in order to develop the pupils’ reading comprehension.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 383.
  Juvonen, Päivi
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Oppilaan kielet ja koulun kielet: kielitietoinen didaktiikka oppimisen apuna: [Elevens språk och skolans språk: Språkmedveten didaktik som stöd för inlärning]2019In: Newly arrived students and language awareness in teaching and learning: 22–23 August 2019, University of Helsinki, 2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [fi]

  Luentoni pääasiallinen sisältö voidaan kiteyttää seuraavien otsikoiden alle:

  1. Monikielisten oppilaiden koulumenestyksestä
  2. Kieli ja kielitaito
  3. Kielitieto
  4. Oppilaan kielet ja koulun kielet
  5. Kielitietoinen didaktiikka – miten, kuka, mitä ja miksi?
  6. Lopuksi

  Ruotsista, eikä varmaan pian Suomestakaan, löydy enää montaa koulua, jossa ei käy monikielisiä oppilaita. Varsinkin viime vuosikymmenillä lisääntynyt mobiliteetti ja kansainväliset siirtolaisvirrat ovat tuoneet muun maailman hyvinvoivaan Pohjolaan. Kaikki pohjoismaat tarjoavat lapsille ja nuorille siirtolaisille mahdollisuuden käydä koulua, joko jatkaa aiempaa koulu-uraansa tai aloittaa uutena oppilaana (oppilaan iästä riippumatta). Vastatulleiden oppilaiden toisen kielen kehitystä ja koulumenestystä on tutkittu yhä enenevissä määrin viimeisten viidenkymmenen vuoden ajan, ja tutkimukset ovatkin tunnistaneet useita tekijöitä, jotka vaikuttavat positiivisesti vastatulleiden koulumenestykseen.

  Tärkeimmät näistä, joihin opettajana voi vaikuttaa, ovat:

  1. Oppilaiden aiempien tietojen, taitojen ja kokemuksien tunnistaminen ja tietoinen käyttö
  2. Äidinkielen/kielien kehityksen tukeminen
  3. Yhteistyö vanhempien/huoltajien kanssa

  Yksi tärkeimmistä tiedoista ja taidoista, jonka kaikki oppilaat tuovat mukanaan kouluun, on ainakin yhden puhutun ja joskus myös kirjoitetun kielen osaaminen. Luentoni alkupuolella pohdinkin kielen, kielitaidon ja kielitiedon käsitteitä, viimeksi mainittua eri-ikäisiltä koululaisilta kerättyjen esimerkkien valossa. Läsnäolijat saavat myös itse alkaa muodostaa omaa kieliprofiiliaan.

  Käsittelen myös lyhyesti oppilaan kielten ja koulun kielten välisiä samankaltaisuuksia ja eroja, jolloin kiinnitän erityisesti huomiota arkikieleen ja kielenkäyttöön koulun eri oppiaineissa. Tämän taustan pohjalta siirryn sitten kielitoiseen didaktiikkaan. Esimerkkien avulla valaisen, kuinka kaikki opettajat voivat tietoisesti tukea kaikkien oppilaiden koulukielen, oman aineen kielen, ja äidinkielen kehitystä, ja kuinka vanhemmat/huoltajat voivat aktiivisesti osallistua lastensa koulutukseen. Kaikki esimerkkini valaisevat myös, kuinka positiivinen asenne kieliin ja kielten tietoinen, joustava käyttö (ns. translanguaging) vahvistaa oppilaiden (ja vanhempien/huoltajien!) omanarvontuntoa ja tasoittaa tietä uuteen, aluksi vieraaseen yhteiskuntaan.

  Lopuksi pohdin, miksi kielitietoinen didaktiikka toimii – eli minkälaiset teoriat voivat selittää, että koulut voivat kääntää vastatulleiden oppilaiden huonon koulumenestyksen hyväksi.

 • 384.
  Juvonen, Päivi
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Stockholm University.
  Projekt nyanländ!: En rapport om användningen av extra digitala lärresurser vid undervisning av nyanlända elever på åk 7–9 och gymnasiet i Nacka kommun2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med Projekt Nyanländ har varit att pröva om nya digitala verktyg i undervisningen kan ge bättre förutsättningar för nyanlända elever att tillgodogöra sig ämneskunskaper och att snabbare lär sig svenska.

  Målgruppen var nyanlända elever i någon av årskurserna 7-9 eller gymnasieskolan, det vill säga elever som anlänt sent under skoltiden till Sverige och som därför står inför utmaningen att klara skolans kunskapskrav trots att de enbart har fyra år eller mindre tid i svensk skola bakom sig.

  Projektet startade i februari 2016 och var öppet för skolor med nyanlända elever i årskurserna 7-9 och gymnasieskolan, under förutsättning att rektor anmälde till utbildningsenheten att skolan önskade delta.

  Rektorer vid nio skolor – sex grundskolor och tre gymnasieskolor – meddelade inför starten 2016 att deras skola skulle delta i projektet. Två av de sex grundskolorna är kommunala och övriga fristående. En av de tre gymnasieskolorna är kommunal och två är fristående. Ytterligare en kommunal grundskola tillkom i oktober 2016 och en kommunal gymnasieskola i september 2017.

 • 385.
  Juvonen, Päivi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Eisenchlas, Susana A.
  Roberts, Tim
  Schalley, Andrea C.
  Researching social and affective factors in home language maintenance and development: A methodology overview2020In: Handbook of Home Language Maintenance and Development: Social and Affective Factors / [ed] Andrea Schalley, Susana A. Eisenchlas, Berlin: Mouton de Gruyter, 2020, p. 38-58-Chapter in book (Refereed)
 • 386.
  Juvonen, Päivi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lennartsson-Hokkanen, Ingrid
  Stockholm University, Sweden.
  Ämne och språk i matematikundervisning för nyanlända gymnasieelever2019In: The 14th conference on Nordic Languages as a Second Language, NORDAND 14: 27-29 May 2019, University of Copenhagen, South Campus, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Föredraget är en delstudie i projektet Nyanlända elever i gymnasieskolan - en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering som pågår från 2018 till 2022. Syftet med projektet är att utveckla teorier om inkluderande flerspråkig undervisning och bidra till att utveckla verksamheter. Frågeställningar söker besvara frågor om nyanlända gymnasieelevers språkutveckling, ämnesutveckling och sociala inkludering. Utifrån ett språkvetenskapligt flerspråkighetsperspektiv studeras hur nyanlända elevers språkutveckling och lärande främjas i skolans ämnen vilket i sin tur inverkar på möjligheter till fortsatta studier eller arbete efter skolan. Den huvudsakliga metodiska ansatsen är kvalitativ och materialet samlas in bl.a. genom deltagande observation, policydokument, intervjuer och enkäter. För analys av kvalitativa data tillämpas språketnografisk och funktionell språkanalys (Copland & Creese 2015, Halliday 1999).

  I föredraget presenteras preliminära resultat från en delstudie som fokuserar på interaktionsmönster och stöttningsstrategier i matematikundervisning observerade hos en lärare under en sexveckorsperiod. I dessa data blir matematikundervisningen ett tillfälle för andraspråksutveckling, vilket åskådliggörs när läraren bygger på elevernas tidigare erfarenhet och kunskaper t.ex. genom translanguaging (jfr García & Li Wei 2014). Därutöver framgår att meningsskapande och delaktighet främjas vilket synliggörs när läraren uppmärksammar hur elevernas olika kompetenser fungerar som resurser vid problemlösning.

  Resultaten tyder på att läraren tillvaratar elevernas tidigare kunskaper, vilket präglar undervisningen vilket i sin tur resulterar i att elevernas olika språk blir en resurs i lärandet.

  Copland, Fiona & Creese, Angela. 2015. Linguistic Ethnography: Collecting, Analysing and Presenting Data. SAGE Publications Ltd.

  García, Ofelia & Li Wei 2014. Translanguaging: Language, Bilingualism and Education. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan Pivot.

  Halliday, M.A.K.1999. Grammar and the construction of educational knowledge. In Berry, R., B. Asker, K. Hyland & M. Lam (Eds.). Language Analysis, Description and Pedagogy, 70–87. Hong Kong: The Hong Kong University of Science and Technology.

 • 387.
  Juvonen, Päivi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Mellenius, Ingmarie
  Umeå University, Sweden.
  Paulsrud, BethAnne
  Dalarna University, Sweden.
  Schalley, Andrea
  Karlstad University, Sweden.
  Berg Shamla, Pia
  Karlstad University, Sweden.
  Attitudes, beliefs and knowledge of teachers on multilingualism: the view from Sweden2019In: The 2019 HOLM Symposium of the AILA Research Network (ReN): “Social and Affective Factors in Home Language Maintenance and Development”, York St John University, 9 September 2019, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish schools are experiencing new challenges due to increased mobility and linguistic diversity. Efforts to achieve inclusive education for all are dependent upon teachers’ attitudes, beliefs and knowledge (ABK) of multilingualism. The interplay between teachers’ ABK and the pedagogical and language-developing practices in schools is defined by four major factors interactively shaping and being shaped by teacher cognition: teachers’ own schooling experience, teacher education, contextual factors (e.g. the organization of education), and classroom practices (Borg 2003, 2006). Against this theoretical backdrop, our study investigates the ABK of multilingualism of Swedish teachers, a key issue in the nation today, as part of a larger international project that investigates what shapes teachers’ ABK of multilingualism across countries. Semi-structured interviews were conducted with pre-primary and primary teachers from five Swedish regions (Dalarna, Småland, Stockholm, Värmland, and Västerbotten), representing varied school demographics. These interviews were transcribed and analysed using appraisal theory (Martin & White, 2005; White 2015). Early results indicate that while teachers generally express positive views on multilingualism, echoes of a monolingual mindset are quite strong (“the language” equated with Swedish; “home country” for children born in Sweden; descriptions of a “monolingual” school as the “perfect school”). Teachers with training in language-developing practices acknowledge that mother tongue instruction supports the majority language development as well as students’ overall academic performance. Nonetheless, using all linguistic resources and acknowledging students’ multilingual identities are not common pedagogical strategies. In the school context, Swedish is considered as more important than students’ additional languages, which are often merely seen as an added value not directly relevant to the daily activities in the Swedish school system. Moreover, the findings point to a need for more extensive pre-service teacher education and professional development of teachers, on multilingualism more generally, and on related classroom practices more specifically.

 • 388.
  Juvonen, Päivi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Evaluative language as a legitimising strategy: Swedish students give voice to anxiety and moral values2019In: Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april, 2018 / [ed] Ljung Egeland, B., Roberts, T., Sandlund, E, & Sundqvist, P., Karlstad: Karlstad University Press, 2019, p. 89-110Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, we analyse reflective diary texts produced by twelve multilingual Swedish fifth-graders with immigrant background after the terrorist attack in Paris in 2015, where several employees of the magazine Charlie Hebdo were killed. Our overall aim was to study if allowing the students to discuss and reflect upon engaging events outside the school in writing educates the students in democratic values and in arguing for their opinions. Our specific aim was to analyse and discuss how the students expressed their emotions, opinions and moral values in the texts in terms of the discursive strategies of representation and legitimisation (Hart 2010), and how they actively construe the events accounted for in relation to themselves. Our results show that in the few lines of the texts, the students, with varied linguistic resources in Swedish, constructed social groups based on dichotomous ethical concepts of right and wrong and on emotional assessments legitimising their opinions and beliefs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 389.
  Juvonen, Päivi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, Gudrun
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Flerspråkig muntlighet som resurs: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation i alla ämnen, Del 3: Flerspråkig muntlighet som resurs, årskurs F-9 ]2019Other (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 390.
  Juvonen, Päivi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Yli-Piipari, Marjo
  University of Helsinki, Finland.
  Ahlholm, Maria
  University of Helsinki, Finland.
  Russian minors learning Finnish negation during transitional school year: the case of propositional denial2019In: The 14th conference on Nordic Languages as a Second Language, NORDAND 14: 27-29 May 2019, University of Copenhagen, South Campus, 2019, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we analyze, how propositional denial develops in two primary school aged learners' communication, during their first school year in Finnish school. By propositional denial we refer to certain types of standard negation (see Miestamo 2005) where the denial is tightly contextual (see Kotilainen 2007), such as in the following example:

  Teacher: se on kyllä koira se ei oo susi 'that is actually a dog it is not a wolf'

  Anton: but this is not koira ‘but this is not a dog'The denied proposition ("dog not wolf"-view) precedes the denying utterance that includes an opposite view ("not dog"-view).

  Our focus participants are two Russian speaking students (9 and 11 years) acquiring Finnish during their first school year in Finland. We study the acquisition through scrutinizing the longitudinal development of negatives over a period of eight months, from September to April. The recorded classroom data enable describing the linear development of each participating individual.

  The results show three phases in acquiring propositional negation. 1) In the initial phase, September to December, the propositional denials are translingual, constructed of English/Finnish or Russian/Finnish. 2) In the intermediate phase, from December to February, the denial is expressed in learner Finnish, with e.g. unconventional person inflection. 3) The third phase is found from March to April, where the asymmetrical Finnish negation, especially the auxiliary e- conjugated in person and number, have mostly become conventionalized.

  In this presentation, examples of the aforementioned phases are displayed and discussed in detail.

  References

  Kotilainen, Lari. 2007. Kiellon lumo. Kieltoverbitön kieltokonstruktio ja sen kiteytyminen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

  Miestamo, Matti. 2005. Standard Negation. The Negation of Declarative Verbal Main Clauses in a Typological Perspective. Berlin: Mouton de Gruyter.

 • 391.
  Järvinen, Sivi
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Processbarhetsteorin: En studie om finskspråkiga elevers användning av personliga och reflexiva pronomen i possessivform samt placering av negation i bisats 2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to explain Finnish students’ acquisition of Swedish as a second language: the focal point is the learners’ use of the possessive personal pronouns (hennes, hans and deras) and the possessive reflexive pronouns (sin, sitt and sina), and the placement of the Swedish negation in subordinate clauses. The theoretical background for the analysis of these linguistic structures is the Processability theory. This thesis suggests that the pronouns, which have not been earlier investigated through the Processability theory, are a part of the stage 4 of the theory, whilst the placement of negation in subordinate clauses is part of the stage 5.

  The basis for this thesis is a survey made in a secondary school in the north of Sweden and an upper secondary school in the north of Finland in autumn 2016. In other words two different groups of students have participated in the survey: one group studying Swedish as a second language in Sweden and one group studying Swedish as a foreign language in Finland. The analysis shows no linguistic differences between these two groups and for this reason there is no distinction made between them.

  The results reveal that the possessive personal pronouns are slightly more overused than the possessive reflexive pronouns. However, the results show that those students who have not commenced to process level 4 have not either began to process level 5. The learners’ utilization of the negation placement suggests that they first learn the preverbal placement of the negation in a main verb and afterwards the preverbal placement of a negation in an auxiliary verb.

  The results and conclusions given in this essay may be of some interest for other teachers and educational researchers. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 392.
  Karlsson, Agnes
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Larsson, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att samtala om en faktatext med nyanlända elever på mellanstadiet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt I studien undersöks vad som karaktäriserar två grupper nyanlända mellanstadieelevers samtal om en faktatext. Syftet är att få kunskap om vad i en faktatext nyanlända elever samtalar om, med hjälp av stöttande frågor från en samtalsledare. Syftet är också att få kunskap om på vilka sätt eleverna samtalar om språk och ämnesinnehåll. I studien antas ett sociokulturellt perspektiv på lärande, där interaktionen mellan eleverna i samtalet är av betydelse för den förståelse och det lärande som kommer till uttryck. För att förstå vad som kommer till uttryck i elevernas samtal, har studien dessutom ett sociosemiotiskt perspektiv på språk. Eftersom läsandet av och samtalet om en faktatext ligger till grund för undersökningens resultat, antas även ett receptionsteoretiskt perspektiv på läsande. Inom ett sådant perspektiv ses mötet mellan läsare och text som meningsskapande. Undersökningens material består av två videoupptagningar, där två grupper med totalt nio nyanlända mellanstadieelever har filmats. Eleverna läser och samtalar om en faktatext tillsammans med en samtalsledare, som ställer stöttande frågor. Materialet har transkriberats och elevernas textrörlighet har analyserats. Resultatet visar att eleverna, med hjälp av samtalsledarens stöttande frågor, framför allt samtalar om ord, sammanfattar, tar ut huvudpunkter, generaliserar, kommenterar textens funktion, och relaterar till tidigare erfarenheter samt till författarperspektiv. Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att lärares frågor stödjer och styr nyanlända elevers möjligheter att röra sig i texter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 393.
  Karlsson, Alexandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skrivande och bedömning: en studie om lärares uppfattningar av bedömning och skrivundervisning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this study was to find out how teachers talk about how they teach writing and about their assessment of pupils’ texts. The study is an attempt at a discourse analysis to find out how teachers perceive texts and the teaching of writing. The method used for collection of data for the study is interviews with teachers. The interviews were analyzed in terms of themes, processes and participants. The interviewed teachers point out that teaching writing is important since it prepares pupils for the future. The assessment should function as support in the pupils’ development. The analysis also shows that the pupils are responsible for their own development, but that teachers serve as help and support along the way.

 • 394.
  Karlsson, Annika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Marie, Erlandsson
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Barnlitteratur i förskolan: -en möjlighet till kunskapsutveckling?2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte är att undersöka hur förskolepersonalen på ett antal förskolor i ett mindre samhälle i södra Sverige, med barn mellan ett och fyra år, arbetar med barnlitteratur i ett kunskapsutvecklande syfte. Vårt arbete tar sin utgångspunkt i Ulla Damber, Jan Nilsson och Camilla Ohlssons bok Litteraturläsning i förskolan (2013). I studien har man undersökt detta område och ger kritik till att barnlitteraturen till största del används i form av disciplinära och strukturella syften, så som läsvila och spontan läsning. Damber et al. (a.a.) menar att barnlitteraturen har en större potential och kan användas i mer kunskapsutvecklande syfte. Vi har valt Vygotskijs sociokulturella utvecklingsteori som teoretisk utgångspunkt för vår studie, eftersom vi anser att förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) är väl förankrad i denna teori. Utifrån förskolans läroplan (a.a.) har vi problematiserat kunskapsbegreppet och hur de olika formerna av kunskap kan utvecklas med hjälp av barnlitteraturen. Vi har problematiserat hur Damber et al. (2013) förhåller sig till kunskapsbegreppet och den sociokulturella utvecklingsteorin. Vidare hur begreppet kan kopplas till arbetet med barnlitteratur i förskolan.Vår empiriska del består av enkäter med både kvalitativa och kvantitativa frågor, som vi delat ut till all förskolepersonal på tre olika förskolor. Resultatet av enkäterna visar att barnlitteraturen, i likhet med Dambers et al. (a.a.) studie, främst används i form av läsvila och spontan läsning. Det vi kan se skiljer sig från den studien är syftet och föreställningen om vad som är kunskapsutvecklande för barnet. Vår studie tar även upp hur mycket tid förskolepersonalen uppskattar att de använder barnlitteratur samt vilka möjligheter och hinder de ser. Här visar resultatet viss skillnad mellan både verksamheterna och personalens utbildningsbakgrund. Exempel på detta är att en av förskolorna arbetar mer aktivt med barnlitteraturen än de övriga. Barnskötarna använder i högre grad barnlitteraturen vid aktiviteter som läsvila och spontan läsning, jämfört med förskollärarna i undersökningen. Dock finns det undantag inom bägge yrkeskategorierna gällande användning och ambitioner. Slutligen menar vi att studien visar på att kunskapsutveckling är ett komplext begrepp och vad som är kunskapsutvecklande kan problematiseras ur flera aspekter.

  Download full text (pdf)
  Barnlitteratur i förskolan - en möjlighet till kunskapsutveckling?
 • 395.
  Karlsson, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Konsten att övertyga en nation: en retorisk analys av Almedalstal 20172018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska nutida tal från Sveriges största partier är uppbyggda. Materialet, det vill säga talen, är hämtade från partiledartalen som hölls under Almedalsveckan 2017. Talen från de vid tillfället tre största partierna har använts i analysen. Det som undersöks är hur talen är strukturerade, deras speciella kontext, hur talaren interagerar med lyssnarna och hur de använder de olika retoriska bevismedlen (ethos, pathos och logos). Metoden är främst retorisk analys men även diskursanalys. De viktigaste resultaten från undersökningen visar att partierna har kontexten i åtanke, både vad gäller hänvisningar till kontexten och aktuella händelser men också vad gäller innehåll och fokus på riksdagsvalet 2018. Vad gäller retoriska bevismedel använder sig alla tre talare av ethos. Moderaterna och Sverigedemokraterna använder även en blandning av pathos och logos och mer kritik mot andra partier än vad Socialdemokraterna gör. Socialdemokraterna använder sig främst av logos. Detta kan hänga ihop med vilka partier som sitter i regeringen och vilka som är i opposition. För att interagera med lyssnarna är det som undersökts användandet av exempel, retoriska frågor, uppmaningar och användandet av pronomen. Där är det viktigaste resultatet hur talarna använder sig av vi-form när de talar om positiva saker och sedan väljer andra pronomen vid neutrala eller negativa ämnen.

 • 396.
  Karlsson, Ellinor
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lärares föreställningar om och erfarenheter av läsinlärning med IKT i grundskolans tidiga år: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate four teachers’ ideas and experiences of Information and Computer Technologies (ICT) in the early years of learning to read in the lower grades of school. This is done with the aid of qualitative interviews. The results of the interviews are then discussed on the basis of Vygotsky’s sociocultural theory. The informants work in three different municipalities in southern Sweden. The study presents research that is both positive and negative to the use of computers or tablets instead of pen and paper in the teaching of writing. The study also aims to elucidate the informants’ perception of advantages and disadvantages of ICT in teaching. The result shows that the informants have a positive view of ICT as a complement in their teaching. The informants, however, are limited by external factors such as access to technical tools and Internet connections, which causes frustration and has the effect that they get relatively little actual experience of it. The teacher’s technical competence and the age of the pupils also affect the working methods and the pupils’ assignments.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 397.
  Karlsson, Ellinor
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läshundens betydelse för elevers läslust och motivation i skolan: En litteraturstudie2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the essay is to investigate how Swedish and international research describes the use of book dogs as an educational tool to encourage children to learn to read and feel motivated to read. To achieve the aim a systematic literature study has been performed, with the focus on how book dogs are presented as enhancing motivation to learn to read in primary school, and the ways in which book dogs have been used in Swedish and foreign schools. Similarities and differences between Swedish and international use of book dogs have also been examined. Data were collected through scientific databases, and only high-quality studies and peer-reviewed scholarly studies occur in the selected literature. The material has been analysed in terms of motivation theory, with the focus on motivation to read.

   

  The result shows that both Swedish and international studies emphasize how book dogs can motivate primary school pupils to start reading or to read more. Book dogs also seem to be able to motivate pupils to become more involved in school work in general. What the majority of researchers emphasize, however, is that the use of book dogs is a supplement to other methods for motivation and development of reading, and that the measures should be used systematically and over a long time. One difference between Swedish and international work with book dogs is that the activities with book dog teams in Swedish schools are limited by rules about the places in which dogs are permitted.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 398.
  Karlsson, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Språkutvecklande stödstrukturer: En observations- och intervjustudie om lärares arbete med läsning i SO i åk 4–52020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The curriculum for social studies is designed in a way where knowledge is assessed through the students’ expressive language skills. Much of the knowledge is also expected to be gained through reading. The purpose of this study is to examine what types of scaffolding teachers can create for students reading social studies nonfiction texts in grades 4–5. The study is based on observations and interviews with three teachers. The material was subsequently analysed based on characteristics in language development methods, showing that teachers do not emphasise the importance of language for learning when teaching. The results also show that students, to a small extent, are used as supporting resources for one another and that teachers themselves take up much of the talking space in the classroom. During structured oral text instruction teachers request short answers, that are evaluable rather than allowing time for interrogative and reflective discussions. The effect of the teacher centered teaching is that the students are passivate instead of challenged with cognitively demanding tasks where scaffolding can enable a potentially higher learning level.

  Download full text (pdf)
  Språkutvecklande stödstrukturer
 • 399.
  Karlsson, Lizette
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Det är en bra idé att börja med det lättaste": En studie av lärares uppfattningar av metoden "att skriva sig till läsning"2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate teachers’ experiences of working with Writing to Read (WTR), and their perceptions of how pupils develop in reading and writing when they write on computers or similar devices. Another aim is to study teachers’ motives for using the WTR method. The material used for analysis is four interviews with teachers who use WTR. The result of the analysis shows that the teachers find that the pupils have a greater love of writing and that the teachers chose to work with the method because they want to change how pupils learn to read and write. Another finding is that the teachers feel that pupils with motor difficulties benefit most from working with WTR. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 400.
  Karlsson, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Jämställda läromedel?: En studie om framställningen av kvinnor och män i läromedel för Svenska 12016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to analyze whether two selected teaching materials intended for Swedish 1 published in 2014 and 2015 reflects the gender equality in Gy11. The study consists of a quantitative analysis and a discourse analysis that focus on how often and in what way women and men are depicted in the teaching material. The analyzed teaching materials are the textbooks Svenska 1 – helt enkelt and Fixa språket 1. The result shows that both books are quantitatively equal since men and women get almost as much space in the text and the image. However, the genders are depicted in different ways and constitute the norm in separate areas. The textbooks can even be said to be  heteronormative. The result also shows that both textbooks raise gender equality issues, which should be seen as positive because education, according Gy11, should be characterized by a gender equality perspective.

  Download full text (pdf)
  fulltext
567891011 351 - 400 of 774
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf