lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 529
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Arvidsson, Albin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Begovic, Ermin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Nätmobbning: Hur nätmobbning påverkar den sociala miljön i skolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om det mycket aktuella ämnet nätmobbning och specifikt hur nätmobbning påverkar elevers trivsel i skolan samt hur lärare och andra vuxna kan hjälpa till att hantera och stödja den som blir utsatt i skolan och hemmet. Litteraturstudien belyser vad nätmobbning innebär, olika konsekvenser, vilka konsekvenserna kan vara samt hur nätmobbning kan förhindras. Vuxnas syn på ämnet undersöktes genom intervjuer med fritidslärare medan elevernas syn undersöktes genom en enkätstudie. Den här studien visar vad som kan hända när en människa utsätts för nätmobbing, samt varför detta sker på nätet snarare än ansikte mot ansikte. Resultatet visar att elever mellan nio-tio år inte är speciellt utsatta för nätmobbning och att trivseln inte är påverkad i någon större utsträckning. Kunskapen kring ämnet är dock låg bland fritidslärarna som intervjuades och ses mer som en lillebror till den vanliga mobbningen. Resultatet visade också att nätmobbning ökar i de högre årskurserna, det visar också att tjejer är mer utsatta än killar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Augustinsson, Sören
  et al.
  Kristianstad university.
  Ericsson, Ulf
  Kristianstad university.
  Nilsson, Henrik
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Making sense of assignment: on the complexity of being a school leader2018In: Nordic Journal of Comparative and International Education, E-ISSN 2535-4051, Vol. 2, no 2-3, p. 149-164Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The primary aim of this paper is to narrow down the description of how school leaders interpret the assignment (the task) and identify the markers for how they look upon the conditions of doing a good job in Sweden. The aim is in the context of practice-based and process-oriented research. We use complexity and complexity theories to frame the emerging practice of leading and organizing. This is in contrast to technocratic homogenization—that is, law texts, steering documents, documentation, standardized methods, planning, and ceremonies. A questionnaire was conducted with three open questions (n=363 out of a possible 548 participants) and four focus groups (n=21). Complexity, dilemmas, and inconsistency emerge in the respondents’ answers the closer they are to everyday action. The results show that complexity theories put focus on a conflict between the image of schools as complicated and complex. Complicated is accompanied by generalizing and weak contextualizing of control systems, standardized methods, planning, law texts, and evidence-based education—that is, the concept of technocratic homogenization. Complexity theories emphasize the life in organizations, everyday practice as leaders, and a conflict between weak and robust contextualizing from the perspective as practice-based and process-oriented research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Avdonina, Elena
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Proportionalitet i undervisning av procent: En fallstudie av kunskapstransposition2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet för detta examensarbete är att beskriva hur matematikkunskap i termer avpraxeologier utvecklas och får liv hos eleverna in en undervisningssituation. Studien ärinspirerad av aktionsforskning och beskriver ett försök att introducera en lösningsteknik,kallad proportionsmetoden, i samband med undervisning inom området procent i kurs 1apå gymnasiet. Proportionsmetoden grundar sig på proportionalitetsbegreppet ochproportionella ekvationer. Huvudfrågan i denna fallstudie är vilka typer avlösningstekniker grundade på proportionalitet bland de som var tillgängliga för elever ärrepresenterade i elevlösningar av uppgifter som handlar om procent. Resultatenanalyseras med utgångspunkt i teorin om den didaktiska transpositionen av kunskap därden kunskap som undervisas sammanställs mot den kunskap som faktisk lärs av eleverna.Under denna studie har det visat sig att proportionsmetod är inte oftast förekommande ielevlösningar och att undervisningen av metoden kräver längre tid för att kunna integrerasi olika områden i matematik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Averhäll, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Synen på risker, riskfylld lek och säkerhet i förskolans utemiljö hos förskolans olika aktörer.: En analys av en förskoleverksamhets syn på risker och säkerhet, samt dess påverkan på barns vardag. 2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte var att undersöka hur de olika aktörerna; förskollärare, rektorer och huvudmän, ser på begreppen risk och riskfylld lek och vilka pedagogiska konsekvenser deras syn har på barns möjlighet till riskfylld lek på förkolans utegård. Kvalitativa intervjuer har gjorts i en kommun, på två förskoleenheter där frågor om risker och säkerhet i förskolans ställts. För att analysera svaren användes det sociokonstruktionistiska perspektivet för att få fram hur aktörernas syn på begreppen skapar en gemensam kunskapssyn som sedan blir rådande i verksamheten. Resultatet visar att begreppen risk och riskfylld lek är relativt oreflekterat och att det associeras med fara och skador men även utveckling och utmaning. Framkommer gör även en ambivalens i att hålla barnen säkra samtidigt som de ska få utmanas och utvecklas. Resultaten visar också att de pedagogiska konsekvenserna av det säkerhetstänk som finns inom förskolans verksamhet är stora, bland annat genom mycket borttaget material och ständiga riskbedömningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Axelsson, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Nilsson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  ”Då menar inte jag att det ska sitta siffror överallt, det är liksom krumelurer för barnen om det inte står för något.”: En kvalitativ intervjustudie om undervisning av taluppfattning i utomhusmiljön2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vad de deltagande förskollärarna lyfter som väsentligt i undervisning av taluppfattning i förskolans utomhusmiljö. Studien bygger på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som forskningsverktyg. De individuella intervjuerna är gjorda med sex verksamma förskollärare från fem olika förskolor i sydöstra Sverige. Som teoretisk utgångspunkt används Gelman och Gallistels (1978) fem grundläggande principer då de utgör en modell för att förstå taluppfattning.   

  I studiens resultat synliggörs de deltagande förskollärarnas uppfattningar om vad de ser som väsentligt i undervisning av taluppfattning. Samtliga förskollärare är överens om att taluppfattning är en betydelsefull och grundläggande del av den matematik som undervisas i förskolan. Vidare framkommer att taluppfattning finns och uppmärksammas av förskollärarna i både planerade och spontana situationer. Variation i det matematiska innehållet, barns intresse samt förståelse lyfts som betydelsefulla aspekter i undervisning av taluppfattning i utomhusmiljö. Dessutom anses fantasi och kompetens som betydelsefulla egenskaper hos förskollärarna och att brister i dessa egenskaper enligt förskollärarna sätter gränser för deras undervisning i taluppfattning.  

  Vår slutsats utifrån studien är, för att undervisa taluppfattning i förskolan behöver förskollärare besitta en kompetens kring vad taluppfattning innebär. Vid undervisning av taluppfattning behöver förskollärare även på ett varierat sätt genomföra undervisningen utifrån barns intresse, dock kan inte barn bli intresserade av något som de inte introducerats i.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Axelsson, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Krüger, Josefine
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Förskollärares arbete för att möjliggöra barns inkludering i den fria leken: En kvalitativ intervjustudie om inkluderingsarbete i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares förhållningssätt till barn som utesluts och hur de arbetar för att inkludera alla barn i den fria leken. För att belysa hur förskollärarna arbetar har ett didaktiskt perspektiv och ett sociokulturellt perspektiv använts i analysen av resultatet. Utifrån det sociokulturella perspektivet har empirin analyserats med hjälp av begreppen den proximala utvecklingszonen och scaffolding. Studien har utgått från en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare har genomförts. Intervjuerna genomfördes individuellt med förskollärarna för att få deras egen uppfattning om ämnet i fråga. Resultatet visar att förskollärare aktivt arbetar för att stötta barn som utesluts in i leken med andra barn. Förskollärarna förklarar olika tillträdesstrategier de upplever att barnen använder sig av för att ta sig in i lek, där de anser att vissa fungerar bättre än andra. Stöttningen som förskollärarna ger grundas i de tillträdesstrategier barnen använder sig av när de utesluts, där vissa barn utifrån vald strategi kan behöva mer stöttning än andra. Exempel på stöttning som nämns är att antingen stötta barnen att utföra strategin på ett annat sätt eller att testa en alternativ strategi. Resultatet visade att uteslutning främst sker när pedagogerna inte är närvarande där barnen är, när pedagogerna inte är där barnen är kan de inte heller ge den stöttning som barnen behöver för att komma in i lek.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Axelsson, Victoria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Stina, Rätzer
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Musikundervisning med de äldre barnen i förskolan: En fallstudie om pedagogers arbete med musik2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån en observation och tre intervjuer har en fallstudie genomförts med syftet att synliggöra hur pedagoger på en förskola arbetar med musikundervisning med de äldre barnen. Äldre barn i denna studie innefattar barn som är 3–5 år gamla. Studiens syfte har konkretiserats i tre frågeställningar för att synliggöra hur musikundervisningen utformas för de äldre barnen i förskolan, vilket syfte pedagogerna har och hur musikundervisningen anpassas efter barns ålder och utveckling.

  Resultatet visar att musikundervisningens utformning till stor del påverkas av pedagogernas tillvägagångssätt och förhållningssätt. Aspekter som framkommer i resultatet är vikten av att ha en röd tråd och en tydlig inramning samt vikten av att våga och låta musikundervisningen vara rolig. Resultatet visar att musikundervisningens syfte varierar och innefattar att både bearbeta musikens innehåll men även att lära med musik som metod. En av musikens starka sidor är möjligheten att fungera som ämne i sig själv, såväl som ett ämne för att nå kunskaper inom andra områden. Av resultatet framgår också att musikundervisningen till viss del anpassas efter barnens ålder och utveckling men att den största anpassningen sker efter barnens intresse. Resultatet indikerar att aktiviteterna mellan yngre och äldre barn inte skiljer sig avsevärt, däremot ligger den största skillnaden i hur pedagogerna anpassar och tar in barnens intresse i musikundervisningen. Studien kan bidra med kunskap till yrkesverksamma inom förskolan om hur musikundervisningen kan se ut. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Axelsson, Viktor
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Vårdnadshavares delaktighet i förskolan: Förskollärares tillvägagångssätt för att få vårdnadshavare delaktiga2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att bidra med kunskap om hur förskollärare i förskolan arbetar för att få vårdnadshavare delaktiga. Vidare undersöks vilka svårigheter och möjligheter som finns i detta. Denna kvalitativa studie har semistrukturerad intervju som metod där tre olika förskollärare är respondenter. Resultatet visar att en positiv relation är ett tillvägagångssätt för att få vårdnadshavare delaktiga. Genom en ömsesidig relation med växelverkan och dialog blir vårdnadshavaren erkänd och får en chans att kommunicera med förskolläraren om sitt barn och verksamheten.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Barkelind, Denise
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Ekelin, Julia
  Inkludering i fysisk aktivitet på fritidshemmet: En enkätundersökning om fritidslärares syn på motivation och anpassning till fysisk aktivitet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning är att visa på hur lärare i fritidshem kan inkludera alla elever under den fysiska aktiviteten på fritidshemmet. Bakgrunden till denna undersökning är att det blir allt vanligare att eleverna väljer aktiviteter som inte innehåller fysisk aktivitet, och vi vill därför lyfta vikten av att vara en förebild och inspirera eleverna till att välja aktiviteter som gynnar kunskap och intresse för rörelseglädje. Våra frågeställningar är ”Hur kan lärare i fritidshemmet motivera alla elever till att vara delaktiga i den fysiska aktiviteten under deras fritid?” och ”Hur anpassas aktiviteterna för en enskild elev?”. Undersökningen är grundad i en teori vid namn Normativ teori som lyfter ämnen som jämlikhet, och social rättvisa.

  Metoden vi har valt att använda oss av är kvalitativ enkätundersökning där vi fick in 13 svar. Resultaten visade sig vara enhetliga då samtliga arbetar för inkludering genom att lärare i fritidshem själva deltar i aktiviteter, samt utformar aktiviteterna efter elevernas intressen. Den tidigare forskningen i jämförelse med våra enkätsvar visar på att detta är en betydelsefull förutsättning för att eleverna ska få mera engagemang och intresse för att vilja delta i varierande aktiviteter.

  Download full text (pdf)
  Inkludering i fysisk aktivitet på fritidshemmet
 • 60.
  Begicevic, Emina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Stensson, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Konflikthantering i fritidshemmet: En kvalitativ studie om konflikter, konflikthantering och förebyggande arbete kring konflikter i fritidshemmet ur fritidslärarens perspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har syftat i att få en djupare förståelse om hur sex fritidslärare upplever elevers konflikter, hur konflikterna hanteras och förebyggs. Syftet var även att ta reda på vilka metoder som används för att elevernas konflikter ska kunna lösas och vilka konflikter som bör motverkas. För att nå en djupare kunskap i ämnet gjordes en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex fritidslärare. Genom intervjuerna framkom fritidslärarnas upplevelser, tankar och åsikter kring konflikter, dess hantering samt förebyggande arbete. Därför har arbetet grundat sig i det fenomenologiska perspektivet. I studien framkom det att konflikthantering och att arbeta förebyggande tillhör vardagen för fritidslärare. Att främst prata om, lära sig förstå sin egen och andras roller i konflikter både i verkligheten och genom rollspel har visat sig vara en stark grund för att hantera och förebygga konflikter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Bengthsson, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Fostran av framtida medborgare: En kvantitativ jämförelse av Englands och Sveriges läroplan för förskolan2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns värden och förväntningar på hur en medborgare bör agera och en medvetenhet kring deras ansvar som medborgare. Läroplanen för förskolan är ett dokument som förklarar vad barn redan i en tidig ålder ska introduceras i för att utvecklas i sin roll som medborgare. Den här studien är en kvantitativ innehållsanalys som jämför den engelska läroplanen för förskolan mot den svenska läroplanen för förskolan. Syftet med studien är att mäta frekvensen av värden och i vilket sammanhang som de förekommer men även vilka skillnader och likheter det finns mellan de två läroplanerna. Metoden kvantitativ innehållsanalys valdes ut för att svara på syftet att mäta frekvensen av värden inuti två läroplaner från två olika länder. Socialkonstruktivismen och mediering i det sociokulturella perspektivet används till hjälp för att analysera materialet efter studiens frågeställningar som inkluderar vilka värden som förekommer mest frekvent i läroplanerna och i vilka sammanhang som dessa värden presenteras. Utöver det analyseras de likheter och skillnader som framträder mellan läroplanerna utifrån värden och deras sammanhang. Värden i den här studien utgår från OECD:s nyckelkompetenser kommunikation, lära att lära, social och medborgerlig kompetens. Resultatet visar på att lärande är det värde som förekommer mest gånger i både den engelska och den svenska läroplanen. Demokrati och värden som inflytande och delaktighet lyfts fram i den svenska men inte i den engelska, istället lyfter England fram hälsa och skolförberedelse som viktiga värden. Länderna delar även ett antal värden utifrån ordfrekvensens närvaro, där utforskande, tillit till sin förmåga samt att kunna reflekteras värderas högt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Bereczky, Mandika
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Skolgården: en plats för lek, rörelse och social inkludering2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att ta reda på och få djupare kunskap om hur fritidspedagoger uppfattar skolgården som en pedagogisk plats för utvecklande av relationer och barns social inkludering i gruppen. En viktig aspekt som ska tas hänsyn till i arbetet att skolgården och fritidshemsgård är en och detsamma då på både skolorna används skolgården för fritidshemmets verksamhet. I studiens syfte användes kvalitativa intervjuer där fem fritidspedagoger blev intervjuade och de arbetar på två olika fritidshem i Jönköpingslän i Södra Sverige.

  Studiens resultat visar att skolgården har en betydlig stor betydelse för elevernas sociala lärande. Det visar i fortsättningen att det är en mötesplats där eleverna kan leka, röra på sig, utveckla sina identiteter och sitt sociala samspel samt finna nya saker tillsammans med andra elever. Den övergripande slutsatsen från studien är att fritispedagogerna inte ser något hinder oavsett om det är en begränsad eller en rik skolgård utan det tillhör till deras uppdrag att utforma miljön på så sätt att det sociala samspelet mellan eleverna kan utvecklas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Berg, Charlie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Hultenius, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Könsstereotyper och Könsöverskridande mönster: En text- och bildanalys av den rekommenderade barnlitteraturen till undervisningsmaterialet Före Bornholmsmodellen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gender stereotypes and transgender patterns – a text and image analysis of the recommended children's literature for Före Bornholmsmodellen

   

  Förskolans läroplan (2016) benämner att en utav förskolans uppgifter är att motverka könsstereotyper och normer kring kön. Med utgångspunkt ur detta är studiens syfte att se hur pojkar och flickor framställs utifrån könsnormer, maskulinitet och femininitet i barnlitteraturen som är rekommenderad för barn i 2,5–4 årsåldern i Före Bornholmsmodellen. Materialet används kontinuerligt i den svenska förskolan för att öka barns språkliga förmåga men har  tidigare inte granskats utifrån ett genusperspektiv. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys av text och bild i barnlitteraturen som rekommenderas till Före Bornholmsmodellen. För att få svar på forskningsfrågorna upprättades ett observationsprotokoll där det noterades vilka könsstereotypa och könsöverskridande mönster som porträtterades i materialet. Resultatet och analysen visade att den rekommenderade barnlitteraturen innehåller porträtteringar som bekräftar och stärker könsstereotyper och att könsöverskridande mönster sällan är förekommande. Förskollärares arbetsmetoder med den rekommenderade barnlitteraturen till Före Bornholmsmodellen är någonting som bör ses över. Detta på både verksamhets och individnivå för att förhindra att det reproduceras könsstereotyper om hur män och kvinnor bör bete sig.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 64.
  Berg, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Att erbjuda nyckeln till språket: En intervjustudie av lärares uppfattningar om språkundervisningensförändring sedan införandet av Lgr-112018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks lärares uppfattningar om arbetet med läs- och skrivutveckling i grundskolans senare år samt hur detta arbete har påverkats av införandet av Lgr-11. Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa samtalsintervjuer som har analyserats och sammanställts för att besvara frågeställningen: Har svensklärares arbete med läs- och skrivutveckling i grundskolans årskurs 7-9 förändrats till följd av övergången till Lgr-11 och i så fall på vilket sätt? Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och en dialogisk syn på läs- och skrivutveckling. Resultaten visar att lärarnas meningar är skilda gällande prioriteringar av innehållet i styrdokumenten men deras åsikter sammanfaller ändå kring en ökad tydlighet avseende kunskapskrav, bedömning och vad ämnet ska innehålla. Arbetet med läs- och skrivutveckling har påverkats av de nya styrdokumenten men lärarens tolkningsfrihet innebär att arbetet fortfarande till viss del styrs av traditioner och lärarnas individuella arbetsmönster.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Berge, Anita
  et al.
  University of Stavanger, Norway.
  Johansson, Eva
  University of Stavanger, Norway.
  Bjervås, Lise-Lotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Sigurdardottir, Ingibjörg
  University of Iceland, Iceland.
  Puriola, Anna-Maija
  University of Oulu, Finland.
  Discourse of efficiency: conflicting values in educator’s talk about everyday practice in the cloakrum2018In: Values education in early childhood settings: concepts, approaches and practices / [ed] Eva Johansson, Anette Emilson & Anna-Maija Puroila, Cham: Springer, 2018, p. 297-311Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter examines conflicting values in a study on educators’ talk about everyday practices in preschool. The aim of the study is to identify how different values create meaning regarding efficiency in educators’ conversations about everyday practices with children in the cloakroom. The research questions are as follows: How does the discourse of efficiency emerge from educators’ conversations? What different values can be identified in the educators’ descriptions of everyday practices in the cloakroom? The theoretical and methodological frameworks are based on Fairclough’s critical discourse theory. The textual analysis revealed metaphors and identified implicit values in the educators’ utterances. The results highlight a network of various values in the educators’ talk, which are connected in complex ways. They represent different discourses struggling to occupy a hegemonic position in the educators’ utterances. This indicates an ongoing process of restructuring or change in the social relations in preschool and in the identities of the preschool educators.

 • 66.
  Berggren, Linnéa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Hildingsson, Emilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Lärplattan, förskollärarens bästa vän?: En kvalitativ studie om hur förskollärare använder lärplatta i undervisningen i förskolan.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har en kvalitativ ansats där syftet är att bidra med kunskap om hur förskollärare kan använda lärplattan i undervisning i förskolan. De tre frågeställningar som definierar studiens syfte är: Hur förbereder förskollärare sig för att använda lärplattan i undervisning? Hur genomför förskollärare undervisning med lärplattan? Varför prioriterar förskollärare att använda lärplattan i undervisning? Som metod användes semistrukturerade intervjuer och urvalet består av fyra verksamma förskollärare som kontinuerligt inkluderar lärplattan i undervisningen. Resultatet analyseras utifrån det teoretiska ramverket Design för lärande och analysmodellen LearningDesignSequences samt begreppet multimodalitet. Resultatet visar att förskollärare bryter ner planeringen och genomförandet av undervisningen i delar som tillsammans utgör en helhet. I planeringen av undervisning väljer förskollärare först ut ett innehåll och sedan en metod. Gemensamt för samtliga förskollärare i studien är att de benämner lärplattan som en metod och inte som ett innehåll. Däremot är förskollärarna överens om att lärplattan som metod bör användas så att barnen blir producenter och inte konsumenter. Studiens resultat visar även att förskollärarna ser lärplattan som ett komplement i undervisningen för att förstärka barnens upplevelser. Studien belyser även argument till varför förskollärarens prioriterar att använda lärplattan i undervisningssituationer. Detta resultatet visar att förskollärarens inställning och vilja till användandet av lärplattan påverkar användandet mer än förskollärarens kompetens på området. En slutsats som studien kommer fram till är att förskollärare med positiv inställning till lärplattan, använder lärplattan som en metod som kompletterar undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Bergman, Anton
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Projekt och Temaarbete i förskolans värld2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines and reviews themed work and projects in the realm of preschool. By interviewing a group of preschool teachers and other people in leading positions within the occupation a basic understanding of how and why themes and projects were used emerged. The answers were quite similar and gave a detailed understanding of the different reasons why the work was designed in such a way. The people interviewed implied that the main reason was that they wanted to take advantage of the children thoughts and let them influence the direction of the learning experience. That everyone within the preschool, kids and adults, benefit from learning together in unison. Together as a group they explored and discovered topics that the children deemed interesting and that gave the work and enjoyment that could otherwise be lost. The learning experience in preschool is supposed to be fun as much as it is educational.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Beyersdorff, Linnea
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Halilovic, Ilda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Flerspråkighet i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares förutsättningar för att stimulera barns flerspråkighet i förskolan.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv synliggöra vilka förutsättningar förskollärare har för att stimulera barns flerspråkighet i förskolan. I vilka situationer barns flerspråkighet kan innebär en möjlighet respektive begränsning för den pedagogiska verksamheten, hur förskollärare arbetar för att stimulera barns flerspråkighet och vilka kunskaper och färdigheter lärare verksamma i en flerspråkig barngrupp behöver vara i besittning av. Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer av fyra olika förskollärare som arbetar på mångkulturella förskolor. Resultatet visade att majoriteten av förskollärarna såg möjligheter i form av att barnen i tidig ålder möter olika språk och kulturer. Begränsningar som nämndes var bland annat kommunikationen med barn och vårdnadshavare som inte utvecklat det svenska språket än samt brist på tid för att stimulera och stödja barnen i sina olika språk. Förskollärarna använder olika material och resurser i arbetet med flerspråkiga barn för att ge dem bästa möjligheter till att utveckla alla sina språk. Dessutom nämner flera förskollärare att det är viktigt att tänka på sitt förhållningssätt och att det speglas i arbete med flerspråkiga barn samt att det är viktigt med rätt kompetens och kunskap för att kunna stimulera barns flerspråkighet på bästa sätt. Det är viktig att vara positiv till barnens språk och att uppmuntra och ge dem möjligheter till att använda språken även i förskolan. Språket är ett viktigt redskap för att kunna kommunicera med andra. Språket utvecklas främst i sociala sammanhang som även bidrar till ett gemensamt lärande. Barnens språkutveckling är därför viktigt för att kunna delta i sociala sammanhang som skapar lärande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Bjervås, Lise-Lotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Teaching about fairness in a preschool context2018In: Values in early childhood education: citizenship for tomorrow / [ed] Eva Johansson & Johanna Einarsdottir, Routledge, 2018, 1, p. 55-69Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 70.
  Björklund, Camilla
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Magnusson, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Palmér, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Teachers’ involvement in children’s mathematizing: beyond dichotomization between play and teaching2018In: European Early Childhood Education Research Journal, ISSN 1350-293X, E-ISSN 1752-1807, Vol. 26, no 4, p. 469-480Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this article is on mathematics teaching in a play-based and goal-oriented practice, such as preschool, and on how different lines of actions may impact children’s learning opportunities. Video recordings of authentic play activities involving children and nine teachers from different preschools were analyzed qualitatively to answer the following research questions: (1) What lines of action do teachers use when they teach mathematics in play? and (2) What implications may different ways of teaching have for children’s learning opportunities? The analysis revealed four different categories: confirming direction of interest; providing strategies; situating known concepts; and challenging concept meaning. As these differ regarding both the mathematics content focused on and the kind of knowledge emphasized, they have implications for children’s learning opportunities.

 • 71.
  Block, Emelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Kring, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Fysisk aktivitet i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares syn på fysisk aktivitet i förskolan.2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att ta reda på vilken syn förskollärarna har på fysisk aktivitet och hur de använder sig av den i förskolan. Data har samlats in med hjälp av semi- strukturerade intervjuer. Resultatet visar att förskollärarna anser att den fysiska akti- viteten är en viktig del i förskolans verksamhet. En intressant aspekt var att en förs- kollärare lyfte fram även finmotorik som fysisk aktivitet. Hur mycket de använder den fysiska aktiviteten varierar och det skiljer också en del på svaren om vad förskol- lärarna anser är fysisk aktivitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 72.
  Boroomand, Sharareh
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  ”Om du inte kan deras språk, var trevlig även om de inte förstår dig så du kan visa med kroppen”: En kvalitativ intervjustudie om nyanlända vårdnadshavares upplevelse av svensk förskola2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur nyanlända vårdnadshavare upplever mötet med pedagoger i svensk förskola. Studien handlar om vårdnadshavarnas upplevelser av pedagogernas kommunikation och bemötande och vilka likheter och skillnader vårdnadshavarna fått syn på, förskolor i Sverige i förhållande till förskolor i sina hemländer. Min studie utgår från ett interkulturellt perspektiv samt en ytterligare teori, ackommodationsteori för att tolka och förstå kommunikationen mellan pedagogerna och vårdnadshavarna. Den valda metoden för studien är kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där urvalet är nyanlända vårdnadshavare som talar persiska och dari och har barn på förskolan. Resultatet av intervjuerna visade att språkbegränsningar, sociala nätverk, otillräckliga kunskaper om den svenska förskolan och otillräcklig kunskap om hur de nyanlända vårdnadshavarna och deras kultur påverkar samarbetet mellan hemmet och förskolan. Slutsatsen av det empiriska materialet och de tidigare forskningar och det interkulturella teoretiska perspektivet visar att ett interkulturell bemötande är nyckeln till en lyckad relation med hemmet som kan påverka barnets trivsel på förskolan. Detta bemötande innefattar respekt för varandra, viljekraft samt tolerans.

  Download full text (pdf)
  Nyanlända vårdnadshavares uplevelse av mötet med svensk förskola
 • 73.
  Bredmar, Anna-Carin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Den här gången hade jag tur!": Rektors värdering av VI-alumner och deras lärarutbildning, Rapport till Nämnden för lärarutbildning, NLU2018Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 74.
  Bromander, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Det är kul att labba, men that´s it!: En studie av högstadieelevers kemiintresse samt lärares arbete för en ökad studiemotivation.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på hur intresserade eleverna på högstadiet är av ämnetkemi i de olika årskurserna och hur yttre faktorer kan stärka deras intresse. Även lärarna harstuderats och hur de aktivt arbetar för att stärka och utveckla elevernas motivation för ämnet.Intresse och motivation är viktiga faktorer i elevernas lärande. Eleverna har en inre motivationsom påverkas av omvärlden under deras uppväxt. Omvärlden är bland annat lärarna i skolan,men även hemmet med föräldrar, släktingar och vänner samt andra personer eleven möter i sittliv. Ämnet kemi är ett ämne som ofta anses vara svårt och det har under flera år noterats attintresset och kunskapen har minskat hos de svenska eleverna. De senaste åren har denna trendbörjat vända. Vad det är som skapar intresse och bibehåller intresse är av yttersta vikt att vetaför att som lärare kunna göra det bästa av undervisningen.I studien har en enkätundersökning genomförts på en kommunal högstadieskola i samtligaårskurser samt en fokusintervju med tre stycken behöriga kemilärare på skolan. 202 elever harsvarat på enkätundersökningen. Data har analyserats i ett statistikprogram. Resultatet visar attelevernas intresse sjunker genom årskurserna. Tre aktörer påverkar varandra för att skapa ochbibehålla motivation. Eleven själv, läraren och hemmet. Alla aktörer behövs för att elevensintresse och motivation ska vara så högt som möjligt och därmed få ett bra lärande.Resultatet visar på att yttre faktorer är viktiga för elevernas motivation, men att det är skillnadmellan vad som påverkar killar och tjejer. Killarnas intresse för ämnet är likvärdigt mellanårskurserna, men deras åsikt om ämnets relevans och hur mycket hjälp de kan få hemifrånvarierar. Tjejernas intresse sjunker däremot genom årskurserna och deras åsikt om ämnetsrelevans och möjlighet att få hjälp hemifrån följder samma mönster.

  Download full text (pdf)
  Det är kul att labba, men that´s it!: En studie av högstadieelevers kemiintresse samt lärares arbete för en ökad studiemotivation.
 • 75.
  Bågenholm, Lisett
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Lindgren, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Utomhuspedagogik: - Förskollärares uppfattningar kring lärande av ord och begrepp i den fria leken2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om förskollärares uppfattningar kring utomhuspedagogik. Där har vi valt att inrikta oss på lärandet av ord och begrepp i den fria leken. Syftet med uppsatsen är att belysa förskollärares uppfattningar, möjligheter och hinder med att bedriva lärandet ute. Vi vill genom vår studie belysa exempel på hur förskollärare arbetar med ord och begrepp i utomhusmiljön. Studien problematiserar möjligheter och hinder med att bedriva utomhuspedagogik. Vi har valt att använda oss av enkäter med semistrukturerade frågor som metod. Vi har genomfört en undersökning på sex förskolor, där nio förskollärare deltog. Resultatet i vår studie lyfter vikten av att vara en närvarande pedagog som är delaktig i barnens lek. Att vara delaktig kan leda till ett samspel mellan förskollärare och barn, vilket i sin tur leda till en bra kommunikation kring ord och begrepp.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Börjes, Therese
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Skolans och fritidshemmets gemensamma arena: En kvalitativ studie om samverkan i dagens skola2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats ämnar jag undersöka hur samverkan mellan skola och fritidshem ser ut i dagens skola. En historisk tillbakablick på fritidshemmets utveckling inleder uppsatsen innan jag går in mer på de studier som gjorts kring ämnet. Utifrån intervjuer med rektorer, lärare och fritidspersonal har jag sedan undersökt hur begreppet samverkan ser ut i de olika yrkeskategorier samt vilka möjligheter och hinder som upplevs för en god samverkan mellan skola och fritidshem. Slutsatsen av min undersökning är att samverkan är ett begrepp som alla känner till och alla vill ska fungera men som, på grund av olika anledningar, fungerar olika bra på olika skolor. Synen på de olika yrkeskategoriernas uppdrag är en faktor. Avtal, planeringstid och ledningens inställning till samverkan är andra.   

 • 77.
  Carlsson, Rickard
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Lindqvist, Per
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Nordänger, Ulla Karin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Is teacher attrition a poor estimate of the value of teacher education? A Swedish case.2019In: European Journal of Teacher Education, ISSN 0261-9768, E-ISSN 1469-5928, Vol. 42, no 2, p. 243-257Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Far from all who complete teacher education end up working as teachers throughout their entire career. At first sight the value of teacher education, in terms of efficiency, seems to be a failure. In the present article we argue that teacher attrition, when defined as whether one is working as teacher or not, is a too blunt measure to gauge whether teacher education has been valuable. With a unique dataset, where we have detailed information on 87 Swedish teacher graduates’ working life across 23 years, we can consider whether activities and/or experiences point to an apparent use of teacher education. In conclusion, we find that in order to get informative estimates of its value it is important to consider it from different perspectives and to consider attrition related to the total working time spent in educational settings across a career rather than percentage leaving teaching after a set of years.

 • 78.
  Carlsson, Tommy
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Musikens känslomässiga påverkan: en intervjustudie i hur musiklyssning kan påverka ungdomars sinnesstämning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur musiklyssning kan påverka ungdomars sinnesstämning och hur ungdomar beskriver sig bli påverkade känslomässigt av att lyssna på musik. Studien är kvalitativ och data samlades in genom intervjuer som genomförts i två olika grupper med tre deltagare i varje grupp. Resultat visar att musiklyssning kan användas till att lindra stress, få lyssnarna att må bra på olika sätt, ge en lugnande effekt och fungera som en tillflyktszon från vardagliga rutiner. Resultatet visar också att olika typer av genrer inom musik har olika effekt på lyssnarna där musik kan ha en lugnande effekt, men även där andra hittar en balans i musik som går i samma tempo som deras stressnivå. Det visar sig även att några lyssnare har utvecklat speciella spellistor med musik som hjälper dem koncentrera sig där musiken är noggrant utvald. Det visar sig också att musik är så pass viktig för deltagarna att de skulle bli galna, få ångest och minskad livslust om musiken försvann ur deras liv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 79.
  Carlzon, Sanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Sejdic, Demila
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Små pärlor blev till sandstorm: En studie om barns tillgänglighet till pedagogiskt material i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka hur barn i förskolan självständigt har tillgång till pedagogiskt material och hur förskollärare resonerar kring detta. I vår undersökning har vi observerat placering och tillgänglighet av pennor, lim, saxar, pärlor, lego, byggklossar, pussel, spel och böcker i miljön på fem förskolor. Genom att observera miljön och intervjua en förskollärare från varje besökt förskola har vi fått en inblick i hur det kan se ut i arbetet med den fysiska miljön inne på avdelningarna. Många förskollärare i undersökningsgruppen hade på sin avdelning det mesta av materialet tillgängligt på barnens nivå och några i gruppen förvarade mycket av det pedagogiska materialet på högre hyllor och i stängda skåp. Resultatet i studien visar att de faktorer som avgjorde det pedagogiska materialets tillgänglighet var barnens ålder eller hur långt de hade kommit i sitt lärande. De intervjuade förskollärarna påpekade även att säkerhetsfrågan var avgörande för vilket pedagogiskt material som fanns tillgängligt för barnen. I vår avslutande reflektion lyfter vi tankar och funderingar som uppstod under undersökningen och vad som skulle kunna forskas vidare om i ämnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Carserud, My
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Inkludering i musikämnet: Musiklärares erfarenheter av anpassning för elever med utländsk bakgrund2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som musiklärarstudent mötte jag olika elever med utländsk bakgrund som hade olika svårigheter i musikämnet. Detta fick mig att vilja undersöka hur musiklärare anpassar undervisningen för dessa elever, när jag sökte efter information online fann jag mycket lite, och ansåg att det därför var extra intressant att undersöka just detta. Syftet med uppsatsen är förutom att undersöka hur musiklärare anpassar undervisningen, även vilka metoder de använder och vilken roll resurser, elevgrupper och läroplanen har i anpassning för eleverna. I bakgrunds- och teoretisk bakgrunds-kapitlen presenteras litteratur i form av olika inlärningsperspektiv och forskning om inkludering. Studien bygger på två semistrukturerade intervjuer med lärare från olika skolor. I resultatet framkommer att samarbete med andra lärare, musikämnets resurser samt elevernas egna musiksmak är viktiga i arbetet med inkludering. De metoder lärarna använde påverkades av elevgruppens storlek, hur många rum de hade tillgång till samt hur mycket tid de hade till sitt förfogande. I övrigt framkom också att lärarna såg kunskapskraven i musikämnet som delvis eurocentriska och att det var stort fokus på kunskapskraven samt administrativt arbete i lärarrollen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 81.
  Chang, Tz-Yu
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "More than just food": Exploring and problematising the notion of blind consumption and blind refusal to consume in Tsitsi Dangarembga's "Nervous Conditions" in the EFL classroom2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Tsitsi Dangarembga’s novel Nervous Conditions problematises the notion of consumption by making connections between ideologies and values and physical food substances, and places them within greater systems of gender and cultural oppression in a postcolonial context. By examining the ways in which unquestioning or blind, or complete refusal of, consumption affects different aspects of health in the novel, students in the EFL classroom are given a chance to develop and apply critical thinking skills to achieve an awareness for the importance of balance when maintaining healthy relationships not only to ideologies and values, but to food and mental well-being as well.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 82.
  Condori, Efrain
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  La comunicación oral como clave para el aprendizaje del español en la escuela sueca.: El empleo del método Audio-Lingual en las lecciones de español del åk 6,7,8 y 9 de dos escuelas suecas.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A number of previous international studies have shown that many non-native Spanish speaking students lack sufficient oral communication skills.

  The aims of the study were twofold: 1) to investigate the possible effects of the Audio-Lingual method in the improvement of oral communication skills and 2) to test the effectiveness of two different teaching methods, i.e. the Audio-Lingual method and the Traditional method.

  A quantitative study was performed based on two different groups of students. One group worked with the Audio-Lingual method and the other group worked with the Traditional method. After a few lessons with the respective methods, the two groups were given a Fill-in the gap test that consisted of three parts: Greetings, Gender agreement and Number agreement.

  The test in Greetings and Number agreement showed no significant differences in results between the Audio-Lingual and the Traditional method. On the other hand, the test in Gender agreement showed that the Audio-Lingual method led to a significantly better result compared with the Traditional method. The study also demostrated that the students showed a greater interest in the Audio-Lingual method and this method helped the students to use their Spanish knowledge in other situations as well.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 83.
  Conradsson, Magdalena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Stark, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Solidaritet på förskolan: En studie om sex förskollärares beskrivningar om vad värdet solidaritet med svaga och utsatta innebär i förskolans praktik2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolans uppdrag ingår det att i samspel med barnen främja de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. Dessa är; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet med svaga och utsatta (Skolverket 2016). I den här studien tittar vi närmare på värdet; "solidaritet med svaga och utsatta". Anledningen till det är att vi i vår egen utbildning till förskollärare, samt på de förskolor vi arbeter på saknar reflekterande diskussioner om vad detta värde innebär i en förskolepedagogisk kontext. Studiens syfte är därför att ur ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares beskrivningar av deras värdegrundsarbete med soidaritet med svaga och utsatta.Genom de didaktiska frågorna; Vad (vilket innehåll lärs ut) och Hur (vilka metoder används) söker vi svar på hur förskollärare arbetar med detta värde. För att få svar på detta intervjuar vi sex förskollärare. Resultatet visar att på samtliga förskollärares arbetsplatser finns det inte ett planerat arbete samt att värdet inte lyfts till reflektion om dess innebörd. Dock, framkommer det i resultatet fem olika innehållsområden som förskollärarna kopplar ihop med deras arbete med solidaritet med svaga och utsatta, samt sex metoder som de anser främja detta arbete. Gemensam nämnare för de olika ämnesområdena handlar om att barnen i ord och handling visar att de bryr sig om sina kamrater. Metoder som förskollärare använder sig av är att de i den dagliga verksamheten bäddar i arbetet med solidaritet med svaga och utsatta i de vardagliga situationer som uppstår i barnens samspel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 84.
  Cordes, Madelene
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Lundberg, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  De första stegen: Att gå från student till yrkesverksam förskollärare2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att komma nyutbildad till förskolans verksamhet kan vara omvälvande. Det är inte bara de första intrycken att komma ny till en förskola som väger in utan även att gå från student till yrkesverksam. Det ska samtidigt skapas relationer med kollegor, rektor, vårdnadshavare och barn. Vilken form av stöd den nyanställda förskolläraren får för sin personliga utveckling spelar också in.

  Syftet med denna studie är att genom intervjuer med fem förskollärare få ta del av deras upplevelser och erfarenheter under sitt första år som yrkesverksam utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Utifrån syftet har tre frågeställningar skapats; Hur har förskollärarna upplevt sitt första år? Hur upplevde förskollärarna relationsskapande med kollegor, vårdnadshavare, barn och rektor? samt vilket stöd upplevde förskollärarna att de fick under sitt första år? Studien baseras på en kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  Studien har intervjuat fem förskollärare från olika förskolor i södra Sverige. Resultatet visar att de deltagande förskollärarna har olika synsätt på sitt första år med individuella upplevelser och erfarenheter. Det egna synsättet är en avgörande faktor för hur utmaningar och möjligheter har tagits an.

  Av resultatet framgår vad som kunde förberett förskollärarna inför sin tid som yrkesverksam. Mentorskapet belyses som något positivt men skulle behöva struktureras upp ytterligare med tillgång för alla nyutbildade förskollärare. Den insamlade datan har kategoriserats i följande tre teman: Första året, Relationer och Mentorskap.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 85.
  Cosovic, Arabela
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Persson, Therese
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Förskolans lärmiljö i förhållande till barn med koncentartionssvårigheter: Förskollärares didaktiska val i relation till en likvärdig förskola2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om didaktiska val som några yrkesverksamma förskollärare gör samt hur de anpassar lärmiljön till barn med koncentrationssvårigheter för att möjliggöra en likvärdig förskola.

   

  Genom en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer med fem verksamma legitimerade förskollärare undersöks hur informanter definierar barn med koncentrationssvårigheter vilka didaktiska val de gör samt vilka är betydelsefulla faktorer för deras arbete.

  Studien innefattar ett resonemang om en likvärdig förskola för alla barn, exempel på vilka pedagogiska metoder och arbetssättet som kan användas i arbetet med barn med koncentrationssvårigheter samt vilka hinder och förutsättningar finns i arbetet med dessa barn.

  Studien utgår ifrån ett didaktiskt perspektiv, där didaktiska frågor genomsyrar texten. Resultatet av studien visar att förskollärare definierar barn med koncentrations problematik utifrån deras svårigheter att sitta stilla, hålla fokus, avsluta påbörjad uppgift, lära sig och skapa goda relationer med andra personer. Studien visade även att en god lärmiljö för dessa barn kännetecknas av ordning, struktur, tydlighet, flexibilitet och förutsägbarhet. Förskollärarna erbjuder stödinsatser i form av bildstöd, anpassningar av pedagogiskt material och fysisk miljö, tillgänglighet, ett professionellt pedagogiskt förhållningssätt och

  extra resurspersonal, när det finns möjlighet. Studien visade även att ramfaktorer villkorar undervisningen och påverkar förskollärarens didaktiska val. 

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Crantz, Maja
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Engdahl, Maja
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Digitala verkyg skapar ett större intresse hos barnen: En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till digitala verktyg och hur det används i verksamheten2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 87.
  Cronqvist, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Scaffolding i det naturvetenskapliga klassrummet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att analysera lärandesituationer i det naturvetenskapliga klassrummet med avseende på affektiva, kognitiva och sociala aspekter med fokus på genus. Studien utgår från ett sociokulturellt synsätt på lärande. Lärande anses vara både socialt och individuellt, dessutom är lärandesituationer alltid känslomässigt kopplade. Människan är i ständig utveckling och det är i sociala interaktioner och samspel med andra hon kan tillägna sig kunskap, tankesätt och förmågor av olika slag. Vårt naturliga tillstånd är att lära och utvecklas. Med stöttning från en mer kompetent person - till exempel lärare eller kamrat - kan vi lära oss nya saker som vi sedan klarar av på egen hand. Stöttning, även kallat Scaffolding, omfattar aktiviteter och strategier som lärare kan använda sig av för att stötta kunskapsutvecklingen hos elever. Det intervall mellan vad eleven redan kan och vad eleven kan lära sig med stöttning kallas för Zone of Proximal Development, ZPD. För att studera lärandesituationer har filminspelningar och observationer gjorts av en lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen. Fem tillfällen i två olika klasser har filmats och observerats. Det inspelade materialet har sedan analyserats både kvantitativt och kvalitativt. Resultatet visar att pojkar har ett litet övertag när det gäller interaktionstid med läraren jämfört med vad flickor har. Pojkar får också mer uppmärksamhet i form av återkoppling på sina svar. Däremot går det inte att se några genusskillnader i lärarens bemötande eller vilka lärarstrategier som används. Strategierna som läraren använder är en blandning av affektiva och kognitiva vilket förbättrar elevernas möjligheter att tillgodogöra sig kunskap.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 88.
  Cronwall, Daniel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Karlsson, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Matematik - det startar i förskolan: En kvalitativ studie om matematikundervisning i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur förskollärare tolkar begreppet matematikundervisning i en förskolekontext med avseende på pedagogisk planering och genomförande. Denna utgångspunkt för undersökning ger möglighet att studera begreppet undervisning som inte finns i förskolans läroplan idag men kommer införas i nästa revidering. Undersöknings fokuserar på hur matematikundervisning i förskolan förstås utifrån en förskollärares perspektiv, hur förskollärarna arbetar för att integrera matematiken i den dagliga verksamheten samt vilka möjligheter och utmaningar som finns med matematikundervisningen i förskolan.

   

  Studien avänder en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som forskningsverktyg. Genom individuella intervjuer med fyra förskollärare försöker studien besvara  hur förskollärare ser på ämnet i fokus. Det teoretiska ramverket för studien utgår från ett didaktiskt perspektiv där vi använt oss av de didaktiska frågorna (vad, hur och varför) för att skapa både frågeställningar, intervjufrågor samt sammanställa insamlad empiri och svara på studiens syfte och frågeställningar.  

   

  Studiens resultat visar att de intervjuade förskollärarna ser matematik i förskolan som mycket viktigt eftersom det är här förskollärarna lägger grunden som barnen sedan kan använda sig av i skolan. Förskollärarna tar även upp att de arbetar med undervisning i förskolan dagligen och att införandet av begreppet undervisning i förskolans läroplan inte kommer ha någon större påverkan på hur de planerar och genomför sin dagliga verksamhet. I studien har även framkommit hur förskollärarna arbetar för att integrera matematiken med hjälp av olika material och barnens intressen. Förskollärarna har även diskuterat möjligheter och utmaningar med matematikundervisning i förskolan.

  Download full text (pdf)
  Matematik - Det startar i förskolan En kvalitativ studie om matematikundervisning i förskolan
 • 89.
  Dahl, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Alla ska våga prata och vara delaktiga i gruppen"2019In: Att skapa en professionell identitet: Om utvecklingsinriktade examensarbeten i lärarutbildningen / [ed] Marainne Dahl, Liselotte Eek-Karlsson, Ann-Katrin Perselli, Stockholm: Liber, 2019, 1, p. 105-131Chapter in book (Other academic)
 • 90.
  Dahl, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Att våga kasta sig ut och vara öppen för det oväntade2019In: Att skapa en professionell identitet: Om utvecklingsinriktade examensarbeten i lärarutbildningen / [ed] Marainne Dahl, Liselotte Eek-Karlsson, Ann-Katrin Perselli, Stockholm: Liber, 2019, 1, p. 191-198Chapter in book (Other academic)
 • 91.
  Dahl, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Ett relationellt perspektiv på lärares arbete i fritidshem2020In: Fritidshemmets pedagogik i en ny tid / [ed] Björn Haglund, Jan Gustafsson Nyckel & Karin Lager, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2020, 1, p. 207-219Chapter in book (Other academic)
 • 92.
  Dahl, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  How can we understand the concept of teaching at the leisure time centers?2018In: NERA 2018 - 46th CONGRES.S Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: Abstracts, 2018, p. 362-362Conference paper (Refereed)
 • 93.
  Dahl, Marianne
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Eek-Karlsson, LiselotteLinnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice. Linnéuniversitetet.Perselli, Ann-KatrinLinnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Att skapa en professionell identitet: om utvecklingsinriktade examensarbeten i lärarutbildningen2019Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det självständiga arbetet har en lång tradition inom svensk lärarutbildning. I boken Att skapa en professionell identitet ges exempel på praktiknära utvecklingsarbeten som både kan komplettera och utmana en rådande uppsatstradition på landets lärosäten.

  Utbildningsverksamheten står inför nya utmaningar och lärare måste få inflytande över vad den egna kunskapsbildningen ska omfatta samt kunskap om utvecklings- och förändringsarbete. Att inom ramen för de självständiga arbetena utveckla detta kunnande, främst bland studerande men även yrkesverksamma, i ett praktiknära samarbete kan vara en framgångsrik väg till ökad kvalitet.

  Bokens första del återger dels en historisk tillbakablick av den praktiknära forskningens framväxt, dels en diskussion om det ökade intresset för praktiknära frågor. Även aktionsforskning som metod och inspiration i utvecklingsinriktade arbeten behandlas.

  Del två skildrar ett försöksprojekt som bedrivits på Linnéuniversitet där studenter som går sista terminen på lärarutbildningen skriver utvecklingsinriktade självständiga arbeten och tillägnar sig redskap för processtänkande som ett led i systematiskt kvalitetsarbete.

  Den tredje delen låter studenternas röster komma till tals. Denna del innehåller exempel på ett utvecklingsinriktat arbete samt reflektioner från studenter som genomfört sådana arbeten.

  Boken vänder sig både till lärarstudenter och verksamma lärare samt till rektorer inom utbildningssektorn.

 • 94.
  Dahl, Marianne
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Eek-Karlsson, Liselotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Perselli, Ann-Katrin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  En väg till professionell yrkesutövning2019In: Att skapa en professionell identitet: Om utvecklingsinriktade examensarbeten i lärarutbildningen / [ed] Marainne Dahl, Liselotte Eek-Karlsson, Ann-Katrin Perselli, Stockholm: Liber, 2019, 1, p. 201-210Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet behandlas delaktighet och samverkan, två aspekter som med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centrala i utbildningsinriktade arbeten. Vidare diskuteras kunskapsutveckling genom dokumentation som ett led i systematiskt kvalitetsarbete samt hur studenternas professionella identitet stärks genom reflektion. 

 • 95.
  Dahl, Marianne
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Perselli, Ann-Katrin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  ”För vi vill ju gärna vara med”: Rapport om utvecklingsinriktade examensarbeten2019Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om praktiknära utvecklingsinriktade examensarbeten på programmet Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Linnéuniversitetet, campus Kalmar. Studiens syfte var att undersöka om, och i så fall hur, utvecklingsinriktade arbeten, efter aktionens genomförande följdes upp och utvecklades till en del i fritidshemmets vardagliga verksamhet. Den teoretiska utgångspunkten hämtades från Biesta. Studien genomfördes med 13 fritidshemslärare från sju fritidshem. Datakonstruktionen genomfördes i fyra fokusgruppsintervjuer. Resultatets fyra kategorier visar bland annat: att verksamhetsfältet upplever studenterna och deras utvecklingsinriktade arbeten stimulerande och berikande; att personalens delaktighet i de utvecklingsinriktade arbetena relaterar till hur studenterna bjuder in till deltagande; att de studenter vars utvecklingsinriktade arbeten blir integrerade i den ordinarie verksamheten visar en tydlig begynnande yrkesskicklighet, och att inre och yttre ramfaktorer som bland annat upplevelser av utvecklingsklimat och tid inverkar både på studentens och personalens möjligheter till delaktighet och genomförande av utvecklingsinriktade arbeten. Resultatet visar att fortsatta studier om ökad samverkan mellan akademi och verksamhetsfält som stöd för studenters praktiknära examensarbeten är nödvändiga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 96.
  Dahlberg, Evelina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Ek, Tove
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Positiv framtidstro och hållbar miljöutveckling: En kvalitativ studie om balanserat arbete med hållbar miljöutveckling i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån ett pragmatiskt perspektiv granska hur en miljöcertifierad förskola arbetar balanserat med hållbar miljöutveckling och barns positiva framtidstro. Utifrån syftet utgår studien ifrån tre frågeställningar vilka berör hur arbetet med hållbar miljöutveckling bedrivs på en miljöcertifierad förskola, eventuella utmaningar med arbetet och hur arbetet påverkar barn. Metoden för studien är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med två förskolepedagoger och med sex barn i två gruppintervjuer om tre barn vid en miljöcertifierad förskola.

  Resultatet visar att de intervjuade förskolepedagogerna hade tilltro till sina aktiviteter inom hållbar miljöutveckling. De menade att aktiviteterna så väl som engagerade pedagoger inspirerar barnen att handla miljömedvetet. Vidare såg de inte några större utmaningar med arbetet med hållbar miljöutveckling i förskolan. De ansåg att arbetet med hållbar miljöutveckling kan inge en positiv framtidstro hos barn om det görs på barnens nivå. I barnintervjuerna visade barnen att de bär på starka känslor och många tankar gällande naturen, miljön och klimatet. De uttryckte oro, ilska och rädsla när naturen enligt dem blev behandlad illa och glädje när de gjorde något de ansåg var bra för naturen. Barnen visade även på goda kunskaper inom ämnet så väl som på handlingskraft för förändring. Förskolepedagogerna visade på medvetenhet kring värdet av ett balanserat arbetssätt i arbetet med hållbar miljöutveckling. Däremot dras även slutsatsen att strävan efter ett balanserat arbete bör fortsätta genom mer aktivt uppmärksammande av barns känslor och tankar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 97.
  Dahlstedt Wahlberg, Unni
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Pockar, Emilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Barnen får vara med och tycka och tänka och delta på olika sätt utifrån sina förutsättningar": En kvalitativ studie om delaktighet och inflytande i matsituationer2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns delaktighet och inflytande i matsituationen på förskolan. Utifrån detta syfte formulerades två frågeställningar; vilka uppfattningar har förskolepersonal av barns delaktighet och inflytande i matsituationer, samt vilka uppfattningar har förskolepersonal av hur barn kan stödjas i utveckling av delaktighet och inflytande i matsituationer. Studien bygger på en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med inslag av den fenomenografiska ansatsen. Vi har i studien valt att intervjua tre olika grupper; barnskötare, förskollärare och rektorer på fyra olika förskolor, både privata och kommunala. 

   

  Resultatet i studien visar på att barn i förskolan får möjlighet till delaktighet och inflytande i matsituationerna på så sätt att de till exempel har en önskevecka och får delta i matråd. Resultatet visar också på att storlek på barngruppen samt personalbrist bidrar till svårigheter med att stödja barnens delaktighet och inflytande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Dan, Ericsson
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Lukas, Kryzanauskas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  ”Dans är gay, kan vi inte gå till gymmet?”: En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa bedriver dansundervisning och bemöter didaktiska dilemman2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internationell och nationell forskning konstaterar att dansundervisningen i idrott och hälsa kan vara problematisk att genomföra på grund av de didaktiska dilemman som potentiellt kan uppkomma. Studiens syfte är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i grundskolan år 7-9 arbetar med det centrala innehållet dans och vilka didaktiska dilemman som uppstår i undervisningen. Studien utgår från semistrukturerade intervjuer som metod, där sex stycken legitimerade lärare i idrott och hälsa medverkade. För att analysera den insamlade empirin används den pragmatiska didaktiken som teoretiskt ramverk. Resultatet visar att dansundervisningen i idrott och hälsa består av traditionella danser, dans som träningsform och att elever utarbetar en egen koreografi. De didaktiska dilemman som uppstår i dansundervisningen är genus, beröring och exponering. Genusrelaterade dilemman grundar sig i ‘kaxiga bollspelskillar’ som associerar dans med femininitet och homosexualitet. Om dansen upplevs exponerad för eleven åtgärdas detta genom att eleven får dansa enskilt för bara läraren eller att eleven får skicka in en film. Beröring är oftast problematisk i årskurs 7 och den avtar med tiden. Däremot skapas det svårlösliga didaktiska dilemman som härstammar från religiösa skäl gällande beröring. Studien ger en uppfattning om hur dansundervisningen bedrivs och hur olika didaktiska dilemman kan lösas.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 99.
  Danielsson, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Furesjö, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Det här kan ni": En kvalitativ studie om förskollärares och vårdnadshavares upplevelser kring samverkan i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie grundar sig i två förskollärares och fyra vårdnadshavares upplevelser kring samverkan i förskolan. Syftet med studien är att utifrån ett habermasianskt perspektiv bidra med kunskap om hur samverkan kan se ut i olika områden. Samverkan mellan förskola och vårdnadshavare är en stor och betydelsefull del av arbetet som förskollärare. Studiens metod är av kvalitativt ansats och har med hjälp av semistrukturerade intervjuer samlades data in. Vi har intervjuat två förskollärare som arbetar i olika områden samt fyra vårdnadshavare som har sina barn på dessa förskolor.

  Studiens resultat har analyserats med hjälp av Habermas kommunikationsteori och tidigare forskning kring ämnet samverkan. Resultatet visar att faktorer som bidrar till god samverkan enligt förskollärarna är den raka och tydliga kommunikationen som sker vid informell samverkan. De faktorer som bidrar till god samverkan enligt vårdnadshavarna är den vardagliga samverkan som sker i tamburen där allt från trivsel till mat och sömn kommuniceras. Studien belyser även makt och inflytande som sker genom samverkan i förskolans kontext. Resultatet visar att förskollärarna gärna ger vårdnadshavarna inflytande men det krävs att vårdnadshavarna själva tar initiativet. Enligt resultatet kommuniceras makt genom samverkan på olika vis men utifrån resulterat kan vi se att det finns en maktasymmetri mellan förskollärare och vårdnadshavare. I diskussionen utgår vi från den valda teorin när vi beskriver aspekter och faktorer som utvecklats under studiens gång.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 100.
  Daun, Holger
  et al.
  Stockholm University.
  Arjmand, RezaLinnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Handbook of Islamic Education2018Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  This Handbook traces and presents the fundamentals of Islam and their history and background, and provides a global and holistic, yet, detailed picture of Islamic education around the world. It introduces the reader to the roots and foundations of Islamic education; the responses of Islamic educational institutions to different changes from precolonial times, through the colonial era up to the contemporary situation. It discusses interactions between the state, state-run education and Islamic education, and explores the Islamic educational arrangements existing around the world. The book provides in-depth descriptions and analyses, as well as country case studies representing some 25 countries.The work reflects the recent series of changes and events with respect to Islam and Muslims that have occurred during the past decades. The globalization of Islam as a religion and an ideology, the migration of Muslims into new areas of the globe, and the increasing contacts between Muslims and non-Muslims reinforce the need for mutual understanding. By presenting Islamic education around the world in a comprehensive work, this Handbook contributes to a deeper international understanding of its varieties.

1234567 51 - 100 of 529
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf