lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 1329
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Andersson, Frida
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Johansson, Anna
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Palo, Madeleine
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Implementering av förändring: En fallstudie om att hantera förändring i offentlig sektor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Implementering av förändring - En fallstudie om att hantera förändring i offentlig sektor. Författare: Frida Andersson, Anna Johansson & Madeleine Palo.Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan. Program: Human Resource Management.Kurs: Företagsekonomi III – Organisation, Kandidatuppsats. Handledare: Hans Wessblad. Examinator: Mikael Lundgren. Syfte: Syftet med vår studie är att göra en utredning av vilket tillvägagångssätt en offentligorganisation använder sig av vid implementering av förändring. Metod: En fallstudie som behandlar implementering av förändring ur ett organisationsperspektiv. Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi och en deduktiv metod. Slutsats: Resultatet av studien visar att implementeringen har skett ur ett strategi E-perspektivmed fokus på planering och förändring av strukturerna i organisationen. I vår undersökning framkommer det att lärarna inte fick vara med och påverka i förändringsarbetet. Ledarna påvisade också strategi E genom att de var styrda att agera enligt den förutbestämda planen. Nyckelord: Planerad förändring, strategi, medarbetare, ledarskap, organisationsförändring, motstånd, implementering av förändring.

 • 52.
  Andersson, Kenni
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Johnsson, Jacob
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Råberg, Jacob
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Utveckling av säsongsdestinationen Öland: ”Åker du norr om Köpingsvik så vetefan om du får mat överhuvudtaget”2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien belyser Öland som turismdestination, där författarna har uppfattat en säsongsfokusering till sommarmånaderna. Syftet med denna studie är att presentera tre olika scenarier som visar hur Öland kan bli en destination med turistflöde året runt. Det görs genom att i huvudsak undersöka Öland. Det empiriska materialet i studien grundas ur nyckelinformantintervjuer med turismaktörer från Öland. Vid sidan av det undersöks även hur andra svenska turismdestinationer arbetar med säsongsindelning. Här har författarna valt att undersöka Kosta och Åre som fungerar som exempeldestinationer och stöd till utvecklingen av Öland. Hela studien baseras på en analytisk induktion, där det skapas en teorigenerering utifrån det empiriska materialet från samtliga nyckelinformantintervjuer och analysen görs efter varje empiridel. Studiens avslutande del består av slutsatser om turismdestinationen Öland, där även det empiriska materialet från destinationerna Kosta och Åre kombineras med slutsatser om Öland. Därefter presenteras tre scenarier för Öland, där grunden baseras på empirin, analysen samt slutsatsen. Avsnittet blir således studiens kunskapsbidrag och är baserat på syftet med studien.

 • 53.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Björn, Alexandra
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Stensson, Jennifer
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Glasbubblan: En studie om kvinnliga ledare och deras avancemang i den svenska musikbranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: The glass bubble - A study about female leaders and their advancement in the Swedish music business.

  Authors: Lisa Andersson, Alexandra Björn and Jennifer Stensson

  Institution: Linnaeus University, School of Business and Economics

  Program: Music & Event Management

  Course: Business Administration III - Organization, Bachelor Thesis

  Supervisor: Mathias Karlsson

  Examiner: Hans Wessblad

  Problem statement: What obstacles do women experience on their way to the leading positions in the Swedish music industry?

  Purpose: The purpose of this study is to map out the obstacles that female leaders experienced on their way up in the Swedish music business.

  Method and theoretical reference framework: This thesis consists of a qualitative research with a deductive approach. We have collected empirical data that consists of nine semi structured interviews with female leaders in the music business. The theoretical referensframe we have used contains the glass ceilings structures of possibilities, power and gender.

  Discussion: In the discussion, we present the obstacles that we have mapped out from the womens experience. But we also present the obstacles that women have been exposed to unconsciously. We also present our contribution to the already existing research in the shape of a new glass metaphor; the glass bubble. 

 • 54.
  Andersson, Maja
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Bengtsson, Sophia
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Collaborative Consumption och nutida resebeteenden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Syftet med studien är att med hjälp av intervjuer och enkäter se vilka samband det finns mellan Collaborative Consumption och det nutida resebeteendet hos Couchsurfings och BlaBlaCars användare. Studien utgår ifrån en deduktiv ansats där teori har prövats på insamlad empiri. För att avgränsa studien har vi efter en analys av fenomenet valt att undersöka hur aspekterna autenticitet, tillit, informationsteknologi, tillhörighet och budget spelar in på Couchsurfing- och BlaBlaCar-resenärens resebeteende. Collaborative Consumption utifrån ett reseperspektiv kan till exempel handla om att man på sin resa samåker till destinationen för att sedan övernatta på en främlings soffa. Det är ett nytt fenomen och ett nutida resebeteende då det i dag är ett allt mer populärt resesätt. Det nutida resebeteendet används därför som ett mätinstrument för att förstå hur aspekterna inom Collaborative Consumption påverkar resenärernas resebeteende. Resultatet i studien har visat att ett kulturellt utbyte med både värden och platsen är det största motivet för Couchsurfings medlemmar. För BlaBlaCars resenärer är det däremot det låga priset som är den främsta anledningen. Både Couchsurfings och BlaBlaCars användare antyder att de har valt resesättet för att de vill träffa nya människor och känna gemenskap. Studien har visat att graden av tillit skiljer sig mellan män och kvinnor; kvinnor vill till en högre grad än män göra ett utbyte med en användare av samma kön. Likaså har det visats att användarens recensioner och rekommendationer från tidigare utbyten kan vara avgörande vid valet av resa. I studien har det även framgått att utvecklingen av informationsteknologin har en inverkan på resenärens bokningssätt då det har möjliggjort att boka sin resa på ett enklare sätt. Sociala medier påverkar resenären att använda sig av resesättet, dock har majoriteten av medlemmarna i vår undersökning blivit introducerade till Couchsurfing och BlaBlaCar via en vän.

 • 55.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Engström, Julia
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Visselblåsares DNA: En kvalitativ studie om svenska visselblåsare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 56.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Jerlmark, Julia
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Skryt dig lycklig: Resan från vykort till delning på social media2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur bild- och informationsdelning påverkar användare på social media. Studien innefattar en beskrivning av bild- och informationsdelning på Facebook och Instagram. Vi vill undersöka fördelar och nackdelar med användandet av internetbaserade forum. Studien ska generera i kunskap om hur individer påverkas av social media och om de använder sig av fenomenet för att söka och dela med sig av information i relation till resandet.

 • 57.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Nilsson, Anna
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Jaget eller företaget: Varför väljer företag att omlokalisera?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den primära frågan i denna studie är varför företag väljer att omlokalisera och syftet är

  att generera ett antal idealtyper som illustrerar drivkrafter bakom företagsmigrationer.

  För att undersöka detta har enkäter skickats till företag som flyttat från Växjö kommun

  2015 varav enkäterna sedan kompletterats med tio telefonintervjuer. Majoriteten av

  företagen i undersökningen var solo- och mikroföretag där resultatet visar att de flesta

  företagen väljer att omlokalisera på grund av familjesskäl. I slutsatsen presenteras även

  fyra idealtyper för företags omlokisering. Dessa idealtyper är; omlokalisering på grund

  av familjeskäl, student som flyttar hem, hittade kärleken och företag under

  omstrukturering.

 • 58.
  Andersson, Ronja
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Belokozovska, Gabriella
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Hultin Johansson, Frida
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Barapapapa – I’m not leaving it: En fallstudie om hur Mc Donalds genom internal marketing motiverar till långvarigt medarbetarskap2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I serviceföretag är personalens prestation viktigast då den liknas med tjänsten som levereras. Därmed kan organisationen bara bli så bra som medarbetarna tillåter, vilket gör det betydelsefullt med anställda som vill och kan utföra sitt arbete. Genom internal marketing ökar förutsättningarna för hållbara medarbetarskap genom att attrahera, utveckla och motivera personal då deras behov uppfylls.

   

  Mc Donald’s är en verksamhet som visar att medarbetarnas inställning inför arbetet ändras med tiden och att ett tillfälligt arbete lätt kan förvandlas till en långvarig anställning. Trots linjära processer och inlärda procedurer fångar verksamheten personalens intresse och motivation. Då det saknas studier om internal marketing ur medarbetarsynvinkel var det relevant att få en förståelse för vad som motiverar medarbetarskapet, således genomfördes denna fallstudie med ett ”bottom-up” perspektiv. Eftersom internal marketing byggs upp från vad som motiverar och hur det möjliggörs genom empowerment och enabling utgick studien från Mc Donald’s som förebild utifrån en franchisekedja i Helsingborg. Syftet var att skapa förståelse för medarbetarnas val till långvarig anställning på Mc Donald’s för att sedan kunna bidra med nya perspektiv inom såväl forskning som andra verksamheter i servicebranschen. För att ge ett medarbetarperspektiv använde vi oss av kvalitativa intervjuer där det utifrån respondenternas beskrivningar växte fram nya teoriområden, som en del av grundad teori.

   

  För att motivera (empower) sina medarbetare influerar en positiv företagskultur, belöning som speglar prestationerna, förutsättningar för karriärsutveckling samt engagerad personal som är entusiastiska inför arbetet. Respondenterna på Mc Donald´s beskriver att företagskulturen ger medarbetarna en stark gemenskap genom vilken en unik organisatorisk förståelse har formats. Vidare är all belöning bra men uppmärksamhet och konstruktiv feedback upplevs som viktigast. Att också kunna utvecklas inom verksamheten benämns som betydelsefullt för att kunna använda framväxten i såväl privatliv som arbetet. Engagemanget måste finnas för att ge en känsla av tillfredsställelse av att bli ett med företaget. Detta tillsammans med funktioner som möjliggör (enable) motivationen gör anställningen hållbar. Som stödfunktioner benämns ledarskap, kunskap och arbetsmiljö. Ett ledarskap som ser till att stötta, guida men också kontrollera underlättar medarbetarnas arbete och hjälper dem i utvecklingen. Att dessutom få tillgång till kunskapsbildning ger förutsättningar för självständighet tillsammans med en arbetsmiljö som är tillåtande och underlättar för effektivt arbete.

 • 59.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Nyman, Nathalie
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Orup, Josefine
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Artister som (o)frivilliga ledare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Baserat på att ett informellt ledarskap är något som tillskrivs en person av människor som har en vilja att följa denne, är ledarskapsrollen inte nödvändigtvis alltid självvald. Därmed fanns ett intresse att lyfta ledarens förhållningssätt till sin tillskrivna ledarroll. Genom detta sågs även en möjlighet att belysa att ledarskap inte enbart ger upphov till konsekvenser för följarna utan även för ledaren i fråga. Problemformulering: Hur förhåller sig artister till sitt tillskrivna ledarskap? Syfte: Syftet med detta arbete är att redogöra för om ett tillskrivet ledarskap upplevs som positivt och/eller negativt av artisten i fråga. Metod: Studien är av kvalitativ karaktär samt har en induktiv forskningsansats. Insamling av empiri till rapporten har skett genom sju semistrukturerade intervjuer med verksamma artister samt branschaktörer vilka på olika sätt arbetar nära artister. Slutdiskussion: Majoriteten av rapportens respondenter framhåller ett positivt förhållningssätt till den informella ledarroll yrket som artist medför. Framförallt lyfts aspekter som en känsla av tillhörighet, bekräftelse och uppskattning samt en ömsesidig, nära relation med följarna. Denna studie tyder på att följarna i många fall är av större vikt än ledaren i fråga. Det är vidare just denna relation samt artistens beroendeställning gentemot följarna som till stor del påverkar, och även i vissa fall avgör, hur artister förhåller sig till sitt tillskrivna ledarskap.

 • 60.
  Andersson, Stina
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Cohn, Charlotte
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Eriksson, Mathilda
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Ensam är inte stark: En kvalitativ fallstudie om interkommunal samverkan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Collaboration between small municipals have become a solution and necessity to overcome the challenges small municipals are experiencing and to fulfil their obligations. Due to urbanisation and demographical change, collaboration is an increasing phenomenon among small municipals in Sweden. The area is not particularly researched and the purpose of this study is to create a greater understanding of inter-municipal collaboration and identify factors that can affect the cooperation between the municipals. We have studied the phenomenon with an inductive research method and qualitative case study of two small municipals in Southern Sweden collaborating by a contract agreement. Everyone directly involved in the collaboration on different hierarchical levels in both organisations have been included in the research. Based on the result of our collected empirical material we have used with theories in order to increase our understanding of the phenomenon.

  The result of our research has proven that inter-municipal collaboration is complex and the main difficulties we have identified can be related to following areas: unclear division of responsibilities and tasks in the agreement, lack of communication and information to the co-workers, the municipals’ different assumptions and the absence of a manager and leader. We have composed suggestions to action that may prevent and avoid the difficulties. An impact assessment should be conducted before the collaboration is initiated in order to identify the purpose, objectives, resources and assumptions each municipal have. The division of responsibilities and tasks should be clearly specified in the agreement in order to avoid misunderstandings and uncertainty. The co-workers have a significant role in the collaboration and as inter-municipal collaboration often is a top down decision, it is important that the management take the co-workers' needs into consideration and involve the employees in the entire process.

 • 61.
  Andreas, Jansson
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Att leda en ideell ungdomsorganisation strategiskt: En fallstudie om synen på strategi och strategisk ledning i ideella ungdomsorganisationer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbeta undersöker tre ideella ungdomsorganisationers syn på strategi och strategiskt arbete. Det tar sin utgång i intervjuer genomförda med ordförande för organisationens nationella styrelse där frågor om organisationen, ledarskapet, styrelsen, strategi och långsiktigt arbete diskuterades. På intervjuerna gavs även utrymme att diskutera vilka problem organisationerna såg kring strategiskt arbete.

   

  Organisationerna valdes ut genom att kontakta de största ideella ungdomsorganisationerna i Sverige och intervjuer genomfördes med tre olika organisationer. Intervjuerna visade på många liknelser i hur organisationerna arbetar och ser på strategi, men även många olikheter. Utifrån dessa intervjuer genomfördes en litteraturstudie för att finna mönster och förklaringar till det som noterades i intervjuerna.

   

  Det framgår att dessa tre organisationer är medvetna om begreppet strategi och att alla utgår från ett tankesätt med ”strategi som plan”. Det skiljer sig dock kring vem/vilka det är som beslutar om strategin och hur aktivt detta arbete är i de olika organisationerna. Den största organisationen förefaller vara den som har det mest utvecklade tankesättet kring strategiskt ledning, men är samtidigt den organisation som möjliggör minst inflytande av dess medlemmar. Men arbetet slutar ofta där, med en strategi, med en plan. Det är styrelsen, ibland bara ordförande, som arbetar med strategin och det framgår att det behövs ett mer aktivt arbete med hela organisationens förståelse av behovet av strategi.

   

  Samtliga organisationer uppvisar problem med kontinuitet när medlemmar eller styrelse byts ut samt att det kan finnas ett stort kunskapsglapp.

 • 62.
  Andreen, Linda
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Friberg, Joel
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Innovera eller stagnera!: Öppen innovation inom tillverkande små och medelstora företag i Småland2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Titel: Innovate or Stagnate! – Open innovation in manufacturing small and medium-sized businesses in Småland.

  The purpose of the study is that, from a leadership perspective (innovation

  management), create a better understanding of open innovation in manufacturing small and medium-sized enterprises. The study therefore intends to contribute to the understanding of how open innovation processes leads to greater innovation in manufacturing small and medium sized businesses.

  We have used a qualitative research method and adopted an abductive

  approach. We made interpretations and created meaning based on our research results.

  Our theoretical framework is based primarily on Chesbroughs (2003) research on open innovation. Based on this model, we have selected a number of other theories, which we perceived as prerequisites for small and

  medium sized companies in open innovation processes. Hence, we have

  chosen innovation management and cooperation and networking.

  We interviewed the leaders in manufacturing small and medium-sized

  enterprises. We have used two groups where one group represents

  leaders in the manufacturing industry in Torsås (group 1). Group 2 is represented by companies working with open innovation or know what open innovation is.

  There are several factors that affect an open innovation process in small

  and medium enterprises in the manufacturing sector. The leader has a vital

  role in this context. If the leader implements an open innovation model in

  the development processes, this helps companies become more innovative.

  Open innovation can be used as a model for small and medium-sized enterprisesin the manufacturing industry to create increased innovation. By understanding how innovation management affects and how the leader can work with cooperation and networking, good conditions for adoption of an open innovation model is created. Leadership is everything in an open innovation process, which also affects how the organization looks at innovation. Due to a favorable profile or a job for a favorable profile will alsostrengthen the power of innovation.

 • 63.
  Androulaki-Ralli, Georgia
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  The Leading Role of Influencers in the YouTube Beauty Community2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Online communities are consuming significant time in the life of people. YouTube Beauty Community is one that exerts an important level of influence to the people who follow the YouTube Beauty Creators. Those, as leaders, have followers that follow them without coercion and the influence that they get is significant. Through this thesis is studied the characteristics and means that YouTube Beauty Creators have in order to exert influence.

   

  In order to identify the characteristics and means that YouTube Beauty Creators use, a model was created to be used for video observations. Twelve beauty channels and more than 100 videos were observed in order to identify eight new means and characteristics that YouTube Beauty Creators are using to exert influence to their followers.

   

  I conclude my work by building a bridge between YouTube Beauty Creators and different leadership styles, as well as a discussion on the importance of this enormous influence. It is highlighted the meaning of it for the development of social identities that watch these kind of videos. Lastly, it is pointed out the importance of social structures related to the gender issue and how the era of image affects these two factors.

 • 64.
  Anemalm, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Fredriksson, Josefine
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Ramsvik, Josefine
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Dömda till Frihet?: Ett genusperspektiv på det ökade kvinnliga frilansandet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Frilans som organisationsform blir allt mer populärt och siffran stiger i en utmärkande hög grad bland kvinnor. I och med ojämställdheten i samhället stöter kvinnor på många strukturella begränsningar i både arbets- och privatliv. Denna uppsats syftar till att belysa dessa två aspekter i samband med varandra, och därmed frilansande som organisationsform utifrån ett genusperspektiv. För att uppnå syftet besvarar vi frågorna om varför kvinnor frilansar och vilken betydelse frilansande har för kvinnors position i arbetslivet, med ursprung i semistrukturerade intervjuer med ett antal kvinnor inom musikbranschen. Slutsatsen tyder på att kvinnor delvis frilansar på grund av individuella faktorer men även på grund av ojämställdhet på arbetsmarknaden och genom att frilansa tar de sig förbi vissa jämställdhetshinder. Men även när de tagit sig förbi dessa hinder, medför frilansande som organisationsform andra hinder vilka gör att kvinnors drastiskt ökande frilansande inte bör påverka arbetsmarknaden till att bli mer jämställd på längre sikt. Däremot skulle så kunna ske om kvinnors frilansande utvecklades till att bli egenföretagande med anställda.

 • 65.
  Anja, Jablanović
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Çakanlar, Özden Aylin
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Hohls, Christiane
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Fast Fashion in the Experience Economy: Comparing online and in-store shopping experiences2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Fast fashion retailers have faced a difficulty in translating in-store experiences to online experiences. Although online shopping is increasing, the in-store shopping is still very important for a superior shopping experience. Technology has had a major impact in making multichanneling retail more consistent, although there are gaps that technology can not fill.

  This study attempted to measure how consistent the customer experiences were online and in-store. Shopping experiences were measured with different concepts such as: flow, usability, interactivity, atmospherics and tactility. These concepts were measured separately in-store and online, in order to be compared. The purpose was to find out which concept is inconsistent so the authors could make recommendations for improvement to fast fashion retailers. The research approach was a mixed method approach and the chosen research design was cross sectional, using quantitative research to corroborate qualitative research findings.

  The results from a quantitative questionnaire of 263 experienced fast fashion consumers in Sweden show that the consistency varies between the concepts. The qualitative study was done at two occasions on a sample of six interviewees in each focus group, and gave a deeper understanding for why the shopping experience was or wasn't consistent. The qualitative results varied amongst the individuals and show that reasons for being inconsistent are intrusive salesmen, insufficient size measuring tools, long queues, lack of tactility and the most interesting of all: making better return and ordering policies.

  The future lies in making it easier to order online, in order for the consumer to be able to experience the product in real life, through staff-free fitting rooms and showrooms and such, rather than making the experience better online. The future seems to lie in solving the reverse of the start point of this study, namely translating online to in-store experiences. 

 • 66.
  Anton, Milemo
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Christoffer, Widéen
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Fokus på personalomsättning: en etnografisk studie på försäkringsbolaget Trygg-Hansasoutboundavdelning i Växjö2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Master's thesis, Master of Business Administration program, School of Business ofEconomics at Linnaeus University, Management, Course code, 4FE10EAuthors: Anton Milemo and Christoffer WideénTutor: Magnus ForslundTitle: Focus on employee turnover - an ethnographic study on the insurance companyTrygg-Hansa’s outbound department in VäxjöBackground: The costs of losing employees, recruiting new people, making a selectionof potential employees and training them are all high. The costs often exceed onehundred percent of the annual salary for the otherwise vacant position. In addition to thedirect costs of employee turnover troubles, things such as work confusion, loss oforganizational memory along with strategic skills can arise. The employee turnover rateof Trygg-Hansa’s outbound department in Växjö is too high according to the officemanager.Purpose: Understand the causes of high employee turnover in a Swedish insurancecompany.Methodology: This thesis consists of an ethnographic study of a Swedish insurancecompany. It is a qualitative research where data collected through observations andinterviews has been conducted.Results, conclusions: The study discusses a number of reasons as to why the highemployee turnover of staff has emerged. The macho culture, contributes to a highemployee turnover, as long as it exists. Employee turnover can be reduced by a higherwork satisfaction. This can be achieved by working with factors such as expectation,stress, anxiety, depreciation and attention.

 • 67.
  Appelquist, Patrik
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Johansson, Jesper
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Törnlöf, Mathilda
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Shareadox: -The paradox of service quality assurance in Sharing Economy businesses2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the Sharing Economy is to exploit unused resources between people, as an alternative to buying new and owning themselves (Gansky, 2010). Gansky (2010) argues that a major reason why the Sharing Economy has grown in recent times is, besides from the recession and people’s increased environmental awareness, the urbanization which has made people move closer to each other and in to the big cities. This in addition to an increased use of GPS technology in smartphones enables people to be constantly connected to an ever-changing network. People now share and exchange services and products from each other. Sharing Economy businesses (SE businesses) enables this by facilitating the meeting and transaction, while at the same time capitalizing on it.

  What most established theories within the subject have in common is that they primarly describes what the Sharing Economy phenomenon is, but not how the SE businesses are working or could work with the business economics aspects such as quality assurance.

  Many SE businesses are building their brands as service companies and are therefore marketing themselfs as such. This despite the fact that these companies merely are enabling, and capitalizing on, individuals to connect. Hence, the SE businesses no longer own either the human or physical resources in the same way as traditional businesses would. Even so, these individuals are the public face of the companies. In order to continue to capitalize on the phenomenon it should be in the interest of the SE businesses to somehow work towards ensuring the quality of their services, but what happens when the resources are no longer owned by the company?

  The purpose of this study is to increase understanding of how SE businesses work with quality assurance of its services. There are in current time not many empirical studies on how SE businesses work with quality assurance from a business perspective. Therefore, this study intends to generate a theory based in reality. The researchers have used the grounded theory methodology. The companies that have been object of study are AirBnB, Lyft, Flexidrive and WorkaroundTown.

  One finding from the study is that the objects of study, the SE businesses, are working consciously on quality assuring their services through recruitment, training and feedback to their providers (the ones performing the services). Despite the fact that these companies only intend to work as an intermediary between users who want to share resources, the study has shown that the companies are focusing much on what could be compared to Human Resource Management.

   

  Furthermore, the SE businesses are using tools that in different ways result in quality assurance. Standardized systems for reservations, payments and similar reduces the risk of errors. Systems for grading fulfill a purpose of incentives as well as a means of control for quality assurance. The building of a community contributes to the creation an artificial corporate culture where common values and quality assumptions are being established. New providers are being recruited, trained and shaped in a user community where quality and standards are already deeply rooted.

   

  Finally, the study has shown that various tools are of various importances in the quality assurance work depending on the development on the SE business in question. As the service transactions between users are becoming more and more self-propelled, the company’s resources can shift from managing the main process towards managing supporting processes such as reactive processes, marketing and community building.

 • 68.
  Arabyan, Petros
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Vedelago, Arnaud
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Leading Working Environment to Foster Employees' Creativity2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to discuss three main categories such as: leadership, working environment and followers’ creativity. Particularly, the general principle of the work is to define how those notions are intertwined. Having used the principles of the Grounded theory (Corbin & Strauss, 2008), we conducted our research with the main emphasis of originating theory from the data that was collected from empirical and theoretical materials. In particular, we found out that leadership factors classified as “work-related” influence the “organizational culture”. Similarly, “management skills” of the leader are closely interrelated with “organizational structure”. Finally, “team-related” leadership traits have their immediate effect on “organizational climate”. Consequently, we can state leadership is able to set up a creative working environment that fosters individual’s creativity. Later forward, the creative working environment is believed to be an ultimate prerequisite that fosters individuals’ creativity. However, it is pertinent to note that leadership as such, can directly influence employees’ creativity as well. As a final analysis, we claim that authentic leadership due to its indispensable attributes is an ultimate prerequisite that enhances individual’s creativity based on the findings of our research.

 • 69.
  Arvidsson, Felicia
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Svensk företagsetablering utomlands: Exemplet Kina2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kina har sedan flera år tillbaka varit en av världens största ekonomiska stormakter. Detta har gjort att marknaden har lockat till sig fler länder, dels för att marknaden är stor, men också för att Kina fortfarande är ett relativt billigt land att producera i. Kina ligger också långt bort ifrån Sverige och den nationella kulturen är annorlunda. Affärsrelationer fungerar på ett annat sätt än i Sverige. Eller är det bara som vi tror? Hur går det till att etablera sig i Kina och på vilket sätt gör man det bäst? Vad är det största barriärerna? I tidningar har det stått om företag som går under på den kinesiska marknaden och vissa företag som växer som aldrig förr. Hur blir man ett av de företag som lyckas? För att kunna lyckas med en etablering utomlands, krävs det att man har koll på etik, moral och uppförandekoder i det landet, speciellt när det gäller Kina. Man måste anpassa sig till den kulturen man kommer till. Det är viktigare i vissa länder än i andra och i Kina är det väldigt viktigt. I förevarande uppsats identifieras några av de kulturella skillnaderna som är viktiga vad gäller affärsrelationer, detta för att skapa en bild av hur man bygger upp en bra affärsrelation i Kina men också för hur man lyckas med sin företagsetablering på rätt sätt och på vilket sätt man ska ta sig in på den kinesiska marknaden. Detta sker utifrån teoretiska aspekter, men framförallt från empiriska resultat där tre företag har intervjuats om deras upplevelser av nationella kulturskillnader, samt etablering på den kinesiska marknaden.

 • 70.
  Arvidsson, Ida
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Ivarsson, Hanna
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Rydhage, Josefine
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Att arbeta i ett gränsland: En studie om HR-arbetares utsatta position2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att skapa förståelse för hur människor inom HR-avdelningar upplever de olika rollerna som arbetet kräver. Vi ämnar skapa en större medvetenhet för den utsatta position som HR-arbetare befinner sig i, för att belysa och möjliggöra förebyggande åtgärder. En ökad förståelse för rollproblematiken hos HR-arbetare kan även underlätta orienteringen och förhållningen till de roller som individer och avdelningar själva intar samt de roller som de påtvingas. Resultaten ämnar även mynna ut i ett underlag för reflektion om HR-arbetares egen nutida samt framtida roll i organisationen och hur de kan nå en önskvärd position där fler intressenter blir nöjda.

  Metod: Studien baseras på en fallstudie i ett stort företag som ingår i en internationell koncern. Arbetet har utförts med hjälp av en kvalitativ forskningsstrategi, som fokuserar på intervjuer, samt en deduktiv ansats.

  Resultat: Studien påvisar brister i befintlig teori gällande HR-arbetares utsatta position. Studien har därför genererat i tre nya antagande som komplement till teorin, vilka är följande: (1) HR-arbetet är strategiskt och fokuserar främst på rollen som strategisk partner, vilket leder till begränsad rollöverlastning. (2) HR-arbetare agerar mot olika aktörer men prioriterar arbetsgivaren, vilket leder till minskade rollkonflikter. (3) HR-arbetares roll är till viss del oklar på grund av förskjutning av arbete samt bristande arbetsfördelning, vilket leder till oklarhet.

 • 71.
  Arvidsson, Linda
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Gran, Amanda
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Sjöberg, Matilda
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Ready or not, here they come!: En deduktiv studie om utbytesstudenternas betydelse för destinationen Kalmar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Exchange students has been seen as an important segment of youth tourism according to previous studies of the topic, nevertheless have destinations failed to see the connection between the group and the advantages that comes with. This study aimed to investigate what kind of advantages the exchange students of Kalmar brings to the city. Previous research discusses the biggest advantages as economic, cultural and marketing, these three became the categories we investigated in our study. The study is based on a survey and three interviews.

   

  Our study showed that the exchange students in Kalmar payed basic living costs. They also brought visitors and travelled around the destination as well as to other Swedish and European cities. They proved to have long term economic advantages since many of them planned to come back in the future. The result of the study when it came to marketing was that most of the students had a positive image of Kalmar, most of them also used social media and talked about or mentioned Kalmar in their updates. Many of the students would also recommend Kalmar to future exchange students. The biggest cultural impact according to previous research was that exchange students expose the host society for different cultures, however this can only happen if the exchange students gets the chance to interact with the local people and students at the destination. Our study showed that the exchange students did to some extent interact with the local students but not very much with the local society.

   

  Our conclusion became that we couldn’t say for sure to what extent exchange students affected Kalmar from an economic and cultural perspective. But we can say that from the marketing perspective the exchange students brought some advantages. We think that even though we cannot say for sure to what extent the students affect Kalmar, we do believe that the advantages that comes with the exchange students needs to be addressed and recognized by the destination and its actors. 

 • 72.
  Ask, Frida
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Fransson, Sara
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Hundra år med åtta timmars arbetsdag: En kvalitativ studie om arbetstidsförkortning och framtidens arbetstid2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to identify the employers' attitudes concerning working time reduction, and find answers to whether they see it as a realistic alternative for the future. In order to succeed in achieving our goal, we have used a qualitative method with an inductive approach. We have interviewed five representatives from different companies in order to investigate what they think about work time reduction as a phenomenon. The result shows that employers see both advantages and disadvantages of working hours reduction. The biggest obstacles to the implement of working hours reduction that our informants see are the companies' lack of knowledge, a sense of uncertainty and the risk of financial losses. The advantages that they see are especially that working hours reduction can increase the balance between work and leisure, benefit gender equality in society and that it is a way for employees to be able to work all the way to retirement, even when the retirement age increases. The result also shows that employers see even more flexibility in the future and that they do not currently see sufficient need for shorter working days in order for it to be a priority issue for their company. On the other hand, if the sickness rate increases, they can see reduction of working hours as an alternative even in their organizations.

 • 73.
  Ask, Urban
  et al.
  University of Gothenburg.
  Magnusson, Johan
  University of Gothenburg.
  Bredmar, Krister
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Big Data use in performance measurement and management: a call for action2016In: Journal of Business and Economics, ISSN 2155-7950, Vol. 7, no 3, p. 402-417Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Big Data is starting to permeate the field of performance measurement and management. With data being referred to as the “new oil of the 21st century” and organizations more and more striving for utilizing this to their advantage, the notion of Big Data has become a hallmark for the modern decision maker. We argue that albeit promising for performance measurement and management, there are several aspects that need to be addressed within research. This paper builds on a literature review of extant research, and, a case study, and raises issues that if left unchecked could have negative impacts on the field of performance measurement and management. Despite the many positive aspects associated with Big Data, there is a need for a sound, critical perspective. The findings are discussed in relation to the three Vs regarded as the core definition of Big Data (volume, variety and velocity) and illustrated by a case study.

 • 74.
  Aspeteg, Joakim
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Karlsson, Jonas
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  A Swedish perspective of business negotiation in a cross-cultural context: A multiple case study on B2B level regarding business negotiations in China and how cultural differences has an impact 2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore what cultural differences Swedish business negotiators perceive and how they adapt and/or manage the differences. 

 • 75.
  Augustsson, Åsa
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Ex situ bevarande: En studie av djurparkers arbete för att bevara biologisk mångfald och turismens förutsättningar för det arbetet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Medvetenhet om klimatförändringars påverkan som växt i takt med turismens ökade omfattning har utvecklat ett behov för hållbart resande och en ökad förståelse hos människor om mänskliga aktiviteters negativa miljöpåverkan. Som en utveckling av denna medvetenhet om klimatförändringars påverkan till miljöhot och förlust av biologisk mångfald har djurparker som turistattraktioner fått en allt mer betydelsefull roll. Djurparker, med sina samlingar av djur, har goda förutsättningar för att bevara biologisk mångfald. Djurparker behöver därför bidra till bevarande och djurparkers syfte anses just omfatta bevarande. Tidigare forskning belyser dock att det krävs mer förståelse för vilka bevarandeuppgifter djurparker tar sig an och bidrar med.

  Syfte och problemformulering: Studiens syfte är att utreda svenska djurparkers bevarandearbete för biologisk mångfald, och besvaras av frågan:

  På vilka sätt arbetar svenska djurparker med bevarande av biologisk mångfald?

  Metod: Studien har genomförts utifrån en deduktiv ansats där tidigare forskning har utgjort en grund för studiens forskningsområde. Teoretiska aspekter har testats gentemot studiens empiriska material. Data har samlats in genom telefonintervjuer som genomförts med 19 stycken djurparker belägna i Sverige.

  Slutsats: Svenska djurparker arbetar med olika bevarandeaktiviteter och i olika stor omfattande grad för att bidra till biologisk mångfald. I samtliga svenska djurparker är djuruppfödning samt information och utbildning de främsta bevarandeuppgifterna. I många djurparker förekommer även arbete med att stödja bevarande in situ, samt att bedriva eller möjliggöra forskningsstudier. Som en förutsättning för bevarandearbetet är turism en betydelsefull faktor eftersom turism bidrar till ekonomiskt stöd och finansiering. Likväl bidrar turism till att besökare kommer till djurparker, vilket är en förutsättning för att djurparker ska kunna sprida information och kunskap som anses vara det mest värdefulla arbetet för att bidra till bevarande av biologisk mångfald.

 • 76.
  Aumais, Nancy
  et al.
  Univ Quebec Montreal, Canada.
  Basque, Joelle
  Univ TELUQ, Canada.
  Carrim, Nasima M. H.
  Univ Pretoria, South Africa.
  Daskalaki, Maria
  Univ Roehampton, UK.
  Dorion, Lea
  PSL Univ Paris Dauphine, France.
  Garneau, Julie
  Laval Univ, Canada.
  Jeanes, Emma
  Univ Exeter, UK.
  Kostera, Monika
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Univ Durham, UK;Jagiellonian Univ, Poland.
  Liu, Helena
  Univ Technol Sydney, Australia.
  Loacker, Bernadette
  Univ Lancaster, UK.
  Muhr, Sara Louise
  Copenhagen Business Sch, Denmark.
  O'Shea, Saoirse Caitlin
  Univ Leicester, UK.
  Plotnikof, Mie
  Univ Coll Copenhagen, Denmark.
  Siegert, Steffi
  Neoma Business Sch, France.
  Sliwa, Martyna
  Univ Essex, UK.
  Villeseche, Florence
  Copenhagen Business Sch, Denmark.
  Vladimirou, Dimitra
  Coventry Univ, UK.
  In 1000 words: #TimeIsUp, Academics and Organization Studies Special Unplugged2018In: M@n@gement, ISSN 1286-4692, E-ISSN 1286-4692, Vol. 21, no 3, p. 1080-1117Article in journal (Refereed)
 • 77.
  Averina, Elizaveta
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Pashenkova, Natalia
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Leadership in environmentally sustainable transformation of private companies in Russia: Multiple Case Study2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As the number of global problems is proliferating, the issue of sustainability is gaining increasing recognition. One of the most imperative aspects of sustainable development is environmental sustainability. Since multinational corporations are the main drivers of global economy, maintaining the balance between economic interests and the health of natural ecosystems would have been impossible without drastic transformation of organizational business practices. The focus of this paper is oriented at the corporate greening undertaken by companies in the country with a huge potential to influence the state of the world ecology: the Russian Federation.

  The purpose of the study is to gain deeper understanding of the motives of Russian firms to make their operations more environmentally sustainable and of the challenges embedded in the Russian setting that hinder that process. We test the relevance of factors discussed in the greening literature on the Russian context i.e. financial and market-based incentives, stakeholders’ pressure, regulatory setting and leadership perspective and ethical considerations. Within the data collected from 8 business leaders, it was found that the main motives to go “green” were the financial one and the ethical stance of the leaders. Additionally, companies were motivated to go “green” due to forecasts on the future development of the Russian market, i.e. explaining their “green” initiatives as a part of strategic planning programs. Among the main challenges mentioned by the study participants were weak environmental regulatory apparatus and low participation of the Russian civil society. The study concludes by putting forward recommendations of how to facilitate the corporate greening process in Russia stating that legislation should be solidified, transparency of the economy should be strengthened, market-based instruments shall be further developed and educational events for raising environmental awareness should be get wider application.

 • 78.
  Axelsson, Cecilia
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Puskar, Belma
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Yeter Peskeve, Nil
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Kundvärden i en värld av tyll, slöjor och brudbuketter: En studie om svenska bröllopskoordinatorer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is based on a qualitative research and presumes an inductive approach. Our interest in the wedding industry and wedding coordinators made us want to come closer to our subject area and get a more profound insight, rather than a wider picture of it. The empirical study consists of interviews with nine different wedding coordinators all across Sweden as well as two newlywed couples that have gotten help by wedding coordinators when planning their own weddings.

  The empirical and theoretical analysis has shown that planning a wedding is a complex and time-consuming process that consists of many details. Wedding coordinators work a lot with customization and need the bridal couple’s contribution of information and desires, in order to be able to perform their job and give great service quality. Because they are working so close together with the bridal couple, close and intense relations are established with the couple, but are however more often than not broken up after the wedding. Because of this the wedding coordinators are able to generate value to the bridal couple, which also leads to good customer satisfaction. 

 • 79.
  Axelsson, Jessica
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Rosell, Zarah
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Förväntningar på och betydelsen av kompetens- och karriärutveckling för chefer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns mycket forskning kring det psykologiska kontraktet och även kring kompetens- och karriärutveckling. Det är dock intressant att se huruvida kompetens- och karriärutveckling får betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna för specifikt chefer, något som inte är välutvecklat inom forskningen. Vilka psykologiska kontrakt som utvecklas för cheferna kring kompetens- och karriärutveckling är ännu en aspekt som är intresseväckande. Vi ville därför genom en kvalitativ studie, få förståelse för dessa områden. Detta genomfördes genom åtta semistrukturerade intervjuer där chefer på olika nivåer fick beskriva deras upplevelser och tankar. Studien utgår ifrån de två dimensionerna externt och internt rekryterade chefer. Dessa valdes med grund i att förväntningar på och betydelsen av kompetensutveckling och möjligheter till karriärutveckling kunde skilja sig åt beroende på externt eller internt rekryterad chef. Studiens resultat visar på att respondenterna till olika grad anser att kompetensutveckling och möjligheter till karriärutveckling har betydelse för arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna. En skillnad som har visat sig är angående de förväntningar som finns på kompetensutveckling. De interna hade annorlunda förväntningar med anledning av deras erfarenhet inom organisation gentemot de externa.

 • 80.
  Axelsson, Philip
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Meisner, Hampus
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Ready to improve Brazil?: How social entrepreneurs in Rio de Janeiro find the resources to do it.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Social entrepreneurship started to appear in the academic research in the end of 1990´s and has since then been well discussed by researchers. They have come up with numerous of different definitions and meanings of the term, but agree that the goal for these kinds of entrepreneurs is to create social value.

  Purpose: Our objective with this study is to create an understanding of where social entrepreneurs acquire the necessary resources to start their social business.

  Research question: How do social entrepreneurs acquire the necessary resources to start their social business in Rio de Janeiro?

  Methodology: The study adopted a qualitative research method and semi-structured interviews have been done in order to gather data. An abductive approach has been used where the authors has gone back and forth between the theory and the empirical findings.

  Research findings: The social entrepreneurs that we interviewed used the following ways to acquire resources to start their social business: Social venture capitalists, social capital, human capital, cultural capital and volunteers.

 • 81.
  Axelsson, Yvonne
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Solnevik, Sara
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Kvinnors väg till sin första chefsposition: En kvalitativ studie om fem kvinnors gemensamma aspekter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The subject of the study arose from the researchers' own interest in leadership but also from the researchers own experiences from the difficulty of obtaining the first management position. A catch 22 is discussed where the significance is that it takes experience to obtain a managerial position, but that the experience cannot be obtained without that position. The purpose was thus: "The purpose of this study is to create an understanding of the common aspects that enable an individual's path to their first managerial position". The problem of getting there is discussed and when the study is narrowed down to only study women, various obstacles that might arise for them, are also mentioned. As a theoretical basis, a career development model is used which contains six different parts, but which was adapted to contain only five and these are the following; demographic data, early socialization, personality, work situation and home situation. In the study, the researchers have had an interpretive approach and have used a qualitative method with unstructured interviews as an approach. The selection for the respondents in the interviews consisted of five female managers who have had their managerial position for a maximum of five years. The empirical collection has been structured according to the five themes that are the theoretical basis and each respondent has received a separate statement. The chapter has been strengthened with quotes and is concluded with a table that summarizes the information. In the analysis, in order to lead to a conclusion, the theoretical basis has been set against the empirical collected material. From there, common aspects of the respondents have been picked out. The conclusion is that there are common aspects that affect whether an individual gets a managerial position. These are the following; to have supportive parents, support from home, support from their boss and to possess a personality of will, self-confidence and drive. 

 • 82.
  Axfjord, Jonatan
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Johnsson, Jonas
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Kaikkonen, Filip
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Corporate Dating: How Swedish companies manage relationships with Chinese customers2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how Swedish companies manage business relationships and cultural barriers with Chinese customers. In order to achieve this, two research questions were formulated. The literature review includes material regarding business- to business relationship management, relationship quality and cultural differences between Chinese- and Swedish business culture. These theories have been combined and a theoretical synthesis model was outlined. The thesis conducts a multiple holistic case study, using a qualitative method and an abductive approach. Five Swedish firms were interviewed and the gathered data is presented in the empirical chapter. This data was later interpreted and compared with the literature review in the analysis chapter.

   

  The conclusion of the study is as follows: the case companies manage business relationship with Chinese customers through continuous interaction, learning and adaptation, which generate interorganizational understanding. Furthermore the case companies manage cultural differences through understanding and adaptation. The cultural knowledge and understanding needed for successful business on the Chinese market is dependent on the approach of which contact with Chinese customers is conducted. 

 • 83.
  Axlund, Ebba
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Franzén, Linnea
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  "Numera förväntar sig kunderna att hotellen kan erbjuda bra uppkoppling": En studie om information- och kommunikationstekniken (IKT) och den digitala påverkan på turistindustrin utifrån resenärers och reseaktörers perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 84.
  Backö, Alexander
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Calås, David
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Interorganisatoriska interaktioner inom Inkubatorer: En studie om kunskapsutbyte och inkubatorsystem2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Incubators are important facilities for economic growth in society. The main purpose of incubators is to accelerate knowledge intensive firms onto their market by both providing resources and an entrepreneurial environment.

  Problem

  Companies within incubators are encouraged to share knowledge and experience with each other with the goal to stimulate development and invention of new technology. This exchange involves interaction on an inter-personal and inter-organizational level. Incubators need to create an open and transparent environment in order to enable this exchange on both levels.

  Purpose

  The purpose of this study is to enhance the understanding of how knowledge and experience exchange occurs within the context of incubator systems. By understanding how incubators can capture knowledge and learn from the incubator process, this study can contribute by insights of how the incubator process can be further improved.

  Method

  This bachelor thesis is written from an abductive approach and is based on a qualitative case study of Ideon Innovation in Lund. Five interviews contributed to the collection of empirical data where companies within incubator systems and the CEO of an incubator were included.

  Conclusion

  Knowledge exchange does not occur to the extent that theory and the management of Ideon Innovation suggests. Knowledge intensive firms constitutes each other’s networks and social environments where we have found new incubator effects such as motivation and the ability to talk out their anxiety related to their business. The match between companies close to each other within incubators can be controlled through managerial activities by the incubator to, in some degree, achieve more favorable market structures and a local environment that enables exchange of knowledge spillover.

 • 85.
  Baikoglu, Rana
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Thörnblad, Evelina
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Lojalitet är sällsynt - om du hittar det, behåll det: En studie om de svenska storbankernas arbetssätt med kundlojalitet i en digitaliserad värld.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Digitalization has come to represent a larger part of people’s everyday lives. The technology makes it possible to conduct bank errand at all hours. Therefore, the use of digital services has increased remarkable the past years. SEB, Swedbank, Nordea and Handelsbanken are the four largest banks in Sweden, which all have been affected by the increased digitalization.

   

  As the digital services becomes more common, the physical customer meetings become rarer, a situation that affects the customer satisfaction. It has become easier for the customers to switch between different banks as multiple of services is available online, something that sets high standards within the banking industry if the banks want to maintain satisfied customers, but also whilst adopting the new technology. This study aims to describe how the Swedish banks work with customer loyalty in view of the increased digitalization.

   

  The theory is based on four components which all have a major impact on customer loyalty: customer satisfaction, trust, communication and competence. Customer satisfaction and trust are considered to have a direct impact on customer loyalty, while competence and communication have an indirect impact.

 • 86.
  Baird, Tim
  et al.
  Univ Canterbury, New Zealand.
  Hall, C. Michael
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Univ Canterbury, New Zealand;Univ Oulu, Finland.
  Castka, Pavel
  Univ Canterbury, New Zealand.
  New Zealand Winegrowers Attitudes and Behaviours towards Wine Tourism and Sustainable Winegrowing2018In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 10, no 3, article id 797Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There are significant economic, environmental, social, and marketing issues that exist from the supply-side perspective in response to sustainability. This study examines New Zealand winegrowers in terms of their attitudes and behaviours towards wine tourism and sustainable wine production. A national survey was conducted at the end of 2015, which was the fourth such survey to be undertaken as part of a longitudinal study of wine tourism in New Zealand. This survey drew on issues of wine and biosecurity, climate change, and eco-labelling, as well as wine tourism. These issues were examined within the context of three key drivers of sustainability: the physical aspects of sustainable wine production, the internal drivers within wine businesses for the adoption of sustainable practices, and the external regulatory aspects that govern the adoption of sustainable wine production practices. The findings indicate that there were substantial concerns with the perceived value provided by both wine tourism and sustainable winegrowing practices. These concerns exist at both the firm level and with the governing bodies that are responsible for implementing sustainable winegrowing initiatives. Unless this perception of the value of sustainability within the New Zealand wine industry is altered in the future, it appears that there will continue to be an ongoing issue as to how sustainable winegrowing initiatives are implemented.

 • 87.
  Bakirci, Ilknur
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Kerekes, Nora
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Tellström, Alicia
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Resa med Facebook2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to describe the motivation and identity creation of tourists in their use of social media. Facebook is the biggest social media network today and young adults are the most common users. We will therefore in this report present a research about their use of Facebook during travel with the help of data collected through personal interviews and litterature. Furthermore our respondents are a sample of young Swedish adults between the ages 18­-25, since this age group are the most frequent Facebook-users. We will primarily focus on the terms assert oneself and affirmation in our discussion because our results indicated that these two motives were the most common ones for using Facebook when sharing travel related posts.

 • 88.
  Bark, Jenny
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Månsson, Emma
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Selenius, Micaela
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Kryssningspassagerarens identitetsskapande på en temakryssning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att beskriva identitet och identitetsskapande samt undersöka hur kryssningspassagerarens identitetsskapande påverkas av temakryssningar. För att få fram det empiriska materialet utfördes deltagande observationer ombord på en temakryssning. En enkätundersökning genomfördes även via sociala medier, där kryssningspassagerarna från samma temakryssning svarade på frågor relaterade till identitetsskapande.

  Resultatet från undersökningen visar att temakryssningar påverkar kryssningspassagerarens identitetsskapande på olika vis. En av de viktigaste slutsatserna som presenteras är att kryssningspassagerare använder sig av temakryssningar för att utveckla och/eller framhäva sin identitet. Passagerarna åker på en temakryssning eftersom den bilden de har av kryssningen stämmer överens med deras egen självbild och de identifierar sig själva med det specifika temat. Resultatet visar att det jag som individerna visar på en temakryssning är deras faktiska jag. Resultatet visar även att interaktionen med andra kryssningspassagerare ombord på en temakryssning skapar en möjlighet för individen att få social acceptans samt en känsla av gemenskap. Individens identitetsskapande påverkas av de här känslorna eftersom individen känner sig accepterad och därmed också bekväm med att vara sig själv.

 • 89.
  Baronce, Esther
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics. Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  From Passivity to Toxicity: Susceptible followers in a conducive environment2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The romance of leadership is over. So is the romance of followership. Indeed, followers are notpassive as they used to be considered. The majority of the scholars underline their active rolein the creation of the relationship with the leader. This is why when it comes to toxic leadership;the leader is not the only one to blame. Actually, followers are equally responsible for themaintenance and even the creation of toxicity in an organization context. Padilla et al. (2007)argue that toxic leadership comes from the interaction of a toxic leader, susceptible followersand a conducive environment.This research paper focuses on the interaction of two of these components: susceptiblefollowers and the conducive environment. The aim is to understand the role of the influence ofthe environment on decision making in a first time. Then, how individuals, under pressure whenit comes to decision making are more likely to maintain or foster toxicity.After a deep digging into the psychological and sociological mechanisms which are at the basisof the following process, this paper ends by a reflection on human being’s relation withfreedom.

 • 90.
  Barros Lima, Eduardo
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Dinker Munigala, Vivek Noel
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  The influence of self-leadership on an entrepreneur: A Qualitative Content Analysis of Brazilian and Indian Entrepreneurs2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this research, we have investigated the entrepreneur and how he or she can use self-leadership in order to exercise leadership. An entrepreneur is a global phenomenon and entrepreneurship is part of it, in both as being developed or underdeveloped. On how entrepreneurs engage with passion in the creation of a business venture is something that is somehow similar for each individual despite the different nationalities. However, how he or she develops the needed tools and develops leadership skills to conduct his or her business venture.

  To study this, we have conducted a qualitative content analysis with interviewees who are entrepreneurs either from Brazil or India to investigate on how being an entrepreneur can benefit through self-leadership. We therefore derived from the existing construction of self-leadership and its dimensions in order to use the abductive approach in the qualitative content analysis. We have therefore collected data through semi-structured interviews. Then we analyzed the content of the answers and linked the emerging data to the existing literature review on the entrepreneur and self-leadership. Furthermore, we analyzed how an entrepreneur can benefit him or herself from self-leadership as an individual and how he or she can use it in order to develop leadership skills. Our findings link the literature of the entrepreneur as an individual and his or her use of self-leadership in order to achieve and succeed.

 • 91.
  Barthelme, Laura Christiane
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Sustainable Entrepreneurship in Practice: Paving the way to a new sustainable society?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although a variety of definitions of sustainability and sustainable entrepreneurship can be found in literature, the concept of the pursuit of both social, environmental and economic goals while creating value is a widely accepted perspective on sustainability entrepreneurship. However, the implementation of this holistic approach turns out to be very complex and hard to realize for sustainable ventures. While literature only gives general and little concrete recommendations on how to implement the integration of sustainability goals in a business, a tendency can be observed that sustainable entrepreneurship is often considered synonym with more environmentally focused concepts like green or ecopreneurship. This paper aims to examine how entrepreneurs integrate sustainability in their business model, and how they manage to integrate the three dimensions. Another research focus is laid on the question of how sustainable entrepreneurs can foster and forward a transformation towards sustainable development.

  This study is investigated through multiple case study approach: Nine sustainability startups and institutions promoting sustainability entrepreneurship shall be investigated in order to get more insight on the goals and strivings of sustainability entrepreneurs, how they put them into practice, and how their actions can help to foster sustainable development in an economy.  

  It was found that the integration of diverse sustainability dimensions is very complex, and most easily solved with a step-wise integrational approach, as entrepreneurs are still facing many challenges mostly due to the current, not sustainably-focused market conditions. Some “green” tendencies can be observed among the startups and institutions observed, but this can rather be traced back to practical reasons, not to the fact that their perspective of sustainability explicitly focuses on environmental aspects. It was further found, that entrepreneurs can be essential drivers for the sustainability transformation, which can also be fostered and accelerated through political action, education, information and transparency, technology, simplicity and access, gamification, psychology and cooperation and networks.

  The study has scientific relevance as the struggle of reuniting the three, partly seeming exclusive, aspects of sustainability is a widely discussed topic in literature, which has only provided few practical answers, while at the same time, a tendency can be observed in literature, that researchers seem to especially focus on the environmental aspects of sustainability, while disregarding the importance of social aspects and social change.

 • 92.
  Barwén, Alexander
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Holmlund, Valle
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Sverige - Naturens mecka eller blondinernas hemland?: En studie om VisitSwedens förmedlade bild av Sverige och hur bilden uppfattas av internationella turister2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens turismbransch ökar konkurrensen ständigt mellan olika besöksmål vilket har lett till att länder måste finna nya sätt att differentiera sig på. I Sveriges fall är det den statliga organisationen VisitSweden som har det yttersta ansvaret för att skapa ett konkurrenskraftigt land. Syftet med studien var att undersöka vilken bild VisitSweden förmedlar av Sverige som besöksland och vilken bild internationella turister har av Sverige. För att ta reda på detta valde studien att använda en hermeneutisk metod där det genomfördes en diskursanalys av VisitSwedens marknadsföringsmaterial 2014, intervjuer med VisitSweden samt intervjuer med internationella turister. Studien kom fram till att VisitSweden förmedlar en bild av Sverige genom kärnvärdena natur och orördhet, tradition, och unicitet. Sveriges natur och unicitet uppfattas av internationella turister men det traditionella Sverige uppfattas inte riktigt. Det finns också flera sekundära värden i VisitSwedens förmedlade bild som inte uppfattas av internationella turister. Detta ledde till slutsatsen att VisitSwedens förmedlade bild av Sverige 2014 skiljer sig en hel del från den bild som internationella turister har av Sverige.

 • 93.
  Basic, Hana
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Thorell, Madeleine
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Be stubborn with your goals, but flexible with your methods: Paradoxical phenomenon within the fashion industry2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Seeing as fashion companies today have a proclaimed desire to act sustainably, we wanted to explore their explanations regarding the paradoxical phenomenon which is based on having CSR strategies, yet still advocating for consumption. The consumption rate in today’s society is not sustainable, and it appears that it has lead to some confusion regarding where to start or how to handle the paradoxes. Massive amounts of wastage, environmental pollutions and social issues in the supply chain are only a few components in the fashion industry which is full of paradoxical phenomena and tensions. This study aims to explore companies who have well established CSR principles, yet still contribute to mass production within the supply chain which consequently leads to overconsumption.

  Paradox perspective acknowledges tensions between and among various desirables, yet interdependent and at times conflicting sustainability objectives. In this study we look at the three aspects of CSR, and the tensions that exists when competing demands and goals of these aspects needs to be considered by the fashion companies. By viewing the three aspects of CSR through three dimensions (rearward, nearby and forward), we have analyzed our interviews and identifying different paradoxes that existed. The paradox of need for profit, the paradox of sustainability communication and the paradox of sustainable consumption. Conclusions drawn from these existing paradoxes are that fashion companies might be using more sustainable materials, but that the massive volumes of garments remain. Fashion companies are flexible with their goals of CSR, but stubborn with their methods of doing business, when the opposite is in fact required in order to improve the three aspects of CSR in various dimensions. 

 • 94.
  Bauer, Richard
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Statens maritima museer.
  Faktorer i strategiskt samarbete: En studie av hur och varför Kungliga Djurgårdens intressenter samarbetar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samamnfattning

  Titel: Strategiskt samarbete. En studie av hur och varför Kungliga Djurgårdens intressenter samarbetar

  Författare: Richard Bauer

  Handledare: Leif Marcusson

  Examinator: Frederic Bill

  Kurs: 17HT-2FE95E-Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15hp

  Syfte och forskningsfrågor

  Studien syftar till att skapa förståelse för de orsakslogiska faktorer som skapar, upprätthåller samt utvecklar samarbete mellan intressenter.

  Genom att låta informanterna ge sin syn på samarbete kan de orsakslogiska faktorer som stödjer samarbetsprocessen och skapar samarbete identifieras, analyseras och diskuteras.

  Huvudfrågeställning:

  1. Hur och varför samarbetar KDI strategiskt?

  Delfrågeställningar:

   1. Vilka former av samarbete finns?

   2. Vilka drivkrafter finns för det strategiska samarbetet?

   3. Vad minskar drivkrafterna i samarbetet?

  Metod

  Kvalitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. Det empiriska materialet producerades genom semistrukturerade intervjuer. Informanterna är chefer för offentliga och privata verksamheter inom besöksnäringen på Djurgården i Stockholm. Varje informant intervjuades personligen.

  Slutsatser

  Ur studiens samlade data framkommer att samarbete är en underskattad möjlighet som kan skapa betydande värde. Samarbete sker ofta av en tillfällighet men kan också omvandlas till en process vilken systematiskt startas, utvecklas och levererar värde. Det som hindrar är när det saknas förtroende för andra intressenter och för att samarbetsprocesen kan levererera större värde för interessenterna än summan av vad de enskilt kan producera.

  Nyckelord

  Intressent, Freeman, Covey, Axelrod, Binmore, vinna-vinna, synergi, spelteori, samarbete, samverka, nätverk

 • 95.
  Bauman, Zygmunt
  et al.
  University of Leeds, UK.
  Bauman, Irena
  University of Sheffield, UK.
  Kociatkiewicz, Jerzy
  University of Sheffield, UK.
  Kostera, Monika
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. University of Warsaw, Poland ; University of Leeds, UK.
  Management in a Liquid Modern World2015 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [en]

  Management has been one of the driving forces of the last century, indeed an idea and a language that colonized most other institutions, areas of human activity and walks of life, even those that had until recently been regarded as completely unmanageable, such as art, academia and creativity. Some it supported and others it destroyed, but there are few areas in modern societies that have been untouched by it. What is the meaning of management now almost omnipresent and all-powerful in our current bleak times, in our current state of ‘interregnum’ that is characterized by an increasing sense of insecurity and hopelessness, a time when, paradoxically, the seemingly omnipotent force of management does not seem to work? Does it have a role to play today and in the future? What can it become and whom should it serve when the interregnum is over and a new, hopefully more humane, system begins to dawn? These are some of the questions explored in this timely new book by Zygmunt Bauman, one of the greatest thinkers of our times, architect and Urban Studies professor Irena Bauman, and two organization and management scholars, Jerzy Kociatkiewicz and Monika Kostera.

 • 96. Bauman, Zygmunt
  et al.
  Bauman, Irena
  University of Sheffield, UK ; Bauman Lyons Architects, UK.
  Kociatkiewicz, Jerzy
  SWPS University of Social Sciences and Humanities, Poland ; University of Sheffield, UK.
  Kostera, Monika
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Jagiellonian University, Poland ; University of Durham, UK.
  Zarządzanie w płynnej nowoczesności2017Book (Other academic)
 • 97.
  Baumann, Alexander
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Kindgren, Bob Oskar
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Social responsibility: A case study about motivation behind taking on a social responsibility by entrepreneurs and local enterprises in Lammhult.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction 

  Our pre-determined view of entrepreneurship and enterprising was that their motivation for existence where to earn money – to make profit. While we got deeper understanding in the subject we understood that entrepreneurship and enterprises has more to offer than just profit. In their local communities there seem to be an interest from them to contribute and take on a social responsibility. We wanted to understand why they do this.

  Problem formulation

  What is the motivation behind taking on a social responsibility in the local community?

  Purpose          

  The purpose of this bachelor thesis is to increase the understanding of why local entrepreneurs and enterprises take on a social responsibility in their local community. Highlight possible motivational factors that underlie the entrepreneurs and enterprises engagement in the social environment of their community.

  Method           

  The study is hermeneutic with an iterative approach. A case study was used to collect the empirical data. Five semi-structured interviews have been conducted with local entrepreneurs and enterprises in Lammhult.

  Conclusion     

  The motivation behind our respondents taking on a social responsibility in the local community could be explained by factors as them wanting to feel appreciated, respected, internal motivation – like personal agenda, context and economic factors.

 • 98.
  Bausch, Thomas
  et al.
  Free Univ Bozen Bolzano, Italy.
  Humpe, Andreas
  Munich Univ Appl Sci, Germany.
  Gössling, Stefan
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship. Lund University, Sweden;Western Norway Res Inst, Norway.
  Does Climate Change Influence Guest Loyalty at Alpine Winter Destinations?2019In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, no 15, p. 1-22, article id 4233Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research has dealt extensively with different aspects of climate change and winter tourism such as the impact on ski resorts and ski lift operators, adaptation strategies, governance at destinations and reactions of winter sports guests to changing snow conditions. This paper goes deeper into the question of destination choice and examines the role of climate change among the many factors affecting guest loyalty at Alpine winter destinations. The study uses an established destination choice model with choice sets, destination image and dynamic feedback loop. A qualitative online forum identifies factors influencing winter destination choice, followed by a quantitative survey which compares Alpine winter holidaymakers categorised as loyal, disloyal and undecided. The results demonstrate that climate change clearly influences destination choice, but snow sports are not the only affected attractors. Enjoyment of the natural environment and value for money are just as high on the list of guest motivators. This indicates that climate change adaptation measures such as snowmaking can be counterproductive to guest loyalty because they spoil the natural scenery and raise prices. The paper concludes with a recommendation for winter destinations to prioritize conservation of the natural environment and integrate more environmental protection measures into their management strategies.

 • 99.
  Bayer, Sarah
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Riebel, David
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  The Power of Diversity: An Evaluation of Diversity in Decision-Making Processes of Top Management Teams2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to the high internationalisation of companies, the ongoing discussion about gender-equality and the increasing migration in Europe, diversity is a highly contemporary issue. Our thesis aims at examining the effect of diversity on decision-making processes in Top Management Teams (TMT).For our research, we conducted interviews among top managers in Germany to investigate the attitude of current leaders towards diversity at the upper echelon. Furthermore, we conducted an online survey among members of Generation Y (Millennials), the future leaders. Our aim was to make predictions about the future development of diversity in TMTs.We found that functional, personality and value diversity currently are the predominant dimensions. While important value differences are seen as a negative type of diversity, the other dimensions are mostly evaluated as positive. Functional diversity is by far the most appreciated type. Millennials’ attitude widely conforms to these findings.

 • 100.
  Behrami, Agon
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Martinsson, David
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Kom med förslag!: En studie om hur personalen kan bidra till att utveckla organisationen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Examensarbete, Human Resource Management, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kalmar. VT 2013

  Bakgrund: Personalen är en resurs som besitter mycket kunskap som ofta inte framförs till ledningen. När anställda bidrar till organisationens utveckling ökar även deras arbetsmoral och organisationens finansiella resultat förbättras. Nya tjänster, produkter och förbättringar som konkurrenter inte har kan skapas genom att utnyttja den kunskap personalen besitter.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur organisationer kan tillvarata personalens förslag till förbättring för att utveckla organisationen. Vi vill också bidra till kunskap inom området som behandlar personalens möjligheter att bidra till utveckling inom organisationer.

  Metod: Vi har valt att använda oss av en induktiv ansats för att få bättre förståelse för problemet och för att det är mest lämpligt i förhållande till problemets karaktär. För att få en djupare förståelse har vi valt att ha en undersökningsdesign som är en mix av fallstudie och tvärsnittsstudie eftersom en blandning av dessa ger djupare förståelse och bättre helhetsbild av hur det fungerar i verkligheten.

  Slutsats: Vi har kommit fram till att det krävs en plattform som organisationen kan bygga på för att kunna tillvarata de anställdas förslag och idéer. Plattformen bygger på att det finns vissa strukturer som är mer lämpliga för att frambringa kreativitet och en ledarskapsstil som främjar innovativt tänkande. Delarna i plattformen är: Karismatisk ledarstil, minskad stress, organisk struktur, kommunikation, kommunikationsmedel, motivation, empowerment och decentraliserad organisation. Genom att kombinera flera av dessa bidrar organisationen till att skapa möjligheter för de anställda att framföra idéer och genomföra dem. 

1234567 51 - 100 of 1329
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf