lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 830
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Balogh, Erika
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Balázsi, Gabriella
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Obey God, obey your teacher: Teaching and learning methods experienced in three Kenyan schools2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One of our interests, as future teachers, is which role different educational strategies and

  methods have in the everyday teaching and how that contributes to pupil’s social and

  cognitive development. Every pedagogical system and culture is time bound. Pedagogical

  ideas used in prevailing schools are changing continuously because of social and economic

  changes and are always influenced by the actual social, political and economic ideology in

  respective country.

  The purpose of this qualitative study is to find out how education is taking part and how it is

  outlined in three schools in Kenya. We are interested in teachers’ and pupils’ opinion and

  reflections about the existing education, everyday teaching and the role school plays in the

  Kenyan society.

  Based on our interviews and observation we have made we can state that the education in

  Kenya is more behaviouristic and collectivistic focusing on fact knowledge and because of

  the widespread use of rewards and punishments and the role of the teacher as a model, a

  mediator of knowledge and an authority for the pupils. Besides the dominant behaviouristic

  pedagogy, we have even seen some elements of cognitive and interaction pedagogy.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 52.
  Bard, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Norra Ängby: Ett småstugeområde som är 1900-talshistoria2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar husen i småstugeområdet Norra Ängby i Bromma, som är ett resultat av den bostadspolitik som bedrevs i Stockholm under 1900-talets första decennier. Området Norra Ängby byggdes ut mellan 1930 och 1938 och är Stockholms största sammanhängande småstugeområde.

  Uppsatsen diskuterar begreppen egnahem, småstugor och trädgårdsstad. Uppsatsen tar även upp en historik om trångboddheten i staden efter industrialismens framfart och de bostadspolitiska åtgärder som gjordes för att få bukt med bostadsbristen.

  Området Norra Ängby och dess arkitektur undersöks i fem avslutande fältstudier, med fokus på byggnadernas arkitektur vad avser rumsfördelning och exteriör, med utgångspunkt i rådande byggstilar som nationalromantik, 20-tals klassicism och funktionalism.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 53.
  Benderix, Ylva
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Almqvist, Ann-Mari
  Andersson, Åsa
  Bengtsson, Elisabeth
  Björk, Maria
  Birgersson, Petra
  Bramhagen, Ann-Cathrin
  Bredlöv, Britt
  Broberg, Malin
  Danielsson, Pernilla
  Drevenhorn, Eva
  Edwinsson-Månsson, Marie
  Ervander Grandinsson, Inger
  Falk, Ann-Charlotte
  Forsner, Maria
  Gelander, RS
  Gothefors, Leif
  Gånemo, Agneta
  Barn med neuropsykiatriskt funktionshinder2009In: PEDIATRISK OMVÅRDNAD / [ed] Inger Hallström & Tom Lindberg, Stockholm: LIBER , 2009, p. 309-315Chapter in book (Other academic)
 • 54.
  Benderix, Ylva
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Nordstrom, Berit
  Lund university.
  Nyberg, Per
  Lund university.
  Sivberg, Bengt
  Lund university.
  Staff members views of the work climate in sheltered homes for adults with Autism Spectrum Disorders2009In: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 29, no 2, p. 38-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The mean scores of the Creative Climate Questionnaire for 152 staff members working in 58 sheltered homes for individuals with autism wererated closer to creative than to stagnant organizations. There was a significant difference between two types of settings. In sheltered homes, thepersons with autism had their daily activity outside the home. Here staff members had higher scores in all creative dimensions compared tohomes with daily activities. Staff in sheltered homes, where the residents leave the premises for their daily work or activities, perceived the workclimate as significantly more creative and satisfying.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Berg, Lotta
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  FRÄMJA & FÖREBYGGA - hälsofrämjande och drogförebyggande strategier inom skolan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel FRÄMJA & FÖREBYGGA

  – hälsofrämjande och drogförebyggande strategier inom skolan

  Engelsk titel PROMOTE & PREVENT

  – strategies in school to promote health and prevent drugs.

  Författare Lotta Berg

  Handledare Inger Holm

  Datum Mars 2007

  Antal sidor 32

  Nyckelord hälsofrämjande, drogförebyggande, ANT, drogundervisning, hälsoundervisning, narkotika, droginformation, KASAM

  SAMMANFATTNING

  Syftet med min undersökning var att belysa rektorers erfarenheter av drogpreventivt arbete inom skolan. På vilket sätt man kan nå ut till alla elever för att upptäcka och motverka uppkomst av narkotika. Likaså avsåg jag att ta del av de tankar rektorerna har kring de kriterier som Statens skolverk utformat för en god drogundervisning, liksom hur deras egna strategier förhåller sig mot dessa. Jag har använt mig av en kvalitativ metod, baserad på intervjuer. Resultatet visade att det upptäckande arbetet tycktes vara svårt, då mycket bygger på obekräftad misstanke. För att motverka uppkomst av missbruk framhölls av rektorerna en drogundervisning med inslag av droginformation och värderingsövningar. Därtill betonades värdet av goda relationer, elevdelaktighet och friskvård, samt att se dessa i en större helhetsbild, vilket kan anses ha starka kopplingar till Antonovskys salutogena perspektiv och känsla av sammanhang, KASAM, vilken ligger till grund för min studie.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 56.
  Berg, Sophia
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Arvidsson, Martina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Räcker det med G-kompet?: En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Musikundervisningen på högstadieskolorna skiljer sig väsentligt enligt en nationell utvärdering som skolverket genomförde 2003, både beträffande vilka kunskaper eleverna utvecklar samt lärares arbetssituation och förutsättningar. Vilka faktorer är det som påverkar lärares sätt att bedöma kunskaper inom ämnet musik? Är musikaliska kunskaper och prestationer överhuvudtaget mätbara och vilka metoder använder undervisande lärare sig av för att göra bedömningen likvärdig?

  Det övergripande syftet är att ta reda på vilka moment som verksamma musiklärare i grundskolans sista år betygssätter inom ämnet musik. Finns det några moment som värderas högre än andra vid bedömningen och isåfall vilka? Vi kommer att med utgångspunkt i teorier kring olika typer av kunskap, kunskapsbedömning samt läroplanen för den obligatoriska grundskolan, Lpo 94, genomföra kvalitativa intervjuer med fyra betygsättande lärare.

  Vi har genom kvalitativa forskningsintervjuer tagit del av fyra verksamma musiklärares tankar kring bedömning inom musikämnet. Vi har även analyserat intervjusvaren kvalitativt med hjälp av relevant teori.

  Lärarna lägger fokus vid de moment som de känner att de har bäst praktiska förutsättningar att genomföra. Det handlar då både om vad som finns att tillgå i musiksalen, samt vilka kunskaper och vilken kunskapssyn som läraren har med sig. Dessa moment ligger sedan till

  grund för vilka kunskaper som bedöms. Lärarna förenklar betygskraven i de lokala kursplanerna för att alla elever ska kunna nå uppnåendemålen utifrån skolans förutsättningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 57.
  Bergkvist, Karin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Det jag ville lära mig det har jag lärt mig: - en studie av hur elever erfar lärande2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens överodnade syfte är att undersöka hur elever erfar lärande på ett yrkesinriktat gymnasialt program. Jag belyser även kärnämneslärares erfarenhet av undervisning på programmet i den undersökta skolan. Metoden för undersökningen utgörs av kvalitativa intervjuer med sex elever samt fem lärare. Olika frågor kring hur elever lär sig och vad de tycker att förståelse och lärande är ställdes. Resultatet visar bl.a. att eleverna inte finner något samband mellan undervisning i kärnämnen och programmets yrkesinriktning och därför upplever ämnen som svenska, matematik och samhällskunskap som onödiga. De har svårt att se en helhetssyn i skolarbetet och eftertraktar mer av praktiska inslag i utbildningen. Av elevsvaren, som granskats med hjälp av analytiska redskap, framkom upplysningar som pekar på att eleverna i den undersökta gruppen i huvudsak använder ett ytinriktat inlärningssätt, vilket är begränsat till skolsituationen och främst syftar till att klara proven och genera betyg. Eleverna menar att de yrkesrelaterade ämnena har mer betydelse för deras framtid än vad kärnämnena har.

 • 58.
  Berglund, Christian
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Hjelm, Anna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Integrering av elevers visuella intressen i skolundervisningen2008Student thesis
 • 59.
  Bergquist, Matilda
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Liknande ledarskap men skilda livsstilar: Om kvinnliga företagares ledarroll i Tyskland och Thailand2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att tolka och förstå karktäristiska drag i ledarskapet hos kvinnliga företagare inom serviceyrken i Tyskland samt tolka och förstå likheter och skillnader i ledarskapet hos kvinnliga företagare inom serciveyrken mellan Tyskland och Thailand och även diskutera villkoren för kvinnliga företagares ledarskap i Sverige. Detta utifrån temana drivkrafter, ledarrollen och attityder från samhället. Semistrukturerade samtalsintervjuer genomfördes med tyska och thailändska kvinnor, utifrån en hermeneutisk inspirerad forskningsansats och med tre av Hofstedes kuturella dimensioner samt auktoritärt och demokratiskt ledarskap som teoretiskt perspektiv. Drivkrafterna för samtliga kvinnor var individualistiskt där det handlade om att vara oberoende från andra människor. Livsstilarna för kvinnorna i Tyskland och Thailand skiljer sig åt. I Thailand lever man i storfamiljer i en kollektivistisk kultur där arbetet är deras liv och företagen är familjeföretag. I Tyskland var det istället en strikt uppdelning mellan arbete och fritid där de framhävde sin självständighet, vilket återigen tyder på individualism. I kvinnornas ledarroll fanns det många likheter där kommunikation, medbestämmande och trivsel var viktiga faktorer som i det demokratiska ledarskapet. Kvinnornas ledarskap skiljer sig åt från samhällena som sådana, där kulturerna mer eller mindre genomsyras av maskulint tänkande, bland annat genom en mindre välutvecklad barnomsorg där kvinnan fortfarande anses ha huvudansvaret för barnen. I grunden är båda kulturerna till viss del hierarkiska, men detta håller på att luckras upp då religionen i Thailand får mindre betydelse och kvinnliga ledare är på frammarsch i Tyskland.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 60.
  Bergquist, Matilda
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Strong women with a soft heart: A minor field study about characteristics in the leadership of four women in the changing Thailand2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research was conducted from an anthropology narrative approach and based on semistructured conversation interviews with four Thai women who owned their own businesses and therefore were in a leadership position. The purpose was to get a picture of women leadership in the working life in Thailand. Focus was to find characteristics in their leadership, in the way they became leaders, their forces, how they thought of their leadership and which attitudes they met from society. This was analysed using the theory from Hofstede with five dimensions on cultures and also from democratic and authoritarian leadership. The result showed both similarities and differences. Similarities, such as the respondents being strong, hard working women running a family business and mostly using a democratic leadership and were forced to stand by themselves at the same time as they cared a lot about relations. It appeared that the Thai society was changing; there the women got a more prominent role in the working life, which embodied a more feminine culture with smaller power distances.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 61.
  Bergström, Catharina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Matematiskt temaarbete i en förskola2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 62.
  Bergström, Diana
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Gheisari, Bergström, Tina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Etnicitet, Genus och missbruk: En deskriptiv studie om skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga missbruksklienter med svenskt och utomnordiskt ursprung2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Växjö universitet

  Institutionen för pedagogik

  Pedagogik med inriktning mot ungdoms-

  och missbrukarvård, C-uppsats 10 p

  Titel Etnicitet, genus och missbruk – En deskriptiv studie om skillnader

  och likheter mellan manliga och kvinnliga missbruksklienter med svenskt och utomnordiskt ursprung

  Engelsk titel Ethnicity, gender and drug abuse, a descriptive study on differences and similarities between male and female drug abuse clients with swedish and non–scandinavian origin

  Författare Diana Bergström och Tina Gheisari Bergström

  Handledare Maria Alm

  Datum Mars 2007

  Antal sidor 39

  Sökord Etnicitet, kön, invandrare, drogmissbruk, ungdomar, behandling

  Sammanfattning

  Syftet med studien var att beskriva skillnader och likheter mellan klienter med svenskt respektive utomnordiskt ursprung, av båda könen, i bakgrundsfaktorer, drogmissbruk och behandlingsmetoder. Metodvalet var en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod, där den kvantitativa utgjordes av statistisk analys av DOK-material och den kvalitativa av intervjuer med halvstrukturerad uppläggning. DOK–materialet analyserades och tolkades utifrån ett positivistiskt- och intervjuerna ett hermeneutiskt perspektiv. Det teoretiska perspektivet i den kvalitativa delen utgick från det postmoderna perspektivet i klientarbete. De mest framträdande resultaten var att vissa signifikanta skillnader mellan dessa grupper fanns, bl.a. beträffande familjestöd, primärdrog, psykisk hälsa och kriminalitet. Det visade sig även att kön och ursprung var beroende av varandra. För att visa vilken faktor av kön och ursprung som var orsak respektive verkan var det ofta nödvändigt att beakta båda samtidigt. Respondenternas synsätt om skillnaderna mellan dessa klientgrupper var skiftande och sammanföll enbart i vissa fall med de kvantitativa resultaten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 63.
  Bergvall, Carina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Tack för maten!: En studie av hur matsalsmiljön ser ut och fungerar för våra skolbarn.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har sin utgångspunkt i hur ett antal matsalar är organiserade, inredda och möblerade. Mitt intresse av matsalssituationen i skolan, har väckts efter att ha läst resultaten av flera rapporter och utredningar som visar att många barn tvingas vistas i en stressig och bullrig skolmiljö. Syftet med min studie var att undersöka miljön i ett antal olika skolmatsalar. Jag ville ta reda på vilka eventuella hinder som komplicerade möjligheterna att skapa en lugn, harmonisk och bullerfri matsal. Därför har jag observerat hur den fysiska miljön är planerad och hur skolpersonalens pedagogiska och organisatoriska aspekter speglas. Metoden är både kvalitativ och kvantitativ. Genom observationer av tolv olika matsalar, personliga intervjuer med servicepersonal samt intervjuer med fem rektorer kunde jag jämföra skolornas olika förutsättningar. Resultatet pekar på att det är flera faktorer som påverkar. Förutom ekonomins betydelse har personalens inställning till sina arbetsuppgifter en viktig roll. Förhållningssättet mellan lärare, servicepersonal och elever är också av stor betydelse. Resultatet visar dessutom att matsalssituationen är en viktig ledningsfråga i skolsystemet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 64.
  Bertilsson, Emma
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Spiderman och prinsessor i förskolan: En studie om vad flickor och pojkar väljer för lekar och lekmaterial2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 65.
  Bjöersdorff Rydqvist, Helena
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Labraaten, AnnBrith
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Hur man blir sedd: En studie om möjligheten att hitta varje elevs starka sidor och därmed ge förutsättningar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt övergripande syfte med undersökningen var att undersöka om kunskap om neuroutvecklingssystemen kan vara till hjälp att förstå barns olikheter och därmed ge ett gott bemötande och rätt stöd. Metoden vi använde var en kvalitativ intervju med semistrukturerad uppläggning. Genom intervjuerna fick vi ta del av hur man praktiskt kan tillämpa Mel Levines teorier i vardagsarbetet med elever. Resultatet visade att samtliga intervjuade tyckte att teorierna har kompletterat och vidgat deras syn på elevers olikheter.

  Frågeformulären har gett dem ett strukturerat pedagogiskt verktyg som är till god hjälp för att hitta rätt undervisningsnivå.

  Såväl våra egna erfarenheter som vår studie bekräftar att kunskap om

  neuroutvecklingssystemen ger större förståelse för elevers olikheter samt underlättar att upptäcka mönster i svårigheterna och komma på idéer om hur man skall lägga upp undervisningen.

  Utifrån resultatet är vi övertygade om att den praktiska tillämpningen av teorierna kan vara ett underlag för det diagnostiserande/kartläggande arbetssättet i skolan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 66.
  Björk Fält, Anita
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Ölander, Linn
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  FÖRÄLDRASKAP VID MISSBRUK: En studie om föräldrars förutsättningar att utöva sitt föräldraskap efter behandling2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att undersöka om föräldrars förutsättningar för att utöva sitt föräldraskap förändrades efter behandling för missbruksproblem. Ett delsyfte var att analysera hur dessa föräldrars uppväxtvillkor sett ut och om förutsättningarna i föräldraskapet skilde sig beroende av om man var mamma eller pappa. Metod: via kvantitativ forskningsmetod har ett DOK-material (utvärderings- och dokumentationssystem inom missbruks- och beroendevården) från ett behandlingshem statistiskt analyserats. Resultatet: visade att föräldrarnas faktiska situation inte hade förändrats men att upplevelsen av föräldrarollen stärktes. Mellan könen uppvisades mer likheter än skillnader avseende förutsättningarna i föräldraskapet. Omständigheter i föräldrarnas uppväxtmiljö tyder på att de varit utsatta för svårigheter tidigt i livet. Slutsats: En förstärkt föräldraidentitet i samband med behandling leder till ökad drogfrihet, vilket innebär vinster ur både barn- och vuxenperspektiv.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 67.
  Björkman, Eva
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Inskolning av de yngsta barnen i förskolan: Viktiga aspekter för en god start för barn och föräldrar2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min rapport var att belysa vad som verkligen är viktigt att tänka på för att kunna uppfylla läroplanens krav om att erbjuda barn och föräldrar en god introduktion i förskolan.

  För att få de små barnens perspektiv tog jag del av forskning om hur små barn samspelar med andra människor.Genom intervjuer fick jag veta hur föräldrar och personal tänker. Jag tittade dessuton på forskning om hur den pedagogiska miljön kan påverka inskolningen.

  Arbetet resulterade i att jag kompletterade min långa erfarenhet av praktiskt arbete med de yngsta barnen i förskolan med teoretiska kunskaper om små barns samspelsutveckling. Barn har från ettårsåldern förmåga att samspela och att inleda nya nära relationer. Men de har behov av och rätt till att möta vuxna i förskolan som har kunskap, intresse och engagemang. Jag insåg vid mina intervjuer hur viktigt det är med tydlig och riklig information till föräldrarna om hur förskolans verksamhet fungerar och om vad som förväntas av dem i samband med inskolningen.

  Beaktar man dessa aspekter ger man bra förutsättningar för en god start för såväl barn som föräldrar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 68.
  Björkman, Malin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Ungdomars ohälsa: En studie om skolsköterskors uppfattningar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med studien var att belysa ungdomars ohälsa och vilka faktorer som påverkar ungdomars hälsa. Jag var intresserad av hur skolsköterskor upplevde att ungdomarnas ohälsa tog sig uttryck och vilka faktorer de ansåg kunde påverka ungdomarnas hälsa. Jag har även valt att belysa hur skolsköterskorna i sitt arbete kan påverka ungdomarnas hälsa och välbefinnande. Studien var hermeneutiskt och metoden var en kvalitativ intervju utifrån halvstrukturerade frågor. Intervjuerna gjordes med fyra skolsköterskor. Resultatet uppvisade främst likheter kring vad de fyra skolsköterskorna hade för uppfattningar om ungdomars hälsa och vilka faktorer som påverkar. I resultatet framkom det att skolsköterskorna uppfattade att det var faktorer av samhällsförändringar och avsaknaden av vuxna i ungdomarnas liv som hade en avgörande betydelse för ungdomars hälsa. Ungdomars ohälsa tog sig ofta uttryck som somatiska symtom, men som ofta handlade om psykiska påfrestningar såsom krav, stress och förväntningar. Avsaknaden av vuxna påverkade ungdomarnas möjligheter att hantera påfrestande situationer. Undersökningens resultat är användbart för alla vuxna och framförallt de som arbetar med barn och ungdomar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 69.
  Björk-Timm, Sofia
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Lindemann, Frida
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Sexuella övergrepp och missbruk: Kvinnor inom den frivilliga missbruksvården2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka förekomsten av sexuella övergrepp hos kvinnor inom den frivilliga missbruksvården samt beskriva kvinnornas situation utifrån utvalda livsområden. Studien bygger på material hämtat från DOK:s inskrivningsintervju 2007. Urvalet bestod av kvinnor inom den frivilliga missbruksvården som genomfört långa inskrivningsintervjun i DOK. Resultatet visade att 31,3 % av kvinnorna i undersökningsgruppen hade svarat ja på frågan om de varit utsatta för sexuellt övergrepp innan missbruksdebuten. Vid en jämförelse mellan kvinnor som varit utsatta för, respektive inte varit utsatta för sexuella övergrepp innan missbruksdebuten, visade resultatet att gruppen som varit utsatta hade sämre förhållanden inom flera livsområden samt ett tyngre missbruk jämfört med gruppen som inte varit utsatta. En slutsats som kan dras är att det är viktigt att vara medveten om att kvinnor inom missbruksbehandling kan ha flera problem än bara missbruket, medvetenheten gör det möjligt att erbjuda en bättre behandling för de här kvinnorna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 70.
  Björn, Marianne
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Kompensatoriska hjälpmedel som lärandeverktyg för studenter2008Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 71.
  Björn, Marianne
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Universitetsstudier – Ger kompenserande hjälpmedel likvärdiga villkor?2008In: Handikappforskningens dag, Utbildning, miljö och funktionshinder. 26 november, HAREC, Malmö, 2008Conference paper (Other academic)
 • 72.
  Björn, Marianne
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Gillberg, Claudia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Democracy and Diversity in Swedish Higher Education2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2001, a new national policy document was issued by the Swedish government, mainly dealing with questions on how to increase diversity of the student body with regard to social background, ethnicity, gender and disability. To varying degrees, methods such as validation of informally acquired competencies were introduced to boost heterogeneity in higher education (HE), as this would reflect a genuinely democratic society. In the latest policy document (2004/05:162), internationalisation is focused, yet a number of critical questions regarding democracy and diversity in HE remain to be discussed. In this paper we intend to address some of them, such as diversity and accessibility concerning postgraduate studies. Our key question is: How do students perceive their possibility to pursue an academic career by means of applying for entrance to PhD studies? Findings from interviews conducted with one female PhD student and another woman who had applied for entrance to a PhD programme but was not accepted, and students with reading/writing disabilities in undergraduate courses show that these students are highly motivated to study but are uncertain about their possibility to pursue an academic career. However, the picture is far more complicated than that as we would like to illustrate in this paper.

 • 73.
  Björnlund, Kristian
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Gustafsson, Per
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  En god utemiljö i förskolan och skolan: En studie om hur utemiljön bör se ut2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under grundskolan spenderar barn en stor tid i skolans utemiljö. I förskolan är

  uteaktiviteter ett vanligt inslag under dagen. Detta gör att det ställs krav på utemiljöns

  utformning och funktion för att barnen ska stimuleras så mycket som möjligt. Syftet

  med arbetet är att få kunskap om vad man bör tänka på när man utformar en utemiljö

  och vilken konsekvens det kan få. Tre frågeställningar har styrt arbetet: Vad skall man

  tänka på när man utformar en utemiljö i förskolan/skolan? Hur beskriver forskningen

  en bra utemiljö för barnen att vistas i? Hur syns en bra utemiljö på två nybyggda

  skolor? Undersökningen är genomförd på en nybyggd förskola och en nybyggd F-6

  skola. Metoden består av en kvalitativ studie med intervjuer av pedagoger och

  landskapsarkitekter samt observationer av de två skolornas utemiljöer. Vi kan

  konstatera att, för att uppfylla kraven på en god utemiljö bör utemiljön vara

  variationsrik och naturrik samt ska ha möjligheter att utvecklas och förändras efter

  barnens behov. Barnen bör vara delaktiga i utformningen av utemiljön eftersom det är

  barnen som ska använda den. En god utemiljö får positiva konsekvenser i form av att

  barnens sociala och motoriska förmågor tränas och deras hälsa främjas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 74.
  Björåker, Erika
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Erlandsson, Susanne
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  "Det går inte att sätta barnet med autism i ett hörn...": Undervisning, integrering och bedömning av barn med autism i ämnet Idrott och Hälsa2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken kunskap som krävs för att undervisa barn med autism i ämnet Idrott och Hälsa, samt vad läraren kan göra för att underlätta att dessa barn blir delaktiga och integrerade i grundskolan. De didaktiska frågorna hur, vad och varför står i fokus, arbetet kommer också att beröra hur barn med autism kan bedömas i grundskolan. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som metod. Intervjuer med sju lärare i ämnet Idrott och Hälsa, som alla har erfarenhet av att undervisa barn med autism, utgör grunden för vårt arbete.

  Alla intervjuade lärare har påpekat att vid undervisning av barn med autism i ämnet Idrott och Hälsa är det viktigt att vara tydlig och strukturerad. För att dessa barn ska få så bra skolgång som möjligt har det framkommit att det krävs en förståelse och kunskap om funktionshindret hos läraren. Det ligger i funktionshindrets natur att ha brister i den sociala förmågan, det är därför lärarens uppgift att vara extra uppmärksam i grupp- och samarbetsövningar. De intervjuade lärarna i Idrott och Hälsa är positiva till integrering av barn med autism i grundskolan, men många poängterar vikten av små grupper. Vid bedömningen av barn med autism tar alla intervjuade hänsyn till funktionshindret och menar att bedömningen ska utgå från individens förutsättningar.

  De slutsatser vi kan dra är således att undervisningen av barn med autism ska innehålla korta och tydliga instruktioner samt att lektionsinnehållet bör visas med hjälp av ett schema. I de fall där barn med autism är integrerade så måste läraren i Idrott och Hälsa kunna anpassa undervisningen till varje barns nivå. Läraren behöver inte ha speciella övningar för barn med autism, utan barnen kan delta i alla övningar så länge övningarna anpassas efter deras förutsättningar. Vi kan också dra slutsatsen att barn med autism trivs i mindre grupper. Lärare i ämnet Idrott och Hälsa ska ta hänsyn till funktionshindret vid bedömning och betygsättning. Det är vår uppgift som lärare att försöka ge barn med autism en bra skolgång!

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 75.
  Bladh-Johansson, Ida
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Idrottsprofilerad utbildning i gymnasieskolan: Lag- och individuella idrottares syn på idrott och utbildning i förhållande till social position och idrottshabitus2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to illustrate the choices of sports profiled education amongst pupils in the upper secondary school. Special attention is brought to whether there exist any differences between team- and individual competitors in their view on sport and education. One hypothesis that constitutes the base of the study is that pupils from lower social class, in a higher extent, tend to be team competitors and choose sport activities prior education. The result has been interpreted against Bourdieu's cultural sociology, in which the central concepts are habitus and cultural- and economic capital. The method that has been used is quantitative in the form of a questionnaire study which 277 pupils have answered.            

         The result shows that the sportsmen, regardless type of sport, are not influenced by social position regarding choice of education and in their view on education and studies. Something that might influence on the result of social position is that extent of sport habitus seems to have a greater effect than social position. Strong sport habitus seems to affect team sportsmen in a way in which they tend to stake less on school at the same time as individual sportsmen tend to be more motivated to study.

         Further most of the respondents bear, regardless category of sport, cultural capital. Team sportsmen do not, in a higher extent, originate from lower social class than individual sportsmen.  However the results shows that team sportsmen choose sport ahead of education in a higher extent than individual sportsmen, regardless social position, which should be perceived as that the choice of education in a high extent is set by the sport.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  ATTACHMENT01
 • 76.
  Blasek, Liselott
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Lydigh, Maria
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  "Hjalmogillet och knätofs": en studie om elever och lärares syn på dans i skolan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund

  Efter att ha vistats ute i verksamheten, både som vikarie och lärarstudent inom idrott och hälsa, har vi uppmärksammat att en stor del av eleverna har en negativ attityd gentemot dans i skolan. I vår empiriska studie hoppas vi få svar på varför det förhåller sig så. Det kommer även att framgå hur idrottslärare jobbar med dans i skolan. För att utveckla dansen så kanske det behövs en förändring där elever och lärare samverkar och tillsammans ser möjligheterna.

  Syfte

  Syftet med vår uppsats är att undersöka varför vi har dans i skolan ur ett elev- och lärarperspektiv, där vi tar reda på hur elever och lärare upplever dans i skolan. Vi vill även ta reda på hur idrottslärare arbetar med dans i sin undervisning, finns det möjligheter till en samverkan för att utveckla dansen?

  Metod

  Uppsatsen bygger på en teoretisk och en empirisk undersökning. Den teoretiska undersökningen har vi bearbetat i form av en explorativ metod. I den empiriska undersökningen har vi valt att intervjua tio stycken elever i åldrarna 10-12 år samt tre idrottslärare, samtliga kommer från samma skola. Vi har använt oss utav den hermeneutiska kvalitativa metoden vid bearbetning av våra intervjuer.

  Resultat

  I vårt resultat kom vi fram till att en samverkan behövs i skolan, där lärarna är lyhörda och formar sin undervisning efter målgruppens intresse och önskemål så långt det går. I tidigare studier har det framgått att dansen får en mycket liten del inom ämnet idrott och hälsa, vilket även vår studie har visat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 77.
  Blomqvist, Malin
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education. Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Gedeon, Julie
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Vägen in och ur spelberoende- en kvalitativ studie med behandlingspersonal.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den kvalitativa studien är att beskriva och analysera varför unga män fortsätter spela trots negativa konsekvenser. Samt belysa vad det finns för behandling till att ta sig ur sitt spelberoende.  För att besvara frågeställningar har semistrukturerade intervjuer gjorts med behandlingspersonal från både behandlingshem och öppenvårdsverksamhet. Slutsatserna som dras är att den primära drivkraften är till en början euforikänslan av spelet, senare jakten på de förlorade pengarna samt att kunna styra och kontrollera spelmaskinen och ha makt över spelet och sig själv. Det som gör att känslan blir så stark och att spelaren blir styrd är att belöningssystemet och dopaminsystemet aktiveras i hjärnan. Det mest beroendeframkallande spelet är Jack Vegas maskiner eftersom det är kort tid mellan insats och vinst. Metoder som används inom behandling för spelberoende, är enligt behandlingspersonal främst KBT - kognitiv beteende terapi samt tolvstegsmodellen och dessa är de mest effektiva behandlingsmetoderna.

   

   

   

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 78.
  Boldizs, Peter
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lilja, Mattias
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Den Segrörliga Utbildningen: Lärarutbildningens kvalitet vid Växjö Universitet2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work is a quick look at the overall quality of the teaching program at Växjö University and how the program is viewed by the students, future teachers, who attend it. This work aims to deduce how Växjö University uses it's resources to improve the overall quality of the teaching program.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 79.
  Bollen Helstad, Maria
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Sex- och samlevnadsundervisning - en studie av lärarens praktik ur ett genusperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läraren spelar en central roll när det kommer till bemötande av flickor och pojkar genom att bidra till hur de formar sina uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Det ingår i

  lärarens uppdrag att verka för jämställdhet och motverka traditionella könsmönster. Studiens syfte är att ur ett genusperspektiv undersöka på vilka sätt högstadielärare bedriver sex-och samlevnadsundervisning. Vilka könsmönster ger läraren med ord och handling uttryck för i samspelet med eleverna i klassrummet?

  Empirin består av fem deltagande observationer under biologilektioner i år 8 med fyra manliga och en kvinnlig lärare samt sju intervjuer med fyra kvinnliga och tre manliga lärare.

  Resultaten visar att olikheter mellan könen och en ökad ömsesidig förståelse är en av utgångspunkterna för sex- och samlevnadsundervisningen. Könsroller diskuteras av de flesta

  lärarna som också visade sig vara överens om att flickor och pojkar agerar olika i undervisningssituationen. Pojkar är oftare omogna och försöker hålla upp en tuff fasad mot lärare och klasskamrater, medan flickor är mer intresserade av att diskutera kärlek och

  relationer. Lärarens generaliseringar om elever utifrån deras könstillhörighet speglar lärarens agerande och bidrar därigenom till att förstärka rådande könsmönster.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 80.
  Bolotin, Alexander
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Schleiermacher goesto Summerhill: Allmänpedagogiska lärdomar fråndemokratiska skolor2009Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Så kallade demokratiska skolor som Sudbury Valley i Massachusetts och Summerhill i England kombinerar individuell frihet och gemensamt ansvarstagande för att gynna både lärande och utveckling av demokratisk kompetens hos skolbarnen. Trots att deras koncept under mer än 80 års tid har visat sig vara synnerligen framgångsrikt och trots att både lärande och demokratisk kompetensutveckling står högt på agendan för skolutveckling i både Sverige och internationellt, nämns dessa skolor eller deras koncept inte alls i diskussionen om den svenska skolans utveckling.I ett samhälle där beslut skall förankras i vetenskapliga fakta, faller det rimligen på allmänpedagogikens bord att kunna förklara de nämnda skolornas framgångar.Mitt syfte är att med hjälp av relevant litteratur granska de demokratiska skolornas praktiska koncept, att undersöka möjligheter att formulera en allmänpedagogisk teori utifrån detta koncept, samt beröra den traditionella skolans utvecklingsmöjligheter i riktning som en sådan teori utpekar. En etnografisk innehållsanalytisk metod har använts för att jämföra och samordna denna litteratur. Det visar sig att befintlig kunskap ger ett utmärkt stöd för de demokratiska skolornas praktiska koncept och att analysen ger upphov till hypotesbildningar på den önskade teoretiska nivån. Frågan om den traditionella skolans utvecklingsmöjligheter i ”demokratisk” riktning måste diskuteras bland annat ur ett maktperspektiv, och ett par inlägg i en sådan diskussion finns i sista kapitlet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 81.
  Bonn, Stefan
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Om kompenserande datorhjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter: Erfarenheter från ett grundskoleprojekt2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med denna studie är utvärdera effekterna i en undervisningssituation för lärare och elever ute i daglig skolverksamhet, av den utbildning som lärarna fått genom att delta i projekt Kompenserande datorhjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter i några av kommunens grundskolor. I arbetet ingår också en beskrivning av de kompensatoriska programvaror och funktioner som lärarna fått utbildning i.

  Metod

  Studien är baserad på en enkätundersökning riktad till 83 lärare, verksamma inom grundskolan (F-9) som i olika omgångar deltagit i gemensamma studiedagar och fått en utbildning om 4 x 2 timmar

  Resultat

  Nästan alla lärare anser att den utbildning de fått i att använda dator och kompensatoriska hjälpmedel har gett dem bättre förutsättningar att möta elevernas behov. Man anser att användningen av kompenserande hjälpmedel ger eleven bättre förutsättningar att klara skolarbetet samt att fler elever skulle ha nytta av dator och kompensatoriska hjälpmedel. Nästan alla anser också att användningen av kompenserande hjälpmedel har stor betydelse för att stärka elevens självförtroende och för att göra eleven mera delaktiga.

  Diskussion

  Tilltron till dator och kompensatoriska hjälpmedel förefaller hos lärarna vara större än vad arbetssätt och organisation i skolan tillåter deras elever att använda dem i det vardagliga skolarbetet. Utbildning, tid och organisation är viktiga faktorer för att ett framgångsrikt arbetssätt ska kunna uppnås. Hur skall flera lärare bli delaktiga i ett arbetssätt som av redan aktiva lärare uppfattas som en väg mot ökad framgång för eleven?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 82.
  Borg, Susanne
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Larsson, Emelie
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Nilsson, Emma
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Berättelser i organisationer: en analys av hur fyra organisationer och två konsulter använder Corporate Storytelling som ett strategiskt muntligt kommunikationsverktyg2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstact: Syftet med uppsatsen Berättelser i organisationer - en analys av hur fyra organisationer och två konsulter använder Corporate Storytelling som ett strategiskt muntligt kommunikationsverktyg var att öka kunskapen om begreppet Corporate Storytelling samt att undersöka hur de intervjuade organisationerna och konsulterna använde sig av verktyget i en intern kontext. Vid användandet av Corporate Storytelling inom organisationer handlar det framförallt om hur berättelser kan användas som ett strategiskt verktyg för att förenkla och begripliggöra olika fenomen och budskap dels för den enskilda människan, dels mellan människor. Berättelser kan exempelvis användas för att förmedla känslor, politik och symbolism till medarbetare och omvärlden. Uppsatsen utgick från ett pedagogiskt perspektiv och frågeställningarna besvarades med hjälp av en kvalitativ undersökning bestående av sex intervjuer. I uppsatsen arbetade vi utifrån en abduktiv metod och resultatet visade att de intervjuade organisationerna och konsulterna som medvetet arbetade med Corporate Storytelling främst gjorde det i syfte att stärka organisationskulturen. De slutsatser vi drog av uppsatsen var att Corporate Storytelling är ett kraftfullt och effektivt strategiskt muntligt kommunikationsverktyg för organisationer eftersom det talar till hjärtat istället för hjärnan. Så till vida är Corporate Storytelling ett pedagogiskt verktyg som i allra högsta grad kan användas i organisationers personalarbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 83.
  Boström, Jonas
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Karlsson, Henrik
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Waldestål, Johan
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Barns intresseyttringar: En studie kring tillvaratagandet av barns intressen i förskola/fritidshem2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Studien redogör för de företeelser vilka möjliggör eller hindrar tillvaratagandet av barns intressesfär i verksamhet inom förskola/fritidshem. Forskning och styrdokument betonar vikten av barn vilka görs till medskapare i sin vardag, där deras intressen ska utgöra grunden. SYFTE: Syftet med vår undersökning är att utreda i vilken utsträckning barn har inflytande över sina intresseyttringar i förskola/fritidshem. METOD: Med utgångspunkt i en kvalitativ ansats har examensarbetet utifrån observationer och intervjuer ämnat undersöka i vilken utsträckning barns intressen tillvaratas i verksamhet inom förskola/fritidshem. Informanterna har innefattats av både barn och pedagoger. RESULTAT: Intervjuresultatet har påvisat barns inflytande, vilket tycks vara förskjutet till den ”fria leken”. Styrdokumenten å sin sida, ger uttryck för barns rätt till inflytande över hela verksamheten. Samtliga pedagoger uttrycker att barns intresse bör ges stort utrymme. Dessvärre verkar faktorer såsom tid, miljö, barnsyn, styrdokument och stora barngrupper hämmande i tillvaratagandet av barns intressen. De centrala delarna i vårt resultat har kategoriserats. Därmed har barns och pedagogers uppfattningar utmynnat i följande kategorier: bestämmande, hörsammandet av barns intressen och tid och rum.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 84.
  Brekell, Simon
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Vasko, Sanna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Hur väl fungerar demokrati i skolan?: En studie om demokrati och elevinflytande i klassrummet på en gymnasieskola2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbete var att undersöka på vilket sätt lärare tillämpar demokratiska metoder i klassrummet och om elever på en gymnasieskola ansåg att de hade inflytande över sina studier. I de teoretiska utgångspunkterna belyses elevinflytande och inflytande från ett elev- och lärarperspektiv. Vidare lyfts också skilda demokratiska tillvägagångssätt fram. Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att möjliggöra en tolkning av mönster utifrån insamlade undersökningsresultat. Den empiriska grunden består av intervjuer med två lärare och åtta elever på en gymnasieskola. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av eleverna saknar inflytande över sina studier. Demokratiska metoder tillämpas i klassrummet dock används de sparsamt och oftast genom röstning. De åtta elever och de två lärare som intervjuats använder sig inte av demokratiska metoder i klassrummet eftersom det resulterar i en icke hållbar situation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 85.
  Briggler, Christina
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Pettersson, Pernilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Bedöma eller fördöma: en kvalitativ studie om likvärdig och rättssäker bedömning i skolår fem2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolans bedömning kan ha stor betydelse för en elevs framtid och det är av största vikt att den är likvärdig och rättssäker. Syftet med studien är att undersöka hur några lärare arbetar med bedömning och om lärarnas sätt att arbeta med bedömning är likvärdig och rättssäker. Vi har använt oss av den kvalitativa forskningen och genomfört 3 semi-strukturerade intervjuer i grupp.

  Studien visar att skolorna arbetar olika med bedömning. Det finns de som sätter eleven i fokus och är fullt medvetna om vad styrdokument med dess mål och kriterier har för relation till och betydelse för bedömning. De inser vikten av en likvärdig och rättssäker bedömning. Men det finns också de som anser att bedömning inte gynnar eleven och arbetar därför inte strukturerat med det. Likvärdighet ses som något som inte kan uppnås och tas därför inte på allvar. Hur klarar elever att möta lärare vars förhållningssätt till bedömning är negativt och nonchalant? Blir bedömning utvecklande eller fördömande?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 86.
  Brinck, Angelica
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Pasma, Paulina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Vad händer sen?: Om Montessorielevers förutsättningar vid fortsatta studier i grundskolans senare år.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  What happens next?

  A study about Montessori students conditions when studying at a senior level

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 87.
  Brittesland, Monika
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Dyslexi och genus2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med detta arbete är att få en uppfattning om det finns några skillnader i fonologisk förmåga mellan pojkar och flickor. I detta arbete, har kvantitativ metod använts. Undersökningen består av 2 lästester vilka mäter fonologisk förmåga och de har genomförts på elever i årskurs 4. Undersökningen visar att det inte finns några signifikativa skillnader mellan pojkar och flickor vad det gäller den fonologiska förmågan. Detta kan tyda på att det inte finns några större skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller förekomsten av dyslexi.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 88.
  Brock, Saskia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Hur tränas social kompetens med hjälp av utomhuspedagogik?: Kan utomhuspedagogik vara en möjlighet för att öka den sociala kompetensen hos elever i gymnasieskolan?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med detta arbete var att undersöka om och hur utomhuspedagogik kan främja social kompetens och om utomhuspedagogik kan vara en möjlighet för att träna social kompetens i gymnasieskolan.

  Dagens ungdomar har färre vuxenkontakter och blir influerade av det tekniska samhället samtidigt som sociala färdigheter tränas mindre. Därav blir ungdomars brister i social kompetens mer påtaglig för samhället. Gymnasielever befinner sig i en känslig utvecklingsfas där social kompetens spelar en omedveten roll för sociala interaktioner. För närvarande finns ingen aktuell forskning om sambandet mellan utomhuspedagogik och träning av social kompetens på gymnasieskolan.

  Min empiriska studie har med hjälp av kvalitativa intervjuer av fyra verksamheter som arbetar med utomhuspedagogik tagit reda på om och hur utomhuspedagogik kan användas för att främja social kompetens. Respondenterna är verksamma i grundskolan, försvarsmakten, polisutbildningen och företagskonsulting. Jag har intervjuat en respondent från varje verksamhet.

  I min undersökning har jag kommit fram till att utomhuspedagogik kan främja social kompetens och tillämpas för att träna social kompetens i gymnasieskolan med hjälp av i andra verksamheter beprövade verktyg som bör anpassas till tonåringars behov.

  Framtida forskning för utveckling av utbildningskoncept och kompetenser är lika nödvändig som en skolpolitisk förankring av social färdighetsträning i gymnasieskolans styrdokument.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 89.
  Brorsson, Tobias
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Guntsch, Christian
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  En bild av hälsa: En kvalitativ studie som berör gymnasieelevers tankar kring begreppet hälsa2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Syftet med denna studie är att undersöka, beskriva och problematisera vad elever på gymnasiet har för tankar, idéer och kunskaper om och kring begreppet hälsa. Detta p.g.a. att området vi undersöker enligt oss är sparsamt utforskat.

  Metod:

  Vi använder oss av en kvalitativ metod där intervjuer av tio stycken gymnasielever som läser eller har läst Idrott och hälsas kurs A är grunden för vår studie.

  Resultat och slutsatser:

  Elever förknippar hälsa främst ur ett fysiskt perspektiv. Detta är genomgående för hela studien. Inte alls i samma utsträckning förknippas hälsa till att innefatta ett socialt och psykiskt välbefinnande. Detta anser vi vara anmärkningsvärt med tanke på att socialt och psykiskt välbefinnandet är två fundamentala delar enligt Världshälsoorganisationens definition av hälsa. Vi finner även att hälsa, i idrott och hälsas undervisning, främst uppfattas ur dess fysiska aspekt. Utöver den fysiska aspekten har elever svårt att tolka på vilket sätt begreppet hälsa berörs i undervisningen. Vi tror att det kan bero på att lärarna i Idrott och hälsa själva har svårt att tyda begreppet hälsa och kursplanerna. Vår studie pekar dessutom på att gymnasieelevers hälsoperspektiv främst är av patogen karaktär.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 90.
  Brün, Cecilia
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Oscarsson, Jennie
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Utopi eller verklighet?: En studie om lärares uppfattningar kring elevinflytande2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att belysa hur lärare uppfattar och utformar arbetet med elevinflytande i förhållande till det demokratiska läraruppdraget samt till de möjligheter och svårigheter, som finns i anknytning till tillämpningen. Vi använde oss av en kvalitativ forskningsmetod, då vi intervjuade lärare med hjälp av semistrukturerade intervjuer, som utgjorde underlag för denna studie. De resultat som framkom i studien var att lärarna upplevde elevinflytande som medbestämmande och trots att eleverna gavs tillfälle till elevinflytande på olika sätt tog de denna chans i varierande grad. Lärarna framhöll flera av forskningens positiva effekter samtidigt som en rad svårigheter med tillämpningen togs upp. Vidare framkom det att det inte fanns något direkt samarbete i arbetslaget kring elevernas inflytande, förutom vid ämnesöverskridande temaarbete, utan ofta var det något som skedde efter varje lärares tycke. Värdet av att arbeta utefter ett demokratiskt tankesätt, där allas lika värde, och vikten av att uttrycka sina åsikter, betonades och har betydelse för en elevaktiv skolverksamhet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 91.
  Bui, Thao Ly
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Baron, Johanna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  En studie om stress: Lärarens och elevens möjligheter och hinder gällande stress i skolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på om lärares och elevernas syn på stress. Blir de stressade eller vid vissa tillfällen känner sig stressade och vad kan i så fall vara orsaken? Vilka möjligheter finns det för att förbättra och vilka hinder kan det finnas för att nå en optimal miljö?

  Metoden har varit en kvalitativ studie där vi använt oss av intervjuer och observationer. Intervjuerna har sedan analyserat och kopplats till litteraturen.

  Studien visar att det finns tendens till stress för pedagoger och elever men i olika omfattningar. Det finns gemensamma utgångspunkter för respondenterna vad som stressar dem. För eleverna är ljudnivån en bidragande orsak till stress medan pedagogerna anser föräldrarna som upphov till stress hos eleverna. Tidsbrist är det som framkallar stress hos pedagogerna där arbeten inte genomförs i tid. Som möjlighet att minimera stress i skolan har våra respondenter nämnt massage, struktur, samarbete och införning av mindre arbetsgrupper för eleverna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 92.
  Bukowinska, Maria
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Brandi, Jonna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Ederfors, Jonna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  " ... det är bara vår rädsla som hindrar oss.": - En kvalitativ studie kring hur personal i förskolan hanterar situationer då de misstänker att ett barn far illa2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur personal i förskolan upplever och hanterar situationer då de misstänker att ett barn far illa. Därtill vill vi utreda hur väl förankrad anmälningsplikten är hos personal i förskolan, och vilken förståelse de har för de riktlinjer de har att följa. Orsaken till att vi valde detta ämne var för att vi själva ville få större kunskap kring hur dessa situationer bör hanteras.

  Uppsatsen grundades på en kvalitativ metod. Insamling av data gjordes genom semistrukturerade intervjuer med personal i tre förskolor där en rektor, en förskollärare samt en barnskötare deltog.

  Resultatet av vår studie visade att kännedomen om de riktlinjer som påverkar personalens handlande i förskolan är relativt dåligt förankrade i verksamheten. Vi fann inga aktuella handlingsplaner i förskolorna. Därtill visade våra resultat att personalen många gånger tar på sig ansvaret att utröna om misstanken är befogad eller inte. Genom vår analys kunde vi fastställa att många faktorer hindrar personalen i deras uppdrag att anmäla sina misstankar till socialtjänsten. Därtill gav de också förslag på olika former av samverkan samt förebyggande arbete som ökar möjligheterna att stötta och hjälpa de barn som far illa.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 93.
  Byrman, Gunilla
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  Lindberg, Boel
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Nytt balladfynd med melodiuppteckningar – några teoretiska utgångspunkter2007Conference paper (Other academic)
 • 94.
  Bäckvall, Louise
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education. Musikvetenskap.
  Kvärndrup, Sigurd
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities. Litteraturvetenskap.
  Registrant över balladerna i GSMS2008In: En värld för sig själv: Nya studier i medeltida ballader, Vaäxjö University Press, Växjö , 2008, p. 22-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Registranten anförer samtlige manuskripter med ballade-optegnelser i George Stephens manuskripsamling ved Växjö Stadsbibliotek, deres SMB- og TSB-numre, proveniens, eventuelle melodi samt nummer i samlingen.

 • 95.
  Candefors, Johan
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Edvardsson, John
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Ämnesintegration: En studie med utgångspunkt i de Samhällsorienterande ämnena2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilken uppfattning pedagoger som undervisar inom

  grundskolans senare års samhällsorienterande ämnen har kring begreppet

  ämnesintegration, samt på vilket sätt och i vilken omfattning ämnesintegrerad

  undervisning kan ske.

  Metoden för denna kvalitativa undersökning är semistrukturerade samtalsintervjuer; i

  vilka informanterna fick beskriva sin syn på begreppet ämnesintegration samt förmedla

  i vilken omfattning, samt hur, de arbetar. Detta ställdes mot den teori som presenteras i

  denna studie; litteratur med beröringspunkten ämnesintegration, samt de läroplaner och

  kursplaner för samhällsorienterade ämnena där ämnesintegration finns som ett begrepp.

  Det framgår i litteraturen att ämnesintegrationen är grundläggande för elevernas

  förståelse och står inte i motpol till ämnesbunden undervisning. Pedagogerna är positivt

  inställda till att arbeta ämnesintegrerat och gör det gärna; men är ämnesintegration det

  som verkligen sker?

  Resultatet visar på ett begrepp med ett flertal definitioner, där det finns ett flertal olika

  uppfattningar om hur, när och i vilken omfattning det passar att arbeta på detta sätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 96.
  Cantoni, Mayari
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Andra generationens invandrare eller första generationens svenskar?: Reflektioner kring fyra ungdomars sociala och kulturella identitet samt främlingsfientlighet.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökningen är att belysa några ungdomars egna reflektioner kring sin självbild i relation till sitt ursprung. Fyra ungdomar i högstadiet intervjuades om teman som rör identitet, integration och rasism. Flera studier visar på ojämställdhet mellan svenskar och invandrare men även för andra generationens invandrare. Problematiken kring att vara svensk eller inte leder till frågeställningar som rör integration. Ofta görs studier om förorten och förortsungdomar. För detta arbete har jag valt 14-åriga andragenerationsungdomar från stadsdelar med en majoritetsbefolkning som är svensk. Det har visat sig att deras utsagor skiljer sig lite från studier om förortsungdomar. Känslan av utanförskap är inte så påtaglig och det finns en positiv anda hos dem; samtidigt är de väl medvetna om att de inte kan räknas in till den svenska nationaliteten, och från någonstans verkar en negativ bild komma, av invandrare. En bild som de inte själva upplever men som de ändå beskriver.

 • 97.
  Carlsson, Birgitta
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Augustsson, Carina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Tala med teckenstöd: Föräldrarnas perspektiv på barns kommunikation och språkutveckling2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att se hur föräldrar/vårdnadshavare ser på användningen av

  tecken som stöd, TSS, för att underlätta sitt barns kommunikation och språkutveckling.

  Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågor: Vilka för och nackdelar ser

  föräldrar/vårdnadshavare med TSS? I vilka situationer använder

  föräldrar/vårdnadshavare TSS? Hur fungerar samarbetet mellan hem och förskola när

  det gäller TSS? Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning genom att skicka ut

  enkäter till åtta föräldrar/vårdnadshavare som vi visste använder eller har använt TSS

  tillsammans med sitt barn. Genom svaren framkom det att föräldrar/vårdnadshavare ser

  positivt på användningen av TSS för sitt barn. Föräldrar/vårdnadshavare har också sett

  att barnets frustration har minskat när det blivit förstått och kunnat göra sig förstådd.

  Genom att barnet får ett verktyg, TSS, att kommunicera med så minskar samtidigt

  risken för ett utanförskap. Samtliga respondenter uttrycker att de skulle rekommendera

  andra föräldrar/vårdnadshavare vars barn har språk och kommunikationssvårigheter att

  använda sig av TSS. De föräldrar/vårdnadshavare vars barn har plats på en förskola

  poängterar betydelsen av ett gott samarbete, hem-förskola, samt vikten av att det finns

  fler personer som kan kommunicera med barnet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 98.
  Carlsson, Camilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Traditionellt hantverk inom bildämnet: - och dess roll för elevers utveckling inom den digitala tekniken och framtida yrken inom bildområdet2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Frågeställningarna som uppsatsen utgår ifrån är kopplade till det traditionella hantverksområdet för att belysa dess relation och roll för elevers arbete och utveckling med moderna metoder och tekniker inom bildämnet samt framtida yrken inom bildområdet.

  För att synliggöra det traditionella hantverksområdets utrymme i relation till moderna metoder och tekniker visas gällande kursplan för bildämnet samt skolverkets Nationella utvärdering av bildämnet från 2003 (sid. 8-14).

  De kvalitativa intervjuerna har utförts med två bildläarare och två elever på en högstadieskola samt två aktiva yrkesmän inom bildområdet, för att kunna koppla det hantverksmässiga områdets betydelse mellan skolans värld och samhället. I resultatdelen presenteras frågor och svar från samtliga intervjuer (15 - 21).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 99.
  Carlsson, Carl Gustaf
  et al.
  Stockholms universitet.
  Gerrevall, Per
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Pettersson, Astrid
  Stockholms universitet.
  Bedömning av yrkesrelaterat kunnande2007Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi har i denna översikt särskilt fokuserat bedömning av yrkesrelaterat kunnande. Vi relaterar i ett inledande kapitel bedömning till samhällsutvecklingen och därmed kompetensbegreppets förändrade innebörd och några grundläggande förutsättningar för bedömning av kompetens. Eftersom översikten i första hand vänder sig till lärare i den gymnasiala utbildningen och i lärarutbildningar fokuseras den pedagogiska bedömningen och dess konsekvenser för lärandet. I anslutning till detta kapitel följer exempel på bedömningsinstrument som används och använts internationellt. Sedan blickar vi tillbaka till utvecklingen i Sverige och beskriver bedömningstraditioner, som förekommit inom arbetsliv och skola, för att i nästkommande kapitel fokusera nutid och framtid. Där beskriver och analyserar vi kunskapsbedömningar som har utvecklats i bl.a. den nationella provbanken för karaktärsämnena i programmen för yrkesinriktning. Vårt arbete med kunskapsöversikten har gett oss anledning att diskutera framtida behov av forskning och utvecklingsarbete beträffande bedömning. Slutsatserna av dessa diskussioner avslutar kunskapsöversikten.

 • 100. Carlsson, Carl-Gustaf
  et al.
  Gerrevall, Per
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Pettersson, Astrid
  Bedömning av yrkesrelaterat kunnande2006Book (Other academic)
1234567 51 - 100 of 830
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf