lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 570
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Björkenklint, Margita
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Eneroth, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  ”Grädden på moset?”: Frivilligorganisationernas roller för äldre och personer med psykiska funktionshinder i Växjö kommun2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Växjö kommun ingick år 1998-2000 i ett projekt för att tydliggöra roller och gränsdragningar mellan frivilligorganisationer och kommunen. Detta utmynnade i ett kommunfullmäktige-beslut om att inrätta en frivilligcentral som blev en Volontärbyrå 2006. Det övergripande syftet med vår uppsats är att analysera olika aktörers syn på roller och gränsdragningar mellan frivilliga insatser och offentlig verksamhet. Våra frågeställningar handlar om hur olika aktörer nu uppfattar frivilligorganisationernas roller i förhållande till kommunen och hur gräns-dragningen hanteras.

  Vi har gjort en kvalitativ hermeneutisk studie med abduktiv ansats eftersom vi utgår från empiriska data men samtidigt tolkar och analyserar utifrån teori och tidigare forskning om frivilligorganisationers roller och gränsdragning. Vi utgår från Erik Blennbergers roll-kategorisering: avantgarde, komplement, alternativ och ersättare. De aktörer som vi studerar är företrädare för frivilligorganisationer, brukarorganisationer, fackförbund, politiker och tjänstemän i Växjö kommun. Fokus är på verksamhet kring äldre och personer med psykiska funktionshinder. Resultatet visar att frivilligorganisationer riskerar att gå från att vara en röst till att utföra service, särskilt när samhällsekonomin är dålig. Frivillig-organisationernas roll som komplement och icke-offentliga alternativ är de flesta av våra intervjupersoner överens om. Ingen av de olika aktörerna vill se frivilligorganisationerna som ersättare men det är en svår gränsdragning där det krävs en ständig dialog.

 • 52.
  Björkman, Anna
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Gustavsson, Hanna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  En vardag full av utmaningar: En litteraturstudie om anhörigas upplevelse av att ha en psykiskt sjuk familjemedlem2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk sjukdom påverkar inte bara individen som drabbas utan även dennes anhöriga. Alla i familjen berörs och vardagen blir oförutsägbar och full av utmaningar. Sjuksköterskor möter individer med psykisk sjukdom och deras anhöriga oavsett arbetsplats. Syftet med studien var att belysa hur vuxna anhöriga till personer med psykisk sjukdom upplever sin vardag. För att belysa de anhörigas situation genomfördes en litteraturstudie över tidigare utförd empirisk forskning. En kvalitativ manifest innehållsanalys genomfördes och resulterade i följande sex kategorier: En omvälvande förändring, Behov av stöd och kunskap, Att vårda dygnet runt, Känslor av skam, skuld och rädsla, Slitningar i relationer och hur roller förändras samt En oförutsägbar framtid. Genomgående för resultatet var att de anhöriga upplever att vardagen är full av bördor. Att leva med en individ som drabbats av psykisk sjukdom är dock inte bara komplicerat. Anhöriga upplever ofta att de växer som individer och får nya perspektiv på tillvaron. Som sjuksköterska är det viktigt att visa förståelse för den utsatta situation som de anhöriga befinner sig i. Först när de anhöriga får ett bra stöd kan de stödja sin sjuke familjemedlem optimalt.

 • 53.
  Bodenhem, Henrik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  SÄLLSKAPSDJUR I VÅRDEN: – en litteraturöversikt över sällskapsdjurens positiva inverkan på äldres välbefinnande och hälsa i vården2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sällskapsdjur är vanligt förekommande i Sverige. Äldre är ofta förhindrade från att ha husdjur eller sällskapsdjur trots att studier visar att den äldres hälsa och välbefinnande kan påverkas positivt. Syftet med studien var att beskriva på vilket sätt sällskapsdjur inverkar positivt på äldre patienters välbefinnande och hälsa i vården. Studien genomfördes som en litteratur¬översikt vilket innebär att vetenskapliga artiklar har granskats, analyserats och sammanställts. Resultatet visar att sällskapsdjur på olika sätt kan inverka på patienternas hälsa och väl¬befinnande. Sällskapsdjur kan ha en lugnande inverkan och kan minska oro och förekomst av depression. Patienterna blir aktivare, mer engagerade och får en meningsfullare vardag som troligen ger en ökad livslust. Sällskapsdjur kan fungera som ett sällskap som patienten kan tala med och kan skapa glädje. Resultatet kan bidra till ökad kunskap och förståelse hos personal inom äldrevården för betydelsen av att använda sällskapsdjur inom vården. Mer forskning behövs dock där patienternas egen upplevelse av att ha sällskapsdjur undersöks.

 • 54. Bolse, K
  et al.
  Hamilton, G
  Flanagan, J
  Caroll, DL
  Fridlund, Bengt
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Ways of experiencing the life situation among United States patients with an implantable cardiverter-defibriliator: A qualitative study2005In: Prog Cardiovasc Nurs, Vol. 20, no 1, p. 4-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 55.
  Boo, Caroline
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Meijer, Eva
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Att vara förälder till ett cancersjukt barn: - en litteraturstudie om föräldrars upplevelser och behov2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varje år drabbas 300 barn i Sverige av cancer. Många familjer upplever i samband med denna situation att tillvaron förändras drastiskt, och att den säkra vardagen ersätts med osäkerhet och rädsla. Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser och behov i samband med att deras barn drabbas av cancersjukdom. För att få fram föräldrarnas upplevelser och behov gjordes en litteraturstudie med vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. I resultatet framkom att många föräldrar som har ett cancersjukt barn upplevde kaos. Känslor av ensamhet, sårbarhet och maktlöshet infann sig i samband med diagnosen. Efter diagnosen fick många föräldrar en ny syn på livet och familjen blev nu högsta prioritet. Stöd och hjälp från sjuksköterskorna och anhöriga var mycket viktigt, för att kunna klara av situationen på bästa sätt. Denna studie kan komma till nytta för sjuksköterskor som arbetar med svårt sjuka barn och deras familjer.

 • 56.
  Borg, Beatriz
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Olsson, Hanna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  ADDICTION SEVERITY INDEX I PRAKTIKEN: - Om missbrukshandläggares erfarenheter av att använda ASI-intervjun2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to understand how social workers experienced working with Addiction Severity Index (ASI) in relation to the goal set by the National Board of Health and Welfare. The method is spread nationwide and therefore it is of great importance to examine how the social workers themselves experience the demands and the resources surrounding ASI. We choose to do a qualitative study interviewing eight social workers at six different occasions. The result was analyzed using Max Weber’s ideal type bureaucracy and Michael Lipsky’s thesis on street-level bureaucrats. We found that the social workers consider the method useful when used from without their own purposes. The standards set by the National Board of Health and Welfare was considered hard to achieve because of the complexity of the method. Among other things the valuation done by both social worker and client was regarded as tough and therefore the results of the interview are at risk of not becoming reliable. We found that the outcome of the interview depends on the performer.

 • 57. Bostrom, B
  et al.
  Sandh, M
  Lundberg, D
  Fridlund, Bengt
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Cancer-related pain in palliative care: patients' perceptions of pain management2004In: J Adv Nurs, Vol. 45, p. 410-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 58.
  Bremer, Anders
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  När livet skakas om: patienters och närståendes erfarenheter av hjärtstopp utanför sjukhus2008Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Europa vårdar ambulanspersonal årligen cirka 300 000 människor med hjärtstopp. Ungefär en av tio överlever. Tidigare forskning har inte i någon större utsträckning berört hur överlevande patienter och närstående mår efteråt eller vilka etiska aspekter och problem som möter ambulanspersonal i dessa situationer. Med hjälp av en reflekterande livsvärldsansats är syftet med denna licentiatavhandling att beskriva vad det innebär att överleva hjärtstopp utanför sjukhus respektive närvara vid en nära persons hjärtstopp. Med utgångspunkt i det empiriska resultatet är syftet att belysa och diskutera etiska aspekter och problem av betydelse för ambulanspersonals vårdande ur ett normativt perspektiv.

  Avhandlingens empiriska resultat visar hur ogripbart det är att drabbas av hjärtstopp och hur uppvaknandet ur medvetslösheten innebär vilsenhet och kontrollförlust genom den minneslucka som tillfogats. Att överleva innebär därför ett sökande efter sammanhang så att situationen kan ges mening och förklaring till tankar, känslor och upplevelser. Känslan av sammanhang nås via andra människors berättelser tillsammans med egna minnen. I det fortsatta livet finns existentiell rädsla och otrygghet där den egna identiteten och meningen i livet omvärderas i takt med en växande insikt om hur den egna kroppen påverkats av hjärtstoppet. Ibland upplevs kroppen som begränsad vilket skapar otrygghet och rädsla. I det fortsatta livet kan det finnas skuldkänslor för det inträffade likväl som att hjärtstoppet ses som en opåverkbar händelse. Men det finns även tacksamhet och glädje över välbefinnande och trygghet i ett förändrat liv där vardagliga sysslor ger tillvaron en viss stadga. Det passerade livshotet införlivas i ett liv där mänskliga relationer blivit än viktigare värden i ett gott liv.

  Närvaro vid en nära persons hjärtstopp omkullkastar känslan av kontroll. Allt upplevs overkligt, tiden tycks stanna upp och samtidigt är verkligheten extremt påtaglig. Förvåning övergår snabbt till ett kaos av tankar och känslor där panik, chock och fruktan griper tag. Verkligheten innebär ett överväldigande och ensamt ansvar där närstående känner sig otillräckliga. Väntan på professionell hjälp känns lång och det är en befriande känsla då ambulanspersonal anländer och övertar ansvaret. Samtidigt väcks hopp om att patienten ska överleva. För närstående är allt kaotiskt, ångestfyllt och omtumlande då de kastas mellan hopp och misströstan för att slutligen få ett overkligt och ogripbart besked om den nära personens överlevnad eller död. Livets grundvalar skakas om och uppmärksammar livets skörhet och att inget kan tas för givet. Efter händelsen finns obesvarade frågor och oro som riskerar att leda till ensamhet i sorg eller i en oro för den överlevandes framtid. Oavsett vilket, riskerar ensamheten att leda till uppoffring av egna och viktiga behov.

  I ett gott beslut balanseras etiska normer att rädda liv, rätten till värdig/god död, autonomiprincipen samt att göra gott och inte skada. Den övergripande normen vid hjärtstopp är att rädda liv. Att i det akuta skedet avgöra om patienten räddas till ett acceptabelt liv är svårt. Det empiriska resultatet ger dock stöd för att återupplivning bör göras vid behandlingsbara hjärtstopp samtidigt som resultatet visar hur svårt det är att dra en gräns för vad ett acceptabelt liv är. Undantagsvis är det goda beslutet att avstå från eller avbryta återupplivning, exempelvis vid förekomst av ett giltigt förhandsdirektiv. En värdig/god död är då det primära. Ett utökat etiskt ansvar för ambulanssjuksköterskor kan vara att de ges beslutsrätt för avbrytande av återupplivning. Ett annat ansvar handlar om möjligheten att främja ett gott liv för överlevande genom att efteråt bidra med kunskap som kan skapa förlorade sammanhang. Ansvaret för närstående kan innebära att meningslös återupplivning inte görs ”för deras skull” utan att deras behov möts på bättre sätt.

 • 59.
  Bremer, Anders
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work. University of Borås.
  Dahlberg, Karin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Sandman, Lars
  University of Borås.
  Experiencing Out-of-Hospital Cardiac Arrest: Significant Others’ Lifeworld Perspective2009In: Qualitative Health Research, ISSN 1049-7323, E-ISSN 1552-7557, Vol. 19, no 10, p. 1407-1420Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  When patients suffer out-of-hospital cardiac arrests (OHCA), significant others find themselves with no choice about being there. Afterwards they are often left with unanswered questions about the life-threatening circumstances, or the patient’s death, the emergency treatment and future needs. When it is unclear how the care, and the event itself will affect significant others’ well being, prehospital emergency personnel face ethical decisions. This study describes the experiences of significant others present at OHCA, focusing on ethical aspects and values. Using a lifeworld phenomenological approach, seven significant others were interviewed. The essence of the phenomenon of OHCA can be stated as: Unreality in the reality; Overwhelming responsibility; Inadequacy and limitation; Hope and hopelessness; Ethical considerations; Insecurity about the future; Trembling of life. These study findings show how significant others’ sense of unreality, inadequacy, and overwhelming responsibility at OHCA can threaten values deemed important for a good life.

   

 • 60.
  Bremer, Anders
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work. University of Borås, Sweden.
  Dahlberg, Karin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Sandman, Lars
  University of Borås, Sweden.
  To Survive Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Search for Meaning and Coherence2009In: Qualitative Health Research, ISSN 1049-7323, E-ISSN 1552-7557, Vol. 19, no 3, p. 323-338Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The primary responsibility of prehospital emergency personnel at out-of-hospital cardiac arrests (OHCA) is to provide lifesaving care. Ethical considerations, decisions, and actions should be based in the patient’s beliefs about health and well-being. In this article, we describe patients’ experiences of surviving OHCA. By using a phenomenological approach, we focus on how OHCA influences patients’ well-being over time. Nine survivors were interviewed. Out-of-hospital cardiac arrest is described as a sudden and elusive threat, an awakening in perplexity, and the memory gap as a loss of coherence. Survival means a search for coherence with distressing and joyful understanding, as well as existential insecurity exposed by feelings of vulnerability. Well-being is found through a sense of coherence and meaning in life. The study findings show survivors’ emotional needs and a potential for prehospital emergency personnel to support them as they try to make sense of what has happened to them.

   

 • 61.
  Brisenman, Sandra
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Kartläggning av suicidalitet bland ungdomar2009Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: I den här C-uppsatsen är syftet att beskriva och analysera olika potentiella förklaringsmodeller till suicidalitet bland ungdomar. Suicidalitet är ett sammanfattande begrepp för återkommande självmordstankar, självmordsförsök samt fullbordade självmord. Fokus här ligger på självmord bland ungdomar. Min uppsats är utformad som en litteraturstudie och utgörs av kvalitativa data. Insamlad data har hämtats både från nationell och internationell suicidforskning. Empirin analyseras i en separat del utifrån Eriksons psykoanalytiska utvecklingsteori, Cullbergs kris- och utvecklingsteori, Freuds begrepp identifikation och imitation samt några begrepp lånade från den existentiella psykologin. Min studie visar att suicidalitet bland ungdomar är ett utbrett och komplicerat samhällsproblem som kan förstås utifrån olika förklaringsmodeller. Av min studie framgår att självmord bland ungdomar har en mångskiftande orsaksbakgrund och bör därför förstås utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ungdomars psykiska hälsa, uppväxt- och familjeförhållanden samt förebilder är alla faktorer som har betydelse för riktningen i den suicidala processen vari självmord är det slutgiltiga steget.

 • 62. Brostrom, A
  et al.
  Hubbert, L
  Jakobsson, P
  Johansson, P
  F, Bengt
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Dahlstrom, U
  Effects of long-term nocturnal oxygen treatment in patients with severe heart fallure2005In: J Cardiocasc Nurs, Vol. 20, p. 285-96Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 63.
  Brunt, David
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Behovsbedömning av personer med psykiska funktionshinder - finns det skillnader i behov av hjälp och stöd mellan olika undergrupper?2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Författarens inventeringsresa i början av Boendeprojektet gav vid handen att den övergripande målgruppen personer med psykiska funktionshinder hade blivit mer heterogen än vad som var fallet i samband med Psykiatrireformen för drygt tio år sedan. Man påtalade att personer med autismspektrumstörningar alternativt Aspergers syndrom förekom ganska ofta bland ansökningar om bistånd. I några av kommunerna pratade man i termer av en ny grupp av individer som ansökte om framförallt boendestöd och som den psykiatriska vården inte ansåg vara i behov av vård. Denna grupp var bl a ofta yngre än majoriteten i den ursprungsgrupp som Psykiatrireformen hade syftat till. Dessutom talade man om att dessa individer inte hade vårdats särskilt länge och inte var så hospitaliserade på det sätt som ursprungsgruppen hade varit, samt att en del av dessa nya även hade ett självskadebeteende som man inte var van vid att hantera. Man kunde numera möjligen skönja undergrupper: 1. de nya yngre, 2. de med neuropsykiatriska funktionshinder samt 3. ursprungsgruppen.

  Studiens övergripande syfte har varit att:

  a) undersöka om man kan tala om undergrupper i detta sammanhang samt

  b) om det kan vara av nytta för de inblandade parterna, främst boendestödjare och de boende, att uppmärksamma eventuella skillnader i behov av hjälp och stöd mellan dessa undergrupper.

  Specifikt har syftet varit att undersöka skillnader i de behov som kommer till uttryck vid en ansökan om bostad med särskild service, alternativt boendestöd i den egna bostaden för de tre ovan nämnda undergrupperna.

  Resultatet visade skillnader i behovsprofilen mellan ”ursprungsgruppen” och personer med neuropsykiatriska funktionshinder samt mellan ”ursprungsgruppen” och den ”nya gruppen”. Det kan således ses som värdefullt att uppmärksamma skillnader i behov av hjälp och stöd för de olika undergrupperna.

  Rapporten är nr 3 (av 24st) i Boendeprojektet som är ett riktat projekt inom ramen för kansliet för Nationell psykiatrisamordning. Projektmedel beviljades av Socialstyrelsen år 2005 för ett uppdrag inom satsningen på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. Projektet har letts av David Brunt, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.

 • 64.
  Brunt, David
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Boende2005In: Att leva med psykiska funktionshinder / [ed] David Brunt, Lars Hansson, Lund: Studentlitteratur , 2005, p. 85-102Chapter in book (Other academic)
 • 65.
  Brunt, David
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Boende- och boendestödsverksamhet för personer med psykiska funktionshinder : kännetecknen och erfarenheter2009In: Psykiatri för baspersonal: Kunskap för en evidensbaserad praktik / [ed] Ingemar Ljungqvist, Håkan Jenner, Stockholm: Gothia , 2009, p. 143-160Chapter in book (Other academic)
 • 66.
  Brunt, David
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Effektstudien Hur effektiva är kollektiva boendeformer och boendestöd för personer med psykiska funktionshinder: Redovisning av första mättillfället2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten utgör en redovisning från det första mättillfället i effektstudien. Syftet har varit att undersöka livssituation och effektiviteten av boende- och boendestödsinsatser för personer med psykiska funktionshinder samt att testa om den använda modellen kan ge värdefull information om effektiviteten av dessa insatser.

  Deltagarna är boende i ordinärt boende (27st), boende i kommunala bostäder med särskild service (46st) samt boende i privata boendeformer (48st).

  Studien har berört följande aspekter: Stabiliteten i boendet, kostnaderna, servicegraden, tillfredsställelse med boendet, fysisk och psykosocial miljö, tillfredsställelsen med personal, tillfredsställelsen med psykosocial funktion och hälsa, utnyttjande av vård och stöd, behov av stöd, livskvalitet, självkänsla samt sociala relationer.

  Denna rapport är nr 9 i en serie rapporter från Boendeprojektet som är ett riktat projekt inom ramen för kansliet för Nationell psykiatrisamordning. Projektmedel beviljades av Socialstyrelsen år 2005 för ett uppdrag inom satsningen på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. Projektet har letts av David Brunt, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.

   

   

 • 67.
  Brunt, David
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Socialt nätverk2005In: Att leva med psykiska funktionshinder - livssituation och effektiva vård- och stöd insatser / [ed] David Brunt, Lars Hansson, Lund: Studentlitteratur , 2005, p. 157-172Chapter in book (Other academic)
 • 68.
  Brunt, David
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  The ward atmosphere of single-sex wards in a maximum-security forensic psychiatric hospital in Sweden2008In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 29, no 3, p. 221-241Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This exploratory study aims to investigate the ward atmosphere of single-sex wards in a forensic psychiatric context in the light of Moos’ conceptualization of the treatment setting.

  The wards for female patients bore similarities to Relationship-Oriented and Insight-Oriented programmes and had a generally positive ward atmosphere. On the other hand the wards for male patients did not resemble any treatment programme and had a more mixed diagnosis profile than those for female patients. Comparisons of the two types of wards are made and implications of the findings in terms of the overriding principle of normalization are discussed.

 • 69.
  Brunt, David
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Utbildning i boendepedagogik för boendestödjare: Ett utbildningskoncept riktat till små och glesbygdskommuner2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att testa ett utbildningskoncept främst riktat till boendestödjare i små och glesbygdskommuner. Den pedagogiska modellen byggde på erfarenhetsutbyte, stimulerande studiematerial och en cirkelledare med handledarliknande uppgifter. Försöket har genomförts i tre konstellationer av små kommuner (Dalsland, Närke och Småland) samt en grupp medelstora kommuner från en storstadsregion (Stockholms län).

  Resultatet redovisas i form av den utvärderingen som gjordes med deltagarna, cirkelledarna samt verksamhetsansvariga. Den pedagogiska modellen med erfarenhetsutbyte som bas fungerade väldigt väl i samtliga kommungrupperna. Innehållet i studiematerialet passade de mindre kommunerna bra medan det ansågs vara på för låg nivå av deltagarna m fl från de medelstora kommunerna. Ett intryck är att utbildningen inte har gett ny kunskap utan har fördjupat kunskaperna hos deltagarna och ökat deras förståelse. Utbildningen kan kort sammanfattas som en låg-budget, innehållsrik fortbildningsinsats som lämpar sig mycket väl för boendestödjare i små och glesbygdskommuner. Den pedagogiska modellen fungerade väl även i de medelstora kommunerna, varför cirkelledaren där som hade använt en del eget studiematerial, har ombetts att bidra med förslag på fördjupningsteman. Dessa kan ses som ett innehåll i en eventuell etapp två, om man vill fortsätta utbildningen. Ett annat alternativ är att dessa kan fungera som studiematerial på en annan nivå för boendestödjare vilka redan har höjt sin kom-petensnivå genom tidigare fortbildningsinsatser.

  Det är också viktigt att ställa erfarenheterna av den pedagogiska modellen och studiematerialets innehåll i relation till planerna på kompetensförstärkningar för baspersonalen som arbetar med personer med psykiska funktionshinder (presenterad av Socialstyrelsen, november 2007). De mycket positiva upplevelserna av erfarenhetsutbyte som pedagogisk modell hos deltagarna från mindre kommuner bör tas med i planeringsarbetet för ovan nämnda kompe-tensförstärkningar.

  Delrapporten är nr 18 (av 24st) i Boendeprojektet som är ett riktat projekt inom ramen för kansliet för Nationell psykiatrisamordning. Projektmedel beviljades av Socialstyrelsen år 2005 för ett uppdrag inom satsningen på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. Projektet har letts av David Brunt, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.

 • 70.
  Brunt, David
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Bengtsson-Tops, Anita
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Rask, Mikael
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  The structure of Antonovsky's sense of coherence in patients with schizophrenia and its relationship to psychopathology2005In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 19, no 3, p. 280-287Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main aim of the study was to investigate whether the three hypothesized subscales of Antonovsky's sense of coherence (SOC) scale: comprehensibility, meaningfulness and manageability, can be found when measuring SOC in a sample of patients with schizophrenia living in the community. A further aim was to study the relationship between SOC and psychopathology. The concept of SOC has been proposed to explain successful coping with life stressors. A total of 120 patients completed the SOC scale and the Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) was used to assess the psychopathology of the patients. The SOC scale was analysed by means of a factor analysis with a varimax rotation and the Spearman rank correlation test was used to test for associations between subscales, factors and psychiatric symptoms. A four-factor model presented the best solution and explained 48% of the total variation in SOC. The first factor, which included 12-items of the SOC scale, turned out to be the most salient factor explaining 29% of the total variation. All factors displayed some overlapping between items. Affective symptoms were negatively related to all the three subscales and the four factors of SOC, while positive symptoms were similarly related to two of the subscales and two of the factors while negative symptoms were not associated with any of the factors or subscales. The findings in this study corroborate those in studies with other patient groups and indicate that the theoretical framework of SOC should not be adopted uncritically. Furthermore, the use of the three subscales in the SOC scale in studies of patients with a severe mental illness is questioned and a further investigation of the relationship between SOC and psychopathology is proposed.

 • 71.
  Brunt, David
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Rask, Mikael
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Ward Atmosphere – the Scarlet Pimpernel of psychiatric settings?2007In: Issues in Mental Health Nursing, Vol. 28, no 6, p. 639-656Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Patients and staff in a forensic psychiatric setting were requested to name three distinguishing characteristics of the ward atmosphere. The manifest content analysis of the responses revealed the following categories: interpersonal relations and pre-conditions for interpersonal relations, organization, staff, treatment, daily activities, physical environment and feeling good and secure. The patients appeared to have a peripheral role as contributors to the ward atmosphere in the views of the respondents. The easily administered single question format provided valuable information about that intangible element of psychiatric settings – the ward atmosphere.

 • 72.
  Burman, Marianne
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Guldbrand, Mona
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  VÄGEN FRÅN VÅGEN: året efter tsunamikatastrofen i Thailand 20042007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tsunamikatastrofen (2004) innebar ett stort lidande för de människor som drabbades. Syftet med studien var att beskriva människors upplevelser av det första året som gått efter att de på plats upplevt tsunamikatastrofen år 2004. Den metod som valdes var en kvalitativ intervjustudie. Datamaterial i form av intervjuer med drabbade cirka ett år efter katastrofen inträffade söktes i Sveriges Televisions databas. Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att det första året inneburit mycket lidande och sorg för de drabbade och det var svårt att acceptera och förstå innebörden och konsekvenserna av tsunamin. Hjälpen från anhöriggrupper och att återvända till katastrofområdet upplevdes vara det mest betydelsefulla för bearbetningen. Händelsen innebar också att de drabbade omvärderat sina fortsatta liv och vad som var viktigt för dem. Slutsatsen är att vägen tillbaka innebar ett hårt men nödvändigt lidande för att kunna komma tillbaka och leva ett meningsfullt liv. I yrket som sjuksköterska kan resultatet av denna studie användas inte bara vid större katastrofsituationer utan även i andra situationer som innebär en kris för patienten.

 • 73.
  Börjesgård, Lina
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Eriksson, Carola
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Livet blir aldrig som förr: En intervjustudie med mödrar som plötsligt förlorat ett barn2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I samma stund som ett barn dör står en eller ett par föräldrar inför en stor tragedi. Framför sig har de en lång tid med sorg, saknad, vrede och de frågar sig varför. Detta är en tillvaro som de måste lära sig att leva med. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur mödrars förlust av ett barn genom en olyckshändelse inverkar på det dagliga livet. Metod: För att besvara syftet användes en kvalitativ ansats där fyra kvinnor som förlorat sitt barn i en olyckshändelse intervjuades. Intervjuerna analyserades sedan genom en manifest innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i sju kategorier vilka dels beskriver hur familjerelationerna har påverkats och att en relation till det bortgångna barnet består. Sorgarbetet blir en del av livet och kräver mycket tid och en ny tillvaro tar vid där ett konstant anpassningsarbete sker.

 • 74.
  Carlbom, Aje
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Östman, Margareta
  Anhörigas uppfattningar om bostad med särskild service enligt LSS2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att undersöka hur anhöriga till personer som lider av svår psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder, och som bor i bostad med särskild service (enligt LSS), uppfattar denna boendeform.

  Sammanfattningsvis kan man säga att LSS-boende, som uttrycks av informanterna i den här studien, har varit positivt för den boende själv och alla som kommit i kontakt med honom eller henne. Det är tydligt i informanternas berättelser att de och deras anhöriga, i samband med att LSS-boendet blivit verklighet, har fått till en förändring av hela den sociala kontext de levde och lever i.

  De anhöriga befrias från den oro för den boendes välmående och praktiska omständigheter som präglade vardagslivet före LSS-boendet. Detta boende medför alltså en högre grad av vardaglig trygghet. De anhöriga får också en avlastning av den emotionella anspänning det innebär att ha en familjemedlem som lider av psykisk ohälsa. Dessutom erhåller de ett delat ansvar för den familjebörda det innebär att ha en familjemedlem som lider av psykisk ohälsa. De blir också avlastade det sociala stigma det kan innebära att ha en familjemedlem som har ett psykiskt funktionshinder.

  Den boende erhåller en struktur i vardagslivet på LSS-boendet som saknades vid det tidigare boendet. Här finns också möjlighet att få hjälp med den personliga omvårdnaden och att upprätta relationer specialister av olika slag, bland annat läkare som kan övervaka eventuell medicinering. Den boende blir också avlastad det sociala stigma som tidigare präglade relationen till framförallt grannar och fastighetsägare.

  Den generella slutsats som kan dras i den här studien är att denna form av boende erbjuder en förhöjd livskvalité för samtliga parter. Sammantaget verkar alltså denna boendeform gynna den psykiska hälsan för alla och kan därmed sägas bidra till att hela samhället på ett eller annat sätt gynnas.

  Rapporten är nr 17 (av 24st) i Boendeprojektet som är ett riktat projekt inom ramen för kansliet för Nationell psykiatrisamordning. Projektmedel beviljades av Socialstyrelsen år 2005 för ett uppdrag inom satsningen på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. Projektet har letts av David Brunt, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.

 • 75.
  Carlsson, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Det våldsamma mötets fenomenologi: - om hot och våld i psykiatrisk vård2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The present study focuses on the phenomenology of the violent encounter, and is to be understood as the study of the violent encounter as a phenomenon, i.e. as experienced. The overall aim is to elucidate, analyse and describe violent encounters within psychiatric care as experienced by carers and patients. Moreover, the study aims at promoting the development of a phenomenological research approach in caring science in general and elucidating tacit caring knowledge in particular.

  The thesis includes three empirical studies and one methodological study. The research is guided by a phenomenological and lifeworld theoretical approach. Research data consist of narratives and qualitative interviews, as well as reenactment interviews with carers and patients. Data are analysed for meaning. The analysis and synthesis of meaning are aimed at openness and meaning sensitivity through a reflective attitude characterised by the intent to bridle the process of understanding. The goal of the analysis is to describe the general structure of the phenomenon and its meaning constituents.

  The result shows that violence and threat do not evolve in “naked” caring, characterised by encounters where carers are able to touch their patients at the same time as being touched, speaking both literally and figuratively. It is through “naked” caring and caring touch that the carers are able to reach the patients and to give undisguised invitations to genuine presence. The possibilities of touch rely on the carers’ capacity to be authentic and to genuinely wish well. Violence is on the contrary nourished by touch without caring intention, or non-touch, i.e. caring where the reciprocity of touching and being touched is missing between patients and caregivers.

  In the discussion, the different meanings of the violent encounter are related to the philosophy of Merleau-Ponty and Lévinas. The philosophical dimensions of touch are investigated and it is discussed how the “naked” encounter can be understood from a phenomenological ethical standpoint. The discussion focuses on the caregivers’ vulnerability and the high demands they are subjected to. It is also argued that a foundation of caring science is needed in caring practice in order to make possible a development of a caring attitude that prevents violence.

 • 76. Carlsson, Gunilla
  et al.
  Dahlberg, Karin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Dahlberg, Helena
  Ekebergh, Margaretha
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Patients longing for authentic personal care: A phenomenological study of violent encounters in psychiatric settings.2005In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 27, no 3, p. 287-305Article in journal (Refereed)
 • 77.
  Carlsson, Willemo
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  LIDANDE: litteraturstudie för att belysa och försöka förstå lidande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa litteraturstudie har syftet varit att belysa och försöka förstå lidande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Lidande finns där liv och människor finns och är i sin djupaste mening ett ”döende”. Lidandet låter sig sällan definieras, det är svårt att beskriva med ord. Den som lider har ett behov av förståelse och stöd ifrån sin omgivning. Att lida kan innebära att känna sig främmande inför sig själv eller främmande i sin kropp. Det kan även innebära ett främlingskap i kontakten med andra därför att lidandet kan vara svårt att kommunicera eller att förstå för en utomstående. Lidande kan i början upplevas som ett hot mot existensen eller integriteten. Om den lidande människan uthärdar och genomlever lidandet, kan det innehålla möjligheter till en ny syn på livet och en ny tillvaro. Resultatet visar att lidande kan uppstå av olika skäl, och ibland är det till följd av sjukdom eller skada. Sjukdom och ohälsa kan innebära ett lidande som begränsar individens tillgång till sitt liv, och det kan utgöra ett hot mot patientens integritet och autonomi. Vårdandet i sig kan även innebära ett onödigt vårdlidande för patienten, orsakat av omedvetna kränkningar från personal när de inte har förmågan att möta eller förstå patientens situation. Vårdvetenskapen tar sin utgångspunkt i det etiska patientperspektivet, vilket innebär att patientens lidande måste beaktas i vårdandet. Att försöka förstå det lidandet, så som det erfars av individen, är en stor utmaning för sjukskö-terskan. Förutsättningar för detta kan skapas i vårdrelationer som bygger på respekt för individen och tillåter en delaktighet för patienten såväl som för närstående. Att lindra någons lidande och medverka till ett ökat välbefinnande trots lidande, kan ske genom att våga se, lyssna, finnas nära eller försöka förstå den som lider. Vilket i sin tur tycks handla om att våga vara öppen och mottaglig för den lidande människan.

 • 78.
  Carlsson, Willemo
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Välbefinnande och sexualitet för kvinnor i en parrelation.: En fenomenologisk intervjustudie.2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to focus on well-being and sexuality for a woman in a couple’s relationship. Seven women were interviewed and the analysis was carried out with a phenomenological approach based on lifeworld theory. The respondents reported their lived experiences of well-being. The result is summarized in five constituents: the relationship’s common living-space, looking for companionship, the relationship as touching, the intimacy of the relationship and the importance of other people for the relationship. The basis of the experience of the phenomenon was found in the creation and maintenance of a companionship, a mutual exchange of meaning between two individuals that generated a sensation of being touched and extended outside of the physical spatial limitations. The phenomenon occurred when the risk for being hurt was replaced by trust and self-exposure. The intimacy of the relationship was able to prevent or remove the feeling of exclusion. The companionship of the relationship consisted of living in an existential context, of realizing one’s potential and of planning for the future. The phenomenon’s outer horizon consisted of the feeling of exclusion in not being able to relate to another person. The study is significant in a caring context where communication can include the body as an existential instrument and sexuality as an aspect of quality of life and well-being. Further research in the field can focus on how women cope with a lack of a sense of companionship in a relationship.

 • 79.
  Castellanos, Darlymg
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Paredes, Anyelina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Föräldrarnas upplevelser av att leva med barn med ADHD-problematik: -en litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ADHD är en vanligt förekommande neuropsykiatrisk störning bland barn, vilka uppvisar beteende som överaktivitet, uppmärksamhetsstörning och impulsivitet. För föräldrarna kan detta innebära svårigheter att hantera barnens beteende och sätta begränsningar. Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelse från sitt dagliga liv med barn med ADHD problematik. Metoden som använts var en litteraturstudie som analyserades med kvalitativ innehållsanalys och baseras på sju vetenskapliga artiklar som motsvarade syftet för studien. I resultatet framkom: Föräldrarnas uppfostringsförsök, Föräldrarnas relation, Ett minskat kontaktnät, Behov av stöd och hjälp, Hopp och förtvivlan samt Kulturkrock och rollförväntningar. Det förekom i resultatet att föräldrarna hade ett svårthanterbart liv som berodde på barnets problematik. Många föräldrar hade svårighet att acceptera barnets diagnos, vilket gav upphov till blandade känslor som sorg, frustration, ångest, lidande men även välbefinnande. Barnets överaktivitet och impulsivitet hade en stor inverkan på föräldrarnas liv. Föräldrarna lärde sig olika tillvägagångssätt för att hantera barnets beteende. Resultatet visade också att föräldrarna upplevde en stor förändring av sitt sociala liv vilket innebar ett minskat kontaktnät för föräldrarna. Att ha barn med ADHD var påfrestande och föräldrarna upplevde sig jämt missförstådda och hjälplösa, men trots det accepterade de flesta föräldrar sin situation och gjorde det bästa av det.

 • 80.
  Chow, Judy
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Vårdandets Tao: En fenomenologisk studie om vårdrelationer i Kina2008Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis researches the phenomenon ‘caring relationship’. The empirical studies in this thesis were carried out in China with the aim to describe the caring relationship in China through the lifeworld experiences of professional caregivers and patients. The result of this study will later on relate to a study of Swedish caring relationships.

  For this phenomenological study 9 patients, 10 medical and healthcare workers and 4 nursing tutors were interviewed. They were from 5 different medical and care units from two hospitals, one private clinic and a nursing school in Southern China.

  This study shows that caring relationship in China has many layers. Embedded in the basic interpersonal relationship is a ‘relationship of need’. The relationship carries a goal: to help the patient to restore a personal harmonic existence and regain the responsibility for their health. The relationship is temporary and normally ends when the goal is achieved.

  The relationship is initiated by the patients need for help. The two main actors in the caring relationship are the patient and the caregiver with their roles as care seeker and care provider. This study shows that to become a patient is a process of diminishing the natural ordinary self which makes the person feel vulnerable. Caregivers take a leading role which carries responsibility. They feel an obligation to use all their knowledge and resources for the benefit of the patients. They teach them how to live and how to stay healthy.

  A main function in the caring relationship is the transfer of knowledge. The caregivers feel the need to create a dialog to get access to the patients’ unique knowledge about themselves so that the caregiver’s general knowledge of health and care can be applied to the individual. Through the informal chats they share the patient’s experiences, emotions and history. It creates en opportunity for the interpersonal relationship to grow deeper and for the patient and the caregiver to meet as fellow human beings.

  In the Chinese caring relationship the patient’s family is included. It is considered to be every contributor’s duty to be responsible for oneself and for others. Mutual understanding and respect in a caring relationship are important in getting the patient back into balance.

 • 81.
  Chow, Judy
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Dahlberg, Karin
  Växjö University.
  Encounter: A Swedish phenomenology study about caring relationship in China2007In: The 13th Annual Qualitative Health Research Conference 2007: Human Understanding and Science / [ed] College of Nursing Science, Ewha Womans University, Seoul, Korea, 2007, p. 191-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose of the Study

  The phenomenon in this study is “the caring relationship in China”. As Leininger says “Care is a universal phenomenon with diversities in forms, expression, meanings and patterns of care in different cultures” The Aim of this Swedish phenomenology study is to acquire an understanding of caring relationship through the Lifeworld experiences of the caregivers and the patients in China. The results of this study will later on be related to a study of Swedish caring relationsships

  Methods

  For this phenomenological study 9 patients, 10 medical and nursing staffs and 4 nursing tutors from 5 various medical and care units from two hospitals and a nursing school in Southern China were interviewed.

  Results

  The caring relationship in China shows a complex view of interpersonal relationship in a group setting where every contributor has a duty to perform for oneself and the other counterparts in the group.  Mutual understanding in a caring relationship plays a very important role in getting the patient back into balance. This paper will take a closer look into the roles and functions of patients and caregivers in China.

  Conclusion

  The study shows that there is a fairly good match between the perspective of the patient and that of the caregiver in China. In a caring relationship, both sides have a responsibility to give their best to make the relationship work.

 • 82.
  Christensen, Bodil
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  HUR UPPLEVER PATIENTER SOM LIDER AV ÖVERVIKT OCH FETMA BEMÖTANDE I VÅRDEN?: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur patienter som lider av övervikt och fetma upplever bemötande i vården. Området var tidigare dåligt utforskat och eftersom övervikt och fetma idag är en av våra största folksjukdomar var det intressant att utforska det vidare. Intresset väcktes för hur viktigt bemötandet är för en fungerande vårdrelation och för en god vård för dessa patienter. Resultatet visade på stora brister i bemötande och vård av denna patientgrupp med dåliga vårdrelationer och vårdlidande som följd. Resultatet visade även på vissa positiva upplevelser av vårdpersonalens bemötande från patientgruppen. Det gällde då oftast vård som inte var relaterad till övervikt, utan till allmänhälsan. Resultatet av litteraturstudien kan vara informativt för personal överallt i vården, eftersom patientgruppen finns i alla delar av vårdkedjan. Den kan även komma till användning vid utbildning av sjuksköterskor i framtiden för att synliggöra problem som finns i omvårdnaden av dessa patienter.

 • 83.
  Constantinescu, Dana
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Stålmark, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Sjuksköterska och närstående - en mellanmänsklig relation sedd ur sjuksköterskans perspektiv: -en intervjustudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

   

  Sjukdom hos en familjemedlem drabbar hela familjen. Om närståendes behov i vårdsituationen inte uppmärksammas av sjuksköterskan kan ett lidande uppstå. Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans upplevelser av relationen med närstående för att på så sätt få en ökad insikt om faktorer som kan påverka relationen. Metoden var en intervjustudie med kvalitativ ansats. Sex sjuksköterskor som arbetade på olika medicinska avdelningar intervjuades. Resultatet visade att informanterna hade en positiv attityd till relationen. Både sjuksköterskor och närstående hade behov av relationen för att lindra lidande hos patient och närstående. Närståendes delaktighet i patientens vård ansågs som positiv och det var viktigt att ta sig tid för närstående och att vara tillgänglig. Skillnader fanns i mötet med närstående från andra kulturer men det var viktig att lära sig att bemöta dem och acceptera skillnaderna. Språket var ett hinder i relationen och ibland kändes det osäkert i mötet. Öppna personligheter och engagerade närstående var faktorer som främjade relationen liksom en öppen dialog mellan sjuksköterska, patient och närstående. Hinder i relationen var främst om personkemin inte stämde och inbundna och tysta närstående. Ont om tid kunde vara ett hinder i relationen men det handlade om att prioritera. Miljön var ett hinder på grund av de stora salarna och att lugna samtalsutrymmen saknades. Genom att belysa upplevelsen av relationen mellan sjuksköterska och närstående ur sjuksköterskans perspektiv har faktorer framkommit som kan påverka relationen och som är viktiga för sjuksköterskor att ha i åtanke i mötet med närstående.

 • 84. Corrigan, I
  et al.
  Samuelson, KA
  Fridlund, Bengt
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Thome, B
  The meaning of posttraumatic stress-reactions following critical illness or injury and intensive care treatment2007In: Intensive Crit Care Nurs., Vol. 23, p. 206-15Article in journal (Refereed)
 • 85.
  Dahlberg, Karin
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Ekebergh, Margaretha
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  To use a method without being ruled by it: Learning supported by drama in the integrations of theory with healthcare practice.2008In: Indo-Pacific Journal of Phenomenology, ISSN 2079-7222, E-ISSN 1445-7377, Vol. 8, no Special edition: Phenomenology in Education - February, p. 1-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study reported in this paper focused on nursing students' learning and, in particular, their integration of caring science in theory and practice. An educational model incorporating educational drama was developed for implementation in three different teaching contexts within the nursing and midwifery study programmes at a Swedish college. A central aim was to understand the dynamics of educational drama in the healthcare context and its impact on learning and teaching. Using a phenomenological approach, seventeen students and six teachers were interviewed and their experience of drama as an educational method explored.

  The research findings illustrate the meaning of learning and teaching that is sensitive to students' lifeworld experiences. In order to be a successful method for closing the gap between caring science theory and practice, not only the educational drama, but teaching in general, must be anchored in the lived world of the students - that is, their experiences of health and care. While embodied reflection, as a key factor in integrating theory and practice, was shown to be well supported by educational drama, it was also found that "the method" tends too readily to take over and govern teaching and learning. The findings of this study further indicate how learning in practice and embodied reflection can be supported by the inclusion of well-chosen caring science theory to cast light on caring practice dilemmas.

 • 86.
  Dahlberg, Karin
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Ekebergh, Margaretha
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Ironside, P.M
  Converging conversations from phenomenological pedagogigies; Toward a science of health professions education2003In: Teaching Practitioners of Care: New Pedagogies for the health professions, Vol. 2, p. 22-58Article in journal (Refereed)
 • 87.
  Dahlberg, Karin
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Todres, L
  Galvin, K
  Lifeworld-led healthcare:: revisiting a humanising philosophy that integrates emerging trends.2007In: Medicine, Healthcare and Philosophy, no 10, p. 53-63Article in journal (Refereed)
 • 88.
  Dahlberg, Karin
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Todres, Les
  Galvin, Kate
  Lifeworld-led healthcare is more than patient-led care: an existential view of well-being2009In: Medicine, Health care and Philosophy, ISSN 1386-7423, E-ISSN 1572-8633, Vol. 12, no 3, p. 265-271Article in journal (Refereed)
 • 89.
  Dahlberg, Mikael
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Anderberg, Mats
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevården - en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK2008In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 85, no 2, p. 174-184Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  This paper presents results from a study of reliability concerning stability in self-reported information obtained from a standardized interview from a documentation system in Sweden (the DOK system). The paper also presents and discusses the choice of relevant statistical methods for testing and analyzing results from this type of reliability study. The degree of agreement between two different interviews for a total of 78 individuals from the database of DOK has been calculated and analyzed. The study shows a high level of stability for the self-reported information. Satisfactory or good reliability was achieved for 27 of the 28 studied variables. Another implication is that is it important to use relevant statistical methods when identifying strengths and weaknesses in this type of instruments and in order to make reliable conclusions from the results.

 • 90.
  Dahlberg, Mikael
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Anderberg, Mats
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Strukturerade intervjuer som underlag för utvärdering och forskning – några metodologiska aspekter2008In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, no 2, p. 97-114Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  The aim of the article is to describe and discuss how the interview method »DOK« can constitute a foundation for evaluating to what extent clients in a unit for treatment

  of substance abuse have their needs met during the treatment period.

  The study is based on a case where the data was collected via structured interviews in connection with the beginning and end of treatment. In total 41 clients were interviewed by the DOK interview method.

  The case study shows that the data contributes to identifying changes during the treatment period within many different

  areas of life. This gives a more comprehensive and balanced picture of the clients’ changes on both an individual and a group

  level. The latter gives insight into the treatment delivered, both in life areas where the clients’ needs were met, and in areas where their required support was not received, thus creating a foundation for quality and method development. Evidence-based

  practice, and research trying to identify effective treatment methods, requires basic and continual documentation about the clients, and the interventions in the substance abuse care. The study can serve as an example of how structured interviews can constitute a foundation for an evaluation per treatment unit.

 • 91.
  Dahlqvist, Emma
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Fermskog, Johanna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Chefen en god förälder?: -En lokal studie om förväntningar på chefer inom äldreomsorgen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våra forskningsfrågor har handlat om vilka förväntningar chefer och medarbetare har på chefsrollen inom kommunal äldreomsorg - vilka likheter och skillnader som finns mellan chefer och medarbetare och vad det får för eventuella konsekvenser. Syftet var att förstå vilka förväntningar medarbetarna i en offentlig äldreomsorgsorganisation i tre kommuner i Småland har på sin chef samt vad enhetschefen har för förväntningar på sin roll inom äldreomsorgen. Vår fokus var några personers egna upplevelser, och vi har därför valt en kvalitativ ansats och har gjort tio enskilda intervjuer med fyra enhetschefer och sex medarbetare samt en parintervju med två medarbetare. Teoribildningar som vi använt är norm- och ledarskapsteorier. Resultatet av denna undersökning visar att det är skillnader på chefers och medarbetares förväntningar på chefsrollen, vad skillnaderna beror på är här svårt att fastslå. Respondenternas personlighet, ålder, kön, erfarenhet och att de arbetar i olika verksamheter, ordinärt och särskilt boende tycks ha betydelse för vilka förväntningar chefer och medarbetare har. Det är dock svårt att säga vilken faktor som har störst betydelse för förväntningarna. Dessa skillnader i förväntningarna kan eventuellt få konsekvenser i form av en svårhanterad chefsroll och kan leda till en splittrad organisation.

 • 92. Dalvandi, Asghar
  et al.
  Ekman, Sirkka-Liisa
  Maddah, Sadat Seyed Bagher
  Khankeh, Reza Hamid
  Heikkilä, Kristiina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Post stroke life in iranian people: used recommendations and strategies2009In: Iranian Rehabilitation Journal, ISSN 1735-3603, Vol. 7, no 9, p. 17-24Article in journal (Refereed)
 • 93.
  Damberg, Magdalena (current name Magdalena Elmersjö)
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Engagemang och samarbetsförmåga: En studie om hur den kommunala organiseringen påverkar flexibiliteten i verkställigheten kring boendefrågor för personer med psykiska funktionshinder2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning har haft karaktären av en kartläggning där avsikten varit att få en övergripande bild av hur organiseringen kring boendefrågan ser ut samt vilka resonemang som förs. Med formuleringen boendefrågan avses både boende i det egna hemmet (boendestöd) och boende i gruppbostad. Tolv kommuner har varit aktuella för undersökningen, utvalda efter befolkningsstorlek med följande gradering; under 25 000 invånare, mellan 25 000 och 120 000 samt från 120 000 och uppåt. Övergripande frågeställningar har varit; Hur ser organiseringen ut? Varför ser den ut som den gör? Vilka för- och nackdelar finns ur ett organisations-, personal- och brukarperspektiv, med det valda alternativet? De har tjänat till att komma åt var olika beslut fattas och hur möjligheterna till flexibilitet ser ut kring brukaren. Om behovet förändras, hur snabbt ändras insatsen?

  Ett antagande i undersökningen har varit att den organisatoriska strukturen påverkar beslutsprocessen, möjligheterna till flexibilitet och hur den enskilde får sina behov tillgodosedda. Detta i sin tur bygger på antagandet att flexibiliteten i såväl beslutsprocessen som verkställigheten är betydelsefull för en grupp individer vars problem och behov kan fluktuera väsentligt. Sammanfattningsvis antyder undersökningen att betydelsen av organiseringen kring beslut och verkställighet är underordnad betydelsen av enskilda medarbetares engagemang och samarbetsförmåga. I undersökningen förekommer exempel på olika former av organisering och där möjligheterna till flexibilitet och anpassning till den enskilde inte upplevs vara direkt kopplade till formen. Istället är det främst tre andra faktorer som påverkar, nämligen;

  - Enskilda handläggares och enhetschefers engagemang, samarbetsförmåga samt vilja att få till stånd en dialog och flexibilitet kring den enskildes insatser.

  - Enskilda handläggares och enhetschefers arbetstyngd.

  - Enskilda handläggares och enhetschefers förmåga samt vilja att tidigt koppla in verkställarnas kompetens.

  Rapporten är nr 20 (av 24st) i Boendeprojektet som är ett riktat projekt inom ramen för kansliet för Nationell psykiatrisamordning. Projektmedel beviljades av Socialstyrelsen år 2005 för ett uppdrag inom satsningen på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. Projektet har letts av David Brunt, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.

 • 94.
  Damberg, Magdalena (current name Magdalena Elmersjö)
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Sociala omsorgsassistenter: de "nya" omsorgsgivarna i en omsorgsförvaltnings "paradigmskifte"2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The primary aim of the study was to analyse and discuss how employees with a secondary nursing education describe their occupational character whilst working as well as the conditions for caring acts in a changing progress towards professionalism.

  Questions: What are the conditions to provide a high standard of care in this changing progress? What influence does it have on the occupational character ?

  Method: Critical case study and focus groups

  Conclusion: One of the central findings of the field study was the identification of two occupational identities; traditional and pedagogical orientated. These two occupational character traits are connected with different types of occupational competence and demands different theoretical knowledge. They also have different regards concerning the new title; social omsorgsassistent. A conclusion of the study is that a professional project of a non-specific nature is unable to stress the different levels of knowledge and competence that occupational identities have when one seeking professionalism.

 • 95.
  Danielsson, Hilda
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Lindgard, Helena
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Finns det evidens för munvård?: -en jämförelse mellan litteraturen och Handboken för hälso- och sjukvårdspersonal2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Handboken för hälso- och sjukvårdspersonal är ett webbbaserat hjälpmedel för att sjukvårdspersonal lätt ska ha tillgång till uppdaterad kunskap som bygger på vetenskapliga och beprövade metoder. Syftet med studien var att undersöka evidensen bakom de riktlinjer för munvård som anges i Handboken för hälso- och sjukvårdspersonal. Studien genomfördes som en litteraturstudie där både en kvalitativ och en kvantitativ ansats använts, vilket benämns metodtriangulering. Författarna har funnit evidens för samtliga riktlinjer i Handboken för hälso- och sjukvårdspersonal. Riktlinjerna för hur munvård bör utföras har delats in i kategorierna tandborstning, rengörning av munhålan och behandling av uttorkad munslehinna. Bevisvärdet i artiklarna, expertutlåtandena och SBU rapporten har bedömts som stark till begränsat bevisvärde. Merparten av evidensen bedömdes som begränsat bevisvärde, främst på grund av att arbetena saknade tydliga metodbeskrivningar. Trots det begränsade bevisvärdet och det faktum att det inte framkommit några fakta som motsäger riktlinjerna anser författarna att handbokens riktlinjer bör följas. Författarna anser att studien kan bidra till ett ökat kritiskt tänkande hos sjuksköterskan. Vårdpersonalen blir medveten om vikten av att alltid ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot den kunskap och de riktlinjer vi har att följa. Ett kritiskt förhållningssätt gentemot kunskap leder till kvalitetssäker vård, där patienten kan förlita sig på att vården bygger på evidens. Det leder till ökad trygghet för patienten.

 • 96.
  Denvall, Verner
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Utvärderingsforskning – en översikt2007In: Socionomens forskningssupplement, no 21, p. 29-40Article in journal (Other academic)
 • 97.
  Denvall, Verner
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Wright-Nielsen, Tabitha
  Innovationsparadoxen2006Report (Other academic)
 • 98.
  Denvall, Verner
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Wright-Nielsen, Tabitha
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Innovationsparadoxen: En studie av två försök att med nyskapande insatser lösa sociala problem2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This inquiry deals with experimental local social work, which out of the purpose of creating innovation in social work, try to solve problems of integration in deprived urban areas. Focus is on those kinds of experiments that are formulated within an empowerment perspective, and where empowerment is seen as synonymous with innovation and solutions of severe social problems. The inquiry deals with how innovation and empowerment are taking place in the integration of immigrants and refugees. What are the consequences, and what is the relevance to the group in question? How can such efforts bee understood and related to an innovation perspective?

  The study is part of a research program about innovation in municipalities and regions. The program was initiated and financed by “Sveriges Kommuner och Landsting”. Two different projects of integration, in Denmark and Sweden, were chosen as the empirical background. Both projects were dealing with integration of women with a background as migrants or refugees and both projects had empowerment as a goal.

  The inquiry shows that there has been a change in the understanding of empowerment. Nowadays empowerment is focusing on strengthen the ability of individuals and groups to use their resources and to take part in society as active citizen. These are changes which in crucial ways differ from the meanings of the concept, as it was ascribed in the social work of the seventies. At that time the concept was especially connected to a critique of the welfare state and its institutions. Empowerment was meant to mobilize the resources of marginal groups to create transformation and emancipation. The inquiry concentrates on transformations and the relation between normalisation and emancipation. What are the potentials of transformation in innovation? Are processes of innovation making transformations and renewals or are they expressions of social discourses at a given time? Are processes of innovation contributing to strengthen the prevailing order rather than change it? In another way: To whom are processes of innovation innovative?

 • 99.
  di Zazzo Eilertsen, Moa
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  "Ja men barn kan inte växa upp så. De kan ju bli likadana.": -Familjehemssekreterares resonemang gällande familjesammansättningar våren 20092009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

   

  Author: Moa di Zazzo Eilertsen

  Title: “Children should not grow up like that. They may turn out the same”: Social workers, working with foster care investigations, reasoning about family and family structures of foster homes. [translated title]

  Supervisor: Annika Staaf

  Assessor: Norma Montesino

  There has been a change in family structure which shows that the nuclear family, which is still the main form of family pattern, is becoming less frequent nowadays. Same-sex couple families, single parent families and reshaped families are some of the family forms which are becoming more common in modern society. Some argue that, despite these changes, most people still consider the nuclear family as the norm and the ideal. The aim of this study was to understand how social workers, working with foster care investegations within the Swedish social sevice, reason about family structures in spring 2009. I wanted to understand how these social workers view family, and different forms of family patterns, in the context of foster homes. Does their reasoning reflect the new family structures or the traditional nuclear family? My theoretical approaches of choice were the theory of social constructions, the queer theory term heteronormativity and Hirdmans gender theory about the gender contract. The method I used was qualitative and consisted of five semi-structured interviews carried out with five social workers in three different Swedish communities. The results I came up with illustrated that the interviewed social workers mostly considered the presence of siblings in a family constitution to be a positive factor. All of the interviewed social workers said they believe it is important to have a father- and a mother figure while growing up. The results also showed that, even though the social workers defined the term family as wide and including different kinds of possible family constellations, heteronormative values were thoroughly expressed and the nuclear family was idealized by the social workers regarding foster care and children’s needs.

   

   

  Key words: Family structure, family ideal, foster care investegation, social service.

 • 100.
  Dimberg, Ingrid
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Att vara partner till en patient med akut hjärtinfarkt2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Acute myocardial infarction is a serious diagnosis. Both the patient and the loved ones experience an immediate uncertainty. To be able to emotionally support the patient´s spouse, the nurse in the coronary care unit must be prepared to also encounter the world of the spouse. The aim of this study was from a nursing perspective to illuminate how life was experienced during the first two months by the spouse of someone, who was stricken by a first time acute myocardial infarction. Interviews with six spouses were conducted. The methodological approach was phenomenological-hermeneutic, based on the French philosopher Paul Riceour. The result of the qualitative text analysis showed four themes: To lose one´s foothold, To be exposed to the medical and nursing staff, To get a changed relationship to one´s partner, To wish to make the most of one´s life. The first theme highlighted the spouse’s strong feelings of uncertainty concerning the outcome of the patient. The second theme showed the spouse’s confidence in the medical care. It also showed the spouse’s sense of being insulted by the nurses, who did not acknowledge the spouses´ need of obtaining information and emotional support. The third theme demonstrated how the partner cared for and felt responsible for observing the former patient´s health condition. The fourth theme showed that the spouse realized that life has to come to an end and therefore wanted to realize his/her plans for the future before it was too late. The findings from this study emphasize the importance of the medical and nursing staff to show interest in the spouses´ experiences. Thereby the spouses can experience a support in congruence with their needs, and their life situation might thereby be improved. It would be of great interest to study how nurses regard the spouses´ life situation during the patients´ stay in hospital. Further research could also highlight which factors could minimize the sufferings of partners to seriously sick patients, regardless of the patients´ diagnosis.

1234567 51 - 100 of 570
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf