lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
891011121314 501 - 550 av 2540
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 501.
  Ekvall, Carina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Bärande broar: En studie om en kommuns förutsättningar att skapa en bra samverkan mellan förskola och förskoleklass.2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera vilka försättningarna är för en kommun med att skapa ”bärande broar” d.v.s. en bra övergång och samverkan mellan förskola och förskoleklass. Vad är det man värdesätter, saknar och vill förändra i samverkansarbetet? Med hjälp av en enkätundersökning har jag velat undersöka hur kommunen arbetar med övergång och samverkan. Resultatet visade på att man kommit olika långt i de olika distrikten inom kommunen, samt att de jobbade olika mycket med samverkansarbetet., Jag har kunnat se att ett distrikt haft en mer tydlig och genomarbetad handlingsplan under en längre tid och där man över lag var nöjd med samarbetet. Flera verksamheter lyfter tiden och samsynen kring barnen och det pedagogiska innehållet som viktiga förutsättningar. Jag kan konstatera att arbetet med övergång och samverkan i vissa distrikt inte haft hög prioritet, både från ledningshåll men även från personal. Någon har menat att man i så fall skulle behöva samverka med flera olika förskolor vilket inte är möjligt tidsmässigt, och då valt att inte ha någon planerad samverkan alls.

 • 502.
  El-Amil Berg, Kafa
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Varför modersmålsundervisning?: En studie om vikten av modersmålsundervisning för flerspråkiga elever2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Flerspråkiga elever är ett naturligt inslag i den svenska skolan. Därför är mitt syfte att belysa betydelsen av modersmålsundervisning. Med den kvalititativa metoden som instrument har jag använt mig av intervjuer med några modersmålslärare. Resultatet har visat att ett utvecklat modersmål har positiva effekter på andraspråksinlärning, identitesutveckling, integration och i stort på en bättre skolgång. Ett utvecklat förstaspråk underlättar andraspråksinlärning och därmed andra skolämnen. Trots alla positiva signaler finns det fortfarande många hinder för ett utvecklat modersmål. Även om både de internationella överenskommelserna och de nationella styrdokumenten betonar vikten av modersmålsundervisning, lever skolan inte upp till styrdokumentenas målsättningar. Tillståndet mellan samhällets intentioner och verkligheten i frågan kan beskrivas som skilda världar.

 • 503.
  Elenius, Kristina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Axèll, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Leken - Ett verktyg till språkglädje2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att få en inblick i lekens betydelse för förskolebarns språkutveckling, samt vad förskollärare gör för att främja barns språkutveckling i den dagliga leken. De frågeställningar studien bygger på är: Hur ser pedagoger på den dagliga leken? samt Hur ser pedagogerna på sin roll i barnens språkutveckling utifrån lekens betydelse? Åtta pedagoger på två förskolor intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att pedagogerna anser att leken är den viktigaste grundstenen i förskolans verksamhet. I leken lär sig barnen att ta ansvar, utvecklar självkänsla och tränar sin sociala kompetens. Vad gäller barns språkutveckling anses en av de viktigaste förutsättningarna vara att pedagogerna använder ett rikt och avancerat språk i för barnen meningsfulla situationer, och att de finns med och stöttar barnen i deras lek. Studien visar att pedagogerna är väl medvetna om lekens betydelse för barns språkutveckling och hur viktig deras närvaro är för att främja den.

 • 504.
  Elf, Kerstin
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Johansson, Birgitta
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Johansson, Margareta
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Barns språkutveckling i en mångkulturell förskola2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Anledningen till vårt forskningsarbete var att finna kunskap hur pedagoger arbetar med barns svenska språkutveckling i en mångkulturell förskola. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, där språket är en viktig del.

  Metoderna vi använde oss av i vår undersökning var förutom litteratursökning, enkäter med skriftliga intervjufrågor samt observationer. I vår studie framkom vikten av dialog, samtalstid och modersmålsstöd för barn med annat modersmål än svenska. Om detta var både pedagoger och författare samstämda i sin övertygelse.

  Har barnen en bra grund att stå på, tar de till sig kunskap på ett bättre sätt och kan lättare få kamrater. Ger vi barnen en språkligt rik miljö där de tillåts vara delaktiga i samtalet samt att vi lyssnar på dem, då sker oftast en god språkutveckling i det svenska språket. Detta leder till att man på sikt aktivt kan delta i demokratiska beslut i samhället.

 • 505.
  Elf Verrier, Marianne
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Bengtsson, Annika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  UTBILDNING OCH YRKESROLL: Några studenters reflektioner kring sin utbildning till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ge nyexaminerade speciallärares syn på hur de upplevt att utbildningen till speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning rustat dem för en mycket varierande yrkesroll.

  Eftersom studenter som undervisats i speciallärarutbildningen med inriktning mot utvecklingsstörning förväntas bli experter på vad det innebär att vara utvecklingsstörd i ett inlärningsperspektiv, innehåller studiens centrala delar: historiskt perspektiv, diagnosen utvecklingsstörning, särskolans karraktär samt yrkesrollen och speciallärarundervisningen. Speciallärarens roll som i dagens utbildning speglar helhetssynen på barns och elevers möjligheter till lärande och socialisation utifrån grundtanken på hållbar utveckling, innebär hänsynstagande till både den psykosociala miljön och den fysiska miljön. Studien fångar med hjälp av kvalitativ metod i intervjuer fyra speciallärares tankar runt sina upplevelser av utbildningens potential att rusta dem inför kommande arbetsuppgifter av högst varierande slag.

  Resultatet visar att dagens studenter har olika skäl för sina studier och med det sannorlikt också olika krav på och förhoppningar om vad studierna ska bidra med. Oavsett vem som tillfrågas framkommer det att risken finns att man fått insikter som bättre passar i det förgångna än i framtiden. Sammanhang och meningsfullhet har stor betydelse för möjligheten att placera in utbildningen i en egen yrkesmässig kontext.

 • 506.
  Elfborg, Elisabeth
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Johannesson, Oscar
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Betydelsen av den fysiska arbetsmiljön i förhållandet till lärandet.: En studie om elevers uppfattning och koppling mellan sitt lärande och den fysiska arbetsmiljön på de yrkesförberedande programmen i årskurs två.2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om det finns någon betydelse av den fysiska arbetsmiljön i förhållandet till lärandet. Undersökningen är gjord med hjälp av litteraturstudier och enkäter som besvarats av elever på fem yrkesförberedande program i årskurs två.  I resultatet framkom elevernas syn på skolans och den arbetsplatsförlagda utbildningens fysiska lärandemiljö. Exempel på förhållanden som eleverna uppmärksammade var ventilation, ljus, måltidsmiljön och läraren. Enligt litteraturstudierna var det ett flertal faktorer i den fysiska arbetsmiljön som påverkar lärandet såsom ljud, ljus, ventilation och underhållsskicket av arbetsmiljön.

  Nyckelord: Lärande, fysisk arbetsmiljö, ergonomi, skolans innemiljö, måltidsmiljö.

 • 507.
  Elgevi, Alexsandra
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Vi måste börja prata om hur vi kommunicerar: En studie om upplevelser av internkommunikationen i en facklig organisation2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Organisationer idag använder ofta flera olika kommunikationskanaler vilket underlättar kommunikationen, eller gör det verkligen det? Syftet med studien är att beskriva och analysera hur personal på olika nivåer i en organisation upplever kommunikationen i den egna organisationen samt att identifiera möjliga förbättringar av denna kommunikation.  Följande frågeställningar ställdes för att kunna besvara studiens syfte; Hur upplever medarbetare, mellanchefer och personalchefen att e-post och intranät som kommunikationskanal inom organisationen fungerar idag? Hur upplever medarbetare, mellanchefer och personalchefen att den muntliga och direkta kommunikationen inom organisationen fungerar idag? Hur upplever medarbetare, mellanchefer och personalchefen att kommunikationskanalerna e-post, intranät samt muntlig och direkt kommunikation kan förbättras inom organisationen? Studien genomfördes med en kvalitativ ansats i form av åtta intervjuer med en personalchef, tre mellanchefer och fyra medarbetare i en facklig organisation. Den här studien visar flera likvärdiga resultat som vid tidigare forskning. Personalen upplever att kommunikationen genom kommunikationskanalerna e-post, intranät samt muntlig och direkt kommunikation fungerar ganska bra/bra inom organisationen. I studien framkom att det är den muntliga och direkta kommunikationen som fungerar bäst inom organisationen. E-post och intranät är inte alltid meningsfullt, förståeligt och tydligt för personalen.

 • 508.
  El-Ghariri, Samar
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Azra, Lakvancic
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Hur var min skoltid?: Sju individers egna berättelser om sin skoltid med diagnosen ADHD.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Syftet är att undersöka hur elever med ADHD har upplevt sin skoltid samt hur eleverna anser att lärare bemöter elever med ADHD. Metod: Genom kvalitativa metoder har sex vuxna personer med diagnosen ADHD intervjuats. Undersökningen utgår ifrån tre frågeställningar om hur elever med ADHD har upplevt sin skolgång, vilka relationer de haft till lärare och hur anpassning av undervisning sett ut. De teoretiska utgångspunkterna för undersökningen är socialkonstruktivismen och relationella perspektivet. Analysen utgår utifrån en hermeneutisk ansats. Resultat: Utifrån respondenternas berättelser återfinns både likheter och skillnader emellan deras erfarenheter. En gemensam nämnare ses också mellan respondenternas berättelser där bemötande och förhållningssätt är av stor betydelse för respondenternas skolupplevelser. Något som samtliga respondenter uttrycker i sina berättelser är känslan av inte vara som alla andra.

 • 509.
  Eliasson, Ann
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Matematiska och systemtekniska institutionen.
  Ämnesintegrering mellan matematik och karaktärsämnen2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Ett flertal undersökningar i Skolverkets regi har de senaste åren visat på en negativ utveckling avseende elevers kunskaper och inställning till matematik – ett ämne som allt oftare upplevs som svårt, tråkigt och verklighetsfrämmande. Jag har i denna utredning undersökt ett möjligt tillvägagångssätt för hur man som matematiklärare kan bryta denna utveckling, nämligen tillämpning av ämnesintegrering mellan matematikämnet och gymnasieprogrammens karaktärsämnen – ämnen som eleverna ofta hyser ett större intresse för och mer konkret upplever ett mål och syfte med. Mitt syfte har varit att utreda vad en sådan ämnesintegrering innebär, om det kan vara en gynnsam undervisningsmetod som inspirerar eleverna och ökar deras motivation och intresse för matematik samt hur man praktiskt kan realisera ämnesintegreringen.

  För att besvara mina frågor har efterforskningar i befintlig litteratur och övriga pedagogiska publikationer i frågan kompletterats med enkätundersökningar och/eller intervjuer med såväl matematik- och karaktärsämneslärare som elever. Utöver det har ämnes- och kursbeskrivningar samt kurslitteratur/-material i matematik och olika karaktärsämnen granskats i syfte att hitta relevanta anknytningspunkter.

  Undersökningen visar att innebörden av en ämnesintegrerad undervisning varierar kraftigt hos olika lärare då genomförandet och möjligheterna till integrering är beroende av en mängd yttre faktorer som alla har stor påverkan på hur den slutliga ämnesintegrerade undervisningen kan förverkligas. Vidare kan en ämnesintegrerad undervisning innebära pedagogiska fördelar, men ofta också vara en mycket tids- och arbetskrävande undervisningsmetod. Ett bra samarbete lärare emellan underlättar planering och genomförande av en sådan undervisning, men det är även fullt möjligt att som matematiklärare realisera en ämnesintegrerad matematikundervisning på egen hand genom att enskilt identifiera anknytningspunkter till andra ämnen. De anknytningspunkter som har identifierats i denna undersökning kan främst relateras till Matematik A-kursen.

 • 510.
  Eliasson, Frida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Erdeberg, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  EN SKOLA FÖR ALLA: Begreppstolkningar rörande vision samt möjliggörande faktorer utifrån politikers och pedagogers uppfattningar.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 511.
  Eliasson Roos, Elisabeth
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Aldrig för sent: verksam pedagogik för vuxna med läs- och skrivsvårigheter2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Att det aldrig är för sent att utveckla sin läs- och skrivförmåga är det bärande temat i denna uppsats. Syftet är tvåfaldigt: dels är avsikten att skapa en förståelse för de svårigheter vuxna med läs- och skrivsvårigheter har att brottas med, dels att lyfta fram de framgångsfaktorer som, enligt verksamma pedagoger i vuxenutbildningen, präglar effektiva utbildningsinsatser för vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter.

  I tre litteraturstudier belyses läs- och skrivsvårigheter hos vuxna utifrån olika perspektiv. Översikt ett beskriver hur vuxna med läs- och skrivsvårigheter uppmärksammas i olika styrdokument för vuxenutbildningen. I översikt två redogörs för det komplexa fält som läs- och skrivsvårigheter hos den vuxna individen utgör och i den tredje översikten åskådliggörs självbildens betydelse för individer med läs- och skrivsvårigheter.

  I en enkätstudie ges en bred bild av hur 35 pedagoger som arbetar med särskilda insatser till vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter betraktar sina insatser, vad de exempelvis lägger vikt vid i sin undervisning, vilket behov av kompetensutveckling de har och, inte minst, vad de räknade som framgångsfaktorer för effektiva insatser.

  Enkätstudiens resultat bekräftar i stort den tidigare forskning som gjorts inom området när det gäller effektiva insatser. Praktiska förutsättningar i form av ett inbjudande ”yttre rum” med möjlighet till lugn och ro, ”time on task” samt tillgång till teknisk kompensation anges som viktiga villkor för en framgångsrik lärsituation. Pedagogens accepterande förhållningssätt och förmåga att stärka individens självbild, liksom ett varierat arbetssätt som präglas av metodisk mångfald framstår också som väsentliga faktorer. Mindre än hälften av pedagogerna ansåg dock att studerande med läs- och skrivsvårigheter var pedagogiskt inkluderade i den övriga vuxenutbildningen. Att undersöka hur vuxenutbildningen kan skapa lika villkor för alla studerande framstår därför som en viktig framtida forskningsuppgift.

 • 512.
  Ellingsen, Frida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Nilsson, Madeleine
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Kompetensbaserad rekrytering genom sociala medier: En empirisk undersökning om hur sex organisationer använder sig av sociala medier i sin rekrytering2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Organisationer får svårare att rekrytera personer med efterfrågad kompetens. För att attrahera kompetenta personer behöver organisationer vara öppna för nya rekryteringskanaler, sociala medier är ett alternativ. Det pedagogiska problemområdet är kompetensbaserad rekrytering. Undersökningen är avgränsad till sociala medier som en metod för att rekrytera personer och studerar sökprocessen hos sex organisationer. Undersökningen görs ur ett organisations- och ledningsperspektiv. Syftet är att beskriva och analysera organisationers användning av sociala medier i rekryteringens sökprocess, för att finna den kompetens de efterfrågar. Vidare syftar undersökningen till att se vilka konsekvenser kompetensbaserad rekrytering medför organisationerna. För att besvara syftet används tre frågeställningar. Den första är varför de tillfrågade organisationerna använder sig av sociala medier i sin sökprocess. Den andra är hur de tillfrågade organisationerna använder sig av sociala medier i sin sökprocess. Den sista frågeställningen handlar om hur sociala medier kan bidra till att en viss grupp av människor missgynnas eller premieras i de tillfrågade organisationernas sökprocess. Metoden som valdes var kvalitativ i form av intervjuer. De tillfrågade organisationerna framhåller att de främst använder sociala medier för att finna efterfrågad kompetens, stärka varumärket, följa utvecklingen samt sänka rekryteringskostnaderna. Organisationerna använder olika sociala medier där de flesta använder det som ett komplement till traditionella rekryteringskanaler.

 • 513.
  Ellis, Rebecca
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Larsson, Sanya
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Uppdrag: Ansvar: En kvalitativ studie om samverkan mellan socialtjänst och psykiatri i arbetet med personer med samsjuklighet.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka och analysera beskrivningar av yrkesverksamma inom socialtjänst och psykiatri, deras syn på samverkan, samverkansuppdrag och det praktiska genomförandet av detta uppdrag. Vidare är avsikten att undersöka vilka faktorer som de yrkesverksamma uttrycker påverkar samverkan både positivt och negativt. Studiens metodologiska utgångspunkter är ett hermeneutiskt perspektiv med kvalitativa semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Totalt genomfördes sex intervjuer med totalt tre socialsekreterare och tre personer som var verksamma inom psykiatrin, två psykiatrisjuksköterskor och en kurator.

  Utifrån interaktionistisk teori och relationellt perspektiv har sedan resultatet av studien analyserats. Studien visar på att samverkansuppdragen mellan socialtjänst och psykiatri ofta är otydliga på en organisatorisk nivå. Dessutom visar studien på att personlig kontakt mellan parterna som ska samverka kan vara avgörande för en god samverkan och att det krävs fler gemensamma arenor där parterna kan träffas för att utveckla en god samverkan. En slutsats vi drar av studien är att samverkan behöver lyftas från att vara personbunden till att bli organisationsbunden. En annan slutsats vi drar är att SIP är ett bra verktyg för samverkan mellan kommun och psykiatri men att för att detta verktyg ska kunna användas krävs det att personer med rätt mandat är delaktiga och kan fatta beslut.

 • 514.
  Elmeroth, Elisabeth
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Att lära andra språk2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 515.
  Elmeroth, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Bjarkå, Sonny
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Eek-Karlsson, Lotta
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Olsson, Ragnar
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Valve, Lars-Olof
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Tid för fostran: delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna utvärdering är att beskriva, analysera och värdera skolornas kvalitetsarbete i förhållande till de övergripande nationella strävansmålen om Normer och värden, Kunskaper samt Ansvar och inflytande. Resultaten i denna delrapport bygger på data från elva skolors dokumentation samt enkäter till de lärare som undervisar på de aktuella skolorna. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de skolor som deltar i försöksverksamheten utan timplan dokumenterar sitt kvalitetsarbete kvantitativt i något högre grad och kvalitativt något bättre än de studerade referensskolorna. Ett konstaterande i samma riktning kan göras beträffande lärarnas upplevelse av kvalitet. Försöksverksamheten har för de deltagande skolorna medfört att förutsättningarna för att nå målen förbättrats genom att föreskrifterna om antalet timmar för ämnen och ämnesgrupper inte behöver tillämpas. Referensskolornas lärare upplever inte i lika hög grad samma positiva utveckling.

  Utvärderingen visar tydligt att lärarna på försöksskolorna inte upplevt att försöket med utbildning utan timplanen medfört någon kvalitetsförsämring med avseende på måluppfyllelse. Snarare lyfter lärarna i allmänhet fram många positiva effekter. Det är emellertid viktigt att fortsättningsvis närmare utvärdera bakomliggande faktorers betydelse för olika lärargruppers inställningar till att arbeta utan timplan.

 • 516.
  Elmeroth, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Eek-Karlsson, Liselotte
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Olsson, Ragnar
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Valve, Lars-Olof
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Tid för kunskap: delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna utvärdering är att beskriva, analysera och värdera skolornas kvalitetsarbete, med avseende på elevernas kunskaper i olika ämnen. Resultaten bygger dels på skriftliga berättelser från elever och lärare på åtta försöksskolor, dels på fokusdiskussioner med elever från en försöksskola och lärare från såväl försöks- som referensskolor. I utvärderingen ingår också data från den nationella utvärderingen från 2003.

  Utvärderingen visar att försöket inte har påverkat kunskaperna generellt sett. Däremot tycks försöket ha lett till att elevgrupper, som ofta anses ha sämre förutsättningar för skolframgång gynnas. Förklaringar till detta skulle kunna vara de stödstrukturer som har utvecklats på försöksskolorna.

  Försöket har inneburit en rad förändringar, framför allt i de senare grundskoleåren. Arbetet med att styra mot målen har inletts. Ett medel för detta arbete är den nya organisationen av skoldagen, som indelats i ämnestid, gemensam och individuell tid. Den individuella tiden ger nya möjligheter till individualisering och elevinflytande, men skapar också osäkerhet om elevens respektive lärarens roller. Det frirum som har skapats genom försöket utnyttjas emellertid endast delvis av skolorna.

 • 517.
  Elmeroth, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Eek-Karlsson, Liselotte
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Olsson, Ragnar
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Valve, Lars-Olof
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Tid för målstyrning: utvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamheten med utbildning utan timplan i grundskolan2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I rapporten diskuteras och värderas resultaten från två tidigare utvärderingar av försöket med utbildning utan timplan, "Tid för fostran" och "Tid för kunskap". Båda utvärderingarna genomfördes på uppdrag av Timplanedelegationen i syfte att studera skolornas kvalitetsarbete i förhållande till de nationella målen.

  Utvärderingarna visar att försöksskolorna har genomfört förändringar som syftar till att öka måluppfyllelsen. Försöket har haft positiv inverkan på arbetet mot läroplanens fostransmål och för vissa grupper har måluppfyllelsen med avseende på kunskaper ökat. Stödstrukurer i form av ökad kommunikation och uppföljningssystem har skapats runt eleverna och deras arbete mot målen.

  Det återstår mycket utvecklingsarbete med avseende på dokumentationsprocessen. På försöksskolorna pågår intensiva diskussioner om målstyrningens olika möjligheter och problem. Det finns emellertid fortfarande en stor utvecklingspotential.

  Såväl elever som lärare har fått nya roller och behoven av genomtänkt stöd för fortsatta diskussioner, kompetensutveckling och tid till reflektion är stora.

 • 518.
  Elmgren, Jessica
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Hagenslätt, Camilla
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  DET KAN ANAS UGGLOR I MOSSEN: en studie om hur konflikter i arbetsgrupper, inom behandlingsarbete, påverkar klienter2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att bidra med fördjupad kunskap om hur konflikter i arbetsgrupper, inom behandlingsarbete, påverkar klienter. Genom att ha besvarat två delfrågor: Hur reagerar och agerar personal i konflikter? Hur påverkar dessa reaktioner och aktioner behandlingsarbete med klienter? Kunde vi få svar på den övergripande frågan: Hur påverkar konflikter i arbetsgrupper behandlingsarbetet? Det teoretiska perspektivet har utgjorts av Antonovskys KASAM. Metoden som använts var en empirisk studie med kvalitativ intervjuforskning. Intervjuerna gjordes med sex personer inom lika många verksamheter. De utskrivna intervjuerna tolkades utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Resultatet visade främst likheter i vad behandlingspersonal lägger i begreppet konflikt. Det som framträdde var att det fanns både konstruktiva och destruktiva konflikter och att dessa påverkade klienterna mer eller mindre negativt. Slutsatsen blev att personalen reagerar på olika åsikter och agerar med osäkerhet och irritation. Konflikterna påverkade både det professionella behandlingsarbetet och klienterna negativt.

 • 519.
  Elmgren, Jonna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Berkeby, Victor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED). Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Tidigare erfarenheters betydelse för intresse i ämnet idrott och hälsa: En studie utifrån gymnasieelevers perspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieelevers upplevelser av olika erfarenheters betydelser för deras intresse för ämnet idrott och hälsa. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod använts, där individuella intervjuer har genomförts med 17 gymnasieelever. Resultaten har analyserats utifrån ett kultursociologiskt perspektiv, där Bourdieus nyckelbegrepp habitus är centralt i relation till hur individer formas utifrån sina tidigare erfarenheter och därmed utvecklar smak alternativt osmak för specifika aktiviteter. Studiens resultat visar främst hur det finns en tydlig skillnad i hur eleverna upplever ämnet; de flesta menar att ämnet är ett av de bästa i skolan medan vissa andra hävdar att ämnet är obehagligt och meningslöst. Resultaten pekar även på hur elevernas bakgrund har betydelse för deras intresse för idrott och hälsa, där faktorer såsom idrottsliga erfarenheter samt föräldrars intressen och utbildningsbakgrund är av vikt. På grund av ämnets utformning, som många av eleverna hävdar innehåller bollsporter av olika slag, verkar undervisningen i ämnet gynna de elever som redan är fysiskt aktiva inom föreningsidrott på sin fritid, medan gruppen elever som inte är aktiva blir missgynnade och därmed ofta känner sig otillräckliga i ämnet. Sammanfattningsvis visar studien hur ämnet idrott och hälsa tenderar att likna föreningsidrottens kontext, vilket riskerar leda till att många ungdomar som inte är verksamma inom detta sammanhang marginaliseras både från ämnet och fysisk aktivitet i allmänhet.  

 • 520.
  Elmhall, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Holm, Sandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Var är balansgången?: En kvalitativ studie om rektorers vägledning gällande digitala skärmar.2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien grundas på fyra rektorers beskrivningar och vilken vägledning som ges till förskolans personal gällande digitala skärmar i förskolan. Syftet med studien är att genom ett hälso- och lärande perspektiv synliggöra hur rektorer vägleder sin personal i undervisningen gällande användningen av digitala skärmar i förskolan. Studien har utgått från kvalitativa semistrukturerade intervjuer i insamlingen av empiri. Resulatatet visar att det finns en osäkerhet hos rektorer i vägledningen av de digitala skärmarna. Osäkrheten grundar sig i deras personliga inställningar och tidigare kunskaper. Delegering är något som framkommit som en vanlig strategi i rektoernas vägledning. Resultatet visar även att det inte finns några specifika riktlinjer men att rektoerna ser det som viktigt att ha barnens hälsa och lärande i åtanke. Slutligen visar de sig att rektorerna anser att barn skärmtid främst kräver riktlinjer hemma.

 • 521.
  Elofsson, Amanda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Lärares syn på kamratbedömning: En intervjustudie om sex lärares syn på kamratbedömning i årskurs 32017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines how teachers view the use of peer assessment of pupils’ texts in grade 3. Six teachers were interviewed about how they work with peer assessment and the possibilities and challenges they see in using peer assessment in grade 3. The result showed that five of the teachers in the study worked with peer assessment by giving the pupils clear criteria for things they were supposed to respond to. The potential that the teachers saw in peer assessment was that pupils become aware of their own development and their learning. They also saw that the pupils’ social skills were positively affected by peer assessment. The greatest challenge the teachers saw lay in pairing the pupils together best as regards their zone of proximal development and ensuring that pupils developed through peer assessment. The conclusions of this study are that teachers need training in peer assessment so that they will feel comfortable using the method and be able to meet pupils’ development needs.

 • 522.
  Elofsson, Maria
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Andersson, Johanna
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Hur lek och lärande tar sig uttryck i förskolverksamheten: En komparation mellan Sverige och Japan2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att göra en komparation mellan två länders, Sverige och Japans, syn på lek och lärande genom frågeställningen; Hur skildras lek och lärande i läroplan och i förskolverksamhet i Japan och Sverige? Hur stimulerar den fysiska miljön till lek och lärande utifrån ett pedagogiskt perspektiv?.

  Bakgrunden till undersökningen är att få en ökad förståelse för hur pedagogerna i de olika länderna arbetar med lek och lärande och hur de arbetar med den fysiska miljön och läroplanen för att få in de två begreppen, då detta är relevant för vår kommande yrkesroll.

  Metoden har varit en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med pedagoger och observationer. Intervjuerna och observationerna har sedan analyserat och kopplats till litteraturen.

  Studien visar att synen på lek och lärande var ganska liksinnad, då båda länderna har leken som det centrala i verksamheten. Största skillnaden är den fysiska miljön; där utformningen i den japanska förskolan påminner mer om ett klassrum, medan den svenska förskolan har en mer hemlik miljö. Båda länderna utgår efter en läroplan men där den svenska förskolan använde läroplanen mer öppet i verksamheten medan den japanska förskolan använder den mer långsiktigt och inte lika aktivt.

 • 523.
  Elvung, Ellen
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Petersson, Matilda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Vad är ”till övervägande del”?: en kvalitativ studie om hur lärare i ämnet Idrott och hälsa hanterar och tolkar gränsfallssituationer vid bedömning och betygsättning2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom att fokusera på lärarnas tolkning av gränsfall vid bedömningssituationer i förhållande till värdeorden och tolkningen av vad begreppet “till övervägande del” innebär vid betygsättning av betygen B och D uppnås studiens syfte. Syftet är att undersöka hur lärarna förhåller sig till gränsfall vid bedömningssituationer och vid betygsättning inom ämnet Idrott och hälsa. Sju lärare i Idrott och hälsa på högstadiet deltog i studien vilken utfördes med semi-strukturerade intervjuer. Resultatet tolkas med hjälp av Linde (2012) och läroplansteori, och slutsatsen vid bedömning är att lärare använder sig av olika metoder för att hantera gränsfallssituationer. De arbetar förebyggande genom att delta i ämnesgrupper, filma eleverna och använda bedömningsstöd, och när gränsfall väl uppstår används framförallt metoden att ge eleven fler möjligheter att visa sina kunskaper eller förmågor. Andra metoder är att diskutera med kollegor, vikta kunskaper och att använda magkänslan i form av erfarenhet och profession. Vid betygsättning tolkar lärarna att arbetsområdet som fått mest utrymme i undervisningen, är det viktigaste när det kommer till att avgöra vilket betyg en elev får vid ett gränsfall. Vanligast är att delen av kunskapskraven som behandlar rörelse är det som får störst utrymme. Lärarna i studien skiljer sig från tidigare forskning genom att vara pålästa om innehållet i styrdokumenten och är medvetna om vad som ska bedömas. 

 • 524.
  Elwing, Lena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Nilsson, Ann-Sofie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Musik i förskolan - Ett medvetet arbetssätt eller tidsfördriv?2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi är båda musikintresserade och vårt syfte med studien är att undersöka pedagogers förhållningssätt och syfte till musikaktiviteter samt hur de utövar musik i verksamheten.

  En kvalitativ enkätundersökning genomfördes med pedagoger i förskolan för att få svar på våra frågor. Resultatet visade att fjorton av tjugo pedagoger ansåg att deras eget förhållningssätt påverkade hur mycket musik som används i förskolan. De menar att det är lättare att ge barnen en positiv inställning till musik om man själv tycker det är roligt. Musik utövas nästan varje dag enligt pedagogerna. Oftast sjungs det i sångsamlingar, men även vid spontana tillfällen under dagen. Pedagogens syfte med musik är att underlätta barns utveckling och lärande inom flera områden. Överraskande var att hälften av pedagogerna inte utgår från läroplanen vid musikaktiviteter.

  Musik är ett viktigt redskap för utveckling och lärande och pedagogens förhållningssätt påverkar mer än man tror. Att vara engagerad är viktigt.

 • 525.
  Emanuelsson, Elin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Eriksson, Sofi
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Mitt barn behöver hjälp: Förälders medverkan i sitt barns behandling2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är undersöka hur personalen inom Barn- och ungdomspsykiatrin upplever arbetet kring föräldrars involvering i sitt barns behandling. Vi ville också se vilka svårigheter och möjligheter det finns med föräldrars medverkan. För att svara på vår problemformulering använde vi en hermeneutisk utgångspunkt där vi fick utrymme att tolka vårt material. Vi genomförde studien med semistrukturerade intervjuer vilket gav oss ett öppet och relevant resultat. Resultatet visar att intervjupersonerna finner föräldrarnas involvering viktig och att det sällan förekommer föräldrar som inte vill vara involverade. Resultatet visar också att det finns många möjligheter när föräldrarna medverkar i behandlingen och det som ses som svårigheter är oftast hanterbart och går att arbeta med. Möjligheterna och svårigheterna med föräldrarna i behandlingen är att de både kan ses som risk- och skyddsfaktorer, vilket stämmer överens med vår teori. Föräldrar kan enligt intervjupersonerna också ses som skyddsfaktorer ur ett salutogent perspektiv.

 • 526.
  Emanuelsson, Martina
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Lindgren, Pia
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Förändringsarbete inom förskolans verksamhet: En studie om hur pedagoger uppfattar förändringsarbete inom förskolans verksamhet2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Vårt samhälle präglas idag av ständiga förändringar. Allt pekar på att dessa processer kommer att tillta i framtiden. Detta leder i sin tur till ökade krav på de enskilda individerna. Motivation, tilltro till sig själv och en vilja till förändring är några egenskaper som är bra att ha i detta sammanhang.

  Inom förskolans verksamhet sker en rad förändringar. Det kan innebära att anpassa arbetssättet efter barnens behov och intresse. Detta är en del av en ideologisk pedagogisk förändring som skett inom hela utbildnings- och skolväsendet. Denna förändring har skett på styrdokumentens nivå. Det kan även handla om att få nya direktiv från ledningen, vilket kan innebära allt från ändrade arbetstider, personaltäthet och införandet av ex. portfolio.

  I uppsatsen kommer det att belysas hur pedagoger ser på införandet av förändringsarbeten. För att få reda på detta har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade sex pedagoger från tre olika förskolor.

  Resultatet som vi fick fram i vår empiri var att pedagoger inom förskolans verksamhet uppfattar förändringsarbete på olika sätt. De poängterar att ledningen har en stor betydelse när det gäller att informera om förändringsarbetets syfte, så detta kommer fram på ett klart och tydligt sätt. En annan viktig aspekt är att det finns något positivt i varje förändringsarbete.

 • 527.
  Emanuelsson, Peggy
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Raab Obermayr, Malin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Konstruktion av yrkesroll: specialpedagog.: En kvalitativ studie om specialpedagogens yrkesroll inom elevhälsan och i det praktiska arbetet med elever med problematisk frånvaro2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår intervjustudie är att analysera specialpedagogens konstruktioner beträffande det praktiska arbetet och yrkesrollen inom elevhälsan relaterat till elever med problematisk frånvaro. En av studiens teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktivism där individen betraktas som en social varelse som genom interaktion, samarbete och kommunikation konstruerar och rekonstruerar social verklighet. Studien genomfördes med utgångspunkt i kvalitativ metod genom insamling och analys av sju semistrukturerade intervjuer. Specialpedagogernas konstruktion av det praktiska arbetet skiljer sig åt beroende på om pedagogen arbetar nära eleven eller mer övergripande och har mindre kontakt med eleven. Specialpedagogernas konstruktion av yrkesrollen skiljer sig åt beroende av på vilken nivå i organisation de arbetar - övergripande riktad mot flera skolenheter eller riktat bara mot en skolenhet. Studiens aktörer betonar vikten av goda relationer med elev och vårdnadshavare för ett framgångsrikt arbete. Yrkesrollen som återkommande konstrueras och rekonstrueras i beskrivningar är rollen som samverkans­koordinator ”spindeln i nätet” såväl inom elevhälsa, inom skolan, med externa kontakter och med elever och vårdnadshavare. Brister i samverkan mellan dels olika yrkeskategorier och mellan skola och hem, dels beträffande elevens delaktighet kring sin egen situation återges som en dimension som påverkar elevens förutsättningar för att komma tillbaka till skolan.

 • 528.
  Emilson, Anette
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Children's influence in preschool2006Ingår i: The great little researcher, 2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 529.
  Emilson, Anette
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen. Göteborgs universitet.
  Det önskvärda barnet: Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan2008Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this research is to acquire knowledge about fostering young children, as expressed in everyday interactions between teachers and children in Swedish preschools. The three empirical studies in this doctoral thesis investigated partly specific democratic values such as participation and influence and partly the values that teachers explicitly or implicitly encourage and how these values are communicated to children. The thesis takes a critical approach in order to also acquire knowledge about important fostering aspects that can move hierarchal power structures towards a fostering of values characterized by intersubjectivity. In order to understand the interactions, the concepts of communicative and strategic action (Habermas, 1984) are used, as well as strong and weak classification and framing (Bernstein, 2000). Preschool fostering is also analyzed from a double perspective, with a starting-point in Habermas’ (1984, 1995a) concepts of the system and the life-world. The fieldwork took place with three different groups of toddlers in Swedish preschools. Forty-six children (aged 1 to 3 years) participated, as well as their ten teachers. The data consisted of videotaped observations of teacher and child interactions. The first study investigated how a toddler’s participation can be understood in two kinds of educational activities where the degree of teacher control differs. The results showed how strong classification and framing risk restricting children’s participation and how a weak classification and framing can promote children’s opportunities to participate on their own terms. Important issues for children’s participation were found to be a participant teacher who creates meaningful contexts, where teacher control is about being emotionally present, supportive and responsive. The purpose of the second study was to investigate how very young children can exert an influence in circle-time situations in relation to teacher control. The results showed that the children do, in fact, make choices, mostly based on several fixed alternatives, and that they do take the initiative, sometimes to express an opinion or a right, sometimes to express what they want to do in circle time. It was also found that the influence young children are able to exert varies with the control the teacher exercises. It is evident that strong teacher control is maintained in different ways and that strong control does not necessarily limit children’s influence; it depends on the nature of the control. Children’s influence increases when the teacher’s control over the what and how aspects of communications is weak, and is characterized by closeness to the child’s life-world and a communicative approach. The third study examined the values that teachers explicitly or implicitly encourage and how these values are communicated to children. The analyses resulted in ten specific values embedded in value dimensions of discipline, caring and democracy. These, in turn, can be divided into different social orientations – both collective and individualistic. The values are communicated differently and the what aspect of the communication (the value) is interrelated with the how aspect of the communication; how teachers communicate influences and sometimes changes the communicated value. In order to change power structures in teacher and child interactions, three aspects of importance have been identified: teachers’ closeness to the child’s perspective, their emotional presence and playfulness. Theoretically, the aspects are within the framework of communicative action and contribute to the understanding of what the theory might mean in communication with the youngest children in the educational system. 

 • 530.
  Emilson, Anette
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Fostran i förskolan2009Ingår i: förskoletidningen, ISSN 0348-0364], Vol. 34, nr 4, s. 39-46Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 531.
  Emilson, Anette
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Fostran i förskolan2010Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 532.
  Emilson, Anette
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Toddler's Life in Swedish Preschool2010Ingår i: International Journal of Early Childhood, ISSN 0020-7187, E-ISSN 1878-4658, Vol. 42, nr 2, s. 165-179Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to point to some patterns dealt with in Swedish research with one to three-year old children in preschool. The focus of analyses is on questions posed, theoretical perspectives, methods and results. The empirical basis of this discussion comprises doctoral theses together with some later studies, all involving children under the age of three. The studies represent significant issues in educational research involving children under the age of three in Sweden. They span different approaches, yet there seem to be a common interest in basing research on children’s premises and gaining access to the child’s perspective. In sum, the results give an unique picture of how toddlers participate, interact and communicate while engaged in early mathematics, arts, literacy, moral issues, how to master the preschool context, express their intentions, inspire their peers to interaction and playful activities. Nevertheless, these ideas raise issues concerning the responsibility of research: How far can we go in talking in terms of children’s perspectives and how active and competent can a child be? It is extremely important to unpack and scrutinize the power relations that might be hidden in our ambition to take into account the perspective of the active competent and participating child.

 • 533.
  Emilson, Anette
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Young children's influence in a preschool context2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 534.
  Emilson, Anette
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Folkesson, Anne-Mari
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Participation related to teacher control2004Ingår i: The Experience of Citizenship / [ed] Ross, A., London: Metropolitan University , 2004, s. 43-50Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 535.
  Emilson, Anette
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Johansson, Eva
  University of Stavanger.
  Kommunikation af værdier til born2012Ingår i: Forskning i pædagogisk praksis / [ed] U Liberg &K Poulsgaard, Køpenhavn: Akademisk Forlag, 2012, s. 204-229Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 536.
  Emilson, Anette
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Johansson, Eva
  Universitetet i Stavanger.
  The Desirable Toddler in Preschool: Values communicated in teacher and Child Interactions2009Ingår i: Participatory Learning and the Early years: Research and Pedagogy / [ed] D. Berthelsen, J. Brownlee, & E. Johansson, New York: Routledge, 2009, 1, s. 61-77Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 537.
  Emilson, Anette
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Johansson, Eva
  University of Stavanger, Norway.
  Values in Nordic early childhood education: democracy and the child’s perspective2018Ingår i: International Handbook of Early Childhood Education / [ed] Marilyn Fleer, Bert van Oers, Springer, 2018, Vol. 1, s. 929-954Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this chapter is to outline and discuss the development of Nordic research on democracy in the field of early childhood education and care (ECEC). We will show how research over a relatively short time has altered from normative and political arguments for democracy in ECEC via an interest in how to implement and operationalize democratic ideas into practice, leading towards a more critical approach addressing complexity to democracy. Through this process a new concept of democracy connected with shared life and pluralism appears to emerge. Communication becomes important. In turn, ambiguity and even conflicting ideas appears to be accepted as a base for democracy.

 • 538.
  Emmelie, Carlsson
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Normer kring konflikthantering i förskolan2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 539.
  Eng, Matilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Viberg, Alexander
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Mobbning: En undersökning kring mobbning2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Omkring 10 % av alla elever känner sig mobbade i skolan, det här en siffra som är på tok för hög. Vi vill genom det här arbetet synliggöra kunskap om mobbning och öka förståelsen för de som arbetar kring barn och elever. Vi vill även se eventuella skillnader och likheter mellan åldrarna inom ämnet mobbning. Vi har använt oss av elev- enkätundersökning och intervjuat verksamma lärare och pedagoger. Vårt resultat visar att 10 % känner sig mobbade på den skolan där vi genomförde enkätundersökningen. Våra intervjuer har visat att mobbning är ett viktigt ämne som beror och påverkar många.

 • 540.
  Engborg, Linus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Thernlund, Martin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Spelbaserat lärande: En forskningsöversikt av spelens användning i undervisningen.2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen har som syfte att undersöka användningen av spel i skolundervisning. Den är genomförd som en systematisk forskningsöversikt där information samlats in via vetenskapliga artiklar som sedan granskats och analyserats. Resultaten kommer ifrån frågeställningar gällande hur spel kan implementeras i undervisningen, hur bra spel för lärande designas och vilka effekter spelbaserat lärande har hos eleverna. För att göra detta användas tre teoretiska perspektiv som belyser olika delar av frågeställningarna. Det första är Gees Affinity Spaces som behandlar den sociala miljön för lärande. Det andra är Amorys Game object model version II vilket behandlar designen av bra spel för lärande. Det tredje perspektivet är Illeris lärandeteori som belyser hur lärande sker. Forskningsöversikten mynnar ut i resultatet att spelbaserat lärande kan vara något användbart eftersom det ökar elevens engagemang och motivation, men att implementering av spel i skolverksamheten har ett flertal utmaningar gällande skolans struktur och lärarens arbete. Vidare framkom det att design av spel för lärande kräver att elevens behov och kunskapsmålen tas i beaktning. Dessa resultat leder till slutsatsen att spelbaserat lärande är effektivt för elevers utveckling men att detta kräver specialkompetenser hos läraren.

 • 541.
  Engdahl, Tobias
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Nikolausson, Göran
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Musicera mera: en studie om skolors olika mål och arbetssätt för musicerande2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit, dels att beskriva Sandsbromodellen som undervisningsmetod i ämnet musik, dels att tolka och skapa förståelse för vad olika musiklärare i Växjö kommun har för mål med momentet musicerande och hur de praktiskt arbetar med detta i sin musikundervisning samt att belysa och skapa förståelse för hur elever på Sandsbro skola upplever momentet musicerandet i musikundervisningen.

  Utifrån vår frågeställning valde vi att angripa problemet genom att göra en kvalitativ undersökning angående olika musiklärarnas syn på musicerande och en kvantitativ undersökning beträffande Sandsbro skolas elever och deras uppfattning om momentet musicerande i musikundervisningen. Det sammanställda resultatet har därefter bearbetats och analyserats utifrån litteratur inom det aktuella området.

  Resultatet visar att musiklärarna arbetar helt eller delvis utifrån egenproducerat material momentet musicerande. Vad beträffar Sandsbromodellen arbetar musikläraren helt och hållet utfrån egenproducerat material. Vidare visar resultatet att några av musiklärarna uppfattar puls och musicerandets koppling till musikteori som centrala delar av musikundervisningen medan någon har valt att lägga betoningen på det instrumentala musicerandet. Det instrumentala musicerandet utgör grunden för hela Sandsbromodellens metodik.

  En av musiklärarna integrerar all musikundervisning i ett musikhistoriskt eller musikteoretiskt perspektiv och ett grundläggande drag i Sandsbromodellen är att musikläraren drar nytta av elevernas stora intresse för populärmusik

  Musiklärarna anger också olika mål för momentet musicerande, dels att det skall ge spelglädje och öka lusten till musik, dels leda till ett ökat musikintresse och utveckla elevens samarbetsförmåga. Ett annat mål som anges är att musicerandet skall bli till en naturlig del av elevernas fritid utanför skolans ramar.

  Enligt den enkätundersökning som genomfördes på Sandsbro skola visar resultatet att eleverna uppfattar det positivt att de kan ha nytta av sina inlärda musikkunskaper också i framtiden samt att de kan bilda egna musikgrupper tillsammans med sina kompisar utanför skolan.

  För övrigt anser musiklärarna att elevinflytandet är av stor betydelse i momentet musicerande.

 • 542.
  Englund, Tomas
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Quennerstedt, Ann
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Wahlström, Ninni
  Örebro universitet.
  Education as a Human and a Citizenship Right - Parents' Rights, Children's Rights, or...?: The Necessity of Historical Cotextualization2009Ingår i: Journal of Human Rights, ISSN 1475-4835, E-ISSN 1475-4843, Vol. 8, nr 2, s. 133-138Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper serves as an introduction to three following papers, analyzing the contextual background to the different treaties - the United Nations' Universal Declaration of Human Rights, the European Convention on Human Rights , and the United Nation's Convention on the Rights of the Child - and focusing on how the relations between parents' rights and children's rights in the matter of education were shaped during the various drafting stages. The paper forms part of a project that intends to study the meaning and consequences of the increased tendency to view education from a perspective of rights. More specifically, the project aims to focus on the implications of parental rights and to analyze potential contradictions between parents' and children's rights in education.

 • 543.
  Engqvist, Tina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Barns möjlighet till inflytande i förskolan: En fråga om pedagogernas barnsyn?2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur yngre barns möjlighet till inflytande visar sig i olika sammanhang i förskolan så som vid fri lek, samling, måltid och vila. Samt hur olika barnsyn har betydelse för barns möjlighet till inflytande. Resultatet grundar sig på observationer och intervjuer med barn och personal på en förskoleavdelning för barn i åldern 1-3.

   

  Förskolan har genom åren influerats av olika sorters pedagogik beroende på vilka rön som för tillfället varit rådande från forskarna. I dagens förskolor har inflytande fått större utrymme och blivit till en rättighet för verksamhetens barn. I förskolans Läroplan, (Lpfö 98, rev 2010) finns ett särskilt kapitel som belyser vikten av inflytande. Där går bland annat att läsa att det är pedagogernas ansvar att se till så att barnen får ett reellt inflytande på både innehållet i verksamheten samt även på arbetssättet. Detta bidrar till att inflytande har blivit en aktuell fråga inom förskolans verksamhet.

   

  I studien visar det sig att pedagogerna har en flexibel barnsyn och att detta är något som har betydelse för barnens möjlighet till inflytande. Pedagogernas barnsyn förändrar sig beroende på vilken situation de befinner sig i. Vid till exempel fri lek så är pedagogerna väldigt öppna för att barnen ska få vara med och erbjudas chans till att påverka och erbjuder därför barnen stor möjlighet till inflytande. Tittar man istället på samlingarna så är det mer sällan som pedagogerna ser att det finns utrymme för barnens inflytande. Tidigare forskning betonar att speciellt yngre barn har ett omvårdnadsbehov som gör att pedagogerna inte alltid kan låta barnen få inflytande i alla situationer och att detta ibland leder till en barnsyn där de utgår ifrån att vuxna vet bäst, istället för att inta barnens perspektiv och aktivt arbeta med att låta dem få inflytande i verksamheten i alla situationer.

 • 544.
  Engren, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  "...det jag ser minns jag, det jag gör kan jag.”: En kvalitativ undersökning om fritidspedagogers syn på elevers lärande i fritidshem.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur fritidspedagoger ser på lärandet hos elever i fritidshemmet. Två frågeställningar ligger till grund för studien: Hur tänker fritids-pedagoger angående olika arbetssätt för elevernas lärande? Hur ser fritidspedagoger på betydelsen av elevernas inställning för lärandet? Undersökningsinstrumentet som användes i studien var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av sex fritidspedagoger som arbetade på samma fritidshem. Resultatet analyserades för att sedan kategoriseras. I studien framkom att samtliga fritidspedagoger anser att det är av stor vikt att göra eleverna delaktiga i sitt eget lärande. En aktivitet där det finns stora möjligheter att göra eleverna delaktiga är klubbar. Klubbar är en verksamhet där eleverna utvecklar idéer till aktiviteter. Då det inte finns några strikta ramar för vad en klubb rent kunskapsmässigt kan innehålla, kan det handla om precis vad som helst.

 • 545.
  Erelt, Sara
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Att skriva sig till läsning: en fallstudie om datorn som verktyg i läs- och skrivinlärningen2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur en pedagog arbetar med datorn som verktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen, vilka för- och nackdelar pedagogen ser med arbetssättet, samt elevernas attityder till arbetet. Undersökningen är en fallstudie av en pedagogs sätt att arbeta med Tragetonmetoden. Såväl observationer som intervjuer av pedagogen och elever har genomförts.

  Resultatet visar att pedagogens sätt att arbeta med datorn som verktyg kompletteras med andra läs- och skrivinlärningsmetoder och Tragetonmetoden utgör således ett av flera sätt för eleverna att lära sig läsa och skriva. Resultatet visar att pedagogens inställning till datorn påverkar huruvida den används för lärande och hur väl arbetet vid datorerna utvecklas. Pedagogen menar att eleverna lär sig skriva lättare och snabbare med hjälp av datorn och att arbetet på datorn är lätt att nivåanpassa efter varje elevs behov. Eleverna behöver inte anstränga sig motoriskt för att forma bokstäverna vilket innebär att de producerar mer text på datorn. Det tar dock relativt lång tid för eleverna att hitta bokstäverna på tangentbordet. Stavningsfunktionen innebär att det uppstår naturliga diskussioner kring skriftspråket och eleverna prövar sig själva fram till lösningar. Genom att samarbeta vid datorn lär sig eleverna av varandra och fungerar som handledare till varandra. Av olika anledningar föredrar ändå en majoritet av eleverna att arbeta enskilt vid datorn. Eleverna finner arbetet vid datorn roligt och vill gärna arbeta vid den. De anser att det är enklare att både skriva och läsa sina texter på datorn och menar att datorn utgör ett stöd för lärande. På datorn ljudar eleverna bokstäverna tydligt och de förväxlar inte dem på samma sätt som de gör när de skriver med penna. Tekniska problem i samband med arbetet vid datorerna upplevs ibland frustrerade av både pedagogen och eleverna.

 • 546.
  Erica, Lindfors
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Isabella, Hyltingö
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Transformativt lärande och kompetensutveckling2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 547.
  Erickson, Amanda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Gunnarsson, Amanda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Inkludering av elever i matematiksvårigheter: en systematisk genomgång av aktuell forskning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här systematiska litteraturstudien har skrivits med fokus på att utforska hur inkludering av elever i matematiksvårigheter beskrivs och diskuteras i aktuell forskning. Studien är uppdelad i tre olika delar. Första avsnittet fokuserar på elever i matematiksvårigheter och hur det diskuteras samt beskrivs i valda källor. Andra avsnittet tar upp hur inkludering fungerar i grundskolan för årskurs 1-6 och vilka kategoriseringar och metoder som används i det didaktiska fältet. Det tredje och sista avsnittet belyser vilka slutsatser som kan dras om inkluderingens påverkan på elever i matematiksvårigheter. Studien visar att elever i matematiksvårigheter inte kan definieras enhetligt. Däremot hänvisar forskningen till gemensamma behov och svårigheter hos dessa elever. Det finns således ingen bestämd definition till begreppet inkludering, utan innebörden skiljer sig åt beroende till vilket perspektiv det granskas utifrån. Konklusionen av litteraturstudien är att inkludering kan verka både positivt och negativt beroende på pedagogens inställning till att ha eller inte ha elever i svårigheter i ordinarie klassrum. En annan slutsats är att det behövs mer om effekter av inkludering av elever i matematiksvårigheter. 

 • 548.
  Ericson, Malin
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen. Högskolan i Kalmar.
  Nimstad, Louise
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen. Högskolan i Kalmar.
  Framtiden kommer bli mycket bättre: En studie om elevers tankar kring datorn som ett verktyg för textskapande och kommunikation2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

  Syftet med denna rapport var att undersöka elevers tankar kring datorn som ett redskap i textskapande och kommunikation i skolan, utifrån ett samhällsperspektiv. Med vilket menas att dagens samhälle har ett annat behov än gårdagens vilket ställer nya krav på skolan att förbereda eleverna för det samhället. Rapporten har undersökt hur elever tänker kring skriftspråkandet med datorn som verktyg och hur de skulle vilja att skriftspråkandet i skolan kommer gå till i framtiden. Rapporten bygger på en litteraturstudie följd av kvalitativa intervjuer med elever i år tre. Resultatet visade att flertalet av eleverna var positivt inställda till att använda datorer i sitt skriftspråkande. Dock visade också resultatet att datorer inte används regelbundet i de två skolor där de kvalitativa intervjuerna ägde rum. I resultatet återfanns både möjligheter och dilemman med att använda datorn i skolan. Många av dessa dilemman beror på att skolan inte har följt den samhällsutveckling som har skett genom datorns inträdde i samhället. Vidare visade resultatet på vilka möjligheter eleverna ser med IT i skolan som ett verktyg att nå ut till den globala världen och underlätta skrivsituationer.

 • 549.
  Ericsson, Anette
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Monica, Hansson
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Inne att vara ute: Föräldrars och förskollärares uppfattningar om uteförskolor2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uteförskolorna har ökat och därmed föräldrars och förskollärares möjligheter att välja barnomsorg/arbetsplats. Syftet är att undersöka vilka faktorer som är avgörande vid detta val, samt vilka uppfattningar föräldrar och förskollärare har kring för- och nackdelar med uteförskolan. Resultatet i vår undersökning har vi fått fram via enkäter till berörda föräldrar och förskollärare på de aktuella uteförskolorna. Den litteratur vi har utgått ifrån är dels knuten till föräldrars och pedagogers relation till förskolan, dels om vikten av utevistelse och dess pedagogik. Resultaten visar hur positiva både föräldrar och förskollärare är till uteförskolan. Den främsta anledningen till val av utevistels är att naturen erbjuder hela kroppen och alla dess sinnen på riktiga upptäcksfärder. En annan central faktor är den engagerade personalen som förmedlar den utepedagogiska tanken i verksamheten. De gemensamma fördelarna är barns förbättrade motorik, goda hälsa och ökade kunskaper om naturen. Föräldrarna anser inte att det finns så många nackdelar, men de liksom förskollärarna tar upp ljudnivån som kan vara svår att dämpa när barnen kommer in.

 • 550.
  Ericsson, Charlotte
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED). Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Du måste förstå det du läser, annars blir läsningen meningslös: En studie om tre lärares uppfattningar kring lässtrategier utifrån En läsande klass2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate how teachers work with reading-comprehension strategies with the aid of the teaching material En läsande klass (A Reading Class). It explores the advantages and disadvantages that exist, and the grounds on which the material is used in the classroom. The method employed in the study is qualitative and non-standardized interviews with three teachers of Swedish in the lower level of compulsory school. The schools are all located in the same municipality. My personal experience of earlier periods of teaching practice has also contributed to the study. The result shows that the interviewed teachers think that they make their strategies for reading comprehension clear through the material En läsande klass. This in turn has the consequence that the pupils gain a greater understanding and awareness in their reading and thus develop a more profound reading comprehension.

891011121314 501 - 550 av 2540
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf