lnu.sePublications
Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 2734
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Cederholm, Lizette
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Genus i förskolan: En studie om ett arbetslags genusarbete2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 402.
  Cedeskog, Emelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Olofsson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ett utsatt barn i behov av hjälp: Att våga se och höra som pedagog2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens problemområde behandlar problematiken med att arbeta med barn i förskoleåldern som befinner sig i utsatthet. Ett arbete som är ett viktigt, men känslomässigt tungt, som ingåri det vardagliga arbetet för pedagoger. Genom kvalitativa intervjuer med pedagoger på förskolor tar vi reda på hur pedagoger går tillväga när de misstänker att ett barn far illa eller när ett barn blir utsatt. Hur pedagoger upplever problematiken med att anmäla till socialtjänsten, samt hur arbetet med de utsatta barnen upplevs. Resultatet visar pedagogers oro och svårigheter att anmäla när ett barn far illa. Pedagogerna behöver stöd från varandra och sin rektor för att bearbeta sina upplevelseroch tankar. En viktig punkt som pedagoger i undersökningen poängterar är att våga se och höra när ett barn far illa och göra vad man kan för att förbättra situationen för barnet. Dels för att det är pedagogernas skyldighet, samtidigt som pedagogerna skall skapa en trygg och lugn plats för barnet att vistas i.

 • 403.
  Cedeskog, Henric
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Lindbom, Isabel
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Erna, Sejdic
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Mäns upplevelser av urininkontinens till följd av radikal prostatektomi: En systematisk litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Prostatacancer drabbar 9600 män årligen i Sverige. Prostatektomi är en av behandlingarna där urininkontinens är den vanligaste postoperativa komplikationen. Urininkontinens kan leda till psykiska, fysiska och sociala förändringar i männens liv.

  Syfte: Syftet var att beskriva mäns upplevelser av urininkontinens efter en radikal prostatektomi.

  Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes samt sökningar av vetenskapliga artiklar i PubMed och Cinahl. Elva artiklar kvalitetsgranskades och inkluderades i litteraturstudien.

  Resultat: Analysen ledde fram till tre teman; känslomässiga reaktioner, strategier för anpassning samt bristande information. Emotionellt påverkade urininkontinensen männens upplevelse av kroppskontroll och skapade skamkänslor. Männen utvecklade strategier för att hantera den förändrade vardagen samt gav uttryck för ett behov av mer och preciserad information kring urininkontinens.

  Slutsats: Männen utvecklade strategier och anpassade sig efter situationen. Genom ett bekräftande bemötande kan sjuksköterskan ge mer detaljerad och individanpassad information, hjälpa männen att bearbeta och samtala om sina känslor kring urininkontinensen.

 • 404.
  Cehlin Nilsson, Sandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Johansson, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Med datorn i fokus: Nio lärares tankar kring IKT i skolundervisningen2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 405.
  Charlott, Petersson
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Martin, Dahl
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Navets preventionsprogram - så uppfattas det utav de deltagande ungdomarna på en skola i Kronobergs län.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva och analysera hur de deltagande ungdomarna uppfattar Navets preventionsprogram. Våra frågeställningar var: I vilken grad uttrycker ungdomarna att de uppfattade och tillgodogjorde sig föreläsningens upplägg? I hur hög grad anser ungdomarna att deras kunskap och/eller attityd till alkohol har påverkats av föreläsningen? Anser ungdomarna att insatsen kan utvecklas för att på ett bättre sätt verka förebyggande? På vilket sätt i sådana fall? Vi valde att göra studien enligt den kvantitativa metoden och använde oss utav enkätundersökning för att samla in vårt resultat. Theory of planned behaviour har använts som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visar att ungdomarna anser att föreläsningen är tillräckligt omfattande och ett positivt resultat visas även på frågan om föreläsarens attityd påverkade föreläsningen. Däremot så har föreläsningen i mindre utsträckning lett till reflektion hos ungdomarna. En större och betydande slutsats som har dragits av resultatet är att ett mer ingående arbete gentemot attityder och reflektion hos ungdomarna är att föredra.

 • 406.
  CHENG, CHENG
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  The impact of nursing-led intervention on the health outcome ofpeople with type 2 diabetes: A systematic literature review2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
 • 407. Chiatti, Carlos
  et al.
  Fry, Gary
  Hanson, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Magnusson, Lennart
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Socci, Marco
  Stückler, Andreas
  Széman, Zsuzsa
  Widéhn, Nadja
  Barbabella, Francesco
  Lamura, Giovanni
  Deliverable 4.3: Final report containing case-by case detailed description and analysis of 12 good practices2011Report (Other academic)
 • 408.
  Chirwa, Masauso
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Inclusive Education: A Study of Opportunities and Challenges for Children with Disabilities. A case of Zambia2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
 • 409.
  Christensen, Bodil
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Dahl-Nordström, Katia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Män, förlossningsrädsla och Auroraverksamhet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research has shown fear of childbirth to be as common among men as women, but the phenomenon has not been as studied among men. Some men have trouble talking about their fear and therefore don’t get the support that they need. Where to go to get help is not so obvious for these men. The name mostly used for this clinic is Aurora. Men and women come here to get help and support to process their fears and plan for the upcoming delivery. Aurora is also available after a traumatic deliver to process the experience.

  The aim of this study was to describe men’s experiences of Aurora clinics as husband/partner accompanying a woman with fear of childbirth, and to investigate the existence of fear among the men themselves. Questionnaires were sent to 41 men, of who 27 answered who took part in Aurora clinic at a hospital in south of Sweden. The data was analyzed descriptive, with Chi-2 test and Wilcoxon Signed Ranks Test. The results showed that all part taking men suffered from fear of childbirth to some extent, but the men chose to take part in Aurora mainly to support the woman. The men felt confirmed, supported and taken seriously. Most men had a positive childbirth experience after taking part in Aurora. A surprising find was that few men stated that a birth plan had been established, even thou this should be routine. The findings were surprisingly positive. The midwife giving antenatal care, is the one how should identify fear of childbirth in men and women, but no specific measures are taken to find them. In our study we found several men who were afraid of childbirth, who hadn’t been discovered before. Screening all parents-to-be for fear of childbirth could possibly be a way to find more.

 • 410.
  Christensen, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Isaksson, Jennie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Man kan ju inte gå ut på en utevistelse och tro att man går ut på rast: En studie om förskollärares syn på förskolegården som pedagogisk miljö2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie är att beskriva hur förskollärare planerar och stimulerar barns lärande ute på förskolegården, samt vilken roll förskollärare har i de planerade respektive de fria aktiviteterna på förskolegården. För att få svar på våra frågeställningar har vi intervjuat sex förskollärare på fyra olika förskolor utan någon uttalad utomhusprofilering. Resultatet av studien visar att det måste finnas ett syfte med utevistelsen på förskolegården. Det behövs en jämn fördelning av förskollärarens arbetsuppgifter vad gäller tid för observation, planering och genomförande av pedagogiska aktiviteter. Förskollärarna i studien menar att de även behöver tid för andhämtning, vilket det främst ges utrymme till i förskolans utemiljö. Förskolegården ses som en bra pedagogisk miljö för barnen att leka fritt i, där vuxna också har möjlighet att observera barnen. Barnen väljer företrädelsevis att leka i den naturmiljö som finns tillgänglig på förskolegården. Däremot används inte denna miljö i den pedagogiskt planerade verksamheten i så stor utsträckning som den skulle kunna göra. Vår tolkning är att miljön utanför förskolans gränser ges högre pedagogiskt värde än den som finns inne på förskolegården.

 • 411.
  Christensen, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Att främja livslång fysisk aktivitet: Lärarens syn på detta och påverkande faktorer i valet av ett fysiskt aktivt liv2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 412.
  Christersson, Theres
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Yngre elevers motivation till skolbloggsskrivande2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis demonstrates thefactors that young pupils find motivating when it comes to writing a schoolblog.

  During my last teacherpractice I introduced school blogs to all the students in year 5. The studentsworked with the blogs for five weeks and I observed that the majority of thestudents really enjoyed this teaching method.

  I haveinterviewed 12 students in the class to find out what the factors of theirmotivation were about working in this way. I found out that the factors thatmotivated the students the most was: the importance of multiple readers, thefact that they got to do something different and exiting, to get more time withthe computer, to write, to read their classmates blogs and to play around withthe design and layout of the blog etc.

  Thisinformation will help teachers to understand what students find motivating aboutwriting school blogs and also to understand that we have good use of the differentpossibilities that the Internet can offer us in the way of finding new methodsto teach.

 • 413.
  Christoffersson, Caroline
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Mattsson, Sabina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Kuratorns funktion: En studie om skolkuratorns arbete med elever som har ADHD eller Aspergers syndrom2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 414.
  Claeson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Att vara närstående på en intensivvårdsavdelning- en projektplan för en intervjustudie2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 415. Codita, Alina
  et al.
  Gumucio, Astrid
  Lannfelt, Lars
  Gellerfors, Pär
  Winblad, Bengt
  Mohammed, Abdul K. H.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science. Karolinska institutet.
  Nilsson, Lars N G
  Impaired behavior of female tg-ArcSwe APP mice in the IntelliCage: A longitudinal study.2010In: Behavioural Brain Research, ISSN 0166-4328, E-ISSN 1872-7549, Vol. 215, no 1, p. 83-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Transgenic animals expressing mutant human amyloid precursor protein (APP) are used as models for Alzheimer disease (AD). Ideally, behavioral tests improve the predictive validity of studies on animals by mirroring the functional impact of AD-like neuropathology. Learning and memory studies in APP transgenic models have been difficult to replicate. Standardization of procedures, automatization or improved protocol design can improve reproducibility. Here the IntelliCage, an automated system, was used for behavioral testing of APP female transgenic mice with both the Arctic and Swedish mutations, the tg-ArcSwe model. Protocols covering exploration, operant learning, place learning and extinction of place preference as well as passive avoidance tests were used for longitudinal characterization of behavior. Differences in exploratory activity were significant at four months of age, when plaque-free tg-ArcSwe mice visited less frequently the IntelliCage corners and initially performed fewer visits with licks compared to non-tg animals, inside the new environment. Fourteen months old tg-ArcSwe mice required a longer time to re-habituate to the IntelliCages than non-tg mice. At both ages tg-ArcSwe mice perseverated in place preference extinction test. Fourteen months old tg-ArcSwe mice were impaired in hippocampus-dependent spatial passive avoidance learning. This deficit was found to inversely correlate to calbindin-D28k immunoreactivity in the polymorphic layer of the dentate gyrus. Reduced water intake and body weight were observed in 4 months old tg-ArcSwe animals. The body weight difference increased with age. Thus behavioral and metabolic changes in the tg-ArcSwe APP model were detected using the IntelliCage, a system which provides the opportunity for standardized automated longitudinal behavioral phenotyping.

 • 416.
  Codita, Alina
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Mohammed, Abdul K. H.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science. Karolinska Institutet.
  Willuweit, Antje
  Evotec Neurosci GmbH, Germany.
  Reichelt, Anja
  Evotec Neurosci GmbH, Germany.
  Alleva, Enrico
  Istituto Superiore di Sanità, Italy.
  Branchi, Igor
  Istituto Superiore di Sanità, Italy.
  Cirulli, Francesca
  Istituto Superiore di Sanità, Italy.
  Colacicco, Giovanni
  University of Zürich, Switzerland.
  Voikar, Vootele
  University of Zürich, Switzerland.
  Wolfer, David P
  University of Zürich, Switzerland.
  Buschmann, Frank J U
  FBI Science GmbH, Germany .
  Lipp, Hans-Peter
  University of Zürich, Switzerland ; NewBehavior AG, Switzerland.
  Vannoni, Elisabetta
  University of Zürich, Switzerland ; NewBehavior AG, Switzerland.
  Krackow, Sven
  University of Zürich, Switzerland ; NewBehavior AG, Switzerland ; Humboldt University, Germany.
  Effects of spatial and cognitive enrichment on activity pattern and learning performance in three strains of mice in the IntelliMaze.2012In: Behavior Genetics, ISSN 0001-8244, E-ISSN 1573-3297, Vol. 42, no 3, p. 449-460Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The IntelliMaze allows automated behavioral analysis of group housed laboratory mice while individually assigned protocols can be applied concomitantly for different operant conditioning components. Here we evaluate the effect of additional component availability (enrichment) on behavioral and cognitive performance of mice in the IntelliCage, by focusing on aspects that had previously been found to consistently differ between three strains, in four European laboratories. Enrichment decreased the activity level in the IntelliCages and enhanced spatial learning performance. However, it did not alter strain differences, except for activity during the initial experimental phase. Our results from non-enriched IntelliCages proved consistent between laboratories, but overall laboratory-consistency for data collected using different IntelliCage set-ups, did not hold for activity levels during the initial adaptation phase. Our results suggest that the multiple conditioning in spatially and cognitively enriched environments are feasible without affecting external validity for a specific task, provided animals have adapted to such an IntelliMaze.

 • 417.
  Colliander, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Bemötande inom äldreomsorgen: En metodtrianguleringsstudie om omvårdnadspersonals bemötande mot brukare2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 418.
  Conradsson, Emily
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Faktorer som påverkar elevers motivation2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som gör att eleverna känner sig motiverade eller omotiverade och vilka faktorer som påverkar deras motivation. Uppsatsen ger förhoppningsvis läsaren en fördjupad förståelse för elevers motivation.

  För att uppnå studiens syfte har jag genomfört kvalitativa intervjuer med åtta elever. Intervjufrågorna baseras på studiens frågeställningar: Vad är elevernas uppfattning om vad som gör dem motiverade? samt, Vilka faktorer påverkar elevernas motivation?

  Jag för även ett teoretiskt resonemang kring motivation som baserar sig på vad forskare tidigare har skrivit inom ämnet.

  Analysen av resultatet visar att eleverna i undersökningen i regel känner sig motiverade inför skolan och skolarbetet. Aspekter såsom engagerade lärare och elevernas mål påverkar motivationen. Roliga kurser som är praktiska och verklighetsförankrade är något som ökar elevernas motivation. 

  Denna studie kan ligga till grund för lärares kunskap om elevernas motivation och kan även utgöra grund för fortsatt forskning inom ämnet.

   

 • 419.
  Conradsson, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Det ingen ville se: Synen på ledarskap och sexuella övergrepp inom svensk friidrott i spåren av Patrik Sjöberg-affären2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Genom kvalitativa intervjuer belyser studien synen på ledarskap och sexuella övergrepp inom friidrotten i spåren av Patrik Sjöberg-affären. Studien utreder hur ledare och utövare ser på ledarskapet och den viktiga roll som en ledare innehar. Resultatet visar att Sjöbergs (2011) självbiografi har gett en möjlighet för diskussion kring sexuella övergrepp inom idrotten och framförallt inom friidrotten. Sjöbergs självbiografi har öppnat upp för reflektion kring ledarskap och värderingar bland ledare. Studien visar även att sexuella övergrepp är ett komplicerat ämne, ett område som sällan berörs i diskussioner kring idrotten och där arbetet för att motverka problemet brister. Studien belyser Riksidrottsförbundet och Friidrottsförbundet arbete mot att skapa goda värdegrunder inom idrotten, något som i förlängningen förväntas förhindra sexuella övergrepp. Resultatet visar dock att det är få inom friidrotten som har tagit del av de policydokument som finns och att det krävs ett mer aktivt arbete för att förändringarna ska få genomslag.

 • 420.
  Conyer, Annelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Pettersson, Lisbeth
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Metodimplementering i socialt arbete: - Med Aggression Replacement Training (ART) som exempel2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to understand ART – instructors experience of possibilities and obsticals surrounding the implementation of a method in residential care unit. The method is spread nationwide and therefore it is of great importance to examine how the method is implemented since it has been nationally efforts made to raise the quality of practical social work. The study has a qualitative approach interviewing seven Aggression Replacement Training instructors at a national board of institutional institution. The result was analyzed using Evert Vedung´s implementation theory. We found that the ART – instructors themselves had a positive approach using the method and associated manual. The enabling factors also consisted that the ART – instructors felt that the ART – master and the director of the institution was supportive. The inhibiting factors during the implementation was the ART – instructors experience of that the remaining staff did not have sufficient interest or knowledge regarding the method and that they felt indistinctness concerning who was responsible for the actually implementation. The results also showed that all ART – instructors felt that it was a lack of time consisting for planning before ART lessons and documenting afterwards, and lack of time to teach the method to other staff. These inhibiting factors may contribute to a delayed implementation, which can result in that individuals who have been adopted to benefit from the operation will suffer. We found that the Art – instructors experienced that there was no following up on the implementation of the method in the departments of the institution respectively.

   

 • 421.
  Cras, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Arbetsglädje hos lärare i låg- och mellanstadiet2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 422.
  Creelman, Alastair
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  OER - en resurs för lärande: Projektrapport till Kungliga biblioteket, Programmet för Open Access.se2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Flera projekt har belyst problematiken med öppna lärresursers skapande, lagring, sökbarhet, användning och upphovsrättsliga frågor. Ett antal försök har gjorts med databaser av lärresurser, ofta med omfångsrika metadatasamlingar, men dessa system har ofta använts i mycket begränsad omfattning. Samtidigt har Web 2.0 och den sociala webben vuxit fram där användarna, t ex lärarna, kan vara producenter och lärresurser av olika slag läggs in på YouTube, SlideShare och andra webbplatser/portaler. Utbildningsinstitutioner runt om i världen använder redan portaler som iTunes, Academic Earth och YouTube Edu för att distribuera föreläsningar, information och kursmaterial i institutionens namn med dess logotyp.

  Frågan om OER är så komplex att ett projekt inte kan lösa samtliga problem. Det krävs insatser på en rad områden. Detta projekt syftar till att öka användningen av OER genom att synas och närvara i olika kanaler och introducera OER för viktigaste målgrupp – lärarna. Projektet ville särskilt lyfta fram studentnyttan och studenters lärande, bland annat genom att lägga betoningen på att göra kursmaterial i "levande" kurser tillgängligt med lämplig Creative Commons licens (t ex för potentiella studenter). Fördelarna med detta är bland annat att studenter lättare skulle kunna se vad kurserna handlar om och därigenom ha lättare att välja. Öppen publicering av kursmaterial skulle även höja kvaliteten eftersom lärosätena inte vill att material av tveksam kvalitet skall vara publikt tillgängligt. Verksamheten vid lärosätena skulle bli mera transparent vilket i sig skulle leda till högre kvalitet.

  Projektets seminarier behandlar olika aspekter av upphovsrätt, hur Web 2.0 och sociala medier kan användas för hantering av öppna lärresurser, hur dessa kan samspela med lärosätenas egna arkiv och hur olika intressenters intressen (studenter, lärare, utbildningsinstitutioner och intresserad allmänhet) kan tillgodoses i dessa miljöer. Detta projekt syftar till att öka användningen av OER genom att synas och närvara i olika kanaler och introducera OER för vår målgrupp – lärarna. På projektets dialogseminarier som beskrivs nedan har studenter bjudits in för att ytterligare fokusera på studentperspektivet

 • 423.
  Creelman, Alastair
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Public libraries as learning spaces2012In: Scandinavian library quarterly, ISSN 2001-3051, Vol. 45, no 1, p. 16-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The role of public libraries is changing rapidly and the rise of open education creates opportunities for them to be hubs for lifelong learning. Alastair Creelman, blogger and e-learning analyst at Linnaeus University in Kalmar, examines some of the key current trends in net-based learning and discusses the future role of public libraries in this context.

 • 424.
  Creelman, Alastair
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Forsberg, Åsa
  Lunds Universitet, Universitetsbiblioteket.
  Open Educational Resources – a resource for learning2010In: ScieCom info – Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication, ISSN 1652-3202, Vol. 6, no 3, p. 9-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Flera projekt har belyst problematiken med öppna lärresursers skapande, lagring, sökbarhet, användning och upphovsrättsliga frågor. Samtidigt har den sociala webben vuxit fram där användarna, t ex lärarna, kan vara producenter och lägga ut lärresurser på YouTube, SlideShare och andra webbplatser/portaler. Utbildningsinstitutioner, speciellt i USA, utnyttjar dessa medier och distribuerar utbildningsmaterial (föreläsningar, reportage mm) via kanaler som iTunes U och YouTube Edu. Frågan om OER är så komplex att ett projekt inte kan lösa samtliga problem. Det krävs insatser på en rad områden. Projektet OER – en resurs för lärande vill öka användningen genom att synas och närvara i olika kanaler och introducera OER för den viktigaste målgruppen – våra lärare. Vi vill stimulera användningen genom att anordna regionala dialogseminarier, portalnärvaro och goda exempel, samt samverkan mellan lärosäten.  På dessa seminarier kommer vi bland annat att behandla olika aspekter på upphovsrätt, hur sociala medier kan användas för hantering av öppna lärresurser, hur dessa kan samspela med lärosätenas egna arkiv och hur olika intressenters intressen (studenter, lärare, utbildningsinstitutioner och intresserad allmänhet) kan tillgodoses i dessa miljöer.  Projektet vill särskilt lyfta fram studentnyttan. Projektet lägger betoningen på att göra kursmaterial i "levande" kurser tillgängligt med lämplig cc-licens (t ex för potentiella studenter). Detta skulle ha flera fördelar t ex skulle studenterna lättare kunna se vad kurserna handlar om och därigenom ha lättare att välja. Kvaliteten på kursmaterialet skulle antagligen också bli bättre då lärosätena inte vill att material av tveksam kvalitet skall vara publikt tillgängligt. Verksamheten vid lärosätena skulle bli mera transparent vilket i sig skulle leda till högre kvalitet. På de dialogseminarier som beskrivs nedan kommer studenter att bjudas in för att studentperspektivet skall lyftas fram.

 • 425.
  Creelman, Alastair
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ossiannilsson, Ebba
  Lunds Universitet.
  Quality improvement in the use of OER in higher education - challenges and consequences2011In: PROCEEDINGS EADTU ANNUAL CONFERENCE 2011, Eşkisehir, Turkey, 3 & 4 November 2011: Universities and regional development in an open knowledge society; sharing innovation and knowledge in European universities, Heerlen, Netherlands: EADTU Secretariat , 2011, p. 180-197Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A paradigm shift is emerging in universities especially regarding how personalized and collaborative mobile learning should be addressed. Recently three international benchmarking projects on quality of e-learning in higher education have been carried out by Lund University in Sweden. These showed that quality has to be valued from a holistic perspective and to a higher extent from learning dimensions and the learners’ perspectives. Benchmarking was emphasized as a powerful strategic tool to assist decision-makers in improving the quality and effectiveness of organizational processes and thereby striving for excellence in the higher education arena. The studies also showed that other quality dimensions have to be considered, since web 3.0 and collaborative learning will radically extend learning environments. The classroom will move out into the world, instead of (as in earlier technical revolutions) the technology being integrated into the traditional classroom. Furthermore a recent Swedish project on OER in universities indicated that the issue of resource sharing opens up much wider questions of a structural and cultural nature. Collaborative, ubiquitous-/open learning and cloud learning environments in addition to demands from millennium learners entering universities will profoundly impact on the current university arena. This paper will elaborate on challenges and consequences on the emerging OER movement, especially regarding quality from the learners’ perspective and the needs of a changing cultural educational paradigm towards openness, personalisation and collaboration and encouraging benchmarking in the use of OER and search for good practice.

 • 426.
  Creelman, Alastair
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ossiannilsson, Ebba
  University of Lund, Center for Educational Development.
  Quality indicators within the use of open educational resources in higher education2011In: Education in a technological world: communicating current and emerging research and technological efforts / [ed] A. Méndez-Vilas, Badajoz, Spain: Formatex Research Center , 2011, p. 372-382Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  A paradigm shift is emerging in higher education especially regarding how universities should address personalized and collaborative mobile learning. Experiences from three international benchmarking-projects through the European Association of Distance teaching Universities (EADTU), the European Centre for Strategic Management of Universities (ESMU) and the First dual mode benchmarking club on quality of e-learning in higher education carried out by Lund University showed that quality has to be valued in a holistic perspective, and to a higher extent from the learners’ perspectives and from learning dimensions. In these projects benchmarking was emphasized as a powerful strategic tool to assist decision-makers in improving quality and effectiveness of organizational processes and thereby reaching the position of the best international player in the higher education arena. The studies also showed that other quality dimensions have to be considered, as web 3.0, open educational resources (OER) and collaborative learning radically will extend the learning environment. The classroom will move out into the world, instead of (as in earlier technical revolutions) the technology being integrated into the traditional classroom [1-4]. From a recently completed Swedish project on OER in higher education it became obvious that the issue of resource sharing opens up much wider questions of a structural and cultural nature. Collaborative, ubiquitous-/open learning and cloud learning environments as well as demands from the millennium learners entering higher education will profoundly impact on the current university arena. In addition the global knowledge-based sustainable society will be of utmost importance [5].

  This chapter will elaborate on challenges and consequences on the emerging movement on OER especially regarding quality from the learners’ perspectives. The chapter will also discuss the consequences of the needs of a changing cultural educational paradigm towards openness, personalization and collaboration and encourage to benchmarking on the use of OER and search for good practice.

 • 427.
  Cronzell, Ellinor
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Åkesson, Catherine
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Bemötande och behandling av ungdomar med utagerande beteende: - ur ett könsperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

  Linnéuniversitetet

  Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

  Pedagogik med inriktning mot ungdoms -

  och missbruksvård, Examensarbete 15hp

   

  Titel                                    BEMÖTANDE OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED UTAGERANDE BETEENDE – ur ett könsteoretiskt perspektiv

  Engelsk titel                       Encounting and treatment of adolescents with conduct disorder – from a gender theoretical perspective 

  Författare                          Ellinor Cronzell, Catherine Åkesson

  Handledare                        Henrik Nilsson

  Datum                                Mars 2010

  Antal sidor                         48

  Nyckelord                          Utagerande beteende, ungdomar, kön, Statens institutionsstyrlese, bemötande, behandling.

  Studiens syfte är att studera hur yrkesverksamma på SiS särskilda ungdomshem beskriver sina erfarenheter av bemötande och behandling av ungdomar med utagerande beteende. Studien syftar även till att belysa vilken roll könet har i behandlingsarbetet. En kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer användes för att besvara studiens frågeställningar. Intervjuerna tolkades utifrån en kvalitativ innehållsanalys och problematiserades utifrån Moira von Wrights relationella och punktuella perspektiv samt ett könsteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att ett respektfullt bemötande är viktigt för att bygga upp en god relation till ungdomarna. Att en god förebild i kombination med specifika behandlingsmetoder ger ungdomarna verktyg att själva skapa strategier för att hantera det utagerande beteendet. Vidare redovisas en komplex bild av hur traditionella föreställningar om kön påverkar yrkesverksammas sätt att bemöta och behandla. Slutsatser som dras är att yrkesverksamma strävar efter att undvika fysisk styrka för att få slut på ett utagerande beteende oavsett den unges kön.

 • 428.
  Culda, Cristina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Hallengren, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Handledaren som en guru: En kvalitativ studie om de handleddas upplevelse av handledare inom socialt arbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie har varit att undersöka de handleddas upplevelse av handledaren utifrån den auktoritära respektive den mer jämlika handledarrollen. För att samla in vårt material genomförde vi semistrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare från fem olika kommuner. Kravet var att de skulle ha haft extern handledning under minst tre år. Då vi avsåg att få fram de handleddas upplevelser använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod. Vi valde att använda oss av French och Ravens perspektiv på maktbaser för att analysera vårt material.

  Vårt huvudsakliga resultat visar i korta drag att några av de intervjuade socialsekreterarna har erfarenhet från auktoritära handledare men samtliga uppger att en auktoritär handledare inte är önskvärd. Däremot ser de som önskvärt att handledaren ska ha auktoritet. Vi fann att de handledda kan ha svårt att ifrågasätta handledaren. Bland annat beror det på att handledaren har en auktoritär framtoning men även att de handledda kan ha utsett handledaren till en sorts ”guru” som man inte gärna ifrågasätter. Vidare anser de handledda att det är nödvändigt att handledaren ska besitta expertkunskap, i annat fall anser de att handledningen blir meningslös. Det framkom även att de handledda har behov av att bli bekräftade i sitt arbete, en förutsättning för att de handledda ska se handledaren som duktig och kompetent.

 • 429.
  Dacke, Niklas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Hagström, Kristoffer
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Hur kunde de?: En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn ur ett livsvärldsperspektiv.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Relativt många barn blir utsatta för sexuella övergrepp, vanligen av någon som står dem nära. Detta ger ofta livslånga psykiska och emotionella problem för individen. Kvinnor drabbas i större utsträckning i barndomen än vad män gör.

  Syfte: Att ur ett livsvärldsperspektiv belysa kvinnors upplevelser av att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn.

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats som utgångspunkt och den baseras på fem biografier. Dessa biografier analyserades med hjälp av Lundman och Hällgren Graneheims (2008) innehållsanalys.

  Resultat: Det framkommer att kvinnorna på grund av övergreppen upplever en mängd negativa känslor, exempelvis oförståelse, skam och ilska. Konsekvenser av dessa känslor och övergrepp innebär bland annat tomhet, återupplevelse av övergreppen och psykiskt dåligt mående. Kvinnorna använde sig av olika strategier för att hantera övergreppen, där missbruk och att berätta om övergreppen var utmärkande. De använde sig också av olika verktyg för att uppnå en högre grad av välbefinnande och trygghet. Kvinnornas förmåga att skapa betydelsefulla och nära relationer påverkades även av övergreppen.

  Slutsats: Kvinnor använder sig av konstruktiva och destruktiva metoder för att hantera de sexuella övergreppen som de blivit utsatta för som barn. Allmänsjuksköterskan bör ha en förståelse gentemot dessa kvinnor i alla vårdsammanhang.

 • 430.
  Dahl, Barbro
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Garzon, Jaqueline
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Svåra samtal": En studie om skillnaden mellan vad förskolelärare och föräldrar upplever som svårigheter med svåra utvecklingssamtal inom förskolan.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Avsikten med detta examensarbete var att ta reda på hur pedagogerna inom förskolan hanterar det svåra samtalet med föräldrar. Det förekommer ofta oro inför att berätta för föräldrarna att deras barn har svårigheter eller problem som gör att barnets lärande eller utveckling hindrar barnets förmåga att "hänga med" sina jämnåriga kamrater.

  Studien bygger på sex kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare och två specialpedagoger och en enkät till föräldrarna. Med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder, tidigare forskning och litteratur analyserade vi vårt resultat.

  Resultatet visade att föräldrarna har i stort sett en positiv inställning till samtal som förekommer mellan förskolan och hemmet. Förskollärarna däremot visade stor oro och osäkerhet kring vissa samtal med barnens föräldrar. De gav flera exempel på samtal som de upplevde som svåra att hantera. Slutsatsen är att våra intervjuade pedagoger var mycket engagerade och intresserade av ämnet på vår studie som upplevs som både aktuellt och komplicerad.

 • 431.
  Dahl, Camilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Fröborg, Pernilla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  En nyckel till många världar: Läsvanor och attityd till läsning på fritiden hos elever i årskurs 5.2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att kartlägga vilka attityder och läsvanor som finns hos elever i årskurs 5. För att kunna se elevernas intresse av litteratur och deras läsvanor berör studien endast den läsning som sker på elevernas fritid. De frågeställningar som ligger som grund i detta arbete är följande: Hur mycket läser elever i årskurs 5 på fritiden? Hur ser elevernas läsvanor ut? Vilken attityd finns till läsning på fritiden? Finns det skillnader mellan flickors och pojkars läsvanor och attityd till läsning? Finns det något samband mellan läsattityd och frivillig läsning? För att få svar på dessa frågor genomfördes studien med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning där eleverna fick ta ställning till ett antal påståenden.

  Resultatet visar att eleverna i de undersökta klasserna läser mycket och de har en positiv inställning till läsning. Det framkom även att det finns skillnader mellan pojkars   och flickors attityd till läsning. Flickorna visade sig vara något mer positiva än pojkarna i sin inställning till läsning och litteratur. Det finns även en mer samstämmig syn inom gruppen flickor, det vill säga deras svar var likartade. Pojkarnas svar däremot visade sig vara mer varierande.

 • 432.
  Dahl, Marianne
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ackesjö, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Det bästa med fritids var att kompisarna var där": En diskussion om meningsfull fritid ur barnens perspektiv.2011In: Fritidspedagogik: Fritidshemmets teorier och praktiker. / [ed] Anna Klerfelt och Björn Haglund, Stockholm: Liber, 2011, 1, p. 204-223Chapter in book (Other academic)
 • 433.
  Dahl, Mats
  et al.
  Lunds Universitet.
  Alwood, Carl Martin
  Göteborgs Universitet.
  Rennemark, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Hagberg, Bo
  The Swedish National study Aging and Care.
  The relation between personality and the realism in confidence judgements in older adults2010In: European Journal of Ageing, ISSN 1613-9372, E-ISSN 1613-9380, Vol. 7, no 4, p. 283-291Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigated the relation between personality factors, as measured by the Swedish version of the NEO-FFI questionnaire, and the realism in older adults' (aged 60-93 years, n = 1,384) probability confidence judgements of their answers to general knowledge questions. The results showed very small effect sizes for the contribution of the personality variables to the fit between the proportion correct answers and the level of one's confidence judgements. Although personality differed somewhat within the age span studied and between the genders no differences were found in the relation between the dimensions of the NEO-FFI and the degree of realism in the confidence judgements as a function of age or gender. In total, the results show a significant but very small effect of personality on the realism in older adults' confidence judgements of their semantic knowledge.

 • 434.
  Dahlberg Almqvist, Susanne
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ingvarsson, Heléne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Matematiksamtal: En studie kring matematiksamtalmellan elever i behov av särskilt stödi matematik och matematiklärare2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 435.
  Dahlberg, Ann-Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Pedagogstöd i en skola för alla: En studie om resurser,hjälp och stöd ur ett pedagogperspektiv2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 436.
  Dahlberg, Ingrid
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Bengtsson, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature. Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  En studie om förskolors kartläggning av barns språkutveckling2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka behovet av att i förskolan kartlägga barns språkutveckling. Vi har även studerat i vilket syfte kartläggning sker och vilka metoder som används. Särskilt intresse har riktats mot TRAS - Tidig Registrering Av Språkutveckling, och några pedagogers uppfattning om detta material. Vår undersökning bygger på kvalitativa intervjuer av fyra specialpedagoger samt enkäter som besvarats av personal på totalt 32 förskolor.

  Barns språkutveckling är komplex och påverkas av många faktorer. I enlighet med tidigare forskning visar vårt resultat att kartläggning är nödvändigt för att kunna se vilka behov en viss barngrupp har och därmed kunna anpassa verksamheten efter barnens utvecklingsnivå. Vår studie visar att observation och dokumentation är vanliga metoder för att kartlägga barns språkutveckling. Våra informanter har uppfattningen att TRAS är ett material som täcker hela barnets språkutveckling samtidigt som det kan användas för att pedagogerna ska bli medvetna om den egna verksamheten.

  Engelsk titel: A study of preschools’ mapping of children’s linguistic development.

   

   

 • 437.
  Dahlberg, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Lifeworld Phenomenology for Caring and for Health Care Research2011In: Qualitative Research in Midwifery and Childbirth:  Phenomenological Approaches / [ed] G. Thomson, F. Dykes & S. Downe, London: Routledge, 2011Chapter in book (Other academic)
 • 438.
  Dahlberg, Karin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Segesten, Kerstin
  Hälsa och vårdande i teori och praxis2010 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 439.
  Dahlgren, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ohlsson, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Samlingens pedagogiska betydelse: Vilket värde har den för barns lärande2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 440.
  Dahlqvist, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Klockerud, Marina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Jag fixar inte stress": En studie av hur gymnasieelever med Aspergers syndrom upplever bemötande av lärarna i skolan.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt huvudsakliga syfte är att söka kunskap om och fördjupa förståelsen för hur gymnasieelever med diagnosen Aspergers syndrom (AS) upplever sin skolgång. Vår konkreta frågeställning är att undersöka elevernas upplevelser av bemötandet från lärare genom en kvalitativ intervjustudie där 4 gymnasieelever med diagnosen AS har intervjuats. Den litteratur som använts har varit kopplad till skolan och Aspergers syndrom. Uppsatsen ger en överblick av tidigare forskning om Aspergers syndrom och hur undervisning av dessa elever kan läggas upp. Vårt resultat pekar på att det är nödvändigt att ta hänsyn till den enskilda Aspergers elevens behov. Det är även viktigt hur dessa elever blir bemötta. En lärare ska acceptera elever som de är och möta dem med empati, värme och respekt. Det är också väsentligt att ha en kännedom i hur man på ett medvetet sätt kan arbeta och bemöta elever med denna diagnos.

 • 441.
  Dahlstrand Alm, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Elevers självkänsla på schemat i lärarutbildningen2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 442.
  Dahlström, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Bildval, Bilduttryck och Bildinnehåll: Hur fem förskolepedagoger tänker om bilderböckers bilder2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att belysa förskolepedagogers tankar om bilderna i bilderböcker. Fokus var på vad som styrde deras val av bilderböcker samt vad de tänkte om bildernas funktion, uttryck och innehåll. Dessutom undersöktes vad de tänkte om hur bilderna påverkar den som tittar. Empirin samlades in genom enskilda intervjuer med pedagoger verksamma i förskolan. Fem pedagoger intervjuades och varje intervju varade ca 1 timme. Varje pedagog ombads ta med sig bilderböcker till intervjun. Minst en vars bilder de ogillade och en vars bilder de tyckte om.

  Resultatet kategoriserades under de 4 huvudrubrikerna: Tankar om val av bilderböcker och bilders utseende. Tankar om bilders funktion och användning. Tankar om bildernas uttryck, samt Tankar om bildernas innehåll.

  Resultatet visar att de medverkande pedagogerna många gånger valde böcker utifrån bilderna. Det var bilderna som ofta fångade deras intresse och avgjorde ifall de tilltalades av boken eller inte. De bilder som tilltalade pedagogerna skulle helst vara enkla och lättförståliga. Man skulle se vad de föreställde och inte behöva gissa sig till vad de visade. De tyckte också om bilder som var färgglada och som förmedlade en positiv känsla.

  Pedagogerna hade både ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och nyttoperspektiv när de talade om bilderna och deras funktion. Samtidigt fann de stort nöje i att bara undersöka och njuta av bilder tillsamman med barn.

  Bildernas uttryck påverkade pedagogernas känslor för dem men de kunde sällan säga varför. Bildernas innehåll diskuterades mestadels utifrån nyttoaspekten. Bilders förmedling av olika stereotyper var inget dessa pedagoger funderat så mycket på.

 • 443.
  Dahlström, Jenny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ströberg, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
   "Jamen alltså man tränar ju det jämt känns det som":  En undersökning om förskollärares beskrivning av arbetet kring språklig medvetenhet på förskolan2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på hur förskollärare beskriver sitt sätt att arbeta med den språkliga medvetenheten i förskolan och att undersöka vilka faktorer som påverkar deras arbete. Vi anser att denna undersökning är viktigt för att klarlägga hur förskollärare ser på språkutveckling och hur de anser sig arbeta med detta inom förskolan. Vi valde att genomföra sex intervjuer med förskollärare verksamma på två olika förskolor inom samma tätort. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan kunna sammanställas och analyseras i förhållande till våra frågeställningar och litteraturen. I resultatet framkom det bland annat att rim och ramsor, begrepp och upprepningar och sång är något som förskollärarna arbetar medvetet med för att främja barnens utveckling av den språkliga medvetenheten.

 • 444.
  Dalenius Hahlin, Lotta
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Development of Health: The populations need of participation and influence2010Student thesis
 • 445.
  Dalenius Hahlin, Lotta
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Specialistsjuksköterskans uppfattning av mentorskap.: En fallstudie med fenomenografisk ansats2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: There is current shortage of specialized nurses, and many end their career in health care due to increased stress levels. One way to overcome this may be the use of mentoring for new graduates. In purpose of developing a mentoring program, there is a need to clarify the conditions required for it and examining how the professional role is developed through mentoring.

  Purpose: The purpose of this study is to describe experienced specialist nurse's perception if and how mentoring is developing the graduate specialist nurse, and the conditions that are perceived important for this mentoring.

  Method: A single case study using a deep interview was conducted with a phenomenographic approach, in order to explore the experience of mentoring from the view of the advanced specialist nurse.

  Results: The result shows the importance of the management providing the necessary conditions in terms of time, training and competence. In the socialization process the strengthening of the professional role was experienced, while providing a learning environment is created in the joint reflection.

  Conclusion: Experienced specialist nurses can assist the new graduate in the most efficient manner possible given to formulate the new role as a specialist educated nurse and also contribute to the socialization needed to get into the workgroup. A side benefit in terms of quality improvement is also seen out of the mentorship.

 • 446. Dallongeville, Jean
  et al.
  Banegas, José R
  Tubach, Florence
  Guallar, Eliseo
  Borghi, Claudio
  De Backer, Guy
  Halcox, Julian P J
  Massó-González, Elvira L
  Perk, Joep
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Sazova, Ogün
  Steg, Philippe Gabriel
  Artalejo, Fernando Rodriguez
  Survey of physicians' practices in the control of cardiovascular risk factors: the EURIKA study.2012In: European journal of preventive cardiology, ISSN 2047-4881, Vol. 19, no 3, p. 541-550Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: To assess the practices of physicians in 12 European countries in the primary prevention of cardiovascular disease (CVD).

  METHODS: In 2009, 806 physicians from 12 European countries answered a questionnaire, delivered electronically or by post, regarding their assessment of patients with cardiovascular risk factors, and their use of risk calculation tools and clinical practice guidelines (ClinicalTrials.gov number: NCT00882336). Approximately 60 physicians per country were selected (participation rate varied between 3.1% in Sweden and 22.8% in Turkey).

  RESULTS: Among participating physicians, 85.2% reported using at least one clinical guideline for CVD prevention. The most popular were the ESC guidelines (55.1%). Reasons for not using guidelines included: the wide choice available (47.1%), time constraints (33.3%), lack of awareness of guidelines (27.5%), and perception that guidelines are unrealistic (23.5%). Among all physicians, 68.5% reported using global risk calculation tools. Written charts were the preferred method (69.4%) and the most commonly used was the SCORE equation (35.4%). Reasons for not using equations included time constraints (59.8%), not being convinced of their usefulness (21.7%) and lack of awareness (19.7%). Most physicians (70.8%) believed that global risk-equations have limitations; 89.8% that equations overlook important risk factors, and 66.5% that they could not be used in elderly patients. Only 46.4% of physicians stated that their local healthcare framework was sufficient for primary prevention of CVD, while 67.2% stated that it was sufficient for secondary prevention of CVD.

  CONCLUSIONS: A high proportion of physicians reported using clinical guidelines for primary CVD prevention. However, time constraints, lack of perceived usefulness and inadequate knowledge were common reasons for not using CVD prevention guidelines or global CVD risk assessment tools.

 • 447.
  Dalteg, Tomas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences. Jönköping University.
  Benzein, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Malm, Dan
  Jönköping University.
  Cardiac Disease and its Consequences on the Partner Relationship: A Systematic Review2011In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 10, no 3, p. 140-149Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Cardiac disease is a chronic illness that has extensive impact on patients and their partners. No previous review has been made on how the partner relationship is affected following cardiac disease. The review limited itself to the main cardiac disease of myocardial ischemia, arrhythmia and heart failure. AIM: The aim of this review was to identify how the partner relationship is affected following cardiac disease after hospital discharge.

  METHOD: CINAHL, PubMed and PsycINFO were searched from 1999 to 2009. Quality assessment of included articles was made using the Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual. A total of 20 articles were included.

  RESULTS: Five themes identified how the partner relationship is affected following cardiac disease, namely: overprotection, communication deficiency, sexual concerns, changes in domestic roles, and adjustment to illness. Patients reported feeling overprotected by their spouses which occasionally served as a fertile ground for arguments or conflicts. Most couples experienced some implications concerning their sexual life following cardiac disease, though in various degrees. Both patients and partners seemed to experience communication deficiency concerning emotions within their relationship following the event. Most couples experienced a shift in roles and responsibilities within their partner relationship. Even though most couples experienced great distress following being afflicted with cardiac disease they reported that the disease had brought them closer together.

  CONCLUSION: The review found that though couples found the cardiac event distressful they conformed and adjusted their relationship to the new situation.

 • 448.
  Dalvandi, Asghar
  et al.
  Karolinska Institutet; University of Social Welfare and Rehabilitation, Iran.
  Ekman, Sirkka-Liüsa
  Karolinska Institutet.
  Khankeh, Hamid Reza
  University of Social Welfare and Rehabilitation, Iran.
  Maddah, Sadat Seyed Bagher
  University of Social Welfare and Rehabilitation, Iran.
  Lutzen, Kim
  Karolinska Institutet.
  Heikkilä, Kristiina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences. Karolinska Institutet.
  Lack of continuity of rehabilitation care for stroke survivors: Iranian family caregivers' experience2011In: Middle East Journal of Age and Aging, ISSN 1449-8677, Vol. 8, no 4, p. 28-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and Objective: Stroke is a common disabling disorder that requires the involvement of family caregivers to successfully encourage the patient's rehabilitation. This is especially true in Iran, where the family members commonly have the main responsibility of care of disabled persons. The aim of this study was to explore the Iranian family caregivers' experience of providing rehabilitation care at home. Method: A grounded theory approach and the main tenets of constant comparative method were used. Twelve participants were interviewed using semi-structured in-depth interviews. Findings: The core concept was identified as "lack of continuity of rehabilitation care". Seven main categories were identified. Three of them were related to the problems family caregivers faced, including inadequate knowledge and skills, inappropriate accessibility to rehabilitative services, and inadequate social insurance. Four categories were about the strategies that family caregivers used to deal with the major concerns; modifying home environment, managing coexisting medical conditions, improving nurses' roles and, relying on family unity. Conclusion: Family caregivers need continuity of rehabilitative care besides their family engagement, to enable access to care. They also need support from adequate social insurance and increased access to rehabilitation care. Undergoing rehabilitation at home gives people the advantage of practicing skills and developing compensatory strategies in the context of their own living environment by training and helping family caregivers and stroke survivors in terms of modifying home environment and managing coexisting medical conditions. Here, nurses can have an important role by helping the family caregivers with education and training.

 • 449.
  Dalvandi, Asghar
  et al.
  Dept of NVS, Div. of Nursing, Karolinska Institutet.
  Heikkilä, Kristiina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Maddah, SSB
  University of Social Welfare and rehabilitation Sciences, Iran.
  Khankeh, Hamidreza
  University of Social Welfare and rehabilitation Sciences, Iran.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Dept of NVS, Div. of Nursing, Karolinska Institutet.
  Life experiences after stroke among Iranian stroke survivors2010In: International Nursing Review, ISSN 0020-8132, E-ISSN 1466-7657, Vol. 57, p. 247-253Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background:  Stroke is a major cause of disability worldwide. It is a life-threatening and life-altering event, which leaves many physical and mental disabilities, thus creating major social and economic burdens. Experiencing a stroke and its aftermath can be devastating for patients and their families. In Iran, many services are not available for those who lack property; this may result in many difficulties and long-term problems for stroke survivors and their family members who are usually the main caregivers in Iranian cultural. Despite its effect on their lives, little is known about how the survivors perceive stroke in the Iranian context, therefore, knowing more about this process may enhance problem identification and problem solving.

  Aim:  To illuminate how stroke survivors experience and perceive life after stroke.

  Method:  A grounded theory approach was recruited using semi-structured interviews with 10 stroke survivors.

  Findings:  The survivors perceived that inadequate social and financial support, lack of an educational plan, lack of access to rehabilitative services, physical and psychological problems led them to functional disturbances, poor socio-economical situation and life disintegration. The core concept of life after stroke was functional disturbances.

  Conclusions:  The study shows the need to support the stroke survivors in their coping process with their new situation by providing appropriate discharge plans, social and financial support, social insurances and training programmes for the stroke survivors and their families.

 • 450.
  Dalén, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Tonårsflickors osedda behov i skolan: en studie utifrån ett elevperspektiv i en skola för alla2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en kunskapsöversikt från Skolverket (2009), vilken belyser olika faktorer som påverkar resultaten i svensk grundskola, har andelen elever som trivs bra och upplever engagemang och inflytande i skolan ökat, men många elever, särskilt flickor, i grundskolans senare år känner sig stressade och mår dåligt. Genom noggranna kartläggningar och pedagogiska utredningar kan skolan identifiera elevers starka sidor och deras svårigheter. Skolan har enligt både skollagen och gällande läroplan skyldighet att främja elevers harmoniska utveckling och att anpassa verksamheten till elevernas behov är en självklar förutsättning.

   

  Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka flickors relation till skolans krav, hur dessa påverkar flickornas elevidentitet och vilka pedagogiska konsekvenser och implikationer denna inblick kan visa på. Trettio flickor i år åtta har svarat på frågor och med sina egna ord beskrivit en god skolmiljö. Flickorna beskriver i undersökningen hur deras skolgång påverkas positivt eller negativt beroende av skolans bemötande och hur de lyckas leva upp till ställda krav och förväntningar. Eleverna efterfrågar vuxna som tror dem om gott, som tror på deras förmåga, som bryr sig om hur de mår och utvecklas, som får dem att känna sig dugliga och värdefulla. Vuxna som de kan lita på.

   

6789101112 401 - 450 of 2734
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf