lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 1269
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Aronsson, Peter
  Linköpings universitet.
  De svaga ordens styrka2010In: Småländska ord & läten / [ed] Elisabeth Hjortvid & Brigitte Kühne, Växjö: Artéa , 2010, 1, p. 9-12Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 52.
  Arvidsson, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Hitta språket i ämnet: Språkutvecklande arbetssätt i SO-undervisningen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 53.
  Arvidsson, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Lärares språk i skolan: En grupp gymnasieelevers uppfattningar om lärares sätt att tala i undervisningen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En förutsättning för att elever ska kunna tillägna sig kunskap är att de förstår det som lärarna säger. I denna studie har en grupp gymnasieelever fått delge sina uppfattningar om sina lärares sätt att tala i undervisningen genom att besvara en enkät. Syftet har varit att undersöka elevernas uppfattningar om undervisningsspråket, vilka eventuella skillnader som finns mellan olika lärares språk och om lärarnas undervisningsspråk påverkar elevernas studier.

  Studien visar att eleverna generellt är positiva till lärares sätt att tala, men att många av dem inte alltid förstår vad lärarna säger. Eleverna ger därmed uttryck för att vara beroende av lärarnas undervisningsspråk och menar att det påverkar deras motivation, lust att lyssna och i slutändan också deras inlärning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Lärares språk i skolan
 • 54.
  Arvidsson, Mats
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Handlar den om te eller om folk som är religiösa: En underökning om hur högstadieelever tolkar och värderar lyrik2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen som ligger till grund för detta examensarbete syftar till att ta reda på hur högstadieelever tolkar och värderar lyrik. Elever har fått läsa olika dikter och sedan skriva ner sina intryck. Skrivövningen syftar till att undersöka vad högstadieelever lägger märke till när de läser dikter och hur de kommenterar iakttagelserna. Ett av målen har varit att få klarhet i om elever förmår uppfatta dikters stil, stämning och symbolik. Undersökningen har också velat ta reda på vilka sorters dikter som högstadieelever föredrar. Efter att ha låtit elever läsa ett antal dikter, har de fått välja ut tre dikter som de tyckt bäst om. Därefter har eleverna skriftligt argumenterat för sina val av dikter. Ett övergripande syfte med dessa båda moment har varit att se vilken språklig förmåga högstadieelever har att tolka och värdera lyrik.

  Undersökningens resultat visar att högstadieelever främst tolkar dikter bokstavligen, men att de även har förmågan att se en dikts budskap och symbolik. Vad eleverna verkar sakna är språklig förmåga att uttrycka detta. Undersökningen visar också att högstadieelever främst värderar dikter efter deras innehåll, något som tycks gälla både för pojkar och för flickor. Därefter verkar argumenten mellan könen skilja sig något åt. Flickorna värderar en dikts stämning i större utsträckning, medan pojkarna ser mer till språkliga skikt. Undersökningen tyder också på att flickor på högstadiet har en något bättre förmåga att uttrycka sina argument än pojkarna.

  Förhoppningsvis kan undersökningen vara en hjälp för lärare att förbättra och fördjupa lyrikundervisningen, och bidra till att öka elevers språkliga förmåga.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 55.
  Arvidsson, Rebecka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Christiansson, Emilia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Filmen kan ses som en krok, en lina som drar in eleverna": En kvalitativ intervjustudie om film i skrivundervisningen2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie berör tre verksamma lärares syn på hur film används i skrivundervisningen i svenskämnet. För att samla in studiens data användes en semistrukturerad intervjumetod där relevant data samlades in kring studiens syfte och forskningsfrågor. Syftet med studien var att få en förståelse för hur tre svensklärare säger sig använda film i skrivundervisningen samt hur det kan ge stöd till elevernas skrivande i svenskämnet. Studiens teoretiska ram grundar sig i det sociokulturella perspektivet med utgångspunkt i Cummins fyrfältare samt makro-, mikro- och mesostöd. Vidare analyseras resultatet i studien utifrån de tre forskningsfrågorna, vad, hur och varför i relation till studiens teoretiska ram.  Resultatet av studien visar exempelvis att lärarna använder sig av olika filmgenrer för att beröra texters avslut, arbeta med känslor och skriva sagor. En anledning till att de intervjuade lärarna använder film i sin undervisning är att de upplevt att eleverna har lättare att komma igång med sitt skrivande samt att det stödjer elever i deras textskapande. Slutsatsen är att film som stöd i skrivundervisningen i svenskämnet kan gynna eleverna i skolan. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Ask, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att begripa och att göra sig själv begriplig i skrift: Språklig kompetens i lämplighetsprövningen2019In: Lämplighetsbedömning inför antagning till lärarutbildningen: Erfarenheter från Linnéuniversitetets försöksverksamhet / [ed] Lars Fonseca, Per Gerrevall, Barbro Gustafsson, Växjö: Linnaeus University Press, 2019, p. 63-73Chapter in book (Other academic)
 • 57.
  Ask, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Delvis eller helt?: Studenter och lärare om svenskämnet på gymnasieskolan2006In: Tredje nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Växjö den 9 november 2005 / [ed] Bengt Linnér, Katharina Åkesson-Lundin, Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning , 2006Conference paper (Refereed)
 • 58.
  Ask, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Didaktiska perspektiv på akademiskt skrivande2006In: Svenskans beskrivning 28: Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning / [ed] Per Ledin, Lena Lind-Palicki, Örebro: Örebro universitet , 2006Conference paper (Refereed)
 • 59.
  Ask, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Hur vet du det, och hur säker är du?: Ämnesdidaktiska perspektiv på evidentialitet2016In: Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora / [ed] Karin L. Eriksson, Lund: Nordic Academic Press, 2016, 1, p. 191-207Chapter in book (Refereed)
 • 60.
  Ask, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  "PROJEKT: Tragga ihjäl dom!": Studenter diskuterar akademiskt språkbruk2006In: Stark kvinna på sju bokstäver: Vänskrift till Solveig Hammarbäck 2006 / [ed] Sofia Ask, Gunilla Byrman, Växjö: Växjö university press , 2006Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 61.
  Ask, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Röster i övergången: Nya studenter om skrivandet i högre utbildning2005In: Den skrivande studenten: Idéer, erfarenheter och forskning från Textverkstaden vid Växjö univeristet / [ed] Maria Lindgren, Växjö: Växjö university press , 2005Chapter in book (Other academic)
 • 62.
  Ask, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Röster i övergången: Nya studenter om skrivandet i högre utbildning2005In: Den skrivande studenten: Idéer, erfarenheter och forskning frpn Textverkstaden vid Växjö universitet / [ed] Maria Lindgren, Växjö: Växjö university press , 2005Chapter in book (Other academic)
 • 63.
  Ask, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skrivande polis2013 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Skrivandet är en central del av polisyrket. En polis auktoritet är inte bara synlig utåt genom uniformen, utan också genom de texter som ingår i förundersökningar och utredningar och som når många olika mottagare. Myndighetsutövningen ställer förstås stora krav på ett tydligt och precist språkbruk och rättssäkra texter.Skrivande polis är förankrad i praktisk polisutövning och baseras på språkvetenskaplig forskning och gällande lagtext. Tillsammans lägger dessa tre perspektiv grund för en säker och juridiskt hållbar språkhantering för yrkespoliser. Bokens kapitel behandlar flera grundläggande områden som är viktiga för skrivande poliser, som att göra tal till text, att förhålla sig objektiv och att skriva för olika mottagare. Författaren resonerar om hur formuleringar och ordval styr läsaren samt visar hur texter bör utformas språkligt för att vara funktionella i utredningsprocessen.Skrivande polis är en handbok i skrivande som riktar sig till såväl polisstudenter i utbildning som till verksamma yrkespoliser. Den innehåller bland annat handfasta råd om vad som är språkligt viktigt att tänka på i förundersökningstexterna anmälan, förhör och PM.

 • 64.
  Ask, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Skurkdiskurs?: Semiotiska resurser i en lärobokstext2005In: Lekt och lärt: Vänskrift till Jan Einarsson 2006, Växjö: Institutionen för humaniora , 2005Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 65.
  Ask, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Som att vada i sirap: Tre lärarröster om svenskämnet på gymnasieskolan2004In: På väg mot en integrativ didaktik / [ed] Lena Fritzén, Leif Lindberg, Inger Wistedt, Växjö: Växjö university press , 2004Chapter in book (Other academic)
 • 66.
  Ask, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Stadieövergångar och interimtext: Akademisk skriftspråkskompetens i praktiken2005In: Språkforskning på didaktisk grund: Rapport från ASLA:s höstsymposiium Växjö 10-11 november 2005 / [ed] Jan Einarsson, Eva Larsson-Ringqvst m.fl., Göteborg: Intellecta Docusys , 2005Conference paper (Refereed)
 • 67.
  Ask, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Stadieövergångar och textvärldar: Om nyblivna studenter som möter högskolans textvärld2003In: Humanetten, no 12Article in journal (Other academic)
 • 68.
  Ask, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Svenskämnet - ett sorteringsinstrument?2003In: Texter om svenska med didaktisk inriktning: Första nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning / [ed] Jan Einarsson, Gun Malmgren, Malmö: Malmö högskola , 2003Conference paper (Refereed)
 • 69.
  Ask, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Tillgång till framgång: Lärare och studenter om stadieövergången till högre utbildning2005Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This essay discusses the advantages and disadvantages of co-ordinated subjects in Upper Secondary education, with focus on the implication such co-ordination has on writing skills. Through analysis of student essays, some conclusions are made concerning the justification of co-ordination of subjects. The essay describes the writing skills of Upper Secondary students and tries to evaluate if their writing skills in any way benefit from co-ordination of subjects.

   

  Download full text (pdf)
  Licentiate Thesis (Full Text)
 • 70.
  Ask, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Vad ska vi göra med Markus?: Intermedialitet i postmodern elevtext2005In: Det meningsfulla ordet är det mänskliga medvetandets mikrokosmos: Läsande, skrivande och identitet / [ed] Sofia Ask m.fl, Stockholm: Svensklärarföreningen , 2005Chapter in book (Other academic)
 • 71.
  Ask, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. svenska språket.
  Vägar och hinder2007In: Skrive for nåtid og framtid: Skriving og rettleiing i høgre utdanning / [ed] Synnøve Matre, Torlaug Løkensgard Hoel, Trondheim: Tapir akademisk forlag , 2007, p. 48-58Conference paper (Refereed)
 • 72.
  Ask, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Vägar till ett akademiskt skriftspråk2006In: Humanetten, no 19, p. 2-15Article in journal (Other academic)
 • 73.
  Ask, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Vägar till ett akademiskt skriftspråk2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Abstract

  Ask, S., 2007: Vägar till ett akademiskt skriftspråk (Roads to academic written language). Acta Wexionensia nr 115/2007. ISBN: 978-91-7636-557-1

  The overall aim of the dissertation is to analyse the general features of academic writing skills that students’ texts show at the beginning and at the end of their undergraduate education, and to investigate the paths chosen by students from different study backgrounds when they acquire competence in academic writing.

  The dissertation studies changes of level within the educational system from a student perspective. The empirical material consists of qualitative research interviews with student teachers at different stages of their training, and of the analyses of texts written by the same students.

  The study shows that both new and experienced students find it difficult to see a link between the tuition in Swedish in high school and their university studies, especially when it comes to academic writing. The new students therefore feel frustration and confusion in the transition phase. The experienced students say that they have mainly developed competence in academic writing during their studies through supervision in essay writing, which is felt to be crucial for linguistic development.

  The new students’ interim texts are characterized by the clear personal presence of an author, a varying degree of copying from source texts, and uncertain handling of references. Expressions of critical-analytical thinking are not common, and the texts usually have an everyday tone. The experienced students do not copy texts, yet they show great insecurity in their use of the content of the source texts. They write “academically” by using frequent reference markers and adopting a bombastic style. The linguistic tools of academic writing are used by the experienced students as decoration, to strengthen the impression of familiarity with the academic discourse.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 74.
  Ask, Sofia
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Byrman, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Stark kvinna på sju bokstäver: Vänskrift till Solveig Hammarbäck 20062006Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 75.
  Ask, Sofia
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Byrman, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Hammarbäck, Solveig
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Lindgren, Maria
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Stille, Per
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Lekt och lärt: Vänskrift till Jan Einarsson 20062005Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 76.
  Asklöv, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Bäm! Das nächste Big Thing: Verfahren bei der Übersetzung von Anglizismen in deutschen Digitalunternehmens- und Netzkulturtexten2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines anglicisms from a translation perspective. The material consists of two German articles on Internet business and social media and their respective translations into Swedish. The overall aim is to examine different methods and strategies for deciding whether to substitute a particular anglicism by an equivalent Swedish word or whether to transfer it into the Swedish target text. The chosen method for investigating the occurrence of, and attitudes towards, particular anglicisms in Swedish was parallel text comparison and interviews. Following Göran Inghult’s theories on transference types, as well as examining the structural and cultural obstacles to adopting anglicisms into Swedish, the material is analysed from a linguistic and cultural point of view.

  The essay shows that Swedish texts show less evident anglicisms than the German ones. Cultural obstacles, such as attitudes towards anglicisms, and linguistic obstacles, such as the Swedish suffixation of nouns in the definite form, are central to the assumption that translators should pay special attention to anglicisms when translating from German to Swedish.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 77.
  Auer, Anita
  et al.
  University of Lausanne, Switzerland.
  Laitinen, Mikko
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Mobility, Variability and Changing Literacies in Modern Times (Preface)2018In: Neuphilologische Mitteilungen, ISSN 0028-3754, Vol. 119, no 2, p. 172p. 13-20Article in journal (Refereed)
 • 78.
  Auer, Anita
  et al.
  University of Lausanne, Switzerland.
  Laitinen, MikkoLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Mobility, Variability and Changing Literacies in Modern Times: Special issue of Neuphilologische Mitteilungen, Bulletin of the Modern Language Society, volume 1192018Collection (editor) (Refereed)
 • 79.
  Augustsson, Anton
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Från tystnad till tal: Fem svensklärares erfarenheter av att stötta talängsliga elever2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie undersöker hur svensklärare på gymnasiet förhåller sig till stöttning av talängsliga elever i anslutning till kommunikationssituationen fri monolog, vilket innebär en talsituation där talaren kommunicerar solitärt. Studien utgår från den sociokulturella teorin och i huvudsak från de aspekter i teorin som rör hur en lärare med hjälp av stödstrukturer kan vägleda en talängslig elev. Metoden som har använts är kvalitativa samtalsintervjuer och innehållsanalys. Resultatet visar att lärarna i studien arbetar på ett aktivt och medvetet sätt med talängsliga elever. Totalt framkom sju stödstrukturer som de använder sig av i samband med elevernas fria monologer; undervisning om den fria monologens struktur, frekvent träning, salutogen respons med förbättringsmöjligheter, ett tryggt och stödjande klassrumsklimat, gradvis exponering, uppmuntran samt synliggörande av rädslor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Avery, Helen
  Jönköping University.
  Perspektiv på arabiska som modersmål i svensk skola2017In: Öst är väst och väst är öst: en vänbok till Henry Diab / [ed] Kerstin Eksell, Stockholm: Portlak , 2017, p. 135-162Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Arabiska är ett av de stora språken i modersmålsundervisningenidag, och med tanke på de senaste årens tillströmning av flyktingarfrån Syrien och Irak är det sannolikt att behovet även kommer attöka framöver. Denna studie tittar på modersmålsundervisningenutifrån två kompletterande perspektiv: dels barnens motivering förlärande och de sammanhang de använder arabiska i sina vardagligaliv, dels förutsättningar för undervisning utifrån arabiskans ställning ilärarutbildningarna och hur den grundas forskningsmässigt. Barnensperspektiv på modersmålsundervisningen framkommer i en intervjustudiesom gjordes med elever som hade arabisk modersmålsundervisning,medan behovet av att etablera modersmålets didaktik somett forskningsbaserat fält diskuteras i detta bidrag utifrån en litteraturstudie.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 81.
  Axbrink, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Catalina contra Andrés, el combate por el título: Un análisis de los conflictos conyugales de la novela"Arráncame la vida"2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  This essay deals with the matrimonial conflicts of Andrés Ascencio and Catalina Guzmán de Ascencio in the novel

  Arráncame la vida (1985), by the Mexican author Àngeles Mastretta. The essay uses two points of departure. The society of classes is still alive today and the patriarchal society oppresses women. Taking departure from this base the essay analyses the marriage of the novel´s two protagonists. The goal has been to show that Catalina and Andrés use love and sexuality as arms in their marital battle and that Catalina is oppressed both by the patriarchal society and by her origin in the working class.

  Keywords: la transgresión, el sistema binario, el patriarcado, el movimiento social, las normas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 82.
  Axell, Karolina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  L'importance de la motivation pour apprendre une langue étrangère: - la langue francaise dans un contexte scolaire2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 83.
  Axelsson, Emma
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Varför inte språk?: En undersökning av varför högstadieelever väljer bort moderna språk2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med studien var att undersöka varför högstadieelever väljer bort moderna språk. Frågeställningar som fokuserades var: ”Påverkas eleverna av informationen inför språkvalet?”, ”Finns det könsskillnader när det handlar om varför man väljer bort språk?”, ”Spelar den sociala bakgrunden in när man väljer bort språk?” och ”Vad har eleverna för uppfattning om sin framtid när det gäller språk och språkanvändning?”. Som metod för undersökningens genomförande valdes enkätundersökning i fyra olika skolor i Kalmar kommun. De elever som deltog gick i år sju och alla hade valt alternativen svensk/engelska eller engelska förstärkning. Kompletterande intervjuer gjordes också med lärare i spanska på respektive skola. Resultaten i studien visade att många elever väljer bort moderna språk för att de inte är intresserade och för att det är för många läxor och prov. De tror heller inte att de kommer att ha nytta av att kunna språk. Ett intressant fynd som framkommit i studien är att det är fler killar än tjejer som väljer bort språk av ovanstående anledningar. Elever på landsbygdsskolor med icke – akademikerföräldrar väljer till större del bort språk för att de anser att det är för jobbigt än vad elever på stadsskolor med akademikerföräldrar gör. Det har också framkommit genom intervjuer med lärarna att det finns brister i förstärkningsundervisningen, något som konstaterats i tidigare forskning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 84.
  Axelsson, Karin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Interpreting and discussing literary texts: A study on literary group discussions2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Reading and understanding literature does not necessarily have to be an individual act. The aim of this essay is to investigate what happens when six students read a text by Kazuo Ishiguro A Family Supper and then discuss it in a communicative situation. The essay bases its ideas on the sociocultural theory and the reader-response theory. The sociocultural perspective argues that people develop and progress during social interaction, moreover by communicating with other people and by being inspired and subsequently educated through taking part in different social contexts. My idea with this essay is to observe a literary discussion in a group. The observation emphasizes both the individual contribution to the literary discussion and the function of the group. By analyzing the participation of the individual students, I reached the conclusion that the students deal with literature in many different ways. Some focus only on the text and the plot, others discuss social issues in connection to the text and some only respond to the others’ arguments. When studying the group, I looked at the balance in the group, the turn taking between the members and the level of participation. The reader-response theory bases its idea on the reader and the text and the fact that they are connected in a mutual transaction. Every reader brings his or her experiences to the understanding of the text and thereby a text can have multiple alternative interpretations considering the amount of readers. The analysis section in this essay consists of several parts, such as an individual reflection, a group discussion and an individual evaluation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 85.
  Backman, Anita
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Stenquist, Heléne
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Med skönlitteratur mot läslust: - en studie om arbete med skönlitteratur i år 1 - 52006Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats var att ta reda på hur klasslärare i år 1–5 arbetar med skönlitteratur för att stimulera läslusten hos eleverna. Undersökningen visar att arbete med skönlitteratur finns med dagligen hos de flesta lärare på skolorna och det förekommer många olika ar-betsformer. En enkätundersökning gjordes bland 38 lärare i en mindre kommun. Resultatet visar att skönlitteratur av de flesta lärarna anses ha en mycket stor betydelse för läslusten. Vi har också funnit att mycket av lärarnas arbete med skönlitteratur är likartat i de olika skolåren. Lärarna ser positiva resultat av sitt arbete, främst att eleverna visar lust och glädje till att läsa, därnäst ansåg lärarna att läsfärdigheten förbättras. Även fantasin och ordförrå-det anses öka. Det som skiljer sig mest mellan skolåren är att tiden för tyst läsning ökar ju äldre eleverna är, medan tiden för högläsning minskar med stigande ålder. Ytterligare en skillnad är att äldre elever får arbeta mer med olika skrivuppgifter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 86.
  Bahtanovic, Dino
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Vasquez, Melissa
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Tvåspråkighet: En studie om tvåspråkighet med fokus på andraspråk, modersmål och interaktion2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att analysera tvåspråkighet med fokus på andraspråk, modersmål och interaktion. Vi ville också undersöka hur dessa effekter påverkar elevens utveckling och kommunikation i klassrummet. Dagens skola har blivit en kulturell mötesplats för både elever och lärare där flerspråkigheten utvecklas. Interaktion i skolan är en viktig faktor för att alla elever ska känna en gemenskap i klassrummet. Syftet med denna studie är att med hjälp av forskning om tvåspråkighet undersöka hur tvåspråkighet påverkar elevernas kunskapsutveckling. Vi använde oss av sociokulturella perspektivet och interkulturella perspektivet för att få svar på våra frågeställningar. Vi har valt att göra studien systematisk där vi har formulerade frågor som kommer besvaras systematiskt genom att analysera relevanta studier från tidigare forskning. Studien är utförd på både ett kvalitativt och kvantitativt sätt. Vi använde oss av totalt 13 artiklar som vi samlat empiri från. Tvåspråkigheten är en positiv process och den skapar en balans mellan skolspråket och modersmålet. Materialet vi har hittat består till stor del av internationellt forskning och en hel del svenska forskare som fokuserar på ämnet, tvåspråkiga elever. Bland materialet har vi vetenskapliga artiklar, avhandlingar och ett fåtal forskningsrapporter som rör ämnet. Resultaten visar att tvåspråkighet har en positiv effekt på elevernas lärande samt att det gynnar kunskapsutvecklingen hos eleverna.

  Sökord: blingual children, andraspråksinlärning, bilingualism, svenska som andraspråk, modersmål, mother tongue, language development, integration  

  Download full text (pdf)
  Tvåspråkighet: En studie om tvåspråkighet med fokus på andraspråk, modersmål och interaktion
 • 87.
  Bard, Helené
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Engelskinlärning i förskolan och grundskolans tidiga år: En kvalitativ studie om lärarnas uppfattningar om tidig engelskinlärning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att undersöka lärarnas uppfattning om betydelsen av tidig engelskinlärning i förskola och skola. Lärarnas utmaningar med att ta vara på de ungas kontakt med engelska via fritiden och bygga på denna i undervisningen. Vidare lärarnas utmaningar med flerspråkiga elever.

  Studien utfördes på fem skolor av olika karaktär: En mångkulturell skola. En skola beläget i ett” högstatusområde”, en skandinavisk skola i Spanien, en skola som satsar på projektet ”Engelska spåret” och en förskola där en engelskspråkig pedagog arbetar med barnen tillsammans med svenska pedagoger. Detta urval gjordes för att kunna observera eventuella likheter och skillnader mellan lärarnas uppfattningar. Undersökningen har gjorts genom kvalitativa intervjuer med öppna frågor för datainsamling och resultatet har analyserats med hjälp av frågeställningar. Det framkom olika uppfattningar om betydelsen av en tidig engelskinlärning i skolan. Yngre barns öppna ”språk fönster”, timplanernas utrymme för engelska språket, lärarnas intresse och kunskap för barns språkinlärning samt den mångkulturella skolans inflytande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 88.
  Behrami, Mimoze
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Across the Nightingale Floor: Challenging the conceptions of gender2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay deals with the protagonists‟ challenges of the conceptions of gender in the novel Across the Nightingale Floor, by Australian author Gillian Rubinstein who uses the pseudonym Lian Hearn (2002). The protagonists are analyzed from a feminist and gender theoretical point of view, pinpointing the actions and thoughts that challenge the conceptions of gender in their society. Main focus is on Otori Takeo and Shirakawa Kaede, who defy the conceptions of femininity and masculinity within their sex, and how the characters gender identities change from the beginning to the end of the novel, and what causes these changes.

  Download full text (pdf)
  Across the Nightingale Floor : Challenging the conceptions of gender
 • 89.
  Bergdahl, Nina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Engelska ord i elevers svenska texter2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 90.
  Berger, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ledföljdsvariation i svenska: Verb, semantik och syntax i samband med lång objektsflytt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The term ‘Object Shift’ means that a weak object pronoun has been raised to a position to the left of a sentence adverbial. Primarily, there are two positions to which a weak object pronoun can be raised; one of them is called Long Object Shift.

  In this paper, I primarily deal with finite verb frequencies in sentences with Long Object Shift in Swedish. Also, in order to further define the verbs in these sentences I discuss verb semantic and syntactic valence in relation to the shifted object. Furthermore, I discuss the search methods which have generated sentences with Long Object Shift in written sources in Swedish; an equivalent study has never been done before.  

  The most salient results of my study indicate that: verbs with physical denotation, and specifically vänta, möta and slå, frequently recur in sentences with Long Object Shift in written sources in Swedish; monotransitive verbs appear more often than ditransitive ones; shifted objects are most often assigned the semantic role of experiencer in the studied sentences; the search methods show divergent results, which indicates the significance of sentence adverbial initiating sentences with Long Object Shift. Lastly, the results show that semantic analyses, terminology and search methods need to be extended in order to further define the finite verb in sentences with Long Object Shift in Swedish.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Berggren, Jacob
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Den extramurala engelskans effekter på ordförrådet: En jämförande studie mellan elever i årskurs 52018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the relationship between extramural English and levels of English vocabulary as defined by the CEFR framework and word frequency among pupils at year 5 in a Swedish primary school. 25 pupils from two different classes participated in the study. Pupils were divided into two groups based on their usage of and exposure to English in their spare time, referred to as the high exposure and low exposure groups respectively. The results from this study show a connection between an extensive exposure to extramural English and the development of a more advanced vocabulary of English words as defined by the English Vocabulary Profile scale, in turn based on the CEFR levels A1-C2 and corpus-based word frequency derivations. One interesting aspect that came up was that while both of the groups were using almost the same level of low frequency words, the high extramural English group used more difficult, higher level words. A conclusion is that the most common extramural activity amongst these pupils, that of playing computer games, might explain this group's acquisition of higher level, more specialized vocabulary items in comparison with the other group which encountered extramural English less often.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 92.
  Berggren, Jan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Allen, Christopher
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  The assessment of digital project in the EFL classroom2017In: CALL in a climate of change: adapting to turbulent global conditions, short papers from EUROCALL 2017 / [ed] Kate Borthwick, Linda Bradley, Sylvie Thouësny, Voillans France: Research-publishing.net, 2017, p. 46-50Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on a project aiming at describing professionalpractice in the assessment of collaborative digital projects among a group of inserviceEnglish as a Foreign Language (EFL) teachers within the context of asingle workplace, a technologically well-resourced upper secondary school inSweden. In a previous project (Allen & Berggren, 2016), teachers were providedwith an overview of the digital literacy concept as described by Dudeney,Hockly, and Pegrum (2013) as part of an initiative to better integrate informationcommunication technology into their classroom practice. The current studyaddresses the need expressed in previous projects for developing assessmentpractices among the teachers working with digital projects, making use of apractical overview of the assessment of digital projects (Dudeney et al., 2013)trying out an assignment. Afterwards, a focus group interview was conductedfocusing on teachers' experiences of digital project assessment. The resultsindicate that while the teaching and assessment of collaborative digital projectsare not aligned, the teaching of digital literacy making use of digital resource mayaugment ‘traditional’ assessment. Following this conclusion, a necessity of furthercollaboration among EFL teachers appears, aiming at developing the assessmentof the collaborative aspect of digital projects.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 93.
  Berggren, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  This is an Overlook Where No One Can Ever Come: A narratological analysis of the representation of the uncanny in The Shining2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is a narratological analysis of Stephen King’s ​The Shining, ​and​ ​employs Mieke Bal’s categorization of focalization, description and discourse with the intent of establishing their function in representing the concept of the uncanny in the narrative. By analyzing these narratological functions and their interplay, several manifestations of the ordinarily elusive uncanny become evident. The novel, through the structuring of the narrative and use of forthright descriptions as well as the insight into the characters’ minds, continually manages to represent the disturbances of the familiar that characterize the uncanny.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Att bli människa i sitt språk och växa i sina texter2011In: Växtkraft: Om svenskämnets möjligheter / [ed] Ellvin, Madeleine & Manderstedt, Lena, Svensklärarföreningen , 2011, p. 105-119Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 95.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  De första naturvetenskapliga skoltexterna2017In: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, Vol. 1, p. 72-98Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In a research project conducted in a multilingual classroom, the teaching practice and pupils’ texts are studied during their first years of schooling. The teaching practice entails explicit teaching of text structures and experiences for the students to use in their writing. The aim of the study, presented here, is to investigate students’ first school texts, students’ relations to their texts and the texts’ relation to the teaching practice. The material of the study consists of pupils’ written texts, and data are also collected by observations and interviews. The study draws on dialogism, systemic functional linguistics and theories of the language of schooling. The main theoretical framework is supplemented by theories of second language acquisition and discoursal construction of writer identity. The main findings of the analysis are that the students in their texts make use of the teaching of text structures and the experiences they were involved in. The texts are characterized by everyday knowledge and language, as well as attempts to use scientific knowledge and language. The students show high text movability, i.e. ability talk about their texts in different ways, which indicates their potentials to take discourse roles and positioning themselves in the texts.

 • 96.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Djuren ska också ha rättigheter: En 10-årings skriftliga argumentation2008In: Femte Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : forskningens tillämpning i skolan : Växjö den 29-30 november 2007 : Forskningens tillämpning i skolan / [ed] Maria Lindgren (huvudredaktör), [Umeå] :Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning ;Växjö :Växjö University Press [distributör],2008(Göteborg :Intellecta docusys , 2008, p. 29-42Conference paper (Refereed)
 • 97.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Hela svenskan: Integrering inom svenskämnet2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka en funktionell svenskundervisning där undervisning om språkliga strukturer integreras i undervisningen kring eget skrivande och analys av egna och andras texter. Fokus ligger på undervisningens relation till kontextuella aspekter av verksamheten, såsom sammanhang som har att göra med praxis i klassrummet, den enskilda skolan och yttre ramar på ett samhälleligt plan. Centrala begrepp är dialogicitet, processer, stödstrukturer, undervisning rörande språkliga strukturer, integrering, erfarenhetspedagogisk ämnessyn och text som socialt beteende. Såväl min analysapparat som den studerade undervisningen har inspirerats av ett sociokulturellt perspektiv på lärande, särskilt nydialogiska och genrepedagogiska teorier.

  Studien följer fyra undervisningsförlopp i grundskolans senare år och i gymnasieskolan genom observationer, samtal i fokusgrupper samt intervjuer med lärare och elever.

  Resultatet visar att den genomförda undervisningen värderas högt av lärare och elever, och lärarna menar att alla kategorier av elever tjänar på denna typ av integrerad undervisning. Den upplevs som effektiv och engagerande. Vad gäller de centrala begreppen, som nämnts ovan, kan man konstatera att det verkar ha funnits en strävan att implementera dessa i den studerade undervisningen, vilket också har skett i olika grad. En ytlig iscensättning av dessa begrepp i praktiken innebär dock knappast en undervisning som kan anses gestalta forskares teorier kring dessa begrepp. Ett flertal kontextuella aspekter på olika nivåer har identifierats som betydelsefulla i sammanhanget, som exempelvis läromedlens roll; lärarnas kunskaper och syn på lärande, på svenskämnet och på texter; lärarnas behov av forum för diskussioner och reflektion kring svenskundervisningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 98.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Perspektiv i elevtexter: Skriftligt argumenterande i grundskolans mellanår2009Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 99.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Hector-Stahre, Karin
  Skolverket.
  Tinglev, Inger
  Skolverket.
  Replik Språket på väg: Dialogen utvecklar elevernas språkkunnande2009Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 100.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Tinglev, Inger
  En idé om samverkan mellan klasslärare och speciallärare2010Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
1234567 51 - 100 of 1269
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf