lnu.sePublications
Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 574
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Petersson, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Reflektion i bildämnet: En undersökning om den skriftliga reflektionens möjligheter och dilemman i bildämnet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka den skriftliga reflektionens möjligheter och dilemman för lärande i bildämnet hos tre utbildade bildlärare på högstadiet, utifrån det sociokulturella perspektivet. Studiens frågeställningar är: Vilka möjligheter ser bildläraren att den skriftliga reflektionen gör för elevens lärande i bildämnet samt vilka dilemman ser bildläraren att den skriftliga reflektionen medför? Halvstrukturerad intervjumetod användes för insamling av empiri. Intervjuerna transkriberades, analyserades och bearbetades enligt den hermeneutiska tema analysmetoden. För att underlätta bearbetning och transkribering av insamlad empiri nyttjades elektronisk ljudupptagning i form av mobiltelefon under samtliga intervjutillfällen. Analys och bearbetning av insamlad empiri enligt den hermeneutiska tema analysmetoden visade på huvudsaklig samstämmighet hos merparten av informanterna kring att den skriftliga reflektionen är betydande för elevernas lärande utifrån flera perspektiv. Insamlad empiri, vilket analyserades och bearbetades enligt den hermeneutiska tema analysmetoden, visade att den skriftliga reflektionen fungerar som möjlighet till att processa och reflektera kring kunskap samt skapar möjlighet för enskild dialog. Insamlad empiri visade även på flertalet dilemman som tillämpningen av den skriftliga reflektionen för med sig, bland annat tidsaspekten och arbetsbelastningen. Resultatet analyserades och tolkades med hjälp av betydelsefulla och bärande begrepp vilket belyses i teoriavsnittet. Resultatet visade på att den skriftliga reflektionen har både möjligheter och dilemman vilket påverkar hur ofta den tillämpas i bildundervisningen. Resultatet visade att det främsta dilemmat med den skriftliga reflektionen är dess tidsåtgång vilket inte alltid är till läraren eller elevernas fördel vad gäller arbetsbelastning och stress. Resultatet visade dock att den skriftliga reflektionens möjligheter överväger dess dilemma då den skriftliga reflektionen möjliggör och bidrar för reflektion och enskild dialog samt till lärarens utveckling av sin undervisning.  

 • 402.
  Pettersson, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Att säga mer än tusen ord med ett finger2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Drivkraften i denna studie är att försöka tillämpa ett fenomenologiskt perspektiv och tillvägagångssätt för att bilda kunskap om hur lärare inom särskolan uppfattar de kommunikativa förutsättningar och svårigheter som påverkar samspelet mellan lärare och elever. I relation till detta är syftet med studien att utveckla en förståelse kring hur lärare uppfattar elever som kommunikativa medmänniskor med individuella förutsättningar och behov. Intentionen med studien är att utveckla en förståelse för hur lärarna uppfattar behovet och användningen av visuella hjälpmedel, så som bilder och tecken i kommunikationen till eleverna. Studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv och metod där narrativa intervjuer analyseras genom ett hermeneutiskt analysförförande. I resultatet framgår det att de svårigheter och dilemman som uppstår i kommunikationen mellan lärare och elever uppfattas beror på individuella svårigheter hos eleverna där en utvecklings- eller funktionsnedsättning i de flesta fall orsakar bristfälliga kommunikativa färdigheter. Läraren ställs inför svårigheten med att nå fram till eleverna, där läraren hela tiden måste finna individanpassade metoder för att kunna kommunicera med varje elev. En god individanpassad kommunikation uppfattas som central för elevers lärande och utveckling. Visuella hjälpmedel uppfattas vara viktiga redskap i lärarens metod för att nå fram till eleven. Eleverna uppfattas som antingen extroverta eller introverta där nivån på aktivitet eller passivitet i kommunikation skiljer sig mellan varje elev. Särskoleelever uppfattas därför vara lika motiverade till att kommunicera som övriga elever.

 • 403.
  Pettersson, Simon
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Arrangera EDM-låtar: Ett arbete som analyserar de tre mest populära EDM-låtarna, för att sedan skapa en matris och överföra till fyra egna låtar.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet har jag skapat en analysmodell som undersöker arrangemanget i de tre mest populära EDM låtarna just nu enligt Billboard dance-listan. Därefter har jag sammanställt analysen till en matris, för att sedan kunna överföra till fyra egna produktioner. Analysen visade exempelvis att låtarna bör vara runt 100 bpm och att i sticket bör ackordgången förändras. Eftersom att jag hade en tydlig analys kring vad som borde finnas med i mina egna låtar så gick låtskrivandet smidigt, men problemet jag hade var att vara kreativ och hålla mig inom ramarna för vad analysen visat.

 • 404.
  Podgorska, Hanin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Hur lärare bedömer och betygsätter elever som är i behov av särskilt stöd. En studie om Undantagsbestämmelsen.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 405.
  Podgorska, Hanin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Om genuskonstruktioner i bildundervisning på högstadiet.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att diskutera olika motiv som pojkar och flickor skapar utifrån en reklamvideo. Studien har även analyserat på vilket sätt elever skapar könsidentitet i bilderna och hur de har uppfattat sin identitet i teckningen.

  Undersökningen har baserats på bilder som elever från högstadiet har gjort. I metoden har elever skapa en bild, utifrån en reklamvideo och med hjälp av tre ord kommenterat videon. Metoden består av kvalitativa intervjuer och materialet har sammanställts i kvantitativa tabeller.

  Resultatet för den här studie visade att det vanligaste motivet som eleverna skapade, blev figurer som föreställer människor. Genom att rita tydliga könsmarkörer skapar elever könsidentitet i bilderna, men också genom att rita könlösa eller neutrala figurer visar elever att könet inte har en betydande roll i bilden. Sammanfattningsvis är eleverna medvetna om vilka motiv de skapar och hur de framställer sig själva, men också andra. 

 • 406.
  Rasmussen, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Offentlig konst och ungdomar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att ta reda på vad ungdomar uppmärksammar som offentlig konst och vad är det som gör att vissa konstverk får mer uppmärksamhet.

  Jag har genomfört intervjuer med personer som befinner sig på campus i Växjö eller runt Växjösjön som sedan analyseras. Den här uppsatsen har främst fokuserat på ungdomar.

  För att ungdomar i min studie ska uppfatta något som offentlig så måste den stå utomhus. Den ska finnas i en miljö där man lätt kan se den, även på långt håll ska man kunna urskilja att där står ett konstverk. Verket måste vara stort. Färgen på verket bör bryta mot miljön för att den ska vara mer utstickande. Om ett konstverk har en funktion blir detta ungdomars referens till föremålet, det vill säga att det inte ses som ett konstverk. Om meningen som konstnären har kring verket visas tydligt så kommer intresset att öka

 • 407.
  Renebrant, Mikaela
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Vem sa att det ska vara fint?: En studie om tre bildlärares syn på process och produkt i bildundervisningen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar begreppen process och produkt. Syftet är att genom ett hermeneutiskt perspektiv undersöka några bildlärares syn på begreppen process och produkt i bildundervisningen på högstadiet. Tidigare har fokus legat på elevers färdiga produkt men idag är bedömningen i bildämnet mer fokuserad på elevers process (Skolverket, 2012:3). Undersökningen genomfördes genom  kavlitativa intervjuer. Intervjufrågorna är förankrade i Lindströms (2002:4-5) process- och produktkriterier. Resultatet visar att lärarna har mer fokus på process än tidigare. Centralt är att lärarna anser att eleverna ska utveckla sin förmåga att reflektera och skapa idéer. Dock präglas lärarna fortfarande av hur viktigt det är att slutföra produkten vilket också är en central del i undersökningen.

 • 408.
  Reynisson, Haukur
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Man vs. Machine: A comparative study on MIDI programmed and recorded drums2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Whilst drum replacement, the act of replacing the sound of a particular drum with a pre-recorded sample, has been in practice since the 1970s it is only towards the end of the first decade of the 21st century that software drum machines such as Toontrack’s Superior Drummer 2.0 and Steven Slate Drums have become an popular alternative to actual drum recordings within music production. With the increasing popularity there have been voices from the music community in protest claiming that a machine could never replace an actual drummer.

  What I aimed to do in this project was to do a comparative study, where I analyse and compare various aspects of both alternatives – a recorded performance with an actual drummer and a MIDI programmed performance sampled drum machine – and see whether or not a human drummer could possibly be replaceable.

  The results indicated that, given the circumstances and project restrictions, the differences were mostly too miniscule to have any practical value and therefore a drummer was in this scenario replaceable by a MIDI programmable drum machine.

 • 409.
  Ringby, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Håkan, var du bättre förr?: En textanalytisk studie med fokus på utvalda texter av Håkan Hellström2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en textanalytisk studie som studerar artisten Håkan Hellströms låttexter. Texterna i fokus är från två olika album från olika delar av hans karriär. Detta i syftet att utifrån tematiken, influenserna och den klingande texten visa vad texterna representerar i olika delar av Hellströms liv. Metoderna som har använts vid analys av texterna har utgått från begreppen närläsning, fonotext och intertextualitet där närlyssning och närläsning har varit den huvudsakliga metoden för att få fram material ur texterna. Konklusionerna av denna studie är att Hellström skildrar ämnen i respektive album som är relevanta för den aktuella plats i livet han är i samt att metoderna i låtskrivandet har visat sig sammanfattningsvis vara att använda liknande metaforer för att beskriva olika ämnen, intertextualitet används som en konstnärlig metod och att Hellströms karaktäristiska bräckliga röst är den huvudsakliga kärnan i förmedlandet av texterna. 

 • 410.
  Rosberg, Viktor
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Medvetna låsningar ger kreativa lösningar: Ett konstnärligt examensarbete om begränsningar, loopmetoder och intresseelement.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om att skapa konstnärliga produktioner med loopar som utgångspunkt. Utifrån fyra specificerade loopmetoder har åtta konstnärliga produktioner skapats. Med looparna som utgångspunkt skapas en grund att bygga från och i samma stund ett problem som måste lösas. Denna medvetna begränsning frambringar effektivitet och kreativa lösningar samt användbara verktyg och intresseelement. 

 • 411.
  Rosenqvist, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art. Konstfack.
  Att ta hemmet med sig bort2014In: Svenska sjömanstatueringar, Stockholm: Medströms , 2014, 1, p. 176-177Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 412.
  Rosenqvist, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art. Konstfack, Sweden.
  Calling a visitor by her name: The potential of a subjective art educational situation2018In: [no title] – NORDIK XII Copenhagen 2018: Full Programme, The Nordic Association for Art Historians , 2018, p. 110-111Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Guided tours for adults in Art Museums are often conducted in an anecdotal and rather disinterested fashion. This has been duly critized by researchers in the art eductional field. A series of initiatives on art educational activities for participants with neurodegenerative disorders have contributed to breaking this tradition. Since 2007, the Museum of Modern Art (MoMA) in New York has offered the Alzheimer's Project: Making Art Accessible to People with Dementia. The project has aimed at increasing the well-being of participants rather than improving their art-historical education. This has in turn led to greater focus on dialogue between the art, the guide and the participants, where the participants' own observations are given special attention. Several art institutions in the Nordic countries have [no title] —NORDIK XIICopenhagen 2018PROGRAMME DETAILSq—Showing not telling. Art institutional practices of inclusions/exclusions111been inspired by this method, for example in the form of meetings with memories (see fx http://www.alzheimerfonden.se/motenmedminnen ). To call a visitor by his or her name is one aspect of the method used. This paper focuses some of the discussions about the art pedagogical position taken in feminist and queer theory through examples from the educational practice. The aim is to explore how these art educational situations are staged in relation to the target group, people with dementia and how this can broaden the public engagement in dialogue with art.

 • 413.
  Rosenqvist, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art. Konstfack.
  Developments in research in, on and through (arts &) craft2017In: ACSIS (Advanced Cultural Studies Institute of Sweden): konferens i Norrköping, Linköpings Universitet, juni 2017, 2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Session: Suspensions – Mobilizing Art and Aesthetics in Cultural Research

  To talk about research in, on and through craft, art or design is a common way to describe three possibilities. By discussing some of the latest artistic research that has been developing in Swedish institutions in terms of these categories, I want to highlight some strains or hang ups or suspensions in which it leaves different researchers. I will take the field of Craft as my point of departure. Craftspeople doing research from within their professional fields, means for example doing research in craft, its materials and its methods. To do research in the same field but from an art historian’s or an ethnologist’s point of view usually means to do research on craft. To talk about research through craft could be to start by examining the processes of crafting relating it to corresponding perspectives and knowledges. But is this what the field has provided?

 • 414.
  Rosenqvist, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art. Konstfack University College of Arts.
  Introduction to Crafting Cultural Heritage2016In: Crafting Cultural Heritage / [ed] Anneli Palmsköld, Johanna Rosenqvist, Gunnar Almevik, University of Gothenburg, 2016, p. 7-10Chapter in book (Refereed)
 • 415.
  Rosenqvist, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art. Konstfack.
  Maria Adlercreutz’ Hanna Keller, textilarbetare2016In: Maria Adlercreutz, väverska mellan mörker och ljus / [ed] Elina Antell, Stockholm: Ordfront förlag, 2016, p. 27-33Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett gammalt svartvitt fotografi av Hanna Keller vid sin maskin är förlaga för Maria Adlercreutz bildväv som går under titeln Hanna Keller, textilarbetare. Det är ett foto från Norrköpings Bomullsväfveri ab  från 1910 och det återfinns i Norrköpings stadsmuseums arkiv.  En serie mer nytagna svartvita fotografier medföljer också Eva Perssons brev få.n 1993. Fotografen Horst Tuuluskorpi följer arbetet med väven 1991–94 och portr.tterar väverskan, konstnären Maria Adlercreutz som i sin tur porträtterar väverskan, fabriksarbetaren Hanna Keller. I ett av fotografierna av konstnären vävande i sin ateljé syns förlagan ligga framme. I ett tredje är det arbetsförhållandena som är det mest påtagliga: ljuset, arbetsst.llningen. I ett annat ser vi den uppkopierade arbetsritningen skymta fram mellan varptrådarna. I alla bilderna i serien framkallas ett samband mellan de två kvinnornas arbete. Artikeln handlar om detta samt om arbetsförhållanden och att låta avbilda sig.

 • 416.
  Rosenqvist, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art. Konstfack.
  När design görs (o)görs kön: Om görandebilder, genus och genre2017In: Performativitet / [ed] Malin Hedlin Hayden, Mårten Snickare, Stockholm: Stockholm University Press, 2017, p. 17-43Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utifrån föreställningen om Butlers genus som en "stiliserad upprepning av handlingar" som kommer till uttryck i gester, rörelser och stilar och Iris Marion Youngs studie av vad det innebär att "kasta tjejkast", undersöks performativa aspekter av att göra design. Utifrån tre bilder ur FORM diskuteras hur föreställningar om kön får effekter i designpraktiken så som den porträtteras i tidskriften.

 • 417.
  Rosenqvist, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  [recension av] Lilli & Prinsen. 100 år av hemslöjd och textil konst. Anna Meister (red.). Prins Eugens Waldemarsudde och Carlsson Bokförlag, Stockholm 2012. 160 s., ill. ISBN 978-91- 7331-505-0.2013In: RIG: Kulturhistorisk tidskrift, ISSN 0035-5267, E-ISSN 2002-3863, Vol. 96, no 4, p. 253-254Article, book review (Other academic)
 • 418.
  Rosenqvist, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art. Lund University.
  Hildeman Sjölin, Cecilia
  Lund University.
  Kyrkorummet som pedagogiskt problem – och möjlighet2014In: De kyrkliga kulturarven: aktuell forskning och pedagogisk utveckling / [ed] Emilie Karlsmo, Jakob Lindblad och Henrik Widmark, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2014, 1, p. 305-312Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I den västerländska konsthistorien utgörs stoffet – särskilt det som gäller medeltid och tidigmodern tid – till stor del av bilder och byggnader som nära relaterar till den kristna läran och till kyrkliga och religiösa förhållanden. Som konsthistoriker har vi under decennier arbetat med forskning och undervisning kring svensk och nordisk konsthistoria utifrån ett nationellt perspektiv, där materialets gränser i viss mån ter sig som en självklarhet. Då vi talar om kyrkobyggnader och kyrkorum är det en delav ett kulturarv, som vi har betraktat som mer eller mindre känd av mottagaren. I och med Svenska kyrkans förändrade relation till staten och i takt med ökande internationalisering blir detta allt mindre självklart. Vi vill i föreliggande artikel problematisera de kyrkliga byggnadernas roll inom den konsthistoria vi undervisar i. Det vi skulle vilja lyfta fram är vår egen dolda kultur och hur den ställer till problem i mötet med en grupp studenter, vars bakgrund kan innebära att de helt saknar förkunskaper om kulturellt kristna förhållanden medan de kan ha initierad kunskap om politiska system. De kyrkliga byggnaderna är en viktig del av den visuella kulturen i Sverige och i Västerlandet, som vi som lärare vill göra tillgängliga och begripliga för de studerande. Förståelsen kräver vissa kunskaper om exempelvis gudstjänstbruk och rumsliga funktioner. Men vi tänker oss att detta kan åstadkommas genom att ställa frågor som lockar till upplevelser av rumvid sidan av textstudierna. Hur kan vi skapa undervisningsformer som tar tillvara olikheter istället för att göra dem till ett problem?

 • 419.
  Rosenqvist, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Palmsköld, Anneli
  University of Gothenburg.
  Att göra genus2015In: Konsthantverk i Sverige, del 1 / [ed] Christina Zetterlund, Charlotte Hyltén-Cavallius, Johanna Rosenqvist, Tumba: Konstfack collection , 2015, p. 33-44Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  “Konsthantverkande”, att göra konsthantverk, omfattar såväl handarbetande som konstskapande. Genom historien har detta skapande iscensatts och genomförts i skilda rum. Dessa rum har tillåtit olika grader av rörelsefrihet för de fysiska kroppar som aktivt har deltagit i produktionen. Skilda iscensättningar av görandet har styrts av föreställningar om hur tillverkning kan gå till, vem/vilka som bör utföra den och under vilka villkor den kan utövas. Med tekniken virkning som utgångspunkt diskuteras i kapitlet hur genusmönster speglar sig i förståelsen av konsthantverkets material och tekniker. Vi belyser denna relation genom några olika perspektiv. Vi börjar i en utblick mot olika sätt att betrakta görande och genus och därefter diskuteras hemmet som rum och produktionsplats vilka ligger till grund för vår förståelse. Därefter följer en presentation av virkningens historia och teknik. Med detta vill vi skapa en plattform för att diskutera kroppar, rörelser och rum i relation till virkningens praktik.

 • 420.
  Rosenqvist, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Palmsköld, Anneli
  Doing gender, making differenceManuscript (preprint) (Other academic)
 • 421.
  Rosenqvist, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art. Lunds universitet.
  Palmsköld, AnneliLunds universitet.Almevik, Gunnar
  Crafting Cultural Heritage2014Conference proceedings (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  The making of artefacts is a core activity in society, the result of which contributes to the building up of our physical surroundings and material culture. Throughout history, craft skills have been highly appreciated and have often been seen as crucial component of a capable human. Despite this, the knowledge base that constitutes the actual making is often overlooked in research within humanities. In this publication we discuss theories and methods of crafting that might benefit cultural heritage studies approach to making, from the artistic, historical, or aesthetical point of view. We deal with discussions on questions such as: What can we learn about things by learning about their making? How do different craft skills offer an understanding of its historical use? How can theoretical and methodological approaches be developed concerning the actual making?

 • 422.
  Rosenqvist, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Suneson, Ellen
  Lund University.
  Konst och subjektskapande: Neurodegenerativa nedsättningar och dialogbaserad konstpedagogik2016In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 93, no 3, p. 288-296Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since 2007 a number of art- and research projects have been implemented where people who suffer from neurodegenerative impairments have participated in conversations about art. Previous research on these projects has mainly been focused on the physical and mental effects the art tours have had on the participants, based on interviews, surveys and questionnaires. In this text we choose to explore a different aspect of the art tours where we discuss how dialogue-based art education makes the connection between aesthetic experiences and subjecthood visible.

 • 423.
  Rosenqvist, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Zetterlund, ChristinaHyltén-Cavallius, Charlotte
  Craft in Sweden, part 1Collection (editor) (Other academic)
 • 424.
  Rosenqvist, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art. Konstfack.
  Zetterlund, ChristinaKonstfack.Hyltén-Cavallius, CharlotteMulticultural Centre.
  Konsthantverk i Sverige, del 12015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Konsthantverk i Sverige del 1 samlar 18 författare. Boken kommer ur ett gemensamt intresse att förändra och vidga en konventionell historieskrivning om konsthantverk, bortom traditionella materialuppdelningar och nationella förståelser. Det vi skriver om kan ha kallats slöjd, konst, design, pyssel, konsthantverk, formgivning, brukskonst, hantverk och hemslöjd. Historia betraktas här som något pågående, något som vi gör. Det är ingen neutral aktivitet utan den är platsspecifik. I Konsthantverk i Sverige del 1 skildrar författarna från sina perspektiv en berättelse om materialitet och görande i Sverige från sent 1800-tal och fram till i dag. Boken skall inte ses som Historien med stort h utan snarare som de första stegen i en diskussion om historia, materialitet och görande.

  Med texter av Zandra Ahl, Christian Björk, Otto von Busch, Päivi Ernkvist, Kakan Hermansson, Elina Holmgren, Charlotte Hyltén-Cavallius, Frida Hållander, Love Jönsson, Mahmoud Keshavarz, Gunilla Lundahl, Helena Mattsson, Anneli Palmsköld, Johanna Rosenqvist, Miro Sazdic, Rosa Taikon, Jorunn Veiteberg, Christina Zetterlund

 • 425.
  Rothstein, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Fotoboken och det visuella berättandet: En undersökning om tre ungdomars erfarenheter och upplevelser av att göra fotoböcker i gymnasiearbetet.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ undersökning av tre ungdomars arbeten med att göra fotoböcker i gymnasiearbetet. Syftet är att se vilka erfarenheter och upplevelser eleverna har haft av visuellt berättande, processen att göra boken och av fotoboken som arbetsform. De teoretiska perspektiven är fenomenologi, estetiska lärprocesser och teorier om berättande. Metoden som använts är halvstrukturerade intervjuer. Analysen och tolkningen är hermeneutiskt inspirerad. I kapitlet forskningsöversikt och litteratur beskrivs fotoboken som medium och en överblick av området ges genom författare, fotografer, formgivare och förlag. Resultatet visar att arbetet med att göra en fotobok har varit en rik och motiverande estetisk lärprocess för ungdomarna. De har fått nya erfarenheter av visuell kommunikation. Undersökningen visar också tecken på att den tredimensionella fotoboken har fått en starkare ställning som konstform och genre till följd av den digitala teknikutvecklingen.

 • 426.
  Ruborg, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Den klingande responsen: En uppsats om musiklärares formativa återkoppling2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta självständiga arbete på avancerad nivå inom ämnet musikpedagogik tar upp frågor somberör formativ återkoppling och formativ bedömning. Syftet med uppsatsen är att försöka tareda på vad lärare i gymnasiekursen Instrument eller sång menar med återkoppling, samt vadde ger återkoppling på och hur de sedan gör detta. Vad visar sig sedan syftet med självaåterkopplingen vara och vilken funktion i sammanhanget har denna formativa bedömning? För att reda på detta har både intervjuer och observationer genomförts med verksamma lärare inom ämnet. Observationerna har som syfte att på en mindre men nära nivå försöka se det kommunikativa samspelet mellan lärare och elev. Teorin som hjälpt mig att analysera lärares och elevers kommunikation och som genomsyrar hela uppsatsen är dialogismen. Dialogismen kan ses som en övergripande eller grundläggande teori för meningsskapande i språk ochkommunikation. Resultaten visar att lärarna är väl medvetna om återkopplingens makt i all undervisning. Lärarna som intervjuades och observerades arbetade med ett arbetssätt där de kontinuerligtåterkopplade över vad de gjorde, vad eleven gjorde samt att de hela tiden försökte locka framelevernas egna reflekterande tankar och idéer över elevernas egna kunnande och utveckling. Lärarna i studien uttryckte dock att det var svårt att veta vad de skulle säga och hur de skulleformulera sig på "rätt" sätt i sin återkoppling så att eleverna inte tog emot informationen somnegativ kritik. Negativ kritik kunde, enligt lärarna, i sin tur göra att eleverna tappademotivation. Motivation var ett återkommande ord hos de intervjuade och en faktor somlärarna sade var väldigt viktig. Enligt lärarna saknades motivation hos många elever, dettakunde vara en av orsakerna att eleverna har svårt med att komma med respons, egna initiativoch återkoppla över sitt egna lärande i undervisningen. Förutom lärares egna ord så visadeo bservationerna också att eleverna kom med väldigt kort och ofta icke substantiell verbalrespons. Responsen fanns där, men till 90% av fallen så var det i form av klingande svar ifrån instrumentet.

 • 427.
  Ruborg, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Den klingande responsen: En uppsats om musiklärares formativa återkoppling2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta självständiga arbete på avancerad nivå inom ämnet musikpedagogik tar upp frågor som berör formativ återkoppling och formativ bedömning. Syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på vad lärare i gymnasiekursen Instrument eller sång menar med återkoppling, samt vad de ger återkoppling på och hur de sedan gör detta. Vad visar sig sedan syftet med själva återkopplingen vara och vilken funktion i sammanhanget har denna formativa bedömning?

  För att reda på detta har både intervjuer och observationer genomförts med verksamma lärare inom ämnet. Observationerna har som syfte att på en mindre men nära nivå försöka se det kommunikativa samspelet mellan lärare och elev. Teorin som hjälpt mig att analysera lärares och elevers kommunikation och som genomsyrar hela uppsatsen är dialogismen. Dialogismen kan ses som en övergripande eller grundläggande teori för meningsskapande i språk och kommunikation.

  Resultaten visar att lärarna är väl medvetna om återkopplingens makt i all undervisning. Lärarna som intervjuades och observerades arbetade med ett arbetssätt där de kontinuerligt återkopplade över vad de gjorde, vad eleven gjorde samt att de hela tiden försökte locka fram elevernas egna reflekterande tankar och idéer över elevernas egna kunnande och utveckling. Lärarna i studien uttryckte dock att det var svårt att veta vad de skulle säga och hur de skulle formulera sig på "rätt" sätt i sin återkoppling så att eleverna inte tog emot informationen som negativ kritik. Negativ kritik kunde, enligt lärarna, i sin tur göra att eleverna tappade motivation. Motivation var ett återkommande ord hos de intervjuade och en faktor som lärarna sade var väldigt viktig. Enligt lärarna saknades motivation hos många elever, detta kunde vara en av orsakerna att eleverna har svårt med att komma med respons, egna initiativ och återkoppla över sitt egna lärande i undervisningen. Förutom lärares egna ord så visade observationerna också att eleverna kom med väldigt kort och ofta icke substantiell verbal respons. Responsen fanns där, men till 90% av fallen så var det i form av klingande svar ifrån instrumentet. 

 • 428.
  Ruborg, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  "Det är viktigt att låten är bra!" - Lärares motiveringar kring låtval för kursen instrument eller sång på gymnasiet: "It's important that the song is good!" - Teachers justifications about the song selection for the course instruments or singing in high school.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Är det självklart vilka låtar som skall behandlas under musiklektionerna? Är en bra låt alltid en bra låt när det kommer till själva lärandet? Denna uppsats fokuserar och tar upp just detta. Vad tycker och värderar musiklärare som viktigt när de väljer låtar och repertoar för kursen Instrument eller sång på gymnasiet? Detta kopplas sedan samman med Lucy Greens teorier kring det informella och formella lärandet, som till exempel handlar om elevers egna inflytande över musiken och deras egna inflytande över musiklektionernas repertoar.

  Denna uppsats är främst grundad i kvalitativa metoder. De utvalda lärarnas tankar och idéer är insamlat ifrån en internet - enkät där frågorna var mer eller mindre öppna. Uppsatsen tar enbart upp de utvalda musiklärarnas perspektiv på syftet och frågeställningen.

  Resultaten visar att lärarna väljer deras material/repertoar mycket efter vad som skall behandlas och tas upp enligt styrdokument och läroplan. Det informella lärandet i klassrummet är mer eller mindre lika synligt och styrande som det formella lärandet. Resultaten visar också på att musiklärarna i min studie inte samarbetar och samtalar med varandra när det kommer till faktorer som handlar om musikval och repertoar. Dock är deras tankar och funderingar kring vad som är viktigt när det gäller musik och repertoar i klassrummet väldigt lika varandras.

 • 429.
  Rödlund, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  (Oh la la)- Jag vill ha dig- Ulf Lundell: -En textanalys2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 430.
  Sahlin, Karl
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Ljudskapande ur ett begränsat perspektiv2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 431.
  Saläng, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Motivation i och utanför musikklassrummet: En kvalitativ studie om musikelevers och musiklärares syn på motivation och undervisningens design2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete presenterar musiklärares och musikelevers syn på motivation samt hur musikundervisningens utformning påverkar den. Syftet är att ta reda på vilka motivationsfaktorer som ligger till grund för elever motivationsstimulation samt hur lärare ser på sin egen undervisning och hur den i sin tur påverkar elevernas prestationer. I studien så diskuteras olika begrepp kring motivation där yttre och inre faktorer är bland dem mest centrala. Dessa begrepp innebär hur elevernas motivation påverkas av yttre faktorer (exempelvis föräldrar, lärare och betyg) och inre faktorer (egna mål och förväntningar). Studien visar att elevernas motivation består av en vilja och lust att utföra en uppgift och för att klara av uppgiften så krävs det tydligt uppsatta mål. Men för att nå målen på effektivt sätt så erfordras hjälp från lärare som kan bidra med sin kunskap för att eleverna lättare ska nå sina mål.

 • 432.
  Schüller, Ellinor
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  SINGING YOURSELF: A comparison of three vocal music therapists’ methods on how to work with autobiographical lyrics: Diane Austin, Paul Newham, Felicity Baker2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis will explore the vocal aspect of music therapy through the question how singing autobiographical text can strengthen the client’s identity perception. The question has arisen inspired by my own fruitful therapeutic process and wish to find ways to implement a method from it to help others. The method for the investigation will be that through a discursive analyze by methodological literature compare the methods described by three pioneering and established therapists in the field: Diane Austin, Paul Newham and Felicity Baker. To make this manageable I have monitored three parameters that will constitute material for a just comparison: 1) Voicework, 2) Musicwork, 3) Lyricswork. Intertwined with the theoretical foundation of the thesis, the exploration and comparison of the three parameters from each therapist will constitute this conclusion: Singing autobiographical text offers a context to explore the Self through a symbolic language. The music evokes feelings that help the client remember and express certain crucial events in his history. The physical integration of the sung story legitimizes the personal experience’s impact and helps to strengthen the identity. Working with breath and physically connected sounds generates a general sense of wellbeing. The music’s simplicity and predictability opens up for a ‘safe’, ‘holding’ sensation that gives good ground for confidence from the client to the therapist. Improvisation encourages the psychological positive effect and helps to pass by established perceptions. The lyrics reveal personal issues that the composed song or improvised singing give opportunity to process in collaboration with the therapist. This combination of music and words activates both intellectual and emotional cognition. Thus, when singing an autobiographical text there are many parameters that speak for that you with all senses represent your true identity. 

 • 433.
  Sellgren, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Vaggvisan: Användning, funktion och repertoar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats granskas hur nattande av barn går till. Studiens huvudfokus ligger på vad en vaggvisa är, att kategorisera vaggviserepertoaren samt hur vaggvisan kan användas. Det kan handla om vad som påverkar vår tradering och vilka olika funktioner vaggvisan kan ha. Studien består av tre stycken parintervjuer. Resultatet visar på att samtliga informanter har en vaggviserepertoar som de kan använda. Det är lite olika hur ofta repertoaren används och vilken nattningsmetod man använder kan vara avgörande för hur mycket som sjungs vid nattningen.

 • 434.
  Senekovic, Tanya
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Genuskonstruktioner i Disney2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 435.
  Shishko, Uran
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Organic Heart Inside of Synthetic Art: A study of the many possibilities of sound design2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med denna studie är att använda akustiska instrument som källa för att forma synt liknande ljud och därmed ge mig en djupare förståelse för ljuddesign.

   

  Resultatet kommer vara tre låtar varav två är baserade på en analys av “Could this be” av Noisia och “Witchcraft” av Pendulum. Den tredje kommer vara fri från min analys, baserat på mina egna influenser och fungera som ett experiment för i vilken utsträckning jag kan använda de akustiska ljuden.

 • 436.
  Sigurjónsson, Jóhannes
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Reference Music As Guidelines: Using reference music to create better songs2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines how reference music can be used as a tool to fix weaknesses within my own songwriting and production process. The weaknesses were found by analysing feedback from other students on my own music. Four reference artists were then analysed with the intent of finding solutions to these weaknesses. Four new songs were then written and produced by implementing the solutions from the reference artists into the creative process.

  The results were mostly positive, as the songs had improved on various issues found in the feedback analysis. However, the method restricted the creative process in some occasions rather than inspiring it. The reasons for this are in part due to the choice of reference artists and which aspects of their music were in focus for the analysis.

 • 437.
  Sjögren, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Musiken för ungdomar: En fenomenologisk studie om musikens påverkan på ungdomars mående2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out what effect and meaning the youths’ describe that  music has for their wellbeing. The idea is to examine how students studying music at the esthetic program describe that they perceive that practicing music and listening to different types of music affect their wellbeing, with focus on psychosomatic and psychic symptoms. The point is also to examine why the youths think that music can affect their feelings and wellbeing and why they perceive that music is important to them. The study is qualitative and starts from a life world phenomenological perspective. Music is regarded as a phenomenon in this study. The study’s data was collected through a survey which was performed at three different gymnasiums in southern Sweden. The result presents that music listening and music practicing can reduce many of the youths’ psychosomatic and psychic symptoms – mainly by music affecting the youths’ feelings in different ways, making them feel good, creating fellowship and acting as an escape route from reality. Two types of music that can make the youths feel better is calm music and happy music. It also appears that music can increase psychic and psychosomatic symptoms in a way that different types of music can increase symptoms such as anxiety, worry, sleep difficulties and stress. Music described as sad is a type of music that is mentioned making these symptoms worse. The music is important for the youths in different ways. Examples given are that it’s a part of them as individuals, that it works as a support and that it can affect their wellbeing and feelings. The result also presents why the youths think that music can­­­ affect their wellbeing and feelings. The primary point that emerges is that they describe that there is a connection between humans, memories and feelings; that music can affect and amplify peoples’ feelings and memories. In the discussion it appears that music could be used in order to decrease the youths’ psychosomatic and psychic symptoms.

 • 438.
  Sjögren, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Vad lyssnar du på?: Om ungdomar, musik och identitet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur musik kan påverka ungdomar, utifrån följande kategorier: Musik och lyssnande, Musik och känslor, Stil och smak och Idoler. Syftet med studien är att undersöka hur musik kan spegla ungdomars identitet. Studien utgår ifrån fyra olika rum: det sociala rummet, det personliga rummet, det transpersonliga rummet och tidens och platsens rum, som Even Ruud talar om i samband med identitetsskapande. Studiens metod är kvalitativ. Genom en enkätundersökning som genomfördes på fyra olika skolor i södra Sverige av elever i årskurs nio samlades empiri in. I resultatet framkommer att många ungdomar lyssnar på samma musik som sina kompisar. Den vanligaste musiken att lyssna på bland ungdomarna är musiken som finns på topplistan på Spotify. Det presenteras också att några av ungdomarna lyssnar på musikstilar som de vill hålla hemliga för andra. Vi får också veta att ungdomarna tror att några ungdomar klär sig efter musiken de lyssnar på, men att inte så många beskriver att de själva klär sig efter sin musiksmak. Det presenteras även att de allra flesta ungdomarna tycker att musik påverkar deras känslor och humör. Till sist framkommer också att många av ungdomarna har en eller flera musikidoler som de inspireras av.

 • 439.
  Sjöqvist, Carl
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Att välja gymnasium: en kvantitiv studie inför val till estetiska programmnet inriktning musik2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvantitativa studie är att få veta mer om varför elever i val av gymnasieprogram väljer bort estetiska programmet musik. De samband som finns mellan betyg och gymnasieval och andra samband undersöks för att få insyn i detta område med utgångspunkt i elevernas åsikter genom enkät. I tidigare forskning är främst fokus på elevers gymnasieval, framtidsdrömmar och musikalisk identitet. Det finns också ett kapitel om musikutbildningens historia. Vidare presenteras i metodkapitlet hur enkäten formats, etiska frågor och genomförande. Studien resulterade i slutsatser om att de som var mest benägna att söka till estetiska programmet hade höga förväntningar på sitt betyg i musik. Trots detta var det ingen av de som deltog i enkäten som med säkerhet kunde svara på att de kommer söka till estetiska programmet med inriktning musik. Den pekar också på att de som var benägna att söka programmet valde bort det på grund av geografin eller viljan till annan yrkesinriktning. 

 • 440.
  Sjöqvist, Carl
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Genrer inom ensemblespel på gymnasiet: Lärare och elevers val av repertoar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to research which music is being played during ensemble lessons, how teachers relate to the syllabus, and lastly how teachers work to integrate music from different cultures and genres into their lessons. This study is of a qualitative nature and the method that has been used are interviews. Three interviews have been conducted with three music teachers from different schools. The results of this study show that music from other cultures than the Afro-American music tradition is barely being played in school, a large contributing factor is that the teachers do not have knowledge to teach music from other music traditions than the Afro-American tradition. The result state that students have influence regarding what music is being played at the ensemble lessons, which leads to the loss of many genres due to a democratic voting system regarding which songs to play. The students usually pick music from modern pop and rock music genre.

 • 441.
  Sjösten, Christoffer
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  ”Jag gömmer mig i garderoben”: En studie om några musicerande gymnasieelevers tillvägagångssätt vid användandet av videolektioner på YouTube.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines four pupils approach to the use of video lessons on YouTube as a tool for learning on their musical instruments. The thesis is based on interviews and observations with the study participants. In the interviews, the pupils talk about their practicing and in the observations they demonstrate it practically. The study also examines the various pupils views on the pros and cons on YouTube as a tool for learning.The study shows some of the practices the study participants use with YouTube's video lessons. For example the use of a chronologically or non chronological approach, the use of the pause function, vocal support, focused left- and right-hand playing and phrase repeating. In the discussion the result is analyzed and the practices are focused down to two main factors that summarizes the different approaches. Then a theoretical model is presented to categorize different approaches to YouTube as a tool for learning on musical instruments.

 • 442.
  Sjösten, Christoffer
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  YouTube som resurs för lärande av improviserat solospel: En studie av den virtuella gitarrläraren2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study focus on six video tutorials found on YouTube that teach how to improvise blues guitar solos. The study has grounded theory as its theoretical perspective and uses two kinds of scientific observations: unstructured and structured. First unstructured observations were made of all the video tutorials, whereby eleven categories and twelve undercategories was found. These where then used as observational categories for new observations of the video tutorials. The categories where then analyzed and found to be connected through a central category object of teaching (in Swedish: lärandeobjekt) which then was formulated into a grounded theory.

 • 443.
  Sketcher, Yasmine
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Punk- historien bakom den rebelliska musikgenren: En närmare undersökning kring punkens ursprung och uppkomst2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Punk- historien bakom den rebelliska musikgenren. En närmare undersökning kring punkens ursprung och uppkomst försöker ta reda på om hur punkmusiken skapades och om hur genrens musik är uppbyggd. Tillvägagångssättet för att kunna besvara dessa frågeställningar har blivit genom en litteraturstudie där all material samt stoff har inhämtats från både litteratur samt elektroniska källor.

  Uppsatsen visar att det var främst två anledningar till varför punken kom till. Det var rock ´n´ rollens förlorade ideologi och samhällets ordning mot arbetarklassen. Punken bildades på var sin sida om Atlanten både i New York och i London. Skillnaden var att i Storbritannien blev den mest populär för deras uttalanden mot de ungas missnöje mot samhället.

  En annan stor ideal som också fanns inom punken var DIY (do it yourself). Där gick det ut på att "det är bättre att göra det själv" med att skapa samt spela musik. Detta skapade möjligheter för många punkband att släppa egna album och turnéera världen över. 

  Musiken i punken har en avskalad instrumentering bestående av trummor, bas, gitarr samt sång. De har ett enkelt låtformat på vers-refräng-vers-refräng. Låttexterna handlar oftast om förbjudna ämnen och spelas vanligen i ett snabbt tempo som saknar både tajming och rytm.

 • 444.
  Skog, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Kommunikationens roll i filmmusikskapandeprocessen: Ett arbete om att finna och uppfylla rollen som komponist i en filmproduktionskedja2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 445.
  Sköldborn, Kjell
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Ska vi spela eller prata?: En studie av nybörjarelevers utveckling på malletinstrument2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att ta reda på om man kan se några skillnader i musikalisk utveckling hos nybörjarelever som får prata och resonera muntligt om lektionsmaterialet till skillnad från att enbart spela på instrumentet under lektionerna. Studien genomfördes under 6 veckor höstterminen 2013 vid en kulturskola i södra Sverige. Åtta nybörjarelever på slagverk deltog och de undervisades enskilt 20 minuter per vecka. Hälften av eleverna fick lära sig låtmaterialet utantill och efter gehör. Verbala instruktioner hölls till ett minimum och fokus låg på att musicera och spela så mycket som möjligt under lektionen. Den andra hälften fick lära sig på samma sätt men här lades även tid från lektionen på att diskutera och resonera om musikmaterialet och övningarna. Eleverna bedömdes vid början och slutet av studien med hjälp av ett bedömningsformulär och resultaten jämfördes mot varandra. Resultatet pekar mot att eleverna som fick resonera och diskutera lektionsmaterialet med läraren lärde sig lika mycket eller mer än de elever som enbart fick spela utantill och på gehör.

 • 446.
  Sternudd, Hans T.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Communicating emotions and pain in the digital age2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Photographs showing words cut into the skin constitute a special category of images of self-cutting that can be seen on the internet today. The words are often related to anger, suffering and agony. As I showed in a quantitative study that included over 6 000 six thousand self-injury images, cutting words into one’s own skin might be quite common among self-injurers. Approximately fifteen per cent of the images in the study depicted words mediated through lacerations, blood and scars.

  This material raises important questions about how emotions and feelings are experienced and manifested in different modes. Self-cutting involves both the visual perceived cuts and the nerve transmitted nociceptive experiences of pain. Manifestations that are perceivable by the cutter themselves. But what happens when these manifestations are photographed and published on worldwide networks, and thus become part of collective experiences? These experience are becoming the discursive tool for the production of and negotiations about the meaning of self-cutting (for instance in self-injury communities) in particular but also about the meaning of bodies, emotions and pain on a more general level.

  In this paper I will argue that the media involved in this production of meaning are integrated with each other – they are in symbiosis – to use Varga’s typology. This symbiosis becomes part of a unification of individual bodies that are interacting with each other and thus creating a collective body, with a collective understanding of its emotions and pains. During this process, the individual physical experience of a body is united with a virtual body experience through the interface of the screen. This is a unification that will probably reconstruct the meaning of emotion and pain in the digital age.

 • 447.
  Sternudd, Hans T.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Digitalization and the Production of Feeling and Emotion: The Case of Words Cut into the Skin2015In: Acta Universitatis Sapientiae Film and Media Studies, ISSN 2065-5924, E-ISSN 2066-7779, ISSN 2065-5924, Vol. 10, no 1, p. 183-199Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article investigates one example of how affect is articulated in the self-cutting of words into the skin and how the meaning of this multimodal statement is modified through remediation. According to Tomkins, affects are understood as intensities that are impossible to frame as feelings or emotions. A theoretical framework based on Laclau’s and Mouffe’s discourse theory and the multimodal categories developed by Kress and van Leeuwen is used. Photographs of self-cutting and statements from people who cut themselves are examined through content analyses. The results show that words that had been cut into the skin often referred to painful experiences, disgust directed against themselves or social isolation. Further, the study shows that when the cut-in words are remediated through a photograph, digitalized and published online, other meanings appear. Inside Internet communities for people who self-injure, the photographs were associated with a communal experience, identification and prescribed activity. The original self-oriented feelings about one’s shortcomings and isolation attached to self-cutting could be altered so that those connoted, instead, experiences of solidarity, identity and intimacy.

 • 448.
  Sternudd, Hans T.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Ellie’s first time: constructing self-cutting in a teen drama2018In: Journal of Gender Studies, ISSN 0958-9236, E-ISSN 1465-3869, Vol. 27, no 5, p. 574-588Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Self-cutting attracted a growing interest in society during the 1990s and the early 2000s, and this was reflected in a similar increase in media during this period. In this article, the example of Ellie Nash’s self-cutting in the teen drama Degrassi: The Next Generation is used to investigate articulations of the phenomenon during this period. The starting point is that self-cutting, a behaviour that previously had mostly been connected to masculinity, had to be rearticulated to fit into already established constitutions of femininity. If this was not possible, self-cutting could only be understood as a radical and aggressive behaviour easily connected to movements such as Riot Grrrls that emerged during the same period. With the help of formal and narrative methods, and discourse theory, the scene that includes Ellie’s first cut is analysed. The results of the analysis show that themes such as success, control, family and alternative culture framed self-cutting as being executed by girls who are fragile and vulnerable but also sensible. Even if the things that led up to Ellie’s self-cutting were presented as structural problems, the solution for her was individual conversational therapy, which fitted with the hegemonic neoliberal values that dominated this period.

 • 449.
  Sternudd, Hans T.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Having the voice of depression: an example of pathographic film narratives on YouTube2016In: Presented at Storytelling, Illness and Medicine, 11th Global Meeting of the Health project: Monday 14th March – Wednesday 16th March 2016,Budapest, Hungary, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Mental health problems among teenagers and young adults have attracted an increasing interest in West media, among scholars and health care workers. Scholars like Frank Furedi (2004) argue that Western societies have developed an emotional therapeutic culture. This paper will take a closer look in how experiences of mental distress are communicated from an inside perspective. Saraphine Stainer’s YouTube video How Depression Effects Someone's Daily Life by (2015)[1] is used as a case in point in an analysis. Theoretically the examination is foundation on the concept that illness and diseases are constructed in a cultural content, at least the expression of them. In this case it means that depression must be communicated in a culturally recognisable way by the distressed, if not this is done the individual runs a risk of not achieving attendance and care according to its needs. Stainer’s video is an example of an online culture where personal experiences is mediated and communicated on a world wide scale. This kind of pathographic storytelling (Hawkins 1999) often follows certain rules that are constituted by the discourse created by the community, in this case the YouTube forum. To achieve a broader discursive understanding of Stainer’s work the comments on her video will therefore be analysed.

  In centre of Steiner’s video is her own body. The video depicts her day from the morning routines and forward in a realistic style that reminds of Danish “dogma” films and New Romanian Cinema. With its self-biographical narrative Steiner provide us with an important example of how affective experiences (Tomkins 1995) are mediated in embodied expressions and digitally transmediated through a video. An analysis of these acts can provide us with a unique situated knowledge of depression

  [1] https://www.youtube.com/watch?v=203pnN95zHY

 • 450.
  Sternudd, Hans T.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Having the Voice of Depression: An Example of Pathographic Film Narratives on YouTube2016In: Narrating Illness: Prospects and Constraints / [ed] Joanna Davidson and Yomna Saber, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2016, p. 221-234Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The mental health problems of teenagers and young adults have attracted an increasing interest in Western media and among scholars and health care workers during the last twenty years. Scholars such as Frank Füredi argue that Western societies have developed an emotional therapeutic culture. This paper will take a closer look at how experiences of mental distress are communicated from an inside perspective. Saraphine Stanier’s YouTube video How Depression Effects Someone’s Daily Life (2015) is analysed as a case in point. Theoretically, the examination is founded on the concept that illness and diseases are constructed in a cultural content, at least the expression of them is. In this case this means that depression must be communicated in a culturally recognisable way by the distressed; if this is not done, the individual runs the risk of not achieving attendance and care according to their needs. Stanier’s video is an example of an online culture in which personal experiences are mediated and communicated on a worldwide scale. This kind of pathographic storytelling often follows certain rules that are constituted by the discourse created by the community, in this case the YouTube forum. The video depicts a girl’s morning routines in a realistic style that is reminiscent of Danish Dogma 95 and Romanian New Wave films. Using an autobiographical narrative, Steiner provides us with an important example of how affective experiences are mediated in embodied expressions and digitally transmediated through a video.

6789101112 401 - 450 of 574
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf