lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 1870
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51. Algers, A
  et al.
  Fransson, T
  Lagergren, S
  Nilsson, A
  Oja, BM
  Tågerud, Yael
  Karlsudd, Peter
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Breddad rekrytering, distansutbildning och pedagogisk utveckling inom högre utbildning i Australien 2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 52.
  Allen, Christopher
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  IT Training for Modern Language Teachers1998In: LMS : Lingua, ISSN 0023-6330, Vol. 2, p. 18-22Article in journal (Other academic)
 • 53.
  Allen, Christopher
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Problem, Tasks and Language Teaching2000In: LMS : Lingua, ISSN 0023-6330, Vol. 2, p. 25-30Article in journal (Other academic)
 • 54.
  Almheden, Peter
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Solinger, Mikael
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  En undersökning av "Säker och trygg förening": -Kalmar kommuns alkoholförebyggande arbete mot idrottsföreningar2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 55.
  Almquist, Heléne
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  ePLUS-skärmens plus och minus: Ett datoriserat hjälpmedel i klassrummet tolkat från ett lärarperspektiv2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har några pedagogers syn på ePLUS-skärmen granskats. ePLUS-skärmen är en speciell datorskärm som introducerats i skolan och som möjliggör en mer interaktiv datoranvändning. I denna undersökning har studerats om skärmen används i undervisningen, om undervisningen har måst omorganiseras på grund av att skärmen används och huruvida pedagogerna anser att undervisningen blivit bättre eller sämre.

  Studien har en kvalitativ ansats och bygger på enkäter. Undersökningen har utförts i en skola som nyligen investerat i ePLUS-skärmar; enkäten som ligger till grund för studien har delats ut till samtliga pedagoger på skolan.

  Resultatet visar att samtliga respondenter har en mycket positiv syn på ePLUS-skärmen och denna syn har stärkts sedan införandet. Vidare upplevs arbetssituationen förenklad och lärarna upplever sig kunna arbeta mer effektivt med olika material. Andra fördelar som lyfts fram är bland annat att skärmen möjliggör ett mer individanpassat arbetssätt, att den inspirerar eleverna i deras lärande och sparar tid för pedagogen genom att material kan anskaffas samt bearbetas på ett smidigare sätt än tidigare. Pedagogerna har därmed funnit flera användningsområden för ePLUS-skärmen men likväl anser de flesta att undervisningen inte förändrats

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 56. Almqvist, E
  et al.
  Andrew, S
  Theilmann, J
  Goldberg, P
  Zeisler, J
  Drugge, Ulf
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Grandell, U
  Tapper-Persson, M
  Winblad, B
  Hayden, M
  Anvret, M
  Geographical Distribution of Haplotypes in Swedish Families with Huntington's Disease1994In: Human Genetics, Vol. 94, p. 124-128Article in journal (Refereed)
 • 57.
  Alricsson, Marie
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences. Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap.
  Werner, Suzanne
  Reliability tests of joint motion and muscle flexibility of the hip.2002In: Nordisk fysioterapi, ISSN 1402-3024, Vol. 6, no 3, p. 119-124Article in journal (Refereed)
 • 58.
  Alvarsson, Christel
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Ljungberg, Anna-Lena
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Green, Malin
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Familjer med överviktiga barn och deras erfarenheter av stöd till viktnedgång.: En systematisk litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet barn med övervikt ökar och övervikt som uppträder redan i barndomen blir ofta bestående upp till vuxen ålder. Många av problemen som hänger samman med detta blir ännu svårare om övervikten har varit pågående under lång tid. Syftet var att beskriva familjers erfarenheter av olika former av stöd till barns viktnedgång. Litteraturstudien baserades på nio vetenskapliga artiklar. Resultatet ur artiklarna analyserades och två huvudteman identifierades; föräldrars erfarenheter och barns erfarenheter. Huvudfynd i studien var att det krävdes en involvering av hela familjen för att nå framgång i viktnedgång av det överviktiga barnet. Både föräldrar och barn var väl medvetna om vilka strategier som krävdes för en viktnedgång och de mest framträdande var ökad fysisk aktivitet och kostomläggning. Varje familj är unik och individuellt stöd bör ges utifrån varje enskild familj. Sjuksköterskan har här en viktig uppgift att lyfta fram familjens egna resurser och arbeta utifrån dessa.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 59.
  Amborn, Saga
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Östling, Sandra
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Våldtagna kvinnors omvårdnadsbehov: En systematisk litterturstudie2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  : Forskning har visat en brist i sjuksköterskors kunskap om vilka behov en våldtagen kvinna har. Kunskapsbristen riskerar att resultera i en försämrad omvårdnad.

  Syfte

  : Syftet var att utifrån patientens och sjuksköterskans perspektiv beskriva omvårdnadsbehovet hos kvinnor som utsatts för våldtäkt.

  Metod

  : En systematisk litteraturstudie med granskning och analys av både kvalitativa och kvantitativa studier där fem teman för omvårdnadsbehov skapades.

  Resultat

  : Bemötandet från sjuksköterskan var avgörande för hur kvinnorna upplevde sjukhusvistelsen samt för hur mycket de valde att öppna sig och berätta om våldtäkten. Stöd hade främst en bekräftande och stärkande funktion, men gav också känslomässigt stöd och praktiska redskap för att hantera våldtäkten. Information på sjukhuset upplevdes hos kvinnorna som en känsla av ökad kontroll över situationen som gav dem valmöjligheter inför framtiden. Den forensiska undersökningen och de medicinska insatserna var nödvändiga för kvinnornas läkningsprocess och den kommande rättegången. Samhällets syn på våldtäkt påverkade inte bara sjuksköterskans syn på våldtäkt, utan även den våldtagnes känsla av skam och skuld över det som hänt. Detta tillsammans med sjuksköterskans utbildning och kunskap var faktorer som hade betydelse för god omvårdnad av den våldtagna kvinnan.

  Diskussion och slutsats

  : Sjuksköterskor är i behov av ökad kunskap angående hur en våldtagen kvinna vill bli bemött. Resultatet skulle kunna ha betydelse för sjuksköterskors fortsatta arbete genom att ge tydliga direktiv om vilka omvårdnadsbehov en våldtagen kvinna har och hur dessa kan tillgodoses.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 60.
  Ammert, Niklas
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Att göra det förflutna närvarande2009In: Manus, SLFF Medlemstidskrift, ISSN 2000-4028, no 1Article in journal (Other academic)
 • 61.
  Ammert, Niklas
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Att stimulera historiemedvetande2009In: Grundskoletidningen, ISSN 1652-7844, Vol. 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 62.
  Ammert, Niklas
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 63.
  Ammert, Niklas
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Do you want me to kill you now?: Ett historiedidaktiskt nedslag vid Eketorps fornborg2005Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Do you want me to kill you now?
 • 64.
  Ammert, Niklas
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  En katastrofkanon: 1900-talets katastrofer i historieläroböcker2009In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 18, no 5, p. 377-392Article in journal (Other academic)
 • 65.
  Ammert, Niklas
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Finns då (och) nu (och) sedan? Uttryck för historiemedvetande i läroböcker för grundskolan2004In: Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken / [ed] Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander, Lund: Studentlitteratur, 2004Chapter in book (Other academic)
 • 66.
  Ammert, Niklas
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Folkvilja, etikett eller jordbruksteknik?: En historiedidaktisk analys av synen på demokrati i historieläroböcker 1960-20032005In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 14, no 3, p. 31-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The concept of “democracy” is highly emphasized in society as wellas in Swedish school curricula. This article analyses the “supply-side” of education – the textbooks. What various conceptions ofdemocracy do lower secondary pupils meet in history textbooksand how is democracy presented in these books? Have there beenany changes in how the concept of democracy has been introducedbetween the 1960’s and the 2000’s? The first purpose of this articleis to analyse the concept of democracy in lower secondary historytextbooks and confront these representations and interpretationswith political and philosophical theories about democracy. Sec-ondly, I intend to find out whether the textbooks describe andexplain democracy in a historical context that can be useful forlearning and understanding. A contested concept like democracymay also open a way for pupils to understand the historical proc-ess and stimulate their history consciousness.

 • 67.
  Ammert, Niklas
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Gemenskap och ambivalens: Finsk-svenska möten i finlandssvenska läroböcker i historia2009In: Historisk Tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, E-ISSN 2343-2888, Vol. 94, no 1, p. 1-19Article in journal (Refereed)
 • 68.
  Ammert, Niklas
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Recension av Elisabeth Ivansson & Mattias Tordai, Historia 42005In: Historielärarnas Förening Årsskrift 2005, p. 188-189Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 69.
  Ammert, Niklas
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  To Bridge Time: Historical Consciousness in Swedish History Textbooks During the 20th Century2009Conference paper (Other academic)
 • 70.
  Andersers, Hedvig
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Oredsson, Pernilla
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Persson, Sara
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Föräldrars erfarenheter av att ha ett barn med cancer2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 71.
  Anderson, Jenny
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Törnblom, Caroline
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Vårdpersonals åsikter, erfarenheter och upplevelser av att medverka vid aborter samt av att vårda kvinnor som väljer att göra abort.2009Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 72.
  Andersson, Ann-Charlotte
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Läslust hos elever: En studie om elevers tankar kring läslust2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka tankar elever i årskurs 3 - 4 har om läslust. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 19 elever som går i samma klass. I undersökningen framkom det att eleverna ansåg att hemmiljön stimulerade mer till läslust än vad skolan gör. Eleverna berättade att de får ont i ryggen när de läser i skolan och menar att bekväma möbler är en förutsättning för att de ska känna läslust vid läsning. Undersökningen visade också att det har stor betydelse hur lästillfällena är organiserade för att eleverna ska känna läslust. Många elever ansåg att det var viktigt att det var tyst när de läste och ansåg därför att alla elever skulle läsa samtidigt. Andra elever ansåg istället att de skulle få själva bestämma när de skulle läsa, eftersom de inte kände läslust när de blev tvingade till läsning. Eleverna lyfte också fram att de har svårt att hitta texter som får dem till att känna läslust. Eleverna ansåg därför att läraren skulle hjälpa dem att hitta intressanta texter, genom att göra utställningar av olika texter och att eleverna skulle genomföra olika läsaktiviteter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 73.
  Andersson, Bodil
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Danielsson, Caroline
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Barns matematik i byggrummet: En observationstudie i förskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att ta reda på om det på förskolan förekommer något matematiskt lärande i byggrummet och i så fall vilket matematiskt lärande som sker. Avsikten var också att undersöka vad miljön, materialet och pedagogen har för betydelse för barns matematiska lärande. Undersökning genomfördes på en förskola med hjälp av observationer. Det som observerades var de barn och pedagoger som befann sig i byggrummet och även miljön och vilket material som fanns tillgängligt. Resultatet visar att barnen använder många matematiska begrepp som t.ex. höjd, längd, vikt och antal. Undersökningen visade också att pedagogerna, miljön och materialet har betydelse för barns matematiska lärande. Pedagogerna har en stor betydelse då det är viktigt att de synliggör matematiken och stimulerar och utmanar barnens lärande. Miljön och materialet har stor betydelse för vilka matematiska begrepp barnen kommer i kontakt med. Det behövs t.ex. stor yta och material, som tågbanedelar, för att barnen ska kunna utforska begreppet längd.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 74.
  Andersson, Emelie
  University of Kalmar, School of Human Sciences. University of Kalmar, School of Human Sciences. University of Kalmar, School of Human Sciences. University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Trattbägarkeramiken och dess ritualer: En studie av keramikhanteringen vid megalitgravar i Sydskandinavien under neolitikum2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay studies the funnel-beaker ceramic in connection with the megalith graves in South Scandinavia. In my work I have described the nature of ceramics and looked on the crockery types and ornamentation and then discussed the use of the material in a ritual perspective. In the first part I have focused on the critical aspects you have to think about when you do a study like this one. In the second part of this essay I have done a case study, with the ceramic material, in three passages graves in the area of Falbygden, Western Sweden and studied the ceramic material and the nature of it in South Scandinavia as well. Then in the third I discussed the potential use, there is two, of the ceramic material in general of South Scandinavia and looked at it in a ritual perspective.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 75.
  Andersson, Emelie
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Fagerberg, Emma
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Utevistelsen i förskolan: Pedagogens roll, mål och arbetssätt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förskollärare uppfattar utevistelsen på förskolan. Vad finns det för mål, vad anser förskollärare att deras roll i utevistelsen är och vilket innehåll och arbetssätt karaktäriserar utevistelsen? I undersökningen har en kvalitativ metod valts och åtta förskollärare från olika förskolor har intervjuats. Det framkommer att samtliga förskollärare anser att det är viktigt med utevistelse i förskolan och de flesta har uttalade mål för den. Resultatet visar att förskollärarna har många roller i utevistelsen och synen på den kan vara väldigt olika. De roller som kommer fram vid intervjuerna är medforskare, observatör, stöttare, barnpassare och inspiratör. Arbetssättet i utevistelsen är en blandning av fri lek och styrda aktiviteter och här finns det positiva tankar om båda.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 76.
  Andersson, Emma
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Integrering: - en jämförelse av pedagogers arbete med särskoleelever i grundskolan och barn i behov av särskilt stöd i förskolan2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan och grundskolan uppfattar begreppet integrering, hur de arbetar med ett integrerande syfte i förskolan och med särskoleintegrerade elever i grundskolan. Dessutom ville jag ta reda på hur barnens och elevernas sociala samvaro såg ut i de respektive verksamheterna. Min undersökning bygger på kvalitativa intervjuer med pedagoger i förskolan och grundskolan. Resultatet visar att samtliga pedagoger ser på integrering som något positivt och för dem väl fungerande. De ser det som en stor förmån för de andra barnen och eleverna att få möjlighet att lära känna barn som är annorlunda. I både förskolan och grundskolan arbetar de i ett integrerande syfte med barn i behov av särskilt stöd, trots att det ännu inte är några barn som är särskoleintegrerade i förskolan. Alla pedagogerna ansåg att man, oavsett ålder, måste ge alla barn den hjälp de behöver. Samtliga betonar också vikten av ett bra samarbete och handledning i arbetet, för en lyckad integrering. I grundskolan ser lärarna ofta problem med att undervisa de särskoleintegrerade eleverna tillsammans med kamraterna i klassrummet. De arbetar mycket med de integrerade eleverna i grupp eller enskilt, utanför klassrummet. Detta är ett problem med integrering som man ser antydningar till redan i förskolan, eftersom man redan där ibland särskiljer barn i behov av särskilt stöd från den ordinarie verksamheten för att de ska kunna få enskild träning. Att undervisa integrerade elever i mindre grupper behöver dock inte vara något negativt. Det viktigaste är att man utgår ifrån vad som är bäst för eleven. Genom intervjuerna framkom det också att samtliga pedagoger anser att det är väldigt stor acceptans mot de integrerade barnen och eleverna. Däremot varierar den sociala delaktigheten. I grundskolan är det bara en av lärarna som anser att den integrerade eleven har goda relationer till kamraterna. De andra lärarna tycker att de här eleverna hamnar utanför gruppen. Något som kan bidra till det är att de ofta har svårt att läsa av sociala samspel och inte vet hur de ska uppföra sig i olika situationer. I förskolan tyckte pedagogerna inte i lika hög grad att barnen i behov av särskilt stöd hamnade utanför gemenskapen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 77.
  Andersson, Erika
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Johansson, Lina
  University of Kalmar, School of Human Sciences. University of Kalmar, School of Human Sciences.
  "Ibland är det roligt att ha utedagar fast ibland kan det vara tråkigt": En kvalitataiv studie om elevers och pedagogers upplevelser kring utomhuspedagogik.2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att belysa elever och pedagogers upplevelser kring utomhuspedagogik, utifrån elevers lärande med utomhuspedagogiken som lärandesätt. Studien grundas utifrån gruppintervjuer med elever och pedagoger på två skilda skolor som bedriver utomhuspedagogik regelbundet. Dessa intervjuades åtskilda. Empirin från intervjuerna transkriberades, sorterades och sammanställdes till det kommande resultatet. 

  Studien visar att majoriteten av eleverna och pedagogerna ser utomhuspedagogik som positivt. Dessa parter förknippar pedagogiken med praktiskt lärande, varierat arbetssätt och ämnesintegrering. Genom studien framkommer det att utomhuspedagogik erbjuder ett flertal vinster exempelvis hälsan och motoriken förbättras samtidigt som det sociala samspelet stimuleras. För att skapa en tydligare och djupare bild av elevers och pedagogers ordval vid beskrivning av deras upplevelse kring utomhuspedagogik har vi valt att sammanställa positiva respektive negativt laddade ord. Studien visar att positivt laddade ord hos elever och pedagoger överväger, samt att eleverna och pedagogerna använder sig utav liknande ord vid beskrivningar av deras upplevelser, tankar och erfarenheter. Genom studien framkommer det att de ord som används i positiv bemärkelse speglar pedagogiken som lärandesätt medan negativt laddade ord som användes reflekterade förhållanden runt pedagogiken exempelvis vädret.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 78.
  Andersson, Eva
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Axelsson, Maria
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Elevers inställning till undervisning utomhus: med fokus på deltagande och lärande i åk 22008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteraturen om utomhuspedagogik ger nästan bara positiva aspekter av ämnet, exempelvis att det underlättar för elever i undervisning. Däremot framkommer det endast lite om vad elever anser om att delta i undervisning utomhus. Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra om elevers inställning till utomhusundervisning skiljer sig beroende på antal lektionstillfällen utomhus. Studien gör en jämförelse av vad elever anser om att delta i undervisning utomhus och vilket lärande eleverna anser ske på utomhuslektionerna. Jämförelsen genomförs med hjälp av intervjuer av två grupper elever i åk 2. Grupperna skiljer sig vad gäller antal lektionstillfällen utomhus. Resultatet av denna studie visar att båda grupperna är positiva till utomhusundervisning. Grupp A har en positiv inställning medan hälften av grupp B har en negativ inställning till undervisning utomhus, vilket kan bero på att grupp A har en mer etablerad utomhusvana. Eleverna i grupp A anser sig lära mycket på utomhuslektionerna och tycker att kunskaperna fastnar mycket lättare då. Grupp B nämner inte något om den behållningen. Både grupp A och B visar på reflektion i lärandet. Grupp A har främst sin matematikundervisning på skolgården, vilket grupp B inte har. Sammantaget visar den här studiens undersökning att fler antal lektioner utomhus ger större utomhusvana och att det också påverkar elevers inställning till utomhusundervisning mer positivt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 79.
  Andersson, Frida
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Loord, Heidi
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Lärarens ledarroll i klassrummet och vilka faktorer som påverkar: En studie i två högstadieskolor, årskurs 7, 8 och 92008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This exam work project strives to investigate different roles a teacher can adapt to in classroom situations. The focus is on three different types, gained from a dissertation made by Evelyn Säll where she has investigated teacher students’ opinions about the teacher’s role. These types are:

  the Dramatist, the Director and the Illuminator, and five teachers are defined accordingly. Questionnaires and observations are used as a tool in order to come to a conclusion. Both teachers and pupils have answered questionnaires. The observations have been conducted on both teachers and pupils in order to look at different elements that can affect the teacher’s role. The different elements that can affect the role are from two studies made by Martyn Denscombe and Philip Jackson. From the perspective of these elements, an observation is made and the teachers’ response to these elements gives further perspective to the teachers according to Säll’s categories. However, from the viewpoint of the five teachers, the conclusion is made that Säll’s categories are obsolete and cannot be used to define a modern-day teacher. Most teachers today are a little bit of all categories at the same time, depending on the situations arising in different classes and in different lessons.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 80.
  Andersson, Jenny
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Nilsson, Marie
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation mellan den somatiska vården och hemsjukvården2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Olika författningar och lagar reglerar vården. Hemsjukvården tar över efter utskrivning från sjukhuset. För en bra utskrivningsprocess är det viktigt med en god kommunikation mellan dessa två organisationer. Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation mellan den somatiska vården och hemsjukvården vid utskrivning. Metod: En systematisk litteraturstudie. Databassökning har gjorts i PubMed och Cinahl. Sju artiklar inkluderades efter kvalitetsgranskning. Resultat: Tre teman framträdde; kommunikation, organisation och kulturella skillnader. Slutsats: För att främja god kommunikation mellan sjuksköterskorna inom kommun och landsting var det av vikt att de hade en god förståelse för varandras arbetssituationer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 81.
  Andersson, Jessica
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Torstensson, Britt-Marie
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Utvärdering av Auroraverksamheten - vid en Kvinnoklinik i södra Sverige2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this stydy was to evaluate the Aurora clinic (for women afraid of birth/delivery) in the south of Sweden. Questionnaires were sent to 197 women who had contact with the Aurora clinic during 2007 and 2008. The group of participants contained both pregnant women and women who have given birth. A total of 136 women replied. The results showed that both the average age and the level of education of the women were high. Nulli-paras and multi-paras had different reasons for fearing delivery. The study also showed that most women felt that the contact with an Aurora midwife helped them to feel secure and to be better prepared before delivery, that the midwife understood them and took them seriously and that the content of the meetings was satisfactory. Three out of four women, who initially wished for a caesarean section, subsequently accepted a normal delivery. This study supports previous research that shows the importance of the supportive conversation provided at the Aurora clinic for women with fear of delivery.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 82.
  Andersson, Josefina
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Bildstenarna och den muntliga traditionen på Gotland under yngre järnålder2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Andersson, J. 2008. Bildstenarna och den muntliga traditionen på Gotland under yngre järnålder. The Picture Stones and the Oral Tradition of Gotland During the Late Iron Age. Högskolan i Kalmar ht 2008.

  This is a study of the picture stones of Gotland and the oral tradition connected to them. This study consists of two main parts; in the main part the discussion focus on the oral tradition and the continuity of the same, where the memory plays a significant role. It also contains a discussion of the physical environment and its influences of the oral tradition. The second part concentrates around the picture stones, the variation of the scenes and the numerous of them. 

  Keywords: oral traditions, picture stones, late iron age, Gotland, Nordic mythology.

   

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 83.
  Andersson, Jörgen
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Malmgren, David
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner till närstående vid plötsliga och oväntade dödsfall2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bakgrund:

   

   

  En närstående till någon som plötsligt och oväntat dör upplever oftast ett stort lidande och hela dennes livsvärld kan raseras. Denna krissituation kan utvecklas till en psykisk ohälsa för individen men även för dess omgivning och kan medföra stora kostnader för samhället. Syfte: Litteraturstudiens syfte är att belysa vilka omvårdnadsinterventioner sjuksköterskan kan använda sig av för att underlätta och lindra för de närstående som drabbats av ett plötsligt och oväntat dödsfall. Metod: Litteraturstudie med sökning i databaserna Cinahl, PsycINFO, PubMed och Elin@Kalmar. Sammanlagt inkluderades tolv artiklar som har granskats och kvalitetsbedömts utifrån. Resultatet: Studien resulterade i åtta teman; information, kommunikation, dödsbevis, stödjande åtgärder, empati, närståenderum, kulturella och religiösa seder samt personalutbildning. Slutsats: Vi har genomfört en litteraturstudie som ledde fram till åtta omvårdnadsinterventioner. Omvårdnadsinterventionerna kommunikation, information och empati framkom som mest betydelsefulla för de närstående. Vidare framkom det att sjuksköterskorna själva upplevde att deras kunskaper inom detta område var bristfälliga. Vår studie visar att detta är ett ämne som inte är tillräckligt uppmärksammat.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 84.
  Andersson, Kajsa
  University of Kalmar. University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Under Kafferasten: En studie av genus på ett kontor på försäkringskassan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

   

  The main purpose off this essay is to understand what different ways women and men use to communicate and make themselves acknowledged by their co-workers.  This is done by interviews with people at an ordinary office and trough observations at the workplace. A qualitative method was entrenched and seven respondents, four women and three men, age 43-55 was interviewed.

   

  The theoretical frame contains theories from Goffman’s dramaturgic perspective such as roles, facade etc.  The theories concerning gender come from Hirdman’s different analyses on how the relations between men and women take form.

   

  The data collected shows that men and women use their body language, voice and accessories in different ways to make themselves acknowledge at the office. The study also shows that both sexes have very specific ideas about how it’s proper to dress and act at work for the other sex. Discussions about gender showed that both men and women are fairly suspicious when it comes to issues like allocating according to sex.

   

  Key words: gender, roles, interaction

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 85.
  Andersson, Kerstin
  et al.
  University of Kalmar. University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Danfort, Annelie
  University of Kalmar. University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Från ett socialt problem till kult: En studie av raggarkulturen förr och nu2009Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Youth culture and social problems associated with youth groups have existed for decades. We have chosen an explorative case study design to highlight young people's revolt against parents and society and how society has dealt with social problems of youth and how those were perceived. “Raggare” were considered a major social problem in society. The material in the study comes from eight qualitative interviews and literature of previous research of the current youth culture. The material also comes from a document study, which shows the social problems in connection with the youth cultures celebration of the midsummer festival in Öland. We have analyzed and clarified the image of “Raggare” past and present and found mechanisms that changed the “Raggare” culture from being a major social problem to the accepted as a pastime today. Our theoretical framework builds on previous research of the current youth culture, subcultures, deviant, symbols and symbolic interaktionism. We assume that theorist Zygmunt Baumans discussion of "we" and "them", Stanley Cohens term "moral panic" and Erving Goffmans dramaturgical perspective reflect our study in an informative approach.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 86.
  Andersson, Kristin
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Integrering av särskola i grundskola: Grundskolelärarnas syn på individintegrering2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att ta reda på hur dagens grundskolelärare ser till individintegrering av särskoleelever i grundskolan. Det handla om hur lärarna känner vid en individintegrering och om deras kunskaper innan och efter. Då grundskolans och särskolans uppnåendemål skiljer sig från varandra är det också intressant att höra hur lärarna lägger upp sin undervisning utefter dessa. Men det handlar också om hur integreringarna har påverkat deras arbetssituation och arbetstid. Här är det intressant att titta på lärarnas syn på kommunens och skolledningens hjälp, hur lärarna uppfattar hjälpen och stödet.

  Genom att titta på tidigare forskning som litteratur, avhandlingar och artiklar bildas en grund till arbetet. För att ta reda på ovanstående görs intervjuer med grundskolelärare. Lärarna kommer från olika kommuner vilket ger en möjlighet att se vilken hjälp de olika kommunerna gett lärarna och skolorna i deras arbete med eleverna.

  Många lärare känner sig till en början osäkra och oroliga över att inte klara uppgiften att ha en individintegrerad elev i klassen. Men med hjälp som t ex assistenter och vidare/fortbildning från både kommun och skolledning och med stöd från arbetskamrater har det gått bra. Lärarna berättar att alla barn har olika behov och att man lär sig ganska snabbt vilket barn som behöver extra stöd i de olika ämnena.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 87.
  Andersson, Lena
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Lundberg, Karin
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Patienters upplevelser av prehospital sjukvård: -En litteraturstudie2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: In Sweden the definition of ambulance nursing is the examination and treatment of sick or injured people done by ambulance nurses during transport.  This means not only focus on the illness or injury but also the human being treated. The paramedic service must be based on the presumption that the medical needs of the patients are guaranteed, and that the expectations and demands of the public are satisfied. Competence and availability are basic terms for a well-functional paramedic service. There is a lot of pressure put on the people working with pre-hospital nursing. One mistake can lead to serious consequences for the patient. Purpose: The purpose of this study is describing patient’s experience of pre-hospital nursing. Method: The study is based on ten scientific articles. The articles were found on the internet by searching in the databases Academic Search Elite, Cinahl and MedLine. Results: The following themes have been identified: a feeling of uncertainty of the patient – how ill am I?, ambulance or own car?,  the patients worry about if the ambulance will arrive in time, voluntary self-surrender, patients experience of the competence of the staff, lack of understanding that an ambulance is more than a transport service. Discussion: Since the study is based on such a limited material it's not reasonable to draw any extensive conclusions. Still the results are so unanimous so we think that they are well worth to take into consideration.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 88.
  Andersson, Lina
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Sandahl, Ulrika
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  "VAD SA DU?": Hörselskadades2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hörselskada är ett folkhälsoproblem som ökar för varje år. Att folkhälsoproblemet inte tas på allvar resulterar i att hörselskadade har sämre förutsättningar till en god kommunikation. Hörselskadade upplever ofta att kommunikationen är en av de största bristfaktorerna i vården och är en av de faktorer som bör förbättras.

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på hörselskadade patienters erfarenheter av kommunikationssvårigheter med vårdgivare inom hälso- och sjukvård.

  Metod: Denna studie är en systematisk litteraturstudie. Artiklar har hittats i databaserna PubMed, Cinahl och ISI Web of Knowledge. Sammanlagt inkluderades sex artiklar i litteraturstudien. Induktiv analys användes för att hitta mönster och teman i artiklarna, vilket resulterade i två kategorier och sju teman.

  Resultat: Resultatet genererade i två kategorier; ”negativa erfarenheter” och ”positiva erfarenheter”. Patienters negativa erfarenheter innefattade bland annat vårdgivares brist på adekvata metoder för att kommunicera med dem och var inte heller lyhörda för patientens individuella behov. Detta ledde till en rad konsekvenser. Patienters positiva erfarenheter innefattade vårdgivare som ansträngde sig för att främja en god kommunikation.

  Slutsats: Stora kommunikationsbrister finns mellan hörselskadade patienter och deras vårdgivare, främst på grund av vårdgivarnas bristande kunskaper om adekvata kommunikationsstrategier. Det behövs mer forskning inom området, då forskningsområdet är relativt outforskat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 89.
  Andersson, Louise
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Religionsskiftet i Skandinavien under vikingatid och medeltid i ett kvinnoperspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The conversion in the Viking Age and the High Middle Agea in Scandinavia and how this affected women is discussed. Did women get a better life when the people had converted to Christianity or not. Our written sources are later than the conversion to Christianity. Instead the material culture, graves, grave goods and runic stones, can help us understand the life of women. Nordic mythology presents a contrast between faith in the Viking Age and Christianity.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 90.
  Andersson, Maria
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  "Det finns väldigt mycket härliga texter": Förekomsten av annan litteratur än de gängse läromedlen i historieundervisningen på gymnasiet2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilken annan litteratur än de gängse läromedlen som används i historieundervisningen på gymnasiet. Frågeställningarna rörde vilka anledningarna är att lärarna använder respektive inte använder annan litteratur än de gängse läromedlen. För att synliggöra i vilken omfattning litteratur används i undervisningen, och hur det kan se ut i skolorna, genomfördes sju intervjuer med lärare på gymnasiet. Resultatet visar att det förekommer en del olika typer av litteratur i undervisningen, och lärarna nämner historiska romaner, samtidsskildringar, facklitteratur, lyrik och urkunder. Lärarna framhåller att historieämnet är komplext och att det stoff som ska behandlas på kort tid utgör en av faktorerna till att det inte finns mycket utrymme över för annan litteratur än läroböckerna. Lärarna menar också att elevernas egen arbetsbelastning och elevernas utbredda läsmotstånd både styr valet av litteratur och närvaron av den i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 91.
  Andersson, Nina
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Blomberg, Helena
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Ung och stressad: En kvalitativ studie om unga tjejers upplevelser och hantering av skolans krav2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A considerable number young of students are suffering from sociopsychological complaints. The psychological complaints emerge from differnt sources. Important factors for psychological well being are experiences of a satisfactory social network, efficient coping strategies and a supportive school climate.

  The aim of this study was to examine how young girls in the age of 16-18 years old experience and cope with demands from school. To fulfill the aim of this study we have five questions: What do the girls apprehend as a satisfactory/unsatisfactory working environment? How do the girls define stress? How do the girls cope with stress? What importance has leisure time? What importance has the social network?

   

  The method we used for this study was qualitative and the material was collected through four focus groups. Fourteen girls were interviewed from four different school classes with different profiles. The theoretical framework used to analyze the findings consisted of the demand-control-model created by Karasek & Theorell, Antonovsky’s KASAM theory and Selyes GAS-theory.

   

  Stress expressed by the girls in this study is described as an unbalance between workload and available time. The analysis shows that most of the girls in the study experience school as a demanding setting that create strain. Furthermore, the results indicate that experienced demands not only originate from school but also from the girls themselves and by comparison with classmates. A satisfactory school environment is described as possibilities to influence the school work and the structrue of courses. Also a good relationship with teachers as well as classmates where pointed out as important factors. Strategies the girls use to cope with stress and demands are structuration, priority and planning. Some of the girls also think that a positive attitude towards life, regular eating and sleeping are important factors in coping with stress.

  All the girls describs leisure time as significant.  Most girls practice sport activites but activities as playing instrument, watching movies and spending time with peers is also mentioned. All of the girls find their leisure time as of importance for them to relax and revive from the strain caused by school. However, some girls find it hard to fully relax during leisure activites and also think that time for leisure is too limited.

  The social network is aslo seen as an important instrument in coping with strain. Most of the girls in this study do talk to family or friends in times of hardship.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 92.
  Andersson, Stina
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Mikaeili, Arezo
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Den fysiska aktivitetens påverkan på barn och ungdomars mentala hälsa: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn och ungdomar är mindre fysiskt aktiva vilket kan ge påverkan på den mentala hälsan, med minskat välbefinnande som följd.

  Syfte: Att belysa vilka effekter fysisk aktivitet har på barn och ungdomars mentala hälsa.

  Metod: En litteraturstudie där artikelsökning utförts i Pubmed, PsycINFO, Cinahl och ELIN@Kalmar. Sammanlagt inkluderades 8 artiklar i arbetet. Dessa kvalitetsbedömdes med stöd av bedömnings- och analysmallar för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. Artiklarnas resultat kodades, kategoriserades och sammanställdes utifrån huvudkategorierna mental hälsa och fysisk aktivitet.

  Resultat: Det övervägande resultatet är att fysiskt aktiva barn och ungdomar har en bättre mental hälsa.

  Slutsats: Den övervägande slutsatsen är att fysisk aktivitet påverkar den mentala hälsan och att intensitet, duration och typ av aktivitet inverkar på resultatet. Dessutom betonas aktiviteten som viktig i sig för den mentala hälsan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 93.
  Andersson, Sylvia
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Siverland-Andersson, Johanna
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Övning ger färdighet: En studie om lärares syn på läsläxaStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med följande uppsats är att belysa hur lärare ser på läsläxa. Frågeställningen som ligger till grund för arbetet är: Hur ser lärare på läsläxor? Arbetet tar upp elevens förutsättningar, läsundervisning och tid i samband med läsläxa. Kvalitativa intervjuer med lärare i grundskolans tidiga år gjordes. Resultatet visade att lärarna ansåg läsläxa vara ett viktigt inslag i läsundervisningen för elevernas läsutveckling. Förförståelsen för texten och uppläsning av läsläxan ansågs som viktiga inslag i undervisningen. Genom att läsa kontinuerligt och ofta så tränar eleverna upp sin läsförmåga. Tiden i skolan räcker inte till för den träning som krävs för att bli en fullgod läsare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 94.
  Andersson, Therese
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Helander, Malene
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  "Det är ju så känsligt": Myndighetspersoners resonemang kring att personer med funktionsnedsättning väljer att bli föräldrar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: ”It´s so sensitive” - Persons in authority's arguments around those persons with disabilities chooses to become parents.

  Authors: Therese Andersson and Malene Helander

  Supervisor: Magdalena Damberg

  The purpose with this paper is to describe and analyze how professionals act when people with disabilities chose to become parents. To achieve this purpose we have chosen to use a qualitative method with deliberation interviews. The interviews have been implemented with six different persons in authority who work in social welfare offices and as LSS - administrators.

  Ensured to our questions, (1) How does persons in authority do in the meeting with persons that has a disability and chooses to become parents? (2) Which possibilities respective difficulties see persons in authority within social service and LSS with parenthood where the parent has a disability? (3) What is done in order to facilitate the needs that are added when persons with disabilities chooses to become parents? we consider that they have been responded to.

  Through our empirical materials we can interpret and read out the replies that we searched for in connection with our survey. It has shown how persons in authority that is active within social service and LSS goes about when they meet persons with disabilities that want to form family. The procedure sees differently out depending on which disability the client in question has.

  Keywords: Persons in authority, disability, empowerment, paternalism.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 95.
  Andreasson, Jesper
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Brudar, bärs och bögar: maskulinitet och sexualitet i en enkönad miljö2003In: Sexualitetens omvandlingar: politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer / [ed] Thomas Johansson och Philip Lalander, Göteborg: Daidalos, 2003, 1, p. 25-46Chapter in book (Other academic)
 • 96.
  Andreasson, Jesper
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Huset: Utvärdering av verksamheten på Ungdomens Hus i Kalmar2001Report (Other academic)
 • 97.
  Andreasson, Jesper
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Idrott, kropp och jämställdhet2007Conference paper (Other academic)
 • 98.
  Andreasson, Jesper
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Idrott, kön och klass2007Conference paper (Other academic)
 • 99.
  Andreasson, Jesper
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Idrottens kön2009Conference paper (Other academic)
 • 100.
  Andreasson, Jesper
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Kön och åldrande2008Conference paper (Other academic)
1234567 51 - 100 of 1870
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf