lnu.sePublications
Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 665
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Lindgren, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, GudrunLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skrivande i skolan2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Litteracitet är ett begrepp som numera ofta används om elevers skriv- och läsförmåga i vid bemärkelse. Att vara litterat i ett skriftspråksbaserat samhälle innebär att man inte bara kan den skriftliga koden och kan skapa mening med skrift utan också kan anpassa skriften efter situationen och reflektera kritiskt och analytiskt. I dagens skola ska alla elever träna dessa kompetenser och utveckla litteracitet.

  Med stöd av olika teorier och metoder kommenterar författarna elevtexter, och följer upp dem med skrivdidaktiska reflektioner om både innehåll och form. Författarna tar upp berättarperspektiv, genreval, bildspråk och samband och visar också hur eleverna konstruerar identiteter och förmedlar känslor. Boken innehåller även ett kapitel som visar hur olika bedömare betraktar elevtexter.

  Skrivande i skolan utgår från elevtexter hämtade från det nationella provet i svenska i årskurs 9, men de fenomen som tas upp är relevanta för såväl yngre som äldre elevers skrivande. 

 • 402.
  Lindgren, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, GudrunLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.Zetterholm, ElisabethStockholm University.
  Forskare bland personal och elever: Forskningssamarbete om språk- och identitetsutvecklilng på en flerspråkig skola2015Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den här boken visar hur rektor, lärare och forskare i samverkan kan påverka attityder och föreställningar om språkliga resurser så att det leder till långsiktiga förändringar i skolverksamheten. Flera röster från intervjuer, inspelningar och skrivna texter som samlats i ett forskningsprojekt lyfts fram i boken som också innehåller forskarnas funderingar om att bedriva tvärvetenskaplig forskning i samarbete med personal och elever.

  Forskningen genomfördes på en F–6 skola med elever som till stor del har ett annat förstaspråk än svenska. Syftet med projektet var att studera och utveckla en undervisningsmiljö med särskild tonvikt på elevernas språk- och identitetsutveckling. Det fick det långa projektnamnet Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum och finansierades i tre år av Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet.

  Forskare från tre discipliner: språkvetenskap, litteraturvetenskap och pedagogik arbetade i projektet både inom sitt eget vetenskapliga område och i samarbete med varandra. Projektet ledde till ett antal forskningspublikationer och presentationer på vetenskapliga konferenser, vilket beskrivs kortfattat i sista delen av boken. Merparten av boken rymmer i stället det samarbete som genererades på skolan och som berikade både skolverksamheten och forskningen.

  Boken vänder sig till alla som intresserar sig för skolutveckling – såväl skolledare och verksamma lärare som lärarstudenter, lärarutbildare och forskare. 

 • 403.
  Lindgren, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Grammatiska metaforer i flerspråkiga elevers texter2015In: Skrivande i skolan / [ed] Maria Lindgren och Gudrun Svensson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, p. 79-96Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Grammatiska metaforer i form av nominaliseringar är ett språkligt drag som utmärker både det skolrelaterade språket och vuxenspråket. Därförär det viktigt för alla elever att kunna hantera dem – att förstå dem och att använda dem i egna texter. Syftet med artikeln är dels att beskriva hurgrammatiska metaforer används av ungdomar och vuxna med svenskasom andraspråk, dels att ge underlag för undervisning så att elever lär sig använda grammatiska metaforer genreanpassat och därmed kan fungera rationellt i en skriftspråksbaserad vuxenvärld. Som metod används litteracitetsteorin enligt Freebody och Luke (1990) för granskning av elevernas litteracitetskompetens, och systemisk-funktionell grammatik (Halliday &Matthiessen 2004) för språklig analys av elevtexterna.

 • 404.
  Lindh, Joacim
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Diskursivitet i förändring?: En longitudinell studie av skriftspråks- och genreförändringar i årskurs 9 under perioden 1992–2013 2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the present study, I have analysed changes in writing and genre in grade 9 during the period 1992–2013. My hypothesis requires more informal language and thus poorer adjustment to the right genre. I use a language theory (Teleman 1985) and theories that highlight the chang-es in school and rest of the community. The study material is taken from the years 1992, 2003 and 2013, and consists of 64 essays.

  The quantitative analysis of student texts reported in study 1 is based on word variation (OVIX), nominal quota value (NQ), percentage of long words, the average graphic sentence length, noun phrases longer than one word and the number of words in student texts. Sub-study 2 is a qualitative genre analysis of six selected essays, in which two from each year were analysed. The selected essays are the closest to and farthest from the prose style genre normally used in society.

  The analysis showed the following results. OVIX, nominal quota and noun phrases show a negative change in students’ discursive language over time. The differences between the stu-dents declined between 1992 and 2003, but increased during the period 2003–2013. Long words, the average sentence length and the number of words increased between 1992 and 2013.

  Study 2 showed a result that did not differ much over time. Questions in the texts increased in 2013. The students who wrote mainly in genre-adapted style are also capable of writing about the stances they take on various topics.

 • 405.
  Lindh, Joacim
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Klarspråk i kommunstyrelsen: En kvalitativ och kvantitativ textanalys av Växjö kommunstyrelses föredragningslistor2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Uppsatsen syfte är att undersöka Växjö kommunstyrelses föredragningslistor språkvetenskapligt i relation till Språklagens § 11. Undersökningen innefattar också en analys av vilka kunskaper som är nödvändiga för att kunna förstå och tolka dokumenten. Studien består av en SFL-baserad registeranalys som mäter texternas nominalitet och grad av specialisering.

  Resultatet visar att Växjö kommunstyrelsens föredragningslistor är informationspackade, samtidigt som föredragningslistorna uppvisar stora inbördes skillnader. Frekvensen av passiva verb och verbalsubstantiv skiljer sig mellan de fem analyserade texterna och ger därmed ett varierat resultat. Föredragningslistornas specialisering består till största del av frekvent använd­ning av fackord och lokala termer som exkluderar mottagare utan kunskaper om främst ekonomiska termer och den aktuella kontexten. Även här uppvisar de analyserade texterna stora inbördes skillnader.

  Slutsatsen blir således att Växjö kommunstyrelses fördragningslistor inte uppfyller Språklagens § 11 inom kategorin enkelt språk på alla av de punkter som analyserats i studien, utan resultatet varierar beroende vilken förvaltning som ärendet har hämtats från. Materialet från denna studie visar att föredragningslistornas språk skiljer sig beroende på ärende.

  Nyckelord: Kommunstyrelse, Växjö kommun, Språklagen, registeranalys, klarspråk

 • 406.
  Lindh, Joacim
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Vart tog matchningen på arbetsmarknaden vägen?: En kritisk diskursanalys av Arbetsförmedlingens debattartiklar i svenska dagstidningar under perioden 2009–20142015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study examines power relations, textual genre and attitudes to the matching process in the labor market in the employment office’s opinion articles in the period 2009–2014.

       The power relations that emerge in the debate articles between employers, job seekers and private employment constitute the study's main question.

  The theoretical starting points are taken from Fairclough’s critical discourse analysis (1992, 2001, and 2010), where the discursive practice consists of the employment office’s production of opinion articles during a recession. The social practice consists of the laws and regulations that make its actions to reduce unemployment in the society. The method is derived from Halliday’s (1994, 2002) systemic functional linguistics. The analysis is based on the theory of his three metafunctions, with the analysis performed on interpersonal, ideational and textual levels.

       The result shows that the employment office has a clear agenda that it wants to convey to the receivers of the polemical articles. The employment office seeks legitimacy for its work by explaining reasons for the lack of results. The employment officealso makes replicas of critical debate by leading politicians and commentators, where they defend their current practices. The polemical articles also describe how unemployment can be reduced in the community if employers and job seekers follow their instructions. The employment office operates their own agenda to the causes of unemployment that they want to convey through its debate articles.

 • 407.
  Lindqvist, Robin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Retorisk undervisning: En studie om svensklärares förmåga att praktisera retoriska ämneskunskaper i klassrummet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärare i svenska har ett uppdrag att undervisa eleverna i retorik. Med detta uppdrag kommer dock inget om att läraren själv ska tillämpa disciplinen. Denna studie undersöker därför om lärarna tillämpar sina ämneskunskaper i retorik i sin undervisning. Undersökningen genomfördes genom fallstudier av tre lärares lektioner i svenska på gymnasiet. Lektionerna observerades utefter ett observationsschema som lyfter fram specifika delar av retoriken. Efter observationerna genomfördes en kortare intervju med lärarna för att få inblick i huruvida deras retoriska egenskaper förekom medvetet eller inte. Ett tal innehåller fem olika faser enligt den klassiska retoriken, varav tre blir synliga under fallstudierna. Dessa är dispositio, elocutio och actio. Dispositio är relevant för lektionens upplägg, elocutio visar lärarens förmåga att anpassa sitt språk till eleverna och actio är själva framförandet av lektionen inklusive kroppsspråk och röstläge. Resultatet av undersökningen visar att det delvis sker en tillämpning av retoriska kunskaper i klassrummet som till viss del är medveten. Alla tre lärare uppvisar en retorisk disposition i sin undervisning.

 • 408.
  Lindstedt Önneskog, Therez
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Wernbro, Erika
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  När blir vargen vår bror egentligen?: Att undervisa i ekolitteracitet utifrån Michelle Pavers Vargbröder2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mänskliga handlingar förstör dagligen planeten vi bor på, men trots att vi numera är medvetna om problematiken görs det ändå inte tillräckligt för att förändra detta beteende. Undervisningen i den svenska skolan syftar bland annat till att främja elevernas respekt för miljön och visa dem ett hållbart levnadssätt. Syftet med denna uppsats är att utvärdera potentialen hos ett arbetssätt som kombinerar svenskämnets läsning av skönlitteratur med miljöfrågor. Med hjälp av begreppen ekocentrism och antropocentrism gör vi en ekokritisk läsning av Michelle Pavers Vargbröder. Utdrag ur boken används också som grund för att diskutera hållbar utveckling med en klass elever i årskurs 6, för att se vilka värderingar som framträder. Resultatet visar att det finns stor potential att öka elevers ekolitteracitet med hjälp av gruppdiskussioner och ekokritiska resonemang utifrån en skönlitterär bok, men att arbetssättet kräver mycket tid och vidare forskning. Eleverna visar ett stort intresse för läsningen och för frågorna, och även om deras konkreta kunskaper brister en del, visar de att de tycker att det är viktigt att människan tar hand om vår planet.

 • 409.
  Lindstedt Önneskog, Theréz
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Tecknade serier i klassrummet: Elevers attityd till serier i årskurs 62019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tecknade serier är en del av litteraturen som funnits under många år men som haft en svår och komplicerad resa genom årens gång. Redan på 1950-talet fick tecknade serier en negativ stämpel som det lever kvar spår av än idag. Syftet med denna studie är att hitta ett fungerande sätt att ta in serier i klassrummet och undersöka elevers attityd gentemot serier. Jag avser undersöka vilka arbetssätt som kan skapa en positiv, trygg och social läromiljö där serier förvandlas till ett hjälpmedel som elever kan använda och utveckla i sin läs-och språkutveckling. Comics literacy är ett centralt begrepp genom hela uppsatsen, där fokus ligger på samspelet mellan bild och text, istället för att fokusera på ett perspektiv i taget. Den definition av comics literacy som används i uppsatsen är tagen från Lars Wallners (2017) avhandling. Det insamlade materialet består av elevintervjuer, elevarbete och anteckningar från några lektionstillfällen. Den tecknade serie som ligger till grund för lektionsplaneringen är Sword Princess Amaltea 1 av Natalia Batista (2017). Resultatet av elevintervjuerna och elevernas slutarbete visar att flertalet elever fick en positiv bild av serier som arbetsmetod. Eleverna fick möjlighet under intervjutillfället att utrycka för- och nackdelar med att arbeta med serier varav fördelarna var fler än nackdelarna.

 • 410.
  Lindström, Jennica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Olsson, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Samma historia med olika ord: En undersökning av ett nivåanpassat läsinlärningsläromedel för årskurs 12016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines a reader used in grade 1, Den magiska kulan, which is a part of the ABC-klubben series of teaching material. It is level-based, available in three different levels of difficulty, and one and the same class is supposed to share the same reading experience but be able to read the story at the level that each individual pupil has reached. The study analyses linguistic adaptation and elements intended to give motivation in the different books. The study shows that the simplest of the books may not help to increase the pupils’ motivation for reading but can only be regarded as training in decoding. The two more advanced books can give pupils more pleasurable reading because the language is more nuanced and expressive. The pupils thus have the chance to become absorbed in the books, with an understanding for the characters and events.

 • 411.
  Lindström, John
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Text eller tabell: En studie om implicit och explicit ordinlärning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka vilken inlärningsmetod som ledde till snabbast

  inlärning av substantiv, explicit eller implicita metoder. Hypotesen var att explicita

  metoder skulle vara överlägset sett till antalet inlärda substantiv över en begränsad tid.

  Deltagarna i undersökningen var 46 vuxna elever i svenska som andraspråk på

  grundläggande vuxenutbildning. Ordinlärningen bestod av ett häfte i pappersform

  innehållande 40 målord lika fördelade på en implicit och en explicit inlärningsdel. Tre

  versioner av häftet konstruerades för att kontrollera för att deltagarnas prestationer var

  beroende av inlärningsmetod inte av deras ordförråd eller i vilken ordning

  inlärningsdelarna gjordes. Direkt efter inlärningen genomfördes ett test i ordkunskap.

  Resultatet bekräftade hypotesen då deltagarna testade bättre på de substantiv de hade

  mött i den explicita inlärningsdelen oavsett vilket häfte de hade arbetat med. Resultatet

  bidrog med kunskap kring hur effektiv undervisning kring inlärning av substantiv kan

  bedrivas.

 • 412.
  Lindström, Rasmus
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter: Lärares uppfattningar om former av och ändamål med dokumentation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att utröna hur fem lärare i årskurs 1–3 resonerar om och uppfattar dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter. Vilken form av dokumentation lärare beskriver sig använda i syfte att bedöma och följa upp elevers talspråkliga färdigheter och vilka ändamål med denna dokumentation lärare redogör för var de frågor studien syftade att besvara. Fem lärare i årskurserna 1–3 intervjuades på plats i sina respektive skolor. Intervjumaterialet transkriberades och analyserades utifrån analysmetoden innehållsanalys och Åsa Hirshs (2015) fem ändamål med IUP:er. Resultatet visar att lärare använder flera olika former för att dokumentera elevers talspråkliga färdigheter. Det ändamål med dokumentationen lärarna framhäver mest frekvent är att de nyttjar den som ett informationsbärande dokument för föräldrar och elever. Alla lärare lyfter fram minst ett dokumentationsändamål som inte omfattas av Hirshs (2015) typologier vilket bidrog till att tre nya dokumentationsändamål skapades. Därtill visar det sig att skriftliga anteckningar används utifrån flest antal ändamål medan elevskapat och nedskrivet material bara används för att engagera eleverna i bedömningen av sina kunskaper och observationsscheman bara för att informera om elevens nuvarande kunskaper.

 • 413.
  Lingmert Karlsson, Stephanie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Persson, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att läsa på och mellan raderna: En studie av inferenser i textsamtal om en bilderbok.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of the study is to see if there is a difference in level of inferences pupils do with different amount of teacher support during text conversations. The focus of the text conversations is making inferences and asking questions to the text with the purpose to make balanced inferences. The selected pupils were in grade three and took part in a text conversation on a picture book. The groups were, by the teacher, pre-divided into a group of weaker readers and a group with stronger readers. The differences between the groups was not known before the study and is therefore considered a coincidence.

  The lessons the groups took part in are based on David A. Kolb (1984) experiential learning model and the teaching model reciprocal teaching (RT). Together they are the foundation of the text conversations. RT focuses on reading strategies and the teachers role in the development of reading comprehension and Kolb focuses on the different phases of learning.

  The result from the two lessons are analysed with the purpose to find level differences in the inferences the pupils do on balanced inference questions and non balanced inference questions. The results from the two lessons are compared with the aim to see if there is a difference between lessons with more teacher support, and lessons with less teacher support.

  The study shows that there is a difference in inference levels between the two lessons and the conclusion is that it is necessary to give weaker readers greater teacher support. This is then transmitted to concern all students in their early reading because a greater teacher support in learning reading strategies gives a better reading comprehension.

 • 414.
  Lingmert Karlsson, Stephanie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Persson, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Petersson, Eleanor
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Theise, Mia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Får dom vara med?: En studie av tillgänglighet i en bilderbok2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to analyse the accessibility in and to a picture book. The

  book was selected on the basis of loan statistics in a multilingual school. At the third

  place in the statistics was the most lent student-selected picture book Alfons and Milla

  (Bergström, 1985) which is the focus of this study. The book was analysed as to its

  accessibility in three different ways: the accessibility to the relationships revealed in the

  illustrations of the book, the accessibility to the interaction between image and written

  text, and also the librarian’s influence regarding the physical accessibility of the book.

   

  The study reveals that the relationships between the characters in the book were

  often implicitly expressed and therefore an advanced literate understanding is required

  to understand the relations between the characters and to get access to the whole story.

  The correspondence between texts and images were often weak as the texts did not

  explicitly describe what was really happening in the image but instead described other

  things. This means that to completely understand and get access to the interaction

  between text and image the reader must have developed a rather advanced literate

  competence. Regarding the physical access to the book, the librarian actually tried to

  minimize the physical accessibility to the book in favour of other books.

   

  The conclusion of the study is that the reader must be able to make many

  interpretations to grip the implicit meanings in the book. Such interpretations require

  quite an advanced literate competence. The book is popular among the multilingual

  pupils which show that they find pleasure in the book in one way or another even

  though they might not understand all implicit relations. The didactic implication of the

  study is that the pupils might need explicit teaching about how to reveal implicit

  meanings in literature in order to make them get a deeper understanding of the books

  they read. This is also a way of supporting their development of critical literacy.

 • 415.
  Linnér, Felicia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ljudmetoden som grund vid den tidiga läsinlärningen: En studie om lärares uppfattningar om ljudmetoden2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Phonics is a way of learning to read that many researchers and authors regard as a

  successful method for early literacy acquisition. The aim of this study was to find out

  what teachers in grades 1–3 think about phonics. To do so, three teachers who teach

  with the aid of the phonic method were interviewed. The results present the teachers’

  attitudes and opinions of the method. They think that phonics must be used when pupils

  learn to read, and they consider that the advantages of the method outweigh the

  disadvantages. They see benefits in using phonics, so that the pupils will read longer

  and harder words, but they think that the method can be difficult for pupils who have

  Swedish as a second language.

 • 416.
  Linnér, Therese
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Följ med mig in i texten: elevers möten i text genom kamratrespons2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the meaning-making expressed by pupils in upper primary school when they work with peer response while writing an explanatory and comparative text. The questions answered through the study concern, firstly, what pupils aim their written response at when they read texts, and secondly, what experiences the pupils highlight in the work of giving and receiving peer response.

  The theoretical foundation on which the study rests is dialogism (Bakhtin 1952–1953/1997). The pupils’ response work is considered in terms of the significance of dialogue for learning, in which language functions as a mediating tool (Säljö 2000). In the texts analysed in the study, there is an interaction between writer and reader, and there is a dialogue that can be related to earlier texts and the conventions developed there (Ajagán-Lester, Ledin et al. 2003, Evensen 1999).

  The empirical material for the study comes from a class with 23 pupils in grade 5. The material consists of pupils’ written response to classmates’ texts, pupils’ written reflections and six interviews with pupils about working with peer response.

  The result shows that the pupils are aware that they are writing for readers and that they must therefore think about how the reader is supposed to understand the text. The response is geared above all to the purpose and readers of the text and to how the content is organized. In cases where spelling and punctuation become an obstacle to an understanding of the text, there is also response about that. Pupils appear to be able to utilize their knowledge of text to give a response to classmates’ texts and to their own texts. The pupils also say that they will retain what they have learned in this writing project in future situations when they have to write texts. The double dialogue stands out as central. Interaction is important and the conventions are used to achieve what the pupils’ appear to have in focus: the reader’s understanding of the text. Through contexts where pupils meet in dialogue about text, meaning is created. In this study pupils in upper primary school state that response work and the resulting transactions lead to a knowledge of how to write texts, and through this meaning is created.

 • 417.
  Lizama, Victoria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  En studie av elevtexter i svenska som andraspråk baserad på processbarhetsteorin2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Processbarhetsteorin har sin utgångspunkt i de kognitiva processerna som förutsäger den hierarkiska ordningen i vilken en inlärare i ett L2 tillägnar sig den grammatiska kunskapen på sin väg mot målspråket. Teorin utgör därför en tillförlitlig bedömningsmetod för lärare i svenska som andraspråk när det kommer till att granska sina elevers muntliga och skriftliga språkutveckling.Syftet med uppsatsen är att med hjälp av processbarhetsteorin (Pienemann 1998) analysera texter skrivna av elever med svenska som andraspråk. Informationen skaffades genom litteraturstudier och intervjuer. Avsikten med intervjuerna var att erhålla bakgrundsinformation om elevernas erfarenheter som andraspråksinlärare; detta för att belysa elevernas språkutveckling från olika synvinklar.Resultatet i uppsatsen ligger i linje med vad processbarhetsteorin förutsäger, nämligen att eleverna bearbetar sina grammatiska kunskaper i en strikt sekventiell ordning och att den femte nivån vilken inkluderar negerade bisatser är den svåraste nivån att bemästra.

 • 418.
  Lorin, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Translanguaging" med flera språk, går det?: En studie av hur translanguaging kan användas i den svenska skolan när flera modersmål finns representerade.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att se hur Garcías (2009a: 318ff) principer om social rättvisa och social träning kan tillämpas i grupper med flera olika förstaspråk. I min studie undersöker jag hur en lärare förhåller sig till dessa två strategiska principer vid arbetet med flerspråkighet som resurs i en femteklass. Jag har använt mig av fallstudie och metodologisk triangulering, en metodkombination bestående av observation, enkät och intervju.

   

  Resultatet visar att lärarens arbete till stor del tar fasta på Garcías två strategiska principer. Läraren arbetar mycket för att elevernas attityd till varandras språk ska vara positiv och uppmuntrande. Skolan har ett flerspråkigt perspektiv med fokus på positiv förstärkning men det saknas utsmyckningar i skolans lokaler och litteratur på andra språk. Läraren arbetar aktivt med att integrera elevernas förstaspråk i undervisningen och hennes arbete har spridit sig till andra lärare men hon saknar mer samarbete med modersmålslärarna. Alla elever använder flera språk under en dag och har utvecklat sina språkkunskaper under läsåret. Föräldrarna till eleverna är mer insatta i sina barns skolarbete nu, detta tack vare hennes fokus på flerspråkighet. En svårighet är att alla språk inte har minst två talare i klassen vilket gör att alla elever inte kan använda sitt förstaspråk för att skapa ”sense-making”. 

 • 419.
  Lundeberg, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Är polisen din vän på Facebook?: En retorisk textanalys av polisens ethos2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På Facebook når polisen många människor och kan ge sin bild av olika händelser och av sig själva. Jag har studerat två poliskontors  – Täbys och Sollentunas – närvaro på Facebook under en tvåmånaders period, och utifrån deras inlägg kartlagt vilken typ av händelser som de väljer att berätta om. Därutöver har jag också gjort en retorikanalys för att utifrån den diskutera vilken bild som polisen ger av sig själv på Facebook. Eftersom polisen själv anser att deras trovärdighet är av stor betydelse har jag i analysen koncentrerat mig på hur polisens ethos framträder i inläggen.

  Resultatet skiljer sig delvis åt mellan de två kontoren. Bl.a. fokuserar Täbypolisen främst på frågor som rör inbrott och information. Sollentunapolisen använder Facebook i första hand till att informera om olika trafikhändelser och till att berätta om sin arbetsdag. Genom att fokusera på specifika frågor påverkar polisen allmänhetens bild av vilka händelser som är viktiga. Båda kontoren antar olika roller beroende på vilken typ av händelse de berättar om, och rollen som myndighet framträder ofta när de berättar om allvarliga händelser. Min analys visar också på en viss obalans i maktpositionen mellan polisen och läsarna samt att bilden av polisen är trovärdig men inte entydig.

 • 420.
  Lundin, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Interaktioner ur ett genusperspektiv: Talutrymme och dominans i en årskurs 32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka interaktioner i en klass i årskurs 3 mellan lärarenoch eleverna ur ett genusperspektiv. Studiens forskningsfrågor har varit att undersöka hurmycket talutrymme pojkarna respektive flickorna får i klassrummet samt att undersökahur interaktionerna ser ut mellan läraren och pojkarna respektive flickorna. I föreliggandestudie används dominansmodellen och skillnadsmodellen som analysverktyg förbearbetning av studiens data. Studien data analyseras både kvantitativt och kvalitativt därtre observationer genomförts parallellt med att undervisningen har spelats in via ljud.Sammanfattningsvis visar resultatet att pojkarna får något mer talutrymme i klassrummetän vad flickorna får. Vid samtliga observationstillfällen pratar pojkarna rakt ut, utan attha fått ordet, fler gånger än vad flickorna gör. Läraren kommenterar vad pojkarna gör ochsäger i klassrummet fler gånger än flickorna. Resultatet visar också att i interaktioner medläraren tar pojkarna över dominansen oftare än vad flickorna gör. När pojkar dominerartalutrymmet i klassrummet betraktas det som naturliga egenskaper vilket leder tillojämställdhet och bidrar till en undervisning som inte är likvärdig.

 • 421.
  Lundqvist, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Vad hon gjorde är fortfarande underbart": Vuxna L1- och L2-elevers bisatsbruk i skrift som värdemätare på språklig komplexitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Det här arbetet handlar om elevgrupper på tre olika nivåer och hur de nyttjar bisatser i sina texter. Två av grupperna har svenska som sitt andraspråk; en av dem går på grundläggande vuxenutbild-ning och den andra på den gymnasiala motsvarigheten. Den tredje gruppen utgörs av elever med svenska som förstaspråk, och dessa studerar på gymnasial vuxenutbildning.

  För att fastställa andraspråkselevernas möjligheter att utveckla en komplex syntax, undersöks först deras PT-nivå utifrån Processbarhetsteorin och därefter syntaktiskt samordning och underordning av bisatser. Därefter anläggs olika perspektiv på bisatsanvändning, såsom nivåer av underordning, bi-satsfrekvens och topikalisering av bisatser. Likheter och skillnader mellan de tre grupperna visas och mynnar ut i slutsatsen att studienivå är viktigare faktor för L2-tillägnande än förstaspråk. Resul-taten visar att de två gymnasiegrupperna har avsevärt fler gemensamma drag i sin bisatsanvändning än vad de två andraspråksgrupperna har. Detta tyder på andraspråkselevernas bisatsbruk utvecklas mycket under den grundläggande vuxenutbildningen.

 • 422.
  Lundqvist Stenlo, Rebecca
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Man har ju bättre minne när man lyssnar": En studie om andraspråkselevers läsförståelse, svåra uppgifter och hur längre tid och tillgång till inläst material kan vara en framgångsfaktor.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka hur förlängd tid och inläst material kan förbättra provresultatet i läsförståelse för en grupp andraspråkselever på gymnasiet, vilken typ av uppgifter som kan vara särskilt problematiska, samt hur eleverna själva ser på sin egen läsförståelse. Såväl på nationella prov som i internationella studier såsom PISA och PIRLS får andraspråkselever generellt sämre resultat än förstaspråkselever och därför är det viktigt att ta reda på vilka svårigheter som finns och hur de kan övervinnas. Urvalsgruppen i studien består av elva pojkar i kursen svenska som andraspråk 1. Samtliga elever studerar på de yrkesförberedande programmen på gymnasiet. Genom prov, enkäter och intervjuer togs materialet fram.

  Resultaten visade att de elever som hade varit i Sverige längre tid generellt inte hade bättre resultat än elever som kommit till Sverige för fem år sedan eller mindre. Eleverna själva bedömde sin läsförståelse som relativt god, trots att ingen nådde upp till ett godkänt resultat på det första läsförståelsetestet. Eleverna hade svårare för uppgifter som krävde att de använde sig av inferenser, medan uppgifter som gick ut på att hitta information eller dra enkla slutsatser var lättare. När eleverna hade längre provtid och tillgång till inläst material förbättrades elevernas resultat väsentligt. Just inläst material visade sig vara en stor framgångsfaktor för många elever. Såväl minnet, koncentrationen och ordförståelsen blev bättre när eleverna fick lyssna på texterna. Resultaten kan vara av vikt när vi planerar, genomför och utvärderar andraspråkselevers undervisning för att eleverna ska få en chans att ta till sig innehållet och få visa sina kunskaper.

 • 423.
  Lundström, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Processbarhet i ett läromedel: Why don’t learners learn what teachers teach?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker processbarhetsprogressionen i ett läromedel i svenska för nybör­jare. Analysen tar sin utgångspunkt i den processbarhetshierarki som utarbetats av Pienemann & Håkansson (1999:404). Studien belyser i vilken utsträckning läromedlet följer process­bar­hetsprogression, hur stort utrymme de fem PT-nivåerna får i läromedlet och hur dessa nivåer tränas i läromedlets övningsuppgifter.

  Undersökningen visar att grammatiska strukturer från de flesta PT-nivåerna förekommer redan i läromedlets tidigaste texter. Boken följer processbarhetsprogression på en mor­fo­logisk nivå, men inte på en syntaktisk. De lägsta nivåerna (1 och 2) är de vanligaste nivåerna och den högsta nivån (5) är den minst förekommande. De grammatiska strukturerna tränas genom både styrda och fria övningar där förutsättningar finns för ett inflöde strax över in­lärarens nivå (Krashen, 1981:126-127). Läromedlet innehåller också rikliga tillfällen till auto­matisering av de grammatiska strukturerna.

 • 424.
  Luse, Inese
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ordförståelse i relation till provresultat hos vuxna andraspråkselever på omvårdnadsprogrammet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ordkunskap är ett centralt begrepp för språkutveckling och inlärning inom andraspråksområdet. I denna studie analyseras provresultat i förhållande till informanternas förståelse av orden i en lärobokstext i ämnet etik på gymnasiets omvårdnadsprogram. Mitt syfte är att med fokus på ordkunskap försöka kartlägga några orsaker till varför vuxna andraspråkselever lyckas respektive misslyckas med ett etikprov. Mina metoder är både kvantitativa och kvalitativa och mitt material innefattar enkäter, självskattningar, provresultat och intervjuer samt en klassrumsobservation. Resultatet indikerar ett glapp mellan informanternas uppfattningar av sitt kunnande särskilt beträffande ordkunskap och det faktiska resultat som provet uppvisar. Informanter som misslyckades med etikprovet hade inte tillgång till det skolrelaterade språket utan endast till det vardagliga språket men de trodde själva att deras språkliga kunskaper var tillräckliga.

 • 425.
  Löfving, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kemikalier i barns vardag: en komparativ textanalys av två versioner av Kemikalie­inspektionens broschyr2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka eller vilken modelläsare som förekommer i Kemikalieinspektionens broschyr Kemikalier i barns vardag. I studien redovisas en textanalys med utgångspunkt i den systemisk-funktionella lingvistiken. Materialet består av två olika upplagor av broschyren, en från 2014 och en från 2016. Analysen berör textens språkhandlingar och attityder, processer och deltagare samt tilltal och omtal. Med stöd av analysresultat presenteras de båda broschyrernas modelläsare. Resultatet visar att modelläsaren i första hand är en förälder, vilket gäller för både broschyrerna, även om det visas tydligare i broschyren från 2016. I broschyren från 2014 är relationen mellan läsare och myndighet vänskaplig, där myndigheten inkluderar sig själva i samma grupp som läsaren. I broschyren från 2016 är relationen striktare och Kemikalieinspektionen tar sig an en roll som visar att de är i maktposition. 

 • 426.
  Lönngren, Alexandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ASL i två klassrum.: En studie av lärares uppfattningar om ”att skriva sig till läsning”2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this qualitative study was to ascertain some teachers’ perceptions of the “Writing to Read” (WTR) method from preschool class to grade 3. To find out how teachers can work with WTR, two teachers with experience of the method took part in the study. The teachers teach preschool class and grade 1 in two different schools. The method used in the study is participant observation and semi-structured interviews. The results present the teachers’ attitudes to and experiences of the method. The teachers believe that there is a future for WTR in school since pupils who have not fully developed their fine motor skills benefit from using a computer when learning to read and write. The two teachers have found strategies of their own for working with WTR. They mix writing in pairs with individual writing, since they think that sometimes too much energy is expended on cooperation when the pupils are expected to write in pairs.

 • 427.
  Lööw, Tobias
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ojämnt jämställt: – En kritisk diskursanalys om representation och identitetsgestaltning av kvinnor och män i sfi-läroböcker2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur tre läroböcker inom sfi-verksamheten representerade och gestaltade kvinnliga och manliga identiteter i förhållande till läroplanen. Läroböckerna utgjorde ett gemensamt block i en större läroboksserie med språkligt fokus. Metoden som valts för studien var kritisk diskursanalys genom Faircloughs tredimensionella analysmodell. Resultatet visade att de undersökta läroböckerna på ytan strävade efter jämställdhet mellan kvinnor och män, men under ytan bland annat reproducerade en stark könsordning där män ansågs vara mer kompetenta än kvinnor. Eftersom läroböckerna var jämställda på ytan, men ojämställda under ytan blev undersökningens slutsats att det undersökta materialet var jämställt fast på ett ojämnt sätt – ojämnt jämställt.

 • 428.
  Magnusson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bedömning av språkliga aspekter i elevtexter: En innehållsanalys av ett fokusgruppssamtal med fyra lärare i svenska som andraspråk2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utgår ifrån fyra lärares bedömning av elevtexter i svenska som andraspråk. Syftet med studien är att undersöka hur likvärdigheten i bedömning och betygssättning påverkas av lärarens värdering av texterna utifrån aspekterna kommunikationsstrategier och språk och stil. Bedömningen av dessa aspekter skiljer sig i ämnet svenska och svenska som andraspråk. I studien ingår två elevtexter i svenska som andraspråk från det nationella provet i åk 9, samt tillhörande bedömningsmatris. Analysen sker med utgångspunkt i ett fokusgruppssamtal där lärarna, utifrån texterna och bedömningsmatrisen, samtalar om aspekterna kommunikationsstrategier och språk och stil samt bedömningen av dem. Det framkommer av studien att aspekten kommunikationsstrategier är svåra att både identifiera och bedöma i en skriven text. Resultatet visar dessutom att bedömningen inte är samstämmig bland de fyra lärarna. 

 • 429.
  Magnusson, Natalie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kvinnor, trygghet och ideologi: En kritisk text- och diskursanalys av Sverigedemokraternas åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker en jämställdhetspolitisk text från Sverigedemokraterna för att synliggöra partiets jämställdhetsarbete. Syftet är att språkligt och innehållsligt kartlägga vilka kvinnor som inbegrips i texten samt hur deras trygghet framställs i materialet. Frågeställningarna för studien är: Vilka föreställningar om kvinnor dominerar i texten, och hur uttrycks de språkligt? Vilka kvinnor vänder sig SD till i texten? Hur gestaltas trygghet generellt och hur porträtteras kvinnors trygghet i texten? Materialet som undersöks är Sverigedemokraternas åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen från 2014. Det övergripande teoretiska och metodologiska ramverket för studien är kritisk text- och diskursanalys. Det teoretiska ramverket kompletteras med Theo van Leeuwens legitimieringsteori. Analysen visar att kvinnor i allmänhet framställs som sårbara och i behov av skydd från auktoriteter. Resultatet visar också att det konstrueras dikotomier mellan kvinnor som framställs som normen och andra kvinnor som avviker från denna norm. Trygghet i allmänhet gestaltas som ett resultat av lag och ordning. Det främsta hotet mot kvinnors trygghet framställs vara icke-västerländska män, i synnerhet muslimer. Sammantaget visar resultatet att texten är konstruerad efter SD:s förankring i nationalism och konservatism. Den slutsats som kan dras är att materialet som initialt syftar till ökad jämställdhet för kvinnor snarare bidrar till ett förstärkande av rådande maktstrukturer.

 • 430.
  Malin, Beckerdal
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Maria, Svensson
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Maktförhållanden i barnlitteratur: En analys av maktförhållanden mellan vuxna och barn i fyra barnböcker2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Reading and analysing different types of texts is a way for teachers to deal with the content of the school's values and mission. The aim of the study is to examine power relations between adults and children from the aspects of adult presence, adult guidance, and children's response, and whether the books follow the discourse of their time as regards power relations between adults and children. By making teachers aware of power relations in children's literature, we hope to be able to conduct a discussion with pupils about whether or not the power relationship complies with the school's values and mission. In the study four children's books are analysed: Bill i klämman, Emil i Lönneberga, Harry Potter och De Vises Sten and Guldmysteriet.The methods of critical discourse analysis and text analysis were used to analyse power relations between the characters in the books. The analysis shows that the two older books do not reflect power relations in keeping with their own historical time, whereas the two modern books do reflect their time. The analysis also shows that power relations between adults and children cannot be generalized, and that it is not always desirable for power relations in children's literature to decpit reality.

 • 431.
  Malmqvist, Anita
  et al.
  Umeå University, Sweden.
  Westum, AsbjörgLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Jönköping University, Sweden.
  Nya familjekonstellationer - nya benämningar?: Familjen och dess medlemmar i finskan, ryskan, svenskan och tyskan2019Collection (editor) (Other academic)
 • 432.
  manaj, mergim
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lärares arbete i svenska som andraspråk: En studie om hur lärare studerar och utvecklar elevers språk­kunskaper2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Studiens syfte är att undersöka hur lärare på högstadiet diagnosticerar L2-elevers språknivå i svenska (SvA) och lärarnas metodik för att vidareutveckla elevernas språkkunskaper. Upp­gifter från lärare samlas in genom semistrukturerade intervjuer med 3 lärare från 3 skolor. Teorier som används i den här studien är det sociokulturella perspektivet, Piagets teori om barns kog­ni­ti­va utveckling och det metakognitiva stadiet. Därefter analyseras materialet i en tematisk innehållsanalys, där resultatet delas in i två teman som svarar mot studiens två forskningsfrågor:

  Hur diagnosticerar lärarna SvA-elevernas språknivå vid övergången till högstadiet och hur hjälper lärarna eleverna till ett bättre språk? Resultatet visar på både likheter och skillnader i metoderna för att diagnosticera L2-elevernas språknivå. Alla använder ett slags textanalys, medan en av de tre lärarna även förlitar sig på information från de lärare som eleverna har haft tidigare. Alla tre lärarna använder Gibbons cirkelmodell. Formativ bedömning används som hjälpmedel, men hur det används beskrivs inte närmare. Ett annat resultat är att modersmålet är betydelsefullt i L2-inlärning, dock förekommer det inte i praktiken eftersom modersmålslärare inte är tillgängliga, vilket de tre lärarna ställer sig kritiska till.

   

  Nyckelord: Svenska som andraspråk, L2-elever, språkkunskaper, språknivå, språkutveckling

   

  Keywords: Swedish as a second language, L2-pupils, language knowledge, language level, language development

   

  English title: Teachers’ work in Swedish as a second language. A study of how teachers study and develop pupils’ language skills

 • 433.
  Margaretha, Marthasdotter
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Vilka inlärningsstrategier används vid andraspråksundervisning och varför föredras vissa?: En SILL-baserad studie av tre nyanlända gymnasieelever2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  "Inlärningsstrategier vid andraspråksinlärning" är en kvalitativ och kvantitativ studie som belyser tre elevers strategier vid språkinlärning. Studien bygger på tidigare forskning, semistrukturerad intervjuer och enkäter. Informanterna representerar olika språk, länder, och kulturer och kommer från Asien, Afrika och Europa. Informanterna är elever vid en gymnasieskola. 

     Uppsatsens syfte är att identifiera och belysa de olika inlärningsstrategier som elever använder sig av vid andrasrpåksinlärning. Inlärningsstrategier vid andraspråksinlärning är olika strategier som inläraren medvetet eller omedvetet använder sig av vid språkinlärning. Strategierna delas i denna studie in i direkta och indirekta strategier. Vid intervjuerna och i enkäten beskriver informanterna olika inlärningsstrategier. Sammanfattningsvis visar resultaten att de strategier som beskrivs i tidigare forskning även används av eleverna i denna studie. De socila strategierna är de mest framsträdande strategierna i denna studie av inlärningsstrategier vid andraspråksinlärning.

 • 434.
  Margell, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Andraspråkselevers och lärares uppfattningar om undervisning med fokus på ordförståelse och ordinlärning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka andraspråksundervisning med fokus på ordförståelse och ordinlärning utifrån hur elever upplever att de arbetar med ord i olika ämnen och hur lärare uppfattar att de väver in ordförståelse och ordinlärning i sin undervisning.

   

  Materialet består av två enkäter med både slutna och öppna frågor som 27 andraspråkselever och 20 gymnasielärare har besvarat. Metoden är såväl kvantitativ som kvalitativ. Resultatet visar att både eleverna och lärarna upplever att samhällskunskap, psykologi och naturkunskap är de ämnen som har svårast ord och där de har störst behov av hjälp.

   

  Vidare visar resultatet att eleverna önskar mer arbete med ordlistor, synonymer och att lärarna ska ha mer tid till förklaringar av ord och begrepp medan lärarna ger mer förslag på hur eleverna själva kan lösa ordförståelseproblem genom att använda olika hjälpmedel och fråga kompisar.

 • 435.
  Markskog, David
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ett dualistiskt förhållande?: En studie om skrivdidaktiska diskurser och läsarter i gymnasieskolans litteraturundervisning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Reading literature is a fundamental element in school work. This study focuses on the problem of pupils’ declining interest in reading literature and their deteriorating reading comprehension. The study seeks the reasons for this change by examining the learning goals of assignments constructed for the teaching of literature in upper secondary school.

  The assignment culture is studied on the basis of the learning goal viewed from two perspectives: teaching writing and teaching literature. To reveal the assignment culture, the study uses Ivanic’s (2004) discourses of learning to write and Rosenblatt’s (2006) concept of reading stances. The link between the perspectives of teaching writing and teaching literature is also emphasized in the aim of Gy2011, the curriculum for Swedish in upper secondary school, which describes the core of the subject as consisting of Swedish language and literature.

  From the findings of the study and the analysis one can discern the following associations: (1) the reading stance and the discourses of learning to write are affected by the content of Swedish as a school subject; (2) the occurrence of different discourses of learning to write affects the reading stance. These associations underline the importance of the teacher’s assignment constructions and their effect on how the pupil reads and assimilates literature.

 • 436.
  Melin, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Interaktion som språkstärkande metod i andraspråksundervisning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 437.
  Melin, LIna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Rosén, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Taube, Dzesika
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  En boning ytterst i havet: En ekokritisk litteraturstudie av Vi på Saltkråkan med förankring i undervisning för årskurs 1-32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur naturen framställs i Vi på Saltkråkan genom en kvalitativ ekokritisk litteraturanalys, samt vad elever uppmärksammar om natur i mötet med texten. Studien fokuserar även på att upptäcka textens didaktiska potential för undervisning om ekologisk hållbar utveckling. För att undersöka detta planerades en lektion som genomfördes i tre elevgrupper. Den ekokritiska litteraturanalysen utgick från tre olika kategorier; karaktären Pelle, människa och djur, samt naturbeskrivningar. Inom dessa kategorier applicerades ofta förekommande ekokritiska begrepp så som antropocentrism, biocentrism och ekocentrism. Resultatet från lektionen analyserades utifrån tre kategorier; natursyn, djuretik och didaktisk potential och elevernas föreställningsvärldar i relation till djur och natur. Här framkom att det skönlitterära verket har didaktiskt potential för undervisning om hållbarhetsfrågor, då eleverna uppmärksammade förväntade hållbarhetsaspekter. Studien visar att Vi på Saltkråkan har ett stort didaktiskt värde som grund till undervisning, både om hållbarhet och inom svenskämnet. Vår huvudsakliga insikt är att det är avgörande hur läraren väljer att presentera ett material för eleverna, samt att förstå värdet av diskussion om komplexa ämnen. 

 • 438.
  Miller, Mia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Du blir mig": En textanalys om statliga universitets identitetsskapande på webben2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur fyra statliga universitet presenterar grundläggande

  information om sig själva via sina webbplatser. Det övergripande syftet med uppsatsen

  är att undersöka vilka språkliga medel – och i förekommande fall visuella medel – som

  de utvalda lärosätena väljer att använda för att uttrycka sin identitet i texterna.

  Analysmaterialet består av fyra texter skrivna av Uppsala universitet, Lunds universitet,

  Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Dels analyseras texterna var för sig, dels görs

  en komparativ analys av texterna skrivna av kategorierna äldre och yngre universitet.

  Frågeställningarna analyseras med kritisk diskursanalys som ramverk kompletterat med

  en praktisk metod för brukstextanalys. Dessutom undersöks vissa av texternas

  multimodala aspekter.

  Resultatet visar att även om materialet består av myndighetstexter befinner sig

  texterna i gränslandet mellan reklam och myndighetsinformation. Texterna lånar ord

  och uttryck från den kommersiella sfären. Dessutom syftar texterna, vissa mer än andra,

  till att skapa en identitetsbaserad relation med mottagaren som påminner om den mellan

  producent och konsument. Särskilt de äldre universiteten har tagit ett större steg in i den

  marknadsanpassade diskursen, framförallt genom att personifiera och intimisera

  relationen mellan lärosätet och textens möjliga mottagare. De yngre universiteten

  positionerar sig än så länge på ett större avstånd från mottagaren och håller fast vid en

  mer traditionell stil där saklighet och viss distans är viktiga parametrar.

 • 439.
  Mohammedian, Farida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Stödstrukturer för svaga läsare: Lärares erfarenheter av och föreställningar om lättlästa böcker i det pedagogiska arbetet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  All pupils have an individual reading development and need different forms of support. The aim of this study is to investigate teachers’ experiences of and ideas about the use of easy-reading books when teaching children to read. Data collection was done through four interviews with active teachers representing three schools in a municipality in southern Sweden. The interviewed teachers’ experiences turned out to agree with previous findings: the teachers were favourably disposed towards easy-reading books and considered them important for learning to read. The teachers also thought that it is essential to aim the teaching at the pupils’ own level so that they will develop in their acquisition of literacy. With the help of easy-reading books, pupils who find it hard to learn to read can also be given a chance to develop.

 • 440.
  Montero-Melis, Guillermo
  et al.
  Stockholm University.
  Bylund, Emanuel
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Stockholm University;Stellenbosch Univ, South Africa.
  Getting the ball rolling: the cross-linguistic conceptualization of caused motion2017In: Language and Cognition, ISSN 1866-9808, E-ISSN 1866-9859, Vol. 9, no 3, p. 446-472Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Does the way we talk about events correspond to how we conceptualize them? Three experiments (N = 135) examined how Spanish and Swedish native speakers judge event similarity in the domain of caused motion (He rolled the tyre into the barn'). Spanish and Swedish motion descriptions regularly encode path (into'), but differ in how systematically they include manner information (roll'). We designed a similarity arrangement task which allowed participants to give varying weights to different dimensions when gauging event similarity. The three experiments progressively reduced the likelihood that speakers were using language to solve the task. We found that, as long as the use of language was possible (Experiments 1 and 2), Swedish speakers were more likely than Spanish speakers to base their similarity arrangements on object manner (rolling/sliding). However, when recruitment of language was hindered through verbal interference, cross-linguistic differences disappeared (Experiment 3). A compound analysis of all experiments further showed that (i) cross-linguistic differences were played out against a backdrop of commonly represented event components, and (ii) describing vs. not describing the events did not augment cross-linguistic differences, but instead had similar effects across languages. We interpret these findings as suggesting a dynamic role of language in event conceptualization.

 • 441.
  Mossbrant Johansson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ett andra förstaspråk: En adopterad flickas språkbytesprocess2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker en språkbytesprocess hos en 4-årig adopterad flicka några månader efter flytten till Sverige. Studien fokuserar på vilka strategier barnet använder för att kommunicera. De undersökta strategierna utgår från de Geers forskning (1992), där kommunikationsstrategier och inlärningsstrategier samt sociala strategier behandlas. Med utgångspunkt i resultatet diskuteras hur barnets språk kan relateras till modersmål eller förstaspråk respektive andraspråk.

  Vid sex tillfällen har barnets spontana kommunikation observerats och spelats in med hjälp av videokamera. Därefter har detta material transkriberats och analyserats. Resultatet visar att det är främst icke-verbala kommunikationsstrategier som används, och att det finns skillnader i strategianvändningen beroende på samtalets kontext. En övergripande slutsats är att strategianvändningen i någon mån är medveten, och att hon väljer att använda de verbala eller icke-verbala strategier som står till buds istället för att undvika kommunikation.

 • 442.
  Mostafa, Solav
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Förkunskapens betydelse för SvA-elevers läsförståelse: - Ett experiment och intervju om förkunskapsarbete för läsförståelse.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsförståelse är en av de viktigaste kunskaperna elever behöver ha med sig i sin skolgång där de enligt läroplanen ska möta olika typer av texter, bland annat faktatexter. Utan förståelse för texten blir innehållet bara sidor med ord utan innebörd. För SvA-elever är detta speciellt påtagligt. För att förstå textens innehåll behöver eleven ha förkunskap om innehållet. För att utveckla SvA-elevers läsförståelse kan läraren arbeta med olika metoder för förkunskapsarbete. Denna studie undersöker förkunskapsarbetets betydelse för SvA-elevers läsförståelse av faktatext i åk 3. Den baseras på ett experiment med tre grupper SvA-elever om deras förkunskapsarbete och läsförståelse av faktatext. Studiens syfte är att studera utfallen av läsförståelse av faktatext dels utan förkunskapsarbete dels med förkunskapsarbete i bildstödsprogrammet Symwriter och med lärares synonymer, gester och omformuleringar. Efter experimentet har en intervju gjorts med SvA-läraren om hur hon arbetar med förkunskap för läsförståelse. Resultatet visar att förkunskaparbete ger eleverna ökad läsförståelse. Metoderna för förkunskapsarbete i experimentet visade på liknande resultat.

 • 443.
  Målberg, Haiman
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läsförståelse och lässtrategier2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Syftet med studien var att undersöka hur och i vilken mån andraspråkselever på gymnasiet använder sig av läsförståelsestrategier när de läser olika slags texter samt om det finns någon koppling mellan studieresultat och läsförståelsestrategier. Provresultat i läsförståelse på nationella provet korreleras med enkätens resultat i läsförståelsestrategier med praktiskt och analytiskt tänkande och med elevernas vistelsetid i Sverige.

  I studien används en kvantitativ undersökning i form av en enkät i pappersform. Enkäten besvarades av 16 elever som läser Svenska som andraspråk 1 på gymnasiet. Enkätens resultat visar att eleverna i stor utsträckning använder sig av alla läsförståelsestrategier med praktiskt och analytiskt tänkande. Undersökningen visar även att eleverna allmänt skattar sin användning av läsförståelsestrategier högt. Studien visar dock att det inte går att statistiskt säkerställa att det finns ett samband mellan elevernas provresultat i läsförståelse på nationella prov och deras användning av läsförståelsestrategier. Vistelsetiden visar inte heller någon koppling till deras provresultat.

 • 444.
  Nelimarkka, Marcus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Nygren, Rasmus
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Källkritik i svenskämnet för årskurs 4–6: En  läroplansteoretisk studie om styrdokument och dess tolkning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att studera hur den tolkade läroplanen förhåller sig till den avsedda läroplanen om källkritik i svenska för årskurs 4–6. För att uppnå studiens syfte analyseras de delar av förarbeten och läroplanen för grundskolan som behandlar undervisning i källkritik för årskurs 4–6 samt sex intervjuer med grundskolelärare. Av resultatet framgår att eleverna inte får arbeta tillräckligt med källkritik i svenska trots att källkritiken är ett uttalat mål i den avsedda läroplanen. Samtliga lärare poängterar fördelarna med att arbeta ämnesövergripande i källkritik men nämner samtidigt att det inte alltid finns tid till det. Två lärare har svårt att bedöma eleverna, eftersom de inte har tillräckligt med underlag. Lärarna har olika kunskaper om och utbildning i källkritik, vilket kan påverka elevernas lärande. Studien belyser att undervisning i källkritik för årskurs 4–6 får en undanskymd roll i svenskämnet, vilket är ett resultat av sådana ramfaktorer som tid och resurser. Genom att identifiera ramfaktorerna är studiens förhoppning att bidra med kunskap om förutsättningar för undervisningen i källkritik för den aktuella åldersgruppen och lägga grund för fortsatt didaktiskt utvecklingsarbete på olika läroplansnivåer.

 • 445.
  Nelimarkka, Marcus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Nygren, Rasmus
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lärarens roll för muntligheten i klassrummet: Hur frågor bidrar till att få eleverna muntligt aktiva i undervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever ska få möjlighet att utveckla sina muntliga förmågor. Syftet med studien är att undersöka muntlighetskulturen i klassrummet med utgångspunkt i lärares sätt att formulera frågor i helklassundervisning. Vi fokuserar därför på att undersöka lärarens roll när det kommer till den muntliga miljön vid ett undervisningstillfälle. För att uppnå studiens syfte gjordes två ljudinspelade observationer där elevernas svarsfrekvens observerades samt att lärarnas frågor analyserades i efterhand och kategoriserades med öppna- och slutna frågor. Sedan kategoriserades samtliga frågor med hjälp av begreppet frihetsgrader. Observationerna gjordes i två olika klasser, båda i årskurs 5. Vi observerade två lärare under två svensklektioner. Resultatet visar att 33 av 40 elever fick chansen att svara på frågor under lektionerna. Lärarnas strategier för att fördela frågor påverkade fördelningen av frågorna. Analysen av frågorna visar att eleverna har möjlighet att svara fritt på 14 av 49 frågor som ställdes under observationerna. Resultatet framhäver att lärarens frågor påverkar muntligheten i klassrummet, lärares tekniker för formulering av frågeställning och tekniker för att avgöra vem som ska svara på frågan är av stor vikt och något lärare bör reflektera över vid planeringen av undervisningen.

 • 446.
  Nertyk, Anja
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skönlitteratur i andraspråksundervisning: Lärarnas tolkningar och realiseringar av ämnesplanen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka huruvida beskrivning av skönlitteraturen i ämnesplanen och andraspråksundervisning på gymnasieskolan skiljer sig åt. Fokus i undersökningen har legat på lärarnas tolkningar och hur de realiserar ämnesplanen i svenska som andraspråk när det gäller undervisning i skönlitteratur.

   

  Undersökningsmetoden utgörs av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio verksamma gymnasielärare.

   

  Undersökningens resultat visar att lärarnas tolkningar och realiseringar av styrdokumenten i flera fall bygger på pedagogernas tidigare erfarenheter, bakgrund, kunskaper och skolkultur. Eftersom de flesta av respondenterna är verksamma lärare i både svenska som andraspråk och svenska kan det sistnämnda ämnet och ämnesplanerna i svenska inverka på lärarnas val av litteratur och även på undervisningen. Detta överensstämmer med tidigare forskning. I denna undersökning visar det sig emellertid att det också finns andra grunder till lärarnas val och tolkningar. Detta kan bero på olika faktorer, till exempel, den undervisningstraditionen som finns på respondenternas gymnasium, programmet som lärarna undervisar i och lärarnas egna uppfattningar och tolkningar av undervisningsprocessen. Min undersökning visar att det tydligt framstår två lärartyper avseende av synen på litteraturundervisningen: de som låter eleverna att välja böcker själva och de som mer eller mindre styr litteratururvalet. Samtliga respondenter är eniga att ämnesplanen i ämnet svenska som andraspråk är vag och oprecis. 

 • 447.
  Ngo, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skönlitteratur i klassrummet: Fyra lärares arbete med skönlitterära texter för att öka elevernas läsförståelse2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ge fördjupad kunskap om hur lärare kan arbeta med skönlitteratur i undervisningen samt undersöka hur lärare i årskurs 3 arbetar med skönlitteratur för att elevernas läsförståelse ska utvecklas. Studien baseras på fyra intervjuer med legitimerade lärare samt två observationer med fokus på lärarens undervisning. Utifrån undersökningen finns både likheter och skillnader gällande hur lärare arbetar med skönlitterära texter i klassrummet. Tidigare forskning och studiens resultat visar att lärare undervisar med hjälp av skönlitterära texter samt att elevers läsförståelse kan utvecklas. Elevernas utveckling av läsförståelsen sker med stöttning från lärare och i samspel med varandra. Likheter som uppmärksammas i arbetet är vilka metoder lärarna använder när de undervisar med skönlitteratur i ämnet svenska, hur lärarna väljer skönlitterära texter samt hur de ser på begreppet gemensam läsning. Två skillnader som uppmärksammas är hur klassrumsmiljön ser ut samt vilka ämnen skönlitterära texter används i. Utifrån undersökningen går det även att konstatera att eleverna läser skönlitterära texter som är anpassade för deras läsnivå.

 • 448.
  Nieminen Johansson, Tiina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Hur kan jag veta det när det inte står i texten?: Läsförståelse bland gymnasieelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studies show that some pupils with ASD (autism spectrum disorder) can have difficulties in understanding written texts. The present study seeks to examine whether pupils with ASD differ in their reading comprehension of a factual text and a literary text. Another aim of the study is to obtain a picture of the reading habits of high school pupils with ASD, what reading strategies they use, and how they work with texts in Swedish lessons in school.

  The study uses texts from PISA surveys from 2009 and 2000. The factual text Varmluftsballongen (The Hot-air Balloon) was taken from the try-out for the 2009 survey and the literary text Gåvan (The Gift) was taken from the 2000 PISA survey. To gain some idea of the pupils’ reading comprehension of the texts, the present study used the tasks accompanying the texts, with certain changes in the questions about the text on the hot-air balloon. The pupils also had to complete a questionnaire about their reading habits, how they go about understanding the texts better, and how they work with texts in Swedish lessons. The pupils were interviewed to yield a little more information about how they comprehended the two different types of text.

  The study was conducted at two high schools geared to pupils with ASD, including a total of twelve pupils. Four of these pupils were also interviewed. The result of the reading comprehension tests show that the majority of the pupils found it easier to answer the questions about the factual text. The pupils who read a lot and are interested in reading achieved better results in both text assignments. There was a clear association between the pupils who have difficulties concentrating and finishing a book and their results on the reading comprehension tasks, which can be explained by their functional impairment. The result of the pupils’ questionnaire showed that they use different strategies when reading factual texts and literary texts. There were also differences in how the pupils work with different texts in school, both individually and together with other pupils, depending on which type of text it is. The help that pupils receive from their teachers can be limited by the pupils’ functional impairment, but according to the study this help is significant for the pupils’ reading comprehension, especially of literary texts.

 • 449.
  Nihlén, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Extra anpassningar inom svenskämnet: En enkät- och intervjubaserad studie med gymnasielärare2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur svensklärare arbetar med extra anpassningar. Undersökningsområden är hur de resonerar om vem som är i behov av extra anpassningar, vilka extra anpassningar svensklärarna uppger sig arbeta med för att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt hur de samarbetar med sina kollegor. Detta undersöks genom kvantitativ enkät och kvalitativa intervjuer, vars syfte var att fördjupa enkätsvaren. Totalt medverkade 47 respondenter i enkätundersökningen och tre av fyra genomförda intervjuer kom att användas i studien. Resultatet visar att extra anpassningar främst sker för lågpresterande elever och att lärarna i mån av tid och resurser anpassar för de högpresterande elever som är i behov av det. Konkreta extra anpassningar som svensklärarna gör beror på eleven, eftersom det är dennes behov som styr hur anpassningen ska utformas. 

 • 450.
  Nilsson, Angelica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Rudolfsson, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Nere på botten ska det vara toppen: Att undervisa om ekologisk hållbar utveckling med hjälp av barnlitteratur2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur två skönlitterära barnböcker från olika decennier framställer ekologisk hållbar utveckling med fokus på nedskräpning i havet, samt vilka aspekter om miljö en elevgrupp uppmärksammar. Barnlitteraturen som analyseras är Tore och Ama räddar havet (2015) och Plupp och havet (1986). Vi gör ekokritiska läsningar av de båda böckerna samt genomför två lektionstillfällen med tillhörande observation för att undersöka vilka aspekter eleverna uppmärksammar om ekologisk hållbar utveckling. De teoretiska utgångspunkterna som vår forskningsstudie utgår från är det ekokritiska och det sociokulturella perspektivet. Studien visar betydelsen av praktiska inslag i undervisningen, diskussionens betydelse i komplexa ämnen samt vikten av att läraren är väl förberedd på vad eleverna skulle kunna uppmärksamma, vilket läraren kan göra genom att ekokritiskt granska sitt material. Eleverna visar under forskningsstudien intresse för ekologisk hållbar utveckling samt att de är medvetna om vad människan kan göra för att hjälpa naturen. Vi upplever att de har kunskaper om var skräp bör slängas, men inte om konsekvenserna om det till exempel hamnar i havet. Slutsatsen av vår undersökning är att eleverna är medvetna om att alla kan bidra med någonting för att främja en hållbar utveckling.

6789101112 401 - 450 of 665
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf