lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 715
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Jakobson, Britt
  Stockholm University, Sweden.
  Uddling, Jenny
  Stockholm University, Sweden.
  Multilingual students' meaning making in science2017In: European Science Education Research Association, ESERA 2017 Conference: Dublin City University, Dublin, Ireland. 21st - 25th Auguist, 2017, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  We present results from a study aiming at investigating multimodal classroom interaction and its contribution to multilingual students’ meaning-making in science. The focus is on how science content is elaborated and negotiated through various semiotic resources. Data consist of video and audio recordings and digital photographs from three multilingual classes: a middle school physics classroom during the unit “measuring time”, a lower secondary physics classroom during the units “sound and light” and a lower secondary biology classroom during the unit “human body”. The project takes its stance in social semiotics and pragmatist theory. Data are analysed through systemic functional linguistics, multimodal analyses and Dewey’s principle of continuity. The results reveal that teachers and students were engaged in meaning-making activities involving a variety of semiotic resources with a potential to develop multilingual students’ scientific literacy. However, the teachers’ scientific starting points and perspectives on scientific literacy as well as their use of semiotic resources to some extent vary, affording different entries to science meaning-making. The study has implications for ways of promoting scientific literacy, including learning science, competent action, and communicating through different modes.

 • 52.
  Axelsson, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Attityder till skönlitterär läsning hos pojkar med svenska som andraspråk2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Studiens syfte har varit att undersöka vilka attityder pojkar som läser svenska som andraspråk på högstadiet i årskurs 9 har till skönlitterär läsning. Metoderna för att samla in data har varit intervjuer och enkätundersökningar med fem pojkar. PISA-studien från 2009 delade in läsengagemang i fyra kategorier. Denna indelning har legat till grund för analysen: intresse för läsning, självbestämmande och läsning, tal om läsning och läsvanor med fokus på motivation och attityder till läsning.

  Av det analysmaterial som samlades in gick det att utläsa att pojkarna har en låg inre motivation beträffande läsning, vilket beror på att de upplever att de ofta inte själva får bestämma över när, var och hur de ska läsa. De tycker inte heller om att prata med sina vänner om läsning av skönlitterära texter. Fyra av fem informanter säger att de aldrig läser för nöjes skull utan bara när de är tvungna till det i skolan. I intervjuerna är ordet tråkigt frekvent återkommande hos samtliga informanter. Undersökningen visar att de inte får den hjälp de behöver för att välja böcker som intresserar dem och därför väljs ofta tunna böcker istället för sådana med ett intressant innehåll.

 • 53.
  Axelsson, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lärares upplevelser av digitala hjälpmedels inverkan på elevers skrivande2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this study is to examine how high school teachers in Swedish perceive the impact of computers, iPads and smartphones on their students´ writing skills. To achieve this, four teachers were invited to participate in individual qualitative semi-structures interviews. The interview data show that three out of four teachers believe that digital and social media has had a negative impact on their students writing skills in school. The teachers report that their pupils use abbreviations and slang in a way that is not appropriate in a formal school text. In contrast, the fourth teacher believes that her pupils produce more complex texts if they are allowed to use their computers or iPads.  The interview data also reveal a contradiction between the teachers´ beliefs and the finding of the surveyed research. 

 • 54.
  Axhed, Hans
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Springa till inlärning: En studie om relationen mellan fysisk aktivitet och andraspråkstalarens fundamentsanvändning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersökte frågan om det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet som utövades på fritiden och andraspråksinlärning med fokus på andraspråkstalares fundamentsanvändning. Fundament är ett språkligt led innan det finita verbet. Tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet har positiva effekter på språkinlärning. Denna forskning har främst gjorts i kontrollerade experiment. Den aktuella studien syftade därför till att undersöka om det även fanns ett samband utanför en experimentell studie, närmare bestämt på fritiden.

  I undersökningen deltog 49 andraspråkstalare och deras svar i en ifylld enkät samt kompletterande intervju utgjorde studiens undersökningsmaterial. I intervjun eliciterades fritt tal med hjälp av tre frågor. Informanternas fundamentsanvändning studerades kvantitativt genom två beroendevariabler: ord per fundament och andel utbyggda fundament. Variationen i dessa variabler analyserades som en funktion av fem oberoende variabler: deltagarnas idrottsvanor (i antal dagar per vecka och intensitetsnivå), mors utbildningsbakgrund, vistelsetiden i Sverige, samt graden av användning av det svenska språket på fritiden.

  Resultatet visade att en högre frekvens av fysisk aktivitet (i gånger per vecka) korrelerade signifikant med en av de beroende variablerna (andel utbyggda fundament). Detta antyder att sambandet mellan fysisk aktivitet och språkinlärning även kan påvisas utanför en experimentell studie och att det kan gälla grammatiken. Regeringen vill utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa och den här studiens resultat skulle i framtiden kunna bidra till en rekommendation för en särskild satsning på idrottsaktiviter även utanför skolan för exempelvis nyanlända.

 • 55.
  Backström, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Karlsson Falk, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ”Man kan döda genom att göra det för formellt”: En intervjustudie av sju lärares skrivdiskurser i årskurs 32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Writing instruction is affected by teachers’ ideas about writing, learning to write, and what is judged to be acceptable writing. To ascertain seven teachers’ didactic choices when teaching writing, the present study has investigated their perceptions of writing instruction in grade 3, based on Ivanič’s writing discourses. The results of the study show that the teachers relate to several different writing discourses, but the most common are the genre discourse, the skills discourse, and the process discourse. Another finding is that the national tests affect the content of writing instruction, and three of the teachers think that it takes too much time from the ordinary teaching. At the same time, they appreciate the assessment support that comes with the national tests, since this can be used in all writing instruction. The teachers find the national tests time-consuming, while they can simultaneously be regarded as an evaluation of the writing instruction. The teaching of writing is also affected by the pupils’ different needs, and the pupils are offered support in the form of compensatory tools and special teaching to further their writing development and challenge them to achieve more advanced writing as a result of higher demands.

 • 56.
  Backström, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Karlsson Falk, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Vad sker i klassrummet?: En studie om språkutvecklande aktiviteter inom svensk- och matematikundervisningen i årskurs 2 och 32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Language development benefits pupils’ knowledge development and progress in school. Pupils whose linguistic ability is deficient risk encountering difficulties with knowledge development in school. Teachers therefore need to know what they can do to support pupils’ language development. This study examined the occurrence of seven language development activities in four classes in Swedish and mathematics in grades 2 and 3. The practice of the teachers was documented with the support of an observation schedule based on the British “Communication Supporting Classrooms Observation Tool”. The results were analysed and compared according to school subject and grade. The study shows that language development activities occur more often in Swedish teaching but that the range of activities in mathematics teaching is wider. Moreover, the study shows that the pupils are offered few opportunities to work together, as the focus is instead on activities directed by the teacher.

 • 57.
  Bard, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  En studie av en lärares stöttning i samtal mellan vuxna andraspråkselever2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 58.
  Bengtsson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Motiveras pojkar och fickor till läsning på samma sätt?: Hur tre lärare i årskurs 1 arbetar med läsmotivation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur tre lärare i årskurs 1 arbetar med läsmotivation. Vidare är syftet att undersöka om pojkar och flickor motiveras till läsning på samma sätt. Läsförmåga är en förutsättning för att kunna leva och verka i ett samhälle, eftersom läsning är centralt i människors liv. Det framgår dock av PIRLSresultat från 2016 att flickor presterar bättre än pojkar när det kommer till läsning. Jag vill därför undersöka hur lärare motiverar elever till läsning. Den här studien baseras på tre observationer och tre intervjuer med yrkesverksamma lärare. Observationerna dokumenteras i observationsscheman utifrån bestämda händelser, och intervjuerna spelas in och transkriberas. Resultatet visar att flickor och pojkar generellt inte motiveras till läslust på samma sätt. Det som motiverar elever till läsning är individuellt och beror inte på kön. Elever motiveras till läsning genom att lärare bland annat förklarar nyttan av att kunna läsa samt genom att eleverna själva får välja böcker.

 • 59.
  Bengtsson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Pojkar och flickor i Astrid Lindgrens bilderböcker: En genusstudie av fyra bilderböcker2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur genus framställs i fyra av Astrid Lindgrens bilderböcker. Vidare är syftet att undersöka om flickor och pojkar framställs olika i böckerna, och vilka medel som används i text och bild för att förmedla detta. Genom närläsning analyseras bilderböckerna metodiskt utifrån förutbestämda analyskategorier i texten, i detta fall de egenskaper som pojkar respektive flickor tillskrivs i text och bild. De kategorier som särskilt studeras är karaktärernas psykiska och fysiska egenskaper och sociala relationer ur ett genusperspektiv. Resultatet visar att majoriteten av de analyserade karaktärerna ser ut och beter sig på ett sätt som är förväntat av dem ur ett genusperspektiv. Det finns dock undantag där flickor utmanar det manliga idealet. 

 • 60.
  Bengtsson, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bakomliggande faktorer för lässvårigheter: Litteraturstudie om bakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter och granskning av läromedel från ABC-klubben2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad det finns förbakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter. Dessutom kommerstudien att undersöka ett läromedel som används av mer än hälften av Sveriges elever. Detta görs för att undersöka om elever med lässvårigheter gynnas avläromedlet. Teorin som använts i studien är det sociokulturella perspektivetsom inriktar sig på elevers utveckling, lärande och språk och fokus kommerligga på lässvårigheter. Metoder som kommer att användas i studien ärinsamlingsmetod och analysmetod. Litteratur kommer samlas in och därefteranalyseras genom innehållsanalysen, där data samlas in och kategoriseras iväsentliga kategorier för studien. Studiens resultat visar bredden avbakomliggande faktorer för lässvårigheter, även om inte alla belyses i den härstudien, men även hur faktorerna går ihop med varandra. Flertal elever medstudiens bakomliggande faktorer kan gynnas, men en avgörande roll är hurskicklig läraren är i arbetet med läromedlet och eleverna och det ärbetydelsefullt att finna den bakomliggande faktorn för elevens lässvårighetinnan arbetet med läromedlet och upplägget används.

 • 61.
  Bengtsson, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bokomslagets betydelse: En paratextanalys av fem populära böcker valda avelever i årskurs 52017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to apply a paratext analysis to investigate what it is in thepackaging of books that can appear attractive to children and what are the distinctiveshared features of popular pupil choices among books. The analysis consists of anexamination of each book and then a comparative section. The analytical categories arethe title and subtitle, author’s name, publisher’s information, cover pictures, the backcover, the spine, the format of the book, endpapers, and the series emblem. Thetheoretical premises are hermeneutics and semiotic interpretations of signs. The studyproceeds from Genette’s concepts of paratext, peritext and epitext.

  A prominent common feature of the books was series emblems in the form ofmain titles and colours. Another significant conclusion is that the cover often depictssome climactic event in the content of the book. The content and the cover mustharmonize so that the reader will not feel disappointed. The didactic conclusions are thatteachers must have a good understanding of the effect a book cover can have on pupils.Often teachers try to motivate pupils by telling them about the exciting content, but ifthe pupil is not motivated by the paratext, the threshold will be too high. It is of greatrelevance that teachers offer pupils several different books with varying paratexts.

 • 62.
  Bengtsson, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skagert, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bergvall, Miriam
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Elgaard, Adam
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Från vänskap och spöken till kidnappare och trollkarlar: Karaktäriserande drag i flickors respektive pojkars favoritböcker2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish pupils’ reading ability has deteriorated in recent years. It may be important to tackle this problem in order to be able to further the pupil’s continued education. With this in mind it may be rewarding to investigate factors in literature which motivates pupils to read. The aim of the study is to investigate what characterizes girls’ and boys’ most frequently chosen favourite books in grade 5. To select the books for study, a questionnaire was distributed to 83 pupils, followed by textual analyses of the favourite books. Girls and boys were found to have different preferences for the literature they are motivated to read, but similarities were also found. The result shows that there are still gender patterns in reading which ought to be considered by those involved in school education. The study also discusses how knowledge of pupils’ literature preferences can be used as a means to generate motivation to read.

 • 63.
  Berger, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ledföljdsvariation i svenska: Verb, semantik och syntax i samband med lång objektsflytt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The term ‘Object Shift’ means that a weak object pronoun has been raised to a position to the left of a sentence adverbial. Primarily, there are two positions to which a weak object pronoun can be raised; one of them is called Long Object Shift.

  In this paper, I primarily deal with finite verb frequencies in sentences with Long Object Shift in Swedish. Also, in order to further define the verbs in these sentences I discuss verb semantic and syntactic valence in relation to the shifted object. Furthermore, I discuss the search methods which have generated sentences with Long Object Shift in written sources in Swedish; an equivalent study has never been done before.  

  The most salient results of my study indicate that: verbs with physical denotation, and specifically vänta, möta and slå, frequently recur in sentences with Long Object Shift in written sources in Swedish; monotransitive verbs appear more often than ditransitive ones; shifted objects are most often assigned the semantic role of experiencer in the studied sentences; the search methods show divergent results, which indicates the significance of sentence adverbial initiating sentences with Long Object Shift. Lastly, the results show that semantic analyses, terminology and search methods need to be extended in order to further define the finite verb in sentences with Long Object Shift in Swedish.

 • 64.
  Berggren, Ebba
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Fantastisk makt: Maktkonstruktioner i Vindens namn2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att analysera hur manlig och kvinnlig makt konstrueras i fantasyromanen Vindens namn. Ett intersektionellt perspektiv på maktkonstruktioner utgör studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt, med fokus på hur genus-, klass- och etnicitetsaspekter samvarierar i romankaraktärernas maktpositioner. Målet med studien är också att diskutera romanens möjligheter i svenskämnets värdegrundsarbete. Vidare belyses komplexa mönster för maktkonstruktion i romanen som lärare bör vara uppmärksamma på om man använder den som utgångspunkt för klassrumsdiskussioner om hur makt skapas i såväl romanen, som i det samhälle den tillkommit i. Analysen visar att männen karaktäriseras på ett stereotypiskt vis, där deras handlingar lägger grund för maktpositionerna, medan kvinnorna på motsvarande stereotypa sätt karakteriseras som maktlösa utifrån kropp, utseende och underordning. Detta framställs på ett explicit och ibland övertydligt sätt. Mer implicit framställs etniciteters och klasstillhörighetens betydelse för de manliga karaktärernas inbördes maktpositioner medan kvinnliga karaktärer är objektifierade och underordnade i Vindens namn.

 • 65.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  De första naturvetenskapliga skoltexterna2017In: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, Vol. 1, p. 72-98Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In a research project conducted in a multilingual classroom, the teaching practice and pupils’ texts are studied during their first years of schooling. The teaching practice entails explicit teaching of text structures and experiences for the students to use in their writing. The aim of the study, presented here, is to investigate students’ first school texts, students’ relations to their texts and the texts’ relation to the teaching practice. The material of the study consists of pupils’ written texts, and data are also collected by observations and interviews. The study draws on dialogism, systemic functional linguistics and theories of the language of schooling. The main theoretical framework is supplemented by theories of second language acquisition and discoursal construction of writer identity. The main findings of the analysis are that the students in their texts make use of the teaching of text structures and the experiences they were involved in. The texts are characterized by everyday knowledge and language, as well as attempts to use scientific knowledge and language. The students show high text movability, i.e. ability talk about their texts in different ways, which indicates their potentials to take discourse roles and positioning themselves in the texts.

 • 66.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Hierarki-komponerad skrivundervisning: En fråga om relationer2014In: Skriv! Les! 2: Artikler fra den andre nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy / [ed] Skaftun, Atle, Uppstad, Per Henning & Aasen, Arne Johannes, Bergen: Fagbokforlaget, 2014, p. 217-236Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The article is about the teaching and learning of writing in years 4 to 6 of compulsory schooling, where the pupils write argumentative and explanatory texts. Methods and concepts from linguistic theories of text analysis (Fairclough, 1995; Halliday, 1978;Mann, Matthiessen & Thompson, 1992) have been further developed for the analysis of the teaching practice. These methods and analytical tools have not previously been applied to teaching practices. My aim is to show how teaching practice can be understood as a linguistic activity and analysed as a kind of text. Alongside this, the paper seeks to understand the creation of meaning in teaching activities and how text analysis can be understood in relation to pupils’ meaning-making. A comparison between text and practice becomes possible as the analytic tools are the same.The results show that text and practice analysis can be linked to the analysis ofthe teacher’s meaning making. One conclusion is that the pupils develop knowledge during writing; they take hold of the whole text and they make meaning recursively when writing. The study shows that just as the pupils take a comprehensive approach to their texts, so the teacher takes a comprehensive overview of the teaching practice.The teacher takes charge, in a positive sense, of the practice so that pupils can understand and take responsibility for transforming knowledge into and through their texts.

 • 67.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kritisk litteracitet i text och praktik: Meningsskapande i de mellersta skolåren2015In: Critical literacy i svensk klassrumskontext / [ed] Lundgren, Berit & Damber, Ulla, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 87-108Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Elever och lärare skapar tillsammans mening i skolämnen genom språk när de samtalar, skriver och läser. Med ett kritiskt litteracitetsperspektiv ses skriftspråklighet som kopplad till sociala praktiker snarare än till män-niskors individuella förmågor. I kapitlet görs en metaanalys av en klass-rumsstudie. Klassrumsstudien presenteras med de språkvetenskapliga verktyg som legat till grund för analys av såväl undervisningspraktik som elevtexter. Därefter följer en redogörelse för metastudien. I metaanalysen används Hilary Janks analytiska modell med begreppen dominans, tillgång, mångfald och design (Janks 2010; Damber och Lundgren 2013).

 • 68.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Muntlig kommunikation i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation, Del 1: Muntlig kommunikation i alla ämnen, årskurs F-9 ]2019Other (Other academic)
 • 69.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Muntlig kommuniktion: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), årskurs F-9 ]2019Other (Other academic)
 • 70.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Muntlighet och lärande: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation, Del 8: Muntlighet och lärande, årskurs F-9 ]2019Other (Other academic)
 • 71.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skriva för att lära och kommunicera kunskaper2016In: Språk i alla ämnen för alla elever: Forskning och beprövad erfarenhet / [ed] Ewa Bergh Nestlog, Desirée Fristedt, Växjö: Linnaeus University Press, 2016, p. 21-41Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 72.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skrivundervisning – om makt i elevtexter och praktik: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Kritiskt textarbete - att läsa, samtala och skriva (om) världen, Del 7: Ord, makt och skrivande, årskurs 7-9 ]2016Other (Other academic)
 • 73.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skrivundervisning – om makt i elevtexter och praktik: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Kritiskt textarbete - att läsa, samtala och skriva (om) världen, Del 7: Ord, makt och skrivande, årskurs 7-9 ]2018Other (Other academic)
 • 74.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Tiden är mogen för språk i alla ämnen2015In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, no 3, p. 8-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 75.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ämnesspråk: en fråga om innehåll, röster och strukturer i ämnestexter2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 42, p. 9-30Article in journal (Refereed)
 • 76.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), årskurs 4–6 ]2015Other (Other academic)
 • 77.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), årskurs 7-9 ]2016Other (Other academic)
 • 78.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Krogh, Ellen
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. University of Southern Denmark, Denmark.
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens moduler Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 8: Skriva i alla ämnen, årskurs 4-9 ]2018Other (Other academic)
 • 79.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Krogh, Ellen
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. University of Southern Denmark, Denmark.
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 8: Skriva i alla ämnen, årskurs 4-6 ]2015Other (Other academic)
 • 80.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Krogh, Ellen
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. University of Southern Denmark, Denmark.
  Skriva i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 8: Skriva i alla ämnen, årskurs 7-9 ]2016Other (Other academic)
 • 81.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Krogh, Ellen
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. University of Southern Denmark, Denmark.
  Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens moduler Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Skriva i alla ämnen, Del 1: Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen, årskurs 4-9 ]2018Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lärare i skolans olika ämnen har ett gemensamt ansvar för att ge eleverna möjligheter att utveckla sitt skrivande för olika syften och i olika sammanhang. Men hur det ska gå till är inte givet. I den här artikeln presenteras en modell för detta arbete, nämligen skrivhjulet. Modellen bygger på att skrivande innebär att vi utför skrivhandlingar, att skrivande alltid har ett eller flera syften, och att skrivande medieras i skriftspråk och andra modaliteter. 

 • 82.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ehriander, Helene
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Ronja och Bokhunden: ett litteracitetsperspektiv på högläsing för hund2016In: Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora / [ed] Karin L. Eriksson, Nordic Academic Press, 2016, p. 121-136Chapter in book (Other academic)
 • 83.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ehriander, Helene
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  The Book Dog and Semiotic Resources in Envisionment Building of a Text World2019In: Journal of Psycholinguistic Research, ISSN 0090-6905, E-ISSN 1573-6555, Vol. 48, no 2, p. 535-550Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Linnaeus University project “The Book Dog and Astrid Lindgren” seeks to bring children and literature together and to use the dog as a tool for this. The method involves children reading aloud to trained dogs, called book dogs. By studying the practice of the book dog, we seek more profound knowledge of the importance of the reading practice for children’s reading. Such knowledge can have didactic implications for reading practices also in contexts where there is no book dog. In the study reception theories (Langer in Envisioning knowledge.Building literacy in the academic disciplines, New York, Teachers College Press,2011a; Langer in Envisioning literature. Literary understanding and literature instruction, 2nd ed., New York, Teachers College Press,2011b) are developed with perspectives of discourse analysis (Fairclough in Discourse and social change, Polity Press, Cambridge,1992). and social semiotics (Halliday in Language as social semiotics. The social interpretation of language and meaning, Edward Arnold, London,1978). The result shows that the dog contributes with semiotic resources in the meaning-making process; the text world comes to life for the child through the expanded envisionment building where the dog is central. Since pupils read texts in all school subjects, the study should be relevant for all types of teachers when shaping reading practices that support pupil’s meaning-making, also in contexts where there is no book dog. The study can also say something about what engagement, attentiveness, and non-judgemental attitudes can mean for pupils, even they in reading and writing difficulties (Bergh Nestlog and Ehriander 2016).

 • 84.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Fristedt, DesiréeLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Språk i alla ämnen för alla elever: forskning och beprövad erfarenhet2016Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 85.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Fristedt, DesiréeLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Språk i alla ämnen för alla elever: forskning och beprövad erfarenhet2016Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 86.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Larsson, Nils
  Svenska: Ett inkluderande ämne2016Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 87.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Larsson, Nils
  Svenska: Ett kritiskt ämne2017Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 88.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Tinglev, Inger
  Stockholm University, Sweden.
  Textskapande som främjar ett gemensamt lärande: Del 6 i Läslyftsmodulen Inkludering och skolans praktik, årskurs 1-92017Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln fokuserar på elevers tankeutveckling och förståelse av ämnesinnehåll genom att skapa så kallade in-texter. I arbetet med in-texter fördjupas det individuella och gemensamma tänkandet och förståelsen av innehåll, begrepp och aktiviteter i olika ämnen. Elevers erfarenheter, idéer och språk utgör grunden för arbetet där texterna kan vara skrivna, muntliga och multimodala. Arbetet med in-texter kan användas före, under och efter olika aktiviteter och utgör en bra grund för återkopplingar. Syftet med artikeln är att ge kunskap om och förståelse för hur in-texter individuellt, i par och i helklass kan ge struktur och stöd i arbetet med att utveckla det gemensamma lärandet för alla elever. Syftet är också att lärare ska få förståelse för hur in-texter kan utgöra en grund för återkoppling till elever och för utveckling av undervisningen.

 • 89.
  Bergljung, Erica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lavensjö, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Appappapp, är det verkligen en lärandeapp?: En studie om appars kvalitéer och användbarhet i läsundervisningen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to find out what qualities teachers look for in apps for

  reading development, what qualities researchers think an app should possess, and whether the apps that teachers use have these qualities. To achieve this purpose, teachers in grades 1–3 were asked to complete a questionnaire and three educational apps were analysed with the aid of questions based on Sjödén’s (2015) dissertation “What makes good educational software?” The questions were used to study the contexts representation, interaction and social positioning.

  The results of the study showed that the three most desirable qualities in an educational app are that it should motivate pupils, that it should be linked to the learning goals, and that it should give pupils an opportunity to work independently. The analysis showed that the three most frequently used apps had the qualities that the teachers considered most significant and also the qualities that research has found essential in an educational app. The apps mostly elicited positive responses to the analysis questions, but there were defects in the concretizing potential of the apps, and none of them enabled social interaction through the assumption of character roles. The conclusions show that, despite the qualities of the apps, the teacher is indispensable in the teaching of reading with apps, and to choose a good educational app teachers should use the analysis in the study as a foundation but also integrate their own experience of teaching. 

 • 90.
  Bergljung, Erica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Sellgren, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kjellberg, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ska vi prata om läsning?: En studie om sex verksamma lärares uppfattningar om interaktiv bokläsning i förskoleklass och årskurs 32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The development of language, writing and reading is crucial for pupils’ knowledge development in school. Interactive book reading has positive effects on pupils’ linguistic development and furthers their learning in school. Our study aims to find out how some teachers perceive their work with interactive book reading in preschool class and grade 3. The questions asked proceed from the didactic questions what, how and why. To achieve our aim and answer our questions, six interviews were held, three with teachers in preschool class and three with teachers in grade 3. Based on the interviews, categories were distinguished for each research question and similarities and differences between the two grades. The teachers describe interactive book reading as active participants and reflecting readers. In grade 3 the teachers work with established methods, while the majority of the teachers in preschool class work with models they have devised on their own. All the teachers state different reasons why they work with interactive book reading, but similar categories are revealed after analysis. The conclusion is that more training is needed in interactive book reading for teachers in preschool class. 

 • 91. Bergman, Kerstin
  et al.
  Helgason, JonLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.Lundin, ImmiRegnell, AstridLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.Steiner, Ann
  "Det universella och det individuella": Festskrift till Eva Haettner Aurelius2013Collection (editor) (Refereed)
 • 92.
  Bescher, Linn
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Normväktarna: En studie om tre svensklärares arbete med språkriktighet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att studera utsagor från tre högstadielärare i svenska och hur dessa kan kopplas till Ivanič (2004) skrivdiskurser. De teoretiska utgångspunkterna i studien bygger på Ivanič sex skrivdiskurser, men även tidigare forskning om synen på språkriktighet. Metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att informanterna arbetar med färdighets-, genre- och processdiskursen, men att färdighetsdiskursen är mest framträdande. Det framkommer dock inte huruvida lärarna arbetar inom ramarna för kreativitetsdiskursen, diskursen om social praktik samt den sociopolitiska diskursen.

 • 93.
  Bisbal Lunar, Rosa Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Från "Tre röda bilar" till "Kalles röda bil": Adjektivens kamp för inlärning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att jämföra behärskning av attributiv kongruens i nominalfraser i plural och nominalfraser med genitivattribut utifrån andraspråksinlärares två skriftliga produktioner. I undersökningen har 20 vuxna inlärare av svenska på sfi kurs D medverkat genom att skriva en lucktest och en uppsats samt en grammatikenkät. I grammatikenkäten framkommer informanternas metalingvistiska kompetens, det vill säga deras explicita hänvisningar till de grammatiska reglerna av de analyserade strukturerna. Vissa faktorer som daglig exponering av svenska och motivation kan påverka inlärning av ett andraspråk och detta har även beaktats i denna studie. 

  Genom en jämförande analys på de två strukturerna visar studien att antalet förekomster av attributiv kongruens beträffande pluralformer är högre än vid genitivkonstruktioner i de två skriftliga produktionerna, lucktesten och uppsatsen. Informanterna verkar därmed ha goda grammatiska kunskaper angående pluralkongruens, men sämre kännedom om genitivkongruens, med några få undantag som även anger korrekta hänvisningar till genitivkongruens. Enligt denna undersökning har daglig exponeringstid av svenska utanför skolans domäner inte inverkat på informanternas behärskning av samtliga strukturer i deras skriftliga produktioner. Ett faktum är också att de flesta informanter visar hög motivation för att lära sig mer svensk grammatik. 

 • 94.
  Bjällebo, Linnéa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Författarröst i lärarstudenters abstract: En studie av tre studentgrupper2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Funktionella brister i ett abstract kan leda till att den vetenskapliga rapporten riskerar att inte bli läst medan ett välskrivet abstract kan fungera som en inträdesbiljett till den vetenskapliga arenan. Vetenskaplig sakprosa ska enligt genrens krav vara opersonlig och transparent, vilket oftast betyder ett restriktivt uttryck av författarröst. Syftet med den här studien är att undersöka hur lärarstudenter använder författarröst i abstract. Studiens material består av 60 abstract från tre lärarinriktningar, indelade efter utbildningslängd. Abstracten analyserades genom närläsning med hjälp av en analysmodell avsedd att fånga de olika uttryck av författaröst som ryms i abstracten. Analysmodellen är inspirerad av Tang & Johns studie från 1999, där sex olika identitetsroller identifieras i studenternas bruk av författarröst. Dessutom analyserades bruket av explicit och implicit författarröst kvantitativt för att kartlägga skillnader mellan de tre studentgrupperna. Resultaten visar att studenterna inom lärarprogrammet för grundskolans senare år och gymnasiet uttrycker författarröst mer restriktivt än studenterna inom lärarprogrammet för förskola och förskoleklass. Vid genomläsning av abstract riskerar därför de blivande förskollärarnas undersökningar att gallras bort på grund av ett icke genreanpassat bruk av författarröst. Detta väcker frågor om undervisning, dels i hur abstract bör skrivas, dels om hur författarröst bör och kan uttryckas i vetenskaplig sakprosa.

 • 95.
  Björklund, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Det är nästan i alla ämnen som det finns svåra ord"2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate what differences there are in vocabulary comprehension between pupils with Swedish as a first and second language. The strategies used for understanding unknown words are also investigated. Above all, the aim of this study is to see whether the subject teacher is aware of which words could be difficult to understand for pupils with Swedish as a second language and if she is aware of their vocabulary ability.

           Both quantitative and qualitative methods were used in the form of observation, vocabulary test and semi-structured interviews with both pupils and subject teacher. There were 12 informants from a national gymnasium programme participating in the vocabulary test. Seven of them had Swedish as a second language and six of them has Swedish as a first language. Six informants participated in interviews.

           The results showed that there were both quantitative and qualitative differences between the groups. The results also imply that informants with higher scores in the vocabulary test are more aware of which methods to use in the hearing and reading of an unknown vocabulary. The subject teacher was well aware of which words in teaching could be hard to understand for second language pupils, but underestimated the pupils’ knowledge of words.

           The test results were not statistically tested and could therefore not be generalized for the population. Contemporary field research supports the test results.

 • 96.
  Björknert, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Idag måste alla kunna läsa": Tre pedagogers arbetssätt med elever i läs- och skrivsvårigheter2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of the study is to investigate how three pedagogues with different orientations work with reading and writing difficulties in the same school. A qualitative method with interviews and observations of the teachers was applied to investigate the methods used by a special education teacher, a class pedagogue and a special education pedagogue, and the needs for support in the teaching of pupils with reading and writing difficulties. In the design of interview questions and observation protocols and the processing of the collected data, the research method has been deductive, which means that themes based on the aim of the study and previous research were the starting point for the categorization of the data.

  The results of the study show that the group of pupils with reading and writing difficulties is problematic because the needs for support vary greatly and because, according to the pedagogues, the iPad was the device that contained the alternative tools that were able to give the pupils the best support. It is important to have variation in the teaching, and different apps can offer this. The theoretical premise of the study is the socio-cultural perspective which revealed itself in the way that, no matter what difficulty the pupil has, support from the pedagogues is needed to advance in the learning process, and this should take place in social interaction between pedagogue and pupil. 

 • 97.
  Björnsdotter, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kihlman, Sarah
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läsmotivation och kunskaps-krav – i harmoni?: En studie av hur sex lågstadielärare arbetar med läsmotivation inom ramarna för läroplanen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to gain insight into how teachers work to create motivation to read while simultaneously ensuring that pupils achieve the required knowledge. To investigate this, qualitative interviews were conducted with six teachers at two different schools. The working methods and important aspects that the teachers described were: reading aloud, conversations about books, competitions, accessibility and time for reading. The difficulties they mention are decoding problems, circumstances at home, and the choice of book. They also highlight their own role and that of parents as reading models for the pupils. The results suggest that the teachers do not regard the required knowledge as an obstacle in their work of motivating pupils to read, but they bring up certain problems with assessment. The working methods can affect the inner and the outer motivation in different ways. Motivating the pupils through competitions is problematized on the basis of research.

 • 98.
  Björnsdotter, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kihlman, Sarah
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läsupplevelser hemifrån: En kvalitativ studie av åtta förstaklassares relation till läsning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how children in grade 1 relate to and make use ofreading. The method used is qualitative interviews with eight seven-year-olds to elicittheir attitude to and experiences of reading. The results indicate a positive outlook onreading and a focus on reading in order to learn. The uses for reading that the childrenmention can mostly be connected to school. Children who have rich experiences ofreading aloud from home seem to prefer to choose fiction when they read forthemselves. Children who are not read to in the home, in contrast, tend to choose nonfictionbooks rather than fiction. Those who read aloud to family members at homewere found to have more favourite books than the others. Most children have readingrole-models in the home, which research has shown to be positive for their continuedreading development.

 • 99.
  Blad, Mari
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lärares skrivdiskurser i teori och praktik.: En fallstudie av lärare i årskurs 6.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this discourse-analytical study is to investigate teachers’ beliefs about writ-ing and writing instruction and how their beliefs and writing instruction can be understood in relation to the Lgr11 syllabus in Swedish. The study included five teachers who teach in grade 6 of primary school, where I applied Roz Ivanič’s theories of written discourses, based partly on interviews with teachers and classroom observations of teaching, partly on the Swedish curriculum for grades 4–6. The result shows that teachers move within creativi-ty, process, genre and social practice discourse, while the skills of discourse and the socio-political discourse lack matching. The result also shows that there are relatively large convergences between teachers and teaching statements. The core content of the curriculum related to writing can be linked to all written discourses, while the overall objectives relat-ing to writing lack a match in two written discourses of creativity and process discourse.

 • 100.
  Blomberg, Charlotta
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Andraspråksinlärares input av partikelverb: En studie om partikelverbs förekomst i lärarledd undervisning och i läromedel2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag 

  Syftet med denna studie är att ta reda på vilken input av partikelverb andraspråksinlärare får i undervisning och i läroböcker eftersom forskning visar att input har en bety-dande roll vid inlärning av ett andraspråk. Studien undersöker hur lärare arbetar med partikelverb och om det finns någon skillnad i frekvensen av partikelverb i läroböcker i svenska som andraspråk jämfört med i läroböcker i svenska. Som metod för studien valdes en kombination av kvalitativa intervjuer och läromedelsanalys. Tre verksamma lärare intervjuades och en komparativ frekvensanalys av partikelverben i läromedlen Svenska 1 helt enkelt samt Svenska som andraspråk 1 genomfördes. 

  Resultatet av lärarintervjuerna visar att samtliga lärare undervisar om partikelverb men på olika sätt och i olika hög grad. De är eniga om att betoningen är en viktig förut-sättning för att förstå hur partikelverb är uppbyggda. För att förtydliga var betoningen ska ligga arbetar lärarna med kroppsspråk i form av exempelvis en handklapp samt med skriftlig markering i form av en prick under partikeln. Eleverna får möjlighet att möta partikelverb i olika former, bland annat genom att lyssna och läsa. Skrivövningar i par-tikelverb förekommer däremot sällan. Vad gäller läroböcker i detta avseende anser lä-rarna att de oftast är otillräckliga. Därför letar de själva fram material att använda i sin undervisning om partikelverb. Resultatet av läromedelsanalysen visar att partikelverb förekommer lika ofta i båda läromedlen. Således ger läromedlet i svenska som andra-språk samma input av partikelverb som motsvarande läromedel i svenska. 

1234567 51 - 100 of 715
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf