lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
6789101112 401 - 450 av 2518
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 401.
  Dahl, Marianne
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Karlsudd, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Leisure-time teachers in a changed profession2015Ingår i: Problems of Education in the 21st Century, ISSN 1822-7864, E-ISSN 2538-7111, Vol. 68, s. 22-35, artikel-id 1191863Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This exploratory research focus on teaching and learning on the basis of Swedish leisure-time teachers with more than thirty years of experience. The purpose of this research was to bring to light the role of the Leisure time teachers, both in the past up to the present day and into the future. Based on important concepts for professional development, the qualities decisive for a long and sustainable career as a leisure-time teacher are sought. 

  In interviews ten leisure-time teachers describe their professional careers on the following question areas: teachers, children, parents, leisure-time centers and mission. The outcomes are discussed in relation to the professional concepts of knowledge, autonomy, responsibility, collegial decision-making, confidence and trust, closing off and professional development. The results show that there are a number of success factors for why the interviewees stayed in a profession that has undergone and is subject to significant changes. Children, challenges, leisure-time pedagogy, flexibility and teamwork are considered to be important qualities. One factor that in certain cases meant that one did not change profession is that there are no clear career paths within the profession. Change that has occurred regarding the focus of the work is perceived mainly as positive. Leisure-time teachers emphasize that the collaboration with the school has resulted in greater confidence in their own mission and competence. From this research some critical research areas are revealed, such as, children’s possible perceptions of learning requirements at the leisure-time center. 

 • 402.
  Dahl, Marianne
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Perselli, Ann-Katrin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  ”För vi vill ju gärna vara med”: Rapport om utvecklingsinriktade examensarbeten2019Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om praktiknära utvecklingsinriktade examensarbeten på programmet Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet, campus Kalmar. Studiens syfte var att undersöka om, och i så fall hur, utvecklingsinriktade arbeten, efter aktionens genomförande följdes upp och utvecklades till en del i fritidshemmets vardagliga verksamhet. Den teoretiska utgångspunkten hämtades från Biesta. Studien genomfördes med 13 fritidshemslärare från sju fritidshem. Datakonstruktionen genomfördes i fyra fokusgruppsintervjuer. Resultatets fyra kategorier visar bland annat: att verksamhetsfältet upplever studenterna och deras utvecklingsinriktade arbeten stimulerande och berikande; att personalens delaktighet i de utvecklingsinriktade arbetena relaterar till hur studenterna bjuder in till deltagande; att de studenter vars utvecklingsinriktade arbeten blir integrerade i den ordinarie verksamheten visar en tydlig begynnande yrkesskicklighet, och att inre och yttre ramfaktorer som bland annat upplevelser av utvecklingsklimat och tid inverkar både på studentens och personalens möjligheter till delaktighet och genomförande av utvecklingsinriktade arbeten. Resultatet visar att fortsatta studier om ökad samverkan mellan akademi och verksamhetsfält som stöd för studenters praktiknära examensarbeten är nödvändiga.

 • 403.
  Dahl, Sandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Utomhuspedagogik i förskolan: Några förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik som ett forum för lärande2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vad förskollärare har för tankar om utomhuspedagogiken som arbetssätt och hur utomhusmiljön används, samt hur den kan stimulera barns utveckling och lärande. Studien kommer även att belysa vilka möjligheter och hinder som kan uppkomma i det utomhuspedagogiska arbetssättet. Intresset för utomhuspedagogik har ökat markant och den blir allt mer allmän i förskolor idag. Det problemområde som finns med utomhuspedagogiken är att den lätt kan misstolkas som att vara en ersättning för den traditionella pedagogiken inomhus. Utomhuspedagogiken har inte som syfte att ersätta någon form av pedagogik, utan den ska istället vara ett komplement i verksamheten. För att få svar på frågeställningarna har tre verksamma förskollärare intervjuats.

  Resultatet av studien visar på att utomhuspedagogiken ses som ett komplement i verksamheten av förskollärarna, som väl kan tillämpas. Utomhusmiljön används på liknande sätt i verksamheterna. På två av förskolegårdarna är mindre rum konstruerade, där barnens intressen och nyfikenhet har utgåtts ifrån. Att förskolornas gårdar används mest är ett tecken på smidighetsskäl. Den närliggande miljön används olika mycket av samtliga förskolor. En av förskolorna går mer till den närliggande skogen, än vad de andra gör. Förskollärarna var eniga om att det finns övervägande möjligheter än hinder vid användningen av utomhusmiljön i verksamheterna. Möjligheterna kunde vara bland annat att strävansmålen för förskolans läroplan kommer in mer naturligt i uterummet, till exempel finns matematiken med överallt. Hinder som togs upp var bland annat brist på fantasi, otillräckligt med vagnar och att en förskola inte hade någon smidig anslutning till skogen. Förskollärarna var övertygade om att utomhusmiljön bidrar till att barnens utveckling och lärande stimuleras på olika sätt. Den grovmotoriska utvecklingen, samt språkutvecklingen stimuleras. Att det sker ett socialt samspel och att barnet kan använda sig av sina sinnen i de autentiska sammanhangen är exempel på aspekter som styrker att utomhusmiljön påverkar, enligt förskollärarna. 

 • 404.
  Dahlberg, Ann-Charlotte
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Pedagogstöd i en skola för alla: En studie om resurser,hjälp och stöd ur ett pedagogperspektiv2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 405.
  Dahlberg, Ann-Charlotte
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Fahlén, Vanja
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Integreringen av förskoleklass: Ett led i det livslånga lärandet2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställning: Syftet med denna undersökningen är att få en inblick i vad några förskollärare i förskolan och förskoleklass anser kännetecknar deras verksamhet. Vi vill ta reda på om regeringens syfte med att integrera förskoleklassen till skolan har uppfyllts.

  Metod: Arbetet bygger på intervjuer som har gjorts med fyra förskollärare i förskola och fyra förskollärare i förskoleklass. Vi har valt öppna frågor för att på så sätt söka svar på syftet och frågeställningarna.

  Resultat: Efter sammanställning och analys framkom att både förskollärarna i förskolan och i förskoleklassen ansåg att följande var viktigt i deras verksamheter:

  Att arbeta utifrån barnens förutsättningar, arbetet skall vara lustfyllt, tryggheten för barnen är viktig samt att leken är ett viktigt pedagogiskt verktyg där barnen tränas i sin sociala kompetens. Detta hör väl ihop med förskolepedagogiken, men som förskollärarna i förskoleklass inte anser ha fått det genomslag som det var tänkt i skolan. De menar att skolan är en stor auktoritet och har en längre tradition. De tycker att det är svårt att få tid till pedagogiska diskussioner och att planera sin verksamhet. Alla var eniga om att förskolepedagogiken inte fått det genomslag i skolan som det var tänkt.

 • 406.
  Dahlin, Josefina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Johansson, Niklas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Förskollärares arbetssätt gentemot barn med koncentrationssvårigheter: En kvalitativ studie2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien skildrar hur förskollärare arbetar med barn med koncentrationssvårigheter i förskolan. Genom kvalitativa intervjuer intervjuas sex stycken verksamma förskollärare. Resultatet visar att förskollärare främst identifierar koncentrationssvårigheter genom den motoriska överaktivitet och brist på fokus i aktiviteter och uppgifter som barnen uppvisar. Det framkommer även, dock i mindre grad att koncentrationssvårigheter kan yttra sig genom passivitet då barnen ses som tillbakadragna och tankspridda. Studien visar också att förskollärares arbetssätt upplevs ha en betydande roll för att kunna hjälpa barn med koncentrationssvårigheter. En möjlig slutsats av studien kan vara att koncentrationssvårigheter kan yttra sig på flera olika sätt och det därför är angeläget för förskollärarna att ha kunskap om dessa olika uttryck, samt ha en förståelse för vad de signalerar.

 • 407.
  Dahlström, Lovisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Körledning i praktiken: en studie om körledares intentioner överensstämmer med elevers upplevelser av lärande i kör2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 408.
  Dahlström, Lovisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Lärares attityder till användning av flera språk i klassrummet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka ämneslärares attityder till att eleverna

  använder alla sina språkliga resurser i klassrummet, om de känner till begreppet

  translanguaging dvs. strategier för att använda elevers flerspråkiga potential i

  undervisningen (Garcia 2009) och vilka strategier de då eventuellt använder sig av i

  ämnesundervisningen.

  Materialet består av nätenkäter som skickades ut till 101 lärare, varav 27 deltog på en

  gymnasieskola i södra Sverige. Materialet har sedan analyserats kvantitativt.

  Datan visar på att lärarna förhåller sig olika till elevernas användning av flera språk i

  klassrummet. Samtidigt som deltagarna uppvisar en del negativitet gentemot att

  använda elevers flerspråkiga resurser i klassrummet kan man ändå se tendenser till mer

  positiva attityder. Dessa positiva tendenser tar sig uttryck i att de flesta av deltagarna

  trots att de inte känner till begreppet translanguaging, ändå använder sig av praktiska

  och konkreta strategier som ingår i begreppet.

 • 409.
  Dahlström, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Bedömningsmatris på yrkesprogram.: En studie av yrkeslärares arbete med framtagning av bedömningsstöd i yrkesämnen.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har haft som syfte att undersöka hur yrkeslärare har arbetat med att ta fram ett bedömningsstöd/matris i yrkesämnen. Yrkeslärarna på den aktuella skolan upplevde svårigheter med att tolka progressionsorden i Skolverkets betygskriterier vid bedömning av praktisk kunskap och vid betygsättning. De arbetade fram en matris som som skulle vara en övergripande matris för de kurser som hölls inom respektive program. Studien visade att den framarbetade matrisen fick ett varierande genomslag på de olika deltagande programmen. Det som framkommer i undersökningen är att det kollegiala lärandet har stärkts i de medverkande lärararbetslagen både under tiden för framtagandet av matrisen, och även efter matrisen var färdig.

 • 410.
  Dahlström, Robert
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Underkänd på grund av ideologi?: En studie om lärares attityder till demokrativärden2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the attitude of teachers regarding including democratic behaviour when grading students in social science. The purpose is also to investigate whether the teachers consider there to be a conflict between the right of freedom of speech and the democratic values that the school is supposed to make sure the students have when they graduate. The study also investigates the problems political decisions encounters when going from theory to reality.

  The theory of Ulf Petäjä on why the freedom of speechs is important, Robert Dahls theory about the democratic process and Anders Sannerstedts theory about converting political decisions to reality is what this study is based on.

  The study was carried out at three different schools; Teleborg Centrum, Växjö, Dackeskolan, Tingsryd and Centralskolan, Virserum ranging from the spring of 2006 and the spring of 2007. The method used except from litterature studies was interviews with active teachers.

  This study shows that teachers don’t think it’s acceptable to grade students based on their political ideology. It also shows that most teachers doen’t consider there to be a dilemma between the shools democratic values and the freedom of speech. What goes on in the class room seems to be shaped more by the local school standards and the teachers themselves than by the political documents that the education is supposed to be based on.

 • 411.
  Daleke, Jenny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Modersmålet som resurs i flerspråkiga klassrum: Tillämpning av invandrarelevers förstaspråk i ämnesundervisningen2014Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 412.
  Dalén, Carina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Tonårsflickors osedda behov i skolan: en studie utifrån ett elevperspektiv i en skola för alla2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en kunskapsöversikt från Skolverket (2009), vilken belyser olika faktorer som påverkar resultaten i svensk grundskola, har andelen elever som trivs bra och upplever engagemang och inflytande i skolan ökat, men många elever, särskilt flickor, i grundskolans senare år känner sig stressade och mår dåligt. Genom noggranna kartläggningar och pedagogiska utredningar kan skolan identifiera elevers starka sidor och deras svårigheter. Skolan har enligt både skollagen och gällande läroplan skyldighet att främja elevers harmoniska utveckling och att anpassa verksamheten till elevernas behov är en självklar förutsättning.

   

  Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka flickors relation till skolans krav, hur dessa påverkar flickornas elevidentitet och vilka pedagogiska konsekvenser och implikationer denna inblick kan visa på. Trettio flickor i år åtta har svarat på frågor och med sina egna ord beskrivit en god skolmiljö. Flickorna beskriver i undersökningen hur deras skolgång påverkas positivt eller negativt beroende av skolans bemötande och hur de lyckas leva upp till ställda krav och förväntningar. Eleverna efterfrågar vuxna som tror dem om gott, som tror på deras förmåga, som bryr sig om hur de mår och utvecklas, som får dem att känna sig dugliga och värdefulla. Vuxna som de kan lita på.

   

 • 413.
  Damberg, Anton
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematikdidaktik (MD).
  Johansson, David
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematikdidaktik (MD).
  iPads som verktyg i matematikundervisningen.: En undersökning om möjligheter, utmaningar och svårigheter med iPads i utbildningssyfte.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här arbetet utgick från att ta reda på möjligheterna, svårigheterna och utmaningarna gällande iPads som verktyg i matematikundervisningen. Det här gjordes genom en undersökning av tidigare forskning kombinerat med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer. Respondenterna till intervjuerna var tre lärare på mellanstadiet som arbetade med klassuppsättningar av iPads. Det resultat som framgick genom studien var att iPads ökar elevernas motivation och engagemang i matematikundervisningen. De bidrog också till en effektiviserad kommunikation mellan lärare och elever. Svårigheterna med iPads i klassrummen var lärarnas låga kunskaper om dem. Utmaningarna med iPads i undervisningen var att koppla användningen av dem till styrdokument och syfte i matematiken istället för nöjessammanhang.

 • 414.
  Danielsson, Emma
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Furesjö, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  "Det här kan ni": En kvalitativ studie om förskollärares och vårdnadshavares upplevelser kring samverkan i förskolan2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie grundar sig i två förskollärares och fyra vårdnadshavares upplevelser kring samverkan i förskolan. Syftet med studien är att utifrån ett habermasianskt perspektiv bidra med kunskap om hur samverkan kan se ut i olika områden. Samverkan mellan förskola och vårdnadshavare är en stor och betydelsefull del av arbetet som förskollärare. Studiens metod är av kvalitativt ansats och har med hjälp av semistrukturerade intervjuer samlades data in. Vi har intervjuat två förskollärare som arbetar i olika områden samt fyra vårdnadshavare som har sina barn på dessa förskolor.

  Studiens resultat har analyserats med hjälp av Habermas kommunikationsteori och tidigare forskning kring ämnet samverkan. Resultatet visar att faktorer som bidrar till god samverkan enligt förskollärarna är den raka och tydliga kommunikationen som sker vid informell samverkan. De faktorer som bidrar till god samverkan enligt vårdnadshavarna är den vardagliga samverkan som sker i tamburen där allt från trivsel till mat och sömn kommuniceras. Studien belyser även makt och inflytande som sker genom samverkan i förskolans kontext. Resultatet visar att förskollärarna gärna ger vårdnadshavarna inflytande men det krävs att vårdnadshavarna själva tar initiativet. Enligt resultatet kommuniceras makt genom samverkan på olika vis men utifrån resulterat kan vi se att det finns en maktasymmetri mellan förskollärare och vårdnadshavare. I diskussionen utgår vi från den valda teorin när vi beskriver aspekter och faktorer som utvecklats under studiens gång.

 • 415.
  Danielsson, Emmie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Rydén, Lisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Hjälpmedel eller störningsmoment?: En systematisk litteraturstudie om det konkreta materialets betydelse för matematikinlärning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en systematisk litteraturstudie om vad tidigare forskning kommit fram till om användning av konkret material i matematikundervisningen för årskurs 1–3. Resultatet tar sin utgångspunkt i 12 vetenskapliga publikationer som sökts fram i olika databaser med olika sökord och därefter tolkats med teoretiska glasögon. Fyra teoretiska perspektiv har uppmärksammats i forskningen. Begreppet konkret material definieras som olika fysiska föremål som används för att hjälpa eleverna att gå från det konkreta till det abstrakta. Resultatet visar att det konkreta materialet stimulerar elevernas tänkande samtidigt som det motiverar eleverna. Att introducera nya matematiska begrepp genom konkret material påvisas enligt studiens resultat som positivt. Resultat visar också att det finns en del risker med användandet av konkret material. Läraren är den avgörande faktorn för att dessa risker ska undvikas och för hur effektivt arbetet med det konkreta materialet blir i förhållande till elevernas matematiska utveckling. Det finns ingen specifik undervisningsmetod som anses mest lämplig utan olika metoder är lämpliga beroende på vad som ska läras.

 • 416.
  Danielsson, Emmie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Rydén, Lisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Lärarens användning av konkret material: Är det konkreta materialet det rätta arbetssättet för att eleverna ska utveckla vägen mellan den konkreta och abstrakta förståelsen?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den empiriska studien är att undersöka lärares användning av konkret material i matematikundervisningen. I studien undersöks vilket konkret material som läraren använder, hur det konkreta materialet används och i vilka undervisningssituationer som läraren hänvisar till konkret material. Genom observationer av fyra olika lärare, i fyra olika klassrum har vi fått svar på studiens frågeställningar. Med hjälp av rational number projekt och Heddens teori har resultatet analyserats. Resultatet visar att konkret material är framgångsrikt för elever när det ska gå från konkret till abstrakt förståelse inom matematik. Resultatet visar även att det är viktigt att variera mellan olika representationer i undervisningen. De olika representationerna som framgick i observationerna är bilder, verkliga situationer samt talade och skrivna symboler.

 • 417.
  Danielsson, Eva
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Björk, Kaisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Att identifiera och utreda läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända elever: En kvalitativ analys av pedagogers berättelser av möjligheter och hinder2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att analysera pedagogers berättelser om hur de upplever arbetet med identifiering och utredning av läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända. Vi har samlat empiriskt material i form av intervjuer som vi har analyserat med hjälp av tidigare forskning samt teorier. De nio intervjuerna av speciallärare/specialpedagoger, SVA-lärare och modersmålslärare genomfördes på två skolor med ett stort antal nyanlända elever och på kommunens mottagningsenhet.

  I studien berättar pedagogerna att de upplever en stor utmaning kring identifiering och utredning av nyanlända elever med läs- och skrivsvårigheter. Det råder osäkerhet kring vem som ansvarar för vad och de beskriver att gränsdragningsproblem leder till att elever faller mellan stolarna. Pedagogerna har svårt att veta om problematiken beror på läs- och skrivsvårigheter eller bristande kunskaper i svenska språket vilket leder till både över- och underidentifiering. För att kunna ge nyanlända elever rätt stödåtgärder efterfrågas förutsättningar och former för samarbete och mer tydliga riktlinjer och rutiner. Enligt pedagogerna skulle det leda till mer likvärdig utbildning. Från intervjuerna framkommer också att identifieringen av läs- och skrivsvårigheter tar lång tid och att det saknas en utvecklad metod och ett heltäckande material för utredning. Bedömningen baseras ofta på pedagogens erfarenhet och i jämförelse med andra elevers utveckling i andraspråket.

   

  Trots flera utmaningar är pedagogerna överlag positiva och har förslag på möjligheter och förbättringar; såsom kompetenshöjning inom andraspråksinlärning och läs- och skrivsvårigheter, mer användning av utredningsmaterial som är oberoende av språkkunskaper, fördjupat samarbete mellan olika professioner, tillgång till extern rådgivning och rekrytering av modersmålslärare bland nyanlända.    

   

  Vår förhoppning är att medverka till att skolor ser över sina riktlinjer och rutiner kring hur man identifierar och utreder läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända elever

 • 418.
  Danielsson, Jimmy
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Hultqvist, Olle
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Elevers motion- och kostvanor: -skolornas arbete med fysisk aktivitet2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet var att ta reda på hur eleverna i undersökningen uppfattade sina vanor kring och betydelse av fysisk aktivitet och kost. Dessutom ville vi undersöka hur eleverna upplevde att skolorna arbetar med fysisk aktivitet utanför ämnet idrott och hälsa. Vi valde att använda oss av en kvantitativ metod, där enkäter var den undersökningsform som tillämpades. Anledningen till det var att vi ville undersöka en stor grupp elever för att kunna se tendenser och därför anser vi att den kvantitativa metoden passade bäst för den här studien. Resultatet i undersökningen visar att en klar majoritet av de elever som tillfrågades uppskattar sina motions- och kostvanor som goda. Däremot uppgav en majoritet av eleverna att skolorna inte uppfyller de rekommendationer från skolverket som finns gällande fysisk aktivitet utanför lektionerna i idrott och hälsa.

 • 419.
  Danielsson, Johanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Leandersson, Petra
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  De går extra i skolan fast de inte måste: En enkätstudie av elevers attityder och åsikter om frivillig skoltid och deltagande i denna verksamhet2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 420.
  Danielsson, Kristina
  Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik.
  Läsa kemi: textanvändning och textsamtal i ett finlandssvenskt klassrum2010Ingår i: Innehållet i fokus: kemiundervisning i finlandssvenska klassrum / [ed] Eriksson, Inger, Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010, s. 71-144Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 421.
  Davidsson, Linda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Petersson, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Dom vet det lite, fast vi vet det mycket längre: En undersökning om barns upplevelse av pedagogisk dokumentation2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att synliggöra barns tankar kring pedagogisk dokumentation, deras upplevelse och känslor av att bli dokumenterade samt deras tankar kring hur pedagogisk dokumentation används. Data består av tjugofyra intervjuer med 4- och 5-åringar på två olika förskolor som arbetar medvetet med pedagogisk dokumentation. Resultatet visar att barnen har mycket olika uppfattningar kring syftet och användningen med den pedagogiska dokumentationen, och att deras upplevelser i huvudsak är positiva.

 • 422.
  de Graaf, Marcus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Fransson, Marcus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Styrd rastverksamhet som ett hjälpmedel till större gemenskap i elevgrupper2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna aktionsforskningsstudie syftar till att skapa meningsfulla raster för alla elever genom att utveckla en styrd rastverksamhet som ökar gemenskapen och samhörigheten i elevgruppen. Studien gjordes på en stadsskola och inriktade sig på elever i årskurs tre. En faktor i arbetet var att eleverna i årskurs tre var de enda på skolan som fick välja vart de skulle spendera sin rast, vilket sedermera ändrades under projektets gång. En annan viktig faktor var skolgårdsmiljön som eleverna spenderade sina raster i. Då skolan befinner sig på en provisorisk plats är inte utemiljön den bästa. I en nulägesanalys framkom det att eleverna inte tyckte att de hade speciellt mycket att göra på rasterna. Därför utförde vi styrda rastaktiviteter under två veckors tid som sedan avslutades med gruppsamtal tillsammans med eleverna. I dessa samtal fick eleverna chansen att diskutera kring sin situation och hur de tyckte att utvecklingsarbetet hade varit. Enligt eleverna var styrda rastaktiviteter något som de verkligen ville fortsätta med i den dagliga verksamheten då det bidrog till nya gemenskaper samt att eleverna fann fler saker att göra på rasterna. Då utemiljön i sig inte stimulerade eleverna menade de att den styrda aktiviteten alltid gav en möjlighet att delta i en gemenskap tillsammans med andra elever. Den aktivitetet som hade högst deltagarantal var också den sista under utvecklingsarbetet vilket betyder att eleverna inte tröttnade på rastverksamheten utan snarare blev mer intresserade under tidens gång. Eleverna själva menade att variationen av olika slags lekar bidrog till ett bestående intresse för rastaktiviteterna.

 • 423.
  Degerman, Eva
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Salomonsson, Helen
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Surfplattans roll i kommunikation och delaktighet: Personals erfarenhet av surfplatta i grundsärskolans inriktning träningsskola med fokus på kommunikation och delaktighet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie är en enkätstudie med syfte att undersöka hur personal i grundsärskolor med inriktning träningsskola runt om i landet använder surfplattan i verksamheten. Om surfplattan kan vara ett stöd för kommunikation och om detta kan leda till delaktighet.

  Vi utgår från följande frågeställningar.

   

  -          Vilken erfarenhet har personal  av surfplattan som kommunikationsverktyg i grundsärskolans inriktning träningsskola?

  -          Hur används surfplattan för att skapa delaktighet för eleverna i grundsärskolans inriktning träningsskola?

  Vid analysen har vi tittat på resultaten kring kommunikation ur ett sociokulturellt perspektiv samt utifrån Claude Shannon och Warren Weavers teori inom kommunikation. Vi har även analyserat utifrån Kristina Szönyi och Tove Söderqvist Dunkers modell kring delaktighet.

   

  Studien visar på att surfplattan anses som ett bra verktyg för kommunikation främst inom ämnesområdet kommunikation. Den används till stor del som stöd i undervisningen men även som ett dokumentationsverktyg som främjar kommunikationen mellan skolan och hemmet. Studien visar även på att det finns flera fördelar med att använda surfplattan för att skapa möjlighet till delaktighet hos eleven och då främst genom kommunikation.

   

 • 424.
  Denckert, Rebecca
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Martikainen, Mia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Att rekrytera en mångfald: En kvalitativ studie om en organisations mångfaldsarbete kopplat till rekrytering2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att förstå hur den utvalda organisationen arbetar mångfaldsfrämjande vid rekrytering och tar tillvara på de egenskaper mångfalden bidrar till. Studien baseras på en empirisk undersökning där en kvalitativ metod i form av informantintervjuer i kombination med en dokumentstudie ligger till grund. De teoretiska utgångspunkterna för studien baseras kring två stora huvudområden för studien: rekrytering och mångfald. Där författarna Lindelöw (2008) och Fägerlinds (2012) tankar och teorier till största del har använts i bakgrunden och resonemangen. Studien visar att organisationen har verktyg och metoder för att främja mångfald i organisationen vid rekrytering, men att cheferna har kommit olika långt i sina verksamheter med mångfalden. Detta kan bero på personliga faktorer hos cheferna, storleken på organisationen men även avsaknad av resurser såsom tid, tydliga mål, direktiv och budget för mångfaldsarbetet. Sammanlagt kan alltså dessa faktorer ha påverkat resultatet av mångfalden i organisationen.

 • 425.
  Dickner, Eva
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Komic, Nermina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Hållbar utveckling-Naturvetenskaplig kunskap eller demokratisk kompetens2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Hållbar utveckling behandlas i det här arbetet utifrån ett undervisnings perspektiv. Hur och vad ska man undervisa om för att främja hållbar utveckling? Naturvetenskapliga kunskaper räcker inte för att få en hållbar samhällsutveckling. Det krävs även andra kunskaper och färdigheter, vilka är enligt myndigheten för skolutveckling demokratisk bildning och medborgerlig delaktighet. I undervisningen sätts processen i centrum och genomlevande av demokrati.

  Syfte med vårt arbete är att undersöka hur man jobbar i skolan för att utveckla demokratisk kompetens hos elever, och om den kan ge eleven handlingskompetens inför framtiden för att lära och förstå vad en hållbar utveckling kräver.

  Studien är av kvalitativ karaktär och bygger på intervjuer av sex lärare som undervisar i de senare åren på grundskolan.

  Resultaten visar att lärarna har en processinriktad och kvalitativ kunskapssyn, vilket ger eleverna en djupinriktad kunskap, handlingskompetens och kritisk tänkande inför framtiden. Kvalitén på att utveckla demokratisk kompetens hos eleverna är bla beroende av elevernas mognad, ämne, baskunskaper, ålder, grupp och storlek. Det som brister är lärarnas förståelse av innebörden av begreppet hållbar utveckling, samt kopplingen till demokrati. Det ger en saknad av vilka kunskaper som behövs samt vilket etiskt förhållningssätt som krävs för att utveckla handlingskompetens inför en hållbar utveckling.

 • 426.
  Diedrichs, Maria
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Abrahamsson, Ulrika
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Åtgärdsprogram ett reellt verktyg?: Intervjustudie angående åtta pedagogers uppfattningar om åtgärdsprogram2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka åtta pedagogersuppfattningar om åtgärdsprogram som ett pedagogiskt verktyg och hur de arbetarmed åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, hur pedagoger upprättardokumentet, hur pedagoger uppfattar arbetet med åtgärdsprogram och omåtgärdsprogram förändrar pedagogens arbetssätt samt vilka möjligheter/hinderpedagogerna ser med åtgärdsprogram. Undersökningen bygger på kvalitativasamtalsintervjuer utifrån ett relationellt, hermeneutiskt synsätt med åttapedagoger. Resultatet visade att pedagogerna uppfattade arbetet medåtgärdsprogram som något positivt. Arbetet med dokumentet gav pedagogernastruktur i arbetet och de flesta av de intervjuade pedagogerna ansåg attdokumentet påverkade både deras och elevernas arbetssätt. Undersökningen visaratt åtgärdsprogram hjälper eleven att nå målen i undervisningen men att ettåtgärdsprogram inte innebär någon garanti för måluppfyllelse. Vidare visartidigare forskning att delaktighet underlättar elevernas måluppfyllelse ochdenna undersökning visar att många skolor brister i Skolverketsrekommendationer att elev och föräldrar ska ha möjlighet att vara delaktiga iarbetet med åtgärdsprogram. Pedagogerna var fullt medvetna omrekommendationerna och hade en önskan att förändra detta.

   

   

 • 427.
  Diedrichs, Peter
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Säger en sak men gör en annan: En enkätstudie av ett försök med flexibla examinationsformer vid lärarutbildningen.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen gjorde i samband med ett försök i lärarutbildningen, där studenterna själva fick välja examinationsform i en kurs. Dels fick de fyra olika examinationsformer angivna, men de erbjöds även att själva föreslå hur de skulle bli examinerade.

  Syftet var att undersöka hur studenterna såg på sin egen bedömning och examination, och hur de valde examinationsform utifrån detta.

  Som metod valdes att studenterna, efter att ha genomfört kursen med den examination de valt, fick bevara en enkät om tidigare erfarenheter av examinationer, om sin syn på dessa och på bedömningar, om vilka examinationsformer/aktiviteter de såg som mest nyttiga i sina egna lärprocesser, och om vilken examinationsform de valde och varför.

  Resultatet visar att även om studenterna såg examinationen som ett lärtillfälle och uppskattade möjligheten att fritt välja examinationsform, så valde de inte examinationsform efter hur de tillmätte olika former av uttryck/aktiviteter nytta i sin lärprocess. Bara två av de 119 studenter som besvarade enkäten valde att själva formulera sin examination.

  Snarare valde studenterna den examinationsform de ansåg sig ha lättast att formulera sig genom och få högst betyg i. Fokus för examinationen kom alltså att hamna där istället för på den egna lärprocessen, vilken ofta upplevs som desto mer frustrerande och arbetsam ju gynnsammare den är.

  I diskussionen tas upp frågan om huruvida det är bra om studenterna själva får välja hur de ska examineras, och hur man i så fall kan påverka dem att välja de examinationsformer som utvecklar respektive individ bäst.

 • 428.
  Diedrichs, Peter
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Karlsudd, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Teachers’ and students’ opposing views on assessment2012Ingår i: The Academic Forum: December 2012 Conference Proceeding, December 17-22, 2012, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 429.
  Diedrichs, Peter
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Willén-Lundgren, Berit
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Karlsudd, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Flexible examination as a pathway to learning2012Ingår i: Problems of Education in the 21st Century, ISSN 1822-7864, Vol. 40, nr 40, s. 26-34Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Previous research in the field of educational development has highlighted the importance of examination in the learning process. In most educational contexts tests and grades are the most important influences on the students’ learning strategies. A well planned examination strategy is seen as contributing to better learning. A test of flexible examination forms was carried out in the Linnaeus University’s teacher training program in Sweden. During a course in special needs education, 119 teacher trainees were given the opportunity to choose examination method at the start of the course. They were able to choose between four different examination methods and were in addition allowed to propose their own examination method. After the students had been examined they completed an evaluation on their newly acquired and previous examination experience and with the key question being which form of examination was most beneficial to the learning process. The results show that even if the students saw examination as an opportunity for learning and appreciated the option of freely choosing examination method, they did not choose the examination form according to its benefit for the learning process. On the contrary they chose the examination form that they expected to be the easiest path towards high grades.

 • 430.
  Dobreva, Antoaneta
  et al.
  Ruse University, Bulgaria.
  Haralanova, Valentina
  Ruse University, Bulgaria.
  Measuring and Evaluation in Machine Science and Design Education, based upon Diagnostic Research2013Ingår i: Procedia Social and Behavioral Science, Brussels, 2013, Vol. 93, s. 1190-1194Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The interests and expectations of the students at Ruse University, Bulgaria in the area of Machine Science and Design are important for the lecturers delivering those subjects. The problem statement is connected with the identification of the challenges for academic staff. The purpose of the study is to improve the quality of education by analyzing the students’ assessment of the study process. Empirical and theoretical methods are used during the research. A method of inquiry based upon online assessment and a diagnostic method are introduced. The results are processed automatically. The results obtained are summarized and critically analyzed.

 • 431.
  Dohm-Hansen, Camilla
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Allandi, Anna-Lena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Föräldrasamarbete i förskolan: En svår uppgift - en enastående möjlighet2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I ett samhälle, där flödet av information ibland kan tyckas vara oändligt, måste pedagoger ställa sig frågan om hur nya vägar att nå fram till barnens vårdnadshavare med information om förskolans verksamhets mål och syfte ska hittas. Förskolans läroplan   (Lpfö 98, rev 2010) belyser vikten av att vårdnadshavarna dagligen ska få ta del av denna slags information. Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskolor samarbetar med barnens vårdnadshavare med specifikt fokus på information om förskolans mål och sätt att arbeta. För att kunna besvara syftet formulerades följande frågeställningar: Vilka samarbetsformer finns det mellan förskola och vårdnadshavare? När och hur sker informationen om barnens lärande kopplat till förskolans mål och syfte? För att få svar på frågeställningarna antogs en kvalitativ metodanstats. Förskollärare intervjuades enligt en i förhand utformad intervjuguide med  semistrukturerade frågor. Endast förskollärare intervjuades då det är deras erfarenhet av föräldrasamarbete som söktes. Resultatet av intervjuerna visar att förskollärarna anser att det är av stor vikt att skapa en god relation med barnens vårdnadshavare för att samarbetet ska fungera. Att ha en god relation är bra för att skapa olika slags möten där barnens vårdnadshavare kan få information om verksamhetens mål och syfte. Resultatet visar också på att förskollärarna inte skapar dessa möten dagligen men att det är något som samtliga tycker kan förbättras. Att hitta nya vägar och former för hur vårdnadshavare delges information är ett hos förskollärarna ständigt pågående arbete.

   

 • 432. Doumas, Kyriaki
  Contextual analysis: Investigating students’experiences and perceptions of good teaching practice2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 433.
  Doumas, Kyriaki
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL). Lund University, Sweden.
  Critical aspects of critical events in teacher students’ learning to teach2017Ingår i: ECER 2017, 22 - 25 August 2017, Copenhagen, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 434.
  Doumas, Kyriaki
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL). Lund University, Sweden.
  Critical aspects of critical events in teacher students’ learning to teach2016Ingår i: EARLI SIG9 Conference, Gothenburg 24 – 26 of August 2016, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 435. Doumas, Kyriaki
  Dialogical interrelatedness and reflection in teaching and understanding of Literature and Physics: Students' experiences and perceptions2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 436.
  Doumas, Kyriaki
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Good teaching in Literature and Physics: The teachers’experiences and perspectives2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 437.
  Doumas, Kyriaki
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Positive examples of University teaching practice as experienced by students. A relational perspective2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 438.
  Doumas, Kyriaki
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED). Lund University, Sweden.
  Positive examples of University teaching practice as experienced by students. A relational perspective2015Ingår i: EARLI 2015 book of Abstracts, 2015, s. 572-572Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the research is to investigate positive examples of University teaching practice, as they are experienced and described by the students. Studentsí experiences of personal meaning and joy in teaching and understanding of subject matter are particularly noted. In-depth interviews were used to investigate the experiences of the students. The collection of the research material was realized in three universities in Greece, during an academic year. Twelve students of three courses, ìIntroduction to Philosophyî, ìRelational Pedagogyî and ìSociology of Educationî participated in the research. The data analysis was performed according to the methodology of contextual analysis. After systematic comparisons between the participantsí accounts, similarities and differences were discerned that constituted the basis for the delimitation and description of the phenomenon under investigation. Three interconnected aspects were identified describing studentsí experiences of their teaching: In-depth teaching and understanding of subject matter, Dialogical interrelatedness and reflection and Teacherís involvement in teaching and in studentsí understanding.

 • 439.
  Doumas, Kyriaki
  Lund University , Sweden.
  Students’ experiences and perceptions of in-depth approaches in teaching and understanding subject matter2012Ingår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 56, nr 3, s. 295-313Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Students' experiences and perceptions of good teaching and understanding in literature and physics during one school year were investigated through in-depth interviews with students in eight Greek high school classes in the first, second and third grade. The pedagogical quality of in-depth teaching and understanding of subject matter, as described by the students, was investigated. Students' feelings of joy, pleasure and personal meaning in the teaching and learning situation were also in focus in the research. The investigation brought out three main types of approaches to subject matter in classroom teaching and learning: a logical/analytical approach, a holistic/reflective approach and an existential approach. These three approaches were common to teaching and understanding of literature and physics, with some variation in specific meaning within and between subjects. They also varied in presence and meaning between grades and students.

 • 440. Doumas, Kyriaki
  Students’ experiences and perceptions of in-depth understanding of subject matter2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 441.
  Doumas, Kyriaki
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Students’ experiences of teacher’s involvement in students’ learning and in teaching subject matter: The ethos, the passionand the rhetorics of the teacher2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 442.
  Drott, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  RastskoJ: Ett dokumenterat utvecklingsarbete på en skola2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utvecklingsarbetet syftar till att alla elever på skolan ska erbjudas meningsfulla aktiviteter under några lunchraster i veckan. Eleverna ges ytterligare tillfälle till fysisk aktivitet, vilket sker under dessa aktiviteter. Nya kamratrelationer främjas i både de vana och ovana aktiviteterna, eleverna får möjlighet att knyta nya kontakter med elever från andra klasser än sin egen. Elevernas inflytande och delaktighet finns med i de olika planerade rastaktiviteterna, då de fått komma med olika förslag som gjorts om eller tagits rakt av.

 • 443.
  Dymling, Lena
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Muslimers kulturmöte med den svenska förskolan: I föräldraperspektiv2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur muslimska föräldrar upplever mötet med den svenska förskolan. Vilka problem uppstår enligt föräldrarna och hur tycker de att de blir bemötta av förskolepersonalen. Jag valde att använda mig av intervjuer som metod. Jag intervjuade sammanlagt fyra muslimska föräldrar. Resultatet visar att föräldrarna bland annat tycker att det är problematiskt att få barnen att följa de religiösa föreskrifter som föräldrarna vill då de är i förskolan. En del av föräldrarna tyckte även att språket och de många frågor som förskolepersonalen ställde kring deras religion utgjorde en svårighet i mötet med den svenska förskolan. Oron att förlora sina barn totalt till den svenska kulturen och att barnen ofta hamnade i kläm mellan den egna och den svenska kulturen fanns också där bland föräldrarna.

 • 444.
  Dzanic, Dzenan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Nyman-Gripenhed, Rebecca
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Motivationsarbete i skolan: - utifrån sex pedagoger och sex tolvåringars perspektiv2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna studie är att belysa hur lärandeprocessen med fokus på motivationsarbetet i grundskolans tidigare år kan se ut men också försöka ge en bild av hur pedagoger kan motivera elever till fortsatt lärande.

  Denna studie bygger på en litteraturdel samt en kvalitativ studie i form av sammanlagt tolv semistrukturerade intervjuer fördelat på sex elever och sex pedagoger.

  Resultatet av intervjuerna från pedagogernas sida visar att relationen mellan pedagog och elev är en viktig del i att motivation ska uppstå och växa fram.

  Resultatet av intervjuerna från eleverna tyder på att ett lärande som tar sin utgångspunkt i en undervisning som stimulerar flera sinnen gynnar motivationen.

 • 445.
  Ebbelind, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Understanding student teachers’ professional development by looking beyond mathematics teacher education.2019Ingår i: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. / [ed] U. T. Jankvist, M. van den Heuvel-Panhuizen, & M. Veldhuis, Utrecht: European Society for Research in Mathematics Education, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The empirical material in this paper is from a multiple case study exploring the role, if any, that social practices related to teacher education and beyond teacher education play in primary student teachers’ tales of themselves as teachers-to-be. The case of Lisa is used as an example to illustrates how different past and present social practices influence how she talks about competitive teaching during different phases of her teacher education. Of particular influence is her past school-related experiences as they in turn influence how she interprets other social practices. Thus, the case of Lisa illustrates the importance of widening our research interest beyond teacher education if we want to understand the process of becoming mathematics teachers.

 • 446.
  Ebers, Nicolina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Domingos Torres, Lorna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  En trygg och stabil ledare, ganska sträng men ändå mjuk: En studie om fritidslärares uppfattning om sin egen ledarstil2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien avser att undersöka hur fritidslärare ser på sin ledarstil i verksamheten. Syftet för studien är att ta reda på hur verksamma fritidslärare ser på sin egen ledarstil och vilka utmaningar de ser i den.Vi har genomfört kvalitativa intervjuer på fyra olika verksamma lärare i fritidshemmet. Materialet har analyserats i relation till tidigare forskning. Resultaten visar att lärarna själva har relativt svårt att definiera sin egna ledarstil men att de ger tydliga svar på vilka faktorer som är viktiga för att en bra ledarstil ska kunna verka på fritidshemmet. Lärarna i studien anser att trygghet är en av de främsta faktorerna för att skapa en bra ledarstil gentemot eleverna. De nämner att man bör vara rättvis och att vara detta kan tolkas olika från person till person. En faktor som lärarna är överens om är att man i sin ledarstil på fritidshemmet måste kunna skifta från att vara den hårda och auktoritära till den demokratiska ledaren ganska frekvent. De nämner också att kommunikationen kollegor emellan är viktig för att kunna skapa bästa förutsättningar för eleverna. Lärarna beskriver även vissa svårigheter och utmaningar de möter i sin ledarstil och hur de hanterar dessa. Lärarna anser att hanteringen av konflikter är den största utmaningen i ledarstilen.

 • 447.
  Eckert, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA), Institutionen för matematikdidaktik (MD).
  The potential of a grounded theory approach to study teaching probability2014Ingår i: Proceedings of the NinthInternational Conference on Teaching Statistics (ICOTS9, July, 2014), Flagstaff, Arizona, USA: Sustainability in statistics education / [ed] Makar, K., de Sousa, B., & Gould R., International statistical institute , 2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  An important part of teaching probability is teachers interacting with students about probability.Most of these interactions do not occur anywhere else but inside the classroom so that is where weshould research teacher knowledge for future development of teacher training and professionaldevelopment. To accomplish this I propose a research methodology founded on the theoreticalassumptions of symbolic interactionism combined with a grounded theory approach. The purposeof this paper is to outline such a research methodology that focuses on teaching as classroominteraction between teachers and students. The discussion aims to emphasize the possibilities bythis way of studying teachers’ knowledge for teaching probability and refine the methodologicalconstruct. Examples used are from lessons where two teachers work with unknown sample spacesand interact with students regarding chance, variation and the importance of sampling.

 • 448.
  Edefors, Malin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Lideberg, Veronica
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Läsning-värt att upprepas!: Påverkar metoden upprepad läsning elevers attityd, motivation och läsbeteende?2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att se om metoden upprepad läsning kan ha någon effekt på elevers läsbeteende, attityd och motivation till läsning. Studien består av en teoretisk del och en empirisk del där elever deltagit i en fyra veckor lång intervention och där elever, föräldrar och lärare intervjuats genom semistrukturerade intervjuer.

   

  Elevers attityd, motivation och läsbeteende kan påverkas i positiv riktning vid användandet av lästräningsmetoden upprepad läsning. Detta sammanfattar kort resultatet av denna studie. I litteraturen framhålls flera beståndsdelar som kan påverka en elevs attityd och motivation till läsning. Inre och yttre motivation är två beståndsdelar som styr till exempel varför och av vilken anledning som en elev läser. Läser eleven för att han/hon tycker att det är roligt och intressant drivs eleven av inre motivation. Läser eleven för att få beröm eller någon slags belöning är det yttre motivation som är drivkraften. En elev som drivs av den inre känner att han/hon har kontroll över om en uppgift lyckas. Drivs eleven istället av den yttre upplever han/hon sig inte ha någon kontroll utan ser sig själv som ett offer för omständigheterna. Det är eftersträvansvärt att eleven drivs av inre motivation till läsning.

   

  Många barn börjar skolan med en positiv inställning till att läsa. Undersökningar visar att denna minskar när barnen blir äldre. Inställningen är kopplad till en elevs förmåga, i denna studie läsförmågan. Barn som upplever att de kan och att de utvecklar sin läsförmåga förblir positiva medan den positiva attityden minskar hos barn som upplever svårigheter. Vår studie har visat att en förbättring av elevers läsförmåga, som i sin tur stärker elevens självförtroende och tilltro till sin förmåga, skapar en ökad positiv attityd till läsning.

 • 449.
  Edgren, Linnea
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Appelqvist, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Motivation & kompetensförsörjning: Hur organisationer arbetar med att motivera medarbetare i syfte att behålla kompetens.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien diskuterar motivationens betydelse för en organisations kompetensförsörjning. Syftet med studien är att ta reda på vad som är viktigt för att en medarbetare ska stanna på sin arbetsplats i syfte att behålla kompetensen i organisationen. Forskning inom området presenteras och två teorier lyfts fram, vidare har en hypotes utformats och prövats genom ett kvantitativt tillvägagångssätt. Hypotesen är att kompetensförsörjning påverkar medarbetarnas motivation som i sin tur är observerbar i något vi benämner som inbäddningseffekt. Resultatet som framkommer är att både inre och yttre motivationsfaktorer har ett positivt samband med inbäddningseffekten, varav yttre har något starkare samband än inre. Resultatet visar att relationen mellan motivation och kompetensförsörjning är komplex och troligen påverkas av olika typer av faktorer. Slutsatsen för studien visar att det kan vara viktigt att organisationen inte enbart fokuserar på generella teorier om motivation och kompetensförsörjning utan kan med fördel se till helheten. Tas detta i beaktande leder det till att det organisatoriska lärandet ökar och chansen att organisationens resultat förbättras samtidigt som medarbetarna trivs.

 • 450.
  Edmundsson, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Gabrielsson, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Pedagogers digitala kompetens, förhållningssätt och erbjudande av lärplattan: En kvalitativ studie i förskolans kontext2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskaper om hur pedagogers digitala kompetens påverkar deras förhållningssätt och på vilket sätt barn erbjuds lärplatta i förskolan. I studien används kvalitativa intervjuer och observationer som metod. Undersökningen utgick från totalt fem pedagoger, från två olika förskolor. Studien har utgått från den sociokulturella teorin med fokus på analysbegreppen, samspel och kulturella redskap. Resultatet visar att pedagogerna tycks behöva mer utbildning och kunskaper kring lärplattan. Det framkommer även att pedagogernas digitala kompetens påverkar deras förhållningssätt. Dock anser pedagogerna att det är betydelsefullt att som pedagog vara engagerad, närvarande och stötta barnen vid användandet av digitala verktyg. Studien bidrar till en inblick i hur arbetet kring lärplattan kan se ut i förskolans verksamhet.

6789101112 401 - 450 av 2518
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf