lnu.sePublications
Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 2123
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Curtsby, Andrea
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Fanny
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Våga fråga: Kvinnors upplevelser av att som barn blivit sexuellt utnyttjade2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Majoriteten av de kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade som barn upplever sig ha en skadad tillit till andra människor och har svårt att dela med sig av sin erfarenhet och håller därför hårt på sin hemlighet. Sjuksköterskor är osäkra på hur de ska formulera sig när de möter kvinnor som berättar om att de har blivit sexuellt utnyttjade. Det finns även en osäkerhet bland sjuksköterskor om hur de skall hantera informationen kvinnorna ger dem vid ett eventuellt avslöjande.

  Syfte: Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av att som barn blivit sexuellt utnyttjade.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på sex stycken biografier. Biografierna analyserades enligt Lundman och Hällgren Graneheims innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier och sex underkategorier som beskriver kvinnornas upplevelser av att som barn blivit sexuellt utnyttjad. Kategorierna som framkom var: Upplevelsen av en förändrad identitet, Upplevelsen av att hindras gå vidare och Upplevelsen av att ett annat liv är möjligt.

  Slutsatser: Kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade som barn har ett dåligt självförtroende, en dålig självkänsla och kan hålla uppe en mask som hindrar de sexuella övergreppen från att avslöjas. Sjuksköterskans osäkerhet avseende bemötandet av dessa kvinnor samt begränsningen av riktlinjer leder också till att de sexuella övergreppen inte alltid uppmärksammas. 

 • 402.
  Dahal, Pranab
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Joshi, Sunil Kumar
  Kathmandu Medical College, Nepal.
  Swahnberg, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  'We are looked down upon and rejected socially': a qualitative study on the experiences of trafficking survivors in Nepal2015In: Global Health Action, ISSN 1654-9716, E-ISSN 1654-9880, Vol. 8, p. 1-9, article id 29267Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The successful reintegration of sexual trafficking survivors into Nepalese society is challenging. This paper aims to explore the trafficking process, abuses faced during sexual slavery, and the challenges faced by women and girl survivors for successful reintegration. Method: This exploratory study used qualitative methods to identify that poverty, illiteracy, lack of opportunities, and varied social stigma initiate the victimization process, and continuity of this vicious circle increases the risk for (re) entrapment. Result: The reasons for sexual trafficking have also become the reasons for restricting survivors from opportunities for growth and mainstreaming. Conclusion: Non-existent support systems, detachment from familial ties, being outcast by society, and an uncertain livelihood make reintegration difficult for survivors.

 • 403.
  Dahl, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Landley, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  "STI drabbar inte mig": -Unga vuxnas kunskaper och attityder om sexuellt överförbara infektioner2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En sexuellt överförbar infektion (STI) kan drabba alla människor vid oskyddat sex oberoende av ålder, kön och sexuell läggning. Unga vuxna mellan 20-29 år är en speciellt utsatt grupp när det gäller att smittas av en STI. De vanligaste STI bland unga vuxna är klamydia, kondylom och genital herpes och obehandlade kan dessa infektioner leda till komplikationer och infertilitet. Syftet med studien var att undersöka och belysa unga vuxnas kunskaper och attityder om STI. Som metod i studien har fokusgruppsintervjuer tillämpats. Deltagarna var unga vuxna kvinnor och män i åldersgruppen 20-26 år från folkhögskolor. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras utifrån de sex kategorier som framkom i analysen. Resultatet visar att unga vuxna vet hur STI smittar och de vet var de ska söka information men de önskar att de visste mer. De unga vuxna tror att orsaken till att fler drabbas av en STI beror på att kondom används mer sällan och att om de skulle drabbas så är infektionen lätt att bota. När de unga vuxna går och testar sig anpassas efter sexlivet. De är mer rädda för att drabbas av en STI vid en utlandssemester då de inte känner samma trygghet som när de är hemma. Konklusionen med studien är att unga vuxna inte är rädda för att drabbas av en STI. De vet att STI kan smitta vid sexuellt umgänge men är inte så noga med att använda kondom. En förändring av unga vuxnas attityder till STI och en mer positiv syn på kondomanvändning kan påverka smittspridningen av STI i samhället.  

 • 404.
  Dahl Olsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  "Det ansiktslösa mötet": En beskrivning av distriktssköterskors arbete med telefonrådgivning2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

   

  BAKGRUND Att inte se patienten men samtidigt ge säkra, goda och evidensbaserade råd och bedöma rätt vårdnivå är en stor utmaning för distriktssköterskan i telefonrådgivning. Att arbeta med telefonrådgivning är en stor del av distriktssköterskans arbete på en vårdcentral.

  SYFTE Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning. METOD Kvalitativ induktiv ansats har använts med semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio distriktssköterskor och en kvalitativ latent innehållsanalys användes för att analysera textmassa. RESULTAT Resultatet bygger på ett tema och fem kategorier. Temat är; Svårt att möta allas behov med begränsade möjligheter men också utmanande och Kategorierna är; Det svåra arbetet med telefonrådgivning, När resurser saknas är det svårt att arbeta med telefonrådgivning, Att känna sig utsatt tar energi, Olika faktorer för ett bra arbete i telefonrådgivning och Ett arbete som är en utmaning. Resultatet visar att arbeta med telefonrådgivning på en vårdcentral upplevs som svårt när distriktssköterskan och patienten inte förstår varandra och det är svårt att alltid känna att de fattat rätt beslut. Det upplevs svårt att arbeta med telefonrådgivning och endast ha fyra till fem min/samtal och det är svårt att bedöma vård när läkartider inte finns. Distriktssköterskorna upplever att arbeta med telefonrådgivning är en stor utmaning KONKLUSION Att arbeta som distriktssköterska i telefonrådgivning mot primärvården är en utmaning. Att inte se patienten kan göra det svårt att fatta beslut. Att inte patienten kommer fram till sin vårdcentral skapar ett vårdlidande för patienten.

 • 405.
  Dahlberg, Helena
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Dahlberg, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  The question of meaning — a momentous issue for qualitative research2019In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 14, no 1, p. 1-7, article id 1598723Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we identify some worrying problems in the contemporary practice of qualitative research, such as the confusion regarding content and meaning in content analysis, the frequent use of standardized methods that avoids philosophy, as well as the description/interpretation dichotomy in empirical research. Since they all arise from a failure to understand the concept of meaning, we return to the question of meaning as the axis that qualitative research pivots around. We examine the meaning of meaning, and how meaning differs from content, and we then ask what consequences this has for research. Even though our analysis is rooted in phenomenological philosophy, we argue that that the ideas that we present are valid for any qualitative research approach. The question of understanding and relating to meaning, we argue, is a momentous issue for qualitative research, where we either continue safeguarding the very essence of qualitative research as dealing with human phenomena, or give it up in favor of more pragmatic and clear-cut methods that seemingly does away with the question of meaning.

 • 406.
  Dahlberg, Helena
  et al.
  University of Gothenburg.
  Ranheim, Albertine
  Karolinska Institutet.
  Dahlberg, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ecological caring-Revisiting the original ideas of caring science2016In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 11, p. 1-10, article id 33344Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this empirically grounded philosophical paper is to explore the notion of holistic care with the intention to expand it into a notion of ecological care and in such a way revisit the original ideas of caring science. The philosophical analysis, driven by lifeworld theory and especially Merleau-Ponty's philosophy, is firmly rooted in contemporary clinical care. We used interview data from patients in a study at an anthroposophic clinic in Sweden, which forms part of an ecological community with, for example, ecological agriculture. The empirical study is analysed according to reflective lifeworld research. Starting from the fact that illness can be defined as a loss of homelikeness in the body and in the familiar world, our findings illustrate how ecological care helps the patient to once again find one's place in a world that is characterized by interconnectedness. The task of ecological care is thus not only to see the patient within a world of relationships but to help the patient find his/her place again, to understand himself/herself and the world anew. Ecological care is not only about fighting an illness, but also recognizes a patient from inside a world that s/he is affected by and affects, that s/he is understood and understands from. Such care tries to restore this connection by making possible the rhythmical movement as well as the space in-between activity and rest, between being cared for and actively involving oneself in one's recovery and between closing oneself off from the world and once again going out into it.

 • 407.
  Dahlberg, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Gustavsson, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Alfons på besök: - en intervjustudie om vårdpersonalens upplevelse av ett vårdhundsbesök på ett demensboende.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demenssjukdomar kan drabba vem som helst. Antalet insjuknade förväntas öka världen över inom 50 år. Då medicinska behandlingsmöjligheter är få anses god omvårdnad och förbättrat välbefinnande vara bästa behandlingen. Vårdhunden har blivit ett begrepp inom vården av människor med demens då tidigare forskning visat att vårdhunden på ett positivt sätt bidragit med fysiska och psykiska förbättringar samt ökat välbefinnande hos människor med demens.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa hur vårdpersonalen upplever att en vårdhund påverkar välbefinnandet hos de boende på ett demensboende.

  Metod: Studien är en sammanställning av intervjuer med informanter utvalda med snöbollsmetoden. Genom att jämföra likheter och skillnader mellan intervjuerna utvecklades fem olika kategorier.

  Resultat: Resultatet visade att en vårdhund upplevdes frambringa mycket glädje och en förbättrad social samvaro för de boende på demensboendet. Vårdhunden bidrog även med ökad rörlighet och aktivitet hos de boende samt minnesstimulering som ledde till fler diskussioner sinsemellan. Nackdelarna med vårdhunden upplevdes vara få men hundrädsla och allergi nämndes.

  Slutsatser: Studiens slutsats är att vårdhund upplevs bidra med glädje och positiv energi. Vårdhunden upplevs påverka de som möter den både på ett fysiskt och psykiskt plan. Vårdhunden frambringar minnen, känslor och rörelse och upplevs kunna främja välbefinnandet i vardagen hos den demensdrabbade. 

 • 408.
  Dahlgren, Liza
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Eriksson, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Heiding, Therese
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Vägen tillbaka- En systematisk litteraturstudie om traumatiska hjärnskador2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år drabbas flera individer av traumatiska hjärnskador orsakade av yttre våld mot huvudet. Det kan leda till olika funktionssvårigheter som påverkar och förändrar livet. Individen går från att vara självständig till att bli beroende av andras hjälp och stöd i vardagen.

  Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av rehabilitering efter en traumatisk hjärnskada.

  Metod: Den systematiska litteraturstudien utgick från en väl formulerad och klar fråga som sedan besvarades metodiskt genom att ha identifierat, valt, värderat och analyserat relevant forskning. Analysen grundades på en manifest innehållsanalys.

  Resultat: Det visade sig att individer som drabbats av en traumatisk hjärnskada upplevde begränsningar i vardagen och hade en rädsla för att misslyckas under rehabiliteringsprocessen. Information och stöd hade stor betydelse och upplevdes både positivt och negativt för individen. Det framkom också att individen måste acceptera och skapa sig en förståelse för sina funktionsnedsättningar. För att ta sig vidare i rehabiliteringen användes olika strategier för att underlätta i vardagen.

  Slutsats: Upplevelser skiljer sig från individ till individ. Något som var utmärkande i den här systematiska litteraturstudien var patientens upplevelse kring informationens och stödets betydelse i en rehabiliteringsprocess. Sjuksköterskan bör skapa sig en förståelse för patientens situation för att kunna stödja och hjälpa i rehabiliteringen efter en traumatisk hjärnskada.

 • 409.
  Dahlgren, Liza
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Peltonen, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Tillsammans i kaoset: - Hur sjuksköterskor upplever att patienter påverkas av arbetsmiljön på en akutmottagning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The number of visits to emergency departments in Sweden has increased in recent years and high workloads are common. Large patient numbers, lack of care places and long waiting periods lead to stress in nurses and patient safety decreases. Nurses in emergency department feel that they are overworked and unable to provide the care they wish.

  Objective:  The aim of this study is to clarify nurses’ experiences of how patients are affected by the working environment in an emergency department.

  Method: A qualitative study of 12 nurses working at an emergency department was interviewed through semi-structured interviews. The analysis has been conducted through a qualitative latent content analysis.

   

  Result: The result is based on a theme "The working environment creates shortages in care" with two categories; "Risk of injury to the patient" and "Negative experience for the patient". When the workload is high, the nursing, communication and triage is lacking. Resources are not enough and patients can wait for medicines. Patients feels unseen and experience they are in the way. The result shows that integrity becomes insufficient when the workload is high and the nurses experience that patients feels stressed and anxious because of the environment.

   

  Conclusion: There are risks for the patients seeking medical care at the emergency department. Nurses are stressed, forgets and provides insufficient care and treatment. The working environment needs to be better for the nurses in order to provide the care they want as well as the care that patients deserve. The risks to the patients are highlighted from the nurse's perspective and continued research needs to be based on the patient's own experiences. Continued research is needed on routines for improving nursing care at emergency departments.

 • 410.
  Dahlskog, Kimberly
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Nilsson, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att leva med kronisk leukemi: Patienters erfarenheter av att leva med kronisk leukemi2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Leukemi är en form av cancer som drabbar benmärgen där blodet bildas. Leukemi delas in i två olika grupper, akut och kronisk. Kronisk leukemi har en långsam process och är svår att upptäcka men när sjukdomen väl är upptäckt finns det inga botemedel, endast lindring. Kronisk leukemi delas i sin tur in i två olika grupper, kronisk lymfatisk leukemi och kronisk myeloisk leukemi som utgår från olika system i kroppen. Leukemi behandlas bland annat genom olika typer av cytostatika, strålbehandling och kirurgi. Beroende på vilken omfattning sjukdomen har varierar behandlingsformen. Kronisk leukemi innebär ofta en stor förändring i livet där människans livsvärld och självuppfattning kan förändras. Syfte Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med kronisk leukemi. Metod Metoden som använts utgår från en systematisk litteraturöversikt med nio utvalda artiklar. Sökningar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO och granskades utifrån en vald granskningsmall. Artiklarnas resultat analyserades och sammanställdes till ett nytt resultat för den här studien med utgångspunkt från vald teoretiska referensramen. Resultat Resultatet visas genom tre kategorier och tre subkategorier. Kategorierna är ett förändrat liv, erfarenheter av information och erfarenheter av att få behandling kontra att inte få behandling. Slutsats De erfarenheter en person med kronisk leukemi har är att de har sämre livskvalité samt att de lever med en osynlig sjukdom. En slutsats är att patienterna beskriver biverkningarna av behandlingarna som värre än symtomen av sjukdomen. Resultatet visar att erfarenheterna av information till patienterna, både gällande behandling och sjukdomsbild, är något som brister och det upplevs påverka livskvalitén negativt. 

 • 411.
  Dahlstedt, Marita
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ekmark, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienters upplevelser av vården vid en cancersjukdom - En studie baserad på självbiografier2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 412.
  Dahlström, Emelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Nyman Thaning, Anna
  Finna jämvikt mellan makt och stöd: En studie om vårdrelationen med patienter i läkemedelsassisterad behandling2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO), är en speciellt krävande behandlingsmetod för såväl patienter som för vårdpersonal, då den utgår från ett strikt regelverk och kontrollerande miljö. Trots den kontrollerade miljön är sjuksköterskans roll att skapa en god vårdrelation och ett gynnsamt behandlingsklimat för patienterna. Tidigare forskning visar på just den komplexitet som vårdrelationen med patienter i LARO kan innebära.

  Syfte: Att undersöka sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationen till patienter i LARO.

  Metod: En kvalitativ studie där nio yrkesverksamma sjuksköterskor som arbetar med LARO intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Dataanalysen bestod av en latent innehållsanalys med induktiv ansats.

  Resultat: Studien visar att vårdrelationen upplevs som sjuksköterskornas viktigaste redskap i LARO och att det präglas av tillit, trovärdighet, trygghet, ärlighet, engagemang, tydlighet och kunskap.

  Slutsats: Vårdrelationen är grundpelaren, och det viktigaste verktyget i LARO-behandling. Vårdrelationen är kärnan i omvårdnaden, och det är ur den alla behandlingsinsatser i LARO utgår ifrån.

 • 413.
  D´Alesio Guelvenzu, Mitya
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Pihl Nourizad, Somayyeh Sacha
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Upplevelsen av kommunikationen efter införandet av WHO´s checklista: - En systematisk litteraturstudie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 414.
  Dalteg, T.
  et al.
  Jönköping university.
  Sandberg, J. S. Jonas
  Jönköping university.
  Malm, D. M. Dan
  Jönköping university.
  Sandgren, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Benzein, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  The heart is a representation of life: an exploration of illness beliefs in couples living with atrial fibrillation2017In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 16, p. S41-S41Article in journal (Other academic)
 • 415.
  Dalteg, Tomas
  et al.
  Jönköping University.
  Benzein, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sandgren, Anna
  Jönköping University.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Malm, Dan
  Jönköping University.
  Managing uncertainty in couples living with atrial fibrillation2014In: Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 0889-4655, E-ISSN 1550-5049, Vol. 29, no 3, p. E1-E10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Living with a chronic disease such as atrial fibrillation (AF) not only affects the patient but also has implications for the partner. There is a lack of research on couples living with AF and, in particular, how they experience and deal with the disease.

  Objective: The aim of this study was to explore couples’ main concerns when one of the spouses is afflicted with AF and how they continually handle it within their partner relationship.

  Methods: Classical grounded theory was used throughout the study for data collection and analysis. Interviews were conducted with 12 couples (patient and partner together). There were follow-up interviews with 2 patients and 2 partners separately.

  Results: Couples living with AF experience uncertainty as a common main concern. This uncertainty was fundamentally rooted in not knowing the cause of AF and apprehension about AF episodes. Couples managed this uncertainty by either explicitly sharing concerns related to AF or through implicitly sharing their concerns. Explicit sharing incorporated strategies of mutual collaboration and finding resemblance, whereas implicit sharing incorporated strategies of keeping distance and tacit understanding. Time since diagnosis and time being symptom-free were factors influencing afflicted couples’ shifting between implicit and explicit sharing.

  Conclusions: Atrial fibrillation affects the partner relationship by bringing uncertainty into couples’ daily lives. Even though this study shares similarities with previous studies on couples living with chronic disease, it contributes to the existing knowledge by presenting a set of strategies used by couples in managing uncertainty when living with AF.

 • 416.
  Dalteg, Tomas
  et al.
  Jönköping University.
  Benzein, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sandgren, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Malm, Dan
  Jönköping University;County Hospital Ryhov.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linköping University.
  Associations of Emotional Distress and Perceived Health in Persons With Atrial Fibrillation and Their Partners Using the Actor–Partner Interdependence Model2016In: Journal of Family Nursing, ISSN 1074-8407, E-ISSN 1552-549X, Vol. 22, no 3, p. 368-391Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Individual behavior affects and is affected by other people. The aim of this study was to examine if emotional distress in patients with atrial fibrillation (AF) and their spouses was associated with their own and their partner’s perceived health. Participants included 91 dyads of patients and their spouses. Emotional distress was measured using the Hospital Anxiety and Depression Scale and perceived health was measured with the Short Form 36 Health Survey. The Actor–Partner Interdependence Model was used for dyad-level analyses of associations, using structural equation modeling. Higher levels of anxiety and depression were associated with lower levels of perceived health in patients and spouses. Higher levels of depression in patients were associated with lower levels of vitality in spouses and vice versa. As AF patients and their spouses influence each other, health-care interventions should consider the dyad to address dyadic dynamics. This may benefit the health of the individual patient and of the couple.

 • 417.
  Dalteg, Tomas
  et al.
  Jönköping University.
  Sandberg, Jonas
  Jönköping University.
  Malm, Dan
  Jönköping University;County Hospital Ryhov.
  Sandgren, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Benzein, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  The heart is a representation of life: an exploration of illness beliefs in couples living with atrial fibrillation2017In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 26, no 21-22, p. 3699-3709Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives. To explore illness beliefs in couples where one spouse has atrial fibrillation.& para;& para;Background. Beliefs are the lenses through which we view the world, guiding our behaviour and constructing our lives. Couples evolve an ecology of beliefs from their interaction whereby their actions and choices arise from their beliefs. Atrial fibrillation is a common cardiac arrhythmia that has implications for both patients and partners. A couple's illness beliefs play an important role in convalescence and illness management, and no previous studies have explored illness beliefs in couples living with atrial fibrillation.& para;& para;Design. A qualitative hermeneutic design.& para;& para;Methods. Data collection constituted in-depth interviews with nine couples (patient and partner together). Hermeneutic philosophy as described by Gadamer was used to interpret and to understand illness beliefs in couples living with atrial fibrillation.& para;& para;Results. The findings revealed both core illness beliefs and secondary illness beliefs. From the core illness belief 'The heart is a representation of life', two secondary illness beliefs were derived: atrial fibrillation is a threat to life and atrial fibrillation can and must be explained. From the core illness belief 'Change is an integral part of life', two secondary illness beliefs were derived: atrial fibrillation is a disruption in our lives and atrial fibrillation will not interfere with our lives. Finally, from the core illness belief 'Adaptation is fundamental in life', two secondary illness beliefs were derived: atrial fibrillation entails adjustment in daily life and atrial fibrillation entails confidence in and adherence to professional care.& para;& para;Conclusion. Couples' interaction has developed mutual illness beliefs regarding atrial fibrillation that guide them in their daily lives and influence their decisions. The adoption of a family-centred perspective in cardiovascular care settings is warranted.

 • 418.
  Dalvandi, Asghar
  et al.
  Dept of NVS, Div. of Nursing, Karolinska Institutet.
  Khankeh, Hamidreza
  University of Social Science and Rehabilitation, Tehran.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Dept of NVS, Div. of Nursing, Karolinska Institutet.
  Maddah, SBB
  University of Social Science and Rehabilitation, Tehran.
  Heikkilä, Kristiina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Karolinska INstitutet.
  Everyday Life Condition in Stroke Survivors and Their Family Caregivers in Iranian Context2013In: International Journal of Community Based Nursing & Midwifery, ISSN 2322-2476, Vol. 1, no 1, p. 3-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BackgroundStroke is an unexpected major life incident that effect on physical functioning and can lead tochanges in lifestyle and inability to manage self care, work or leisure. To explore the everydaylife situation as experienced by stroke survivors, and their family caregivers, this study wasconducted 3-6 month after stroke.MethodsTwelve stroke survivors and thirteen family caregivers were interviewed and a qualitativecontent analysis was conducted to analyze data.ResultsThe results were categorized into two central themes that were identified as; (1) Being challengedby changes in everyday life situation including; the struggle with physical dysfunctions,inappropriate daily plan for leisure activities, changes in mood, being faced with economicalproblems and being worried about changing roles (2) striving to cope with new conditionsincluding; trying to preserve self-worth, seeking to support from spirituality, learning andre-learning and regaining independency.ConclusionPhysical dysfunction was the major concern for both the survivors and their family caregiversin their everyday life situation. This problem led to, and forced them, to be dependent on others.Training is needed to teach stroke survivors and their families strategies of how to cope withand overcome ongoing challenges of everyday life after stroke and to re-organize their livesand improve skills of the survivors to deal with the new situation at home.A daily plan for spending their time and leisure activities would ease this work. Moreinvestigation will be needed to clarify the process of life after stroke to cover this gap.

 • 419.
  Danell, Eva
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Wedin, Carola
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Samband mellan rökning och komplikationer vid akut ortopedisk kirurgi: En retrospektiv undersökning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 420.
  Danielsson, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienters erfarenheter efter minor stroke - en intervjustudie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  In recent decades there has been a change with reduced severity

  of symptoms and reduced mortality of stroke. The term “minor stroke” is used

  for patients with mild neurological disabilities. In the health care field, it is considered

  that these patients do not have disabilities, and are expected to recover quickly.

  This is the most common stroke diagnosis, yet the one who gets the least attention,

  both clinically and scientifically.

  Aim:

  The aim of the study was to describe patients experience after minor stroke.

  Method:

  Qualitative approach with interview data collection method. The sample

  consisted of 10 patients with minor stroke at stroke clinic Länssjukhuset Kalmar.

  Data were analyzed by content analysis.

  Results:

  The result of the study reveals three themes: it was not as before in the body, it

  did not work as before and it was not easy to regain control. The informants describe a

  lack of participation from the health care field, no specific information’s and a lack of

  participation. When the patients came home to their everyday lives, they began to

  understand the difficulties that stroke had brought them. Their greatest difficulty was

  hidden disabilities such as cognitive symptoms, especially brain fatigue. They found it

  difficult to accept the situation and initially ignored the gravity. As they began to regain

  control in their everyday lives, they created coping strategies and find a new life on their

  own.

  Conclusion:

  Patients suffering from minor stroke that has had onset of difficulties need

  continued support to manage. Early follow-up and continued support of health

  care field is important.

 • 421.
  Danielsson, Hanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Pettersson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  EN SJUKDOM SOM FÖRÄNDRAR LIVET: En studie som belyser upplevelsen av att vårda en närstående med Alzheimers sjukdom.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen av demens där 70 % av alla som drabbas vårdas av sina närstående vilket gör att sjukdomen även kallas för de anhörigas sjukdom. Sjukdomen gör att minnet försämras och personligheten förändras. Tidigare forskning visar att närstående upplever en förändring i relationen på grund av sjukdomen.

  Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen att vara vårdare till en närstående med Alzheimer.

  Metod: En studie baserad på sju självbiografier som analyserades med en manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats.

  Resultat: Livet förändras för de som vårdar en närstående med Alzheimers sjukdom. Att anta den vårdande rollen leder till ett emotionellt lidande på grund av den ensamhet och trötthet de upplever när de inte får tillräckligt med hjälp från vården eller andra familjemedlemmar.

  Slutsats: Resultatet visar att de som vårdar en närstående blir stressade och ensamma då de ofta blir isolerade. Det visar hur viktigt det är att få avlastning genom hjälp och att få samtala med andra i samma situation.  Som allmänsjuksköterska är det därför viktigt att ha ett bra vårdande samtal med den närstående för att kunna ge det stöd som behövs. 

 • 422.
  Danielsson, Malin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Mattsson, Emmie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  När livet plötsligt förändras: Upplevelser efter att ha överlevt hjärtstopp2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under 2016 rapporterades att 5312 individer drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus där hjärt-lungräddning påbörjats. På sjukhus startades hjärt-lungräddning på 2622 individer som drabbats av hjärtstopp. Totalt räddades livet på 1317 individer av dessa. Vid ett hjärtstopp är snabbt ingripande med hjärt-lungräddning och defibrillering avgörande för att öka möjligheten till att utgången blir positiv. Den vanligaste orsaken till att varför hjärtstopp uppstår är ventrikelflimmer. Riktlinjer och uppföljning för de som överlevt har visat sig vara bristfällig. Syfte: Syftet var att undersöka individers upplevelser efter att ha överlevt hjärtstopp. Metod: En allmän litteraturöversikt har genomförts där nio vetenskapliga artiklar identifierats och inkluderats. Två av dessa var kvantitativa och sju var kvalitativa och analysen utfördes med utgångspunkt från Friberg (2012). Resultat: Två övergripande teman identifierades, Den förändrade kroppen samt Ett förändrat livsperspektiv. Det var vanligt förekommande att individer upplevde emotionell obalans men också svårigheter att acceptera förändrade fysiska förmågor. Dessutom upplevdes en brist på sjukvården i efterförloppet. Slutsats: Allt fler individer överlever hjärtstopp men sjukvården i Sverige behöver arbeta för att förbättra eftervården för dessa individer. Detta eftersom individer belyste att de saknade information om olika begränsningar av kroppen samt stöd vid existentiella frågor och emotionella förändringar.

 • 423.
  Danielsson, Marita
  et al.
  Region Östergötland, Sweden;Linköping University, Sweden.
  Nilsen, Per
  Linköping University, Sweden.
  Rutberg, Hans
  Linköping University, Sweden.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Hospital, Sweden.
  A national study of patient safety culture in hospitals in Sweden2019In: Journal of patient safety, ISSN 1549-8417, E-ISSN 1549-8425, Vol. 15, no 4, p. 328-333Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective Using the Hospital Survey on Patient Culture, our aim was to investigate the patient safety culture in all Swedish hospitals and to compare the culture among managers, physicians, registered nurses, and enrolled nurses and to identify factors associated with high overall patient safety.

  Methods The study used a correlational design based on cross-sectional surveys from health care practitioners in Swedish health care (N = 23,781). We analyzed the associations between overall patient safety (outcome variable) and 12 culture dimensions and 5 background characteristics (explanatory variables). Simple logistic regression analyses were conducted to determine the bivariate association between each explanatory variable and the outcome variable. The explanatory variables were entered to determine the multivariate associations between the variables and the outcome variable.

  Results The highest rated culture dimensions were “teamwork within units” and “nonpunitive response to error,” and the lowest rated dimensions were “management support for patient safety” and “staffing.” The multivariate analysis showed that long professional experience (>15 years) was associated with increased probability for high overall patient safety. Compared with general wards, the probability for high overall patient safety was higher for emergency care but lower for psychiatric care. The probability for high overall patient safety was higher for both enrolled nurses and physicians compared with managers.

  Conclusions The safety culture dimensions of the Hospital Survey on Patient Culture contributed far more to overall patient safety than the background characteristics, suggesting that these dimensions are very important in efforts to improve the overall patient safety culture.

 • 424.
  Danielsson, Sanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Lo, Nelly
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hur patienter med ALS upplever sin livskvalité: - En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en sjukdom som ökar och varje år insjuknar 220-250 personer i Sverige. Sjukdomen orsakas av att nervceller dör vilket vanligtvis leder till försvagningar i flera kroppsfunktioner. Det finns idag inget botemedel mot ALS. Det är därför viktigt att fastställa diagnosen ALS i ett tidigt skede för att hinna bromsa sjukdomen som har en överlevnadsprognos på endast 3-5 år. Kunskapen om hur patienter upplever sin livskvalitet efter att ha fått sjukdomen är idag relativt begränsad och det är därmed betydande att belysa detta område.

  Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av livskvalitet hos personer med sjukdomen ALS.

  Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats. Datainsamlingen utgick från fem självbiografier som genomgått en kvalitetsgranskning. En manifest innehållsanalys genomfördes på insamlad data.

  Resultat: Upplevelsen av livskvalitet skiljde sig åt hos personer med ALS och både välbefinnande och lidande var känslor som uppmärksammades. För en del personer blev sjukdomen en väckarklocka där livet blev allt mer värdefullt, medan en del upplevde sjukdomen som ett olycksöde där livskvalitén försvann. Analysen resulterade i tre huvudkategorier och de är: Välbefinnande trots sjukdom, faktorer som stärker livskvalitén och negativa aspekter av sjukdomen.

  Slutsats: Studien visar att upplevelsen av livskvalitet är komplex och att det hade en betydelse i hur personer med ALS lät sjukdomen styra deras liv. Studiens resultat kan bidra med kunskap till sjuksköterskor om hur livskvalitén hos personer med ALS kan stärkas samt att öppenhet och följsamhet är betydelsefulla egenskaper i omvårdnaden.

 • 425.
  Danielsson, Tom
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Bergman, Patrick
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Carlsson, Jörg
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Maximal Oxygen Consumption Predicts Skeletal and Heart Muscle Biomarkers Changes after a Full Distance Ironman2017In: 19:e Kardiovaskulära Vårmötet 2017 / [ed] Svenska Hjärtförbundet, 2017, article id 148-A-A1701Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Maximal Oxygen Consumption Predicts Skeletal and Heart Muscle Biomarkers Changes after a Full Distance Ironman

   

  Strenuous exercise like marathon or triathlon leads to disturbances of several biomarkers, not at least markers of skeletal and heart muscle damage. Different predictors of biomarker changes, e.g. sex, age and training experience have been discussed in the literature with contradictory results. To our best knowledge, maximal oxygen consumption (VO2 max) has not been investigated in this setting.

  PURPOSE:  To evaluate predictors of biomarker changes in an Ironman triathlon.

  METHODS: In 39 non-elite athletes (10 female, 29 male; age 41.1 ± 9.7, range 24-70 years) who had performed a 20 m shuttle run test to predict VO2 max, biomarkers (cardiac troponin T (cTnT; reference < 14 ng/L), creatine kinase (CK; ref. < 1.9 µkat/L), myoglobin (MG; ref. <72 µg/L), and N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide (NT-proBNP; ref. < 300 ng/L) were measured by standard laboratory methods 7 days before, directly after, and day 1, and 6 after the race.

  RESULTS: VO2 max was on average 49.9 ± 6.4 O2 ml/kg/minute (range 36.5-63.9). Three biomarkers measured directly after the race were predicted by VO2 max: CK (53 ± 50 µkat/L; R= -0.44; p=0.005), MG (2137 ± 2614 µg/L; R= -0.31; p=0.056) and NT-proBNP (772 ±2614 ng/L; R= -0.35; p=0.027). cTnT (75 ± 89) was not significantly predicted by VO2 max but cTnT leakage was, in contrast to the other biomarkers, higher with higher VO2 max (R= 0.10; p=0.55) and return to normal appeared to be faster with higher VO2 max.

  CONCLUSION: Earlier research into predictors of biomarker changes after strenuous exercise has found contradictory results concerning age, sex and training experience. In the present Kalmar IronWoMan study VO2 max was found to be a good predictor of biomarker changes with higher VO2 max values being correlated to lower values for CK, NT-proBNP and MG.           

 • 426.
  Danielsson, Tom
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Carlsson, Jörg
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Bergman, Patrick
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Maximal Oxygen Consumption Predicts Skeletal and Heart Muscle Biomarkers Changes after a Full Distance Ironman2017In: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 49, no 5, p. 519-, article id 1905Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Strenuous exercise like marathon or triathlon leads to disturbances of several biomarkers, not at least markers of skeletal and heart muscle damage. Different predictors of biomarker changes, e.g. sex, age and training experience have been discussed in the literature with contradictory results. To our best knowledge, maximal oxygen consumption (VO2 max) has not been investigated in this setting.

  PURPOSE:  To evaluate predictors of biomarker changes in an Ironman triathlon.

  METHODS: In 39 non-elite athletes (10 female, 29 male; age 41.1 ± 9.7, range 24-70 years) who had performed a 20 m shuttle run test to predict VO2 max, biomarkers (cardiac troponin T (cTnT; reference < 14 ng/L), creatine kinase (CK; ref. < 1.9 µkat/L), myoglobin (MG; ref. <72 µg/L), and N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide (NT-proBNP; ref. < 300 ng/L) were measured by standard laboratory methods 7 days before, directly after, and day 1, and 6 after the race.

  RESULTS: VO2 max was on average 49.9 ± 6.4 O2 ml/kg/minute (range 36.5-63.9). Three biomarkers measured directly after the race were predicted by VO2 max: CK (53 ± 50 µkat/L; R= -0.44; p=0.005), MG (2137 ± 2614 µg/L; R= -0.31; p=0.056) and NT-proBNP (772 ±2614 ng/L; R= -0.35; p=0.027). cTnT (75 ± 89) was not significantly predicted by VO2 max but cTnT leakage was, in contrast to the other biomarkers, higher with higher VO2 max (R= 0.10; p=0.55) and return to normal appeared to be faster with higher VO2 max.

  CONCLUSION: Earlier research into predictors of biomarker changes after strenuous exercise has found contradictory results concerning age, sex and training experience. In the present Kalmar IronWoMan study VO2 max was found to be a good predictor of biomarker changes with higher VO2 max values being correlated to lower values for CK, NT-proBNP and MG.           

 • 427.
  Danielsson, Tom
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Carlsson, Jörg
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Bergman, Patrick
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Ahnesjö, Jonas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Peak oxygen uptake predicts finishing- and segment time in a full distance Ironman2018In: Presented at the 23rd annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS), Dublin, Ireland, July 4-7, 2018, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Ironman competitions and other extreme endurance events has spread worldwide attracting thousands of endurance-trained athletes, athletes who differ in anthropometric and training characteristics. The relationship between peak oxygen uptake and finishing- and segment time during a full distance IRONMAN competition (Swim 3.9km, Bike 180km and Run 42.2km) has not been examined thoroughly in non-elite athletes.

  PURPOSE: The aim of the present study was to investigate the relationship between peak oxygen uptake (VO2peak), finishing time and segment time in non-elite athletes.

  METHODS: 39 non-elite athletes (10 female; age 41.1 ± 9.7, range 24-70 years) performed a 20 m shuttle run test to assess VO2peak. Association between VO2 and finishing- and segment time was estimated using bivariate correlation tests. Gender specific analysis was also performed.

  RESULTS: VO2peak peak was on average 49.9 ± 6.4 O2 ml/kg/minute, range 36.5-63.9 (pooled genders). Finishing time was on average 11h and 52 min. The average times for the different segments were; Swim 1h 21m, Bike 5h 46min and Run 4h 33min. The relationship between VO2peak and finishing time was significant to p<0.001 and                         0.51. The relationship between segment times were Swim  0.19, Bike  0.37 and Run  0.46 all at p<0.001. Gender specific analyses revealed that the association between VO2peak and finishing time was   0.80 for females and  0.49 for males. 

  CONCLUSION: Our results suggest that VO2peak is a good predictor of finishing time (approx. 50%) as well as for segment time with 19%, 37% and 46% for Swim, Bike and Run respectively (pooled genders). For females VO2peak explains as much as 80% of the variation in finishing time.

 • 428.
  Danielsson, Tom
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Carlsson, Jörg
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Hospital.
  Schreyer, Hendrik
  Kalmar County Hospital.
  Ahnesjö, Jonas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  ten Siethoff, Lasse
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Ragnarsson, Thony
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Tugetam, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Bergman, Patrick
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Blood biomarkers in male and female participants after an Ironman-distance triathlon2017In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, no 6, p. 1-9, article id e0179324Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: While overall physical activity is clearly associated with a better short-term and long-term health, prolonged strenuous physical activity may result in a rise in acute levels of blood-biomarkers used in clinical practice for diagnosis of various conditions or diseases. In this study, we explored the acute effects of a full Ironman-distance triathlon on biomarkers related to heart-, liver-, kidney- and skeletal muscle damage immediately post-race and after one week's rest. We also examined if sex, age, finishing time and body composition influenced the post-race values of the biomarkers.

  METHODS: A sample of 30 subjects was recruited (50% women) to the study. The subjects were evaluated for body composition and blood samples were taken at three occasions, before the race (T1), immediately after (T2) and one week after the race (T3). Linear regression models were fitted to analyse the independent contribution of sex and finishing time controlled for weight, body fat percentage and age, on the biomarkers at the termination of the race (T2). Linear mixed models were fitted to examine if the biomarkers differed between the sexes over time (T1-T3).

  RESULTS: Being male was a significant predictor of higher post-race (T2) levels of myoglobin, CK, and creatinine levels and body weight was negatively associated with myoglobin. In general, the models were unable to explain the variation of the dependent variables. In the linear mixed models, an interaction between time (T1-T3) and sex was seen for myoglobin and creatinine, in which women had a less pronounced response to the race.

  CONCLUSION: Overall women appear to tolerate the effects of prolonged strenuous physical activity better than men as illustrated by their lower values of the biomarkers both post-race as well as during recovery.

 • 429.
  Danielsson, Tom
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Carlsson, Jörg
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Hospital, Sweden.
  ten Siethoff, Lasse
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science. The Swedish School of Sport and Health Sciences, Sweden.
  Ahnesjö, Jonas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Bergman, Patrick
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Medicine and Optometry. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Aerobic capacity predict skeletal but not cardiac muscle damage after triathlon: the Iron(WO)man study2020In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 10, p. 1-7, article id 901Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines the association between aerobic capacity and biomarkers of skeletal- and cardiac muscle damage among amateur triathletes after a full distance Ironman. Men and women (N = 55) were recruited from local sport clubs. One month before an Ironman triathlon, they conducted a 20 m shuttle run test to determine aerobic capacity. Blood samples were taken immediately after finishing the triathlon, and analyzed for cardiac Troponin T (cTnT), Myosin heavy chain-a (MHC-a), N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide (NT-proBNP), Creatin Kinas (CK), and Myoglobin. Regression models examining the association between the biomarkers and aerobic capacity expressed in both relative terms (mLO2*kg−1*min−1) and absolute terms (LO2*min−1) controlled for weight were fitted. A total of 39 subjects (26% females) had complete data and were included in the analysis. No association between aerobic capacity and cardiac muscle damage was observed. For myoglobin, adding aerobic capacity (mLO2*kg−1*min−1) increased the adjusted r2 from 0.026 to 0.210 (F: 8.927, p = 0.005) and for CK the adjusted r2 increased from -0.015 to 0.267 (F: 13.778, p = 0.001). In the models where aerobic capacity was entered in absolute terms the adjusted r2 increased from 0.07 to 0.227 (F: 10.386, p = 0.003) for myoglobin and for CK from -0.029 to 0.281 (F: 15.215, p < 0.001). A negative association between aerobic capacity and skeletal muscle damage was seen but despite the well-known cardio-protective health effect of high aerobic fitness, no such association could be observed in this study.

 • 430.
  Danielsson, Tom
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Schreyer, Hendrik
  Kalmar County Hospital, Sweden.
  Woksepp, Hanna
  Kalmar County Hospital, Sweden.
  Johansson, Therese
  Kalmar County Hospital, Sweden.
  Bergman, Patrick
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Månsson, Alf
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Carlsson, Jörg
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Hospital, Sweden.
  Two-peaked increase of serum myosin heavy chain-α after triathlon suggests heart muscle cell death2019In: BMJ Open Sport & Exercise Medicine, ISSN 2055-7647, Vol. 5, article id e000486Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective It has been suggested that the mechanism behind cardiac troponin elevation after strenuous exercise is passage through a cell membrane with changed permeability rather than myocardial cell death. We hypothesised that an increase of cardiac specific myosin heavy chain-alpha (MHC-α; 224 kDa compared with cardiac troponin T’s (cTnT) 37 kDa) could hardly be explained by passage through a cell membrane.

  Methods Blood samples were collected from 56 athletes (15 female, age 42.5±9.7, range 24–70 years) before, directly after and on days 1–8 after an Ironman. Biomarkers (C reactive protein (CRP), cTnT, creatinekinase (CK), MHC-α, myoglobin (MG), creatinine (C) and N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide (NTproBNP) were measured.

  Results The course of MHC-α concentration (μg/L) was 1.33±0.53 (before), 2.57±0.78 (directly after), 1.51±0.53 (day 1), 2.74±0.55 (day 4) and 1.83±0.76 (day 6). Other biomarkers showed a one-peaked increase with maximal values either directly after the race or at day 1: cTnT 76 ±80 ng/L (12–440; reference<15), NT-proBNP 776±684 ng/L (92–4700; ref.<300), CK 68±55 μkat/L (5–280; ref.<1.9), MG 2088±2350 μg/L (130–17 000; ref.<72) and creatinine 100±20 μmol/L (74–161; ref.<100), CRP 49±23 mg/L(15–119; ref.<5).

  Conclusion MHC-α exhibited a two-peaked increase which could represent a first release from the cytosolic pool and later from cell necrosis. This is the first investigation of MHC-α plasma concentration afterexercise.

 • 431.
  Daugaard, Helen
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hising, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Linnea
  Kvinnors upplevelser av att ha drabbats av bröstcancer i fertil ålder: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 432.
  David, Marianne
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Gustafsson, Evelina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av det första året i yrket: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskeyrket beskrivs som komplext då sjuksköterskan måste ha kunskaper och färdigheter för att kunna ge patienten en god och säker vård. Första året i yrket beskrivs som en känslomässig och ansträngande period då sjuksköterskor upplever tung arbetsbelastning och en hög stressnivå. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att tillräcklig introduktion och stöd från medarbetare är viktigt för att kunna utvecklas i yrkesrollen.

  Syfte: Att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av första året i yrket.

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod och en induktiv ansats. Datainsamlingen utfördes i form av sju semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys tillämpades för att analysera datamaterialet.

  Resultat: Vid analysen av datamaterialet framkom tolv underkategorier vilka bildar fyra kategorier; första tiden i yrket, att utöva yrket, arbetsklimatet påverkar och behov av kunskap och utveckling.

  Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever ett behov av ytterligare kunskap då utbildningen inte förberett dem tillräckligt och beskriver första tiden som utmanande men också lärorik. Tillräcklig introduktion, ett trevligt bemötande och stöd från kollegor beskrivs som särskilt viktigt under första tiden. Möten med patienter och anhöriga beskrivs som givande och ger upphov till en känsla av att göra en skillnad.

 • 433.
  Davidsson, Hanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ihreborn, Malin
  Att vara förälder till ett barn med medfödd hjärtsjukdom: En kvalitativ litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Medfödda hjärtsjukdomar är de mest dominerande hjärtsjukdomarna hos barn 0–18 år i Sverige och varje år föds på ca 1000 barn med en medfödd hjärtsjukdom. Medfödda hjärtsjukdomar delas in i Acyaotiska hjärtfel, obstruktiva hjärtfel och cyanotiska hjärtfel. Vissa hjärtsjukdomar kräver mer omfattande behandling vilket medför att de sjuka barnen och deras föräldrar spenderar mycket tid på sjukhuset i form av undersökningar och besök hos läkare. Sjuksköterskan spelar en stor roll för hur föräldrarna upplever sin nya livssituation.

  Syfte: Studiens syfte var att belysa föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som har en medfödd hjärtsjukdom.

  Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ design och induktiv ansats. Totalt användes 11 artiklar och dessa analyserades med textanalys, med hjälp av Evans analysmetod som kallas för the synthesis process.

  Resultat: Två teman identifierades samt sex stycken subteman: Existentiella känslor med följande fyra subteman: Ångest och oro, skuldkänslor, rädsla och osäkerhet samt förlust och sorg. Förändrat familjeliv med följande två subteman: Roller inom familjen samt begränsat liv för familjen och föräldrarna.

  Slutsats: Föräldrarna upplevde att barnets medfödda hjärtsjukdom påverkade deras känsloliv som i sin tur påverkade det dagliga livet. Även familjelivet påverkades av barnets hjärtsjukdom utifrån olika aspekter som mindre tid till syskon, ekonomisk börda och komplex omvårdnad. Eftersom hela familjen påverkas av barnets medfödda hjärtsjukdom är det viktigt att involvera hela familjen i barnets dagliga vård, samtidigt bidra med praktiskt och psykosocialt stöd. Detta kan uppnås genom en familjecentrerad vård.

 • 434.
  Davidsson Nilsson, Cecilia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Ericsson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Transkulturella möten i vården- sjuksköterskans erfarenheter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 435. De Backer, G.
  et al.
  Catapano, A. L.
  Chapman, J.
  Graham, I.
  Reiner, Z.
  Perk, Joep
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Wiklund, O.
  Guidelines on CVD prevention: Confusing or complementary?2013In: Atherosclerosis, ISSN 0021-9150, E-ISSN 1879-1484, Vol. 226, no 1, p. 299-300Article in journal (Other academic)
 • 436. De Backer, Guy
  et al.
  Catapano, Alberico L
  Chapman, John
  Graham, Ian
  Reiner, Zeljko
  Perk, Joep
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Wiklund, Olov
  Guidelines on CVD prevention: confusing or complementary?2013In: European Journal of Preventive Cardiology, ISSN 2047-4873, E-ISSN 2047-4881, Vol. 20, no 1, p. 6-8Article in journal (Other academic)
 • 437.
  Dec, Niki
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Eriksson, Niklas
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Jonsson-Roth, Angelica
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende: En Litteraturgenomgång2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 438.
  Dekker, Malee
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Petersen, Josefine
  Bröstcancerdrabbade kvinnors efarenheter av kroppsuppfattning efter mastektomi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 439.
  Delding, Lotta
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Lilja, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sedig, Ulrika
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Orsaker till självmord bland äldre   : En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Andelen fullbordade självmord ökar med stigande ålder. Många av de äldre som begår självmord har varit i kontakt med sjukvården kort innan dödsfallet. Äldre pratar mindre om sina självmordstankar än yngre och har en tendens att använda sig av mer dödliga metoder än yngre personer. Kunskapen inom området är låg. Syftet med denna studie var att belysa orsaker till att äldre begår självmord. Metod: Ämnet utforskades genom en litteraturöversikt, sju kvalitativa och tre kvantitativa artiklar analyserades. Resultat: Orsaker till självmord bland äldre är psykisk ohälsa såsom depression och fysisk sjukdom som orsakar smärta och funktionsnedsättningar. Även psykosociala orsaker som bland annat ensamhet och alkoholrelaterade problem är bidragande orsaker. Slutsats: Det finns en risk att äldres lidande kan uppfattas som en naturlig process och därmed inte tas på fullt allvar, vilket kan leda till att den äldre inte får evidensbaserad vård och behandling. När en äldre person upplevs som nedstämd eller tappat lusten till det som tidigare i livet varit lustfyllt och meningsfullt är det en indikation som bör uppmärksammas. Kunskap inom området behövs och genom ökad insikt i ämnet kan sjuksköterskor få redskap att rädda liv och lindra lidande.

 • 440.
  Densborn, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienters uppfattning av information innan anti-VEGF behandling2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Age-related macular degeneration (AMD) affects primarily older people. The vision is rapidly deteriorating in the central parts. Previous studies have identified inadequate information to cause anxiety for treatment. In order to develop the information, it is important to know how the information is perceived.

  Purpose: The purpose of the study is to describe patient perceptions of the information given prior to anti-VEGF treatment.

  Method: Phenomenographic approach has been used as a method of study. The essential of Phenomenography is to find the variation of perceptions within a group and describe the phenomenon in description categories. Deep interview was used as a collection method and nine patients were interviewed about the information and experience of the injections.

  Result: The result shows three description categories. The first category is: Unclearness in the information that describes the informant’s way to view the information. The second category describes how to trust the healthcare professionals. The third and last description category is to feel anxiety which describes thoughts of others, to hygiene and to pain.

  Conclusion: The study has shown that patients who do not receive the correct custom information feel anxiety before treatment. Patients often have many questions about the diagnosis and how the treatment will be addressed. They seek answers to questions by either using the internet or contacting the eye clinic. A more individually adapted verbal information supplemented with good written / digital information could reduce the concerns of the patients.

 • 441.
  Deurell Sjöström, Josefin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sandor, Helen
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Beskrivning av mäns upplevelser av lidande efter diagnostiserad prostatacancer: En systematisk litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige finns 85000 män som har eller har haft prostatacancer. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Trots att många män idag får en positiv prognos upplever majoriteten i denna patientgrupp ändå psykosocial stress, ångest och depression av sin sjukdom. Syfte: Att beskriva mäns upplevelser av lidande efter diagnostiserad prostatacancer. Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier med underkategorier framkom; att förlora en del av sig själv (förlorad manlighet, förlust av kontroll), känslomässiga svårigheter (ensamhet, rädsla och oro) och när vården brister (bristande bemötande, att sakna information). Kategorierna sattes i relation till Katie Erikssons omvårdnadsteori om den lidande människan. Slutsats: Ett stort lidande för männen var att förlora sin manliga identitet. De fick inte mycket stöd för dessa känslomässiga svårigheter i vården. För att undvika ett vårdlidande bör sjuksköterskan vara medveten om det lidandet som männen upplever för att kunna vara ett stöd och vägleda genom sjukdomen.

 • 442.
  Di Rosa, Mirko
  et al.
  Italian National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Barbabella, Francesco
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Italian National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Poli, Arianna
  Linköping University, Sweden.
  Santini, Sara
  Italian National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Lamura, Giovanni
  Italian National Institute of Health and Science on Ageing (INRCA), Italy.
  Migrant care workers in Italian households: recent trends and future perspectives2017In: The Routledge Handbook of Social Care Work Around the World / [ed] Karen Christensen & Doria Pilling, Routledge, 2017, p. 142-155Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter focuses on role played by migrant care work within the Italian long-term care (LTC) system. Italy is a country where the informal sector, and in particular the family, has traditionally represented the bulk of care provision, with public policies and interventions tending to perpetuate and take for granted this constellation. The analysis examines the increasingly important pillar of the Italian LTC system represented by care workers who are directly employed by Italian households, usually called in Italian assistenti familiari or – in a partly pejorative informal term – badanti. The impact of demographic trends on the Italian LTC system is exacerbated by a traditional lack in the coverage of formal LTC services, and more recently by the deepest economic recession since the Second World War. Families can take the chance to open up to new care and living solutions and create human capital, or they can isolate and shut down any positive possibility in the caregiving triad.

 • 443.
  Djerf, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rakovic, Sharon
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Se mig, hör mig,här är jag!: En systematisk litteraturstudie om bedsiderapportering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I den nuvarande traditionella rapportering, som sker påsjuksköterskeexpeditionen, utesluts patient från att vara delaktig. Bedsiderapportering ärett tillvägagångsätt som erbjuder patienten att bli delaktig i sin vård.Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters erfarenheter avbedsiderapportering inom slutenvården.Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativa och kvantitativa studiergenomfördes. En innehållsanalys utfördes på totalt åtta artiklar, där likheter ochskillnader påträffades.Resultat: Resultatet bestod av fyra kategorier: Att bli sedd som person, Att varadelaktig i sin vård, Integritet vid bedsiderapportering och Sociala relationer vidbedsiderapportering. Överlag kunde man se att patienters erfarenheter avbedsiderapportering var god inom dessa fyra kategorier. Patienter föredrog dennarapporteringsform eftersom de blev mer delaktiga jämfört med traditionell rapportering.Ett fåtal patienter ansåg att integriteten kunde äventyras vid bedsiderapportering ochvissa av informanterna föredrog en mer passiv roll där de inte blev delaktiga vid sinrapportering.Slutsats: Jämnfört med den traditionella rapporteringen ger bedsiderapporteringenpatienterna en ökad möjlighet att vara delaktiga i sin vård. För att säkert kunna övergåhelt till bedsiderapportering anser vi att fler studier måste genomföras utifrån patientensperspektiv, då det flesta idag är gjorda utifrån sjuksköterskans perspektiv. Vi ser ävenett behov av att genomföra forskning som berör bedsiderapportering ochspråkförbistringar då patienter med ett annat modersmål ökar inom vården.

 • 444.
  Djukanovic, Ingrid
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Depression in late life-prevalence and preventive intervention2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background

  Depression in older people often goes undetected but has severe consequences on physical health, functioning and quality of life. As the aging population is growing, mental ill-health already is and will continue to be an important public health problem. There is a need for adequate strategies to meet this challenge.

  Aims

  (1) To investigate the prevalence of and the association between depressive symptoms and loneliness in relation to age and sex in a random Swedish sample in the age group 65-80 years, and to investigate to what extent those scoring ≥ 8 in the depression dimension of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) had visited health care professionals and/ or used antidepressive medication.

  (2) To evaluate the effect of group discussions, in which structured reminiscence and a Problem Based Method (PBM) were used, on depressive symptoms, Quality of Life (QoL) and Self-Rated Health (SRH) among older people.

  (3) To describe the individual´s experiences of the year before and the time after retirement.

  (4) To evaluate the factorial structure of the HAD in a general older population 65-80 years and to examine the possible presence of differential item functioning (DIF) related to sex.

  Result

  More men than women reported depressive symptoms, few were offered psychological treatment and a quarter used antidepressant medication. Depressive symptoms were associated with loneliness and this association decreased with increasing age.  

  Participation in group discussions resulted in a decrease in depressive symptoms and an increase in QoL and SRH. Both expectations and fears were experienced the year before and the time after retirement.

  The psychometric evaluation of the HAD showed a two-factorial structure and invariance regarding sex.

  Conclusion

  The result highlights the importance of detecting depressive symptoms and loneliness in older people and offer adequate treatment. Transition into retirement should receive more attention both from a health care and organizational perspective. Group discussions with structured reminiscence and PBM as a nursing intervention, seem to be a promising method to prevent depressive symptoms in older people, but further research is needed. The HAD can be recommended to assess anxiety and depression among a general population 65-80 years old.  

 • 445.
  Djukanovic, Ingrid
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Carlsson, Jörg
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Peterson, Ulla
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Group discussions with structured reminiscence and a problem-based method as an intervention to prevent depressive symptoms in older people2016In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 25, no 7-8, p. 992-1000Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives: To evaluate the effect of group discussions, in which structured reminiscence and a problem-based method were used, on depressive symptoms, quality of life and self-rated health among older people. Background: Depressive symptoms in older people have a considerable impact on self-rated health and quality of life, with a high rate of co-morbidity and mortality. As the ageing population is growing, late-life depression is becoming an important public health problem and there is a need to find preventive interventions to avert unnecessary suffering. Design: The study was quasi-experimental, with a one-group pretest-post-test design and follow-up after one year. Methods: Initially, a questionnaire was sent to the total population of 55-80-year-old retirees in a community in the northeast of Sweden, (n=679). The questionnaire concerned demographics and covered areas such as health, depression and quality of life. The intervention consisted of group discussions where structured reminiscence and a problem-based method were used. The participants (n=18) met 10 times under the guidance of a group-leader, a registered nurse educated in the method. Each session had different themes with a focus on positive memories but also on the present situation and the future. Parametric, nonparametric tests and content analysis were used.Results: Participants evaluated the intervention positively, showed a decrease in depressive symptoms, an increase in self-rated health and experienced an increased autonomy. No long- lasting effect was seen. Conclusion: Group discussions where structured reminiscence and a problem-based method are used might be an option to prevent depressive symptoms in older people. Relevance to clinical practice: This method might provide an opportunity for older people with depressive symptoms to improve their quality of life, however, to maintain the positive outcome the intervention should probably be continuous.

 • 446.
  Djukanovic, Ingrid
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Carlsson, Jörg
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Peterson, Ulla
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Reminiscence and problem-based method as an intervention to prevent depressive symptoms in elderly2016In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 72, p. 67-68Article in journal (Other academic)
 • 447.
  Djukanovic, Ingrid
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Carlsson, Jörg
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Hospital ; Linköping University.
  Is the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) a valid measure in a general population 65-80 years old?: A psychometric evaluation study2017In: Health and Quality of Life Outcomes, ISSN 1477-7525, E-ISSN 1477-7525, Vol. 15, p. 1-10, article id 193Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) aims to measure symptoms of anxiety (HADS Anxiety) and depression (HADS Depression). The HADS is widely used but has shown ambiguous results both regarding the factor structure and sex differences in the prevalence of depressive symptoms. There is also a lack of psychometric evaluations of the HADS in non-clinical samples of older people. The aim of the study was to evaluate the factor structure of the HADS in a general population 65-80 years old and to exam possible presence of differential item functioning (DIF) with respect to sex. Methods: This study was based on data from a Swedish sample, randomized from the total population in the age group 65-80 years (n = 6659). Confirmatory factor analyses (CFA) were performed to examine the factor structure. Ordinal regression analyses were conducted to detect DIF for sex. Reliability was examined by both ordinal as well as traditional Cronbach's alpha. Results: The CFA showed a two-factor model with cross-loadings for two items (7 and 8) had excellent model fit. Internal consistency was good in both subscales, measured with ordinal and traditional alpha. Floor effects were presented for all items. No indication for meaningful DIF regarding sex was found for any of the subscales. Conclusions: HADS Anxiety and HADS Depression are unidimensional measures with acceptable internal consistency and are invariant with regard to sex. Despite pronounced ceiling effects and cross-loadings for item 7 and 8, the hypothesized two-factor model of HADS can be recommended to assess psychological distress among a general population 65-80 years old.

 • 448.
  Djukanovic, Ingrid
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Peterson, Ulla
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Experiences of the transition intoretirement: An interview study2016In: Nordic journal of nursing research, ISSN 2057-1585, E-ISSN 2057-1593, Vol. 36, no 4, p. 224-232Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Retirement is one of the most important transitions in a person's life, which also might affect health and well-being. Adjustment to a life as retiree does not follow a uniform pattern, which emphasizes the importance of an individual perspective. This article uses transition theory as a theoretical perspective. In-depth interviews were conducted with 13 individuals newly retired, focusing on experiences from the last year of work and the time after retirement. Content analysis was used to analyze data. Two themes emerged: ‘become aware of’ and ‘become adapted to’. Nine subthemes describe the individual experiences reflecting positive expectations and outcomes but also feelings of grief and disconnectedness and fears about loss of social network and identity. Transition into retirement should receive more attention from a nursing perspective since experiences such as, for example, grief, disconnectedness and loss of identity if unaddressed could lead to an unhealthy transition.

 • 449.
  Djukanovic, Ingrid
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sorjonen, Kimmo
  Karolinska Institutet.
  Peterson, Ulla
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Association between depressive symptoms and age, sex, loneliness and treatment among older people in Sweden2015In: Aging & Mental Health, ISSN 1360-7863, E-ISSN 1364-6915, Vol. 19, no 6, p. 560-568Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: The objective of this study was to examine the prevalence of and the association between depressive symptoms and loneliness in relation to age and sex among older people (65–80 years) and to investigate to what extent those who report depressive symptoms had visited a health care professional and/or used antidepressant medication.

  Method: A cross-sectional study was conducted in a Swedish sample randomized from the total population in the age group 65–80 years (n = 6659). Chi square tests and logistic regression analyses were conducted.

  Results: The data showed that 9.8% (n = 653) reported depressive symptoms and 27.5% reported feelings of loneliness. More men than women reported depressive symptoms, and the largest proportion was found among men in the age group 75–80 years. An association between the odds to have a depressive disorder and loneliness was found which, however, decreased with increasing age. Of those with depressive symptoms a low proportion had visited a psychologist (2.9%) or a welfare officer (4.2%), and one in four reported that they use antidepressant medication. Of those who reported depressive symptoms, 29% considered that they had needed medical care during the last three months but had refrained from seeking, and the most common reason for that was negative experience from previous visits.

  Conclusion: Contrary to findings in most of the studies, depressive symptoms were not more prevalent among women. The result highlights the importance of detecting depressive symptoms and loneliness in older people and to offer adequate treatment in order to increase their well-being.

 • 450.
  Djärv, Therese
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Bremer, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Herlitz, Johan
  University of Gothenburg, Sweden.
  Israelsson, Johan
  Kalmar County Hospital, Sweden.
  Cronberg, Tobias
  Lund University, Sweden.
  Lilja, Gisela
  Lund University, Sweden.
  Rawshani, Araz
  University of Gothenburg, Sweden.
  Årestedt, Kristofer
  Region Kalmar County, Sweden.
  Health related quality of life after surviving an out-of-hospital compared to an in-hospital cardiac arrest: a national population-based Swedish cohort study2019In: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 142, no s1, p. e27-e27Article in journal (Refereed)
6789101112 401 - 450 of 2123
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf