lnu.sePublications
Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 1654
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Linnér, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Glemne, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Hageskog, Carl-Axel
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Action research on elite sport managers: A Swedish example2011In: SMAANZ 2011 Conference  and Sport Business Forum, 2011Conference paper (Refereed)
 • 402.
  Fahlström, Per Göran
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Norberg, Johan
  Malmö Högskola.
  Josef, Fahlén
  Umeå universitet.
  Paul, Sjöblom
  Stockholms universitet.
  Swedish elite sport at a crossroad? Results from study of government support for elite sport.2012Conference paper (Other academic)
 • 403.
  Faleström, Viktor
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Faleström, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Alright, start working!: En studie av hur lärare i engelska kommunicerar med sina elever2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att undersöka hur lärare i engelska kommunicerar med sina elever i undervisningen för att skapa en atmosfär av aktivitet och lärande.

  För att undersöka ovanstående syfte har vi använt oss av observationer i kombination med ljudinspelningar för att ge en klar bild av kommunikationen i klassrummet. Totalt sex lärare i högstadiet och gymnasiet deltog i undersökningen och samtliga lärare observerades vid två tillfällen.

  I våra resultat framkommer det att lärarna i undersökningen använder sig främst av förfrågan som verbala yttringar i sin undervisning, tätt följt av befallningar. Lärarna använder sig av ett kroppsspråk som är starkt.

 • 404.
  Falk, Hanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Alvarsson, Marhilda
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Oh my God! Jag älskar grupparbete!": En undersökning av hur samarbete kan gestalta sig i ett klassrum2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 405.
  Fallstig, Christel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Hosseinzadeh, Parvin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "IKT innebär en stor möjlighet till skapande och lärande": Några förskolechefers uppfattningar2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 406.
  Fallstig, Christel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Hosseinzadeh, Parvin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  ”IKT innebär en stor möjlighet till skapande och lärande”: Några förskolechefers uppfattningar2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att ta reda på några förskolechefers inställning till IKT. Hur ser de på möjligheterna som IKT kan erbjuda när det gäller utveckling av lärandet samt vilken inställning cheferna har till att utbilda sin personal? Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med fyra stycken förskolechefer och undersökningen utfördes i två skilda kommuner för att jämföra deras syn med varandra när det gäller lärande och digitala medier. Resultatet visar att förskolecheferna i båda kommunerna är positiva när det gäller IKT i verksamheten. De vill satsa på den nya tekniken och att fortbilda sin personal och de betonar att IKT har goda möjligheter för lärande. Samtliga tyckte att IKT kan vara ett stöd för barn med särskilda behov. Det viktiga är att veta hur och vilka metoder som ska användas. Eftersom IKT är något som kommer finnas med barnen i framtiden samt utvecklas så är det viktigt att pedagogerna har de rätta verktygen för att lära barnen dem olika medier de har tillgång till i förskola/skola.

 • 407.
  Faraon, Montathar
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Birth order effects on attitudes: a pilot study2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Does birth order influence our attitudes? The present study examined the effects of birth order on attitudes toward climate change and racism. Three hundred and two par- ticipants from two American universities completed a questionnaire about climate change, family constellation, and racism. The results showed initially no significant correlations but after controlling for gender, age, sibship size, parent’s education, and conflict with parents the results showed that lastborns had significantly higher racial prejudice than only children and firstborns. Moreover, the results showed that gender and age influenced our attitudes. For the former, men were less concerned about cli- mate change and had a higher racial prejudice toward immigration compared to women. For the latter, the older we become, the less conservative attitudes we will hold.

 • 408.
  Faraon, Montathar
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Flexibel utbildning: En fenomenografisk studie av distansutbildningen vid Umeå Universitet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att studera studenters och lärares uppfattningar av den flexibla utbildningen. Detta har länge varit ett intresseområde för mig. Eftersom jag har erfarenheter av flexibel utbildning så underlättade det för mitt arbetssätt genom uppsatsen.För att förstå grunden till flexibel utbildning behandlades distansutbildningens historia i bakgrundskapitlet och där knöt an till hur informations- och kommunikationsteknologi kan användas i vår tid för att stödja denna form av utbildning.Detta genomfördes med den fenomenografiska ansatsen som forskningsmetod. I anslutning till denna metod använde jag mig av webbintervjuer som verktyg för att få svar på mina frågeställningar.Resultatet som jag kom fram till var att en stor majoritet av undersökningsdeltagarna hade tiden som en gemensam faktor till varför de upplevde den flexibla utbildningen på ett negativt sätt, det vill säga att man hann mindre än vad man trodde m.m. Andra faktorer som utkristalliserades var motivation, självdisciplin och brist på kommunikation. Dessa låg i fokus för en students utsikter att avsluta den flexibla utbildningen. Det var även intressant att se vilket stöd som studenten fick och vad som saknades enligt denne och skildra detta i förhållande till lärarens uppfattningar om flexibel utbildning.

 • 409.
  Fasting, Oskar
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Hur skapas intresse för idrott?: En intervjustudie genomförd i Linköping2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 410.
  Fazli, Ali
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
    Flerspråkiga elevers uppfattningar om modersmålet och svenska 2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 411.
  Ferdinandsson, Kajsa
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Cultural Sciences. Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Mattemusik i skolan: En sociokulturell studie av en ämnesintegrerad undervisningsmetod i grundskolan. 2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks kunskapsförmedling vid användandet av en ämnesintegrerad undervisningsmetod. Studien undersöker även vilka redskap som nyttjas när en ämnesintegrerad undervisningsmetod används. Studien grundar sig i sociokulturell teori och dess syn på lärande. Studiens frågeställningar är följande; På vilket sätt förmedlas kunskaper i klassrummet när den ämnesintegrerade undervisningsmetoden används? och Vilka redskap används i klassrummet när den ämnesintegrerade undervisningsmetoden används? Undersökningens empiri har samlats in genom fallstudier bestående av observationer i klassrumsmiljö. Resultatet visar att kunskapsförmedlingen sker genom tal, sång, musicerande och kroppsspråk. Ett flertal redskap används så som tavla, penna, piano, rep, laminerade lappar med siffror, trummor, sång och kroppsspråk. Studien belyser även resultatet kopplat till teorin kring multipla intelligenser, samt i relation till begreppet estetisk läroprocess.

 • 412.
  Ferlander, Heléne
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Elvin, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Man måste mötas på vägen, på något sätt.: Erfarenheter och upplevelser av interaktionen mellan professionella och föräldrar till barn med funktionsnedsättningar.2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 413.
  Fetahi, Burim
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Rufo, Nino
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Behandlarens arbetsmotivation och faktorer som påverkar motivationen i arbetet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet som behandlare kan vara påfrestande då behandlaren ständigt möter klienter. Således kan en behandlare utsättas för både psykiska och fysiska risker som eventuellt kan påverka behandlarens arbetsmotivation.

  Syftet med detta examensarbete är att utifrån behandlarens egna upplevelser få en djupare kunskap om behandlarens arbetsmotivation och om faktorer som påverkar motivationen i arbetet. Studier har visat att faktorer som högt engagemang och en känsla av att de, som behandlare, har möjligheten att göra en avgörande insats i klienters liv är viktiga i relation till arbetsmotivation. Faktorer som utmaningar, varierande arbetsuppgifter, relation till arbetsgruppen och klienter samt vikten av ledningens styrning framhävs i uppsatsen som andra viktiga motivationsfaktorer.

  Uppsatsen bygger på tre teorier; Herzbergs two-factor theory, social kognitiv teori och Self determinationsteorin. Intervjuerna genomfördes genom en semistrukturerad kvalitativ intervju.

  Resultatet visade att behandlarna har en hög inre motivation till sitt arbete. Denna motivation är dock komplex och multidimensionell i den meningen att den består av en stor mängd olika faktorer vilka berör individens känslomässiga, kognitiv-rationella och sociala essens.

 • 414.
  Fidell, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Karlström, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Musikundervisning i grundskolan: En kvalitativ studie om musikundervisningen i årskurs 1-6 i grundskolan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 415.
  Fijalkowski, Monika
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  " Det är ju självklart att mitt sätt påverkar eleverna": Några lärares medvetenhet om bemötandens betydelse för elevens skapande av genusidentitet.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 416.
  Fjellström, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ungdomars skriftspråk: En studie av talspråkliga inslag och ungdomsspråk i elevproducerade texter2012Independent thesis Basic level (professional degree), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på ungdomars skriftspråk. En stor del av det ungdomar skriver idag sker genom nätbaserad kommunikation, exempelvis via chatt och sms. Denna typ av skriftspråk innehåller många inslag av ungdomsspråk och andra talspråkliga drag. Syftet med studien är att dels undersöka i vilken utsträckning och på vilka sätt detta speciella skriftspråk framträder i elevproducerad text i skolan, men också att undersöka hur svensklärare ser på de ungdoms- och talspråkliga inslagen. Studien är genomförd med de kvalitativa metoderna textanalys samt kvalitativ livsvärldsintervju. Det empiriska materialet består av 29 elevtexter från 2010 års nationella prov i svenska för åk 9, samt av intervjuer med fyra svensklärare. Resultatet av studien visar på att elevtexterna, med ett undantag, innehåller få inslag av ungdoms- och talspråk. Det visar även på att svensklärarna står för en restriktiv hållning till sådana inslag och menar att det är mycket viktigt att eleverna förstår skillnaden mellan tal- och skriftspråk.

 • 417.
  Flink, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Gyllenswärd, Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Konflikter och konflikthantering i förskolan: en studie som visar på vikten av pedagogers bemötande och närvaro i konfliktsituationer2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 418.
  Flodin, Eva
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Heitmann, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Möjligheternas tambur: -en studie om pedagogers förhållningssätt i tambursituationen2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 419.
  Fogelberg, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Hur interaktioner och relationer påverkas i klassrummet vid användning av den digitala skrivtavlan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan en lång tid tillbaka har datorn haft en stor och betydande roll i skolans värld och många anser att den är ett bra hjälpmedel att använda sig av i undervisningen. Så därför väljer många skolor numera att koppla ihop datorn med den så kallade digitala skrivtavlan för att på ett nytt sätt komma åt och skapa lärande. Skolan har som uppdrag från olika håll, men framför allt ifrån Lgr 11 att de har i ansvar att lära eleverna att hantera modern teknik. Den digitala skrivtavlan ger stora möjligheter till detta, samt att den bidrar till utveckling och variation i undervisningen. I Sverige finns idag inte många studier kring den digitala skrivtavlan men med det som finns och tillsammans med annan tidigare forskning från andra världsdelar har jag valt att ur ett sociokulturellt samt ett dialogperspektiv titta närmare på de relationer och interaktioner som sker och uppstår vid användandet av den digitala skrivtavlan, samt hur vi skapar och ökar en djupare förståelse vid inlärning med visuell kommunikationsteknik, som den digitala skrivtavlan kan räknas in i. Till detta har jag valt att göra en observation och titta närmare på hur lärare samt elevers relationer och interaktioner i en klass kan se ut och påverkas i användandet av den digitala skrivtavlan.

  Jag gjorde observationen i en årskurs 2:a under ett flertal lektioner och jag tycktes se att lärarens och elevernas relationssamspel blev starkare. Gällande elevernas interaktion med den digitala skrivtavlan kunde jag se att de var aktiva under alla lektioner, genom att det fick både trycka samt skriva på den digitala skrivtavlan. Men det jag också kom fram till under observationen och tillsammans med tidigare forskning är att det är viktigt att de sker samtal för att lärande ska ske och det kan bara ske om läraren ger de språkliga verktyg som behövs genom att vara förberedd med bra och genomtänka pedagogiska modeller som kan ses och genomföras på den digitala skrivtavlan.

 • 420.
  Fogelström, Christoffer
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  »Det här med kungar och sånt kanske inte är det roligaste«: En undersökning av samhällselevers inställning till historieämnet2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 421.
  Fonseca, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Can schoolcheating ever be regarded as a responsible behavior?2012In: ECER 2012, The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All: Network: 23. Policy Studies and Politics of Education, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  European public education is increasingly governed through management by objectives and results. This development also changes the conditions for different concrete practices in everyday school activities. With fixed criteria for both skill levels of individual students, as well as for the effectiveness of individual school units, negotiations arises on how the expected results are allowed to be met. Students in difficulties of passing the fixed limit for acceptable grades become hard currency in the struggle for schools to achieve their set goals in a competitive education market. From such a meritocratic grounded approach cheating at tests in schools can be regarded as obstructive for schools official assignments of fairly allocation of future life chances. Schoolcheating also risks undermining the social capital that is the ultimate target of values education. Though schoolcheating is formally a violation of rules at the larger Swedish upper secondary school where my studies took place approximately 80% of the students in the academic prepatory social science program admit of schoolcheating during their secondary education. The overall motive for schoolcheating was to achieve desired grades. One category of students experience difficulties in achieving the centrally set criteria for passing the lowest grades. These students cheat to survive in secondary school. (Fonseca 2006).

  Through statistical factor analysis of secondary school pupils' attitudes to the seriousness of schoolcheating and other violations of norms and rules it was found that school cheating can be understood as a socially conventional dilemma. (Nucci 2001) Schoolcheating is thus considered neither as universal right / wrong, or as a free private choice, but as a subject of norm negotiations in a defined culture.

  The special interest of this paper is to examine the paradox that both schoolmates and teachers shows a significant tolerance for survivors rulebreaking acts of school cheating. In normresearch, within Sociology of Law, human behavior is regarded not primarily as governed by rules, but by norms (Hydén, 2002). Norms can be understood as socially reproduced imperatives of action, perceived as expectations by the individual (Baier and Svensson, 2009) and thus fall within what Nucci (2001) calls the social conventional domain.

   

  Research Question

  The aim of this study is (i) to examine the norms of survivors school cheating as negotiated in discussions between students, respectively their teachers and (ii) explain how the goal and result-oriented policy terms can be understood as conditional for these norm formation processes.

   

  Method and methodology

  Guided by the critical theoretical framework in Hydéns (2002) normanalytical approach, as in Faircloughs (2001) critical discourse analysis and Jacksons et al (1968) "The Hidden Curriculum", the analysis initially concerns identifying and interpreting the norms / discourses in students, and teachers' discussions of survivors school cheating. In a second analytic step the identified norms and discourses are related to the structural conditions of goal-and result-oriented policies. The study examines negotiations of norms according survivors school cheating among students in anonymous web-based focus groups, and among teachers at regular team meetings.

  A norm consists analytically of an individual's (i) willingness to - , (ii) the valuation of - (iii) structural conditioned opportunities to act in a certain way (Hyden, 2002). These norm elements are used as analytical tools in the examination of normnegotiations: “Norms' leave an extensive trail of communication among actors that we can study." (Finnemore and Sikkink, 1998, aa, p. 892).

   

  Expected Outcomes

  The student category of survivors is perceived to have difficulties of obtaining the requirements for passing approved grades. Both schoolmates and teachers significant tolerance for survivors schoolcheating is to some degree legitimized in a discourse of mercy with survivors exposed school situation, but to a far greater extent in a discourse of expectations of an effective fulfillment of performance goals for all school operators. Teachers in the survey also feel that management partly considers their professionalism by the achievement level of their students, (in Sweden teachers themselves grade their students).

  In a goal-and results-driven school with fixed lower limits for approved grades the school results of survivors become particularly important to both the survivor himself, to the survivors’ teachers, but also to the individual competitive school unit, who are all first and foremost expected to meet their respective stated performance targets. The results of this paper show that the discursive practice of survivors schoolcheating is conditioned by the goal-and results-oriented social practice which it is embedded in. Explicit prohibitions of cheating are thereby outcompeted by negotiated norms that implicitly encourage cheating / tolerance for students test cheating if it is considered necessary for fulfilling stipulated goals.

   

  References

  Baier, M. och Svensson, M. (2009): Om normer. Malmö (S): Liber.

  Englund, T. och Quennerstedt, A. (2006): Vadå likvärdighet? In: Vetenskapsrådet

  (2006): Resultatdialog 2006 - forskning inom utbildningsvetenskap, p.51-56.

  Vetenskapsrådets rapportserie 15:2006.

  Finnemore, M. och Sikkink, K. (1998): International Norm Dynamics and Political

  Change. International Organization, 1998 (4), p. 887-917.

  Fonseca, L. (2006): Gymnasieelevers uppfattningar om eget skolfusk. Växjö (S):

  Institutionen för pedagogik, Växjö Universitet.

  Fairclough, N. (2001): A dialectical-relational approach to critical discourse analysis in

  social research. I Wodak, R. & Meyer, M. (red.), (2001): Methods of Critical

  Discourse Analysis, p.162-186. London: SAGE Publications.

  Hydén, H. (2002): Normvetenskap. Lund (S): Sociologiska institutionen.

  Jackson, P. W. (1968/1990): Life in classrooms. New York: Teachers College Press.

  Nucci, L. P. (2001): Education in the Moral Domain. New York: Cambridge University Press.

 • 422.
  Fonseca, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Det är nästan som lite ansvar att fuska": En kritisk analys av hur normer kring skolfuskpraktik i gymnasieskolan villkoras av en tilltagande marknadisering av utbildning2012In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 21, no 2, p. 61-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As a consequence of an emerging marketisation, the Swedish upper secondary school is increasingly governed through standard-based reforms along with a view on students as customers. This development also changes the conditions for everyday school activities. With fixed minima standards for approved performances of individual students, as well as for single school units, negotiation arises on how the expected results are allowed to be reached. Students in difficulties of passing the fixed limits for acceptable grades become hard currency in the struggle for schools to fulfill the set standards. Framed by this context, norm-negotiations among school actors in the form of students and teachers, shows notable tolerance for test-cheating by students in difficulties of performing. The cheating is legitimized within interacting discourses of mercy and norms of performance. Explicit prohibitions of cheating are thereby outcompeted by negotiated social norms that implicitly encourages cheating if it is considered necessary for fulfilling minimum standards.

 • 423.
  Forsberg, Emmelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Tingstedt, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Missbruksbehandling inom kriminalvården: En kvalitativ studie om programledarnas upplevelser av att arbeta utifrån en manual2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa personalens erfarenheter och upplevelser av att arbeta med manualbaserade behandlingsprogram för missbrukare inom kriminalvården samt undersöka hur väl programledarna följer manualen i praktiken. Det är en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats där intervjuerna har varit semistrukturerade. Studien berör implementeringsforskningen vilken precis som den evidensbaserade praktiken har fått ett uppsving bland annat inom evidensbaserad kriminalvård. Resultatet visar både för- och nackdelar med att arbeta manualbaserat, då manualen kan vara ett stöd i arbetet men samtidigt ett hinder för ett personligt möte. Manualen följs mer strikt när personalen först börjar arbeta med programmen men används senare mer att luta sig emot då programledarna arbetar mer utifrån känsla. Resultatet visar även på skillnad i hur de använder sig av manualen i grupp- respektive individprogram.

 • 424.
  Forsberg, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Konflikthantering: Strategier i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom denna studie vill jag belysa pedagogernas roll i konflikthantering och barns känslor.

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka barns känslor vid konflikthantering och

  pedagogernas strategier kring konflikter och konflikthantering. Studiens metod är kvalitativ

  med en hermeneutisk forskningstradition. Studien utgår från observationer och intervjuer med

  barn och pedagoger. Resultatet av intervjuer och observationer kopplas därefter till litteratur

  och tidigare forskning. Resultatet visar att barn och pedagoger har både viljan och kunskapen

  att sträva efter konstruktiv konflikthantering men att hanteringen ofta blir destruktiv.

  Resultatet visar hur svårt det är för pedagogerna att finna tiden för att stanna upp och tänka

  efter och att de upplevde detta som ett problem. Pedagogerna arbetar med stora barngrupper

  och upplever att konflikterna ibland blir övermäktiga vilket resulterar i att de måste handla

  först och reflektera efteråt. Under samtalen med pedagogerna framkom tydlig deras tankar

  och kompetenser i konflikthantering och barnsyn. Då konflikthantering är en stor del i barns

  identitetsskapande och utveckling är det viktigt att detta inte hamnar åt sidan. Utöver

  barngruppen har pedagogerna mycket administrativa uppgifter samt aktiviteter utanför

  barngruppen. Barnen i intervjuerna visar att de är beroende av en närvarande vuxen men i

  konflikthanteringen upplever de ibland att pedagogerna blir för arga.

 • 425.
  Frank, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Förord - Att erövra skriftspråket : en utmaning för barn och lärare2012In: Vips Lärarhandbok / [ed] Lena Hultgren, Liber, 2012, p. 4-5Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I mitten på 1960-talet skulle jag börja på lekis. Så spännande det skulle bli! Dock blev den allra första dagen en besvikelse, och det beroende på en bild. Ytterkläderna och påsen med sockiplast skulle jag hänga på den krok som blev min ett år framöver. Hängaren var märkt med en jordgubbe. En röd. Så blev jag Jordgubben i lekisgruppen. Avundsjukt sneglade jag på pojken som hade fått den för mig så hett eftertraktade Hästkroken. Att han också hade ett namn och hette Peter visade det sig så småningom. I lekis höll jag mest till i snicken och bygghörnan när jag inte virkade tömmar eller gjorde äggkoppar av hårt virade serpentiner. Att klappa stavelser eller lyssna ut språkljud i ord var det inte tal om och inte heller att skriva bokstäver eller mitt namn. I slutet av lekis fick hela förmiddagsgruppen som jag tillhörde gå till den stora skolan och göra ett skolmognadsprov. Om man inte var mogen fick man gå ett extra år på lekis. Jag tror att det blev så för Peter. Vi andra började ettan och fick klippa ut bokstäver ur tidningar och läsa om Li och Lo.

  Allt hände för så länge sedan och mycket har naturligtvis förändrats sedan dess. Skolmognadsproven är borta och symbolerna över klädkrokarna har som regel bytts till skyltar med barnens namn vilka de många gånger också fått skriva själva. Och att språklekar som en förberedelse för att ”knäcka” läs- och skrivkoden numera förekommer på bred front i landets förskoleklasser går väl heller inte att ta miste på.

 • 426.
  Frank, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Home and school cooperation - an indicator of teacher competence.2010Conference paper (Other academic)
 • 427.
  Frank, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  On the Importance of a Safe School and Classroom Climate for Student Achievement in Reading Literacy.2010Conference paper (Refereed)
 • 428.
  Frank, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Teacher competence. Multilevel construct - multilevel analysis2011Conference paper (Other academic)
 • 429.
  Fransson, Annie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Rosén, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Tillit och engagemang i organisationer2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research has shown that there is a relationship between trust and organizational commitment. Our research questions were if the three trust-variables ability, benevolence and integrity predict organizational commitment differently. Further we examined if the length of employment affected the relationship between benevolence and organizational commitment. Due to the fact that past studies has shown that benevolence develop during a longer period of time than do the other trust-variables. We made a survey using questionnaires (n=50) in a “caretaking facility” and using a multiple regression analysis we found that ability was a significant predictor (p=0.032) for organizational commitment. The result of a partial correlation test showed that the length of employment did not affect the relationship between benevolence and organizational commitment. Finally we discussed reasons why ability was the only predictor that could explain organizational commitment in this study.

 • 430.
  Fransson, Göran
  et al.
  University of Gävle, Sweden.
  Frelin, Anneli
  University of Gävle, Sweden.
  Lindqvist, Per
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Nordänger, Ulla Karin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lessons Learned – Changing Times: 87 Former Teacher Graduates on their Careers During 15 Years2012In: ECER 2012, The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All, European Educational Research Association , 2012Conference paper (Refereed)
 • 431.
  Fransson, Heléne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  De främmande språkens plats i skolan: En jämförelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks vilka likheter och skillnader som finns mellan Sveriges, Danmarks, Finlands och Norges skolsystem avseende främmande språk och dess plats och funktion i skolsystemet. Undersökningen handlar om likheter och skillnader inom fyra områden: hur skolsystemen ser ut, vilka språk som läses i skolorna, på vilken skolnivå som språkstudierna påbörjas samt vilka yttre styrmedel som används för att främja språkstudier. Undersökningen är av kvalitativ art och baseras på texter som finns tillgängliga på Internet. Skolsystemen i de fyra länderna är likartade, både i fråga om antal år samt indelningen i skolformer. Engelskan intar en särställning i alla länderna och är obligatoriskt i alla undersökta länder. Däremot finns skillnader mellan andra främmande språk, både när språkstudierna påbörjas samt vilka språk som erbjuds till eleverna. Samma sak gäller den roll som språken har i skolorna och i antagningsprocessen till högre skolformer

 • 432.
  Fransson, Olof
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Svensson, Alexander
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Det pedagogiska ledarskapet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ge ett kunskapsbidrag för betydelsen av det pedagogiska ledarskapet inom skolans värld. Denna undersökning genomfördes i ett pedagogperspektiv. Frågeställningar är: Hur beskriver och motiverar några pedagoger det egna konkreta och pedagogiska ledarskapet? Vilka erfarenheter har pedagogerna av det egna pedagogiska ledarskapet? Metoden för studien är kvalitativa intervjuer där pedagoger från såväl förskolan och grundskolan samt fritidshemmet ger sin syn på det egna pedagogiska ledarskapet. Samtliga pedagoger i studien anser att det är av yttersta vikt att utgångspunkt hela tiden ska tas utifrån barnet. Det är det unika barnet som ska sättas i centrum för det pedagogiska arbetet. Resultatet visar även på vikten av att skapa goda relationer mellan skolans aktörer. För detta krävs en medvetenhet och tydlighet i det pedagogiska ledarskapet. Studien visar att goda relationer bygger på att det finns en god kommunikation mellan pedagogen och barnet. Denna kommunikation bidrar till att barnens trygghet stärks i den pedagogiska miljön. Vidare anser de intervjuade pedagogerna att man ska se till sammanhanget i det pedagogiska ledarskapet, det gäller att ställa barnens handlingar i relation till kontexten. I studien framkommer det även att reflektion kring det pedagogiska ledarskapet är att föredra. Pedagogerna i studien menar att reflektion är oerhört viktigt för att utvecklas som ledare inom skolan, dock framkommer det att intervjupersonerna efterlyser mer tid till reflektion. 

 • 433.
  Fransén, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Jakobsson, Birgitta
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Varför lyssnar inte Kim?: Om att vara lärare för hörselskadade elever2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärare i dagens svenska skola kommer att möta flera elever i behov av olika slags stöd. Densvenska skolan idag ska välkomna alla elever och majoriteten ska få gå i den skola som liggernärmast hemmet även om eleven är i behov av särskilt stöd. Det gör att läraren behöverkunskaper om att möta elever med olika slags behov på bästa sätt. Syftet med den härundersökningen är att se vilka förutsättningar lärare har för att möta en hörselskadad elev som gåri en klass med hörande klasskamrater. Undersökningen visar vilket stöd läraren får före denhörselskadade eleven börjar i klassen och vilket stöd läraren får när eleven går i klassen. Metodeni studien är intervjuer med rektor, hörselpedagog och lärare som har erfarenheter avhörselskadade elever i skolan. Resultatet av undersökningen visar att lärare som ska få enhörselskadad elev i sin klass får stöd i någon form, men att lärarna i den här undersökningenönskar mer stöd i form av utbildning medan hörselpedagogen och rektorn anser att det ärtillräckligt med utbildning. Intervjupersonerna beskriver inga svårigheter att få de tekniskahjälpmedel som behövs i undervisningen.

 • 434.
  Franzen, Josefin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Det är roligt fast det är jobbigt: En kvalitativ studie om hur elever med läs- och skrivsvårigheter upplever läs- och skrivaktiviteter.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 435.
  Franzén, Hanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Nilsson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Barns lek och lärande: Att synliggöra barns handlande av demokrati och empati via lek och lärande i förskolans verksamhet2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet belyser barns lek och lärande, där barns handlande av demokrati och empati via lek och lärande i förskolans verksamhet synliggörs. Ett ämne som anses är grundläggande för alla pedagoger att arbeta utifrån. Syftet med examensarbetet är att få fördjupad kunskap om hur pedagogerna arbetar med lek, lärande, demokrati och empati i förskolan, hur de förhåller sig till begreppen i verksamheten samt vilket arbetssätt pedagogerna kan använda sig av. Det läggs fokus på demokrati, empati, lek och lärande individuellt i kapitlet forskning och teoretiskt ramverk för att sedan kunna sättas i ett sammanhang. Likaså, läggs det vikt på pedagogernas förhållningssätt samt den grundläggande barnsyn samhället bör genomsyras av. Den empiriska undersökningen görs med hjälp av intervjuer och via det resultat som framkommit, påvisar det att ett synliggörande av barns handlade av demokrati och empati via lek och lärande kräver flera arbetssätt. Det krävs kunskap och pedagogik.

 • 436.
  Fredriksson, Daniel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Olsson, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Motivation till lärande inom friluftsliv: En motivationsstudie kring friluftslivskurser vid Högskolan i Kalmar2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har vi undersökt vad som motiverar individer till att studera friluftslivskurser vid Högskolan i Kalmar, vi ville också ta reda på om det fanns några skillnader till motivationen om vi ser på kön eller åldersskillnader. Studien är tänkt som en del av ett forskningsarbete som kommer att bedrivas på Högskolan i Kalmar (Blivande Linneuniversitetet) vi har i denna studie valt att uppmärksamma vilken form av motivation som driver studenterna under utbildningen.

  I bakgrunden berörs tidigare forskning gällande olika motivationsteorier med anknytning till lärande. Vidare lyfter vi också fram forskning om vuxenutbildning och vad som motiverar till aktiviteter inom friluftsliv. 

  Undersökningen bedrevs kvantitativt och data samlades in i form av en enkätundersökning. I vår kvantitativa undersökning bearbetade vi 70 enkäter som var fullständigt ifyllda. I undersökningen deltog 38 kvinnor och 32män mellan 19 år och 51 år. 

  Resultatet redovisas i form av diagram som antingen berör inre motivation eller amotivation. I resultatet kan man bland annat utläsa att respondenterna drivas av en inre motivation då de väljer att utbilda sig inom friluftsliv. Vidare pekar också resultatet på att respondenterna i större grad motiveras av att undervisningen är kul och intressant än att den är viktig för dem.              

  I diskussionen jämförs undersökningens resultatet med tidigare forskning från bakgrunden, vidare forskningsförslag presenteras också.

 • 437.
  Fredriksson, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lindström, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Going Digital: En studie av några lärares attityder till och användning av digitaliseratläromaterial i engelskundervisningen2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka några engelsklärares attityder till ochanvändning av digitaliserat läromaterial i undervisningen på gymnasienivå. Studienundersöker även om lärare anser att det är relevant att använda sig av digitaliserat läromaterial, främst inom grammatikaspekten av engelskundervisningen och om de sernågon förändring i elevernas inlärning vid användning av materialet. Undersökningen ärbaserad på kvalitativa intervjuer, varav fem stycken personliga intervjuer medgymnasielärare i engelska samt telefonintervjuer med två rektorer och en administrativchef. I och med studien har vi har myntat begreppet digitaliserat läromaterial vilketinnefattar uppgifter och övningar som elever gör via en persondator. Undersökningenvisar att lärare gärna använder sig av datorer och digitaliserat läromaterial iengelskundervisningen, men flera av lärarna känner sig begränsade av skolans resursersamt tiden det tar att leta fram övningar och anpassa dem till undervisningen. Resultatetvisade även att samtliga lärare tycker att de har svårt att se någon förändring i elevernasinlärning i grammatikaspekten vid användning av digitaliserat läromaterial, men fleralärare talar om att de anser att eleverna får bättre förutsättningar för lärande.

 • 438.
  Fredriksson, Pernilla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Specialpedagogik i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares tankar kring specialpedagogik2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en insikt om hur förskollärare tänker kring specialpedagogik i förskolan och även vilka faktorer som har betydelse för förskollärares arbete med barn i behov av särskilt stöd. Vikt har även lagts vid förskollärares tankar runt tidiga insatser för barn i förskolan. För att kunna ta reda på detta har en kvalitativ intervjustudie gjorts där 7 verksamma förskollärare från 2 olika enheter har intervjuats. Jag har utgått från mina problemställningar; Hur tänker förskollärare kring ämnet specialpedagogik? Vilka faktorer har betydelse för förskollärares arbete med barn i behov av särskilt stöd? samt Vilken betydelse har tidiga insatser för barn i förskoleåldern? Mitt resultat visade att det många gånger finns två olika sätt att tänka kring specialpedagogik i förskolan. Oftast handlade det om att specialpedagogen knuten till enheten hade det yttersta ansvaret för de barn som var i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen fungerade även som en pedagogisk handledare till arbetslagen på de olika enheterna. De faktorer som ansågs betydelsefulla för arbetet med barn i behov av särskilt stöd var föräldrarsamverkan, grundkompetens samt den pedagogiska handledningen som förskollärarna fick av specialpedagogen. Tidiga insatser för barn för de barn som betraktades behöva det ansågs värdefullt för kommande skolstart, men vissa förskollärare menade att insatser inte skulle sättas in för tidigt medan vissa menade att det aldrig var för tidigt.

 • 439.
  Fredriksson, Therese
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Fagerström, Sarah
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Alla barn är speciella och har sina olika behov: En studie i förskolemiljö om olika professioners förhållningssätt och arbetssätt kring barn som anses vara i behov av särskilt stöd2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka hur pedagoger, rektorer och specialpedagoger förhåller sig till och arbetar med barn i behov av särskilt stöd och med den mångfald av olikheter som finns i en barngrupp. För att få svar på vårt syfte använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod, vilken utformas i en dialog för att komma närmre informanternas perspektiv. Utifrån en semistrukturerad intervju har vi fått insyn i tolv informanters tankar och åsikter.

  Resultatet av vår undersökning visade att våra informanter upplevde en svårighet i att avgöra om ett barn är i behov av särskilt stöd och att kunna möta de olika behov som finns i vardagen. Våra informanter har sett skilda faktorer till vad som påverkar att särskilda behov finns hos barn. En övergripande slutsats i denna undersökning är att det specialpedagogiska arbetet påverkas av olika förhållningssätt gentemot barn och i synnerhet barn i behov av särskilt stöd.

 • 440.
  Fridell, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Persons with drug dependence treated at Dianova, Sweden. A one- to two-year follow up of the first cohort.2010Other (Other academic)
 • 441.
  Fridell, Mats
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Cesarec, Zvonimir
  Personlighetstestet. Grundläggande karaktärsdrag.: Basic Character Trait Test (BCT)2012Report (Other academic)
 • 442.
  Fridell, Therése
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Elevers upplevelse av fysisk klassrumsmiljö: En intervjustudie med elever i år 1-32010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på hur elever upplever sin fysiska klassrumsmiljö, hur en önskvärd miljö skulle kunna se ut samt vad de tycker är bra respektive dåligt med sin klassrumsmiljö. Undersökningen utfördes genom en kvalitativ intervju med elever i år 1-3. Eleverna intervjuades i grupp om tre och två olika skolor var med i undersökningen. 

  Resultatet visar att de flesta elever verkar ganska nöjda med sin klassrumsmiljö. De vill gärna ha en plats att sitta avskilt på samt en bekväm plats där de kan sitta och exempelvis läsa. Många av dem anser att de störs av ljud från andra klassrum och utifrån. De har nästan inga möjligheter att kunna gå undan i klassrummet för att arbeta avskilt eller i mindre grupper, utan får vid behov gå ut i korridoren eller grupprum. De flesta klassrum i studien har dock en samlingsplats i form av ett bord längst ner i klassrummet. Klassrummen är möblerade traditionellt med bänkar eller bord vända mot rummets främre del. Hyllor och skåp är placerade utmed väggarna. Fönstren är placerade längs med ena långsidan i samtliga klassrum och eleverna upplever det som positivt då samtliga fönster är stora och släpper in mycket ljus. Det kan dock vara negativt då solen lyser och klassrummet blir för varmt som arbetsplats.

 • 443.
  Fridh, Jenny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Gäfvert, Linda-Marie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Väcka eller släcka?: En kvalitativ studie av grundskolelärares motivation och arbetstillfredsställelse2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under vår tid på lärarutbildningen har vi tagit del av en omfattande mängd litteratur som behandlar hur lärare ska väcka och upprätthålla elevernas drivkraft och intresse för skolarbetet. Med hänvisning till detta uppstod frågan om vad som driverlärarnaoch vad som får dem att känna tillfredsställelse i sitt yrke. Syftet med denna uppsats blev av den anledningen att belysa de faktorer som är mest bidragande till att hämma eller främja lärares motivation och arbetstillfredsställelse. För att finna svaren utfördes en intervjustudie med kvalitativ ansats. Resultatet av intervjuerna diskuterades utifrån HerzbergsThe two factor theory. Den faktor som efter analys utkristalliserades som mest främjande visade sig vara umgänget med eleverna. Vidare konstaterades att de faktorer som uppgavs vara mest hämmande var elevernas vårdnadshavare samt den tunga arbetsbördan och orealistiska arbetsvillkor.

 • 444.
  Fridlund, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Samverkan mellan ämnet idrott & hälsa och det lokala föreningslivet: - och elevers hälsa2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 445.
  Fried, Josefin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Folkesson, Carita
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Hur man upplever ett bra bemötande beror på hur det upplevs: Bemötandet mellan pedagoger och föräldrar till barn som har Downs syndrom2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 446.
  Friesen, Norm
  et al.
  Thompson Rivers University, Kamloops, Canada.
  Henriksson, CarinaLinnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science. Australian Catholic University.Saevi, ToneNLA University College, School of Education, Bergen, Norway.
  Hermeneutic phenomenology in education: Method and practice2012Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Hermeneutic phenomenology is a combination of theory, reflection and practice that interweaves vivid descriptions of lived experience (phenomenology) together with reflective interpretations of their meanings (hermeneutics). This method is popular among researchers in education, nursing and other caring and nurturing practices and professions. Practical and adoptable, it can be at the same time poetic and evocative. As this collection shows, hermeneutic phenomenology gives voice to everyday aspects of educational practice - particulary emotional, embodied and empathic moments - that may be all too easily overlooked in other research approaches. By explicating, illustrating and demonstrating hermeneutic phenomenology as a method for research in education specifically, this book offers an excellent resource for beginning as well as more advanced researchers.

 • 447.
  Friman, Stefan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ljungqvist, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
    Olika betyg med hänsyn till program, elevernas och lärarnas kön?:   En undersökning av betygsmedelvärde i Svenska A, Matematik A och Engelska A i två olika gymnasieprogram och städer.2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 448.
  Frisk Bengtsson, Tina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Korrelation mellan fysiska testresultat vid antagning till friidrottsgymnasium och bästa friidrottsresultat som senior.  2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att skapa bra förutsättningar och ta hand om idrottstalanger är angeläget i många länder, så också i Sverige. Ett led i att skapa möjligheter för våra idrottsungdomar har varit satsningen på idrottsgymnasier.

  Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka om de friidrottsungdomar som presterar bäst vid antagningstester till Friidrottsgymnasiet i Växjö även är de friidrottare som presterar bäst resultat som seniorer. 

  Material och metod: Totalt 207 friidrottare, i 15 års ålder, (100 flickor och 107 pojkar) som utfört ansökningstesterna till FIG Växjö och presterat ett friidrottsresultat som senior ingick i studien. Följande antagningstester ingick:30 meter flygande(snabbhet), kulkast framåt (explosivitet) samt plinthopp, 90 sekunder (styrkeuthållighet). Antagningstesterna jämfördes med friidrottarens bästa prestation utförd som senior. En jämförelse gjordes även grengruppsvis. Resultatet visade en ganska stark korrelation för flickor mellan 5 av de 15 undersökta sambanden. Sprint/häckgruppens friidrottsresultat korrelerade med flygande30 meter samt kulkast framåt (r= 0,6, p<0,05). Hoppgruppens resultat korrelerade med plinthopp samt flygande30 meter (r=0,5, p<0,05). Medel/långdistansgruppens resultat korrelerade med kulkast framåt (r=0,5, p<0,05). För pojkar sågs endast en ganska stark korrelation, sprintgruppen korrelerade med kulkast framåt(r=0,5, p<0,05).  

  Slutsats: De fysiska tester som använts i denna studie bör inte vara helt avgörande vid en antagning till ett friidrottsgymnasium, framförallt inte när det gäller pojkar.

 • 449.
  Fristedt, Lena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Kothe, Anna-Lena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Förskolan och naturmiljön: En studie om pedagogiskt arbete i naturmiljö2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka vilken innebörd pedagogerna i förskolan lägger i att använda naturmiljö som lärandemiljö. Vi vill också veta hur de arbetar praktiskt med tre till femåringar i naturmiljö. 

   

  Vår kvalitativa undersökning omfattar intervjuer med sex olika förskollärare på lika många förskolor och i två olika kommuner. Två arbetar i en stadskärna och fyra i samhällen med närhet till naturmiljö. De arbetar med barn mellan tre och fem år.

   

  Alla förskollärarna är överens om att arbete i naturmiljö är positivt och att de följer upp det som väcker barnens nyfikenhet. Ingen förskollärare menar att de lägger någon särskild vikt vid arbete i naturmiljö men av det de berättar kan vi se att de använder sig av naturmiljön mer än de är medvetna om. Fri lek får stort utrymme i naturmiljön liksom tematiskt arbete. En del av förskollärarna efterlyser mera fortbildning och idéer för arbete i naturmiljö. 

 • 450.
  Fristorp, Josefine
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Barns utveckling av empatisk förmåga i förskolan2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att belysa hur pedagoger arbetar med att stödja barns utveckling av den empatiska förmågan, samt hur pedagogerna uppfattar barns utveckling av empati hos det lilla barnet i förskolan. Syftet är även att synliggöra vilka konsekvenser som kan uppstå av att inte stödja barn i deras utveckling av empatisk förmåga. Metoden som valts för detta examensarbete är av formen kvalitativ intervjustudie där den semistrukturerade intervjustrukturen har använts. De som har blivit intervjuade är förskollärare som har lång erfarenhet att arbeta med barn i förskolan. Antalet förskollärare som har intervjuats är tre stycken och alla har intervjuats var för sig om ämnet barns empatiska förmåga i förskolan. Barnets förmåga till empati grundläggs tidigt i samspel mellan barnet och dess föräldrar. Trots detta är förskollärarens fokuserade arbete på barns utveckling av empati till klar fördel för barnet.  Den empatiska förmågan påverkar och skapar gynnsammare förutsättningar för barnets sociala samvaro, bättre konflikthantering, bättre relationer till andra barn och vuxna. Brist på empati kan leda till försvagad förmåga att skapa relationer till andra barn och vuxna, samt kan leda till mobbning eller utanförskap. Det kan även försvåra barnets kommunikation och konflikter barnen emellan blir svåra att reda ut. Den empatiska förmågan utvecklas med fördel genom övningar och samspel i förskolan. Övningarna består t.ex. av rollspel och samspelet i vardagen barn och vuxna emellan kräver närvarande förebilder i förskollärarna, samt uppmuntran när barnet visar god empatisk förmåga till andra barn. 

6789101112 401 - 450 of 1654
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf