lnu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
123 51 - 100 of 119
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Gössling, Stefan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Western Norway Res Inst, Norway;Lund University.
  Humpe, Andreas
  Univ Appl Sci, Germany.
  Litman, Todd
  Victoria Transport Policy Inst, Canada.
  Metzler, Daniel
  Univ Appl Sci, Germany.
  Effects of Perceived Traffic Risks, Noise, and Exhaust Smells on Bicyclist Behaviour: An Economic Evaluation2019Inngår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, nr 2, s. 1-15, artikkel-id 408Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Active mode (walking, bicycling, and their variants) users are exposed to various negative externalities from motor vehicle traffic, including injury risks, noise, and air pollutants. This directly harms the users of these modes and discourages their use, creating a self-reinforcing cycle of less active travel, more motorized travel, and more harmful effects. These impacts are widely recognized but seldom quantified. This study evaluates these impacts and their consequences by measuring the additional distances that bicyclists travel in order to avoid roads with heavy motor vehicle traffic, based on a sample of German-Austrian bicycle organization members (n = 491), and monetizes the incremental costs. The results indicate that survey respondents cycle an average 6.4% longer distances to avoid traffic impacts, including injury risks, air, and noise pollution. Using standard monetization methods, these detours are estimated to impose private costs of at least Euro0.24/cycle-km, plus increased external costs when travellers shift from non-motorized to motorized modes. Conventional transport planning tends to overlook these impacts, resulting in overinvestment in roadway expansions and underinvestments in other types of transport improvements, including sidewalks, crosswalks, bikelanes, paths, traffic calming, and speed reductions. These insights should have importance for transport planning and economics.

 • 52.
  Habibi, Manizha
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Majed Hamed, Khalid
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Kostnadseffektiv gjutning av grundfundament för kontaktledningsstolpar utmed järnvägen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jämförelser av metoden prefabricerad och i fältfabrik platsgjutna grundfundament har analyserats utifrån ekonomi, tid och miljö. Det har även gjorts en förbättring av dagens arbetsmetod för att effektivisera montaget av grundfundamenten. 

  Fulltekst (pdf)
  Kostnadseffektiv gjutning av grundfundament för kontaktledningsstolpar utmed järnvägen
 • 53.
  Hassellöv, Ida-Maja
  et al.
  Chalmers university of technology, Sweden.
  Larsson, Kjell
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Sundblad, Eva-Lotta
  Swedish Institute for the Marine Environment, Sweden.
  Effekter på havsmiljön av att flytta över transporter från vägtrafik till sjöfart2019Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Antagandet av en nationell godstransportstrategi 2018 innebär att Sverige strävar efter att ”främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart”. Ett delmål är att minska negativ miljöpåverkan från godstransporter. Men, om en överflyttning av gods från väg till sjöfart innebär ökat antal fartyg, eller ökad tillryggalagd distans med fartyg, innebär överflyttningen en ökad belastning på havsmiljön. Här föreligger därför en målkonflikt mellan transportpolitiska mål och flera miljömål. Tillståndet i havsmiljön runt Sveriges kuster uppnår idag inte god miljöstatus med avseende på exempelvis näringsämnen, miljögifter och främmande arter; för samtliga dessa belastningar bidrar sjöfarten till den negativa situationen. För att nå god miljöstatus behöver istället den totala belastningen på den marina miljön minska. Vid en eventuell överflyttning av godstransport från väg till sjöfart, är det därför angeläget att säkerställa att den ökade belastningen på den marina miljön minimeras. Ett sätt är att visa geografisk hänsyn genom att undvika sjöfart inom miljömässigt känsliga havsområden. Ett annat sätt är att ställa hårdare krav på fartygens prestanda. Miljöpåverkan från fartyg varierar framför allt mellan, men också inom, olika fartygstyper. Men att skapa nya regelverk med syfte att förbättra fartygens prestanda är en långsam process eftersom sjöfarten primärt regleras genom internationella konventioner där tillämpning av regionala eller nationella särregler undviks. Några förslag till åtgärder för att säkerställa att havsmiljön kring Sverige inte försämras till följd av överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart är:

   

  • Tillse att det skapas högkvalitativt och jämförbart underlag för sjö- och landtransporters påverkan på havsmiljön.

   

  • Analysera och kommunicera samtliga typer av utsläpp, inte bara utsläpp av koldioxid. Utsläppsmängder och påverkan bör anges och jämföras i absoluta tal och relevanta enheter.

   

  • Minimera antalet transporter genom att öka fyllnadsgraden.

   

  • Optimera fartygens hastighet för att minimera drivmedelsförbrukningen och emissioner.

   

  • Dagens fartygstrafik i Sveriges mest känsliga och skyddade havsområden måste minska. När- och kustsjöfart bör kanaliseras bort från havs- och kustområden med höga naturvärden.

   

  • Skapa tydliga incitament så att fraktköpare enbart anlitar fartyg som har högsta miljöprestanda avseende såväl utsläpp av växthusgaser som av andra förorenande eller övergödande ämnen till luft och vatten.

   

  • Säkerställ att införandet av ett NECA (kvävekontrollområde) i Östersjön och Nordsjön innebär att fler fartyg installerar kväverening och att införandet inte leder till att fler äldre fartyg utan regelstadgad effektiv kväverening trafikerar området. • Stärk samordningen mellan myndigheter så att framtidsfrågor som rör sjöfart och dess miljöpåverkan behandlas och åtgärdas i linje med ekosystembaserad förvaltning.

   

  Relaterat till sjöfartens striktare svavelregler som träder i kraft 2020-01-01:

   

  • Förbjud utsläpp av skrubbervatten till havet då utsläppen innebär en stor risk för försämrad miljöstatus och överskridna miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet, med avseende på exempelvis koppar och zink.

   

  • Utred konsekvenserna av den förväntade ökade användningen av lågsvavliga hybridoljor som fartygsbränsle. Då befintlig saneringsutrustning är mindre effektiv för hybridoljor innebär detta en ökad risk vid kommande olyckor och oljeutsläpp.
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Hjorth, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Sjöfartshögskolan, SJÖ.
  Säkerhetskultur i Östersjöfart: En studie kring sjösäkerhet, säkerhetskultur och arbetsvillkor ombord på fartyg som trafikerar Östersjön2012Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Föreliggande avhandlings centrala syfte är att undersöka säkerhetskultur ombord i fartyg vilka trafikerar Östersjön. Genomgående för fartyg i Östersjöfart är täta hamnanlöp, kustnära resor, trafik i tätt trafikerade områden samt små besättningar. Tidigare forskning antyder att det kan finnas ett systemfel i sjöfarten. Charles Perrow beskriver, till exempel, sjöfarten som ett felskapande system och menar att orsaken till detta är hur sjöfarten bedrivs. James Reason menar att värdering, attityd, kompetens och beteendemönster är fyra viktiga parametrar som definierar en säkerhetskultur. Sjöfartens säkerhetsstyrningssystem, International Safety Management Code (ISM) syftar till att en proaktiv och utvecklande säkerhetskultur skapas och upprätthålls inom sjöfarten. Resultaten av den här studien visar att sjöfarten saknar en framförhållning, ”failure of foresight”, där det proaktiva arbetssättet syftar till att incidenter och olyckor kan förutses.

  Studien har ett etnografiskt perspektiv vilket syftar till att skapa en så fullödig beskrivning över den kultur som studeras. Totalt ingår elva olika fartyg i studien, där besöken ombord varierat från någon timme till ett par dagar. Insamlad data har via en egenutvecklad analysmodell bearbetats för att försöka förklara säkerhetskulturen. I fokus i analysmodellen står hur information, feedback, ansvar, samarbete, uppföljning samt utveckling hanteras. Studien visar att det finns behov av att diskutera och förändra säkerhetskulturen i sjöfarten, både i stort som enskilt i fartygen. Det finns ett behov av vidare studier av hur säkerhetskulturen kan förbättras, samt ett behov av riktade utbildningsinsatser inom systemtänkande, organisationsteori och säkerhetskultur.

  Fulltekst (pdf)
  Licentiate Thesis (Full Text)
  Download (jpg)
  Front Page
 • 55.
  Hult, Carl
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Sjöfartshögskolan, SJÖ.
  Sjömän och sjömansyrke 2010: en studie i attityder till arbete och yrke under olika skeden i sjömanslivet2012Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Hult, Carl
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Praetorius, Gesa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Sandberg, Carl
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Autonomi och Ansvar: Människans roll i framtidens sjöfart2020Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this project has been to explore future shipping centering around the human operators in the system. The ambition has been to offer a complementary perspective to ongoing technical developments and to put these into a social and organizational context. This report’s purpose has been to provide supportive information to administrations, the shipping industry and maritime vocational programs. Another goal has been to provide a clearer picture of the future, which hopefully will interest more young people for professions in the shipping industry.

  The role of human operators in future shipping has been explored based on two complementary perspectives, a sociological and a sociotechnical perspective. The main approach has been to collect, analyze and summarize attitudes, opinions and points of views of relevant actors. Data has been collected through focus groups with the advisory board, active seagoing officer and personnel in the maritime vocational education, as well as interviews with pilots and VTS-personnel. Further a survey was sent to all officers in the Swedish seafarer’s registry. In the beginning, two SWOT analyses (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) were conducted to provide a basis to the development of three different scenarios for future vessel concepts: vessel with less manning, convoy vessels, and vessel that is unmanned and supervised from shore for larger parts of the voyage. The vessel concepts were used in focus groups and semi-structured interviews to analyze the role of human operators, the organization of future traffic, resilience and potential competence demands in future shipping.

  The results show that the timeline for the implementation of different vessel concepts will certainly differ depending on the area of operation. The process will occur successively from well-protected test-areas towards routes in open waters. However, it is has been estimated that Swedish un-manned vessel operations in more established form will first be found in territorial coastal waters. The problem of operational responsibility is believed to become particularly difficult with unmanned vessels in international traffic.

  However, it has become clear that if the vessels become unmanned, the problem of operational responsibility becomes difficult to solve. Further, the results also show that the Swedish vocational training has the potential to quickly adapt to these changes. The results from the survey show that officers lack confidence and trust in the development towards unmanned traffic.Further, it might be hard to recruit older and more experienced officers to work ashore. However, nautical science and marine engineering student show a more positive attitude towards working in a shore-based center. The FRAM-analysis shows that the complexity of traffic organization and management is likely to increase with the introduction of unmanned vessels. It is anticipated that shore-based centers will not be able to substitute current services, such as pilotage or VTS. Thus, an increased need to communicate and coordinate across actors, such as pilots, VTS, port, may arise.

  The project’s results show that the complexity of change in the transport system is likely to require a systems approach to ensure that different perspectives and voices are acknowledge. It is not about developing the right technology, or services, but rather about understanding how various aspects, such as infrastructure, job motivation, competence demands, organization, and leadership will be affected by change.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Hult, Carl
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Praetorius, Gesa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Sandberg, Carl
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  On the Future of Maritime Transport - Discussing Terminology and Timeframes2019Inngår i: TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, ISSN 2083-6473, E-ISSN 2083-6481, Vol. 13, nr 2, s. 269-273Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper offers an analytical discussion on the terminology and timeframes related to the future of shipping. The discussion is based on issues that have surfaced within the Swedish research project Autonomy and responsibility. The paper argues that the concept 'autonomous ships' has become an indicator of that seafarers soon will become obsolete - which may have negative consequences for the supply of maritime competence in coming years - and that the proper definition of the term 'autonomous' describes something that will never apply to a ship. Ships can be given the possibility, but hardly the full right or condition of self-government. It is argued that 'smart ships', or perhaps 'intelligent ships', are more appropriate, since these terms describe the current and future state of technology without predicting how humans will prefer to use it. The estimated timeframes for implementation of unmanned ships suggest no threat to the seafaring occupation for coming generation. The content of the occupation will of course change due to the phase of implementation of degree of digitalization, but there will always be a need for maritime knowledge and understanding.

 • 58.
  Hult, Carl
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Snöberg, Jan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Wasted Time and Flag State Worries: Impediments for Recuitment and Retention of Swedish Seafarers2013Inngår i: Marine navigation and safety of sea transportation: STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters / [ed] Adam Weintrit & Tomasz Neumann, Leiden: CRC Press, 2013, s. 121-128Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study focuses on impediments for seafarers' motivaion at work for the specific shipping company (organizational commitment), and seafarers' motivation for working in their particular occupation (occupational commitment). The study takes its departure in the lingering difficulties to recruit and retain qualified senior seafarers in the Swedish shipping sector. Statistical analyses are empolyed, using a survey material of 1,309 Swedish seafarers collected in 2010. The results show that the main negative effects on seafarers' commitment at work primarily have to do with invested - or wasted - time, and flag state worries. Flagging-out imposes a significant decline in organizational commitment for all seafarers due to the perception of social composition onboard. The oldest seafarers demonstrate diminished occupational commitment under a foreign flag due to degree of satisfaction with the social security structure. The youngest seafarers display a decline in occupational commitment related to time served on the same ship, partly due to a decline in satisfaction with work content for each year on the same ship. In the concluding discussion, the findings are discussed in more details and recommendations are put forward.

 • 59.
  Hulthén, Hana
  et al.
  Lund University.
  Näslund, Dag
  Lund University.
  Supply Chain Integration: A Grounded Theory Based Model of Contextual Factors2014Inngår i: NOFOMA 2014 : Competitiveness through Supply Chain Management and Global Logistics: June 11, 2014 – June 13, 2014, 2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Purpose - Despite of an extensive literature on external integration in supply chain, there are still issues both in theory and practice. The purpose of this research is thus to investigate contextual factors and their effect on external integration.

  Design/methodology/approach - The method used is Grounded Theory. Two supply chains were selected with different contexts.

  Findings – Eleven propositions were developed and visualized in two matrices. The first matric includes contextual factors that seem to promote establishment of an appropriate level of external integration such as high product quality requirements, long/ short lead time of raw materials and components, high/ low importance of suppliers and customers, high requirements on certification and validation, and high requirements on environmental sustainability of products and processes. The second matric illustrates contextual factors which might challenge suppliers to establish an appropriate level of external integration with customers. The factors are need for innovation of products, initial stage of relationship, distant channel position of key supplier from end-customer, high complexity of demand side, and high requirements on supplier’s flexibility.

  Research limitations/ implications – The propositions need to be tested through a large scale study.

  Practical implications – The result can assist practitioners in identification of situations in which implementation of an appropriate level of external integration might be challenging and can require an increased attention.

  Originality/values - This research adds to the external integration literature by identifying contextual factors that might promote and challenge external integration.

 • 60.
  Hulthén, Hana
  et al.
  Lund University.
  Näslund, Dag
  Lund University ; University of North Florida, USA.
  Norrman, Andreas
  Lund University.
  Framework for Measuring the Performance of the Sales and Operations Planning Process: A Multiple-case study2016Inngår i: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, ISSN 0960-0035, E-ISSN 1758-664X, Vol. 46, nr 9, s. 809-835Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Purpose - The purpose is to develop a framework for measuring the S&OP process performance.

  Design/methodology/approach - The method used is a multiple case study of five companies from different industries based on data from twelve structured interviews.

  Findings – The main result is a framework to measure the S&OP process. It includes concrete suggestions for organizations when developing measures to increase effectiveness and efficiency of the process. It will also help organizations to standardize measures and to enhance organizational transparency. Our results include measures for every step of the process as well as for the outcome of the process. We highlight the importance of cross-functional measures along with measures that focus on how to conduct the process. The framework is founded on a set of criteria on appropriate measures such as comprehensiveness, internal process efficiency, horizontal and vertical integration, internal comparability, and usefulness. The study contributes to performance measurement literature and the S&OP literature.

  Research limitations/ implications - Validation of the framework is desirable in similar as well as other contexts. Implementation challenges should also be investigated.

  Practical implications – The framework provides guidelines in order to measure, analyze and improve the effectiveness and the efficiency of the process.

  Originality/values - This is the first framework for measuring the S&OP process that includes detailed measures for each step of the process, for the outcome of the process as well as how to conduct the process itself. 

 • 61.
  Ingwald, Anders
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Kans, Mirka
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Service management models for railway infrastructure, an ecosystem perspective2016Inngår i: Proceedings of the 10th World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2015) / [ed] Koskinen, KT; Kortelainen, H; Aaltonen, J; Uusitalo, T; Komonen, K; Mathew, J; Laitinen, J, Springer, 2016, s. 289-303Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Up until 2001 the operation and maintenance of Swedish railway, both the railway infrastructure and the rolling stock, was basically the responsibility of Statens Järnvägar. At this year the operation and maintenance of the Swedish railway was deregulated and as a result the number of actors increased dramatically. Also, during the period from 1990 to 2012 there was an increase in the railway transports of 42% in train-kilometres. This put great demands on the railway infrastructure operations and service, and indications were seen that the infrastructure was deteriorating leading to delivery quality problems. In order to solve the situation several governmental investigations were initiated. In a governmental report the situation of the railway maintenance is described as problematic due to several technical as well as organisational factors, of which the lack of competition is seen as the most important. Despite several investigations, the desired delivery quality is still not reached. This paper focuses on the Swedish railway infrastructure and describes the background and current state of the Swedish railway service management by utilising a business ecosystem perspective, which lets you capture the complexity and dynamics of the surroundings. By applying this perspective, looking outside the traditional framework of suppliers and customers, important areas in need of investigation or development can be singled out.  As a part of the result, the Swedish railway infrastructure industry is modelled as an ecosystem, and directions for future development is pointed out.

 • 62.
  Jahre, Marianne
  et al.
  BI Norwegian Business School, Norway.
  Kembro, Joakim
  Lund University.
  Rezvanian, Tina
  Northeastern University, USA.
  Ergun, Ozlem
  Northeastern University, USA.
  Håpnes, Svein J.
  UNHCR, Hungary.
  Berling, Peter
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO). Lund University.
  Integrating supply chains for emergencies and ongoing operations in UNHCR2016Inngår i: Journal of Operations Management, ISSN 0272-6963, E-ISSN 1873-1317, Vol. 45, nr Special Issue, s. 57-72Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Humanitarian organizations (HOs) often base their warehouse locations on individuals' experience and knowledge rather than on decision-support tools. Many HOs run separate supply chains for emergency response and ongoing operations. Based on reviews of humanitarian network design literature combined with an in-depth case study of United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), this paper presents a warehouse location model for joint prepositioning that incorporates political and security situation factors. Although accessibility, co-location, security, and human resources are crucial to the practice of humanitarian operations management, such contextual factors have not been included in existing network optimization models before. We found that when quantified, and modeled, such factors are important determinants of network configuration. In addition, our results suggest that joint prepositioning for emergency response and ongoing operations allows for expansion of the global warehouse network, and reducing cost and response time.

 • 63.
  Jesper, Malmqvist
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Ring, Anton
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Säkerhetskultur med olika förutsättningar: En komparativ studie om säkerhetskultur i handelsflottan, Kustbevakningen och Marinen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ombord på fartyg är övningar en del av vardagen för alla som jobbar ombord. I likhet med landorganisationer, så som brandkår och ambulans, måste organisationen ombord vara pålitlig vid alla situationer. Syftet med studien är att jämföra säkerhetskulturen i tre olika organisationer inom sjöfarten. De berörda segmenten är Handelsflottan, Kustbevakningen och Marinen. Arbetet kommer med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning komparativt undersöka hur säkerhetskulturen skiljer sig mellan de tre organisationerna samt jämföra hur befäl och manskap uppfattar säkerhetskultur. Detta är intressant då dessa organisationer står inför samma utmaningar med tanke på säkerhet men de har olika förutsättningar.  Sammanfattningsvis är tendenserna likartade mellan de tre organisationerna, med ett högt säkerhetstänk och god säkerhetskultur. Befälen utmärker sig med att de i högre grad svarar positivt på de flesta påståenden. Marinen utmärker sig genom att vara den mest enhetliga organisationen, där befäl och sjömän svara likartat på de flesta frågor. Handelsflottan är den organisation som är ojämnast i sina svar. 

  Fulltekst (pdf)
  Säkerhetskultur med olika förutsättningar
 • 64.
  Johansson, Jimmy
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för teknik och design. Skog och Trä.
  Gustafsson, Åsa
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  Improved Ecoeffectiveness of interior hardwood products in the house-building industry as a way to promote sustainable forestry2007Inngår i: Wood Material Science & Engineering, ISSN 1748-0272, E-ISSN 1748-0280, Vol. 2, nr 1, s. 22-32Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Sawn hardwood is required by the market to be homogeneous, even in texture and colour, but the products produced by Swedish hardwood sawmills exhibit a wide variation in characteristics. This makes it difficult for hardwood sawmills to find profitable markets for all their products. By developing new products with other properties for the building industry it may be possible to utilize hardwood more efficiently and increase the prices. This would result in higher ecoeffectiveness (defined as value in relation to environmental impact) of the forest-related business system by giving an incentive to grow deciduous forests, which leads to richer biological diversity. Diversity is fundamental to achieving sustainable forestry. At the same time, other less ecoefficient materials in buildings may be replaced. Exploring the requirements of the customers is essential before developing new products, in order to maximize the value of a product. In this study, the requirements of interior hardwood products in the Swedish house-building industry were studied in interviews and through questionnaires. The most important requirements, ranked higher than price, are delivery on time, shape stability, packaged products, rapid delivery and accurate moisture content. The results make it possible to focus on critical factors to gain market shares for hardwood as an ecoeffective building material.

 • 65.
  Jonsson, Patrik
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Forslund, Helena
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
  The performance management process concerning on-time delivery: State-of-the-art description and perceived performance2007Inngår i: Proceedings from the 4th International conference on performance measurement and management control, 2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 66.
  Karlsson, Erik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Vågkraft - Ett hinder för sjöfarten?2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks om det finns möjligheter att etablera vågkraft inom Sveriges ekonomiska zon och hur det påverkar svensk sjöfartsnäring.

  Arbetet analyserar hur vågkraftparker kan påverka sjöfarten i svenska farvatten.

  Studien ser till möjliga framtida platser för vågkraftsparker genom att ha undersökt vågbilden runt den svenska kusten. Arbetet baseras på data från två huvudkällor Sjöfartsverkets AIS-databas och SMHI. Dessa data analyseras kvalitativt.

  Hänsyn har även tagits till andra källor för att få en bra överblick i resultatet, där ibland sjömärkning och regler för att etablera vågkraftsparker.

  Vågkraftsparken utanför Smögen i Sotenäs kommun används i undersökningen eftersom det är Sveriges enda vågkraftpark och den första kommersiella vågkraftsparken i världen.

  Slutsatsen är att det kan vara svårt att hitta passande områden som fungerar för både sjöfart och vågkraft eftersom Östersjön, Skagerak och Kattegatt är hårt trafikerade hav.

   

  Fulltekst (pdf)
  Vågkraft - Ett hinder för sjöfarten?
 • 67.
  Karlsson, Marcus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Persson, Philip
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Artikelplacering för ett förbättrat materialflöde2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Annebergssågen lagerför många olika artiklar av både impregnerat och oimpregnerat virke. Det impregnerade virket är starkt säsongsbetonat vilket gör att lagersituationen blir svårhanterlig då stora delar av lagret ska levereras ut under en kort tid. Området och byggnadernas förutsättningar bidrar till den svårhanterliga lagersituationen. Det impregnerade virket måste stå under tak därför har möjligheterna att förenkla lagerhanteringen samt få in allt virke under tak när lagret är som störst studerats.

   

  Arbetet har lett fram till tre layoutförslag med olika övergripande mål. Målen har varit att samla sortimenten, minimera köravstånden och samla längder ihop. I samtliga förslag får allt impregnerat virke plats under tak då lagret är som störst samt att det är färre blandningar av artiklar i facken jämfört med nuvarande lagerlayout.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Karlsson, Olof
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Nilsson, Anton
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Effekter av tillväxt genom ett informationslogistiskt perspektiv: En studie som belyser ett tillverkande företags expansiva tillväxt och transporter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många företag har under de senaste åren haft en god tillväxt inom deras organisationer som har påverkat både företagets interna och externa organisationsstruktur. Det som främst har påverkat företagen är globaliseringen då de geografiska gränserna har suddats ut, vilket har lett till att efterfrågan på produkter har ökat vilket ökar även kraven på transporterna. Tidigare forskning belyser att vid tillväxtperioder ökar företagens transportkostnader markant och kräver därför en ökad kontroll över dessa kostnader.

  Studiens valda teoretiska ramverk har använts för att identifiera och visuellt belysa de informationslogistiska effekterna av tillväxt. Syftet med studien har varit att utifrån ett informationslogistiskt perspektiv undersöka ett tillverkande företags effekter under en period av expansiv tillväxt med avgränsning till transporter.

  Studiens forskningsfrågor har besvarats med hjälp utav en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för att samla in empiri. Den insamlade empirin har analyserats genom tre olika tillvägagångssätt som är beskrivning, systematisering och kategorisering samt tagit det etniska övervägandet i beaktning.

  Resultatet av studien har påvisat att det administrativa arbetet på fallföretaget inte har prioriterats under en tillväxtperiod. Det har lett till att organisationen har fått en okontrollerad informationshantering. Genom det framtagna teoretiska ramverket TOEI, kunde resultatet analyseras och identifiera de informationslogistiska effekterna i de fyra huvudkategorierna teknik, organisation, miljö och individ. Det visade på att fallföretaget har påverkats av den snabba tillväxten och det kan bekräftas att riskfaktorerna av tillväxt är informationsöverflöd, ökade arbetsuppgifter, tidsbrist samt okontrollerade kostnadsunderlag.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Landelius, Fredrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Olsson, Axel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Tandrup, Rasmus
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Prognostisering av efterfrågan: En studie om prognosmodeller för kapitalvaror.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För att företag ska kunna upprätthålla servicenivåer mot kund till så låg kostnad som möjligt krävs det en effektiv styrning av materialflödet. För att lyckas med detta krävs det att information om en marknad görs tillgänglig så tidigt som möjligt så att företag kan balansera förhållandet mellan sina tillgångar och en marknads efterfrågan. Prognoser kan beskrivas som antaganden om framtida händelser och används av företag för att skapa sig en uppfattning om hur verkligheten på en marknad kan komma att se ut. En av dessa marknader är kapitalvarumarknaden som är en underkategori till konsumentprodukter. Kapitalvaror kännetecknas av högt engagemang från kunden gällande pris, design och kvalitet. Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera vilken prognosmodell som visar lägst avvikelse i förhållande till den verkliga efterfrågan för varor som klassificeras som kapitalvaror. Metod: Studiens forskningsdesign är av fallstudiekaraktär med en kvantitativ forskningsstrategi. Vidare hade författarna ett positivistiskt och vetenskapligt synsätt där studiens arbetsgång kan beskrivas som deduktivt. Urvalet gjordes genom icke- sannolikhetsurval där empiriskt material inhämtades genom ostrukturerade intervjuer samt genom fallföretagets försäljningsstatistik. Slutsats: Den prognosmodell som gav minst avvikelse mot den verkliga efterfrågan på studiens urval var exponential smoothing with trend. Prognosmodellen uppvisade ett procentuellt absolut medelprognosfel på 71,58 % på urvalet med gemensamma variabler. Prognosmodellen går att förbättra genom att eliminera de extremvärden som förekom i efterfrågan. De extremvärden som fanns justerades utifrån uppsatt teori och bidrog då till en mer stabil prognos.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Langer, Sarka
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden;Chalmers University of Technology, Sweden.
  Österman, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ). IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Strandberg, Bo
  Lund University, Sweden;University of Gothenburg, Sweden.
  Moldanová, Jana
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Fridén, Håkan
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Impacts of fuel quality on indoor environment onboard a ship: From policy to practice2020Inngår i: Transportation Research Part D: Transport and Environment, ISSN 1361-9209, E-ISSN 1879-2340, Vol. 83, artikkel-id 102352Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Environmental considerations, concerning the negative impacts of ship exhaust gases and particles on ambient air quality, are behind the requirements of cleaner marine fuels currently applied in designated emission control areas (ECAs).

  We investigated the impact of a ship operating on two types of fuel on the indoor air quality onboard. Gaseous and particulate air pollutants were measured in the engine room and the accommodation sections onboard an icebreaker operating first on Heavy Fuel Oil (HFO, 1%-S), and later Marine Diesel Oil (MDO, 0.1%-S). Statistically significant decrease of SO2, NOx, PM2.5 and particle number concentration were observed when the ship was operating on MDO. Due to the higher content of alkylated PAHs in MDO compared to HFO, the concentration of PAHs increased during operation on MDO. The particulate PAHs classified as carcinogens, were similar to, or lower, in the MDO campaign. Chemical analysis of PM2.5 revealed that the particles consisted mainly of organic carbon and sulfate, although the fraction of metals was quite large in particles from the engine room. Principal Component Analysis of all measured parameters showed a clear difference between HFO and MDO fuel on the indoor environmental quality onboard the ship.

  This empirical study poses a first example on how environmental policy-making impacts not only the primary target at a global level, but also brings unexpected localized benefits at workplace level. The study emphasizes the need of further investigations on the impact of new marine fuels and technologies on the indoor air environments on board.

 • 71.
  Lejdel Henriksson, Alfred
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Adevik, Birger
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Vetting år 2023: En kvalitativ studie om framtidens vettinginspektioner2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet avhandlar vettingens framtida utveckling inom den kommande tioårsperioden(2013-2023), baserat på kvalitativa intervjuer med erfarna, väl insatta personer i tankochvettingbranschen. Intervjusvaren analyseras i diskussionsdelen och ger läsaren enbild av hur vettingen kan tänkas se ut om tio år, och hur vettingen kan förändras för atteffektiviseras ytterligare. Vettingen kommer troligtvis öka i omfattning under dennakommande tioårsperiod, med ökat antal arbetstimmar och ökad resursåtgång som följd.Antalet inspektioner kommer troligen att öka, både i antal och även tidsåtgången perinspektion kommer att öka. Ett införande av SIRE-vetting fullt ut är troligtvis inte attvänta, på grund av oljebolagens oförmåga att enas om var fokus skall ligga vid eninspektion. Fokus vid en inspektion kan komma att skiftas, troligtvis från kontroll avteknisk hårdvara och certifikat, till att se till fartyget som helhet, och i störreutsträckning utvärdera besättningen och dess kompetens.

  Fulltekst (pdf)
  Vettingår2023
 • 72.
  Lindblad, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Flourishing region thanks to oil and gas2007Inngår i: International Transport Journal – Middle East and Africa Special, Vol. 7-8Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 73.
  Lindblad, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Next big thing in 3PL: The role of 3PL to diversify and progress up the value chain2007Inngår i: Gulf Log, Vol. 7Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 74.
  Lindblad, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Thriving demand for value-added logistics services - Manufacturers increasingly outsourcing packaging, customisation and assembly-type services to professional 3PL companies2007Inngår i: Gulf Log, Vol. 4Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 75.
  Lindblad, Fredrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Bolmsvik, Åsa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Pettersson, Jenny
  Wiberg, Sara
  Efficiencies in the On-Site Material Handling Process by Using Radio Frequency Identification in the Wood Building Construction Industry2018Inngår i: International Journal of Innovation, Management and Technology, ISSN 2010-0248, Vol. 9, nr 6, s. 252-259Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the past decades, the housing shortage in Sweden accumulated to a level that led to problems finding accommodation for many people, which created opportunities for the market producing multi-family houses. The market is dominated by concrete solutions whereas solutions using wood as a building material only comprise 9 % of the market. This market is highly competitive with many companies offering relatively similar products or services. One way to develop new business opportunities is to enhance other competence besides production technology that currently acts as a market development barrier. Hence, the material handling process at building sites is seen as a barrier that can contribute improving competitiveness.

  There are currently problems with material handling at many building sites of wood-building solutions in Sweden, materials arrive at the wrong time, waste of storage space, unnecessary tracking of materials or wrong quantities arriving at the sites. The purpose of the study is to investigate if Radio Frequency Identification (RFID) is a technology that can be used to achieve an efficient material handling process and if the wood building industry in Sweden is willing to implement the technology. Thus, investigate if material handling using RFID can improve time effectiveness, minimise waste and monitor moisture levels in the material efficiently, creating improved competitiveness. The study shows that the use of RFID improves time efficiency and control the material handling, indicating that RFID has potential to improve this process. Further, the study identifies possibilities by using RFID technology to minimize damages and control moisture levels.

 • 76.
  Lindblad, Fredrik
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för industriella produktionssystem.
  Enarsson, Leif
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för industriella produktionssystem.
  Framtida godstransporter: Transportköparnas krav på transportsystem2000Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 77.
  Lindblad, Fredrik
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för industriella produktionssystem.
  Enarsson, Leif
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för industriella produktionssystem.
  Godstransporter för tillväxt: en hållbar strategi2001Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 78.
  Lindgren, Roger
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Sjöfartshögskolan, SJÖ.
  Sandgren, Mattias
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Sjöfartshögskolan, SJÖ.
  Mjuka värden på hårda båtar: En studie av stödresurserna för ombordanställda i händelse av kris2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka resurser som finns tillgängliga för dem till sjöss under- och efter en traumatisk händelse, samt vilka resurser som behövs. Efter vår litteraturstudie skickades en enkät till ett 20-tal svenskstyrda rederier där de fick svara på frågor rörande krisberedskap. Ett antal intervjuer genomfördes även med besättningsmän som upplevt traumatiska händelser ombord. Resultatet av denna undersökning visade att rederierna verkar vara väl förberedda för de traumatiska upplevelser som en krissituation innebär. Det är även uppenbart att frågan är viktig för rederierna.

  Av denna studie kan vi dra följande slutsatser:

   

  • Beredskapen är teoretiskt sett god hos rederierna
  • Alla ombord bör ha utbildning i krishantering, dels för att kunna ge stöd åt övriga i besättningen men också för att kunna ge adekvat vård ur en psykologisk synvinkel
  • Sjöbefälen bör få en mer gedigen utbildning i krispsykologi än vad som ges idag vid sjöbefälsskolorna i Kalmar och Göteborg
 • 79.
  Liwång, Hans
  et al.
  Chalmers University of Technology, Sweden;Swedish National Defence College, Sweden.
  Sörenson, Karl
  KTH Royal Instute of Technology, Sweden;Swedish National Defence College, Sweden.
  Österman, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Ship security challenges in high-risk areas: manageable or insurmountable?2015Inngår i: WMU Journal of Maritime Affairs (JoMA), ISSN 1651-436X, E-ISSN 1654-1642, Vol. 14, nr 2, s. 201-217Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Piracy can lead to risks so high that they, according to the InternationalMaritime Organization, are tolerable only if risk reduction is not practicable or isdisproportionate to the benefits achieved. Therefore, there is a need for reducing shipsecurity risks in relation to antagonistic threats such as piracy. The aim of this study isto identify challenges for ship operators when developing their ship security management.Furthermore, this study also investigates two central aspects in the analysis:understanding the threat and understanding how a security threat affects the crew andoperation of the ship. It is clear from the analysis that the importance of subjectiveaspects beyond a ship operators’ direct control is high. This seems to be the fact for allaspects of the risk management process. The situation is also dynamic as the securityrisk, as well as the risk perception, can change dramatically even though there are noactual operational changes. As a result, the ship security management process is highlyiterative and depends on situations on board as well as conditions out of the shipoperator’s control. In order to make ship security manageable, the risk management hasto put particular focus on methodological understanding, relevant system understandingand well-defined risk acceptance criteria as well as on including all levels of theorganization in the risk reduction implementation and on a continuous monitoring.

 • 80.
  Ljung, Margareta
  et al.
  sociologi Högskolan Väst.
  Hult, Carl
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Sjöfartshögskolan, SJÖ.
  Svensk forskning om sjömanslivet2012Inngår i: Sjömän och sjömansyrke 2010: en studie i attityder till arbete och yrke under olika skeden i sjömanslivet / [ed] Hult, Carl, Linnaeus University , 2012, 1, s. 23-30Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 81.
  Lundahl, Kevin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Leek, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Rost- och färgborttagning med laser på fartyg2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rost är ett av de största problemen på fartyg idag. För att ta bort rost används rosthammare och bläster. Rostborttagning utgör den största delen av underhållsarbetet ombord på fartyg. Syftet med detta arbete är att undersöka om rengöringslaser kan ta bort både rost och färg tillräckligt effektivt för att ersätta traditionella rostbortagningsmetoder. Frågeställningarna tar upp effektivitet, kostnader samt hur lång tid rengöring med hjälp av laser tar jämfört med traditionella metoder. Frågeställningarna besvaras med hjälp av ett experiment, tre intervjuer samt en litteraturstudie I experimentet används en 50 watts rengöringslaser för att ta bort rost och färg från stålytor. Stålet som rengjordes var konstruktionsstål. Innan experimentet utfördes så har vi rengjort liknande ytor med slipmaskin för att kunna jämföra tiden samt hur rena ytorna blir. Två av intervjuerna utfördes via mail och den tredje utfördes ansikte mot ansikte. Intervjupersonerna jobbar för företag som säljer rengöringslasrar. Rengöringslasern som användes i experimentet var ej tillräckligt effektiv för att ersätta traditionella metoder för rostborttagning. Litteraturstudien och intervjuerna visar att en rengöringslaser med högre effekt ska kunna ersätta de traditionella rost- och färgborttagningsmetoderna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 82.
  Lundahl, Mikael
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Sjöfartshögskolan, SJÖ.
  Schalburg, Christian
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Sjöfartshögskolan, SJÖ.
  "Ska han inte gira snart?": - En fallstudie om tillämpningen av regel 17 vid skärande kurser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att granska hur man som nautiker skall framföra sitt fartyg med hänsyn tagen till säkerheten och sjövägsreglerna i en korsande situation där ett väjningsskyldigt fartyg inte väjer. Vi genomförde en fallstudie bestående av en simulatorövning för ovetande styrmän och semistrukturerade intervjuer med nautiker från Stena Line, Scandlines och Wallenius. Genom att testa intervjurespondenternas lösningar i fartygssimulatorn på Sjöbefälsskolan i Kalmar kom vi fram till för- och nackdelar med olika sätt att agera. Vi har fått en ökad förståelse för hur sjövägsreglerna bör tillämpas i korsande situationer som vi vill att läsaren ska kunna tillgodogöra sig genom att läsa vårt arbete. Styrmännen som intervjuades berättade att de upplever att det är vanligt med fartyg som inte följer sjövägsreglerna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 83.
  Löfvendahl, Martin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Klemmensen, Andreas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Alkohol- och drogtester ombord: En undersökning av svenska sjömäns attityder till slumpmässiga alkohol- och drogtester ombord2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskningen pekar på en konflikt mellan de krav vissa arbetsgivare har på att alkohol- och drogtesta sina anställda, respektive den eventuella ovilja arbetstagare av integritetsskäl kan ha att bli testade. I detta sammanhang råder det en oklarhet om vilka attityder svenska sjömän har till att bli alkohol- och drogtestade ombord på arbetsplatsen. Syftet med denna uppsats blev därför att undersöka svenska sjömäns attityder till att genomgå slumpmässiga alkohol- och drogtester ombord. Genom intervjuer av fjorton testerfarna och testoerfarna sjömän genomfördes en kvalitativ tematisk innehållsanalys av sjömännens attityder till testerna. Resultatet visade att sjömännen till skillnad från tidigare forskning hade positiva eller neutrala attityder till testerna. De upplevde inte obehag eller en känsla av att vara övervakade eller kränkta. Stämningen på arbetsplatsen blev inte märkbart sämre och tilltron till arbetsgivaren var oförändrad. Sjömännen var väl medvetna om reglerna och rutinerna för alkohol- och drogtesterna och deltog samarbetsvilligt i testerna utan protester. Attityderna mellan de testerfarna och testoerfarna sjömännen var mycket snarlika, med den mindre skillnaden att de testoerfarna sjömännen hade mindre kunskaper om reglerna kring testerna samt antog felaktigt att stämningen på arbetsplatsen skulle bli sämre om tester skulle införas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 84.
  Mohlén, Marcus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Malmberg, Jesper
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Hahrs, Filip
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Dimensioning of slabs for high-speed railway lines2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Swedish Transport Administration has been giving the task to set up a new standard for concrete slabs for the new high-speed railway in Sweden. They are demanding that the concrete slabs must be dimensioned according to the German Beton Kalender 2000. This report will explore the results when dimensioning a slab track, according to the German Beton Kalender 2000. Moment capacity, deformation, and crack width are calculated according to two structural theories, namely slab and beam theory, and a comparison between the two methods is presented.

  Fulltekst (pdf)
  Dimensioning of slabs for high-speed railway lines
 • 85.
  Myhrberg, Jakob
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Raab-Obermayr, Gustav
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Koldioxidreducering av en bergtäkts fordonsflotta2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ballast som byggnadsmaterial är viktigt för att utveckla vårt samhälle då det bland annat används som beståndsdel i asfalt och betong. Det är därför viktigt att bergkross som bryts i bergtäkter har en fungerande produktion för att möta efterfrågan men också för att Sverige ska kunna nå målet att vara klimatneutralt 2045. Syftet med arbetet är att minska miljöpåverkan i en bergtäkt från de interna transporterna och målet är att ta fram åtgärder för att uppnå detta. De metoder som har använts är litteraturstudier, beräkningar, simuleringar och intervjuer. Genom beräkningarna kunde ett resultat i detta arbete visa att en reducering med 88 % av koldioxidutsläpp kan göras genom att använda biodrivmedlet HVO Diesel 100. Det har med hjälp av intervjuer och litteraturstudier dessutom dragits en slutsats att framtidens bergtäkter antas producera bergkross med elektriska autonoma maskiner.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Månsson, Oscar
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Nordin, Magnus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Problematik rörande berusade passagerare: En undersökning om lagar och säkerhetsorganisationer för berusade passagerare ombord på svenskflaggade passagerarfartyg2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka de regelverk som berör svenskflaggade passagerarfartyg i internationell trafik gällande berusade passagerare och hur regelverken implementerats i fartygens säkerhetsorganisationer. Syftet har också varit att lyfta fram hur säkerhetsorganisationerna ombord arbetar med att ta hand om berusade passagerare. En kvalitativ ansats har använts för att analysera relevanta regelverk. Den analysen har sedan legat till grund för intervjuer som har genomförts med säkerhetsansvariga på rederier och ombord på fartyg. En person som representerar Polismyndigheten har också intervjuats. Resultatet visar att en del lagstiftningar upplevs som föråldrade. Alkohollagen upplevs ha brister då den inte täcker in svenskflaggade fartyg i internationell trafik. Resultaten visar också att säkerhetsorganisationerna ombord ser olika ut på olika fartyg. Det kan konstateras att säkerheten för berusade passagerare varierar beroende på vilket fartyg de är ombord på.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 87.
  Näslund, Dag
  et al.
  University of North Florida, USA ; Lund University.
  Hulthén, Hana
  Lund University.
  Supply chain management integration: a critical analysis2012Inngår i: Benchmarking: An International Journal, ISSN 1463-5771, E-ISSN 1758-4094, Vol. 19, nr 4/5, s. 481-501Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose is to examine various aspects of integration in order to structure and define the concept of supply chain management integration.

  Design/methodology/approach

  The study is based on an extensive literature review in three steps and a series of interviews with leading SCM consulting firms.

  Findings

  We found limited empirical research discussing SCM integration beyond the dyadic level and there is a lack of empirical evidence supporting the claimed benefits of supply chain management integration, especially beyond the dyadic level. There is also a lack of detailed frameworks and concrete recommendations for how supply chains can become more integrated. In fact, there is significant confusion regarding the term SCM integration and thus we propose a definition of Supply Chain Management Integration.

  Research limitations/implications

  In terms of limitations, it is feasible that an extended literature review could have provided additional information. Similarly, additional interviews would have been preferable, yet given the level of expertise; and the access granted, we believe the current number of respondents is sufficient.

  Practical implications

  Our findings, and our effort to structure and define the term supply chain management integration, can facilitate organizational developments in this area.

  Originality/value

  Academic literature suggests that integration is a requirement for Supply Chain Management. However, integrated supply chain management is difficult to define and it seems hard to operationalize in practice. One could also argue that there has been a significant amount of hype regarding the potential as well as the results of SCM integration.

 • 88.
  Oncul, Selmin D.
  et al.
  Istanbul Technical University, Turkey.
  Ozturkcan, Selcen
  Özyeğin University, Turkey.
  Bayraktar, Demet
  Istanbul Technical University, Turkey.
  Celebi, Dilay
  Istanbul Technical University, Turkey.
  A review of timetabling and resource allocation models for light-rail transportation systems2009Inngår i: Paper presnted at the International Conference for Prospects for Research in Transport and Logistics on a Regional – Global Perspective, Istanbul, Turkey, February 12-14, 2009, 2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper surveys the relevant operations research literature on timetabling and resource allocation problems with a special attention paid to the transportation systems. The purpose of this review is to define the critical objectives, determine the key components and identify the key issues for developing a comprehensive mathematical model for timetabling of light rail transit vehicles in sequence with the assignment of drivers as an available resource. In doing so, the implications of the emerging timetabling research is discussed, components of the mathematical models proposed are reviewed, and the extend they reflect real business practices are analyzed. Finally, fundamental issues and primary elements of a simple model in association with general timetabling and resource allocation problems are presented.

 • 89.
  Ozturkcan, Selcen
  et al.
  Sabanci University, Turkey.
  Bayraktar, Demet
  Istanbul Technical University, Turkey.
  Tedarik Zinciri Yonetiminde Hizmet Seviyesi Gerekleri Icin Onermeler. [Proposing Snell's Law Approach for Service-Level Requirements in Supply Chain Management]: Snell Kanunu Yaklasimi2007Inngår i: Sıtkı Gözlü'ye armağanı / [ed] Demet Bayraktar, Ferhan Çebi & Bersam Bolat, Istanbul: Çağlayan Basımevi , 2007, s. 37-48Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [tr]

  Gelişen piyasa koşulları, tedarikçileri maliyetlerini minimum kılma yaklaşımından faydalanmanın yanı sıra rekabetçiliklerini daha da geliştirebilecekleri farklı arayışlara yöneltmiştir. Ürünlere eşlik ederek melez ürün oluşumuna katkıda bulunan hizmetler, tedarikçilerin rekabetçiliklerini daha da geliştirebilecekleri unsurlar arasında yer almaktadır. Ancak, alıcıların hizmetlere dair öznel beklentilerinin gelişimleri ve değişkenlikleri sebebi ile tedarikçiler sunumunda bulunacakları hizmet seviyesi gereklerini öngörmekte zorlanmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, hizmet seviyesi gereklerinin Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) içerisindeki önemini ortaya koyarak, alıcılarının hizmet seviyesi gereklerini belirleyebilmeleri için Snell Kanunu’ndan yararlanarak tedarikçilere ışık tutacak önermeler geliştirmektir.

 • 90.
  Persdotter Isaksson, Maria
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Hulthén, Hana
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Forslund, Helena
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Environmentally Sustainable Logistics Performance Management Process Integration between Buyers and 3PLs2019Inngår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, nr 11, s. 1-19, artikkel-id 3061Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To ensure environmentally sustainable logistics, organizations need to have anenvironmentally sustainable logistics performance management (ESLPM) process. In line withsupply chain management (SCM) literature, there is a desire towards integrating processes withsupply chain partners to increase performance. The purpose of this paper is to propose a frameworkfor ESLPM process integration and to illustrate this framework in practice between buyers andthird-party logistics (3PLs) providers. The method used is multiple case studies of three dyads of3PLs and buyers from the public and private sector. Data were collected through 10 semi-structuredinterviews. Our major result is a proposed framework with criteria for the degree of ESLPM processintegration between buyers and 3PLs. It includes six activities: Selecting environmentally sustainablelogistics performance (ESLP) variables, defining ESLP metrics, setting ESLP targets, measuring ESLPmetrics, ESLPM feedback, and analyzing ESLP outcomes and processes. It considers suggestedoperationalization of each activity and the corresponding degree of integration. The framework canprovide guidelines for practitioners in identifying current degree of process integration. It may alsosupport decisions regarding actions needed to advance to a higher degree. This framework is the first toaddress logistics performance management process integration including environmental sustainability

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Petersson, Magnus
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Kompetensutveckling & yrkeskunnande2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna intervjustudie försöker ge en inblick i hur yrkeslärare inom transportutbildningen tänker om kompetensutveckling och vad de kan göra för att behålla sitt kunnande från yrkesbranschen. Resultatet visar på att de är ganska nöjda med den kompetensutveckling de får, men saknar en större kontakt med branschen. Det framkom också att skolans ekonomi ofta får styra vid val av utbildning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 92.
  Pettersson, Jenny
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Wiberg, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för byggteknik (BY).
  Tidseffektivisering av materialleveranser på byggprojekt med radiofrekvensidentifikation, RFID2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersöker möjligheten för tidseffektivisering av materialleveranser med hjälp av RFID, radiofrekvensidentifikation. RFID är en trådlös teknik som används för att identifiera föremål.

  För att ta reda på vilka problem som uppkommer på dagens byggarbetsplatser genomfördes intervjuer på fyra olika projekt där Skanska Sverige AB är entreprenör. Genom sammanställning av intervjuerna gjordes en kartläggning av materialflöden och materialhantering på samtliga projekt. Dessa problem diskuterades därefter med en sakkunnig inom RFID och resultatet visar förslag på hur RFID kan användas för att uppnå en effektivare materialhantering.

  Huvudförslaget som analysen redovisar är tidseffektivisering av mottagandekontroller vid materialleveranser. Genom att använda RFID finns möjlighet att automatisera mottagningskontroller. Företaget kan redan vid avlastning upptäcka om material saknas och på så sätt tidseffektivisera byggprojekt. Dock är denna lösning svår att genomföra då mycket behöver förändras i materialflödesprocessen innan RFID införskaffas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 93.
  Porathe, Thomas
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Lützhöft, Margareta
  Chalmers University of Technology.
  Praetorius, Gesa
  Chalmers University of Technology.
  What is your Intention? Communicating Routes in Electronic Nautical Charts2012Inngår i: Procedia - Social and Behavioral Sciences: Transport Research Arena 2012 / [ed] Panos Papaioannou, 2012, Vol. 48, s. 3266-3273Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper reports preliminary findings on a simulator study looking for unintended consequences of letting ships exchange routs by use of the Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). In a prototype system tested ship's intended routes are visible to other ships, and the Vessel Traffic Service (VTS) has the ability to send suggested routes to addressed ships. Preliminary findings show positive response from professional participants in the study although some concerns were also raised.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Praetorius, Gesa
  Chalmers University of Technology.
  Vessel Traffic Service (VTS) : a maritime information service or traffic control system?: understanding everyday performance and resilience in a socio-technical system under change2014Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Vessel Traffic Service (VTS) is a shore-side maritime assistance service that supports bridge teams in their safe navigation of port approaches and other areas that present navigational difficulties. The VTS is implemented in national waters and provides vessels with information through transmissions and broadcasts on Very High Frequency (VHF) radio. With a continued growth in the number, size and cargo volumes of merchant vessels, the role of the VTS has recently become a matter of discussion, and it has been argued that changes, such as implementing an aviation-like control system, would be of an enormous benefit for stakeholders and guarantee safe and efficient traffic movements in the future. The complexity of processes in safety-critical domains, such as maritime traffic management, is increasing due to continuing technical, organisational and environmental developments. The VTS is currently undergoing drastic changes, primarily driven by strategies and projects focusing on increasing the overall efficiency of the maritime transportation system through advanced technology. To reduce the risk of unforeseen consequences, it is important to study and understand the service and its contribution to traffic management before changes are implemented. The purpose of this thesis has been to increase the overall understanding of everyday performance of the VTS system and identify ways of modelling the performance of the service, as a contribution to the ongoing debate on the future needs of maritime traffic management. The VTS is described as socio-technical system that controls and manages maritime traffic in port approaches and other areas that pose navigational difficulties for bridge teams. Field data collected through semi-structured interviews, observations and focus groups have been analysed with the aid of concepts derived from Cognitive Systems Engineering (CSE) and Resilience Engineering (RE) to understand how the VTS actively contributes to safety through monitoring, responding to and anticipating changes in traffic patterns in the VTS area. The data have also been used to model performance variability in everyday operation with the aid of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM). Performance variability is necessary for a system to be adaptive, and is therefore essential for the system’s functioning. By using the FRAM, a new angle of the VTS system has been explored to understand how variability in its functional units affects the overall system performance. The thesis demonstrates the importance of understanding how performance in a socio-technical system can vary and the consequences this may have. The FRAM can be used to analyse the functional design of a socio-technical system, and therefore help to identify and assess ways in which performance variability can be monitored and managed. By understanding the functional design of the VTS system and the complexity of everyday operation, stakeholders will be able to identify advantages and disadvantages of current system design and use this to consider how future demands can best be met.

 • 95.
  Praetorius, Gesa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Hult, Carl
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Sandberg, Carl
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Towards Autonomous Shipping: Exploring Potential Threats and Opportunities in Future Maritime Operations2020Inngår i: Advances in Human Factors of Transportation: Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Transportation, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA / [ed] Neville Stanton, Springer, 2020, s. 633-644Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article presents findings from an ongoing research project aiming to study the future of shipping operations with a specific focus on issues related to human roles, responsibilities and the organization of work. A focus group with representatives for the Swedish shipping cluster (n = 6) and academia (n = 2) has been conducted to explore potential strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) with the developments towards autonomous shipping. The results show an overall concern for how to realize the transition between today’s maritime traffic and a future setting where vessels may be operated from shore. Technology to automate navigational tasks and increase the degree of autonomy in shipping are developing, but more attention needs to be paid to the transition of work that may accompany the ongoing developments. Clear roles, responsibili- ties and a definition of potential operator competences need to be formulated to ensure a human-centered development for safer shipping.

 • 96.
  Praetorius, Gesa
  et al.
  World Maritime University.
  Kataria, Aditi
  World Maritime University.
  Resilience and complexity in a maritime service supply chain's everyday operation2016Inngår i: Service Supply Chain Systems: A Systems Engineering Approach / [ed] Tsan-Ming Choi, London: CRC Press, 2016, s. 121-137Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The maritime transport system is one of the major means for transporting goods as safely, efficiently and environmentally friendly as possible. In this system, ports rep-resent hubs connecting maritime to other transport modes such as railway, road and aviation. Therefore ports and their services can be considered as critical bottlenecks where operations need to be sustained in a large variety of operating conditions. This chapter presents an analysis of the Vessel Traffic Service (VTS), a maritime shore-based information service which is part of a port’s infrastructure. VTS is a key service in guar-anteeing safe, fluent and efficient traffic flows in and out of a port, therefore making it a crucial part of a port’s ability to provide a constant service performance despite the large uncertainties that are inherent to maritime operations. Functional Resonance Analysis Method (FRAM) is used to build a functional model of the VTS to analyse the system design and its impact on the service supply chain’s ability to operate in a resilient manner, i.e. being able to sustain required operations prior, during and after disturbances or changes of operating conditions. While the chapter focuses on the mar-itime domain, it also provides an example on how a function-based approach can be used to understand and design service supply chains with a focus on how they achieve successful adaption to the large variety of operating conditions.

 • 97.
  Rosenqvist, Johannes
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Bratt, Philip
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Beräkningsmodell för logistikkostnader som underlag vid artikelreduktion2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ta fram en beräkningsmodell som ska ligga till grund för vilka artiklar som är bäst lämpade att reducera för att minska logistikkostnaden. En generell modell har tagits fram för tillvägagångsättet vid framtagningen av beräkningsmodellen, och tillämpas i studien som utförts på ett fallföretag inom tillverkningsindustrin. Studien avgränsas från att analysera arbetssätt och förändringar i logistikflödet.

  Beräkningsmodellen genererar en totalkostnad för samtliga artiklar i en produktstruktur. Med beräkningsmodellen som underlag utfördes en ABC-analys för att trovärdigt föreslå vilka artiklar som är mest lämpade att reducera. Rekommendationen ges till fallföretaget gällande att försöka reducera de flöden som summeringen av ABC-analysen belyste. Under studiens gång upptäckes möjligheten till intressant vidare forskning inom att beräkna miljöpåverkan som en faktor i en beräkningsmodell för logistik.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Sabanovic, Aida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Behnke, Gustav
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Chan, William
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Logistiska problem vid e-handelns tillväxt: En flerfallsstudie av svenska e-handelsföretag2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: E-handel har haft en ständig ökning i Sverige sedan de första företagen startade sina verksamheter. Under de senaste åren har e-handeln visat en betydligt större tillväxttakt än detaljhandeln. Statistik visar att nio av tio konsumenter någon gång har e-handlat vilket tyder på att e-handeln idag är väletablerat bland konsumenterna. En mognare marknad har lett e-handeln in i en ny fas i den konkurrenskraftiga expansionen. Med en expanderad e-handel tillkommer nya utmaningar och problem inom logistik. E-handelsföretag som inte infört nödvändiga logistiksatsningar riskerar att hindras i utvecklingen eller konkurreras ut. Detta innebär att företag inom e-handel måste optimera, förnya och bli mer personliga mot kund för att behålla ett övertag gentemot konkurrenterna.

  Syfte: Syftet med rapporten är att beskriva inköpsprocessen och lagerhanteringen samt undersöka vilka problem inom inköpsprocessen och lagerhanteringen svenska e-handelsföretag upplevt i samband med e-handelns tillväxt.

  Metod: Rapporten består av en kvalitativ flerfallstudie. Studien utfördes på fallföretagen NordicFeel, NordicInk, Sporttema, Bubbleroom och GreenTech. Datainsamling har skett genom litteraturstudier, semi-strukturerade intervjuer samt direkta observationer.

  Slutsats: Svenska e-handelsföretag i studien är små i förhållande till sina leverantörer. Därmed avviker de från van Weeles (2010) inköpsprocess då de inte tillämpar kontraktskrivning och leverantörsuppföljning. Eftersom samtliga fallföretag bedriver försäljning av befintliga varumärken begränsas även deras möjlighet att utfärda specifikationer till leverantörer. Studier av lagerhanteringen uppvisades att samtliga fallföretag utför ankomstkontroll på inkommande gods. Dock levereras godset i- 4 -avvikande förpackningar och på olika pallsystem, vilket medför varierande hantering vid inläggning och plock av produkterna. Avsaknad av kontraktskrivning medför att samtliga företag har svårt att kräva leverantörer på ersättning vid felaktiga leveranser. Felaktiga leveranser härrör från att de är ofullständiga eller innehåller felförpackade produkter. Vid mottagning upptäcker företagen skadade produkter, som rapporteras till inköpsavdelningen. Samtliga företag utnyttjar inte sin lageryta optimalt, vilket leder till försvårad framkomlighet på lagret vid inläggning och plock.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 99.
  Salomonsson, Emlie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Stojan, Modic
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Miljö- och kostnadseffekten av samordnad varudistribution: – en fallstudie mellan en leverantör och Växjö Kommun2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Växjö kommun var en av de första kommunerna i Sverige som införde samordnad varudistribution. Målet med implementeringen var en del av att bli “Europas Grönaste Stad”, där målet var att minska koldioxidutsläppen.

  När samordnad varudistribution har utvärderats av Växjö Kommun saknas ett helhetsperspektiv. Utvärderingar har inte inkluderat alla aktörers påverkan, utan endast haft fokus på Växjö Kommun. Detta ligger som bakgrund till studien. Syftet med studien är att visa miljö- och kostnadspåverkan på samordnad varudistribution från en leverantörs perspektiv. Målet är att en leverantör ska kunna se den verkliga effekten.

  Studien visar vilken kostnads- och miljöpåverkan som tillförs med ett nytt krav som Växjö Kommun ställer på sina leverantörer.

  Nyckelord: distribution, samordnad varudistribution, aktörer, kommun, kostnadspåverkan, miljöpåverkan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 100.
  Sandberg, Carl
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Globalization and Organization on Swedish-flagged Merchant Ships2017Inngår i: Economic challenge and new maritime risks management: What blue growth? / [ed] Patrick Chaumette, Bilbao: Gomylex , 2017, s. 385-400Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
123 51 - 100 of 119
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf