lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 581
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Björkvall, Oliver
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  "omg like srsly": Hur SMS och meddelanden kan användas som inspirationskälla till låttexter inom popmusik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SMS och meddelanden från sociala medier inspirerar mig att skriva tre låttexter inom genren pop. Jag undersöker vilka kreativa vinster det går att hitta i en sådan inspirationskälla samt hur en sådan arbetsprocess ser ut. Det upptäcks att denna typ av inspirationskälla gör sig bra i det tidiga stadiet av textförfattandet och öppnar möjligheten till att ha en stabil relation till sin inspiration. Jag upptäcker också att en sådan metod för låtskrivning är högst personlig och måste beprövas innan det går att säga att den passar utövaren.

 • 52.
  Björnung Cederholm, Tove
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Där musiken och lyssnaren möts: En kvalitativ undersökning av fem universitetsstudenters dagliga användande av musik via streamingtjänsten Spotify2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur det privata vardagslyssnade av musik ser ut idag hos studenter. Studien har särskild fokus på hur lyssnandet påverkas av studenternas tillgång till musik via tjänsten Spotify. Uppsatsen presenterar, diskuterar och analyserar fem semi-strukturerade intervjuer utifrån tidigare forskning samt psykologen James Gibsons teori om affordance. Undersökningen är strukturerad efter ett antal teman som exempelvis: musik som tröst, musik för att kontrollera en social situation och musik och identitet. Materialet från intervjuerna jämförs och analyseras utifrån teorin om affordance. Resultatet visar att vardagslyssnandet idag ser annorlunda ut på grund av den mängd av musik som idag finns tillgängligt för studenterna, till skillnad från innan streamingstjänsterna slog igenom.

 • 53.
  Blanc, Olivia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Designhistoria i ny skepnad?: En studie om nyproducerade bilder av svunna tider.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är skriven ur ett postmodernt och identitetsskapande perspektiv och handlar om hur designhistoria skapas i en nyutkommen vintagebok. Studien undersöker hur vintagebilder kan verka som en ny konstruktion av designhistoria. Detta undersöks genom semiotiska analyser av fem stycken bilder, hämtade ur boken Vintageparty (2013) och diskuteras sedan i relation till de sedvanliga designhistorieböckernas beskrivning. Resultatet tolkas utifrån identitetsskapande, postmodern och semiotisk teori.

  Undersökningen visar att vintagebokens skapare, vilka jag valt att kallar för bricholeurer1 själva kombinerat de föremål som finns med i bilderna. Istället för en traditionell designhistorisk beskrivning flyttas identitetsskapandet, genom design, ut i det offentliga rummet. Studien visar också att bilderna kan kopplas till postmodern stil, detta då bilderna visar upp eklektiska sammansättningar av föremål.

  Att ta till vara på olika föremål, genom att återvinna dem, visar på en miljövänlig designhistorik. Genom den identitetsskapande teorin, går det att konstatera att vintagebilderna till stor del konstruerar en individualitet, eftersom föremål valts ut och sammansatts så som skaparna av boken själva önskat. Kanske kan man påstå att bilderna skapar designhistoria på ett nytt sätt, i en ny skepnad?

 • 54.
  Blom, Pauline
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Ett drömlikt äventyr: En undersökande studie om upplevelser av HelenaBlomqvists verk.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfte var att undersöka varför olika recensenter av Blomqvists verk upplever liknande känslor och därmed använder samma beskrivande ord. Frågeställningen blev således; Vilka visuella element återkommer i Blomqvists verk? Vilka visuella element kan kopplas till traditionella visualiseringsmetoder av sagor, fantasier och drömmar? Vilka visuella element kan således kopplas till recensionernas upplevelsebaserade beskrivningar? För att besvara frågeställningarna användes Pierre Bourdieus teori om habitus, ett antal begrepp och visualiseringsmetoder, samt tre analysmetoder; word map, innehållsanalys och semiotisk analys. Uppsatsens word map analyserade recensionernas mest och mindre återkommande ord. Vidare bestod innehållsanalysen av 50 verk av Blomqvist, utav dessa valdes tre verk som representerade resultatet ut för semiotiska analyser. Resultatet avslöjade att de mest återkommande orden (värld, verklighet och djur) och de mindre återkommande orden (bland annat känsla, bildvärld, barn och plats) kunde relateras till de kategorier som utmärktes i innehållsanalysen. Dessa kategorier var nämligen barn, växtlighet, kalla färger, djur och horisont. Dessutom återfanns flera element som kunde kopplas till traditionella visualiseringsmetoder. Resultatet blev således att verkens innehåll i kombination med habitus kan ha styrt betraktarnas känslor och därmed deras beskrivningar av Blomqvists verk.

 • 55.
  Boll, Elise
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Bild och visuell kommunikation som medium och metod inom svenska som andraspråk2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 56.
  Boman, Joakim
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Att måla en nation: En studie av svenska landskapsmålningar vid Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 18972019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines the exhibition Allmänna konst- och industriutställningen in Stockholm 1897 and how landscape paintings by Swedish artists possibly could be interpreted as a part of the exhibitions political intention of being nationalistic. Methodically it is influenced by art historian Michael Baxandalls social history concept period eye. Focus is here about how and with what arguments the paintings could be said to be a fruit of their society. The purpose is to investigate whether, and if so, with witch rhetorical language the paintings were exhibited to help communicate a notion of common national values. The result shows that the paintings were exhibited together with international paintings, not side by side but divided country by country. Several paintings have parts in their motifs that in this context can be said to be related to the construction of national identity. A conclusion is that both paintings and context are performative. 

 • 57.
  Borg, Christoffer
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Hur skapar man ljud på en synthesizer?: Så undviker du presets -101-2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att bryta ner och beskriva processen om hur man skapar

  olika typer av ljud på en synthesizer. Underlaget för studien har varit böcker, videor och praktiskt erfarenhet.

  För att få praktisk erfarenhet har jag arbetat med att göra soundalikes av sammanlagt fyra poplåtar. Låtarna representerar fyra olika decennier och innehåller typiska syntljud för sin tid.

  Resultatet mynnade ut i en mall där det beskrivs hur man med fem steg kommer fram till nästan vilket ljud som helst. 

 • 58.
  Borg, Jacob
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Ska man ge likadan feedback?: En studie i hur lärarens formativa bedömning uppfattas av några elever i årskurs nio på högstadiet.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur några elever på högstadiet upplever lärarens formativa bedömning. Studien lägger sitt fokus på den feedback som läraren ger under lektionstid vid momenten spel på ackordsinstrument och sång samt om feedbacken upplevs som likvärdig av pojkar och flickor. Studien visar att de flesta eleverna upplever att den formativa bedömningen är likadan till pojkar och flickor. Däremot visar den även att var tredje elev upplever att den formativa bedömningen inte är likadan till pojkar och flickor. Genom intervjuer har studien visat att anledningarna till att den formativa bedömningen upplevs olika till pojkar och flickor beror på flera faktorer. Dels kan det bero på lärarens förväntningar på eleverna, dels elevens motivation och prestation. 

 • 59.
  Borg, Richard
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Object Writing: Den borttappade låtskrivaren hittar hem2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet har handlat om att skriva fem låtar med låttexter på fem veckor och att samtidigt kontinuerligt öva på att använda textförfattarverktyget Object writing. Jag ville ta reda på hur jag kunde få mig själv att börja skriva låtar som handlar om mitt liv och mina känslor för att på så sätt bli mer personlig i mitt uttryck. Låtarna är skrivna på engelska. Undersökningen har resulterat i fem inspelade låtar med text melodi och grundläggande ackompanjemang på gitarr. Jag kom fram till att Object writing hjälpte mig att vara mer närvarande i mitt skrivande generellt och att detta i sin tur gjorde att alla låtar jag skrev hade en tydlig koppling till mig och mitt liv. 

 • 60.
  Brag, Felix
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Att komponera & associera: Hur ett idémedium tenderar att styra den intuitiva processen och hur färger kan hjälpa mig att göra bredare associationer under kompositionsstadiet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has been formed through a series of thoughts regarding the complex and

  subconscious process that form spontaneous musical ideas - the process of intuition.

  The expectations with this essay is to underlay future, and more thorough, theories

  about the origin of spontaneous ideas and how we can combine our intuitive knowledge

  and our discursive knowledge in order to get more original ideas. In an attempt to test

  how spontaneous musical ideas might get affected by the use of a medium for

  translating ideas (in this case a musical instrument) four songs have been composed

  without the use of musical instruments. In the process of composing the songs, colours

  have figured as a source of inspiration in an attempt to “force” the intuitive process to

  take less direct ways to a source of information based on past experience of music. The

  argument for this is that a colour is a non-musical stimulus which in contrast to a

  musical stimulus (something with musical qualities to it) makes it harder for our

  intuition to take shortcuts to relevant data based on our past experiences of music. The

  four songs later got lightly arranged with an intuitive approach, which in this case

  means to ”as little as possible” reflect (discursively) over the choices of instruments

  and other aspects of the arrangement. This exercise has then been discussed and

  evaluated with reference to my assumptions about the intuitive process. The result of

  i

  this exercise shows four songs that are remarkably different from one another and also

  some potentially ”unwanted” side effects of the chosen method for testing these ideas.

 • 61.
  Brycki, Marcin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Efterklangstid och ljudkrukor i Dalby kyrka: En studie av efterklangstiden på 1400-talet jämfört med nutid samt beskrivning av kopplingen mellan ljudkrukor och Helmholtzresonatorer2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the reverberation time in Dalby church. The reverberation time is analyzed with respect to contemporary conditions and the 15th century. The connection between ceramic pots and Helmholtz resonators (a kind of acoustic resonator) are investigated. In the ceiling in the church, holes are found which most likely are the opening of ceramic pots which is an important assumption for the thesis. In Swedish musicology, the relationship between ceramic pots and acoustic resonators is poorly documented. Similarly, there is limited scholarly discussion on reverberation time in churches from 15:th century compared to present time. Based on documentary evidence, the reverberation in Dalby church, was different in the 15:th century than it is today. The church interior was different from today and it has most likely contributed to a different absorption in the church. This study investigates how these circumstances altogether affected the reverberation time and discusses its possible implications for the performance of chant.

  This master´s dissertation is based on theoretical studies combined with practical measurements of the reverberation time in Dalby church and simulations of reverberation in soft ware program? Odeon in a 3D-model of the church. The following questions guided the work:

  • What was the difference in reverberation time for Dalby church in 15:th century compared to present time and what effect does it have on chant?
  • What´s the contribution from ceramic pots for the acoustic environment in the church?

  The rebuilding of the church during this period is taken into consideration. This also affects the volume of the church. A potential method on evaluation of ceramic pots was tested.

  Conclusions are:

  • Reverberation time was shorter in church of Dalby in the 15:th century compared to present time.
  •  The ceramic pots can potentially contribute to alterations of various frequencies and thus affect the performance of chant.
 • 62.
  Bygdéus, Pia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art. Lund University.
  Artistic leadership: The Design of a study for making visible mediating tools for choir directors2011In: Choir in Focus 2011 / [ed] Ursula Geisler, Karin Johansson, Göteborg: Bo Ejeby förlag, 2011, p. 75-88Chapter in book (Refereed)
 • 63.
  Bygdéus, Pia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Hur defiinierar och avgränsar några körledare sitt ledarskap ur ett professionsperspektiv?2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 64.
  Bygdéus, Pia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Ledarskap – sett ur körpedagogens synvinkel2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 65.
  Bygdéus, Pia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Relational perspectives in thepractices of choir directors2018In: Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok 19: Nordic Research in Music EducationYearbook Vol. 19 / [ed] Frederik Pio, Alexis Kallio, Øivind Varkøy, Olle Zandén, Oslo: Norges musikkhøgskole , 2018, Vol. 19, p. 97-121Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Mediating tools in the practices of choir directorsSkills are relational, that is, they are developed in a relationship and interactionwith the environment, and through the mediation that takes placein social processes. From a socio-cultural perspective this paper has its focuson the interaction in choir practice and the importance for the developmentof the individual, since it is in this interaction that learning, creativity andother cognitive skills are developed. This study of choir conductors appliesa combination of methods, creating an opportunity for the participants toverbally express their thoughts, and also made it possible to examine silentdimensions of knowledge. It is practice-based, qualitative and longitudinalin character. Four choir directors were observed closely while working withtheir children and youth choirs and took part in semi-structured interviews.The empirical data material consists of observation notes, reflective writing,individual interviews, focus conversations, videotapes and stimulated recallinterviews. With an overarching approach to learning and creativity as mediatedand relational, the key concepts are tools, mediating tools, socially situatedcultural practice and collective memory. In the case of professional choraldirectors, the relational aspect can be described as the ability to stand besidethe recently performed actions, reflect on what has just happened and workon this experience over time. The Performing approaches and mediating toolsbecome available in a social, situated and cultural practice. In conclusion,choral conducting involves a great variety of negotiations and renegotiationsof working approaches and mediating tools, and the choir is a mediating toolfor the choir director.

 • 66.
  Carell, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Strukturerat alternativt ostrukturerat arbetssätt vid låtskrivning: Hur påverkas kreativitet och flow?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag, i egenskap av låtskrivare, skrivit fyra låtar utifrån fyra konstverk och undersökt hur två skilda arbetssätt påverkat min kreativitet och mitt flow. Det ena, strukturerade, arbetssättet har bestått i att analysera konstverket, skapa en målbild för låten samt bygga en detaljerad arbetsbeskrivning för att nå dit. Det andra, ostrukturerade, arbetssättet har bestått i att undvika analys, aktiva målbilder och planerade låtskrivningsprocesser. Syftet har varit att beskriva skillnader mellan de olika arbetssättens inverkan på kreativitet och flow. Jag har även frågat mig huruvida arbetssätten skiljer sig åt när det kommer till tidsdisposition och musikaliska resultat. Jag kom fram till att båda arbetssätten stimulerar kreativitet och flow men på olika sätt. Det strukturerade arbetssättet krävde en tydlig och flexibel arbetsbeskrivning för att stimulera flow och kreativitet. Det ostrukturerade arbetssättet krävde att jag engagerade mig fysiskt/praktiskt i låtskrivningen, exempelvis genom att musicera och improvisera, liksom det krävde att jag gav min nyfikenhet  utrymme och följde mina impulser.

 • 67.
  Carlsson, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Det är väl bara att sjunga?: en studie av hur lärare handleder vokalister i ensamblespel2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att på två gymnasieskolor undersöka hur ensemblelärarehandledning av vokalister ser ut i ensemblespel. Uppsatsen bygger på observationer och intervjuer med tre ensemblepedagoger, hur de upplever sin undervisning och hur de ser på instrumentet sång.

 • 68.
  Carlsson, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Karlsson, Filip
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Språkets makt i musikundervisning.: En observationsstudie vid estetiskt gymnasieprogram med fokus på instrumentlärares språk sett ur genusperspektiv.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 69.
  Carlsson, Emil
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Kvantitet vs. kvalitet: Skillnaden på att skriva låtar snabbt eller långsamt som arbetssätt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet har jag undersökt huruvida mina låtar skiljer sig åt om jag skriver dem snabbt och på ren intuition med när jag skriver dem långsamt och med mer tanke bakom. Jag har delat upp undersökningen i tre perioder som innehåller två veckor var. I vecka ett under dessa perioder har jag skrivit tre ”kvantitetslåtar” på intuition och under vecka två har jag skrivit en ”kvalitetslåt”. Detta har resulterat i tolv låtar; nio låtar skrivna snabbt på intuition och tre mer genomarbetade låtar. Jag fick reda på att kvalitetslåtarna inte håller en högre standard, men att de sticker ut och är mer annorlunda än mot hur jag brukar skriva. Kvaliteten på låtarna hade inte med hur lång tid jag lade ner på dem, utan mer beroende på inspirationen som kom medan jag skrev låtarna. 

 • 70.
  Carlsson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  "Man vill möta dem på ett bra sätt": En studie om vilka verktyg musiklärare på gymnasiet har fått för att kunna undervisa elever med NPF2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka om gymnasielärare i instrument/sång-kurser tycker att de fått tillräcklig utbildning från sina högskoleutbildningar samt fortbildning från sina arbetsgivare för att kunna bemöta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på ett lämpligt sätt. Frågeställningarna handlar om vad lärare i INSÅ behöver tänka på i sin undervisning av elever med NPF, samt vilken utbildning/fortbildning de fått för att kunna möta och undervisa dessa elever. Intervjuer har genomförts med 9 musiklärare som alla undervisar i INSÅ på estetiska programmet inriktning musik. Resultatet, som har analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv, visar att endast en av lärarna under sin lärarutbildning fått en kurs i specialpedagogik, och att ingen av de intervjuade lärarna fått någon fortbildning av betydelse från sin arbetsgivare. Samtliga lärare önskar fortbildning från sin arbetsgivare om NPF, då de alla möter och undervisar elever med dessa diagnoser. De upplever att den kunskap de har idag beror mycket på lärarens eget intresse och de önskar djupare kunskap om hur de kan känna igen och bemöta NPF.

 • 71.
  Challis, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Snabba ryck: Hur pass effektiv kan jag vara?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöker jag hur pass effektiv jag kan vara i mitt musikskapande och hur jag kan göra för att bli ännu mer effektiv. Under nästan två månader skrev jag tre låtar i veckan som resulterade i totalt 16 stycken låtar. Av dess valde jag ut fem stycken som jag spelade in och producerade. Genom att ge mig själv tydliga tidsgränser och använda effektiva verktyg och metoder, har jag lyckats skriva mer musik än vad jag någonsin tidigare har gjort. Resultatet visar att med vilja, disciplin och rätt verktyg så kan jag producera betydligt mer material än vad jag tidigare hade vågat tro.

 • 72.
  Crona, Nathanael
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Det kreativa försprånget: En studie om musikbetyg i grundskolan i relation till frivilligt musikutövande2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om det finns någon relation mellan det musikaliska utövande som elever i årskurs 9 tillgodogör sig på sin fritid och det betyg de får i musikämnet i grundskolan. Genom enkätundersökning bland elever i årskurs 9 på två skolor samlades data in och respektive svar har granskats i relation till betyget. Utifrån resultatet har det konstaterats att ungdomar som utövar musik på sin fritid erhåller högre betyg i ämnet musik. Det var ingen avsevärd skillnad i betyg beroende på vilket instrument eller inlärningsmetod som eleven behärskade. Resultatet från denna studie visar att betyget ökar i takt med antalet instrument och inlärningsmetoder som eleven hanterar. Användande av internet har en tydlig positiv koppling till det betyg samt det sammanhang som eleven musicerar i. I studien har det också konstaterats att alla elever med god inställning till ämnet musik kan uppnå goda betyg i musikämnet oavsett om de musicerar på fritiden eller inte. 

 • 73.
  Crona, Nathanael
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Vad är karaktäristisk stil?: en studie om bedömning i musikskapande2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att definiera kunskapskravet karaktärisktisk stil genom kollaboration och kvalitativa intervjuer, med utgångspunkt i hur några musiklärare på grundskolan bedömer och definierar karaktäristisk stil. Studien är grundad i teorin hermeneutik vilket har genomsyrat metoden. 4 musiklärare på grundskolan kontaktades för att göra en bedömning av 3 elevkompositioner, för att sedan göra en uppföljande intervju. I resultaten ses att karaktäristisk stil är något som är svårt att bedöma eftersom innebörden är svår att förstå. Tre tolkningar av karaktäristisk stil har framkommit i denna studie, ”genre/musikstil”, personlig stil” och ”det unika verket”. Det öppnas även upp för att dessa tre tolkningar kan användas tillsammans för att ringa in en kompositions karaktäristiska stil genom tre olika aspekter. Det har även framkommit två olika synsätt på hur karaktäristisk stil förhåller sig till fungerande form.  Syfte och process i musikskapandet är centralt för bedömning av karaktäristisk stil och för att synliggöra karaktäristisk stil.  

 • 74.
  Dahl, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Bah! Hur har du tänkt här?: En studie om bedömning och betygsättnng2014Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i bildämnet bedömer och betygsätter sina elevers arbete och vilka attityder och förhållningssätt de har till läroplanen. Studien har sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin om kunskap och lärande. Studiens empiri består av två kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med två bildlärare. Resultatet har analyserats tematiskt enligt bricolagemetoden. Analysen av resultatet visar på att det finns stora skillnader mellan hur dessa lärare bedömer och betygsätter sina elever samt deras syn på läroplanen. Skillnaderna kan leda till problem med betygsättningens tillförlitlighet och, i förlängningen, valideringen av bildämnet.

 • 75.
  Dahlbeck, Andrea
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  När gamla lagar och nya teknologier möts: En diskussion om den illegala nedladdningen av musik idag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research shows that almost 30 per cent men and 20 per cent women at the age of 16-24 in Sweden download music on a regular basis instead of buying records. Thanks to modern technologies teenagers of today have become used to downloading music illegally from theInternet. Even though legal alternatives, such as Spotify, have become popular, the behavior of illegal download of music still persists. What do record companies do to prevent this phenomenon and why do they go to such length to stop this widespread movement? The question is, why is illegal download of music a problem – and for whom? To investigate this I’ve read books about the subject, analyzed web pages of alternative record companies and interviewed a drummer in a local band. As a conclusion I discuss the pros and cons of free download of music in Sweden.

 • 76.
  Dahlberg Jigander, Josephine
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  I opposition mot traditionen: En konstsociologisk studie om etableringen av Elmgreen & Dragset och upprätthållandet av en avantgarde-position2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte har varit att undersöka etableringen av konstnärsduon Elmgreen & Dragset och hur de med konstverket The Award (2014) utmanat den sociala hierarkin i det konstnärliga fältet. Genom Erwin Panofskys analysmodell i ikonologi har arbetet undersökt hur konstverket innefattar en kritisk handling. Metoden har varit att med ett konstsociologiskt perspektiv undersöka vilken typ av position konstnärsduon etablerat sig i det konstnärliga fältet samt hur de utmanat en överordnad position i samma fält. Metoden har även varit att undersöka hur den kritiska handlingen kan förstås som ett sätt att upprätthålla en avantgarde-position. Arbetet visade hur Elmgreen & Dragset etablerat en paradoxal avantgarde-position. Men i och med en påträngande medaljutmärkelse av Kunstakademiet år 2012 frångick konstnärsduon denna position, något som ledde konstnärsduon till konstverket The Award år 2014. I och med konstverkets konceptuella karaktär återupprättades avantgarde-positionen och Elmgreen & Dragset ompositionerades i det konstnärliga fältet till en position överordnad Kunstakademiet, som de tidigare varit underordnade. Resultatet visade, med hjälp av teorin om konstvärlden, hur Elmgreen & Dragset trots otaliga brott mot konstvärldens traditionella strukturer har kunnat verka inom samma rum som de kritiserar på grund av att de har varit överens med resten av medlemmarna i konstvärlden om konstens värde och värdighet, den mest grundläggande premissen inom konstvärlden. 

 • 77.
  Dahlström, Joakim
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Trumstämning: Spänningen bakom tonala trummor2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag undersökt hur man kan stämma trumsetets trummor på olika sätt, med störst vikt på pukornas tonalitet. Jag har undersökt, genom inspelningstester, vad det är som avgör om trummorna blir välljudande i olika musikaliska sammanhang. Jag har genomfört inspelningstester i studio, som representerar de olika typer avstämningssätt och undersökt dessa i fyra olika genrer. De olika stämningssätten har i sintur varierande toner, intervallförhållanden och resonanstider (den tid det tar för trumman att ringa klart). Detta för att kunna jämföra de olika stämningssätten. Jag kom fram tillen metod, vilket jag har stöpt i en mall som visar hur jag kunnat stämma de olikatrummorna i specifika toner och resonanstider. Jag har även kommit fram till, genom jämförelser, en utgångspunkt eller ett tankesätt, att medvetet kunna välja stämningssättsom i teorin skulle passa till musiken i fråga. Det skall vara möjligt att, efter ha lästdenna text, kunna tillämpa informationen och på egen hand få kontroll på kommandetruminspelningar gällande trummornas klang i förhållande till musiken. Undersökningen lyfter även fram den problematik och påverkande parametrar somberör trummans klang samt hur man kan påverka detta med trumstämning i studiomiljö.

 • 78.
  Dahlström, Lovisa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Körledning i praktiken: en studie om körledares intentioner överensstämmer med elevers upplevelser av lärande i kör2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 79.
  Dotzek, Karl
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Musikaliskt uttryck: en studie om musikaliskt uttryck på ett estetiskt program med inriktning musik2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Musikaliskt uttryck är något alla musiker har och något som är väldigt personligt för varje musiker. Syftet med den här uppsatsen är att få reda på vad begreppet musikaliskt uttryck betyder för lärare/elever, samt hur lärarna undervisar i musikaliskt uttryck och hur eleverna ser på musikaliskt uttryck i undervisningen. Studien består av intervjuer vilka utfördes på en skola i södra Sverige med två lärare och två elever. Resultatet visar att lärare och elever har en övergripande förståelse för begreppet musikaliskt uttryck samt att lärarna undervisar genom olika tekniker. Resultatet visar även hur elever samt lärare tycker att undervisningen i musikaliskt uttryck kan utvecklas till det bättre genom tips och idéer. Eleverna berättar även i resultatet hur de använder sig av det musikaliska uttrycket när de övar på en låt de ska framföra. En av eleverna vill veta exakt det som hon ska spela och övar mycket på just detta medan den andra eleven inte vill överöva.  

 • 80.
  Dotzek, Karl
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Så ni spelar jazz : Lärares perspektiv om jazz i gitarrundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to make an overview of how contemporary guitar teachers instruct jazz at the aesthetics program with music orientation. This is a qualitative study where three guitar teachers from southern Sweden were interviewed to receive the empirical material to discuss how jazz is introduced for students. The result shows that the teachers have different viewings on the genre jazz in a teaching environment, however that the teachers are somewhat like-minded in their way of educating their students in the jazz genre. The results also shows that during the planning stages of the lessons the student in question have a great deal to do with how the education is brought out. The teachers also shed lights on what sort of students that get a growing interest for playing jazz and how they work with students that are not used to listening to jazz music.

 • 81.
  Eckerbom, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Lust att lära i bildämnet: En studie om högstadieelevers och lärares uppfattning av bildämnet och lust som motivation2014Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka hur elever och deras bildlärare idag uppfattar bildämnet i en svensk skola samt lust som motivation. Ett socialt konstruktivistiskt samt progressivistiskt perspektiv på lärande och Peter Gärdenfors forskning om lust som motivation är denna studies teoretiska utgångspunkter. Den empiriska studien har pågått under fyra veckor på ett svenskt högstadium. Kvantitativa enkäter och kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex elever och två lärare. Resultatet från den empiriska undersökningen har analyserats och tolkats kvantitativt och kvalitativt. Analys och tolkning av detta resultat har visat att eleverna på skolan som deltagit i undersökningen endast ser kunskap som kan leda till ett yrke som nödvändig. Lust som motivation, trots att undervisningsmetoden resulterar i en positiv respons från eleverna, hamnar i skuggan då elevernas medvetenhet om bildämnets yrkesmöjligheter är ytterst begränsad.

 • 82.
  Eckerström, Simon
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Musikens påverkan på spelprestation: En studie om vad musik har för påverkan på prestation i ett racingspel2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om hur musiken påverkar en spelare i ett spel. Studien utfördes genom att klocka deltagarnas varvtider på spelet Burnout 3 Takedown för att se om det fanns en skillnad i prestation med olika sorters musikgenrer. Det blev sammanlagt sex olika försök där ett försök skedde utan musik och de resterande fem skedde med olika genrer. Studien inleds med en inledning där bakgrunden till studien beskrivs och där även syftet och forskningsfrågan lyfts fram. Därefter kommer ett kapitel om forskning som skett på ämnet tidigare. Här kommer forskning om hur musiken påverkar prestationen i spel men även hur musiken påverkar motivation. Det kommer även ett avsnitt om hur spelmusik skapas. Efter tidigare forskning kommer ett kapitel om vilka metoder som använts för att samla information till studien. Dels intervjuer men även observation. Det kommer även i samma avsnitt en del om hur studien har designats, vilka deltagare som valts och vilken musik som valts. Sedan kommer resultatet för studien. Här presenteras varje deltagares resultat på studien och hur de kände när de genomförde sina försök. Som avslutande kapitel kommer en diskussion om resultatet och sedan hur studien kan användas i musikläraryrket. I det avslutande kapitel kommer även metoden för studien att diskuteras och problematiseras. I det avslutande kapitlet kommer även förslag på fortsatt forskning att läggas fram.

 • 83.
  Ekberg, Olle
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Att arrangera som en boss: En analys av Bruce Springsteens låtar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tanken med detta arbete var att analysera låtar av Bruce Springsteen för att bli bättre på att arrangera musik som honom. För att göra detta valde jag ut 23 av hans låtar och analyserade dem utifrån fem olika arrangeringselement hämtade ur boken The Mixing Engineer's Handbook. Resultatet blev att jag lärde mig mycket om hur man kan arrangera rockmusik och nya sätt att använda instrument. Dock skulle man nog behöva gräva betydligt djupare ner i låtarna för att få ut det där riktiga guldet som är kännetecknet för Bruce Springsteen & The E-Street Band.

 • 84.
  Eklund, Evelina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  "Bild ska vara kul": En studie om hur bildämnet språkliggörs av elever och lärare på högstadiet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöks hur elever, bildlärare och ämneslärare med annan behörighet än bild språkliggör bildämnet på högstadienivå. Genom analys av fokusgruppsamtal med samtliga grupper visar resultatet att bildlärarna inte språkliggör ämnet på samma sätt som eleverna och de övriga ämneslärarna gör. Den bild av ämnet som bildlärarna ger uttryck för är mer i linje med rådande kursplan i bild än hur de två övriga grupperna samtalar om ämnet. Eleverna uttrycker mer traditionella aspekter av ämnet och de övriga ämneslärarna visar ett generellt ointresse och okunskap om ämnet i sitt sätt att samtala om det. Analysen genomförs och tolkas med hjälp av teorier om socialkonstruktivism, ideologi samt språk som motspråk i pedagogiskt perspektiv. Slutligen diskuteras resultatet och ett förslag om större ämnesintegration mellan samtliga lärare i skolan presenteras.

 • 85.
  Eklund, Evelina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  "Bild är chill": En undersökning om synen på bildämnet bland elever i årskurs 92014Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en undersökning om hur tolv elever i årskurs 9 ser på bildämnet. Uppsatsen tar upp deras tankar och åsikter kring ämnet, vilka tekniker och metoder de är vana vid att arbeta med samt eventuella skillnader mellan killar och tjejer när det kommer till deras syn på ämnet. Genom intervjuer kommer undersökningen fram till att eleverna ser bild som ett roligt och avslappnande ämne som inte är särskilt svårt. De får arbeta med varierande tekniker vilket de tycker är roligt och det finns inte tydliga skillnader mellan killar och tjejers syn på ämnet.

 • 86.
  Eklund, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  The World Stage: en komparatiiv studie av samtida konst och traditionell europeisk konst.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to compare Kehinde Wiley’s work to the european counterparts that inspired them from a postcolonial feminist perspective. I wanted to examine their relationship and what they communicate. To do this I asked these questions: How are men and women portrayed? What do their body language tell us? Of what significance are clothes and accessories? How is the room depicted and what meaning does it hold? To answer these questions I used semiotic analysis. I have focused on Kehinde Wiley’s work The World Stage: Haiti which depicts Haitian black women. In the analysis four pieces of Kehinde Wiley’s paintings and their european counterparts were used.

  The history of arts have at large ignored the black face placing her in the background as slave or servant. Kehinde Wiley attempts through his work to give black people a rightful place in the history of art. He makes his portraits large and magnificent to be fit for the grand halls. These halls have long been dominated by art with white faces. He manages to make visible the often difficult to see domination of white faces in art. Through his paintings he opens up for dialogue about art history and history itself. He opens our eyes to how colonial times have effected and still effects our society. He questions and brings to the light these issues. 

 • 87.
  Eliasson, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Kvinnliga hårdrocksmusiker och hårdrocksbranschen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en undersökning med syftet att ta reda på hur kvinnliga hårdrocksmusikers situation i hårdrocksbranschen ser ut. Hur framställs kvinnliga hårdrocksmusiker i hårdrockstidningar och hur upplever kvinnliga hårdrocksmusiker mediabevakningen av sig själva och andra kvinnliga musiker i musikbranschen?Jag har samlat information till min undersökning genom studier av hårdrockstidningar på internet, litteraturstudier och intervjuer. Detta har jag sedan kopplat ihop med en feministisk teori från 1970-talet som handlar om hur samhället styrs av manliga värderingar och principer. Både min undersökning och den tidigare forskning jag redovisat kommer fram till att kvinnliga hårdrocksmusiker uppmärksammas väldigt lite i musiktidningar, och när de väl framställs så är det ofta stort fokus på deras könstillhörighet och utseende istället för musiken. I intervjuer med kvinnliga hårdrocksmusiker/band används ofta ordet tjejband vilket gör att kvinnliga hårdrocksmusiker hamnar i en homogen grupp och inte kan mäta sig med manliga musiker.

 • 88.
  Elwin, Lisen
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Lets write a song!: Om text- och musikskapande med några flickor på ett LVU-hem2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svensk titel: Let’s write a song! Om text-och musikskapande med några flickor på ett LVU-hem.

   

  English title: Let’s write a song! About lyric and music creation with some girls at a Swedish LVU-hem.

   

  I den här uppsatsen undersöks vad text- och musikskapande kan ha för betydelse för unga flickor på ett LVU-hem (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) genom kvalitativa intervjuer. Undersökningen utgår från ett låtskrivarprojekt inom ramen för ”Skapande Skola” på ett LVU-hem vårterminen 2015 och omfattar nio tillfällen då flickorna fått jobba individuellt med text- och musikskapande. Vid avslutat projekt gjordes intervjuer med fyra av flickorna som fick svara på hur låtskrivararbetet upplevts av dem. Resultatet av intervjuerna med deltagarna visar att musikskapandet har påverkat dem positivt på många olika plan. De ger uttryck för känslor av glädje, lugn och avslappning, motivation, mening, ökat självförtroende och mod, tillfredsställelse att få skapa något eget, lära sig något nytt och av att få stöd och hjälp. Resultatet stämmer överens med tidigare forskning om musikens och skapandets positiva effekter på individen vilket redogörs för i studien.

   

 • 89.
  Engdahl, Anton
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Minimalism och pop: Pop-produktioner inspirerade av Steve Reich2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är ett konstnärligt arbete som handlar om att producera popmusik influerad av Steve Reichs minimalistiska verk. Det inleddes med en analys av de musikaliska parametrarna harmonik, rytmik och klangfärg i tre av Reichs verk. Med resultatet från analysen som mall skapades sedan nya produktioner till tre poplåtar. Poplåtarna skrevs av författaren innan starten för detta arbete. Resultaten blev av varierande kvalitet. I vissa fall upplevde författaren att det mest lät som att man lyssnade på två låtar samtidigt. När författaren tog egna initiativ och lät ljudbilderna smälta samman mer upplevde han dock att resultatet blev bättre. I de fallen påstår han att musiken blev någonting mer än bara honom själv + Reich, den blev någonting nytt och helt unikt!

 • 90.
  Engström, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Att få rådgivning av en gräsand: En studie om webbplatsers bilder och deras funktion i konstruktionen av ungdomars identitet2013Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att granska bilder, layout och reklam från olika webbplatser och analysera hurdessa bilder kan påverka ungdomar i deras konstruktion av sin identitet. De hemsidor som granskatsvaldes ut genom en informant och valet av informant gjordes genom en enkätundersökning somfokuserade på vilka webbplatser ungdomarna besökt under en vecka. Den valda informanten bleven 15-årig tjej som fyllde i enkäten utförligt och hade besökt många hemsidor som innehöll mångabilder och som var intressanta för studien. Studien av de olika webbplatserna visade att hemsidornahade mestadels neutral layout, men innehåll många bilder med många olika starka budskap. Genomatt spara och dela bilderna via sin egen profil och andra hemsidor ges man som användare möjlighetatt uttrycka och konstruera vem man är och vem man vill vara genom att förknippas med en viss typav bilder. Många är bilderna på de olika webbplatserna föreställde ungdomar vilket kan orsaka ettproblem i konstruktionen av identitet då bilder som publiceras på internet är svåra att ta bort och enbild på en person kan postas utan personens medgivande.

 • 91.
  Engström, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Fritid och skolarbete - två skilda världar?: En studie om integrering av elevers fritidsintressen i bildundervisningen2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur integrering av elevers fritidsintressen i bildundervisningen uppfattas av lärare och elever, hur det påverkar motivationen för ämnet bild samt hur denna integrering kan gå till. Årskurs 9 på en mindre högstadieskola i södra Sverige valdes ut som informanter till denna studie. Studien genomfördes med hjäp av en observation, en intervju med enfokusgrupp samt en intervju med elevernas lärare. Studiens resultat visar att eleverna uppfattarintegrering av deras fritidsintressen som viktigt eftersom de upplever att läraren då bejakar derasintressen och uppmärksammar dem som individer. De upplever inte att de alltid måste arbeta medmetoder eller motiv som ligger innanför deras intresseramar för att uppnå motivation, utan ansertvärtom att ett fritidsintresse kan förlora sin charm om den integreras för mycket i undervisningen.Lärarens åsikter stämmer väl överens med elevernas. Läraren menar även att ett bra sätt att motivera eleverna och föra in integreringen i undervisningen är att hålla ramarna relativt fria vad gäller motiv vid utformningen av uppgifter.

 • 92.
  Ericson, Maja
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Genus i musikklassrummet: En kvalitativ studie om elevers val av instrument ur ett genusperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genus är något som berör alla lärare någon gång i yrkeslivet och ett viktigt begrepp som lärare och elever behöver ta ställning till i klassrummet. Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra musiklärares på gymnasiet planeringsarbete och agerande i musikklassrummet samt gymnasieelevernas val av instrument och låtgenre ur ett genusperspektiv. För att arbeta fram ett resultat har gruppintervjuer med både lärare och elever gjorts på en gymnasieskola i Sverige. Undersökningens resultat visar att både lärare och elever är medvetna om de rådande könsmönster och genusskillnader som förekommer i musikklassrummet. Detta tycks dock vara mer vanligt i de yngre åldrarna. Resultatet visar att grupptryck, rädsla för andras åsikter, normer i musikklassrummet och tidigare föreställningar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt har en stor påverkan på elevernas val av instrument och låtgenre.

 • 93.
  Eriksson, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Musiklärares förhållningssätt och praktik när det gäller läxor.: En studie om musiklärares förhållningssätt till läxor inom ämnet musik i grundskolans senare år.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en utvärderande kvalitativ intervjustudie bland musiklärare i Falun och Borlängeområdet i syfte att undersöka och utvärdera musiklärarnas syn på läxor samt om de individanpassar läxor. Studien avgränsas till Årskurs 7-9. Inventeringen visade att det fanns 11 kommunala skolor och 13 verksamma musiklärare. 8 av dessa musiklärare vid 6 av dessa skolor var intresserade att ställa upp. Könsfördelningen mellan de musiklärare som intervjuats är 2 kvinnor och 6 män. Resultatet är sammanfattat under två teman med namnen Tema 1 Läxans existens inom musikämnet samt Tema 2 Individualisering av läxor. Resultatet visar i korthet att samtliga intervjuade musiklärare ger läxor men att de undviker så kallade instrumentläxor då de anser att de skapar orättvisor på grund av elevernas olika hemförhållanden. Musiklärarna gör individuella anpassningar med enstaka undantag. Ingen av de tillfrågade musiklärarna hade det som rutin att låna ut instrument i samband med läxor som en individanpassning för att motverka detta. 

 • 94.
  Eriksson, Karin L.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Balladerna, balladdansen och samvaron: en studie av Balladforum i Slaka2013In: Musikk og tradisjon, ISSN 1892-0772, no 27, p. 95-113Article in journal (Refereed)
 • 95.
  Eriksson, Karin L.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Balladesang og kædedans : To aspekter af dansk folkevisekultur: Lene Halskov Hansen, Köpenhamn : Museum. Tusculanums forlag. 20152017In: Puls : Musik- och dansetnologisk tidskrift, ISSN 2002-2972, Vol. 2, p. 88-90Article, book review (Other academic)
 • 96.
  Eriksson, Karin L.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  En polonäs i tre gestaltningar2015In: Lekstugan: Festskrift till Magnus Gustafsson / [ed] Boström, Mathias, Växjö: Smålands musikarkiv , 2015, p. 67-80Chapter in book (Other academic)
 • 97.
  Eriksson, Karin L.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  En samling i samlingen: Presentation av den så kallade "Västmanlandsamlingen" i George Stephens manuskriptsamling2013In: Gamla visor, ballader och rap: Från muntlig förmedling till publicering på nätet / [ed] Boel Lindberg, Gidlunds förlag, 2013, p. 255-273Chapter in book (Other academic)
 • 98.
  Eriksson, Karin L.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Guest Editor's Column: Some Reflections on the Study of Educational Arenas for Folk and World Music in Sweden2017In: Puls : Musik- och dansetnologisk tidskrift, ISSN 2002-2972, Vol. 2, p. 6-10Article in journal (Other academic)
 • 99.
  Eriksson, Karin L.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Inledning2016In: Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora / [ed] Karin L. Eriksson, Lund: Nordic Academic Press, 2016, 1, p. 9-16Chapter in book (Other academic)
 • 100.
  Eriksson, Karin L.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Kåklåtar: [Review of] Dan Lundberg, 2017. Kåklåtar: fängelsevisor som identitetsmarkör och kulturarv. Skrifter utgivna av svenskt visarkiv 43, i samarbete med Samfundet för visforskning. Möklinta: Gidlunds förlag. 280 s. ISBN 978-91-7844-981-12018In: STM-SJM, ISSN 0219-4937, E-ISSN 1946-5238, Vol. 100, p. 193-195Article, book review (Other academic)
1234567 51 - 100 of 581
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf