lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 4519
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Ahlex, Therese
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Hansson, Cecilia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Barns motorik: i relation till läs- och skrivinlärningen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2003 reviderades Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 (Lpo94) och daglig fysisk aktivitet infördes som en obligatorisk del av skoldagen. Utifrån våra tolkningar av Lpo94 skall daglig fysisk aktivitet genomsyras i alla skolans ämnen för att skapa förutsättningar som stärker barnens förmåga att lära och utvecklas. Vår studie syftar till att undersöka tre olika teoriers syn på hur motorisk färdighet påverkar barnets läs- och skrivinlärning.

  I den teoretiska bakgrunden redogörs för tidigare forskning gällande motorisk aktivitet och dess betydelse för barns läs- och skrivutveckling. Vi har valt att ta del av tre personers olika teorier och hur de förhåller sig till barns motorik i relation till läs- och skrivinlärningen.

  För att besvara vårt syfte har vi genomfört intervjuer med informanterna. Arbetet belyser vilka olikheter det finns i synen på betydelsen av motorisk träning för barns läs- och skrivinlärningen.

  Alla tre ansåg att motoriken i någon form hade betydelse, men i vilken utsträckning där gick informanternas åsikter isär.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 52.
  Ahlgren, Thorbjörn
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Ungdomsbehandling: Hemmaplanslösning som idé och praktik2007Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Title: Open-care Treatment of Youth. Home-ground Solutions in Theory and Practice

  This dissertation is a case study in two parts, which describes how ideas about open-care treatment of youth aged 13-20 years are interpreted and concretized in a local context. The study, i.a., aims at creating deeper knowledge about target group, content of treatment, and reported results concerning a form of treatment in social care which has hitherto been sparsely researched in Sweden. The results of the interview study demonstrate that the driving forces for developing local forms of open care treatments have first and foremost been to offer better care and to improve the professionalism of the social worker. Studies of the social welfare documents of 97 young people reveal that most of these youngsters are in bad need of treatment and that they have experiences of various kinds of treatment before the present efforts. The study also demonstrates that the efforts are rarely evaluated and lack systematic documentation. Finally, the study reveals that more than 60 per cent of the youth get some sort of continuous support by the social welfare system after the open-care treatment has come to an end. The results from both parts of the study are analysed by means of neo- institutional theory. According to this theory the local open-care treatment consists of an indistinct target group, family-oriented methods, and activities that have been legitimised by strong proponents, good timing, professional development, and by representing important political values.

  In conclusion, the author argues that open care treatment shows signs of a beginning institutionalisation, a taken-for-granted-ness, which he thinks is risky, as we still do not know if open-care treatment is more favourable to the young people than different kinds of 24-hour care. In addition, the author holds, that the future role of the social worker should include knowledge that decreases unfounded taken-for-granted ideas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 53.
  Ahlqvist, Cecilia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Den relationella konsten och de estetiska läroprocesserna som en väg mot flerstämmighet i undervisningen2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen sammanför den relationella konsten med de estetiska läroprocesserna för att se på vilket sätt de bidrar till flerstämmighet i undervisningen. Uppsatsen bygger på en fallstudie av ett projekt i en högstadieklass (som grundar sig i just det relationella konsten och de estetiska läroprocesserna). Detta projekt belyses utifrån teorierna om flerstämmighet. Data samlas in genom i huvudsak elevenkäter och en intervju.

   

  Frågeställningarna som uppsatsen utgår ifrån rör på vilket sätt projektet kan sägas vara flerstämmigt och hur eleverna upplever projektet ur ett flerstämmigt perspektiv. Resultatet av enkäterna redovisas i tabell 1 och tabell 2 (se bilaga 1 och 2). Intervjuresultatet redovisas i en sammanställning under rubrik 3.3 Sammanfattning av intervjun 2009-04-27. Projektet är genom sin uppbyggnad kring dialog, och begreppsbearbetning i grupp, flerstämmigt. Flerstämmigheten har inte varit lärarens huvudsakliga mål med sin undervisningsform ändå är han medveten om den och ser den som en form av arbetsmetod som enligt honom finns naturligt i de estetiska läroprocesserna. Det går inte att utifrån enkäten svara på om eleverna i genomsnitt uppfattat projektet som flerstämmigt, men utifrån deras svar går det att se att några av dem har upplevt den både härliga och besvärliga frihet som flerstämmig undervisning ger.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 54.
  Ahlqvist, Christian
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Jönsson, Henrik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Fotbollens arenautveckling utifrån ett storstadsperspektiv: En nulägesanalys av arenautvecklingen i Sotckholm, Göteborg och Malmö2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish soccer is building for the future. In the three biggest cities in Sweden new soccer stadiums are being built. Approximately 2, 5 billion Swedish crowns are being invested for this cause. In Solna, Stockholm, the new national stadium will be built and it will be the new home for the Swedish national team. In Gothenburg Gamla Ullevi is demolished and makes way for a new central soccer stadium for the leading city clubs. And in Malmö, the club Malmö FF has

  begun digging and they are waiting for their new stadium to be finished in 2009.

  The goal with this thesis is to analyze the internal and external factors and se how they affect each other and stadium development.

  New stadiums create new opportunities for Swedish soccer. The new infrastructure gives soccer a whole new spectrum of possibilities. The new stadiums are off course an important element

  but other factors play their part, such as the following internal and external factors. These political, economical, social and technological issues have affects on future development and power of sway resulting in new ways of attracting people. Interactions between these factors are therefore essential when investigating correlations between local authorities, spectators, clubs and local businesses. Working for an attractive, more entertaining and safer soccer experience has begun.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 55.
  Ahlqvist, Tove
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Direktivet om uthyrda arbetstagare: Hur påverkas den svenska bemanningsbranschen?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknaden i Sverige har de senaste åren genomgått en markant flexibilisering i form av förändrade arbets- och organisationsformer. I takt med olika omvärldsförändringar har intresset för alternativa arbetsformer av diverse slag ökat. Bemanningsbranschen tillgodoser kravet på flexibla arbetsformer och är en bransch som har genomgått en kraftig tillväxt de senaste åren. I oktober 2008 antog EU ett bemanningsdirektiv vars syfte är att förena flexibla arbetsformer med en social trygghet för personal som hyrs ut av bemanningsföretag. Det antagna direktivet innehåller en likabehandlingsprincip som innebär att inhyrda arbetstagare ska ha minst samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som dem som anställts direkt av kundföretaget för samma tjänst.

   

  Syftet med uppsatsen är undersöka hur den svenska bemanningsbranschen påverkas av det nya direktivet. De inledande frågeställningarna utreder vad direktivet reglerar samt hur denna reglering skiljer sig från nu gällande svensk reglering. Utifrån jämförelsen diskuteras slutligen vilken övergripande påverkan direktivet kan komma att ha på bemanningsbranschen i Sverige. Bemanningsbranschen har haft en ledande roll i den flexibilisering som har skett på den svenska arbetsmarknaden de senaste åren och den har skapat långsiktiga förändringar när det gäller arbetsmarknaden organisation. De aspekter som kan komma att påverka bemanningsbranschen tas upp i den avslutande delen och gäller huruvida flexibiliteten ökar eller minskar samt om den svenska arbetsmarknadsmodellen kan komma att hotas i och med implementeringen av direktivet. Direktivet diskuteras även utifrån ett internationellt perspektiv samt ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

   

   

   

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 56.
  Ahlström, Sara
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Karlsson, Lina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Föräldrars upplevelse av att ha ett barn som lider av schizofreni: en litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som yttrar sig på flera sätt. Typiska symtom är tankestörningar, vanföreställningar och hallucinationer. Insjuknande i schizofreni sker oftast i 20-årsåldern. Att leva med ett barn som har insjuknat i schizofreni är en stor påfrestning, inte bara för barnet själv utan även för familj och omgivning. Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars upplevelse av att ha ett barn som lider av schizofreni.

  Metoden som användes var litteraturstudie med en kvalitativ innehållsanalys där åtta vetenskapliga artiklar granskades. Resultatet visade att det dagliga livet för föräldrarna förändrades drastiskt efter att deras barn insjuknat i schizofreni. Föräldrarna upplevde svåra problem kring barnets sjukliga beteende som bland annat resulterade i social isolering och låg livskvalitet. Många var missnöjda med sjukvården. Föräldrarna är i behov av en förbättrad och mer lättillgänglig sjukvård där de blir mer involverade i deras barns behandling. Studiens resultat kan tillämpas inom såväl psykisk som somatisk vård.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 57.
  Ahmed, Ali
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Are religious people more prosocial?: A quasi-experimental study with madrasah pupils in a rural community in India2009In: Journal for the Scientific Study of Religion, ISSN 0021-8294, E-ISSN 1468-5906, Vol. 48, no 2, p. 368-374Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using quasi-experimental data, this article examines the relationship between religiosity and prosocial behavior. In contrast to previous studies that identify religious people by how often they attend religious services or by their self-reported religiosity, this study compares the behavior of highly devout students who are preparing to enter the clergy to the behavior of other students in a public goods game and in the dictator game. The results show that religious students were significantly more cooperative in the public goods game and significantly more generous in the dictator game than other students.

 • 58.
  Ahmed, Ali
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och statistik.
  Breeding Bin Ladens: America, Islam and the future of Europe2008In: Ethnic and Racial Studies, Vol. 31, no 3, p. 640-641Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 59.
  Ahmed, Ali
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Can education affect pro-social behavior? Cops, economists and humanists in social dilemmas2008In: International Journal of Social Economics, ISSN 0306-8293, E-ISSN 1758-6712, Vol. 35, no 4, p. 298-307Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to examine whether education and training affect pro-social behavior. Economics students are often accused of being less pro-social. The explanations given are that less pro-social people choose to study economics or that economics studies indoctrinate students to selfish behavior. The paper experimentally tests these postulations.

  Design/methodology/approach – The paper uses the prisoner's dilemma game and stag hunt game to study cooperation across different groups of students.

  Findings – The experiment supports neither of the postulations: economics students would be indoctrinated or less pro-social people choose to study economics. However, the study shows that police cadets, who go through an education where teamwork and cooperation is promoted, become more cooperative and pro-social after their completed education.

  Originality/value – In contrast to earlier studies, this paper does not simply study economics students, but also examines if students in educational programs that promote loyalty and cooperation and encourage teamwork are more pro-social than other students.

 • 60.
  Ahmed, Ali
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och Statistik.
  Decisions under unpredictable losses: An examination of the restated diversification principle2007In: Judgment and Decision Making, ISSN 1930-2975, Vol. 2, no 5, p. 312-316Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An experimental test of the descriptive adequacy of the restated diversification principle is presented. The principle

  postulates that risk-averse utility maximizers will pool risks for their mutual benefit, even if information is missing about

  the probabilities of losses. It is enough for people to assume that they face equal risks when they pool risks. The results

  of the experiment support the principle.

 • 61.
  Ahmed, Ali
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Natinalekonomi och Statistik.
  Group identity, social distance and intergroup bias2007In: Journal of Economic Psychology, ISSN 0167-4870, E-ISSN 1872-7719, Vol. 28, no 3, p. 324-337Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper studies how group identity, social distance and intergroup bias may aVect economic decision-making. Two types of experimental groupings are created, and subjects are then paired with either an in-group member or an out-group member in a number of two-person games. The result of this experiment shows that out-group members face a risk of being discriminated against. The cause of the discrimination is not hostility toward out-group members; the discrimination is triggered because of higher expectations or favoritism of in-group members. This type of behavior holds, regardless of the grouping procedure.

 • 62.
  Ahmed, Ali
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Natinalekonomi och Statistik.
  Vad säger ett efternamn? En experimentell studie av etnisk diskriminering2003Report (Other academic)
 • 63.
  Ahmed, Ali
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Natinalekonomi och Statistik.
  What’s in a Name? An Experimental Study of How Information about Ethnicity can Affect Economic Behavior2004Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 64.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och statistik.
  Andersson, Lina (current name Aldén, Lina)
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och statistik.
  Hammarstedt, Mats
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och statistik.
  Are lesbians discriminated against in the rental housing market? Evidence from a correspondence testing experiment2008In: Journal of Housing Economics, ISSN 1051-1377, E-ISSN 1096-0791, Vol. 17, no 3, p. 234-238Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a field experiment, conducted over the Internet, studying possible discrimination against lesbians in the rental housing market in Sweden. We let two fictitious couples, one heterosexual and one lesbian, apply for vacant rental apartments advertised by landlords on the Internet. We then investigated whether there were differences between the couples in the number of received call-backs, invitations to further contact, and invitations to immediate showings. Our findings show no indication of differential treatment of lesbians by landlords. A discussion relating to earlier findings is provided.

   

 • 65.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Andersson, Lina (current name Aldén, Lina)
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Hammarstedt, Mats
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Ethnic discrimination in the market place of small business transfers2009In: Economics Bulletin, ISSN 1545-2921, E-ISSN 1545-2921, Vol. 29, no 4, p. 3050-3058Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents the first field experiment regarding ethnic discrimination in the market place of small business transfers. We let two fictitious prospective buyers, one with a typical Swedish name and one with a typical Arab/Muslim name, respond to advertisements of small business transfers on the Internet in Sweden. We then recorded the number contacts achieved by each fictitious buyer with sellers. We found that sellers discriminated against the buyer with an Arab/Muslim name in the sense that the buyer with an Arab/Muslim name obtained fewer contacts with sellers than did the buyer with a Swedish name.

 • 66.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Anxo, Dominique
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  The Swedish Elderly Care2006Report (Other academic)
 • 67.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och statistik.
  Ekberg, Jan
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och statistik.
  Fältexperiment för att studera etnisk diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden: Bidrag, kritik och framtid2008In: Efterfrågad arbetskraft? / [ed] Svante Lundberg och Ellinor Platzer, Växjö: Växjö University Press , 2008, p. 101-117Chapter in book (Other academic)
 • 68.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Ekberg, Jan
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Fältexperiment för att studera etnisk diskriminering på den svenska arbets- och bostadsmarknaden2009In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 16, no 2, p. 105-122Article in journal (Other academic)
 • 69.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Natinalekonomi och Statistik.
  Ekberg, Jan
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi.
  Kan diskriminering studeras med experimentella metoder?2006In: Flervetenskapliga perspektiv i migrationsforskning / [ed] Katarina Hjelm, Växjö: Växjö University Press , 2006, p. 45-56Chapter in book (Other academic)
 • 70.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Natinalekonomi och Statistik.
  Ekberg, Jan
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Kan kvinnliga personalchefer motverka diskriminering av invandrare?2005In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 33, no 8, p. 72-77Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna artikel presenteras resultaten av en experimentell studie om etnisk diskriminering. Undersökningen visar att det främst är infödda män som tenderar att ha ett diskriminerande beteende. I Sverige finns lagstiftning som förbjuder etnisk diskriminering. Vi har också en särskild myndighet – diskrimineringsombudsmannen – som skall motverka etnisk diskriminering. Den presenterade undersökningen kan ge en ny infallsvinkel. Ett sätt att motverka diskriminering av invandrare kan vara att se till att andelen kvinnor som är personalchefer i företag och myndigheter ökar. Frågan om etnisk diskriminering är kanske också en jämställdhetsfråga.

 • 71.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Natinalekonomi och Statistik.
  Hammarstedt, Mats
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Natinalekonomi och Statistik.
  Bostadssökande invandrare nobbas åtta gånger av tio2007In: Dagens Nyheter: DN Debatt, Vol. 11, no 76, p. 6-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 72.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Hammarstedt, Mats
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Detecting discrimination against homosexuals: Evidence from a field experiment on the Internet2009In: Economica, ISSN 0013-0427, E-ISSN 1468-0335, Vol. 76, no 303, p. 588-597Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents the first field experiment studying discrimination against homosexuals on the housing market. The study is conducted on the rental housing market in Sweden using the internet as a research platform. Two fictitious couples, one heterosexual and one male homosexual, apply for vacant rental apartments advertised by landlords on the internet. Our findings show that homosexual males are discriminated against on the Swedish housing market, since the homosexual couple gets far fewer call-backs and fewer invitations to further contacts and to showings of apartments than the heterosexual couple.

 • 73.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Hammarstedt, Mats
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Discrimination in the rental housing market: A field experiment on the Internet2008In: Journal of Urban Economics, ISSN 0094-1190, E-ISSN 1095-9068, Vol. 64, no 2, p. 362-372Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a field experiment on discrimination in the housing market, using the Internet as a research platform. The procedure involved our creating three fictitious persons with distinctive sounding ethnic and gender names. These individuals applied for vacant rental apartments in Sweden that were advertised by landlords on the Internet. Our findings show that the Arabic/Muslim male received far fewer call backs, enquiries, and showings than the Swedish male. Our observations also indicate that the Swedish female met with less difficulty in terms of finding an apartment than the Swedish male. Thus, based on our findings, we conclude that ethnic, as well as gender discrimination exists in the Swedish rental housing market.

 • 74.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och statistik.
  Hammarstedt, Mats
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och statistik.
  Diskrimineras homosexuella? Några erfarenheter från svensk ekonomisk forskning2008In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 38, no 8, p. 31-40Article in journal (Other academic)
 • 75.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Natinalekonomi och Statistik.
  Hammarstedt, Mats
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Natinalekonomi och Statistik.
  Diskriminering på bostadsmarknaden: Effekten av att heta Mohammed2007In: Ekonomisk Debatt, Vol. 35, no 34-41Article in journal (Other academic)
 • 76.
  Ahmed, Ali M.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Natinalekonomi och Statistik.
  Essays on the Behavioral Economics of Discrimination2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 77.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Salas, Osvaldo
  Cooperación y confianza: Análisis comparativo en economía experimental2007In: Revista CIFE, Vol. 12, no 9, p. 9-23Article in journal (Other academic)
 • 78.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Salas, Osvaldo
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Is the hand of God involved in human cooperation?2009In: International Journal of Social Economics, ISSN 0306-8293, E-ISSN 1758-6712, Vol. 36, no 1/2, p. 70-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to examine the supernatural punishment theory. The theory postulates that religion increases cooperation because religious people fear the retributions that may follow if they do not follow the rules and norms provided by the religion. Design/methodology/approach – The paper reports results for a public goods experiment conducted in India, Mexico, and Sweden. By asking participants whether they are religious or not, one can study whether religiosity has an effect on voluntary cooperation in the public goods game. Findings – No significant behavioral differences were found between religious and nonreligious participants in the experiment. Originality/value – This paper differs from the previous limited experimental literature, studying religiosity and cooperation, in the sense that it uses a public goods game rather than a prisoner's dilemma game. The public goods game is more interesting since many real life problems are multilateral rather than bilateral. Further, the study was conducted in three different countries: India, Mexico, and Sweden; with three different types of potentialy religious people: Hindus, Catholics, and Protestants.

 • 79.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Salas, Osvaldo
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  The relationship between behavioral and attitudinal trust: A cross-cultural study2009In: Review of social economy, ISSN 0034-6764, E-ISSN 1470-1162, Vol. 67, no 4, p. 457-482Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We study the relationship between trust in an experiment and trust measured by means of popular survey items in different countries. Students from Chile, Colombia, India, Mexico and Sweden participate in a public goods game experiment and answer a set of standard attitudinal survey questions about trust. We find that behavioral trust and attitudinal trust significantly differ among countries. Behavioral trust is highest in Sweden, followed by Latin America, and lowest in India. Attitudinal trust is highest in Chile and Sweden, followed by India and Mexico, and lowest in Colombia. Further, the predictive power of survey items also differs among countries. Trust measured by survey items is significantly related to behavioral trust in some but not in all societies. No single survey item predicts actual trust across all countries. Plausible explanations of the inconsistent relationship between behavioral and attitudinal trust across countries are discussed.

 • 80.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och statistik.
  Salas, Osvaldo
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och statistik.
  Trust in India and Sweden: An experimental examination of the Fukuyama conjecture2008In: Cross-cultural research, ISSN 1069-3971, E-ISSN 1552-3578, Cross-Cultural Research, Vol. 42, no 4, p. 420-429Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The authors test the proposition, put forward by Francis Fukuyama, that the higher the level of trust in a country the less corrupt, the more developed, and wealthier its economy will be. They study trust and voluntary cooperation using a one-shot and three-person public goods game experiment in India and Sweden. The results, in line with the proposition, show that the average contribution is significantly larger in Sweden, implying a higher level of trust and cooperation in Sweden than in India. This article provides further evidence on the relationship between trust and economic development. This study differs from previous ones in that it uses a multilateral game experiment to study trust and cooperation rather than a bilateral game experiment. Furthermore, it provides evidence from two countries not studied before in this context.

 • 81.
  Ahmed, Ali
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och Statistik.
  Skogh, Göran
  Linköpings universitet.
  Choices at various levels of uncertainty: An experimental test of the restated diversification theorem2006In: Journal of Risk and Uncertainty, ISSN 0895-5646, E-ISSN 1573-0476, Vol. 33, no 3, p. 183-196Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our ``Restated diversification theorem'' (Skogh and Wu, 2005) says that risk-averse agents may pool risks efficiently without assignment of subjective probabilities to outcomes, also at genuine uncertainty. It suffices that the agents presume that they face equal risks. Here, the theorem is tested in an experiment where the probability of loss, and the information about this probability, varies. The result supports our theorem. Moreover, it tentatively supports an evolutionary theory of the insurance industry--starting with mutual pooling at uncertainty, turning into insurance priced ex ante when actuarial information is available.

 • 82.
  Aidemark, Jan
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Implementing intranet for social and cognitive knowledge processes2005In: International Journal of Healthcare Technology and Management, ISSN 1368-2156, E-ISSN 1741-5144, Vol. 6, no 4-6, p. 357-367Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses a social and cognitive approach to the planning and implementation of knowledge support systems in a health care organization. A case study is presented and then discussed using a broad theoretical frame of reference gathered from the knowledge management field. The discussion is an illustration of the delicate trade-off between social and cognitive perspectives of a development project. The assumption is that these two aspects must be handled in an interconnected and balanced way. The aim of the paper is to illustrate the use of multiple perspectives as a tool for understanding how this problem can be dealt with.

 • 83.
  Aidemark, Jan
  et al.
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
  Eberhagen, Niclas
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
  Sterner, Håkan
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  An Evaluation of a KM Diagnostic Instrument2007In: Proceedings of the 6th International Conference on Perspectives in Business Information Research - BIR'2007 / [ed] Nummenmaa, J., & Söderström, E., Tampere, Finland: Department of Computer Sciences, University of Tampere , 2007, p. 7-21Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Knowledge management is today an established approach to improve and renew organizations. The right use of information systems are often essential element in a successful KM strategy, however creating the right mix of KM activities and system is difficult and failures are frequent. Getting a good grip of the current situation and the special condition of the organization is therefore essential. In this paper we study an initiating questionnaire, taken from the KM literature, with a background in US management consulting industry. The aim of the paper is to evaluate the questionnaire, from a Swedish perspective. This is done with the aim to search for more general advice for anyone wanting to adapt and use such a questionnaire in their own situation. For this purpose, a number of applications of the questionnaire is presented and investigated. The outcome of the study is an initial assessment of the usefulness of the questionnaire and some recommendations for further use and research into the questionnaire. The usefulness seems to depend on the situation of persons that the questionnaire is given to. The analysis shows that the questionnaire seems to fit rather well to companies that were included in the study, especially on a management level. However, some possible problem areas were also discovered, the background, motivation and work situation of some personnel group could interfere with the effectiveness of the questionnaire.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 84.
  Aidemark, Jan
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Sterner, Håkan
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  A Framework for Strategic Balancing of Knowledge Management Initiatives2003In: Proceedings of the 36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2003 / [ed] Ralph Sprague, IEEE Press, 2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Enterprises need to understand the impact of different types of knowledge management (KM) approaches on business strategy, and how they interact with other types of initiatives to produce synergistic effects. The hypothesis of this paper is that a model based on the balanced scorecard approach (BSC) can be used to balance the diverse set of KM approaches that are described in the KM literature. A literature study has been carried out connecting general examples of BSC objectives to KM approaches and applications. The resulting framework indicates that each of the major aspects of KM has its place in the BSC model, and thus has a role in the success of the company from a strategic viewpoint. A KM strategy according to this perspective should articulate how a company intends to strike a balance between different KM approaches. Contributions of the framework to related theory are discussed and illustrated by using a rich case from literature.

 • 85.
  Aidemark, Lars-Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Balanced Scorecard och reglering av sjukvård i privat regi:: En studie av närsjukvården på Österlen2006Report (Other academic)
 • 86.
  Aidemark, Lars-Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  BSc för verksamhetsstyrning.: En studie av medicinkliniken vid Högladssjukhuset2006Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 87.
  Aidemark, Lars-Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  BSC och reglering av privat sjukvård2006Conference paper (Refereed)
 • 88.
  Aidemark, Lars-Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Competition and cooperation: using the balanced scorecard in the privatization of a hospital2007Conference paper (Refereed)
 • 89.
  Aidemark, Lars-Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Measurement and Health Care Management2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 90.
  Aidemark, Lars-Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Reformer tar tid2007In: Företagsanalys i dess komplexitet, 2007, p. 15-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 91.
  Aidemark, Lars-Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Translation takes time2007Conference paper (Refereed)
 • 92.
  Aidemark, Lars-Göran
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Översättning tar tid2007Conference paper (Refereed)
 • 93.
  Aidemark, Lars-Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Baraldi, Stefano
  Catholic University CE.RI.S.MAS., Milan, Italy.
  Funck, Elin K.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Jansson, Andreas
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  The importance of Balanced Scorecards in hospitals2009In: 5th Conference on Performance Measurement and Management Control, 2009Conference paper (Other academic)
 • 94.
  Aidemark, Lars-Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Funck, Elin K.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Ledarskap och mätning i sjukvården2008In: Kommunal ekonomi och politik, ISSN 1402-8700, Vol. 12, no 1, p. 7-33Article in journal (Refereed)
 • 95.
  Aidemark, Lars-Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Funck, Elin K.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Ledarskap och mätningar2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 96.
  Aidemark, Lars-Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Funck, Elin K.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Measurement and health care management2009In: Financial Accountability and Management, ISSN 0267-4424, E-ISSN 1468-0408, Vol. 25, no 2, p. 253-276Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Over recent decades many health care organisations have "modernised" their management accounting systems by using the balanced scorecard (BSC). However, public health care involves multi-dimensional goals and resolving conflicts of interest. The question is whether a management control system based on measurements is suitable in a health care context. Light can be shed on this question using a study of the application of a BSC over a ten-year period at Hogland Hospital. The study shows that the BSC and measurements of output and behaviour became a way of approaching unanswered questions about processes and quality development. Medical professionals with management responsibility, in co-operation with medical professionals responsible for different specialities, determined measures and targets and the measurements were integrated into activity processes and affected activities.

 • 97.
  Aidemark, Lars-Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Funck, Elin K.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Jansson, Andreas
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Det balanserade styrkortet i sjukvården: Erfarenheter från sjukhusen i Sverige2009Report (Other academic)
 • 98.
  Aidemark, Lars-Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Jonnergård, Karin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  The Balanced Scorecard and health care contracting in a Private Public Partnership2006Conference paper (Refereed)
 • 99.
  Aidemark, Lars-Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Ekonomistyrning.
  Lindkvist, Lars
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. LEO.
  Från förvaltning till bolag: Erfarenheter från två sjukhus2006In: Nationellt forskningsprogram om sjukvårdens förändringar,: Sveriges Kommuner och Landsting, 2006, p. 78-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 100.
  Aidemark, Lars-Göran
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Lindkvist, Lars
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Management accounting in public and private hospitals:: a comparative study2004In: Studies in managerial and financial accounting, ISSN 1479-3512, Vol. 14, no 5, p. 427-445Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates whether hospitals run as limited companies have more cost conscious and organizationally committed clinic superintendents when compared with public hospitals. Also, if the management accounting systems differ in the hospitals studied. Using a questionnaire, two hospital companies are compared with two hospitals controlled by political boards.

  According to the analysis there are no significant differences between clinic superintendents in public hospitals and hospital companies. This is true in terms of organizational commitment and cost consciousness. However, the study indicates that participation in the hospital budget-setting process and satisfaction with financial information both affect the superintendents' cost consciousness.

   

1234567 51 - 100 of 4519
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf